NATO vojensky nepomůže Pobaltí bez dobytí ruského Kaliningradu

NATO vojensky nepomůže Pobaltí bez dobytí ruského Kaliningradu
Polský voják / Twitter Wojsk Obrony Terytorialnej (Zvětšit)

Doktor Jacek Bartosiak je v Polsku veřejně velmi aktivní a je vlivným „mentorem“ polského veřejného „geopolitického“ mínění. V listopadovém rozhovoru pro polské Radio WNET se doktor Bartosiak věnoval hlavnímu bezpečnostnímu problému Pobaltí ‒ alianční pomoc Litvě, Lotyšsku a Estonsku není možná bez dobytí ruského Kaliningradu (Královec).

Nejdříve chceme upozornit čtenáře, že v článku mluvíme pouze jazykem geopolitiky a popisujeme průběh možné vojenské krize v Pobaltí. Jak je takový scénář procentuálně reálný nebo nereálný, neřešíme.

V západním a českém mediální prostoru se často mluví o jednotě NATO a o rozhodnosti Aliance chránit všechny své členy. Nejexponovanějším místem Aliance jsou tři baltské státy, tedy Lotyšsko, Litva a Estonsko. Všechny tři země si svou situaci uvědomují ‒ dávají na obranu více než 2 % HDP a plánují další zvyšování. 

Všechny tři státy z „konce dějin“ probrala ruská anexe Krymu v roce 2014. Rusko na Krymu ukázalo (a jistě i chtělo ukázat), že dokáže v rámci svých zahraničně-politických cílů nasadit vojenské prostředky do svého „blízkého pohraničí“, chceme-li do své nárazníkové zóny.  

Pobalťané si uvědomili, že další na řadě mohou být oni a neexistuje žádná vojenská síla, která tomu může zabránit. O pravděpodobnosti takového scénáře lze vést nekončící diskuze. Co ale můžeme s jistotou říct, že pro takový scénář (vojenské obsazení Pobaltí; nasazení „zelených mužíků“) má ruská armáda operační plány, koná vojenské simulace a připravuje na takový scénář armádu (viz cvičení Západ). Je to prostě jedno z možných vojenských řešení v rámci ruské zahraniční politiky, které mohou dle situace a své potřeby ruští politici aktivovat (nebo zvolí naopak diplomatické řešení). Proč by to měli dělat, si povíme dále v článku. 

Problém tedy není pravděpodobnost takového scénáře, ale to, že Rusové mají nástroj nátlaku (ostatně zahraniční politika funguje jen formou nátlaku) nejen na Alianci a Evropskou unii, ale zejména na Polsko, Pobaltí a Spojené státy (popíšeme si dále).

Současné jednotky Aliance rozmístěné v Pobaltí nemají absolutně žádný vojenský vliv na odstrašení Ruska, což ví jak Rusové (proto neprotestují), tak Aliance, tak Lotyšsko, Estonsko i Litva. Jednotky jsou ale dobré v tom smyslu, že Rusko se zřejmě neodváží zabíjet německé, francouzské nebo britské vojáky. 

Kdyby Aliance myslela vojenskou obranu Pobaltí skutečně vážně a rozhodě, tak za posledních pět let by provedla masivní vojenská cvičení s nácvikem dobytí Kaliningradské oblasti a s nácvikem postupu k Suvalskému průsmyku spojujícího Polsko a Pobaltí.  

Možná ale dochází ke změně. V současnosti se chystá cvičení DEFENDER-Europe 20, během kterého Spojené státy pošlou do Evropy 20 000 vojáků. Vedle 20 tisíc vojáků sloužících v USA se ho zúčastní ještě devět tisíc amerických vojáků rozmístěných nyní v Evropě a osm tisíc vojáků od dalších členů aliance. 

Američané tímto cvičením ukazují svým spojencům v Evropě a ve světě, že jsou stále nezpochybnitelným a důvěryhodným garantem světového řádu (viz dále). 

I když tedy cvičení DEFENDER-Europe 20 řeší bezpečnost východní Evropy a Pobaltí, drtivou většinu palebné síly představují americké jednotky. Klíčovou roli ale bude hrát Německo, které musí otestovat schopnost své infrastruktury transportovat takové množství vojáků a techniky do Polska. DEFENDER-Europe 20 je tedy spíše americkým vojenským cvičením, než Aliančním. Jen pro představu, Armáda ČR do cvičení vyšle několik desítek příslušníků velení a štábu 7. brigádního úkolového uskupení (7.BÚU). Další počty svých vojáků prozradilo Německo, které na cvičení nasadí zhruba 1700 vojáků. 

Otázkou ale je, kolik z té pestré směsice 18 cvičích států je ochotno skutečně vyslat své vojáky s cílem dobýt Kaliningradskou oblast a pomoci Pobaltí? Portugalsko? Španělsko? Francie? Itálie? Německo? Česká republika? Otázka je vskutku cynická:„Je opravdu národním a státním zájmem těchto států bojovat proti Rusku ve prospěch Pobaltí nebo je lepší přijmout Jaltu 2.0?“ 

Zdá se, že v současné době se předpokládá, že Aliance pomůže Pobaltí na základě „morálnosti“ a zásad Aliance. Morálnost ale může jít rychle stranou, když bude hrozit konvenční raketový úder na evropská města. Jde jednoduše o reálná dilemata, před která nás staví ochrana Pobaltí. 

Připomeňme také ruské cvičení Západ v Bělorusku, kterého se účastnilo 100 000 vojáků a které je právě zaměřeno na přehrazení aliančního přístupu k Pobaltí a k nácviku přesunu ruských jednotek k Suvalské a Smolenské bráně. 


Bartosiak pro Radio WNET

Co tedy ve skutečnosti znamená ochrana Pobaltí? Zde již volně navážeme na rozhovor Jacka Bartosiaka pro rádio Radio WNET:

Doktor Bartosiak uvedl, že když Pobaltské země v roce 2004 vstupovaly do NATO, nikdo se ve skutečnosti nezamýšlel nad problematikou vojenské ochrany těchto zemí. Na přijetí Pobaltí se lze dívat z různých pohledů, ale z čistě vojenského hlediska šlo o chybu.  

Vojenskou pomoc lze do Pobaltí přesunout jen ze dvou strategických směrů, a to přes Baltské moře a z Polska přes Suvalský průsmyk (nebo přes Kaliningradskou oblast). V případě konfliktu je námořní trasa přes Baltské moře silně problematická. Ruská Baltská flotila může pomoci min a ponorek velmi účinně přehradit přístup k Pobaltí. Podle Bartosiaka se ruské námořnictvo na takový scénař připravuje a cvičí ho. 

Jediným strategickým směrem, přes které lze účinně vojensky pomoci Pobaltí (dodávkami lidí, těžké techniky, munice, paliva, zásob, atd.) je Polsko a Suvalský průsmyk. Tento průsmyk je 70 až 90 km široký, a jde o velmi těžký terén vedoucí mezi jezery a je uzavřen Kaliningradskou oblastí a Běloruskem. Tímto průsmykem lze přesouvat těžkou techniku pouze pomocí jedné dálnice a jedné železnice. Obě zásobovací tepny lze přitom snadno vyřadit z provozu. 

Navíc v případě obsazení Pobaltí musí Rusové zajistit zásobování svých jednotek v Kaliningradu, podle Bartosiaka nejlépe na ose Pskov, Riga, Taurogi, Sovětsk a Kaliningrad. Právě Kaliningrad dává Rusku velkou kontrolu nad Pobaltskými státy a váže velkou část polských a spojeneckých sil. Kaliningrad je také podle Bartosiaka důvodem, proč Američané (nebo jiné alianční země) nemají velké jednotky v Pobaltí. V případě konfliktu by hrozilo jejich odříznutí. 

Polský odborník následně uvedl, že bez překonání ruských systémů odepření přístupu (A2/D2) a zničení ruských vojsk v Kaliningradské oblasti nelze jednoduše Pobaltí pomoci. Na této myšlence ve skutečnosti není nic přelomového, jen není jisté, zda jsou dostatečně zdůrazněny důsledky takového kroku. Právě přítomnost ruských A2/D2 systémů je jedním z důvodů, proč Američané nemají trvalou základnu v Polsku (jednoduše nechtějí sedět v dostřelu ruských raket). Jen pro zajímavost uveďme, že Berlín (500 km) je blíže ke Kaliningradu než Praha (620 km) nebo Ostrava (535 km). 

Z rozhovoru Bartosiaka pro Radio WNET vyplynulo, že jediný, koho ve skutečnosti zajímá bezpečnost Pobaltí, jsou Spojené státy. Moderátor se hosta zeptal, proč má Pobaltí pro Spojené státy takovou důležitost ‒ Pobaltí je od Spojených států daleko, nelze je dobře bránit, z jejich území nelze vojensky kontrolovat důležité obchodní trasy a ani ve velkém nenakupují americkou vojenskou techniku. Podle Bartosiaka se však v Pobaltí hraje o důvěryhodnost Spojených států, jakožto architekta a obránce současného světového řádu. Tuto hru přitom sledují přátele i nepřátele Spojených států po celém světě.  

Pro Spojené státy je problém v tom, že obsazení Pobaltí ruskou armádou může být lákavým způsobem (pro Rusko, za podpory Číny, Íránu a jiných zemí) jak zničit důvěryhodnost Spojených států jakožto architekta současného uspořádání světa (který je pro řadu zemí nevýhodný nebo ponižující). Pokud svět ztratí důvěru v americké vojenské schopnosti, sníží to schopnost Spojených států emitovat dolary (lapidárně řečeno, „tisknout si peníze podle libosti“). Okamžitě to také podpoří americké protivníky k asertivnějšímu chování. 

Američané si prostě nemohou dovolit, aby někdo zpochybnil jejich vojenskou hegemonii ‒ proto je Pobaltí tak důležité. Pokud Rusko pomocí vojenské síly dostane pod svá křídla Ukrajinu, Bělorusko a Pobaltí, a zastraší Polsko, vzniknuvší regionální hegemon se pohodlně domluví Německem a Francií na rozdělení sfér vlivu ve střední a východní Evropě (obávaná Jalta 2.0), a pochopitelně (opět) bez ohledu na to, co si myslí nebo přejí země střední a východní Evropy. Tímto krokem by Američané byli vyhnání z Evropy. 

Problém je, že pokud ale chtějí Američané zachovat svou důvěryhodnost jako strážce světového řádu, musí mít operační plány na dobytí Kaliningradské oblasti. A budou to americké a polské jednotky, které se toho úkolu zhostí. Bartosiak ale uvedl, že tyto operační plány musí Polsko vidět a Varšava musí americkou důvěryhodnost neustále testovat (viz. cvičení DEFENDER-Europe 20). Protože v zahraniční politice morálnost a sliby nemají žádnou hodnotu, ale důvěryhodnost ano.  

Polský odborník zdůraznil, že v tomto bodě se polské a americké zájmy rozcházejí. Protože hlavním zájem polské armády je chránit své území, nikoliv bojovat za americké zájmy v Pobaltí. Pokud Američané chtějí větší angažovanost Polska v Pobaltí, musí Polsko neustále testovat důvěryhodnost Washingtonu vyslat své jednotky do Pobaltí a Washington musí více podporovat polské zájmy. 

Podle Bartosiaka v tomto bodě by Varšava měla více tlačit na Washington, protože to je Polsko, které se stane ústřední zemí tohoto případného konfliktu. Bartosiak zdůraznil, že i když Rusko nemá zdaleka sílu Sovětského svazu, případný konflikt v Pobaltí klade Alianci před závažné otázky.

Problém je, že s cílem vyhrát konflikt v Pobaltí, mohou Rusové provést tzv. deeskalační jaderný úder na polskou armádu. Omezený ruský jaderný úder (například několik desítek kt) na polské území nepřinutí Američany provést odvetný jaderný úder na Rusko, protože Američané nebudou kvůli Polsku riskovat ztrátu Washingtonu. Tento jediný úder zajistí, že stoprocentně Evropané, a zřejmě i Američané, přestanou mít vůli pokračovat v konfliktu. Polský odborník uvedl, že právě taktiku deeskalace ruská armáda cvičí a cílem polské diplomacie by mělo být, že Polsko se stane součástí amerického jaderného deštníku ‒ ale k takové proklamaci z americké strany nedošlo. 

Ostátně podle Bartosiaka je právě polská armáda největším soupeřem ruské armády. Rusko svou armádu buduje (organizačně, technický, výcvikově) právě s ohledem na případný boj s polskou armádou, nikoliv s tou americkou. To je také důvodem, proč Polsko buduje nejsilnější pozemní armádu v Evropě, protože jinou možnost nemá a pokud se Američané stáhnou z Evropy, bude muset svou suverenitu mezi Německem a Ruskem bránit samo.  

Podle Bartosiaka musí Polsko více hrát aktivní roli, jakou hrají nebo se pokoušejí hrát velké evropské nebo asijské země. Výhodou Polska v této hře je jeho pozice na mapě, protože bez Polska se nedá o pomoci Pobaltí vůbec diskutovat, což může být nástroj nátlaku Polska na Spojené státy.

 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Geopolitický rozměr moldavsko-rumunské vojenské spolupráce

Na začátku února letošního roku rumunský ministr obrany Mihai Fifor uskutečnil oficiální dvoudenní ...

ÚVAHA: Na jakou válku se má Armáda ČR připravit?

Dříve, než se pustíme do případných úvah o vyzbrojení české armády, je potřeba definovat možné ...

Geopolitická tragédie Evropy

Ve Varšavě 18. července letošního roku proběhla velmi zajímavá diskuse o geopolitických problémech ...

Geopolitická realita: Krásný svět vytvořený USA končí

V dnešním článku opět přinášíme pohled na polské pojetí geopolitiky. Jacziek Bartosiak v nedávném ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Jan Padesátýpátý
  18:15 09.01.2020

  ještě by měl autor vysvětlit, jak se předem pozná jestli by šlo o Jaltu 2.0 nebo Mnichov 2.0

  ještě by měl autor vysvětlit, jak se předem pozná jestli by šlo o Jaltu 2.0 nebo Mnichov 2.0

 • liberal shark
  13:47 06.01.2020

  Exkláva Královec ovládá strategický směr západ-východ, stejně jako východ-západ. Právě proto ji Stalin s obrovskými náklady obsadil a anektoval. Neutralizovat tuto těžce opevněnou ...Zobrazit celý příspěvek

  Exkláva Královec ovládá strategický směr západ-východ, stejně jako východ-západ. Právě proto ji Stalin s obrovskými náklady obsadil a anektoval. Neutralizovat tuto těžce opevněnou oblast a zároveň odrazit protiútok z Ruska by bylo velice těžké. Jediná možnost by byla zvolit nějakou nepřímou strategii, která by odvedla ruské síly jinam. Například ohrozit invazí ruský dálný východ.Skrýt celý příspěvek

 • Sun45
  21:50 03.01.2020

  Rusove by vas rozprasili :)

  Rusove by vas rozprasili :)

  • Danik
   17:28 04.01.2020

   Děkujeme za hlubokou myšlenku s promyšlenými argumenty.

   Děkujeme za hlubokou myšlenku s promyšlenými argumenty.

 • Argonaut.CZ
  19:26 03.01.2020

  Podle mě má NATO dost vnitřních problémů - moc se o nich nemluví, ale jsou tam. Středobodem je role, zájmy a cíle Turecka a nepředvídatelnost USA. Z tohoto pohledu mi přijde ...Zobrazit celý příspěvek

  Podle mě má NATO dost vnitřních problémů - moc se o nich nemluví, ale jsou tam. Středobodem je role, zájmy a cíle Turecka a nepředvídatelnost USA.

  Z tohoto pohledu mi přijde výše diskutovaná geopolitika přípravou na minulou válku. Jistě, pro Polsko je zajímavá možnost projektovat sílu a ekonomické zájmy směrem na východ (Ukrajina, Bělorusko) a stát se partnerem USA v tomto regionu. Jeho ekonomické zájmy se nekryjí s přístupem Německa (viz NordStreamII). Friedman také kdysi předvídal Polsku a Turecku role lokálních hegemenů.

  Mě třeba nepřijde, že by Rusko něco obsazením Pobaltí získalo. Potřebuje obchodovat a přístup na trhy - v tom není Pobaltí zajímavé, příliš málo lidí a malý trh. Takže další sankce by nevyvážily zisky. Strategicky je to také nikam neposune.

  Ale o tom, že mají plány na obsazení nepochybuji.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   19:36 03.01.2020

   Pokud by Rusko jakýmkoli způsobem úspěšně rozvrátilo Pobaltské republiky, zničí důvěru v NATO jako garanta bezpečnosti. Za to by jim to rozhodně stálo.

   Pokud by Rusko jakýmkoli způsobem úspěšně rozvrátilo Pobaltské republiky, zničí důvěru v NATO jako garanta bezpečnosti. Za to by jim to rozhodně stálo.

   • Powerslave
    18:47 04.01.2020

    Důvěru jako garanta "bezpečnosti" koho před kým?

    Důvěru jako garanta "bezpečnosti" koho před kým?

    • Scotty
     19:52 04.01.2020

     Bezpečnosti svých členských států.

     Bezpečnosti svých členských států.

  • Danik
   17:37 04.01.2020

   Do jisté míry je pravda, že NATO má vnitřní problémy způsobené rozdílnými zájmy jednotlivých členů. Přístup Evropy v rámci surovin z Ruska je pragmatického rázu, ropa a plyn je ...Zobrazit celý příspěvek

   Do jisté míry je pravda, že NATO má vnitřní problémy způsobené rozdílnými zájmy jednotlivých členů.

   Přístup Evropy v rámci surovin z Ruska je pragmatického rázu, ropa a plyn je poměrně potřeba (možná, že zelené politiky jsou z části motivovány i snahou o menší závislost na Rusku, ovšem toto je jen domněnka). Jen Poláci, kteří jsou výrazně proti ruští se o tomto otevřeně negativně vyjadřují.

   Rusko by získalo nárazníkové pásmo. Je to dáno jeho geografií a proto se o to v posledních stoletích méně či více snažilo. Jako bonus je tu poté diskreditace NATO jako akceschopného prvku, který má smysl.Skrýt celý příspěvek

 • danny
  13:45 03.01.2020

  Hmmm, tak řekl bych, že po bezprecedentní popravě Solejmaniho bude mít NATO dost reálných scénářů, které bude muset řešit víc, než teoretizování o obsazování Kaliningradu. Fakt by ...Zobrazit celý příspěvek

  Hmmm, tak řekl bych, že po bezprecedentní popravě Solejmaniho bude mít NATO dost reálných scénářů, které bude muset řešit víc, než teoretizování o obsazování Kaliningradu. Fakt by mě zajímalo, jestli tahle šílenost byla předem konzultována se spojenci, nebo je to sólo akce, která napadla pár chytrolinu při silvestrovském večírku.Skrýt celý příspěvek

  • major
   14:31 03.01.2020

   Osobne tipujem na sólo akciu prezidenta Trumpa. Samozrejme dostal tú možnosť od podriadených, ale nik príčetný by mu to neodporučil (ktovie, či okolo neho ešte nejakí príčetní ...Zobrazit celý příspěvek

   Osobne tipujem na sólo akciu prezidenta Trumpa.

   Samozrejme dostal tú možnosť od podriadených, ale nik príčetný by mu to neodporučil (ktovie, či okolo neho ešte nejakí príčetní zostali).

   Ak sa teraz USA narýchlo stiahnu z Iraku, tak Irán môže pokojne (de facto) posunúť hranice až k Izraelu.Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    15:48 03.01.2020

    Jakým způsobem by obsazení Iráku posunulo hranici až k Izraeli? Pokud se nic zásadně nezměnilo tak žádnou společnou hranici nemají.

    Jakým způsobem by obsazení Iráku posunulo hranici až k Izraeli? Pokud se nic zásadně nezměnilo tak žádnou společnou hranici nemají.

    • major
     16:41 03.01.2020

     Formálne nie, ale v Sýrii je Irán ako doma a iracké milície PMF tiež ovláda. Bez prítomnosti USA v Iraku bude mať Irán nárazníkové pásmo až na Golanských výšinách.

     Formálne nie, ale v Sýrii je Irán ako doma a iracké milície PMF tiež ovláda. Bez prítomnosti USA v Iraku bude mať Irán nárazníkové pásmo až na Golanských výšinách.

     • Janko Paliga
      17:08 03.01.2020

      ... Irán ho už tam dávno má....

      ... Irán ho už tam dávno má....

     • Scotty
      19:31 03.01.2020

      Právě že přístup do Sýrie už dávno mají a do Iráku částečně také. Ovšem pokud nepříteli useknete jednu z hlav, rozhodně ho to neposílí.

      Právě že přístup do Sýrie už dávno mají a do Iráku částečně také. Ovšem pokud nepříteli useknete jednu z hlav, rozhodně ho to neposílí.

   • PavolR
    19:35 04.01.2020

    Nestiahnu sa - Trumpova klika má konečne znova nepriateľa, k boju s ktorým sú USA "predurčené Bohom".

    Nestiahnu sa - Trumpova klika má konečne znova nepriateľa, k boju s ktorým sú USA "predurčené Bohom".

  • Rase
   23:48 03.01.2020

   Hodně se divím, že ho Izraelci už dávno nenechali zmizet. Na druhou stranu američané se s onou nenávistí popasují poněkud lépe než Izraelci, tak kdo ví, co se děje v pozadí. Ani ...Zobrazit celý příspěvek

   Hodně se divím, že ho Izraelci už dávno nenechali zmizet. Na druhou stranu američané se s onou nenávistí popasují poněkud lépe než Izraelci, tak kdo ví, co se děje v pozadí. Ani bych se nedivil, kdy v tom hrálo jistou roli i přenechání domimance Rusům v Sýrii. Nemám osobně nic proti íráncům (lidem), ale rozlézání jejich vlivu v okolí dělá vrásky mnoha státům. K průšvihu situace směřuje už hodně dlouho.Skrýt celý příspěvek

   • PavolR
    20:27 04.01.2020

    Lebo je to dosť podobné, ako keby niekto nechal zlikvidovať šéfa Mosadu, MI5, CIA alebo GRU - preto to ani Američania doteraz neurobili, hoci od 2006, kedy ho dali na zoznam ...Zobrazit celý příspěvek

    Lebo je to dosť podobné, ako keby niekto nechal zlikvidovať šéfa Mosadu, MI5, CIA alebo GRU - preto to ani Američania doteraz neurobili, hoci od 2006, kedy ho dali na zoznam teroristov, mali iste veľa možností.Skrýt celý příspěvek

  • PavolR
   19:31 04.01.2020

   Údajne po likvidácii už dávnejšie prahol Pompeo, tak mu Trump teraz akurát dal zelenú, pretože sa mu tento konflikt hodí. Aj Clinton bombardoval, keď mal na krku impeachment, na ...Zobrazit celý příspěvek

   Údajne po likvidácii už dávnejšie prahol Pompeo, tak mu Trump teraz akurát dal zelenú, pretože sa mu tento konflikt hodí. Aj Clinton bombardoval, keď mal na krku impeachment, na dôvažok je podľa mňa konflikt s Iránom v súlade s Trumpovou predstavou o tom, čo urobí Ameriku opäť veľkou a hodlá to využívať v nastávajúcej volebnej kampani.

   Každopádne, už sa to rozbieha: https://svet.sme.sk/c/22295514... Skrýt celý příspěvek

 • danny
  15:53 02.01.2020

  Osobně moc nechápu úvahy, zda přijetí Pobaltí bylo strategickou chybou. V kontextu doby, vztahů mezi NATO a Ruskem v té době a zároveň umírněnému působení NATO v Pobaltí se nikdy ...Zobrazit celý příspěvek

  Osobně moc nechápu úvahy, zda přijetí Pobaltí bylo strategickou chybou. V kontextu doby, vztahů mezi NATO a Ruskem v té době a zároveň umírněnému působení NATO v Pobaltí se nikdy nejednalo důležitý bod, který by nějak zvyšoval napětí. Přijetí proběhlo zcela dobrovolně v době, kdy vládla přátelská atmosféra a vše jelo na vlně sbližování a spolupráce.
  NATO chápalo, že případná úvaha o pomoci novým členům je možná přesně ve znění článku 5 (ne v její zkratkovité mediální podobě) a že díky poloze Pobaltí využití krajních prostředků - tedy užití síly - připadá v úvahu až po vyčerpání všech jiných možností, primárně definovaných článkem 1.
  NATO a ani USA se nikdy nesnažily budovat v Pobaltí struktury, které by Rusko vnímalo jako ohrožení, Rusko naopak s vědomím silné pozice díky Kaliningradu nemělo potřebu ukazovat ramena a reálně zvažovat intervenci.

  Navyšování kapacit, které Rusko bude vnímat jako ohrožení strategických zájmů - tedy potenciální vyhnání z Kaliningradu a uzavření přístupu k Baltu, narušení A2D2 dominance, nebo přítomnost raketových systémů středního doletu, nepochybně vyvolají zvýraznění zájmu o navýšení kapacit v oblasti, případně překvapivý preventivní krok ve stylu obsazení Krymu.Skrýt celý příspěvek

 • Tecka
  13:39 02.01.2020

  Wczoraj w Czechach , oficjalnie uruchomiono centrum satelitarne NATO SATCEN. Będzie analizować zdjęcia wywiadowcze, pozyskiwane przez satelity lub samoloty zwiadowcze. A propos ...Zobrazit celý příspěvek

  Wczoraj w Czechach , oficjalnie uruchomiono centrum satelitarne NATO SATCEN. Będzie analizować zdjęcia wywiadowcze, pozyskiwane przez satelity lub samoloty zwiadowcze. A propos naszego regionu ...Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  10:39 02.01.2020

  Vůbec nechápu, proč by měla být chyba, že byly do NATO pozvány Pobaltské státy. Stejně dobře by se dalo argumentovat tím, že Západoevropské části NATO by se lépe bránilo, pokud by ...Zobrazit celý příspěvek

  Vůbec nechápu, proč by měla být chyba, že byly do NATO pozvány Pobaltské státy. Stejně dobře by se dalo argumentovat tím, že Západoevropské části NATO by se lépe bránilo, pokud by hranice NATO kopírovala Východoněmeckou hranici... Tedy bez Východní Evropy, nás, Balkánu atd.
  Pokud jde o Kaliningrad, tak stejně jako on zavazí nám, tak Rusům zavazí mnohem víc tyto Pobaltské státy. Navíc vůbec nezmiňuju možnost, že by do NATO vstoupilo Švédsko a Finsko.Skrýt celý příspěvek

  • PetrTechnik
   12:46 02.01.2020

   Vstupem do NATO u Švédska a Finska, by zásadním způsobem oslabilo RF od severu. Stačí se jen podívat na mapu (Murmansk, Archangelsk, Severodvinsk….). To by se svět přiblížil válce ...Zobrazit celý příspěvek

   Vstupem do NATO u Švédska a Finska, by zásadním způsobem oslabilo RF od severu. Stačí se jen podívat na mapu (Murmansk, Archangelsk, Severodvinsk….). To by se svět přiblížil válce honě velkým skokem. Doufám, že se to nestane.Skrýt celý příspěvek

   • Poly
    14:21 02.01.2020

    Vstupem do NATO se ze Švédska a Finska automaticky nestávají agresoři s choutkami ovládnout Rusko. A ani to neznamená, že by tam USA rozmístilo strategické zbraně. Nestalo by se ...Zobrazit celý příspěvek

    Vstupem do NATO se ze Švédska a Finska automaticky nestávají agresoři s choutkami ovládnout Rusko. A ani to neznamená, že by tam USA rozmístilo strategické zbraně. Nestalo by se vůbec nic. Stejně už nyní má NATO přístup do švédského vzdušného prostoru a do teritoriálních vod. Tamější obyvatelé pouze doufají, že v případě konfliktu by se jim nějakým záhadným způsobem konflikt vyhnul. Finové dokonce žijí v představě, že pokud by došlo na další rusko-finskou válku, tak se ubrání sami.Skrýt celý příspěvek

    • PetrTechnik
     17:07 02.01.2020

     Já také nepíši, že se ze Švédska a Finska stávají agresoři a ani to ,že by tam NATO umístilo strategické zbraně. To je až poslední krok před konfliktem. Vstupem obou zemí do ...Zobrazit celý příspěvek

     Já také nepíši, že se ze Švédska a Finska stávají agresoři a ani to ,že by tam NATO umístilo strategické zbraně. To je až poslední krok před konfliktem. Vstupem obou zemí do struktur NATO, znamená přijetí vojensko-politické strategie, která považuje RF za nepřítele.Skrýt celý příspěvek

     • Janko Paliga
      22:17 02.01.2020

      "Vstupem obou zemí do struktur NATO, znamená přijetí vojensko-politické strategie, která považuje RF za nepřítele." Len či to už tak obe krajiny neberú.... Pravidelne sú terčom ...Zobrazit celý příspěvek

      "Vstupem obou zemí do struktur NATO, znamená přijetí vojensko-politické strategie, která považuje RF za nepřítele." Len či to už tak obe krajiny neberú.... Pravidelne sú terčom narúšania svojich námorných a vzdušných hraníc ruskými prostriedkami. To priateľská krajina NEROBÍ, alebo sa mýlim?

      Dokonca Švédsko po asi 10 rokoch zrušenej základne na ostrove Gotland, ju nanovo zriadila. Pre narúšanie svojich hraníc RF.... Potom Rusko podľa svojho správania berie Fínsko a Švédsko za nepriateľov....Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      13:51 06.01.2020

      To je právě základní slabina ruského způsobu uvažování. Už od založení NATO automaticky předpokládají, že jeho cílem je invaze do Ruska.

      To je právě základní slabina ruského způsobu uvažování. Už od založení NATO automaticky předpokládají, že jeho cílem je invaze do Ruska.

   • PavolR
    17:11 02.01.2020

    Kto sa pozrie na mapu, uvidí, že akurát v tomto smere by to malo vcelku minimálny vplyv, podstatné je Nórsko, ktorého hranice ležia asi 60-70 km od Murmanska, je v NATO, bude mať ...Zobrazit celý příspěvek

    Kto sa pozrie na mapu, uvidí, že akurát v tomto smere by to malo vcelku minimálny vplyv, podstatné je Nórsko, ktorého hranice ležia asi 60-70 km od Murmanska, je v NATO, bude mať 52 ks F-35 a US Marine Corps tam majú uskladnenú hromadu Abramsov, keby niečo. :-)Skrýt celý příspěvek

   • Rase
    20:53 02.01.2020

    Ono co si budeme povídat, každému musí být jasné, že tyto státy jsou neutrální akorát oficiálně. Od "Ukrajiny" se i v těchto státech mluví o neschopnosti ubránit se sami a ...Zobrazit celý příspěvek

    Ono co si budeme povídat, každému musí být jasné, že tyto státy jsou neutrální akorát oficiálně. Od "Ukrajiny" se i v těchto státech mluví o neschopnosti ubránit se sami a diskutuje se nad možností přístupu k NATO (minimálně u Švédů). Norsko, Dánsko, Švédsko a Finsko spolupracují na vývoji jednotné uniformy - Nordic Combat Uniform (NCU). Další zajímavostí je členství v Joint Expeditionary Force (JEF), což je expediční sbor vytvářený od roku 2012 a členy je Británie, Dánsko, Nizozemsko, Norsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Švédsko a Finsko:

    https://en.wikipedia.org/wiki/... Skrýt celý příspěvek

   • TF_HU
    10:45 03.01.2020

    PetrTechnik ...to je spíše taková pivní představa. Potencionální vstup Finska a Švédska do NATO jen završí obranou spolupráci, která už dávno běží. NATO Rusko nevnímá jako ...Zobrazit celý příspěvek

    PetrTechnik

    ...to je spíše taková pivní představa. Potencionální vstup Finska a Švédska do NATO jen završí obranou spolupráci, která už dávno běží. NATO Rusko nevnímá jako nepřítele, ale jako hrozbu. Tedy vojenskou sílu, která stojí mimo alianci. Která až moc aktivně pořádá akce, které ovlivňují bezpečnostní situaci v členských zemích NATO a nejen tam.Skrýt celý příspěvek

    • Rase
     23:51 03.01.2020

     V podstatě i účast v Joint Expeditionary Force (JEF) je docela jasným signálem o zájmech těchto států. V podstatě jde o takové malé NATO uvnitř NATO+.

     V podstatě i účast v Joint Expeditionary Force (JEF) je docela jasným signálem o zájmech těchto států. V podstatě jde o takové malé NATO uvnitř NATO+.

   • liberal shark
    13:52 06.01.2020

    V každém případě dělá Putin všechno možné, aby je k tomu přiměl.

    V každém případě dělá Putin všechno možné, aby je k tomu přiměl.

 • Huml
  10:09 02.01.2020

  Skýtá se tu i jiná možnost, a to skrytého napadení. Už za SSSR byla budována malá armáda záškodníků z řad vysloužilců armádního SPECNAZu, několik tisíc bojovníku. Několikrát ročně ...Zobrazit celý příspěvek

  Skýtá se tu i jiná možnost, a to skrytého napadení. Už za SSSR byla budována malá armáda záškodníků z řad vysloužilců armádního SPECNAZu, několik tisíc bojovníku. Několikrát ročně měli školení a stále se zdokonalovali na tuto úlohu i když byly už v civilu. V případě vysazení měli skrytě napadat daný stát v civilní sféře, hlavně požáry anebo si představte, co by to u nás napáchalo za škody, kdyby na několika místech odstřelili vedení páteřního VV napětí anebo několik nádrží s pitnou vodou otrávily s kyanidem. Takovýto nátlak by poté Rusové použily k zákulisnímu jednání. I takhle ruské silové složky přemýšlejí.Skrýt celý příspěvek

  • technik
   10:14 02.01.2020

   Nechci ti do toho kecat ale takhle přemýšlejí všechny armády, záškodnické práce na nepřátelským území patří do portfolia každé speciální nebo průzkumné jednotky. Ale pro klid tvé ...Zobrazit celý příspěvek

   Nechci ti do toho kecat ale takhle přemýšlejí všechny armády, záškodnické práce na nepřátelským území patří do portfolia každé speciální nebo průzkumné jednotky. Ale pro klid tvé duše doporučuji pít pouze balenou vodu, co kdyby záškodníci otrávili vodojem.Skrýt celý příspěvek

 • Jecchus
  00:24 02.01.2020

  Podle mého bylo přijetí pobaltských států do NATO chybou. De facto se tím nic moc nezískalo, a to výměnou za potenciální vznik velkého problému s případným nákladným řešením. To ...Zobrazit celý příspěvek

  Podle mého bylo přijetí pobaltských států do NATO chybou. De facto se tím nic moc nezískalo, a to výměnou za potenciální vznik velkého problému s případným nákladným řešením.
  To vše myšleno obecně, ne jen v jedné rovině. Je to případně problém ekonomický, politický, vojenský. Navíc šikovné hraní pobaltské karty má potenciál zničit NATO.

  Nu což, stalo se. Teď je ale třeba na situaci dostatečně reagovat...Skrýt celý příspěvek

  • Cpt. Morgan
   02:17 02.01.2020

   Tvoj nazor ukazuje bezohladne racionalny usudok bez prezentacie ideologickych nanosov. Ludia klamu vzdy a vsade ,a aspon pri uplne zakladnej teoretickej uvahe by malo byt dovolene ...Zobrazit celý příspěvek

   Tvoj nazor ukazuje bezohladne racionalny usudok bez prezentacie ideologickych nanosov. Ludia klamu vzdy a vsade ,a aspon pri uplne zakladnej teoretickej uvahe by malo byt dovolene uvazovat v ramci pravdivych vychodisk.
   To nebude nikdy velmi popularne pre lud "ani doma ani v zahranici", ale nic to nemeni na fakte, ze je to jediny skutocny sposob ako pravdivo mapovat realitu.

   Rozsirenie NATO o pobaltie je problematicke, pretoze USA si musia drzat statut hegemona, ak chcu nadalej tlacit dolare a mat moc, ale mat moc priamo pri hranici Ruska nepojde veru lahko, ak Rusko bude samostatny stat so samostatnou, od Zapadu nezavislou bezpecnostnou politikou.

   Zapad musi ovladnut odporcov jeho moci , lebo ak nie, budu to priame dokazy , ze Zapad nema moc globalneho hegemona.

   Zapad je v casovej a dokaznej tiesni, aby uhajil svoju poziciu lidra celej planety, co je velmi narocna uloha a dlhodobo neudrzatelna.

   Fukuyamov koniec historie sa samozrejme nekonal, preto nastupili do debat znova terminy ako Plisudskeho sanitarny koridor a Geograficky stred historie (Mackinder), co su pojmy realnej a nie nerealne idealistickej geopolitiky.

   Rusko sa nikam nemusi ponahlat, ani Cina. Im staci pockat kym USA nebudu schopne drzat si statut svetoveho hegemona...Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   05:33 02.01.2020

   Opravdu by bylo lepší kdyby na ty státy obsadilo opět Rusko? Zkuste vyjmenovat v čem. Pro historickou paralelu. Opravdu vám přišla třeba WW2 lepší, a ekonomičtějším řešením než ...Zobrazit celý příspěvek

   Opravdu by bylo lepší kdyby na ty státy obsadilo opět Rusko?
   Zkuste vyjmenovat v čem.

   Pro historickou paralelu. Opravdu vám přišla třeba WW2 lepší, a ekonomičtějším řešením než dát Německu Porýní, Rakousko, Sudety?Skrýt celý příspěvek

   • JardaBrum
    09:30 02.01.2020

    Ale Jirosi co je to za demagogie? Kdo tu tvrdí že by bylo lepší kdyby ty státy obsadilo Rusko? A ta paralela- četl jsi to po sobě?

    Ale Jirosi co je to za demagogie? Kdo tu tvrdí že by bylo lepší kdyby ty státy obsadilo Rusko? A ta paralela- četl jsi to po sobě?

    • Jirosi
     18:36 02.01.2020

     Oba dva příměry jsou naprosto ok. Nebo vám přijde, že by si Rusko z Ukrajiny co není v NATO nedělalo dobrý den? Stejně tak pokud by západní státy UK, FRA reagovali na dřívější ...Zobrazit celý příspěvek

     Oba dva příměry jsou naprosto ok.
     Nebo vám přijde, že by si Rusko z Ukrajiny co není v NATO nedělalo dobrý den?
     Stejně tak pokud by západní státy UK, FRA reagovali na dřívější Německé expanze, nemusela se konat WW2. No, nekonaly. Ale opravdu je potřeba si to vyzkoušet znova, aby některým došlo, že tudy opravdu cesta nevede.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      18:36 02.01.2020

      I tenkrát se v Uk, Fra psali podobné názory co nám je to střední Evropy. Nás se to přece netýká..

      I tenkrát se v Uk, Fra psali podobné názory co nám je to střední Evropy. Nás se to přece netýká..

  • apache
   10:20 02.01.2020

   Chybou to nebylo. Znamená to svobodu těchto států a ochranu před Ruskem. Kdyby nebyly v NATO, Rusko by je obsadilo, ruská mentalita by k tomu nevyhnutelně vedla. Adolf Hitler nás ...Zobrazit celý příspěvek

   Chybou to nebylo. Znamená to svobodu těchto států a ochranu před Ruskem. Kdyby nebyly v NATO, Rusko by je obsadilo, ruská mentalita by k tomu nevyhnutelně vedla.

   Adolf Hitler nás kdysi naučil, že u lidí jeho typu platí dvě přísloví:
   1) Příležitost dělá zloděje
   2) S jídlem roste chuť

   Obětovat Pobaltí (nebo jiné státy) Putinovi by bylo stejné, jako když se Hitlerovi darovalo Rakousko, Československo a následně Polsko. Situaci by to neuklidnilo, Putina by to nenasytilo. Naopak, vedlo by to ještě k mnohem většímu konfliktu. U Gruzie mu to prošlo, u Ukrajiny částečně také, ale tyto státy nejsou v NATO, u Pobaltí mu to nejen že projít nesmí, ale musí se to vyloženě vymstít. Jinak se nezastaví a půjde dál. První zelený mužik co překročí hranici musí být rozstřílen na cucky a za každý kus obrněné techniky co překročí hranici jeden Tomahawk na Kaliningrad. To musí být jasně dáno. Jedině takto nastavená pravidla, vědomí že Západ nezaváhá, jedině to odradí agresora. A i pokud ne, protože vůle k obraně třeba nebude dost evidentní a rus to prostě zkusí, je lepší když válka začne na hranicích "nevýznamných" baltských států a ne o pár let později na hranici Polska, protože v Pobaltí když dostanou Rusové přes prsty, ještě to půjde utnout. U Polska už by to všechno bylo "all in".

   A pro ty, co budou tvrdit, že tu rozjíždím fantasmagorické teorie - úplně to samé říkali někteří lidé o těch, co varovali před Hitlerem. Stačí se podívat na Lukašenka a Bělorusko, kde každým rokem sílí obavy a odpor před ruskými ambicemi.Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   10:38 02.01.2020

   Proč by mělo být chybou přijmout mezi sebe někoho, kdo o to dobrovolně a bez nátlaku usiloval? Tyto státy vstoupily do NATO v roce 2004, tehdy byla jiná situace, vztahy mezi Ruskem ...Zobrazit celý příspěvek

   Proč by mělo být chybou přijmout mezi sebe někoho, kdo o to dobrovolně a bez nátlaku usiloval? Tyto státy vstoupily do NATO v roce 2004, tehdy byla jiná situace, vztahy mezi Ruskem a USA ovlivnil "společný boj proti terorismu" a jedna z hlavních zásobovacích tras do Afghanistánu vedla přes Rusko.
   Naopak, pokud by těmto státům tehdy NATO vzkázalo, že je nechce, tak by svou zahraniční politiku vedli jinými směry.Skrýt celý příspěvek

 • PetrTechnik
  18:41 01.01.2020

  Já si myslím,že to šermování JZ tady v diskusi , je dost divoké. Ruské JZ mají jediný účel , a to je zajištění vnější bezpečnosti RF. Ekonomicky je Ruská federace, po zhroucení ...Zobrazit celý příspěvek

  Já si myslím,že to šermování JZ tady v diskusi , je dost divoké. Ruské JZ mají jediný účel , a to je zajištění vnější bezpečnosti RF. Ekonomicky je Ruská federace, po zhroucení SSSR, vzhledem ke své velikosti a přírodním zásobám , ve značné nevýhodě oproti silným ekonomikám, respekt ji udržuje jen vlastnictví JZ.
  Zbytek jaderného klubu využívá JZ z důvodu zachování vojenské parity se sousedním státem nebo jako relikt studené války. Výjimku zde tvoří Severní Korea se svým pitoreskním vůdcem a dále USA , kde JZ tvoří součást "mandátu světového četníka".
  Představa, že by někdo z nich použil JZ na cokoliv s malým strategickým významem , je velice nepravděpodobná. Polákům nikdo soudný JZ nesvěří a není ani důvod zde umísťovat taktické JZ .Skrýt celý příspěvek

  • dusan
   00:03 02.01.2020

   Nebudem vyvracať len poviem jednu svoju skúsenosť ... V roku 2014 som i ja "dokazoval", že priamy zásah ruskej armády na Ukrajine (po Kryme) je vylúčený na Donbase .... a stavil ...Zobrazit celý příspěvek

   Nebudem vyvracať len poviem jednu svoju skúsenosť ...

   V roku 2014 som i ja "dokazoval", že priamy zásah ruskej armády na Ukrajine (po Kryme) je vylúčený na Donbase .... a stavil by som sa o to s hocikým ....Skrýt celý příspěvek

   • PetrTechnik
    01:16 02.01.2020

    … a proto já nic nedokazuji, ale jen vyjadřuji svůj názor, kde uvádím, proč si myslím, že je to velice nepravděpodobné. Může se stát ,že někdo skutečně umístí do Polska taktické JZ ...Zobrazit celý příspěvek

    … a proto já nic nedokazuji, ale jen vyjadřuji svůj názor, kde uvádím, proč si myslím, že je to velice nepravděpodobné. Může se stát ,že někdo skutečně umístí do Polska taktické JZ a Poláci zatouží to zase Rusům natřít, důvod se vždy najde, hledá-li se. Rusko skutečně může přistoupit k deeskalačnímu jadernému úderu...Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     06:20 02.01.2020

     Takže prohlášení Putina o aktivaci JZ během krize na Krymu, podle tebe byla jen báchorka?

     Takže prohlášení Putina o aktivaci JZ během krize na Krymu, podle tebe byla jen báchorka?

     • technik
      10:19 02.01.2020

      Co si máme představit pod pojmem aktivace raket? Naplnění raket palivem, zvýšená pohotovost obsluhy nebo jen provedení rutinních kontrol? Rakety aktivují dle mě během pár minut, po ...Zobrazit celý příspěvek

      Co si máme představit pod pojmem aktivace raket? Naplnění raket palivem, zvýšená pohotovost obsluhy nebo jen provedení rutinních kontrol? Rakety aktivují dle mě během pár minut, po tom co dostanou rozkaz, ověří kódy a zapnou hlavní cudl, nic víc než co provádějí při každém cviceni nebo existuje doložitelný postup aktivace?Skrýt celý příspěvek

     • PetrTechnik
      12:35 02.01.2020

      Marně hledám ve svém textu jakoukoliv zmínku o báchorce a prohlášení Putina o aktivaci JZ.
      Nespletl jsi se? Nebo zase děláš Grétu?

      Marně hledám ve svém textu jakoukoliv zmínku o báchorce a prohlášení Putina o aktivaci JZ.
      Nespletl jsi se? Nebo zase děláš Grétu?

     • Jirosi
      18:55 02.01.2020

      "Já si myslím,že to šermování JZ tady v diskusi , je dost divoké. Ruské JZ mají jediný účel , a to je zajištění vnější bezpečnosti RF." Opět někdo neví co píše? Dal sem vám jasnou ...Zobrazit celý příspěvek

      "Já si myslím,že to šermování JZ tady v diskusi , je dost divoké. Ruské JZ mají jediný účel , a to je zajištění vnější bezpečnosti RF."

      Opět někdo neví co píše?
      Dal sem vám jasnou ukázku, kdy nechránily hranice RF. Ale by štítem útočících vojsk RF do sousedního státu.

      Techniku: Tak byli ve stavu nejvyšší pohotovosti, k okamžitému úderu. Pokud by se někdo rozhodl bránit. Přesně tohle využíti tu bylo popíráno.Skrýt celý příspěvek

     • technik
      08:09 03.01.2020

      Jirosi použití jz není cesta zpět, Putin moc dobře ví že by to byl jeho konec, odsoudil by ho vlastní národ a to nemluvím o celém světovém společenství a to si moc dobře uvědomuje. ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi použití jz není cesta zpět, Putin moc dobře ví že by to byl jeho konec, odsoudil by ho vlastní národ a to nemluvím o celém světovém společenství a to si moc dobře uvědomuje. Nehledě na to že aktivace jz se v dnešní době neutaji takže otázkou je zda to spíš nebyla jen kamufláž ale rozhodně si myslím že by kvůli tak bezvýznamným cílům jako Krym a dombas nepoužil JZ.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      20:07 03.01.2020

      Technik: Váš názor je stále jen váš názor.
      Komentoval sem co se fakticky stalo, a Putin se tím chlubil.

      Technik: Váš názor je stále jen váš názor.
      Komentoval sem co se fakticky stalo, a Putin se tím chlubil.

 • Kikirík
  17:28 01.01.2020

  Citujem z článku: “Problém je, že s cílem vyhrát konflikt v Pobaltí, mohou Rusové provést tzv. deeskalační jaderný úder na polskou armádu. Omezený ruský jaderný úder (například ...Zobrazit celý příspěvek

  Citujem z článku: “Problém je, že s cílem vyhrát konflikt v Pobaltí, mohou Rusové provést tzv. deeskalační jaderný úder na polskou armádu. Omezený ruský jaderný úder (například několik desítek kt) na polské území nepřinutí Američany provést odvetný jaderný úder na Rusko, protože Američané nebudou kvůli Polsku riskovat ztrátu Washingtonu. Tento jediný úder zajistí, že stoprocentně Evropané, a zřejmě i Američané, přestanou mít vůli pokračovat v konfliktu.“

  Tak tento “scenár” sa, teda hypoteticky, by sa neudial. USA by tak isto určite reagovali minimálne aspoň taktickými jadrovými zbraňami. A žiaľ, potom by prešli na rad aj tie strategické... Ak by vtedy fakt už všetci prišli o rozum.
  Ak by USA nereagovali, tak v tom momente by prišli absolútne o všetko... A toho by sa teda nevzdali.Skrýt celý příspěvek

  • cejkis
   23:07 01.01.2020

   V minulosti to nikdy nebylo tak, že jedna mocnost ostrouhala. Vždy to byla dohoda něco za něco. V tom scénáři Rusové zničí polskou armádu a Američanům klidně vyjdou vstříc v jiné ...Zobrazit celý příspěvek

   V minulosti to nikdy nebylo tak, že jedna mocnost ostrouhala. Vždy to byla dohoda něco za něco. V tom scénáři Rusové zničí polskou armádu a Američanům klidně vyjdou vstříc v jiné části světa.

   Myslím si, že přirovnání Pobaltí k Ukrajině je mylné. Naopak NATO jednotky u hranic Ruska jsou problém neb na ně bude Rusko reagovat. Jak jsem psal níže jde o zabránění spolupráce Ruska s Německem pomocí vyrábění napětí.
   A jelikož jsou Češi ekonomicky spolkovou zemí 4.říše, přijde mi nevhodné hrát na americké zájmy v Evropě. Už bychom si konečně mohli vybrat do jakého zadku vlezeme. Do obou to v nadcházejícím období již nebude možné.Skrýt celý příspěvek

   • SofF
    00:20 02.01.2020

    jenže zatím Amerika má většinu ekonomických pák na své straně. Po tomto článku jsem trochu studoval historii pobaltských států a nestačil jsem se divit jejich tehdejším měnovým ...Zobrazit celý příspěvek

    jenže zatím Amerika má většinu ekonomických pák na své straně. Po tomto článku jsem trochu studoval historii pobaltských států a nestačil jsem se divit jejich tehdejším měnovým kurzům. Jejich hospodářství byla marginální a o průmyslu se pomalu nedalo hovořit ale neuvěřitelně rychle se jim zpevnila měna že i průmyslové Československo, nejlepší ekonomika býv. VB mohlo závidět. Třeba Estonsko mělo za osm estonských korun jednu německou marku. Později to padlo při převodu na euro na patnáct jejich korun na euro což je pořád skvělý výsledek. Nemluvě o litevském latu který měl při konverzi na euro extrémní hodnotu 1euro za 0,7 latu. Proto musí ČR i Babiš pečlivě vážit aby ti co kontrolují měny neodpálili tu naši někam na úroveň Zimbabwe.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     06:49 02.01.2020

     Estonská měna byla fixována na marku 8/1. Na Euro, které bylo cca 2 marky za 1, pro změnu cca 16/1 Euru. To není skvělá politika, ale fixní kurz. U Litvevského by mě zajímalo z ...Zobrazit celý příspěvek

     Estonská měna byla fixována na marku 8/1. Na Euro, které bylo cca 2 marky za 1, pro změnu cca 16/1 Euru. To není skvělá politika, ale fixní kurz.
     U Litvevského by mě zajímalo z čeho vycházíte. Začali na 4,69/1e, přechodový byl 3,453/1e. To je růst hodnoty cca 26,3%.
     https://www.kurzy.cz/kurzy-men...

     Ale koruna má po většinu času kurz volný. Z 35/1e jsme se dostali na 25,4/1e, což je růst hodnoty o 27,4%( 1,1% více než v Litvě).
     https://www.kurzy.cz/kurzy-men...

     Ale vývoj v pobaltí byl dán do značné míry trasnferem peněz na západě pracujícího obyvatelstva domu. Takový vývoj v ČR, kde je pokles kurzu dán exportní ekonomikou těžko dosáhnete.Skrýt celý příspěvek

     • major
      11:01 02.01.2020

      Kurz lokálnej meny je skutočne dosť pochybný indikátor. Neskutočné zlepšenie ekonomiky pobaltských štátov ale ukazuje napríklad HDP na hlavu, ktoré mali pobaltské štáty ešte v ...Zobrazit celý příspěvek

      Kurz lokálnej meny je skutočne dosť pochybný indikátor.

      Neskutočné zlepšenie ekonomiky pobaltských štátov ale ukazuje napríklad HDP na hlavu, ktoré mali pobaltské štáty ešte v roku 1995 na úrovni 59 (Litva), 63 (Lotyšško) a 85 % (Estónsko) Poľska (ako najhoršej krajiny V4) , no v roku 2018 už to bolo 124, 116, a 151 % Poľska! Lotyšsko okrem Poľska predbehlo aj Maďarsko, Litva je takmer na úrovni Slovenska a Estónsko sa tesne dostalo dokonca pred Českú republiku!

      Stabilným postkomunistickým premiantom sú Slovinci.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      19:10 02.01.2020

      47 Litva Litva 32 092 2017
      48 Estonsko Estonsko 31 638 2017

      47 Litva Litva 32 092 2017
      48 Estonsko Estonsko 31 638 2017

     • Jirosi
      19:14 02.01.2020

      47 Litva 32 092(2017)
      48 Estonsko 31 638(2017)
      52 Polsko 29 291(2017)
      57 Lotyšsko 27 598(2017)

      47 Litva 32 092(2017)
      48 Estonsko 31 638(2017)
      52 Polsko 29 291(2017)
      57 Lotyšsko 27 598(2017)

     • major
      21:51 02.01.2020

      Údaje Svetovej banky:
      https://data.worldbank.org/ind...

      Údaje Svetovej banky:
      https://data.worldbank.org/ind...

     • Jirosi
      22:43 02.01.2020

      Děkuji za odkaz, ale tohle je ten graf co to posuzuje. Použití jen HDP je zkreslené, v Polsku stále nemají jako hlavní měnu ...Zobrazit celý příspěvek

      Děkuji za odkaz, ale tohle je ten graf co to posuzuje. Použití jen HDP je zkreslené, v Polsku stále nemají jako hlavní měnu Euro.
      https://data.worldbank.org/ind... Skrýt celý příspěvek

     • major
      23:08 02.01.2020

      Záleží, čo - išlo mi o ukázanie výkonu ekonomík. Ale zas taký rozdiel to nie je ani v tejto metrike - v súčasnosti sa pobaltské krajiny medzi V4 nestratia, práve naopak, pričom ...Zobrazit celý příspěvek

      Záleží, čo - išlo mi o ukázanie výkonu ekonomík. Ale zas taký rozdiel to nie je ani v tejto metrike - v súčasnosti sa pobaltské krajiny medzi V4 nestratia, práve naopak, pričom pred štvrťstoročím na V4 nestačili.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      20:11 03.01.2020

      "Ale zas taký rozdiel to nie je ani v tejto metrik" Estonsko 59-151% píšete vy. Při použití přepočtu, se najednou ze 151% dostáváme na "jen" 114,7%. Pokud tohle pro vás není ...Zobrazit celý příspěvek

      "Ale zas taký rozdiel to nie je ani v tejto metrik"

      Estonsko 59-151% píšete vy.
      Při použití přepočtu, se najednou ze 151% dostáváme na "jen" 114,7%.
      Pokud tohle pro vás není rozdíl.Skrýt celý příspěvek

     • major
      21:34 03.01.2020

      Neporovnával som životnú úroveň - v tom je pre mňa ten rozdiel.

      Neporovnával som životnú úroveň - v tom je pre mňa ten rozdiel.

 • apache
  14:38 01.01.2020

  Zcela souhlasím. Vždy jsem říkal, že obrana Pobaltí jako takového prostřednictvím koridoru nemá cenu, protože zkrátka není možná a celé pojetí ochrany Pobaltí musí stát na hrozbě, ...Zobrazit celý příspěvek

  Zcela souhlasím. Vždy jsem říkal, že obrana Pobaltí jako takového prostřednictvím koridoru nemá cenu, protože zkrátka není možná a celé pojetí ochrany Pobaltí musí stát na hrozbě, že v případě útoku na tyto země bude Kaliningrad srovnán se zemí.

  A zodpovědní lidé to věděli a vědí také, ale nikdo to ale nemohl říci moc nahlas, asi kvůli korektnosti. Snad je už ale načase.Skrýt celý příspěvek

  • SofF
   17:05 01.01.2020

   a taky se jednoduše naskýtá otázka proč bránit tyto státečky kde nic důležitého není a vlastně ani Rusko o ně nemá zájem. Jiná věc je když se tam začnou zvát a producírovat vojska ...Zobrazit celý příspěvek

   a taky se jednoduše naskýtá otázka proč bránit tyto státečky kde nic důležitého není a vlastně ani Rusko o ně nemá zájem. Jiná věc je když se tam začnou zvát a producírovat vojska pravděpodobného ruského nepřítele. Nicméně se dá s úspěchem pochybovat o nějakých vojenských akcích Aliance v tomto prostoru, hlavním cílem je udržovat ruskou armádu na více místech. Je to sice pro ně relativně bezvýznamný prostor, ale musí tam udržovat jednotky.
   No a že někdo použije JZ na Královec kvůli obraně Tallinu to je dost fantastická představa.
   Hlavně nesrovnávat s Krymem, tam mají vlastní lidi kteří je vítali, v Pobaltí ještě je a dlouho bude zahořklost vydatně přiživovaná médii, takže tam by regulérně museli přijít jako okupační armáda - a tím by se trhali veškeré obchodní vazby s EU a ani Německo by to neustálo a muselo by zarazit spolupráci. Celý článek je víceméně takové coby-kdyby, ale s hodně velkou dávkou fantazie...Skrýt celý příspěvek

   • TF_HU
    17:20 01.01.2020

    Celý region Pobaltí je náchylný ke stejnému scénáři jako je Ukrajina. Proto Pobaltské státy na Summitu NATO požadovaly bezpečnostní záruky...tím jsou jednotky Aliance v Pobaltí. ...Zobrazit celý příspěvek

    Celý region Pobaltí je náchylný ke stejnému scénáři jako je Ukrajina. Proto Pobaltské státy na Summitu NATO požadovaly bezpečnostní záruky...tím jsou jednotky Aliance v Pobaltí. Proč je to zvoleno na rotační bázi je opět spojeno s závazky NATO.

    Tedy otázka proč bránit uvedený prostor...protože smlouva NATO. Abychom se jednou neptali, proč bránit ČR?

    Celý článek je polský pohled na věc...nic víc.Skrýt celý příspěvek

    • SofF
     17:41 01.01.2020

     ale to snad ne... Krym byla víceméně sázka na jistotu, to jste nečetl co jsem psal? Obchodně by se s EU i Němci odepsali, to si nemohou dovolit, obchod s Čínou to v žádném případě ...Zobrazit celý příspěvek

     ale to snad ne... Krym byla víceméně sázka na jistotu, to jste nečetl co jsem psal? Obchodně by se s EU i Němci odepsali, to si nemohou dovolit, obchod s Čínou to v žádném případě nepokryje, čelili by brzkému krachu a kvůli čemu, kvůli třem vylidňujícím se státečkům kde nic k zabrání není a navíc obyvatelstvo je nepřátelsky naladěno?Skrýt celý příspěvek

     • SofF
      19:00 01.01.2020

      ještě bych dal odkaz na článek z idnesu z roku 2018 - je myslím všeříkající o tom jak si tam vedou Rusové, berou to spíš jako blízké euro-pohraničí kde kupují nemovitosti a dál ...Zobrazit celý příspěvek

      ještě bych dal odkaz na článek z idnesu z roku 2018 - je myslím všeříkající o tom jak si tam vedou Rusové, berou to spíš jako blízké euro-pohraničí kde kupují nemovitosti a dál investují, tam vojensky útočit je naprosto zbytečné. Přes všechny výkřiky některých místních politiků a harašení rotujícími kontingenty se nic moc nemění.

      https://www.idnes.cz/zpravy/za... Skrýt celý příspěvek

    • cejkis
     23:12 01.01.2020

     Dle mého soudu mylná představa. Ukrajinský scénář nedává vůbec žádný smysl. Není to situace, kde je ohroženo zázemí ruské černomořské flotily pomocí organizovaného převratu. ...Zobrazit celý příspěvek

     Dle mého soudu mylná představa. Ukrajinský scénář nedává vůbec žádný smysl. Není to situace, kde je ohroženo zázemí ruské černomořské flotily pomocí organizovaného převratu. Pobaltské státy udělají pro svou bezpečnost mnohem více, když nebudou umožňovat rozmístění Američanů na ruských hranicích.Skrýt celý příspěvek

     • apache
      10:36 02.01.2020

      Myslím, že Pobaltské státy vědí své a sami ví mnohem lépe než vy, co pro svoji bezpečnost udělat. Mimochodem, vše co dělají a umožňují, tak dělají na svém území, na vlastní straně ...Zobrazit celý příspěvek

      Myslím, že Pobaltské státy vědí své a sami ví mnohem lépe než vy, co pro svoji bezpečnost udělat.

      Mimochodem, vše co dělají a umožňují, tak dělají na svém území, na vlastní straně hranic, tedy NA SVÝCH VLASTNÍCH hranicích. Když napíšete na ruských hranicích tak to vyznívá jako že rusové ty hranice vlastní. To za prvé. Za druhé, posilování Pobaltí o alianční jednotky proběhlo až po masivním navýšení počtu ruských sil v Severozápadním federálním okruhu, zejména v Pskovské oblasti. Pobaltí nemělo jak jinak reagovat, než pozváním sil aliance.Skrýt celý příspěvek

     • Janko Paliga
      22:11 02.01.2020

      "Není to situace, kde je ohroženo zázemí ruské černomořské flotily pomocí organizovaného převratu." Nikto ich neohrozoval, nikto nerušil zmluvu o prenájme, nikto ich na ich ...Zobrazit celý příspěvek

      "Není to situace, kde je ohroženo zázemí ruské černomořské flotily pomocí organizovaného převratu." Nikto ich neohrozoval, nikto nerušil zmluvu o prenájme, nikto ich na ich základni nenapádal.... skôr naopak, zelení mužíčkovia sa rozmiestnili mimo dohodnuté zóny a bránili ukrajinským uradom a vojakom v činnosti. Ale to určite dobre vieš.
      Euromajdan sa týkal nepodpísaniu dohody s EÚ súdruhom Janukovičom (na nátlak Moskvy), čo sa občanom krajiny, ktorej bol prezidentom, nepáčilo.... Prezident má mať na zreteli blaho svojich občanov a nie bobky z Kremľa....

      "Pobaltské státy udělají pro svou bezpečnost mnohem více, když nebudou umožňovat rozmístění Američanů na ruských hranicích." Lenže to bol následok ruskej okupácie ukrajinského Krymu a posielania "dovolenkárov" do Donbasu a Luhanska.... Reakcia, nie akcia....Skrýt celý příspěvek

     • cejkis
      23:37 02.01.2020

      Okénko do historie. Těším se na záporné body od lidí, kteří si nic nepamatují. Souboj o vliv na UA probíhal mnohem dříve pod názvem oranžová revoluce. V jednu chvíli se jednalo o ...Zobrazit celý příspěvek

      Okénko do historie. Těším se na záporné body od lidí, kteří si nic nepamatují.

      Souboj o vliv na UA probíhal mnohem dříve pod názvem oranžová revoluce. V jednu chvíli se jednalo o vstupu UA do NATO. Jenže vzápětí vyhrál další volby ruský Janukovič a první co udělal bylo prodloužení smlouvy s Ruskem. Vzápětí přišla další revoluce, ten slavný majdan o kterém tvrdíte, že by nevedl k vypovězení smlouvy. Pokud umíte číst mezi řádky tak právě vypovězeni smlouvy byl důvod pro další převrat.Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      11:08 03.01.2020

      Cejkisi... ...vaše paměť je hodně selektivní, není se čemu divit. Kdybyste šel v historii dála, věděl byste, proč se Ukrajina vzdala JZ a co za to očekávala, zde selhala EU a ...Zobrazit celý příspěvek

      Cejkisi...

      ...vaše paměť je hodně selektivní, není se čemu divit. Kdybyste šel v historii dála, věděl byste, proč se Ukrajina vzdala JZ a co za to očekávala, zde selhala EU a vzniklé situace využil Putin, kterého k tomu dohnalo suverénní rozhodnutí Ukrajiny.

      Ukrajina požadovala akceptaci, uznání vlastní neutrality výměnou za zbavení se JZ. Aby mohla být neutrální musely ji ostatní státy jako neutrální uznat, neudělala to EU a ani Putin (který moc dobře věděl proč to neudělá). Indicie najdete i v ústvě Ukrajiny z té doby. Když se nic nedělo...začala se Ukrajina rozhodovat k přístupu k EU. Což bylo normální a suverénní rozhodování.

      Přístup Ukrajiny k EU se rozhodně nelíbil Putinovu Rusku. Informace lze dohledat v ruských médiích, kde se řešilo zaplavení ruského trhu nekvalitním zbožím z EU skrze Ukrajinu atd. Přístup Ukrajiny k EU znamená přijetí EU práva a regulací všeho možného, teda standardů jako třeba u nás. Což se opět nehodilo do krámu Rusku.

      Dochází k rozkolu, kde vláda podepisuje asociační dohody s EU, tedy podmínky, které musí Ukrajina splnit aby mohla úspěšně požadovat vstup do EU a prezident, který pod jistým tlakem odmítá podepsat a podepisuje naopak přístup do jakéhosi euroasijského uskupení...který Ukrajinu potřebuje jako sůl...Putin to moc dobře ví. To nebyl žádný souboj o Ukrajinu...to byla snaha Ukrajiny někam patřit, která se jen někomu nehodila, protože Ukrajinu vnímá jako něco "svého"...stejně jako stále ze sentimentu vnímá Pobaltí. (protože jsou tam rusové a jako rusové)

      Plky o tom, že NATO jednalo s Ukrajinou o přístupu do NATO...jsou jen plky. Kdo zná jak funguje proces, kdo zná jak funguje NATO tak to ví. NATO spolupracuje nejen uvnitř aliance, ale i se státy mimo alianci. Tedy tak jako s Ruskem...tak spolupracovalo i s Ukrajinou. Neexistuje úřad, který by jednal za NATO sám, každý krok musí posvětit všechny členské státy. Takže Cejkisi, tady se asi budete divit, ale fakt vám asi dají mínusy, protože nemáte přesné informace, některé vám chybí, některé jsou jen domněnkami. Vypovězení smlouvy byla jen záminka, takové jednání neexistovalo. Smlouva byla na delší dobu již uzavřena. NATO nedovolí vstup státu jenž má na svém území základnu jiné vojenské mocnosti (nečlena NATO) a nebo na jejímž území probíhá vojenský konflikt. Rus to ví, proto to dopustil, protože tím si pojistil neschopnost Ukrajiny vstoupit do EU a potažmo nakonec i do NATO. Je to stejný modus operandi jako v Gruzii a jinde. Fakt si suverénní rozhodování Ukrajiny nepleťte s nesmysly o zabíracích choutkách NATO.Skrýt celý příspěvek

     • cejkis
      13:47 03.01.2020

      Okénko do historie II 2008 Viktor Jusčenko žádá NATO o Membership Action Plan. Odmítnuto. Lídří zemí Aliance se ale tehdy nicméně shodli, že se Ukrajina „jednou členem NATO ...Zobrazit celý příspěvek

      Okénko do historie II

      2008 Viktor Jusčenko žádá NATO o Membership Action Plan. Odmítnuto. Lídří zemí Aliance se ale tehdy nicméně shodli, že se Ukrajina „jednou členem NATO stane“. Více zkuste třeba zde https://en.wikipedia.org/wiki/...
      Pak již doufám nebudete relativizovat snahu Juščenka o vstup do NATO.

      2010 nový proruský prezident Viktor Janukovyč přípravy o vstup do NATO pozastavil a ihned po svém uvedení do funkce prodloužil smlouvu s Ruskem.

      Viktor Janukovyč na své první oficiální návštěvě, při které zavítal do Bruselu, prohlásil, že jeho klíčovou prioritou bude integrace Ukrajiny do EU (EurActiv 2.3.2010). Centrálu NATO navštívit odmítl.

      Chápete to ???? Proruský Janukovič chtěl do EU a nechtěl do NATO, chtěl mít korektní vztahy oběma směry.
      Jenže nabídka ze strany EU byla pro Ukrajinu tak nevýhodná, že by to nepodepsal nikdo normálně myslící. Toho ihned využil Putin a předložil konkurenční nabídku, která byla pro Ukrajinu ekonomicky lepší.

      A díky tomu, že EU podělala co mohla a Američané měli také své zájmy, vznikl majdan. Mimochodem projekt svržení Janukoviče v době olympiády v Soči a s vědomím, že Rusko garantovalo uzemní celistvost UA výměnou za vzdání se JZ byl zajímavým pohybem na mezinárodní scéně. Jenže v Pentagnu nejspíše nepočítali s odpovědí v podobě ruských vzdušnovýsadkových jednotek bez označení. A ještě dovětek k ucelenému pohledu. Černomořská flotila sídlící na Krymu zajišťuje logistiku Rusů v Sýrii. Syrskou válku rozhodla bitva o Aleppo až v roce 2016.Skrýt celý příspěvek

     • Janko Paliga
      17:26 03.01.2020

      @Cejkis "Toho ihned využil Putin a předložil konkurenční nabídku, která byla pro Ukrajinu ekonomicky lepší. " Skutočne? Preto už v roku 2013 prestali mnohé ruské firmy preberať ...Zobrazit celý příspěvek

      @Cejkis

      "Toho ihned využil Putin a předložil konkurenční nabídku, která byla pro Ukrajinu ekonomicky lepší. "

      Skutočne? Preto už v roku 2013 prestali mnohé ruské firmy preberať produkciu od ukrajinských podnikov a nahradzovať ju ruskými ekvivalentami? Tomu vravia Rusi spolupráca a obchodný styk? A ke´d je pred podpisom zmluva s EÚ zmôžu sa na nejaké sľuby a omrvinky? Občania Ukrajiny nie sú ovce, aby nevedeli, čo je pre nich výhodnejšie .... Stačí sa pozrieť na rozvoj Slovenska po vstupe do EÚ.... Dovtedy od súdruha Mečiara to bol len úpadok....

      Ukrajina je slobodná krajina a jej občania sa môžu rozhodnúť akokoľvek. Rusko je do toho starú belu. Zaujímavé, že NATO je "agresívne", ale je to Rusko, ktoré okupuje svoju kultúrne najbližšiu krajinu .... niečo tu nesedí ....

      Rusko aj Ukrajina boli zapojení v programe NATO nazývanom Partnerstvo pre mier (PfP)....

      "A díky tomu, že EU podělala co mohla a Američané měli také své zájmy, vznikl majdan. " Zaujímavé, že do roku 2014 Spokojné štáty znižovali svoju účasť v Európe.... To sa skončilo okupáciou Krymu Ruskom .... Majdan bol dôsledok nepodpísania zmluvy s EÚ, to si občania nemôžu protestovať, keď cítia, že boli ekonomicky okradnutí? To neboli protesty za nejaké základne.Skrýt celý příspěvek

     • major
      18:25 03.01.2020

      cejkis: Že si Putin ctí svojich partnerov je všeobecne známe. Teraz zastavil dodávku ropy pre bieloruské rafinérie (a nieje to prvý raz!) - také tradičné novoročné potľapkanie po ...Zobrazit celý příspěvek

      cejkis: Že si Putin ctí svojich partnerov je všeobecne známe. Teraz zastavil dodávku ropy pre bieloruské rafinérie (a nieje to prvý raz!) - také tradičné novoročné potľapkanie po pleci, ako sa dáva len tým najlepším kamarátom...
      https://ekonomika.sme.sk/c/222... Skrýt celý příspěvek

     • cejkis
      23:45 03.01.2020

      Okénko do historie III Ukrajina stála před bankrotem. EU nabízela dohodu, která znamenala, že zboží z EU může na UA. Obráceně ovšem nikoliv ihned, ale později, datum neznámé, až ...Zobrazit celý příspěvek

      Okénko do historie III

      Ukrajina stála před bankrotem.
      EU nabízela dohodu, která znamenala, že zboží z EU může na UA. Obráceně ovšem nikoliv ihned, ale později, datum neznámé, až bude UA mít vše dle legislativy EU. Dále EU nabízela půjčku 620milionů EUR. Rusko na snahu UA vstoupit do EU reagovalo informací, že uzavře volný pohyb zboží na UA-ruské hranici. A je to pochopitelné, EU by tímto mohla skrze UA vozit do Ruska bez evidence cokoliv. Na tato jednání reagovaly mnohé ruské firmy a začaly nahrazovat UA produkci.
      Putin na výsledek jednání UA-EU, na tento pro UA nevýhodný návrh dohody reagoval ruskou nabídkou. Úvěr 15miliard EUR, snížením ceny plynu a zachováním volného pohybu zboží.
      A znovu připomínám, že UA byla před bankrotem a největší obchodní partner bylo Rusko. Navrženou asociační dohodu s EU by podepsal jen magor....Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      14:00 06.01.2020

      Nejsmutnější na tom je, že zázemí ruské černomořské flotily vůbec ohroženo nebylo :-((.

      Nejsmutnější na tom je, že zázemí ruské černomořské flotily vůbec ohroženo nebylo :-((.

     • cejkis
      10:13 07.01.2020

      @major Nevidíte souvislosti a sice plánovanou návštěvu US ministra zahraničí v Bělorusku a jednání EU o prodloužení sankcí proti Bělorusku. Aktuálně se o tuto zemí svádí ...Zobrazit celý příspěvek

      @major

      Nevidíte souvislosti a sice plánovanou návštěvu US ministra zahraničí v Bělorusku a jednání EU o prodloužení sankcí proti Bělorusku. Aktuálně se o tuto zemí svádí geopolitický boj, jako kdysi na počátku o Ukrajinu. Nic tradičního v tom není.Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     10:11 02.01.2020

     Na ukrajinský scénář můžeme zapomenout, pobaltí má to štěstí, že se integrovalo nejen do NATO, ale i do EU. V zemích panuje ekonomická stabilita a názorová vyváženost na jejich ...Zobrazit celý příspěvek

     Na ukrajinský scénář můžeme zapomenout, pobaltí má to štěstí, že se integrovalo nejen do NATO, ale i do EU. V zemích panuje ekonomická stabilita a názorová vyváženost na jejich vlastní politiku. Pokud se v pobaltí žijící ruská menšina bude mít lépe než v samotném Rusku, tak problém nehrozí.
     Rusko to ví, proto se soustředí na slabší a nestabilní regiony, které jsou pro ně ekonomicky zajímavější. Tři pobaltské státy mají dohromady cca 4,5 mil obyvatel.
     V pobaltí je i mnohem větší jazyková a kulturní bariera. Ruština je tam v menšině a ruská média šířící "ruskou pravdu" nesleduje moc obyvatel.
     Oproti tomu na Ukrajině a v Bělorusku je stále ruština většinovým jazykem a převažuje nad ukrajinštinou a běloruštinou.Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      11:10 03.01.2020

      Obávám se, že nemáte moc velký přehled...problém s rusky mluvící menšinou tam je. To je místo, které může být zneužito...

      Obávám se, že nemáte moc velký přehled...problém s rusky mluvící menšinou tam je. To je místo, které může být zneužito...

    • vixl
     16:33 02.01.2020

     Pobaltí a Ukrajina nemají vůbec nic společného, to jste zase v kanclu někomu skočili na lep. Celé to strašení Ruskem je jeden velký blud. Skopčáci s Rusáky budují Nordstream2. ...Zobrazit celý příspěvek

     Pobaltí a Ukrajina nemají vůbec nic společného, to jste zase v kanclu někomu skočili na lep.

     Celé to strašení Ruskem je jeden velký blud. Skopčáci s Rusáky budují Nordstream2. Rusáci potřebují především do EU prodávat své suroviny a joudové v ČR žerou tu stupidní propagandu o ruské hrozbě.

     Schválně si zjisti něco o ruských finančních skupinách, o tom co vše už přes porstředníky v ČR vlastní. Proč by proboha rusáci měli ohrožovat Česko nebo jiné země EU. Oni chtějí naše prachy, území je jim k ničemu, toho mají dostatek.

     Maximálně se tak rusáci ve svých štábech baví tím, jak je vojensky silnější EU vyplašená jak zajíc a chlastají vodku.

     A EU je stejně odsouzena k zániku. A je klidně možné, že to přijde mnohem dřív než se vůbec kdo odvažuje pomyslet. Přichází předsednictví Skopčáklandu a jejich opětovná a zaobalená snaha lifrovat muslimské nájezdníky do zemí V4. Vítěz Orbán si na hlavu srát nenechá.Skrýt celý příspěvek

     • Janko Paliga
      22:05 02.01.2020

      "Pobaltí a Ukrajina nemají vůbec nic společného, to jste zase v kanclu někomu skočili na lep." Majú, sú to samostatné a suverénne krajiny. Kremeľ nemá žiadne právo miešať sa do ich ...Zobrazit celý příspěvek

      "Pobaltí a Ukrajina nemají vůbec nic společného, to jste zase v kanclu někomu skočili na lep." Majú, sú to samostatné a suverénne krajiny. Kremeľ nemá žiadne právo miešať sa do ich vnútorných záležitostí. Najmä keď mali s Ukrajinou podpísané zmluvy.

      "joudové v ČR žerou tu stupidní propagandu o ruské hrozbě" Stačí sa pozrieť na ukrajinský Krym a Donbas s Luhanskom..... skutky povedia často viac, ako tvrdenie "joudov" (ve´ď vieš ktorých..., či?)

      "A EU je stejně odsouzena k zániku." Tak zanikneme aj my .... :-D To mi je teda ....

      "Přichází předsednictví Skopčáklandu a jejich opětovná a zaobalená snaha lifrovat muslimské nájezdníky do zemí V4." Už si tu podávajú kľučky.... :-D

      "Vítěz Orbán si na hlavu srát nenechá." Orbán, ten ktorý sa trasie za peniazmi z eurofondov? Tie mu nesmrdia .... :-DSkrýt celý příspěvek

   • pavel rampir
    12:51 02.01.2020

    Chamberlainově vyjádření při setkání s francouzskými politiky, že v Británii „existuje silný pocit, že bychom neměli jít do války kvůli ČSR, které je velmi daleko a s nímž nemáme ...Zobrazit celý příspěvek

    Chamberlainově vyjádření při setkání s francouzskými politiky, že v Británii „existuje silný pocit, že bychom neměli jít do války kvůli ČSR, které je velmi daleko a s nímž nemáme mnoho společného.“
    Pane Softe nepřipomíná vám to něco ?Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   13:58 06.01.2020

   Královec není dostatečně hodnotný cíl, jeho zničení není pro RF dostatečná hrozba. Muselo by jít o Petrohrad, Rostov nebo třeba Vladivostok.

   Královec není dostatečně hodnotný cíl, jeho zničení není pro RF dostatečná hrozba. Muselo by jít o Petrohrad, Rostov nebo třeba Vladivostok.

 • fotr
  12:40 01.01.2020

  Pěkný a klidný Nový rok všem.

  Pěkný a klidný Nový rok všem.

 • Eiffelos
  12:30 01.01.2020

  A pro Polsko by bylo nejlepší si pořídit jaderné zbraně a nosiče dlouhého dosahu. To by dost zamichalo kartami Rusku i v rámci zastrašování. Riskovat, že nějaký Jacek doveze do ...Zobrazit celý příspěvek

  A pro Polsko by bylo nejlepší si pořídit jaderné zbraně a nosiče dlouhého dosahu. To by dost zamichalo kartami Rusku i v rámci zastrašování. Riskovat, že nějaký Jacek doveze do Moskvy kufřík s bombou už je argument, který se neopomijí...Skrýt celý příspěvek

  • technik
   12:48 01.01.2020

   Tak určitě ty ruské divize co stojí na polských hranicích a co nevidět zaútočí by se strachem rozutekly.
   Řekl ti pan doktor že nemáš vysazovat prášky?

   Tak určitě ty ruské divize co stojí na polských hranicích a co nevidět zaútočí by se strachem rozutekly.
   Řekl ti pan doktor že nemáš vysazovat prášky?

   • Scotty
    17:14 01.01.2020

    Nepodceňoval bych ruské divize které stojí na jejich západních hranicích. Snadno přečíslí všechno co je proti nim momentálně stojí na druhé straně. Ovšem šance na to že Polsko ...Zobrazit celý příspěvek

    Nepodceňoval bych ruské divize které stojí na jejich západních hranicích. Snadno přečíslí všechno co je proti nim momentálně stojí na druhé straně.
    Ovšem šance na to že Polsko vstoupí do klubu zemí disponující jadernou zbraní je z mnoha důvodů minimální. Jediné o co se můžou snažit je umístění amerických pum B61.Skrýt celý příspěvek

    • cejkis
     23:14 01.01.2020

     Mnohem více bezpečnosti zajistí jaderné zbraně a PRO střední Evropy. Škoda, že je to na bázi V4 utopie.

     Mnohem více bezpečnosti zajistí jaderné zbraně a PRO střední Evropy. Škoda, že je to na bázi V4 utopie.

  • SofF
   17:15 01.01.2020

   jen klid, je průhledné proč tohle jde z Polska, ví že když bude enkláva Královce a ruská Baltská flotila tak vždy budou hrát druhé housle, to se jim nelíbí .-)

   jen klid, je průhledné proč tohle jde z Polska, ví že když bude enkláva Královce a ruská Baltská flotila tak vždy budou hrát druhé housle, to se jim nelíbí .-)

   • liberal shark
    14:05 06.01.2020

    Exkláva, pane kolego, exkláva :-).

    Exkláva, pane kolego, exkláva :-).

 • Eiffelos
  12:23 01.01.2020

  Asi si dovedu představit 4 brigádu nasazenou na Kalingrad jako rychlou reakci a následně 7 brigáda po přesunu.... Více méně takové je jediné smysluplné nasazení našich sil. Na ...Zobrazit celý příspěvek

  Asi si dovedu představit 4 brigádu nasazenou na Kalingrad jako rychlou reakci a následně 7 brigáda po přesunu.... Více méně takové je jediné smysluplné nasazení našich sil. Na obranu naší země prostředky nemáme...Skrýt celý příspěvek

  • technik
   12:40 01.01.2020

   A já si dovedu představit že ty budeš jako jeden z chytraku sedět v tom prvním panduru.

   A já si dovedu představit že ty budeš jako jeden z chytraku sedět v tom prvním panduru.

   • Eiffelos
    16:47 01.01.2020

    Myslel jsem jako záloha Polsku by ta spojená brigáda Česká mohla být užitečný takticky prvek a v celku blízko. Navíc Pandury jsou schopné plavby a překonávat vodní toky, což je na ...Zobrazit celý příspěvek

    Myslel jsem jako záloha Polsku by ta spojená brigáda Česká mohla být užitečný takticky prvek a v celku blízko. Navíc Pandury jsou schopné plavby a překonávat vodní toky, což je na Kalingradskou oblast ideální.Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   14:08 06.01.2020

   Až budou naše manévrové útvaty postavené, bylo by to krásné cvičení. Najprve vysadit na hranicích Královce výsadkový pluk, za další dva dny ho vystřídat 4.BRN a za týden 7.MBR. ...Zobrazit celý příspěvek

   Až budou naše manévrové útvaty postavené, bylo by to krásné cvičení. Najprve vysadit na hranicích Královce výsadkový pluk, za další dva dny ho vystřídat 4.BRN a za týden 7.MBR. Všechno pod deštníkem letectva a PVO. To by byla prověrka bojové připravenosti ! Taková naše obdoba ruského cvičení Západ. Putina by určitě šlehlo :-).Skrýt celý příspěvek

 • Fabius Maximus
  11:58 01.01.2020

  Významná čast polské inteligence se nikdy nesmířila s tím, že ještě v 17. století bylo Polsko daleko silnějším a významnějším státem než Rusko a dokonce to vypadalo, že Rusko ...Zobrazit celý příspěvek

  Významná čast polské inteligence se nikdy nesmířila s tím, že ještě v 17. století bylo Polsko daleko silnějším a významnějším státem než Rusko a dokonce to vypadalo, že Rusko dobudou (ruská smuta, kdy Poláci dosazovali cara, kontrolovali i Moskvu a vše na západ od ní). Dnes Polsko nepatří ani mezi nejvýznamnější evropské státy (Německo, Francie a Velká Británie), ale je státem druhořadým (na úrovni Španělska). To některé Poláky bolí, nemluvě o tom, že i celá Evropa ztrácí pozice a v aktuálních konfliktech i poblíž jejích hranic (Sýrie, Libye) hraje spíše druhé housle (při porovnání s rolí USA, Turecka, Ruska).
  Proto někteří Poláci naříkají na svou pozici mezi Němci a Rusy, kteří se nakonec vždycky dohodli na jejich úkor (ať už to bylo třikrát při dělení Polska, Ribbentrop-Molotov nebo teď Nord Stream 2) a zároveň se vždycky chtějí účastnit akce na východě, protože vědí, že proti Německu se neprosadí. Pokud se rozpadne Rusko, mohou se znovu dostat do pozice, kterou měli ještě v 17. století.
  Napčíklad za Napoleonovy výpravy proti Rusku tvořili Poláci největší část jeho armády po Francouzích, zaútočili proti Rusku po bolševické revoluci (než je bolševici obrátili a zahnali až k Varšavě, kde ten bolševický útok zastavili), v meziválečném období Józef Piłsudski chtěl drobit Sovětský svaz na národní státy (jeho tzv, prométheovská koncepce). Další představitelé silně antiruští i antičeští (Józef Beck, Edward Śmigły-Rydz) chtěli budovali tzv. Mezimoří a "Třetí Evropu" až nakonec uzavřeli pakt s Hitlerem o neútočení v roce 1934 a chtěli se podílet na německé expanzi na východ, jak to pak částečně předvedli po Mnichovu zabráním českého Těšínska ve spolupráci s Hitlerem.
  Dnes si myslím, že někteří Poláci chtějí svou východní politiku mít ve spolupráci s USA a pod hlavičkou NATO a proto si možná dělají zálusk na Kaliningradskou oblast. Je otázkou, jak hodně má Rusko zájem o Pobaltí. Význam pobaltských států pro Rusko klesl, od rozpadu SSSR ztratily 25% obyvatel emigrací, jsou přestárlé a důlažitost jejich baltských přístavů padá s tím, jak Rusové přeorientovali svůj obchod na Čínu a Asii, rozvinuli přístav v Petrohradu a postavili přístavy v Usť Luze a Primorsku.Skrýt celý příspěvek

  • technik
   12:50 01.01.2020

   Jsem rád že si tady zmínil Těšínsko které nám Poláci zabrali v dobách pro nás národ nejtěžších.

   Jsem rád že si tady zmínil Těšínsko které nám Poláci zabrali v dobách pro nás národ nejtěžších.

   • Scotty
    17:34 01.01.2020

    Koho dnes v Polsku nebo ČR zajímá jestli vede na Ostravsku hranice na Olši, Visle nebo Ostravici. Dnes tam nejsou žádné národnostní problémy a hospodářský význam Těšínska také ...Zobrazit celý příspěvek

    Koho dnes v Polsku nebo ČR zajímá jestli vede na Ostravsku hranice na Olši, Visle nebo Ostravici. Dnes tam nejsou žádné národnostní problémy a hospodářský význam Těšínska také značně poklesnul. Navíc poslední co Polsko v jeho současných hranicích potřebuje je zpochybňování poválečného rozdělení střední a východní Evropy.

    Moc se také neví že nám Polsko po nástupu Hitlera k moci nabídlo spojeneckou smlouvu, která byla ovšem z Československé strany odmítnuta.Skrýt celý příspěvek

    • otecko
     18:13 01.01.2020

     Prosím o odkaz na tu spojeneckou smlouvu, protože co vím na 100% tak 16.3. už Polská armáda vyháněla české civilisty z Těšínska.

     Prosím o odkaz na tu spojeneckou smlouvu, protože co vím na 100% tak 16.3. už Polská armáda vyháněla české civilisty z Těšínska.

     • Scotty
      19:07 01.01.2020

      Smlouva nebyla nikdy uzavřena. Polsko jí navrhlo v roce 1933. /E. Beneš se s novým polským ministrem zahraničí J. Beckem[127] poprvé setkal v Ženevě 26. listopadu 1932. Klíčový ...Zobrazit celý příspěvek

      Smlouva nebyla nikdy uzavřena. Polsko jí navrhlo v roce 1933.

      /E. Beneš se s novým polským ministrem zahraničí J. Beckem[127] poprvé setkal v Ženevě 26. listopadu 1932. Klíčový rozhovor mezi státníky proběhl v únoru 1933.[128] Polsko přes Beckovy výhrady k ČSR tehdy nabídlo Československu uzavření vojenského paktu obsahujícího závazek vzájemné pomoci při
      napadení, který byl československou stranou odmítnut. Navržen byl alternativní Pakt o všeobecném přátelství, díky němuž by státy při vzájemné hranici nemusely udržovat armádu. Ten byl ale nepřijatelný pro Polsko. Problematické bylo také výše zmiňované schválení upraveného návrhu tzv. Paktu čtyř Malou dohodou bez konzultace s Polskem.

      Je tedy vidět, že samotné antipatie plk. Becka k ČSR nebyly jedinou příčinou zhoršování vztahů. Roli hrály i nadále vnější skutečnosti a postavení ČSR k některým zahraničněpolitickým otázkám. Znamenal postoj Prahy promarnění jedinečné šance pro budoucí spolupráci? Praha v tomto období ještě zcela nedoceňovala nebezpečí plynoucí z nástupu Hitlera v Německu. Za hlavní nebezpečí stále považovala Maďarsko a domnívala se, že cílem potenciální německé agrese bude Polsko, a proto nabídku odmítla s tím, že „není možno žádat po československém občanu, aby šel bojovat za udržení
      Gdaňska nebo polského Pomoří“. Nedůvěra k ČSR, zesílená díky československému postoji k nabídce Polska, znamenala definitivní rozchod obou diplomacií./
      https://is.muni.cz/th/mgydf/Ba...
      https://books.google.cz/books?... Skrýt celý příspěvek

     • PavolR
      19:24 01.01.2020

      Takýto návrh, ktorý by v skutočnosti ČSR zaväzoval aj v prípade konfliktu Poľska so ZSSR (čo bolo v roku 1933 pravdepodobnejšie), by som na Benešovom mieste zrejme odmietol aj ja.

      Takýto návrh, ktorý by v skutočnosti ČSR zaväzoval aj v prípade konfliktu Poľska so ZSSR (čo bolo v roku 1933 pravdepodobnejšie), by som na Benešovom mieste zrejme odmietol aj ja.

     • Scotty
      19:38 01.01.2020

      PavolR
      V roce 1933 mělo již Plosko uzavřenou smlouvu se SSSR o neútočení. Navíc pokud by SSSR zaútočil na Polsko bylo by jeho zastavení i v československém zájmu.

      PavolR
      V roce 1933 mělo již Plosko uzavřenou smlouvu se SSSR o neútočení. Navíc pokud by SSSR zaútočil na Polsko bylo by jeho zastavení i v československém zájmu.

     • Tesil
      20:22 01.01.2020

      Beneš odmítl Beckovu nabídku na spojenectví s odůvodněním,že nechce podnítit obavy Německa z obklíčení.

      Beneš odmítl Beckovu nabídku na spojenectví s odůvodněním,že nechce podnítit obavy Německa z obklíčení.

     • Janko Paliga
      22:43 01.01.2020

      Skutočne je to pravda. Jiří Bílek - Kyselá těšínská jablíčka. Československo to vtedy odmietlo.

      Skutočne je to pravda. Jiří Bílek - Kyselá těšínská jablíčka. Československo to vtedy odmietlo.

  • marius
   18:35 01.01.2020

   Někde jsem četl, že Polsko není řešení problému, ale je jeho součástí. Podle mne je to hluboká pravda.

   Někde jsem četl, že Polsko není řešení problému, ale je jeho součástí. Podle mne je to hluboká pravda.

  • Janko Paliga
   22:53 01.01.2020

   " a chtěli se podílet na německé expanzi na východ" Prečo Poľsko teda uzavrelo dohodu o neútočení zo ZSSR už v roku 1932? Pretože zmluva s Nemeckom bola uzatvorená z dôvodu podpisu ...Zobrazit celý příspěvek

   " a chtěli se podílet na německé expanzi na východ" Prečo Poľsko teda uzavrelo dohodu o neútočení zo ZSSR už v roku 1932? Pretože zmluva s Nemeckom bola uzatvorená z dôvodu podpisu zmluvy medzi ZSSR a Poľskom.
   " Ihned po podepsání polsko-německého paktu o neútočení se ve francouzském a sovětském tisku začaly objevovat spekulace o tajném dodatku ke smlouvě, ve kterém měly obě země uzavřít spojeneckou smlouvu (ve skutečnosti Hitler se pokoušel Polsko získat pro protisovětský pakt, ale Polsko odmítlo). V současnosti se často tyto spekulace používají jako ospravedlnění pro tajný dodatek k Paktu Ribbentrop-Molotov, ke vpádu sovětské armády do Polska 17 září 1939 a porušení smlouvy o neútočení. Teorie o polsko-německém spojenectví jsou živé nejen v současném Rusku, Francii, mezi polskými komunisty, ale také v České republice. Uzavření smlouvy je ukazováno jako akt, který umožnil aktivizaci polské zahraniční politiky proti Československu, vůči kterému mělo Polsko územní požadavky. Také rozbití Československa je často přisuzováno německo-polskému spojenectví. Ve skutečnosti během mnichovské krize Polsko své nároky vůči Československu uplatňovalo agresivně bez spolupráce s Německem." - https://cs.wikipedia.org/wiki/...

   Československá vláda ponúkla 26.9.1939 oblasť Tešínska Poľsku výmenou za to, že v prípadnej vojne medzi Nemeckom a ČSR zostanú neutrálnymi.

   Ani Beneš sa nejako nesnažil dať vzťahy s Poľskom do poriadku, času mal na to ako minister zahraničia dosť.Skrýt celý příspěvek

   • otecko
    11:16 02.01.2020

    Československá vláda nabídla 26.9.1939 Těšínsko Polsku???

    Co to je za blbost, když 15.3.1939 vzinkl Protektorát Čechy a Morava!

    Československá vláda nabídla 26.9.1939 Těšínsko Polsku???

    Co to je za blbost, když 15.3.1939 vzinkl Protektorát Čechy a Morava!

    • Janko Paliga
     21:58 02.01.2020

     To mi je povyku voči preklepu v letopočte....

     Z kontextu "v prípadnej vojne medzi Nemeckom a ČSR zostanú neutrálnymi" jasne vyplýva, že to nebol rok 1939.

     To mi je povyku voči preklepu v letopočte....

     Z kontextu "v prípadnej vojne medzi Nemeckom a ČSR zostanú neutrálnymi" jasne vyplýva, že to nebol rok 1939.

  • liberal shark
   14:16 06.01.2020

   Po WW1 Poláci nenapadli Rusko, ale pravobřežní Ukrajinu. Byl to preventivní úder na obranu před očekávanou sovětskou invazí do západní Evropy. Podle Trockého doktríny permanentní ...Zobrazit celý příspěvek

   Po WW1 Poláci nenapadli Rusko, ale pravobřežní Ukrajinu. Byl to preventivní úder na obranu před očekávanou sovětskou invazí do západní Evropy. Podle Trockého doktríny permanentní revoluce byl cílem sovětského "Drang nach Westen" Berlín, kde chtěl podpořit tamní komunistickou republiku rad, vedenou Liebknechtem a Luxemburgovou, nikoliv Polsko. Po porážce sovětských invazní sil byla tato doktrína opuštěna a Trockého vliv upadal. Nakonec ho Stalinova klika donutila odejít do vyhnanství, kde prohlásil SSSR za fašistický stát. Potom ho dal Stalin zavraždit.Skrýt celý příspěvek

 • dusan
  11:35 01.01.2020

  Na úvod všetko dobré v novom roku. Reálne je NATO bez USA banda neschopných komediantov (beriem k tému - vo vzťahu k Rusku samozrejme) a môžem GARANTOVAŤ, že dnešná slovenská ...Zobrazit celý příspěvek

  Na úvod všetko dobré v novom roku.

  Reálne je NATO bez USA banda neschopných komediantov (beriem k tému - vo vzťahu k Rusku samozrejme) a môžem GARANTOVAŤ, že dnešná slovenská vláda by pri prípadnom ohrození Pobaltia neurobila ABSOLÚTNE NIČ REÁLNE ... maximálne formálne gestá.

  To isté platí napr. pre Nemecko. Precedens máme - Ukrajina. I keď samozrejme na to nebola žiadna zmluva, tak v praxi sa obmedzením dodávok zbraní Ukrajine jednalo reálne o Mníchov .... keci samozrejme Putina nezastavili. A sankcie síce sú, ale sú naozaj minimálne, reálne viac zaujíma Rusov NS2, ako tie "strašné" sankcie, s ktorými akurát Putin zdôvodňuje ekonomickú nemohúcnosť Ruska.

  USA sú jednoducho jediným reálnym garantom európskej bezpečnosti, Trumpa síce vôbec nemám rád, ale na plnú hubu povedal, že nevidí dôvod aby ručil za darmožráčov čo nerobia nič ... len žobrú o bezpečnosť. V tomto pohľade je logické, že pobaltie s Poľsko sú pre neho sympatické, lebo napriek svojim obmedzeným zdrojom robia pre svoju (ale i našu bezpečosť) naozaj čo môžu a ťažko im niečo vyčítať a sú z európskych členov NATO výnimkami, čo potvrdzuje pravidlo, že európske NATO sú len paraziti ....

  Náš minulý premiér sa tým dokonca chválil a verejne vyhlasoval, že pre neho sú výdavky na armádu vyhodené peniaze ....

  Dnešné ministerstvo obrany dokonca odmietlo amíkmi platenú modernizáciu leteckých základní "aby sme tu nemali NATO" .... takže sa sám čudujem, že sú Amíci stále ochotní garantovať našu bezpečnosť .... čo ale nie je úplne samozrejme a Trump to pár krát naznačil.

  Čo sa týka "globálneho pohľadu" tak na nejaké pekné reči by sme mali zabudnúť. Rusko je ekonomický trpazlík, taký žobrák si samozrejme nemôže "veľkú" vojnu dovoliť ... to by sa okamžite ekonomicky zruinovalo.

  Ale "malú dobrú vojnu" si môže dovoliť a hlavne sa na ňu cvičí ... a už ju pár krát realizovalo (Ukrajina, Gruzínsko), čiže to pobaltie by vojensky nebol problém.

  Drží ho "len" predstava, že by predsa NATO zafungovalo ..... v realite USA.

  Pokým USA budú jasne deklarovať, že sú ochotné ísť "na hranu" i pre "bezvýznamné" pobaltie, tak sú Rusi "držaní na uzde".

  Skrátka treba "pritvrdiť"... nie preto aby vojna bola, ale preto aby nebola. Stačí si pozrieť do histórie na Kóreu. Komunisti si mysleli, že Amíci nie sú ochotní sa "trepať na kórejský poloostrov" a zaútočili.Skrýt celý příspěvek

  • technik
   13:00 01.01.2020

   Tak se do Ameriky odstěhuj když je to takový garant bezpečnosti. Jistě v tamních ulicích najdeš větší bezpečí nez v našich. A když už jsme u toho asi po třetí se ptám čím na nás ...Zobrazit celý příspěvek

   Tak se do Ameriky odstěhuj když je to takový garant bezpečnosti. Jistě v tamních ulicích najdeš větší bezpečí nez v našich.
   A když už jsme u toho asi po třetí se ptám čím na nás to Rusko zaútočí? Těmi modernizovanými T72? Nebo trapnymi letouny 4 generace? Jestlize na redflag byl výsledek 1:10 ve prospěch F35 tak čeho se pořád bojíte?Skrýt celý příspěvek

   • dusan
    14:18 01.01.2020

    V našej vláde sedia putinovi mopslíci .... a nemajú zanedbateľnú podporu .... naši náckovia, s ešte väčšou podoporu sa idú pre Putina potrhať .... konšpiračná scéna ja plne v ...Zobrazit celý příspěvek

    V našej vláde sedia putinovi mopslíci .... a nemajú zanedbateľnú podporu .... naši náckovia, s ešte väčšou podoporu sa idú pre Putina potrhať .... konšpiračná scéna ja plne v réžii Moskvy ....

    U nás nepotrebuje Putin útočiť priamo. Prečo asi tak platí milióny dolárov na lobing, propagandu ... aby vylepšil obraz Rusku u nás ?Skrýt celý příspěvek

    • technik
     16:32 01.01.2020

     Víš Putin nikoho nezajímá, ten je rád že to svoje rádoby království udrží před rozpadem. Ho nezajímá Pobaltí ani Polsko,Česko nebo Slovensko, co by u nás nebo u vás hledal. Ho jen ...Zobrazit celý příspěvek

     Víš Putin nikoho nezajímá, ten je rád že to svoje rádoby království udrží před rozpadem. Ho nezajímá Pobaltí ani Polsko,Česko nebo Slovensko, co by u nás nebo u vás hledal. Ho jen zajímá to že někomu je rozvracení vlád, obsazování ostatních států, vraždění civilistů pod záštitou boje s terorismem celosvětově trpěno a on za to je odsuzován a trestán. Je to takový dětinský ukazování prstem jeden na druhýho. V Sýrii když ruský letoun vybombarduje nemocnici titulek zní, Asadovka armáda za účasti ruských letounu bombardovalo nemocnici zemřelo 15 civilistů a 9 deti. Když amik vybombarduje v afganistanu svatbu nikde neuvidíš titulek Trampova armáda zabila 20 nevinných civilistů a 8 děti, ale přečteš si že americká armáda při útoku na teroristy omylem zasáhla civilní svatbu a že incident si vyžádal několik zraněných a mrtvých. Chápeš ten rozdíl? Takže jen rus dělá propagandu nebo to jsou obě strany? Každá z těchto stran se snaží si přiklonit určitý počet obyvatelstva na svoji stranu. Po té bide po roce 48 pochybuji že by se našel dostatečný počet imbecilu kteří by způsobily převrat nebo Putinovi nějak pomohli.Skrýt celý příspěvek

     • satai
      18:07 01.01.2020

      "Víš Putin nikoho nezajímá, ten je rád že to svoje rádoby království udrží před rozpadem. " A pokud mu poteče do bot, může zkusit podpořit svou popularitu krátkou vítěznou ...Zobrazit celý příspěvek

      "Víš Putin nikoho nezajímá, ten je rád že to svoje rádoby království udrží před rozpadem. "

      A pokud mu poteče do bot, může zkusit podpořit svou popularitu krátkou vítěznou válkou...Skrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     14:22 06.01.2020

     Proč by Putin řídil naše mopslíky, když má na vodítku německé ovčáky a francouzské buldočky ?

     Proč by Putin řídil naše mopslíky, když má na vodítku německé ovčáky a francouzské buldočky ?

   • dusan
    14:23 01.01.2020

    Ešte doplním ... V roku 1938 mal Hitler slabučkú armádu a cez propagandu dosiahol čo chcel. V rokku 1939 bol Hitler stále slabý na vojnu - začal ju ... a západné mocnosti nič ...Zobrazit celý příspěvek

    Ešte doplním ...

    V roku 1938 mal Hitler slabučkú armádu a cez propagandu dosiahol čo chcel. V rokku 1939 bol Hitler stále slabý na vojnu - začal ju ... a západné mocnosti nič .... hoci boli vojensky na tom podstatne lepšie, dokonca i vyhlásili Nemecku vojnu ... a nič, na Poľsko sa vykašlali a vojensky totálne slabý Hitler dosiahol čo chcel.Skrýt celý příspěvek

    • otecko
     18:25 01.01.2020

     To byla ale ofiko politika appeasementu, nesmíte zapomínat, což se nyní ve velkém děje, že teprve před 20 lety skončila největší a neúděsnější válka v Evropě. Před pouhými 20 ...Zobrazit celý příspěvek

     To byla ale ofiko politika appeasementu, nesmíte zapomínat, což se nyní ve velkém děje, že teprve před 20 lety skončila největší a neúděsnější válka v Evropě. Před pouhými 20 lety!!!! Připomínky Velké války byly ještě stále příliš čerstvé. Navíc, Evropa se teprve mátožně stavěla na nohy po Světové hospodářské krizi. Nemůžete vytrhávat jednotlivé události, jsou souvislosti, které obraz celkového marasmu doplňují a rozšiřují... Já za sebe souhlasím s historiky, kteří tvrdí, že II. světová válka začala v roce 1918 ve Versailles podpisem německé kapitulace! Tam idiocie tehdějších vládců Evropy-hlavně Francouzů, dosáhla vrcholu.Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   14:20 06.01.2020

   Ukrajina není členem NATO. Je tedy nesmysl argumentovat tím, že NATO proti napadení Ukrajiny nezasáhlo, protože to prostě není možné. Naopak, cílem Putinovy agrese proti Ukrajině ...Zobrazit celý příspěvek

   Ukrajina není členem NATO. Je tedy nesmysl argumentovat tím, že NATO proti napadení Ukrajiny nezasáhlo, protože to prostě není možné. Naopak, cílem Putinovy agrese proti Ukrajině bylo vytvořit situaci, kdy ji do NATO nelze přijmout. Úplně stejně jako předtím v Gruzii.Skrýt celý příspěvek

 • omacka
  11:14 01.01.2020

  Zajímavé téma, ale věc se má vcelku jednoduše. Kdo bude první riskovat zasazení jaderných zbraní, byť jen preventivně a klamně pro výstrahu v takovém hypotetickém konfliktu o ...Zobrazit celý příspěvek

  Zajímavé téma, ale věc se má vcelku jednoduše. Kdo bude první riskovat zasazení jaderných zbraní, byť jen preventivně a klamně pro výstrahu v takovém hypotetickém konfliktu o Pobaltí? a co tím je schopen získat. Rusové tím mohou zcela jednoznačně získat šanci na obsazení a udržení Pobaltí, USA (nebo Francie na vlastní pěst) leda tak třetí světovou válku. Proto ač se to nemusí někomu líbit, k žádnému obsazování Pobaltí nikdy nedojde, protože to je pro Rusy výborný asymetrický klacek, který mohou kdykoliv, když půjde do tuhého použít a budou si ho z tohoto důvodu chtít za každou cenu v současném stavu udržet, protože umožňuje vytvořit velice efektivní vojensko-politický rozkol Evropy od USA právě na této hrozbě, a že to funguje - NATO tu hrozbu bere vážně a demonstruje ani ne tak Rusům, ale hlavně Evropským členům, že je rozhodně rozhodné za každou cenu ubránit Pobaltí, ale jsou to jen řeči, kdyby došlo na lámání chleba, tak skrz Pobaltí nikdo jaderné zbraně z NATO nepoužije, natož USA a o to jde. Pobaltí nemá žádný strategický význam (má ale velký význam v strategické propagandě a to je i to proč se to neustále řeší), mělo by jej jen jako nástupiště na RF, ale v tom případě to už nemá cenu řešit, protože by to vyřešily taktické jaderné údery a vymazání této hrozby z mapy, ať se to komu líbí nebo ne.Skrýt celý příspěvek

  • omacka
   11:21 01.01.2020

   Ještě dovětek, jak to myslím s těmi JZ, je jasné, že by v takovém hrozícím konfliktu to vše stálo na efektivním jaderném odstrašení (s možností jeho demonstrace). Klíčové je, že ...Zobrazit celý příspěvek

   Ještě dovětek, jak to myslím s těmi JZ, je jasné, že by v takovém hrozícím konfliktu to vše stálo na efektivním jaderném odstrašení (s možností jeho demonstrace). Klíčové je, že pro jakékoliv operace NATO v Pobaltí je klíčové Polské území, a jak známo Polsko nikdy jaderné zbraně mít nebude, tedy bude lehce zastrašitelné v této oblasti, i kdyby mělo na svém území americké JZ, nic to nemění, o jejich nasazení rozhodují americké státní zájmy a ne polské.Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  01:07 01.01.2020

  Myslím, že autor má reálný pohled na věc a mé názory jsou obdobné. Americká pozice v Evropě má od WWII dva cíle. Držet Sovětský Svaz/Rusko a blokovat spolupráci Německa a ...Zobrazit celý příspěvek

  Myslím, že autor má reálný pohled na věc a mé názory jsou obdobné.

  Americká pozice v Evropě má od WWII dva cíle. Držet Sovětský Svaz/Rusko a blokovat spolupráci Německa a Ruska.

  Pokud dojde k uvolnění prostoru ze strany Američanů, Němci a Rusové si nikoliv střední Evropu rozparcelují. Rozparcelují si pouze země orientované na Washington. Pobaltí, Polsko a Rumunsko. Ostatní země již dávno rozparcelované jsou.

  ČR je již nyní spolkovou zemí ve 4. říši. My se můžeme koukat, jak náš protektor provádí sebezničující politiku.Skrýt celý příspěvek

  • palo satko
   10:27 01.01.2020

   Američania sa rozhodli pripojit Pobaltie k NATO a nikoho sa nepytali. Bolo to ich rozhodnutie a rozhodnutie Baltov. Dokonca samotny Putin sa vyjadril, že Pobaltie v NATO ...Zobrazit celý příspěvek

   Američania sa rozhodli pripojit Pobaltie k NATO a nikoho sa nepytali. Bolo to ich rozhodnutie a rozhodnutie Baltov. Dokonca samotny Putin sa vyjadril, že Pobaltie v NATO nepredstavuje pre Rusko hrozbu. A ono ju nepredstavuje ani dnes. NATO nie je schopne v pripade velkeho konfliktu zabranit ruskej invazii a ruska agresia len voči samotnym baltickym štatom, ako tu basni Bartosiak nema žiaden zmysel a nik sudny na nu neveri ani v USA.
   Dnes vytykať Nemcom, že neplatia učty za zle rozhodnutie Američanov a Baltov je zbytočne. Nemci maju svoje skusenosti s vojnami na Vychode, poznaju naladu vlasteho obyvatelstva a ich problemom ako svetoveho exportera špičkovej produkcie je a bude hospodarsky rozmach Činy a nie investovanie do obrany Rigy.Skrýt celý příspěvek

   • Kikirík
    17:11 01.01.2020

    Tak ty musíš byť ešte dobre nadrbaný zo včera.

    Tak ty musíš byť ešte dobre nadrbaný zo včera.

    • otecko
     18:31 01.01.2020

     Proč, mi přijde jeho úvaha správná, vláda zvolená v Německu je pro blaho Němců, ne zájmů Američanů.

     Proč, mi přijde jeho úvaha správná, vláda zvolená v Německu je pro blaho Němců, ne zájmů Američanů.

   • liberal shark
    14:24 06.01.2020

    Typicky ruské vidění světa - podle sebe soudím tebe.

    Typicky ruské vidění světa - podle sebe soudím tebe.

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 2