Pandur II jako perspektivní platforma pro armády Slovenska i Česka

Pandur II jako perspektivní platforma pro armády Slovenska i Česka
Pandur II s bojovým modulem Turra 30 / Foto: TDV (Tatra Defence Vehicle) (Zvětšit)

Slovenské ministerstvo obrany v červenci 2021 oznámilo záměr nakoupit nová kolová bojová vozidla pro armádu Slovenské republiky, jež se tím vlastně zařadí po bok zbývajících tří zemí Visegrádské čtyřky, které také vybírají či nakupují nové obrněnce. Zde pouze připomeňme, že v Česku probíhá (momentálně bylo pozastaveno a čeká se na novou vládu) výběrové řízení na bojová vozidla pěchoty, kdežto Maďarsko se již rozhodlo pro techniku německého původu (zejména tanky Leopard 2 a pěchotní obrněnce Lynx) a řadu typů vozidel kupuje rovněž Polsko. V případě Slovenska ale určitě stojí za zmínku zamýšlená rychlost realizace plánu, protože první nová obrněná vozidla by měla být předána již v příštím roce. Každopádně jde o velkou příležitost pro český obranný průmysl, protože mezi platformy připadající v úvahu patří i typ Pandur II, s čímž souvisí skutečnost, že česká armáda potřebuje modernizovat obrněnce tohoto typu ve své výzbroji.

Snaha Slovenska získat nová kolová bojová vozidla trvá již přes šest let, neboť už v roce 2015 byl avizován záměr pořídit osmikolová vozidla Scipio, což měl být derivát polského obrněnce Rosomak se slovenskou věží. V následujícím roce byl ovšem celý záměr zrušen a v roce 2017 se rozhodlo o pořízení osmikolových vozidel Vydra. Základem této konstrukce byl finský vůz Patria AMV (který poněkud paradoxně představuje i základ pro polský Rosomak), na němž se nalézala dálkově ovládaná věž Turra 30 od slovenské zbrojovky EVPÚ Defence. Ministerstvo obrany však tehdy vyhodnocovalo více možných variant, mezi nimi i vozidlo Corsac, což byla odvozenina konstrukce Pandur II nesoucí také věž Turra 30. Slovenská armáda měla získat 81 vozidel Vydra, ovšem projekt čelil kritice kvůli nízké transparentnosti, takže nová vláda, která se ujala moci po volbách v roce 2020, jej zastavila. Nyní bylo rozhodnuto zahájit mezinárodní soutěž, ze které má vyjít dodavatel projektu BOV 8×8 (bojové obrnené vozidlo 8×8). Jedná se o mimořádně lukrativní zakázku, jelikož by celkově mohla zahrnovat dodávky v pěti vlnách, a to na dohromady 500 obrněnců ve dvaceti variantách.

V první vlně se má pořídit 60 základních bojových vozidel, šest velitelských obrněnců a deset obrněných ambulancí. Druhá vlna by měla obsahovat devět obrněnců pro elektronické rušení, 24 vozidel pro elektronický průzkum a zaměřování, tři kusy pro elektronický boj a především 56 obrněnců pro protivzdušnou obranu. V rámci třetí vlny by se mělo pořizovat 17 základních bojových vozidel, šest průzkumných a devět velitelských vozidel, 36 samohybných minometů ráže 120 mm a 29 obrněných ambulancí. Čtvrtou vlnu má tvořit 81 obrněnců fungujících jako štábní místo velení, tři kusy pro převoz družstev s antimateriálovými puškami a devět vozidel pro družstva s granátomety. Nejpočetnější pak má být poslední vlna, v níž by se mělo kupovat 13 vyprošťovacích obrněnců, 11 dílen technické pomoci, čtyři obrněnce určené pro radiační a chemický průzkum, dvě vozidla pro vyhledávání a pomoc v zamořeném prostředí, 45 vozidel ženijních, 29 vozidel s vrhači min, stejný počet obrněnců s výbušnými odminovači a konečně devět ženijních čističů cest. Podrobnější specifikace ale zatím existují jen pro verze kupované v první vlně, tedy bojovou, velitelskou a ambulanční.


Pandur II se slovenskou věží Turra 30; větší foto / Foto: TDV (Tatra Defence Vehicle)

Základní bojová podoba má nabízet prostor pro celkem deset osob, resp. tříčlennou osádku (tj. řidiče, velitele a střelce) a sedm pěšáků. Výzbroj má představovat věžový komplet, na kterém se má nacházet kanon ráže 30 mm, kulomet ráže 7,62 mm a protitankové řízené rakety. Tutéž výzbroj má získat i velitelský obrněnec, který by měl poskytovat místa pro tříčlennou obsluhu a čtyři osoby štábu. Obrněná ambulance má být beze zbraní a má disponovat devíti místy, a to pro čtyřčlennou osádku (včetně řidiče) a pět raněných. Od všech vozidel se pochopitelně žádá vysoká pohyblivost v terénu a schopnost působit také v extrémních klimatických podmínkách. Dále se požaduje schopnost překonávat vodní překážky plavbou (což mimochodem ze soutěže fakticky vyřazuje řadu typů, které nejsou obojživelné, např. německý Boxer), možnost působit v prostředí zamořeném radiací nebo bojovými chemickými látkami a také napojení vozidla na automatizovaný systém velení a řízení kompatibilní se standardy NATO. Zásoby ve vozidlech mají stačit na jeden den autonomní bojové činnosti.


Bojový modul Turra 30; větší foto / Foto: TDV (Tatra Defence Vehicle)

Samozřejmě se hned začalo spekulovat o tom, které z dnešních typů osmikolových vozidel by mohly tyto požadavky splnit, resp. které budou Slováci hodnotit. Dá se předpokládat, že mezi tyto typy bude jistě patřit finský Patria AMV (a)nebo jeho polský derivát Rosomak, ovšem do kategorie favoritů nesporně náleží rovněž vozidlo Pandur II. To původně pochází od rakouské firmy GDELS-Steyr, avšak v současnosti je již vyráběno v Česku firmou Tatra Defence Vehicle, která představuje součást skupiny Cezchoslovak Group. Armáda ČR dnes provozuje celkově 127 kusů, z nichž 107 bylo dodáno v rámci původního kontraktu a dalších 20 vozidel odpovídá novým specializovaným verzím. Platforma Pandur II ovšem získala i další úspěchy, a to mj. kontrakty pro Indonésii a Filipíny. Naprostá většina Pandurů II 8×8 z první dodávky pro AČR vznikla ve státním podniku VOP CZ, většina verzí tam byla dokonce i vyprojektovaná, oněch 20 nových kusů pro českou armádu vzniklo po projektové i výrobní stránce také v Česku, konkrétně v Tatra Defence Vehicle, a také obrněnce pro export se vyrábějí v Kopřivnici. O vozidlu Pandur II 8×8 se tak už dá mluvit jako o českém, jelikož současná podoba se od té původní z nultých let 21. století značně odlišuje, a to zejména díky četným prvkům a změnám, jež mají český původ.

V této souvislosti je vhodné zdůraznit, že osmikolový obrněnec Pandur II nabízený slovenské armádě už odpovídá oné přepracované, resp. modernizované konfiguraci. Ta vznikla v rámci projektu dvou speciálních podob KOVS (spojovací) a KOVVŠ (velitelsko-štábní) pro českou armádu a v současnosti se již počítá s tím, že všechna v budoucnu vyrobená vozidla Pandur II mají využívat shodnou modernizovanou konstrukci. Od základního provedení se liší především vyšší odolností proti balistickým i výbušným hrozbám, která nyní odpovídá úrovni NATO STANAG 4569 Level 3/3a. V praxi to znamená, že vozidlo by mělo odolat průbojným ocelovým střelám ráží 7,62×51 mm a 7,62×54 mm a mělo by zajistit přežití osádky i v případě exploze protitankové miny s náplní 8 kg TNT pod kterýmkoli z osmi kol. Zvýšení odolnosti je dosaženo zejména montáží keramických pancéřových desek a přestavbou podvozku, jenž nyní disponuje mj. zdvojenou podlahou. To se samozřejmě odrazilo ve vyšší hmotnosti vozidla, jež proto dostalo i modernizovanou brzdovou soustavu.


Pandur II s RBS-70; větší foto / Foto: POD​

V minulých měsících byla představena podoba obrněnce Pandur II 8×8, jenž v podstatě odpovídá tomu, co slovenská armáda žádá od základní bojové verze nového kolového vozidla BOV 8×8. Tento obrněnec je osazen modernizovanou věží Turra 30 od firmy EVPÚ Defence s výzbrojí standardu NATO. První verze věže měla ještě zbraně odpovídající de facto sovětské éře, a sice 30mm kanon 2A42 a protitankové řízené rakety Konkurs (toto provedení dostaly modernizovaná vozidla BVP-M a BPsVI slovenské armády), zatímco aktuální verze nese americký 30mm kanon Bushmaster Mk 44 a dvojici izraelských protitankových raket Rafael Spike-LR. Hodí se zdůraznit, že vozidlo s touto verzí věže již absolvovalo náročné testy včetně ostrých střeleb. V současné době se tak vlastně jedná o nejpokročilejší bojovou verzi vozidla Pandur II 8×8, která fyzicky existuje a je otestovaná, což ji činí potenciálně zajímavou i pro Armádu ČR.

AČR totiž musí řešit i vysoce důležitou otázku modernizace svých vozidel Pandur II, zvláště pak těch, která jsou opatřena dálkově ovládanou zbraňovou věží Rafael Samson RCWS-30. Ta ve své době představovala velmi pokročilé řešení, které ovšem nebylo v praxi vyzkoušené a dnes už platí za de facto zastaralé. Sama věž v této podobě se navíc už řadu let nevyrábí, a proto se objevují problémy s dodávkami náhradních dílů, které se vší pravděpodobností budou růst. Je také třeba si povšimnout, že věž RCWS-30 disponuje pouze minimální pancéřovou ochranou, takže se dá poměrně snadno vyřadit z činnosti. Proto česká armáda výhledově počítá se scénářem, v němž stávající vozidla Pandur II prodělají modernizaci jež by mohla zahrnovat i montáž nových dálkově řízených zbraňových věží. Na světovém trhu se samozřejmě vyskytuje mnoho dostupných typů, z nichž některé se rovněž nacházejí ve výzbroji, ale žádný z nich nebyl reálně odzkoušen v kombinaci s vozidlem Pandur II. Jedinou výjimku představuje právě slovenská věž Turra 30. Logicky tedy vychází i jako ideální kandidát na přezbrojení Pandurů II v AČR.


Pandur II s bojovým modulem CMI 105 mm; větší foto / Foto: indonéská armáda

Vzhledem k zamýšlenému spektru variant obrněnců BOV 8×8 pro slovenskou armádu je třeba zdůraznit i skutečnost, že se platforma Pandur II vyznačuje velkou modularitou, díky níž se dá konfigurovat pro různé úlohy, resp. existuje v řadě variant. To ostatně jasně prokazuje několik účelových provedení sloužících v české armádě, která jsou blízká tomu, co požadují i Slováci, tzn. vozidla velitelská, průzkumná, zdravotnická, ženijní, spojovací a velitelsko-štábní. Kromě toho by se nemělo zapomínat, že původní plány Armády ČR počítaly s nákupem dokonce 234 vozidel Pandur II v celkem devatenácti verzích, z nichž některé se opět blíží tomu, co žádá též slovenská armáda. Lze uvést mj. obrněnec pro elektronický boj, vozidlo protivzdušné obrany, vozidlo pro radiační a chemický průzkum, specializované ženijní verze, vozidlo vyprošťovací a dílenské nebo samohybný minomet. Poslední uvedená verze v současnosti existuje ve formě demonstrátoru, jenž je vybaven 120mm minometem Soltam vestavěným v korbě. Každopádně již fyzicky existuje velká část účelových variant, které slovenská armáda poptává, a platforma Pandur II může pochopitelně sloužit i pro ty zbývající.

Souhrnně se tedy dá konstatovat, že výběrové řízení slovenské armády BOV 8×8 reprezentuje mimořádně zajímavou příležitost, a to nejen pro český obranný průmysl, ale také pro Armádu České republiky. Český průmysl již má samozřejmě vybudované nadstandardně dobré vztahy s tím slovenským, jak prokazuje i konkrétní nabídka v podobě obrněnce Pandur II (který dnes již lze bez nadsázky označovat především za český výrobek), jenž je vybaven slovenskou věží Turra 30. Jedná se o kombinaci dvou osvědčených prvků a současně též o jedinou konfiguraci vozidla Pandur II s dálkově ovládanou věží, která je reálně k dispozici a je také odzkoušena, a to i ve střeleckých testech. To je velmi důležité právě z pohledu české armády, která potřebuje modernizovat, resp. vybavit novými věžemi svá vozidla Pandur II. Mnohé z verzí, jež figurují ve slovenských plánech, by ostatně mohly být zajímavé též pro Česko, protože se s nimi dříve počítalo i tady. Volba vozidel Pandur II slovenskou armádou by tak mohla být dalším velkým kamenem do mozaiky úzké česko-slovenské spolupráce.

 

Galerie

KBVP Pandur II / Foto: Daniel Potocký KOT-Zdr Pandur II / Foto: Daniel Potocký KOT-Ž Pandur II / Foto: Daniel Potocký

Nahlásit chybu v článku


Související články

Armádní zakázka na Pandury se české ekonomice vyplatila: z jedné koruny se staly tři

Zakázka na dvacítku velitelsko-štábních a spojovacích vozidel Pandur se české ekonomice vyplatila: ...

Podnik Tatra Defence Vehicle splnil armádní zakázku na speciální pandury

Armáda České republiky převzala od podniku Tatra Defence Vehicle poslední objednané kusy speciálních ...

Řidička panduru: Vyměnit kolo umím, nezvedáme ho nad hlavu

Místo za kancelářský stůl usedá desátnice Barbora Kysilková už několik let za volant dvacetitunového ...

Pokročilá aktivní balistická ochrana vozidel

Na vojenské výstavě IDET 2021 brněnský Vojenský výzkumný ústav (VVÚ) prezentoval dokončený projekt ...

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • kazd
  11:43 23.11.2021

  https://www.idnes.cz/zpravy/na... jen abychom si rozuměli.. je to ten samej co potřebuje ...Zobrazit celý příspěvek

  https://www.idnes.cz/zpravy/na...

  jen abychom si rozuměli.. je to ten samej co potřebuje "chlapa ve věži", že jo ?Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   11:51 23.11.2021

   jen hlupák nemění názory, žeano ? :D. Chlap ve věži bude do 10let anachronismus, věž si bude cíle vybírat a likvidovat sama.

   jen hlupák nemění názory, žeano ? :D. Chlap ve věži bude do 10let anachronismus, věž si bude cíle vybírat a likvidovat sama.

   • Scotty
    16:10 23.11.2021

    Jenže dnes nic takového není a to je ten problém.

    Jenže dnes nic takového není a to je ten problém.

  • Klimesov
   12:23 23.11.2021

   A?

   A?

  • Scotty
   16:10 23.11.2021

   Samozřejmě. Také to proč chce osádkovou věž na BVP vysvětloval a to tak že až vznikne dostatečně schopná AI která bude věž kontrolovat bez operátora přestanou osádkové věže dávat ...Zobrazit celý příspěvek

   Samozřejmě. Také to proč chce osádkovou věž na BVP vysvětloval a to tak že až vznikne dostatečně schopná AI která bude věž kontrolovat bez operátora přestanou osádkové věže dávat smysl.Skrýt celý příspěvek

 • Laci
  12:14 21.11.2021

  Kdyby CZE a SVK zvolilo (stejně jako HUN) jako své budoucí pásové BVP německý Lynx KF41, kdyby SVK zvolilo jako své budoucí kolové BVP český Pandur II se slovenskou věží Turra 30, ...Zobrazit celý příspěvek

  Kdyby CZE a SVK zvolilo (stejně jako HUN) jako své budoucí pásové BVP německý Lynx KF41, kdyby SVK zvolilo jako své budoucí kolové BVP český Pandur II se slovenskou věží Turra 30, kdyby CZE modernizovalo Pandury II CZ nákupem slovenských věží Turra 30, tak by se už konečně dalo mluvit o nějakém sjednocování techniky, usnadňování logistiky a reálné vojenské spolupráci.
  Jenže mlátit hubou naprázdno stojí míň peněž, míň snah, míň sil a nikdo vás za to nezažaluje :DSkrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   17:30 21.11.2021

   Ja myslím, že Lynx je u nás vysokým favoritom

   Ja myslím, že Lynx je u nás vysokým favoritom

   • HEKTOR
    19:42 22.11.2021

    Miroslav - po matovičových reformách budeme radi ak si necháme bvp-2jky...

    Miroslav - po matovičových reformách budeme radi ak si necháme bvp-2jky...

    • Sgt Murphy
     23:49 22.11.2021

     Z najväčšou pravdepodobnosťou nás čaká tretí tvrdý lockdown, čo zanechá opäť nepeknú paseku v štátnom rozpočte a armáda bude opäť ako prvá, na ktorej sa bude najviac šetriť, aj bez ...Zobrazit celý příspěvek

     Z najväčšou pravdepodobnosťou nás čaká tretí tvrdý lockdown, čo zanechá opäť nepeknú paseku v štátnom rozpočte a armáda bude opäť ako prvá, na ktorej sa bude najviac šetriť, aj bez Matovičových reforiem, ktoré len odoberú ďalšie prostriedky.

     Ak si niekto myslí že sa budú v najbližšej dobe modernizovať rovnou tri brigády súčasne (1. "stredná", 2. "ťažká" a 3. brigáda bojového zabezpečenia) + osobná výstroj/výzbroj jednotlivca + PVO + cvičné letectvo + vrtuľníkové letectvo ... maximálne v ríši snov...Skrýt celý příspěvek

     • Sgt Murphy
      00:43 23.11.2021

      Už teraz môžeme ale s určitosťou povedať, že NATO je prikrátke čeliť Ruskej hybridnej vojne a ťaháme za prikrátky koniec, pričom nevieme, čomu budeme musieť čeliť v najbližšej ...Zobrazit celý příspěvek

      Už teraz môžeme ale s určitosťou povedať, že NATO je prikrátke čeliť Ruskej hybridnej vojne a ťaháme za prikrátky koniec, pričom nevieme, čomu budeme musieť čeliť v najbližšej budúcnosti ďalej.

      Teraz vidíme, čoho Rusko docielilo informačnou vojnou a cca vieme zmapovať, ktoré subjekty sú platené ruskými tajnými službami za šírenie a podporu dezinformácií. Padajú nám rekordy v počte nakazených, nemocnice praskajú vo švíkoch, z najväčšou pravdepodobnosťou nás opäť čaká lockdown. Na zvládnutie tretej vlny bude potreba vynaložiť obrovské finančné prostriedky, ktoré budú odčerpané aj z rozpočtu MO, čo bude ďalej paralizovať schopnosti armády. Rusko dokázalo dokonale využiť pandemickú situáciu vo svoj prospech.

      Máme tu utečeneckú krízu na hranici Pobaltia a Poľska s Bieloruskom. Máme tu kybernetickú vojnu. Máme tu energetickú krízu.

      Máme tu takmer 100-tisíc vojakov pripravených na hranici s Ukrajinou a vojenské cvičenia na hranici s NATO, ktorými nepriateľ zlepšuje svoju pripravenosť a schopnosti presunov masívnych počtov techniky a vojakov.

      Môžeme s určitosťou povedať, že sme na hranici otvoreného vojnového stavu s Ruskom. Na ktorý nie sme zďaleka pripravený.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      10:19 23.11.2021

      Sgt Murphy: nesmíme být na naše politiky moc přísní, vždyť měli jenom 8 let od roku 2014, aby armády posílily. To je samozřejmě ironie, ve skutečnosti je pořádná katastrofa, že ...Zobrazit celý příspěvek

      Sgt Murphy: nesmíme být na naše politiky moc přísní, vždyť měli jenom 8 let od roku 2014, aby armády posílily. To je samozřejmě ironie, ve skutečnosti je pořádná katastrofa, že žádný stát Evropy nedokázal za dlouhých 8let posílit armádu natolik, aby se moskevští mongolotataři podělali strachy. Že si mohou dovolit beztrestně rozmísťovat armádu na invazních počtech kolem západních hranic je neskutečné. Bohužel zdejší národ si svobodu neváží, stačí si přečíst diskuse na denním tisku, Rusové jsou tam ti hodní a investice do obrany jsou prý vyhozené peníze.Skrýt celý příspěvek

     • PavolR
      10:32 23.11.2021

      Sgt Murphy: Našťastie ani situácia rusov nie je práve ideálna. Odhliadnuc od toho, že ich COVID tiež poriadne seká, ich okolnosti nútia sústrediť sa vojensky na viacero miest naraz ...Zobrazit celý příspěvek

      Sgt Murphy:
      Našťastie ani situácia rusov nie je práve ideálna. Odhliadnuc od toho, že ich COVID tiež poriadne seká, ich okolnosti nútia sústrediť sa vojensky na viacero miest naraz s vedomím, že keď niečo väčšie spustia na jednom mieste, nemusí im už na dlhší čas ostať dosť rezerv na nasadenie inde. Tak napríklad na Arménskych hraniciach sa opäť strieľalo. To ich pripravuje o výhodu iniciatívy.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      11:32 23.11.2021

      PavolR: covid jim seká civilisty, vojáci jsou očkovaní dobrovolně povinně. Soustředění jsou chudáci skutečně na více místech, třeba v Bělorusku, Krymu a podél západní hranice. Ono ...Zobrazit celý příspěvek

      PavolR: covid jim seká civilisty, vojáci jsou očkovaní dobrovolně povinně. Soustředění jsou chudáci skutečně na více místech, třeba v Bělorusku, Krymu a podél západní hranice. Ono taky, když chci udělat pořádnou invazi na Ukrajinu, tak při pohledu na mapu a území, které ovládám, se naprosto nabízí podniknout útok synchronně z více směrů. Nějaká Arménie je pro ně snadno řešitelná.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     10:13 23.11.2021

     HEKTOR: paradoxně ti dva, Matovič+Naď jsou možnost, že se nějaká technika objedná. Racionálně uvažující politik, kterým ti dva nejsou, by totiž uznal, že z rozkradeného koláče ...Zobrazit celý příspěvek

     HEKTOR: paradoxně ti dva, Matovič+Naď jsou možnost, že se nějaká technika objedná. Racionálně uvažující politik, kterým ti dva nejsou, by totiž uznal, že z rozkradeného koláče nejde koupit už bezmála nic.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      16:12 23.11.2021

      Matovič chce momentálně cpát peníze od dětí takže obrana bude mít smůlu.

      Matovič chce momentálně cpát peníze od dětí takže obrana bude mít smůlu.

 • flanker.jirka
  17:45 20.11.2021

  Pandur II nebyl už v době nákupu žádná výhra. Pro AČR doznal mnoho změn, nejčastěji zmiňovaná byla úprava dna korby, aby to něco vydrželo. Hledat v tom perspektivu mohou jen firmy, ...Zobrazit celý příspěvek

  Pandur II nebyl už v době nákupu žádná výhra. Pro AČR doznal mnoho změn, nejčastěji zmiňovaná byla úprava dna korby, aby to něco vydrželo. Hledat v tom perspektivu mohou jen firmy, které se to budou snažit prolobbovat armádám.
  Možná je to aktuální v SK, ale v ČR se musí dokončit nákup pásových BVP a hodně rychle začít přemýšlet jak to bude s tanky. T 72 beznadějně zastarávají.Skrýt celý příspěvek

  • cnapo
   13:58 21.11.2021

   Pokud se dodrzi navrzeny postup o obsah technickeho zhodnoceni tanku T-72M4CZ tak budou tanky z hlediska schopnosti C4ISTAR 100% kompatibilni s architekturou PBVP, LUV nebo ...Zobrazit celý příspěvek

   Pokud se dodrzi navrzeny postup o obsah technickeho zhodnoceni tanku T-72M4CZ tak budou tanky z hlediska schopnosti C4ISTAR 100% kompatibilni s architekturou PBVP, LUV nebo STARKOM a DPET. Bohuzel projekt dela NATO je poznamenan neschopnosti SRS aplikovat moderni technologie a proto CAESAR bude mit pouze schopnost C2 stejne jako nove LOV 50B Del Pz. Pokud se nic nezmeni tak stejne neschopni lide udelaji paskvil i z minometu a modernizace Arthur. Koncepce systemu takticke radiove komunikace v ACR naplnujici C4ISTAR sice je ale bohuzel z nepochopitelnych duvodu jsou u delostrelectva veskere tyto podklady ignorovany. Smutnym pripadem jsou LOV CBRN, kde byl projekt postaven v roce 2017 a od te doby se na projekt nesahlo. Vozidla se postavily a dodavaji bez jakekoli schopnosti C4ISTAR a v ramci jejich zivotniho cyklu bude skoro nemozne to zmenit.
   Projekt KOVS a KOVVS Pandur snad neni ani potreba komentovat a i diky temto vozidlum dojde k ZCELA nesystemove modernizaci 4.brn bez zadne koncepce a zcela opomijenici koncepci STRK ACR. Bohuzel i Titus KOVS, KOVVS a MKPP jsou vozidla postavena bez hlubsi znalosti architektury C4ISTAR a tim ze budou vozidla urcena k 7.mb bude spojeni se starymi BVP problemove.

   Misto aby nove KOVS a KOVVS prisly k utvarum pro 4 BUU a vytvorilo se tk alespon 1 funkcni BUU tak se system spojeni totalne roztristi a bez konceptu se zhrouti. Ale SRS a SPS si udelaji carku mame splneno!Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    16:19 21.11.2021

    Pokud vím dělostřelectvo pořád nemá vybraný SŘP. Takže je trochu mimo hodnotit momentální propojení jeho součástí. Stejně tak Titsu MKPP nepůjde 7.mb, ale do Jinců.

    Pokud vím dělostřelectvo pořád nemá vybraný SŘP. Takže je trochu mimo hodnotit momentální propojení jeho součástí. Stejně tak Titsu MKPP nepůjde 7.mb, ale do Jinců.

    • cnapo
     16:44 21.11.2021

     Ano zcela logicky MKPP pujde do Jincu ale ja se nebavim o SRP. Tady jde videt ze vubec netusite. SRP je jen aplikacni prostredi, ktere musi zapadat do komunikacni a informacni ...Zobrazit celý příspěvek

     Ano zcela logicky MKPP pujde do Jincu ale ja se nebavim o SRP. Tady jde videt ze vubec netusite. SRP je jen aplikacni prostredi, ktere musi zapadat do komunikacni a informacni podpory bojiste ktera je naplnovana schopnostmi C4ISTAR. Kdyz mate spatnou architekturu nebo zadnou tak vam nebude fungovat ani Topaz nebo Odin ci jiny SRP.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      17:35 21.11.2021

      Ovšem do SŘP se budou shromažďovat a vyhodnocovat informace proudící z průzkumu ať už do bude radar, LOV nebo meteo. Počkal bych až bude dokončená jeho integrace do systémů ...Zobrazit celý příspěvek

      Ovšem do SŘP se budou shromažďovat a vyhodnocovat informace proudící z průzkumu ať už do bude radar, LOV nebo meteo. Počkal bych až bude dokončená jeho integrace do systémů dělostřelectva.
      Možná to vidím moc povrchně, ale systémy dělostřelectva na samém začátku modernizace. Třeba by jste mi mohl osvětlit proč bude mít Caesar pouze schopnosti C2.Skrýt celý příspěvek

     • cnapo
      22:10 21.11.2021

      Osvetlim velice rad. Na soudobem bojisti je jiz dnes nemozne prenaset informace pouze taktickymi radii. Pro prenos ridicich a velicich povelu slouzi takticke datalinky (kanaly) ...Zobrazit celý příspěvek

      Osvetlim velice rad. Na soudobem bojisti je jiz dnes nemozne prenaset informace pouze taktickymi radii. Pro prenos ridicich a velicich povelu slouzi takticke datalinky (kanaly) ktere nesou vyhodnocenou vetsinou jiz jasne definovanou zpravu. Zbyvajici informace lze rozdelit do dvou kategorii. Prvni z nich jsou senzoricke informace napr. z akvizicnich jednotek Pz nebo UAV (STANAG 7085 a narodni senzoricky datalink). Druhou kategorii jsou technologicke informace napr ovladani manipulatoru optickych hlav, ovladani UGV a UAV (narodni technologicky datalink) atd… tyto tri zakladni datalinky nesou veskere informace z a na bojiste. Vysledkem je nejen vertikalni prenos informaci od nadrizeneho k podrizenemu a naopak ale tak horizontalni sdileni informaci napric jednotka i a domenami (air, land…). Komplexni dorucovani informaci na bojiste ve vertikalni a horizontalni rovine umoznuje zabezpeceni prenosoveho prostreni promproces C4ISTAR. Z vyse uvedeneho tedy vyplyva ze dela maji pouze takticke radia a nejsou schopny sdilet informace ze senzoru (napr. Arthur, nebo del. Pz, VDK I atd…).Bohuzel se stejnym problemem se potykaji a budou potykat i provozovny KOVS, KOVVS a MKPP. Stejne tak vozidla LOV Del Pz atd…

      V teto chvili jsou navrzeny spravne pouze nove modernizacni a akvizicni projekty typu LUV, TZ T-72M4CZ, PBVP, TUAS, STARKOM, DPET, Talon, Drahon 2, HMEE, EOD MRAP atd… a nekteré jiz zavedene prostredky UGV Pz, MBK, LOV ISR, talon, dragon 2..

      Samozrejme existuji i navrhy modernizaci a porizeni Minometu, Arthur atd…

      Staci takto? Pokud by bylo potreba vysvetlim nejen aplikacni ale take sitovou vrstvu s presahem na virtualizace a FMN. Dale mohu vysvetli proc je potreba aplikovat zakon 181 a 412 nebo jakych 5 zakladnich komponent musi mit vozidlo dle NGVA architektury dle STANAG a dle naseho COS 5999905 2 vydani.Skrýt celý příspěvek

     • Coldvel
      01:41 22.11.2021

      Dobrý den, teda spíše noc, určitě bych si rád rozšířil obzory o problematice C4ISTAR, neporadil byste publikace nebo stránky kde je to dobře vysvětleno i pro laiky a více do ...Zobrazit celý příspěvek

      Dobrý den, teda spíše noc, určitě bych si rád rozšířil obzory o problematice C4ISTAR, neporadil byste publikace nebo stránky kde je to dobře vysvětleno i pro laiky a více do podrobna ?Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      08:46 22.11.2021

      cnapo Není tedy možné že se čeká na výběr dělostřeleckého SŘP a poté bude zaveden i kompatibilní datalink? Integraci nového SŘP do armády má na starost VTÚ a ti jsou na začátku ...Zobrazit celý příspěvek

      cnapo
      Není tedy možné že se čeká na výběr dělostřeleckého SŘP a poté bude zaveden i kompatibilní datalink?
      Integraci nového SŘP do armády má na starost VTÚ a ti jsou na začátku celého procesu. Ze smluv se dá vyčíst jaká je asi představa celku.
      http://www.palba.cz/album/disp...
      http://www.palba.cz/album/disp...
      http://www.palba.cz/album/disp...
      http://www.palba.cz/album/disp...

      Dále se tam píše:

      Nabyvatel požaduje připravit zadávací dokumentaci a zrealizovat výběr SŘP pro dva dělostřelecké oddíly, který bude implementován do nově pořizovaných 155 mm ShD CAESAR, stávajících a nově pořizovaných prostředků dělostřelectva AČR s integrací do IS OTS VŘ PozS a prostředí C4ISTAR prioritně prostřednictvím VMF zpráv dle standardu MIL STD-6017D případné pomocí jiných kompatibilních rozhraní.

      Při využití VMF zpráv dle standardu MIL-STD-6017D minimálně v rozsahu zpráv:
      - K01.2 Unit Data Query/Response,
      - K02.1 Check Fire,
      - K02.4 Call for Fire,
      - K02.6 Observer Mission Update,
      - K02.14 Message to Observer,
      - K02.16 End of Mission and Surveillance,
      - K02.22 Subsequent Adjust,
      - K05 Own Position Update,
      - K05.17 Overlay,
      - K05.19 Entity Data.

      VMF zprávy budou implementovány ve vzájemně dohodnutém rozsahu.

      V případě, že nebudou moci být VMF zprávy použity, musí být systém schopen výměny/sdílení informací se systémy IS VŘ PozS a ISWM C4ISTAR minimálně v rozsahu sdílení dat o stavu a postavení vlastních a nepřátelských pozemních jednotek, informací o cílech a koordinačních opatření palebné podpory dle APP6 a ASCA.

      Požadovaný SŘP musí zabezpečovat potřeby zajištění schopnosti automatizovaného velení v rámci dělostřeleckého oddílu, zabezpečení spojení a datové komunikace mezi všemi prvky vedení palby dělostřelectva, prostředky dělostřeleckého průzkumu včetně dělostřeleckých střeleckých radiolokátorů ARTHUR, míst řízení palby a koordinace palebné podpory a v budoucnu i topograficko-geodetických jednotek a minometných baterií. Dále pak zajistit interoperabilitu dělostřelectva AČR s moderními armádami NATO, primárně v rámci programu ASCA.

      Vybraný SŘP musí zahrnovat funkcionality pro prvky velení, řízení palby, koordinace palebné podpory a umožnit rozšíření o další prvky (palebné prostředky, logistika a prvky zabezpečení dělostřeleckých jednotek) včetně budoucího propojení s IS VŘ VzS. Umožňovat plánování, koordinaci a provádění paleb a vyhodnocování jejich účinků. SŘP po své implementaci do prostředků dělostřelectva AČR a integraci do IS OTS VŘ PozS a C4ISTAR musí dávat velitelům mechanizovaných a dělostřeleckých jednotek schopnost:
      • řízení palby typu senzor-efektor;
      • zapojit se do sběru a vyhodnocování průzkumových, taktických a logistických informací,
      nezbytných v rámci technického i taktického řízení palby;
      • optimalizovat využití všech typů palebných prostředků k poskytnutí správného množství
      palebné síly na správném místě ve správný čas;
      • vyhnout se ohrožení vlastních vojsk během operací;
      • plánovat operace palebné podpory;
      • sledovat bezpečnostní opatření během cvičení v míru;
      • napadat vysoce důležité cíle podle jejich priority;
      • napadat několik cílů současně;
      • redukovat čas napadení pro všechny typy palebných úkolů;
      • provádět palebnou podporu více zbraňovými platformami jedním společným systémem;
      • optimalizovat použití senzorů, zbraňových platforem a komunikačních systémů.Skrýt celý příspěvek

     • pjaro77
      16:41 22.11.2021

      Ja mám tiež záujem o nejaký článok o C4ISTAR europskych implementáciách, aké funkcie by mal mať nielen v jednotkách ale aj konkrétnych zbraniach a fungovanie v zarušenom prostredí. ...Zobrazit celý příspěvek

      Ja mám tiež záujem o nejaký článok o C4ISTAR europskych implementáciách, aké funkcie by mal mať nielen v jednotkách ale aj konkrétnych zbraniach a fungovanie v zarušenom prostredí. A tiež by som rád vedel, či Europa plánuje alebo buduje nejaký systém digitálneho bojiska ala JADC2, kde sa teoreticky bude dať prepojiť všetko, obsahujúci dátovú fúziu senzorov, vyhodnocovanie pomocou AI...Skrýt celý příspěvek

     • cnapo
      20:08 22.11.2021

      Ano popisujete SRP! Ja popisuji delo a dalsi senzory a efektory! Bavime se o architekture systemu ta se sklada z nekolika subarchitektur. Mozna bych mohl popsat byznys architekturu ...Zobrazit celý příspěvek

      Ano popisujete SRP! Ja popisuji delo a dalsi senzory a efektory! Bavime se o architekture systemu ta se sklada z nekolika subarchitektur. Mozna bych mohl popsat byznys architekturu ale zkusim to zjednodusit.

      Pro vojenska vozidla plati ČOS 599905 2 vydani ktere vychazi z NGVA. Jednotna architektura a jeji subarchitektury kterou musi vsechny senzory a efektory obsahovat je nasledujici:
      Aplikacni architektura
      Sitova architektura
      IT architektura sw a hw
      Bezpecnostni architektura u nas v CR dle zakona 181 a 412
      Atd…

      Vozidla musi obsahovat 6 zakladnich komponent dle NGVA:
      1) integracni platformu
      2) GNSS
      3) komunikacni prostredky
      4) prostředky IKT
      5) sitove prostredky
      6) vnitrni komunikaci - interkom

      Techto 6 bodu definuje funkcni NGVA architekturu. Aby efektory a senzory efektivne fungovaly na novodobem bojisti tak musi byt jejich prenosove prostredi segmentovano na:
      1)takticky datalink
      2)senzoricky datalink
      3) technologicky datalink

      Toto prostredi (obecne nazyvano STRK) a architektura NGVA zabezpeci schopnosti C4ISTAR. Pokud nejaka cast v systemu chybi jiz nesplnujete podminky pro C4ISTAR Schopnosti a degradujete system na C2. Presne k tomuto dojde u nove porizovanych del.Skrýt celý příspěvek

     • cnapo
      21:13 22.11.2021

      Jinak co se tyka VTU tak je jedno kdo je integrator. VTU je statni podnik, ktery by mel pouze naplnit pozadavky na sestaveni-integraci komponentu pozadovanych armadou. Neni ...Zobrazit celý příspěvek

      Jinak co se tyka VTU tak je jedno kdo je integrator. VTU je statni podnik, ktery by mel pouze naplnit pozadavky na sestaveni-integraci komponentu pozadovanych armadou. Neni pozadovano aby VTU vyrabelo ruzna zarizeni napr. routery nebo switche popripade radiostanice, kdyz se daji poridit jiz vyvinute a odzkousene. Ulohou statniho podniku je integrace komponent a jejich montaz v jeden homogenni celek (bohuzel se toto nedeje). Typ datalinku popripade vlnove formy a druh radiostanice je plne v gesci ACR nikoli statniho podniku. Statni podnik tedy ma naplnovat potreby na integraci pro ARC nikoli armade vnucovat svoje nesmyslne vyrobky popripade diktovat jak ma vypadat architektura vozidel nebo systemu. Bohuzel mimo jiz nekolika zminenych projektu budou zbyvajici projekty (delo, SHORAD, v soucasne dope bohuzel pravdepodobne i tank atd…) fiasko.

      Ta hlavni myslenka je jasna armada ma vybudovanou architekturu STRK ma COS jak maji vypadat vozidla ale nedrzi se ani jednoho. Strach ze dodrzenim funkcni architektury bude vozidlo o 25% drazsi a nekdo to bude muset vysvetlit je obrovsky. To ze vozidlo kupujeme na 20-30let a funkcne nastavena architektura usetri naslende finance na modernizacich nikoho nezajima. Mame ukol koupit napr. delo a je jedno jestli bude architektonicky pripraveno i na modernizaci za 10 let. Ti co dela nakupuji respektive davaji podklady jiz za 10 let v ACR nebudou a tak je jim to vlastne jedno. A to plati i pro ostatni projekty.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      21:44 22.11.2021

      Tak pokud se budeme bavit naprosto konkrétně, tak co chybí samotnému dělu aby mohlo plnohodnotně fungovat v rámci C4ISTAR?

      Tak pokud se budeme bavit naprosto konkrétně, tak co chybí samotnému dělu aby mohlo plnohodnotně fungovat v rámci C4ISTAR?

     • pjaro77
      14:23 23.11.2021

      Keď sme pri tom, do ktorej kategórie spadá napríklad Link 16 ? Je to len čisto taktický datalink ?

      Keď sme pri tom, do ktorej kategórie spadá napríklad Link 16 ? Je to len čisto taktický datalink ?

    • cnapo
     05:18 23.11.2021

     Tak jak jsem psal u dela je patrna absence senzorickeho a technologickeho datalinku. Tudiz veskere senzoricke a technologicke informace v ramci SRP budou tlaceny do taktickeho ...Zobrazit celý příspěvek

     Tak jak jsem psal u dela je patrna absence senzorickeho a technologickeho datalinku. Tudiz veskere senzoricke a technologicke informace v ramci SRP budou tlaceny do taktickeho kanalu coz samozrejme znamena jeho pretizeni. Takticky datalink totiz nema z hlediska sve podstaty cinnosti na bojisti vysokou prenosovou kapacitu (v porovnanim s technologickym nebo senzorickym kanalem). Je to dan za jeho odolnost proti EB, ktera je dana rozsahem pasma 1,5MHz az 2,5GHz a pouzitou sirkou pasma ktera neprekrocuje 5MHz. Technologicky a senzoricky datalink se pohybuji v pasmu L a C s sirkou pasma 5-40MHz avsak nejsou tolik odolne proti EB i presto ze hlavnim principem u vsech tri jsou Manet site. Je to jednoduche proste tam kde mate senzory, technologie a prenasite velke objemy nezpracovanych dat (video,hlas, IQ vzorky, foto popripade potrebujete konfigurovat a pristupovat vzdalene k diagnostice nwbo treba sledovat munici v municnich vozech nebo pocet munice u dela v zasobniku, nebo technologicke BFT) tak tam pouzijete senzoricky a technologicky datalink. Tam kde potrebujete prenase velici a ridici povely pouzijete takticky datalink po kterem chodi na ruznych vlnovych formach hotove informace typu: zautocte, presunte, ustupte. Zaroven je v tomto prostedi SA ktery zabezpecuje prehled o situaci na bojisti.

     To chybi delum z casti komunikacni a co se tyce oldalsich komponent tak jelikoz se pristoupilo na tazena dela tak baterie jako celek a vozidlo jako samotne neobsahuje ochranu nejen proti RCIED ale hlavne proti komercnim dronum. Tzn s dronem za 1000€ s doletem 10km a nosnosti 2 kg jsem schopen otravit venku nechranenou osadku jedovatou latkou nebo shozenim vybusniny ji zcela zlikvidovat. Tudiz delo jako takove zustane néoskozeno jen kolem nej nebude osadka.Skrýt celý příspěvek

   • Olaf
    09:02 26.11.2021

    cnapo
    GRU si odškrtne, že má splněno

    cnapo
    GRU si odškrtne, že má splněno

 • Coldvel
  15:34 20.11.2021

  K předchozímu příspěvku.... Zajímal by mě názor diskutujících, na výrobky obraného průmyslu nebo směr (samozřejmě mimo ERA, URC, CZUB apod.) do kterého by stálo za to ...Zobrazit celý příspěvek

  K předchozímu příspěvku....
  Zajímal by mě názor diskutujících, na výrobky obraného průmyslu nebo směr (samozřejmě mimo ERA, URC, CZUB apod.) do kterého by stálo za to investovat.....Výrobky co by se hodily naší armádě, ale taky byli konkurence schopné v zahraničí, aby to nedopadlo jak už níže zmiňovaná L 159.

  Možná článek v budoucnu na toto téma, pane Grohmann?Skrýt celý příspěvek

  • cnapo
   13:38 21.11.2021

   LIAZ a jejich Skyspooter jednotnacne pro plneni nejen pruzkumnych ale hlavne logistickych operaci. Doprava zasob a munice pro jednotky. Chemicky a radiacni pruzkum, nebo ...Zobrazit celý příspěvek

   LIAZ a jejich Skyspooter jednotnacne pro plneni nejen pruzkumnych ale hlavne logistickych operaci. Doprava zasob a munice pro jednotky. Chemicky a radiacni pruzkum, nebo antidronova reseni jsou jen malou ukazkou mozneho vyuziti. Urcite podpora EOD operaci s roboty talon nebo dragon 2 popripade retranslace komunikacnich signalu taktickeho, senzorickeho nebo technologickeho datalinku.Skrýt celý příspěvek

  • cnapo
   13:47 21.11.2021

   Napadlo me PRIMOCO ONE 150 ktere by se mohlo upravit pro potreby ACR. Nebo chytra munice kterou vyrabime v CR. Antidronove reseni ANDROMEDA nebo nove verze UGV od VOP. MiniVtOL ...Zobrazit celý příspěvek

   Napadlo me PRIMOCO ONE 150 ktere by se mohlo upravit pro potreby ACR. Nebo chytra munice kterou vyrabime v CR. Antidronove reseni ANDROMEDA nebo nove verze UGV od VOP. MiniVtOL ktere vyrabi firmy v CR. Bohuzel ve veleni ACR neni zajem o moderni technologie s presahem na nove operacni postupy. Jsou zde furmy ktere vyvijeji unelou inteligenci a jsou uspesne nicmene problemem je mala erudovanost vrcholnych velitelu. Nechci at to vyzni spatne nicmene veskere veleni ACR je postaveno z byvalych velitelu 7 nebo 4 brigady. Chapu proc ale nechapu proc nechteji moderni technologie ale spise se orientuji na hrubou silu. Bohuzel nam ujede vlak.Skrýt celý příspěvek

 • Coldvel
  21:16 19.11.2021

  Co všechno na Pandurech CSG vlastně dělá? nebo je to jen skládačka z ciziny jako Titus? Muže CSG podle smlouvy s GDELS, vyvíjet na základě Panduru nové vozidlo, jak už v diskuzi ...Zobrazit celý příspěvek

  Co všechno na Pandurech CSG vlastně dělá? nebo je to jen skládačka z ciziny jako Titus?
  Muže CSG podle smlouvy s GDELS, vyvíjet na základě Panduru nové vozidlo, jak už v diskuzi padlo tzv. Pandur 3?
  Má na to CSG vůbec dostatečný počet lidí s adekvátníma zkušenostma?
  Byl by český průmysl schopen vyrobit věž...řekněme pro 40 mm CTAS?
  Nebo protitankové střely s laserovým naváděním?
  DíkySkrýt celý příspěvek

  • Scotty
   22:11 19.11.2021

   Pokud vím tak výrobou věží tím méně PTŘS se u nás nikdo nezabývá. Oboje bude v každém případě nakoupeno v zahraničí.
   Co si představujete pod pojmem skládačka z ciziny?

   Pokud vím tak výrobou věží tím méně PTŘS se u nás nikdo nezabývá. Oboje bude v každém případě nakoupeno v zahraničí.
   Co si představujete pod pojmem skládačka z ciziny?

   • Coldvel
    15:27 20.11.2021

    Skládačka z ciziny? Výrobek, vyvinutý v cizině, jehož kritické díly (většina jeho dílů) jsou rovněž z ciziny, a v české republice je pouze složen dohromady a je k tomu přidána ...Zobrazit celý příspěvek

    Skládačka z ciziny?
    Výrobek, vyvinutý v cizině, jehož kritické díly (většina jeho dílů) jsou rovněž z ciziny, a v české republice je pouze složen dohromady a je k tomu přidána nálepka Made in Czech Republic.
    Ale furt lepší než, kdyby se to všechno dělalo v cizině, alespoň část těch peněz tu zůstane.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     17:14 20.11.2021

     V tom případě asi žádný český výrobek obraného průmyslu neexistuje.

     V tom případě asi žádný český výrobek obraného průmyslu neexistuje.

     • Coldvel
      17:59 20.11.2021

      No třeba většina výrobků od CZUB, do toho nespadá, VĚRA....STARKOM?

      No třeba většina výrobků od CZUB, do toho nespadá, VĚRA....STARKOM?

     • Scotty
      19:10 20.11.2021

      Samotné pušky možná (pokud některé komponenty nebyli vyrobeny v Maďarsku), ale doplňky určitě nejsou z CZUB. Taká je otázka odkud tahají samotný materiál pro výrobu. VĚRA, STARKOM ...Zobrazit celý příspěvek

      Samotné pušky možná (pokud některé komponenty nebyli vyrobeny v Maďarsku), ale doplňky určitě nejsou z CZUB. Taká je otázka odkud tahají samotný materiál pro výrobu.
      VĚRA, STARKOM vyrobeno v Česku. Většinově z českých komponent? Určitě ne.Skrýt celý příspěvek

     • Coldvel
      01:49 22.11.2021

      Hlavně, závěry, (to nejdůležitější) rámy (kovové) určitě dělá zbrojovka...to vím, polymerové součástky jsou od subkontraktorů, optika apod jasně......

      Hlavně, závěry, (to nejdůležitější) rámy (kovové) určitě dělá zbrojovka...to vím, polymerové součástky jsou od subkontraktorů, optika apod jasně......

     • cnapo
      21:42 22.11.2021

      Tak zrovna DPET a STARKOM jsou projekty kde je vetsina technologii z CR. Pokud nebudu pocitat stozary nebo vypocetni techniku popripade radiostnice CCI tak je vetsina z CR z dilen ...Zobrazit celý příspěvek

      Tak zrovna DPET a STARKOM jsou projekty kde je vetsina technologii z CR. Pokud nebudu pocitat stozary nebo vypocetni techniku popripade radiostnice CCI tak je vetsina z CR z dilen ERA, URC, VVU, TDV, CSG, Optokon atd… Zrovna tyto projekty jsou ukazkou schopnosti domaciho prumyslu. Ano nektere komponenty jsou ze zahranici ale ten podil je tak 75% ve prospech CR.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   22:20 19.11.2021

   zaklad Panduru je licencovany. TDV udelali podvozek do V a spec nastavby.

   zaklad Panduru je licencovany. TDV udelali podvozek do V a spec nastavby.

   • Scotty
    22:47 19.11.2021

    Podlahu do V má náš Pandur od začátku.

    Podlahu do V má náš Pandur od začátku.

  • Clibanarius
   23:11 19.11.2021

   Licenční podmínky neznám ale dá se usuzovat, ze CSG vyrobí komplet svařovanou korbu, powerpack je samozřejmě subdodavka Cummins+Allison. Napravy pravděpodobně dováží od Steyeru. ...Zobrazit celý příspěvek

   Licenční podmínky neznám ale dá se usuzovat, ze CSG vyrobí komplet svařovanou korbu, powerpack je samozřejmě subdodavka Cummins+Allison. Napravy pravděpodobně dováží od Steyeru. Zbylé komponenty a elektrovyzbroj je rovněž dílem subdodavatelu. Nic víc na tom neni. Jedna se v podstatě o montaz. Podíl domácích dílu stěží přesáhne 50%.
   Určitě bychom vývoj domácí veze zvládli stejně jako vývoj vlastní PTRS s laserovým naváděním. Vědecko-výzkumnou základnu a vhodne potenciální výrobce na to máme. Nikdy to nedělali, živí se civilní výrobou a vývoj by zabral možná 5 a víc let ale to není hlavní problém. Tím je finální cena a neschopnost prosadit takový typ výrobku na zahraničních trzích tak aby se vývoj alespoň částečně zaplatil...... kvůli 500 ks fakt nemá cenu vyvíjet vlastní systém a víc ACR nekoupí.......Skrýt celý příspěvek

   • Clibanarius
    23:41 19.11.2021

    Ještě dodám , ze mementem vlastního vývoje je L-159. Za mne dobry projekt a myšlenka, která předběhla dobu ale zcela podcenila zahranicne politické souvislosti. Náklady 70 miliard ...Zobrazit celý příspěvek

    Ještě dodám , ze mementem vlastního vývoje je L-159. Za mne dobry projekt a myšlenka, která předběhla dobu ale zcela podcenila zahranicne politické souvislosti. Náklady 70 miliard Kč, zahraniční prodej 0. Po letech odprodej nepotřebných kusů za zlomek skutečně ceny (prodej Draken international za cenu menší než cena komponentu - jen motor stal víc než cena za kterou koupil Draken cele letadlo včetně radaru!!!} Proste blamaz. Jednalo se ovšem o nevyzkousenou cestu mixnutou naivitou devadesátých let. Ukazala ovšem úskalí podobných projektu a naznačila co je kritickým bodem. Od té doby si nikdo v ČR netroufl vylézt s nějakým projektem vlastního vývoje ........snad kromě BRENuSkrýt celý příspěvek

 • Clibanarius
  15:18 19.11.2021

  Za mně je Pandur II již neperspektivní platforma, která má jedinou výhodu a to takovou, že ji CSG může na základě licence montovat v ČR. Nic víc, nic míň. Pokud by se podařilo ...Zobrazit celý příspěvek

  Za mně je Pandur II již neperspektivní platforma, která má jedinou výhodu a to takovou, že ji CSG může na základě licence montovat v ČR. Nic víc, nic míň. Pokud by se podařilo konečně dobudovat aktivní zálohy do smysluplné a použitelné velikosti - 15-30 tis aktivních členů (vše pod 5 tis je skautský oddíl) pak se nabízí jejich přesunutí do AZ a prvosledové jednotky vybavit kombinací BOXER/TITUS.Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   17:38 19.11.2021

   Možno je to len môj pocit, aké neviem kde ďalej sa dá ešte stroj typu Pandur posunúť. Je to nosič a jeho úspešnosť bude tam, kde jeho výzbroj a výstroj. Pokiaľ teda nemá nejakú ...Zobrazit celý příspěvek

   Možno je to len môj pocit, aké neviem kde ďalej sa dá ešte stroj typu Pandur posunúť. Je to nosič a jeho úspešnosť bude tam, kde jeho výzbroj a výstroj. Pokiaľ teda nemá nejakú systémovú poruchu (napríklad nespoľahlivý motor)Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    22:25 19.11.2021

    Miroslav, jako obvykle s tebou souhlasim, podvozek je uz vyreseny, vylepseni je tezke, spis navrhnout novy stroj.

    Miroslav, jako obvykle s tebou souhlasim, podvozek je uz vyreseny, vylepseni je tezke, spis navrhnout novy stroj.

    • Miroslav
     15:48 20.11.2021

     To ako fakt alebo irónia? :-) Možno som len ja obmedzený, ale vážne neviem kde sa dá technicky a funkčne ešte posunúť tradičná koncepcia 4 nápravového podvozku s oceľovou ...Zobrazit celý příspěvek

     To ako fakt alebo irónia? :-)

     Možno som len ja obmedzený, ale vážne neviem kde sa dá technicky a funkčne ešte posunúť tradičná koncepcia 4 nápravového podvozku s oceľovou nádstavbou. Samozrejme mimo zbraní, senzorov a panciera. To sú veci kde ten vývoj prebieha kontinuálne. Možno tak vybaviť ho hybrid pohonom aby sa vedel na pár km nehlučne na elektromotor stiahnuť alebo priblížiť. Ináč má nič zásadné nenapadá čo by malo brániť na tej platforme postaviť ďalší vývoj.Skrýt celý příspěvek

 • Kikirík
  14:41 19.11.2021

  Urcite chcu vyberat pandur? V poslednom “battle” to bolo predsa 1:0 pre fabiu. :D

  Urcite chcu vyberat pandur? V poslednom “battle” to bolo predsa 1:0 pre fabiu. :D

  • Rekky
   15:04 19.11.2021

   Já si tedy pamatuji jen jediný "battle" kdy šel Pandur proti fabii... a dopadlo to 1:0 pro Pandur a fabie byla na odpis ;) ...Zobrazit celý příspěvek

   Já si tedy pamatuji jen jediný "battle" kdy šel Pandur proti fabii... a dopadlo to 1:0 pro Pandur a fabie byla na odpis ;)

   https://www.autorevue.cz/armad...

   Ale jinak hezký pokus...Skrýt celý příspěvek

  • Laci
   15:44 19.11.2021

   Pro Slovensko to je asi jedno, jestli bude mít český Pandury nebo český Fabie :D

   Pro Slovensko to je asi jedno, jestli bude mít český Pandury nebo český Fabie :D

  • Honzin
   17:20 19.11.2021

   Opravte mě, pokud se mýlím. Tato slavná a často zmiňovaná nehoda je pravdivá jen z poloviny. Nešlo o Fabii, ale o Volkswagen. Nicméně chápu, že s Fabií vyzní celý příběh daleko ...Zobrazit celý příspěvek

   Opravte mě, pokud se mýlím. Tato slavná a často zmiňovaná nehoda je pravdivá jen z poloviny.

   Nešlo o Fabii, ale o Volkswagen. Nicméně chápu, že s Fabií vyzní celý příběh daleko vtipněji (zvlášť pro Čecha).

   https://www.idnes.cz/ceske-bud... Skrýt celý příspěvek

   • Miroslav
    17:34 19.11.2021

    To je ako keď tu niektorí tvrdili, že MiG-29 spadol lebo mu došlo palivo.

    To je ako keď tu niektorí tvrdili, že MiG-29 spadol lebo mu došlo palivo.

   • Eagle
    19:54 19.11.2021

    Tak fabie byla příčina, důsledek byla srážka vozidel a poškození Sharana. Ale kontakt pandur a fabie se teda vůbec nekonal.

    Tak fabie byla příčina, důsledek byla srážka vozidel a poškození Sharana. Ale kontakt pandur a fabie se teda vůbec nekonal.

    • flanker.jirka
     21:32 19.11.2021

     Problém byl v tom, že řidiči měli rychlejší stroje než mozky

     Problém byl v tom, že řidiči měli rychlejší stroje než mozky

     • Eagle
      08:56 20.11.2021

      Problém je v tom, že měli perfektní sestavu a drželi si jasně dané rozestupy. Jeli přesun za doprovodu VP a ten má jisté náležitosti. To je jako kdyby jelo pět sanitek za sebou v ...Zobrazit celý příspěvek

      Problém je v tom, že měli perfektní sestavu a drželi si jasně dané rozestupy. Jeli přesun za doprovodu VP a ten má jisté náležitosti. To je jako kdyby jelo pět sanitek za sebou v doprovodu policie a někdo by nerespektoval výzvu PČR a vyblokoval první sanitku. Ta jde na ostrý brzdy s tím, že řidičova reakce je cca 0.5 vteřiny a ten dobrzdi, pak dobrzdi i řidič druhé a třetí sanitky, ale vzhledem k jednotlivým prodlevám v reakcích jednotlivých řidičů se ukrajuje z bezpečné vzdálenosti mezi vozidly natolik, že řidič čtvrté sanity nedobrzduje a bourá do třetí sanitky a to stejny řidič páté sanitky vzhledem k nárazu čtvrté nemá šanci dobrzdit a bourá do čtvrté. Rozdíl je v tom, že 20 tunový kolos bez deformačních zón nemá šanci ten naráz rozptýlit a energii uvolňuje doprednim pohybem, kdy třetí vozidlo nabourá druhé a to následně první a první následně Sharana v připojovacím pruhu. A teď řekl by někdo nesmysl o řídících sanitek? Ano pár blbců by se našlo a jsou to ti co nikdy nejeli pod modrými majáky. Tam totiž musíte dodržovat malé rozestupy, protože například v křižovatkách pokud je mezera větší než 25 metrů se vám tam úplně v klidu rozjede auto v domnění že už vše projelo. Podívejte se na jakýkoliv kolony, prezidentský, VIP, a podobně, auta mají minimální rozestupy a má to svůj důvod a bohužel svá rizika.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      10:40 20.11.2021

      Eagle Způsob pohybu kolony, jak jej popisujete, je možný u opravdu vyškolené a vycvičené obsluhy. Na to aby se toto dalo použít pro řidiče Pandurů by museli mít najeto mnohem více ...Zobrazit celý příspěvek

      Eagle
      Způsob pohybu kolony, jak jej popisujete, je možný u opravdu vyškolené a vycvičené obsluhy. Na to aby se toto dalo použít pro řidiče Pandurů by museli mít najeto mnohem více kilometrů na uzavřených cvičištích a pod dohledem lidí schopných takový výcvik vést.
      Pokud si řidič není vědom toho co dokáže způsobit vozidlo s takovými rozměry a hmotností, tak patří k lopatě.Skrýt celý příspěvek

     • SYN_
      10:44 20.11.2021

      Inu, pak asi ta sestava nebyla volena až tak optimálně, jistě je úkolem dimenzovat ji tak aby zastavila za jakýchkoliv jen trochu normálních podmínek... Cvičit by to rozhodně měli, ...Zobrazit celý příspěvek

      Inu, pak asi ta sestava nebyla volena až tak optimálně, jistě je úkolem dimenzovat ji tak aby zastavila za jakýchkoliv jen trochu normálních podmínek...
      Cvičit by to rozhodně měli, je hezké to svalit na řidiče(ku) že zareagovala neočekávaně, ale to se přece může stát kdykoliv? Lidský zkrat, porucha, nebo nedej bože nepřátelská akce... a rozhodně by nemělo takto levně dojít k poškození rvků kolony "sebou samých" (i když to dejmetomu nebylo až tak fatální, pořád to bylo nezanedbatelné poškození).
      Takže asi mírně upravit rozestupy, nebo brzdy, nebo rychlost... nebo aspoň nějaká signalizace (lidská nebo automatická) že první vozidlo intenzívně brzdí...Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      11:33 20.11.2021

      Ono se to pěkně komentuje od stolu, ale realita přesunu vojenské kolony v dnešním provozu nepoměrně složitější. Například pokud by mezi sebou nechali větší rozestupy budou se jim ...Zobrazit celý příspěvek

      Ono se to pěkně komentuje od stolu, ale realita přesunu vojenské kolony v dnešním provozu nepoměrně složitější. Například pokud by mezi sebou nechali větší rozestupy budou se jim do nich zase řadit předjížděníchtiví řidiči.
      Navíc se dělá z komára velbloud. Pandury jezdí po našich silnicích už přes deset let a odehrál se jeden takový relativně vážný incident.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      17:41 20.11.2021

      Scotty
      Snad se z toho incidentu a z kotrmelců na cvičáku dostatečně poučili.

      Scotty
      Snad se z toho incidentu a z kotrmelců na cvičáku dostatečně poučili.

 • Eagle
  12:37 19.11.2021

  Pandur už nikdy. Ne že by to bylo špatný vozidlo, ale ten kdo to vyrábí stojí za starou bačkorku. Po 12 letech provozu nevznikly žádné opravné a modernizační sety, nové stroje ...Zobrazit celý příspěvek

  Pandur už nikdy. Ne že by to bylo špatný vozidlo, ale ten kdo to vyrábí stojí za starou bačkorku. Po 12 letech provozu nevznikly žádné opravné a modernizační sety, nové stroje vyrobené v roce 2021 mají stejné konstrukční vady jako vozidla vyrobena v prvních sériích. Domluva nikterak žádná, místo to přehazování horkého bramboru mezi výrobcem a armádou kdo za co může. Pokud armáda vzhledem k cenám,které jsou mimo zdravý rozum si najde jiného dodavatele, tak jsou z toho akorát obstrukce a naschvály. To nemluvím o vazbách v na těch nejvyšších místech AČR.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   15:54 19.11.2021

   A projevil zákazník o nějaké opravné a modernizační sety zájem?

   A projevil zákazník o nějaké opravné a modernizační sety zájem?

   • Eagle
    19:51 19.11.2021

    Vy myslíte že by armáda odmítla modernizační balíčky, kdyby je výrobce udělal na své náklady, protože tím odstraňuje svoje konstrukční chyby, na které byl mimo jiné několikrát ...Zobrazit celý příspěvek

    Vy myslíte že by armáda odmítla modernizační balíčky, kdyby je výrobce udělal na své náklady, protože tím odstraňuje svoje konstrukční chyby, na které byl mimo jiné několikrát upozorňován nejen v rámci reklamačních řízení, ale i v rámci technické pomoci TDV. Jinak je běžné ( u západních výrobců) provádět u zákazníka technické studie, které mají za úkol najít slabiny vozidla a na základě těchto kontrol se pak výrobce vydává opravné sety.Skrýt celý příspěvek

    • skelet
     21:16 19.11.2021

     nebyl výrobce Pandurů náhodou VOP, nikoliv TDV?

     nebyl výrobce Pandurů náhodou VOP, nikoliv TDV?

     • Eagle
      08:59 20.11.2021

      Ne, VOP pouze smontovali díly, které přivezli že stayeru, popřípadě vyrobily korby podle návrhu stayeru. Peníze šli také stayeru takže výrobce je snad bez diskuze.

      Ne, VOP pouze smontovali díly, které přivezli že stayeru, popřípadě vyrobily korby podle návrhu stayeru. Peníze šli také stayeru takže výrobce je snad bez diskuze.

     • skelet
      10:49 20.11.2021

      Pokud je dodal VOP, tak je to VOP. Nikoliv TDV.

      Pokud je dodal VOP, tak je to VOP. Nikoliv TDV.

    • Scotty
     22:04 19.11.2021

     Myslím že výrobce nebude dělat něco u čeho nemá jistotu že prodá. Jsem si celkem jist že až armáda usoudí že je čas modernizaci Panduru výrobce určitě něco nabídne. Myslím že ...Zobrazit celý příspěvek

     Myslím že výrobce nebude dělat něco u čeho nemá jistotu že prodá. Jsem si celkem jist že až armáda usoudí že je čas modernizaci Panduru výrobce určitě něco nabídne. Myslím že současná smlouva s TDV žádné modernizace neobsahuje.
     Pokud jsou na nově vyrobených strojích použité nevyhovující řešení tak je to samozřejmě špatně. Ovsem nabízí se otázka proč tedy armáda znovu odsouhlasila jejich použití.Skrýt celý příspěvek

     • Eagle
      09:18 20.11.2021

      Myslíte špatně, bohužel nemohu co se týká modernizace publikovat jisté překvapivé podmínky výrobce. Co se týká nevyhovujících řešení, těžko si prosadite změnu plynoucí ze ...Zobrazit celý příspěvek

      Myslíte špatně, bohužel nemohu co se týká modernizace publikovat jisté překvapivé podmínky výrobce. Co se týká nevyhovujících řešení, těžko si prosadite změnu plynoucí ze zkušeností s 12 letym provozem, protože neprobíhá ani ze strany AČR projekt na kontrolu kvality a provozních výdajů ve vztahu k výměnám jednotlivých komponentů, za účelem odhalení předčasného opotřebování. Jeden projekt tedy kdysi vedl VTU Vyškov ale...... Tohle má být zájem zejména výrobce, protože kdyby jak říkáte vy, neměl jistotu prodeje, tak by Strnad nezakládal TDV a nekupoval by licenci na pandura, takže věřte že jistotu měli a mají vzhledem k životnosti vozidla 30 let a cenám za jednotlivé služby a díly.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      10:50 20.11.2021

      "protože neprobíhá ani ze strany AČR projekt na kontrolu kvality a provozních výdajů ve vztahu k výměnám jednotlivých komponentů, za účelem odhalení předčasného opotřebování" to je ...Zobrazit celý příspěvek

      "protože neprobíhá ani ze strany AČR projekt na kontrolu kvality a provozních výdajů ve vztahu k výměnám jednotlivých komponentů, za účelem odhalení předčasného opotřebování"
      to je jasná chyba odběratele, ne výrobce.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      11:50 20.11.2021

      Eagle Tak v Steyr (GDELS) udělali pro Rakušáky Pandur EVO, ale taky to nebyla iniciativa výrobce. Je rozhodně problém že armáda systematicky nesleduje problematické součásti ...Zobrazit celý příspěvek

      Eagle
      Tak v Steyr (GDELS) udělali pro Rakušáky Pandur EVO, ale taky to nebyla iniciativa výrobce. Je rozhodně problém že armáda systematicky nesleduje problematické součásti vozidel. Vzhledem k tomu že to budou právě oni kdo bude specifikovat požadavky na modernizaci Pandurů. U té jistoty prodeje jsem myslel především ty modernizační baličky. U nových strojů by mě zajímalo jak moc jsou TDV vázaní licencí a co můžou modifikovat.Skrýt celý příspěvek

 • HonzaK
  18:52 18.11.2021

  Dobrý večer pánové, osobně podporují myšlenku dalšího rozvoje KBVP Pandur II. Co se týče tendru pro OS SR, tak jsem toho názoru, že je tato platforma vhodným výběrem i pro ně. ...Zobrazit celý příspěvek

  Dobrý večer pánové,
  osobně podporují myšlenku dalšího rozvoje KBVP Pandur II. Co se týče tendru pro OS SR, tak jsem toho názoru, že je tato platforma vhodným výběrem i pro ně. Stejně jako my, budou si muset přesně nakonfigurovat co chtějí. To zabere nějaký čas a bude to i nákladnější, neboť půjde o vývoj nové varianty. Ne každý výrobce produkuje na co si jen pomyslíme. V případě Pandur II jsou požadované modely již vyvinuty, což Slovákům ušetří peníze a čas. Uvidíme s čím přijdou.Skrýt celý příspěvek

 • stirling
  15:49 18.11.2021

  Pandur byl fajn, ale určitě potřebuje víc než zvýšení balistické ochrany. Za mě by asi kromě zvýšení balistiky, potřeboval trošku rozšířit, větší kola, zvětšit nosnost, asi ...Zobrazit celý příspěvek

  Pandur byl fajn, ale určitě potřebuje víc než zvýšení balistické ochrany. Za mě by asi kromě zvýšení balistiky, potřeboval trošku rozšířit, větší kola, zvětšit nosnost, asi silnější motor atd, takže vlastně Pandru III by bylo komplet nové vozidlo. Určitě je správná úvaha zachovat plavbyschopnost protože 30t+ neplavací monstrum dnes montuje kde kdo. Držím jim palce jako každé české firmě, ale ...
  Obr. Pandur II s RBS-70 - to dělal někdo v malování?
  Pokud bude Turra funkční a výhodné řešení tak bych se jí v AČR vůbec nebránil, ale asi tady tuší každý, že mám v současnosti tolik starostí co vše do AČR pořídit, že zrovna výměna věží je asi tak na 356 místě....Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   16:07 18.11.2021

   PVO na Panduru by dávalo smysl, pokud by to bylo podobně vybavené jako Stryker MSHORAD. https://www.armadninoviny.cz/i... To co je ...Zobrazit celý příspěvek

   PVO na Panduru by dávalo smysl, pokud by to bylo podobně vybavené jako Stryker MSHORAD.
   https://www.armadninoviny.cz/i...
   To co je zde na obrzáku je magořina, podobně jako cpát trojnásobné odpalovací stanoviště Manpadu na Titus.Skrýt celý příspěvek

  • toustr
   17:56 18.11.2021

   Pandury bych nechal (krom věže a případně systému proti RPG) tak, jak jsou. Důležité je ale dotáhnutí tendru BVP do konce a to v počtech, které nebudou jen opět "krvavým minimem". ...Zobrazit celý příspěvek

   Pandury bych nechal (krom věže a případně systému proti RPG) tak, jak jsou. Důležité je ale dotáhnutí tendru BVP do konce a to v počtech, které nebudou jen opět "krvavým minimem". Pandury by byly u jednotek schopných přesouvat se rychleji, naopak BVP by byly právě ty s pancířem. Za mě nemá smysl stavět nové KBVP, když se naše BVP pomalu rozpadají v garážích.Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  14:32 18.11.2021

  Naď sa vyjadril, že plavbyschopnosť nie je nevyhnutná, čiže aj Boxer môže byť. Ja si však myslím, že vzhľadom na spoločný projekt PESCO, budú hrať prím skôr Taliani so SUPERAV.

  Naď sa vyjadril, že plavbyschopnosť nie je nevyhnutná, čiže aj Boxer môže byť. Ja si však myslím, že vzhľadom na spoločný projekt PESCO, budú hrať prím skôr Taliani so SUPERAV.

  • Harvest
   14:38 18.11.2021

   Je v tom guláš, ale myslím si, že u kolesovych je plavbyschopnost nutnost, u pásových nie.

   Je v tom guláš, ale myslím si, že u kolesovych je plavbyschopnost nutnost, u pásových nie.

  • Jura99
   14:41 18.11.2021

   otazka jak to myslel, v zakladu muze vozidlo plavat a s pridavnym pancirem nikoliv.

   otazka jak to myslel, v zakladu muze vozidlo plavat a s pridavnym pancirem nikoliv.

   • PavolR
    14:54 18.11.2021

    dole Arthur vložil odkaz => plavbyschopnosť je výhoda, nie eliminačná podmienka.

    dole Arthur vložil odkaz => plavbyschopnosť je výhoda, nie eliminačná podmienka.

    • Jura99
     14:55 18.11.2021

     ta vyhoda by mela mit definovanou rozhodovaci vahu

     ta vyhoda by mela mit definovanou rozhodovaci vahu

     • liberal shark
      15:21 18.11.2021

      Proč ? K čemu potřebuje SK plovoucí OT ? Nestačilo by více investovat do mostních tanků a pontonových mostů ?

      Proč ? K čemu potřebuje SK plovoucí OT ? Nestačilo by více investovat do mostních tanků a pontonových mostů ?

     • Miroslav
      15:26 18.11.2021

      Povodne?

      Povodne?

     • liberal shark
      15:48 18.11.2021

      to Miroslav No nevím, používat k záchranným pracím při povodních OT mi přijde jako lovit krtka minometem :-). Určitě by vyšlo levněji koupit motorové čluny nebo něco jako PTS ...Zobrazit celý příspěvek

      to Miroslav
      No nevím, používat k záchranným pracím při povodních OT mi přijde jako lovit krtka minometem :-). Určitě by vyšlo levněji koupit motorové čluny nebo něco jako PTS hasičům nebo ženistům.,Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      15:57 18.11.2021

      PTS majú u nás požiarnici, ale len pár kusov. BOV 8x8 budú stovky a celkom rovnomerne rozložené po celej krajine takže sa dostanú v pomerne krátkom čase v adekvátnych počtoch ...Zobrazit celý příspěvek

      PTS majú u nás požiarnici, ale len pár kusov. BOV 8x8 budú stovky a celkom rovnomerne rozložené po celej krajine takže sa dostanú v pomerne krátkom čase v adekvátnych počtoch prakticky všade. To je len moja úvaha, že asi aj takto sa uvažujeSkrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      16:08 18.11.2021

      liberal shark
      Poláci chtějí, aby jim plavalo i pásové BVP.

      liberal shark
      Poláci chtějí, aby jim plavalo i pásové BVP.

     • HEKTOR
      17:50 18.11.2021

      liberal shark - to bola ASI objednávka šitá na mieru konkrétnemu stroju - plávanie... praktický to je hlúposť...hlavne aj preto že ako som počul je síce pekné keď ot dokáže ...Zobrazit celý příspěvek

      liberal shark - to bola ASI objednávka šitá na mieru konkrétnemu stroju - plávanie...
      praktický to je hlúposť...hlavne aj preto že ako som počul je síce pekné keď ot dokáže plávať,ale čo doprovodné vozidlá ktoré túto schopnosť nemajú a sú v zostave mech. práporu...

      tie povodne boli dúfam len vtip.... :)Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      07:02 19.11.2021

      Plavby schopnost samozřejmě má smysl. Zvyšuje manévrovací schopnosti, operační schopnosti a taktické schopnosti jednotky a o to jde především. Nicméně, není to samo spásná ...Zobrazit celý příspěvek

      Plavby schopnost samozřejmě má smysl. Zvyšuje manévrovací schopnosti, operační schopnosti a taktické schopnosti jednotky a o to jde především.
      Nicméně, není to samo spásná vlastnost a do mostních tanků, pontonových mostů nebo jinačích prostředků určených k překročení vodních překážek je potřeba také investovat. Čím více prostředků armáda má, tím má lepší manévrovací schopnosti a tím pádem vyšší účinnost, ale tyto nákupy se dělají postupně.
      A já počítám s tím, že nyní OSSR preferuje plavby schopnost aby zajistila jednodušší překročení vodních překážek, protože jednoduše na nákup jinačích prostředků pro překročení vodních překážek nemá jednak dostatek financí a jednak bude využívat ty, které už má ve výzbroji do doby než rozhodne o jejich náhradě. Ale to je jen odhad.Skrýt celý příspěvek

     • pjaro77
      10:19 20.11.2021

      Miroslav: na povodne je zbytocne pouzivat 20+ ton tazky transporter. V pohode staci BVS-10, MT-LB, M113 alebo BVP-2 prekopany na zachranny system.

      Miroslav: na povodne je zbytocne pouzivat 20+ ton tazky transporter. V pohode staci BVS-10, MT-LB, M113 alebo BVP-2 prekopany na zachranny system.

     • SYN_
      11:00 20.11.2021

      pjaro77:
      Tak ne že by ne, ale kolik těchto (klidně všech dohromady) máme v ČR, funkčních schopných nastartovat do několika hodin?

      pjaro77:
      Tak ne že by ne, ale kolik těchto (klidně všech dohromady) máme v ČR, funkčních schopných nastartovat do několika hodin?

     • Scotty
      11:52 20.11.2021

      Tak na to jak bude jakékoli BVP nebo OT nasazené při povodních se přijdou podívat.

      Tak na to jak bude jakékoli BVP nebo OT nasazené při povodních se přijdou podívat.

     • pjaro77
      16:57 22.11.2021

      liberal shark, SYN: Ako to mám vedieť, koľko máte funkčných BVPčok ? Nejaké ste opravili na pozorovacie Snežky, dajú sa opraviť aj ďalšie predsa. Mimochodom tie dvojdielne ...Zobrazit celý příspěvek

      liberal shark, SYN: Ako to mám vedieť, koľko máte funkčných BVPčok ? Nejaké ste opravili na pozorovacie Snežky, dajú sa opraviť aj ďalšie predsa. Mimochodom tie dvojdielne švédske tatraky sa používajú aj na povodne.Skrýt celý příspěvek

  • Laci
   22:46 18.11.2021

   Co má společného PESCO a Iveco SuperAV? SuperAV nikdo v EU nemá a přímo neplánuje zařadit. Jak do toho patří PESCO?

   Co má společného PESCO a Iveco SuperAV? SuperAV nikdo v EU nemá a přímo neplánuje zařadit. Jak do toho patří PESCO?

   • PavolR
    07:24 19.11.2021

    Jeden z Talianmi vedených programov má za cieľ vytvoriť také kolesové AAV, akým je SuperAV a participujú na tom aj Slovensko a Grécko. Zjavne bude použitá už existujúca platforma.

    Jeden z Talianmi vedených programov má za cieľ vytvoriť také kolesové AAV, akým je SuperAV a participujú na tom aj Slovensko a Grécko. Zjavne bude použitá už existujúca platforma.

    • Laci
     12:07 21.11.2021

     SuperAV vzniklo mnohem dřív než program PESCO, takže těžko Iveco postavilo SuperAV v rámci/pro program PESCO. A ano, v rámci programu PESCO spolupracuje spousta národů na spousta ...Zobrazit celý příspěvek

     SuperAV vzniklo mnohem dřív než program PESCO, takže těžko Iveco postavilo SuperAV v rámci/pro program PESCO.
     A ano, v rámci programu PESCO spolupracuje spousta národů na spousta projektech, ale SVK a GRC nemaj s vývojem SuperAV nic společnýho.Skrýt celý příspěvek

     • PavolR
      14:05 21.11.2021

      Aj Zuzana a Eva vznikli skôr, ako PESCO a predsa poslúžia ako východisko pre platformu EUROARTILLERY, ku ktorej Taliani dodajú muníciu. V tomto prípade zasa Taliani doladia svoje.

      Aj Zuzana a Eva vznikli skôr, ako PESCO a predsa poslúžia ako východisko pre platformu EUROARTILLERY, ku ktorej Taliani dodajú muníciu. V tomto prípade zasa Taliani doladia svoje.

     • Jura99
      16:21 21.11.2021

      PavolR: pokud by vystupem euroartilery byly Zuzana nebo Eva, tak by to byla ucebnicova ukazka marneho projektu a vyhozenych penez i casu. Vetsina statu si uz i tak nejake houfnice ...Zobrazit celý příspěvek

      PavolR: pokud by vystupem euroartilery byly Zuzana nebo Eva, tak by to byla ucebnicova ukazka marneho projektu a vyhozenych penez i casu. Vetsina statu si uz i tak nejake houfnice koupila a trend spis ukazuji Izraelci nebo Nemci.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      17:32 21.11.2021

      Němci a Izrael? Jako myslíš věžové plně automatické houfnice?

      Němci a Izrael? Jako myslíš věžové plně automatické houfnice?

   • PavolR
    07:58 19.11.2021

    ... a taktiež sú to práve Taliani, čo budú obmieňať svoje AAV7 u Lagunari Regiment "Serenissima" za 82 kusov takýchto vozidiel, najskôr to budú SuperAV...

    ... a taktiež sú to práve Taliani, čo budú obmieňať svoje AAV7 u Lagunari Regiment "Serenissima" za 82 kusov takýchto vozidiel, najskôr to budú SuperAV...

 • Miroslav
  13:55 18.11.2021

  Osobne s Pandurom nemám problém, hlavne ak bude konkurencieschopná cena. Do budúcna by na základe Pandura mohla vzniknúť aj úplne nová spoločná platforma. Jediná otázka ktorá ...Zobrazit celý příspěvek

  Osobne s Pandurom nemám problém, hlavne ak bude konkurencieschopná cena. Do budúcna by na základe Pandura mohla vzniknúť aj úplne nová spoločná platforma. Jediná otázka ktorá ostáva otvorená je, čo za tento obchod je ochotná ponúknuť česká strana nám. Jaro Naď (minister obrany) je ten typ človeka, ktorý na to bude tlačiť.Skrýt celý příspěvek

  • Nesher
   14:16 18.11.2021

   No jestli to bude vaše MO stavět takto, tak budete mít dost omezený výběr. Protože co vám tak nabídnou Švýcaři nebo Turci? Podle mě max. montáž na Slovensku, což CSG nabízí už teď. Zobrazit celý příspěvek

   No jestli to bude vaše MO stavět takto, tak budete mít dost omezený výběr. Protože co vám tak nabídnou Švýcaři nebo Turci? Podle mě max. montáž na Slovensku, což CSG nabízí už teď.Skrýt celý příspěvek

   • Miroslav
    14:55 18.11.2021

    Myslím, že Turecko nepripadá do úvahy vôbec aj tak. Výroba na Slovensku je taký základ ktorý bude viacmenej asi podmienkou.

    Myslím, že Turecko nepripadá do úvahy vôbec aj tak. Výroba na Slovensku je taký základ ktorý bude viacmenej asi podmienkou.

    • Nesher
     15:06 18.11.2021

     OK, Turci jsou asi vážně mimo. Ale víc než montáž v SK můžete čekat asi opravdu jen velmi těžko. Když se na to podíváme nezaujatě, tak co by Němci, Italové nebo ti Švýcaři z SK ...Zobrazit celý příspěvek

     OK, Turci jsou asi vážně mimo. Ale víc než montáž v SK můžete čekat asi opravdu jen velmi těžko. Když se na to podíváme nezaujatě, tak co by Němci, Italové nebo ti Švýcaři z SK asi na oplátku mohli potřebovat? Možná snad Finové, ale i tam je to s otazníkem. A tím jsme pravděpodobně možné dodavatele vyčerpali.Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      15:12 18.11.2021

      Samozrejme som narážal na obchodný vzťah SR - ČR. Naď má takú záľubu chvastať sa, že čo všetko vybavil navyše. Preto aj predpokladám, že Pandur bude víťaz ak bude chcieť nejaký ...Zobrazit celý příspěvek

      Samozrejme som narážal na obchodný vzťah SR - ČR. Naď má takú záľubu chvastať sa, že čo všetko vybavil navyše. Preto aj predpokladám, že Pandur bude víťaz ak bude chcieť nejaký offset získať.Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      15:29 18.11.2021

      Miroslav Tak možné je všechno. Ale dost bych se divil pokud by si OSSR vybraly Pandur. Ne, že by to bylo špatné vozidlo, to určitě není, ale na trhu jsou modernější konstrukce, ...Zobrazit celý příspěvek

      Miroslav
      Tak možné je všechno. Ale dost bych se divil pokud by si OSSR vybraly Pandur. Ne, že by to bylo špatné vozidlo, to určitě není, ale na trhu jsou modernější konstrukce, třeba Boxer nebo Piranha V. Přeci jen, i přes dílčí vylepšení má Pandur už hezkých pár let.Skrýt celý příspěvek

     • tomas.kotnour
      15:51 18.11.2021

      Pandur II obdobně jako LAV II, LAV III, Puma či JLTV je konstrukce postavená s poměrně přísnými rozměrovými limity kvůli přepravitelnosti a z toho vyplývajícími omezeními. Pokud by ...Zobrazit celý příspěvek

      Pandur II obdobně jako LAV II, LAV III, Puma či JLTV je konstrukce postavená s poměrně přísnými rozměrovými limity kvůli přepravitelnosti a z toho vyplývajícími omezeními. Pokud by někdo v současnosti řešil C-130 přepravitelnou 8x8, tak by se ta konstrukce od Panduru II moc nelišila, spíše by se do ní jenom promítly zkušenosti z provozu. Při výběru by se tedy mělo začít s tím, zda je otázka přepravitelnosti tak zásadní, aby kompenzovala nevýhody z toho plynoucí.Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     16:09 18.11.2021

     Miroslav
     Nebude stačit, když to slovenští dělníci budou montovat v české fabrice?

     Miroslav
     Nebude stačit, když to slovenští dělníci budou montovat v české fabrice?

     • HEKTOR
      18:55 18.11.2021

      flanker.jirka - museli by ste ísť s platmi hore...už to nie je také lukratívne... :)

      flanker.jirka - museli by ste ísť s platmi hore...už to nie je také lukratívne... :)

  • Jan Grohmann
   14:25 18.11.2021

   Co takhle nákup věží Turra 30 pro Armádu ČR? :)

   Co takhle nákup věží Turra 30 pro Armádu ČR? :)

   • Scotty
    14:32 18.11.2021

    Jako že by se jedna mizerná věž vyměnila za jinou? K čemu by to bylo dobré?

    Jako že by se jedna mizerná věž vyměnila za jinou? K čemu by to bylo dobré?

   • Jura99
    14:37 18.11.2021

    to je skutecne ve hře, CSG ten demonstrator s turrou vlastne postavila pro obe armady :-)

    to je skutecne ve hře, CSG ten demonstrator s turrou vlastne postavila pro obe armady :-)

   • Miroslav
    14:52 18.11.2021

    To je momentálne jediná vec ktorá ma napadá.

    To je momentálne jediná vec ktorá ma napadá.

   • liberal shark
    14:55 18.11.2021

    Je ta věž alespoň trochu srovnatelná s věžemi Cockerill nebo Rafael ?

    Je ta věž alespoň trochu srovnatelná s věžemi Cockerill nebo Rafael ?

   • flanker.jirka
    16:10 18.11.2021

    Jan Grohmann
    Smajlík sedí, bavit se dnes o 30 mm kanonu, když se v USA a Rusku testují vozidla s 50 respektive 57 mm kanony moc smysl nedává.

    Jan Grohmann
    Smajlík sedí, bavit se dnes o 30 mm kanonu, když se v USA a Rusku testují vozidla s 50 respektive 57 mm kanony moc smysl nedává.

    • Miroslav
     18:31 18.11.2021

     Turra je už aj so 40 mm kanónom

     Turra je už aj so 40 mm kanónom

    • Klimesov
     07:15 19.11.2021

     Tak on ten Bushmaster Mk 44 se dá poměrně jednoduše překopat na 40 mm, ale za použití klasického střeliva, to znamená snížení počtu střel a navýšení hmotnosti. Pokud nyní USA ...Zobrazit celý příspěvek

     Tak on ten Bushmaster Mk 44 se dá poměrně jednoduše překopat na 40 mm, ale za použití klasického střeliva, to znamená snížení počtu střel a navýšení hmotnosti.
     Pokud nyní USA plánuje, testuje 50 mm u nás se objeví s odstupem času. Pořád je tu totiž zásadní problém. Na trhu není zatím plně funkční a použitelný kanón ráže 40 mm nebo 50 mm. Všechny zatím procházejí buď testováním nebo je trápí dětské nemoci.Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      11:52 19.11.2021

      Miroslav
      Ten odkaz je pěkný, ale je tam napsáno pouze prototyp. To znamená do vývoj a hromada dalšího testování a vychytávání dětských nemocí a s tím spojené výdaje.

      Miroslav
      Ten odkaz je pěkný, ale je tam napsáno pouze prototyp. To znamená do vývoj a hromada dalšího testování a vychytávání dětských nemocí a s tím spojené výdaje.

     • Miroslav
      18:48 19.11.2021

      Je to novinka. Netrúfnem si povedať v akej fáze to je. Možno už je to pripravené pre výrobu

      Je to novinka. Netrúfnem si povedať v akej fáze to je. Možno už je to pripravené pre výrobu

     • petres
      20:54 19.11.2021

      Klimesov Nemohu souhlasit s vaším tvrzením, že při překopáním Bushmaster Mk 44 na 40 mm Supershot dojde snížení počtu střel a navýšení hmotnosti. Proti CTA 40 mm, kde opravdu při ...Zobrazit celý příspěvek

      Klimesov
      Nemohu souhlasit s vaším tvrzením, že při překopáním Bushmaster Mk 44 na 40 mm Supershot dojde snížení počtu střel a navýšení hmotnosti. Proti CTA 40 mm, kde opravdu při snaze o výraznější nezvýšení hmotnosti by došlo ke snížení množství vezeného střeliva na cca polovinu. Při přerážování 30 mm na 40 mm SuperShot nedohází k výraznému navýšení hmotnosti proti 40 mm CTA i proto, že není nutné tak masivnější věž odolávající vyššímu zpětnému rázu.
      30x173 mm - 210 kJ
      40x180 mm - 340 kJ (SuperShot)
      40x255 mm - 500 kJ (CTA)
      30 mm HE na 40 mm střelivo SuperShot HE poskytuje 1,5x zvýšení letality;
      AP munice, SuperShot 40 zvyšuje pronikání pancíře výkon 1,25x.
      Pokud to shrnu, tak při modernizaci techniky 40 mm SuperShot je nejschůdnější cesta. Kolikrát je důležitější mít dostatek munice, než ji mít co nejúčinější. Viz 5,56x45 vs 7,62x51 mm. Ten 40x180 mm SuperShot mi přijde jako přijatelný kompromis ala 6,8 SPC nebo 6,5 mm Grendel.Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     09:44 19.11.2021

     Miroslav
     A už to s 40 mm někdy vystřelilo, nebo jde jen o výstavní exponát?

     Miroslav
     A už to s 40 mm někdy vystřelilo, nebo jde jen o výstavní exponát?

     • PavolR
      10:08 19.11.2021

      Zbraňová časť je kompletne prebratá z obdobnej veže od Nextera, je to celé vlastne iba jej slovakizovaná a mierne odľahčená verzia, takže bez obáv ... :-)

      Zbraňová časť je kompletne prebratá z obdobnej veže od Nextera, je to celé vlastne iba jej slovakizovaná a mierne odľahčená verzia, takže bez obáv ... :-)

     • flanker.jirka
      21:36 19.11.2021

      PavolR
      Děkuji za upřesnění.
      Nedávno zde byl clanek o testech věže s 50 mm kanonem na KBVP. Taková ráže má budoucnost

      PavolR
      Děkuji za upřesnění.
      Nedávno zde byl clanek o testech věže s 50 mm kanonem na KBVP. Taková ráže má budoucnost

     • Scotty
      22:14 19.11.2021

      Proč by Nexter dovolil okopírovat svoje řešení? To nedává žádný smysl.

      Proč by Nexter dovolil okopírovat svoje řešení? To nedává žádný smysl.

     • PavolR
      12:23 20.11.2021

      Scotty: Získa tak prístup k dotáciám na výskum a vývoj. V mnou už zmieňovanom PESCO projekte sa počíta so 40mm kanónom, ktorý zjavne dodá slovenská strana v spolupráci s NEXTERom.

      Scotty: Získa tak prístup k dotáciám na výskum a vývoj. V mnou už zmieňovanom PESCO projekte sa počíta so 40mm kanónom, ktorý zjavne dodá slovenská strana v spolupráci s NEXTERom.

     • PavolR
      14:06 20.11.2021

      ... no a potom je tu ešte predaj munície, realizovaný CTA International, čo je joint venture NEXTERu a BAE Systems. To je úplne iný biznis, než nejaká veža, alebo dokonca kanón.

      ... no a potom je tu ešte predaj munície, realizovaný CTA International, čo je joint venture NEXTERu a BAE Systems. To je úplne iný biznis, než nejaká veža, alebo dokonca kanón.

  • Jura99
   14:40 18.11.2021

   Primlouval bych se, aby se konecne hledelo na nejvyhodnejsi splneni zadavacich podminek. Pokud je žádouci jeste zobchodovat turru, bylo by vuci jinym uchazecum fér, napsat to do ...Zobrazit celý příspěvek

   Primlouval bych se, aby se konecne hledelo na nejvyhodnejsi splneni zadavacich podminek. Pokud je žádouci jeste zobchodovat turru, bylo by vuci jinym uchazecum fér, napsat to do zadání.Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    16:24 18.11.2021

    TDV nemůže kamkoli garantovat že AČR odebere byť jedinou Turru.

    TDV nemůže kamkoli garantovat že AČR odebere byť jedinou Turru.

    • Jura99
     18:09 18.11.2021

     TDV nikoliv, ale při kontraktu G2G je možné ledacos. Slováci přitom oslovili s poptávkou po vozidlech, pokud se nepletu, státy, nikoliv jednotlivé výrobce.

     TDV nikoliv, ale při kontraktu G2G je možné ledacos. Slováci přitom oslovili s poptávkou po vozidlech, pokud se nepletu, státy, nikoliv jednotlivé výrobce.

     • Nesher
      19:58 18.11.2021

      Problém ovšem je, že současná legislativa vládě ČR G2G kontrakty v roli prodávajícího neumožňuje. Ostatně proto také programové prohlášení nové vlády obsahuje plán legislativu v ...Zobrazit celý příspěvek

      Problém ovšem je, že současná legislativa vládě ČR G2G kontrakty v roli prodávajícího neumožňuje. Ostatně proto také programové prohlášení nové vlády obsahuje plán legislativu v tomto směru upravit.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      20:05 18.11.2021

      Ani pokud by to bylo legislativně možné není jistota že k nějakému nákupu dojde. Zatím žádný modernizační projekt Panduru ani nezačal natož aby bylo jisté že dojde ke změně věže.

      Ani pokud by to bylo legislativně možné není jistota že k nějakému nákupu dojde. Zatím žádný modernizační projekt Panduru ani nezačal natož aby bylo jisté že dojde ke změně věže.

 • Arthur
  13:45 18.11.2021

  BOV 8x8 s balistickou ochranou úrovne 3 podľa STANAG 4569 a protimínovou ochranou úrovne 4 podľa STANAG 4569 malo byť využiteľné pre plnenie CS – 2017 BOV 8x8 Vydra je určené na ...Zobrazit celý příspěvek

  BOV 8x8 s balistickou ochranou úrovne 3 podľa STANAG 4569 a protimínovou ochranou úrovne 4 podľa STANAG 4569 malo byť využiteľné pre plnenie CS – 2017 BOV 8x8 Vydra je určené na prezbrojenie mechanizovaných jednotiek s cieľom dosiahnuť spôsobilosti pozemných síl v kontexte s úlohami stanovenými v zákone o ozbrojených silách.

  V prípade požiadavky NATO na vyčlenenie ťažkej mechanizovanej brigády (ďalej len "ŤMB") pre potreby kolektívnej ochrany v zmysle článku 3, 4 a 5 Washingtonskej dohody vozidlo spĺňa požiadavky na zaradenie do zostavy ťažkej mechanizovanej brigády.

  Pri zavedení vozidla do štruktúry ŤMB s potrebou úrovne balistickej ochrany stupňa 4 až 5 podľa STANAG 4569 bude vozidlo modulárne modifikované. Táto zmena bude znamenať nárast ceny o:

  • 97 000,-€/vozidlo pre úroveň 4,
  • 487 500,- €/vozidlo pre úroveň 5.

  Modifikáciou vozidlo nadobúda možnosti širšieho operačného použitia v závislosti na podmienkach v priestore nasadenia.

  zdroj: https://rokovania.gov.sk/downl...

  link: https://rokovania.gov.sk/RVL/M...

  Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR genpor. Daniel Zmeko onehdy k BOV 8x8 doplnil, že v prípade požiadavky na zvýšenie úrovne balistickej ochrany, je toto riešenie technicky realizovateľné. “Naši plánovači v tomto prípade počítajú s obmedzenou mobilitou pri prekonávaní vodných prekážok. Tento plánovací predpoklad je pochopiteľný, lebo v súčasnej dobe neexistuje vozidlo s balistickou ochranou 4 a viac v požadovanej konfigurácii, ktoré dokáže prekonávať vodné prekážky plávaním. Systém zvyšovania balistickej ochrany pomocou prídavného pancierovania je momentálne celosvetovým trendom, ktorý zvyšuje flexibilitu vozidla pri jeho operačnom použití a zároveň významne šetrí zdroje,” povedal.
  zdroj: https://www.mosr.sk/42939-sk/o...

  Vzhľadom na vyššie uvedené by ma teda zaujímalo či BOV 8x8 v článku Redakce AN dokáže modulárnou modifikáciou splniť nároky na vyššiu balistickú a protimínovú ochranu NATO STANAG 4569 ako len na úrovni Level 3/3a tak aby mohlo byť takéto BOV 8x8 zavedené do štruktúry ŤMB ?Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   14:00 18.11.2021

   Tieto úvahy o nahradení BVP-1/2 kolesovými BVP tu boli, avšak tým, že pásová technika sa bude nakupovať tiež a kolesová vo veľkých počtoch, myslím, že toto už nie je na stole táto ...Zobrazit celý příspěvek

   Tieto úvahy o nahradení BVP-1/2 kolesovými BVP tu boli, avšak tým, že pásová technika sa bude nakupovať tiež a kolesová vo veľkých počtoch, myslím, že toto už nie je na stole táto otázka. Ťažká mechanizovaná brigáda bude na pásoch, ľahká na kolesách s tým, že sa pôjde po kvantite (Level 4)Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    14:49 18.11.2021

    opet si zaprovokuju, kvuli financim bych OSSR stavel jako max. 2/3 AČR, tzn. tezkou brigadu, vysadkovy pluk (s horskym vycvikem), SF s podporou, delostrelce a takze by vypadla ke ...Zobrazit celý příspěvek

    opet si zaprovokuju, kvuli financim bych OSSR stavel jako max. 2/3 AČR, tzn. tezkou brigadu, vysadkovy pluk (s horskym vycvikem), SF s podporou, delostrelce a takze by vypadla ke zruseni jedna mech. brigada. Takze 8x8 bud nebrat vubec nebo jeden prapor tb. Moderni vyzbroj pro mb je zhruba 3mld eur, do toho mzdy, provoz atp.Skrýt celý příspěvek

    • Miroslav
     15:06 18.11.2021

     Neviem o tom, že by sa u nás uvažovalo o samostatnom výsadkovom pluku a horských jednotkách, aj keď sa o tom pravidelne hovorí. Tie sú v rámci žilinského pluku špeciálneho určenia. ...Zobrazit celý příspěvek

     Neviem o tom, že by sa u nás uvažovalo o samostatnom výsadkovom pluku a horských jednotkách, aj keď sa o tom pravidelne hovorí. Tie sú v rámci žilinského pluku špeciálneho určenia. 2 brigády je u nás štandard koncept ktorý si zatiaľ nikto nedovolil napadnúť. Navyše sa bude opäť zvyšovať počet vojakov na cca 20 000. Od roku 2018 je to nárast o takmer 2000 osôb. Neviem či má teraz zmysel zrušiť jednu celú brigádu keď sa zvyšuje počet vojakov aj technikySkrýt celý příspěvek

    • HEKTOR
     17:46 18.11.2021

     Jura99 - teraz si nemyslím že sa jedná o provokáciu z vašej strany,práve naopak-myslím že máte pravdu...aj pomer 2/3 je možno veľa -postačí 1/2... Miroslav - pod veliteľstvom sil ...Zobrazit celý příspěvek

     Jura99 - teraz si nemyslím že sa jedná o provokáciu z vašej strany,práve naopak-myslím že máte pravdu...aj pomer 2/3 je možno veľa -postačí 1/2...

     Miroslav - pod veliteľstvom sil pre špeciálne operácie je aj 52. výsadkový prápor (ex. 23. motorizovaný prápor) - ten by mohol mať spomínaný horský výcvik v budúcnosti.
     to že armáda sa "papierovo" navýši na 20 000 vojakov,neznamená že ich aj toľko bude mať...s náborom personálu je problém stále (covid paradoxne pomohol) a treba aj odrátať "odpad" zo záujemcov...x armád ma tabuľkovo nejaké počty,ale v realite sú tie miesta neobsadené...Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      18:05 18.11.2021

      tak já jsem o tom přesvědčený a bohužel nemohu za to, že to někomu někdy zní jako provokace. Finance nerostou na stromě, většinou se zvětšuje zadlužení země, samozřejmě s ...Zobrazit celý příspěvek

      tak já jsem o tom přesvědčený a bohužel nemohu za to, že to někomu někdy zní jako provokace. Finance nerostou na stromě, většinou se zvětšuje zadlužení země, samozřejmě s mentalitou Řecka by nebylo nutné se omezovat, ale to asi nechceme.Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      18:33 18.11.2021

      Ak to utiahneme so štandardnými 2% HDP, nevidím problém. Myslím, že nikto nežiada 4

      Ak to utiahneme so štandardnými 2% HDP, nevidím problém. Myslím, že nikto nežiada 4

  • Jura99
   14:00 18.11.2021

   Pandur M1 ma pridavny pancir, uz ale neplave a ma ochranu level 3a. Byly upraveny 4ks pro misi v Afghanistanu.

   Pandur M1 ma pridavny pancir, uz ale neplave a ma ochranu level 3a. Byly upraveny 4ks pro misi v Afghanistanu.

   • Miroslav
    14:04 18.11.2021

    Plavbyschopnosť je jednou zo základných požiadaviek. A ak sa majú naplniť tie počty, tak asi to ani inak nepôjde ako zľavniť z ochrany, a tým aj ceny

    Plavbyschopnosť je jednou zo základných požiadaviek. A ak sa majú naplniť tie počty, tak asi to ani inak nepôjde ako zľavniť z ochrany, a tým aj ceny

    • Arthur
     14:47 18.11.2021

     Miroslav: Práve, že nie je. Minister uviedol, že plavbyschopnosť je len výhoda, ale nie je to eliminačné kritérium tj. aj neplávajúce vozidlo môže vyhrať. zdroj: ...Zobrazit celý příspěvek

     Miroslav: Práve, že nie je. Minister uviedol, že plavbyschopnosť je len výhoda, ale nie je to eliminačné kritérium tj. aj neplávajúce vozidlo môže vyhrať.

     zdroj: https://plus.noviny.sk/636501-... Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      15:07 18.11.2021

      V nejakej diskusii uviedol, že chcú plavbu pre potreby krízového manažmentu. Možno sa niečo zmenilo, neviem...

      V nejakej diskusii uviedol, že chcú plavbu pre potreby krízového manažmentu. Možno sa niečo zmenilo, neviem...

     • Sgt Murphy
      17:58 19.11.2021

      My už nepotrebujeme plávajúce transportéry, ideme totiž kupovať rovnou celú lietadlovú (alebo protilietadlovú?) loď. ...Zobrazit celý příspěvek

      My už nepotrebujeme plávajúce transportéry, ideme totiž kupovať rovnou celú lietadlovú (alebo protilietadlovú?) loď.

      https://www.mojevideo.sk/video... Skrýt celý příspěvek

     • PavolR
      19:19 19.11.2021

      ... a to ešte protestujúci netušia o tajnej zmluve na výstavbu Hviezdy smrti ... ;-) ... ale však aj na to raz prídu a najbližšie už budú mávať jej stavebnou dokumentáciou ...

      ... a to ešte protestujúci netušia o tajnej zmluve na výstavbu Hviezdy smrti ... ;-) ... ale však aj na to raz prídu a najbližšie už budú mávať jej stavebnou dokumentáciou ...

     • Harvest
      00:01 20.11.2021

      A čo tak prihodiť k tej lietadlovke aj nejaké jadrové zbrane? :)

      https://112.intern... ational/politics/us-nuclear-arms-could-be-deployed-in-eastern-europe-stoltenberg-66993.html

      A čo tak prihodiť k tej lietadlovke aj nejaké jadrové zbrane? :)

      https://112.intern... ational/politics/us-nuclear-arms-could-be-deployed-in-eastern-europe-stoltenberg-66993.html

     • Harvest
      00:04 20.11.2021

      Sorry za nefunkčný link...

      Sorry za nefunkčný link...

Načítám diskuzi...