Pokračování modernizačních projektů AČR bude přínosem pro český průmysl

Pokračování modernizačních projektů AČR bude přínosem pro český průmysl
Pandur II / TDV (Zvětšit)

V posledních týdnech, v souvislosti s celosvětovou pandemií koronaviru, se začaly objevovat hlasy, že by se předpokládané ekonomické potíže měly z větší části řešit finančními prostředky odebranými z plánovaných modernizačních projektů Armády České republiky. Nyní ale převažuje názor, že by se mělo v modernizaci ozbrojených sil České republiky pokračovat. To je dobrá zpráva nejen pro armádu, ale i pro český průmysl. 

Po dřívějších prohlášeních, že mezi projekty modernizace armády, které padnou za oběť ekonomickým úsporám, by měl spadat i nákup nových pásových obrněných vozidel, vláda změnila názor. Podle posledních vyjádření premiéra Andreje Babiše mají největší modernizační projekty armády pokračovat. Na tom se dříve shodli i poslanci výboru pro obranu a senátoři. Zdá se tedy, že napříč politickou scénou po dlouhých letech panuje shoda v podpoře obnovy vybavení ozbrojených sil navzdory ekonomickým potížím, které nejspíše přijdou. V posledních desetiletích totiž každou větší krizi (povodně, ekonomická stagnace atd.) vždy nejvíce odnesl rozpočet na armádu, díky tomu je armáda silně podfinancovaná a veřejný dluh v oblasti obrany jde do desítek až stovek miliard korun. Přitom investice na obranu mají multiplikační efekt, nejen že posilují bezpečnost země, ale také přinášejí práci pro české firmy. Do Česka také plyne špičkové know-how, domácí producenti jsou díky tomu v kontaktu s nejnovějšími světovými technologiemi, a stávají se tak více konkurenceschopnými na mezinárodním trhu.

Konkrétně v případě nákupu nových BVP a dalších variant pásových obrněných vozidel Ministerstvo obrany určilo jako jednu z podmínek pro výběrové řízení 40procentní podíl českých podniků na celém kontraktu. To je přibližně 20 miliard korun, což rozhodně není zanedbatelná částka. Tyto prostředky se mají vrátit do české ekonomiky, a vzhledem k multiplikačnímu efektu půjde dokonce o násobek uvedené částky. Určitě je proto efektivnější, aby stát podpořil domácí podniky pokračováním vyzbrojovacích projektů jako je právě tento, než aby jim musel případně poskytovat finanční podporu kvůli ekonomickým problémům, které pandemická krize nejspíše přinese. 

Peníze, které stát vloží do nákupu výrobků a služeb od českých výrobců speciální techniky, pro něj znamenají přínos v podobě daní a také zaměstnanosti. Podnikům obchodní vztahy se státem zase přinášejí prostředky pro investice, vývoj a výzkum a rovněž reference, jež mohou pomoci při prosazování se na zahraničních trzích. I ministr obrany Lubomír Metnar nákup bojových vozidel pěchoty několikrát označil za prioritu priorit. Novými obrněnci má být vyzbrojena především 7. mechanizovaná brigáda. K dokončení budování této jednotky se Česko nejen zavázalo spojencům v NATO, především však jde o to, že má výrazně zvýšit obranyschopnost Česka a přispět k tomu, že se česká armáda konečně změní z černého pasažéra v NATO v plnohodnotného partnera. 


KBVP Pandur II Armády ČR; větší foto / TDV

Projekt Pandur II CZ pro AČR byl pro český průmysl velkým přínosem

V této souvislosti můžeme připomenout projekt přezbrojení pozemních jednotek AČR moderními obrněnými kolovými vozidly na přelomu prvního a druhého desetiletí tohoto století. Armáda tehdy plánovala, že zastaralé transportéry OT-64 nahradí 199 kusy vozidel Pandur II CZ s možnou opcí na další desítky strojů. Dodnes tyto počty nebyly naplněny, přestože měla armáda jasnou koncepci jejich použití a nasazení. Místo 199 kusů v 18 modifikacích a speciálních verzí armáda kvůli úsporným opatřením (které jako vždy nejvíce odnesla právě armáda) dostala jen 107 pandurů v 6 verzích. Nedostatečný počet vozidel i chybějící speciální verze pociťuje armáda dodnes. 

Částečná kompenzace přišla s objednávkou na velitelsko-štábní (KOVVŠ) a spojovací (KOVS) verzi v roce 2017 v celkovém počtu 20 kusů, které český podnik Tatra Defence Vehicle poté pro armádu vyvinul a nyní je dodává. Přitom už od počátku společnost General Dynamics European Land Systems (GDELS), která byla v rámci výběrového řízení vybrána, v projektu přezbrojení na vozidla Pandur II CZ počítala s širokým zapojením českého průmyslu a konkrétních podniků. To se také promítlo do faktu, že pouze prvních 17 pandurů bojové verze KBVP bylo vyrobeno ve vídeňské továrně GDELS-Steyr, zbylé stroje byly vyrobeny ve státním podniku VOP CZ. Pět verzí z šesti bylo dokonce vyvinuto a vyprojektováno českými inženýry ve VOP CZ s pomocí specialistů GDELS. 


Svařování korby KOVVŠ / KOVS ve firmě TDV; větší foto / TDV

GDELS tak dostála svým slibům, přenesla výrobu i technologie a know-how do Česka a domácí podniky na tom dodnes mohou stavět. Nové pandury pro AČR tak vznikají již v režii českých podniků, a navíc v poslední době získaly na pandury i exportní zakázky. I přes tyto skutečnosti díky tehdejším rozhodnutím české politické reprezentace nedošel projekt maximálního naplnění, čímž v následujících letech tratila česká ekonomika, české firmy a samozřejmě i armáda. Nejde totiž jen o výběr a nákup nejvhodnějšího vozidla. Z výběrového řízení na nová pásová bojová vozidla pěchoty a jejich varianty (zahrnující dále například dílenská vozidla, simulátory a další logistické vybavení a zabezpečení) musí vzejít komplexní řešení, které zajistí soběstačnost České republiky nejen po stránce provozu pásových vozidel, ale také případné pozdější produkce dalších vozidel či verzí, servisu i modernizace, a to po celou dobu životního cyklu používané techniky. Tedy jde o dlouhodobou podporu českého průmyslu i rozvoje technologické základny klíčových českých podniků v oblasti obrany a strojírenství.


Rozestavěný Pandur v TDV; větší foto / TDV

České ministerstvo obrany v posledních letech při výběrových řízeních konečně začalo dávat důraz na širší zapojení českého obranného průmyslu do dodávek a výroby nové výzbroje pro armádu. Nákup nových pásových vozidel tak musí být spojen s přenesením potřebných technologií a know-how do Česka a zapojením českých podniků do jejich výroby. Dodavatel bude také muset spolupracovat na zřízení logistických a servisních kapacit v Česku, samozřejmostí je zajištění výcvikových programů, dostupnosti náhradních dílů, munice atd. V neposlední řadě bude pro Česko důležité, aby mělo schopnost a možnost dodaná vozidla v budoucnosti modernizovat podle vlastních požadavků a potřeb. Tedy přesně to, co přinesla spolupráce GDELS a českých podniků i státu v projekt Pandur II CZ pro české ozbrojené síly.

Ze všech uchazečů ve výběrovém řízení na nová BVP a další pásová obrněná vozidla má právě jen GDELS za sebou konkrétní projekty s českými výrobci speciální techniky. Navíc spolupráce nadále pokračuje. Už v roce 2015 GDELS vytvořila strategické partnerství s holdingem Czechoslovak Group (CSG). Díky uvedenému partnerství firmy tohoto holdingu získaly práva na výrobu vozidel Pandur II a také na jejich technologický rozvoj, modernizace i servisní služby. Právě proto může společnost Tatra Defence Vehicle v současnosti pracovat na výrobě dvou desítek objednaných Pandurů II CZ pro českou armádu a také zajišťovat servisní podporu všech pandurů v její výzbroji. Tak je zajištěna soběstačnost Česka ve výrobě i opravách kolových obrněných vozidel.


ASCOD 42 ; větší foto / TDV

Program ASCOD 2 pro AČR má pokračovat ve spolupráci českých firem a GDELS

Podobný scénář se může uskutečnit i v případě výběru platformy ASCOD 2 v rámci výběrového řízení na pásová obrněná vozidla. GDELS plánuje podobně široké zapojení českého průmyslu a s podnikem VOP CZ počítá jako s hlavním partnerem a integrátorem. Stejně tak je plánována v obdobném rozsahu jako u vozidel Pandur II podpora provozu a výcviku, tedy například vybudování výcvikového centra, dodávka simulátorů, zabezpečení školení osádek a obsluh, vyhotovení odpovídající dokumentace atd. dle požadavků AČR. 

Další uchazeči o dodávky nových BVP a dalších verzí pásových vozidel pro armádu nemají buď žádný vztah k českému průmyslu, nebo jen před krátkým časem uzavřeli partnerství s některým z českých výrobců bez předchozích konkrétních projektů, přínosů pro český průmysl a ekonomiku či soběstačnost státu v oblasti zbrojní a speciální výroby. Naproti tomu GDELS nadále spolupracuje s firmami holdingu CSG i podnikem VOP CZ, v minulém roce podepsala například dohodu s firmou Retia, která může dodávat různé senzorové, spojovací a výpočetní přístroje pro nová vozidla. Společnost Excalibur Army by mohla pro nová pásová vozidla vyrábět celé bojové věže podle licence izraelské zbrojovky Elbit, dohoda byla rovněž podepsána loni. 


ASCOD 42; větší foto / DP

Dohodu o možné spolupráci na projektu pásových vozidel pro AČR GDELS podepsala i se společností Ray Service, předním dodavatelem kabelových svazků a elektromechanických celků. Se společností VR Group má dohodnutou spolupráci na tvorbě simulačních systémů pro vozidla ASCOD a s brněnským výzkumným centrem CEITEC by chtěla společnost GDELS zahájit spolupráci v oblasti nanomateriálů a velmi lehkých materiálů. Kromě průmyslových podniků se GDELS zaměřuje též na navázání spolupráce s vysokými školami a vědeckými pracovišti. Konkrétně s Fakultou strojní při ČVUT plánuje spolupráci v oblasti optických senzorů a 3D tisku, s Fakultou elektrotechnickou v oblasti robotických systémů a kartografie s 3D vizualizací. S VŠB Ostrava plánuje GDELS součinnost v oblasti robotiky a rozšířené reality. 

Příkladem spolupráce GDELS s českými podniky jsou i současné dodávky nových velitelsko-štábních (KOVVŠ) a spojovacích (KOVS) pandurů pro AČR. Jejich vývoj a výroba probíhá ve spolupráci podniků jako jsou Tatra Defence Vehicle, Retia, Ray Service, Meopta Systems, Optokon, URC Systems, B.O.I.S. Filtry, Interlik CS, Letecké přístroje Praha, Akermann Electronic, Colorlak, a to díky přenosu technologií a know-how GDELS, dodávek některých subsystémů a také za podpory jejích specialistů. Tyto stroje po mnoha letech doplňují v české armádě kapacity, které plánovala již před lety v rámci původní objednávky z roku 2006. V roce 2009 ale tehdejší česká vláda nakonec koupila pouze 107 pandurů v šesti verzích (kolové bojové vozidlo pěchoty, kolové bojové vozidlo pěchoty velitele roty, dvě verze průzkumné, zdravotnický obrněný transportér a ženijní obrněný transportér) za 14,4 miliardy korun a armáda se musela na dlouhé roky rozloučit s vidinou, že mechanizované jednotky dostanou ucelený systém vozidel na kolové platformě. 

Výroba pandurů v podniku VOP CZ a dodávky armádě byly završeny v roce 2013. I přes výrazné snížení objemu objednávky korporace GDELS zapojila do programu Pandur II CZ více než 50 českých firem, což přineslo práci pro více než 10 tisíc lidí. V rámci přímých offsetových programů putovalo do české ekonomiky 4,84 miliard korun, celkově i s nepřímými investicemi to pak bylo přes 18 miliard korun. Také je třeba dodat, že některé ze zainteresovaných firem se posunuly na vyšší úroveň, protože kromě účasti na dodávkách vozidel Pandur II CZ pro AČR získaly pozici subdodavatelů General Dynamics v rámci dalších zakázek na mezinárodních trzích. Angažmá GDELS na českém trhu tak výrazně přesáhlo formát, který původně požadovala česká strana jako podmínku dodávek vozidel Pandur II CZ.


Tatra Force a IRB systém; větší foto / Excalibur Army

Například firma Ray Service dodává v rámci projektů GDELS kabely a rozvodné jednotky do kolových obrněných vozidel Piranha V pro armády Dánska a Rumunska, firma Meopta vyrobila přístroje denního a nočního vidění do transportérů Pandur pro Kuvajt. V Roce 2015 GDELS podepsala strategickou partnerskou smlouvu s holdingem CSG, na základě ní podnik Tatra Defence Vehicle z Kopřivnice drží exkluzivní práva na výrobu vozidel Pandur II 8×8, na jejich prodej a propagaci na vybraných zahraničních teritoriích a také možnost vyvíjet nové verze. Díky tomu mohl získat v roce 2017 zakázku na servisní služby pandurů AČR přímo v Česku a také kontrakt na výrobu již zmiňovaných 16 kusů KOVS Pandur II CZ a 4 kusů KOVVŠ Pandur II CZ pro české ozbrojené síly. Technickou podporu a opravy bojových věží, kterými jsou české armády vybaveny, má na starosti zase česká společnost Excalibur Army.  

Projekt přenosu výroby i technologií od GDELS do tuzemska tak umožnil, aby Česká republika byla v oblasti kolových obrněných vozidel soběstačná. Tatra Defence Vehicle je v současnosti jediným světový výrobcem vozidel Pandur II 8×8, jenž navíc vlastní veškeré potřebné technologie a dokumentaci. Výroba vozidel Pandur II v Česku tak umožňuje AČR objednávat náhradní díly levněji s krátkými dodacími lhůtami. Navíc zkušenosti z výroby a vývoje jejich speciálních verzí vytvořily základ pro vývoj a výrobu dalšího českého obrněnce v podobě typu TITUS. 

Program Pandur II CZ pro AČR díky spolupráci firmy GDELS a českého průmyslu měl a stále má výrazný pozitivní efekt na zvyšování technologické úrovně českého průmyslu, ale také přispěl k jeho exportním schopnostem. Příkladem je zakázka pro indonéskou armádu z prosince 2019, v jejímž rámci jí společnosti Excalibur Army a Tatra Defence Vehicle dodají vozidla Pandur II 8x8 v počtu 23 kusů s možností rozšíření až na stovky kusů. Díky spolupráci s GDELS navíc Excalibur Army v současnosti dodává do Indonésie i speciálních plovoucí mostní vozidla a společnost Tatra Trucks nosiče pontonových mostních souprav do Brazílie.

Nahlásit chybu v článku


Související články

ASCOD 2 – budoucnost českých motostřelců?

Česká armáda hledá nástupce letitého BVP-2 a jeho derivátů, které budou na příští desítky let tvořit ...

Rozhovor: ASCOD 2 je ideální platforma pro budoucí potřeby Armády České republiky

Před nedávnem Ministerstvo obrany oznámilo zahájení výběrového řízení na nová pásová vozidla pro ...

Pardubická RETIA se bude podílet na vývoji a integraci elektronických systémů do vozidel ASCOD 2 pro AČR

V rámci veletrhu IDET 2019 bylo podepsáno významné memorandum mezi společnostmi General Dynamics ...

Vývoj vozidla ASCOD 42 pro tendr české armády na nová pásová vozidla pokračuje

Během dynamických ukázek se na letošních Dnech NATO představil technologický demonstrátor bojového ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
  • Nesher
   23:05 23.05.2020

   ??? Tohle ani, na rozdíl od toho článku co jsi postnul pod tím, není zajímavé. Jeden polský web okopíroval informace z českého webu a ještě si k tomu něco vymyslel. Tohle už tady ...
   Zobrazit celý příspěvek

   ??? Tohle ani, na rozdíl od toho článku co jsi postnul pod tím, není zajímavé. Jeden polský web okopíroval informace z českého webu a ještě si k tomu něco vymyslel. Tohle už tady přece nějakou dobu probíráme.
   Skrýt celý příspěvek

   • Jan Grohmann
    10:35 24.05.2020

    Ne, netrvalo by to týden, ani měsíc. Představa, že Rusové lusknutím prstu nasadí veškerý svůj vojenský potenciál na Evropu je nesmysl. Hlavním protivníkem je ruská 1. gardová ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Ne, netrvalo by to týden, ani měsíc. Představa, že Rusové lusknutím prstu nasadí veškerý svůj vojenský potenciál na Evropu je nesmysl. Hlavním protivníkem je ruská 1. gardová armáda. Pokud ta to nezvládne, nějaká konsolidace dalších ruských jednotek potrvá týdny, možná měsíce.
    Polsko modernizuje svou armádu výhradně jako protiváhu k 1. gardové.
    Skrýt celý příspěvek

    • Jan Grohmann
     10:37 24.05.2020

     A cílem je, aby si v Rusku nemysleli, že to 1. gardová zvládne, aby je to ani nenapadlo - to je ideální stav. Protože teď je to určitě napadá, co by, kdyby.

     A cílem je, aby si v Rusku nemysleli, že to 1. gardová zvládne, aby je to ani nenapadlo - to je ideální stav. Protože teď je to určitě napadá, co by, kdyby.

     • PavolR
      20:13 24.05.2020

      Čo je jeden z najpádnejších dôvodov, prečo by poľské tankové brigády mali byť iba druhá línia a kľúč k účinnej obrane pred prípadnou agresiou urobiť z Bieloruska. ;-) A osobne ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Čo je jeden z najpádnejších dôvodov, prečo by poľské tankové brigády mali byť iba druhá línia a kľúč k účinnej obrane pred prípadnou agresiou urobiť z Bieloruska. ;-) A osobne myslím, že Američania majú už tento scenár rozpracovaný.
      Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     19:28 24.05.2020

     Což by ovšem předpokládalo útok bez větší přípravy nebo situaci kdy by museli držet silné jednotky i na jiných směrech.

     Což by ovšem předpokládalo útok bez větší přípravy nebo situaci kdy by museli držet silné jednotky i na jiných směrech.

    • Nesher
     19:16 25.05.2020

     Ale trvalo, kromě toho, že reagujete na špatný komentář, ten správný je o něco níže, tak jste přehlédl jednu věc, která je v mém tvrzení podstatná, tj. válka bez účasti USA. Pokud ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Ale trvalo, kromě toho, že reagujete na špatný komentář, ten správný je o něco níže, tak jste přehlédl jednu věc, která je v mém tvrzení podstatná, tj. válka bez účasti USA. Pokud by k něčemu takovému došlo, tak je jedno jak velkou protiváhu 1. gardové WP představuje. Rusové by to totiž udělali přesně to co tvrdíte, že se nemůže stát. Před útokem by postupně stáhli na západ podstatně větší část svého potenciálu než jen 1. gardovou. Jasně, že by to asi neutajili (byť by se o to pod pláštíkem různých cvičení, rotace jednotek atp. pokusili), WP by bylo v pohotovosti a ruské ztráty by byly o něco větší než kdyby útočili s momentem překvapení, ale na výsledku by to nic nezměnilo. Ta převaha by byla prostě natolik zdrcující, že by z WP bylo po pár dnech torzo. A zbytek Evropy by se prostě díval jinam. Ale jak říkám, základní podmínkou je neúčast sil USA. Takže bezpečnost Polska nestojí na počtech Krabů či Borsuků (až je jednou dotáhnou do konce), ale na vůli USA jim důvěryhodným způsobem garantovat pomoc. V opačném případě mají jedinou možnost, stejně jako Baltové, hrdinsky bojovat a prohrát.
     Proto také je v našem základním zájmu podporovat co nejmasivnější přítomnost ozbrojených sil USA v Polsku a Pobaltí. Jednak je to dostatečný vzkaz Moskvě ve smyslu "prohráli jste, tak už to konečně vezměte na vědomí, teď jsme tu my" a pak to podstatně omezí i případné polské velmocenské plány (které bohužel části polských politických elit, zvláště z řad PiS, straší v hlavě). Když budou platit náklady na US přítomnost v Polsku, tak jim zbyde méně na WP a pak také americký vliv znemožní i jenom o nějaké velmocenské pozici jen uvažovat.
     Skrýt celý příspěvek

 • Tecka
  09:46 23.05.2020
  • Nesher
   21:31 23.05.2020

   Ne že by to nebylo zajímavé, ale jakou to má souvislost s modernizačními programy AČR?

   Ne že by to nebylo zajímavé, ale jakou to má souvislost s modernizačními programy AČR?

   • Tecka
    22:18 23.05.2020

    Całkiem sporo...możecie dalej utrzymywać kilka nieukompletowanych batalionów , inni bedą się martwić za Was.. tak to wygląda w rzeczywistości nierównoległej. Przepraszam za ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Całkiem sporo...możecie dalej utrzymywać kilka nieukompletowanych batalionów , inni bedą się martwić za Was.. tak to wygląda w rzeczywistości nierównoległej. Przepraszam za sarkazm, ale czasami trudno wytrzymać jak się patrzy co robicie .
    Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     22:31 23.05.2020

     Co je tím konkrétně myšleno? Že bez US Army je obrana Evropy v konfliktu střední nebo vysoké intenzity nemyslitelná? S tím zcela souhlasím. Co to má ovšem společného s ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Co je tím konkrétně myšleno? Že bez US Army je obrana Evropy v konfliktu střední nebo vysoké intenzity nemyslitelná? S tím zcela souhlasím. Co to má ovšem společného s vyzbrojovacími plány AČR?
     Skrýt celý příspěvek

    • Nesher
     22:59 23.05.2020

     A co bychom podle tebe měli dělat? Přidat se k vaší hysterii? Jak píše Scotty, bez USA jsme v případě velké války v pytli všichni, vámi počínaje. Rusáci by z WP udělali sekanou za ...
     Zobrazit celý příspěvek

     A co bychom podle tebe měli dělat? Přidat se k vaší hysterii? Jak píše Scotty, bez USA jsme v případě velké války v pytli všichni, vámi počínaje. Rusáci by z WP udělali sekanou za pár dní.
     Prostě děláme co můžeme a hlavně co si můžeme dovolit.
     Skrýt celý příspěvek

 • Larry
  08:46 23.05.2020

  Až bude k 10% nezaměstnaných práceschopného obyvatelstva, stát bude muset platit dávky a MO a GŠ přejdou nápady na další modernizace. Ekonomické výhledy odborníků k 10% skutečně ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Až bude k 10% nezaměstnaných práceschopného obyvatelstva, stát bude muset platit dávky a MO a GŠ přejdou nápady na další modernizace. Ekonomické výhledy odborníků k 10% skutečně směřují.
  krize nebude jenom pro ČR ale celosvětová. EU nikomu nepomůže.
  Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   09:35 23.05.2020

   Neměl by tady spíš stát investovat a tím vytvářet pracovní místa?

   Neměl by tady spíš stát investovat a tím vytvářet pracovní místa?

   • Larry
    14:19 23.05.2020

    To už vytváří zaměstnáváním nadbytečných úředníků státní správy, celé roky a která pěkně bobtná. Ono také co dělat s absolventy škol s nepoužitelným vzděláním humanitních směrů.

    To už vytváří zaměstnáváním nadbytečných úředníků státní správy, celé roky a která pěkně bobtná. Ono také co dělat s absolventy škol s nepoužitelným vzděláním humanitních směrů.

  • satai
   13:36 23.05.2020

   EU pomůže už jenom svou existencí... Halt na exportu založená ekonomika.

   Ty odhady odborníků máš kde?

   EU pomůže už jenom svou existencí... Halt na exportu založená ekonomika.

   Ty odhady odborníků máš kde?

   • Larry
    14:24 23.05.2020

    Stačí si přečíst co predikuje nijak extremně chytrá socanka Maláčová. Ta opakuje, co jí říkají ekonomové. V 6/20 přijdou na ÚP zaměstnanci, kteří po propuštění už vyčerpali 2 ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Stačí si přečíst co predikuje nijak extremně chytrá socanka Maláčová. Ta opakuje, co jí říkají ekonomové. V 6/20 přijdou na ÚP zaměstnanci, kteří po propuštění už vyčerpali 2 měsíční apanáž od zaměstnavatelů a v 7/20 další sorta, co jim skončí dobře placené ošetřování dětí.
    V 9/20 skončí sezonní práce a do zimy jsme na téměř 10ti procentech.
    Skrýt celý příspěvek

    • Stana99
     15:07 23.05.2020

     Vidím to podobně. U nás to už začalo cca - 15 procent. Podle objemu zakazek by měli jit ještě o dost níž, ale snad se to trochu zlepší. A toto číslo platí víceméně pro vsechny ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Vidím to podobně. U nás to už začalo cca - 15 procent. Podle objemu zakazek by měli jit ještě o dost níž, ale snad se to trochu zlepší. A toto číslo platí víceméně pro vsechny pobocky po světě v našem odvětví. Včera jsem s překvapením zjistil že kámoš z automobilového průmyslu dělá tak jako mi jen 3 dny v týdnu. Pravděpodobně je čeká to co nás jen pozdeji. Nedělejte si iluze, zatím to byla z ekonomického hlediska sranda, kterou platil stát na dluh. Teď nás dožene realita. Rozhodující bude kdy se lidé přestanou bát a začnou se ekonomicky chovat jako dříve. U nas se čeká oživení do 2 let.
     Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      22:42 23.05.2020

      Záleží jak rychlé oživení čeká vedení podniků. U nás bylo rozhodnuto že minimálně do konce roku žádné výpovědi nebudou. Bez ohledu na státní podpůrné programy. V současné době jsme ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Záleží jak rychlé oživení čeká vedení podniků. U nás bylo rozhodnuto že minimálně do konce roku žádné výpovědi nebudou. Bez ohledu na státní podpůrné programy. V současné době jsme tak na 40-50% normálu. Pravděpodobně to ovšem půjde ještě níž. Teď záleží na tom jak rychle se rozjede automobilový průmysl. Pozitivní je že automobilky u nás znovu rozjíždějí výrobu.
      Přímý dodavatelé automobilek jsou na tom jistě špatně. Přeci jen skoro dvouměsíční odstávka, kdy dodavatelé prakticky jen plnili sklady, se musí projevit.
      Skrýt celý příspěvek

    • satai
     15:58 23.05.2020

     Geniální nápad... začít argumentovat někým, o kom rovnou řeknu, že je pitomec ;-)

     Geniální nápad... začít argumentovat někým, o kom rovnou řeknu, že je pitomec ;-)

 • Danik
  19:14 22.05.2020

  https://www.ceskenoviny.cz/zpr...

  Snad se nezůstane jen u prohlášení.

  https://www.ceskenoviny.cz/zpr...

  Snad se nezůstane jen u prohlášení.

 • krllo
  15:33 22.05.2020

  Přínos je zcela nedostatčný , jsme dojná kráva.

  Přínos je zcela nedostatčný , jsme dojná kráva.

  • Larry
   08:49 23.05.2020

   Offsetové programy - jenom těch keců když se zaváděl do výzboje Gripen, jaký to bude přínos pro české firmy. Když se jich dnes zeptáte (viz Aliachem, který již neexistuje, takže v ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Offsetové programy - jenom těch keců když se zaváděl do výzboje Gripen, jaký to bude přínos pro české firmy. Když se jich dnes zeptáte (viz Aliachem, který již neexistuje, takže v nástupnické Explosii) nic z toho nebylo.
   Skrýt celý příspěvek

 • Migi
  23:44 21.05.2020

  Ad modernizační potenciál - jestli si někdo myslí že někdo bude ty BVPčka příštích tak 20 let modernizovat nějak víc, než "vyměníme vysílačky", tak je dost naivní. Ostatně pokud ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ad modernizační potenciál - jestli si někdo myslí že někdo bude ty BVPčka příštích tak 20 let modernizovat nějak víc, než "vyměníme vysílačky", tak je dost naivní. Ostatně pokud vím tak nějaký modernizační potenciál není ani hodnoceným kritériem ve VŘ.
  Skrýt celý příspěvek

 • kazd
  11:31 21.05.2020

  Z hlediska pokračování modernizace jsou spíš zajímavé tyhle dva ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Z hlediska pokračování modernizace jsou spíš zajímavé tyhle dva rozhovory
  https://www.info.cz/cesko/exkl...

  https://www.info.cz/cesko/obra...

  Po odchodu Stropnického ležela laťka kvality a odbornosti na zemi a myslel jsem, že již nejde snížit. Pletl jsem se.
  Poté co MO servilně hledal úspory i když mu Hamáček vzkazoval přes média, že úspora necelé 3 mld CZk na 300 mld schodku nic neřeší, teď dává silácké rozhovory.
  Nakonec to ani nebyla akce PM a vlády, ale dupla si MF? Jak se taková squadra v AČR a MO bude chovat, až půjde do tuhého a bude se po nich chtít silný názor a postoj? Vracíme se do doby kdy členy vlády řídila domina s bičíkem.
  Když něco neumím tak sedím, mlčím a šoupu nohama. Slovensko na použité technice postavilo vládní letku a pobaltí buduje armádu. Pro nás je to second hand a o trhu víme vše. Neví nic. Psal jsem tu na začátku krize, že přichází nejlepší čas kupovat letadla. Emirates už ofiko komentují plné vyřazení všech A380, další typy a společnosti je budou následovat. AČR ale ví co chce, nejdřív překopeme zakázku na auta, protože jsme teď zjistili co ví všichni kolem (cena/užitek pick up) a pak, až budou ceny nahoře se zase vrhneme na letadla.
  S projektem H1 to jde přesně podle plánu, jak jsem již několiktrát psal ("v akvizičním plánu nyní další nákup vrtulníků nemáme. Počkáme, jak se bude vojenské letectvo dál rozvíjet." ) Takže utratili 17 miliard a koncepčně nevyřešili nic (Mi17, 171, Sokoly, LOM)... Někteří géniové z Chrudimi psali před 2 roky na síti, že jsme v dobré společnosti, protože Rumunsko kupuje H1... ve skutečností žádný výrazný posun. V Austrálii, kde by mariňácká technika dávala na rozdíl od nás smysl to bude težky boj. Fakt by mě zajímalo až v r. 30 budou plánovat dokoupit H1, kde ho vezmou. Black hawku po repasi budou kvanta za hubičku...

  Druhý rozhovor je kvalitou jinde, ale některým zeleným mozkům rupne žilka.
  Poprve ve veřejném prostoru, že expediční, teritoriální a vševojsková jsou různá zvířátka. To abychom měli teritoriální schopnosti neznamená vševojskové.
  Prostě smysl 30 tanků T72M4 je nulový, smysl KUB pro PVO nulový... neinvestovat, dojet, do šrotu. Jsou to stejně nesmyslné výdaje jako modernizace DANA kvůli munici ve skladu. Chápu, že novodobé bitvy u Kurska se budou v Dejvicích hůř plánovat, ale oni si najdou jinou zábavu.

  Pokud má modernizace AČR nějak pokračovat, je prostě potřeba do toho říznout. Když jsme byl mladý a krásný, psal jsem něco k záměru MS kraje na letiště Mošnov. Dopadlo jak jsem čekal- bez dotací nereálné, černá díra. Mezitím se toho chytli další a stát prostřednictvím průtokáčů (kraje atd.) utratil v řádu desítek miliard za naprosto nepotřebnou infrastrukturu. Brno, Karlovy Vary, Ostrava, terminál Pardubice, České Budějovice - vše ztrátové ještě před Corona.
  Do toho další letiště - investice, soudy- Plzeń, Milovice. Bonbonek Přerov kde MO nejdřív požadovalo dálnici v tunelu, pak se udělalo esíčko s tím, že se zbourá část Dluhonic a teď to Dluhonice blokují a vypadá to s dostavbou D1 velmi špatně. Využití letiště Přerov prakticky nula, hlavně, že je strategické, s velkou slávou tam dali světla pro vrtulníky. Na slavnostní instalci sokola do Bechyně také nemůžeme zapomenout.
  Pak příjde krize, ohrožení státu epidemií a my poté co jsme do infrastruktury nainvestovali miliardy musíme zaplatit Číně třičtvrtě miliardy za letadla, protože to nemáme jak přivézt. Navíc se to nedá dovézt do Kbel, protože letiště dopravního letectva je prakticky v centru Prahy, je krátké a kdyby nedej bože přišla inverze tak to letadlo neodletí zpět, protože není jak odmrazit. Znáte někdo podobnou 10 milionovou zemi s takovými vyhozenými investicemi do letišt a v reálu závislostí na cizině v otázce bezpečnosti? To je možné jen v The Country For The Future.
  Skrýt celý příspěvek

  • Kichot
   11:42 21.05.2020

   Ježíši Kriste

   Ježíši Kriste

  • skelet
   12:29 21.05.2020

   co to plácáš? ty 3mld po MO chtěla vláda (MF). Metnar vybral projekty, kde se to dalo vyškrtat. Z projektů to byl onen bazarový business jet. Mimochodem krize letectví se zatím ...
   Zobrazit celý příspěvek

   co to plácáš? ty 3mld po MO chtěla vláda (MF). Metnar vybral projekty, kde se to dalo vyškrtat. Z projektů to byl onen bazarový business jet. Mimochodem krize letectví se zatím 100% týká aerolinkových letadel. Business jet není aerolinkové letadlo.
   A nakonec Hamáček mluvil o projektu BVP, ne o těch 3mld.Kč.
   Skrýt celý příspěvek

   • kazd
    18:08 21.05.2020

    Trosku chybi logika. Takza uspory v radu desitek mld (bvp) nedavaji smysl, ale uspory 3 mld davaji? Ze nejsou schopni neco koupit dokazu pochopit, ale za ty penize mohli koupit ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Trosku chybi logika. Takza uspory v radu desitek mld (bvp) nedavaji smysl, ale uspory 3 mld davaji? Ze nejsou schopni neco koupit dokazu pochopit, ale za ty penize mohli koupit neco jineho, ne to vracet. Kdo jeste neco vratil. MF se zeptala a MO verejne sklaplo, policie a hasici neskapli....alespon ne tek verejne a servilne.
    Skrýt celý příspěvek

    • skelet
     20:27 21.05.2020

     ne, logika nechybí. Stáhli peníze z roku 2020, tedy z pohledu státní kasy okamžité finance. A stáhli peníze, o kterých ministerstvo financí vědělo, že je MO může okamžitě vrátit do ...
     Zobrazit celý příspěvek

     ne, logika nechybí. Stáhli peníze z roku 2020, tedy z pohledu státní kasy okamžité finance. A stáhli peníze, o kterých ministerstvo financí vědělo, že je MO může okamžitě vrátit do státní kasy.
     Skrýt celý příspěvek

     • kazd
      09:36 22.05.2020

      Je to přesně naopak, není problém s likviditou r.20 a sazby jsou minimální. Nic nebylo třeba vracet, nestihnou se ani BVP ani shorad ani auta. MO standardně nevyčerpá tak jako tak ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Je to přesně naopak, není problém s likviditou r.20 a sazby jsou minimální. Nic nebylo třeba vracet, nestihnou se ani BVP ani shorad ani auta. MO standardně nevyčerpá tak jako tak - můj názor k 5/20, ale Stropnického 4 mld CZK/rok to snad nedosáhne. V situaci očekávané extrémní volatility všech národohospodářských ukazatelů v následujících letech měla být prioritou jednání MO s MF reforma rozpočtu a přechod na analogii SFDI. Do roku 2020 se převádělo nespotřebovaných 2,6 mld CZK z r.19, takže je to marketingová hra z čísly.

      "15.5
      Zájem investorů o státní dluhopisy vydávané ministerstvem financí z předchozích týdnů tak trvá. V minulých týdnech ovšem MF prodávalo především dluhopisy s kratší splatností. V dnešní aukci MF nabídlo dluhopisy se splatností osm až 13 let, přičemž největší zájem byl o dluhopisy se splatností osm let.
      "Ukazuje se, že předchozí rekordní aukce již dostatečně zajistily finanční prostředky na financování plánovaného deficitu státního rozpočtu pro letošní rok," "
      Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      10:02 22.05.2020

      kazd, jestli ty takhle vyvozuješ své závěry o MO, tak potěš. Tak mimozní příspěvek jsem dlouho nečetl.

      kazd, jestli ty takhle vyvozuješ své závěry o MO, tak potěš. Tak mimozní příspěvek jsem dlouho nečetl.

  • Scotty
   12:55 21.05.2020

   Pánové, netřeba se vzrušovat. Kazd je známá firma o kterém bezezbytku platí že kdo toho nejméně ví o to má silnější názor.

   Pánové, netřeba se vzrušovat. Kazd je známá firma o kterém bezezbytku platí že kdo toho nejméně ví o to má silnější názor.

   • kazd
    18:11 21.05.2020

    Vase prispevky, jak jiz jsem vam nekolikrat dokazal, jsou casto zcela mimo misu. Takze pokud neco mate tak konretne. Vse co jsem napsal si muzete overit a je to naprosto pravdive ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Vase prispevky, jak jiz jsem vam nekolikrat dokazal, jsou casto zcela mimo misu. Takze pokud neco mate tak konretne. Vse co jsem napsal si muzete overit a je to naprosto pravdive jako vsechny moje prispevky.
    Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     20:46 21.05.2020

     Až na typříspěvky které tak úplně pravdivé nejsou. Jak jsem vám už psal, jste mistr v překrucování a demagogii.

     Až na typříspěvky které tak úplně pravdivé nejsou. Jak jsem vám už psal, jste mistr v překrucování a demagogii.

  • Larry
   09:10 23.05.2020

   Celý problém se táhne od počátku 90tých let. Zrušení dopravky v Mošnově a Pardubicích. V kontrastu s kbelským letištěm což je jen pražský chcípák který nemá ani pořádnou VPD s ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Celý problém se táhne od počátku 90tých let. Zrušení dopravky v Mošnově a Pardubicích. V kontrastu s kbelským letištěm což je jen pražský chcípák který nemá ani pořádnou VPD s omezenými schopnostmi (krátká) ale pupíci z GŠ i MO to mají u tlam a nemusí absolvovat 100km po dálnici auty nebo vrtulníkem do Pardubic.
   MO nekoncepčně celé roky cpalo prachy do objektů které následně opustili nebo pod cenou prodali. (to byl business plán kamarádíčků z MO a podnikatelské sorty) To jsou na MO vnitřní dluhy z minulosti, ve výsledku zanedbané budovy a infrastruktura. Nic složitého k nepochopení.
   Skrýt celý příspěvek

 • kazd
  11:25 21.05.2020

  Kladu si otázku, jak stupidní čtenáře musí píarista, který vyplodil tenhle článek očekávat.
  V zemi, která exportovala licencované nebo vlastní Mig21,L29, L39, BVP, L410,T72 v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Kladu si otázku, jak stupidní čtenáře musí píarista, který vyplodil tenhle článek očekávat.
  V zemi, která exportovala licencované nebo vlastní Mig21,L29, L39, BVP, L410,T72 v tísících kusech (neříkám, že na extra náročné trhy) napsat oslavný článek na nákup, licenci a export Panduru je fakt úlet. To bručení v penzionu samozřejmě zapomněli.
  Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  21:33 20.05.2020

  U Ascodu pocítám s nejvetsi vizuální zmenou atd od puvodního vozu který tu byl na tech reklamnich dnech..u Lynxe nebo CV90 asi tohle nehrozi.
  Pokud vyhraje snad budou zábery vozu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  U Ascodu pocítám s nejvetsi vizuální zmenou atd od puvodního vozu který tu byl na tech reklamnich dnech..u Lynxe nebo CV90 asi tohle nehrozi.
  Pokud vyhraje snad budou zábery vozu který poslou na finální zkousky.
  Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  18:02 20.05.2020

  Vsadit na jednoho strategického partnera může být dobré. Britové se pro platformu ascod také rozhodli, možná by stálo za to se jich zeptat na základě čeho tak ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vsadit na jednoho strategického partnera může být dobré. Britové se pro platformu ascod také rozhodli, možná by stálo za to se jich zeptat na základě čeho tak učinili.
  ...teoreticky by si mohli s platformou Ascod ještě přihřát polívčičku tím, že na upraveném podvozku existuje i houfnice Donar, tak že by mohlo stát i za to mít pro těžkou brigádu houfnice i na pásech a nemusí to být nutně PzH 2000, kterou Donar má, určitě ten podvozek unese jinou podobnou zbraň.
  Skrýt celý příspěvek

  • Rase
   19:58 20.05.2020

   protože CV90 nemá nosnost a Britům šlo o velmi silný pancíř k ochraně výsadku. Další věcí je, že BAE se pokoušelo mazat.

   protože CV90 nemá nosnost a Britům šlo o velmi silný pancíř k ochraně výsadku. Další věcí je, že BAE se pokoušelo mazat.

   • flanker.jirka
    21:22 20.05.2020

    myslíte mazat, jako mazat, třeba v případě Gripenů pro nás? ...když tehdy vylobbovali, aby se to dále nevyšetřovalo?
    Obávám se, že švédové s CV 90 nebudou ochotni ani sdílet ve ...
    Zobrazit celý příspěvek

    myslíte mazat, jako mazat, třeba v případě Gripenů pro nás? ...když tehdy vylobbovali, aby se to dále nevyšetřovalo?
    Obávám se, že švédové s CV 90 nebudou ochotni ani sdílet ve větší míře výrobu.
    Jak moc se liší maximální možná ochran výsadku mezi novým Ascodem a CV 90?

    ... když někdo zmiňuje to, že CV 90 je staré, tak to je defacto Ascod také, jen CV 90 se celou dobu jmenuje CV 90 i v nové verzi, Ascod přešel na Ascod 2. Pokud by šlo o opravdu novou platformu, tak jedině Lynx KF 41, ale je to zase zajíc v pytli, pochybuji, že by nám se někdo dal na rok testovat pár vozidel.
    Skrýt celý příspěvek

    • Rase
     22:08 20.05.2020

     Jj korby se kvůli "nějaké" speciální výrobní metodě vyrábějí jen ve Švédsku. Mají nějakou velkou popouštěcí vanu nebo co. Nutno zmínit, že v Británii bylo CV90 tehdy jasným ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Jj korby se kvůli "nějaké" speciální výrobní metodě vyrábějí jen ve Švédsku. Mají nějakou velkou popouštěcí vanu nebo co. Nutno zmínit, že v Británii bylo CV90 tehdy jasným favoritem (přeci jen domácí firma), a i demonstrátor vypadl dost dobře (viz obrázek). Ascod rozhodně nebyl nejlepší, ale tak nějak zbyl a je univerzálnější. Na druhou stranu to co je nabízené nám je dost odlišné od toho pro Británii. Asi bych se nebál říct, že je nám nabízený vergl...

     https://lh3.googleusercontent....
     Skrýt celý příspěvek

     • petr.svetr
      13:47 21.05.2020

      ASCOD 2 který je nám nabízen neni ten stejný co si vybrala Anglie ?
      Tedy ten ASCOD 2 v těch několika variantách (bojová,ženijní atd.)?

      ASCOD 2 který je nám nabízen neni ten stejný co si vybrala Anglie ?
      Tedy ten ASCOD 2 v těch několika variantách (bojová,ženijní atd.)?

     • Rase
      19:31 21.05.2020

      petr.svetr:
      tak reálně jde o stejný Ascod co se už kdysi účastnil Dánského tendru atd. Britům šlo o platformu, kterou si následně překopali a upravili podle svého. Taky ale pořád ...
      Zobrazit celý příspěvek

      petr.svetr:
      tak reálně jde o stejný Ascod co se už kdysi účastnil Dánského tendru atd. Britům šlo o platformu, kterou si následně překopali a upravili podle svého. Taky ale pořád probíhají testy a zkoušky. To my už v podstatě chceme hotové vozidlo. Navíc Britská vozidla jsou řešená úplně jinak než BVP. Ajax má sice mocnou věž, ale jen tříčlenou osádku a žádný výsadek. Oproti tomu Ares veze čtyři vojáky výsadku, ale zase postrádá bojovou věž. Tedy jde o úplně jiná vozidla než co poptává AČR - byť z vnějšku si mohou být podobná (korbou).
      Skrýt celý příspěvek

     • Tecka
      08:12 23.05.2020

      CV90 czy Ascod to konstrukcje , których początki projektowania, sięgają końca lat 80-tych ubiegłego wieku . Co nie znaczy, że są złe ..ale też mają określone wady w porównaniu z ...
      Zobrazit celý příspěvek

      CV90 czy Ascod to konstrukcje , których początki projektowania, sięgają końca lat 80-tych ubiegłego wieku . Co nie znaczy, że są złe ..ale też mają określone wady w porównaniu z pojazdami projektowanymi obecnie. W przypadku Ascod , spełnienie czeskiego warunku wymusza przesunięcia środka ciężaru do przodu co ma wpływ na trakcje pojazdu w trudnym terenie , do tego wzmocnienie odporności przeciwminowej w obu pojazdach zwiększa jego masę co ogranicza zapas nośności i zwiększa zużycie zawieszenia . We współcześnie projektowanych pojazdach , podobny efekt można uzyskać przy znacznie mniejszej masie kadłuba (dzielność terenowa) ,co finalnie daje margines na dodatkowe opancerzenie i trwałość pojazdu podczas eksploatacji (mniejsze koszta). Poza tym obie konstrukcje mają ograniczone możliwości w redukowaniu śladu termicznego i maskowania pojazdu . A tutaj P Zbies , poczynił artykuł o Waszych wysiłkach: https://www.konflikty.pl/techn...
      Skrýt celý příspěvek

     • Tecka
      08:25 23.05.2020

      ..co do Lynx , to jak napisał @flanker.jirka „jedině Lynx KF 41, ale je to zase zajíc„ Albo potencjalnie worek bez dna .. RM jest gotów obiecać gruszki na wierzbie ( patrz- ...
      Zobrazit celý příspěvek

      ..co do Lynx , to jak napisał @flanker.jirka „jedině Lynx KF 41, ale je to zase zajíc„ Albo potencjalnie worek bez dna .. RM jest gotów obiecać gruszki na wierzbie ( patrz- modernizacja L2PL) żeby sprzedać swój produkt , koszt wdrożenia do produkcji (plus , pojazdy specjalistyczne) sfinansuje zamawiający . Prędzej stać na to Australię niż Czechy , inne budżety na obronę.
      Skrýt celý příspěvek

 • Charlie
  10:55 20.05.2020

  Teda GDLS do toho šlape co to dá, buďto nechtějí nechat nic náhodě nebo věcí víc než my, tolik článků tu snad o žádný jiný platformě nebylo.

  Osobně bych preferoval CV-90, "líbí" ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Teda GDLS do toho šlape co to dá, buďto nechtějí nechat nic náhodě nebo věcí víc než my, tolik článků tu snad o žádný jiný platformě nebylo.

  Osobně bych preferoval CV-90, "líbí" se mi z nich nejvíc a podle mě je nejvíc "bevkoidní" z těch všech kandidátů (v závěsu pak Puma a ASCOD, LYNX je nejvíc "MPRAPoidní" stodola), ale s ACODem rozhodně nešlápneme vedle, ovšem preferoval bych Cockerillí věž před izraelci, z dostupných zdrojů mi přijde nejvíc dotažená po kostrukční stránce, zejména co se týče její osádkové varianty (izraelská varianta je podle některých zdrojů osádková trochu krkolomně a je vidět že s tím původně nikdo nepočítal). Navíc je ukrutně modulární a nezavírala by sectu k výkonnějším kanonům i bezosádkovým variantám (argumentaci AČR ohledně výhod osádkových věží proti bezosádkových považuji za validní a zatímco u KBVP mi vysouvací "kanonová lafeta" přijde jako adekvátní řešení vzhledem k předpokládanému nasazení i požadovaným výkonům, u pásáku bych preferoval těžší a konvenčnější řešení).

  Každopádně to vypadá že se nám tu rýsuje vážnej favorit, na tuhle průmyslovou spolupráci a lokalizaci výroby budou politici slyšet a vždycky je lepší říkat "už spolupracujeme a sou za tím takový a takový hmatatelný výsledky" než "navázali sme spolupráci a můžeme v budoucnu dělat to a to..."
  Skrýt celý příspěvek

  • stirling
   11:08 20.05.2020

   Osobně budu rád za cokoliv z toho co je ve výběru, pokud se to opravdu realizuje bude to v současnou dobu zázrak a je úplně jedno zda to bude lynx, ascod nebo cv90. Jinak ano jsem ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Osobně budu rád za cokoliv z toho co je ve výběru, pokud se to opravdu realizuje bude to v současnou dobu zázrak a je úplně jedno zda to bude lynx, ascod nebo cv90. Jinak ano jsem klidně pro zařadit hlavní kritérium reálné domácí výroby, klidně ať vyhraje ten, který zde přenese největší procento výroby vozidla. Stejně bych postupoval i u houfnic.
   Skrýt celý příspěvek

   • satai
    11:30 20.05.2020

    Osobně bych to viděl naopak - co nejlepší zbraň s co nejvyšším růstovým potenciálem za co nejméně peněz (po oříznutí jasných nesmyslů jako Rusko, Čína.. ).
    Výroba v ČR je jen ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Osobně bych to viděl naopak - co nejlepší zbraň s co nejvyšším růstovým potenciálem za co nejméně peněz (po oříznutí jasných nesmyslů jako Rusko, Čína.. ).
    Výroba v ČR je jen takový milý bonus.
    Skrýt celý příspěvek

    • faraonamumu
     11:58 20.05.2020

     Jenže pokud to bude produkt z ČR, tak se část peněz vrátí na daních, zapojení českých firem do mezinárodních programů atd... a to se může vyplatit, navíc zajistit si aspoň ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Jenže pokud to bude produkt z ČR, tak se část peněz vrátí na daních, zapojení českých firem do mezinárodních programů atd... a to se může vyplatit, navíc zajistit si aspoň částečnou soběstačnost není úplně k zahození.
     Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      17:06 20.05.2020

      Tak podíl na zakázce už je v základních požadavcích.
      Pokud někdo dá více ok. Ale stále se kupuje přece zbraň, ne pracovní místa.

      Tak podíl na zakázce už je v základních požadavcích.
      Pokud někdo dá více ok. Ale stále se kupuje přece zbraň, ne pracovní místa.

     • flanker.jirka
      17:56 20.05.2020

      Jirosi
      Kupuje se něco, o co se budeme muset starat a udržovat to v co nejlepší kondici. Každé čekání na zahraniční komponenty může být jednak zdlouhavé a i rizikové.

      Jirosi
      Kupuje se něco, o co se budeme muset starat a udržovat to v co nejlepší kondici. Každé čekání na zahraniční komponenty může být jednak zdlouhavé a i rizikové.

    • flanker.jirka
     17:54 20.05.2020

     satai
     Jakou máte představu o pojmu "růstový potenciál" již nyní je poptávané vybavení na špičce a náhrada za případné novější by neměla být složitá už žádného z nabízených strojů. ...
     Zobrazit celý příspěvek

     satai
     Jakou máte představu o pojmu "růstový potenciál" již nyní je poptávané vybavení na špičce a náhrada za případné novější by neměla být složitá už žádného z nabízených strojů.
     Současná krize jasně ukazuje, že co je doma, to se počítá.
     ...vůbec bych se nezlobil, pokud by ČR získal schopnosti vyrábět i nové kanony.
     Skrýt celý příspěvek

     • satai
      18:28 20.05.2020

      Vynechám otázku, zda je skutečně "na špičce".
      Ať je nebo není... Za dvacet let nebude. Kolik kilo navíc unese podvozek a utáhne motor? Kolik elektriky je možné spotřebovat navíc? ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Vynechám otázku, zda je skutečně "na špičce".
      Ať je nebo není... Za dvacet let nebude. Kolik kilo navíc unese podvozek a utáhne motor? Kolik elektriky je možné spotřebovat navíc? Bude se muset kvůli přidání nebo náhradě pár udělátek všechno překopat? Nebo dokonce není boha a budou se muset nalepit izolepou zvenku?
      Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      19:15 20.05.2020

      satai
      Pokud se půjde dalším zvyšováním hmotnosti, tak se bude muset jít cestou tankových podvozků, tak jako v případě izraelských vozidel nebo pokusem T 15 v Rusku. Žádně z těch ...
      Zobrazit celý příspěvek

      satai
      Pokud se půjde dalším zvyšováním hmotnosti, tak se bude muset jít cestou tankových podvozků, tak jako v případě izraelských vozidel nebo pokusem T 15 v Rusku. Žádně z těch vozidel nebude přímo schopné unést opravdu větší nárůst hmotnosti, i když motor vyměnítě. Možná budou v té době k dispozici hybridní pohony s bateriemi, aby se zvládalo i napájení výkonnějších laserů. Což znamená prostornější zástavbu o baterie. Růst současně dostupných platforem tam nevidím, všichni je vyrábí tak, aby unesly to co musí, nikdo nepočítá s tím, že se na to přilepí 6 tun navíc.
      Skrýt celý příspěvek

  • Pepin Nešpor
   11:59 20.05.2020

   Za mě právě Lynx je nejlepší(když puma je bohužel vyřazena) pač je nejnovější a nejsilnější motor samo má váhu pac z nich má jednu z něj odolnosti. Stodoly jsou všechny a cv90 už ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Za mě právě Lynx je nejlepší(když puma je bohužel vyřazena) pač je nejnovější a nejsilnější motor samo má váhu pac z nich má jednu z něj odolnosti. Stodoly jsou všechny a cv90 už je dost starší platforma to už raději Ascod II.
   Skrýt celý příspěvek

  • Nesher
   17:30 20.05.2020

   Ani ne tak GDLSE, ale CSG. Poté co se jejich kampaň, která tu frčela v uplynulých týdnech, tedy zrušme nákup BVP a místo nich kupme Pandury a Titusy protože jsou české, minula ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Ani ne tak GDLSE, ale CSG. Poté co se jejich kampaň, která tu frčela v uplynulých týdnech, tedy zrušme nákup BVP a místo nich kupme Pandury a Titusy protože jsou české, minula účinkem a i Bureš potvrdil, že BVP budou, tak to zkoušejí alespoň takto. Přeci jen na Ascodu, byť by ho montoval VOP CZ, se napakují nejvíce.
   Jinak k tvým prefencím, CV90 je naopak nejhorší řešení, je na konci svého vývojového potenciálu, přenos výroby do ČR bude asi nejmenší (např. výrobu koreb nepustili Švédové nikdy z ruky) a Švédsko ani není v NATO.
   Za mě Lynx, je nejnovější a Němci budou asi nejochotnější při převodu výroby a předání know-how, Německo je také významný partner a AČR z Německa, na rozdíl od Švédska, nemá téměř nic. Takže i politicky to dává smysl.
   Skrýt celý příspěvek

   • Tecka
    19:09 20.05.2020

    Na jakiej podstawie opierasz swoje przypuszczenia , że oferta niemiecka będzie lepsza od szwedzkiej czy brytyjskiej (lub odwrotnie) . Masz dostęp do informacji przetargowych, ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Na jakiej podstawie opierasz swoje przypuszczenia , że oferta niemiecka będzie lepsza od szwedzkiej czy brytyjskiej (lub odwrotnie) . Masz dostęp do informacji przetargowych, (wstępnych) ofert startujących firm? Czy argument, że Szwecja nie jest członkiem NATO przeszkadzał w wyborze przez Czechy, samolotu Gripen? Procedura wyboru jest zabiegiem wyjątkowo skomplikowanym , szczególnie patrząc na wymagania strony czeskiej. Oczywiście nie oceniam poszczególnych pojazdów w ofercie przetargowej ale zwracam uwagę ,że Twój wpis to jedynie postawa życzeniowa .. pozdrawiam i trzymam kciuki za Czeski przetarg ;)
    Skrýt celý příspěvek

    • Nesher
     20:41 20.05.2020

     Na základě čeho? Jako všichni kdo o tom diskutují, toho co je známo z předchozích tendrů jiných zemí (např. to, že Švédové nikdy neumožnili výrobu korby mimo Švédsko), či toho co ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Na základě čeho? Jako všichni kdo o tom diskutují, toho co je známo z předchozích tendrů jiných zemí (např. to, že Švédové nikdy neumožnili výrobu korby mimo Švédsko), či toho co různé firmy prezentovaly. Např. Rheinmetall opakovaně připustil přesun výroby věže do ČR. A také z toho co nabízí v Austrálii
     Dále z toho, že Lynx byl od začátku koncipován jako exportní produkt, s přenosem výroby se od počátku počítalo.
     Dále podle mě Lynx nejlépe vyhovuje poptávce na BVP, je nový, dostatečně prostorný, takže se tam nejde vejde nejen požadovaná posádka, ale i v budoucnu i další elektronika a vybavení. Jak chtějí Švédové nacpat 3+8 lidí do CV90 jsem vážně zvědav, budou tam napresovaní jak v BVP 2.
     Gripen byl v době pořízení fajn, jen jich mělo být víc, ale tím to mělo skončit. Jenže my si ještě koupili RBS 70 a Arthury (Švédové vždy uměli mazat). Prostě to je trochu moc, chtělo by to nějakou diverzifikaci. Politicky pro nás ˇˇˇŠvédsko nijak extra důležité není. Němci jsou našimi hlavními obchodními partnery, Rheinmetall je špičková firma a opakuji, že z Německa nic nemáme. Takže to sedí i politicky (to je stejně, ne-li více důležité hledisko jako technické parametry). CV 90 je na vrcholu vývoje, o moc víc už z té konstrukce nedostanou. A my kupujeme systém na 40 let.
     Takže za mě Lynx, pak Ascod a pak teprve CV90.
     Stačí?
     Skrýt celý příspěvek

     • Tecka
      06:09 21.05.2020

      Ale ja nie o tym pisałem ..każdy kanapowy funboy może porównać obrazki i przeczytać ogólniki z folderu reklamowego i... wychodzi ,że Lynx jest najfajniejszy . Pisałem o procesie ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Ale ja nie o tym pisałem ..każdy kanapowy funboy może porównać obrazki i przeczytać ogólniki z folderu reklamowego i... wychodzi ,że Lynx jest najfajniejszy . Pisałem o procesie wyboru przetargowego , to składowa wielu czynników (politycznych też..) ..między innymi może sie okazać ,że ...zabraknie pieniędzy . Poza tym , obietnice firm a rzeczywistość , to dwa różne światy.. nie mniej , powodzenia! Sam jestem ciekaw jak się ta Wasza epopeja zakończy ;)
      Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      09:13 21.05.2020

      Tecka
      Ne, ty jsi se hned v první větě ptal na základě čeho si myslím, že považuji Lynx za nejlepší. Že je to jen můj názor založený na veřejně dostupných datech a nikoliv hluboká ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Tecka
      Ne, ty jsi se hned v první větě ptal na základě čeho si myslím, že považuji Lynx za nejlepší. Že je to jen můj názor založený na veřejně dostupných datech a nikoliv hluboká analýza, je myslím všem jasné. Jsme na fan webu, nikoliv v generálním štábu.
      Na to jak to dopadne jsme zvědaví všichni.
      Skrýt celý příspěvek

     • Tecka
      19:23 21.05.2020

      Największą wadą „czeskiego przetargu” , to brak czeskiego produktu ... Kraj z dużymi tradycjami poniósł klęskę, żadna licencja i jej koszta nie odbudują czeskiej zbrojeniówki .

      Największą wadą „czeskiego przetargu” , to brak czeskiego produktu ... Kraj z dużymi tradycjami poniósł klęskę, żadna licencja i jej koszta nie odbudują czeskiej zbrojeniówki .

     • Rase
      19:35 21.05.2020

      Tecka:
      Je požadováno zapojení českého průmyslu minimálně 40%, což myslím není vůbec špatné. Zvlášť když kanóny, motory a další věci stejně tady nikdo nevyrábí. Zbytek by neměl být ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Tecka:
      Je požadováno zapojení českého průmyslu minimálně 40%, což myslím není vůbec špatné. Zvlášť když kanóny, motory a další věci stejně tady nikdo nevyrábí. Zbytek by neměl být problém tady poskládat a něco vyrobit. Rozhodně lepší, než se plácat s vývojem nějakého "unikátního" BVP s cedulkou "made in CZ" a stejně velkou část dílů muset dovážet ze zahraničí.
      Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      20:04 21.05.2020

      Přesně, jak píše Rase.
      Podmínkou je zapojení českých firem min. ze 40% a kompletní práva pro VOP CZ na údržbu a modernizaci.
      Motory, zbraně atd. tady nikdo nevyrábí a kupovat kvůli ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Přesně, jak píše Rase.
      Podmínkou je zapojení českých firem min. ze 40% a kompletní práva pro VOP CZ na údržbu a modernizaci.
      Motory, zbraně atd. tady nikdo nevyrábí a kupovat kvůli 210 kusům licenci nedává smysl. Českých firem u kterých je jasné, že si ukousnou svůj díl koláče (ať už vyhraje kdokoliv) je dost, namátkou Meopta, Mesit, Ray Service, firmy ze skupiny CSG, samozřejmě VOP CZ, URC Systems, Pramacom, Akkermann Elektronic Praha.
      Nezapomeň, že výrobu těžkých systémů přesouvali bolševici od 50. let na Slovensko. V dnešní ČR zůstaly firmy zaměřené na letecký průmysl, elektrotechniku, ruční zbraně, výroba výbušnin a munice menších ráží. Většina přežila turbulence v 90. letech (to se o všech státech bývalého sovětského bloku říct nedá) a úspěšně se rozvíjí. Některé představují dokonce světového leadera ve svém oboru, typicky ERA.
      Skrýt celý příspěvek

   • Danik
    19:09 20.05.2020

    Jediné v čem mám u Lynxu strach (kromě větších rozměrů) je fakt, že se jedná o nové vozidlo a tedy nerad bych aby ČR se svým obranným rozpočtem dělala testovací polygon na, kterém ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Jediné v čem mám u Lynxu strach (kromě větších rozměrů) je fakt, že se jedná o nové vozidlo a tedy nerad bych aby ČR se svým obranným rozpočtem dělala testovací polygon na, kterém se budou zjišťovat dětské nemoci. Osobně jsem po zveřejnění novější konfigurace ASCODu, kde je upravená korba a již nevypadá tak "stodolovitě" pro toto řešení, když už nevyjde ta Puma. Souhlasím, že CV90 už tu s námi nějaký pátek je, ale také vypadá, že tu ještě nějaký pátek bude. Nevím o tom, že by Švédsko či Norsko poptávalo náhradu.
    Skrýt celý příspěvek

    • Nesher
     20:51 20.05.2020

     Jenže tomto v nějaké podobě, někde víc, někde méně, hrozí u všech kandidátů.
     CV90 Mk IV je prototyp, to samé Ascod II, nikdo je nemá. To, že má Ascod II, některé systémy společné s ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Jenže tomto v nějaké podobě, někde víc, někde méně, hrozí u všech kandidátů.
     CV90 Mk IV je prototyp, to samé Ascod II, nikdo je nemá. To, že má Ascod II, některé systémy společné s Ajaxem, ještě neznamená, že jsou to stejná vozidla.
     Jasně u Lynxu je to riziko asi největší, ale vzhledem k tomu, že jsou ve finále v Austrálii a chtějí jít do obnoveného tendru v USA, tak bych se zase tak nebál. Prostě někdy se menší risk může vyplatit.
     Švédsko či Norsko náhradu nepoptávají, ale za takových 15 let už budou. Kdežto nám nové BVP bude muset vydržet min. do roku 2065, to už budou všechny CV 90 dávno v hutích.
     Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      16:35 22.05.2020

      Máte pravdu, přiznám se, že i když sleduji vývoj v Austrálii tak úspěch Lynxu mi unikl. Každopádně dětské nemoci nebo nedostatky občas není možné objevit během armádních testů, ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Máte pravdu, přiznám se, že i když sleduji vývoj v Austrálii tak úspěch Lynxu mi unikl. Každopádně dětské nemoci nebo nedostatky občas není možné objevit během armádních testů, ale bohužel až v rámci dlouhodobějšího užívání. Ať už tak či tak, důležitým rozhodujícím faktorem bude zvláště nyní cena.
      Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    08:28 21.05.2020

    Naprostý souhlas. Puma je vyřazena cenou a složitostí, takže zbývá pořadí Lynx, Ascod42 a pak teprve CV90 Mk.IV.

    Naprostý souhlas. Puma je vyřazena cenou a složitostí, takže zbývá pořadí Lynx, Ascod42 a pak teprve CV90 Mk.IV.

    • satai
     09:35 21.05.2020

     "Puma je vyřazena cenou a složitostí"

     Puma odstoupila, protoze nemeli reseni na pozadovanou kombinaci veze s vysadkem.

     "Puma je vyřazena cenou a složitostí"

     Puma odstoupila, protoze nemeli reseni na pozadovanou kombinaci veze s vysadkem.

     • Nesher
      10:32 21.05.2020

      Nemluvě o dalších požadovaných verzích. Prostě když chceš Pumu, tak musíš akceptovat, že bude stejná jako má BW a bude to jen BVP.

      Nemluvě o dalších požadovaných verzích. Prostě když chceš Pumu, tak musíš akceptovat, že bude stejná jako má BW a bude to jen BVP.

 • M.d@k
  10:32 20.05.2020

  V novinách musí takovéhle články označovat jako reklamní sdělení, nemělo by to platit i tady?

  V novinách musí takovéhle články označovat jako reklamní sdělení, nemělo by to platit i tady?

  • Vojna a mír
   10:48 20.05.2020

   Mělo. Jde o téměř shodný článek uvedený včera v Security ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Mělo. Jde o téměř shodný článek uvedený včera v Security magazínu..

   https://www.securitymagazin.cz...

   Reklamní masírka.
   Skrýt celý příspěvek

  • PetrTechnik
   10:49 20.05.2020

   Tohle je tak specifický web ,že je to zbytečné, každý to pozná. Já bych jen doplnil, že za takové články se platí jak za reklamu a to umožní i provoz tohoto portálu. Za mě a´´ť to ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Tohle je tak specifický web ,že je to zbytečné, každý to pozná. Já bych jen doplnil, že za takové články se platí jak za reklamu a to umožní i provoz tohoto portálu. Za mě a´´ť to zůstane jak je.
   Skrýt celý příspěvek

   • satai
    11:31 20.05.2020

    Specifický možná...
    ...ale placená reklama by měla být označená i tak.

    Nic proti reklamě, ale ať je to transparentní.

    Specifický možná...
    ...ale placená reklama by měla být označená i tak.

    Nic proti reklamě, ale ať je to transparentní.

    • Funin
     14:44 20.05.2020

     pravidelni čtenáři ví, že když je autorem "Redakce AN", tak je to placená reklama

     pravidelni čtenáři ví, že když je autorem "Redakce AN", tak je to placená reklama

     • satai
      15:07 20.05.2020

      "pravidelni čtenáři ví"

      A? Je to veřejný webzine nebo privatni klub?

      "pravidelni čtenáři ví"

      A? Je to veřejný webzine nebo privatni klub?

     • satai
      16:26 20.05.2020

      A když se podíváme dál...

      Autorství článku:
      Jméno a příjmení - autorem je daný člověk;
      Komerční sdělení - placený reklamní článek;
      Redakce AN - autor si nepřál být jmenován (s ...
      Zobrazit celý příspěvek

      A když se podíváme dál...

      Autorství článku:
      Jméno a příjmení - autorem je daný člověk;
      Komerční sdělení - placený reklamní článek;
      Redakce AN - autor si nepřál být jmenován (s obsahem článku se redakce Armádních novin ztotožňuje);

      https://www.armadninoviny.cz/o...
      Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      17:58 20.05.2020

      satai
      možná se autor stydí za to, co píše

      satai
      možná se autor stydí za to, co píše

     • liberal shark
      08:30 21.05.2020

      To flanker.jirka
      Hlavičkou o hřebíček :-)))

      To flanker.jirka
      Hlavičkou o hřebíček :-)))