Polské tankové vojsko 21. století: Modifikace T-72 a jak dál?

Polské tankové vojsko 21. století: Modifikace T-72 a jak dál?
Polský tank PT-91 Twardy / DVIDS (Zvětšit)

Vojenský magazín Dziennik Zbrojny vydal analýzu shrnující dopady modernizace tanků T-72 na rozvoj polského tankového vojska. Polská armáda kvůli poloze své domoviny přisuzuje tankům značný význam. Ostatně již nyní má Polsko v NATO čtvrtou nejpočetnější tankovou flotilu.

Současné polské tankové vojsko

Obrovská území Polska tvoří roviny, které jsou ideálním místem pro operace mechanizovaných jednotek. Ostatně není náhodou, že nacistické Německo si vybralo polské území jako tranzitní prostor pro svůj výpad na východ.

Polsko přitom i dnes řeší stejné geopolitické problémy ‒ nachází se na hlavním strategickém směru východ-západ, přes který mezi Německem a Ruskem proudí zejména suroviny a zboží. Navíc představuje jakýsi nárazníkový prostor mezi Německem a Ruskem. Jacek Bartosiak, „hvězda“ polské geopolitiky, který mimo jiné přednáší na polských vojenských školách i na polském Generálním štábu, v této souvislosti uvedl, že Polsku nezbude nic jiného (pro zajištění stability), než mít nejsilnější pozemní armádu v Evropě.

Geografie a geopolitika jsou jedním z důvodů, proč Polsko přisuzuje tankům značný význam. Polská armáda aktivně provozuje 797 tanků (12 praporů + jeden budovaný), což po Spojených státech, Turecku a Řecku představuje nejpočetnější tankovou flotilu v NATO.

V polské armádě najdeme 105 tanků Leopard 2A5, 142 tanků Leopard 2A4 (modernizované na Leopard 2PL), 232 tanků PT-91 Twardy (modernizovaný T-72) a 318 tanků T-72M1:

 • 2 prapory v 1. varšavské obrněné brigádě (102 ks Leopard 2A5 Leopard 14 ks Leopard 2A4 Leopard);
 • 2 prapory v 10. obrněné jezdecké brigádě (116 ks Leopard 2A4);
 • 2 prapory v 9. obrněné jezdecké brigádě (116 ks PT-91 Twardy);
 • 1 prapor v 15. mechanizované brigádě (58 ks PT-91 PT-91 Twardy);
 • 1 prapor v 2. mechanizované brigádě (58 ks PT-91 PT-91 Twardy);
 • 2 prapory v 34. obrněné jezdecké brigádě (116 ks T-72M1);
 • 1 prapor v 20. mechanizované brigádě (58 ks T-72M1);
 • 1 prapor v 21. brigádě podhalanských střelců, který ale bude převeden do budované 19. mechanizované brigády (58 ks T-72M1); 
 • 1 nový prapor pro budovanou 19. mechanizovanou brigádu (58 ks T-72M1).


Leopard 2PL

Tanky T-72M1 byly vyrobeny polským závodem Bumar-Labedy v letech 1986 až 1991, koncepčně jde ale sovětský tank vyráběný od 70. let minulého století. V letech 1994 až 2002 bylo vyrobeno 93 nových tanků PT-91 Twardy a modernizováno 140 T-72M1 na standard „Twardy“.  Autor polského článek Tomasz Dmitruk upozorňuje, že standardní doba životnosti T-72 a PT-91 je 30 let, i když je možné prodloužení životnosti.

Prvních 128 starších tanků Leopard 2A4 Polsko získalo z Bundeswehru za symbolickou cenu v letech 2002 až 2003. V letech 2014 až 2015 Polsko získalo 105 tanků Leopard 2A4 a 14 tanků Leopard 2A4, tentokráte Polsko za druhou dodávku zaplatilo 180 milionů euro.

V letech 2019 až 2021 dojde k modernizací 142 tanků Leopard 2A4 na standard Leopard 2PL (hlavním rozpoznávacím rysem je nové pancéřování věže). Náklady za modernizaci dosáhnou 2,7 miliardy zlotých.

Původně se počítalo s náhradou T-72 a PT-91 za nové polské vozidlo přímé palebné podpory Gepard. Vozidlo Gepard mělo být vybaveno 120mm kanónem s nabíjecím automatem umístěným v zadní části věže, hmotnost vozidla neměla přesáhnout 35 tun. Projekt ale potkaly několikaleté odklady. Nyní má být vývoj vozidla Gepard dokončen v roce 2024, ale jeho osud je i tak nejistý.

Současně v Polsku probíhají koncepční práce na projektu Vlk (Wilk), což má být „konečné“ řešení pro polské tankové jednotky. Zvažuje se několik řešení, včetně výroby zcela nového tanku Vlk polským průmyslem. 


Před pěti lety polská firma OBRUM představila koncept lehkého tanku PL-01. S realitou ale toto vozidlo nemá prakticky nic společného.

Protivník T-72B3 a T-72B3M

Polsko při rozvoji svých tankových jednotek bere v úvahu schopnosti hlavního potenciálního oponenta, a to Ruské federace. Navzdory tomu, že Rusko již v roce 2015 na moskevské vojenské přehlídce představilo nový tank T-14 Armata, vývoj tohoto tanku ještě neskončil a první tanky se v ruské armádě objeví příští rok. 

Podle polského odborníka na tankovou techniku Jaroslava Wolského, Ruská federace má v aktivní službě asi 4400 tanků:

 • 125 ks T-90;
 • 337 ks T-90A;
 • 30 ks T-80U-E1;
 • 155 ks T-80U;
 • 300 ks T-80BV;
 • 200 ks T-80BV (přibližný počet, jde o plánovaná vozidla);
 • 180 ks T-72B3M;
 • 860 ks T-72B3;
 • 750 ks T-72BA;
 • 1400 ks T-72BV / T-72B / T-72AV.

Více než polovina výše uvedených tanků (2299 kusů) tvoří tedy tanky T-90, T-80 a modernizované T-72B3 / T-72B3M, které technologicky překonávají polské T-72M1. Další ruské tanky T-72 mají rovněž lepší parametry než polské T-72M1.

Hlavní údernou sílu ruské armády tedy tvoří (a nějakou dobu budou tvořit) tanky T-72B3 a T-72B3M. Schopnosti těchto tanků bralo Polsko jako etalon, při původním návrhu (viz dále) modernizace T-72M1.

Hlavními modernizačními uzly T-72B3 je nový systém řízení palby, nové pozorovací a zaměřovací senzory, včetně stabilizovaného zaměřovače Sosna-U s denní / noční kamerou, francouzskou termovizní kamerou Catherine-FC a laserovým dálkoměrem. Tank T-72B3 získal také nový stabilizátor hlavně a modernizovaný kanón 2A46M5. V tanku najedeme i nové komunikační vybavení.

T-72B3 pohání modernizovaný motor W-92S2 s výkonem 842 kW. Typickým rysem T-72B3 jsou pak pancéřové kazety s dynamickou ochranou Kontakt 5. T-72B3M má stejný motor, ale vylepšenou převodovku, lepší pancíř a nový panoramatický senzor velitele s funkcí „lovec-zabiják“ (hunter-killer).

Podle polského autora ruské T-72B3/B3M dalece přesahují z hlediska palebné síly, pancíře, manévrovatelnosti a situačního povědomí možnosti polských T-72M1.


Jedna z navrhovaných modernizací polských T-72M1; větší foto / Bumar-Labedy

Rozsah modifikace / modernizace T-72M1

Jak bylo uvedeno výše, ještě v roce 2016 Polsko nepočítalo s modernizací tanků T-72M1 a PT-91, zejména s ohledem na zastaralost těchto tanků a se snahou polské armády zbavovat se sovětského vybavení. Avšak již v listopadu 2015 se nad programem Gepard, který měl oba tanky nahradit, stahovala mračna, protože dodavatel nebyl schopen v předložené technické dokumentaci splnit provozní požadavky polské armády.  

Postavení ministerstva obrany k modernizaci tanků T-72 a PT-91 se zásadně změnilo v důsledku nového Strategického přehledu obrany 2016 (dokončen v květnu 2017). Přehled doporučil modernizovat houfnice Gvozdik, raketomety WR-40 Langusta, houfnice DANA a tanky T-72 a PT-91.

V případě tanků mělo jít o „povrchovou a nákladově efektivní“ modernizaci. Zároveň dokument doporučil nakoupit určité množství nových tanků. Přehled obrany byl nakonec přijat a zohledněn v dalších strategických plánovacích dokumentech polské armády. 

Poprvé se veřejně začalo mluvit o nutnosti modernizace T-72 v listopadu 2018 v polském parlamentu. Ministerstvo obrany mimo jiné modernizaci T-72 obhajovalo kvůli zkušenostem z ukrajinsko-ruského konfliktu a odkazovalo se na úspěšné projekty modernizace T-72 v jiných zemích. 


PT-16/ PGZ

Na zájem polské armády zareagoval polský průmysl. Ten na výstavě MSPO v Kielcích postupně od roku 2016 představil různé modernizace tanků T-72, od velmi hloubkových PT-16 a PT-17, až po finančně realističtější PT-91M2.

Jak upozorňuje polský autor, původně se tedy počítalo s kompletní modernizací tanků T-72M1, aby se mohly rovnat ruským T-72B3/B3M. Jak bylo uvedeno výše a jak čtenáři Armádních novin ví, nakonec byla přijata lehká modifikace T-72M1. 

Dmitruk v článku dále uvádí, že ohledně modernizace T-72 se na ministerstvu obrany strhly bouřlivé debaty. Polský průmysl samozřejmě propagoval nejširší modernizaci T-72, ale ukázalo se, že původní finanční odhady ministerstva byly třikrát nižší, než bylo potřeba. Jelikož vyhrazené prostředky nebylo možné zvýšit, na konci roku 2018 se rozhodlo o provedení omezené úpravě T-72. 

Nakonec tedy 22. července byl podepsán kontrakt ve výši 1,749 miliardy zlotých na renovaci až 318 tanků T-72 pro roky 2019 až 2025. Podle polského autora ale toto číslo zahrnuje také opci a skutečná garantovaná smlouva se vztahuje na opravu 230 tanků (+ 88 v opci).


PT-17; větší foto / archiv autora

Modifikace T-72 a jak dál?

Rozhodnutí o modifikaci tanků T-72 se stalo terčem kritiky. Někteří kritizovali zastaralost tanků T-72, jiní naopak mělkost modernizace, která údajně neumožňuje udržení bojových schopností polských obrněných jednotek až do příchodu nového tanku Vlk.

Nákup nových tanků Vlk je zahrnut v novém „Plánu technické modernizace polských ozbrojených sil na období 2021–2035“, který má být dokončen v září letošního roku. Podle polského autora je ale problém, že ministerstvo přijalo překlenovací řešení, aniž by znalo cílový stav ‒ nikdo není schopen určit, jak a kdy budou získány nové tanky Vlk.

Ministerstvo obrany zpočátku deklarovalo svou ochotu účastnit se evropského projektu tanku čtvrté generace MGCS (Main Ground Combat System), ale za poslední dva roky se v tomto směru prakticky nic nedělo. Že navíc vývoj francouzsko-německého tanku nebude žádný med, dokazují současné tahanice o podílu francouzského a německého průmyslu na projektu. Původně se počítalo s podílem 50 % pro francouzský Nexter, 25 % pro německou firmu KMW a  25 % pro Rheinmetall. Podle šéfa Rheinmetallu, Armina Pappergera, je však podíl prací pro Rheinmetall příliš nízký.

Zatím tedy nebylo přijato žádné závazné rozhodnutí o programu MGCS a nedá se předpokládat, že bude k dispozici dřív, než po roce 2035. Polský autor upozorňuje, že šance polského programu podílet se na projektu MGCS jsou velmi malé a je otázka, zda si Polsko bude moci dovolit koupit 13 praporů tanků MGCS.

Ostatně po roce 2024 rovněž Česká republika plánuje přijat rozhodnutí o náhradě tanků T-72M4 CZ. Naprosté zvažované minimum je 40 tanků (jak bylo oznámeno v médiích) a o parametrech kontraktu se rozhodne v letech 2022 až 2023. Není třeba zbytečného filozofování, aby bylo jasné, že jediní dva kandidáti jsou buď německý Leopard 2 (maximálně hybridní eurotank) nebo jihokorejský K2 Black Panther. Při troše imaginace lze také přemýšlet o amerických lehkých tancích MPF (Mobile Protected Firepower).


Nabídka modernizace T-72 od firmy Bumar-Labedy (MSPO 2018).

Co se týče možností polského průmyslu v projektu MGCS, polský autor vidí tyto zásadní překážky:

 • Absence polské národní průmyslové a obranné strategie. V důsledku toho polský obranný průmysl neví, co ministerstvo obrany od něj očekává, zejména z dlouhodobého hlediska;
 • Nedostatek zkušeností průmyslu a institucí ministerstva obrany z velkých mezinárodních výzkumných a vývojových obranných projektů (Polsko se dosud tak velkého projektu nezúčastnilo);
 • Organizační slabost Polské zbrojní skupiny (PGZ) způsobila mimo jiné vysokou fluktuaci zaměstnanců a neexistenci právní úpravy holdingu;
 • Nedostatek skutečné (politické a finanční) státní podpory pro uskutečnění takového projektu, plus nedostatečné zdroje PGZ;
 • Monopol PGZ na domácím trhu, v důsledku čehož nepociťuje potřebu zahraniční spolupráce (ministerstvo obrany zajistí objednávky pro PGZ k zamezení sociálních protestů);
 • Špatné nastavení právních ustanovení k provádění mezinárodních projektů výzkumu a vývoje v oblasti obrany;
 • Malé množství moderních technologií vlastněných společnostmi PGZ;
 • V této věci neexistuje dohoda mezi politickými uskupeními a je třeba si uvědomit, že takový projekt může přesahovat dvě až tři volební období.

Vývoj tanku Vlk pouze v réžii polského průmyslu může trpět podobnými nebo dokonce většími problémy. V současné době navíc polský průmysl nevyrábí většinu hlavních tankových komponent, například: hlavně, systémy řízení palby, moderní podkaliberní munici, pohonné jednotky nebo moderní pancíř (s výjimkou reaktivní ochrany). 

Jedinou možností je tedy dovoz moderních komponentů nebo nákup licencí. Podobnou cestou se vydalo Turecko u svého tanku Altay, ale i tak vývoj tanku Altay začal v roce 2008 a se zavedením do výzbroje se počítá až v roce 2021. Podle polského autora ale jde o jedinou možnost, jak v Polsku vyvinout v přiměřeném čase a s omezeným rizikem novou generaci tanků.

Problém ale není jen tank vyvinout, ale také vytvořit životaschopný obchodní model a zajistit dostatečnou rychlost výroby. Pokud polský průmysl vyrobí (optimistický odhad) 30 až 40 tanků ročně, přezbrojení pěti praporů s T-72M1 potrvá sedm až deset let. Pokud vezmeme v úvahu délku vývoje a výroby, tak kompletní přezbrojení prvních pěti polských praporů proběhne až v roce 2040. V důsledku toho lze považovat za vysoce pravděpodobné, že modifikovaný T-72M1 zůstane v provozu po dobu minimálně 15 až 20 let, což podle polského autora má být určujícím faktorem pro rozsah modernizace T-72M1.


Společné manévry amerických tanků Abrams a polských Leopard 2

Vlk ‒ pět možností

Jaké jsou alternativy? První možností je pro pět praporů (290 tanků) pořídit nové tanky třetí generace, což ale bude stát 15 až 20 miliard zlotých (89 až 119 miliardy Kč), ale na to polské ministerstvo obrany nemá peníze. Otázkou je také rozsah zapojení polského průmyslu. 

Druhou alternativou je nákup používaných tanků třetí generace. Problém ale je, že na trhu není dostatek používaných tanků Leopard 2 a nákup tanků Abrams, dle polského autora, má mnoho nevýhod, od logistických problémů, přes náklady na údržbu až po nejistý podíl polského průmyslu. Navíc po 15 až 20 letech by bylo nutné opět řešit náhradu používaných tanků třetí generace. 

Třetí možností je komplexní modernizace T-72M1 na minimální úroveň T-72B3/B3M. Náklady na hloubkovou modernizaci 290 tanků autor odhaduje na 5 až 5,5 miliardy zlotých. Výhodou jsou přiměřené finanční náklady, vytvoření skutečné bojové hodnoty proti ruským T-72B3/B3M a pozitivní vliv na technologický rozvoj polského průmyslu. 

Čtvrtou možností je zkombinovat menší nákup nových (nebo použitých) tanků třetí generace a renovace zbývajících T-72M1. Tato varianta je de facto navržená v přezkumu strategické obrany, který mluví o nákupu „ určitého počtu“ nových tanků. 

V případě nákupu 116 nových tanků Leopard 2A7 (pro dva prapory) a renovace 174 tanků T-72M1 (pro tři prapory) lze náklady odhadnout na přibližně 7 až 11 miliard zlotých. Výhodou je rychlé posílení polských tankových jednotek, nevýhodou vyšší cena, menší podíl polského průmyslu a nízké bojové možnosti renovovaných T-72M1.

Pátou a poslední možností je snížení počtu tankových praporů, při udržení nebo posílení schopností boje (pomocí zavedení jiných zbraňových systémů) proti obrněným silám protivníka. 

Závěr

Polský autor Tomasz Dmitruk renovaci polských T-72 shrnul následovně:

 • Podepsaná smlouva na úpravy tanků T-72M1 umožní pouze zachovat bojové schopnosti pozemních sil. Bohužel tyto schopnosti nedovolí T-72M1 účinně bojovat proti většině ruských tanků. Situace bude ještě obtížnější v případě zavedení ruských tanků čtvrté generace T-14 Armata;
 • Plánovaná modifikace T-72M1 umožní zlepšení pouze ve dvou oblastech ‒ schopnost bojovat v noci a komunikace; 
 • Lehce upravené T-72M1 budou v praxi fungovat spíše jako vozidla palebné podpory, určená pro boj s méně pancéřovanými vozidly a pro ničení zodolněných cílů;
 • Smlouva umožní výcvik vojáků pěti praporů tanků až do zavedení nástupce T-72;
 • Uzavřená smlouva odstraňuje významné výdaje spojené s modernizací obrněných jednotek na pozdější období, což ušetří peníze pro prioritnější modernizační programy;
 • Podepsaná dohoda umožní udržovat pracovní místa ve společnosti „Bumar“, ale neposkytne společnosti žádné nové schopnosti. Výsledkem je, že technologické zaostávání firmy se může v následujících letech prohloubit;
 • Uzavřená smlouva smížila riziko možného protestu odborových organizací působících ve firmě Bumar před podzimními parlamentními volbami a poskytla tak politické body vládě;
 • T-72M1 měl být původně vyřazen z provozu a co nejdříve nahrazen novou konstrukcí (nejlépe 4.  generací), avšak...
 • s ohledem na nedostatek zdrojů v rozpočtu ministerstva obrany na nákup nových tanků 3. generace, společně s přáním udržet 13 tankových praporů v pozemních silách, je obnova T-72M1 nutností; 
 • Zatímco renovaci T-72M1 lze považovat za nezbytnou a oprávněnou, důvodem největší kritiky je nepochybně stanovený rozsah modifikace; 
 • Dodnes není známo, jaké nové tanky ministerstvo obrany hodlá pořídit a kdo bude jejich dodavatelem. Současně běží dva programy nástupce T-72, tj. Gepard a Vlk, což situaci dále komplikuje. Bez konkrétních rozhodnutí se může ukázat, že přijaté „překlenovací“ řešení se stane cílovým řešením na mnoho let;
 • Ve výsledku se tak může ukázat, že pět praporů z 13 bude mít s tanky T-72M1 v dalších 15 až 20 letech pouze omezenou bojovou hodnotu (proti předpokládaným protivníkům). Další čtyři prapory s PT-91 budou mít bojovou hodnotu jen o něco vyšší. Při takovém scenáři polské ozbrojené síly zůstanou početnou obrněnou silou v NATO, ale pouze na papíře.

Zdroj: Dziennik Zbrojny

Nahlásit chybu v článku


Související články

PT-16: Polská modernizace tanků T-72

Polská zbrojní skupina PGZ na výstavě MSPO 2016 představila hloubkově modernizovaný tank T-72. PGZ ...

PT-17: Polsko-ukrajinská modernizace tanku T-72

Na vojenské výstavě MSPO 2017 polská firma Bumar (člen PGZ) představila hloubkově modernizovaný tank ...

T-72 Scarab – česká modernizace osvědčeného bojového tanku

Původně sovětský tank T-72 je jedním z nejrozšířenějších typů tankové techniky ...

Gepard, Vlk, modernizace T-72: Čím polská armáda nahradí tanky T-72?

Vzpomeňte si na demonstrační projekt polského vozidla přímé palebné podpory Gepard, resp. Anders? O ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • PavolR
  18:30 30.04.2022

  Poliaci by chceli od Nemcov Leopardy pre svoju 34. brigádu:
  https://defence24.pl/geopolity...

  Poliaci by chceli od Nemcov Leopardy pre svoju 34. brigádu:
  https://defence24.pl/geopolity...

 • PavolR
  09:42 12.08.2019

  Mimochodom, vyšťúral som na japonskej wikipedii, že nízky počet doteraz vyrobených Type10 nie je spôsobený kapacitou výrobnej linky, ale neustálymi politickými zmenami koncepcií ...Zobrazit celý příspěvek

  Mimochodom, vyšťúral som na japonskej wikipedii, že nízky počet doteraz vyrobených Type10 nie je spôsobený kapacitou výrobnej linky, ale neustálymi politickými zmenami koncepcií rozvoja pozemných síl. Objednávajú sa preto iba veľmi malé série a dokonca vo FY2019-FY2035 má byť vyrobených iba 30 tankov (!?!): https://translate.google.com/t... Skrýt celý příspěvek

  • CerVus
   11:15 12.08.2019

   Postřehl jsem tu výtky ke K2, že je krátká ale pořád tu zaznívají touhy po Type10, který je ještě menší a to ve všech směrech. Japonsko je sice po Německu druhý největší investor ...Zobrazit celý příspěvek

   Postřehl jsem tu výtky ke K2, že je krátká ale pořád tu zaznívají touhy po Type10, který je ještě menší a to ve všech směrech.
   Japonsko je sice po Německu druhý největší investor v ČR, takže by utužení ekonomického pouta smysl dávalo, ale Korea je hned za ním. Navíc se Korea aktivně snaží prodávat zbraně i s převodem technologií. U Japonska bych si tím zas tak jistý nebyl. To, že je naše politická a vojenská špička ignoruje (jako u vrtulníků) je chyba.Skrýt celý příspěvek

   • PavolR
    12:44 12.08.2019

    A čo by vám bol taký prevod technológií platný? Na čo by ste ich asi tak využili? Nech si Mitsubishi Heavy Industries postavia závod v niektorom priemyselnom parku, vyrábajú si tam ...Zobrazit celý příspěvek

    A čo by vám bol taký prevod technológií platný? Na čo by ste ich asi tak využili? Nech si Mitsubishi Heavy Industries postavia závod v niektorom priemyselnom parku, vyrábajú si tam podľa svojich technológií toľko tankov (a špeciálov), koľko len v EU dokážu predať (so zapojením čo najviac miestnych subdodávateľov) a nech za to odvedú daň. Hotovo. Čo viac by ste chceli?Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     13:48 12.08.2019

     Vyrobili bychom těch 40-50ks. Pak by propadla licence, a zase vše při starém. Ale proč nenafouknout náklady :)

     Vyrobili bychom těch 40-50ks. Pak by propadla licence, a zase vše při starém. Ale proč nenafouknout náklady :)

     • PavolR
      13:59 12.08.2019

      Aká licencia? Však by to vyrábali Japonci vo vlastnej fabrike, len na vašom území. A mimochodom, ak odrátame vežu, ktorá má prinajmenšom 20-24 ton, tak dostaneme korbu s podvozkom ...Zobrazit celý příspěvek

      Aká licencia? Však by to vyrábali Japonci vo vlastnej fabrike, len na vašom území. A mimochodom, ak odrátame vežu, ktorá má prinajmenšom 20-24 ton, tak dostaneme korbu s podvozkom o váhe okolo 20-24 ton. Na tom by sa dalo postaviť ťažké BVP a mali by ste vymaľované (pochybujem, že sa vám teraz podarí niečo "vysúťažiť").Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      15:27 12.08.2019

      PavolR Pro to aby tu někdo postavil továrnu musí mít zajištěn odbyt minimálně na to aby se mu investice vrátila a vygenerovala alespoň nějaký zisk. To Česká rapublika se svou ...Zobrazit celý příspěvek

      PavolR
      Pro to aby tu někdo postavil továrnu musí mít zajištěn odbyt minimálně na to aby se mu investice vrátila a vygenerovala alespoň nějaký zisk. To Česká rapublika se svou potřebou max. 100 tanků nemůže zajistit ani náhodou. To stejné je BVP na tankovém podvozku, takové úprava by se jim pro 210 vozidel nikdy nezaplatila.Skrýt celý příspěvek

     • PavolR
      18:56 12.08.2019

      Scotty: Ani automobilky sa nestavajú iba pre potreby jednej krajiny. Viac nižšie ...

      Scotty: Ani automobilky sa nestavajú iba pre potreby jednej krajiny. Viac nižšie ...

    • Rase
     14:09 12.08.2019

     Když budu vycházet z ceny 194 mil Kč, tak 40 kousků Type 10 by nás vyšlo na 7,7 mld Kč + stejná suma na zázemí a sme krásně na 15 mld Kč co chceme utratit za tanky. Samozřejmě jde ...Zobrazit celý příspěvek

     Když budu vycházet z ceny 194 mil Kč, tak 40 kousků Type 10 by nás vyšlo na 7,7 mld Kč + stejná suma na zázemí a sme krásně na 15 mld Kč co chceme utratit za tanky. Samozřejmě jde o cenu co za tyto tanky platí japonská vláda, ale myslím, že by se ta exportní moc nelišila. Rovněž Japonci by asi byli rádi, pokud by mohli rozjet výrobní linku o něco rychleji. Do tří let by bylo hotovo. Na nějakou linku v ČR bych asi klidně rezignoval.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      15:30 12.08.2019

      Případné ztráty se budou doplňovat transportem tanků přes půl zeměkoule?

      Případné ztráty se budou doplňovat transportem tanků přes půl zeměkoule?

     • Rase
      16:04 12.08.2019

      Scotty:
      Licence na 30-40 kusů nemá smysl a ani transfer technologií. Ten počet je zkrátka marný. Tanky v Evropě vyrábí akorát v Řecku a Španělsku, jen Leopardy, nic jiného.

      Scotty:
      Licence na 30-40 kusů nemá smysl a ani transfer technologií. Ten počet je zkrátka marný. Tanky v Evropě vyrábí akorát v Řecku a Španělsku, jen Leopardy, nic jiného.

     • Scotty
      16:56 12.08.2019

      Rase S tím naprosto souhlasím. Ovšem pro nákup takto exotických tanků by byla nezbytná domluva se zemí která poptává větší množství tanků (např. v našem případě Polsko) a ...Zobrazit celý příspěvek

      Rase
      S tím naprosto souhlasím. Ovšem pro nákup takto exotických tanků by byla nezbytná domluva se zemí která poptává větší množství tanků (např. v našem případě Polsko) a spolupracovat s nimi na licenční výrobě.
      Pokud by šlo o nákup 40 tanků je nejjednodušší koupit Leo2A7V a provozovat je ve spolupráci s Bundeswehrem.Skrýt celý příspěvek

     • Rase
      17:52 12.08.2019

      Scotty: když už Leopard (nový nebo jetý, to je jedno), tak a´t se na něj posadí věž z Leclercku - tak jak je tomu u EMBT (viz obrázek). Má parádní pancíř, nabíjecí automat, moderní ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty:
      když už Leopard (nový nebo jetý, to je jedno), tak a´t se na něj posadí věž z Leclercku - tak jak je tomu u EMBT (viz obrázek). Má parádní pancíř, nabíjecí automat, moderní elektroniku. Oproti Leclercku jej pohání zavedený powerpack a do korby se v případě potřeby vejde celá osádka (když se trochu překope vnitřek - odstraní munice v korbě).

      https://img.ihned.cz/attachmen... Skrýt celý příspěvek

     • CerVus
      18:27 12.08.2019

      Já ten přenos technologií beru jako přidanou hodnotu. Nemuseli by jsme je tu dělat, stačí, že si je budeme moci opravovat, upravovat a vytvářet třeba mostní tanky. Vždyť pandur nám ...Zobrazit celý příspěvek

      Já ten přenos technologií beru jako přidanou hodnotu. Nemuseli by jsme je tu dělat, stačí, že si je budeme moci opravovat, upravovat a vytvářet třeba mostní tanky. Vždyť pandur nám jasně ukazuje, že namontování té Izraelské věže bez možnosti vlastních oprav byla chyba. Kolik jich tráví dlouhé měsíce čekáním na banální opravy.
      Stejně by ten K2 nebo Type 10 dával smysl pouze za předpokladu, že by se pro ně rozhoupalo Polsko. Jinak je podle mě pro nás nejlepší cesta EMBT. Poláci si ostatně také na těch jejich 2A4 nechávají předělávat pouze věže a nemění powerpack.Skrýt celý příspěvek

     • PavolR
      18:36 12.08.2019

      Scotty: Mojou predstavou by bolo ponúknuť Japoncom výrobnú základňu vo vnútri EU, kde je veľký a zatiaľ iba veľmi slabo pokrytý dopyt po moderných tankoch nahrádzajúcich L2 a T-72 ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty: Mojou predstavou by bolo ponúknuť Japoncom výrobnú základňu vo vnútri EU, kde je veľký a zatiaľ iba veľmi slabo pokrytý dopyt po moderných tankoch nahrádzajúcich L2 a T-72 (bez ohľadu na to, koľko by sme z tých tankov nakúpili my samotný.
      Keď už nákup nejakej licencie, tak by stačilo iba na podvozok (podobne ako Poliaci kúpili kórejský podvozok z K9) a vyvíjať naň špeciály, prípadne BVP.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      22:22 12.08.2019

      Oni doma na lince dělají výrobu rychlosti 2ks / rok, a budou stavět novou linku!
      To fakt myslíš vážně?

      Oni doma na lince dělají výrobu rychlosti 2ks / rok, a budou stavět novou linku!
      To fakt myslíš vážně?

     • PavolR
      23:08 12.08.2019

      Dve výrobné linky nakoniec nemusia vôbec stačiť vyrábať ... skôr to vidím na tri, pokiaľ by tým nahrádzali aj Švajčiari svoje obstarožné Leopardy - tí si aspoň 3/4 vozidiel budú ...Zobrazit celý příspěvek

      Dve výrobné linky nakoniec nemusia vôbec stačiť vyrábať ... skôr to vidím na tri, pokiaľ by tým nahrádzali aj Švajčiari svoje obstarožné Leopardy - tí si aspoň 3/4 vozidiel budú chcieť postaviť licenčne doma.
      Nemecko-francúzsky projekt sa totiž takmer iste oneskorí a Poliaci aj keby išli do K2, sotva budú stíhať vyrábať pre seba.Skrýt celý příspěvek

     • Tecka
      10:02 13.08.2019

      CerVus Tak, to prawda ,poważnych zmian w konstrukcji kadłuba nie ma., dodano APU ,to daje możliwość pasywnego działania pojazdu ,jest pare zmian we wnętrzu i wyszła jedna rzecz ...Zobrazit celý příspěvek

      CerVus
      Tak, to prawda ,poważnych zmian w konstrukcji kadłuba nie ma., dodano APU ,to daje możliwość pasywnego działania pojazdu ,jest pare zmian we wnętrzu i wyszła jedna rzecz do zmiany w trakcie badań.
      PavolR
      BVP nie ma konstrukcyjnie nic wspólnego z K9PL , na marginesie ..pierwsze spawane korpusy w HSW, trafiły w tym roku do armiiSkrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    13:52 12.08.2019

    Prodává technologie, na základě nich si můžeš vyvinou tank na úrovni roku 1970, viz. Altay vs L2.

    Prodává technologie, na základě nich si můžeš vyvinou tank na úrovni roku 1970, viz. Altay vs L2.

  • CerVus
   11:21 12.08.2019

   Ještě jeden malý detail. Japonci Typem 10 nehodlají nahrazovat těžší Type 90, je to jen doplněk k nim. Něco mezi MBT a lehkým tankem. Pak i dává smysl, že jich nedělají tolik.

   Ještě jeden malý detail. Japonci Typem 10 nehodlají nahrazovat těžší Type 90, je to jen doplněk k nim. Něco mezi MBT a lehkým tankem. Pak i dává smysl, že jich nedělají tolik.

   • PavolR
    11:39 12.08.2019

    Type90 budú musieť skôr či neskôr nahradiť, lebo už je konštrukčne nevyhovujúci pre vstavanie nových technológií, ako napr. systém C4I. Len ešte nie je jasné, koľko tankov vlastne ...Zobrazit celý příspěvek

    Type90 budú musieť skôr či neskôr nahradiť, lebo už je konštrukčne nevyhovujúci pre vstavanie nových technológií, ako napr. systém C4I. Len ešte nie je jasné, koľko tankov vlastne chcú mať v armáde.
    Napriek tomu, že je Type10 celkovo ľahší, ako Type90, jeho veža je v skutočnosti výrazne ťažšia a lepšie chránená! Čiže to porovnávanie ťažší-ľahší je zavádzajúce.Skrýt celý příspěvek

    • CerVus
     12:53 12.08.2019

     Přesto to nic nemění na faktu, že Type 10 slouží jako mobilní podpora pěchoty a tank pro manévrový boj, zatímco Type 90 je primárně určen pro boj s tanky. 10 nebyla vyvinuta jako ...Zobrazit celý příspěvek

     Přesto to nic nemění na faktu, že Type 10 slouží jako mobilní podpora pěchoty a tank pro manévrový boj, zatímco Type 90 je primárně určen pro boj s tanky. 10 nebyla vyvinuta jako náhrada 90 ale jako náhrada 74. Očividně jejich koncepce počítá s oběma druhy.
     Navíc poslední 90 jsou jen 10 let staré. Vzhledem k historii je teda pravděpodobnější, že přijdou s jiným těžším tankem než že by přezbrojily čistě na 10.Skrýt celý příspěvek

     • PavolR
      13:29 12.08.2019

      Vymýšľate si! Japonci si od Type90 ťažší tank nemôžu dovoliť, lebo aj ten majú veľký problém prevádzkovať kdekoľvek mimo ostrov Hokkaido. Type10 má lepšie pancierovanie i výzbroj ...Zobrazit celý příspěvek

      Vymýšľate si! Japonci si od Type90 ťažší tank nemôžu dovoliť, lebo aj ten majú veľký problém prevádzkovať kdekoľvek mimo ostrov Hokkaido. Type10 má lepšie pancierovanie i výzbroj (vysokotlaký kanón), než Type90, čiže sa lepšie hodí na boj s nepriateľskými tankmi a na dôvažok má aj lepšiu taktickú mobilitu. Je to už iná generácia MBT.Skrýt celý příspěvek

     • PavolR
      13:37 12.08.2019

      A ešte má Type10 pri boji s nepriateľskými tankmi výhodu v podobe zabudovaného systému C4I, ktorý do Type90 nie je možné integrovať ... jeho situačné povedomie o bojisku a ...Zobrazit celý příspěvek

      A ešte má Type10 pri boji s nepriateľskými tankmi výhodu v podobe zabudovaného systému C4I, ktorý do Type90 nie je možné integrovať ... jeho situačné povedomie o bojisku a schopnosť koordinácie medzi jednotlivými tankmi je tým pádom niekde úplne inde, než u Type90.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      13:46 12.08.2019

      Typ 10 má operovat proti vylodění a na plážích.
      Takže klasický příklad mobilita vs odolnost, tady vyhrává mobilita.

      Typ 10 má operovat proti vylodění a na plážích.
      Takže klasický příklad mobilita vs odolnost, tady vyhrává mobilita.

     • PavolR
      14:02 12.08.2019

      Type10 je odolnejší, než Type90! 6-tonový rozdiel vo váhe je daný použitím hydropeumatiky miesto tozných tyčí, kompaktnejšími rozmermi, kompozitnými materiálmi a samozrejme aj ...Zobrazit celý příspěvek

      Type10 je odolnejší, než Type90!
      6-tonový rozdiel vo váhe je daný použitím hydropeumatiky miesto tozných tyčí, kompaktnejšími rozmermi, kompozitnými materiálmi a samozrejme aj menším motorom.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      17:24 12.08.2019

      "Pancíř Typu 10 je modulární a lze jej přizpůsobit potřebám mise, a tím upravit také hmotnost a jízdní vlastnosti vozidla; hmotnost se pohybuje od 40 do 48 tun Na více webech se ...Zobrazit celý příspěvek

      "Pancíř Typu 10 je modulární a lze jej přizpůsobit potřebám mise, a tím upravit také hmotnost a jízdní vlastnosti vozidla; hmotnost se pohybuje od 40 do 48 tun

      Na více webech se ta hmotnost uvádí variabilně. Rozdíl je 2t, což odpovídá slabšímu motoru a pokroku v technologiích.Skrýt celý příspěvek

     • PavolR
      18:25 12.08.2019

      40 ton je hmotnosť úplne prázdneho vozidla. 44 ton je bojová hmotnosť aj s muníciou, palivom a spol.. 48 ton je hypotetická hmotnosť vo variante, ktorá ešte nebola nikdy reálne ...Zobrazit celý příspěvek

      40 ton je hmotnosť úplne prázdneho vozidla. 44 ton je bojová hmotnosť aj s muníciou, palivom a spol.. 48 ton je hypotetická hmotnosť vo variante, ktorá ešte nebola nikdy reálne prezentovaná.Skrýt celý příspěvek

  • Rase
   12:08 12.08.2019

   no vypadá to opravdu hrozivě, ale zase tak málo jich nemají. Podle tabulky co tam je, bude letos dodáno 6 kousků a celkem tak budou mít 99 tanků Type 10. Náklady na vývoj se ...Zobrazit celý příspěvek

   no vypadá to opravdu hrozivě, ale zase tak málo jich nemají. Podle tabulky co tam je, bude letos dodáno 6 kousků a celkem tak budou mít 99 tanků Type 10. Náklady na vývoj se odhadují na 6,3 mld jenů (1,3 mld Kč). Jednotková cena za tank Type 10 činila v roce 2011 přibližně 950 mil jenů = 11,9 mil dolarů (196,2 mil Kč). Tak nějak jsem čekal, že cena byla výrazně vyšší.Skrýt celý příspěvek

   • PavolR
    12:30 12.08.2019

    Ale to je iba prvý rok. K roku 2014 sa už zvykne uvádzať jednotková cena 8,4M USD.

    Ale to je iba prvý rok. K roku 2014 sa už zvykne uvádzať jednotková cena 8,4M USD.

    • Rase
     13:58 12.08.2019

     Tak v kurzu z roku 2014 na koruny, jde pořád o 194 mil Kč. Cena je to ale rozhodně zajímavá a fakt bych chtěl vidět Type 10 na nějakých vojskových dnech v ČR.

     Tak v kurzu z roku 2014 na koruny, jde pořád o 194 mil Kč. Cena je to ale rozhodně zajímavá a fakt bych chtěl vidět Type 10 na nějakých vojskových dnech v ČR.

  • Jirosi
   13:51 12.08.2019

   To jsou 2 ks / rok, dobrej job. Zajímalo by mě jak to zamává z jednotkovou cenou vozidla.

   To jsou 2 ks / rok, dobrej job. Zajímalo by mě jak to zamává z jednotkovou cenou vozidla.

 • Lukas
  22:18 09.08.2019

  Coś co powinno ACR zainteresować
  Podobno Portugalia i Finandia "rzuci na rynek" leopardy 2

  Coś co powinno ACR zainteresować
  Podobno Portugalia i Finandia "rzuci na rynek" leopardy 2

  • Tecka
   22:22 09.08.2019

   ...ale my jesteśmy pierwsi w kolejce ;)

   ...ale my jesteśmy pierwsi w kolejce ;)

 • Rase
  11:46 09.08.2019

  Tak si říkám, že než kompletní přestavba T-72, by bylo lepší pořádně okouknout ojeté Leclercky. I s modernizací totiž vychází docela slušně. Francouzi se je snaží udat. Záleží ale ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak si říkám, že než kompletní přestavba T-72, by bylo lepší pořádně okouknout ojeté Leclercky. I s modernizací totiž vychází docela slušně. Francouzi se je snaží udat. Záleží ale v jakém jsou stavu.Skrýt celý příspěvek

  • PavolR
   12:17 09.08.2019

   Ja mám z Francúzov taký pocit, že sa chcú zbaviť hlavne veží (projekt Eurotank) a podvozky si ponechať pre také špecializované vozidlá, ako T40.

   Ja mám z Francúzov taký pocit, že sa chcú zbaviť hlavne veží (projekt Eurotank) a podvozky si ponechať pre také špecializované vozidlá, ako T40.

   • Rase
    12:26 09.08.2019

    No T40 byl primárně na export, ve snaze zbavit se alespoň podvozků. Ale chápu tě.

    No T40 byl primárně na export, ve snaze zbavit se alespoň podvozků. Ale chápu tě.

  • Jirosi
   13:19 09.08.2019

   Leclerk, je jako Ch2 dnes cesta do pekel. Velice rychle bychom se stali jediným uživatel toho vozidla a co pak?

   Leclerk, je jako Ch2 dnes cesta do pekel. Velice rychle bychom se stali jediným uživatel toho vozidla a co pak?

   • Rase
    10:49 11.08.2019

    Francouzi si Leclercky právě modernizují a počítají s nimi ještě dlouho (2040?). Pokub by ty tanky pro nnošlyás prošly stejnou modernizací, nebyl by problém. Oproti tomu Britové ...Zobrazit celý příspěvek

    Francouzi si Leclercky právě modernizují a počítají s nimi ještě dlouho (2040?). Pokub by ty tanky pro nnošlyás prošly stejnou modernizací, nebyl by problém. Oproti tomu Britové ještě neví, jak hlubokou modernizaci zvolí.Skrýt celý příspěvek

    • PavolR
     13:47 11.08.2019

     Až za rok 2040: ...Zobrazit celý příspěvek

     Až za rok 2040: https://www.armyrecognition.co...

     Apropo, zvykne sa tu porovnávať o koľko výkonnejší je napríklad kanón od Rheinmetalu L55 než L44, ale ako je na tom francúzsky kanón CN 120-26?Skrýt celý příspěvek

     • Tecka
      14:30 11.08.2019

      L55 nie jest wcale taka lepsza od L44. Poprawiona L55a1 ,lepiej sobie radzi i ma swoje zalety ,ale L44 z upgrade ma swoje przewagi nad L55

      L55 nie jest wcale taka lepsza od L44. Poprawiona L55a1 ,lepiej sobie radzi i ma swoje zalety ,ale L44 z upgrade ma swoje przewagi nad L55

     • Rase
      18:51 11.08.2019

      Docela zajímavá otázka. CN 120-26/52 váží 3,5 tuny a délka činí 52 ráží (L52). Hlaveň má hladký vývrt a je chromovaná, chrání ji tepelně izolační obal z hořčíkové slitiny. Závěr je ...Zobrazit celý příspěvek

      Docela zajímavá otázka. CN 120-26/52 váží 3,5 tuny a délka činí 52 ráží (L52). Hlaveň má hladký vývrt a je chromovaná, chrání ji tepelně izolační obal z hořčíkové slitiny. Závěr je klínový a dvojrovinný stabilizátor se pohybuje díky elektrickým servům. Díky nabíjecímu automatu dosahuje kadence 12 výstřelů za minutu. V zásobníku se nachází 22 nábojů a v přední části korby, napravo, se nachází dalších 18 kusů munice. CN 120-26/52 může používat klasickou tankovou munici NATO. Počáteční rychlost průbojné munice LKE1 (obus flèche OFL) vyvinuté v Německu kde je známa jako DM43, činí 1790 m/s. U explosivní munice (obus explosif à charge creuse, OECC) činí počáteční rychlost 1100 m/s.

      Vzhledem k délce hlavně si myslím, že bude překonávat L44, ale bude o něco slabší než L55 - nechce se mi ale dohledávat rozdíl v počáteční rychlosti atd. L55A1 je poněkud jinde, ale myslím že i Francouzi budou mít na Leclerckách zařízení pro možnost střílet časovanou munici. Zda bude moct použít i novou německou vysokotlakou munici, tak jako L55A1, bohužel nevím, řekl bych že ne.Skrýt celý příspěvek

     • PavolR
      19:51 11.08.2019

      Na francúzzkej wikipédii som nešiel rozdiely úsťových rýchlostí tej munície medzi L/44 a L/52 ( https://fr.wikipedia.org/wiki/... ), z čoho súdim, že ...Zobrazit celý příspěvek

      Na francúzzkej wikipédii som nešiel rozdiely úsťových rýchlostí tej munície medzi L/44 a L/52 ( https://fr.wikipedia.org/wiki/... ), z čoho súdim, že rozdiel medzi L/52 a klasickou L/55 bude asi takmer zanedbateľný. Asi najmarkantnejším rozdielom bude, že francúszky kanón je takmer o 700 kg ľahší, než nemecký L/55.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     19:27 11.08.2019

     Rase: Koupíme tank, co nedostane další modernizaci, armáda ho dostane v roce 2028+, a po roce 2040 by se vyřazoval? Cena bude určitě vyšší než co platí FRa, protože my bychom ...Zobrazit celý příspěvek

     Rase: Koupíme tank, co nedostane další modernizaci, armáda ho dostane v roce 2028+, a po roce 2040 by se vyřazoval?
     Cena bude určitě vyšší než co platí FRa, protože my bychom chtěli starou uloženku. Zase díky sériovosti by mohla být zajímavá.Skrýt celý příspěvek

     • Rase
      19:40 11.08.2019

      Dám nějaká čísla. V roce 2015 na janes.com, konkrétně rozhovor s Stéphanem Mayerem, ředitelem Nexteru, se mluvilo o tom, že francouzská armáda bude prodávat 206 z nadbytečných ...Zobrazit celý příspěvek

      Dám nějaká čísla. V roce 2015 na janes.com, konkrétně rozhovor s Stéphanem Mayerem, ředitelem Nexteru, se mluvilo o tom, že francouzská armáda bude prodávat 206 z nadbytečných tanků Leclerc (nejspíš 1. série). Prodej bude zprostředkovávat Nexter za zbytkovou cenu 4 mil dolarů za kus. Zájem prý měli Arabové, ale od té doby ticho po pěšině.
      Nutno zmínit, že Francouzi zaplatí za modernizaci 200 Leclerců a 18ti podpůrných vozidel, na standard Leclerc XLR, celkem 300 mil euro - cca 8 mld Kč. Všechny tanky mají být zmodernizovány v letech 2020-2028 a má prodloužit životnost minimálně do roku 2040. Jednotková cena vychází zhruba na 1,5 mil dolarů.

      v ideálním případě by tedy ojetý Leclerc zmodernizovaný na XLR by vyšel na 5,5 mil dolarů za kus. 40 kousků by vyšlo na nějakých 5 mld Kč. Když to vynásobíme dvěma kvůli zázemí atd. tak to máme 10 mld Kč. Za mě docela zajímavá možnost. Šlo by o zajímavý krok k zájmu o nový euro tank - nebo spíš francouzský tank nové generace (pokud se MGCS rozpadne).Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      08:06 12.08.2019

      Určitě je to lepší jak T-72. Ale dost pochybuji, že tu bude mít někdo koule koupit tanky za 10+ mld. na 12.let :)

      Určitě je to lepší jak T-72. Ale dost pochybuji, že tu bude mít někdo koule koupit tanky za 10+ mld. na 12.let :)

     • Rase
      09:56 12.08.2019

      Jirosi: myslím že pokud se rozhodneme rychle, tak budou i docela rychle dodány. Samozřejmě, pokud budeme čekat až do roku 2025, s dodáním ideálně okamžitě, tak to možnosti dost ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi:
      myslím že pokud se rozhodneme rychle, tak budou i docela rychle dodány. Samozřejmě, pokud budeme čekat až do roku 2025, s dodáním ideálně okamžitě, tak to možnosti dost omezuje. V podstatě by pak zbyl akorát pronájem Leopardů 2A7EU. Leclercky u francouzské armády a vlastně i u nás, bude muset vydržet tak dlouho, jak bude potřeba. Nejde říct, že se v roce 2040 všechny rozpadnou nebo tak něco :-D

      Obecně bych se do budoucna držel raději francouzské tankové školy (lehčí tank se silnou výzbrojí a důrazem na elektroniku). Ideálně abysme za nákup Leclercků byli přizvání k jejich projektu (klidně jen dodávka malých částí) - pokud se německo-francouzský rozpadne.Skrýt celý příspěvek

     • Clanek
      11:03 12.08.2019

      Proc se vsichni dnes tak boji udelat klidne dlouhodobejsi reseni? Vsichni se spolehaji ze dnesni tanky jsou zastarale, v ocekavanich na revoluci, ale ona nemusi prijit. Nehlede na ...Zobrazit celý příspěvek

      Proc se vsichni dnes tak boji udelat klidne dlouhodobejsi reseni? Vsichni se spolehaji ze dnesni tanky jsou zastarale, v ocekavanich na revoluci, ale ona nemusi prijit. Nehlede na to ze pokud se eurotank zamyslel na roky 2030-2035, tak uz tehda se dalo mezi radky vycist ze to bude nejdriv 2040, pak nejaka ta dekadicka na vyladeni linky a produkci takoveho poctu tanku, ze budou hrat v jednotkach kolem nas prim a jsme kde? Nu, strelim od boku, ale tipnu ze za 2050. Takze je koupe Leo2 nebo Leclercu a postaveni jich na uroven toho nej co zname dnes hloupost? Nemyslim si. Kdybychom zacali jednat dnes, tak mame moderni (jedno jestli nove vyrobene, nebo hloubkove zmodernizovane ulozenky) tanky za 5 let a poslouzi dalsich 30.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      11:50 12.08.2019

      Rase: Linka je do 2028 vytížena dodávkami pro Fra, takže my až po nich :) Problém je, že to bude repas. Něco jako máme dnes T-72, a kdo zaplatí modernizaci v roce 2040-5? Fra bude ...Zobrazit celý příspěvek

      Rase: Linka je do 2028 vytížena dodávkami pro Fra, takže my až po nich :)
      Problém je, že to bude repas. Něco jako máme dnes T-72, a kdo zaplatí modernizaci v roce 2040-5? Fra bude dojíždět náhradní díly, protože budou vyřazovány na úkor nového tipu. To není více dílů pro nás, ale ukončení jejich výroby :(

      Clanek: S tebou souhlasím, ale repasovaný Leclerk/L2 není nový tank!

      Přitom náklady na zázemí budou stejné jako u nového.
      Pokud někam dáme tolik peněz, mělo by té mít potencionál, další alespoň jedné modernizaci. Služba 15+, modernizace(2-5)+15.Skrýt celý příspěvek

 • danny
  09:33 08.08.2019

  Při pohledu po okolí ČR a do světa se mi čím dál víc líbí představa oživení vývoje 15ti tunové věže s možností zástavby buď německé, případně polské, ukrajinské nebo slovenské ...Zobrazit celý příspěvek

  Při pohledu po okolí ČR a do světa se mi čím dál víc líbí představa oživení vývoje 15ti tunové věže s možností zástavby buď německé, případně polské, ukrajinské nebo slovenské verze 120 kanonu (za úvahu stojí i možnost zástavby derivátů původní ráže). Francouzský modulární pancíř, izraelské senzory, česká optika, ideálně osvědčené věci, které už se používají jinde. Hrát si s tím, aby se dala posadit na libovolnou verzi podvozku T-72.
  Ty korby ještě svou práci odvedou a je jich po světě spousta. Pokud by se povedlo něco takového s čelní odolností kolem 750mm RHAe, nulovými požadavky na úpravu podvozku (max. výměna generátoru) a udržet cenu do 2 mio USD, 200+ zákazníků by se určitě našlo.
  Zvýšení bojové hodnoty by bylo řádové, akviziční a provozní náklady by nijak výrazně nevybočovaly z toho, co dnes armáda provozuje. Exportní potenciál by držel při životě výrobu a snad by se nestalo, že za pět let nebudou díly k dispozici.
  Jak se začne sahat do powerpacku, prodlužovat korba a podobně, tak ty náklady letí raketově nahoru a ztrácí to celé smysl.Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   14:18 08.08.2019

   Původní motor je slabý, nová věž a pancéřování by určitě byla těžší než ta malá ruská, nový powerpack a pancéřování korby asi nelze vynechat.

   Původní motor je slabý, nová věž a pancéřování by určitě byla těžší než ta malá ruská, nový powerpack a pancéřování korby asi nelze vynechat.

   • danny
    15:43 08.08.2019

    Liberal shark: proto říkám limit do 15 t, což byla hmotnost kalkulovaná hmotnost věže T21, předpokládám s ohledem na nosnost podvozku. Pokud jde o výměnu powerpacku, tak opět, ...Zobrazit celý příspěvek

    Liberal shark: proto říkám limit do 15 t, což byla hmotnost kalkulovaná hmotnost věže T21, předpokládám s ohledem na nosnost podvozku.
    Pokud jde o výměnu powerpacku, tak opět, alternativy již existují a bylo by je možné řešit postupně s koncem životnosti stávajících pohonných jednotek. Ale nějaké zaangažování ČR do vývoje považuji za nerealistickou ambici.
    Jinak co se týče podmotorovanosti, předpokládám, že ambicí tankových jednotek v AČR nikdy nebude provádění obchvatů nebo rychlých průlomů do týlu nepřítele.
    Etapovou výměnu věží a postupné nahrazování powerpacku považuji za zajímavou cestu, jak rozložit akviziční náklady na akceptovatelné výši a přitom postupně zvyšovat bojeschopnost. Zároveň udržet na uzdě provozní náklady, např. výcvik řidičů by mohl klidně probíhat na oživených uloženkách, nebylo by nutné opotřebovávat novou techniku. Zároveň by patrně nebylo nutné okamžitě měnit podvaly, tahače, vagony, kompletní opravárenské zázemí atd...Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     15:51 08.08.2019

     "Zároveň by patrně nebylo nutné okamžitě měnit podvaly, tahače, vagony, kompletní opravárenské zázemí atd..." To snad ani nevyslovuj nahlas.... Pak raději tu 7. mech zrušme. Když ...Zobrazit celý příspěvek

     "Zároveň by patrně nebylo nutné okamžitě měnit podvaly, tahače, vagony, kompletní opravárenské zázemí atd..."

     To snad ani nevyslovuj nahlas.... Pak raději tu 7. mech zrušme. Když nemáme ani na vybavení, aby vyjeli za kasáren na cvičák.Skrýt celý příspěvek

     • danny
      11:19 09.08.2019

      Jirosi: já jen reflektuji realitu. Když vidím, jak to vypadá dnes, nečekám, že se stane nějaký zázrak a za pět let bude všechno jinak. Proto raději hledám realistické scénáře, než ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi: já jen reflektuji realitu. Když vidím, jak to vypadá dnes, nečekám, že se stane nějaký zázrak a za pět let bude všechno jinak. Proto raději hledám realistické scénáře, než optimální.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      12:55 09.08.2019

      Realita je taková, že buď všechno to vyměníme, nebo budeme někdy v budoucnu budovat od znovu. Přitom nové vybavení tohoto typu musí jít i z BVP, takže dává smysl na to navázat i ...Zobrazit celý příspěvek

      Realita je taková, že buď všechno to vyměníme, nebo budeme někdy v budoucnu budovat od znovu. Přitom nové vybavení tohoto typu musí jít i z BVP, takže dává smysl na to navázat i tankové. Když slouží spolu v jednotce.Skrýt celý příspěvek

    • Rase
     19:11 08.08.2019

     Ve své době (cca 1995) měla věž T21 stát zhruba 2,8 – 3,5 mil dolarů. Přitom modernizace T-72M4CZ vyšla zhruba na 5,5 mil dolarů za kus (150 mil Kč). Dnešní ceny by asi byly o něco ...Zobrazit celý příspěvek

     Ve své době (cca 1995) měla věž T21 stát zhruba 2,8 – 3,5 mil dolarů. Přitom modernizace T-72M4CZ vyšla zhruba na 5,5 mil dolarů za kus (150 mil Kč). Dnešní ceny by asi byly o něco jinačí.Skrýt celý příspěvek

     • danny
      11:22 09.08.2019

      Rase: jo, ale v té době byla většina uvažovaných komponent prakticky high-tech. Věřím, že při maximálním využití existujících komponent s zaplaceným vývojem a bez snah o zbytečnou ...Zobrazit celý příspěvek

      Rase: jo, ale v té době byla většina uvažovaných komponent prakticky high-tech. Věřím, že při maximálním využití existujících komponent s zaplaceným vývojem a bez snah o zbytečnou customizaci, by cena mohla být výrazně nižší.
      I když tam nenacpeš top hračky, ale dobře sladěné, dá se udělat spousta muziky za rozumné peníze.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      18:48 09.08.2019

      Bud chceš moderní věci, nebo levnou věž. Obě věci nejdou.

      Bud chceš moderní věci, nebo levnou věž. Obě věci nejdou.

    • technik
     06:31 09.08.2019

     To Danny Věž T72 M1 váží 14 tun T72 M4cz bude těžší cislo neznám takže nechápu význam dělat novou věž. Zabudovat slovenský kanon,ten má jaky výhody o proti stávajícímu? Jinak ...Zobrazit celý příspěvek

     To Danny
     Věž T72 M1 váží 14 tun T72 M4cz bude těžší cislo neznám takže nechápu význam dělat novou věž. Zabudovat slovenský kanon,ten má jaky výhody o proti stávajícímu?
     Jinak nemixovat, pancíř co dokáží Francouzů umíme taky, od izraelcu raději už nikdy nic, ne že by neumeli ale dokud neposkytnou materiály na vyšší stupně oprav tak s jejich přístupem a rychlosti bude zase půlka mašin stát a čekat než něco opraví. Co se týká motoru, stávající V84 je pralesní motor ale postačuje, každý kdo s tím jezdil potvrdí že když jedou t72 M4cz a mají v sestavě starý vyprošťovací t72 ta starý hajtry nijak extra nezaostávají za modernou, každopádně je to příjemný bonus udělat powerpack už jen kvůli udrzbe a k tomu pár koní na víc.Skrýt celý příspěvek

     • technik
      06:39 09.08.2019

      Jen se opravím klasika má v46 která se dá upravit na v84.

      Jen se opravím klasika má v46 která se dá upravit na v84.

     • PavolR
      08:02 09.08.2019

      Z úplne rovnakého dôvodu, prečo aj Rusi plánujú pre svoje modernizované staršie T-90 nové, zvárané, veže (tie zaviedli až s verziou T-90A) - vyššia odolnosť. Ďalšou výhodou je, že ...Zobrazit celý příspěvek

      Z úplne rovnakého dôvodu, prečo aj Rusi plánujú pre svoje modernizované staršie T-90 nové, zvárané, veže (tie zaviedli až s verziou T-90A) - vyššia odolnosť. Ďalšou výhodou je, že nová veža je už v základe projektovaná na nové požiadavky, čo pri modernizácii pôvodnej môže spôsobiť nemalé konštrukčné problémy a nevyhnutné kompromisy.
      Výhodou zavedenia 120mm kanónu je, popri kompatibilite s absolútnou väčšinou spojencov, aj lepší prístup k účinnejším typom munície - Rusi svoje najnovšie technológie do NATO vyvážať nebudú.Skrýt celý příspěvek

     • technik
      08:23 09.08.2019

      Tak nějak u rusů to pochopím,tam ty počty jsou někde jinde. U nás bych volil z finančních důvodu věž M1 doplněnou o reaktivní pancíř. Přece jen ta koncepce má už něco za sebou a ty ...Zobrazit celý příspěvek

      Tak nějak u rusů to pochopím,tam ty počty jsou někde jinde. U nás bych volil z finančních důvodu věž M1 doplněnou o reaktivní pancíř. Přece jen ta koncepce má už něco za sebou a ty plánované počty spíše slouží k udržení tankového vojska, šel bych levnější a pro výcvik efektivnější cestou. Vlastně armáda se tak i při modernizaci rozhodla a žádná extra modernizace snad kromě srp to nebude.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      10:33 09.08.2019

      Techniku a tady s tebou souhlasím. U nás ty nové T-72 by jezdili 15(20)let.
      V Rusku budou rádi když dostanou za 40.let generálku.

      Techniku a tady s tebou souhlasím. U nás ty nové T-72 by jezdili 15(20)let.
      V Rusku budou rádi když dostanou za 40.let generálku.

     • danny
      11:30 09.08.2019

      Technik: kromě důvodů, které uvedl PavolR přidám ještě servopohony, snazší zástavbu stabilizace kanonu atd..., která už je hotová, vyvinutá pro jiné typy věží a prostornější ...Zobrazit celý příspěvek

      Technik: kromě důvodů, které uvedl PavolR přidám ještě servopohony, snazší zástavbu stabilizace kanonu atd..., která už je hotová, vyvinutá pro jiné typy věží a prostornější interiér. Ale klíčová je odolnost na dvojnásobku současné hodnoty i bez použití drahého reaktivního pancíře.
      120 kanon kvůli exportnímu potenciálu. Máš řadu zemí, které T-72 mají nebo je nikdo nebude popotahovat, když koupí sociální verzi tanku sice s ruským podvozkem, ale NATO věží. A vzhledem k tomu, že LEO 3 hned tak nebude, máš tady pořád krásných 15 - 20 let otevřený trh. A souhlas, V84 na dojetí do obranných pozic celkem stačí, větší problém vidím v pomalé zpátečce, než v samotném motoru.Skrýt celý příspěvek

     • saracen1
      12:44 09.08.2019

      Čo je to za vežu M1?

      Čo je to za vežu M1?

     • Jirosi
      12:57 09.08.2019

      T-72M1 = Věž z M1.

      T-72M1 = Věž z M1.

   • CerVus
    20:56 08.08.2019

    Někde jsem četl, že by do t72 měl jit zamontovat bez vetsich zásahů do konstrukce šasi výkonnější motor i převodovka, který vyrábějí Srbové. Na to věž z PT-17 a byl by to posun.

    Někde jsem četl, že by do t72 měl jit zamontovat bez vetsich zásahů do konstrukce šasi výkonnější motor i převodovka, který vyrábějí Srbové. Na to věž z PT-17 a byl by to posun.

  • Scotty
   14:44 08.08.2019

   Jak píše liberal shark, pokud by to s modernizací T-72 někdo myslel vážně je náhrada původního motoru a převodovky novým powerpackem nezbytná.

   Jak píše liberal shark, pokud by to s modernizací T-72 někdo myslel vážně je náhrada původního motoru a převodovky novým powerpackem nezbytná.

   • Jirosi
    14:54 08.08.2019

    Ale pak z původního tanku zůstane jen:
    -Posádka
    -Stání v garáži
    -Registrační číslo u armády

    Zbytek bude nový :(

    Ale pak z původního tanku zůstane jen:
    -Posádka
    -Stání v garáži
    -Registrační číslo u armády

    Zbytek bude nový :(

    • Scotty
     15:47 08.08.2019

     No tak to je. Proto nejsem příznivce modernizace T-72. Pokud se to má udělat pořádně tak z původního tanku moc nezbude. T-72 je zkrátka tank vyrobený pro nasazení v obrovských ...Zobrazit celý příspěvek

     No tak to je. Proto nejsem příznivce modernizace T-72. Pokud se to má udělat pořádně tak z původního tanku moc nezbude. T-72 je zkrátka tank vyrobený pro nasazení v obrovských počtech a pro strukturu armády kterou tu už dávno nemáme.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   18:14 08.08.2019

   https://ct24.ceskatelevize.cz/...

   Jen vysílačky za 1,5 miliardy Kc :)

   https://ct24.ceskatelevize.cz/...

   Jen vysílačky za 1,5 miliardy Kc :)

 • bredy
  19:23 07.08.2019

  Omlouvám se. Ale pořád mám pocit že armáda má v nákupu pořád co dohánět. A máme sotva na nákup pár desítek Trabantů. A přemýšlí se jestli koupit do výbavy ostřikovače. A pořád zde ...Zobrazit celý příspěvek

  Omlouvám se. Ale pořád mám pocit že armáda má v nákupu pořád co dohánět. A máme sotva na nákup pár desítek Trabantů. A přemýšlí se jestli koupit do výbavy ostřikovače. A pořád zde někdo pobíhá a myslí že někdo zaplatí Mercedes. Nebo alespoň dopředu dát logo. Ať to vypadá lépe. Vezmu to z druhé strany. Mi opravdu nemáme na nejdražší tanky na světě. A ani nechci dopadnout jako Rakousko s letadly. . Může zde někdo jasně říci že na 90% na něco nedosáhneme ani náhodou. Děkuji.Skrýt celý příspěvek

  • Rase
   20:42 07.08.2019

   tak je klidně možné, že se nákup bude protahovat tak dlouho, než se změní vláda nebo přijde ekonomický sešup. Ostatně s radary a vrtulníky (a vlastně vším) je to samé oddalování. ...Zobrazit celý příspěvek

   tak je klidně možné, že se nákup bude protahovat tak dlouho, než se změní vláda nebo přijde ekonomický sešup. Ostatně s radary a vrtulníky (a vlastně vším) je to samé oddalování. Jelikož ale BVP-2 prakticky přesluhují životnost, tak by se narychlo nechaly zmodernizovat u VOP CZ ve finském stylu (tedy dost lehce). Ve výsledku by pak měli Slováci mnohem lepší stroje než my :-)Skrýt celý příspěvek

  • Clanek
   07:49 08.08.2019

   O cem pisete, o penezich nebo o vuli? CR totiz nema nedostatek penez, CR se dlouhodobe potyka s nedostatkem vule je utratit ne na dalsi tisice uredniku, ne na zvedani socialnich ...Zobrazit celý příspěvek

   O cem pisete, o penezich nebo o vuli? CR totiz nema nedostatek penez, CR se dlouhodobe potyka s nedostatkem vule je utratit ne na dalsi tisice uredniku, ne na zvedani socialnich davek, ne na repku a jiny mor prirody, ale na armadu ALESPON v mire prislibene alianci v case vstupu do ni. Pokud se tahle vule nezmeni, pak ano, skutecne CR "nema" na high tech hracky. Kdyz ale pripustime zebychom meli plnit alespon to k cemu jsme se zavazali, pak svete div se ma CR ruce volne a muze si dovolit v aktualne poptavanych poctech vlastne vse.
   Jediny skutecny problem pak bude to ze ted zvoni hrana velkemu mnozstvi techniky najednou, takze nakupovat ted vse a v nejvyssi kvalite, ne, na to CR objektivne vazne penize nema. Kdyz se ale planovane nakupy rozprostrou do 1-2 dekad opet neni problem, tedy ne v penezich.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    09:03 08.08.2019

    To si trochu pleteš, to není náhoda! To je cíl. Přidělíš armádě prostředky, ale pak je vrátiš do rozpočtu a ukážeš vyrovnaný rozpočet. Přitom účet budou platit další vlády a ...Zobrazit celý příspěvek

    To si trochu pleteš, to není náhoda! To je cíl. Přidělíš armádě prostředky, ale pak je vrátiš do rozpočtu a ukážeš vyrovnaný rozpočet. Přitom účet budou platit další vlády a karavana jede dal :)Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    09:05 08.08.2019

    Jedinou sociální dávkou co se zvýšila je doplatek na jízdné! Vlajková loď ANO!
    Zbytek jen napravoval stav směrem k roku 2008-9.

    Jedinou sociální dávkou co se zvýšila je doplatek na jízdné! Vlajková loď ANO!
    Zbytek jen napravoval stav směrem k roku 2008-9.

   • CerVus
    09:29 08.08.2019

    Tam bude i problém ve schopnosti nebo spíše neschopnosti lidí, kteří o nákupech rozhodují, plus zákonů a předpisů, které to ješte vice komplikují. To že ministři za ANO jsou ...Zobrazit celý příspěvek

    Tam bude i problém ve schopnosti nebo spíše neschopnosti lidí, kteří o nákupech rozhodují, plus zákonů a předpisů, které to ješte vice komplikují. To že ministři za ANO jsou neschopné a bezpatření loutky, které dle stranického zadání jen vracejí peníze zpět do rozpočtu je jen třešničkou na dortu.Skrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     14:20 08.08.2019

     Předchozí ministři snad byli lepší ? Ti, co náhodou něco koupili, málem skončili v base :-(.

     Předchozí ministři snad byli lepší ? Ti, co náhodou něco koupili, málem skončili v base :-(.

     • Jirosi
      16:06 08.08.2019

      Ono to nelze soudit jen optikou barvy vlády, ale taky optikou kondice ekonomiky CR.

      Ono to nelze soudit jen optikou barvy vlády, ale taky optikou kondice ekonomiky CR.

 • juhelak
  12:21 07.08.2019

  Podle me v rámci toho vývoje zjistí že od píky to vyjde strasne nákladne. to může být čistá skládačka.. nakup korby s licencí Korea, vež Německo/ Francie, vybaveni vnitřku Polsko/ ...Zobrazit celý příspěvek

  Podle me v rámci toho vývoje zjistí že od píky to vyjde strasne nákladne. to může být čistá skládačka.. nakup korby s licencí Korea, vež Německo/ Francie, vybaveni vnitřku Polsko/ EU.

  U nas by byla i pekna skládačka korba Japonsko/IS, vež Nemecko, vybava Meopta/EU-USA. A Samozrejme motory Nemecko. Software CZK.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   14:53 07.08.2019

   Systém ten umí to a ten zas tamto, se tu dělal. Ale do hromady už nám nefunguje skoro nic :)

   Systém ten umí to a ten zas tamto, se tu dělal. Ale do hromady už nám nefunguje skoro nic :)

 • Jirosi
  15:45 06.08.2019

  V diskuzi je hodně zmiňován K2 z J.K. Měl bych otázku kolik si jich vlastně pořídila, ekonomiky Polska a J.K. asi nemá cenu srovnávat.

  V diskuzi je hodně zmiňován K2 z J.K. Měl bych otázku kolik si jich vlastně pořídila, ekonomiky Polska a J.K. asi nemá cenu srovnávat.

  • PavolR
   20:10 06.08.2019

   Skôr než o hospodárstvo, ide o rozdielne štrukturálne zloženie tankových vojsk. J. Kórea disponuje cca 1500 tankmi K1 (z čoho 1/3 je K1A2 a zvyšok sa práve modernizuje na úroveň ...Zobrazit celý příspěvek

   Skôr než o hospodárstvo, ide o rozdielne štrukturálne zloženie tankových vojsk. J. Kórea disponuje cca 1500 tankmi K1 (z čoho 1/3 je K1A2 a zvyšok sa práve modernizuje na úroveň K1E1), ktoré sú rovesníkmi nemeckých L2A4 a L2A5. Tanky K2 nie sú určené na náhradu K1, ale M48 a preto je ich v troch sériách objednaných 338 ks (z čoho sa zatiaľ s omeškaniami postavilo asi 100).
   Čiže Kórejci majú už teraz asi 1600 tankov porovnateľných, alebo prevyšujúcich tých cca 250 poľských Leopardov a netlačí ich čas.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    21:37 06.08.2019

    Tedy 100ks, děkuji. Mě je celkem jedno kolik mají dalších. Už jen to, že těchto mají jen "100". Tzn. 1/3 plánovaných ukazuje na výhodnost koupě... a úspory při provozu. Netlačí je ...Zobrazit celý příspěvek

    Tedy 100ks, děkuji. Mě je celkem jedno kolik mají dalších.
    Už jen to, že těchto mají jen "100". Tzn. 1/3 plánovaných ukazuje na výhodnost koupě... a úspory při provozu.
    Netlačí je čas, je poněkud alibismus. U tanků stárne jejich vybavení, a linka na výrobu se musí zaplatit. Pokud by jela výroba 300+ ks doma nemuseli by je prodávat, neměli by čas na výrobu jinam.Skrýt celý příspěvek

    • PavolR
     07:48 07.08.2019

     Ono to "netlačí ich čas" nie je obhajoba pomalosti výroby, iba zdôraznenie, že nemajú dôvod k panike. K1 plánujú modernizovať do roku 2026 (ale som múdry s wikipediou), čiže majú o ...Zobrazit celý příspěvek

     Ono to "netlačí ich čas" nie je obhajoba pomalosti výroby, iba zdôraznenie, že nemajú dôvod k panike. K1 plánujú modernizovať do roku 2026 (ale som múdry s wikipediou), čiže majú o minimálne do 2050 vystarané.

     Čo sa rýchlosti výroby týka, s tým sa nedá vôbec nič robiť. Výroba prvých 100 tankov in trvala 6 rokov, podobne ako Japoncom pri Type10 a pochybujem, že by ktokoľvek bol schopný vyrobiť a zaviesť prvých 100 technologicky porovnateľných tankov od toho rýchlejšie - s každou ďalšou generáciou je tento proces pomaľší.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      13:48 07.08.2019

      Chápeš, že místo nákupu nových modernizují staré...
      Rychlost výroby 100ks/6.let ... Polsko chce, chce tak kterého bude mít 800-1000ks, při téhle rychlosti by ho vyráběli 60.let!

      Chápeš, že místo nákupu nových modernizují staré...
      Rychlost výroby 100ks/6.let ... Polsko chce, chce tak kterého bude mít 800-1000ks, při téhle rychlosti by ho vyráběli 60.let!

     • PavolR
      16:53 07.08.2019

      Jirosi: To predsa aj Američania (a Nemci). Vtip je v tom že taký moderný tank, z ktorého by dokázali Poliaci (alebo ktokoľvek iný) postaviť požadované množstvo v kratšom čase, ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi: To predsa aj Američania (a Nemci).
      Vtip je v tom že taký moderný tank, z ktorého by dokázali Poliaci (alebo ktokoľvek iný) postaviť požadované množstvo v kratšom čase, neexistuje.Skrýt celý příspěvek

     • CerVus
      19:08 07.08.2019

      Jirosi: Ale vždyť u K2 nemusíš díky licenční výrobě řešit tempo výroby v JK. Tady by šlo jen o to kolik by jich dokázali za rok smontovat v Polsku.

      Jirosi: Ale vždyť u K2 nemusíš díky licenční výrobě řešit tempo výroby v JK. Tady by šlo jen o to kolik by jich dokázali za rok smontovat v Polsku.

     • Jirosi
      22:40 07.08.2019

      Cervus: JK, je dokáže sekat zmíněnou rychlostí. Při své technické vyspělosti, a finančních zdrojích. V Polsku je budou dělat 2x-3x(4x) rychleji. Tomu opravdu věříš? Licence = ...Zobrazit celý příspěvek

      Cervus: JK, je dokáže sekat zmíněnou rychlostí. Při své technické vyspělosti, a finančních zdrojích.
      V Polsku je budou dělat 2x-3x(4x) rychleji. Tomu opravdu věříš?
      Licence = možnost to vyrábět, ale co dnes znamená vyrábět?
      Smontovat do hromady díly, co se vyrobí jinde.Skrýt celý příspěvek

     • CerVus
      23:17 07.08.2019

      Jirosi: Tak vždy mohou mít větší montážní linku. Korejci navíc tvrdili, že se nebrání přenést celou výrobu i s know-how. Jestli doma vyrábí tanky tou rychlostí tak to může být jen ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi: Tak vždy mohou mít větší montážní linku. Korejci navíc tvrdili, že se nebrání přenést celou výrobu i s know-how. Jestli doma vyrábí tanky tou rychlostí tak to může být jen potvrzení jejich ochoty.
      Ono i tak podle mě nemůžeš takhle na dálku přesně vědět proč jich dělají jen tak málo. V Německu také nemají jen A7, ale mají spousty A6 přitom mají kapacity na jejich modernizaci. Moderní vševojsková armáda s námořnictvem prostě stojí strašně moc a obměna techniky je finanční zátěž i pro bohaté státy.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      09:12 08.08.2019

      Německu nestojí na hranicích Francouz co jim každý den pošle jednu až dvě noty o zničení jejich země. V Německu nemají jen pozastavenou válku. Už si viděl stát co zastavil, nebo ...Zobrazit celý příspěvek

      Německu nestojí na hranicích Francouz co jim každý den pošle jednu až dvě noty o zničení jejich země. V Německu nemají jen pozastavenou válku.

      Už si viděl stát co zastavil, nebo brzdil výrobu levné a funkční pokrokové techniky?

      Tohle se dělá jen ze dvou důvodů peníze, nebo jsou z technikou problémy.
      Peníze jsou v Pl určitě větší problém než v J.K.
      Technické problémy těžko vyřeší, když chtějí kupovat celou licenci.Skrýt celý příspěvek

 • RiMr71
  14:10 06.08.2019

  Jak je na tom Polsko vztahově s Izraelem? Historické vazby by měly být silné... že by svoji "nouzi" vyřešili tím "nejhezčím" možným způsobem a my bychom by se s nimi ...Zobrazit celý příspěvek

  Jak je na tom Polsko vztahově s Izraelem? Historické vazby by měly být silné... že by svoji "nouzi" vyřešili tím "nejhezčím" možným způsobem a my bychom by se s nimi svezli...
  https://youtu.be/EAggCEn_Ya8... Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   14:51 06.08.2019

   Nevím jak dnes, ale historicky bylo katolické Polsko vždy hodně antisemitské.

   Nevím jak dnes, ale historicky bylo katolické Polsko vždy hodně antisemitské.

   • Englbert
    16:23 06.08.2019

    A to se moc nezmenilo.

    A to se moc nezmenilo.

   • Lukas
    18:19 06.08.2019

    Dlatego mieliśmy największa diasporę żydów w Europie... Tak - to jest logiczne... Tak ja wiem, zawsze przedstawiało się i przedstawia Polaków jako antysemitów - ale fakty i cyfry ...Zobrazit celý příspěvek

    Dlatego mieliśmy największa diasporę żydów w Europie...
    Tak - to jest logiczne...

    Tak ja wiem, zawsze przedstawiało się i przedstawia Polaków jako antysemitów - ale fakty i cyfry są nieco inne

    No ale wiadomo - katolik = samo zło...Skrýt celý příspěvek

   • Tesil
    19:08 06.08.2019

    Traduje se,že Poláci zabili více Židů než Němců. Některé americké armádní prodeje mohou být podmíněny kompenzací pro potomky polských Židů.Jen hodnota zabaveného majetku činí 230 ...Zobrazit celý příspěvek

    Traduje se,že Poláci zabili více Židů než Němců.
    Některé americké armádní prodeje mohou být podmíněny kompenzací pro potomky polských Židů.Jen hodnota zabaveného majetku činí 230 miliard zlotých.
    Asi tak.Skrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     14:32 08.08.2019

     Jediný evropský národ, který má vůči židům 100% čisté svědomí, jsou Dánové. Všichni ostatní včetně Rusů se na židovském holokaustu nějakým způsobem podíleli.

     Jediný evropský národ, který má vůči židům 100% čisté svědomí, jsou Dánové. Všichni ostatní včetně Rusů se na židovském holokaustu nějakým způsobem podíleli.

   • Nesher
    20:48 06.08.2019

    Historicky ne, polský antisemitismus lze datovat (jako rozpoznatelný fenomén) až někdy od 17-18. století. Ve středověku polská aristokracie naopak Židy vyhnané ze západní a střední ...Zobrazit celý příspěvek

    Historicky ne, polský antisemitismus lze datovat (jako rozpoznatelný fenomén) až někdy od 17-18. století. Ve středověku polská aristokracie naopak Židy vyhnané ze západní a střední Evropy vítala a často je nechávala spravovat panství (byli velmi vzdělaní a uměli obchodovat), bohužel tím vznikaly antisemitské nálady mezi sedláky jimž někteří Židé de facto šéfovali. Po rozdělení Polska se to, hlavně v ruském záboru, ještě zhoršilo. Rusko bylo vždy silně antisemitské (viz Protokoly sionských mudrců). A meziválečný sanační režim byl otevřeně antisemitský, samozřejmě nikoliv tak jako třeba III. říše. Polský režim chtěl postupně Židy z Polska vystrnadit rozhodně ani na vteřinu nikoho nenapadlo je zabít, proto třeba podporoval (penězi i zbraněmi) radikální sionisty v tehdejší Palestině (když budou mít vlastní stát, tak postupně odejdou), uplatňoval různé administrativní překážky jak kvóty pro Židy na universitách (proto mnoho Židů z Haliče studovalo v Praze, za všechny Simon Weisenthal). Ale to se netýkalo jenom ˇˇŽidů, obecně byl polský režim národnostně nesnášenlivý, Situace největší, tj. ukrajinské menšiny se třeba s postavením menšin v ČSR z hlediska možnosti studovat ve vlastní řeči, možnosti vydávat knihy, časopisy atd. byla tristní. O polonizaci se vláda snažila i u české menšiny na Volyni, české učitele, které carský režim toleroval (pokud je nemusel platit) ihned odvolali a celé školství bylo důsledně polonizováno, přičemž v tu samou dobu Polsko neustále poukazovalo na "útlak" polské menšiny v ČSR (přičemž polské školy u nás normálně existovaly a existují).
    Nejhorší to samozřejmě bylo za okupace, k dobru je nutno Polákům přiznat, že tzv. podzemní stát se k pronásledování Židů a jejich udávání Němcům stavěl velmi nepřátelsky a Zemská armáda některé takové kolaboranty popravila. Nicméně různé ozbrojené formace se k tomu stavěly různě. Z hlediska antisemitismu na tom byla nejlépe levicová Lidová armáda, u AK záleželo na místních okolnostech a vlivu vedení v konkrétní jednotce. U dalších formací jako NSZ či rolnické prapory to bylo již horší. U části civilního obyvatelstva, zvláště venkovského nebylo zabíjení ukrývajících se Židů, případně jejich udávání Němcům (za proviant) nic neobvyklého, ale nelze ani omylem říci, že to byl jev masový, byť v některých částech Polska to bylo častější než v jiných. K pogromům (Kielce, Krakov) došlo i po válce. Následně to spustilo utečeneckou vlnu přes ČSR. ČSR se tehdy zachovala slušně, otevřela hranice a umožnila lidem z JOINTu ty lidi ubytovat a následně transportovat dál do Evropy (cíl byl Izrael). Dnes je polská židovská komunita prakticky neviditelná a málo početná. Přesto lze u části polské společnosti (řekněme té méně vzdělané a silně konzervativní) pozorovat cosi jako "antisemitismus bez Židů". Obecně tato část polské společnosti nechce tyto historické fakty akceptovat (stejně jako např. část české společnosti s podobným zázemím nechce přijmout skutečnost, že na socialismu v ČSR potažmo ČSSR nelze najít nic kladného) protože to nabourává mýtus o Polsku jako o hrdinné oběti, které všichni vždy ubližovali, ale Polsko nikdy nic špatného neudělalo. Jeden můj polský kolega, velmi vzdělaný a otevřený člověk tyto lidi charakterizoval jako "Rusy co si o sobě myslí, že jsou Francouzi"Skrýt celý příspěvek

    • Lukas
     14:41 07.08.2019

     Jesteście w stanie odróżnić działania instytucjonalne (czytaj państwa / społeczności / organizacji) od poczynań indywidualnych. Ja już nie mówię o tym co jest prawdą a co nie - bo ...Zobrazit celý příspěvek

     Jesteście w stanie odróżnić działania instytucjonalne (czytaj państwa / społeczności / organizacji) od poczynań indywidualnych.
     Ja już nie mówię o tym co jest prawdą a co nie - bo na przykład pogrom w Kielcach mógł być celową prowokacją
     (Akurat to długa rosyjska tradycja )

     Gdzie na szczeblu państwowym "prześladowano żydów"
     W tym że nie mogli handlować w niedziele?
     Piszesz o prześladowaniu mniejszości - a czy wiesz że owe mniejszości (np. Ukraińcy) aktywnie współpracowały z wywiadem państw obcych (UPA współpracowało z Abwehrą)
     O tym się dużo nie mówi ale napady, zamachy (np. zabójstwo ministra Pierackiego) to były "realia" II RP.
     Ja nie popieram tego co robiła sanacja - zwłaszcza w drugiej połowie lat 30tych...
     Ale też nie jestem na tyle głupi by nie dostrzegać że sprawy nie są czarno-białe.


     Tak samo z żydami
     Każdy żyd który padł ofiara - to ofiara "antysemityzmu"
     A czy to jest prawda? Jeśli ktoś zabił żyda-konfidenta NKWD to był to akt antysemityzmu czy może akt samosądu?
     A jak żyd był po prostu rabusiem (a podczas okupacji było mnóstwo uzbrojonych rabusiów) to też ofiara "antysemickiej nagonki"?
     Czy wiesz jak działały żydowskie milicje wewnątrz getta?
     Sami żydzi masowo mordowali swych ziomków - skala była tak ogromna ze w latach 60tych izraelski Kneset musiał uregulować sprawę specjalna ustawą

     No ale z perspektywy biurka wszytko jest takie proste... Tak?
     Szczególnie po lekturze Grossa - oszusta który na drukowaniu dobrze sprzedających się kłamstw robi "karierę".Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      21:05 07.08.2019

      Rozlišovat co bylo jednání jednotlivců či skupin a co bylo oficiální politika státu. Ale vždyť přesně to dělám, rozlišuji mezi tím co dělal stát (polský režim) a co dělali ...Zobrazit celý příspěvek

      Rozlišovat co bylo jednání jednotlivců či skupin a co bylo oficiální politika státu. Ale vždyť přesně to dělám, rozlišuji mezi tím co dělal stát (polský režim) a co dělali jednotlivci (např. udávání Židů ze strany některých sedláků).
      To, že existovala mezi válkami administrativní šikana Židů a dalších národnostních menšin ze strany polského státu je fakt, viz mnou zmíněný "numerus clausus" pro Židy a další na polských univerzitách je fakt. Takže to nebylo jen o nemožnosti nedělního prodeje.
      Jestli byl pogrom v Kielcích provokace či ne, je jedno. Prostě tam Poláci zabíjeli Židy protože byli Židé, v létě roku 1945. Stejně jako, že někteří Poláci Židy zabíjeli či udávali Němcům a nebylo jich málo je též fakt, nikdo neříká, že tak činili všichni.
      Ukrajince do toho netahej, otázka se týkala polského antisemitismu, nikoliv ukrajinského, českého či třeba řeckého.
      Vážně nechápu proč se tak vztekáš, že měla nemalá část (a má do dnes) Poláků problém s antisemitismem (byť třeba latentním) je prostě fakt. Každý národ či společenství má nějakého kostlivce ve skříni, to není žádná vaše specialita. Důležité je si to uvědomit a snažit se to změnit.
      A vážně nevím proč se tak vztekáš,Skrýt celý příspěvek

     • Lukas
      21:53 07.08.2019

      Nesher Kielce - ma ma znaczenie bo ani Ty ani ja nie możemy powiedzieć nic o MOTYWACH. Sądownictwo w cywilizowanych warunkach wymaga określenia MOTYWU działań - tak? MOTYW jest ...Zobrazit celý příspěvek

      Nesher
      Kielce - ma ma znaczenie bo ani Ty ani ja nie możemy powiedzieć nic o MOTYWACH.
      Sądownictwo w cywilizowanych warunkach wymaga określenia MOTYWU działań - tak?
      MOTYW jest brany pod uwagę przy osądzie czynu.
      Tak więc MA znaczenie....

      Nie nie mam nic o mówienia o trudnych tematach.
      Ale wokół tego stworzono mit z którym nie można dyskutować, nie można rzetelnie (w oparciu o dokumenty) badać.
      Jest jedna oficjalnie obowiązująca narracja.
      Każdy żyd jest "ofiarą' - ale o żydowskich kolaborantach - nie można mówić - bo to antysemityzm
      O żydowskich rabusiach nie można mówić - bo to anstysemityzm
      O tym że już przed II na zachodzie pisano o milionach żydów - ofiar "polskiego antysemityzmu!" (patrz Morgenthau Report )

      A prawda jest prosta - to była wojna - wojna zawsze potęguje najgorsze ludzkie skłonności. A ta wojna była wyjątkowo okrutna w europie centralnej i wschodniej. Walka o przetrwanie co tyko spotęgowało zwierzęcy instynkt. I mordowali sie wszyscy - bez wyjątku i bez dorabiania do tego ideologi

      Tylko teraz jedna grupa usilnie próbuje zrobi z siebie ofiary - i nie jesteśmy to my. (Żebyś wiedział jak częste i jak gorące u nas są dyskusje o przeszłości)

      Z tymi uniwersytetami to przypominam że wówczas autonomia uniwersytetów była dużo większa niż obecnie
      A samo ograniczenie liczby studentów na uczelniach państwowych wynikała z podłoża EKONOMICZNEGO - to było coś w rodzaju parytetu który miał 'wyrównać szanse"
      Ilość miejsc miała być proporcjonalna do obecności żydów w społeczeństwie
      Jakbyś chciał wiedzieć to dziś w USA na uczelniach też masz zarezerwowane miejsca dla na przykład czarnoskórych studentów - czy to nie dyskryminacja innych studentów, którzy chcieli by studiować a nie mogą bo nie ma dla nich miejsc?

      To jest ogromny i skomplikowany temat którego nie da się opisać kilkoma zdaniami w internecie...
      Szczególnie w sytuacji gdy mamy autocenzurę w postaci hasła "antysemityzm"

      Na koniec powiedz jaki kraj i jaki naród nie jest 'antysemicki'Skrýt celý příspěvek

  • Migi
   00:03 07.08.2019

   No v současné době si Poláci s Izraelcema moc nerozumí, vlastně spíš naopak. Zrušil se kvůli tomu i summit V4, který měl být v Izraeli, protože Poláci řekli že oni do Jeruzaléma ...Zobrazit celý příspěvek

   No v současné době si Poláci s Izraelcema moc nerozumí, vlastně spíš naopak. Zrušil se kvůli tomu i summit V4, který měl být v Izraeli, protože Poláci řekli že oni do Jeruzaléma nikdy nepojedou....
   Je to taková ta klasika - Izraelci občas mluví o tom, že za na holokaustu v Polsku mají svůj díl viny i Poláci. Ti na to reagují že je to lež a že se Izrael musí okamžitě omluvit a tak furt dokola...Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    09:19 07.08.2019

    Po tom diplomatickém faux pas, co předtím předvedl Izrael, se jim ani nedivím.

    Po tom diplomatickém faux pas, co předtím předvedl Izrael, se jim ani nedivím.

    • Jara
     11:14 07.08.2019

     Poláci by nejradši aby je všichni brali jako jednu z evropských velmocí a z toho pramení jejich arogance, problém je v tom že přes svojí velikost vždycky hráli a hrají pouze druhé ...Zobrazit celý příspěvek

     Poláci by nejradši aby je všichni brali jako jednu z evropských velmocí a z toho pramení jejich arogance, problém je v tom že přes svojí velikost vždycky hráli a hrají pouze druhé housle a tak se se ta jejich arogance občas překlápí v hysterii toď vše....Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      12:03 07.08.2019

      Čímž se mentálně nikterak neliší od Rusů nebo Francouzů :-).

      Čímž se mentálně nikterak neliší od Rusů nebo Francouzů :-).

  • RiMr71
   18:22 07.08.2019

   Díky všem za vhled, i Lukášovi, zřejmě na tom podkožním antisemitismu něco bude... a Merkava nebude... :)

   Díky všem za vhled, i Lukášovi, zřejmě na tom podkožním antisemitismu něco bude... a Merkava nebude... :)

 • Jiří Vojáček
  11:19 06.08.2019

  Dobrý den, díky za překlad. Dovoluji si však upozornit, že pro AČR rozhodně nejsou zvažovány pouze dvě zmíněné varianty - nový Leopard 2A7 a K2. O korejském tanku se na ...Zobrazit celý příspěvek

  Dobrý den,

  díky za překlad. Dovoluji si však upozornit, že pro AČR rozhodně nejsou zvažovány pouze dvě zmíněné varianty - nový Leopard 2A7 a K2. O korejském tanku se na ministerstvu nemluví prakticky vůbec, naopak u Leopardů se kromě nákupu uvažuje i o pronájmu vrámci EMBT. Je však také velmi zvažována možnost další modernizace T-72 nebo přechod na lehké tanky, postavené na bázi kupovaných BVP. Osloveny patrně budou i USA, Velká Británie a Francie o nabídku odprodeje starších tanků.

  Zkrátka filozofovat netřeba, leč reálných možností je mnohem více.Skrýt celý příspěvek

  • JP--
   11:57 06.08.2019

   T-72 bych už nechal zemřít v pokoji u AZ. Skoro cokoliv NATO kompatibilní s moderním hunter killer SŘP a spojením bude ok. 58 Leo 2 s trophy na leasing by aktuálně na 10 - 15 let ...Zobrazit celý příspěvek

   T-72 bych už nechal zemřít v pokoji u AZ. Skoro cokoliv NATO kompatibilní s moderním hunter killer SŘP a spojením bude ok. 58 Leo 2 s trophy na leasing by aktuálně na 10 - 15 let situaci řešilo. Lehký tank s vysokotlakou 120mm proč ne. K2 za mě ne. Abrams sep3 s uranem by byl mazec, ale dost těžké. Hlavně, ale celý prapor a ne ty naše 30 kouskový parodie.Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   11:59 06.08.2019

   Zdáte se být zasvěcen, proto se zeptám: Je mezi zvažovanými možnostmi také vývoj nové věže pro T-72 s kanonem 120 mm NATO ? Plánuje se alespoň oficiální dotaz u Japonců na možnost ...Zobrazit celý příspěvek

   Zdáte se být zasvěcen, proto se zeptám:
   Je mezi zvažovanými možnostmi také vývoj nové věže pro T-72 s kanonem 120 mm NATO ?
   Plánuje se alespoň oficiální dotaz u Japonců na možnost koupě Type 10 ?Skrýt celý příspěvek

   • Poly
    22:44 06.08.2019

    Pochybuju, Type 10 stejně dosud není prozatím uvolněn k exportu. Nedohodli se ani Turci. Jo, kdyby jsme měli zájem o 200 tanků, tak by se dalo domluvit ledaco. Mě by spíš víc ...Zobrazit celý příspěvek

    Pochybuju, Type 10 stejně dosud není prozatím uvolněn k exportu. Nedohodli se ani Turci. Jo, kdyby jsme měli zájem o 200 tanků, tak by se dalo domluvit ledaco. Mě by spíš víc zajímalo, zda tam vleze průměrný český tanktista :-) Češi patří k nejvyšším národům na světě a jsme o 10 cm delší než Japonci. To s korejským K2 by nemusel být takový problém, ti jsou menší jen o 5 cm.Skrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     09:20 07.08.2019

     Proto se ptám, jestli se je v plánu se Japonců alespoň zeptat, abycom nebyli odkázáni pořád jen na spekulace.

     Proto se ptám, jestli se je v plánu se Japonců alespoň zeptat, abycom nebyli odkázáni pořád jen na spekulace.

     • Jirosi
      13:50 07.08.2019

      Však jim napiš a uvidíš ....

      Však jim napiš a uvidíš ....

   • Jiří Vojáček
    10:31 07.08.2019

    Dobrý den, odkazuji na svůj článek v červnovém čísle ATM, kde jsem se problematikou věže a výzbroje zabýval do detailu. Když bych měl odpovědět na vaši otázku, pak ANO, mezi ...Zobrazit celý příspěvek

    Dobrý den,

    odkazuji na svůj článek v červnovém čísle ATM, kde jsem se problematikou věže a výzbroje zabýval do detailu. Když bych měl odpovědět na vaši otázku, pak ANO, mezi zvažovanými variantami rozhodně JE i další modernizace T-72. Dle mého soukromého názoru to tak ale nedopadne, oni prostě nakoupí nové Leopardy, jak se tady čeká od začátku.

    Ale pokud by se náhodou opravdu T-72 modernizovaly, zeptám se jinak. Myslíte, že by se současnou věží mělo smysl ty tanky provozovat? Podle mě ne. A řekl bych, že ve VÚPV, kde se právě v těchto měsících řeší budoucnost našeho tankového vojska, to vědí taky. Ani ověsit to dynamickou ochranou nedává smysl, když původní věž má na čele kolem 380mm RHAe proti kinetické munici a dynamická ochrana vám to vytáhne někam na hodnotu 520mm RHAe. Pro srovnání Leopard 2A4 = 733mm RHAe, Leopard 2A6 1380 RHAe. Nadto penetrace ruských kanónů 2A46M-5 začíná s moderní municí někde na 700mm RHAe.

    V tom článku zmiňuji (a pokud by se modernizovaly T-72, tak bych toto řešení doporučoval) přídavné kompozitní pláty od německé firmy IBD Deisenroth, které použili Poláci v modernizačním projektu PT-16, podobné těm od stejné firmy, které v rámci projektu Leopard 2 Evolution vyvinuli pro Rheinmetall. Dohledal jsem, že navrhují jak přídavné pláty, tak výrobu zcela nových věží a že v takovém případě mají pak na čele věže hodnotu 1000mm RHAe, bohužel se neví, jestli tím výrobce myslí proti kumulativní, nebo kinetické munici.

    V případě kanónu je to ještě jednodušší. Musí se vyměnit jak samotné dělo, tak původní sovětské stabilizátory 2E28M, které naprosto deklasovaly modernizační projekt T-72M4 CZ. Přitom výběr je skvělý. Slováci na bázi 2A46 vyvinuli kanón 125MS (původně 2A46MS), Ukrajinci nabízí na trhu podobný kanón KBA-3, ten má akorát trochu jiné nabíjení, pokud je mi známo. Oba by ale šly 100% použít.

    Pokud by se T-72 modernizovaly, bude to řešení na deset patnáct let, proto pochybuji, že se tady někdo bude pokoušet přezbrojit to na ráži 120mm, přestože i tady je řešení v podobě ukrajinského kanónu KBM-3 L/50, který je pro modernizace T-72 přímo určený a polské a ukrajinské zbrojovky ho nabízejí hned v několika modernizačních projektech (T-72-120, PT-16, PT-17, PT-91M2 a dalších).

    Když to shrnu, možnosti modernizace jsou a jistě je zvažována (myšleno teoreticky zvažována) i vámi dotazovaná varianta, tedy modernizace T-72 a jejich přezbrojení na ráži NATO. Podle mého skromného mínění by to bylo technicky proveditelné a možná by to ani nebylo drahé, ale na Ministerstvu obrany se se tím nikdo nebude chtít zdržovat, proto se spíš nakoupí/pronajme něco nového.

    Otázkou pak je, co bude se 116 kusy T-72, které AČR vlastní. To je téma, které mě zajímá velice a kterému jsem se věnoval v červencovém ATM. Doufám, že to jako vždycky nepředají za suché z nosu našim zbrojařům, kteří to pak rozprodají do Afriky. Mít modernizované T-72 ve skladech je pořád rozumné řešení.Skrýt celý příspěvek

    • Rase
     10:44 07.08.2019

     když už novou věž pro T-72, tak spíš než onu polskou svařovanou se stodvacítkou, bych zvážil možnost osazení věží Cockerill XC-8 s kanónem ráže 120 mm (nebo rozšířenější Cockerill ...Zobrazit celý příspěvek

     když už novou věž pro T-72, tak spíš než onu polskou svařovanou se stodvacítkou, bych zvážil možnost osazení věží Cockerill XC-8 s kanónem ráže 120 mm (nebo rozšířenější Cockerill CT-CV 105HP se 105 mm). Sice jsou tyto věže docela lehké a pancéřová ochrana nebude moc velký (i u té svařované je to otázka) a snad by taky šly osadit zmíněnými bloky. Výhoda je ale v rozšířenosti těchto věží a nebyl by problém je později osadit na podvozek BVP. Cockerill XC-8 byl nedávno (2015) k vidění na polském Rosomákovi 8x8. Pandur by ji nejspíš neunesl, ale pro představu dobré. Za mě tedy raději již existující věž (komplet) než nějaký pokus co je jen na papíře. Souhlasím ale s tím, že se nejspíš pořídí Leopardy (nové nebo pronajaté).Skrýt celý příspěvek

     • Jiří Vojáček
      11:33 07.08.2019

      Dobrý den, musím upozornit, že ty věže s kompozitním přídavným pancéřováním nejsou pouze na papíře, ty už byly reálně vyrobené a testované, jak na PT-16, tak na PT-17. Stejně tak ...Zobrazit celý příspěvek

      Dobrý den, musím upozornit, že ty věže s kompozitním přídavným pancéřováním nejsou pouze na papíře, ty už byly reálně vyrobené a testované, jak na PT-16, tak na PT-17. Stejně tak 120mm kanón už byl

      Vyvinout hybrid - těžce pancéřovaný podvozek T-72 a na něm lehce pancéřovanou věž Cockerill, Kongsberg, atd., to mi nepřijde jako rozumné řešení, pokud nechcete vyvinout vozidlo palebné podpory. To už by mi dávalo smysl spíš to rovnou posadit na podvozek BVP a jasně říct - máme lehké tanky.

      Věží pro T-72 je docela dost. Pokud byste chtěl zvolit nekonvenční "tankové" řešení, můžete sáhnout po indických věžích z modernizovaných Arjun 2, ty už byly na podvozcích T-72 testované, nebo upravených věžích z tanků Leclerc, které se také testovaly pro použití na podvozcích T-72 v rámci projektu T21.

      A i pokud byste chtěl zvolit konvenční řešení, je tady spousta nám dostupných věží z modernějších variant T-72, než je M/M1, které máme k dispozici. Ukrajinci třeba nabízejí T-72E, což je přepracovaný T-72B. Ten je na věží cca o třetinu lépe pancéřovaný a s dynamickou ochranou se dostanete někam k 600mm RHAe. To už je schůdné.Skrýt celý příspěvek

     • Rase
      12:18 07.08.2019

      Jiří Vojáček: Dobrý den, děkuju za zajímavé poznatky. Pokud jde o věže oněch polských modernizací, tak jsem předpokládal, že jde jen o upravenou odlévanou věž - tedy odřízlá zadní ...Zobrazit celý příspěvek

      Jiří Vojáček:
      Dobrý den, děkuju za zajímavé poznatky. Pokud jde o věže oněch polských modernizací, tak jsem předpokládal, že jde jen o upravenou odlévanou věž - tedy odřízlá zadní část doplněná o box s municí. Pokud již existuje celosvařovaná věž, tak je to jedině dobře. Pokud bude zajímavá i cena, možná by to mělo i smysl k zamyšlení.
      ps. věž T21 mám moc rád a pořád si říkám, že je velká škoda, že nebyla nikdy zavedena - nabízena byla i jinde než jen u naší armády. Zda by ale šlo projekt nějak oprášit bohužel netuším - myslím že spíš ne, ne kvůli 30-40 kusům (co poptáváme).Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:24 07.08.2019

      Jiří Vojáček: "To už by mi dávalo smysl spíš to rovnou posadit na podvozek BVP a jasně říct - máme lehké tanky." Opravdu posazením věže na podvozek BVP dostanete lehký tank, ...Zobrazit celý příspěvek

      Jiří Vojáček: "To už by mi dávalo smysl spíš to rovnou posadit na podvozek BVP a jasně říct - máme lehké tanky."

      Opravdu posazením věže na podvozek BVP dostanete lehký tank, nebude to jen vozidlo palebné podpory?
      Lehký tank, dostanete až když ten podvozek předěláte. Zvýšíte jeho čelní odolnost.Skrýt celý příspěvek

     • Jiří Vojáček
      17:46 07.08.2019

      Jirosi: Terminologie je v tomhle nejasná a rozdíly lehký tank vs. vozidlo palebné podpory jsou spíš v určení, používané munici, vybavení, určitě ne v pancéřování. Obecně se u ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi: Terminologie je v tomhle nejasná a rozdíly lehký tank vs. vozidlo palebné podpory jsou spíš v určení, používané munici, vybavení, určitě ne v pancéřování.

      Obecně se u těchto typů techniky můžete setkat od úrovně 1 po úroveň 6 podle STANAG 4569. To máte rozptyl od standardní 7,62mm munice po průbojnou 30mm munici. A vezměte si, že i někteří výrobci pro tendr AČR deklarují úroveň 6 při použití návěsných pancéřových sad.

      Že by cokoli z tohoto okruhu techniky odolalo novým rážím 40, 50, 57mm nebo dokonce tankovým kanónům, to nikdy nebylo a nebude. To bychom museli kupovat Namer. A to je taky třeba důvod, proč jsou tak ceněné švédské verze CV90 s obstarožními kanóny Bofors 40mm.Skrýt celý příspěvek

     • Tecka
      18:00 07.08.2019

      Wiadomość powiązana z powyższym artykułem , Pani prezes to silna osobowość i z charakterem , może jest szansa na coś pozytywnego . ...Zobrazit celý příspěvek

      Wiadomość powiązana z powyższym artykułem , Pani prezes to silna osobowość i z charakterem , może jest szansa na coś pozytywnego . http://zbiam.pl/elzbieta-wawrz... Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      22:45 07.08.2019

      To je sice pravda. Ale jak sám píšete v boji se to pozná velice rychle. Ono těžko porovnávat, něco co má mít leteckou přepravitelnost a lehký tank o kterém se bavíme. Ale pokud ...Zobrazit celý příspěvek

      To je sice pravda. Ale jak sám píšete v boji se to pozná velice rychle.
      Ono těžko porovnávat, něco co má mít leteckou přepravitelnost a lehký tank o kterém se bavíme.

      Ale pokud se bavíme někde od 40-60ks, pak mi prostě nesmysl investovat do lehkých vozidel. Pokud budeme spekulovat o stovkách ks, dalším praporu, atd.
      Pak se můžeme bavit o lehčím vozidle. Ale pokud tu někdo hovoří, že 40-60 nabíječů je zásadní problém ACR, tak nových 100ks vozidel je armáda duchů.Skrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     12:07 07.08.2019

     Současná věž je samozřejmě neperspektivní. Musela by se vyvinout nová "západní" věž s horizontálním zásobníkem vzadu. A to by se vyplatilo jen pro společný modernizační projekt ...Zobrazit celý příspěvek

     Současná věž je samozřejmě neperspektivní. Musela by se vyvinout nová "západní" věž s horizontálním zásobníkem vzadu. A to by se vyplatilo jen pro společný modernizační projekt všech uživatelů T-72 v NATO.Skrýt celý příspěvek

     • Rase
      12:23 07.08.2019

      Tak zhruba před 20 lety vznikla věž T21 - šlo o společný projekt společností DMD Holding a.s. (Slovensko) a GIAT Industries (Francie) nyní Nexter, která měla dodat až 80% dílů. ...Zobrazit celý příspěvek

      Tak zhruba před 20 lety vznikla věž T21 - šlo o společný projekt společností DMD Holding a.s. (Slovensko) a GIAT Industries (Francie) nyní Nexter, která měla dodat až 80% dílů. Vypadala velmi slušně - taková odlehčená věž z Leclercku, bohužel ale byla moc drahá (v době kdy sme poptávali cca 300 tanků nebo kolik).
      http://palba.cz/viewtopic.php?... Skrýt celý příspěvek

  • skelet
   12:01 06.08.2019

   on někdo fakt reálně uvažuje nad tankem na lízačku?

   on někdo fakt reálně uvažuje nad tankem na lízačku?

   • liberal shark
    12:39 06.08.2019

    Pokud si vzpomínám, tak s tím nápadem před pár lety přišli Němci, když hledali někoho, kdo by za ně provozoval jejich Leopardy 2.

    Pokud si vzpomínám, tak s tím nápadem před pár lety přišli Němci, když hledali někoho, kdo by za ně provozoval jejich Leopardy 2.

   • Clanek
    13:14 06.08.2019

    Kdyz je nekdo ochotnej pronajmem resit pater PVO, proc by nemel uvazovat podobne i u pateri pozemnich jednotek?

    Kdyz je nekdo ochotnej pronajmem resit pater PVO, proc by nemel uvazovat podobne i u pateri pozemnich jednotek?

    • skelet
     13:43 06.08.2019

     to už mi přijde jako vrchol retardace ..

     to už mi přijde jako vrchol retardace ..

     • JP--
      13:57 06.08.2019

      Proč? tanky na leasing měli/mají španělé, kanaďani, dánové. Jednoduchý počty - víš kolik platíš je v tom servis, munice, výcvik. Lepší než rozpadající se zbytky T-72.

      Proč? tanky na leasing měli/mají španělé, kanaďani, dánové. Jednoduchý počty - víš kolik platíš je v tom servis, munice, výcvik. Lepší než rozpadající se zbytky T-72.

     • Clanek
      14:17 06.08.2019

      Souhlasim.

      Souhlasim.

     • Poly
      18:25 06.08.2019

      My tanky potřebujeme v době, která není pro nákup zbrusu nových tanků právě příznivá. Trh je omezený, T-72 na sračky,... Čili zbývá za drahé prachy nakoupit Leo s tím, že je to ...Zobrazit celý příspěvek

      My tanky potřebujeme v době, která není pro nákup zbrusu nových tanků právě příznivá. Trh je omezený, T-72 na sračky,... Čili zbývá za drahé prachy nakoupit Leo s tím, že je to vlastně výběhový model a nebo vylepšovat T-72 a bude z toho sice levnější ale pořád drahý kočkopes. Pronájem toho nejlepšího, co v Německu mají na překlenutí období, kdy bude lepší výběr je více než elegantní řešení. Kdyby jsme Leo koupili, tak je prostě 30 let budeme mít ať chceme nebo ne. Kolik dalších modernizací ještě snese? Leopard 2A7+ má 67,5 tuny a kolik bude mít další modernizace?Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      18:51 06.08.2019

      Poly: A je problém, že má 67,5t.
      Nebo je problém, že stejné vybavení podvozek T-72 neunese.

      Poly: A je problém, že má 67,5t.
      Nebo je problém, že stejné vybavení podvozek T-72 neunese.

     • skelet
      20:00 06.08.2019

      proč je to vrchol retardace? Pronajímat si čtyřicet tanků, které nikdy nebudou tvoje, v počtech, které nestačí ani pro výcvik, na tož pro boj. No k čemu ti to je? To můžeš používat ...Zobrazit celý příspěvek

      proč je to vrchol retardace? Pronajímat si čtyřicet tanků, které nikdy nebudou tvoje, v počtech, které nestačí ani pro výcvik, na tož pro boj. No k čemu ti to je? To můžeš používat i téčko.
      V takových počtech je to jen o tom, aby velitelé věděli, že v bahně ti to zapadne.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      21:50 06.08.2019

      Skelet: Takže když ti dám místo pronajatého počítače na čtení internetu "logaritmické pravítko", taky to bude ok? "které nestačí ani pro výcvik, na tož pro boj" 40ks tanků ...Zobrazit celý příspěvek

      Skelet: Takže když ti dám místo pronajatého počítače na čtení internetu "logaritmické pravítko", taky to bude ok?

      "které nestačí ani pro výcvik, na tož pro boj"

      40ks tanků nestačí pro výcvik 40 ks osádek?
      Nestačí na boj koho, proti komu?

      Plánujeme mít 125ks BVP, 29ks veliteských
      S těmi je v plánu na kooperaci 40+ks tanků...
      Je to k službě u mechanizované jednotky, nikoliv u tankové.
      Pokud chcete tankovou, musíte vložit do struktury ACR další nový prapor, brigádu.
      Přitom podle vás je stěžejní problém "nabíječ" (40+lidí). Kolik lidí je v brigádě...
      Jaké navýšení dalších prostředků na jejich podporu to znamená? (to jsou také lidé na víc).Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      13:00 07.08.2019

      jirosi jaké logaritmické pravítko? 1) 40 tanků nestačí v boji proti nikomu. Maximálně proti Slovákům, ale to je tak vše (můžeme se bavit o tom, že sousedi jsou spojenci bla bla ...Zobrazit celý příspěvek

      jirosi jaké logaritmické pravítko?
      1) 40 tanků nestačí v boji proti nikomu. Maximálně proti Slovákům, ale to je tak vše (můžeme se bavit o tom, že sousedi jsou spojenci bla bla bla)
      2) 40 tanků na výcvik extra nestačí, neb je nonstop hobluješ. A pak tě stojí údržba majlant.
      3) nemotej tu logaritmické pravítko. PC vs PC, nikoliv logaritmické pravítko vs PC.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:31 07.08.2019

      40 tanků, ti stačí na boj z SR, Rak, Mad v našem regionu. Případně taková podpora mechanizované brigády, kterou dáváme jako příspěvek mnohonárodnostním silám v NATO. Ano, nestačí ...Zobrazit celý příspěvek

      40 tanků, ti stačí na boj z SR, Rak, Mad v našem regionu. Případně taková podpora mechanizované brigády, kterou dáváme jako příspěvek mnohonárodnostním silám v NATO.
      Ano, nestačí ti na boj z 3+x větším Pl, stejně tak z 8x větším Německem....Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:36 07.08.2019

      Ale pokud chceš vést soukromou válku z Ruskem, zbytkem Evropy, případně USA, Čína. Tak jich opravdu potřebujeme kolem 20 000...

      Ale pokud chceš vést soukromou válku z Ruskem, zbytkem Evropy, případně USA, Čína. Tak jich opravdu potřebujeme kolem 20 000...

 • Clanek
  09:09 06.08.2019

  Kdyz i takova prumyslova velmoc jako Jizni Korea sla u sveho MBT cestou vyzobavani tresnicek, nakupu licenci nebo primo celych uzlu v zahranici, pak si nasi severni sousede musi ...Zobrazit celý příspěvek

  Kdyz i takova prumyslova velmoc jako Jizni Korea sla u sveho MBT cestou vyzobavani tresnicek, nakupu licenci nebo primo celych uzlu v zahranici, pak si nasi severni sousede musi nalit cisteho vina a uvedomit si ze nelze udelat skok z trabantu rovnou do 7er. Musi si davat primerene cile (kde na zacatku tim primerenym cilem muze klidne byt jen to umet ten tank slozit, pripadne co to vyrobit na zaklade toho co nakreslili moudre hlavy v zahranici, nic vic). Kdyz si jako nezkuseny horolezec vytycim jako cil rovnou zdolani everestu, tak holt s 99% jistotou zajdu jiz v zakladnim tabore (a bude me to stat stejne penize, jako ty kolem me co se az nahoru vyskrabou).
  To, ne relativni sila nebo "sila" polske ekonomiky, je skutecny problem. Navic, kdyby na to sli takhle od lesa tak maj hotovo driv, s mensim prekrocenim rozpoctu a jeste by jim to vychazelo i casove vzhledem k dosluhujici technice co maji a mohli by si udrzet svou bez legrace impozantni tankovou silu. Navic, kdyby byli chytri tak hodi nejakou tu vyvojovou/produkcni omrvinku cez hranice CR a SR a rovnou by si podchytili prvni 2 zahranicni uzivatele, kteri jsou na tom jako PL. Tanky bud nemaji nebo jen na okrasu a pritom ani ACR ani OSSR se jich bez nahrady zbavit nechteji. 1 prapor je v obou pripadech naproste minimum (v pripade ACR spis podminimum).Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  06:26 06.08.2019

  Tanky jsou super a proste k armadě patri..je to i dost psychologická zbran..ale momentálně mám dojem ze nejlepší rozhodnutí pro MO je s pořízením tanků počkat..je nejmenší ...Zobrazit celý příspěvek

  Tanky jsou super a proste k armadě patri..je to i dost psychologická zbran..ale momentálně mám dojem ze nejlepší rozhodnutí pro MO je s pořízením tanků počkat..je nejmenší pravděpodobnost nasazení a potřeby...primárne muze AČR potřebovat letectvo, bvp, kbvp..delostrelectvo s dlouhým dosahem..zvýšený rozpočet by se měl využít na přechod k moderním technologiím..ten kyber utvar je hodne dobrá věc a do toho bych urcite investoval co nejvic...budu doufat ze do roka bude vybrano bvp, vrtulnik a dokonceny radar a mozna i ve finále nahrada za uaz, v3s, rozjeta soutez na delostrelectvo..přezbrojeni na bren 2 i pro zalohy a dokonceny prilby a vesty.

  A hlavne ruku na srdce...příjde mi ze na trhu není nic co by stálo za to koupit na dalších 30-40 let...takze si vycekat nejakou novou generaci nebo reseni na bazi stredniho tanku muze byt lepsi...stejne jako F35...pořídit po letech nejakou 8-9 serii po několika aktualizacích a o desítky procent lepsi cenou nez to kupovat mezi prvnima a resit nedostatky.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   10:13 06.08.2019

   Právě proto, že na trhu není nic co by stálo za koupení pro dalších 40 let (snad s výjimkou K2), přijde mi k vážnému zvážení to nejméně populární řešení, tj. modernizavat T-72 ...Zobrazit celý příspěvek

   Právě proto, že na trhu není nic co by stálo za koupení pro dalších 40 let (snad s výjimkou K2), přijde mi k vážnému zvážení to nejméně populární řešení, tj. modernizavat T-72 všech verzí na jednotnou verzi vzešlou z M4CZ, s výměnou věže s kanonem 120 NATO, která by se koupila už hotová např. z Ukrajiny a s aktivní ochranou. Takto modernizované tanky by posloužily 20let, limitní cena, aby to stálo za to, je 4-5mil USD/ks a tanky by celkem splnily nároky na soudobý tank.Skrýt celý příspěvek

   • juhelak
    11:17 06.08.2019

    s tím souhlasím. bud tak jak rikaš a nebo zrizeni dvou praporu kde prapor záloh bude mit nynejsi cz4 bez modernizace a profi prapor pak nejaky leopardy na lízačku třeba se smlouvou ...Zobrazit celý příspěvek

    s tím souhlasím. bud tak jak rikaš a nebo zrizeni dvou praporu kde prapor záloh bude mit nynejsi cz4 bez modernizace a profi prapor pak nejaky leopardy na lízačku třeba se smlouvou na 10 let..pro zachovani schopností a navyknutí na moderní systémy, které pak vyuzijí v novém tanku..to muze prijit za 10-15 let podle nabídky a ceny...ono ja si porad myslím že potencionální vítěz na bvp, díky zakázce vyvine i nejaky střední tank na podvozku bvp a ten nam nabídne..finance na vyvoj bude mít a vyuzije to na rozsirení palety mozností..nejvic bych to cekal na Lynx protože Nemci uz s tím Leo2 moc parády neudelaji a L3 muze byt klidne za 20 let.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    16:06 06.08.2019

    Pokud budeš modernizovat T-72 všech verzí stylem: "Modernizace se dotkla více než 90 % dílů, kdy byly díly buďto vyměněny za nové nebo upravené." To je ti málo a plánuješ vyhodit ...Zobrazit celý příspěvek

    Pokud budeš modernizovat T-72 všech verzí stylem:
    "Modernizace se dotkla více než 90 % dílů, kdy byly díly buďto vyměněny za nové nebo upravené."
    To je ti málo a plánuješ vyhodit celou věž, atd. Nebyla by levnější novovýroba?
    Ušetříš, za rozebíraní...Skrýt celý příspěvek

 • Migi
  23:52 05.08.2019

  Nějak z toho výběru možných tanků pro AČR vypadla Sabra. Ano M60 už je dávno out, ale i tak pro evropské bojiště dělaný tank s technologii z Merkavi bude pravděpodobně stejně ...Zobrazit celý příspěvek

  Nějak z toho výběru možných tanků pro AČR vypadla Sabra. Ano M60 už je dávno out, ale i tak pro evropské bojiště dělaný tank s technologii z Merkavi bude pravděpodobně stejně lepší, než sebevětší modernizace T-72. A nebo zvolit jiný "olítaný" typ dle vkusu (dají se ještě sehnat starší L2 za rozumný peníz?) a nechat na to Izraelce nalepit, co mají. Pokud někdo má know-how k modernizacím, skutečně špičkovou technologii a výrobní kapacity i schopnosti projekt dotáhnout do konce, tak jsou to právě izraelci. Navíc udělají přesně to, co si nadiktujeme a výsledná cena bude pravděpodobně menší než za zbrusu nový L2, nebo K2.Skrýt celý příspěvek

  • PavolR
   08:11 06.08.2019

   Nahádzať to všetko na M60 vyjde narovnako ako nahádzať to na T-72. Mimochodom, Izraelčania robia aj modernizácie T-72. ;-)

   Nahádzať to všetko na M60 vyjde narovnako ako nahádzať to na T-72. Mimochodom, Izraelčania robia aj modernizácie T-72. ;-)

   • Migi
    09:36 06.08.2019

    A má ta izraelská modernizace T-72 už vyřešený uložení munice?

    A má ta izraelská modernizace T-72 už vyřešený uložení munice?

    • skelet
     11:12 06.08.2019

     To vyřešila T-72-120
     Mimochodem Leoš má munici v korbě, a štve to někoho? :D

     To vyřešila T-72-120
     Mimochodem Leoš má munici v korbě, a štve to někoho? :D

     • Scotty
      14:55 06.08.2019

      Jenže L2 tu munici v korbě vozit nemusí na rozdíl od T-72.

      Jenže L2 tu munici v korbě vozit nemusí na rozdíl od T-72.

     • Jirosi
      16:20 06.08.2019

      To je jen velký odkladač na pití!
      Na tom místě má zásobník spousta tanků, nikdo to nebylo hodnoceno jako příliš velké riziko.

      To je jen velký odkladač na pití!
      Na tom místě má zásobník spousta tanků, nikdo to nebylo hodnoceno jako příliš velké riziko.

     • skelet
      20:03 06.08.2019

      No a v téčku nemusíš brát munici až po vrch, a máš to vyřešené stejné jako v tom Leošovi. Jirosi: na tom místě má zásobník jen jeden tank - Leopard. (a možná Ariette, nejsem si ...Zobrazit celý příspěvek

      No a v téčku nemusíš brát munici až po vrch, a máš to vyřešené stejné jako v tom Leošovi.
      Jirosi: na tom místě má zásobník jen jeden tank - Leopard. (a možná Ariette, nejsem si jist).Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      21:36 06.08.2019

      U T72 osádka vždy sedí na munici. Kdežto pokud v Leopardu necháte trupový zásobník prázdný je munice uložena jen za přepážkou ve věži.

      U T72 osádka vždy sedí na munici. Kdežto pokud v Leopardu necháte trupový zásobník prázdný je munice uložena jen za přepážkou ve věži.

     • Jirosi
      22:30 06.08.2019

      Centurion, M60, L1, T-54, T-62,..
      L2, Leclerc, Ch1, ...

      Určitě jich bude ještě více, ale mě se už nechce hledat :(

      Centurion, M60, L1, T-54, T-62,..
      L2, Leclerc, Ch1, ...

      Určitě jich bude ještě více, ale mě se už nechce hledat :(

  • CerVus
   09:18 06.08.2019

   Ty Sabry jsou tanky že 70 tých let. Sice několikrát modernizované, ale slouží 50 let i když jsou posledních 10 v záloze. Je hloupost budovat zázemí pro tank, kterého se snaží ...Zobrazit celý příspěvek

   Ty Sabry jsou tanky že 70 tých let. Sice několikrát modernizované, ale slouží 50 let i když jsou posledních 10 v záloze. Je hloupost budovat zázemí pro tank, kterého se snaží jediný další vlastník zoufale zbavit. Vyplatí se jen těm co už mají ve vyzbroji patton jako byli Turci.Skrýt celý příspěvek

   • Migi
    09:35 06.08.2019

    Leopard 2 je taky tank z 70 let ;) a přitom je to to nejmodernější, co se dá koupit. Tenhle argument věkem je trochu na vodě....

    Leopard 2 je taky tank z 70 let ;) a přitom je to to nejmodernější, co se dá koupit. Tenhle argument věkem je trochu na vodě....

    • Poly
     09:38 06.08.2019

     :-D M60 vyjel z fabriky na konci 50. let. Leopard na konci 70. let. Předpokládám, že 20 let už asi nějaký ten rozdíl je a nebo ti to přijde málo?

     :-D M60 vyjel z fabriky na konci 50. let. Leopard na konci 70. let. Předpokládám, že 20 let už asi nějaký ten rozdíl je a nebo ti to přijde málo?

    • CerVus
     09:50 06.08.2019

     Tak pozor ty M60 máji výrobní štítek zhruba s rokem 1965. Leo je sice tank ze 79, ale 2A4, kterých je ještě pár na prodej jsou z let 85-92. A7, která by u nás připadala na zvážení ...Zobrazit celý příspěvek

     Tak pozor ty M60 máji výrobní štítek zhruba s rokem 1965. Leo je sice tank ze 79, ale 2A4, kterých je ještě pár na prodej jsou z let 85-92. A7, která by u nás připadala na zvážení vyjela ve 2010. Navic to je uz tank nové generace. M60 pořád vychází z tanků z 2sv.Skrýt celý příspěvek

    • Migi
     14:16 06.08.2019

     Takže je M60 20 let za nejmodernějším tankem, co jde koupit? :) Psal jsem to proto, že srovnávat techniku podle toho, kdy byla poprvé uvedena do výroby je prostě nesmysl...

     Takže je M60 20 let za nejmodernějším tankem, co jde koupit? :) Psal jsem to proto, že srovnávat techniku podle toho, kdy byla poprvé uvedena do výroby je prostě nesmysl...

     • Poly
      15:09 06.08.2019

      Nesmysl to není ani trochu. M60 je druhoválečná koncepce, která už dnes nemá na bojišti místo ani sebelíp modernizovaná. Všechny ostatní nabídky jsou koncepce z dob studené války a ...Zobrazit celý příspěvek

      Nesmysl to není ani trochu. M60 je druhoválečná koncepce, která už dnes nemá na bojišti místo ani sebelíp modernizovaná. Všechny ostatní nabídky jsou koncepce z dob studené války a nebo modernější. To už by bylo lepší si modernizovat naše T-72 u Poláků a vyjde to levněji a výsledek bude lepší. Staré herky se nenakupují, ale modernizují pro vlastní potřebu, když nejsou prachy. Izrael má hromady M60 a neví co s tím, tak to zkouší udat. A jak jsem psal, hledá nějakého dementa, kterej si je koupí. Sabry nejsou ani levné. Ten tank nám nemá co nabídnout. Možná že ten pancíř je co k čemu, ale to jsou jen dohady.Skrýt celý příspěvek

     • Migi
      00:13 07.08.2019

      Nechám se poučit, jaký je teda rozdíl mezi "druhoválečným" konceptem u SABRY a "studenoválečným" konceptem u T-72?

      Nechám se poučit, jaký je teda rozdíl mezi "druhoválečným" konceptem u SABRY a "studenoválečným" konceptem u T-72?

     • Jirosi
      14:38 07.08.2019

      Sabra(M60) poskytuje lepší komfort pro posádku, a pak podává v boji lepší výkony.

      Sabra(M60) poskytuje lepší komfort pro posádku, a pak podává v boji lepší výkony.

  • Poly
   09:36 06.08.2019

   Izraelci zkouší, jestli jsme fakt tak tupí a o Sabru by jsme měli zájem. Ostatně nedivím se jim. Stačí aby sledovali, jak jsme zpackali jiné nákupy... Koncepce tanku bude mít brzy ...Zobrazit celý příspěvek

   Izraelci zkouší, jestli jsme fakt tak tupí a o Sabru by jsme měli zájem. Ostatně nedivím se jim. Stačí aby sledovali, jak jsme zpackali jiné nákupy...
   Koncepce tanku bude mít brzy 60 let. Upgrade proběhl před 12 lety. Čili je to stará herka a základní modernizace je rovněž stará. Dělo má stejný problém jako Merkava = nic moc průbojnost (L44). Počítejme, že naše tanky by se teoreticky setkali s Leopardy a nebo ruskými tanky. Na to bych raději pořádný kanón á la L2A7 a nebo K2 Black Panther. Ani lehká není - Sabra Mk II má 59 tun, Mk III jsem nenašel, ale bude zase těžší.
   Jo, mít tak M60 ve výzbroji, tak by nám mohli upgrade provést. Tohle je asi stejně dobrý nápad, jako vyhodit T-72M4CZ a koupit jinde ty samé, ale modernizované za těžké prachy. Turci si to koupili, protože mají stovky starých M60 Patton.Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    12:02 06.08.2019

    Sabra by nutně mohla působit jen jako FSV, ne jako MBT.

    Sabra by nutně mohla působit jen jako FSV, ne jako MBT.

    • Poly
     13:02 06.08.2019

     Čili Sabra, tank jehož hlavní devizou je pancéřování a ochrana obecně, bude použit jako FSV. To je fakt postavené na hlavu. Pořizujeme si BVP a pak tanky. Tak je to daný. A kdyby ...Zobrazit celý příspěvek

     Čili Sabra, tank jehož hlavní devizou je pancéřování a ochrana obecně, bude použit jako FSV. To je fakt postavené na hlavu. Pořizujeme si BVP a pak tanky. Tak je to daný. A kdyby jsme měli choutky MBT přece jen zavrhnout, tak se rozhodně bude jako FSV volit úplně jiné, levnější, lehčí a obratnější řešení.Skrýt celý příspěvek

   • Migi
    14:18 06.08.2019

    No takhle je to jasný, ale situace bude pravděpodobně jiná - žádný nový tanky se kvůli ceně kupovat pravděpodobně nebudou a pokud tak ne dřív jak za 10-15 let. V této situaci už ...Zobrazit celý příspěvek

    No takhle je to jasný, ale situace bude pravděpodobně jiná - žádný nový tanky se kvůli ceně kupovat pravděpodobně nebudou a pokud tak ne dřív jak za 10-15 let. V této situaci už ten pohled nevypadá tak moc špatně...Skrýt celý příspěvek

 • Aldus
  21:25 05.08.2019

  Poláci to mají hezky odstupňované: 4 prapory LEO, 4 Twardy a 4+1 T72. Hlavně ale ty jejich prapory jsou 2x větší než ten náš. Jaká je vlastně jeho organizační struktura? Kolik ...Zobrazit celý příspěvek

  Poláci to mají hezky odstupňované: 4 prapory LEO, 4 Twardy a 4+1 T72.
  Hlavně ale ty jejich prapory jsou 2x větší než ten náš. Jaká je vlastně jeho organizační struktura? Kolik tankú má tanková četa a rota a kolik tankový prapor doprovází mechanizované pěchoty? Kamarádi z Polska, povězte.
  A Češi - co s tím naším budoucím tankovým vojskem, bude lepší mít 2 prapory po 30 tancích nebo jeden s 58? Možná kdyby se nějak prosadilo zvětšení praporu, tak to projde spíš než vybudování nového ...Skrýt celý příspěvek

  • PavolR
   22:41 05.08.2019

   Pred dvoma týždňami Lukas k predošlému článku o polských tankoch napísal: Polskie bataliony czołgów mają pluton - 4 wozy kompania 3 plutony + 2 wozy w plutonie dowodzenia (14 ...Zobrazit celý příspěvek

   Pred dvoma týždňami Lukas k predošlému článku o polských tankoch napísal:

   Polskie bataliony czołgów mają
   pluton - 4 wozy
   kompania 3 plutony + 2 wozy w plutonie dowodzenia (14 wozów)
   batalion - 4 kompanie + 2 wozy w kompani dowodzenia (58 wozów)

   Tak jest od czasu przyjęcia leopardów 2A4 i przekształcenia 10 BKPanc "na wzór" niemieckich PzBrig.
   Wcześniej było 53 (4x13 +1)Skrýt celý příspěvek

 • givicz
  21:18 05.08.2019

  No vypadá to, že Poláci nebudou jenom tankovou supervelmocí... Poláci letos překonali Rusko ( Rusko nakoupilo letos 96 tun zlata ) a Čínu (Čína letos nakoupila 74 tun zlata) v ...Zobrazit celý příspěvek

  No vypadá to, že Poláci nebudou jenom tankovou supervelmocí... Poláci letos překonali Rusko ( Rusko nakoupilo letos 96 tun zlata ) a Čínu (Čína letos nakoupila 74 tun zlata) v objemech nákupu zlata...

  https://www.zlato.cz/zlato/pol...
  Polsko šokovalo trh se zlatem i Evropskou uniI oznámením, že během první poloviny roku 2019 nakoupilo 100 tun zlata.

  Vývoj Polských zlatých rezerv
  https://img3.kurzy.cz/zpravy/o...


  Pro srovnání graf vývoj Českých zlatých rezerv :
  https://img3.kurzy.cz/zpravy/o... Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   21:53 05.08.2019

   Není nad to hodit do placu něco k tématu. Ideálně u toho poukázat na Rusko a Čínu jako bonus :)

   Není nad to hodit do placu něco k tématu. Ideálně u toho poukázat na Rusko a Čínu jako bonus :)

   • Poly
    10:46 06.08.2019

    Nemluvě o tom, že nakupování zlata nemá nic společného se stavem ekonomiky. Nemluvě pak o faktu, že zrovna Polsko má deficit jak kráva. Ale to je jedno, začal nový den a ...Zobrazit celý příspěvek

    Nemluvě o tom, že nakupování zlata nemá nic společného se stavem ekonomiky. Nemluvě pak o faktu, že zrovna Polsko má deficit jak kráva. Ale to je jedno, začal nový den a zaměstnavatel chce po trollovi prostě něco super o Rusku a nebo aspoň o Číně. Je jedno, že s tankem to nemá nic společného :-DSkrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     16:25 06.08.2019

     Hlavně to přináší jen další náklady za jeho uložení.

     Hlavně to přináší jen další náklady za jeho uložení.

 • Hajo
  20:33 05.08.2019

  Má zmysel nalievat financie do modernizácie T72? Myslím že nie. Je to prekonany a vybehovy typ. Ak už, tak investovať zmysluplne s dlhodobejšieho hľadiska. Orientovat sa na T84 ...Zobrazit celý příspěvek

  Má zmysel nalievat financie do modernizácie T72? Myslím že nie. Je to prekonany a vybehovy typ.
  Ak už, tak investovať zmysluplne s dlhodobejšieho hľadiska.
  Orientovat sa na T84 Jatagan, tiez nevidím zmysluplne s ohľadom na politickú stabilitu na Ukrajine.
  Zaujímavý by bol výber medzi L2A7 a Abramsom M1A2. Keďže L2 už zaviedli/zavedú v PL a HU, dáva zmysel skor europske riešenie, hoci Abrams ma viac bojových nasadení.
  V prípade L2 by mohlo byt zaujímavé zjednotenie viacmenej identickej tankovej platformy medzi štátmi V4, zdielanie suciastkovej základne, opravarenskych kapacít, vymenu skúsenosti, spoločných cvičení atd. Otazkou je čo na to kompetentný v OS SR a AČR resp. politické vedenia v oboch krajinách.Skrýt celý příspěvek

  • skelet
   21:03 05.08.2019

   si nevybereš.. výběhové jsou vlastně všechny typy co jsou k mání. A nebudeme si nic nalhávat. Tanky jsou to poslední co by mělo AČR zajímat. V následujících letech musíme vyřešit ...Zobrazit celý příspěvek

   si nevybereš.. výběhové jsou vlastně všechny typy co jsou k mání.
   A nebudeme si nic nalhávat. Tanky jsou to poslední co by mělo AČR zajímat.
   V následujících letech musíme vyřešit náhradu za Gripeny, náhradu za Sokoly, Kuby půjdou taky do pryč, dělostřelectvo taky tahá z posledního. Stavy munice pro letectvo a stavy PTŘS jsou mizerné...
   takže buď koupíme obskurdní počet tanků, který bude vhodný jen k výcviku a lá film Tankový prapor nebo stejně obskurdní počet tanků přetavíme z T-72 (třeba z Chorvaty). Bojovou hodnotu to bude mít stejnou, výcvikovou hodnotu rovněž.
   Problém je, že to nebude vypadat kůl.Skrýt celý příspěvek

   • Hajo
    21:24 05.08.2019

    Chápem. U nás sme sa aspoň pohli s UH60 a F16. Vyzerá to že radary budú izraelské a nove hufnice sa podpisali včera. Mali by sa vyrábať s vasimi ...Zobrazit celý příspěvek

    Chápem. U nás sme sa aspoň pohli s UH60 a F16. Vyzerá to že radary budú izraelské a nove hufnice sa podpisali včera. Mali by sa vyrábať s vasimi podvozkami
    https://dennikn.sk/1543070/cez...
    Ak by sa podobne vedeli dohodnúť na spolupráci pri obstaraní L2, bolo by konečne vidieť hmatatelny výsledok a nielen recnenie o blízkosti našich národov.
    Ale topánka nás tlačí aj inde, treba vymeniť SA vz. 58, dovyzbrojit UH60 resp. uplatniť opciu na nakup ďalších kusov, riesit PVO, otázka je co bude s novou Vydrou, nakupit protitankove zbrane vo vacsich počtoch (Carl Gustaf), dokoncit tender na 4x4....Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    21:47 05.08.2019

    Jako v tankovém praporu to bude vypadat po další modernizaci T-72!

    Jako v tankovém praporu to bude vypadat po další modernizaci T-72!

    • skelet
     11:15 06.08.2019

     Leoš je stejný archaismus jak ta T-72. Dinosauři své doby. To téčko aspoň nemá druhoválečný archaismus zvaný nabíječ

     Leoš je stejný archaismus jak ta T-72. Dinosauři své doby. To téčko aspoň nemá druhoválečný archaismus zvaný nabíječ

     • Scotty
      15:00 06.08.2019

      Nabíječ v L2 nebo M1A1 dokáže nabíjet rychleji než ten automat v téčkách.

      Nabíječ v L2 nebo M1A1 dokáže nabíjet rychleji než ten automat v téčkách.

     • Jirosi
      17:31 06.08.2019

      Ještě jste zapomněl zmínit hmotnost, a problém z mosty.... :) Bohužel T-72 se modernizuje podstatně hůře než L2. Což u tanku starého 50.let je dost podstatná věc :) Dokonce ...Zobrazit celý příspěvek

      Ještě jste zapomněl zmínit hmotnost, a problém z mosty.... :)

      Bohužel T-72 se modernizuje podstatně hůře než L2. Což u tanku starého 50.let je dost podstatná věc :) Dokonce podstatnější, než nabíječ a hmotnost.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      20:06 06.08.2019

      Scotty: nejde o rycyhlost nabíjení, ale o člověka navíc, v době kdy má AČR problém s naplněním svých tabulkových počtů Jirosi: mosty se předělávají, ty mě netankují. Ale chápu, že ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty: nejde o rycyhlost nabíjení, ale o člověka navíc, v době kdy má AČR problém s naplněním svých tabulkových počtů
      Jirosi: mosty se předělávají, ty mě netankují. Ale chápu, že máš rád morálně zastaralou výzbroj :)Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      21:43 06.08.2019

      Tím chci říct že nabíječ není relikt minulosti. Američani a Němci dobře věděli proč radši volili na nabíjení dalšího člena osádky. Ostatně u 130 mm kanónu se automat plánuje hlavně ...Zobrazit celý příspěvek

      Tím chci říct že nabíječ není relikt minulosti. Američani a Němci dobře věděli proč radši volili na nabíjení dalšího člena osádky. Ostatně u 130 mm kanónu se automat plánuje hlavně kvůli váze munice.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      15:42 07.08.2019

      je to těžký relikt minulosti. Nabíječ byl zkrátka levnější a osvědčený. Toť všo.

      je to těžký relikt minulosti. Nabíječ byl zkrátka levnější a osvědčený. Toť všo.

 • flanker.jirka
  20:05 05.08.2019

  Polákům můžeme pouze závidět, zda modernizovat 200 nebo 300 tanků :-D To co zůstalo AČR je k ničemu. Tanky jsou na můj vkus "málo modrý" tak možná budu mít nemístný dotaz. ...Zobrazit celý příspěvek

  Polákům můžeme pouze závidět, zda modernizovat 200 nebo 300 tanků :-D To co zůstalo AČR je k ničemu.

  Tanky jsou na můj vkus "málo modrý" tak možná budu mít nemístný dotaz. Nebylo by lepší místo 210 BVP pořídit radějí 140 BVP a 80 nových tanků? Osobně by mi ta brigáda pak připadala vyváženější. A cena nového BVP a Tanku Leopard bude podobná.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   20:24 05.08.2019

   Počet BVP zachovat a k tomu samostatný tankový pluk.

   Počet BVP zachovat a k tomu samostatný tankový pluk.

   • tomas.kotnour
    21:14 05.08.2019

    Taky špatně

    Taky špatně

  • Scotty
   21:19 05.08.2019

   No a přebyteční pěšáci budou chodit pěšky?

   No a přebyteční pěšáci budou chodit pěšky?

   • flanker.jirka
    21:10 06.08.2019

    Od toho je to přece pěchota :-) ... bučovická jednotka by se mohla zahledět do historie a nafasovat zase jízdní kola. ...teĎ trochu vážněji, tankové jednotky taky potřebují dost ...Zobrazit celý příspěvek

    Od toho je to přece pěchota :-) ... bučovická jednotka by se mohla zahledět do historie a nafasovat zase jízdní kola.
    ...teĎ trochu vážněji, tankové jednotky taky potřebují dost lidí a jak jsou na tom u 7. s tabulkovým naplněním se asi nedozvíme, každopádně s tím co slýchávám, tak asi 100% to nebude.
    Otázkou je pro koho se kupuje velké množství vozidel Titus?Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     22:19 06.08.2019

     Titus se kupuje ve verzi spojovací, štábní a místo koordinace palebné podpory. Je to tady primárně určeno jako náhrada za skříňové nástavby na V3S.

     Titus se kupuje ve verzi spojovací, štábní a místo koordinace palebné podpory. Je to tady primárně určeno jako náhrada za skříňové nástavby na V3S.

  • Jirosi
   21:45 05.08.2019

   Z 210 pořizovaných BVP bude: 125 ks bojových vozidel pěchoty 26 ks velitelských bojových vozidel pěchoty Pokud uvažujete 140, musíme přikoupit! Polsko má v aktivní službě "318 ...Zobrazit celý příspěvek

   Z 210 pořizovaných BVP bude:
   125 ks bojových vozidel pěchoty
   26 ks velitelských bojových vozidel pěchoty

   Pokud uvažujete 140, musíme přikoupit!

   Polsko má v aktivní službě "318 tanků T-72M1" cca 30% takového vojska. CR má těch samých tanků cca 90ks. Kde je ten rozdíl mezi našimi a jejich?Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    21:06 06.08.2019

    A těch zbývajících 60 budou všechny ostatní plánované verze?
    No, každopádně mi samotná flotila BVP bez MBT přijde divná.

    A těch zbývajících 60 budou všechny ostatní plánované verze?
    No, každopádně mi samotná flotila BVP bez MBT přijde divná.

    • Jirosi
     22:48 06.08.2019

     Bojové: 125 ks bojových vozidel pěchoty 26 ks velitelských bojových vozidel pěchoty Podpůrné: 13 ks průzkumných vozidel 11 ks vozidel řízení palby Logistika: 12 ks ženijních ...Zobrazit celý příspěvek

     Bojové:
     125 ks bojových vozidel pěchoty
     26 ks velitelských bojových vozidel pěchoty

     Podpůrné:
     13 ks průzkumných vozidel
     11 ks vozidel řízení palby
     Logistika:
     12 ks ženijních vozidel
     12 ks vyprošťovacích vozidel
     11 ks zdravotnických/sanitních vozidel

     Ten poměr opravdu není katastrofa.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  19:35 05.08.2019

  Podle informací z loňska pracují na Ukrajině, na vývoji vlastního tanku nové ...Zobrazit celý příspěvek

  Podle informací z loňska pracují na Ukrajině, na vývoji vlastního tanku nové generace:
  https://defence-blog.com/army/...
  parádní video:
  https://www.youtube.com/watch?...
  Osobně si myslím, že je to docela proveditelné a nijak přehnané. Snad vznikne alespoň prototyp - výrobní možnosti si radši neidealizuju. Za mě ale pěkný návrh. Něco podobného by se jistě hodilo i Polákům.Skrýt celý příspěvek

  • givicz
   20:25 05.08.2019

   Pouze část dnešního článku na téma tanky a Ukrajina... Tanky Ukrajiny: současnost a budoucnost https://topwar.ru/160893-tanki... Na ukrajinském ...Zobrazit celý příspěvek

   Pouze část dnešního článku na téma tanky a Ukrajina...

   Tanky Ukrajiny: současnost a budoucnost
   https://topwar.ru/160893-tanki...

   Na ukrajinském internetovém zdroji „Apostrof“ se objevil rozhovor s ředitelem závodu v Charkově. „Bude na Ukrajině„ tank budoucnosti “: jaký druh bojových vozidel jsou vytvořen pro armádu“, jak to bylo, odhalující stav a vyhlídky ukrajinské nádrže. V rozhovoru byly popsány „nové produkty“ ukrajinského vojensko-průmyslového komplexu, T-64BM Bulat, tanky T-84U Oplot a slibný tank Nota.

   Tank T-84 je kompletní kopie sovětského sériového tanku T-80UD. Toto je poslední úprava tanku T-80U, která byla uvedena do provozu v roce 1984..... Jak by se v roce 2011 vyvinul nový ukrajinský tank T-84U "Oplot" jako další vývoj tanku T-84. Vyznačoval se instalací motoru 6TD-2E s výkonem 1200 koní, pomocné dieselové pohonné jednotky s výkonem 10 kW, svařované věže, dynamické ochrany Duplet, tepelného zaměřovače střelce s dováženými součástmi, panoramatického zaměřovače velitele s laserovým dálkoměrem a kanálu pro zobrazování teplot, navigačního systému s tabletem zobrazujícím informace pracující na GPS / GLONASS...

   Celkem byl vyroben jeden tank T-84U Oplot. Vzhledem k rozpadu průmyslu a nedostatku finančních prostředků nebylo možné organizovat hromadnou výrobu. V roce 2011 byla podepsána smlouva s Thajskem na dodávku 49 těchto tanků, která byla stěží dokončena až v roce 2018.

   Vylepšený tank T-64 BM „Bulat“ a T-84 z hlediska palebné síly a mobility na úrovni ruského tanku T-72 B3 se zaměřovacím systémem střelce „Sosna U“, zaměřovacím systémem velitele „Agat-S“ a motorem o výkonu 1000 koní , stejně jako na úrovni T-90 se zaměřovacím systémem střelce „Irtysh-Reflex“, zaměřovacím systémem velitele „Agat-S“ a motorem s výkonem 1000 koní T-84U Oplot tank na úrovni tanku T-90SM se zaměřovacím systémem střelce Sosna U....

   Mýty o tanku "Note"

   Ředitel závodu vypráví o nečinných spekulacích o nadějném ukrajinském tanku Nota, o tom, že neví a nechápe podstatu problému. Říká, že projekt tanku Nota se v Sovětském svazu stále vyvíjel s neobývanou věží, kresby byly přesunuty do Moskvy a tank se tam opakoval, čímž se vytvořila Armata. Je těžké přijít s takovými nesmysly, pohádky jsou čistě v ukrajinském stylu.

   Jsem účastníkem vývoje posledního sovětského tanku "Boxer", který nemá nic společného s "Note". Práce na tankeru "Boxer" byly v roce 1991 přerušeny kvůli kolapsu Unie a neschopnosti vést na Ukrajině takový složitý a nákladný vývoj. Jednalo se o vývojovou práci s výrobou několika prototypů, ale konstrukční kancelář byla v jiném stavu a práce byla ukončena.

   Tank "Boxer" byl klasický nákres s věží s posádkou...... Koncepce tanku byla dobře známa na ministerstvu obrany, její projekt byl zvažován a obhajován za účasti zástupců ministerstva obrany Kubinky, VNIITM, pro odborníky nebylo tajemství, vývoj mnoha komponentů a systémů tanku byl prováděn také v Rusku.

   Mýtické příběhy, že se na Ukrajině vyvíjí nový slibný tank, lze považovat pouze za vtip. Na to neexistují zdroje ani příležitosti. Tank vyvíjí nejen kancelář pro konstrukci tanků, ale i množství subdodavatelů, bez kterých nemůže být vytvořen. Na Ukrajině takoví subdodavatelé dnes neexistují, ve vědě a průmyslu existuje globální devastace, jaké tanky jsou tam!

   Na konci 90. let provedla KMDB rešeršní výzkumnou práci „Nota“, jejímž cílem bylo hledat koncept tanku budoucnosti a nic víc. Jeden z účastníků tohoto projektu již na internetu napsal, že namalovali obrázky tanků, nikdo na nich vážně nepracoval, a navíc nebyl vyvinut tank a všechny jeho komponenty a systémy. Děje se to v jakékoli konstrukční kanceláři a dokonce i amatéři v něm nemá smysl. Tato práce skončila už dávno s ničím, tanky vytvářejí týmy odborníků v různých průmyslových odvětvích, a to je možné pouze v silném a bohatém státě, a nikoli v chudé a rozpadající se Ukrajině.

   Tanky T-84BM Bulat a T-84U Oplot nejsou v ukrajinské armádě ze dvou důvodů: zaprvé je nemožné založit jejich sériovou výrobu kvůli kolapsu průmyslu; za druhé, takové sofistikované tanky s vysokým výkonem a náklady nejsou pro Ukrajinu při vojenských operacích v Donbasu nezbytné, takže se o ně nepožaduje. Nikdo nedovolí Ukrajině vstoupit na zahraniční trh se zbraněmi, nikdo tam nepotřebuje konkurenta. V tomto ohledu jsou vyhlídky na výstavbu ukrajinských tanků velmi žalostné.Skrýt celý příspěvek

  • givicz
   20:36 05.08.2019

   Něco z Ukrajinských zdrojů o spolupráci Polska a Ukrajiny: Ukrajina kupuje polská obrněná auta místo nedokončeného Dozor. ...Zobrazit celý příspěvek

   Něco z Ukrajinských zdrojů o spolupráci Polska a Ukrajiny:

   Ukrajina kupuje polská obrněná auta místo nedokončeného Dozor.
   https://biz.censor.net.ua/news...
   Ukrajinská armáda již více než 3 roky neobdržela nové obrněné vozidlo Dozor, které bývalý prezident Petro Poroshenko předpovídal, že se stane hrdostí ukrajinského obranného průmyslu.
   Ukrajina nemohla upravit obrněné vozidlo Dozor a místo vlastních obrněných vozidel kupuje polské protějšky, které byly vytvořeny na základě ukrajinského vývoje. Ministerstvo obrany Ukrajiny potvrdilo: za poslední 3 roky ve skutečnosti nezakoupili jediný ukrajinský Dozor.

   Ministerstvo obrany Ukrajiny, podle nařízení státní obrany na roky 2018 a 2019, kupuje polské obrněné transportéry Oncilla," uvedlo ministerstvo v odpovědi.

   Polský obrněný vůz zároveň vypadá podobně jako Dozor a vytvořil jej na základě ukrajinského vývoje. Za tímto účelem Polsko zakoupilo produkční licenci na Ukrajině.

   První Oncilla byla představena v roce 2013, tj. Téměř o 10 let později než ukrajinské dvojče. Podle odborníků to však Polákům nezabránilo překonat ukrajinský protějšek. „Podle armády, která provozovala Oncillu, bylo auto sestaveno lépe, prostornější uspořádání ...


   Slavná značka sovětských náklaďáků je rozprodávána na kusy, vaz ji zlomilo Rusko
   http://www.autoforum.cz/zajima...

   Dozvídáme se o tom díky rozhodnutí kyjevského soudu, který odmítl odvolání KrAZu finančnímu ústavu dovolil přejít k exekucím. Ty firmu začnou doslova rozebírat, neboť nejprve budou směřovat na adresu dceřiných podniků automobilky. Rozvrácení firemní struktury pak znehybní všechny návazné procesy prvotně sovětské výrobny aut, která funguje už od roku 1946. Pokud se nestane zázrak rozprodej aktiv firmu definitivně pošle do úpadku.

   Dlouhodobě bezproblémové hospodaření KrAZu spadlo do hluboké krize v roce 2014 po přerušení obchodních vztahů mezi Ukrajinou a Ruskem. Uzavřené objednávky nákladních automobilů pro ukrajinskou armádu nemohly kompenzovat ztráty způsobené úplným zastavením prodejů produktů do Ruska, kde většina ropných a plynárenských uskupení využívala nákladních vozidel právě značky KrAZ. Paradoxně Rusové, kteří kdysi na Ukrajině automobilku založili, se tak nyní postarali o její pád až na kolena.Skrýt celý příspěvek

  • givicz
   20:43 05.08.2019

   Čína čeká na rozhodnutí prodat Motor Sich https://topwar.ru/160128-kitaj... Pekingská investiční společnost specializující se na investice ...Zobrazit celý příspěvek

   Čína čeká na rozhodnutí prodat Motor Sich
   https://topwar.ru/160128-kitaj...
   Pekingská investiční společnost specializující se na investice do leteckého průmyslu obnovila úsilí o získání podílu v ukrajinské společnosti vyrábějící motor Sich. Příslušnou žádost posuzuje ukrajinský protimonopolní úřad. Toto bylo hlášeno Global Times.

   Ukrajinská společnost, která vytvořila motory pro největší dopravní letadlo An-225, může Číně pomoci v její touze zvýšit její aktiva v leteckém průmyslu.

   Nová žádost byla předložena příslušné vládní agentuře 7. června. Očekává se, že do Skyrizonu odjede více než 50 procent Motor Sich. Zájem Číny o tento podnik je způsoben skutečností, že v Číně je provozováno 13 typů a více než 1200 leteckých motorů vyrobených společností Motor Sich.

   Spojené státy zároveň vyjadřují nespokojenost s možnou dohodou, protože věří, že to představuje riziko pro národní bezpečnost. U ukrajinské společnosti však prodej jejích aktiv umožňuje rozšířit její přítomnost v Číně, zejména vzhledem ke ztrátě ruského trhu.Skrýt celý příspěvek

  • Lukas
   21:10 05.08.2019

   Rase - to tania propaganda Givicz - mam wątpliwość czy to nie fake-news (fałszywy wywiad z dyrektorem Małyszewa) Takie "cuda' w rosyjskim internecie są - np. FAKE-interview z ...Zobrazit celý příspěvek

   Rase - to tania propaganda

   Givicz - mam wątpliwość czy to nie fake-news (fałszywy wywiad z dyrektorem Małyszewa)
   Takie "cuda' w rosyjskim internecie są - np. FAKE-interview z dowódcą polskiej 12 Dywizji Zmechanizowanej.
   Mam wątpliwości bo w tekście oprócz prawdy jest klika oczywistych kłamstwSkrýt celý příspěvek

 • palo satko
  18:40 05.08.2019

  V Europe tri dominantne narody, Francuzi, Nemci a Rusi a jeden čo už staročia finacuje lotroviny - Briti. Prave dnes odchadzaju Briti definitivne z Europy, Francuzi sa stavaju ...Zobrazit celý příspěvek

  V Europe tri dominantne narody, Francuzi, Nemci a Rusi a jeden čo už staročia finacuje lotroviny - Briti. Prave dnes odchadzaju Briti definitivne z Europy, Francuzi sa stavaju zufalcami s vlastnymi neriešitelnymi etnickymi problemami a tak zostavaju len Nemci a Rusi. Ani jednym sa do nejakej vzajomnej vojny nechce a tak Rusi tahaju plynovod cez more, aby ani nahodou nevznikol problem, ktory by zlomyselne vyrobili Poliaci a Ukrajinci a na oplatku Nemci stavaju v Rusku svoje fabriky, aby nemuseli dodržiavat sankcie a neboli im hatene dodavky do Ruska.
  No a v tejto situacii sa rozhodli Poliaci branit Západnu Europu (nas brania Ukrajinci a Karpaty). V podstate maju predstavu, že budu chranit Nemcov pred Rusmi. V dnoch ked si pripominaju Waršawske povstanie to je prečudesny až smiešny politicky a vojensky plan. Jediny vitaz tohoto zameru čo dobre zatrasie mešcom danovych poplatnikov sa bude volat: Korozia.Skrýt celý příspěvek

  • skelet
   19:07 05.08.2019

   minulý týden jsem trávil dovolenou v Polsku a na toto téma jsem se bavil s místními. Oni nemají představu, že budou bránit Němce před Rusy. Oni mají představu, že musí bránit sami ...Zobrazit celý příspěvek

   minulý týden jsem trávil dovolenou v Polsku a na toto téma jsem se bavil s místními. Oni nemají představu, že budou bránit Němce před Rusy. Oni mají představu, že musí bránit sami sebe před Němci a Rusy.Skrýt celý příspěvek

   • palo satko
    19:31 05.08.2019

    To je ešte viac hodne vhodnych piluliek. V Polsku naozaj nie je nič, za čo by si Rusi alebo Nemci boli ochotni čo len malíček odrezat. Drang nach Osten sa zmenilo na Alternative ...Zobrazit celý příspěvek

    To je ešte viac hodne vhodnych piluliek. V Polsku naozaj nie je nič, za čo by si Rusi alebo Nemci boli ochotni čo len malíček odrezat. Drang nach Osten sa zmenilo na Alternative für Deutschland a Rusom už konečne docvaklo, že Fiodor Michajlovič Dostojevskij mal pravdu a na nevdačnych stredoeuropskych katolickych Slovanov sa treba vyklašlat.Skrýt celý příspěvek

    • Rase
     19:40 05.08.2019

     tak už K.H. Borovský došel k závěru, že bude lepší si onoho "velkého slovanského bratra" držet co nejdál. Prohlásil: "Dosvědčiti mohu, že Rusové s ostatními Slovany nikoli ...Zobrazit celý příspěvek

     tak už K.H. Borovský došel k závěru, že bude lepší si onoho "velkého slovanského bratra" držet co nejdál. Prohlásil:
     "Dosvědčiti mohu, že Rusové s ostatními Slovany nikoli bratrsky, nýbrž nepoctivě a soběcky smýšlejí. To už jsou mi milejší Maďaři, kteří proti nám bojují otevřeně, než Rusové, přibližující se s jidášským polibkem, aby nás pak strčili do kapsy. Tito pánové počínají všude místo ruský říkati a psáti slovanský, aby pak místo slovanský zas také ruský říci mohli."
     Havlíček byl zpočátku slavjanofilem, ale po několikaletém pobytu v Rusku změnil názor.Skrýt celý příspěvek

     • palo satko
      20:11 05.08.2019

      Rase, a čital si Engelsov nazor na Slovanov a tym aj na Čechov? „Ukazuje sa, že, zločiny´ Nemcov a Maďarov na Slovanoch patria k najlepším a najspravodlivejším činom, akými sa náš ...Zobrazit celý příspěvek

      Rase, a čital si Engelsov nazor na Slovanov a tym aj na Čechov? „Ukazuje sa, že, zločiny´ Nemcov a Maďarov na Slovanoch patria k najlepším a najspravodlivejším činom, akými sa náš i maďarský národ môžu v dejinách pochváliť.“
      No Marxov nazor na Čechov? : Česi, ku ktorým chceme počítať aj Moravanov a Slovákov, akokoľvek sa rečou a minulosťou od sebe líšia, nemali nikdy svoje dejiny a tento nikdy neexistujúci národ robí si nároky na samostatnosť? Nemajú žiadne právo na národnú samostatnosť a nemôžu ju nikdy dosiahnuť“.
      A Engels na Slovakov: „Slováci, ktorí majú v moci horské priesmyky, boli by nebezpečnejšími odporcami na svojom území, tak výborne sa hodiacom na drobnú vojnu, keby boli menej ľahostajní“ Vidiš prorokoval Slovenske narodne povstanie. :)

      To naozaj ma zmysel vypisovat hluposti starych dejatelov?Skrýt celý příspěvek

     • ALCR
      20:41 05.08.2019

      České snění o Rusku. České rusofilství a panslavismus. Jak Češi vzhlíželi a vzhlíží k ...Zobrazit celý příspěvek

      České snění o Rusku.
      České rusofilství a panslavismus. Jak Češi vzhlíželi a vzhlíží k Moskvě.
      http://www.ceskatelevize.cz/po...

      Ruský panslavismus opět na scéně. https://www.freemag.one/2015/1...

      Snění o Rusku. http://www.ceskatelevize.cz/ct... Skrýt celý příspěvek

     • Rase
      21:17 05.08.2019

      palo satko: Borovský je zakladatel české žurnalistiky, velice zajímavá osobnost své doby. je u něj vidět změna názoru, kdy z onoho hejslovanství vyrostl po osobní zkušenosti. Marx ...Zobrazit celý příspěvek

      palo satko:
      Borovský je zakladatel české žurnalistiky, velice zajímavá osobnost své doby. je u něj vidět změna názoru, kdy z onoho hejslovanství vyrostl po osobní zkušenosti. Marx a Engels mají zmíněné názory zcela tendenční v tehdejší německé maloměšťácké / celé společnosti. žádný vývoj v názorech - nic. Nevím co tím chceš dokázat.
      Češi a Slováci leželi mnoha němcům velmi dlouho v žaludku. Řekněme od poloviny 19. století. To ale i Slovinci a vlastně celé Rakousko-Uhersko. Ti praví rakouští Němci vždycky chtěli k Prusku / Německu a my jim tak nějak zavazeli. R-U se ostatně taky nechtělo rozpadnout, což je štvalo.Skrýt celý příspěvek

     • palo satko
      06:48 06.08.2019

      Rase, ale ved uplne rovnaki ako Nemci, boli aj Angličania. Potrebovali nas len na rozbitie Monarchie a proti bolševikom. Ale ked bolo treba byt spojencom, tak do Čiech poslali ...Zobrazit celý příspěvek

      Rase, ale ved uplne rovnaki ako Nemci, boli aj Angličania. Potrebovali nas len na rozbitie Monarchie a proti bolševikom. Ale ked bolo treba byt spojencom, tak do Čiech poslali Runcimana s jednoznačnym scenárom, že Česi su slovanska haved, čo robi zle kulturnym a pracovitym Nemcom a to len preto, aby nemuseli Hitlerovi pohrozit vojnou.
      No a povedzme si pravdu. Cez Druhu svetovu sme my boli spojencami Britov, ale či boli Briti našími spojencami realne a nie len na papieri je otazne. Naši dedovia prelievali krv pri obrane Ostrovov a na ich bojiskach. Pritom Briti pre nas neurobili zhola nič, len tu bombardovali nemecke tovarne a nešikovne zabijali civilov. No a potom nam to "spojenectvo" dali zaplatit do poslednej ponožky. Ale dnes je Konev okupant.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      18:00 06.08.2019

      Tímto komentářem nechci urazit žádné slovenské občany jenž bojovali za CSR během WW2. Píšeš po slovensky. Takže by si měl vědět, že Slovensko 14.března 1939 vyhlásilo ...Zobrazit celý příspěvek

      Tímto komentářem nechci urazit žádné slovenské občany jenž bojovali za CSR během WW2.

      Píšeš po slovensky. Takže by si měl vědět, že Slovensko 14.března 1939 vyhlásilo samostatnost a připojilo se k Němcům. Vy jste tedy nebyli spojenci UK, ale Německa! Dokonce jste vysílali i bojové jednotky do války...

      Území CR bylo okupováno po Mnichovu Sudety. Po 15. březnu zbytek území.
      Exilová vláda v UK se snažila bojovat po boku Spojenců. Ale protože nebojovala za UK, ale za osvobození CSR v předválečných hranicích, bojovala za svoje(naše) prostředky!

      Chamberlain byl naivní hlupák, když věřil Hitlerovy. V té době, ale nebyl ve svém názoru osamocen.

      Moc nechápu co tě nutí tu šířit, případně věřit těmto nesmyslům. Ty slouží jen k podpoře novodobého "vůdce", co porušuje dohody a obsazuje jiné státy.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     19:51 05.08.2019

     palo satko /V Polsku naozaj nie je nič, za čo by si Rusi alebo Nemci boli ochotni čo len malíček odrezat./ Zajímavé, oba státy Polsko napadly hned na začátku WW2. Polsko je přímo ...Zobrazit celý příspěvek

     palo satko
     /V Polsku naozaj nie je nič, za čo by si Rusi alebo Nemci boli ochotni čo len malíček odrezat./
     Zajímavé, oba státy Polsko napadly hned na začátku WW2. Polsko je přímo ideální terén pokud potřebujete dostat obrněné jednotky z Ruska do Evropy, nebo i obráceně. No a den kdy se Rusové opravdu přestanou zajímat o středoevropské Slovany oslavím.Skrýt celý příspěvek

     • palo satko
      20:02 05.08.2019

      Vieš sam čo sa stalo. Keby boli Poliaci vydali koridor žiadna vojna by nebola. presnejšie žiadna vojna v roku 1939 by nebola. Ale kedže aj Chamberlaine čital Hitlerov Mein Kampf, ...Zobrazit celý příspěvek

      Vieš sam čo sa stalo. Keby boli Poliaci vydali koridor žiadna vojna by nebola. presnejšie žiadna vojna v roku 1939 by nebola. Ale kedže aj Chamberlaine čital Hitlerov Mein Kampf, tak vedel že Hitler chce sice Západ porazit, ale Vychod trvale obsadit a germanizovat. No tak Anglani zblbli naivnych Poliakov, ti začali šermovat šabličkami na všetky strany a vohnali Stalina do paktu M-R.
      Už si davno mal byt pod stolom. :) Rusi sa prestali zaujimat o stredoeuropskych Slovanov v okamihu, ked vykupili Karlove Vary. Už nie ste spojenci ale servismani. Len Zemanovi to nedocvaklo.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      20:30 05.08.2019

      takže si za to Poláci vlastně můžou sami.. Palo satko ty jsi genius :D
      Ruský spojenec jsme nebyli nikdy

      takže si za to Poláci vlastně můžou sami.. Palo satko ty jsi genius :D
      Ruský spojenec jsme nebyli nikdy

     • Englbert
      20:31 05.08.2019

      Palo satko Vydali koridor? Anglani zblbli naivnych Polaku? A vehnali Stalina do paktu M-R? Rusi sa prestali zaujimat o stredoeuropskych Slovanov v okamihu, ked vykupili Karlove ...Zobrazit celý příspěvek

      Palo satko
      Vydali koridor?
      Anglani zblbli naivnych Polaku?
      A vehnali Stalina do paktu M-R?
      Rusi sa prestali zaujimat o stredoeuropskych Slovanov v okamihu, ked vykupili Karlove Vary...
      Kam na tohle chodite? Studoval jste VUML?Skrýt celý příspěvek

     • palo satko
      07:00 06.08.2019

      Samozrejme, že si môžu sami. Ved dobre vedeli že Danzing je nemecke mesto a nechali sa Angličanmi oklamat, lebo chceli byt oklamani. Hitler utokom na Polsko hral vysoku hru, ktora ...Zobrazit celý příspěvek

      Samozrejme, že si môžu sami. Ved dobre vedeli že Danzing je nemecke mesto a nechali sa Angličanmi oklamat, lebo chceli byt oklamani. Hitler utokom na Polsko hral vysoku hru, ktora mala realne skončit jeho poražkou. Lenže to by museli Francuzi a Angličania chciet bojovat. Poliaci sa nepoučili z osudu Čiech, lebo im ich "vojenska zdatnost a narodna hrdost" nedovolovali sa poučit.Skrýt celý příspěvek

     • RiMr71
      13:54 06.08.2019

      "Vydali koridor? Anglani zblbli naivnych Polaku A vehnali Stalina do paktu M-R" atd atd... ...to je tak, když někdo historii studuje na facebooku v těch správných sociálních ...Zobrazit celý příspěvek

      "Vydali koridor?
      Anglani zblbli naivnych Polaku
      A vehnali Stalina do paktu M-R"
      atd atd...

      ...to je tak, když někdo historii studuje na facebooku v těch správných sociálních bublinách... čím více máme informací a jejich zdrojů kolem sebe, tím máme populaci blbější...Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      17:44 06.08.2019

      Palo Satko:
      29-30. Září 1938
      15. Března 1939

      Palo Satko:
      29-30. Září 1938
      15. Března 1939

     • Tesil
      18:29 06.08.2019

      Něco málo k polskému militarismu. Německo muselo v meziválečném období překonávat potíže s tranzitem do Východního Pruska přes polský koridor vytvořený podpisem Versailleské ...Zobrazit celý příspěvek

      Něco málo k polskému militarismu.

      Německo muselo v meziválečném období překonávat potíže s tranzitem do Východního Pruska přes polský koridor vytvořený podpisem Versailleské smlouvy z 28. června 1919. Polský koridor byl 30 až 90 km široký územní pás, který v období mezi oběma světovými válkami odděloval Východní Prusko od hlavního německého území. Sestával z velké části z bývalé provincie Západní Prusko a z částí provincie Posen (Poznaň). Poté, co byl zřízen koridor, jezdily od roku 1919 koridorové vlaky mezi říší a Východním Pruskem. Vlaky byly opatřeny polskými lokomotivami a polským personálem. Železniční doprava přes koridor se potýkala s mnohými problémy. Vlaky byly zaplombované, někdy musela být zabedněna okna. Ale i civilní letadla byla na cestě z vnitřního Německa do Východního Pruska opakovaně ostřelována z polských lodí na pobřeží. Poláci vyžadovali tranzitní poplatky přes koridor pouze v polských zlotých, jinou měnu nepřijímali. Němci neměli dost deviz a už vůbec ne zloté. Polsko následkem toho uzavíralo postupně tranzitní železniční tratě a silnice, až Německu zbyla jen cesta po moři. V roce 1922 byl říšským ministerstvem dopravy zřízen tzv. Seedienst Ostpreußen (námořní služba Východní Prusko), která zajišťovala spojení východní oddělené části země s mateřskou zemí mořskou cestou. Zde ovšem nastaly velké obtíže s malou vykládací kapacitou přístavů ve Východním Prusku, takže mořská cesta byla jen podmíněně použitelná.Polsko bylo v roce 1919 „bohatě odměněno“ německým územím Západního Pruska, Poznaňska a Horního Slezska. Nová Polská republika anektovala velká území, kde žili Němci, Litevci, Bělorusové a Ukrajinci. Polské záměry byly podporovány především Francií a Británií, jelikož tyto velmoci potřebovaly mít na východní straně Německa spojenecký stát. Čistě německy osídlené město Gdaňsk (Gdaňsk) muselo na základě diktátu opustit říšský svazek a vytvořit vlastní svobodný stát. Díky podpoře především ze strany Francie si polský imperialismus mohl ještě o něco později přisvojit některá průmyslová území Horního Slezska. Ale i expanze směrem na východ slavila své úspěchy. Ve válce proti bolševického Rusku, vedené s francouzskou pomocí v letech 1919-1921, získalo Polsko i teritoria, ve kterých činil podíl nepolského obyvatelstva až 90 %.Skrýt celý příspěvek

    • Lukas
     21:19 05.08.2019

     A od kiedy Rosja to słowiański kraj?
     dwa największe kłamstwa na temat Rosji to
     - Rojsa jest państwem europejskim
     - Rosjanie to Słowianie

     A od kiedy Rosja to słowiański kraj?
     dwa największe kłamstwa na temat Rosji to
     - Rojsa jest państwem europejskim
     - Rosjanie to Słowianie

    • Lukas
     08:36 06.08.2019

     palo satko Głupoty piszesz Gdański był tak samo miastem niemieckim co holenderskim czy duńskim, albo żydowskim... Jak masz wątpliwości to pojedź do Gdańska - ale z porządnym ...Zobrazit celý příspěvek

     palo satko Głupoty piszesz
     Gdański był tak samo miastem niemieckim co holenderskim czy duńskim, albo żydowskim...
     Jak masz wątpliwości to pojedź do Gdańska - ale z porządnym podręcznikiem historii architektury...
     Gdybyś cokolwiek wiedzial o niegdyś najbogatszym mieście morza bałtyckiego to być zrozumiał dlaczego Niemcy tak bezczelnie uzurpują sobie prawo do tego co nie było ich.

     Naprawdę trzeba duże niewiedzy by nie rozmieć że
     Niemcom nie chodziło o żaden Gdańsk, czy korytarz - to były preteksty. Niemcy jak i Rosja po prostu nie mogły tolerować istnienia Polski - kraju który przecież nie istniał od 1795 roku i miał nie istnieć. Niezależnie jaką PL wybrałaby politykę to w realiach Stalina i hitlera wojna musiała wybuchnąć...

     opowiadanie że mogło być inaczej świadczy o zupełnym niezrozumieniu istoty totalitarnego ustroju Sowietów jak i III RzeszySkrýt celý příspěvek

     • palo satko
      10:40 06.08.2019

      Po prvej svetovej žilo v Gransku 95% Nemcov, takže Gdansk bol nemecky. Dat ho pod spravu Polska bola štandartna zlomyselnost povojnovych "mierovych" dohod. Fakt je taky, že by sa ...Zobrazit celý příspěvek

      Po prvej svetovej žilo v Gransku 95% Nemcov, takže Gdansk bol nemecky. Dat ho pod spravu Polska bola štandartna zlomyselnost povojnovych "mierovych" dohod. Fakt je taky, že by sa Polsko vzdalo Gdansku aj umožnilo Hitlerovi vytvorit koridor, keby nemalo zaruky Britanie, ktorá Poliakov podviedla. Ved Vam Poliakom Hitler sluboval čast Slovenska vymenou za ten koridor. Lenže Britania potrebovala presmerovt Hitlera na Vychod a vy ste zohrali ulohu hlupaka a stali sa obetou.
      Pekne je to opisane tu: https://buchanan.org/blog/did-...

      A rovnake je to aj dnes. Američania Vas zneuživaju voči Rusom rovnako ako vtedy Briti proti Nemcom. Čo mysliíš, prečo USA nechcu umiestnit u Vas v Polsku obrnenu diviziu? No lebo trvale umiestnenie divizie si vyžaduje doviest vojakom a dostojnikom aj ich ženy a deti a nik v USA si nedovoli vystavit americke decka smrti pri obrane Polska. To len Vy ste pripraveni umierat za americke zaujmi vždy a všade.Skrýt celý příspěvek

     • Lukas
      11:36 06.08.2019

      palo satko Wow - naprawdę "mocny argument" po 123 latach okupacji terenu, po przesiedleńczej polityce Bismarka (oczywiście ty nic nie wiesz o tym że Prusy prowadziły politykę ...Zobrazit celý příspěvek

      palo satko
      Wow - naprawdę "mocny argument" po 123 latach okupacji terenu, po przesiedleńczej polityce Bismarka (oczywiście ty nic nie wiesz o tym że Prusy prowadziły politykę celowego wymuszania na ludności polskiej pozbywania się nieruchomości )
      Tak samo nie wiesz że do dziś Niemcy nie chcą oddawać ukradzionych dzieł sztuki - i problem ma z tym zarówno PL jak i Czechy.
      No ale Niemcy to "kulturalny naród" - nie?

      Gdański i jego historia była i jest ściśle związana z PL
      To piastowski gród którego potęga zbudowana była dzięki rozwojowy Polski.
      I bez PL Gdańsk by nie istniał choćby mieszkało w nim 100% Niemców.

      Wy oddaliście Hitlerowi Sudetlandy? i co pomogło?

      Ja osobiście nie chcę "amerykańskiej dywizji' - a na pewno nie na takich zasadach o jakich mowa - niech sobie stacjonują na Litwie - to byłoby jeszcze lepsze.Skrýt celý příspěvek

     • palo satko
      12:07 06.08.2019

      Treba si prečitat Mnichovsku zmluvu. My sme nedali Nemcom Sudety. Nam bolo nariadene "spojencami" vydat Nemcom Sudety a to je obrovsky rozdiel. A nielen Nemcom Sudety ale v zmysle ...Zobrazit celý příspěvek

      Treba si prečitat Mnichovsku zmluvu. My sme nedali Nemcom Sudety. Nam bolo nariadene "spojencami" vydat Nemcom Sudety a to je obrovsky rozdiel. A nielen Nemcom Sudety ale v zmysle Godesberg Memoranda presnejšie ultimata vydat uzemie aj Polsku a Madarsku.Skrýt celý příspěvek

     • RiMr71
      13:55 06.08.2019

      Lukáši, nie karm trolla. :)

      Lukáši, nie karm trolla. :)

    • liberal shark
     09:10 06.08.2019

     A proč se ho tedy už čtyřikrát pokusili zničit ?

     A proč se ho tedy už čtyřikrát pokusili zničit ?

   • Lukas
    21:22 05.08.2019

    A przed kim się bronimy od kilkuset lat - przed afgańskimi talibami? Armii nie buduje się na dziś - tylko na jutro... zobacz ile się zmieniło przez 30 lat... co będzie w 2049 nikt ...Zobrazit celý příspěvek

    A przed kim się bronimy od kilkuset lat - przed afgańskimi talibami?

    Armii nie buduje się na dziś - tylko na jutro... zobacz ile się zmieniło przez 30 lat... co będzie w 2049 nikt nie wie...
    Ale jedno jest pewne jeśli PL będzie istniała - to między Rosją a NiemcamiSkrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    09:10 06.08.2019

    Vidím to úplně stejně. Kontinentální Evropa má tři velké vředy : Francii, Německo a Rusko. Tyto tři státy už celá staletí nedělají nic jiného, než se snaží ovládnout všechny ...Zobrazit celý příspěvek

    Vidím to úplně stejně. Kontinentální Evropa má tři velké vředy : Francii, Německo a Rusko. Tyto tři státy už celá staletí nedělají nic jiného, než se snaží ovládnout všechny ostatní státy a nastolit tam svou diktaturu. Naše politicko-bezpečnostní strategie by měla změnit osu uvažování z Východ - Západ na Sever - Jih, a konečným garantem naší bezpečnosti mohou být reálně pouze USA.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     18:18 06.08.2019

     A kdo je podle vás Sever a kdo jih?
     Pokud vím na jihu otrokářské státy nejsou.

     A kdo je podle vás Sever a kdo jih?
     Pokud vím na jihu otrokářské státy nejsou.

     • liberal shark
      09:28 07.08.2019

      Máme přirozené spojence s podobými zájmy - Finsko, Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Polsko, Rakousko, Slovensko, Maďarsko a Slovinsko. S Francií, Německem a Ruskem žádné společné zájmu ...Zobrazit celý příspěvek

      Máme přirozené spojence s podobými zájmy - Finsko, Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Polsko, Rakousko, Slovensko, Maďarsko a Slovinsko. S Francií, Německem a Ruskem žádné společné zájmu nemáme, spíš naopak.
      Norsko a Švédsko jsou sociál-fašistické diktatury, s těmi se spolupracovat nedá.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:43 07.08.2019

      To je jako by se rozhodlo 5. mravenců spustit palácový převrat v mraveništi. Nic proti, ale krom Slovenska. A dnes už ani tam nemáme společné zajmi ani z jedním z tech států. Tedy ...Zobrazit celý příspěvek

      To je jako by se rozhodlo 5. mravenců spustit palácový převrat v mraveništi.

      Nic proti, ale krom Slovenska. A dnes už ani tam nemáme společné zajmi ani z jedním z tech států.
      Tedy pokud nepokládáte, za společná zájem to, že máme všichni vedle sebe jiného většího bráchu....Skrýt celý příspěvek

  • Poly
   21:36 05.08.2019

   Polsko má armádu k tomu, aby se bránili proti každému. Proto diferencují nákupy vojenské techniky. Během minulého století i užili svoje jak s fašistickým Německem tak s ruskou ...Zobrazit celý příspěvek

   Polsko má armádu k tomu, aby se bránili proti každému. Proto diferencují nákupy vojenské techniky. Během minulého století i užili svoje jak s fašistickým Německem tak s ruskou verbeží a to v nich zůstalo. Ani trochu se nedivím tomu, že hodně nakupují v USA, které je z jejich pohledu ten "někdo daleko", s kterým nikdy, ani v hluboké historii neválčili. A síla armády, ke které směřují bude více než dostatečným oříškem na to, aby každého, Rusko a Německo nevyjímaje, takový konflikt bolel opravdu hodně.
   S Polákama se bavím o kdečem, protože jsem s nimi z důvodu obchodu hodně často v kontaktu a hlavně večer u vodky.Skrýt celý příspěvek

   • palo satko
    07:11 06.08.2019

    Poliaci medzi vojnami naozaj neboli "dobraci Europy". Boli v nepriatelstve temer s každym okrem Madarska. Pre vojnu sa rozhodli sami znamym argumentom: "Že prehrou s Nemeckom môžu ...Zobrazit celý příspěvek

    Poliaci medzi vojnami naozaj neboli "dobraci Europy". Boli v nepriatelstve temer s každym okrem Madarska. Pre vojnu sa rozhodli sami znamym argumentom: "Že prehrou s Nemeckom môžu stratit slobodu, ale spojenectvom s Rusmi stratia dušu." Nakoniec im nič ine ako spojenctvo s Rusmi nezostalo.
    Nemecky revanšizmus je davno prekonane obdobie. Nemci nechcu ani Sudety a ani Sliezko. Na druhej strane si neviem predstavit na čo by Rusom bolo Polsko obyvane ludmi, ktori ich nenavidia. Armadu už v Nemecku nemaju a ak bude vojna s USA, tak sa udeje medzi USA a Činou.Skrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     12:08 06.08.2019

     Napíšu to velice slušně a zdvořile: O pravdivosti vašich informací a čistotě vaší motivace by bylo lze s úspěchem pochybovat.

     Napíšu to velice slušně a zdvořile: O pravdivosti vašich informací a čistotě vaší motivace by bylo lze s úspěchem pochybovat.

 • Jura99
  18:30 05.08.2019

  Ambice AČR na nějakých 40 tanků jsou k pousmání v kontextu polského množství, když přitom jsou jen asi 3x početnějším státem. Nabízejí se tři možnosti, modernizovat těch cca 120ks ...Zobrazit celý příspěvek

  Ambice AČR na nějakých 40 tanků jsou k pousmání v kontextu polského množství, když přitom jsou jen asi 3x početnějším státem. Nabízejí se tři možnosti, modernizovat těch cca 120ks T-72M1 a M4CZ na standard M4CZ s výměnou věže, třeba nákupem ukrajinské věže z jataganu, druhá možnost nové L2A7, třetí korejské K2. Ale předpokládám, že následující roky místo nákupu tak nějak prožvaníme.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   18:58 05.08.2019

   Aktivně provozovat 120 tanků znamená postavit minimálně nový tankový pluk + dál provozovat jeden tankový prapor u 7.mb. Opravdu myslíte že jsou na to finance?

   Aktivně provozovat 120 tanků znamená postavit minimálně nový tankový pluk + dál provozovat jeden tankový prapor u 7.mb. Opravdu myslíte že jsou na to finance?

   • Jura99
    20:21 05.08.2019

    Obrana státu něco stojí, my máme bohužel dojem, že nás nikdo napadnout nechce a kdyby chtěl, že už se s ním nějak domluvíme. Takže každý tank přepočítáváme na nemocnice a peníze na ...Zobrazit celý příspěvek

    Obrana státu něco stojí, my máme bohužel dojem, že nás nikdo napadnout nechce a kdyby chtěl, že už se s ním nějak domluvíme. Takže každý tank přepočítáváme na nemocnice a peníze na armádu máme za vyhozené. Ano, k té otázce, tankový pluk je minimum co by AČR měla mít, opravdu minimum.Skrýt celý příspěvek

  • otecko
   19:14 05.08.2019

   Dle dokumentú OBSE má ČR nárok provozovat myslím cca 380 tanků. Tak nějak jsme to v 90 tých letech podepsali. Kéž bychom měli aspoň toto.

   Dle dokumentú OBSE má ČR nárok provozovat myslím cca 380 tanků. Tak nějak jsme to v 90 tých letech podepsali. Kéž bychom měli aspoň toto.

   • Scotty
    19:53 05.08.2019

    Tady nejde o počty stanovené smlouvu o konvenčních zbraních, ale o to jak takový počet tanků smysluplně začlenit do AČR.

    Tady nejde o počty stanovené smlouvu o konvenčních zbraních, ale o to jak takový počet tanků smysluplně začlenit do AČR.

    • CerVus
     20:08 05.08.2019

     A na kolik AČR má s ohledem na zastaralost veškeré další techniky peněz.

     A na kolik AČR má s ohledem na zastaralost veškeré další techniky peněz.

   • skelet
    20:11 05.08.2019

    můžeme vlastnit 957 tanků

    můžeme vlastnit 957 tanků

  • liberal shark
   12:15 06.08.2019

   Zůstal bych nohama na zemi u jednoho aktivního praporu v sestavě 7. mbr se západním modelem 3 x (12 +2) ´+ 2 = 54 tanků + 6 kousků v záloze. Dalších 30 - 40 tanků uložit do skladu ...Zobrazit celý příspěvek

   Zůstal bych nohama na zemi u jednoho aktivního praporu v sestavě 7. mbr se západním modelem 3 x (12 +2) ´+ 2 = 54 tanků + 6 kousků v záloze. Dalších 30 - 40 tanků uložit do skladu v rozsypu pro případ velkého konfliktu. Momentálně nevidím na trhu pro AČR nic vhodného (kromě Type 10 :-). Schůdná překlenovací varianta by mohla být nová společná věž a powerpack pro všechny uživatele T-72 v NATO. Taková obdoba T-90.Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    12:44 06.08.2019

    Oprava - 3 x (12 + 2) +2 = 44 + 6 = 50. Jsem to ale uň :-(.

    Oprava - 3 x (12 + 2) +2 = 44 + 6 = 50. Jsem to ale uň :-(.

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 2