Podpůrná vozidla: Nenápadná, ale nezbytná součást vojenských operací

Podpůrná vozidla: Nenápadná, ale nezbytná součást vojenských operací
TREVA-30 / EA​ (Zvětšit)

V diskusích o dodávkách techniky pro bránící se Ukrajinu zpravidla dominují mediálně atraktivní druhy výzbroje jako tanky, raketové systémy, drony či bojové letouny. Odborníci ovšem upozorňují, že přinejmenším stejná pozornost by se měla věnovat kategoriím méně nápadným, avšak o nic méně významným. Jedná se o techniku, která se sice na záběrech z bojových operací objevuje spíše zřídka, ovšem svou činností umožňuje, aby se tyto bojové operace odehrávaly.

Anglická terminologie tudíž pro tuto techniku používá těžko přeložitelné slovo „enabler“, tedy cosi jako „umožňovatel“. Obecně lze říci, že jde o specializovaná vozidla, která se starají o překonávání (popř. také naopak vytváření) překážek na bojišti a technickou podporu jiných vozidel. Náleží sem tedy např. mostní vozidla, prostředky pro zemní práce, vyprošťovací a jeřábová vozidla a některé další specifické kategorie techniky. Ve vývoji a výrobě takových podpůrných vozidel má velkou tradici i obranný průmysl České republiky.

V souvislosti s Ukrajinou se o podpůrných vozidlech hovoří mj. proto, že Ukrajina již získala západní tanky a bojová vozidla pěchoty, jež jsou zpravidla daleko těžší než obrněnce sovětské konstrukční školy. To logicky klade vyšší požadavky na podpůrnou techniku, např. na nosnost vojenských mostů či tažné kapacity vyprošťovacích prostředků. V rámci letošní protiofenzivy se samozřejmě musí počítat se ztrátami bojových obrněnců, jež může způsobit jak nepřátelská činnost, tak různé nehody či poruchy, a kromě toho se nepochybně nabídnou příležitosti získat i kořistní techniku nepřítele. To znamená nasazení vyprošťovacích a jeřábových vozidel, která se postarají o odsun do týlu. Ofenziva znamená rovněž nezbytnost překonávat různé přírodní i umělé překážky, např. překračovat vodní toky nebo protitankové zátarasy, k čemuž jsou nutná různá mostní a ženijní vozidla. Do určité míry se dá říci, že i česká armáda musí řešit podobné problémy, protože nové tanky Leopard 2A4 a bojová vozidla pěchoty CV90 jsou také výrazně těžší než stále provozovaná technika sovětského původu.


AM-50 EX a AM-70 EX (dole); větší foto / EA​

Česká republika se zavázala do roku 2026 postavit těžkou mechanizovanou brigádu, což bude v praxi znamenat prakticky kompletní přezbrojení 7. mechanizované brigády, která dnes užívá tanky konstrukce T-72 (zvláště modernizované T-72M4 CZ) a pásová bojová vozidla pěchoty BMP-2 a různé jejich specializované deriváty. Právě za účelem nahrazení této zastaralé a dnes již evidentně nevyhovující techniky se pořizují tanky Leopard 2 a pásová vozidla na platformě CV90, která odpovídají standardům NATO, protože ve své kategorii patří mezi nejrozšířenější typy v Evropě. Jejich již zmíněná větší hmotnost proti typům sovětské konstrukční školy, což koneckonců logicky vychází z jejich podstatně vyšší pancéřové odolnosti, však stejně logicky znamená i nutnost obměny vozového parku v oboru podpůrných vozidel. Armáda ČR zkrátka nezbytně potřebuje nová mostní, ženijní a vyprošťovací vozidla, jež budou zajišťovat podporu pro nové obrněné platformy mechanizované brigády.


AM-50 EX; větší foto / EA​

Armáda ČR dosud používá mostní automobily AM-50, které svého času nepochybně náležely na světovou špičku. Mostovka s nůžkovou konstrukcí měří 13,5 m, nabízí nosnost 50 tun a lze propojovat i větší počet mostovek, takže se dá vytvořit most o délce přes 100 m. AM-50 je ale postavený na již zastaralém podvozku Tatra 813 a soudobým požadavkům nemůže vyhovovat ani v některých dalších ohledech. Proto šternberská firma Excalibur Army vyvinula vozidlo AM-50 EX, jež využívá nový podvozek Tatra Force a dostalo též další změny, ovšem základní principy fungování mostu se v zásadě nezměnily. Most odpovídá alianční normě MLC 50, což znamená, že může zajistit přesun vozidla o hmotnosti 50 „krátkých“ tun (short tons), tedy cca 45 metrických tun. To postačuje pro všechna pásová vozidla sovětské konstrukční školy užívaná v Armádě ČR a mělo by to s velkou rezervou stačit též pro perspektivní bojová vozidla pěchoty CV90 Mk IV, jejichž max. hmotnost by neměla překračovat 37 tun.


AM-70 EX; větší foto / EA​

Nyní dodávané tanky Leopard 2 ve variantě 2A4 však váží podstatně více, okolo 55 tun, takže most odpovídající normě MLC 50 už pro jejich přesuny nepostačuje. Právě kvůli skutečnosti, že moderní západní tanky jsou výrazně těžší než typy sovětské konstrukční školy, ve Šternberku vyvinuli úplně nový mostní automobil AM-70 EX. Konstrukčně vzato jde o přímého nástupce AM-50, a tudíž zůstává zachována nůžková koncepce mostovky, jenže jak napovídá označení, nosnost se podstatně zvýšila a odpovídá alianční normě MLC 70. Mostovka tedy unese vozidlo o váze až 70 „krátkých“ tun, resp. kolem 63,5 metrické tuny. S velkou rezervou tedy stačí i pro tanky Leopard 2A4 a měla by vyhovovat i modernějším verzím, s jejichž zavedením do Armády ČR se výhledově počítá, protože např. Leopard 2A7 váží cca 63 tun. Podobně jako v případě typu AM-50 existuje možnost spojení až osmi mostovek, takže lze přemostit překážku o max. šířce 106 m. Mostní automobil AM-70 EX je samozřejmě postaven na podvozku Tatra Force, který mu zajišťuje vynikající pohyblivost i v těžkém terénu.


AM-70 EX; větší foto / EA​

Mostní automobily AM-50 EX a AM-70 EX mohou být opatřeny i buldozerovou radlicí, která jim umožňuje provádět menší zemní práce. Pro rozsáhlejší úpravy terénu je však pochopitelně potřebná speciální technika, jejímž příkladem je univerzální dokončovací stroj UDS-214. Jeho původní verze, která byla vyvinuta už v 90. letech, je postavena na podvozku Tatra 815, avšak v současné době se vyrábí modernizovaná varianta na podvozku Tatra Force. V podstatě jde o mobilní rypadlo s otočnou nástavbou, na níž se nachází teleskopický výložník s horizontálním rozsahem 10,5 m, s připojeným nástavcem až 14,5 m. Výložník zpravidla nese bagrovou lžíci, lze však použít i širokou škálu jiných nástrojů, mj. specializované lopaty, hydraulické kladivo, drapák či řezač asfaltu. Výložník zvládne max. zatížení 7000 kg, při plném vysunutí 2600 kg. Vedle standardního provedení UDS-214 na šestikolovém podvozku figuruje v nabídce rovněž prostředek ŽS-214, který užívá osmikolový podvozek a pancéřovou kabinu, a tudíž se jedná o vysoce specializovaný stroj přímo pro armádní ženisty.


TREVA-30; větší foto / EA​

Jako další příklad moderní pomocné techniky, která navazuje na osvědčené vzory z minulosti, lze uvést vyprošťovací automobily. Standardním vyprošťovacím automobilovým prostředkem někdejší Československé lidové armády byl dodnes užívaný typ AV-15, který je postavený na osmikolovém podvozku Tatra 815 a jehož označení udává, že jeho jeřáb zvládne zátěž 15 tun. AV-15 je opatřen jeřábovým výložníkem o dosahu 11,4 m a vozidlo dokáže též táhnout přívěs o váze 65 tun. Chybí mu však schopnost tažení vozidla v polovičním vyvěšení, což je metoda, která se běžně užívá při přesunu vícenápravových obrněných vozidel. Tuto možnost ale nabízí prostředek TREVA-15 (Tactical Recovery and Evacuation Vehicle) od Excalibur Army, který je už vybaven i zařízením pro onu metodu přesunu a dokáže v tomto režimu dopravovat vozidlo o hmotnosti až 30 tun. S pomocí tažné tyče může táhnout vozidlo o váze 40 tun a podobně jako AV-15 má také standardní jeřábový výložník s nosností 15 tun.


TREVA-30; větší foto / EA​

Ještě větší schopnosti pak poskytuje vyprošťovací a odsunový automobil TREVA-30 rovněž od šternberské firmy, jenž byl veřejně představen v roce 2022. Obdobně jako typ TREVA-15 používá osmikolový podvozek řady Tatra Force, ale je opatřen obrněnou kabinou Puma. Zabezpečuje balistickou a protiminovou ochranu dle normy NATO STANAG 4569 Level 2 a obsahuje systémy, díky kterým se dá vést činnost v zamořeném prostředí. Jak napovídá jméno, TREVA-30 disponuje jeřábem s nosností 30 tun. Jeřáb byl zkonstruován v kooperaci s firmou ČKD Mobilní Jeřáby, nabízí horizontální rozsah působení 12 m a je osazen dvěma navijáky, z nichž každý generuje tažnou sílu 80 kN, celkem tudíž 160 kN. Při použití kladek se tato síla může ještě zdvojnásobit na 320 kN. Na vozidle se nacházejí rovněž dva vyprošťovací navijáky od německé značky Rotzler, a sice hlavní naviják schopný produkovat přímou tažnou sílu 250 kN a opatřený lanem dlouhým 100 m a pomocný naviják o tažné síle 6 kN a s lanem o délce 220 m.


TREVA-30; větší foto / EA​

Navijáky se samozřejmě dají opět použít i v kombinaci s kladkami, a proto existuje i možnost s pomocí hlavního navijáku získat tažnou sílu 500 kN, s dvojitou kladkou až 750 kN. Na zádi prostředku TREVA-30 je instalována zdvižná vidlice s nosností 12 tun, jež slouží zejména pro tažení vícenápravových vozidel v režimu polovičního vyvěšení, jak jej popisuje norma NATO STANAG 4478. Klasickým způsobem může TREVA-30 táhnout vozidlo o max. hmotnosti až 50 tun. Do výbavy vozidla patří i čtveřice masivních hydraulických podpěr, které se vysouvají v zájmu zajištění stability během zvedání nebo vyprošťování. Standardní součástí vybavení je buldozerová radlice, jež se používá pro menší zemní práce a může sloužit i jako nosič dalšího pomocného navijáku o tažné síle 80 kN s lanem o délce 30 m. Lze ještě dodat, že TREVA-30 již získal také první exportní úspěch, neboť dodávka těchto prostředků tvoří součást kontraktu na celkem 200 vozů Tatra pro Spojené arabské emiráty.


DECON; větší foto / EA​

Zmínku si zasluhuje také dekontaminační automobil DECON, který slouží pro dekontaminaci terénu, osob i techniky v situaci chemického, radiačního či jiného zamoření. Dokáže pracovat s různými tlaky a teplotami vody a páry a disponuje nádržemi na celkem 2400 litrů vody nebo čistící směsi. Tento systém rovněž od Excalibur Army také používá podvozek Tatra Force, přičemž pohyblivá pracovní platforma nabízí výškový dosah 12 m a horizontální rozsah 7 m. Podobně jako u předchozích typů vozidel stojí za uvedení, že potenciál využití tohoto prostředku výrazně přesahuje vojenskou sféru, protože se může velice dobře uplatnit i u hasičských a záchranářských jednotek, pro něž byla vyvinuta speciální verze DECON ER. Samozřejmě ovšem také výkonné mostní, ženijní a vyprošťovací prostředky mohou najít široké uplatnění i u složek integrovaného záchranného systému. Jedná se sice především o vozidla k podpoře kombinovaných vojenských operací, která tedy mohou přispívat k vojenské obranyschopnosti České republiky, avšak mohou se zároveň stát i vysoce efektivními nástroji k ochraně civilního obyvatelstva.

Nahlásit chybu v článku


Související články

AM-70 EX – ve Šternberku vzniká nové české mostní vozidlo

Před nedávnem česká armáda představila klíčové modernizační projekty, které mají na nejbližší roky ...

Nové české mostní vozidlo AM-70 EX prochází náročnými testy

Mezi hlavními modernizačními projekty pro nejbližší období, které velení armády minulý rok ...

TREVA-15 – nový taktický vyprošťovací a odsunový automobil od Excalibur Army

Na letošním veletrhu IDET české podniky představily několik zajímavých novinek. Jednou z nich je i ...

CZECHOSLOVAK GROUP představila na veletrhu Eurosatory další novinky: vojenskou Tatru Phoenix a vyprošťovací vozidlo TREVA-30

V Paříži se koná další ročník nejvýznamnějšího evropského veletrhu vojenské techniky a ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • liberal shark
  20:57 21.07.2023

  Důležitost podpůrných vozidel v praxi potvrzuje i obsah posledního US balíčku pro ZSU.
  https://magnetpress.online/atm...

  Důležitost podpůrných vozidel v praxi potvrzuje i obsah posledního US balíčku pro ZSU.
  https://magnetpress.online/atm...

 • JerzyŔ
  18:04 19.07.2023

  Článek je jasněže reklamní, ale pravda to je. Tedy že se velmi málo tato technika spomíná. Na téma tanky BVP nadzvuky kvanta článků s desítkami i stovkou komentářů, ale bez těchto ...Zobrazit celý příspěvek

  Článek je jasněže reklamní, ale pravda to je. Tedy že se velmi málo tato technika spomíná. Na téma tanky BVP nadzvuky kvanta článků s desítkami i stovkou komentářů, ale bez těchto podpůrných vozidel jsou k ničemu. Pojízdné dílny, mosty, odminovače, minovače, vyprošťováky, sanitky, cisterny, bagry nebo něco na hloubení zákopů nebo vůbec úpravy terénu, jeřáby, normální náklaˇdáky,specializované náklaďáky, spojovací, radarová, průzkumná vozidla, tahače s podvaly a nevím jaká ještě.

  Jak to vlastně v AČR (nebo i v OSR) s těmito vozidly je? Předpokládám , že "normálních" náklaˇdáků asi je dost, podle článků (mj. i zde na AN) o jejich akvizicích. A v nejhorším se dají zabavit z civilu (říkám - v nejhorším...) . Ale auta s pontony neseženeš tak rychle.
  Tento článek hovoří více-méně ve smyslu "my v Tatrovce umíme takový jeřáb a onaké mostní vozidlo a armádě by se z těchto a těchto důvodu velice hodilo .. ", ale nepíše se, že by jich armáda nějaké velké množství objednala, nebo se chystala, ale ani nic v tom smyslu , že třeba tyto prototypy ještě mají takové a takové vady, ale že se na nich pracuje, armáda to podporuje a vše směřuje k nákupu .... . A ani, že armáda s tím a tím vozidlem není spokojena a zkoumá u konkurence. Samozřejmě v reklamním článku tatrovky toto nenajdeme, ale ani jinde, zkrátka - není tomu věnována pozornost, jak uvedeno.
  Aha, Deutschmann se vlastně ptá na to samé.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   19:22 19.07.2023

   To je spise otazka na armadu. Z druhe strany, oboje stoji penize. Firma nestoji o zverejnovani chyb, MO zase o problem z verejnou kritikou. Aby je nekdo jak je v oblibe netahal po ...Zobrazit celý příspěvek

   To je spise otazka na armadu.
   Z druhe strany, oboje stoji penize. Firma nestoji o zverejnovani chyb, MO zase o problem z verejnou kritikou. Aby je nekdo jak je v oblibe netahal po soudech.Skrýt celý příspěvek

   • JerzyŔ
    20:10 19.07.2023

    Jo jasně Jiroši souhlasím. Ale já bych prostě uvítal nějaký článek ve smyslu AČR třeba jen předběžně uvažuje v souvislosti s pořízením cca 50 moderních tanků a 200 BVP rovněž o ...Zobrazit celý příspěvek

    Jo jasně Jiroši souhlasím. Ale já bych prostě uvítal nějaký článek ve smyslu AČR třeba jen předběžně uvažuje v souvislosti s pořízením cca 50 moderních tanků a 200 BVP rovněž o pořízení 20 mostních tanků, 10 pontonových souprav pro 100 metrové mosty, 20 odminovacích tanků, 30 ženijních, 150 železničních vagonů, každý uveze jednoho Leoparda nebo Korejce nebo co to nakoupíme nebo dva švédské BVP. Podvaly nekupuje, ale připravuje smlouvy s vybranými autodopravci po britském vzoru, které bude mobilizovat i s auty, za nějakou finanční kompenzaci. Pro nový výsadkový pluk plánujeme 40 říčních vyloďovacích člunů, kdy budou působit jako "lehká pěchota" pro obsazení předmostí, než se k nim po vybudování mostů dle výše dostanou "normální těžké" jednotky. Tyto počty v horizontu 2040, rozplánováno dle financí takto ......... .
    Upozorňuji plusaře i minusáře, že mi vůbec nejde o typy a počty, jak jsem je popsal, to mohou a asi jsou úplné blbosti. Mě jde o to, že bych se jako čtenář a fanda military a historie rád dověděl, zda a jak se MO a AČR o téma podpůrných vozidel nějak zajímá. JAKKOLIV. NĚJAK. Ne nijak.
    Anebo jen o sexi tanky, BVP, nadzvuky. Protože bez těch "enablerů" to budou desítky až nějaká ta stovka miliard vyfučené komínem. A ještě byste jejich spálením ušetřil jiné miliardy, protože byste pak nemusel platit naftu, údržbu, náhradní díly...Skrýt celý příspěvek

    • Mbelda
     11:11 21.07.2023

     Jo dá se souhlasit s vaším názorem. Zase se budu opakovat: začal bych úplně u základní pěchoty. Tou může být každý. Máme pro většinu adekvátní výzbroj a výstroj a výstroj? ...Zobrazit celý příspěvek

     Jo dá se souhlasit s vaším názorem. Zase se budu opakovat: začal bych úplně u základní pěchoty. Tou může být každý. Máme pro většinu adekvátní výzbroj a výstroj a výstroj? Kulomety? Pořád se ani nevyřadili UKL. RPG 7 nenahradil Carl Gustav. Máme i zásoby pěchotních zbraní pro případnou částečnou mobilizaci? Asi ne, když jsem viděl AZ z Jihlavy, kde se myslím dva borci tahali s "hadivakem". To je možná starší než ten most a je to batoh!!! Další smutné zjištění bylo, že byla slovy jedna odstřelovačka na AZ od KVV Praha a Středočechů dohromady! Mě se chtělo blít, když byl loňský únor. Takže ty narážky na Maxim a Mosin mi přijdou z cesty. Ten bordel by byl i u nás a kdo ví, kdo má co kde schované. A protivzdušné rakety typu MANPAD by měla mít alespoň četa. PTŘS máme kde? A to je jenom pěchota, kde nám teoreticky z techniky stačí jenom Tatra a možná jenom autobus. Kde jsou vysílačky? Nevím, možná mám teď mindrák. Protože spousta věcí je o lidech....Skrýt celý příspěvek

   • JerzyŔ
    20:43 19.07.2023

    Ještě k těm "penězům". Tady jsem v rozporu, ale ve vší úctě. Podle mě pokud AČR potažmo MO potažmo český stát nemá dost peněz, tak ať nekoupí 50 tanků a 200 BVP, ale 40 tanků a ...Zobrazit celý příspěvek

    Ještě k těm "penězům". Tady jsem v rozporu, ale ve vší úctě. Podle mě pokud AČR potažmo MO potažmo český stát nemá dost peněz, tak ať nekoupí 50 tanků a 200 BVP, ale 40 tanků a 150 BVP a k tomu v tomto počtu 60 podpůrných vozidel. Letectvo místo 24 F35 nebo Gripenů nebo čeho jenom 22 a místo těch dvou bude mít celý další prapor zabezpečovacích vozidel. Cisterny, rektifikace zaměřovačů a radarů, stavební stroje pro opravu letišť nebo budování provizorních letišť nebo maskování nebo vozítka pro rychlé vy/přezbrojení. To ty dvě letadla vyváží. Stejně jako v minulém příspěvku-možná nebo spíš velmi pravděpodobně - plácám bláboly. Ale rád bych si přečetl něco nebláboloidního od renomovaného redaktora, jak i letectvo plánuje rozvoj podpůrných vozidel k novým sexi letadlům. A zda VŮBEC NĚJAK. Zda uvažujou, kromě běžného provozu, jak příšerně drahá letadla zamaskovat, rozptýlit, provozovat v provizorních podmínkách, opravovat, připravovat na další let (v takových podmínkách) atd. To není příspěvek o letadlech, ale v souladu s tématem o podpůrných vozidlech "enablerech"Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     21:23 19.07.2023

     V celku s vami souhlasim. Ty penize byli mysleny, jako negativni reklama = mensi pocet zakazek pro firmu. Nasledna zaloba Mo. Za me by tam ta kooperace samozdrejeme mela ...Zobrazit celý příspěvek

     V celku s vami souhlasim.
     Ty penize byli mysleny, jako negativni reklama = mensi pocet zakazek pro firmu. Nasledna zaloba Mo.

     Za me by tam ta kooperace samozdrejeme mela fungovat. Ale opet tam musi byt limity. Protoze, vojaci dokazi pozadovat i spostu nesmyslu. Kde je pak cena takoveho reseni nesmysl.Skrýt celý příspěvek

     • JerzyŔ
      22:07 19.07.2023

      Jo tak. No tak to s tou cenou jsem pochopil úplně blbě a podle toho (ne)pochopení jsem reagoval. P.S. ale stejně by mě zajímalo jak to má dnešní armáda , MO, vláda, obecně vedení ...Zobrazit celý příspěvek

      Jo tak. No tak to s tou cenou jsem pochopil úplně blbě a podle toho (ne)pochopení jsem reagoval.

      P.S. ale stejně by mě zajímalo jak to má dnešní armáda , MO, vláda, obecně vedení státu - namyšleno s těmi podpůrnými vozidly. Ale taky například - kdyby fakt hrozilo nebezpečí (od Rusů, Číňanů, Poláků, Němců, Romů, Eskymáků, Maďarů, Američanů, Marťanů), jak to má pořešeno např. s mobilizací, ochranou CO, možností zabavit třeba soukromé zbraně nebo auta, bagry traktory nebo přinutit firmu k válečné výrobě jen za režijní ceny atd. Třeba majitele Tatry, mě, tebe, ale i naše manželky, dcery a milenky podle mobilizačního zákona mohou povolat a teoreticky poslat bez výcviku na skoro jistou smrt. V případě stavu ohrožení samozřejmě. Ale mohou mi zabavit auto a nařídit majitelům Tatry vyrábět pro válečné účely za minimální kompenzaci? Nebo zásahy do vlastnictví už mobilizační zákon neřeší?
      No to jsem trochu odbočil od tématu, ale tady by se taky šiknul nějaký odborný článek, stejně jako na téma podpůrných vozidel.Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    07:00 20.07.2023

    No jistě, nějaká občanská pakaz do toho přeci nemá co mluvit. Ta musí jen držet hubu a platit. Moudří úředníci a korporátní sefove vědí nejlépe, co s jejích penězi podniknout.

    No jistě, nějaká občanská pakaz do toho přeci nemá co mluvit. Ta musí jen držet hubu a platit. Moudří úředníci a korporátní sefove vědí nejlépe, co s jejích penězi podniknout.

    • Jirosi
     07:36 20.07.2023

     Ehm?
     O tom jsem psal kde?
     Vzdyt to se fakricky deje zde, a jsem toho aktivnim ucastnikem.

     Ehm?
     O tom jsem psal kde?
     Vzdyt to se fakricky deje zde, a jsem toho aktivnim ucastnikem.

 • Deutschmann
  14:29 19.07.2023

  A ještě by bylo zajímavé vědět o kolika vozidlech se mluví. 1*TREVA 30 na rotu? Tj. cca 25 - 30 ks na celou armádu? 24 AM-70EX + 72 náhradních mostů? O jaké částce se vlastně ...Zobrazit celý příspěvek

  A ještě by bylo zajímavé vědět o kolika vozidlech se mluví.
  1*TREVA 30 na rotu? Tj. cca 25 - 30 ks na celou armádu?
  24 AM-70EX + 72 náhradních mostů?

  O jaké částce se vlastně mluví u těchto vozidel.Skrýt celý příspěvek

  • otecko
   11:43 20.07.2023

   To je článek EA, ne o požadavcích AČR.

   To je článek EA, ne o požadavcích AČR.

   • Deutschmann
    13:17 20.07.2023

    Ano, toto je zřejmé z popisu redakce AN. Ale mě spíše zajímalo to že všechna podobná vozidla (předchozí generace, nebo jiný předchůdci) slouží v AČR. Přičemž stáří těchto strojů ...Zobrazit celý příspěvek

    Ano, toto je zřejmé z popisu redakce AN.
    Ale mě spíše zajímalo to že všechna podobná vozidla (předchozí generace, nebo jiný předchůdci) slouží v AČR. Přičemž stáří těchto strojů je většinou 25 a více let.
    O kolika strojích se dle požadavků AČR bavíme a jaká je odhadní cena. Zda se bavíme celkem o 30 strojích, nebo 130 strojích. A jestli stojí 1 mld nebo 5 mld.
    Jestli to bude AM-70 EX nebo AM-85 EX, nebo TREVA 30, ARcv nebo jiný stroj je nepodstatné.Skrýt celý příspěvek

 • Deutschmann
  13:49 19.07.2023

  U TREVY bylo kritizováno že není schopné na zdvižné vidlici evakuovat kolová vozidla o větší hmotnosti, například německý BOXER. U AM-70EX si je otázkou zda by nebylo rovnou ...Zobrazit celý příspěvek

  U TREVY bylo kritizováno že není schopné na zdvižné vidlici evakuovat kolová vozidla o větší hmotnosti, například německý BOXER.

  U AM-70EX si je otázkou zda by nebylo rovnou udělat větší nosnost. MLC-70 je prý možná málo na nejtěžší techniku NATO. Když existuje MLC-80 (teď to tahám z hlavy, tak si nejsem jist zda to není 85).Skrýt celý příspěvek

  • The Pale Emperor
   16:33 19.07.2023

   Proto se vyvíjí nové ARV, které by snad mělo neduhy Trevy odstranit. Nosnost AM-70 je už na hraně a určitě by to chtělo víc.

   Proto se vyvíjí nové ARV, které by snad mělo neduhy Trevy odstranit. Nosnost AM-70 je už na hraně a určitě by to chtělo víc.

   • Scotty
    16:45 19.07.2023

    TREVA 30 je žhavá novinka. Velice pochybuji že se vyvíjí nějaké nové vozidlo.

    TREVA 30 je žhavá novinka. Velice pochybuji že se vyvíjí nějaké nové vozidlo.

    • The Pale Emperor
     17:02 19.07.2023

     Podívejte se do výroční zprávy.

     Podívejte se do výroční zprávy.

     • Scotty
      18:44 19.07.2023

      Jestli se jedná o TRCV tak u toho není ani odtah a vlečení zmíněno. Navíc má mít stejně jako TREVA limit do 30 tun.

      Jestli se jedná o TRCV tak u toho není ani odtah a vlečení zmíněno. Navíc má mít stejně jako TREVA limit do 30 tun.

   • petres
    07:36 20.07.2023

    Nosnost Am-70 EX 63,5 metrických tun je podle mne za hranou. Leopard 2A8 bude mít určitě víc.

    Nosnost Am-70 EX 63,5 metrických tun je podle mne za hranou. Leopard 2A8 bude mít určitě víc.

  • Jirosi
   19:19 19.07.2023

   Jste si tim jist? Ono u tohoto zpusobu zalezi na jake vzdalenosti (pace) a nasledne kolik hmotnosti chcete prenest na tahac. Technicky si prece muze ulehcit hmotnost pomoci ...Zobrazit celý příspěvek

   Jste si tim jist?
   Ono u tohoto zpusobu zalezi na jake vzdalenosti (pace) a nasledne kolik hmotnosti chcete prenest na tahac.
   Technicky si prece muze ulehcit hmotnost pomoci jerabu?Skrýt celý příspěvek

  • otecko
   11:42 20.07.2023

   Řekl bych, že na osmikolový podvozek už nic těžšího nedají.. a dest tun nosnosti mostu je x tun na nápravu navíc....

   Řekl bych, že na osmikolový podvozek už nic těžšího nedají.. a dest tun nosnosti mostu je x tun na nápravu navíc....

Načítám diskuzi...