PiS směřuje to opozice: polské volby rozhodla dvousečná migrace

PiS směřuje to opozice: polské volby rozhodla dvousečná migrace
Polský voják střežící hranici s Běloruskem / 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana (Zvětšit)

Nedělní polské parlamentní volby byly mimořádně těsné a vyrovnané. V souladu s průzkumy volebních preferencí se největší skupina voličů přiklonila k vládnoucí straně Právo a spravedlnost. Po sečtení hlasů z tří čtvrtin volebních okrsků je ale téměř jisté, že strana poputuje do opozice. Závěru volební kampaně, který ovlivnil nerozhodnuté voliče a pravděpodobně rozhodl o výsledku voleb, silně dominovalo téma migrace. 

Volební kampaň strany PiS (Prawo i Sprawiedliwość, tj. Právo a spravedlnost) se snažila migraci využít ve svůj prospěch. Na stejný den jako parlamentní volby vláda této strany vyhlásila několik tendenčních referend. Ta měla voličům připomenout nepopulární rozhodnutí a postoje spojené s dosud opoziční KO (Koalicja Obywatelska, tj. Občanská koalice), jejíž politici Polsku vládly v letech 2007-2015. Dvě ze čtyř otázek referenda se týkaly migrace. Poláci měli zaprvé odpovědět, zda jsou proti odstranění plotu, který byl v loňském roce postaven podél polsko-běloruské hranice za účelem zastavení přílivu nelegálních migrantů z Blízkého východu a Afriky. Zadruhé jim byla položena otázka, zda souhlasí s nejnovějšími unijními návrhy na řešení migračních a azylových problémů. Velká většina Poláků se staví proti „migračnímu paktu“ EU, podle kterého dojde k přerozdělování migrantů nebo k zaplacení „solidárního příspěvku“ ve výši 20 000 eur za každého nepřijatého migranta.

Zmíněná referenda navázala na hlavní témata kampaně PiS, bezpečnost a národní suverenitu. Podobným způsobem se Právu a spravedlnosti podařilo před osmi lety, v době vrcholící evropské migrační krize, v parlamentních volbách zvítězit. Tehdy jako opoziční strana kritizovala vládu vedenou Občanskou platformou (jedna ze stran současné Občanská koalice) za souhlas s přijetím 6200 migrantů z Blízkého východu a severní Afriky v rámci unijního přemisťovacího programu. PiS toto úsilí označilo za širší střet kultur, jehož politický a symbolický význam dalece přesahuje počet zúčastněných osob. Ohrožuje totiž suverenitu, národní identitu a bezpečnost země. Povolení masové imigrace ze zemí s muslimskou většinou dává navíc v sázku status Polska jako jedné z nejbezpečnějších zemí Evropy.

Právo a spravedlnost opakovaně obviňuje lídra Občanské platformy Donalda Tuska, bývalého polského premiéra a předsedy Evropské rady, z uvolněné migrační politiku EU. Právě Tusk se po návratu z Bruselu do polské vnitrostátní politiky stal jedním z vůdců opoziční Občanská koalice. Migrace jako emotivní téma skýtá potenciál stát se volebně významným námětem, zejména pokud je spojen s širšími obavami o národní bezpečnost. Proto PiS považovalo její zařazení do centra své předvolební kampaně za klíčový prostředek, jak mobilizovat své klíčové příznivce a přesvědčit své bývalé voliče k návratu do svého tábora podporovatelů.

Občanská platforma věděla, že migrace je pro opozici velmi obtížným tématem. Proto se pokusila obrátit karty proti vládě. Argumentovala neúčinností běloruského hraničního plotu a zdůrazňovala nesoulad mezi rétorikou vládnoucí strany a skutečností, že dohlížela na největší imigrační vlnu v historii Polska. V posledních letech se totiž podle pražského anglickojazyčného časopisu Transitions do Polska dostalo mnohem více zahraničních pracovníků z mimoevropských zemí, než kolik jich plánovala přesídlit Evropská unie. Cílem bylo vyvolat u váhajících a bývalých příznivců Práva a spravedlnosti pochybnosti, zda je vládnoucí strana skutečně tak účinná v kontrole migrace, jak o sobě tvrdí.

Téma migrace se nakonec začalo proti PiS otáčet. Nedlouho před volbami přinesla polská média zprávy o zapletení vlády a polských konzulárních úředníků do podvodů, pro něž se vžilo označení „afera wizowa“. V rozvojových zemích měli za úplatky vyřizovat žádosti o pracovní víza zrychleným tempem a bez řádné kontroly prostřednictvím zprostředkovatelských firem. Na konci srpna byl Piotr Wawrzyk, náměstek ministra zahraničí odpovědný za konzulární záležitosti, náhle odvolán. Ve stejný den polský Ústřední protikorupční úřad provedl na ministerstvu prohlídku. Wawrzyk následně skončil na volební kandidátce PiS. Minulý měsíc se skandál vyostřil, když státní zástupce vznesl obvinění z korupce proti sedmi osobám, přičemž tři z nich byly zadrženy kvůli podezření z účasti na údajných vízových podvodech.

To umožnilo Občanské platformě a opozici tvrdit, že vláda se sice tváří jako odpůrce nekontrolovaného nelegálního přistěhovalectví, ve skutečnosti je však částí korupčního systému. Díky němu mohly být stovky tisíc pracovních víz přiděleny podvodným způsobem. A to i osobám, které mohly představovat riziko pro národní bezpečnost. Donald Tusk „aferu wizowou“ označil za „největší polský skandál 21. století“.

Toto silně medializované téma zcela jistě vyvedlo stranu Právo a spravedlnost z rovnováhy a způsobilo, že v kritické fázi kampaně ztratilo dynamiku. Systém kontroly povolení pro zahraniční pracovníky přicházející do Polska byl vykreslován jako iluzorní a zkorumpovaný. Skandál podkopal hlavní poselství kampaně PiS, že je jediným účinným garantem bezpečnosti polských hranic. Možná také vzbudil u váhajících voličů Práva a spravedlnosti pochybnosti, zda odpor vládnoucí strany proti masové muslimské imigraci není spíše rétorický než skutečný.

PiS se krizi snažila zažehnat sváděním některých zjištěných problémů do doby, kdy byla u moci opozice. Poukazovala též na rozsah vyšetřování, jež se týkalo pouze několika stovek žádostí, nikoliv stovek tisíc uváděných opozičními představiteli. Všechny měly být k tomu prověřeny, aniž by došlo k odhalení bezpečnostních hrozeb. Většina z nich v každém případě skončila zamítnutím. Vládní strana se rovněž hájila odhalením problému v době svého mandátu, podniknutím rychlých a rozhodných kroků stejně jako zakročením proti podezřelým či zapleteným osobám. Právo a spravedlnost si v širší diskuzi připisovalo zásluhu za přivedení migrantů k zaplnění konkrétních mezer na trhu práce. Poukazovala i na údajně jasný rozdíl mezi povolením legálního a kontrolovaného vstupu do země a kvótami na nelegální, neověřené migranty, které nařizuje EU.

Řada dalších událostí udržela otázku migrace ve středu předvolebního soupeření. Evropská komise i Evropský parlament se snažily „aferu wizowou“ objasnit. Německá vláda zase zavedla dodatečné kontroly na hranicích s Polskem, aby omezila příliv tisíců „nelegálních“ migrantů procházejících pašeráckými trasami přes jeho území. Varšava nezahálela a zavedla kontroly na slovenských hranicích a odmítla společné prohlášení k „migračnímu paktu“ na říjnovém summitu vedoucích představitelů EU.

Navzdory obvinění z podvodů se PiS rozhodlo držet se migrace jako hlavního tématu kampaně. Opozice se proto nesoustředila na jiné otázky, v nichž byla vláda mnohem zranitelnější, jako je hospodářská nejistota a životní náklady. Právo a spravedlnost debatu přeorientovalo zpět na unijní „migrační pakt“, kde byl postoj strany mnohem důvěryhodnější a ucelenější než postoj opozice. Opozice vinila vládu ze zkreslování informací o unijním návrhu, který obsahuje výjimky pro země pod migračním tlakem, jež přijaly miliony uprchlíků z Ukrajiny po ruské invazi. PiS kontrovalo migrační krizí v roce 2015, kdy byla Občanská platforma ochotna přijmout povinné relokační kvóty EU. Předseda Evropské rady Tusk tehdy polské vládě pohrozil sankcemi, když se proti navrhovanému systému postavila. Výjimky z nového migračního paktu budou podle polské vládní strany záviset na rozmaru Komise, která podle jejího názoru není důvěryhodným partnerem a často uplatňuje politicky motivované dvojí standardy.

Migrace jako vysoce emotivní téma se stalo klíčovým tématem závěrečných fází polské předvolební kampaně. Ačkoli se díky vízovému skandálu stala pro Právo a spravedlnost dvousečnou zbraní, umožnila vládnoucí straně obrátit pozornost zpět na „migrační pakt“ EU. Jeho hájení představovalo pro polskou opozici mimořádně zranitelné místo. Sečtení tří čtvrtin okrsků nicméně naznačuje nespokojenost nadpoloviční většiny voličů s vládou PiS, které se prostřednictvím tématu „migrace“ nepodařilo na svou stranu získat nadpoloviční většinu politicky aktivních Poláků.

Zdroje: Foreign Policy, Transitions

Nahlásit chybu v článku


Související články

PREMIUM Polský pohled na Vrbětice: Důležitější je Bělorusko a konec českého pacifismu

Mezi Českou republikou a Ruskou federací vzniklo silné diplomatické napětí ‒ objev ruské stopy ve ...

Krize na polsko-běloruské hranici: Sociální migranti jako zbraň hybridní války

Krize na polsko-běloruské a litevsko-běloruské hranici, která trvá od června, se za posledních ...

Krize na polsko-běloruské hranici: Migranti nejsou posvátné krávy

Před padesáti lety vyprávěl otec mého spolužáka zážitky z cesty do Indie a dodnes mi utkvělo v ...

PREMIUM Podivná dezerce polského vojáka Emila Czeczka do Běloruska

Operační velitelství polských ozbrojených sil (DORSZ) v pátek 17. prosince oznámilo, že „ve čtvrtek ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Irving
  06:08 18.10.2023

  S tou migrací je to ještě trochu složitější. Polsko vydalo stovky tisíc pracovních víz, ale vzhledem k veřejně proklamovanému odporu proti migraci v Polsku nejsou zavedeny ...Zobrazit celý příspěvek

  S tou migrací je to ještě trochu složitější. Polsko vydalo stovky tisíc pracovních víz, ale vzhledem k veřejně proklamovanému odporu proti migraci v Polsku nejsou zavedeny integrační programy - věci jako dostupná výuka polštiny, kurzy základů polského práva a historie apod. Není jasně daná cesta k získání polského občanství pro migranty s pracovními vízy. To vše může být do budoucna obrovský problém. Pokud přijde ekonomická krize a tito lidé přijdou o práci, tak se jich Poláci budou jen těžko zbavovat a hrozí jim podobné problémy jako má velká část západní Evropy - vznik ghett a riziko radikalizace druhé a třetí generace migrantů.Skrýt celý příspěvek

  • leir
   20:13 22.10.2023

   Přesně tak. Plánovaná dočasnost pobytu je hlavním důvodem sociálních třenic mezi druhou a třetí generací přistěhovalců s majoritou v zemích jako Francie nebo Německo.

   Přesně tak. Plánovaná dočasnost pobytu je hlavním důvodem sociálních třenic mezi druhou a třetí generací přistěhovalců s majoritou v zemích jako Francie nebo Německo.

 • bubamara
  20:46 17.10.2023

  Díky za článek. Autor by podle mě neměl zapomínat ani na další věci, které byly v Polsku tématem. Například autokratické manýry PiSu, politizace soudnictví, přeměna státních médií ...Zobrazit celý příspěvek

  Díky za článek. Autor by podle mě neměl zapomínat ani na další věci, které byly v Polsku tématem. Například autokratické manýry PiSu, politizace soudnictví, přeměna státních médií v proPiSáckou propagandu, nebo potlačování práv žen...Skrýt celý příspěvek

  • Lukas
   21:12 17.10.2023

   Co za bzdury.... Gdyby choćby 1/2 "bzdur" kolportowanych przez media nieprzychylne PiS były prawdą do 15.10.2023 PiS by wygrał miażdżącą przewaga wybory... I taka to "autokracja ...Zobrazit celý příspěvek

   Co za bzdury....
   Gdyby choćby 1/2 "bzdur" kolportowanych przez media nieprzychylne PiS były prawdą do 15.10.2023 PiS by wygrał miażdżącą przewaga wybory...

   I taka to "autokracja była" - lol
   Trochę logiki w myśleniu - a mniej głupot z internetu...

   Media publiczne - państwowe z definicji są mediami rządowymi. Tak było za PiS, tak było za PO i tak będzie w "nowym rządzie"...Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    09:03 18.10.2023

    Veřejnoprávní média v mormálně fungujícím nastavení nejsou vládní. Mají zajišťovat co možná nejrovnější prezentaci jak myšlenek vlády tak i opozice. Že to tak v Polsku nebo ...Zobrazit celý příspěvek

    Veřejnoprávní média v mormálně fungujícím nastavení nejsou vládní. Mají zajišťovat co možná nejrovnější prezentaci jak myšlenek vlády tak i opozice. Že to tak v Polsku nebo Maďarsku není je evidentní.Skrýt celý příspěvek

    • Lukas
     09:19 18.10.2023

     Media należące do skarbu państwa nie są rządowe? lol Przecież to jest logicznie sprzeczne.... A ja mówię o faktach. Mam dobrą pamięć i pamiętam jak funkcjonowały media gdy ...Zobrazit celý příspěvek

     Media należące do skarbu państwa nie są rządowe?
     lol
     Przecież to jest logicznie sprzeczne....

     A ja mówię o faktach.
     Mam dobrą pamięć i pamiętam jak funkcjonowały media gdy rządziły inne partie...

     A media które są w 100% zależnie od finansowania ze środków publicznych są w 100% zależnie od władzy.
     Nikt przecież nie utrzymywałby "cudzego" aparatu propagandy...

     Ostatnie 8 lat to konflikt miedzy władza a prywatnymi mediami sympatyzującymi z obecną opozycją... Więc paradoksalni to była sytuacja w której nikt nie miał monopolu na media. (bo zarówno media publiczne jak i prywatne w PL mają identyczne zasięgi)

     Więc gadanie o uwłaszczeniu mediów przez PiS świadczą tylko i wyłącznie o nierozumieniu rzeczywistości w jakiej się żyje.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      10:07 18.10.2023

      Také v těch vyspělejších zemích nejsou veřejnoprávní média financovaná ze státního rozpočtu. Ne že by u nás nebyli tací kteří by rádi udělali z veřejnoprávních médií svojí hlásnou ...Zobrazit celý příspěvek

      Také v těch vyspělejších zemích nejsou veřejnoprávní média financovaná ze státního rozpočtu. Ne že by u nás nebyli tací kteří by rádi udělali z veřejnoprávních médií svojí hlásnou troubu a převedli financování na státní rozpočet.
      Polákům se podařilo shodit pevně usazenou státostranu. Při kterém šla opozice témněř doslova proti celému státnímu aparátu. Rozhodně dobrý výkon.
      Teď bude záležet jak pevnou vládu zformují strany z často dost rozdílnými pohledy na věc. U nás se to podařilo zejména díky osobnosti premiéra.Skrýt celý příspěvek

     • Lukas
      10:31 18.10.2023

      Pro Scotty W PL TVP i Polskie Radio są w pełni finansowane z budżetu państwa... Taka pozostałość po "komunie" I pomimo że od ponad 20-lat w każdej kampanii wyborczej jest postulat ...Zobrazit celý příspěvek

      Pro Scotty
      W PL TVP i Polskie Radio są w pełni finansowane z budżetu państwa...
      Taka pozostałość po "komunie"
      I pomimo że od ponad 20-lat w każdej kampanii wyborczej jest postulat "likwidacji" mediów publicznych to żadna władza tego nie robi...
      Z przyczyn oczywistych.
      Każdy "rzad" traktuje media publiczne jako trofeum - trofeum za wygrane wybory...

      Media publiczne są potrzebne do "wynagrodzenia" dziennikarzom i innym "ludziom mediów" wsparcia udzielonego w kampanii.
      Stąd też bardzo wysokie wynagrodzenia pracowników w państwowych mediach.
      Rozumiesz - synekury

      Jest to bardzo prosty mechanizm...

      Polakom nie udąło się "obalić" żadnej władzy tylko nastapiła normalna zmiana władzy.
      Wbrew urojeniom opozycji - kolportowanym przez przychylne media PiS nie zrobił ni

      A naprawdę miał kilka możliwości do dokonania pewnych "nadużyć" - choćby manipulując okręgami wyborczymi
      Wiesz co to gerrymandering?

      Pewnie nie - dlatego nie opowiadaj bzdur o "autokratycznych rządach PiS"Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      12:08 18.10.2023

      Veřejnoprávní média se ani nemusí rušit. Stačí zvolit jiný způsob financování. U nás každý občan který může přijímat vysílání rozhlasu nebo televize platí měsíčně "daň" na jejich ...Zobrazit celý příspěvek

      Veřejnoprávní média se ani nemusí rušit. Stačí zvolit jiný způsob financování. U nás každý občan který může přijímat vysílání rozhlasu nebo televize platí měsíčně "daň" na jejich provoz. Tenhle způsob financování není bez problémů, ale je rozhodně čistější.
      Jinak to jak se u vás státní aparát a některé státní podniky snažily podpořit vítězství PiSu bylo celkem bezprecedentní. Kdyby jste měli státní pivovar teklo by dnes ve Visle pivo zdarma....Skrýt celý příspěvek

     • Lukas
      13:38 18.10.2023

      Pro Scotty Cóż niestety powtarzasz "propagandę opozycji" - zupełnie nie znając realnych "dokonań" wszystkich partii politycznych. (powtarzam - wszystkich) Za rządów Tuska także ...Zobrazit celý příspěvek

      Pro Scotty
      Cóż niestety powtarzasz "propagandę opozycji" - zupełnie nie znając realnych "dokonań" wszystkich partii politycznych. (powtarzam - wszystkich)
      Za rządów Tuska także spółki skarbu państwa "finansowały" media - tylko inne...
      Te które później "skarżyły się" na PiS.
      Wiesz jakie pieniądze otrzymywała np. Gazeta Wyborcza?

      Nie...

      Nikt z "wielkiej czwórki" nie jest zainteresowany ani likwidacją ani reformą mediów..

      I gwarantuje Tobie, że "nowy rząd" nic w tym nie zmieni...
      To jest po prostu "trofeum" dla tego kto wygrywa wybory...Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   13:59 20.10.2023

   Co třeba vzpoura polských žen kvůli potratům ? Ta skandální úmrtí žen s gynekologickými problémy kvůli neochotě lékařů provést potrat ?

   Co třeba vzpoura polských žen kvůli potratům ? Ta skandální úmrtí žen s gynekologickými problémy kvůli neochotě lékařů provést potrat ?

Načítám diskuzi...