Pardubická RETIA modernizuje raketové systémy Kub pro nové zákazníky

Pardubická RETIA modernizuje raketové systémy Kub pro nové zákazníky
Modernizované radarové vozidlo 1S91 SURN. / RETIA (Zvětšit)

Přední výrobce radarové techniky a speciální elektroniky RETIA je jediným podnikem v Česku, který má zkušenosti s projekty v oblasti protiletadlových raketových systémů. Právě RETIA před několika roky modernizovala raketové komplexy 2K12 Kub pro českou armádu a nyní pracuje na modernizacích pro další zákazníky.

Přestože raketový systém 2K12 Kub pochází z dob Sovětského svazu, patří stále k jedněm z nejrozšířenějších protiletadlových komplexů krátkého a středního dosahu na světě. Jeho výkony i konstrukce navíc stále poskytují potenciál k částečným i velmi výrazným modernizacím, což mimo jiné dokázal i projekt modernizace tohoto komplexu pro českou armádu. Ten dostala na starosti právě pardubická společnost RETIA.

Začalo se na konci 90. let ověřením možnosti komplex modernizovat. Na přelomu tisíciletí byl hotov prototyp, který prošel podnikovými zkouškami a v roce 2001 absolvoval vojskové zkoušky včetně ostrých střeleb. Komplex několik let intenzivně sloužil ve výzbroji české armády a na základě zkušeností z jeho provozu specialisté protivzdušné obrany (PVO) specifikovali požadavky na provedení modernizace dalších komplexů 2K12 Kub pro čtyři baterie PVO AČR.

Armáda především požadovala změnu vysílacích frekvencí radarů a integraci do tehdy čerstvě zavedeného C4I2 systému RACCOS. Kontrakt v roce 2006 získala opět společnost RETIA, modernizované komplexy prošly vojskovými zkouškami v roce 2007 a od té doby jsou ve výzbroji AČR.

Modernizační potenciál pro Východ i Západ

Modernizovaný 2K12 Kub ve výzbroji AČR dokazuje, že tento protiletadlový systém je schopen účinně působit i proti soudobým vzdušným cílům. Zachovává si zároveň výhody původní konstrukce, tedy vysokou mobilitu, flexibilitu a mechanickou i konstrukční odolnost. Pro tyto vlastnosti je 2K12 stále ve výzbroji mnoha zemí světa, které ale nyní hledají možnosti, jak vylepšit jeho operační schopnosti a výkony, jež už v původní podobě nestačí požadavkům moderní PVO. Je to ekonomicky výhodnější cesta než nákup zcela nových komplexů, ale také může představovat efektivní překlenovací řešení před přechodem na novou generaci protiletadlových systémů.

O modernizaci 2K12 však mají zájem i uživatelé ze západních zemí a prostředí NATO, pro které je tento komplex vhodným prostředkem pro výcvik a nástrojem pro vytváření taktických postupů obrany vůči protiletadlovým prostředkům potenciálních protivníků. A právě v těchto případech se otevírá další prostor pro uplatnění technologií a modernizačních balíčků vyvinutých ve společnosti RETIA.

Protiletadlový raketový systém 2K12 Kub je koncipován jako mobilní sestava s rádiovým poloaktivním naváděním řízených střel 3М9 různých modifikací. Baterie komplexů Kub se skládá z několika vozidel, jde o pásové vozidlo nesoucí systém řídícího a naváděcího radiolokátoru 1S91 SURN, dále to jsou čtyři pásová odpalovací vozidla 2P25 a také dva nabíjecí přepravníky 2T7 na středních nákladních automobilech.

Nevýhodou původního nemodernizovaného systému 2K12 Kub je především dnes již nedostatečná technologická úroveň elektronického vybavení a také jeho spolehlivost. Problémem je i vysoký podíl lidského faktoru na vedení bojové činnosti, nedostatek náhradních dílů a jejich dostupnost i značné opotřebení některých mechanických celků. Ve své původní podobě komplexy Kub navíc používají kmitočtová pásma, která nesplňují legislativní požadavky EU platné od roku 2008.


Na objednávku ministerstva obrany vznikl v roce 2009 projekt, při kterém byly původní střely 3M9M3 vyměněny za moderní kontejnerované střely země-vzduch Aspide (viz vozidlo vpravo). Střely Aspide se ale do výzbroje AČR nedostaly; větší foto / RETIA

Kub podle standardů NATO pro 21. století

Zmiňované nedostatky a problémy řeší modernizace pardubické RETIE, kterou prošly komplexy Kub používané českou armádou. Ty dnes představují prověřené a spolehlivé systémy PVO plně slučitelné a kompatibilní se standardy NATO, které se osvědčily i při mezinárodních cvičení NATO a ostrých střelbách. Zkušenosti z programu modernizace komplexů určených pro AČR jsou základem právě probíhajících projektů modernizací pro nynější zákazníky pardubické firmy, ale i základem pro potenciální zájemce.

Modernizace z dílny RETIE je zaměřena v prvé řadě na elektronické části řídícího a naváděcího radiolokátoru SURN. Zahrnuje kromě nových vysílačů a přijímačů digitální signálové zpracování radarových dat, dále optická čidla (denní a noční kamera, laserový dálkoměr), společné zobrazení získaných dat a v neposlední řadě komunikační prostředky pro spojení na nadřízený stupeň. Modernizovaný radiolokátor SURN je zpětně kompatibilní, tedy je i nadále schopen spolupracovat s nemodernizovanými součástmi protiletadlového komplexu (odpalovací zařízení, raketa). Instalované prostředky signálového a datového zpracování přináší ve srovnání s nemodernizovaným systémem řádově nové možnosti v dnešním prostředí radioelektronického boje.

Klíčovou součástí modernizačního balíčku je integrace protiletadlového komplexu do automatizovaného systému velení a řízení PVO, v případě AČR jde o už zmiňovaný systém RACCOS, který rovněž pochází z vývojových dílen společnosti RETIA. Modernizované komplexy Kub jsou vybaveny digitálním datovým spojením s nadřízeným systémem, což je jeden z prvků umožňujících jejich implementaci do jakéhokoliv moderního systému řízení a velení.

Vlastní modernizace radarového systému SURN spočívá v náhradě veškeré elektroniky přehledového (řídícího) a také naváděcího radiolokátoru. Přínosem je vyšší spektrální čistota vyzařovaných radiofrekvenčních signálů na nově přidělených frekvencích, která umožňuje provoz radiolokátorů ve frekvenčních pásmech dle požadavků NARFA platných od roku 2008 v souladu s evropskou kmitočtovou tabulkou (ECA). S náhradou vysílačů a přijímačů je spojena i výměna celého řetězce signálového a datového zpracování s digitalizací na mezifrekvenci. Toto technologické řešení bylo v rámci modernizace komplexů AČR použito v Česku vůbec poprvé.

Naváděcí radar v rámci modernizace získává plně monopulsní zpracování signálů s automatickou kalibrací, jež zvyšuje operační dosahy radaru, zvětšuje rozsah prohledávaného prostoru a zvyšuje pravděpodobnost zachycení cíle a jeho následného sledování. Nová elektronika modernizovaného systému Kub vykazuje výrazně lepší parametry z hlediska potlačení rušivých pozemních i meteorologických odrazů a vyšší přesnost určení souřadnic cíle. Systém vykazuje i výrazně vyšší úroveň odolnosti proti rušení prostředky radioelektronického boje, což se prokázalo i během mnoha cvičení NATO.


Stanice operátorů modernizováného radarového vozidla 1S91 SURN; větší foto / RETIA

Specialisté RETIE vytvořili také zcela nové pracoviště obsluhy radarového vozidla 1S91 SURN s novým způsobem ovládání radaru a zobrazováním získaných informací. Díky tomu bylo možné zmenšit velikost posádky radarového vozidla ze čtyř na tři, tu nově tvoří velitel zastávající zároveň roli operátora řídícího radiolokátoru, operátor naváděcího radiolokátoru a řidič/strojník. Obsluha dostala k dispozici nový digitální VoIP interkom.

Oproti původní české verzi, kde byl optický kanál pouze modernizován, je nyní systém dodáván s novou optickou hlavou, osazenou kamerou denního a nočního vidění spolu s laserovým dálkoměrem. Původní dotazovač byl nahrazen novým IFF typem standardu Mk. 12A NATO s novou anténou pro odpovídající kmitočtové pásmo. Elektronické bloky jsou díky řádově menšímu množství dílů a moderní součástkové základně výrazně spolehlivější, navíc je komplex vybaven i propracovaným diagnostickým systémem schopným pracovat on-line a off-line.

Kromě elektroniky radaru je systém modernizován i v dalších oblastech, týká se to například zdroje elektrické energie. Vzhledem k tomu, že modernizované vozidlo má díky nové elektronice mnohem nižší celkovou spotřebu elektrické energie, byla původní plynová turbína, která tvořila část napájecí soustavy nezávislé na pohonném systému vozidla, nahrazena dieselovým generátorem s řádově nižší spotřebou pohonných hmot. Modernizované vozidlo je také nově vybaveno klimatizací jak prostoru obsluhy, tak elektroniky.

V případě odpalovacího zařízení 2P25 modernizace přináší zcela nový digitální balistický počítač a nové řízení odpalovacího systému řízených střel. Pro podporu integrace nového typu rakety je komplex vybaven novým digitálním spojem mezi SURN a odpalovacími zařízeními. Stejně jako v případě radarového vozidla 1S91 SURN má i odpalovací vozidlo nově koncipované pracoviště obsluhy a snížil se i počet členů posádky. Ta má k dispozici moderní obslužné elektronické systémy. Odpalovací zařízení je takto připraveno na integraci některých ze současných moderních řízených střel.

RETIA uživatelům dodává i moderní výcvikový simulátor, který umožňuje výcvik obsluh radaru SURN bez nutnosti použití vlastního operačního radarového vozidla. Pro kontrolu i zdokonalování práce obsluhy je modernizovaný radar SURN vybaven digitálním záznamovým systémem, který zaznamenává činnost operátorů i protiletadlového komplexu během operačního nasazení. Záznamy je možné zpětně přehrát a podrobit analýze, což přispívá ke zkvalitnění výcviku i přípravy členů obsluhy.

Zdroj: RETIA

Nahlásit chybu v článku


Související články

RETIA s Eltou představí špičkové technologie radaru MADR

Vedoucí česká společnost v oblasti vývoje a výroby radiolokačních technologií, vojenské elektroniky ...

RETIA dokončila dodávky pro high-tech projekt NATO

Pardubická společnost RETIA, výrobce radarů a speciální elektroniky, předala v úterý 13. 12. ...

RETIA dodala Armádě ČR již šestý radar ReVISOR

Ve čtvrtek 29. června byl završen další z úspěšných projektů pardubické společnosti RETIA, předního ...

Rozhovor s novým generálním ředitelem pardubické společnosti RETIA Romanem Bohuňkem

Od července 2018 zastává pozici generálního ředitele pardubické společnosti RETIA Roman Bohuněk, ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Larry
  09:27 21.12.2018

  Modernizace KUBu je ta nejhorší varianta pro klub sociálně slabých států. I Srbsko uvažuje o vyřazení a náhradě systémem BUK M1 případně M2. všechny moderní systémy PLRV ...Zobrazit celý příspěvek

  Modernizace KUBu je ta nejhorší varianta pro klub sociálně slabých států.
  I Srbsko uvažuje o vyřazení a náhradě systémem BUK M1 případně M2.
  všechny moderní systémy PLRV odpalují střely z kontejneru.
  Výhody takového řešení jsou dostatečně známé.

  Ten kdo na MO ČR rozhodl o modernizaci KUBu by měl jít bručet.
  Užv té době nebylo možné nakoupit novou munici 3M9M3E, o starší variantě ME ani nemluvě.
  Munice, co má AČR mělo prošlou životnost, uměle prodlužovanou pouze papírově.
  Zásadním problémem jsou špatně utěsněné nasávací otvory vzduchu,
  Na nich jsou nasazeny PE krytky, zalepené páskou alias isolepa.
  Takže je problém s navlhajícími prachovými náplněmi obou motorů.
  Z toho důvodu se do kontejneru dávají pytlíky silikagelu. Ten se má pravidelně vysoušet teplem.
  ++++++++++++++++++++++++++
  Modernizovat 1S91 a 2P25 je sice hezké, ale to není vše. Kde je 2V7 KIPS??? 10,5 tuny ruské elektroniky pro měření a kontrolu munice.
  To, že do toho nějaký hňup postavil PC, který ovšem nemá žádné připojení na systém kontroly je naprosto k ničemu.
  Samozřejmě udělat jde vše, ale není to zadarmo.
  V úžasu jsem byl, když jsem místo filtrů v 2P25 viděl naskládané obvazy a gázu, připomínalo to nastříhané pampersky.

  Když byly náhradní díly servis (VOP Mostkovice) tak v KIPSu jsem si vzal pájku, multimetr, osciloskop a ledacos se dalo opravit fakt za režii.jenom to chtělo používat mozek a mít povědomí o elektronice/ elektrotechnice.

  Ten kdo dával podklady k modernizaci byl absolutně nekompetentní. Schopnost působit pouze proti jednomu cíli je fakt zásadní problém a dělá to KUB na moderním bojišti nepoužitelný.Skrýt celý příspěvek

  • premek
   22:44 21.12.2018

   Přesně tak. Jenže BUKy jaksi nemáme a mít za současné politické situace mít nebudeme. Takže ono to vypadá, že kdyby se krome Retii na KUBech vyřádili ještě strojaři a poněkud ...Zobrazit celý příspěvek

   Přesně tak. Jenže BUKy jaksi nemáme a mít za současné politické situace mít nebudeme. Takže ono to vypadá, že kdyby se krome Retii na KUBech vyřádili ještě strojaři a poněkud zmodernizovali pohon, hydrauliku a uplatnili příslušná lubrikační aditiva, tak by nám KUBy ("CZ 2020") mohly klidně vydržet při minimálních nákladech ještě hooodně dlouho. Ostatně, kdo by útočil na zemi, která budeje dobré vztahy s každým?Skrýt celý příspěvek

 • JiriR
  08:47 21.12.2018

  2K12 po modernizaci v ČR měl (dle info z cvičení) velmi dobré parametry přehledového radaru, ale bohužel naváděcí radar byl rušitelný, navíc i ta naše poslední (co je v AČR) ...Zobrazit celý příspěvek

  2K12 po modernizaci v ČR měl (dle info z cvičení) velmi dobré parametry přehledového radaru, ale bohužel naváděcí radar byl rušitelný, navíc i ta naše poslední (co je v AČR) modernizace nevyřešila schopnost navádět střely na více cílů. Toto vyřešila až ta úplně poslední modernizace, která ale není v AČR zavedena (ASPIDE), je tam celý nový naváděcí systém a cena cca před 3 roky byla uváděna 500 mil. Kč/1 systém…nebylo jasné, zda je to i s raketami, kolik raket atd. Uvažuje se, že po zavedení NASAMS2 anebo Spider budou využity radary SURN cz – pouze pro přehledovou činnost. Ale to že se to prodává je velmi dobrá zpáva.Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  08:16 21.12.2018

  KUB je morálně zastaralý systém a jaká koliv modernizace hraničí s rentabilitou a smyslem ji provádět.

  KUB je morálně zastaralý systém a jaká koliv modernizace hraničí s rentabilitou a smyslem ji provádět.

  • pks_
   13:48 21.12.2018

   Tak jasně, koupíme BUK Mk3 + pár S-400 a jsme v klidu :-) Pokud proti KUBu postavíme RBS 70 NG tak bych raději KUB. Problém je v tom, že parametry PVO ruského původu jsou někde ...Zobrazit celý příspěvek

   Tak jasně, koupíme BUK Mk3 + pár S-400 a jsme v klidu :-)
   Pokud proti KUBu postavíme RBS 70 NG tak bych raději KUB.
   Problém je v tom, že parametry PVO ruského původu jsou někde úplně jinde, než trochu srovnatelné neruské systémy. Pokud budeme chtít západní systém s parametry BUK Mk3, tak abychom zrušili důchody nebo zdravotnictví ...Skrýt celý příspěvek

   • 15:39 21.12.2018

    Buk pohodlne nahradi NASAMS2 alebo SPYDER. Litva kupovala 2 baterie po 4 odpal.zariadeniach za cenu 100mil€. Tak teda neviem, ale zda sa ze ČR na tom je ekonomicky fakt zle, ked ...Zobrazit celý příspěvek

    Buk pohodlne nahradi NASAMS2 alebo SPYDER.
    Litva kupovala 2 baterie po 4 odpal.zariadeniach za cenu 100mil€.
    Tak teda neviem, ale zda sa ze ČR na tom je ekonomicky fakt zle, ked kvoli 300-400mil € treba rusit dochodky.Skrýt celý příspěvek

  • pks_
   10:47 23.12.2018

   KUB: dosah 22-25km, dostup 8-14km Buk Mk3: dosah 140km, dostup 25km NASAMS2: dosah 15-25-40km??, dostup ? SPYDER: dosah 20-50km, dostup 9-16km Požadavky AČR: dosah 50km, dostup ...Zobrazit celý příspěvek

   KUB: dosah 22-25km, dostup 8-14km
   Buk Mk3: dosah 140km, dostup 25km
   NASAMS2: dosah 15-25-40km??, dostup ?
   SPYDER: dosah 20-50km, dostup 9-16km
   Požadavky AČR: dosah 50km, dostup 25km (https://www.armadninoviny.cz/p... - 4 baterie s minimálně 1 odpalovacím vozidlem za 15 miliard Kč. (Asi Praha-Temelín-Dukovany a naše útočící 3 tanky a 40 pandurů)

   Já neříkám, že SPYDER nebo NASAMS2 jsou na nic, jen mám dojem, že "nesplňují".
   Cíle pohybující se v hladině 20km by byly pro PVO (pravděpodobně) nedosažitelné.

   Navíc 4 odpalovací vozidla na celou armádu je zoufale málo. To je tak pro zachování schopnosti, aby jednou, až zase budeme mít někdy PVO, existoval důchodce, který ví, jak to funguje a mohl to vysvětlit mladým.

   To už by asi bylo lépe zainvestovat do bezpilotní verze L-39 s větším rozpětím, dostupem a vytrvalostí alespoň 24hodin schopným nést interně 1 raketu delšího dosahu.Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  08:15 21.12.2018

  Tak si rikam, jestli nebude skoda ten KUB vyhodit po zavedeni noveho systemu SHORAD. Co je adaptovat treba na ESSM a schovat do ulozenek ?

  Tak si rikam, jestli nebude skoda ten KUB vyhodit po zavedeni noveho systemu SHORAD. Co je adaptovat treba na ESSM a schovat do ulozenek ?

 • krllo
  21:22 20.12.2018

  Příkaz zní, kupovat americké zbraně !

  Příkaz zní, kupovat americké zbraně !

  • Miroslav
   21:31 20.12.2018

   Ty si taký príkaz videl? Veď ste napríklad nedávno kupovali od Rusov Mil-171. Takto pred rokom 1989 sme koľko západných zbraní mali?

   Ty si taký príkaz videl? Veď ste napríklad nedávno kupovali od Rusov Mil-171. Takto pred rokom 1989 sme koľko západných zbraní mali?

   • 10:35 21.12.2018

    doplnuji pro krilo: nase stihacky jsou Svedske, nase delostrelecke radiolokatory a PL RBS-70 take, Pandury jsou z Rakouska, CASY ze Spanelska, ... no a zbytek je Rusky/Sovetsky ...Zobrazit celý příspěvek

    doplnuji pro krilo:
    nase stihacky jsou Svedske, nase delostrelecke radiolokatory a PL RBS-70 take, Pandury jsou z Rakouska, CASY ze Spanelska, ... no a zbytek je Rusky/Sovetsky nebo Cesky. radary MADR budou z Izraele, nova BVP nejspis z Evropy, US vyzbroj nevidet. Hlavne ze bezmozci placaji.Skrýt celý příspěvek

 • koteky
  19:58 20.12.2018

  Boha keby sa našli odborníci na modernizáciu či upgrade nášho S300 systému. Škoda že nato nemáme kapacity resp. štát minimálne financuje vedu v akejkoľvek sfére. Ale možne by to ...Zobrazit celý příspěvek

  Boha keby sa našli odborníci na modernizáciu či upgrade nášho S300 systému. Škoda že nato nemáme kapacity resp. štát minimálne financuje vedu v akejkoľvek sfére. Ale možne by to bolo len nieto koumákov.Skrýt celý příspěvek

  • Matesaax
   20:26 20.12.2018

   Stejně docela obdivuju,že S-300 Slovensko pořád provozuje,zůstat při dělení armády u nás,tak už dávno stojí v muzeu v Lešanech v tom lepším případě.

   Stejně docela obdivuju,že S-300 Slovensko pořád provozuje,zůstat při dělení armády u nás,tak už dávno stojí v muzeu v Lešanech v tom lepším případě.

  • Miroslav
   21:20 20.12.2018

   Skôr chvalabohu. Ako to je už na Slovensku zvykom, tak uprgrade ktorý sa v našich podmienkach ani nedá využiť by stál toľko čo úplne nový systém PVO. Pre našich českých priateľov ...Zobrazit celý příspěvek

   Skôr chvalabohu. Ako to je už na Slovensku zvykom, tak uprgrade ktorý sa v našich podmienkach ani nedá využiť by stál toľko čo úplne nový systém PVO. Pre našich českých priateľov aby boli v obraze, podľa Eurostatu sme my Slováci druhý v Európe v korupcii (pred nami je už len len Moldavsko) a v percente rozkradnutých peňazí sme absolútna špička. Za nami skončil Balkán, Rusko aj UkrajinaSkrýt celý příspěvek

  • Sergej7490
   21:58 20.12.2018

   Napiš Narodnemu Kapitanovi :-). Obavam sa vsak, ze podnikov toho schopnych uz u nas niet. A hlavne to nikoho ani len nenapadlo. Prepokladam, ze podobne ako u P-37MSK, to vojaci ...Zobrazit celý příspěvek

   Napiš Narodnemu Kapitanovi :-). Obavam sa vsak, ze podnikov toho schopnych uz u nas niet. A hlavne to nikoho ani len nenapadlo. Prepokladam, ze podobne ako u P-37MSK, to vojaci plataju za vlastne a suciastkami z obchodu. Za pravicovej vlady preletela aferka, ze sa diely nekupuju od Rusov ale od Bielorusov a tym niekto ohrozuje bojaschopnost tohto systemu !Skrýt celý příspěvek

   • Gibon
    09:38 21.12.2018

    O modernizacii ci nahrade S-300 este nebolo rozhodnute. Modernizacny program P4-3 za 605mil € rata s oboma moznostami. Pre predstavu, za vyčlenené peniaze sa dnes daju obstarat ...Zobrazit celý příspěvek

    O modernizacii ci nahrade S-300 este nebolo rozhodnute. Modernizacny program P4-3 za 605mil € rata s oboma moznostami.
    Pre predstavu, za vyčlenené peniaze sa dnes daju obstarat dve baterie francuzskeho systemu Aster 30.Skrýt celý příspěvek

    • 12:47 21.12.2018

     Sa sám seba pýtam aký význam je držať S-300 keď rakety sú tak drahé, že z neho vystrelili prvýkrát po viac ako 20 rokoch. V prípade ostrého nasadenie je vôbec posádka schopná ...Zobrazit celý příspěvek

     Sa sám seba pýtam aký význam je držať S-300 keď rakety sú tak drahé, že z neho vystrelili prvýkrát po viac ako 20 rokoch. V prípade ostrého nasadenie je vôbec posádka schopná využiť celé spektrum možností toho systému?Skrýt celý příspěvek

 • lemkin
  16:59 20.12.2018

  Opětovná repase a rakety Aspide by mohlo být levné koupení si času pro výběrko nového systému (všichni víme že sekce vyzbrojování MO je totálně neschopná). Nový systém - AČR ...Zobrazit celý příspěvek

  Opětovná repase a rakety Aspide by mohlo být levné koupení si času pro výběrko nového systému (všichni víme že sekce vyzbrojování MO je totálně neschopná).

  Nový systém - AČR pořídí EL/M-2084 jako přehledový systém. Čili nový PVO systém by měl být z izraele. Například Spyder MR/Davidův prak. Dala by se tak relizovat i určitá role PVOS, kde jednoduše přivezete palebná vozítka k některému z radarů v republice.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   20:47 20.12.2018

   Jen aby to "levné koupení času" nespotřebovalo všechny prostředky určené k nákupu skutečně moderní PVO. Všichni víme jak takové projekty končí...

   Jen aby to "levné koupení času" nespotřebovalo všechny prostředky určené k nákupu skutečně moderní PVO. Všichni víme jak takové projekty končí...

   • flanker.jirka
    08:25 21.12.2018

    Pokud by AČR naúčtovala firmě Retia to, že si ze Strakonic udělali pokusného králíka v bludišti řešení plném slepých uliček, tak by takovou věc musela Retia dodat zdarma a ještě z ...Zobrazit celý příspěvek

    Pokud by AČR naúčtovala firmě Retia to, že si ze Strakonic udělali pokusného králíka v bludišti řešení plném slepých uliček, tak by takovou věc musela Retia dodat zdarma a ještě z toho odvést daň.Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   08:23 21.12.2018

   Repase a integrace jiných střel nebude rozhodně levnou záležitostí. EL/M 2084 není pouze přehledový systém. Má označení MMR, multi mission radar. Potíž je v tom, že MO ČR je parta ...Zobrazit celý příspěvek

   Repase a integrace jiných střel nebude rozhodně levnou záležitostí. EL/M 2084 není pouze přehledový systém. Má označení MMR, multi mission radar.
   Potíž je v tom, že MO ČR je parta diletantů, nákupem pouze radiolokátorů EL/M 2084 vytrhává součást z funkčního systému, protože tento radiolokátor byl vyvinut původně pro potřeby PVO, PRO, C-RAM. Je to hlavní prvek systémů Iron dome, David sling, Spyder MR a Barak 8. Měli k těm osmi kouskům pořídit rovnou i rakety. Je vidět, že krom politického čučkaření s izraelci jim podstata věci stále uniká.Skrýt celý příspěvek

 • Mossback
  16:32 20.12.2018

  Že by předzvěst toho, jak dopadne roky plánovaná náhrada KUBů v AČR?! Už by mě to ani nepřekvapilo...

  Že by předzvěst toho, jak dopadne roky plánovaná náhrada KUBů v AČR?! Už by mě to ani nepřekvapilo...

 • pks_
  16:27 20.12.2018

  Ať žije KUB! Teď už by jen stačilo naučit se vyrábět rakety a máme o nadprůměrnou PVO postaráno. Je to takový problém je naklonovat? nebo se aspoň inspirovat? IFF: "Původní ...Zobrazit celý příspěvek

  Ať žije KUB!

  Teď už by jen stačilo naučit se vyrábět rakety a máme o nadprůměrnou PVO postaráno. Je to takový problém je naklonovat? nebo se aspoň inspirovat?

  IFF: "Původní dotazovač byl nahrazen novým IFF typem standardu Mk. 12A NATO s novou anténou pro odpovídající kmitočtové pásmo. "Skrýt celý příspěvek

  • Gibon
   16:33 20.12.2018

   Sorry, uplne som to prehliadol. Ďakujem.

   Sorry, uplne som to prehliadol. Ďakujem.

  • Miroslav
   20:57 20.12.2018

   1/ Urobiť klon pristrednictvom reverzného inžinierstva nie je až tak ľahké ako sa môže zdať. 2/ Ak sa aj klon podarí tak máš za pomerne veľa peňazí starý systém a starú technológiu ...Zobrazit celý příspěvek

   1/ Urobiť klon pristrednictvom reverzného inžinierstva nie je až tak ľahké ako sa môže zdať.
   2/ Ak sa aj klon podarí tak máš za pomerne veľa peňazí starý systém a starú technológiu
   3/ vystreliť desiatky a stovky rakiet a cvičných cieľov aby sa potvrdila schopnosť zasahovať ciele, to stojí tiež pomerne veľa.Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   08:30 21.12.2018

   Systém, který používá klon střel z 2K12 mají Indové, AKASH. Tam šlo, ale o kompletní nahrazení střeleckého radaru, nově s anténou PESA. (srovnat to lze pak se systémem BUK M ...Zobrazit celý příspěvek

   Systém, který používá klon střel z 2K12 mají Indové, AKASH. Tam šlo, ale o kompletní nahrazení střeleckého radaru, nově s anténou PESA. (srovnat to lze pak se systémem BUK M 2)
   https://en.wikipedia.org/wiki/...
   https://www.youtube.com/watch?... Skrýt celý příspěvek

 • Gibon
  16:05 20.12.2018

  Chyba mi tam jedna postatna informacia.
  Je takto modernizovany KUB schopny IFF?

  Chyba mi tam jedna postatna informacia.
  Je takto modernizovany KUB schopny IFF?

Načítám diskuzi...