Polská Vojska teritoriální obrany vs. česká Aktivní záloha

Polská Vojska teritoriální obrany vs. česká Aktivní záloha
Vojáci WOT / Foto: Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej (Zvětšit)

Polská Vojska teritoriální obrany WOT (Wojsko Obrony Teritorialnej) vznikla 1. ledna 2017. Jde vedle pozemních, námořních, vzdušných a speciálních sil o pátou složku polských ozbrojených sil.

V médiích již dva roky sledujeme nasazení WOT při evakuaci polských občanů z Velké Británie, při řešení kovidové pandemie nebo živelních pohromách. V posledních měsících WOT spolu s profesionálními vojáky hlídají hranici s Běloruskem.

Kde se jednotky a vojáci WOT najednou za tak krátkou dobu vzali? Kdo uvažoval již po válce Ruska s Gruzii, že budou potřeba?

Historie vzniku WOT

Počátek WOT se datuje k 30. prosinci 2015, kdy tehdejší ministr obrany Antoni Macierewicz jmenoval Grzegorze Kwaśniaka zmocněncem pro zřízení WOT. Jedná se o důstojníka v záloze, profesora vojenské vědy, autora Koncepce obrany teritoria, který mimo jiné vystudoval Univerzitu obrany v Brně. Kwaśniak vymyslel, zdůvodnil a přesvědčil odpovědná místa o potřebě vzniku WOT. Další etapou bylo podepsání Koncepce územní obrany ministrem obrany 25. dubna 2016.

Teritoriální vojska byla zřízena 1. ledna 2017 na základě zákona ze dne 16. listopadu 2016, kterým se mění zákon o všeobecné povinnosti bránit Polskou republiku, a některých dalších zákonů, které podepsal polský prezident Andrzej Duda 20. prosince 2016.

Dne 29. března 2017 začalo velení WOT operovat a formálně převzalo velení nad prvními třemi brigádami WOT nacházejícími se v Bialystoku, Lublinu a Rzeszówě. Dne 21. května 2017 se v Bialystoku, Lublinu a Rzeszówě konaly první vojenské přísahy v historii WOT.

Na vytvoření WOT bylo v roce 2017 přiděleno zhruba šest miliard korun. Plány z roku 2016 předpokládaly nárust vojáků WOT na 53 000. Finanční důvody vedly ke snížení tohoto počtu. V říjnu 2018 naplánovalo polské ministerstvo obrany na rok 2019 počet vojáků WOT na 31 600 vojáků, z toho 27 000 vojáků v záloze a 4600 z povolání. Výcviková kapacita WOT je 10 000 nových vojáků ročně. Do této kapacity se nepočítá výcvik vojáků v záloze pro útvary, velitelství jednotlivých vojvodství (obdoba našich Krajských vojenských velitelství [KVV]) a profesionální jednotky

Velitelství WOT na základě rozhodnutí ministra obrany převzalo a pokračuje v dědictví Velitelství Armii Krajovej (1942–1945). Den WOT se slaví 27. září.


První den dobrovolníků u WOT (2019)

Česká Aktivní záloha

České jednotky AZ jsou dvojího typu:

 • 14 teritoriálních pěších rot AZ u KVV. Tyto jednotky především střeží objekty důležité pro obranu státu (ODOS);
 • Jednotky AZ u útvarů AČR a organizací MO,které posilují schopnosti útvarů AČR/ MO.

V ČR vznikly první jednotky AZ v síle praporu v roce 1999 ve Strašicích a Stříbře (později rozpuštěny v roty u KVV), kdy proběhly první dobrovolná cvičení vojáků v záloze.

Tehdejší Náčelník Generálního Štábu armádní generál Jiří Šedivý uvedl: „Vznik aktivních záloh u nás byl ovlivněn dvěma faktory, a to na doporučení spojenců, kteří už měli zkušenosti s profesionálními armádami a věděli, že je potřeba mít i zálohy. Žádná profesionální armáda nemůže bez mobilizace bránit vlastní území. Dále byl tlak od vojáků v záloze, kteří chtěli cvičit, když stát vzhledem k budoucí profesionální armádě, pod dojmem ušetření upouštěl od povolávání záloh na pravidelné cvičení.“

Naši vojáci AZ se dobrovolně bez povolávacích rozkazů účastnili odstraňování živelních pohrom ve Vysokých Tatrách, a dalších na území ČR, ale poprvé byla oficiálně nasazena až krajská pěší rota Ústeckého kraje při povodních. Během letošních prázdnin byli pražští a středočeští vojáci AZ nasazeni v očkovacím centru v O2 aréně v Praze. V současné době pomáhají vojáci ze Středočeské pěší roty v kuchyni v nemocnici v Benešově.

Typy polských armádních záloh

Polsko má čtyři druhy záložních sil:

 1. Záložní jednotky u útvarů polské armády. Český protějšek jsou roty, letky záloh u útvarů armády a vzdušných sil;
 2. WOT. Českým protějškem je necelé dva roky existující (reaktivované) Velitelství teritoria (VeTer) v Táboře s pěti prapory, členěnými do 14 pěších rot;
 3. Záložní jednotky u každého vojvodského (krajského) vojenského velitelství (obdoba našich KVV). Tato jednotka v síle roty do 70 vojáků má jediný úkol – obranu nejdůležitějšího cíle v daném vojvodství, například vodní nádrže zásobující vojvodství vodou. Díky pravidelnému výcviku obrany objektu znají dokonale místní terén;
 4. Vojáky v záloze. Pracuje s nimi vojvodské (krajské) vojenské velitelství, které se dále dělí na okresní velitelství (naše zrušené bývalé Okresní vojenské správy [OVS]). Jedná se o všechny vojáky, kteří prošli základní vojenskou službou, službou vojáka z povolání nebo sloužili v záložních jednotkách. Počet vojáků všech druhů ozbrojených sil a občanských zaměstnanců, a hlavně příprava plánů a práce s vojáky v záloze, se vůbec nedá srovnat s možnostmi KVV u nás.

Za zjednodušení názvosloví a přirovnání územních celků a vojenských velitelství k českým se omlouvám, ale účelem není řešení geografických a terminologických pojmů, jde o představu pro české čtenáře.


Vojáci WOT na hranicích

Úkoly a brigády WOT

WOT jsou určeny pro:

 • Vedení obranné činnosti ve spolupráci s operačními jednotkami a podpůrnými prvky nevojenského systému (integrovaný záchranný systém);
 • Provádění samostatných nekonvenčních operací, proti-diverzní operace a operace proti výsadkům nepřítele (země, moře);
 • Účast při zabezpečení přijetí a nasazení spojeneckých posilových sil a prostředků;
 • Realizace činnosti v oblasti: krizového řízení při: zdolávání živelních pohrom a likvidaci jejich následků, ochrany majetku, pátracích a záchranných akcí;
 • Provádění informační činnosti.

Organizace sil územní obrany:

 • Velení WOT v Zegrze
 • Středisko výcviku sil územní obrany, Toruň;
 1. Brigáda územní obrany Podlaska, Bialystok;
 2. Lublinská brigáda územní obrany, Lublin;
 3. Podkarpatská brigáda územní obrany, Rzeszów;
 4. Varmijsko-mazurská brigáda územní obrany, Olsztyn;
 5. Mazovská brigáda územní obrany, Ciechanów
 6. Mazovská brigáda územní obrany, Radom;
 7. Pomořanská brigáda územní obrany, Gdaňsk;
 8. Brigáda územní obrany Kujawsko-Pomorska, Bydhošť;
 9. Lodžská brigáda územní obrany, Lodž
 10. Świetokrzyska brigáda územní obrany, Kielce;
 11. Malopolská brigáda územní obrany, Krakov;
 12. Velkopolská brigáda územní obrany, Poznaň;
 13. Slezská brigáda územní obrany, Katovice;
 14. Západopomořanské brigády územní obrany, Štětín;
 15. Dolnoslezská brigáda územní obrany, Vratislav;

Dne 18. března 2021 ministr Mariusz Blaszczak v Zegrze podpisem stvrdil vytvoření tří nových brigád WOT:

 1. Metropolitní brigáda územní obrany ve Varšavě;
 2. Nadbuzańská brigáda územní obrany v Chelmu;
 3. Brigáda územní obrany Przemyśl v Przemyślu.

WOT nasazuje na hranicích s Běloruskem své drony FlyEye.

Výzbroj WOT

Hlavní zbraní vojáků WOT je útočná puška Grot ráže 5,56 mm. V roce 2017 bylo objednáno 70 000 kusů, včetně podvěšených 40mm granátometů pro určené funkce. Ostatní čtyři složky (kromě speciálních sil) ale kritizovaly přednostní vyzbrojování WOT nejnovějšími puškami Grot. U nás pěší roty pod VeTer v současné době používají pušky vz. 58 – přezbrojení na „breny“ je v plánu.

Záložní zbraní je pistole VIS 100 ráže 9 mm. Dodávka 20 000 kusů bude dokončena příští rok. Podle všeho polská armáda nebude mít (na rozdíl od české) pistoli pro každého vojáka WOT pistoli. U nás je to v současnosti jinak – u pěších rot AZ pod VeTer má každý voják starou pistoli CZ vz. 82.

Další zbraně jsou – kulomet UKM-2000P s optikou, odstřelovačka SAKO TRG M10 plus BOR (nová polská puška), „pancéřovky“ RPG 7, FGM-148F Javelin, dále 500 kusů 60mm minometů LMP-2017.

Vojáci WOT mají 12 sestav dronů FlyEye (každá má čtyři drony) a 100 sestav kamikadze dronů Warmate (každá má deset dronů). U nás touto výzbroji disponuje pouze specialisté z Prostějova. Účinnost dronů jsme viděli v nedávné válce mezi Ázerbájdžánem a Arménii.

Obdobné české jednotky AZ mají ve výzbroji pistoli vz. 82, pušku vz. 58, kulomety vz. 59, RPG 7 a RPG 75. Přezbrojení je v plánech. Bezpilotní prostředky, minomety, pušky pro odstřelovače, nejspíš ani v těchto plánech. V měsíci říjnu letošního roku proběhnul první výcvik části obsluh minometů záloh 4. brigády rychlého nasazení.


Vojáci WOT získají 60 protitankových raketových kompletů Javelin (180 střel) do konce tohoto roku.

Z dopravních prostředků WOT zmiňme čtyřkolky TGB Blade, TGB 1000i LT, Arctic Cat, motocykly Kawasaki LE 650 Versys, terénní auta Ford Ranger XLT, dodávky Volkswagen Crafter a nákladní auta Jelcz 442.32 a Star 266M2.

WOT využívá také cisterny na vodu CW-10, multilifty s jeřábem Jelcz 862 nebo pojízdné dílny Star 266.

Zde AZ nelze vůbec srovnávat. Do budoucna lze čekat snad náhradu za Land Rovery a možná i stařičké polní kuchyně POKY na podvozku PV3S.

Pro boj proti živelním pohromám, odstraňování jejich následků a provádění pátracích a záchranných akce jsou WOT vybaveny i specializovanou technikou: elektrocentrály, osvětlovací soupravy, spojovací prostředky, motorové pily, speciální obleky pro práci ve vodě a ochranné prostředky. Zde taky nemáme s čím srovnávat.

Materiálová vybavenost WOT roste, což ale vyvolává nevraživost uvnitř polských ozbrojených sil. Vojáci WOT ale provádějí intenzivní výcvik (i za pomocí vojáků speciálních sil) – některé kurzy trvají v různém provedení i rok.

Navíc WOT ukazují, a to i profesionální armádě, svou důležitost na polsko-běloruské hranici. Špatná bezpečností situace vyžaduje intenzivnější přípravu záložních jednotek, nikoliv jejich brutální útlum, jako tomu bylo kvůli covidu v České republice. Poslední dva roky výcvik českých AZ probíhal téměř výhradně on-line.


Patrola WOT

Výcvik WOT

Výcvik vojáka WOT trvá tři roky a skládá se ze tří na sebe navazujících etap. Každá etapa trvá rok:

 1. První rok, základní výcvik včetně zdravotní přípravy a specializace na teritoriální obranu.
  Zájemci nejprve projdou šestnáctidenním základním výcvikem a složí vojenskou přísahu (lze nahradit osmi víkendy). Pak normálně působí ve svých civilních zaměstnáních (dva dny v měsíci musí být u jednotky).
  V průběhu roku vojáci WOT absolvují několik větších cvičení a jsou neustále připraveni pro případ ohrožení země. Služba trvá jeden až šest let (lze prodloužit). Po třech letech služby dostanou příslušníci WOT přednost před ostatními uchazeči o práci v profesionální armádě.
  V ČR většinou základní výcvik trvá tři týdny ve Vyškově. Pokud zájemce sloužil o armády, do Výškova nemusí.
 2. Druhý rok, speciální školení: specializace na zdravotníka, spojaře, minometné družstvo apod.
 3. Třetí rok, výcvik v jednotce: týmová práce apod.
   

Výcvik české Aktivní zálohy

V ČR sice velitele roty, čet a družstev vyškolíme za pět až šest dní, zato kurz obsluhy křovinořezu nebo motorové pily trvá 14 až 21 dní. Obrázek ať si každý udělá každý sám. Aby vojáci z povolání mohli velet profesionálním jednotkám, musí hlavně splňovat službu, zkušenosti a mít za sebou mise. U rot AZ u KVV jde hlavně jen o vzdělání.

U našich útvarových jednotek AZ je to vyřešené lépe – jednotkám velí bývalí vojáci z povolání s odpovídající služební kariérou. Tím odpadá množství problému při přípravě plánování a organizaci výcviku jednotek, což je společně s administrativou jeden z velkých nedostatků krajských pěších rot.

Velitelé AZ u KVV nemají plánovací a výcvikovou kapacitu v jednotce, stejně jako zpravodajský a štábní prvek. Musí za ně proto zaskakovat vyčlenění vojáci KVV a ti jsou už často delší dobu mimo službu u jednotek (až na výjimky) a fungují hlavně jako správní prvek. A výpomoc instruktorů od profesionálních útvarů probíhá jen při výcviku.

Důvod vzniku WOT

Poláci potřebovali po napadení Ukrajiny rychle vybudovat teritoriální obranu a čas získali tím, že velitelská a organizační struktura WOT je postavena na 4000 vojácích z povolání. Samozřejmě podle některých názorů se tam v první řadě odklidili hůře hodnoceni vojáci.

Kvůli špatné bezpečnostní situaci se to změnilo a do velení později nastoupili vojáci především ze speciálních sil a od útvarů. Ti vytvořili ze svých zkušených vojáků, co odešli do zálohy, instruktory výcviku.

Nedávno se vrchním praporčíkem WOT stal voják od speciální jednotky JWK (Jednotka wojskova komandosov). Proto v zhruba dvou týdenních rotacích můžou brigády WOT posilovat profesionální armádu na hranici s Běloruskem a střežit tři kilometry široké uzavřené hraniční pásmo.

WOT spolu s profesionálními jednotkami a bezpečnostními silami asistují místním, většinou starším lidem. Obchází je, komunikují s nimi, pomáhají a zvyšují pocit jejich bezpečí.

Struktura pěšího družstva WOT, Poláci říkají „úžasná dvanáctka“, je velitel, zástupce velitele, starší zdravotník, mladší zdravotník, starší ženista, mladší ženista, starší střelec, mladší střelec, ostrostřelec, průzkumník, starší radista, mladší radista.


Náborový plakát do WOT; větší foto / Foto: Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej​

Nábor WOT

Proč tolik Poláků v tak krátkém čase vstoupilo do armády i záložních jednotek? Důvody jsou:

 1. Tradice, hrdost a historie;
 2. Ruské napadení Ukrajiny a anexe části území;
 3. Hybridní válka na hranici s Běloruskem;
 4. Uniformované třídy ve školách. Žáci a studenti chodí do školy v uniformě a během docházky se kromě běžných povinnosti věnují i branné činnosti. Jedná se o stovky tříd v celém Polsku. Nelze srovnávat s naším POKOS.

Brigády WOT mají i multiplikační (mobilizační) charakter v období ohrožení státu, tak jako naše teritoriální jednotky. Což ukazuje další nepoměr mezi AZ a WOT.

Počet brigád kopíruje počet krajů. U nás každý kraj má rotu. Už na první pohled je vidět, vzhledem k možnému počtů úkolů a bráněných objektů, disproporci. A už vůbec nelze porovnávat rozdíl v možnostech při nasazení v bojovém cyklu brigády a roty – mechanizovaná rota čtyři hodiny (lehká pěší méně), lehký pěší prapor 12 hodin.

Bojový cyklus jednotky v podstatě znamená, jak dlouho jednotka vydrží v boji s mužstvem, munici, technikou zásobováním a doplňováním ztrát. Žádná jednotka v boji není nasazena obvykle najednou, má hloubku obrany, zálohu, část doplňuje munici, PHM, odebírá stravu. Teorie říká, že maximálně je z jednotky v boji najednou 50%. Kdo vystřídá jednu českou rotu pod KVV na území kraje třeba na hranici?

Závěrečné zamyšlení pro ČR

ČR má menší území, méně obyvatel a nejsme hraniční země NATO, ale svět se překotně mění. ČR potřebuje nepoměrně více vojáků a větší jednotky s odpovídajícím zázemím a výzbroji – minimálně prapor teritoriálních jednotek na území každého kraje. Přitom úkolů je na mnohem větší jednotku v síle brigády.

Chybí výcviková a plánovací kapacita, základny, výzbroj, technika a vojáci, profesionální vojáci do velení. Třeba se to změní, pokud nová vláda prosadí zásadní růst financí na obranu, což by bylo potřebné i vzhledem k bezpečnostní situaci ve světě i blízkém okolí (Polsko, Ukrajina, Balkán).

Naši vojáci jsou nasazeni v Litvě a Lotyšsku, kde je hlavním úkolem samotná přítomnost a výcvik se spojeneckými jednotkami. Nejde o bojovou misi, ale situace v Pobaltí se může kdykoliv zhoršit.

Od roku 2008 válka v Gruzii, 2014 invaze Ruska na Ukrajinu, následující uprchlická krize a teroristické útoky v Evropě, k tomu věčné problémy na území bývalé Jugoslávie. To vše proměnilo bezpečnostní situaci v Evropě. Kdysi jsme ploty bourali, v posledních letech je zase stavíme, a máme zkušenost, že postavit jdou rychle, ale zbourat to trvá desítky let. Vše zhoršuje ekonomická a zdravotní krize.

To vše vyvolává potřebu silných ozbrojených sil včetně záloh. Protože ty umožňují posílení, střídání a doplněné profesionálních jednotek.

Musíme se zamyslet, až jednou skončí covidové stavy a začne se naplno cvičit, i vzhledem k požadavkům na očkování (které je v pořádku), kolik vlastně zůstane vojáků v AZ k dispozici. Od roku 2014 byl největší nárůst vojáků v těchto jednotkách, ale v posledních dvou letech podle údajů MO je již mnohem menší. V AZ teď slouží skoro tři a půl tisíce vojáků, každý desátý je žena. Armáda plánuje do roku 2030 nárust na deset tisíc vojáků AZ.

I při pohledu na Polsko, a vzhledem k situaci kolem nás, není čas pořád na něco čekat. Co naše jednotky potřebují je výcvik, technika, výzbroj a nasazení. I tím se získají tolik potřební další vojáci.


Bojové střelby Aktivní zálohy jindřichohradeckého 44. lehkého motorizovaného praporu.

Je třeba rozjet masivní náborovou kampaň – na sítích, obejít všechny učiliště, střední školy, vysoké školy a univerzity, střelnice, prodejny zbraní nebo vojenské e-shopy. Dále rozdat náborové a informační letáky informující o vstupu do AZ a profesionální armády.

Možná kromě POKOSu zkusit školám nabídnout i možnost uniformovaných tříd jako v Polsku, udělat na vysokých školách obdobu amerických ROTC (Výcvikový program důstojníků v záloze, kteří po škole nastoupí na určenou dobu do ozbrojených sil). Tady se můžeme poučit od naší Agentury vojenského zdravotnictví AČR.

Obeslat dopisem všechny vojáky a vojákyně v záloze, kteří prošli službou vojáka z povolání, misemi, v další službě, základní vojenskou službou a službou v AZ, kde je informujeme o možnostech služby v profesionální armádě nebo v AZ. Pomůže to minimálně aktualizovat doručovací adresy.

Změnit v zákoně bod, kdy byli vojáci propuštění za spáchané přečiny (méně závažné) i před mnoha roky, někdy i před 20 až 30 roky. A od té doby se osvědčili. Následně zvážit jejich službu u AZ, jak je to běžné ve světě.

Zvážit základní vojenský výcvik i u Policie ČR. Před kovidem se část policejních rekrutů posílala na měsíc do Vyškova. Rekruti všech bezpečnostních složek mohou projít základním vojenským výcvikem, složit přísahu a získat vojenskou knížku.

Potom budou pokračovat ve svých sborech, ale po odchodu do civilu mohou zamířit do AZ. Tím se získá další zdroj pro mobilizaci, sjednotí základní výcvik a ušetří peníze. Samozřejmě to narazí na zájmy a nevraživost jednotlivých sborů, a hlavně lidí v nich.

Možná lze také využít opuštěné základny, např. kasárna TGM Pardubice, bývalá VZ MS OSN Český Krumlov, a obdobné v každém kraji. Tato místa lze využít k výcviku, ubytování a uložení techniky a výzbroje záložních jednotek.

Každý voják v nich bude vědět, kde má skříň, postel, zbraň a techniku, kam má nastoupit. Tohle pomohlo například v bývalé Jugoslávii Slovinsku, Chorvatsku a Bosně – v každé oblasti byl sklad zbraní a kasárna. Tam vojáci po skončení vojny cvičili a našli výzbroj a výstroj.

Zařadit do struktury těchto jednotek vojáky z povolání, tak jako v Polsku, Velké Británii, USA i jinde – to zkrátí plánování a výcvik jednotek.

Samozřejmě vše stojí peníze a lidi, ale potom máme v případě potřeby (živelní pohromy, covid, bezpečnostní situace) další nástroj k jejich zvládnutí.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Štábní cvičení Zima 20: Katastrofální porážka polské armády?

27. ledna skončilo v Polsku štábní cvičení Zima 20. Účelem cvičení bylo demonstrovat velitelské a ...

Tanky Abrams pro Polsko: Tribut Washingtonu nebo pomoc spojence?

Dne 14. července 2021, během návštěvy 1. varšavské tankové brigády (1. Warszawska Brygada Pancerna) ...

Klíčové dilema České republiky. Bojovat nebo nebojovat po boku Polska

V Evropě 21. století běžně zaznívají hlasy popírající smysl a potřebu vynakládat značné částky na ...

PREMIUM Polská Armáda nového vzoru proti ruské válce nové generace; část 5.

Polský think-tank Strategy and Future (S&F) představil dlouho očekávaný projekt Armády ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Tesil
  11:43 22.12.2021

  Hlavní problém spočívá v tom, že sice máme pár tisíc členů AZ s dovednostmi zhruba na hranici absolventa dvouleté ZVS, ovšem chybí vyzkoušený mobilizační plán. Pokud by vůbec bylo ...Zobrazit celý příspěvek

  Hlavní problém spočívá v tom, že sice máme pár tisíc členů AZ s dovednostmi zhruba na hranici absolventa dvouleté ZVS, ovšem chybí vyzkoušený mobilizační plán.
  Pokud by vůbec bylo koho mobilizovat, případně čím ty chudáky, kteří nikdy v ruce nedrželi zbraň vyzbrojit,vystrojit atd.Skrýt celý příspěvek

  • Mbelda
   12:00 23.12.2021

   Asi takhle, když někdo přijde k AZ, který pamatuje 2letou ZVS. Má problém s taktikou a pohybem po "bojišti". Ne fyzicky, ale povelově neví, co a kdy má dělat. Samo je to od kusu, ...Zobrazit celý příspěvek

   Asi takhle, když někdo přijde k AZ, který pamatuje 2letou ZVS. Má problém s taktikou a pohybem po "bojišti". Ne fyzicky, ale povelově neví, co a kdy má dělat. Samo je to od kusu, někdo se učí rychle. Za to lidi, kteří přijdou z 6 týdenního kurzu, tak jsou mnohem lépe připraveni.Skrýt celý příspěvek

 • zdeno
  08:27 22.12.2021

  Má pravdu, jsem vojenský dědek a tohle se vědělo i před víc než 20ti lety, ale "pravda a láska" a politický populismus opět zvítězil nad realitou světa, řešit obranu je na samém ...Zobrazit celý příspěvek

  Má pravdu, jsem vojenský dědek a tohle se vědělo i před víc než 20ti lety, ale "pravda a láska" a politický populismus opět zvítězil nad realitou světa, řešit obranu je na samém okraji zájmů pojitických stran a dokud se to nezmění.....asi by si měli politici všech stran přečíst historické studie a začit na Bílé hoře - stavové prohráli protože se na to vys.....Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  21:38 21.12.2021

  Toto téma je klíčem k obranyschopnosti země. 1) Místo stotisíců řešíme tisíce. 2) Místo cílení na běžnou populaci cílí AZ primárně na bývalé vojáky. Odtud pramení bod 1). 3) ...Zobrazit celý příspěvek

  Toto téma je klíčem k obranyschopnosti země.

  1) Místo stotisíců řešíme tisíce.
  2) Místo cílení na běžnou populaci cílí AZ primárně na bývalé vojáky. Odtud pramení bod 1).
  3) Místo udržení kapacit v plochách a nemovitostech vhodných k výcviku se jich AČR zbavuje.
  —-
  Už jsem toto téma vzdal a výcvik a vybavení si platím ze svého. Na daních mi kvůli tomu nikdo nic neslevil. Nic od tohoto státu už neočekávám. Jakékoliv myšlenky v tomto směru jsou ztrátou času.Skrýt celý příspěvek

  • Rase
   21:54 21.12.2021

   Rovněž nemám v plánu jenom čekat, až mi v případě průšvihu stát dá možná tak plechový blembák a molama prožrané jehličky. Napadá mě, že lidé co hrají airsoft mají docela slušnou ...Zobrazit celý příspěvek

   Rovněž nemám v plánu jenom čekat, až mi v případě průšvihu stát dá možná tak plechový blembák a molama prožrané jehličky. Napadá mě, že lidé co hrají airsoft mají docela slušnou výhodu - minimálně pokud jde o výstroj a nějaké ty návyky.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    22:24 21.12.2021

    Otázkou je, zda armáda potřebuje osoby, které to berou jako manekýni nebo hipsteři? Ale nebojte, jehličky nedostanete, AZ fasují to samé co profíci. Problém s materiálem a ...Zobrazit celý příspěvek

    Otázkou je, zda armáda potřebuje osoby, které to berou jako manekýni nebo hipsteři? Ale nebojte, jehličky nedostanete, AZ fasují to samé co profíci.

    Problém s materiálem a technikou je obecně v tom, že když AČR něco nakupuje, tak absolutně zapomíná na možné nutné náhrady ztrát, poškození, opotřebení a také to, že má nějaké zálohy.Skrýt celý příspěvek

    • Rase
     23:04 21.12.2021

     Rozumím, akorát že osobně mluvím o případě mobilizace. Pak se budou brát i ti manekýni a hipsteři... U AZ nejsem a ani to nemám v plánu - kdybych se chtěl nechat buzerovat a ...Zobrazit celý příspěvek

     Rozumím, akorát že osobně mluvím o případě mobilizace. Pak se budou brát i ti manekýni a hipsteři...
     U AZ nejsem a ani to nemám v plánu - kdybych se chtěl nechat buzerovat a pobíhat ve Vyškově, tak to rovnou můžu jít ke klasické armádě. Celkově mi přijde koncept AZ vhodný tak akorát pro zapálené srdcaře a vysloužilé vojáky. To zkrátka není ani k tomu hlídání skladů a důležitých budov.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      08:09 22.12.2021

      Mobilizační schopnosti snad už ani neexistují. To by vám přišel povolávací rozkaz s tím, že se cestou máte stavit v armyshopu pro výstroj a objednat si ve zbrojovce i pušku. :-) ...Zobrazit celý příspěvek

      Mobilizační schopnosti snad už ani neexistují. To by vám přišel povolávací rozkaz s tím, že se cestou máte stavit v armyshopu pro výstroj a objednat si ve zbrojovce i pušku. :-)
      Bohužel, projekt AZ je v českém podání pouze politický projekt, nikoliv vojenský.Skrýt celý příspěvek

     • Rase
      10:44 22.12.2021

      :-D Přesto ona povinnost pořád platí. Když si občas čtu vzpomínky vojáků z první světové války, tak kolikrát šli na frontu i chlapi, kteří prodělali jen zběžný výcvik a poprvé si ...Zobrazit celý příspěvek

      :-D Přesto ona povinnost pořád platí. Když si občas čtu vzpomínky vojáků z první světové války, tak kolikrát šli na frontu i chlapi, kteří prodělali jen zběžný výcvik a poprvé si vystřelili až v boji. Někdy i šli jen v tom v čem přišli k odvodu a dostali jen pásku na rukáv. Zkrátka taky žádná sláva.

      ps. přijde mi, že i ty Armyshopy už začínají být docela dost přebrané a dobré věci aby člověk pohledal. Nevím, jestli všechno končí na Ukrajině, nebo kde.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      11:13 22.12.2021

      Rase Nemusíme chodit v čase tak daleko, stačí rok 2014 a zjištění Ukrajiny, že samotná profesionální armáda to nedá. Noví branci pak měli tak sotva základní výcvik a museli hájit ...Zobrazit celý příspěvek

      Rase
      Nemusíme chodit v čase tak daleko, stačí rok 2014 a zjištění Ukrajiny, že samotná profesionální armáda to nedá. Noví branci pak měli tak sotva základní výcvik a museli hájit první linie.
      Švédové se na základě této zkušenosti rozhodli opět rozjet povinnou službu branců, aby měli více rezervistů k dispozici. Finové takto fungují pořád.
      Pokud se chce opravdu někdo bránit, tak musí vědět, že současný systém je k tomu nevhodný. Naši armádu dokáže vyřadit z boje už jen hlídání Vrbětic, nebo výpomoc IZS při epidemii Covid. Naštěstí, nyní nemáme tak rozsáhlé povodně jako v roce 2002 nebo 1997, to by se ne-schopnosti ukázaly naplno.Skrýt celý příspěvek

     • ruleta
      11:33 22.12.2021

      V roce 2014 by branecká armáda také věci nevyřešila na Ukrajině. V prostředí prosycené propagandou, PSY operacemi, korupcí na všech státních/místních úrovní, nedůvěrou k vládě, ...Zobrazit celý příspěvek

      V roce 2014 by branecká armáda také věci nevyřešila na Ukrajině. V prostředí prosycené propagandou, PSY operacemi, korupcí na všech státních/místních úrovní, nedůvěrou k vládě, vedení armády, ztrátou Krymu - kdy zjevně část armády/námořnictva defacto v přímém přenosu před TV obrazovkami kolaborovala s nepřítelem, nedostatku všeho od zbraní až po pohonné hmoty.

      Tady se řeší jenom armáda, vybavení - to jsou jenom podružné věci, podmínky nutné, ale ne dostačující. Základ je důvěra v systém a v instituce - ten tady není a ten nebyl na Ukrajině a od toho se vše odvíjí a hroutí. Tisíce branců uteklo atp. Jak by to vypadalo v ČR? Nepřítel by vyhrál a ještě by nenasadil ani tank případně, jak bylo psáno v komentech někde jinde - nepřítel by vystřelil na strakovku a 3/4 národa by tleskaly.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      14:40 22.12.2021

      ruleta To vidíte situaci v ČR poněkud pesimisticky. Historie ukazuje, že předpo.raní tu byli vždy pouze politici, zatímco si národ sám musel hledat vlastní cestu jak se zapojit do ...Zobrazit celý příspěvek

      ruleta
      To vidíte situaci v ČR poněkud pesimisticky. Historie ukazuje, že předpo.raní tu byli vždy pouze politici, zatímco si národ sám musel hledat vlastní cestu jak se zapojit do bojů.
      Ukrajina byla po dobu několik staletí součástí jedné říše a jejich vztahy a příbuzenské vazby v rodinách byly provázanější než mezi námi a slováky. Bylo to vidět i ve volbách na Ukrajině, kdy to bývávalo 60.40 nebo 40:60, podle aktuální situace, v poměru mezi východ:západ.
      Ani v současné době bych nevylučoval to, že někteří ukrajinci zběhnou na druhou stranu. Když tu máme i takový extrém, že polský voják zběhne do Běloruska.Skrýt celý příspěvek

   • cejkis
    00:27 22.12.2021

    Kdyby představitelé tohoto státu nebyli idioti, tak využijí zapálených lidí, skloubí je s profesionálním výcvikem a budete mít síly teritoriální obrany z lidí, kteří do toho dají i ...Zobrazit celý příspěvek

    Kdyby představitelé tohoto státu nebyli idioti, tak využijí zapálených lidí, skloubí je s profesionálním výcvikem a budete mít síly teritoriální obrany z lidí, kteří do toho dají i srdce. Kdyby nebyli idioti 2x, tak využijí služeb bývalých vojáků pro výcvik.

    Bren2 jsem si koupil, náboje si platím a výcvik od bývalých vojáků si platím taky. Až se mne v budoucnu moje děti zeptají, co jsi proto udělal, tak odpověď je: ze své pozice, maximum možného.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     01:03 22.12.2021

     Tak proč se ti zapálení už nepřihlásili do AZ?

     Tak proč se ti zapálení už nepřihlásili do AZ?

     • Rase
      10:39 22.12.2021

      Proč by to dělali? Vybírat si dovolenou jen na to, aby se dalo běhat po lese a občas vystřelit. Nemluvě o tom, dát výpověď v práci, aby se stihlo absolvovat přijímač... tohle moc ...Zobrazit celý příspěvek

      Proč by to dělali? Vybírat si dovolenou jen na to, aby se dalo běhat po lese a občas vystřelit. Nemluvě o tom, dát výpověď v práci, aby se stihlo absolvovat přijímač... tohle moc lidí opravdu nenadchne.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      11:22 22.12.2021

      Scotty Současná struktura a účel použití AZ je spíše šaškárna pro novináře a jiné obecnstvo s absolutoriem soukromých pražských rádoby vysokých škol. Pokud to vidí profíci ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Současná struktura a účel použití AZ je spíše šaškárna pro novináře a jiné obecnstvo s absolutoriem soukromých pražských rádoby vysokých škol.
      Pokud to vidí profíci odcházející od armády, nebo ti co military prostředí sledují, tak je to těžko může oslovit.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      13:20 22.12.2021

      Rase Tak asi za se tak moc zapálení nejsou. flanker.jirka Šaškárna jo? Jak by se to mělo dělat jinak? To že někteří profesionálové nemají rádi AZ je celkem známé, ale to nic to ...Zobrazit celý příspěvek

      Rase
      Tak asi za se tak moc zapálení nejsou.
      flanker.jirka
      Šaškárna jo? Jak by se to mělo dělat jinak? To že někteří profesionálové nemají rádi AZ je celkem známé, ale to nic to neříká o jejich smyslu. Za mě je struktura i účel naprosto vyhovující.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      14:44 22.12.2021

      Scotty Postoje některých "profesionálů" k AZ mi jsou známy, ale jde vždy spíše o intelektuálně slabší kusy, které se bojí toho, že jim někdo z AZ vytře zrak a dokáže být lepší než ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Postoje některých "profesionálů" k AZ mi jsou známy, ale jde vždy spíše o intelektuálně slabší kusy, které se bojí toho, že jim někdo z AZ vytře zrak a dokáže být lepší než oni sami.
      Šaškárnou mám na mysli to, že aktuální struktura umožní jen mediální zviditelnění politiků a výpomoc AZ při akcích nevojenského charakteru. Opravdu je třeba to přehodnotit a minimálně mít lépe vytvořené štáby pro velení a řízení operací AZ tak, aby vojáci při povolání už měli jistotu, že jejich velení bude vědět co, kdy, kde, jak.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      00:50 24.12.2021

      flanker.jirka
      AZ u jednotek to mají celkem jasné a ti krajští budou spadat pod velitelství teritoria.

      flanker.jirka
      AZ u jednotek to mají celkem jasné a ti krajští budou spadat pod velitelství teritoria.

    • ruleta
     11:04 22.12.2021

     Prosím, aby i nadále bylo naše vedení tvořeno idioty (2x), tak aby od vstupu do AZ odrazovalo lidi jako cejkis. Zkuste to u Československých vojáku v záloze za mír. Díky :D

     Prosím, aby i nadále bylo naše vedení tvořeno idioty (2x), tak aby od vstupu do AZ odrazovalo lidi jako cejkis. Zkuste to u Československých vojáku v záloze za mír. Díky :D

     • RiMr71
      16:19 22.12.2021

      ...taky me napadlo jestli nejde o tento pochybny spolek...

      ...taky me napadlo jestli nejde o tento pochybny spolek...

     • cejkis
      02:13 26.12.2021

      @ruleta

      Děkuješ zbytečně.

      @ruleta

      Děkuješ zbytečně.

    • Mbelda
     09:51 23.12.2021

     Pozor, někdy ty "zapálené" vyřadí doktor a nebo trestný rejstřík.

     Pozor, někdy ty "zapálené" vyřadí doktor a nebo trestný rejstřík.

  • Scotty
   00:47 22.12.2021

   AZ určitě necílí primárně na bývalé vojáky. Ovšem u soukromých zaměstnavatelů většinou moc pochopení ti zaměstnanci usilující o vstup do AZ nemají. Tady by se mělo zapracovat na ...Zobrazit celý příspěvek

   AZ určitě necílí primárně na bývalé vojáky.
   Ovšem u soukromých zaměstnavatelů většinou moc pochopení ti zaměstnanci usilující o vstup do AZ nemají. Tady by se mělo zapracovat na právní ochraně takového zaměstnance (zkomplikovat možnost propuštění nebo snížení platu). To by možná byl nejefektivnější a nejlevnější způsob jak zvednout zájem.Skrýt celý příspěvek

   • Mbelda
    09:57 23.12.2021

    Firma může čerpat finanční náhradu na zástup povolaného zaměstnance. Kolik? Nevím, musel bych se zeptat účetní. Spíš bývá problém pohodlnost firem to vůbec řešit.

    Firma může čerpat finanční náhradu na zástup povolaného zaměstnance. Kolik? Nevím, musel bych se zeptat účetní. Spíš bývá problém pohodlnost firem to vůbec řešit.

    • Scotty
     00:52 24.12.2021

     Ovšem finanční náhrada situaci skoro vůbec neřeší. Dokud nebudou mít zaměstnanci právní ochranu žádný velký příliv lidí za soukromého sektoru nenastane.

     Ovšem finanční náhrada situaci skoro vůbec neřeší. Dokud nebudou mít zaměstnanci právní ochranu žádný velký příliv lidí za soukromého sektoru nenastane.

    • Mbelda
     14:08 24.12.2021

     Jako zaměstnanec právní ochranu mám, ale je vymahatelná? Je to nastavené tak, že za to nemůžu být persekuován. Ale dokazuje to. Kdo se s tím bude tahat, když už jenom ta účast na ...Zobrazit celý příspěvek

     Jako zaměstnanec právní ochranu mám, ale je vymahatelná? Je to nastavené tak, že za to nemůžu být persekuován. Ale dokazuje to. Kdo se s tím bude tahat, když už jenom ta účast na cvičení stojí dost odpustků u rodiny.

     Je to tak, když jsem povolán, tak omluvenku je zdravotní stav, významná událost v rodině a toleruje se omluvenku od zaměstnavatele pro momentální nezastupitelnost.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      14:42 24.12.2021

      Takže žádná ochrana reálně není. Je to jen o toleranci zaměstnavatele. Dokud se to to nezmění je rekrutační cíl 10000 AZ značně optimistický. Pro inspiraci takhle záložní službu ...Zobrazit celý příspěvek

      Takže žádná ochrana reálně není. Je to jen o toleranci zaměstnavatele. Dokud se to to nezmění je rekrutační cíl 10000 AZ značně optimistický.
      Pro inspiraci takhle záložní službu popisuje voják US Air Force. Třeba tam popisuje že ho po dobu kontraktu s armádou není možné vyhodit.
      https://www.youtube.com/watch?... Skrýt celý příspěvek

     • Mbelda
      19:56 25.12.2021

      Díky za video. Je tam velká podoba. Před cca5 lety se dorovnával plat z civilu plus bonus 6tis za rok. OSVČ měl problém, tam byly procenta z obratu a podle dětí. Tak někteří byli ...Zobrazit celý příspěvek

      Díky za video. Je tam velká podoba. Před cca5 lety se dorovnával plat z civilu plus bonus 6tis za rok. OSVČ měl problém, tam byly procenta z obratu a podle dětí. Tak někteří byli dost drazí a jiní zas hodně tratilo.
      Dnes je placen podle zařazení a hodnosti plus jednou bonus 18ttis za rok musí se odcvičit min. 7 dní.

      Podle videa také bývá problém při žádosti o zaměstnání. Rozdíl je v rozpočtu a velikosti armády.Skrýt celý příspěvek

     • Mbelda
      19:58 25.12.2021

      A hlavně v prestiži.

      A hlavně v prestiži.

     • Scotty
      09:07 26.12.2021

      Mbelda
      Při přijetí ano (ostatně to asi ani ošetřit nejde), ale potom už má jistotu že se ho zaměstnavatel nezbaví.

      Mbelda
      Při přijetí ano (ostatně to asi ani ošetřit nejde), ale potom už má jistotu že se ho zaměstnavatel nezbaví.

    • Mbelda
     14:35 24.12.2021

     Celkově AZ směs lidí napříč pracovním i sociálním spektrem, což mi přijde hodně zajímavé. Dendrolog, učitel, traktorista, bývalý policisti, kteří utekli k městské, že stavebnictví, ...Zobrazit celý příspěvek

     Celkově AZ směs lidí napříč pracovním i sociálním spektrem, což mi přijde hodně zajímavé. Dendrolog, učitel, traktorista, bývalý policisti, kteří utekli k městské, že stavebnictví, že záchranky, IT.
     Kde jinde může takový kolektiv fungovat? Určitě jsou to zajímavé kontakty do života.

     Podle mne by bylo lepší lákat na výhody multisportky, pro střelce třeba municí pro trénink. Cílit na skupiny amatérské sportovce, střelce a .Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  17:29 21.12.2021

  Nejprve je nutné, aby se vybavení armády dostalo na moderní úroveň zemí NATO (modernizace těžké techniky, stíhačky, drony, výstroj a prakticky všechno) + posunutí AZ na stejný ...Zobrazit celý příspěvek

  Nejprve je nutné, aby se vybavení armády dostalo na moderní úroveň zemí NATO (modernizace těžké techniky, stíhačky, drony, výstroj a prakticky všechno) + posunutí AZ na stejný standard jako řadová pěchota. Až pokud toto bude splněno, můžeme vymýšlet nějaké srandy s milicemi, teritoriální armádou nebo SOS. Do to doby šlo jen o rozmělňování zdrojů jak finančních tak lidských. Aktuálně mi to přijde jako pitomý sen pár jedinců, srovnatelný s kanálem Dunaj-Odra-Labe...Skrýt celý příspěvek

  • ruleta
   17:33 21.12.2021

   I kdyby měla naše armáda ve výzbroji vesmirné lodě třídy NX (Enterprise), tak prosím - milice, ozbrojené myslivce a další "nadšence"- ne. :D

   I kdyby měla naše armáda ve výzbroji vesmirné lodě třídy NX (Enterprise), tak prosím - milice, ozbrojené myslivce a další "nadšence"- ne. :D

  • Eiffelos
   23:17 25.12.2021

   ja nevím, ale mě se zda ze to vybavení u AZ je vcelku slušné, výstroj je stejná jak u profi a dokonce i někdy lepší, my u bojovek máme Breny a participujeme na vybaveni našich ...Zobrazit celý příspěvek

   ja nevím, ale mě se zda ze to vybavení u AZ je vcelku slušné, výstroj je stejná jak u profi a dokonce i někdy lepší, my u bojovek máme Breny a participujeme na vybaveni našich útvaru, to zase tak hrozny není. Spise by nás mohlo byt více a začít vice jezdit do misi a do zahraniční a vice sbirat zkušenosti, protože už tu máme nejake jádro co. má odslouzeno aspoň dva turnusy a má už co dát. Problém je taky, že u az rot se udržuje nějaký podivný kult výjimečnosti a to škodí obrazu az.Skrýt celý příspěvek

 • Scotty
  17:03 21.12.2021

  Jako puška pro odstřelovače bude zaveden Bren 2 7.62x51, ale je otázka jestli se hned dostane i k AZ (jednou určitě). Také kulomet by mohl být obměněn celé armádě v následujících ...Zobrazit celý příspěvek

  Jako puška pro odstřelovače bude zaveden Bren 2 7.62x51, ale je otázka jestli se hned dostane i k AZ (jednou určitě). Také kulomet by mohl být obměněn celé armádě v následujících letech.

  Co se policie týče tak plošně radši ne. Respektive pokud projeví zájem například členové zásahovek proč ne, ale ostatní co nosí pistoli hlavně jako závaží.... K čemu?Skrýt celý příspěvek

  • Nesher
   17:13 21.12.2021

   To je puška pro" starší střelce", odstřeďování je trochu jiná kategorie.

   To je puška pro" starší střelce", odstřeďování je trochu jiná kategorie.

   • Scotty
    18:15 21.12.2021

    Designated Marksman Rifle. :)

    Designated Marksman Rifle. :)

   • Torong
    09:52 22.12.2021

    Tradiční označení ještě z dob ČSLA. Tehdy neexistovali speciální týmy odstřelovačů.

    Tradiční označení ještě z dob ČSLA. Tehdy neexistovali speciální týmy odstřelovačů.

  • skelet
   19:10 21.12.2021

   jak píše Nesher. Bren 2 7,62x51 není určená pro odstřelovače (Sniper). Tato zbraň je určena pro ostřelovače.

   jak píše Nesher. Bren 2 7,62x51 není určená pro odstřelovače (Sniper). Tato zbraň je určena pro ostřelovače.

   • Jura99
    21:31 21.12.2021

    ostrostřelce.
    Ostřelovač neni nic.

    ostrostřelce.
    Ostřelovač neni nic.

    • skelet
     21:32 21.12.2021

     ale jeee :)

     ale jeee :)

     • Jura99
      09:46 22.12.2021

      Sniper je v češtině odstřelovač. Ostřelovač jako podstatné jméno není nic, je to jazyková chyba patrně vzniklá ze slovesa "ostřelovat", které ale nemá s přesnou střelbou nic ...Zobrazit celý příspěvek

      Sniper je v češtině odstřelovač. Ostřelovač jako podstatné jméno není nic, je to jazyková chyba patrně vzniklá ze slovesa "ostřelovat", které ale nemá s přesnou střelbou nic společného. Ostřeluje se cíl plošně a delší dobu a sem tam se něco trefí. Nově tu máme ostrostřelce, což je v češtině staromódní výraz, ale je to překlad z anglického sharpsman/sharpshooter, což je voják vybavený kvalitní zbraní na bázi útočné pušky, s optikou a výkonnější municí (marskman rifle), ale ještě to není sniperská puška. Označovat takového vojáka výrazem oStřelovač, no nevím, že by jeho úkolem bylo postřelovat okolí a jen sem tam se trefit ?Skrýt celý příspěvek

     • spesl
      12:45 22.12.2021

      Odstřelovač -cíl odstřelí -cíl to odesere. Ostřelovač -cíl ostřelí - cíl to jen osere. Z toho implikujeme ,že když střilíte naprd jste ostřelovači i jako správní odstřelovači ...Zobrazit celý příspěvek

      Odstřelovač -cíl odstřelí -cíl to odesere.
      Ostřelovač -cíl ostřelí - cíl to jen osere.
      Z toho implikujeme ,že když střilíte naprd jste ostřelovači i jako správní odstřelovači :-)
      Omlouvám se slečinkám ,ale sloveso srát je pro pochopení toho zajisté zásadního sporu ideální.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      13:06 22.12.2021

      Odstřelovač je jasná věc. Ostřelovač je v češtině obdoba ostrostřelce. Se s tím prostě smiř :)

      Odstřelovač je jasná věc. Ostřelovač je v češtině obdoba ostrostřelce. Se s tím prostě smiř :)

  • Standa
   22:39 21.12.2021

   Proč ne lidi od policie? Policajt na hlídkový se za rok dostane násobně vícekrát do nebezpečné situace, než profesionální voják. Policajt na spisech se nikdy k armádní činnosti ...Zobrazit celý příspěvek

   Proč ne lidi od policie? Policajt na hlídkový se za rok dostane násobně vícekrát do nebezpečné situace, než profesionální voják. Policajt na spisech se nikdy k armádní činnosti nepřihlásí, ale hlídkař, PMJ, SPJ klidně. Jsou to lidi s dobrým výcvikem a dobrou kondicí.....100x lepší, než civil z kanclu.Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    00:21 22.12.2021

    Kolikrát za život použije průměrný pochúzkář zbraň? To že si jdou párktát za rok vystřelit pár ran na tom nic moc nemění. Že by odcházející od policie měli automaticky nastupovat k ...Zobrazit celý příspěvek

    Kolikrát za život použije průměrný pochúzkář zbraň? To že si jdou párktát za rok vystřelit pár ran na tom nic moc nemění. Že by odcházející od policie měli automaticky nastupovat k AZ prostě nedává smysl. Stejně by o to drtivá většina neměla absolutně zájem a ti co zájem mají můžou vstoupit do AZ už dnes.Skrýt celý příspěvek

    • Standa
     20:08 22.12.2021

     A kolikrát za život použije zbraň voják (pominu-li Afghanistan) vyjma pár střeleb za rok? Je to víceméně stejné. Výcvik u PČR už se trochu zlepšil a i ti mlaďoši mě poslední dobou ...Zobrazit celý příspěvek

     A kolikrát za život použije zbraň voják (pominu-li Afghanistan) vyjma pár střeleb za rok? Je to víceméně stejné. Výcvik u PČR už se trochu zlepšil a i ti mlaďoši mě poslední dobou překvapují kondicí a schopnostmi. A pořád platí, že ten hlídkař se dostane do krizových situací až extrémně často. A není to střelba na delší vzdálenost, ale boj rukama z očí do očí. Pořád platí, že při zákroku musí policista co nejvíce šetřit zdraví a život pachatele. Bych Vám popřál měsíc v Praze na jedničce v létě nebo v Ostravě. Ne náhodou před 15 lety byl úprk od policie k armádě, až došlo k interní domluvě, že armáda nebude příslušníky PČR nabírat. Ona je móda do PČR kopat, ale jednoduchá práce to rozhodně není.Skrýt celý příspěvek

 • HonzaK
  13:29 21.12.2021

  Zdravím pánové, jsem členem AZ a při čtení tohoto článku, musím Polákům trochu závidět. Jak je vidět, tak se do toho více opřeli a i zainvestovali. Chci věřit, doufám, že i u ...Zobrazit celý příspěvek

  Zdravím pánové,

  jsem členem AZ a při čtení tohoto článku, musím Polákům trochu závidět. Jak je vidět, tak se do toho více opřeli a i zainvestovali. Chci věřit, doufám, že i u Nás dostanou politici rozum a uvědomí si, že je třeba do obrany více investovat. Větší příjmy se snad promítnou i do velení a vedení AZ. Je třeba cvičit, cvičit a ještě jednou cvičit. Jak říkají profíci, tak pot šetří krev.Skrýt celý příspěvek

  • Mbelda
   10:34 23.12.2021

   Zdravím tě kolego, jsem rád, že je nás tu víc. Podle toho, jaké jsou plány, tak se cvičit bude. Záleží, jak se budeme bát covidu a jestli se to zas jednoduše nezruší.

   Zdravím tě kolego, jsem rád, že je nás tu víc. Podle toho, jaké jsou plány, tak se cvičit bude. Záleží, jak se budeme bát covidu a jestli se to zas jednoduše nezruší.

 • liberal shark
  12:59 21.12.2021

  Jedna věc by IMHO pomohla - každému příslušníku AZ snížit sazbu daně z příjmu o 3% body nebo zvýšit odečitatelnou položku na poplatníka o 1000 korun.

  Jedna věc by IMHO pomohla - každému příslušníku AZ snížit sazbu daně z příjmu o 3% body nebo zvýšit odečitatelnou položku na poplatníka o 1000 korun.

 • Jura99
  12:48 21.12.2021

  pro strážní službu bych se spíš inspiroval v SOS, která zde byla ve třicátých letech a fungovala efektivně. Na četnické stanici byla skříň s výzbrojí a výstrojí a členové měli ...Zobrazit celý příspěvek

  pro strážní službu bych se spíš inspiroval v SOS, která zde byla ve třicátých letech a fungovala efektivně. Na četnické stanici byla skříň s výzbrojí a výstrojí a členové měli většinou nějaké státní zaměstnání (pošťáci, železničáři, celníci) s bydlištěm v okolí nasazení.Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   13:11 21.12.2021

   Dobre si to napísal, že na "četnické stanici". Lenže dnes už četníctvo neexistuje. Četníci boli v podstate vojaci ktorí suplovali prácu polície tam, kde nebolo možné alebo ...Zobrazit celý příspěvek

   Dobre si to napísal, že na "četnické stanici". Lenže dnes už četníctvo neexistuje. Četníci boli v podstate vojaci ktorí suplovali prácu polície tam, kde nebolo možné alebo efektívne vybudovať policajnú stanicu. A polícia má úplne iné úlohy ako držať armádnu výstroj a výzbroj.Skrýt celý příspěvek

   • Nesher
    13:32 21.12.2021

    Četnictvo RČS bylo kasárenský bezpečnostní sbor podřízený MV. Výzbrojí se od státní policie zase tolik nelišilo. Úkoly a primárním výcvikem též ne. A ani v dnešní době by umístění ...Zobrazit celý příspěvek

    Četnictvo RČS bylo kasárenský bezpečnostní sbor podřízený MV. Výzbrojí se od státní policie zase tolik nelišilo. Úkoly a primárním výcvikem též ne.
    A ani v dnešní době by umístění výzbroje a výstroje (jedna místnost) pro AZ na vybraných služebnách PČR s nepřetržitou službou nepředstavovalo větší problém.Skrýt celý příspěvek

    • Miroslav
     13:49 21.12.2021

     Myslím, že to by bol skôr legislatívny problém ako vykonateľnosť

     Myslím, že to by bol skôr legislatívny problém ako vykonateľnosť

     • ruleta
      13:56 21.12.2021

      No a hlavně je otázka k čemu by to jakože bylo? Kdybychom byli na vychod od Kyjeva, tak to snad chapu, ale v podminkach CR?

      No a hlavně je otázka k čemu by to jakože bylo? Kdybychom byli na vychod od Kyjeva, tak to snad chapu, ale v podminkach CR?

     • Nesher
      16:24 21.12.2021

      Legislativně vůbec žádný, stačila by smlouva mezi MO a MV.

      Ruleta
      To je samozřejmě jiná debata, já jen chtěl konstatovat, že by to šlo.

      Legislativně vůbec žádný, stačila by smlouva mezi MO a MV.

      Ruleta
      To je samozřejmě jiná debata, já jen chtěl konstatovat, že by to šlo.

     • Miroslav
      16:45 21.12.2021

      Nesher: Nižšie som spísal pár otázok ktoré by bolo nutné vyriešiť. Skús napísať ako by si to riešil

      Nesher: Nižšie som spísal pár otázok ktoré by bolo nutné vyriešiť. Skús napísať ako by si to riešil

     • Nesher
      17:09 21.12.2021

      Miroslav To by řešila ta smlouva. Čistě hypoteticky, pokud by bylo něco podobného potřeba, tak by se to týkalo jen vybraných služeben, dejme tomu v okresních městech. A pouze ...Zobrazit celý příspěvek

      Miroslav
      To by řešila ta smlouva.
      Čistě hypoteticky, pokud by bylo něco podobného potřeba, tak by se to týkalo jen vybraných služeben, dejme tomu v okresních městech. A pouze základní výzbroje a výstroje, pistole, pušky, kulomety, uniformy, helmy, munice.
      Ad1 - Otázka zda by se něco muselo upravovat, na každém okresním ředitelství PČR už takové sklady mají. Pokud ano, tak samozřejmě MO.
      Ad2 - Ten kdo to způsobil. Tedy pokud tam policisté něco rozbíjí, půjde to za nimi. Ale k tomu není důvod, bude to ve skladech. PČR to bude jen skladovat a hlídat.
      Ad 3 Pochopitelně MO, nicméně údržba bude minimální. Vojáci AZ to před opětovným uložením opět nakonzervují, pokud se něco poškodí, tak to opraví/vymění příslušný zbrojíř AČR.
      Ad4 Příslušné KVV prostřednictvím OŘ PČR.
      Ad 5 Ne, proč také.Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    15:51 21.12.2021

    Miroslav
    Policie působila za První republiky pouze ve velkých městech.

    Miroslav
    Policie působila za První republiky pouze ve velkých městech.

    • Miroslav
     16:01 21.12.2021

     Veď práve preto. Na dedinách boli četníci ktorí mali združenú funkciu vojak s policajnými úlohami. Dnes si to neviem dosť dobre predstaviť aby policajti držali vojenskú výstroj pre ...Zobrazit celý příspěvek

     Veď práve preto. Na dedinách boli četníci ktorí mali združenú funkciu vojak s policajnými úlohami. Dnes si to neviem dosť dobre predstaviť aby policajti držali vojenskú výstroj pre armádne zálohy ako to opisuje Jura na policajných staniciach. Vyvstáva z toho niekoľko otázok...

     1/ Kto bude platiť náklady na uskladnenie (Trezor na zbrane, stavebné úpravy...)
     2 / Kto bude zodpovedný za stratu alebo poškodenie?
     3/ Kto bude prevádzať údržbu a kto to zaplatí?
     4/ Kto vydáva pokyn na vyskladnenie?
     5/ Ak pokyn na vyskladnenie vydáva armáda, je policajný náčelník podriadený komu vlastne?Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      17:00 21.12.2021

      Vojáci byli spíš "způsobem života" než úkoly nebo výcvikem.
      Stačí když jsou zbraně pro AZ uložené v KVV.

      Vojáci byli spíš "způsobem života" než úkoly nebo výcvikem.
      Stačí když jsou zbraně pro AZ uložené v KVV.

     • Mbelda
      10:47 23.12.2021

      Jen pro zajímavost. Před ještě cca před 8 lety se vozily zbraně pro Pražáky a Středočechy z Olomouce den před nástupem. Tohle podle mne nemají všude doladěný

      Jen pro zajímavost. Před ještě cca před 8 lety se vozily zbraně pro Pražáky a Středočechy z Olomouce den před nástupem. Tohle podle mne nemají všude doladěný

  • Nesher
   13:27 21.12.2021

   Jenže takových byla u SOS menšina, hlavní část členů SOS tvořili členové FS, četnictva a státní policie a v případě aktivace SOS pak ještě vojáci v prezenční službě. Vojáků z řad ...Zobrazit celý příspěvek

   Jenže takových byla u SOS menšina, hlavní část členů SOS tvořili členové FS, četnictva a státní policie a v případě aktivace SOS pak ještě vojáci v prezenční službě. Vojáků z řad záložníků zase tolik nebylo a jejich počet spíše klesal. Už první aktivace SOS v květnu 38 ukázala, že je se záložníky (část jich bylo německé národnosti) spousta problémů.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   15:49 21.12.2021

   Jura99
   K SOS byli v drtivé většině přičlení aktivní vojáci, četníci nebo financové a měli zabezpečovat prostor před opevněním. To je model dnes nepoužitelný.

   Jura99
   K SOS byli v drtivé většině přičlení aktivní vojáci, četníci nebo financové a měli zabezpečovat prostor před opevněním. To je model dnes nepoužitelný.

   • Jura99
    09:56 22.12.2021

    SOS měla výhodu v možnosti okamžité aktivace, že její členové znali prostředí nasazení a že do poslední chvíle mohli paralelně vykonávat "civilní" službu. Takže četník, ...Zobrazit celý příspěvek

    SOS měla výhodu v možnosti okamžité aktivace, že její členové znali prostředí nasazení a že do poslední chvíle mohli paralelně vykonávat "civilní" službu. Takže četník, celník(financ), železničář, pošťák dokud to šlo, dělali co obyčejně, ale v řádu hodin se dokázali seskupit, vyzbrojit a provádět vojensko-policejní činnost a na tom samém místě. V míru spadali pod MV a ve válce přešli pod MO. Vojenské posily byly zpravidla také z lokality a věkově starší, mám dekret SOS po pradědovi, byl sice záložník jako legionář, ale věkem nad 42let už byl v II. záloze a nebyl by mobilizován do regulérní armády, takže nástupem do SOS se nezmenšovaly počty v regulérní armádě.
    Jinak použitelnost/nepoužitelnost SOS se v praxi ukázala na Podkarpatské Rusi v 1939, tam si pár družstev dovolilo bezmála zastavit maďarský vpád dvou brigád a za situace, kdy čs. armáda byla na demobilizovaných stavech. Nebýt celkového rozpadu Č-SR, zřejmě by právě tam svůj účel splnili dokonale.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     13:38 22.12.2021

     /železničář, pošťák/ Jádro vždy tvořili ozbrojené sbory. Povolávání civilistů bylo spíš vždy jako krajní možnost a nejsem si jist jestli k tomu kdy došlo. Myslím že byli vždy ...Zobrazit celý příspěvek

     /železničář, pošťák/
     Jádro vždy tvořili ozbrojené sbory. Povolávání civilistů bylo spíš vždy jako krajní možnost a nejsem si jist jestli k tomu kdy došlo. Myslím že byli vždy přičleněni pod ministerstvo vnitra. Obrana navrhovala vznik SOS jako stálé jednotky, ale to nebylo schváleno.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      08:01 23.12.2021

      pošťák i železničář byli záložní vojáci, ačkoliv souhlasím, že jádro SOS tvořili financové a četníci. V míru byla SOS pod MV a v ohrožení se převáděly pod MO výnosem. To se stalo ...Zobrazit celý příspěvek

      pošťák i železničář byli záložní vojáci, ačkoliv souhlasím, že jádro SOS tvořili financové a četníci. V míru byla SOS pod MV a v ohrožení se převáděly pod MO výnosem. To se stalo dvakrát, v květnu a září 38. Financové tedy změnili resort třikrát, z MF na MV a MO. Ta organizace fungovala dobře, samozřejmě řevnivost mezi vojskem a SOS byla, zčásti proto, že SOS moc nedbali na formální stránku a chovali se nepředpisově.Skrýt celý příspěvek

 • Clanek
  12:24 21.12.2021

  V nasich podminkach neni ani profesionalni cast armady dobudovana do stavu, kdybychom si mohli rict, ze mame hotovo. A pokud nefunguje to hlavni, je rozmelnovani koncentrace na ...Zobrazit celý příspěvek

  V nasich podminkach neni ani profesionalni cast armady dobudovana do stavu, kdybychom si mohli rict, ze mame hotovo. A pokud nefunguje to hlavni, je rozmelnovani koncentrace na dalsi slozky sice mozne, ale taky riskantni. Ano, daji se nabrat dalsi "projektaci", ale zatim mam pocit, ze ani ti co na MO jsou nejsou vzdy ti pravy a co postradame je v tomhle momente spis kvalita nez kvantita.

  Holt Polaci jsou i v tomhle vyrazne napred. Cemu se neni co divit, pri jejich historicke zkusenosti a vzhledem k tomu ze jsou hranicni zeme.Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   13:06 21.12.2021

   Je zaujímavé, že keď príde na témy ako nákladné lietadlá, A-330 alebo F-35 tak sa podľa niektorých reakcií zdá, že už vlastne ani nemáte kde dávať peniaze lebo všetky zložky už ...Zobrazit celý příspěvek

   Je zaujímavé, že keď príde na témy ako nákladné lietadlá, A-330 alebo F-35 tak sa podľa niektorých reakcií zdá, že už vlastne ani nemáte kde dávať peniaze lebo všetky zložky už dostali čo dostať mali.Skrýt celý příspěvek

 • ruleta
  11:38 21.12.2021

  Pokud rozumím dobře co armáda říká, tak problém nových lidí neexistuje. Celý systém je optimalizovaný na předpokládaný výsledek tj. 10k 2030. Neříkám, že 10k je správné číslo - ale ...Zobrazit celý příspěvek

  Pokud rozumím dobře co armáda říká, tak problém nových lidí neexistuje. Celý systém je optimalizovaný na předpokládaný výsledek tj. 10k 2030. Neříkám, že 10k je správné číslo - ale někdo ho vymyslel a všechno se zarovnalo k tomuto číslu. Pokud to někdo chce měnit měl by říci proč a jak celý systém nejen procesně uřídí (místo, výcvik, vybavení, financování atp.)Skrýt celý příspěvek

 • Flader
  11:36 21.12.2021

  Dobrý článok. Informácie o štruktúre a poslaní WOT sú zaujímavé.

  Dobrý článok. Informácie o štruktúre a poslaní WOT sú zaujímavé.

  • Nesher
   13:47 21.12.2021

   On je ten článek, jako vše co se týká Polska na tomto webu, poněkud jednostranný. Například se vůbec nezmiňuje skutečnost, že součástí služby ve WOT je i něco jako PŠM (kdo zažil ...Zobrazit celý příspěvek

   On je ten článek, jako vše co se týká Polska na tomto webu, poněkud jednostranný.
   Například se vůbec nezmiňuje skutečnost, že součástí služby ve WOT je i něco jako PŠM (kdo zažil ČSLA ví o čem mluvím), oficiálně vlastenecká výchova, ve skutečnosti propaganda PiS ve smyslu, že každý kdo si myslí něco jiného je zrádce. Ostatně i to je důvod proč je v některých vojvodstvích větší problém s rekrutací (v těch více "civilizovaných") Případně, že je v nemalé části obyvatelstva rozšířeno podezření, že WOT mají sloužit jako jakési LM.Skrýt celý příspěvek

   • archeopteryx
    20:54 30.12.2021

    Napište něco více o porušování zásad právního státu a "evropských hodnot" v Polsku.

    Napište něco více o porušování zásad právního státu a "evropských hodnot" v Polsku.

Načítám diskuzi...