Polské dělostřelectvo: 500 samohybných houfnic Krab ráže 155 mm

Polské dělostřelectvo: 500 samohybných houfnic Krab ráže 155 mm
Polská samohybná pásová houfnice Krab ráže 155 mm. / Bartlomiej Kucharski (Zvětšit)

Polská houfnice Krab je jednou z mála samohybných houfnic ráže 155 mm vyráběných na Západě. Tyto zbraně již tvoří základ polských raketových a dělostřeleckých sil a v budoucnu půjde o jeden z nejrozšířenějších 155mm dělostřeleckých systémů v NATO.

Krab ‒ základ polského dělostřelectva

Historie Kraba začíná na počátku 90. let, kdy po analýze možností výroby samohybné houfnice v Polsku vyvstala nutnost najít zahraničního partnera. Zpočátku se zvažovala slovenská věž Zuzana A40 (později Zuzana 2), ale nabídka byla odmítnuta.

Nejprve byl vybrán podvozek ‒ nejvíce se tehdy hodil dělostřelecký tahač MT-S (objekt 306), na základě kterého polská firma OBRUM S.A. vyvinula podvozek SPG-1M (Specjalne Podwozie Gąsiennicowe). Dále vylepšený podvozek získal prvky z tanků T-72 / PT-91 a pod názvem UPG-NG (Uniwersalne Podwozie Gąsienicowe – Nowej Generacji) byl zařazen do programu výroby nové polské samohybné houfnice.

V roce 1997 začalo výběrové řízení na dělostřeleckou nástavbu, ve kterém si konkurovaly britská věž AS90 / 52 Braveheart (nabízená pod polským názvem Chrobry), slovenská Zuzana A40 a německá PzH 2000.

Výběrové řízení se týkalo pouze dělostřelecké nástavby, přenosu technologií, podpory výroby atd. U slovenské nabídky došlo k rychlému odmítnutí a po zkouškách (kterých se účastnila pouze britská věž) se vítězem stala věž AS90 / 52 od GEC Marconi Marine, Land and Naval Systems. Licenční smlouva mezi touto společností a polskou HSW S.A. byla podepsána v roce 1999 a o rok později ministerské Oddělení pro politiku vyzbrojování (Departament Polityki Zbrojeniowej) podepsalo dohodu s HSW S.A. pro vývoj a výrobu celého dělostřeleckého systému.


Současná verze samohybné houfnice Krab (na podvozku K9P) na cvičišti.

HSW S.A. podepsala několik subdodavatelských smluv, mimo jiné s výše zmíněnou společností OBRUM S.A. nebo WB Electronics Sp. z o.o. pro dodávku systému řízení palby (SŘP) a komunikace. Celý dělostřelecký systém dostal označení Regina a zahrnoval Kraby, SŘP palby Azalia a logistický systém Waran. Prototyp houfnice Krab vznikl v letech 2000 až 2001 a testy začaly v roce 2001.

Dodávky prvního oddílu (původně navrženého se třemi bateriemi, každá se šesti děly) se plánovaly na rok 2008. Politické turbulence, finanční problémy a další překážky způsobily několikaleté odklady a nakonec výrobu pouze osmi houfnic na podvozku UPG-NG (plus jednu navíc).

Smlouva na dodávku dalších 16 houfnic (což mělo stačit ke kompletaci oddílu s 24 houfnicemi) byla podepsána v květnu 2008. V roce 2010 se ale na vozidlech výrobních čísel tři až osm vyrobených společností ZM Bumar-Labedy S.A. objevily nebezpečné mikrotrhliny. Pravděpodobně šlo o důsledek použití starých ocelových plechů vyrobených v 80. letech. Po opravě a modernizaci ministerstvo obrany převzalo prvních osm Krabů v roce 2012 jako neúplný palebný modul (prakticky šlo pouze o baterii).


Testování podvozku UPG-NG pro houfnici Krab (2014). Podvozek byl nakonec odmítnut.

V roce 2013 se u Krabů objevila řada závad, například u pohonného, chladícího a palivového systému. Z 16 objednaných Krabů se v té době vyrobilo na podvozku UPG-NG pouze jediné vozidlo, které posloužilo pro testování dalších úprav majících za cíl odstranění objevených vad.

Podle zástupců ZM Bumar-Labedy vozidlo úspěšně prošlo testy, ale výsledek nebyl ministerstvem schválen. Žádná z polských vlád se poté nepokusila odstranit chyby na vozidle, což protáhlo program o několik dalších let.

Historie podvozku UPG-NG končí u samohybného děla Diana představeného v roce 2015. Diana vlastně ukazuje podobu houfnice Krab, kdyby v polském programu vyhrála slovenská věž Zuzana. Šlo ve skutečnosti o slovenskou kolovou houfnici Zuzana 2 namontovanou na podvozku UPG-NG. Vznikla pro export, ale bohužel nenašla kupce.


DIANA na MSPO 2015; větší foto / Jan Grohmann

Krab 2.0

V roce 2013 zástupci HSW S.A. začali hledat náhradní podvozek místo UPG-NG. V prosinci 2014 došlo k rozhodnutí o změně podvozku a současně byl vybrán podvozek korejské samohybné houfnice K9.

Došlo k podepsaní licenční smlouvy mezi Samsung Techwin (nyní Hanwha Techwin) HSW S.A. o dodávkách a licenční výrobě podvozků. Upravený podvozek pro Polsko dostal označení K9P nebo jednoduše „podvozek Krab“.

Hodnota kontraktu dosáhla 320 milionů dolarů za 120 podvozků (pro celkově pět oddílu). Nejdříve Polsko získalo 24 hotových podvozků z Koreje (pro osm houfnic Krab na podvozku UPG-NG a 16 nově vyrobených na základě původní smlouvy z roku 2008), dalších 12 bylo dodáno po částech a smontováno v Polsku a výrobu posledních 84 podvozků již zajišťujě HSW S.A.


Výroba Krabů v HSW S.A; větší fotovětší foto  / MON

První oddíl houfnic Krab na podvozku K9P získal v roce 2017 11. mazurský dělostřelecký pluk. V prosinci 2016 byla podepsána smlouva na dodávku dalších čtyř oddílů (96 Krabů a pomocných vozidel) – hodnota kontraktu byla 4,649 miliardy zlotých (27,6 miliardy Kč; 1 miliarda euro, podle dnešního kurzu). Celkově polské raketové a dělostřelecké síly do roku 2024 obdrží 120 moderních samohybných houfnic v ráži 155 mm (po dokončení dodávek – dosud polská armáda obdržela 64 houfnic).

Polsko tak získá nejpočetnější samohybné houfnice s dlouhými hlavněmi mezi evropskými zeměmi NATO. Tímto nákupy ale nekončí – plán technické modernizace na období 2021 až 2035 podle neoficiálních informací počítá s dalšími nákupy Krabů.


Poslední Kraby nedávno zamířily k 11. dělostřeleckému pluku; větší foto / Inspektorát výzbrojování

V roce 2017 náměstek ministra obrany Tomasz Szatkowski mluvil o potřebě koupit přibližně 500 Krabů, což umožní přestavbu všech 17 stávajících samohybných dělostřeleckých oddílů (kromě Krabů jsou ve vyzbrojí 122mm houfnice 2S1 Gvozdika a 152mm DANA vz. 77) a vytvoření jednoho až dvou dalších oddílů pro nový dělostřelecký pluk budovaný v rámci 18. mechanizované divize.

Výroba Krabů však bude pravděpodobně menší, protože tak obrovská objednávka je obrovskou zátěží pro polský rozpočet (jedná se o více než 65 miliard zlotých, tedy 386 miliard Kč!). A navíc některé samohybné dělostřelecké oddíly pravděpodobně přejdou na levnější samohybnou houfnici Kryl ráže 155 mm na kolovém podvozku. Lze však očekávat více objednávek Krabů. I když nelze spekulovat o možném rozsahu nákupu, pravděpodobně půjde o více než jeden až dva oddíly Krabů, tj. 24 nebo 48 houfnic.


SŘP a komunikační systém Topaz; větší foto / WB Group

Krab – technický popis

Krab ve své současné konfiguraci (na podvozku K9P) je standardní 155mm samohybné dělo. Nová verze je výrazně lehčí a váží méně než 50 tun, hlavně díky lehčímu podvozku (K9P váží 28 tun, UPG-NG 32 tun). Díky lehčímu, ale také menšímu podvozku bylo nutné snížit zásobu vezené munice ze 60 na 40 granátů a sad prachových náloží.

Vůz je dlouhý 12,05 m (s hlavní), 3,58 m široký a 3,13 m vysoký (na střechu věže; 3,83 m s kulometem). Světlá výška je 0,4 m. Houfnici pohání vpředu umístěný power-pack, který se skládá z vznětového motoru MTU MT 881 Ka-500 s výkonem 736 kW (1000 koní) a automatické převodovky Allison X1100-5A3. Podvozek má šest párů pojezdových kol nezávisle zavěšených na hydropneumatických modulech, přední hnací a zadní napínací kola, plus tři páry opěrných kol.


Původní DMO Regina; větší foto / HSW

Podvozek K9P je lépe vybavený než původní korejský podvozek. Dělostřelecká nástavba je licencovaný systém vyráběný v Polsku. Kanon ráže 155 mm (52 ráží) s nábojovou komorou vyhovující standardu JBMoU (Joint Ballistics Memorandum of Understanding) má výkon typický pro zbraně této kategorie. Dělo může také vést přímou palbu.

Z počátku se plánovalo střílet různými typy standardní munice ráže 155 mm (vysoce výbušné, kazetové atd.) a třemi typy speciální munice: naváděná kazetová (Bonus, SMART), přesně naváděná pomocí INS / GPS (např. Excalibur) a laserem naváděná (například Kwitnik). Od nákupu prvního typu (Bonus, SMART) se zatím upustilo, druhý typ pravděpodobně nově nahradí granáty M1156 Precision Guidance Kit (PGK).

Celkové náklady na střelu a modul PGK nebudou vyšší než 15 000 dolarů, náklady na jeden granát Excalibur jsou přibližně 120 000 dolarů s podobným účinkem. Třetí typ munice (Kwitnik) je vyvíjen jako polský výzkumný projekt – půjde o dělostřelecký granát APR-155, který spolu s 120mm minometným granátem APR-120 (pro samohybné minomety Rak) a protitankovou řízenou střelou Pirat a doprovodnými systémy cílení utvoří ucelený komplex přesných zbraní.


Schopnosti Krabů jsou bez velitelských vozidel velmi omezené; větší foto / MON

Pomocnou výzbroj tvoří kulomet WKM-B 12,7 mm. Bezpečnost vozidla a posádky (pět vojáků) zvyšuje aktivní systém ochrany vozidla SSP-1 Obra-3 s funkcí soft-kill.

Efektivitu střelby významně zvyšuje SŘP Topaz od společnosti WB Group. Je odvozen ze soupravy Topaz navržené v 90. letech na základě digitální komunikační platformy Fonet. Topaz je modulární a škálovatelný systém, který umožňuje použití různých prostředků rádiové komunikace (ale také širokopásmového nebo drátového rádia) různých výrobců. Celý systém se skládá z následujících modulů: Tactics (BMS; systém řízení boje), Fires (SŘP), Recon (průzkumný modul), Strike (systém kontroly munice) a Logistics (systém řízení zásobování a podpory). Jmenované moduly lze používat samostatně.

Palebný modul oddílu Krab

Palebný modul oddílu DMO Krab (Dywizjonowy Modul Ogniowy Krab) v určitém smyslu slova nahrazuje původně navržený DMO Regina. Každý DMO Krab má tři baterie po osmi houfnicích Krab. Mimo samohybné houfnice v DMO najdeme tři velitelsko-štábní vozidla (WDSz), osm velitelských vozidel (WD), šest muničních vozidel (WA) a jednu mobilní opravnu (WRUE).


Muniční vůz WA přepravuje šest palet, po 16 sadách granátů ráže 155 mm; větší foto / MON

Původně se měl DMO Krab skládat:

 • z velení oddílu (dva WDSz);
 • velitelské baterie (spojovací četa, topografická a průzkumná četa, četa zajišťující ochranu a přesun, tým zabezpečení);
 • tří palebné baterie (velitel baterie s WD, topografický a výpočtový tým, dvě dělostřelecké čety s velitelskými vozidly a 2×4 Kraby, četa zabezpečení s jedním vozidlem technické podpory, jedním lehkým obrněným kolovým transportérem a dvěma muničními vozidly);
 • logistická rota (velitel, transportní četa, servisní četa, bezpečnostní tým);
 • lékařský evakuační tým (tři lékařské evakuační skupiny a jedna mobilní ošetřovna).

V současné době není přesná struktura DMO Krab veřejně známá, ale pravděpodobně musí vypadat trochu jinak kvůli změnám v technickém vybavení. Ozbrojené síly Polské republiky navíc trpí nedostatkem potřebné techniky, existuje například příliš málo vozidel technické podpory (zejména moderních, jako je WZT-3) a některá vozidla (v DMO Krab chybí lehce pancéřované terénní automobily nebo dělostřelecká průzkumná vozidla AWR – mohla být na platformě Pegaz, kdyby došlo k dokončení akvizice ...) ještě nejsou vůbec nakoupená.


Dělostřelecká radarová stanice Liwiec; větší foto / Bartlomiej Kucharski

Velitelská vozidla WD a WDSz jsou založená na lehkém pásovém obrněném transportéru LPG (Lekkie Podwozie Gąsienicowe). Ve skutečnosti jde o prodloužený a hluboce modernizovaný sovětský MT-LB, dříve vyráběný na základě licence v HSW S.A. Vozidlo váží 17 tun, je 7,4 m dlouhé, 3,025 m široké a 2,79 m vysoké. Vůz je lehce obrněný. Vozidlo pohání power-pack, který se skládá z vznětového motoru MTU 6V199TE20 o výkonu 260 kW (353 koní) a automatické převodovky LSG 1000. Podvozek LPG nabízí společnost HSW S.A. také jako nosič pro některé zbraňové systémy, např. 120mm věžový minomet Rak (tento kolový minomet na podvozku Rosomak je již používán polskou armádou).

Posádku WDSz tvoří pět osob a WD čtyři osoby. Vozidla jsou vybavena bohatou sadou elektronických systémů: SŘP, digitální externí komunikační systém, vnitřní komunikační systém atd. Za bezpečnost vozidla odpovídá již zmíněný systém Obra-3. Pro sebeobranu má posádka kulomet UKM-2000 ráže 7,62 mm.


Bez dalších nákupů vybavení a techniky (včetně nových vozidel technické podpory) zůstanou DMO neúplné; větší foto / Bartlomiej Kucharski

Muniční vozidlo (WA) je postaveno na podvozku nákladního vozidla 8×8 Jelcz 882,53 s pancéřovanou kabinou pro dvě osoby. Vozidlo má pohotovostní hmotnost 18,5 tuny a nosnost 13 tun a může táhnout přívěs o hmotnosti až 12 tun. Vozidlo si vede docela dobře jak na silnici, tak v terénu. Zvláštním vybavením vozidla je skříň (ve formě 20 stop dlouhé ploché plošiny typ Flat-rack) pro šest speciálních palet pro přepravu 155 mm munice. Každá z palet obsahuje 16 střel s transportními pojistkami, 16 modulárních prachových náplní v přepravních trubkách, odpovídající počet pojistek, zapalovače, generátory plynu atd., jakož i pomocné vybavení. Palety jsou vybaveny mechanismy pro zajištění munice a jsou chráněny před povětrnostními podmínkami pomocí plachty.

Pojízdný servis výzbroje a elektroniky (WRUE) je založen na podvozku nákladního vozu Jelcz P662D.35 s pancéřovanou kabinou pro čtyři osoby. Podvozek má pohotovostní hmotnost 14,5 tun, může táhnout přívěs o hmotnosti až 16 tun. Užitečné zatížení samotného vozidla není známo. Také toto vozidlo, o něco menší než výše diskutované WA, funguje dobře na silnici i v terénu. Speciální vybavení vozidla je umístěno v 20 stop dlouhém kontejneru, rozděleném do dvou oddílů: technická část (pro systémy jako klimatizace, baterie, elektrický generátor, vzduchový kompresor atd.) A technická část s dílenským nářadím a vybavením i sadami náhradních dílů. Na obou stranách oddílu jsou skříňky a pracovní stoly. Speciální vybavení zahrnuje zařízení pro plnění hydraulických systémů nebo zařízení pro plnění dusíkem (pro bezpečnost je přístupné z vnějšku kontejneru).


WRUE je jedním z klíčových prvků dělostřelecké infrastruktury; větší foto / Inspektorát vyzbrojování

Kraby jsou velmi moderní zbraně, které budou sloužit mnoho dalších let. Výstavba DMO však stále probíhá. Polské dělostřelectvo stále trpí nedostatkem průzkumného vybavení v podobě dělostřeleckých radarů (existuje pouze deset sad stanic Liwiec, po třech v dělostřeleckých plucích: 5., 11. a 23. a jedna ve Výcvikovém středisku pro dělostřelectvo a vyzbrojování v Toruni) nebo drony (celé pozemní síly mají pravděpodobně pouze tři sady dronů FlyEye od WB Group). Některá vozidla stále chybí – některá nebyla vůbec zakoupena (ačkoli program Pegaz, kde figuruje společná nabídka HSW S.A. a Tatra, má šanci prolomit sérii odkladů), jiných je zase příliš málo, např. vozidel technické podpory.

Chybí také moderní přesná munice, i když je polská laserem naváděná střela APR-155 intenzivně testována (do výroby se pravděpodobně dostane v roce 2021), spolu s dalšími prvky systému. Raketové síly a dělostřelectvo mají před sebou ještě dlouhou cestu, než bude dokončen celý systém. Lze také prodat Kraby do zahraničí, i když to bude jistě obtížné, kvůli četným omezením licenčních dohod, týkajících se zejména korejského podvozku nebo německého motoru. Zatím je známo, že několik zemí poptávalo nákup houfnic Kraby – zcela jistě Ukrajina.

 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Kontrakt století: Polsko nakupuje houfnice Krab za miliardy

Polská vláda včera se zástupci polské firmy Huta Stalowa Wola (HSW) podepsala obří kontrakt na ...

Ukrajina nakoupí 26 českých samohybných houfnic DANA M2

Podle ukrajinských médií ukrajinský státní koncern Ukrspecexport objednal u české společnosti ...

Polská armáda převzala další samohybné houfnice Krab

Před pár dny polská 11. obrněná divize (11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej), konkrétně 23. ...

Houfnice DANA M2: Nasazení na Ukrajině do deseti hodin

Ukrajinská média přinášejí další informace o nákupu českých samohybných kolových houfnic DANA M2. ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • ARES
  19:04 16.12.2020

  Rase, Lukas Pokud byste se pozorněji podívali, tak do věže AS90 je zabudován 155 mm dělový systém Rheinmetall L/52. Ačkoli se samohybná houfnice Krab vyrábí v Polsku - Huta ...Zobrazit celý příspěvek

  Rase, Lukas

  Pokud byste se pozorněji podívali, tak do věže AS90 je zabudován 155 mm dělový systém Rheinmetall L/52.

  Ačkoli se samohybná houfnice Krab vyrábí v Polsku - Huta Stalowa Wola SA (HSW), je integrací tří zahraničních konstrukcí: platforma – pásový podvozek K9 Thunder od jihokorejského Hanwha Techwin, britská věž BAE Systems AS90 / 52 Braveheart, do níž je instalován německý 155 mm dělový systém L52 firmy Rheinmetall (celý komplet elevačních částí).Skrýt celý příspěvek

  • ARES
   19:34 16.12.2020

   Zapomněl jsem dodat, že nejdříve byl do věže AS90 zabudován dělostřelecký systém 155 mm Nexter. Po zkouškách byl nahrazen systémem Rheinmetall L52.

   Zapomněl jsem dodat, že nejdříve byl do věže AS90 zabudován dělostřelecký systém 155 mm Nexter. Po zkouškách byl nahrazen systémem Rheinmetall L52.

   • Lukas
    07:56 18.12.2020

    Generalnie to co trafia do armii powinno nazywać się Krab 2 - bo z Krabem z 1999-2002 nie ma wiele wspólnego.

    Generalnie to co trafia do armii powinno nazywać się Krab 2 - bo z Krabem z 1999-2002 nie ma wiele wspólnego.

 • Rase
  22:31 14.12.2020

  Pořád mi vrtá hlavou, proč si Poláci vybrali věž z AS90, místo originální. V čem vlastně má být lepší?

  Pořád mi vrtá hlavou, proč si Poláci vybrali věž z AS90, místo originální. V čem vlastně má být lepší?

  • Lukas
   08:01 15.12.2020

   Oryginalny AS90 to haubica 155 L/39 Z resztą w obecnej wieży Kraba jest naprawdę niewiele z AS90 "Braveheart" - skorupa wieży, optyczny celownik zapasowy, mechaniczne napędy ...Zobrazit celý příspěvek

   Oryginalny AS90 to haubica 155 L/39

   Z resztą w obecnej wieży Kraba jest naprawdę niewiele z AS90 "Braveheart" - skorupa wieży, optyczny celownik zapasowy, mechaniczne napędy "awaryjne", oraz komora nabojowa z zamkiem samej haubicy.Skrýt celý příspěvek

   • Rase
    15:42 15.12.2020

    Tohle by dost dobře splnila i originální věž z K9, všem ostatním zákazníkům vyhovovala a nebylo nutno ji nahrazovat. Je tedy ta věž z AS90 nějak lépe řešená, nebo šlo o větší sklon ...Zobrazit celý příspěvek

    Tohle by dost dobře splnila i originální věž z K9, všem ostatním zákazníkům vyhovovala a nebylo nutno ji nahrazovat. Je tedy ta věž z AS90 nějak lépe řešená, nebo šlo o větší sklon čelní stěny?
    Samozřejmě vím jakou měli Britové ráži a co tam měli za hlaveň.Skrýt celý příspěvek

 • analytic
  19:39 13.12.2020

  S respektem k našim polským přátelům, mám pochybnosti o jejich reálných ekonomických možnostech plně realizovat jejich akviziční plány - 800 MBT, 500 houfnic, 32 F 35, Patrioty ...Zobrazit celý příspěvek

  S respektem k našim polským přátelům, mám pochybnosti o jejich reálných ekonomických možnostech plně realizovat jejich akviziční plány - 800 MBT, 500 houfnic, 32 F 35, Patrioty atd., atd.Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   19:50 13.12.2020

   Také Rusko dáva dlhodobo 5-6% (Poľsko cca 2%) svojho HDP na armádu. Tam by som problém nevidel. To by krajinu ekonomicky položiť nemalo akurát treba obyvateľstvu vedieť vysvetliť, ...Zobrazit celý příspěvek

   Také Rusko dáva dlhodobo 5-6% (Poľsko cca 2%) svojho HDP na armádu. Tam by som problém nevidel. To by krajinu ekonomicky položiť nemalo akurát treba obyvateľstvu vedieť vysvetliť, prečo sú tanky dôležitejšie ako dôchodok z ktorého sa dá kúpiť viac ako len mlieko, maslo, chleba a minerálkuSkrýt celý příspěvek

   • Lukas
    21:20 13.12.2020

    A czy jest na świecie jakiś "geniusz ekonomii" który powie w jaki sposób oszczędzać na emeryturę gdy. Stopy procentowe są bliskie zero (a w niektórych państwach (W Niemczech banki ...Zobrazit celý příspěvek

    A czy jest na świecie jakiś "geniusz ekonomii" który powie w jaki sposób oszczędzać na emeryturę gdy.
    Stopy procentowe są bliskie zero (a w niektórych państwach (W Niemczech banki oferują ujemne stopy procentowe)
    Demografia jest wybitnie ujemna (brak wymiany pokoleń)
    Realna inflacja jest bliska 10%....

    Nie nie będzie 500 Krabów i 800 czołgów...
    Ale by kupić 200 Krabów i 400 czołgów - trzeba planować x2...

    P.S. Patrioty i F-35 już kupiliśmy....Skrýt celý příspěvek

    • Miroslav
     01:28 14.12.2020

     Myslím, že si nepochopil. Ja naopak tvrdím, že poľské výdavky na úrovni 2% HDP sú ekonomicky udržateľné. Ako príklad som uviedol Rusko ktoré má výdavky 3x vyššie a tiež to vedia ...Zobrazit celý příspěvek

     Myslím, že si nepochopil. Ja naopak tvrdím, že poľské výdavky na úrovni 2% HDP sú ekonomicky udržateľné. Ako príklad som uviedol Rusko ktoré má výdavky 3x vyššie a tiež to vedia udržať, avšak samozrejme už na úkor istých sociálnych štandardov

     Mimochodom, ja mám ekonomické vzdelanie nakoľko som mal na fakulte strojárstva špecializáciu na ekonomiku strojárskych podnikovSkrýt celý příspěvek

     • Lukas
      16:02 15.12.2020

      Przepraszam - źle zrozumiałem.

      Co by nie powiedzieć PL nie ma "dywidendy geopolitycznej" - i nie może "oszczędzać" na wojsku.
      Nie jesteśmy Hiszpanią.

      Przepraszam - źle zrozumiałem.

      Co by nie powiedzieć PL nie ma "dywidendy geopolitycznej" - i nie może "oszczędzać" na wojsku.
      Nie jesteśmy Hiszpanią.

  • Ogryzek
   01:32 14.12.2020

   Akurat Czesi powinni raczej głośno kibicować Reginie, i to z czysto biznesowego powodu. W końcu najdroższy jej element, czyli amunicje, zamawiamy na południu. Pociski ze Słowacji, ...Zobrazit celý příspěvek

   Akurat Czesi powinni raczej głośno kibicować Reginie, i to z czysto biznesowego powodu.
   W końcu najdroższy jej element, czyli amunicje, zamawiamy na południu.
   Pociski ze Słowacji, a proch który jest ponoć jeszcze droższy z czeskiej "Explosi".
   Zamówienia z polski to aktualne połowa przychodów tej firmy.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   08:57 14.12.2020

   analytic: je to něco za něco, spojité nádoby fungují, takže když se někde přidá, jinde by mělo chybět. Polsko má například slabé zdravotnictví, jen řečí čísel 2,4 lékaře na 1000 ...Zobrazit celý příspěvek

   analytic: je to něco za něco, spojité nádoby fungují, takže když se někde přidá, jinde by mělo chybět. Polsko má například slabé zdravotnictví, jen řečí čísel 2,4 lékaře na 1000 obyvatel, ČR = 4,1 /1000. Naše zdravotnictví se kupodivu nezlomilo ani pod asi největším náporem covidu na počet obyvatel na světě.Skrýt celý příspěvek

   • Clanek
    09:46 14.12.2020

    Definujte nezlomilo, protoze CR uz nekolik mesicu(!) jede vlastne v nouzovem stavu, pokud jde o zdravotnictvi, tedy stejne jako na jare. Takze sice jo, nedoslo to az do stavu, ...Zobrazit celý příspěvek

    Definujte nezlomilo, protoze CR uz nekolik mesicu(!) jede vlastne v nouzovem stavu, pokud jde o zdravotnictvi, tedy stejne jako na jare. Takze sice jo, nedoslo to az do stavu, kdyby se na JIP stal poradnik a pacienti umirali bez ventilace na beznych oddelenich, ale je to za cenu toho ze ta bezna oddeleni fakticky prestala ordinovat. Jinak receno pro covid umirali jini, paradoxne ti co covid nemaji. Treba nemecke zdravotnictvi je na tom momentalne hur nez to ceske, pokud jde o jeho pretizeni, ale je do toho pretizeni (resp. praci na hranici) vedeno zamerne, neb se veskera pece snazi zachovat v nejvyssi mozne mire. I zbytne zakroky (treba vymena kloubu u 80+ letych) se dosud delali a delaji v nemocnich, ktere maji na to kapacitu (zatim vetsina). Akutni pece (onkologicka, akutni zakroky, transplantace atd.), tak z te se zatim a narozdil od CR neodklada nic.

    Secteno podtrzeno, ceske zdravotnictvi je nejen v ramci vychodni evropy fenomen, ale srazi ho do kolen centralni rizeni, hura reakce a predevsim amaterizmus tech u kormidla, takze vysledky budou stejne jen prumerne (treba pocet zemrelych, a zvlast pro nahore napsane me docela zajima jaka budou cisla za rok, dva tri...). Za me nevyuzity potencial.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     18:52 14.12.2020

     Clanek: "Akutni pece (onkologicka, akutni zakroky, transplantace atd.), tak z te se zatim a narozdil od CR neodklada nic." ----- Tak toto jste si samozřejmě vycucal z prstu, žádné ...Zobrazit celý příspěvek

     Clanek: "Akutni pece (onkologicka, akutni zakroky, transplantace atd.), tak z te se zatim a narozdil od CR neodklada nic." ----- Tak toto jste si samozřejmě vycucal z prstu, žádné akutní zákroky tohoto typu se v ČR kvůli covidu neodkládají. České zdravotnictví má nejen vysokou úroveň plošně dostupné péče pro každého pojištěnce, ale do toho ani negeneruje dluhy, je z pojištění ufinancovatelné.Skrýt celý příspěvek

     • Clanek
      22:25 14.12.2020

      Pracuji v oboru, a diky naplni jsem v kontaktu s vice nemocnicemi, takze zadne vycucano z prstu, ale zkusenost z prvni ruky. Kde system trpi asi nejvic jsou chirurgicke zakroky, ...Zobrazit celý příspěvek

      Pracuji v oboru, a diky naplni jsem v kontaktu s vice nemocnicemi, takze zadne vycucano z prstu, ale zkusenost z prvni ruky. Kde system trpi asi nejvic jsou chirurgicke zakroky, ktere sice spadaji do tabulek preventivnich / zbytnych, ale maji zasadni dopad na budouci prubeh onkopacientu. Klasicky treba polipy. Bud se ani nedostanete na preventivku, protoze ty se rusi jako prvni, anebo mate kliku a dostanete se, ale po nalezu se nedostanete na stul, nebo se spozdenim. Na venek se vypusti "ozarujeme na 100%" a jina vzletna hesla, ale pece strada, bo kdyz z Leitlinie dostanete 2 ze 3 (chemo jo, ozar jo, ale zadna / pozdni operace) tak to vazne neni jako dostat 3 ze 3, jak bylo bezne pred covidem.
      Na druhou stranu mi mezi reci bylo receno ze je to asi i dobre, protoze ted stejne neni dost krve (svete div se, pri vyvolavani paniky a zavadeni plosnych opatreni se na to darce vybodne jako kazdej jinej) a v podstate neni nemocnice co nejede na kladnou nulu. Jinde se operuje min protoze neni dost mist na pooperacni (mista "zabrana" , i kdyz treba prazdna a vyhrazena pro korona pacienty). Prvni to odskacou ti "co muzou pockat", takze treba ty mnou jiz zminene klouby, jenze tim se dlouhodobe tvori "lezaci", lidi co uz se pak nikdy nepostavi, a asi netreba zminovat, ze takovy clovek je krom ztraty kvality zivota taky nachylnejsi na nemoci, treba i zapaly plyc. Zacarovany kruh, vidte?

      Nema smysl se v tom placat, pointa byla, ze ten potencial na to byt skutecne na spici, a ne jen domele, tu byl, je a bude. Jenze uz tak nejak tradicne se ho povede prokaucovat. Pritom to chce jen pracovat trosku citliveji s kapacitou (a taky nemit premiera co ridi zem podle marketingovych pruzkumu a preferenci jeho strany).Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      09:11 15.12.2020

      Clanek: také pracuju v oboru a mohu srovnávat více zemí střední Evropy. Zdejší zdravotnictví je zlaté a i v době nejvyšších čísel hospitalizací jsem nikde neviděl chaos nebo chabou ...Zobrazit celý příspěvek

      Clanek: také pracuju v oboru a mohu srovnávat více zemí střední Evropy. Zdejší zdravotnictví je zlaté a i v době nejvyšších čísel hospitalizací jsem nikde neviděl chaos nebo chabou improvizaci. Mimochodem ty polypy, ty se obvykle odstraňují už přímo během koloskopie, tam se nechodí na druhý zákrok.Skrýt celý příspěvek

   • Lukas
    08:24 18.12.2020

    Aby to było takie proste... 1 do 1 Same pieniądze nie rozwiązują problemów służby zdrowia... Na przykład nie wiem jakie obowiązki ma czeski lekarz "na dyżurze" a jakie ma ...Zobrazit celý příspěvek

    Aby to było takie proste... 1 do 1

    Same pieniądze nie rozwiązują problemów służby zdrowia...
    Na przykład nie wiem jakie obowiązki ma czeski lekarz "na dyżurze" a jakie ma czeska pielęgniarka.
    Nie wiem jakie wymagania merytoryczne (wykształcenie etc) musi posiadać personel (nie tylko lekarze ale pielęgniarki)

    Nie wiem czy wiesz ale lekarze w PL naprawdę nieźle zarabiają - taki ordynator szpitala w Pile (nie jest to jakaś "renomowana klinika - od zwykły, bardzo przeciętny szpital) zarabia 50 tyś PLN/ miesięcznie - to naprawdę dużo (ja w swojej branży nigdy nie zarobie tyle)Skrýt celý příspěvek

 • niko
  17:00 13.12.2020

  Ale aku ma dlhu hlaven, ved to nemoze na cesty. :))))

  Ale aku ma dlhu hlaven, ved to nemoze na cesty. :))))

  • Miroslav
   17:42 13.12.2020

   Na cesty môže ale len na diaľnicu. Keď príde prvá T križovatka tak je koniec a posádka musí byť evakuovaná.

   Na cesty môže ale len na diaľnicu. Keď príde prvá T križovatka tak je koniec a posádka musí byť evakuovaná.

  • Flader
   18:16 13.12.2020

   Pri tomto videu: https://www.youtube.com/watch?... ma napadlo, že to je hodne výnimočné vidieť Zuzanu na vagóne, či podvale. Po Slovensku sa totiž bez problémov ...Zobrazit celý příspěvek

   Pri tomto videu:

   https://www.youtube.com/watch?...

   ma napadlo, že to je hodne výnimočné vidieť Zuzanu na vagóne, či podvale. Po Slovensku sa totiž bez problémov presúvajú po vlastnej ose. To je pri pásovej húfnici ťažko predstaviteľné.Skrýt celý příspěvek

   • Miroslav
    18:29 13.12.2020

    To je myslím aj hlavná výhoda kolesovej techniky - mobilita. Teoreticky za 5-6 hodín kdekoľvek na Slovensku. Za ten čas by kraba stihli možno tak navagónovať. Ťahať to na podvale ...Zobrazit celý příspěvek

    To je myslím aj hlavná výhoda kolesovej techniky - mobilita. Teoreticky za 5-6 hodín kdekoľvek na Slovensku. Za ten čas by kraba stihli možno tak navagónovať. Ťahať to na podvale tiež nič mocSkrýt celý příspěvek

   • mikojan29
    20:00 13.12.2020

    Tej jednej trošku horšie spaľovalo :-)
    Ale inak pekné video.

    Tej jednej trošku horšie spaľovalo :-)
    Ale inak pekné video.

   • niko
    13:20 14.12.2020

    Mobilita Zuzany je urcite velka vyhoda. Ved v podstate vie prejst s celym palebnym priemerom po vlastnej ose z Michaloviec az do Bratislavy bez problemov za par hodin. S nou ...Zobrazit celý příspěvek

    Mobilita Zuzany je urcite velka vyhoda. Ved v podstate vie prejst s celym palebnym priemerom po vlastnej ose z Michaloviec az do Bratislavy bez problemov za par hodin. S nou samozrejme aj cele jej zazemie a DELOSYS.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     18:40 14.12.2020

     Při počtu 25ks houfnic na celý stát by se Zuzaně hodil závodní podvozek. Proti tomu, pokud Poláci skutečně postaví 500 Krabů, vystačí si i s hypomobilní trakcí.

     Při počtu 25ks houfnic na celý stát by se Zuzaně hodil závodní podvozek. Proti tomu, pokud Poláci skutečně postaví 500 Krabů, vystačí si i s hypomobilní trakcí.

     • mikojan29
      06:36 15.12.2020

      16 ks Z2000 + 25 ks Z2, aspoň toto by si mohol vedieť, keď tu už rýpeš. Mimochodom, tie vaše budú tiež potrebovať poriadny "tuning" pri avizovaných počtoch, ak teda nejaké budú.

      16 ks Z2000 + 25 ks Z2, aspoň toto by si mohol vedieť, keď tu už rýpeš. Mimochodom, tie vaše budú tiež potrebovať poriadny "tuning" pri avizovaných počtoch, ak teda nejaké budú.

     • Jura99
      09:57 15.12.2020

      mikojan29: myslím, že tam v počátku nebylo úplně jasné, jestli jde o náhradu nebo doplnění Z2000. Od té doby jsem to nijak zvlášť nesledoval, stejně se to stokrát změní.

      mikojan29: myslím, že tam v počátku nebylo úplně jasné, jestli jde o náhradu nebo doplnění Z2000. Od té doby jsem to nijak zvlášť nesledoval, stejně se to stokrát změní.

     • mikojan29
      13:11 15.12.2020

      Jura99
      Ale tá situácia je už dlhšie taká, že Z2000 podstúpili malý upgrade a budú slúžiť ďalej. Ty, ako znalec slovenskej problematiky, by si mal byť informovaný.

      Jura99
      Ale tá situácia je už dlhšie taká, že Z2000 podstúpili malý upgrade a budú slúžiť ďalej. Ty, ako znalec slovenskej problematiky, by si mal byť informovaný.

   • Klimesov
    18:31 14.12.2020

    Zajímavé video. Kolik OSSR posílá do Pobaltí houfnic? Jeli tam jenom na cvičení nebo v rámci mise EFP?

    Zajímavé video. Kolik OSSR posílá do Pobaltí houfnic? Jeli tam jenom na cvičení nebo v rámci mise EFP?

    • Draculos
     20:15 14.12.2020

     V rámci misie posielajú 4+1(nahradny) kusy. Plus delosys, prieskum istar a vyslobodzovaciu techniku.

     V rámci misie posielajú 4+1(nahradny) kusy. Plus delosys, prieskum istar a vyslobodzovaciu techniku.

     • niko
      23:04 14.12.2020

      Pokial viem, tak do Pobaltia ide cela bateria. Teda 8 hufnic. Jak si prisiel na 4+1 ?

      Pokial viem, tak do Pobaltia ide cela bateria. Teda 8 hufnic. Jak si prisiel na 4+1 ?

     • Klimesov
      08:14 15.12.2020

      Pánové Dracouls a niko. No já právě napočítal z videa cca 7 houfnic, tak mně ten počet zajímal. Ale jak vidno tak tam valí dělostřelci v rámci mise (Enhanced Forward Presence) což ...Zobrazit celý příspěvek

      Pánové Dracouls a niko.
      No já právě napočítal z videa cca 7 houfnic, tak mně ten počet zajímal.
      Ale jak vidno tak tam valí dělostřelci v rámci mise (Enhanced Forward Presence)
      což je cajk. Dělostřelci se něčemu přiučí, odzkouší si Zuzany-2 atd.
      To je paráda, tak držím palec ať se jim tam nic nestane, ať se vrátí domů a ať se jim tam daří dobře :-)

      Jo a pokud bych mohl poprosit o nějaký odkaz, tak by to bylo fajn :-)Skrýt celý příspěvek

     • niko
      10:35 15.12.2020

      Klimesov: Ano mas pravdu. Asi sme videli to iste video z vagonovania na ktorom je 7 hufnic. Vsade v mediach a aj ministerstvo taktiez uvadza, ze do Pobaltia odchadza cela bateria. ...Zobrazit celý příspěvek

      Klimesov: Ano mas pravdu. Asi sme videli to iste video z vagonovania na ktorom je 7 hufnic. Vsade v mediach a aj ministerstvo taktiez uvadza, ze do Pobaltia odchadza cela bateria. Takze mozeme s cistym srdcom tvrdit, ze ich bude 8. Inak ale do Pobaltia nejdu Zuzany 2, ale starsie Zuzany 2000. Tie su po generalke a boli doplnene o nove radiostanice pre utajenu komunikaciu a co je hlavne, su uz integrovane do systemu DELOSYS. Co je moderny command&control system na urovni americkeho AFATDS. Zuzany 2 zacnu prichadzat k delostrelcom az buducy rok.Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      10:53 15.12.2020

      niko.
      Paráda dík za podrobnosti.

      niko.
      Paráda dík za podrobnosti.

 • Miroslav
  18:09 12.12.2020

  Tieto články o hufniciach tu už dáva redakcia asi len kvôli diskusiám... K téme: Škoda, že Poliaci nedotiahli UPG-NG do sériovej výroby. Stačilo odstrániť menšie nedostatkly. ...Zobrazit celý příspěvek

  Tieto články o hufniciach tu už dáva redakcia asi len kvôli diskusiám...

  K téme: Škoda, že Poliaci nedotiahli UPG-NG do sériovej výroby. Stačilo odstrániť menšie nedostatkly. Nerozumiem tomu. Vznikla by tak platforma pre celý rad pásovej bojovej techniky. A možno aj toho budúceho poľského tanku ako zlatý grál poľskej špeciálnej výroby. Videl som Dianu a vyzeralo to fakt dobre a moderne. Verím, že časom sa k tomu vrátiaSkrýt celý příspěvek

  • Lukas
   09:37 13.12.2020

   Nie rozumiesz bo nie znasz całej historii programu. A historia jest taka że w połowie lat 90tych planowano wprowadzić nawet 500 haubic 155mm (Tak, lata 90 - upadł ZSRR, "wielka ...Zobrazit celý příspěvek

   Nie rozumiesz bo nie znasz całej historii programu.
   A historia jest taka że w połowie lat 90tych planowano wprowadzić nawet 500 haubic 155mm
   (Tak, lata 90 - upadł ZSRR, "wielka smuta" w Rosji - a nasi generałowie śnią wielką armie pancerno-zmechanizowaną)

   Nowa haubica miała być zunifikowana z czołgami T-72. (logistyka)
   Po pierwszych analizach wojsko i przemysł doszedł do wniosku, że wariant "przedłużonego kadłuba czołgu" (jak w MSTA-S) nie ma sensu.

   Więc zdecydowano się na stworzenie kadłuba w oparciu o komponenty T-72. (Czołgu który miał być podstawowym czołgiem i prócz używanego w WP PT-91 Twardy miały powstawać kolejne wersje - ta znana z Malezji, oraz z nową wieżą )
   Jako bazę wybrano już istniejący pojazd "Kalina" - był to samobieżny układacz min który opracowywaliśmy wspólnie z Niemcami wschodnimi.
   https://img-ovh-cloud.zszywka....

   Kalina - miał silnik, zawieszenie, układ bieżny taki sam jak T-72 i duży pojemny kadłub.
   Jako że polski przemysł nie produkował takich haubic zdecydowano się na zakup licencji - na wieże.

   W 2001 roku gotowy był pojazd ale...
   Wybuchła afera - afera wykreowana w celu "usunięcia" pewnych polityków...
   To spowodowało, że program przerwano w atmosferze "korupcyjnego skandalu" - a haubica trafiła do muzeum...

   Gdy po kilku latach wznowiono program w zasadzie trzeba było wszystko "robić od nowa"
   GEC-Marconi przestał istnieć - trzeba było opracować cały kalkulator balistyczny od nowa
   Technika też poszła do przodu wiec i nowy system łączności dowodzenia i kierowania

   A najważniejsze (w kontekście UPG-NG) - wojsko zmieniło wymagania.
   Problemem unp-ng nie były "pękające płyty pancerne". (bo pierwsze 2 egzemplarze - z 2000/2001 nie miały żadnych problemów konstrukcyjnych).
   Ale zbyt słaby silnik. Mobilność haubicy była zbyt mała. 850 hp dla pojazdu o masie prawie 55 ton?
   To wymusiło zmianę kadłuba...Skrýt celý příspěvek

   • Miroslav
    10:40 13.12.2020

    Viem o dvoch údajných problémoch ktoré vraj UPG-NG trápili... 1/ praskanie panierových plátov, čo sa dá odstrániť pomerne jednoducho 2/ krach pôvodného dodávateľa motorov a ...Zobrazit celý příspěvek

    Viem o dvoch údajných problémoch ktoré vraj UPG-NG trápili...

    1/ praskanie panierových plátov, čo sa dá odstrániť pomerne jednoducho

    2/ krach pôvodného dodávateľa motorov a následné podmotorovanie alternatívneho dodávateľa. Ale aj to sa mi zdá ako nie neriešiteľný problém. Poľsko nie je KĽDR aby nebolo možné nakupovať kvalitné a výkonné motory u popredných európskych výrobcov.

    V každom prípade, projektu UPG-NG je škoda.Skrýt celý příspěvek

    • Lukas
     10:54 13.12.2020

     Jak już pisałem - pierwotny cel był taki aby Krab był "zunifikowany" z podstawowym czołgiem WP - PT-91/T-72. To co było aktualne 20 lat temu - przestało być aktualne. Przez te 20 ...Zobrazit celý příspěvek

     Jak już pisałem - pierwotny cel był taki aby Krab był "zunifikowany" z podstawowym czołgiem WP - PT-91/T-72.

     To co było aktualne 20 lat temu - przestało być aktualne. Przez te 20 lat zmieniły się także możliwości (w wielu przypadkach "utracono kompetencje"- jak PZL Wola i produkcja silników)

     HSW nie miało czasu na "zabawę" z przerabianiem UPG-NG na nowy p-p.
     Presja szybkiego dostarczenia wojsku haubic 155/L52 była tak duża że uruchomiono "plan B" czyli program Kryl.Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      11:30 13.12.2020

      A tebe osobne to nie je ľúto, že to vyšlo navnivoč? Možno to len beriem osobne lebo sám som konštruktér a viem koľko práce sa ťa tým skrýva a vždy ma to tak nejak zasiahne keď sa ...Zobrazit celý příspěvek

      A tebe osobne to nie je ľúto, že to vyšlo navnivoč? Možno to len beriem osobne lebo sám som konštruktér a viem koľko práce sa ťa tým skrýva a vždy ma to tak nejak zasiahne keď sa projekt skončí neúspechom

      Jasné, T-72 je umierajúci projekt a UPG-NG ktorý na to naväzoval už tak stratil pôvodný zmysel. Ale aj tak, postupnou a zmyslupnou evolúciou sa z toho mohla stať zaujímavá platforma pre budúci poľský tank a BVP.Skrýt celý příspěvek

     • Lukas
      11:46 13.12.2020

      PRO Miroslav Oczywiście. Jest mi przykro że: W 2003-2007 roku MON nie zamówił przynajmniej 128 (a najlepiej 256) czołgów PT-91 Twardy - w konfiguracji zbliżonej do tej z Malezji ...Zobrazit celý příspěvek

      PRO Miroslav
      Oczywiście.
      Jest mi przykro że:
      W 2003-2007 roku MON nie zamówił przynajmniej 128 (a najlepiej 256) czołgów PT-91 Twardy - w konfiguracji zbliżonej do tej z Malezji (mowa o nowych wozach) + wozy specjalistyczne (WZT-4, MID i inne)
      To wzmocniłoby WP (prócz Leopardów mielibyśmy wozy - analogi T-72B3 ), to pozwoliłoby Bumarowi na utrzymanie zdolności produkcyjnych (finanse, kadry)

      Być może wówczas udałoby się zamontować na UPG-NG silnik S-1000 (1000 hp) + zmodyfikowaną polską przekładnie (albo Renk )
      A wówczas nie byłoby problemu z mobilnością Kraba.
      Tyle, że zarówno politycy PiS jak i PO wówczas widzieli - "koniec historii".
      Do "światowej wojny z terroryzmem" czołgi nie były potrzebne - a na pewno nie setki T-72/PT-91.
      Ja widziałem interpelacje z MON gdzie w 2008,-2011 pisano że T-72 nie jest perspektywiczny, ze należy go wycofać...

      I co? Mamy 2020 i modernizujemy T-72M.

      Gorszy od "złego planu" jest tylko niekonsekwentnie realizowany plan
      Ale co zrobisz...
      To se ne vrati...Skrýt celý příspěvek

 • Trener
  21:51 11.12.2020

  Říkám si, jak se si polským vojákům vytahují granáty Muničního vozu WA přes ty sklopené sajtny, mají dostatečně dlouhé ruce a jsou vysocí?

  Říkám si, jak se si polským vojákům vytahují granáty Muničního vozu WA přes ty sklopené sajtny, mají dostatečně dlouhé ruce a jsou vysocí?

  • PetrTechnik
   23:00 11.12.2020

   Jeden stojí na sajtně a druhý to od něho dole odebírá a odnáší na nameni.
   https://www.youtube.com/watch?...
   asi je to takto nejrychlejší a nejlacinějčí.

   Jeden stojí na sajtně a druhý to od něho dole odebírá a odnáší na nameni.
   https://www.youtube.com/watch?...
   asi je to takto nejrychlejší a nejlacinějčí.

   • Trener
    23:27 11.12.2020

    Připadá mně to docela nepohodlné s nepřirozenou odebírací polohou s velkým zatěžováním hlavně zad. Sajtna by byla ideální níže ve výši kol. Jinak koncept munič. vozidla se mně ...Zobrazit celý příspěvek

    Připadá mně to docela nepohodlné s nepřirozenou odebírací polohou s velkým zatěžováním hlavně zad. Sajtna by byla ideální níže ve výši kol. Jinak koncept munič. vozidla se mně líbí. Jak se to dělá (dělalo) u nás, pořád dřevěné, nebo plechové bedínky? Třeba rakety do RM-70 byly po jedné "baleny".Skrýt celý příspěvek

    • tomas.kotnour
     01:10 12.12.2020

     Vždycky mohou dát ten flatrack na zem. Pokud tedy naši polští přátelé někde neudělali chybu, což, když se dívám na ty pochozí bočnice, asi neudělali, na rozdíl od jiných.

     Vždycky mohou dát ten flatrack na zem. Pokud tedy naši polští přátelé někde neudělali chybu, což, když se dívám na ty pochozí bočnice, asi neudělali, na rozdíl od jiných.

     • flanker.jirka
      08:41 12.12.2020

      Mít tu munici na zemi by bylo to nejhoší co může být, zvedat každý granát. Ideální je to mít v rovině stojícího vojáka, který si tu šišku dá na záda bez ohýbání. Nejlépe tak, aby ...Zobrazit celý příspěvek

      Mít tu munici na zemi by bylo to nejhoší co může být, zvedat každý granát. Ideální je to mít v rovině stojícího vojáka, který si tu šišku dá na záda bez ohýbání.
      Nejlépe tak, aby si mohl voják vedle vozidla sám tu šišku vzít na rameno.Skrýt celý příspěvek

     • tomas.kotnour
      15:51 12.12.2020

      https://www.youtube.com/watch?... Oni Britové jsou vzrůstem menší, ale kdyby měl projektily nahoře a výmetné náplně dole, tak se ani nemusí ohýbat. Ale asi nechtějí ...Zobrazit celý příspěvek

      https://www.youtube.com/watch?...
      Oni Britové jsou vzrůstem menší, ale kdyby měl projektily nahoře a výmetné náplně dole, tak se ani nemusí ohýbat. Ale asi nechtějí příliš škádlit ty jejich logistické Many.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      00:10 13.12.2020

      Pěkně se proto musí ohnout. Za dobrých povětrnostních podmínek to půjde, ale fungovat takhle, v noci, mrazu, na sněhu nebo v blátě nebude nic příjemného. Možná by bylo lepší ...Zobrazit celý příspěvek

      Pěkně se proto musí ohnout. Za dobrých povětrnostních podmínek to půjde, ale fungovat takhle, v noci, mrazu, na sněhu nebo v blátě nebude nic příjemného.
      Možná by bylo lepší řešení jak to má samotná houfnice Caesar pro Dánsko, lávka pro chození a munici na ni bere obsluha v rovině.
      V případě verze ACČR by muniční vozidlo přijelo vedle a z pochuzne lávky houfnice by jen přerovnali munici do zásobníku na pravé straně..Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      00:22 13.12.2020

      Zkrátka stačí si dobře najet a nemusí chodit ze země na lávku jako na schod jako dánští profesionálové na začátku tohoto videa.
      https://m.youtube.com/watch?v=...

      Zkrátka stačí si dobře najet a nemusí chodit ze země na lávku jako na schod jako dánští profesionálové na začátku tohoto videa.
      https://m.youtube.com/watch?v=...

    • PetrTechnik
     15:14 12.12.2020

     Asi by bylo opravdu lepší mít tu sajnu tak o 30cm níž, protože takhle musí voják nahoře jít do hlubokého předklonu. Asi to konstrukčně nešlo nebo to nikoho nenapadlo a taky je ...Zobrazit celý příspěvek

     Asi by bylo opravdu lepší mít tu sajnu tak o 30cm níž, protože takhle musí voják nahoře jít do hlubokého předklonu. Asi to konstrukčně nešlo nebo to nikoho nenapadlo a taky je možné,že korba je universální nástavba.Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   18:13 12.12.2020

   Ideálne by bolo keby muničné vozidlo s rukou mohlo dať celú paletu do veže. Ale to by bolo asi nutné prekopať celý systém nabíjania aj s vežou. A cena by tiež bola inde ako je ...Zobrazit celý příspěvek

   Ideálne by bolo keby muničné vozidlo s rukou mohlo dať celú paletu do veže. Ale to by bolo asi nutné prekopať celý systém nabíjania aj s vežou. A cena by tiež bola inde ako je teraz. Lacnejšie je tam dať chlapa čo je viac silný fyzicky ako duševne a dať mu plat 800 v čistomSkrýt celý příspěvek

  • Ogryzek
   01:46 13.12.2020

   Tak: https://m.gadzetomania.pl/fot8... https://upload.wikimedia.org/w... https://www.altair.com.pl/e-re... Zobrazit celý příspěvek

   Tak:
   https://m.gadzetomania.pl/fot8...
   https://upload.wikimedia.org/w...
   https://www.altair.com.pl/e-re... Skrýt celý příspěvek

   • Trener
    09:00 13.12.2020

    S tím stáhnutým kontejnerem, taky řešení, jen je to další operace navíc. Tahle operace se asi musí dělat jen tam, kde je rovina a místo. Nechci vše hnát do krajností a bazírovat na ...Zobrazit celý příspěvek

    S tím stáhnutým kontejnerem, taky řešení, jen je to další operace navíc. Tahle operace se asi musí dělat jen tam, kde je rovina a místo. Nechci vše hnát do krajností a bazírovat na každé vteřině, jen mně to vše připadá, že by se to mohlo dělat lépe. Ve výrobních závodech se tak uvažuje: čas, bezpečnost, produktivita, peníze.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    12:46 13.12.2020

    Dobré řešení, když už přeprava standardizované munice NATO, tak pomocí palety na ISO platformě. Takovou paletu může vozit každé vozidlo upravené pro ISO kontejnery.

    Dobré řešení, když už přeprava standardizované munice NATO, tak pomocí palety na ISO platformě. Takovou paletu může vozit každé vozidlo upravené pro ISO kontejnery.

    • Trener
     15:03 13.12.2020

     Standartizovaná paleta, nebo kontejner je jistě dobrá věc, ale to, co je na ní se může vhodně navrhnout, viz., nějaké lepší sajtny atd.

     Standartizovaná paleta, nebo kontejner je jistě dobrá věc, ale to, co je na ní se může vhodně navrhnout, viz., nějaké lepší sajtny atd.

  • liberal shark
   08:29 14.12.2020

   Nepomohla by jednoduchá válečková dráha a nějaký ruční zvedák? Ty granáty jsou asi pěkně těžké.

   Nepomohla by jednoduchá válečková dráha a nějaký ruční zvedák? Ty granáty jsou asi pěkně těžké.

   • Jura99
    09:03 14.12.2020

    155mm má podle typu 40-50kg, takže pytel cementu (teda dnes dělají poloviční pytle). Pro mladého kluka by to neměl být problém přenášet, ale samozřejmě každá automatizace pomůže. ...Zobrazit celý příspěvek

    155mm má podle typu 40-50kg, takže pytel cementu (teda dnes dělají poloviční pytle). Pro mladého kluka by to neměl být problém přenášet, ale samozřejmě každá automatizace pomůže. Vodorovně to nosit problém není, horší zvedat a odebírat vertikálně.Skrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     11:57 14.12.2020

     Když si představím to stěhování desítek granátů z korby T815 nebo palety na Flatracku do nábojových schránek CAESARa nebo do věže DANA, tak bych si nějaký ten vyztužený žlab s ...Zobrazit celý příspěvek

     Když si představím to stěhování desítek granátů z korby T815 nebo palety na Flatracku do nábojových schránek CAESARa nebo do věže DANA, tak bych si nějaký ten vyztužený žlab s válečky vyrobil. Eventuálně natáhl mezi vozidly ocelové lano s jednoduchou kladkou a klešťovým zvedákem.Skrýt celý příspěvek

 • Trener
  21:35 11.12.2020

  Mě zaujal muniční vůz WA s těmi paletami na granáty. Pokud to jde, tak si říkám, proč neexistují nějaké skladovací a současně nabíjecí kontajnery, kdy by se pomocí "ruky" dala ...Zobrazit celý příspěvek

  Mě zaujal muniční vůz WA s těmi paletami na granáty. Pokud to jde, tak si říkám, proč neexistují nějaké skladovací a současně nabíjecí kontajnery, kdy by se pomocí "ruky" dala přesunout 1 paleta z munič. vozidla na věž houfnice k odebíracími místu a po aretaci palety na věži by samotné granáty, nebo třeba i nábojky by byly strojově odebírány do věže do systémem a la na Daně. Při poruše těchto palet, nebo z jiných důvodu, třeba nemožnost zastavit munič. a odpal. vozidlo blízko sebe, čas důvody atd., by se munice doplňovala klasicky (po jednom ručně). Toto by asi ideálně šlo na systémech houfnic typu Eva, kde paleta by byla zároveň zásobníkem. Ještě mě napadají raketomety RM-70, kde by se vyměnil celý odpal. raketomet., tedy pokud by šlo zkonstruovat nějakou lehkou odpal. paletu, která by nebyla těžká na muniční vůz a byla zaručena přesnost palby z výměnných palet.Skrýt celý příspěvek

  • tomas.kotnour
   01:01 12.12.2020

   Tady záleží, co od dělostřelectva očekáváte, jestli jednoduché přeorávání území tunami tříštivo-trhavých granátů, nebo moderní palebnou podporu dostupnou v minimálním čase. V ...Zobrazit celý příspěvek

   Tady záleží, co od dělostřelectva očekáváte, jestli jednoduché přeorávání území tunami tříštivo-trhavých granátů, nebo moderní palebnou podporu dostupnou v minimálním čase. V takovém případě vezete na shkh spektrum munice (pár kusů Excalibrů, Smartů/Bonusů, dýmotvornou, osvětlovací, RAAMS na dálkové minování, pro nesignatáře CCM nějakou tu DPICM, HE s PGK, klasickou HE) a to nemluvím o různých dálkových variantách munice. Z tohoto výčtu už je patrné, že budete muset doplňovat munici po provedení každého palebného úkolu v počtu několika kusů.Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    08:51 12.12.2020

    Tak asi neni spatne byt pripraven na obe varianty, napr. Korejci maji municni K10, ktere sype do zasobniku K9 strojne. K tomu nepochybne mohou rucne nalozit spec munici. Krab z ...Zobrazit celý příspěvek

    Tak asi neni spatne byt pripraven na obe varianty, napr. Korejci maji municni K10, ktere sype do zasobniku K9 strojne. K tomu nepochybne mohou rucne nalozit spec munici. Krab z korejskeho reseni vzal bohuzel jen podvozek.Skrýt celý příspěvek

    • tomas.kotnour
     16:18 12.12.2020

     Ona ta K9 má pár otazníků. Třeba kolik kusů munice je přepravováno vzadu ve věži, odkud se nechají nabít s vynaložením minimální lidské síly. Dále mě napadá, jaké jsou hodnoty ...Zobrazit celý příspěvek

     Ona ta K9 má pár otazníků. Třeba kolik kusů munice je přepravováno vzadu ve věži, odkud se nechají nabít s vynaložením minimální lidské síly. Dále mě napadá, jaké jsou hodnoty odměru pro střelbu, protože obsluha vlevo od závěru stojí na lávce, která je připevněna ke korbě, kolik výmetných náplní bude přístupných, stejně tak munice v korbě. Uvidíme, jaké novinky přinese lednové vydání ATM:Skrýt celý příspěvek

 • memo
  20:50 11.12.2020

  Kromě Poláků, to nikdo nezavede, tedy v Evropě. Maďarsko PzH 2000, Chorvatsko také asi výhledově asi i Rumunsko a snad ještě ale s otazníky třeba také Bulharsko. Ukrajina? Tam ...Zobrazit celý příspěvek

  Kromě Poláků, to nikdo nezavede,
  tedy v Evropě. Maďarsko PzH 2000, Chorvatsko také asi výhledově asi i Rumunsko a snad ještě ale s otazníky třeba také Bulharsko.
  Ukrajina? Tam leda tak turecká Firtina. Mimo Evropu? Podobné houfnice mimo Firtiny, jsou ruské nebo ta že Singapuru. Jihoafrický Denel má také co nabídnout ale zatím jen na kolech.
  S tím Krabem to bude podobné jako s L 39NG. Mnoho očekávání a kde nic tu nic. Pouze těšení se na Těšínská jablíčka.Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  19:41 11.12.2020

  Přijde mi divné z vynikající houfnice (K9) použít akorát podvozek a to ještě až dodatečně po neúspěchu domácího podvozku. Krab může být dobrá houfnice, ale ten dlouholetý bastl ...Zobrazit celý příspěvek

  Přijde mi divné z vynikající houfnice (K9) použít akorát podvozek a to ještě až dodatečně po neúspěchu domácího podvozku. Krab může být dobrá houfnice, ale ten dlouholetý bastl paradoxně nakonec domácí produkt stejně nepřinesl, když je možné omezení exportu kvůli podvozku a motoru.Skrýt celý příspěvek

 • Laci
  16:40 11.12.2020

  Hned první věta a hned pro mě nová a docela revoluční informace! "Polská houfnice Krab je jednou z mála samohybných houfnic ráže 155 mm vyráběných na Západě" - to jako vážně? ...Zobrazit celý příspěvek

  Hned první věta a hned pro mě nová a docela revoluční informace!

  "Polská houfnice Krab je jednou z mála samohybných houfnic ráže 155 mm vyráběných na Západě" - to jako vážně? Kde se vyrábí víc 155 mm samohybnejch houfnic? Na Východě? Africe? Jižní Americe? Arktida/Antarktida? Pravda, že vojenskej průmysl těhlech končin nemám tak v oku jako produkty Evropy, Ruska a Severní Ameriky, ale tohle mě teda překvapilo... :DSkrýt celý příspěvek

  • Jura99
   19:44 11.12.2020

   Ani druhá věta není moc přesná "...v budoucnu půjde o jeden z nejrozšířenějších 155mm dělostřeleckých systémů v NATO". Když je něco nejrozšířenější, znamená to, že to má skoro ...Zobrazit celý příspěvek

   Ani druhá věta není moc přesná "...v budoucnu půjde o jeden z nejrozšířenějších 155mm dělostřeleckých systémů v NATO". Když je něco nejrozšířenější, znamená to, že to má skoro každý, nikoliv, že jeden ze zákazníků má sice 500ks, ale dál už nikdo nic.Skrýt celý příspěvek

   • Tromp
    21:43 11.12.2020

    To nie tak - powinno być "jeden z najliczniejszych systemów artyleryjskich w NATO", to znaczy, że tych dział będzie dużo, nie, że w wielu armiach. Pamiętajcie, że te artykuły są ...Zobrazit celý příspěvek

    To nie tak - powinno być "jeden z najliczniejszych systemów artyleryjskich w NATO", to znaczy, że tych dział będzie dużo, nie, że w wielu armiach. Pamiętajcie, że te artykuły są tłumaczone z języka polskiego, a czasami tłumaczenie wymaga trochę pracy twórczej. Gdybym ja tłumaczył z języka czeskiego, pewnie też bym musiał czasami coś uprościć czy zmienić, żeby lepiej pasowało do innego języka, niż język autora.
    A co do pierwszego zdania to w Polsce nazywamy to "chochlikiem drukarskim" - "coś zjadło" mi słowo "gąsienicowy", bo chodziło o to, że to jedna z niewielu armatohaubic gąsienicowych produkowanych na Zachodzie. I faktycznie produkowane są tylko trzy, w tym Krab.Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   11:59 14.12.2020

   No a kolik podobných pásových SHD se na "západě" vyrábí ?

   No a kolik podobných pásových SHD se na "západě" vyrábí ?

   • satai
    14:23 14.12.2020

    Kde se tam psalo "podobných pásových SHD"?

    Kde se tam psalo "podobných pásových SHD"?

Načítám diskuzi...