Podmínky diskuze

Pravidla diskuse – minimální pravidla

Diskuse na webu Armádní noviny je otevřena registrovaným a přihlášeným uživatelům. Preferujeme její minimální regulaci, trváme však na respektování zákonných omezení a norem slušné mezilidské komunikace.

Nepřípustné jsou zejména příspěvky, které obsahují:

1. propagaci rasové, národnostní, náboženské a jiné nesnášenlivosti;
2. zastrašování násilím vůči jednotlivcům i skupinám osob;
3. přímou propagaci komerčních aktivit a reklamu na výrobky či služby;
4. propagaci jakýchkoli nezákonných aktivit;
5. zákonem chráněné osobní údaje, porušování práv jednotlivců na soukromí;
6. informace, které jsou zákonem chráněny jako utajované skutečnosti;
7. identifikační údaje obětí trestných činů;
8. všechny formy šikany a stalkingu;
9. jakýkoli spam.

Nepřípustné jsou také odkazy na internetový obsah, který uvedené prvky zahrnuje.

Za nevhodné považujeme též příspěvky, které obsahují vulgární a urážlivé výrazy nebo jejichž smysl je vulgární a urážlivý implicitně. Dále neoprávněné používání nicků a adres elektronické pošty, jež jsou zaměnitelné se jmény veřejně známých osobností, jakož i komerčních, politických, správních a jiných veřejně působících organizací.

Příspěvky a účty, které porušují tato pravidla, jsou Armádní noviny oprávněná bez předchozího upozornění odstranit.

Pravidla diskuse – chci být dobrým diskutérem

Armádní noviny si zakládají na kvalitní diskuzi. Výše uvedená pravidla jsou minimální podmínkou, pro diskuzi na Armádních novinách. Pokud nechcete, abychom Vaše příspěvky označovali jako nevhodné, je třeba se vyvarovat v diskuzi používání argumentačních klamů.

Argumentační klam (též řečnický trik) je v řečnictví takový výrok, jehož smyslem je porazit či přesvědčit oponenta bez ohledu na pravdivost zastávaných názorů. Podstatou argumentačního klamu bývá nenápadné porušení pravidel logického důkazu, působení na emoce místo na rozum, případně obojí. Argumentační klamy bývají oblíbenou součástí argumentace propagandy a manipulátorů.

Pravidla argumentačních klamů z Wikipedie