Perspektiva a výzvy pro těžbu zemního plynu na Ukrajině

Perspektiva a výzvy pro těžbu zemního plynu na Ukrajině
Těžba ropy; ilustrační foto / mohamed hassan, Creative Commons - CC0 (Zvětšit)

Ukrajina je jednou z největších zemí Evropy nejen z hlediska rozlohy, ale také z hlediska zásob nerostů a energetických surovin. Zejména ukrajinský plynárenský sektor má dlouhou historii a potenciál k dalšímu rozvoji. Potvrzené zásoby jejího zemního v plynu činí přibližně jeden bilion m3, což jí v evropském srovnání stačí na třetí místo za Ruskem a Norskem.

Podle údajů UkraineInvest, ukrajinské státní instituce pro podporu investic, země těží řadu nerostných surovin. Patří jí sedmé místo na světě v dobývání železné rudy a s 39 miliony tun podíl 2,4 % na světové produkci. Do první desítky se Ukrajina dostane také v těžbě titanu (6,3 % světové produkce), kaolinu (5,9 % světové produkce), manganu (3,6 % světové produkce) a několika dalších nerostů.

Na ukrajinském území se navíc nachází potvrzené zásoby zemního plynu o objemu jednoho bilionu m3. Seismické průzkumy odhalily dalších 880 miliard m3, z čehož čtvrtina se považuje za vytěžitelnou. K těmto nalezištím se lze dostat konvenčním způsobem těžby. Na Ukrajině také nalezneme ložiska břidlicového plynu vhodná k nekonvenčnímu frakování. Tyto zásoby nejsou přesně zmapované, předběžné odhady hovoří o jednotkách bilionů m3. Informace z minulého desetiletí řadí objem ukrajinského břidlicového plynu po Polsku, Francii a Norsku na čtvrté místo v Evropě.

Ukrajina sedí na surovinách v hodnotě bilionů dolarů. Příležitost pro obnovu země?

Těžba zemního plynu má na Ukrajině dlouhou historii. Její největší sláva je však nenávratně pryč. Ještě v 70. letech minulého století se na ukrajinském území těžilo 68 miliard m3 zemního plynu ročně. V následujících desetiletích ovšem Moskva dala přednost rozvoji ložisek na území dnešního Ruska. Do roku 1991 proto těžba zemního plynu na Ukrajině poklesla na 23 miliard m3 a do roku 1996 na 16 miliard m3 za rok. Od té doby se roční vytěžený objem pohybuje mezi 16 a 20 miliardami m3.

Spotřeba zemního plynu na Ukrajině setrvale klesá. Zatímco v roce 1991 dosahovala 115 miliard m3 ročně, v roce 2019 toto číslo kleslo na přibližně 30 miliard m3. Toto snížení způsobily na jedné straně zákony o energetické účinnosti, na straně druhé pak zavírání nerentabilních energeticky náročných podniků a vysoké ceny plynu pro domácnosti. Ty následně musely začít s teplem šetřit. K pokrytí své spotřeby Ukrajina v roce 2019 dovezla přibližně 10 miliard m3 zemního plynu ze zemí EU. Zanedbatelné množství, 0,2 miliardy m3, z dovezeného objemu bylo nizozemského původu, 9,6 miliardy m3 pocházelo z Ruska a na ukrajinské území se dostalo formou reexportu.

Tento článek je součástí exkluzivního obsahu Armádních novin! Chci PREMIUM účet

Související články

Geopolitické úsilí jde do plynu

Jakkoliv jsou Spojené státy označovány jako viník mnoha vojenských konfliktů ve světě kvůli ropě, je ...

Obří vrtné lodě a turecká plynová expanze ve Středozemním moři

Turecko si během posledních tří let pořídilo tři specializovaná plavidla na těžbu zemního plynu z ...

Africký plyn jako řešení evropské plynové krize

Již v roce 1981 se americký prezident Ronald Reagan neúspěšně pokoušel zablokovat stavbu ...

Břidlicový plyn v Evropské unii - nevyužitá příležitost

V EU se o frakování hodně mluvilo a málo konalo. Většina nadnárodních energetických společností ...

Do diskuze PREMIUM článku mohou přispívat jen uživatelé s premium účtem.