Podoba válek v 21. století: Příčiny válek v minulosti

Foto: Ikonický obrázek války v Iráku, ilustrační foto / US Army
Foto: Ikonický obrázek války v Iráku, ilustrační foto / US Army

Na našich stránkách jsme si již vysvětlili roli armády ve státě a její význam pro společnost. U nás i jinde však stále zaznívají otázky, na co a proti komu máme mít armádu. Zkusíme si na našich stránkách postupně objasnit, kudy se ubírá bezpečnostní situace ve světě a jakým výzvám může naše armáda čelit.

Jaderný holokaust, neviditelná kyberválka, hi-tech repríza předchozích světových válek, eskalující série „nevýznamných“ konfliktů nízké úrovně… Představy o tom, jaká bude podoba válek v blízké budoucnosti lidstva, se různí. Od opatrných prognóz až po predikce, které si nezadají s kvalitním sci-fi.

Vývoj válečné techniky za posledních 200 let pokročil tempem, jaké v dějinách lidstva dosud nebylo zřejmě ani myslitelné. A právě proto se objevuje tak široká škála více či méně pravděpodobných teorií o budoucnosti válčení a o válkách budoucnosti. Tento článek je prvním článkem série, která představí několik faktorů mající zásadní vliv na ozbrojené konflikty blízké budoucnosti.

 

Důvod válek č.1: Vím vše nejlíp

Prvním faktorem je skutečnost, která zde na Armádních novinách již několikrát v článcích odzněla - válka je jen pokračováním politiky. Válka je prosazování vlastní politické vůle pomocí ozbrojených složek jinému státu nebo lidské skupině, nebo jednoduše oponentovi.  V historii lidstva bylo vedeno nespočetné množství válek postavených právě na snaze šířit vlastní politickou filosofii pomocí ozbrojených sil.

Jako dobrý příklad poslouží tažení evropských monarchů nebo aristokratů, a ke konci také žoldnéřů, na Blízký východ. Jednalo se legendární středověké „Křížové výpravy“. Dalším dobrým příkladem je například Studená válka, což byla bez nejmenší pochybnosti konfrontace dvou protichůdných ideologií. Stejně tak je možné považovat za násilné šíření politické ideologie i džíhád v podání některých extrémních islamistických organizací.

Důvod válek č.2: Zdroje

Pokud by se zvolil jiný úhel pohledu pak i ekonomicky motivované války je možné započítat do této kategorie. Železo, zlato, exotické suroviny, otroci, uhlí, ropa a zemní plyn. Takto je možné sledovat vývoj ekonomických motivátorů válek.

Pokud vezmeme v úvahu krátký seznam surovin, který byl uveden výše, pak železo a obecně užitkové kovy byly ve své historické době natolik vzácné, že reprezentovaly moc státu. Zlato a exotické suroviny je záhy nahradily.

Čistý užitek se díky zlepšení procesu získávání těchto kovů stal běžně dostupným, a proto bylo potřebné se posunout do jiné oblasti. Zbraně a užitkové nástroje dokázal vyrobit i bezvýznamný či slabý stát. Vyspělé země si tedy našly jiný způsob jak ukázat svoji mocenskou pozici. Tomuto účelu posloužilo zlato anebo vzácné suroviny.

Od dob Antiky až po Středověk se v tomto ohledu nezměnilo téměř nic a snaha zvýšit svou prestiž díky novým surovinám se stala hlavním motivátorem koloniální a obchodní expanze evropských států.

Změna tohoto stavu přišla, až s příchodem průmyslové revoluce, kdy se těžký průmysl začal dostávat do pozice hlavní hybné síly státu. A exotické suroviny byly nahrazeny uhlím pro ohně průmyslových sléváren a vysokých pecí. Záhy byl ale i tento pokrok překonán objevem ropy a možností, které se díky tomu otevřely.

Parní stroj byl nahrazen vznětovým motorem a ten mohl nedlouho poté potkat stejný osud jako jeho předchůdce. Ale atomový reaktor a nukleární energie nedostály obecným představám – atomové reaktory například nikdy masově nepoháněly auta, vlaky nebo letadla, jak se původně předpokládalo. Poptávka po jaderném palivu tak byla a je několikanásobně menší než v případě ropy.

Zde se pokrok zastavil a poptávka po těchto surovinách jakoby očekávala dobu, kdy jejich zásoby budou vyčerpány. Právě tento vývoj nabízí značné možnosti, co se týče válek o suroviny a v dalších článcích bude tomuto tématu věnována značná pozornost.

Důvod válek č.3: Mezinárodní vliv

Starý vtip říká: „Za vším potřebné hledat ženu.“ V případě politiky a motivace mezinárodní politiky je možné parafrázovat, že za vším je potřebné hledat moc a finance. Což přináší třetí velkou skupinu motivátorů pro války budoucnosti.

Touto skupinou je mezinárodní vliv. V dobách kdy byla Velká Británie světovou velmocí díky svým koloniím a své námořní flotile vznikl koncept klíčových bodů, který velmi dobře formuloval americký admirál Alfred T. Mahan (jeho teorii „škrticích bodů“ si podrobněji popíšeme v dalších článcích).

Současnost nám ukazuje novou podobu, respektive několik nových podob, této teorie. V současné době existuje velká ekonomická závislost mezi Čínou, střední Asii a Afrikou. Rostoucí čínská ekonomika doslova prahne po surovinách a odbytištích pro své výrobky.

Rovněž zde je mocenská a bezpečnostní závislost, která je velkým motivátorem USA. Čína bude v blízké budoucnosti potřebovat dopravní kapacity, kterými bude moct dopravovat suroviny a vlastní výrobky do ekonomicky závislých oblastí.

Ve stejném čase a na stejném prostoru se bude USA snažit zajistit vlastní dopravní kapacity pro své ozbrojené síly, aby mohly zasahovat v mocensky a bezpečnostně závislých oblastech. I při zachování principu volného moře a vzdušného prostoru se objevuje několik bodů, které působí jako hrdlo láhve pro leteckou i námořní dopravu.

Toto se, ale nemusí týkat fyziogeografických bodů nebo oblastí, ale také kyberprostoru nebo vesmírného prostoru.

Prostoru pro přemýšlení o vývoji válek a bezpečnostní situace v budoucnosti je tedy více než dost a i když přesná predikce není možná tak i přemýšlení v určitých oblastech je naplněním starého antického rčení: „Moudrý muž se v čase míru připravuje na válku.“

Nahlásit chybu v článku


Související články

Význam armád národních států ve 21. století – Část 1. Historický vývoj

Účast na mezinárodních cvičeních, nasazení v zahraničních misích, pomoc při povodních, toto jsou ...

Význam armád národních států ve 21. století – Část 2. Pozice a úkoly armády v státě

První díl našeho seriálu skončil konstatováním, že armáda – ať již vnímaná jako ozbrojené síly nebo ...

Význam armád národních států ve 21. století – Část 3. Civilní kontrola armády

Po zveřejnění posledního článku jsem byl požádán, abych se v dalším pokračování více věnoval civilní ...

Význam armád národních států ve 21. století – Část 4. Zahraniční nasazení

Nasazení vojenských jednotek mimo fyzické území vlastního státu vyvolá v mnoha případech velmi ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

    Načítám diskuzi...