Pořízení nových tanků pro AČR by mělo přinést příležitosti pro český průmysl

Pořízení nových tanků pro AČR by mělo přinést příležitosti pro český průmysl
Leopard 2A7 / KMW (Zvětšit)

Ministerstvo obrany a Armáda České republiky řeší a budou řešit v tomto desetiletí řadu modernizačních projektů. Některé už jsou v chodu, na další se čeká. Jedním z nejdéle odkládaných je modernizace tankové techniky. Pořízení nových tanků je však jen začátek – armáda bude potřebovat i nová podpůrná, logistická či ženijní vozidla a další techniku. Nákup nových tanků i podpůrných prostředků by měl přinést příležitosti pro český průmysl i benefity pro ekonomiku státu.

Armáda dnes disponuje třiceti tanky T-72M4 CZ a dalšími zhruba osmi desítkami zcela zastaralých tanků T-72M1, jež jsou z valné části ve skladech. Letité tanky T-72M4 CZ čekají na opravy a určitá vylepšení, T-72M1 nemají už dnes žádnou bojovou hodnotu, armáda tedy nutně potřebuje zcela nové tanky. Moderní tank je klíčový projekt pro vyzbrojení 7. mechanizované brigády, který je z pohledu palebné síly jednotky významnější než pořízení nových BVP. Právě tanky totiž představují nejsilnější zbraňový systém určený pro přímý boj. Tuto roli můžou jen stěží zastat tanky T-72, byť modernizované, se kterými jsou tristní zkušenosti z konfliktů na Ukrajině i v Náhorním Karabachu. Tank má naprosto nevyhovující koncepci uložení munice v prostoru posádky a výsledkem zásahu je většinou katastrofický výbuch s následkem destrukce stroje a smrti posádky. Při něm zpravidla silou výbuchu odlétne věž.

Trend diskuse o vyzbrojování české armády se bohužel soustředí pouze na projekt BVP. Přitom je 7. mechanizovaná brigáda komplexní útvar, který k úspěšnému nasazení potřebuje kromě tanků i ochranu proti dronům či schopnost elektronického boje. Tanky jsou ve výzbroji 7. mechanizované brigády nezastupitelné, zatímco BVP paradoxně zastupitelná mohou být. Místo pásových podvozků lze teoreticky řadu verzí obrněných vozidel umístit na kolové podvozky, aniž by tím palebná síla brigády jakkoliv utrpěla. Vyznavačem kolových podvozků je v Evropě například francouzská armáda, ale trendem jsou i v ozbrojených silách USA. Brigáda postavená na osmikolových vozidlech Stryker není považována za méně efektivní než brigáda postavená na pásových vozidlech Bradley.

Český průmysl má dostatečné kapacity

Vývoj a výroba tanků má v Česku tradici už z meziválečné doby, ovšem přenesením produkce do slovenských podniků po druhé světové válce nastala situace, kdy po rozdělení Československa veškeré výrobní kapacity zůstaly za hranicemi České republiky, v tuzemsku zůstaly jen opravárenské podniky. Projekty tanků T-72M3 CZ a T-72M4 CZ z devadesátých let se do určité míry dají považovat za obnovení vývoje tanků a jejich výroby v Česku, šlo však v konečném důsledku o sice nákladné, ale malé a lokálně izolované záležitosti.

Za posledních 30 let tak český průmysl nevyprodukoval nic významnějšího v oblasti tankové techniky jak pro českou armádu, tak pro zahraniční zákazníky (a to Československo vždy patřilo k velkým exportérům obrněné techniky). Navíc se nezapojil ani do žádného mezinárodního projektu v rámci spolupráce se zahraničními partnery. K tomu se musí připočítat fakt, že těchto příležitosti je čím dál méně, protože typů tanků, které jsou ve výrobě, je jen několik.

Přitom český průmysl, po desetiletích stagnace, dnes má kapacity a schopnosti, které jsou předpokladem pro zapojení místních firem do výroby i servisu a upgradů moderních tanků. Můžeme jmenovat státní podnik VOP CZ nebo firmy Excalibur Army či Tatra Defence Vehicle. Co se týče průmyslové a ekonomické spolupráce, nejsilnějším partnerem pro Česko je přirozeně sousední Německo. A právě německá společnost Krauss-Maffei Wegmann (KMW) je vlastně dnes již jediným výrobcem tanků v Evropské unii. Proto je logické, že tank Leopard 2 by mohl být pro českou armádu hlavním favoritem pro přezbrojení tankového vojska a dlouho očekávaný přechod 7. mechanizované brigády na pásovou techniku odpovídající požadavkům NATO.

Leopard 2 - jediný moderní evropský tank ve výrobě

Tank Leopard v nejmodernější variantě 2A7 je tankem z novovýroby, nejde tedy o modernizační projekt používaných tanků, jako je tomu u ostatních evropských typů tanků. Navíc jde o v boji osvědčenou platformu. Důležitou skutečností je také to, že tanky Leopard 2 má ve výzbroji většina armád NATO, z českého pohledu je také zajímavé, že slouží téměř u všech sousedů, v Německu, Rakousku i Polsku. K tomu připočtěme Maďarsko, které tento typ tanku také objednalo a bude provozovat nově vyrobené tanky v nejmodernější verzi. Rovněž Slovensko v současné době hledá náhradu za své zastaralé sovětské tanky a jedním z kandidátů je samozřejmě i Leopard 2.

Kořeny vývoje tanků Leopard 2 sahají sice do 70. let minulého století, ale vývoj se nezastavil a díky nadčasovosti konstrukce patří i dnes na absolutní technologickou i výkonnostní špičku. Aktuální varianta Leopardu 2 s přídomkem A7 vychází ze zkušeností, které s Leopardy 2 předchozích variant získaly ozbrojené síly různých zemí při nasazení v bojových operacích posledních let. Došlo k posílení odolnosti i výkonu tanku, stejně tak k vylepšení elektronických a zaměřovacích systémů.

Na rozdíl od minulosti české Ministerstvo obrany u nejnovějších vyzbrojovacích programů požaduje konkrétní zapojení českého průmyslu do modernizačních projektů, což je jen dobře. Takový požadavek by měl zaznít i při pořizování nových tanků pro AČR. Argumentace, že armáda bude poptávat jen několik desítek strojů, mluví se až o 60 kusech pro dva mechanizované prapory, takže podmínka zapojení českých podniků do výroby u producentů neobstojí, není na místě. Příkladem může být nyní Norsko, které plánuje pořízení několika desítek nových tanků a požaduje zapojení norských firem do jejich výroby a dodávek některých komponentů. A právě u Leopardu 2 byla tato podmínka v minulosti ze strany KMW splněna v řadě případů.

České podniky mají schopnosti i kapacity podílet se na výrobě tanků pro AČR, ale mají také zkušenosti se spoluprací s partnery ze zemí EU a NATO. Navíc jsou schopny české armádě poskytovat i servisní služby a podílet se na modernizacích tanků v budoucnu. Příkladem může být projekt Pandur II CZ. V rámci něj naprostou většinu vozidel Pandur II CZ provozovaných v AČR vyrobily české firmy, a dokonce i vyvíjely speciální verze, a to ve spolupráci s rakouskými partnery. Co se týče Leopardu 2, ten se vyrábí v sousedním Německu, tedy i v tomto případě by podpora výrobce nebyla zatížena velkými vzdálenostmi a český průmysl má navíc na německý tradiční vazby.

LEOBEN – unikátní program podpory

Pořízení nových tanků ale samo o sobě nestačí. Armáda samozřejmě bude potřebovat také zcela nový systém údržby, servisního zázemí a kapacity pro budoucí modernizace. Jedním z důvodů, proč se Leopard 2 stal tak rozšířeným tankem, je systém podpory zvaný LEOBEN (Leopard-benutzende Staaten). KMW v jeho rámci sdružuje státy mající ve výzbroji stoje rodiny Leopard. Dnes k nim patří například Německo, Rakousko, Dánsko, Finsko, Řecko, Polsko, Nizozemsko, Norsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Kanada, Turecko a další.

Program LEOBEN umožňuje sdílení zkušeností z provozu tanků, sdílení logistiky a přináší ekonomické úspory. Státy skupiny LEOBEN spolu úzce spolupracují při výzkumu a vývoji, modernizacích tanků, opravách, poskytování náhradních dílů nebo zajišťování munice tak, aby provoz tanků Leopard byl co nejekonomičtější. Celý systém zahrnuje i pracovní skupiny s danými kompetencemi. Jde o pracovní skupinu pro logistickou spolupráci, společné pořizování náhradních dílů, plánování údržby a zajišťování munice, dále funguje pracovní skupina pro servis a údržbu tanků, která se zabývá také technickými modifikacemi, analýzami slabých stránek a vylepšováním a konečně pracovní skupina pro modernizace bojových systémů i společnou politiku výzkumu a vývoje.

Díky programu LEOBEN se můžou uživatelé leopardů spolehnout na strategickou spolupráci zlevňující provoz tanků. Program tedy znamená efektivní vynakládání finančních prostředků na provoz tanků a potřebnou logistiku po celou dobu jejich životnosti, včetně upgradů a vylepšení. Navíc na ně nemá vliv počet provozovaných tanků v jednotlivých armádách. Náklady na provoz jednoho tanku tak budou srovnatelné jak u německé či polské armády se stovkami tanků, tak i u české, pokud by si pořídila několik desítek strojů.

Podpůrná vozidla budou také potřeba

Nové tanky ale budou znamenat výzvu nejen pro armádní zabezpečovací a logistickou podporu, ale i pro ženijní jednotky atd. To jsou další oblasti, které by znamenaly příležitost pro uplatnění českého průmyslu v modernizačních projektech české armády, stimuly pro českou ekonomiku, a tedy i návratnost vynaložených prostředků na novou techniku do státní pokladny. Pro přepravu tanků může automobilka Tatra Trucks nabídnout různé tahače na podvozku modelové řady Tatra Force. Automobily této modelové řady armáda již řadu let průběžně nakupuje, a to v různých provedeních a modifikacích. Pro vozy jsou dispozici jsou různé pohonné jednotky české i zahraniční provenience v různých výkonnostních úrovních, automobilka dokonce pracuje i na vlastním výkonném přímo vzduchem chlazeném dvanáctiválcovém motoru pro vojenské aplikace.

Nové tanky, ať armáda pořídí jakýkoliv západní typ, budou mnohem těžší než T-72, proto nebudou stačit dosud používané podvalníky. Jedna z možností náhrady se objevila na loňském veletrhu IDET. Šternberská Excalibur Army (EA) na něm představila trailer Demarko ST 775-20W s nosností až 70 tun. Nová tanková technika samozřejmě bude vyžadovat i nová ženijní vozidla. I v této oblasti mají české podniky co nabídnout. Excalibur Army již před časem představila mostní vozidlo AM-70 EX, jehož mostovka je dimenzována na tanky, jako je Leopard 2. Excalibur Army navíc právě s německými partnery připravila i pontonový systém IRB na podvozku Tatra Force, který svou nosností opět vyhovuje standardním tankům NATO. Tyto příklady ukazují, že český průmysl může české armádě i státu nabídnout dostatečné kapacity pro modernizaci tankového vojska i pro efektivní provoz této náročné techniky a její údržbu po celou dobu životnosti.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Tank Leopard 2 pro Armádu ČR. Zítra bude pozdě

Armáda ČR po roce 2025 začne řešit náhradu tanků T-72M4 CZ. Nyní lze poměrně levně na leasing získat ...

Evropská zbrojnice pro tanky Leopard 2

Německá firma KMW (Krauss-Maffei Wegmann) za spolupráce s Evropskou obrannou agenturou EDA (European ...

Eurotank: Hybrid mezi tanky Leopard 2 a Leclerc

Firma KNDS (KMW+Nexter Defense Systems), joint venture německé KMW a francouzské Nexter, na výstavě ...

Potvrzeno. Maďarsko získá 44 tanků Leopard 2A7+ a 24 houfnic PzH 2000

Společnost Rheinmetall získala od koncernu KMW zakázku na výrobu klíčových částí tanků Leopard 2A7+ ...

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • The Pale Emperor
  21:16 21.04.2022

  Leclerc XLR s novou dálkově ovládanou zbraňovou stanicí od FN Herstal. První kusy modernizovaného Leclercu by měly být dodány ještě ...Zobrazit celý příspěvek

  Leclerc XLR s novou dálkově ovládanou zbraňovou stanicí od FN Herstal.
  První kusy modernizovaného Leclercu by měly být dodány ještě letos.

  https://twitter.com/forcesoper... Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  08:39 24.02.2022

  Asi se shodneme na tom, že dnes už je úplně jedno jaké tanky a BVP koupíme a co z toho naše podniky budou mít. Hlavně ať je to rychle.

  Asi se shodneme na tom, že dnes už je úplně jedno jaké tanky a BVP koupíme a co z toho naše podniky budou mít. Hlavně ať je to rychle.

  • Jura99
   10:24 24.02.2022

   a rovněž se shodneme, že filozofovat jestli 40 stačí a 200 není moc taky není na místě. Zkrátka házet objednávky lopatou.

   a rovněž se shodneme, že filozofovat jestli 40 stačí a 200 není moc taky není na místě. Zkrátka házet objednávky lopatou.

 • Jura99
  07:02 24.02.2022

  ruští vrazi chodívají v noci. Pravda vítězí, Sláva Ukrajině. Ukrajinci, žeňte je svinským krokem !

  ruští vrazi chodívají v noci. Pravda vítězí, Sláva Ukrajině. Ukrajinci, žeňte je svinským krokem !

  • Mortles
   07:34 24.02.2022

   Pro všechny, kteří by chtěli podpořit Ukrajinu nyní finančně doporučuju sbírku, kterou podporuje Paměť národa, je tam neziskovka, co kupuje helmy, drony a zdravotnický materiál a ...Zobrazit celý příspěvek

   Pro všechny, kteří by chtěli podpořit Ukrajinu nyní finančně doporučuju sbírku, kterou podporuje Paměť národa, je tam neziskovka, co kupuje helmy, drony a zdravotnický materiál a kamarád z Donbasu mi řekl, že je to důvěryhodná organizace.

   Je to to nejmenší, co každý z nás může udělat.Skrýt celý příspěvek

  • Poly
   08:57 24.02.2022

   Jestli jsi viděl to bombardování, tak je nevyženou.

   https://twitter.com/i/status/1...

   https://twitter.com/i/status/1...

   Jestli jsi viděl to bombardování, tak je nevyženou.

   https://twitter.com/i/status/1...

   https://twitter.com/i/status/1...

   • Klimesov
    11:21 24.02.2022

    Poly. Nepochybuji o tom, že toto bombardování a příprava způsobí ukrajinské armádě citelné ztráty ať už na životech nebo na materiálu. Ale ono opravdu několik hodin bombardování ...Zobrazit celý příspěvek

    Poly.
    Nepochybuji o tom, že toto bombardování a příprava způsobí ukrajinské armádě citelné ztráty ať už na životech nebo na materiálu. Ale ono opravdu několik hodin bombardování války nevyhrává. A podle všeho ruská pěchota se už dala do pohybu.
    Jen si zjistěte něco o operaci pouštní štít. Jak dlouho koaliční letectvo bombardovalo Irácké síly a strategické cíle v Iráku.
    Nebo třeba bombardování Srbska, také netrvalo pár hodin.

    Osobně si myslím, že Rusové spíše vsadili na blitzkrieg, to znamená v co nejkratším čase obsadit co možná nejvíc než se čelní jednotky unaví a jejich postup se zastaví a zabřednou do opotřebovávací války.Skrýt celý příspěvek

 • Pirat49
  03:49 24.02.2022

  Myslim ze K2 nieje favorit a Leopard2 sa teraz vyraba pre Madarov. Pokial viem nemci svoje 2A6 modernizuju na 2A7+. Takze ,,rychlo,, sa nezozenie nic, iba ze by sa armada CR ...Zobrazit celý příspěvek

  Myslim ze K2 nieje favorit a Leopard2 sa teraz vyraba pre Madarov. Pokial viem nemci svoje 2A6 modernizuju na 2A7+. Takze ,,rychlo,, sa nezozenie nic, iba ze by sa armada CR uspokojila z nejakym starsim variantom zo skaldu a modernizovala ho. Ale tento scenar asi nehrozi.Skrýt celý příspěvek

 • WaseK
  19:58 23.02.2022

  Co francouzsky Leclerc? - Neni nejlepsi, ale ani nejtezsi (ad uprava komunikaci pro transport). - Politicky by to mohlo mit smysl. - Uz se nevyrabi, i kdyz Nexter pry muze ...Zobrazit celý příspěvek

  Co francouzsky Leclerc?
  - Neni nejlepsi, ale ani nejtezsi (ad uprava komunikaci pro transport).
  - Politicky by to mohlo mit smysl.
  - Uz se nevyrabi, i kdyz Nexter pry muze vyrobu zase rozjet. A protoze to neni uplne nejnovejsi design, mozna by bylo skousnutelne, ze by nam Frantici dodali treba 50 a zbytek bychom si casem montovali sami zde.
  Co dal, jake by byly dasi vyhody a nevyhody?Skrýt celý příspěvek

  • Laci
   20:30 23.02.2022

   Jen jedna technická..
   Neřikám, že je nejlepší, ale jaké parametry konkrétně tě dovedly k tvrzení, že neni nejlepší? A jakej tank je, podle tebe, teda nejlepší?

   Jen jedna technická..
   Neřikám, že je nejlepší, ale jaké parametry konkrétně tě dovedly k tvrzení, že neni nejlepší? A jakej tank je, podle tebe, teda nejlepší?

   • WaseK
    11:31 24.02.2022

    Za nejlepsi povazuju Merkavu. Ale uvital bych vase nazory, v cem je lepsi, nez skupina tanku z nabidky pro ACR.

    Za nejlepsi povazuju Merkavu. Ale uvital bych vase nazory, v cem je lepsi, nez skupina tanku z nabidky pro ACR.

    • WaseK
     12:04 24.02.2022

     Melo tam byt "...v cem je lepsi Leclerc...".

     Melo tam byt "...v cem je lepsi Leclerc...".

    • Rase
     11:01 25.02.2022

     Merkava není špatná, ale do Evropy se nehodí. Pomalá a kanón je krátký, tedy pro likvidaci nepřítele na dálku nic moc.

     Merkava není špatná, ale do Evropy se nehodí. Pomalá a kanón je krátký, tedy pro likvidaci nepřítele na dálku nic moc.

  • Rase
   21:06 23.02.2022

   Dost se mi líbí "arabská" verze Leclerc Tropic s EuroPowerPackem (MTU MT883 Ka-500/501 + Renk HSWL 295TM), s dalšími komponenty známými z nejnovější verze Leclerc XLR.

   Dost se mi líbí "arabská" verze Leclerc Tropic s EuroPowerPackem (MTU MT883 Ka-500/501 + Renk HSWL 295TM), s dalšími komponenty známými z nejnovější verze Leclerc XLR.

  • CerVus
   21:35 23.02.2022

   Tak to už je snad lepší jeho leopardí levoboček. Ten má výhodu ve stále vyvíjeném šasi L2 a třech členech posádky z Frantíka.

   Tak to už je snad lepší jeho leopardí levoboček. Ten má výhodu ve stále vyvíjeném šasi L2 a třech členech posádky z Frantíka.

 • Kikirík
  17:21 23.02.2022

  Aj keby ACR alebo OS SR uz vcera nieco kupila, tak aj tak uz je neskoro. A vzhladom na dnesnu situaciu to plati dvakrat. A i cez tuto situaciu politici mlcia alebo len rozpravaju ...Zobrazit celý příspěvek

  Aj keby ACR alebo OS SR uz vcera nieco kupila, tak aj tak uz je neskoro. A vzhladom na dnesnu situaciu to plati dvakrat. A i cez tuto situaciu politici mlcia alebo len rozpravaju “moralisticke” sprostosti.

  Sankcie su sice fajn, ale podla mna su aj tak este stale slabe. A koniec koncov, sankcie aj tak nedokazu vojensky utok odrazit. Ano, hovorim o tom, ze politici, respektive vlady len rozpravaju, zavadzaju sankcie, ale pre obranu robia len nutne minimum. To vsak nestaci.

  A co je najhorsie, ze u nas v tejto sprostej krajine zazrakov, toto niektori ludia podporuju a schvaluju kroky Putina. Neviem aka ja sice realita, ale na internete to je pomerne velka skupina. A co je horsie, tak na tejto strane stoja aj politici a vymyvaju tymto idiotom mozgy… Aj ked nechapem, ze tam este nieco na vymyvanie aj zostalo.Skrýt celý příspěvek

 • Jan Grohmann
  14:53 23.02.2022

  Co se týče hrozby ruských tanků a toho, kde bychom měli soustředit své zdroje, tak nezapomeňte: Energetický fanatismus EU je pro ČR mnohem nebezpečnější než ruské ...Zobrazit celý příspěvek

  Co se týče hrozby ruských tanků a toho, kde bychom měli soustředit své zdroje, tak nezapomeňte:

  Energetický fanatismus EU je pro ČR mnohem nebezpečnější než ruské tanky.

  Dřív nás zničí EU než ruské tanky, pokud něco neudělají s drahou energií, která totálně zničí náš průmysl. Hlavně ten, který potřebuje hodně energie, jako např. ocelárny, sklárny atd.Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement
   15:13 23.02.2022

   Jenomže v roce 2024 jsou další volby do EP a pokud ceny energií budou pokračovat v růstu, lidé snad konečně ty zelené fanatiky nezvolí. K vyřešení politiky EU nepotřebujeme tanky, ...Zobrazit celý příspěvek

   Jenomže v roce 2024 jsou další volby do EP a pokud ceny energií budou pokračovat v růstu, lidé snad konečně ty zelené fanatiky nezvolí.
   K vyřešení politiky EU nepotřebujeme tanky, ale k jednání s Ruskem jsou potřeba.Skrýt celý příspěvek

  • ruleta
   15:25 23.02.2022

   A neni to celkem zpatecnicky postoj? Tady nabadate k premysleni o stredo a vychodoevropskem prostoru, americkych zbrani a v ramci energii - tlacite uplne protichudny narativ. Neni ...Zobrazit celý příspěvek

   A neni to celkem zpatecnicky postoj? Tady nabadate k premysleni o stredo a vychodoevropskem prostoru, americkych zbrani a v ramci energii - tlacite uplne protichudny narativ. Neni vse ohledne energii spise sance pro CR? pro modernizaci, pro transformaci?

   Jinak ruske tanky platime my-evropane via ropu a zemni plyn.Skrýt celý příspěvek

   • Jan Grohmann
    15:51 23.02.2022

    Co je zpátečnický postoj? :o) Že civilizace ke svému rozvoji a obraně potřebuje levnou energii? A drahá energie se podílí z 50 % na inflaci, taky i na ceně zbraňových systémů a ...Zobrazit celý příspěvek

    Co je zpátečnický postoj? :o) Že civilizace ke svému rozvoji a obraně potřebuje levnou energii? A drahá energie se podílí z 50 % na inflaci, taky i na ceně zbraňových systémů a jejich provozu, a že drahá energie může znamenat, že si nebudeme moc dovolit silnou armádu? Jo, tak to jsem asi tmář. :)
    Mimochodem, smlouva o houfnicích CAESAR má jistě inflační doložku. Takže počítejme, že CAESAR budou minimálně o 20 % dražší. Ale co, miliarda sem, miliarda tam.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     16:52 23.02.2022

     ony ale povyrostou i prijmy, kvuli inflaci, takze ta miliarda sem miliarda tam za inflacni dolozku Caesara muze byt zcasti pokryta. Za vysokou cenou plynu nyni stoji i Rusove, ...Zobrazit celý příspěvek

     ony ale povyrostou i prijmy, kvuli inflaci, takze ta miliarda sem miliarda tam za inflacni dolozku Caesara muze byt zcasti pokryta. Za vysokou cenou plynu nyni stoji i Rusove, jejichz tanky byste paradoxne videl jako mensi zlo. Byla to soucast ruske strategie, vyhnat cenu plynu nahoru a mit EU na lopate. Jen na nas zalezi, jestli se podelame a polozi nas to. Za komunistu byla energie levna, ale presto jsme byli chudi jak kostelni mysi. Diky, to zpatky nechci.Skrýt celý příspěvek

     • ruleta
      16:54 23.02.2022

      Inflaci mame jednu z nejvyssich v EU. Prumer je nekde k 5,6%. Takze CR neco delala jinak.

      Inflaci mame jednu z nejvyssich v EU. Prumer je nekde k 5,6%. Takze CR neco delala jinak.

     • Nesher
      17:04 23.02.2022

      Ruleta
      Ani, nepřijala Euro, které ty inflační tlaky částečně tlumí.

      Ruleta
      Ani, nepřijala Euro, které ty inflační tlaky částečně tlumí.

     • cejkis
      17:59 23.02.2022

      Euro tlumí inflaci ? Muhehe :-)))

      Vždyť ECB se zdráhá zvýšit úrokové sazby, aby nepoložila Itálii.

      Euro tlumí inflaci ? Muhehe :-)))

      Vždyť ECB se zdráhá zvýšit úrokové sazby, aby nepoložila Itálii.

     • Nesher
      18:07 23.02.2022

      Cejkis
      To je nad tvé chápání.

      Cejkis
      To je nad tvé chápání.

     • Vojna a mír
      18:29 23.02.2022

      Ony povyrostou i příjmy?? A jak proboha? Inflace roztáčí nebezpečnou spirálu, kde všichni budou hlídat výdaje, protože vám klesá hodnota peněz, snižuje se kupní síla všech. Podniky ...Zobrazit celý příspěvek

      Ony povyrostou i příjmy?? A jak proboha? Inflace roztáčí nebezpečnou spirálu, kde všichni budou hlídat výdaje, protože vám klesá hodnota peněz, snižuje se kupní síla všech. Podniky do toho škrtají investice, protože doplácí na drahé energie. Z čeho se vám pak zvednou příjmy!!
      K ceně plynu: Rusko ani stávající cenu plynu neovlivnilo. Ovlivňuje jí diletantský přístup EU, kdy na nátlak Polska a Ukrajiny neuzavřeli s Ruskem dlouhodobé kontrakty na dodávky plynu a teď se bojí, že Rus jako následek za uvalené sankce EU zavře kohouty! Dále jí ovlivňuje potřeba Ruským plynem, ale z Německa přes Jamal zásobovat Polsko a Ukrajinu. Toť onen reverzní směr plynu. Zásobníky v Německu a dále poloprázdné a to vše ovlivňuje onu cenu.
      Pan Grohmann má pravdu.
      Vám chybí absolutně vnímání reality v širších souvislostech.Skrýt celý příspěvek

     • cejkis
      18:35 23.02.2022

      Nesher

      Vy jste dnes snědl vtipnou kaši. Raději se do toho nepouštějte. Ještě by jste zjistil, že kurz Koruny ovlivnila ČNB svými operacemi.

      Nesher

      Vy jste dnes snědl vtipnou kaši. Raději se do toho nepouštějte. Ještě by jste zjistil, že kurz Koruny ovlivnila ČNB svými operacemi.

     • ruleta
      18:50 23.02.2022

      Nerikals, ze se nebudes ucastnit diskuzi? Jsi, jak RF, reknes neco a pak hned udelas pravy opak.

      Nerikals, ze se nebudes ucastnit diskuzi? Jsi, jak RF, reknes neco a pak hned udelas pravy opak.

     • Scotty
      18:57 23.02.2022

      Vojna a mír
      Samozřejmě že bude tlak na zvyšování mezd. To je přirozený důsledek inflace.

      Vojna a mír
      Samozřejmě že bude tlak na zvyšování mezd. To je přirozený důsledek inflace.

     • Vojna a mír
      21:58 23.02.2022

      Scotty: jasně to chápu, mzdy, ale Jura měl na mysli příjmy státu (Mld sem Mld. tam…) a to je dost mylná představa. Stát bude muset vytvářet tlaky na snížení inflace, protože 10 % ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty: jasně to chápu, mzdy, ale Jura měl na mysli příjmy státu (Mld sem Mld. tam…) a to je dost mylná představa. Stát bude muset vytvářet tlaky na snížení inflace, protože 10 % je prostě mazec a to jde ruku v ruce snížením příjmů do státního rozpočtu.Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      23:05 23.02.2022

      @ Vojna a mír "K ceně plynu: Rusko ani stávající cenu plynu neovlivnilo." Práveže ovplyvnilo. Ke´d sa zistilo, že Gazprom v lete nenaplnil zásobníky plynu na zaistenie stabilnej ...Zobrazit celý příspěvek

      @ Vojna a mír

      "K ceně plynu: Rusko ani stávající cenu plynu neovlivnilo."

      Práveže ovplyvnilo. Ke´d sa zistilo, že Gazprom v lete nenaplnil zásobníky plynu na zaistenie stabilnej dodávky plynu v zimnom období...

      Rovnako zaujímavé je to, že napriek vysokej cene plynu Rusko nechce na tom zarábať.... Normálny obchodník by predsa skákal do výšky, ak by mal takú možnosť....

      "Ovlivňuje jí diletantský přístup EU, kdy na nátlak Polska a Ukrajiny neuzavřeli s Ruskem dlouhodobé kontrakty na dodávky plynu a teď se bojí, že Rus jako následek za uvalené sankce EU zavře kohouty! "
      No veď nech uzatvoria a nedodajú do Európy ani jediný kubík... Viac stratí Rusko.... V skutočnosti to Rusko by vyplo Poľsku a Ukrajine dodávky okamžite.... Nebolo by to prvá krát...Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      01:29 24.02.2022

      Vojna a mir: inflace se samozrejme projevi na obou stranach na prijmech i vydajich. Pokud neco kupuji za zvysenou cenu, znamena to, ze nekdo druhy mi to prodava a ma nominalne ...Zobrazit celý příspěvek

      Vojna a mir: inflace se samozrejme projevi na obou stranach na prijmech i vydajich. Pokud neco kupuji za zvysenou cenu, znamena to, ze nekdo druhy mi to prodava a ma nominalne vyssi prijem, odvede statu nominalne vyssi dan atp. Zamerne jsem ale psal "zcasti pokryta" protoze vysoka inflace ma dalsi negativni vlivy.Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      09:40 24.02.2022

      Příjmy možná porostou, ale jen nominálně. Reálné příjmy spíše klesnou.

      Příjmy možná porostou, ale jen nominálně. Reálné příjmy spíše klesnou.

    • ruleta
     16:53 23.02.2022

     Ja energiim nerozumim. Nevim co je/neni nejlepsi mix, nevim jaky by mel byt pro CR. Ale vim jedno - v EU se o tom diskutovalo/diskutuje a za mne bychom meli byt flexibilni a ...Zobrazit celý příspěvek

     Ja energiim nerozumim. Nevim co je/neni nejlepsi mix, nevim jaky by mel byt pro CR. Ale vim jedno - v EU se o tom diskutovalo/diskutuje a za mne bychom meli byt flexibilni a proaktivni. Nemyslim si, ze prosadime ciste nasi predstavu - takze se budeme prizpusobovat a ted je otazka kdy. Ja rikam co nejrychleji.

     https://www.seznamzpravy.cz/cl... Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     16:53 23.02.2022

     /CAESAR má jistě inflační doložku/
     Nemá. Cena je stanovená jako nejvýše přípustná, která nesmí být překročena.

     /CAESAR má jistě inflační doložku/
     Nemá. Cena je stanovená jako nejvýše přípustná, která nesmí být překročena.

     • flanker.jirka
      20:33 23.02.2022

      To se ještě uvidí:-)

      To se ještě uvidí:-)

    • Laci
     17:25 23.02.2022

     Pane Grohmann, to myslíte vážně? :) Nechte prosím politickou náklonnost stranou.. Energetická závislost na nepříteli je menší zlo a strategicky lepší krok, než odpoutávání se od ...Zobrazit celý příspěvek

     Pane Grohmann, to myslíte vážně? :) Nechte prosím politickou náklonnost stranou..
     Energetická závislost na nepříteli je menší zlo a strategicky lepší krok, než odpoutávání se od energetické závislosti na nepříteli, která nás bude finančně trápit jen nějakou dobu? Promiňte, ale to už neni ani zpátečnictví, nýbrž strategická slepota.Skrýt celý příspěvek

     • Pavel 1
      21:20 23.02.2022

      Teď jsi to těm němcům nandal. Ti se tak dlouho odpoutávali od "závislosti na nepříteli" až se stali na těch rusácích stali závislí, a to extrémně extrémně, přičemž světlo na konci ...Zobrazit celý příspěvek

      Teď jsi to těm němcům nandal. Ti se tak dlouho odpoutávali od "závislosti na nepříteli" až se stali na těch rusácích stali závislí, a to extrémně extrémně, přičemž světlo na konci tunelu ve formě odpoutání v nedohlednu. Přičemž, finančně je to trápí už dvacet let a dalších dvacet let je to trápit ještě bude.
      Nevím jak sklárny ale ocelárny (třeba taková Liberty/vulgo Mitall/ původně Nová huť) vyrábí jako divé.Skrýt celý příspěvek

    • Laci
     17:27 23.02.2022

     ..ještě dodatek..
     Myslíte ty ocelárny, které se zavírají a rozprodávají a sklárny, které už jsou spíš skanzeny než strategický produkt?

     ..ještě dodatek..
     Myslíte ty ocelárny, které se zavírají a rozprodávají a sklárny, které už jsou spíš skanzeny než strategický produkt?

  • Jura99
   15:49 23.02.2022

   tomu za mák nerozumím, že nás dřív zničí EU než ruské tanky.

   tomu za mák nerozumím, že nás dřív zničí EU než ruské tanky.

   • liberal shark
    08:35 24.02.2022

    Není to zřejmé ? Energetická bezpečnost je naprosto klíčovou podmínkou samotné existence naší společnosti. Je to doslova krev civilizace. A "zelená" politika EU zatím nedělá nic ...Zobrazit celý příspěvek

    Není to zřejmé ? Energetická bezpečnost je naprosto klíčovou podmínkou samotné existence naší společnosti. Je to doslova krev civilizace. A "zelená" politika EU zatím nedělá nic jiného, než že nám podřezává žíly. Stačí tři dny bez elektřiny, a jsme v době kamenné.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   16:46 23.02.2022

   Obecně je to pravda, ale jaké jsou možnosti výroby energie? Uhlí nemá budoucnost. Plyn bude nutně drahý. OZE mají u nás omezený potenciál, a v celoevropském měřítku chybí způsob ...Zobrazit celý příspěvek

   Obecně je to pravda, ale jaké jsou možnosti výroby energie? Uhlí nemá budoucnost. Plyn bude nutně drahý. OZE mají u nás omezený potenciál, a v celoevropském měřítku chybí způsob efektivního ukládání přebytečné energie. JZ jsou drahé na pořízení-což prodražuje i výrobu energie v jejím provozu. Fúzního reaktoru se už nikdo z nás nedožije.Skrýt celý příspěvek

   • cejkis
    18:01 23.02.2022

    Jaderná energie není drahá, to je jen největší lež současnosti. Pro ilustraci, FVE dostává mimo burzu takové peníze, že když by je dostával jeden blok 1200MW, bude získávat na ...Zobrazit celý příspěvek

    Jaderná energie není drahá, to je jen největší lež současnosti. Pro ilustraci, FVE dostává mimo burzu takové peníze, že když by je dostával jeden blok 1200MW, bude získávat na podpoře 115 miliard ročně. Aniž by prodal jedinou kWh, bude návratnost jaderného bloku 3 roky jen z dotací. Tolik na vysvětlenou. FVE je na jednotku produkce nejdražší elektřina v historii této země.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     18:04 23.02.2022

     Stavba elektrárny je HODNĚ drahá. To se pochopitelně podepisuje do ceny vyrobené energie.

     Stavba elektrárny je HODNĚ drahá. To se pochopitelně podepisuje do ceny vyrobené energie.

     • Poly
      20:44 23.02.2022

      Uvidíme jak si povedou SMR. Ty technologie mají velký potenciál a cena za stavbu může být i poloviční a vystavba zásadně rychlejší. Jinak už jsem to tu někomu psal. Máme rezervy ve ...Zobrazit celý příspěvek

      Uvidíme jak si povedou SMR. Ty technologie mají velký potenciál a cena za stavbu může být i poloviční a vystavba zásadně rychlejší.
      Jinak už jsem to tu někomu psal. Máme rezervy ve vodních elektrárnách. Zaberou nějaké místo, změní krajinu, ale to solární nesmysly taky. Ty přehrady alespoň naleznou další využití. Černé panely hyzdí krajinu a oteplují okolí. A rozhodně bych měl za rohem nádrž, než vrtuli nebo panely. Měl bych kam chodit na ryby a měl bych příjemný pocit, že tu je něco, co dává smysl.Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      08:37 24.02.2022

      LCOE jaderných elektráren včetně kapitálových nákladů a financování externalit je na stejné úrovni jako u tak zvaných OZE, které žádné externality (například decomissioning) ...Zobrazit celý příspěvek

      LCOE jaderných elektráren včetně kapitálových nákladů a financování externalit je na stejné úrovni jako u tak zvaných OZE, které žádné externality (například decomissioning) neplatí.Skrýt celý příspěvek

  • Klimesov
   16:47 23.02.2022

   Jenomže EU není stát. Je to mezinárodní organizace, kterou můžeme opustit. :-) A hlavně stále je v této organizaci možný dialog. Důkazem budiš informace o tom, že jaderná ...Zobrazit celý příspěvek

   Jenomže EU není stát. Je to mezinárodní organizace, kterou můžeme opustit. :-)
   A hlavně stále je v této organizaci možný dialog. Důkazem budiš informace o tom, že jaderná energetika by měla být součástí zelené dohody, nebo ta zbraňová legislativa, která nakonec neprošla v té své nejhorší podobě. A hlavně, své zástupce si do EU volíme.
   Ani jedno na Rusko aplikovat nejde :)Skrýt celý příspěvek

   • Poly
    20:38 23.02.2022

    Dialog je možný. Boužel hejty na EU jsou populární a základní povědomí o EP nulové a účast na volbách mizerná.

    Dialog je možný. Boužel hejty na EU jsou populární a základní povědomí o EP nulové a účast na volbách mizerná.

  • TF_HU
   18:05 23.02.2022

   To jste dost vedle :-) Vzhledem k tomu, že už ani nepíšete na stroji, je to stejné s nástupem nových technologií a stejně tak se směřováním k jiným zdrojům energií než jsou fosilní ...Zobrazit celý příspěvek

   To jste dost vedle :-)
   Vzhledem k tomu, že už ani nepíšete na stroji, je to stejné s nástupem nových technologií a stejně tak se směřováním k jiným zdrojům energií než jsou fosilní paliva. To je trend, kterému se nevyhnete. Dokonce ani tím, že sem budete psát podobné skvosty :-)Skrýt celý příspěvek

  • Poly
   20:36 23.02.2022

   Hezky po česky... Hejtování EU je oblíbené na východ od Německa. Zároveň mají tyto země společné ještě jedno - účast na volbách do EP. Moc by mě zajímalo, kolik z těch k EU ...Zobrazit celý příspěvek

   Hezky po česky... Hejtování EU je oblíbené na východ od Německa. Zároveň mají tyto země společné ještě jedno - účast na volbách do EP.
   Moc by mě zajímalo, kolik z těch k EU nenávisti plných lidí bylo u voleb do EP. Kolik z nich zná frakce a jejich záměry, jaký je vlastně vůbec počet poslanců, s kým sympatizuje Metsolaová (a kdo to vůbec je) a další a další. Když se rozhoduje o nás bez nás, tak to tak i vypadá. Belgie má svých 90 %, Lucembursko 80 %, Německo 60 % a Česko necelých 30 % a Slovensko 23 %, tak na nás se*e pes.Skrýt celý příspěvek

   • Mortles
    04:32 24.02.2022

    Metsolaovou neznám, ale jinak vím. Proto také nehatuju na EU. Říkáte naprostou pravdu.

    Metsolaovou neznám, ale jinak vím. Proto také nehatuju na EU. Říkáte naprostou pravdu.

    • Poly
     09:27 24.02.2022

     Je to nová předsedkyně EP. OK, to její jméno byla trochu podpásovka, ale kdyby tam byl Sassoli nebo Tajani, tak ty odpovědi různých mudrlantů budou stejné.

     Je to nová předsedkyně EP. OK, to její jméno byla trochu podpásovka, ale kdyby tam byl Sassoli nebo Tajani, tak ty odpovědi různých mudrlantů budou stejné.

  • CerVus
   21:40 23.02.2022

   Já nevěřím tomu, že by se EU bez Ruska během pár let neobešla. I za současnou krizi si může sama, když jednotlivé vlády nebyly ochotné / schopné naplnit zásobníky alespoň na ...Zobrazit celý příspěvek

   Já nevěřím tomu, že by se EU bez Ruska během pár let neobešla. I za současnou krizi si může sama, když jednotlivé vlády nebyly ochotné / schopné naplnit zásobníky alespoň na minimální hladinu. Vybudovat nové terminály na LPG, další zásobníky, držet je naplněné a využít možnosti plynovodů z východu a jihu. Rusko bylo výhodné, protože mělo nejlevnější vstupní náklady.Skrýt celý příspěvek

  • Olaf
   22:05 23.02.2022

   Jan Grohmann /Energetický fanatismus EU je pro ČR mnohem nebezpečnější než ruské tanky/ Uf, jeden chvíli přestane číst Sputnik a Halo noviny a jednomu pak poklesne ostražitost, ...Zobrazit celý příspěvek

   Jan Grohmann
   /Energetický fanatismus EU je pro ČR mnohem nebezpečnější než ruské tanky/
   Uf, jeden chvíli přestane číst Sputnik a Halo noviny a jednomu pak poklesne ostražitost, takže fakt dík za připomenutí..Skrýt celý příspěvek

  • Cajk
   08:31 24.02.2022

   Se vší úctou, tady jste se pane Grohmann velice spletl. Klidně se vsadím, že dřív bude ruský tank stát na Vaší zahradě a mířit hlavní na Váš dům, než nás zničí ta proradná EU, ...Zobrazit celý příspěvek

   Se vší úctou, tady jste se pane Grohmann velice spletl. Klidně se vsadím, že dřív bude ruský tank stát na Vaší zahradě a mířit hlavní na Váš dům, než nás zničí ta proradná EU, které jsme vždycky byli a vždycky budem součástí ať chcete nebo ne.Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   08:31 24.02.2022

   Naprostý souhlas. Já osobně jsem došel k názoru, že celý Green Deal je ruská diverzní operace a Zelení jsou agenti Kremlu.

   Naprostý souhlas. Já osobně jsem došel k názoru, že celý Green Deal je ruská diverzní operace a Zelení jsou agenti Kremlu.

 • Poly
  14:35 23.02.2022

  Už několikrát se tu řešilo, že turbína spálí to a ono a nafťák jen naftu. Ten 873 Ka-501 v Leo2 je multi-fuel. Zvládne spalovat třeba rostlinný olej nebo petrolej a nebo naftě ...Zobrazit celý příspěvek

  Už několikrát se tu řešilo, že turbína spálí to a ono a nafťák jen naftu. Ten 873 Ka-501 v Leo2 je multi-fuel. Zvládne spalovat třeba rostlinný olej nebo petrolej a nebo naftě podobné paliva a směsi nafty s přídavkem čistého metanol nebo etanolu. Petrolej je doporučován přimíchávat v mrazivých obdobích vždy a není třeba přidávat speciální aditiva. Musí být +- zachována nějaká mazivost a čerpatelnost a spalné teplo. Toto by měl umět i MTU v Pumě. Mimochodem další rozdíl v nesmyslu jménem Lynx... Palivo je během konfliktu vždycky problém.
  Nicméně turbína v M1A2 zvládne i lehké paliva a čisté alkoholy. Já bych rád někde dohledal, kolik si vezme během nějakého cvičení Leo2 a kolik M1A2 SEPV3 s APU. M1A2 žral hodně i když stál a APU tohle vyřešila. ČR je malá země a zase toho tolik nenajezdíme, aby jsme dojezd a spotřebu tak moc řešili. Všemožné spalitelné paliva jsou v dostatečném množství v kdejakém městě, kde je nějaká chemička nebo sklad podobných sajrajtů. U nás v kraji jsou takové lokality 4 a rozhodně nebudou cílem útoku a civil je nevybere, protože auta na metanol, etanol nebo propanol jezdit neumí.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   15:20 23.02.2022

   Už z principu bude Liebherr v Lynxu schopen spalovat to stejné co MTU v Pumě. Obecně diesel není moc vybíraví na palivo.

   Už z principu bude Liebherr v Lynxu schopen spalovat to stejné co MTU v Pumě. Obecně diesel není moc vybíraví na palivo.

   • GlobeElement
    15:34 23.02.2022

    Jak který. Nedůvěra USA k dieselům pramení mimo jiné z citlivosti dieselu na kvalitu paliva.

    Jak který. Nedůvěra USA k dieselům pramení mimo jiné z citlivosti dieselu na kvalitu paliva.

    • Scotty
     16:56 23.02.2022

     Obecně může diesel jezdit na ledacos. Zvlášť velké motory u kterých se tak nedbá na emise. Otázka je zkrácení jejich životnosti.

     Obecně může diesel jezdit na ledacos. Zvlášť velké motory u kterých se tak nedbá na emise. Otázka je zkrácení jejich životnosti.

 • zdeno
  12:28 23.02.2022

  72ka je zastaralá, naši tankisté s ní stále cvičí, znají její slabé a silné stránky a umějí je využít (doufám) -moderním tankům se nemůže rovnat, ale nějaký tank je lepší než žádný ...Zobrazit celý příspěvek

  72ka je zastaralá, naši tankisté s ní stále cvičí, znají její slabé a silné stránky a umějí je využít (doufám) -moderním tankům se nemůže rovnat, ale nějaký tank je lepší než žádný tank (za útoku nic přesnějšího a odolnějšího není), jinak asi nejlépe jít německou cestou už kvůli promyšleným powerpackůmSkrýt celý příspěvek

 • JaHoDa
  11:47 23.02.2022

  Já bych jen doplnil, že ať už se bude vybírat jakýkoliv dodavatel, jakékoliv počty, celková geopolitická orientace a definování naší armády, tak musíme počítat s tím, že Rusové za ...Zobrazit celý příspěvek

  Já bych jen doplnil, že ať už se bude vybírat jakýkoliv dodavatel, jakékoliv počty, celková geopolitická orientace a definování naší armády, tak musíme počítat s tím, že Rusové za několik let opět něco zkusí. Ať už to dopadne na Ukraině jakkoliv. A jestli byli doteď frustrovaní, že se s nimi nikdo ohledně světovlády nebaví, tak současnými kroky svoji pozici na mezinárodní scéně určitě nevylepšili. A čas pro ně nehraje roli. Tak na to myslet, podle toho jednat (nic neodkládat) a můžeme se vyhnout nepříjemnému Déjà vu.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   11:58 23.02.2022

   přesně tak, my se totiž můžeme opět uložit k zimnímu spánku jako po Krymu nebo se zacyklíme v otázce, jestli 60 tanků není moc, ale Rus si tu Armatu třeba nakonec vyrobí a jak je ...Zobrazit celý příspěvek

   přesně tak, my se totiž můžeme opět uložit k zimnímu spánku jako po Krymu nebo se zacyklíme v otázce, jestli 60 tanků není moc, ale Rus si tu Armatu třeba nakonec vyrobí a jak je zvyklý, ve velkém počtu. Pak se budeme divit, protože nám začne vyhrožovat zaparkovaný v Užhorodu.Skrýt celý příspěvek

   • Krakonoš
    12:18 23.02.2022

    Je vidět, že se vůbec nechápe nynější krize. Tato krize je vyvolaná tím, že v Evropě padli všechny bezpečnostní pravidla. Bezpečnostní pravidla vznikla proto, aby nebyla válka.

    Je vidět, že se vůbec nechápe nynější krize. Tato krize je vyvolaná tím, že v Evropě padli všechny bezpečnostní pravidla. Bezpečnostní pravidla vznikla proto, aby nebyla válka.

    • Klimesov
     12:30 23.02.2022

     Myslíte ty bezpečnostní pravidla, že státy si navzájem budou respektovat své hranice a svou celistvost na které se mezi sebou domluvili? Pokud myslíte tohle, tak souhlasím. Pokud ...Zobrazit celý příspěvek

     Myslíte ty bezpečnostní pravidla, že státy si navzájem budou respektovat své hranice a svou celistvost na které se mezi sebou domluvili?
     Pokud myslíte tohle, tak souhlasím.
     Pokud ne, tak napište jaké.Skrýt celý příspěvek

     • Krakonoš
      13:01 23.02.2022

      OBSE 1999 a nebo OBSE 2010 V nich stojí, že bezpečnost se nemá posilovat na úkor jiných států. Územní celistvost je prázdný pojem. U jednoho ji striktně (účelově) vyžadujeme u ...Zobrazit celý příspěvek

      OBSE 1999 a nebo OBSE 2010
      V nich stojí, že bezpečnost se nemá posilovat na úkor jiných států.

      Územní celistvost je prázdný pojem. U jednoho ji striktně (účelově) vyžadujeme u jiného ji účelově popíráme.

      Bezpečnostní pravidla v Evropě nevznikli pro srandu králíkům a jsou jedním z důvodů, proč nebyla v Evropě válka. Pokud se chceme válce vyhnout, musíme bezpečnostní pravidla znovu zavést.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      13:09 23.02.2022

      nikdo normalni nechce byt nedobrovolne v "bezpenostni sfere" snedeneho kramu, kontrolovaneho bolsevickym gestapem.

      nikdo normalni nechce byt nedobrovolne v "bezpenostni sfere" snedeneho kramu, kontrolovaneho bolsevickym gestapem.

     • Klimesov
      13:17 23.02.2022

      Krakonoš. Dobrá popsal jste to ve všeobecné rovině. To je jako kdybych já napsal, že bezpečnost na silnicích je ohrožena lidmi, kteří nedodržují rychlost a pravidla silničního ...Zobrazit celý příspěvek

      Krakonoš.
      Dobrá popsal jste to ve všeobecné rovině. To je jako kdybych já napsal, že bezpečnost na silnicích je ohrožena lidmi, kteří nedodržují rychlost a pravidla silničního provozu.

      Takže teď by jsme mohli být trošku konkrétní. Co myslíte.
      Kdo teda v Evropě porušuje bezpečnostní pravidla? A jakým, konkrétním způsobem?

      "Územní celistvost je prázdný pojem. U jednoho ji striktně (účelově) vyžadujeme u jiného ji účelově popíráme."
      Uveďte příklady.Skrýt celý příspěvek

     • Krakonoš
      13:30 23.02.2022

      Klimesov Bezpečnostní pravidla OBSE porušuje USA tím, že dlouhodobě kolem Ruska staví své základny, jak konvenční, tak strategické a vytváří infrastrukturu pro rychlé rozmístění ...Zobrazit celý příspěvek

      Klimesov

      Bezpečnostní pravidla OBSE porušuje USA tím, že dlouhodobě kolem Ruska staví své základny, jak konvenční, tak strategické a vytváří infrastrukturu pro rychlé rozmístění vojsk.
      V jedné z minulých diskuzí to jeden diskutující vtipně nazval A-Z kvízem.

      Země u které striktně chceme dodržovat územní celistvost je Ukrajina, bez ohledu na názor obyvatel daných oblastí.
      Na druhé straně neuznáváme Čínu podporou Taiwanu.
      A ruku na srdce, kdyby v RF chtěl nějaký region samostatnost. Tak ho budem všemožně podporovat.
      Územní celistvost není nějaká hodnota, je to jen nástroj pro vytváření tlaku.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      13:35 23.02.2022

      Rusko podepsalo s Ukrajinou smlouvu o uznání hranic a smluvně se zavázalo ctít její území a nepoužít sílu.

      Tečka.

      Rusko podepsalo s Ukrajinou smlouvu o uznání hranic a smluvně se zavázalo ctít její území a nepoužít sílu.

      Tečka.

     • Harvest
      13:42 23.02.2022

      Krakonoš A ruku na srdce, kdyby v RF chtěl nějaký region samostatnost. Tak ho budem všemožně podporovat. _____ Cecensko chcelo samostatnosť a nikto na západe nehol ani prstom aby ...Zobrazit celý příspěvek

      Krakonoš
      A ruku na srdce, kdyby v RF chtěl nějaký region samostatnost. Tak ho budem všemožně podporovat.
      _____

      Cecensko chcelo samostatnosť a nikto na západe nehol ani prstom aby sa za cecencov postavil. Neboli ani žiadne sankcie na rusov za to svinstvo ktoré napáchali na Cecne. Taktiež Tatarstan by sa rád osamostatnil a nikto nepodnika žiadne kroky na podporu ich samostatnosti.Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      13:48 23.02.2022

      Krakonoš. A zase ta zlá USA :D :D :D No omyl no. USA rozmisťují v Evropě své vojska v duchu smluv, které s Ruskem uzavřeli a dále použiji oblíbenou Ruskou větu, na žádost ...Zobrazit celý příspěvek

      Krakonoš.
      A zase ta zlá USA :D :D :D
      No omyl no. USA rozmisťují v Evropě své vojska v duchu smluv, které s Ruskem uzavřeli a dále použiji oblíbenou Ruskou větu, na žádost právoplatných svobodně zvolených vlád tamních zemí. Takže omyl USA bezpečnostní pravidla neporušuje. Je to tvrzení bez důkazu.

      Nicméně tento odkaz níže a informace v něm napsané, popírají to co píšete.
      Nejspíše jste tím OBSE 1999 měl na mysli summit OBSE v Istambulu z roku 1999
      Citace z odkazu.
      " V roce 1999 na summitu OBSE v Istanbulu smluvní státy S-KOS podepsaly Dohodu o adaptaci (A-S-KOS) tak, aby odrážela změny v evropském bezpečnostním prostředí po skončení studené války. V prosinci 2007, v reakci na spojenecké podmínění ratifikace A-S-KOS stažením ruských jednotek ze svrchovaného území Moldavska a Gruzie, Ruská federace přestala plnit opatření S-KOS (tzv. S-KOS suspendovala). Důsledkem tohoto, podle názoru většiny smluvních stran protiprávního kroku nadále Ruská federace nesdílí data podle S-KOS či neumožňuje inspekce, zatímco všechny ostatní smluvní strany dohodu a z ní vyplývající povinnosti stále dodržují. V roce 2010 členské státy NATO připravily novou iniciativu, která měla za úkol modernizaci tradičního režimu kontroly konvenčního zbrojení v Evropě a vyřešení současné patové situace ve vztahu k Ruské federaci. Tato iniciativa byla vyjednávána ve Vídni mezi 36 státy, které jsou signatáři S-KOS a/nebo jsou členskými státy NATO, ale po několikaletém úsilí nebylo dosaženo kýženého výsledku z důvodu diametrálně odlišných postojů. Překonání rozdílných pozic mezi Ruskou federací a zeměmi NATO a obnovení funkčního režimu kontroly konvenčního zbrojení v Evropě zůstává i do budoucna pro Českou republiku důležitým tématem."

      odkaz zde: https://www.mzv.cz/mission.vie...

      Co se týče té územní celistvosti.
      No problém ve vašich příkladech je ten, že mezi Ukrajinou a Ruskem došlo k dohodě a vzájemné garanci svých hranic už v roce 1994. To znamená dvě strany se dohodli, po rozpadu SSSR, že hranice si ustanoví tak a tak. To znamená, že západní země nechtějí po Rusku nic zvláštního. Jen to aby dodržovalo svůj závazek, který dalo Ukrajině. To Rusko nedělá a tím porušuje bezpečnostní pravidla v Evropě.

      A v druhém případě. Pokud vím tak mezi Čínou a Taiwanem nedošlo k nějaké konkrétní smlouvě o podobě hranic. Pokud se mýlím opravte mně. Obě země si nárokují, že jsou Čína, ta pravá Čína.Skrýt celý příspěvek

     • Krakonoš
      13:54 23.02.2022

      Ale jistě, že se Čečensko podporovalo, sice v té době na prvním, podpora byla skrytá. V 90. letech se rozdělovala Jugoslávie. Hezký příklad územní celistvosti je také ...Zobrazit celý příspěvek

      Ale jistě, že se Čečensko podporovalo, sice v té době na prvním, podpora byla skrytá.
      V 90. letech se rozdělovala Jugoslávie. Hezký příklad územní celistvosti je také Kosovo.
      Pěkným mementem jsou méně známé Čagoské ostrovy, která Británie nelegálně zabírá Mauriciu. Důvod je ten, že je na nich britsko-americká základna.

      https://www.novinky.cz/zahrani...

      Navíc i proti zjevné nevůli jejich obyvatel.

      Když dva dělají totéž, není to totéž.Skrýt celý příspěvek

     • The Pale Emperor
      13:56 23.02.2022

      V Evropě určitě mír do teď nebyl a už vůbec ne díky OBSE. Na Balkáně se ještě nedávno mezi sebou řezali jak za války, včetně genocid. Kavkaz to samé. Gruzie, Čečensko, Arménie, ...Zobrazit celý příspěvek

      V Evropě určitě mír do teď nebyl a už vůbec ne díky OBSE. Na Balkáně se ještě nedávno mezi sebou řezali jak za války, včetně genocid. Kavkaz to samé. Gruzie, Čečensko, Arménie, Azerbajdžán... Dále Irsko, Kypr, Krym, Donbas... A Balkán je opět tikající bomba, která může každou chvíli explodovat.Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      14:03 23.02.2022

      Krakonoš Jenže Jugoslávie se rozpadla na základě národnostních a etnických třenic, kdy jednotlivé národy v mnohonárodnostním uskupení chtěli mít svou suverenitu. Srbsko také ...Zobrazit celý příspěvek

      Krakonoš
      Jenže Jugoslávie se rozpadla na základě národnostních a etnických třenic, kdy jednotlivé národy v mnohonárodnostním uskupení chtěli mít svou suverenitu. Srbsko také dosáhlo svého národnostního státu.
      Je zajímavé, že osamocení Kosova na Srbsku tolik lidem vadí, ale vyhlášení nezávislosti Černé Hory na Srbsku nechává většinu lidí chladným nebo spíše tak nějak to přijali jako fakt, a to se Černá Hora osamostatnila pouhé dva roky po Kosovu.
      Navíc rozdělení Jugoslávie a určení hranic mezi jednotlivými zeměmi, je dáno smluvně. Od Daytonské dohody po další, kde si znepřátelené strany odsouhlasili to, že každá národnost bývalé Jugoslávie má nárok na svou suverenitu.
      Ergo je to to stejné jak se Rusko dohodlo s Ukrajinou po rozpadu SSSR o podobě svých hranic.

      Co se týče Čagonských ostrovů:
      "Podle verdiktu Mezinárodního soudního dvora v Haagu z 25. února 2019 se Británie má co nejdříve vzdát území Čagoského souostroví, které neoprávněně a účelově oddělila ještě před vznikem Mauricijské republiky. Verdikt haagského soudu však není právně vymahatelný, může jen pomoci zvýšit tlak na britskou vládu.[1][2] Na základě výše uvedeného rozsudku vyzvalo Valné shromáždění OSN rezolucí z 22. května 2019 Spojené království ke stažení „koloniální správy“ do 6 měsíců a předání souostroví Mauriciu."
      Porušení celistvosti.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      14:08 23.02.2022

      Západ Čečnu naprosto nijak nepodpořil, kromě humanitárních výzev. Žádné dodávky zbraní, žádné uznání nezávislosti, nic takového. Jugoslávie byla federálním státem a vznikla ...Zobrazit celý příspěvek

      Západ Čečnu naprosto nijak nepodpořil, kromě humanitárních výzev. Žádné dodávky zbraní, žádné uznání nezávislosti, nic takového.

      Jugoslávie byla federálním státem a vznikla vyhlášením federativní lidové republiky Jugoslávie jako svazového státu rovnoprávných národů, které svobodně vyjádřily svou vůli setrvat v Jugoslávii. V 90. letech se nestalo nic jiného, než se tyto národy rozhodly, že již ve společném státu být nechtějí. Konec konců právo na odtržení měly podle ústavy SSSR i svazové republiky SSSR. Hranice mezi jednotlivými částmi Jugoslávie byly jasně dány. Nikdo nic nepřekresloval (až na Srby).

      Ale, pořád dokola - Rusko a Ukrajina podepsaly smlouvu o uznání hranic. Budapešťské memorandum, ve kterém se Rusko zavázalo nepoužít sílu, ani hrozbu síly, ani ekonomický nátlak. Toto vše Rusko porušilo. A porušilo to vůči Ukrajině, která své závazky neporušila.

      Je zbytečné snažit tuhle sviňárnu nějak omluvit. Rusko se ukázalo být prolhanou agresivní zemí. Je naprosto zbytečné s Ruskem uzavírat jakékoliv dohody, protože Rusko je nedodrží.Skrýt celý příspěvek

     • Krakonoš
      14:10 23.02.2022

      Klimesov Více co znamená zkratka KOS? To jsou konvenční ozbrojené síly. Mezi ně se počítali tanky, BVP a OT, dělostřelectvo nad 100mm, letouny a bitevní vrtulníky. USA staví ...Zobrazit celý příspěvek

      Klimesov

      Více co znamená zkratka KOS?
      To jsou konvenční ozbrojené síly. Mezi ně se počítali tanky, BVP a OT, dělostřelectvo nad 100mm, letouny a bitevní vrtulníky.

      USA staví strategické základny s raketami kolem Ruska a vy na mě nalítnete se smlouvou KOS, tak je vidět, že nechápete problematiku.

      A když jsme u USA, tak USA za Bidena jsou krásným příkladem toho, jak v hlavách starých papalášů žije duch studené války.

      Cílem USA je odříznout Rusko od Evropy a naopak. Se státy býv. východního bloku nemá USA kromě prodeje zbraní téměř žádnou ekonomickou provázanost. Tyto země se hodí jako obět ve válce, která má zničit Rusko. Tím se USA dostanou k jeho zdrojům a zničí konkurenci a strategického spojence Číny a Evropu budou držet v šachu.

      Tím, že padli všechny bezpečností pravidla a záruky, tak tento cíl je pro USA blíž, ovšem také jako válka v Evropě.Skrýt celý příspěvek

     • Krakonoš
      14:25 23.02.2022

      Víte proč Černá Hora nikomu nevadí? Protože v Černé Hoře se udělalo referendum o nezávislosti, které uznalo i Srbsko. Černá Hora je země se svojí vlastní identitou a historií. Na ...Zobrazit celý příspěvek

      Víte proč Černá Hora nikomu nevadí? Protože v Černé Hoře se udělalo referendum o nezávislosti, které uznalo i Srbsko.
      Černá Hora je země se svojí vlastní identitou a historií. Na rozdíl od Kosova, na které se v druhé polovině 20. století začali migrovat nepřizpůsobiví Albánci.Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      14:34 23.02.2022

      Líbí se mi, jak to Krakonoš správně rusky motá. Přesně dle ruských not. Mohl mu někdo připoenout, že OBSE (OSCE) má působnost v Evropě. Rád bych požádal Kraonoše, aby řekl, které ...Zobrazit celý příspěvek

      Líbí se mi, jak to Krakonoš správně rusky motá. Přesně dle ruských not.
      Mohl mu někdo připoenout, že OBSE (OSCE) má působnost v Evropě. Rád bych požádal Kraonoše, aby řekl, které základny má v Evropě na mysli, tedy převážně ty, které obkličují Rusko? Tohle je klasický ruský narativ tlačený ruskými trolly.

      Říká to správně, když dva dělají to samé, není to stejné. Všimněte si, že USA svou přítomnost v Evropě řeší diplomaticky....čiž ruské kašpary sere. Rus nic takovéo neumí, jediné co dokáže, je destabilizace a vojenská invaze s následnou anexí zabraného území jiných států. První co postaví na Donbase jsou vojenské základny :-) Ti pacienti nic jiného neumí.

      Další klasický ruský narativ je popírání suverenity jakého koli státu. NATO není živý tvor, ten se nerozšiřuje sám od sebe...jsou to jednotlivé státy, které se samostatně rozhodnou o připojení a jiné o tom demokraticky hlasují.

      Ten debil Putin dnes mluví o jaderných zbraních na Ukrajině :-) Tak leda, že je tam dovezl.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      14:45 23.02.2022

      Krakonoš se do toho hezky po Rusku zamotal. Rusko považuje za základny NATO normální vojenské posádky členských států NATO. Inu, to bychom museli zrušit vlastní armádu, aby u nás ...Zobrazit celý příspěvek

      Krakonoš se do toho hezky po Rusku zamotal.
      Rusko považuje za základny NATO normální vojenské posádky členských států NATO. Inu, to bychom museli zrušit vlastní armádu, aby u nás nebyly posádky NATO a takoví mamlasové fakt nejsme.

      Ale brzy se zřejmě situace změní a USA skutečně vybudují nové základny v zemích střední a východní Evropy. Jinak by se ty země ruské agresi neubránily. Je to důsledek ruské rozpínavé politiky.

      Na každý pád je to klasický ruský demagogický úkrok stranou. NATO má novou základnu, tak my nemusíme dodržet smlouvu s Ukrajinou, která žádnou základnu nemá, v NATO není a ničím Rusku nehrozí. Ve stylu tys mi podřel lak na autě, tak já zmlátím támhle tu babičku, která s tím nemá nic společného.

      Ruská logika, někdy též nazývaná široká ruská duše.Skrýt celý příspěvek

     • Krakonoš
      14:57 23.02.2022

      Nevim, co je těžkého pochopit na tom, že pokud USA a Rusko si nesednou k jednacímu stolu a obě strany neudělají ústupky, tak je tu velká šance, že jednou bude v Evropě válka. To ...Zobrazit celý příspěvek

      Nevim, co je těžkého pochopit na tom, že pokud USA a Rusko si nesednou k jednacímu stolu a obě strany neudělají ústupky, tak je tu velká šance, že jednou bude v Evropě válka.
      To je tak jednoduchá logika, že označit jí za ruský narativ, může snad jen lhář a nebo totální primitiv.

      Ptám se, proč nikdo za celou dobu nechce referendum obyvatel Ukrajiny, v jakém chtějí být státě? Černá Hora mohla, oni nemohou.
      Od nástupu Bidena se eskaluje napětí. Z logiky věci součástí toho napětí musí být Rusko a Ukrajině, jinak to nejde.

      Pro mír v Evropě se musí říct, jaké zbraně budou povoleny a jaké zakázány, apod. Pokud se tak nestane, válce se nemusíme vyhnout.

      A to, že jedním z hlavním aktérů jsou USA a případná válka ve východní Evropě by pro ně byla výhodná je zřejmé logické vyústění.

      Nebo si tu budeme lhát, že USA hrají druhé housle a válku by tuze nechtěli.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      15:15 23.02.2022

      Válka je v Evropě, protože Rusko útočí na Ukrajinu. To nemá s USA nic společného. A mimochodem, byl to Putin, kdo odmítl jednat s Bidenem a místo toho poslal okupační síly na ...Zobrazit celý příspěvek

      Válka je v Evropě, protože Rusko útočí na Ukrajinu. To nemá s USA nic společného.

      A mimochodem, byl to Putin, kdo odmítl jednat s Bidenem a místo toho poslal okupační síly na ukrajinské území.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      15:18 23.02.2022

      Krakonoši, lžeš. Na Ukrajině referendum bylo. 1. 12. 1990. 90% voličů hlasovalo pro nezávislost Ukrajiny.

      Ale co od ruského trolla čekat jiného.

      Krakonoši, lžeš. Na Ukrajině referendum bylo. 1. 12. 1990. 90% voličů hlasovalo pro nezávislost Ukrajiny.

      Ale co od ruského trolla čekat jiného.

     • Torong
      15:22 23.02.2022

      "...V nich stojí, že bezpečnost se nemá posilovat na úkor jiných států." Výborně Krakonoši. S tím naprosto souhlasím. Přesně podle toho by se mělo konečně začít chovat i Rusko, ...Zobrazit celý příspěvek

      "...V nich stojí, že bezpečnost se nemá posilovat na úkor jiných států."
      Výborně Krakonoši. S tím naprosto souhlasím. Přesně podle toho by se mělo konečně začít chovat i Rusko, protože přesně tohle Rusko dělá celou svou historii - posiluje svou bezpečnost na úkor jiných států. V posledním svém projevu Putin prohlásil, (samozřejmě ne doslovně), že chce bezpečnost Ruska zvýšit na úkor České republiky, která by se měla chovat přesně tak, jak on si přeje. Vám Rusům zřejmě ani nedochází co děláte špatně, že?Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      16:14 23.02.2022

      Krakonoš. Ano za všechno může USA. Je to tak, ale vlastně úplně jinak. USA opravdu nemůže za to, že se v Evropě tak rádi mlátíme po hlavě. USA opravdu nemůže za Putinův sen o ...Zobrazit celý příspěvek

      Krakonoš.
      Ano za všechno může USA.
      Je to tak, ale vlastně úplně jinak.
      USA opravdu nemůže za to, že se v Evropě tak rádi mlátíme po hlavě. USA opravdu nemůže za Putinův sen o obnově SSSR. USA nemůže za Ruský nacionalizmu, který vedl k tomuto bordelu. USA nemůže za to, že vy nechápete pojem smlouva dohoda, a že ten kdo jí porušuje je ten kdo ohrožuje bezpečnost v Evropě.
      Počet vojáků USA se od pádu SSSR konstantně v Evropě snižoval. USA mnohokrát prohlašovala, že Evropa už není v takovém zájmu jak kdysi, a že pro ně je důležitější Pacifik. A to vše se dělo až do roku 2014. Dokud Rusko neporušilo smlouvu, kterou mělo s Ukrajinou a tím ohrozilo bezpečnost v Evropě. Tím, že Rusové systematicky začali porušovat jednu dohodu za druhou, a to dokonce i takovou, kterou sami iniciovali a byli jejich strůjci. Minské dohody. Ano takhle geniální je Putin. Poruší i dohodu na kterou sám přišel :D :D :D
      A díky tomu to Ruskému jednání začali jednotlivé země v Evropě žádat o pomoc. Jako první to byly Pobaltské státy, které požádali jak USA tak NATO o vojenskou pomoc a bylo jim vyhověno a nutno podotknout v rámci všech dohod. Pak to bylo Polsko atd. atd.
      Vy tu píšete báchorky o tom, že USA systematicky rozmisťuje základny kolem Ruska. Ta kde jsou? Máte fotky, názvy, videa nebo něco takového? Prostě podrobnější informace o nich? Realita je totiž taková, že se jedná o jednu nebo dvě základny pozemního systému AEGIS, o kterém si Putin paranoidně myslí že v něm jsou střely tomahavk.
      A hádejte co. USA nabídlo Rusku dohodu o tom, že budou mít přístup ke kontrole dané základny, pokud také udělají nějaké ústupky a zpřístupní své vybrané základny. A hádejte co? Rusové to odmítli :-)
      Takže omyl panáčku. Ty vaše názory co se opírají o lživé informace jsou sice fajn, ale to je tak všechno.
      Je to Rusko, které začalo porušovat jednu bezpečnostní dohodu za druhou. Budapešťské memorandum, smlouvu S-KOS, Minské dohody atd. atd.
      Kterou konkrétní dohodu porušuje USA? Dohodu o nerozšiřování protiraketového deštníku? Tu sami stornovali. Vypověděli.Skrýt celý příspěvek

     • Pavel 1
      21:29 23.02.2022

      A to pravidlo OBSE podle, kterého členský stát NATO nesmí na svém území mít základnu NATO, sis vycucal z kterýho prstu, krakonoši. A jakou podporu Taiwanu máš konkrétně namysli, ...Zobrazit celý příspěvek

      A to pravidlo OBSE podle, kterého členský stát NATO nesmí na svém území mít základnu NATO, sis vycucal z kterýho prstu, krakonoši. A jakou podporu Taiwanu máš konkrétně namysli, usadili se tam snad Američani a začali Taiwancům masově rozdávat americké pasy?
      Na druhou stranu máš pravdu. Na názor obyvatel východní Ukrajiny se nikdo neptal. O odtržení rozhodli kremlem placení banditi (třeba takový Okurka/aka Strelkov), kteří před rokem 2014 viděli Ukrajinu tak maximálně z rychlíku.Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      22:44 23.02.2022

      Krakonoši Mamlasové jako vy mě fakt baví, v Evropě už válka je od roku 2014. Já nijak nezpochybňuji jednání USA a Ruska u jednoho stolu (přestože se bavím nad tím, jak si Rusko ...Zobrazit celý příspěvek

      Krakonoši

      Mamlasové jako vy mě fakt baví, v Evropě už válka je od roku 2014. Já nijak nezpochybňuji jednání USA a Ruska u jednoho stolu (přestože se bavím nad tím, jak si Rusko myslí, že vše řídí USA). Já se bavím tím, co tu tak urputně postujete a předvádíte. Motáte a manipulujete...já tu za ruský narativ neoznačil jednání Ruska s USA, ale to co jste sám napsal...že americké základny v Evropě obkličují Rusko. Tohle je přesně ruský narativ, jednou je to USA, podruhé je to NATO...podle potřeby Putina.

      Referendum na Ukrajině? Hele, že vy jste už dlouho neviděl tamní průzkumy, že? Nálada na Ukrajině je úplně jiná, než si myslíte. Už není rok 2014...navíc, problém s referendem je ten, že musí být podle Ukrajinské ústavy na celém území Ukrajiny a tam patří i oblasti Doněck a Luhansk. Je úplně jedno, že si Putin myslí něco jiného.

      Smlouvy o zbraních v Evropě dávno platí. Ruisko je také tím, kdo tyto pravidla porušuje. Navíc lže i dnes v přímém přenosu.

      Vaše dedukce o USA nejsou žádným logickým vyústěním, to je pouze tím zapráskaným ruským narativem, který zde tlačíte. To jsou ty sra***ky, co tu šíříte. USA je v Evropě mraky let, ale Ukrajinu napadlo Rusko.

      Vy jste stejný lhář jako Putin. Je mi úplně jedno, kolik lidí vám tu zatleská, ale melete nesmysly. Putin porušuje vlastní dohody. Ať Minské, nebo Budapešťské...lháři jako vy zasluhují pouze opovržení.Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      22:56 23.02.2022

      Krakonoši, Krakonoši...tohle: https://www.portfolio.hu/globa... ...rozhodně není jednání u ...Zobrazit celý příspěvek

      Krakonoši, Krakonoši...tohle:
      https://www.portfolio.hu/globa...

      ...rozhodně není jednání u diplomatického stolu. Tady už diplomacie nepomůže, tady už musí nastoupit tvrdá pěst.Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      23:39 23.02.2022

      @ Krakonoško

      Takto vyzerá v skutočnosti obkľučovanie Ruska NATO - https://gulas.sme.sk/upload/po...

      @ Krakonoško

      Takto vyzerá v skutočnosti obkľučovanie Ruska NATO - https://gulas.sme.sk/upload/po...

     • TF_HU
      07:33 24.02.2022

      Krakonoši...

      zkuste mi vysvětlit, jak se rus z toho obklíčení dostal k útoku na Ukrajinu?

      Krakonoši...

      zkuste mi vysvětlit, jak se rus z toho obklíčení dostal k útoku na Ukrajinu?

    • Jura99
     12:43 23.02.2022

     bezpečnostní pravidlo viděním psychopata v Kremlu by bylo to, že ruský tank bude stát v Aši. Děkuji pěkně, ale taková pravidla ať si strčí tam, kde končí záda. Měj je jeho paranoia ...Zobrazit celý příspěvek

     bezpečnostní pravidlo viděním psychopata v Kremlu by bylo to, že ruský tank bude stát v Aši. Děkuji pěkně, ale taková pravidla ať si strčí tam, kde končí záda. Měj je jeho paranoia o bezpečnosti ukradená, já jsem se necítil v nebezpečí, dokud na východě nezačali ve velkém fetovat.Skrýt celý příspěvek

    • TF_HU
     12:55 23.02.2022

     Že vás hanba nefackuje...

     Že vás hanba nefackuje...

     • Nesher
      17:13 23.02.2022

      V Severní Asii stud nepěstují. Tu odpornou zemí a ten odpad, který v ní žije nejlépe vystihuje tento citát "Rusko je zemí otroků a otrokářů, která jednou za čas zplodí velkého ...Zobrazit celý příspěvek

      V Severní Asii stud nepěstují.
      Tu odpornou zemí a ten odpad, který v ní žije nejlépe vystihuje tento citát "Rusko je zemí otroků a otrokářů, která jednou za čas zplodí velkého ducha, aby nad tou hrůzou ronil krvavé slzy". TGM před více jak 120 lety a stále se to nezměnilo.
      Takže diskuse s takovými "lidmi" nemá smysl, oni vůbec nechápu co se jim říká.Skrýt celý příspěvek

     • BobDylan
      22:20 23.02.2022

      Nesher: Mohli by ste ukázať, kde to TGM povedal?

      Nesher: Mohli by ste ukázať, kde to TGM povedal?

     • TF_HU
      07:49 24.02.2022

      BobDylan „Bolševici tvrdí, že jsou marxisté; Marx a Engels vyžadovali od proletariátu vzdělanost, vědu a filozofii; ruský proletariát vzdělání, vědy a filozofie nemá.“ — Tomáš ...Zobrazit celý příspěvek

      BobDylan

      „Bolševici tvrdí, že jsou marxisté; Marx a Engels vyžadovali od proletariátu vzdělanost, vědu a filozofii; ruský proletariát vzdělání, vědy a filozofie nemá.“ — Tomáš Garrigue Masaryk Zdroj: Tomáš G. Masaryk „Pomoc Rusku Evropou a Amerikou,“ v Věra Olivová (ed.) Otevřít Rusko Evropě, H & H, Praha 1992, str. 11. Přetisk původního textu z roku 1922.

      Zdroj: https://citaty.net/autori/toma...

      „Sovětské Rusko je dům, zbudovaný z papíru, slepeného krví.“ — Tomáš Garrigue Masaryk

      Zdroj: https://citaty.net/autori/toma... Skrýt celý příspěvek

    • Torong
     15:23 23.02.2022

     Jenže se smiřte u vás v Moskvě, že my nechceme žít podle vašich pravidel. ČR je suverénní země, ne nějaké území, o kterém budete vy rozhodovat co se na něm bude dít.

     Jenže se smiřte u vás v Moskvě, že my nechceme žít podle vašich pravidel. ČR je suverénní země, ne nějaké území, o kterém budete vy rozhodovat co se na něm bude dít.

    • Ján Paliga
     23:22 23.02.2022

     Bezpečnostné pravidlá padli, keď napadlo Rusko Ukrajinu v roku 2014.... Rusko sa stalo agresorom voči susednému, kultúrne najbližšiemu štátu.... Odvtedy Rusko chce Ukrajinu zničiť ...Zobrazit celý příspěvek

     Bezpečnostné pravidlá padli, keď napadlo Rusko Ukrajinu v roku 2014.... Rusko sa stalo agresorom voči susednému, kultúrne najbližšiemu štátu.... Odvtedy Rusko chce Ukrajinu zničiť nielen vojensky, ale aj v politickej oblasti... A že sa mu to úspešne darí, vidíme aj u nás na Slovensku, kde neofašisti a zakladatelia mafiánskeho štátu velebia Vodcu zo Severnej Ázie... Pritom v Moskve zatýkajú ľudí, ktorí protestovali proti vojne s Ukrajinou a občanovi Ruska prudko klesá životná úroveň....Skrýt celý příspěvek

 • Radovan
  11:11 23.02.2022

  Snad se brzo pořídí 60 nových tanků, víc to v našem případě nebude. Ale i to bylo bylo super, zdvojnásobení počtu, modernizované T-72 M4 pak do zálohy. Vyvstává tu i naléhavá ...Zobrazit celý příspěvek

  Snad se brzo pořídí 60 nových tanků, víc to v našem případě nebude. Ale i to bylo bylo super, zdvojnásobení počtu, modernizované T-72 M4 pak do zálohy.
  Vyvstává tu i naléhavá potřeba mít těžší dopravní letadla. Viděli jsme to v případě evakuace z Afganistánu. Vidíme to i teď, kdy Ukrajině sice darujeme dělostřeleckou munici, ale nemáme ji tam jak dostat. Ty 4 tisíce granátů jsou pořád u nás.
  Je to zhruba 200 tun munice, CASA do Kyjeva převeze jen 8 tun. Můžem to jedině poslat vlakem, nebo někoho požádat. Protože my sami to nikam letecky nedostanem.
  Velmi by byly potřeba třeba dva A-400.Skrýt celý příspěvek

  • Klimesov
   11:29 23.02.2022

   No 73. tankový prapor má papírově cca 50 tanků, včetně zálohy. Takže samotný počet bude ve finále záviset na samotné reorganizaci 73. tankového praporu, jestli bude stále ...Zobrazit celý příspěvek

   No 73. tankový prapor má papírově cca 50 tanků, včetně zálohy.
   Takže samotný počet bude ve finále záviset na samotné reorganizaci 73. tankového praporu, jestli bude stále organizován na 3 tanky v četě nebo půjde západním stylem 4 tanky v četě, popřípadě rozhodnutí o vytvoření dalšího tankového praporu. Pokud by se šlo cestou 4 tanky v četě při zachování 3 čet na prapor a zformováním druhého praporu, tak nákup by mohl být cca 78 nových tanků včetně velících + záloha.
   Ale my počítejme s tím, že všechno bude spíše pod toto číslo.
   Nejpravděpodobněji vychází cca 40 ks nových MBT + záloha v podobě T-72M4 soustředěné v tankové rodě aktivních záloh, která je součástí 73. tankového praporu.
   Ale upozorňuji je to jen odhad.Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    13:30 23.02.2022

    Se započítáním podpůrných verzí na tankovém podvozku to klidně těch 60 bude.

    Se započítáním podpůrných verzí na tankovém podvozku to klidně těch 60 bude.

   • petres
    13:45 23.02.2022

    Standartní západní tanková rota je 4 tanky v četě, 3 čety + 2 velitelské (zástupce) tanky = 14 tanků. Skladba praporu může být 4x tanková četa např. Bundeswehr, nebo je to ...Zobrazit celý příspěvek

    Standartní západní tanková rota je 4 tanky v četě, 3 čety + 2 velitelské (zástupce) tanky = 14 tanků. Skladba praporu může být 4x tanková četa např. Bundeswehr, nebo je to kombinace tankových a mechanizovaných čet.Skrýt celý příspěvek

    • Klimesov
     13:54 23.02.2022

     Jasně, ale tady už řešíme jak by mohl vypadat 73. tankový prapor po reorganizaci o které ale konkrétně nic nevíme a nevíme jestli je vůbec v plánu. Psal jsem je to jen odhad, na ...Zobrazit celý příspěvek

     Jasně, ale tady už řešíme jak by mohl vypadat 73. tankový prapor po reorganizaci o které ale konkrétně nic nevíme a nevíme jestli je vůbec v plánu.
     Psal jsem je to jen odhad, na základě předpokladů, které jsem popsal.Skrýt celý příspěvek

  • Olaf
   11:46 23.02.2022

   Pokud hrozí, že se k nim darovaná munice nedostane, poslal bych jim to armádním konvojem na dvaceti Tatrách. Docela dobrodružství ala Friedkinův Sorcerer, ale lepší než se totálně ...Zobrazit celý příspěvek

   Pokud hrozí, že se k nim darovaná munice nedostane, poslal bych jim to armádním konvojem na dvaceti Tatrách. Docela dobrodružství ala Friedkinův Sorcerer, ale lepší než se totálně znemožnit.Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    13:34 23.02.2022

    Co je na odvozu konvojem dobrodružného?

    Co je na odvozu konvojem dobrodružného?

  • Scotty
   13:32 23.02.2022

   Pokud by je Ukrajince tak naléhavě potřebovali můžou si poslat kdykoli Ruslan nebo Mriju. Ostatně podle dohody si mají odvoz zajistit oni.

   Pokud by je Ukrajince tak naléhavě potřebovali můžou si poslat kdykoli Ruslan nebo Mriju. Ostatně podle dohody si mají odvoz zajistit oni.

   • Jura99
    13:51 23.02.2022

    jasně, nebo odnosit na zádech, co bychom se starali, stačí, že jsme se už pochválili v televizi. Pak jsou tu ale státy, které to berou vážně a sypou na Ukrajinu jedno letadlo za ...Zobrazit celý příspěvek

    jasně, nebo odnosit na zádech, co bychom se starali, stačí, že jsme se už pochválili v televizi. Pak jsou tu ale státy, které to berou vážně a sypou na Ukrajinu jedno letadlo za druhým. Aktuálně přistála C-17 z Kanady s ručními zbraněmi.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     16:58 23.02.2022

     Oni mají velkých letadel víc než dost.

     Oni mají velkých letadel víc než dost.

  • Mbelda
   21:24 23.02.2022

   Vždyť nemusí všechno hned lítat. Dálnici přes Polsko nebo Slovensko. Nic, co by kamion/Tatranka nedala..

   Vždyť nemusí všechno hned lítat. Dálnici přes Polsko nebo Slovensko. Nic, co by kamion/Tatranka nedala..

 • Klimesov
  10:06 23.02.2022

  200 ks MBT je pěkná vize, ale by to v AČR fungovalo musela by se rozšířit. Ono těch 200 ks prostě není kde dát. 7. brigáda není nafukovací. Takže rychlé nákupy v tak velkém ...Zobrazit celý příspěvek

  200 ks MBT je pěkná vize, ale by to v AČR fungovalo musela by se rozšířit. Ono těch 200 ks prostě není kde dát. 7. brigáda není nafukovací.
  Takže rychlé nákupy v tak velkém měřítku opravdu ne. Bylo by to kontraproduktivní.
  Ale rychlí nákup 40 - 60ks MBT + další techniky, kterou by AČR dokázala do kratšího časového úseku úspěšněji a efektivněji integrovat je schůdnější cesta a rozumnější.

  Co se týče konkrétního typu.
  Jako ano obavy z Německa jsou na místě. Nicméně chování Němců je prostě takové jaké je. Je správné je kritizovat za vlažný přístup k Ukrajině, ale na druhou stranu nezapomínejme, že do Pobaltí, tedy svému spojenci, vojáky poslali, o svých krocích jsou ochotní diskutovat vis. NS2 atd. No je to prostě země, kterou musíte přemluvit aby udělala "správnou" věc. No.
  Navíc výrobce Leopardu 2 nám odkáže nabídnout výhodné provozní podmínky.
  To se obávám, že u Abramsu by bylo docela náročné ho provozovat. Jako musely by jsme se prakticky přisrat k Polsku. To plánují základnu USA na svém území, takže tam nějaké to zázemí na provoz, servis atd. prostě mít budou. Otázkou akorát je kolik by nás to stálo.
  A prakticky to stejné je i ten zbytek. K2 popřípadě Typ-10. stačí se jen podívat jak má problémy AČR se servisem těch bezosádkových kompletů na pandurech. A to se díly z nich posílají do Izraele.

  Takže jako Leopard 2 je výhodný z provozních důvodů.
  Abrams z technických a výkonnostních důvodů, dále politické body a rychlost dodání.
  K2 nebo Typ-10 "z politických" důvodů. Je nepravděpodobné, že by na nás Korejci nebo Japonci vyvíjeli nějaký politický tlak. Otázkou ale je jestli oni sami se chtějí v Evropě nějak moc angažovat. Hlavně teda u Japonska. Někdo to tu už popisoval, že moc ne.

  Škoda, že už se nevyrábí Leclerk, nebo že Nexter nechce aspoň prodat kompletní výrobní linku i s dokumentací :D :DSkrýt celý příspěvek

  • Jura99
   11:40 23.02.2022

   já bych apeloval, abychom se konečně neorientovali podle toho, co se stalo včera, ale podle toho, co se s největší pravděpodobností stane zítra. Proto spekulovat, jestli by ...Zobrazit celý příspěvek

   já bych apeloval, abychom se konečně neorientovali podle toho, co se stalo včera, ale podle toho, co se s největší pravděpodobností stane zítra. Proto spekulovat, jestli by nestačilo koupit 40 tanků, protože 200 už je moc a daňový poplatník zapláče, není na místě. Tady hrozí scénář, že zapláčeme všichni a na hodně dlouho. Rusko musí být zastaveno VOJENSKY, o tom jsem přesvědčený. Pokud Rusa nezastaví ukrajinská armáda, jsme tak do pěti let na řadě. Není žádná záruka, že na západě nebude tendence se dohodnout, jak jinak, než na náš účet, někdo jako Trump by to zvládnul. Proto se musíme snažit bránit sami (třeba v rámci B9) a k Polským 800 tankům přidat adekvátní počet našich, 40ks je k smíchu, těm když selže mapa a zabloudí, tak ani na frontu nedorazí.Skrýt celý příspěvek

   • Klimesov
    12:13 23.02.2022

    Apelovat na rozšíření armády je správná cesta. Psal jsem to už níže v naší konverzaci. Pokud by došlo na nějaký ten plán vybudovat tankovou brigádu tak prosím, jsem ten poslední co ...Zobrazit celý příspěvek

    Apelovat na rozšíření armády je správná cesta. Psal jsem to už níže v naší konverzaci. Pokud by došlo na nějaký ten plán vybudovat tankovou brigádu tak prosím, jsem ten poslední co by na to nadával.
    Ale v tuhle chvíli by byl rychlý nákup cca 200ks MBT a mnozí se tu baví o rychlém nákupu zbraní, kontraproduktivní. Valnou většinu z těch cca 200ks by jste nevyužil, protože je nemáte kde dát a nemáte do toho koho posadit a dlouho mít nebudete. Ale zaplatil by jste za ně nemalou částku. Tím by jste odčerpal zdroje z oblastí, které by mohli posílit schopnosti AČR v daleko kratší době. Třeba nákup munice, střel Javelin, druhé letky stíhačů, drony atd. atd.
    Takže je to na delší dobu.
    Těch cca 50 tanků, no reálně 33 nových MBT, ovšem získané v rychlém nákupu, by zvýšilo bojeschopnost víc než nákup těch cca 200ks v rychlém nákupu.

    Pokud by jsme se ale bavily o dlouhodobých plánech a nákupech, tak to je něco jiného. :-)
    Ale to také trvá delší dobu než se něco takového domluví a hlavně než se zformuje nějaká organizační vidina.
    To klidně může trvat rok, dva, pět než se na GŠ a MO domluví jak taková jednotka vlastně bude vypadat a jak se jí bude muset přizpůsobit zbytek armády. A až pak dojde k samotnému výběru techniky a pak samotné dodání techniky.

    A to je možná taky ten důvod proč se nákup nových MBT protahuje. Neví se momentálně kolik.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     12:44 23.02.2022

     souhlasím

     souhlasím

  • Zbyněk
   14:00 23.02.2022

   V koncepci souhlasím, jen nejsem zas tak nadšený z Leopardů a kritiky Abramsů, chápu, že jsou to všechno hypotetické dedukce, protože Abramsy v Evropě nikdo nemá, i tak si myslím, ...Zobrazit celý příspěvek

   V koncepci souhlasím, jen nejsem zas tak nadšený z Leopardů a kritiky Abramsů, chápu, že jsou to všechno hypotetické dedukce, protože Abramsy v Evropě nikdo nemá, i tak si myslím, že provozní podmínky nebudou tak problematické. Jaké jsou třeba zkušenosti od dalších provozovatelů například s SO a GO (nevím, ptám se)? Pokud jsou dílny v Polsku a v Německu, nevidím v dosažitelnosti rozdíl. Naopak vidím dost zásadní rozdíl v tom, že Německo má na Rusko velmi pevné obchodní vazby, na rozdíl od USA. V neposlední řadě je mi sympatičtější podpořit nákupem USA i proto, že Německo má třeba takovou Čínu u zadnice (viz Litva). Vývoj zbraní je drahý, proč bychom měli podporovat toho, koho zajímá jen vlastní obchod a ne z hlediska naší civilizace o světová bezpečnost (pro kremelské přívržence, říkám civilizace naší, ne vaší). Dvakrát jsem měl francouzské auto, Leclerk bych nebral:-)Skrýt celý příspěvek

   • Klimesov
    08:46 24.02.2022

    Jasně. Naprosto váš postoj chápu. Jsou to všechno argumenty, které nehodlá vyvracet (až na toho Leclerka to je odzkoušený stroj a prvotřídní a i přes problémy s motorem :D :D ) a ...Zobrazit celý příspěvek

    Jasně.
    Naprosto váš postoj chápu. Jsou to všechno argumenty, které nehodlá vyvracet (až na toho Leclerka to je odzkoušený stroj a prvotřídní a i přes problémy s motorem :D :D ) a jsou samozřejmě pádné a měly by být brány v potaz při výběru.
    Já jsem jen nastínil, že Německo se přece jen chová ke svým oficiálním spojencům jinak než k neoficiálním spojencům. Což je také potřeba brát v potaz, ale jak moc důležité to je je otázkou.
    Navíc kdo ví jak s tím vším zamíchá nynější dění na Ukrajině :-(Skrýt celý příspěvek

   • Klimesov
    08:58 24.02.2022

    ps.: Ještě bych doplnil.
    Netvrdím, že by AČR nedokázala Abramsy provozovat. Jen otázkou je kolik by to stálo.

    ps.: Ještě bych doplnil.
    Netvrdím, že by AČR nedokázala Abramsy provozovat. Jen otázkou je kolik by to stálo.

  • Torong
   18:34 23.02.2022

   Klimesov: Německý tank opravdu ne. Taky by se mohlo stát, že Německo odmítne poslat náhradní díly nebo munici s ohledem na to, že nepodporuje válečné řešení situace, že. K2 je ...Zobrazit celý příspěvek

   Klimesov:
   Německý tank opravdu ne. Taky by se mohlo stát, že Německo odmítne poslat náhradní díly nebo munici s ohledem na to, že nepodporuje válečné řešení situace, že. K2 je naopak velmi zajímavý, jednak technicky a jednak Hyunday nabízí K2 v Norsku, nabízel v Polsku a řekl bych, že ještě i jinde. V ČR má vybudované velmi slušné zázemí, kde by klidně mohla být i linka. Norsko, ČR, SR, to by mohlo být i kolem 300 tanků. Nákup nových tanků čeká i Rumunsko a Bulharsko...Skrýt celý příspěvek

   • Klimesov
    08:55 24.02.2022

    I tady musím odpovědět stejně jako u Zbyňka výš. Naprosto rozumím tomu co píšete, a pokud by byl Leopard 2 vyřazen na základě těchto pochybností tak já proti tomu nic mít ...Zobrazit celý příspěvek

    I tady musím odpovědět stejně jako u Zbyňka výš.
    Naprosto rozumím tomu co píšete, a pokud by byl Leopard 2 vyřazen na základě těchto pochybností tak já proti tomu nic mít nebudu.
    Co se týče K2, tak já proti ní nejsem, naopak v mém osobním potenciálním seznamu je hned na druhém místě společně s Typ-10, pro úplnost Leopard byl vždy až na konci :D :D
    Jen podotýkám, že ten nákup ale hlavně provoz by nemusel být tak jednoduchý jak si mnozí myslí.
    A to i za předpokladu, že by Norsko, ČR, SR, Rumunsko nebo Bulharsko taky šli cestou K2. Ono přece jenom vybudovat nějaké to zázemí by trvalo poměrně dlouho a zadarmo by nebylo.
    Ale co už jít touhle cestou neodsuzuji :-)

    Proto mně taky dost mrzí, že ten Leclerc už se tak moc nenabízí. Z technického hletiska mi příjde ideální, z provozního taky Nexter spolupracuje s CSG, no jen ta politika no...Skrýt celý příspěvek

 • Krakonoš
  23:55 22.02.2022

  Odpověď na otázku proč potřebujeme tanky a jak je budeme nasazovat je poměrně prostá. Tanky jsou hlavní zbraní každé mechanizované brigády. Ať už je brigáda postavená na pásech, ...Zobrazit celý příspěvek

  Odpověď na otázku proč potřebujeme tanky a jak je budeme nasazovat je poměrně prostá.

  Tanky jsou hlavní zbraní každé mechanizované brigády. Ať už je brigáda postavená na pásech, kolech a nebo je kombinovaná. Jejich palebná síla je nenahraditelná. Brigáda bez tanků je ochuzená brigáda s omezeným bojovým potenciálem.

  Cílem tanků nejsou jen MBT (ty jsou zpravidla v menšině), ale všechna technika BVP počínaje, přes pevná postavení až po malé protitankové skupiny.

  Tank je prostředek palebné podpory mech. brigády. Tak je třeba ho brát a nedělat z něho to co není.

  Ohledně pořád omýlaného Ruska, bez ironie, pokud přijmeme myšlenku, že naše armáda bude mít přímí střet s Ruskem, tak než se ptát na naše průzkumné možnosti je dobré se ptát, jestli mají naše obrněná vozidla protiradiační vložku. To už není prdel.
  Průzkum budou zajišťovat zajisté USA. My v tomto ohledu budeme vždy jen podpůrná složka.Skrýt celý příspěvek

  • TF_HU
   08:50 23.02.2022

   Mám rád pohádkáře jako vy. Jestli se chcete bavit o schopnosti a odolnosti vůči radiačnímu záření...měl byste už jít a splnit svou brannou povinnost.

   Mám rád pohádkáře jako vy. Jestli se chcete bavit o schopnosti a odolnosti vůči radiačnímu záření...měl byste už jít a splnit svou brannou povinnost.

   • Krakonoš
    10:16 23.02.2022

    Ty umíš vykouzlit úsměv na tváři. TY si jako vážně myslíš, že v rámci základní přípravy se podrobně mluví o JCHBO vozidel?

    Ty umíš vykouzlit úsměv na tváři. TY si jako vážně myslíš, že v rámci základní přípravy se podrobně mluví o JCHBO vozidel?

    • TF_HU
     12:10 23.02.2022

     Ne. Usmívám se nad vaší znalostí konstrukce bojových vozidel. Zvláště těch ruských :-) V základní přípravě se nic takového nebere a necvičí. Jen mě to pobavilo, protože taková ...Zobrazit celý příspěvek

     Ne. Usmívám se nad vaší znalostí konstrukce bojových vozidel. Zvláště těch ruských :-)

     V základní přípravě se nic takového nebere a necvičí.

     Jen mě to pobavilo, protože taková věc je známá a kdyby nebyla, řešit to teď je zbytečné.

     Ruská doktrína při ofenzivních operacích nepočítá s nasazením JZ, tato možnost je v ruské doktríně zmíněná v případě obrany vlastního území. Mají panický strach, založen na historické zkušenosti s bojem na vlastním území. Proto je pro ně perimetr tak důležitý...jen kdyby u toho tolik nelhali.Skrýt celý příspěvek

     • Krakonoš
      12:13 23.02.2022

      Bude lepší, když si příště rozmyslíš na co reaguješ, děláš z toho hroznou omáčku.

      Bude lepší, když si příště rozmyslíš na co reaguješ, děláš z toho hroznou omáčku.

     • TF_HU
      12:57 23.02.2022

      Omáčka už tady dávno je...nejen tady :-)
      Já jsem jen napsal, a vy nepochopil, že pokud se tu budeme bavit o použití JZ, budete již mobilizován :-)

      Omáčka už tady dávno je...nejen tady :-)
      Já jsem jen napsal, a vy nepochopil, že pokud se tu budeme bavit o použití JZ, budete již mobilizován :-)

     • Krakonoš
      13:06 23.02.2022

      A jak to souvisí s tématem?

      A jak to souvisí s tématem?

 • Rambo
  23:50 22.02.2022

  Dotaz na počet tanků v předchozím vlákně je legitimní. Myslím, že současné velení armády postupuje jako Hitler za 2. sv.v., který se řídil svými zkušenostmi z 1. sv.v., čím ...Zobrazit celý příspěvek

  Dotaz na počet tanků v předchozím vlákně je legitimní.

  Myslím, že současné velení armády postupuje jako Hitler za 2. sv.v., který se řídil svými zkušenostmi z 1. sv.v., čím větší, tím lepší. Jaksi mu ale nedošlo, že stavba velkých válečných lodí jsou vyhozené peníze (křižník Bismarck potopen 9 den po svém vyplutí). Klíčové bylo ovládnutí oblohy letadly, která umožnila vedení pozemních operací a likvidaci námořnictva nepřítele letadly, která startovala z letadlových lodí.

  V dnešní době je nutné dát důraz na průzkum 24/7 drony a vlastními satelity. Těžiště armády postavit na letectvu a systémech protivzdušné obrany různého doletu na bázi raket, které jsou schopny během pár minut zlikvidovat jakýkoliv pokus narušit naše hranice po zemi či ve vzduchu.

  To pak doplnit přiměřeným počtem těžké pozemní techniky včetně dělostřelecké munice naváděné GPS, která přesně zasáhne pozici nepřítele shora i mezi budovami.

  Zaměřil bych se také na systémy automatické palby, které mohou maximální rychlostí efektivně zlikvidovat velké množství vojáků nepřítele. Mám na mysli systémy s rozpoznáním obrazu v reálném čase na bázi systémů umělé inteligence (DNN, CUDA, Yolo aj.).Skrýt celý příspěvek

  • padre
   00:05 23.02.2022

   Hitler byl v principu proti stavbě velkých hladinových lodí a operaci křižníků Bismarck a Prinz Eugen před ním museli do poslední chvíle tajit ,neboť s takovými riskantním akcemi ...Zobrazit celý příspěvek

   Hitler byl v principu proti stavbě velkých hladinových lodí a operaci křižníků Bismarck a Prinz Eugen před ním museli do poslední chvíle tajit ,neboť s takovými riskantním akcemi silně nesouhlasil.Skrýt celý příspěvek

   • tomsss
    09:08 23.02.2022

    V případě nasazení křižníků šlo ze strany Hitlera spíš o obavu, aby v případě jejich ztrát neutrpěla propaganda a režim neztrácel tvář.

    V případě nasazení křižníků šlo ze strany Hitlera spíš o obavu, aby v případě jejich ztrát neutrpěla propaganda a režim neztrácel tvář.

  • Scotty
   00:20 23.02.2022

   /Myslím, že současné velení armády postupuje jako Hitler za 2. sv.v., který se řídil svými zkušenostmi z 1. sv.v., čím větší, tím lepší. Jaksi mu ale nedošlo, že stavba velkých ...Zobrazit celý příspěvek

   /Myslím, že současné velení armády postupuje jako Hitler za 2. sv.v., který se řídil svými zkušenostmi z 1. sv.v., čím větší, tím lepší. Jaksi mu ale nedošlo, že stavba velkých válečných lodí jsou vyhozené peníze/
   Škoda že to v té době nevěděla Británie, USA nebo Japonsko. Velké bitevní lodě tvořili značnou část jejich námořního potenciálu.

   /V dnešní době je nutné dát důraz na průzkum 24/7 drony a vlastními satelity. Těžiště armády postavit na letectvu a systémech protivzdušné obrany různého doletu na bázi raket, které jsou schopny během pár minut zlikvidovat jakýkoliv pokus narušit naše hranice po zemi či ve vzduchu./
   To je stejně chybná úvaha jako to že letectvo může vyhrát válku. Úspěšná armáda musí být vyvážená. Bez odpovídajícího pozemního vojska je průzkum a letectvo zbytečné.Skrýt celý příspěvek

   • Rambo
    00:44 23.02.2022

    /Škoda že to v té době nevěděla Británie, USA nebo Japonsko. Velké bitevní lodě tvořili značnou část jejich námořního potenciálu./ Při své návštěvě památníku potopené bitevní lodi ...Zobrazit celý příspěvek

    /Škoda že to v té době nevěděla Británie, USA nebo Japonsko. Velké bitevní lodě tvořili značnou část jejich námořního potenciálu./

    Při své návštěvě památníku potopené bitevní lodi Arizona v Pearl Harbouru na Havaji jsem si všiml, jaké tehdy byly bitevní lodě "námořní potenciál"... Japonci tam 7.12.1941 během pár minut torpédy z letadel zlikvidovali skoro celou námořní flotilu USA...Skrýt celý příspěvek

    • Drake
     09:33 23.02.2022

     Rambo prosím zkuste si něco nastudovat o námořních bojích a terminologii.....pominu li že Bismarck nebyl křižník ale bitevní loď, tak všiml jste si že u Arizony je zakotvena ...Zobrazit celý příspěvek

     Rambo prosím zkuste si něco nastudovat o námořních bojích a terminologii.....pominu li že Bismarck nebyl křižník ale bitevní loď, tak všiml jste si že u Arizony je zakotvena Missouri? A víte že i po soumraku velkých lodí byla plavidla třídy Iowa několikrát reaktivována a poměrně úspěšně se účastnila konfliktů v Koreji, Vietnamu a Perském zálivu? Japonský úspěch v Pearlu jde spíše na účet vrstvení chyb a omylů admirality resp. celého velení Tichomořské flotily. Tím chci říct že pokud by byly využity veškeré informace a všechny složky velení fungovaly v součinnosti tak by nejspíše Pearl nedopadl tak jak dopadl. Stejně je to s tankem, dron, satelit nebo letadlo jej nenahradí v jeho roli ale jejich součinnost s ním jej dělá ještě účinější a hlavně v tom že pěšákovi mimo jiné poskytuje neocenitelnou morální podporu.....stejně jako třeba A-10 oproti F-35.......tu A-10 blátošlap vidí a to je kolikrát důležitější než přesně umístěná bomba. Tím chci říct berte vše jako celek a ne vypíchnout jednu věc a říct že je k ničemu a za zenitemSkrýt celý příspěvek

     • Jura99
      09:50 23.02.2022

      Vtip je ale v tom, že ta mohutná pacifická flotila bitevních lodí v Pearl Harboru neměla šanci splnit, co by se od zbraně čekalo, tedy odrazit Japonce. Ti připluli s letadlovkami ...Zobrazit celý příspěvek

      Vtip je ale v tom, že ta mohutná pacifická flotila bitevních lodí v Pearl Harboru neměla šanci splnit, co by se od zbraně čekalo, tedy odrazit Japonce. Ti připluli s letadlovkami na bezpečnou vzdálenost a Pearl Harbor srovnali letecky. Ty bitevní lodi byly v daný moment prakticky k ničemu, samy se potřebovaly spíš ukrýt. V dalším období války vždy vítězilo letadlo, takto zanikly po zásahu letadel např. bitevní lodi Jamato, Musaši, Tirpitz, Prince of Wales, Repulse a další, ale i Roma, která dostala jeden zásah první řiditelnou pumou. Zkrátka éra bitevních lodí skončila, po válce šly všechny dost rychle do šrotu, výjimka byla právě třída Iowa, která ale posloužila jako plovoucí dělostřelecká baterie pro odstřelování pobřeží.Skrýt celý příspěvek

     • Drake
      10:29 23.02.2022

      To Jura99 vypsal jste skoro všechny případy kdy bylo nasazení bez podpory s vyjímkou Pearlu kde si stojím za svým, tam to bylo selhání systému, navíc BB mohla sloužit plnohodnotně ...Zobrazit celý příspěvek

      To Jura99 vypsal jste skoro všechny případy kdy bylo nasazení bez podpory s vyjímkou Pearlu kde si stojím za svým, tam to bylo selhání systému, navíc BB mohla sloužit plnohodnotně i dále jako prostředek palebné podpory nebo vzdušného krytí svazu CV, zde je stejná analogie s tanky, právě takto jsem to myslel. Pokud pošlete tank někam bez podpory tak ano splníte vše co si o tancích myslí jejich odpůrci....přijdete o ně, ale není to chyba tanku jako zbraně nýbrž způsobu jakým byl nasazen, pokud dojde k jeho nasazení v součinnosti s dalšími složkami tak je stále efektivní.....viz např. většina lodí které skončily na dně Pearlu a stejně byly po vyzdvižení a opravě velice efektivní v podpoře námořní pěchoty i když se jednalo o staré dreadnoughty.Skrýt celý příspěvek

     • Rambo
      10:48 23.02.2022

      Sice nejsem expert na námořní bitvy, ale na katamaránu jsem z Kapverd na ostrov Sv. Martin přeplul Atlantik. Chyby u Američanů jsou standardem ať už jde o 11. září 2001, kdy jsem ...Zobrazit celý příspěvek

      Sice nejsem expert na námořní bitvy, ale na katamaránu jsem z Kapverd na ostrov Sv. Martin přeplul Atlantik. Chyby u Američanů jsou standardem ať už jde o 11. září 2001, kdy jsem do New Yorku přijel o den dříve, abych si 11. září prohlédl WTC..., prohlídku jsem na poslední chvílí uskutečnil ještě 10. září a obě věže si natočil od shora dolů, zbytečné havárie dvou raketoplánů aj.

      Neříkám, že BVP a tanky nejsou k ničemu, měly být v přiměřeném počtu doplňkem moderních letadel a raketových systémů.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      11:53 23.02.2022

      Drake: všechny jsme nevypsal, další např. Italové v Tarentu přišli o 3 bitevní lodi (2 opraveny), Japonci o Hiei, Harunu, Kongo, Hyjuga, Ise, Rusové přišli o Marat. To vše provedly ...Zobrazit celý příspěvek

      Drake: všechny jsme nevypsal, další např. Italové v Tarentu přišli o 3 bitevní lodi (2 opraveny), Japonci o Hiei, Harunu, Kongo, Hyjuga, Ise, Rusové přišli o Marat. To vše provedly letadla. Naopak v klasické dělostřelecké bitvě skončila menšina bitevních lodí: Bretagne (v přístavu), Hood, Bismarck (po ochromení letadlem), Scharnhorst, Kirišima, Jamaširo. Pokud se nepletu, tak tento miniseznámek je opravdu všechno.Skrýt celý příspěvek

     • Drake
      12:20 23.02.2022

      Jura99 vy stále nechápete co jsem chtěl říct, zkuste si ty příspěvky přečíst znovu, na příkladu BB uvádím to že bez součinnosti s jinými složkami to prostě nefunguje. Vše co ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura99 vy stále nechápete co jsem chtěl říct, zkuste si ty příspěvky přečíst znovu, na příkladu BB uvádím to že bez součinnosti s jinými složkami to prostě nefunguje. Vše co uvádíte bylo víceméně nasazení BB bez leteckého krytí, stejné je to i s tanky.....toto je jádro toho co jsem psal......no jinak zapoměl jste na Nagato co přežilo i letecký údery Mutsu co vylítlo kdo ví proč do vzduchu a Ise a Hyugu.......:) Ale jak říkám ty lodě byly jen příklad analogie s dnešním smýšlením o tancích......tj. pokud se neberou samostaně jako jeden systém, ale berou se v součinnosti s ostatními složkami tak ještě stále mají své místo. (Ano lodě s kanonama nakonec vytlačila raketová technika.......ale tanky zatím opravdu adekvátní náhradu nemají).Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    01:31 23.02.2022

    Poslední velká bitevní loď byla z US Navy vyřezená v roce 1993. Za druhé světové války to byla naprosto běžná součást floty všech válčících stran.

    Poslední velká bitevní loď byla z US Navy vyřezená v roce 1993. Za druhé světové války to byla naprosto běžná součást floty všech válčících stran.

    • Jura99
     06:06 23.02.2022

     bitevni lod skutecne jako vladkyne mori skoncila v roce 1941, ochromenim Bismarku letadlem a znicenim flotily v Pearl Harboru. Poslouzily Amikum a castecne Britum, ale v roli ...Zobrazit celý příspěvek

     bitevni lod skutecne jako vladkyne mori skoncila v roce 1941, ochromenim Bismarku letadlem a znicenim flotily v Pearl Harboru. Poslouzily Amikum a castecne Britum, ale v roli delostrelecke podpory pri vylodeni.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      06:57 23.02.2022

      Ovšem Bismarck potopila právě bitevní loď.

      Ovšem Bismarck potopila právě bitevní loď.

     • Jura99
      07:05 23.02.2022

      protoze se po zasahu z letadla tocil v kruhu. To by ho potopil i torpedoborec. Nasledovala mj. expedice dvou britskych bitevniku do Singapuru, japonska letadla je poslala ke dnu za ...Zobrazit celý příspěvek

      protoze se po zasahu z letadla tocil v kruhu. To by ho potopil i torpedoborec. Nasledovala mj. expedice dvou britskych bitevniku do Singapuru, japonska letadla je poslala ke dnu za par minut.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      13:38 23.02.2022

      No, Bismark před tím bez letadel potopil jednu Britskou.

      No, Bismark před tím bez letadel potopil jednu Britskou.

   • GlobeElement
    08:48 23.02.2022

    Hlavním úkolem válečných lodí není bojovat proti jiným válečným lodím, ale potopit nepřátelské dopravní lodě. Boj proti jiným válečným lodím je vynucen jejich existencí, ale i ...Zobrazit celý příspěvek

    Hlavním úkolem válečných lodí není bojovat proti jiným válečným lodím, ale potopit nepřátelské dopravní lodě. Boj proti jiným válečným lodím je vynucen jejich existencí, ale i kdyby nepřítel žádné válečné lodě neměl, pokud chci zabránit přesunu jeho armády a zásob po vodě, já válečné lodě potřebuji.

    Bitevní lodě měly nevýhodu proti letadlovým, ale proti konvojům přepravujícím materiál byly smrtící. Jsou schopny útočit na nepřátelská postavení na pobřeží.

    Bismarck byl rychle zničen, ale Admiral Graf Spee, Lutzow, Schanhorst představovaly pro Brity hrozbu.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     09:53 23.02.2022

     žádná bitevní loď neponičila nějaký konvoj. Pouze hrozba Tirpitze zavinila rozpuštění konvoje PQ17, na kterém si pak pochutnaly ponorky, ale Tirpitz se polekal a vrátil na ...Zobrazit celý příspěvek

     žádná bitevní loď neponičila nějaký konvoj. Pouze hrozba Tirpitze zavinila rozpuštění konvoje PQ17, na kterém si pak pochutnaly ponorky, ale Tirpitz se polekal a vrátil na základnu. Scharnhorst se vypravil na konvoj, ale cestou jej Britové zlikvidovali.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      10:19 23.02.2022

      Protože se na ně Britové primárně zaměřili. Právě proto, aby tuto hrozbu zlikvidovali. Admiral Spee a další nadělaly na loďstvu škody dost. Ale, jak píšeš, nedokázaly se bránit ...Zobrazit celý příspěvek

      Protože se na ně Britové primárně zaměřili. Právě proto, aby tuto hrozbu zlikvidovali.
      Admiral Spee a další nadělaly na loďstvu škody dost. Ale, jak píšeš, nedokázaly se bránit letectvu.

      Ovšem pokud by Německo dokončilo svou letadlovou loď, dopadla by stejně, jako Tirpitz. Britové by po ní okamžitě šli.

      Bitevní loď, nebo jiný typ vybavený děly, je proti dopravním lodím velice účinnou zbraní. A je to levnější řešení, než letadlová loď. Dnes také neexistují jen letadlové lodě, ale lodě vyzbrojené střelami, dnes tedy raketami.Skrýt celý příspěvek

  • TF_HU
   08:06 23.02.2022

   Tohe mě pobavilo :-)

   Tohe mě pobavilo :-)

 • Jura99
  22:36 22.02.2022

  tak na Ukrajine je castecna mobilizace.

  tak na Ukrajine je castecna mobilizace.

 • Jan Grohmann
  21:54 22.02.2022

  Co se týče nákupu nových tanků, spíše by mě zajímalo, jaké má Armáda ČR průzkumné možnosti. Do jaké vzdálenosti vidí náš prapor nebo brigáda? K horizontu? Nebo to komplet ...Zobrazit celý příspěvek

  Co se týče nákupu nových tanků, spíše by mě zajímalo, jaké má Armáda ČR průzkumné možnosti. Do jaké vzdálenosti vidí náš prapor nebo brigáda? K horizontu?

  Nebo to komplet necháváme všechno na Američanech, kteří nám řeknou, kde máme být a co se na nás řítí?

  Je pěkné, že budeme mít 200 tanků, ale pokud nebudeme vědět, co je za horizontem 24/7, tak jsou naše tanky jen kachny na odstřel. Protože Rusové ví, co se děje za horizontem.

  A drobná otázka. Na, co přesně budeme mít 200 tanků? Může tady někdo popsat scénář jejich nasazení? Normálně se ptám. Protože pokud nebudeme vědět, na co je máme, kde dojde ke sražení s protivníkem, a jak ty tanky do toho prostoru dostat a podporovat, tak to je úplně stejné, jako by jsme ty tanky neměly.

  Důležité je dosaženi schopnosti, nikoliv to, že ty tanky budeme mít v garážích.Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   22:14 22.02.2022

   To rozhodne nie je o tankoch. AČR aj OS SR sú dlhodobo postavené na doktríne autonómne udržať územie pred nepriateľom rádovo niekoľko dní kým príde pomoc spojencov. Či je tento ...Zobrazit celý příspěvek

   To rozhodne nie je o tankoch. AČR aj OS SR sú dlhodobo postavené na doktríne autonómne udržať územie pred nepriateľom rádovo niekoľko dní kým príde pomoc spojencov. Či je tento cieľ možné dosiahnuť s 200 tankami alebo existuje efektívnejší spôsob, to už je otázka skôr na odborníkov. Môj skromný názor je, že tanky by ťahali skôr za kratší koniec nakoľko Rusko má dostatočne silné letectvo ktoré by tie tanky dokázalo eliminovať. Rovnako tak (alebo ešte horšie) by obstálo aj letectvo Väčšie straty a problémy by nepriateľovi podľa mňa spôsobilo delostrelectvo a cielené útoky menších autonómnych jednotiekSkrýt celý příspěvek

   • Jura99
    22:23 22.02.2022

    u vetsiho poctu techniky je vetsi sance, ze bude nejaka jeji cast ve spravny cas na spravnem miste. Souhlasim, ze 200 tanku je trochu disbalanc vuci 120 Pandurum a mozna 200 BVP. ...Zobrazit celý příspěvek

    u vetsiho poctu techniky je vetsi sance, ze bude nejaka jeji cast ve spravny cas na spravnem miste. Souhlasim, ze 200 tanku je trochu disbalanc vuci 120 Pandurum a mozna 200 BVP. Zrejme je cas uvazovat nad ctvrtym manevrovym prvkem. Polsko cílí tanky na 800ks. Jsme 3.5x mensi, takze 200. Ruska agrese je opravdu masivni, nesmime hledet na korunu.Skrýt celý příspěvek

    • Miroslav
     22:29 22.02.2022

     Myslím, že tie poľské vízie sú trochu väčšie ako ich skutočné možnosti. Keby reálne tých 800 tankov chceli mať, to už by sa oplatilo uvažovať o vlastnom vývoji.

     Myslím, že tie poľské vízie sú trochu väčšie ako ich skutočné možnosti. Keby reálne tých 800 tankov chceli mať, to už by sa oplatilo uvažovať o vlastnom vývoji.

     • Jura99
      22:31 22.02.2022

      tak oni je +/- mit budou, akorat v pestrejsim typovem zastoupeni.

      tak oni je +/- mit budou, akorat v pestrejsim typovem zastoupeni.

     • Miroslav
      22:42 22.02.2022

      Poľské tankové vojsko začína pripomínať indické letectvo ktoré môže samostatne usporiadať letecké dni bez zahraničnej účasti, nakoľko majú doma úplne všetko :-) Teraz vážne... ...Zobrazit celý příspěvek

      Poľské tankové vojsko začína pripomínať indické letectvo ktoré môže samostatne usporiadať letecké dni bez zahraničnej účasti, nakoľko majú doma úplne všetko :-)

      Teraz vážne... Abrams je skvelý tank, o tom sa zbytočne baviť ale vadí mi tá nekoncepčnosť. Mať v podstate 4 druhy tankov a ešte v rôznych verziách je logistická samovraždaSkrýt celý příspěvek

     • Lukas
      11:06 23.02.2022

      Pro Miroslav "Poľské tankové vojsko začína pripomínať indické letectvo" ?? U nas nawet do T-72 instaluje się lepsze termowizje i radiostacje niż mają leopardy 2A5... Owszem 800 ...Zobrazit celý příspěvek

      Pro Miroslav "Poľské tankové vojsko začína pripomínať indické letectvo"
      ??
      U nas nawet do T-72 instaluje się lepsze termowizje i radiostacje niż mają leopardy 2A5...

      Owszem 800 czołgów dla WP to moim zdaniem "zbyt dużo"
      Z drugiej strony dyskusja czy mieć 30 czołgów czy ich nie mieć jest...Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      15:25 23.02.2022

      Lukas
      To je moc pěkné, ale ze kdy pochází Leopard 2A5 a co se dnes instaluje do A7....

      Lukas
      To je moc pěkné, ale ze kdy pochází Leopard 2A5 a co se dnes instaluje do A7....

    • Scotty
     00:05 23.02.2022

     Spíš je čas stopnout si taxík do reality.

     Spíš je čas stopnout si taxík do reality.

     • Jura99
      06:08 23.02.2022

      realita je valka za humny. Kdyz budete sepisovat smlouvy a vyzivat se v pruzkumech trhu, mate sanci se probudit s rudou vlajkou nad vasim vchodem.

      realita je valka za humny. Kdyz budete sepisovat smlouvy a vyzivat se v pruzkumech trhu, mate sanci se probudit s rudou vlajkou nad vasim vchodem.

   • Scotty
    00:00 23.02.2022

    Hlavně tu nemáme tankovou brigádu která by takové množství tanků efektivně pojmula. Rusko by při konfliktu s NATO patrně nedokázalo vybojovat vzdušnou nadvládu. Proto tolik ...Zobrazit celý příspěvek

    Hlavně tu nemáme tankovou brigádu která by takové množství tanků efektivně pojmula.
    Rusko by při konfliktu s NATO patrně nedokázalo vybojovat vzdušnou nadvládu. Proto tolik investují do prostředků PVO.Skrýt celý příspěvek

  • Arthur
   22:23 22.02.2022

   Ako nehnevajte sa, ale keď počávam teraz na ČT24 vašu ministerku a jej odhadoch o Putinovi, sankciach a atď. resp. "vatu" o ktorej vie rozprávať donekonečna tak to si moc ...Zobrazit celý příspěvek

   Ako nehnevajte sa, ale keď počávam teraz na ČT24 vašu ministerku a jej odhadoch o Putinovi, sankciach a atď. resp. "vatu" o ktorej vie rozprávať donekonečna tak to si moc fandíte...
   Inak držím palce.
   zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/... Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    22:25 22.02.2022

    take to posloucham, trochu zklamani, asi mela byt ministryni pro mistni rozvoj.

    take to posloucham, trochu zklamani, asi mela byt ministryni pro mistni rozvoj.

    • Olaf
     23:48 22.02.2022

     Představím, že místo ní je v ČT24 Metnar se svým lavírováním mezi pravdou a Zemanem a jsem spokojen

     Představím, že místo ní je v ČT24 Metnar se svým lavírováním mezi pravdou a Zemanem a jsem spokojen

     • Jura99
      06:11 23.02.2022

      a ja si predstavim, ze tam sedi nekdo gramotny a rekne, ze je cas zcela zmenit pristup a ze ihned koupime tanky, BVP, stihacky, manpady ve zkracenem postupu. Nepochopil jsem jeji ...Zobrazit celý příspěvek

      a ja si predstavim, ze tam sedi nekdo gramotny a rekne, ze je cas zcela zmenit pristup a ze ihned koupime tanky, BVP, stihacky, manpady ve zkracenem postupu. Nepochopil jsem jeji kouzlo, ze penize sice armade vzali, ale armada o penize neprisla.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      06:58 23.02.2022

      Jura99
      To má být nějaký zvláštní pokus o humor?

      Jura99
      To má být nějaký zvláštní pokus o humor?

     • Jura99
      07:08 23.02.2022

      Scotty: ze strany pani ministrine spis zvlastni pokus o popreni matematiky. Sebrat penize a presto o ne neprijit je fascinujici dovednost. Zkratka skrtli penize kvuli snizeni ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty: ze strany pani ministrine spis zvlastni pokus o popreni matematiky. Sebrat penize a presto o ne neprijit je fascinujici dovednost. Zkratka skrtli penize kvuli snizeni shodku a stydi se to priznat.Skrýt celý příspěvek

     • TN12
      07:49 23.02.2022

      Jura99
      Peníze jsou v rozpočtové rezervě MF, až je bude na co přiklepnout, převedou se do rozpočtu MO.

      Jura99
      Peníze jsou v rozpočtové rezervě MF, až je bude na co přiklepnout, převedou se do rozpočtu MO.

     • Scotty
      09:07 23.02.2022

      Když jsou určené na akvizici která se letos nedá uskutečnit tak o nic nepřijdou.

      Když jsou určené na akvizici která se letos nedá uskutečnit tak o nic nepřijdou.

     • Jura99
      09:24 23.02.2022

      TN12: nemá cenu to nějak maskovat, je to prostě škrt v rozpočtu MO, který se udělal kvůli snížení schodku státního rozpočtu. Metnar rozpočet měl, ty peníze tam byly a nyní byly ...Zobrazit celý příspěvek

      TN12: nemá cenu to nějak maskovat, je to prostě škrt v rozpočtu MO, který se udělal kvůli snížení schodku státního rozpočtu. Metnar rozpočet měl, ty peníze tam byly a nyní byly škrtnuty, to je vše.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      09:36 23.02.2022

      Je to účetní trik, kdy se peníze jakoby stáhnou z výdajů, ale reálně se neušetří nic, protože se utratí zítra.

      Je to účetní trik, kdy se peníze jakoby stáhnou z výdajů, ale reálně se neušetří nic, protože se utratí zítra.

     • TN12
      10:21 23.02.2022

      Myslíte, že během letoška proběhne vyhlášení výběrového řízení a podpis smlouvy, aby peníze v rozpočtu MO měly smysl? Ano, je to účetní operace. Doufejme, že co nevidět bude ...Zobrazit celý příspěvek

      Myslíte, že během letoška proběhne vyhlášení výběrového řízení a podpis smlouvy, aby peníze v rozpočtu MO měly smysl?
      Ano, je to účetní operace. Doufejme, že co nevidět bude vytvořený investiční fond MO, kde by peníze mohly být déle než jeden rok.
      I když to blbě vypadá, jde i o pověst MO potažmo AČR. Když se budou donekonečna vracet desítky mld, protože nebylo za co je utratit - nebyly podepsané smlouvy - k navýšení rozpočtu mezi obyvatelstvem a tím pádem politiky vůle nebude. Mít NKÚ a olomoucké žalobce za krkem není úplně příjemné.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      15:26 23.02.2022

      Jura99
      Metnar primárně nedokázal za 4 roky podepsat smlouvu na to na co jsou ty peníze určené.

      Jura99
      Metnar primárně nedokázal za 4 roky podepsat smlouvu na to na co jsou ty peníze určené.

     • Scotty
      15:31 23.02.2022

      GlobeElement Triky by to byl pokud by zůstali v rozpočtu MO a na konci roku se vrátili do rozpočtu. Takhle je to zkrácení o peníze které se nezvládnou proinvestovat. Ano, snad se ...Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElement
      Triky by to byl pokud by zůstali v rozpočtu MO a na konci roku se vrátili do rozpočtu. Takhle je to zkrácení o peníze které se nezvládnou proinvestovat.
      Ano, snad se utratí příští rok při první splátce BVP.Skrýt celý příspěvek

    • TF_HU
     08:10 23.02.2022

     Tady s vámi musí souhllasit. Co si přát více...mezinárodní situace na hraně války, reálné hrozby i pro ČR. Možnost jak pořídit BVP, tanky a doplnění vrtulníků v G2G přímém ...Zobrazit celý příspěvek

     Tady s vámi musí souhllasit. Co si přát více...mezinárodní situace na hraně války, reálné hrozby i pro ČR. Možnost jak pořídit BVP, tanky a doplnění vrtulníků v G2G přímém nákupu...bez výběrka.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      09:10 23.02.2022

      Ani bez VŘ to nejde udělat lusknutím prstu. Celé je to třeba vyjednat. Z USA například musí přijít nabídka od DSCA kterou musí nejdřív schválit kongres. Pak se o ní teprve začne ...Zobrazit celý příspěvek

      Ani bez VŘ to nejde udělat lusknutím prstu. Celé je to třeba vyjednat.
      Z USA například musí přijít nabídka od DSCA kterou musí nejdřív schválit kongres. Pak se o ní teprve začne reálně jednat.... To se pod cca. rok nedá zvládnout.
      Tak bych chtěl aby se například počet vrtulníků rozšířil, ale tenhle rok to zcela jistě nebude.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      09:17 23.02.2022

      Scotty: to asi chápe kde kdo. Co ale k pochopení není, že u nás ten proces trvá řadu let. My víme, že potřebujeme například tanky pro těžkou brigádu. To víme nejméně 10let. Také ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty: to asi chápe kde kdo. Co ale k pochopení není, že u nás ten proces trvá řadu let. My víme, že potřebujeme například tanky pro těžkou brigádu. To víme nejméně 10let. Také víme, že tanků je na trhu asi tak tři typy. Udělali jsme nějaký krok k jejich pořízení ? Ne, nula, nic, čekáme, nenakrmili jsme byrokratickou příšeru papírama. Evropa je nahá, opět nás zachraňují USA.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      09:32 23.02.2022

      Taky víme že na to teď v rozpočtu prostě není. Ostatně to už říkal Opata dva roky zpátky. Plán je teď uschopnit M4CZ a potom začít akvizici tanků. Pokud by se kupoval nějaký reálný ...Zobrazit celý příspěvek

      Taky víme že na to teď v rozpočtu prostě není. Ostatně to už říkal Opata dva roky zpátky. Plán je teď uschopnit M4CZ a potom začít akvizici tanků. Pokud by se kupoval nějaký reálný počet (50-60) vyjde to na 20-30 miliard. Tedy cca. polovina investice do BVP.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      09:57 23.02.2022

      Scotty: jak není v rozpočtu? Slíbili jsme těžkou brigáda seriózně nebo jsme si ze spojenců dělali dobrý den ?

      Scotty: jak není v rozpočtu? Slíbili jsme těžkou brigáda seriózně nebo jsme si ze spojenců dělali dobrý den ?

     • TF_HU
      12:12 23.02.2022

      Nikdo tu nemluví o luskání prsty, mluvím o tom, že to může být přímý nákup CV90 bez výběrového řízení...

      Nikdo tu nemluví o luskání prsty, mluvím o tom, že to může být přímý nákup CV90 bez výběrového řízení...

     • Scotty
      13:44 23.02.2022

      Jura99
      A ta může fungovat s M4CZ.

      Jura99
      A ta může fungovat s M4CZ.

     • Scotty
      13:45 23.02.2022

      TF_HU Zatím není jasné ani to jestli se vůbec může stávající VŘ zrušit nebo v něm bude potřeba pokračovat. Tedy pokud neakceptujeme že budeme neúspěšným účastníkům platit ...Zobrazit celý příspěvek

      TF_HU
      Zatím není jasné ani to jestli se vůbec může stávající VŘ zrušit nebo v něm bude potřeba pokračovat. Tedy pokud neakceptujeme že budeme neúspěšným účastníkům platit kompenzace.Skrýt celý příspěvek

   • Jan Grohmann
    09:55 23.02.2022

    Můj příspěvek nebyla obhajoba nákupu "200 tanků", ale kritika toho, že se mluví o nákupu tanků, jako by to byly rohlíky, absolutně bez domýšlení toho, jaká další technika a ...Zobrazit celý příspěvek

    Můj příspěvek nebyla obhajoba nákupu "200 tanků", ale kritika toho, že se mluví o nákupu tanků, jako by to byly rohlíky, absolutně bez domýšlení toho, jaká další technika a schopnosti se musí s nákupem tanků nakoupit a vybudovat.
    Vše okolo bude násobně dražší nakoupit a složitější vybudovat.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     11:34 23.02.2022

     Potíž je, že Rusko má skutečně tanků jako rohlíků, je to i vidět na videích, v kdejaké dědině je jen tak odstaveno na krajnici tanků víc, než činí celé české tankové vojsko. Pokud ...Zobrazit celý příspěvek

     Potíž je, že Rusko má skutečně tanků jako rohlíků, je to i vidět na videích, v kdejaké dědině je jen tak odstaveno na krajnici tanků víc, než činí celé české tankové vojsko. Pokud máme jiný recept, než se zachovat stejně jako nepřítel a mít tanků jako rohlíků, tak prosím. Třeba protitankové drony atp.Skrýt celý příspěvek

     • Harvest
      12:14 23.02.2022

      Otázkou však je, aká bojová hodnota väčšiny tých ruských tankov je. Vzhľadom na terén a možnosti SR a CZ by možno viac ako 60 tankov bolo ucinnejsie nakúpiť 1000 javelinov, nech ...Zobrazit celý příspěvek

      Otázkou však je, aká bojová hodnota väčšiny tých ruských tankov je. Vzhľadom na terén a možnosti SR a CZ by možno viac ako 60 tankov bolo ucinnejsie nakúpiť 1000 javelinov, nech Ivan vie, že za každým stromom na neho čaká maník s javelinm.Skrýt celý příspěvek

  • Rase
   22:52 22.02.2022

   Však si vyvíjíme ty satelity a další užitečné prostředky. Pokud jde o tanky, tak k čemu jsou schopnosti, kdy nám chybí "železo". T-72M1 je šrot a T-72M4CZ je počet tak akorát k ...Zobrazit celý příspěvek

   Však si vyvíjíme ty satelity a další užitečné prostředky. Pokud jde o tanky, tak k čemu jsou schopnosti, kdy nám chybí "železo". T-72M1 je šrot a T-72M4CZ je počet tak akorát k obraně Bílé hory. Jakýkoliv nový tank by měl smysl pro naši bojeschopnost.Skrýt celý příspěvek

  • tomas.kotnour
   23:03 22.02.2022

   ČR by měla být schopna postavit do pole divizi profesionálních vojáků, tedy její průzkumné prostředky by měly odpovídat této úrovni. Problém je, že pro vedení konfliktu potřebujeme ...Zobrazit celý příspěvek

   ČR by měla být schopna postavit do pole divizi profesionálních vojáků, tedy její průzkumné prostředky by měly odpovídat této úrovni. Problém je, že pro vedení konfliktu potřebujeme systémy, které jsou nad divizí, jak můžeme vidět na flightradaru kolem Ukrajiny. To jsou všechno systémy mimo možnosti naší republiky, na druhou stranu by to mohly být další projekty pro programy sdílených kapacit. Námořní hlídkovací letoun si Evropa nechala utéct, ale evropský AWACS, JSTARS, Rivet Joint a Compass Call na A321neo nebo A220 by to mohly vynahradit. Co využít našeho předsednictví a nadhodit toto téma, ať nemusíme pořád s prosíkem za Amíkama.Skrýt celý příspěvek

   • TF_HU
    08:11 23.02.2022

    Mohl byste si o tom něco přečíst...

    Mohl byste si o tom něco přečíst...

    • tomas.kotnour
     14:34 23.02.2022

     Vzhledem k množství témat, které jsem ve svém příspěvku nakousl, bylo by možné upřesnit oblasti? Ve státech, které vydávají na obranu 2% HDP, je průměrně každý 300. občan VzP, ...Zobrazit celý příspěvek

     Vzhledem k množství témat, které jsem ve svém příspěvku nakousl, bylo by možné upřesnit oblasti?

     Ve státech, které vydávají na obranu 2% HDP, je průměrně každý 300. občan VzP, což by pro ČR dělalo 35 000 vojáků, tedy dostatek sil na zformování divize. Ale k tomu je ještě dlouhá cesta.
     Dále pak zde máme snahu amerického letectva nacpat JSTARS do menšího nosiče (RQ-4, bizjet), která zatím byla neúspěšná, zatímco nosná platforma Model 717 pořád stárne, a jednou bude třeba všechny tyto letouny obměnit.
     O MPA na platformě A320 se mluví už více jak 25 let, avšak zatím jsme se nedostali dál jak k vizualizacím, takže spousta států, co hledala nástupce za Oriony, sáhla po Poseidonech. O to překvapivější je stavba specializovaných letounů na platformě C295. Až to skoro vypadá, že v Evropě je zájem o konstrukci těchto letounů, ale někdo háže vidle do využití A320. A trable EF2000 mi říkají, že ty vidle jsou černo-červeno-žluté.
     Ano, úmyslně jsem opomenul několik strojů nejen z britského letectva, abych akcentoval naši evropskou marnost a chybějící tah na bránu, jejímž důsledkem je absence kapacit pro dlouhodobé nepřetržité sledování zájmového prostoru tak, aby AUKUS mohl soustředit své úsilí do oblasti Pacifiku.
     A tím se dostávám asi k nejspecializovanější oblasti definované kódy jako ISTAR-GROUP-CORPS, ISTAR-GROUP-DIV, ISTAR-GROUP-BDE, ISTAR-GROUP-BNG, Corps Area of Intelligence Responsibility, Division Area of Intelligence Responsibility, ISTAR-UAV-CORPS-DIV, ISTAR-UAV-BDE, EW-AEA-SOJ, EW-AEA-COMMJ, ISA-SIGCOL, ISA-IMAGECOL-PENREC, ISA-IMAGECOL-PENREC-ER, ISA-IMAGECOL-PER-PAS-MR, ISA-IMAGECOL-PER-PAS-LR, ISA-IMAGECOL-PER-ACT-MR, ISA-IMAGECOL-PER-ACT-LR, ISA-IMAGECOL-PER-ACT-VLR, celé ASC, ISA-SIGCOL-PER-LR, ISA-SIGCOL-PER-VLR, ISTAR-EW a konečně kompletní ISTAR C2 and Fusion, které popisují získání, zpracování, distribuci a využití informací pro podporu rozhodovacího procesu, které, přiznávám, jsem jen tak zběžně prolétl, protože zatím nejsem připraven na další vlnu zklamání a zoufalství, která je prakticky vždy s prohlubováním znalostí spjata. Nebo jsou mé obavy přehnané a tentokrát budu příjemně překvapen?Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   23:46 22.02.2022

   S vlastnímy prostředky průzkumu nebo přidělenými?

   200 tanků nikdy mít nebudeme. Pro takové množství není využití.

   S vlastnímy prostředky průzkumu nebo přidělenými?

   200 tanků nikdy mít nebudeme. Pro takové množství není využití.

   • Jura99
    06:02 23.02.2022

    v historii valek se stane opravdu vyjimecne, ze pro zbran neni vyuziti. Je to vzdy naopak, zbrojovky se honem snazi mnozstvi zbrani vyrabet. Takze tvrdit, ze pro 200 tanku neni ...Zobrazit celý příspěvek

    v historii valek se stane opravdu vyjimecne, ze pro zbran neni vyuziti. Je to vzdy naopak, zbrojovky se honem snazi mnozstvi zbrani vyrabet. Takze tvrdit, ze pro 200 tanku neni vyuziti je blbost.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     07:00 23.02.2022

     Nevšiml jsem si že by jsme měli tankovou brigádu nebo plánovali její pořízení. Takže ne, využití pro ně není.

     Nevšiml jsem si že by jsme měli tankovou brigádu nebo plánovali její pořízení. Takže ne, využití pro ně není.

     • Jura99
      07:11 23.02.2022

      jasne, s takovymto pristupem ani nekupujme druhou stihaci letku, take jsem si totiz nevsiml, ze ted tu druhou mame, takze ne, neni pro ni vyuziti, nejsou piloti a hlavne nejsou ...Zobrazit celý příspěvek

      jasne, s takovymto pristupem ani nekupujme druhou stihaci letku, take jsem si totiz nevsiml, ze ted tu druhou mame, takze ne, neni pro ni vyuziti, nejsou piloti a hlavne nejsou smlouvy, pruzkumy trhu a tak.Skrýt celý příspěvek

     • BobDylan
      09:23 23.02.2022

      Netrebalo by tankovú. Mohli by ste rozdeliť tanky aj nové BVP do dvoch identických armoured brigád s 3 prápormi, ktoré by mali 2 tankové a 2 mechanizované roty. K tomu prikúpiť ...Zobrazit celý příspěvek

      Netrebalo by tankovú. Mohli by ste rozdeliť tanky aj nové BVP do dvoch identických armoured brigád s 3 prápormi, ktoré by mali 2 tankové a 2 mechanizované roty. K tomu prikúpiť ešte 2-3 oddiely Caesarov, 1-2 oddiely Himarsov a vaša armáda by sa štruktúrou priblížila novým americkým heavy brigádam.Skrýt celý příspěvek

     • BobDylan
      09:25 23.02.2022

      Sorry heavy divíziam
      Tu je aj podrobná štruktúra novobudovaných US divízii: https://www.google.com/amp/s/w...

      Sorry heavy divíziam
      Tu je aj podrobná štruktúra novobudovaných US divízii: https://www.google.com/amp/s/w...

     • Scotty
      09:39 23.02.2022

      Teď druhou taktickou letku máme, ale je vyzbrojena L-159. Došlo by pouze k přezbrojení.

      Teď druhou taktickou letku máme, ale je vyzbrojena L-159. Došlo by pouze k přezbrojení.

     • Scotty
      09:42 23.02.2022

      BobDylan
      To by neodpovídalo standardu NATO pro těžkou brigádu. Ta má mít minimálně tři prapory na BVP a prapor tankový.

      BobDylan
      To by neodpovídalo standardu NATO pro těžkou brigádu. Ta má mít minimálně tři prapory na BVP a prapor tankový.

     • tomas.kotnour
      15:48 23.02.2022

      Ne tak docela, těžká brigáda má mít těžké prapory, mezi které patří nejenom tankový a mechanizovaný, ale také obrněný jízdní, který je součástí amerických ABCT.

      Ne tak docela, těžká brigáda má mít těžké prapory, mezi které patří nejenom tankový a mechanizovaný, ale také obrněný jízdní, který je součástí amerických ABCT.

     • Scotty
      17:34 23.02.2022

      /obrněný jízdní/
      Což je pouze americká specialita. Standard NATO pro těžkou mechanizovanou brigádu to není.

      /obrněný jízdní/
      Což je pouze americká specialita. Standard NATO pro těžkou mechanizovanou brigádu to není.

     • tomas.kotnour
      20:33 23.02.2022

      NATO CAVALRY-H-BN zná, jenom nepoužívá.

      NATO CAVALRY-H-BN zná, jenom nepoužívá.

  • TF_HU
   08:07 23.02.2022

   Nevěřím vlastním očím, že se takto ptáte...

   Nevěřím vlastním očím, že se takto ptáte...

 • Jura99
  21:30 22.02.2022

  Jedna vec je typ, druha, o nic mene dulezita je pocet. Rusak ma 100 tanku na milion obyvatel. Nam by sluselo aspon 200ks celkem.

  Jedna vec je typ, druha, o nic mene dulezita je pocet. Rusak ma 100 tanku na milion obyvatel. Nam by sluselo aspon 200ks celkem.

  • Miroslav
   21:37 22.02.2022

   Lenže väčšina z nich sú obstarožné uloženky T-72. Moderných (relatívne) tankov T-90 a T-80 má výrazne menej.

   Lenže väčšina z nich sú obstarožné uloženky T-72. Moderných (relatívne) tankov T-90 a T-80 má výrazne menej.

   • Jura99
    21:55 22.02.2022

    i tak mi prijde 200ks jako rozumne cislo :-). Dnes mame 120ks.

    i tak mi prijde 200ks jako rozumne cislo :-). Dnes mame 120ks.

    • Olaf
     22:02 22.02.2022

     Do těch 120 počítáš nemodernizované T-72, nebo muzeum v Lešanech?

     Do těch 120 počítáš nemodernizované T-72, nebo muzeum v Lešanech?

     • Jura99
      22:06 22.02.2022

      30ks M4 a 90ks M1

      30ks M4 a 90ks M1

    • Miroslav
     22:23 22.02.2022

     200 ks je minimálne 2 miliardy eur. Položme si otázku či je na to politická vôľa uvoľniť toľko peňazí na tanky + ďalšie 2 miliardy na BVP + 4 miliardy na F-35. Myslím, že už stovka ...Zobrazit celý příspěvek

     200 ks je minimálne 2 miliardy eur. Položme si otázku či je na to politická vôľa uvoľniť toľko peňazí na tanky + ďalšie 2 miliardy na BVP + 4 miliardy na F-35. Myslím, že už stovka moderných tankov by bol pre AČR veľký úspech. A ešte stále tu vyvstáva problém kde tie tanky vôbec kúpiť.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      22:28 22.02.2022

      kdyz jsem dnes poslouchal Putina, mam silny dojem, ze ten pujde tak daleko, dokud jej VOJENSKY nekdo nezastavi.

      kdyz jsem dnes poslouchal Putina, mam silny dojem, ze ten pujde tak daleko, dokud jej VOJENSKY nekdo nezastavi.

     • Miroslav
      22:54 22.02.2022

      Akurát si teraz píšem cez Messenger s jedným mojim priateľom ktorý sa pohybuje v takých lepších aj medzinárodných diplomatických kruhoch, menovať radšej nebudem :-) Rozoberáme ...Zobrazit celý příspěvek

      Akurát si teraz píšem cez Messenger s jedným mojim priateľom ktorý sa pohybuje v takých lepších aj medzinárodných diplomatických kruhoch, menovať radšej nebudem :-) Rozoberáme akurát celú tú genézu a tvrdí mi, že cíti z tých reakcií, že to Európa konečne začala brať vážne. Nemožno donekonečna ustupovať. Putin skúša čo si môže dovoliť a bude veľmi dôležité, ako sa k tomu postavíme. Doteraz Európa zlyhávala. Najväčším zlyhaním boli tzv Minské dohody ktoré dnes vyústili do otvoreného konfliktu. Predstavitelia EÚ si mohli alibisticky zatlieskať ako zastavili boje na východe Ukrajiny, ale pritom tam vytvorili mocenské vákuum ktoré Rusko zneužilo na svoje ciele. Snáď sa také zlyhanie opakovať nebudeSkrýt celý příspěvek

     • Jura99
      22:59 22.02.2022

      bohuzel ty sankce jsou slabe. Evropa je jednotna, ale pak z ni jednotne vypadne takove nic. Uz dnes melo jit 100% sankci,nic si nenechavat na pozdeji. A Ukrajincum uz poslat na ...Zobrazit celý příspěvek

      bohuzel ty sankce jsou slabe. Evropa je jednotna, ale pak z ni jednotne vypadne takove nic. Uz dnes melo jit 100% sankci,nic si nenechavat na pozdeji. A Ukrajincum uz poslat na Lvov vlaky munice a zbrani.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     23:49 22.02.2022

     Ovšem drtivá většina je uložená.

     Ovšem drtivá většina je uložená.

     • Jura99
      06:13 23.02.2022

      a to znsmena co? ze se s nimi nepocita a neni vyuziti? to asi ne.

      a to znsmena co? ze se s nimi nepocita a neni vyuziti? to asi ne.

     • Scotty
      07:02 23.02.2022

      Ano. Přesně to to znamená.

      Ano. Přesně to to znamená.

     • Jura99
      09:13 23.02.2022

      Scotty: no a proč zabírají místo v NZ, proč nejsou "ve šrotu" ?

      Scotty: no a proč zabírají místo v NZ, proč nejsou "ve šrotu" ?

     • Scotty
      09:36 23.02.2022

      Protože mít je někde zaparkované v podstatě nic nestojí a jejich případná prodejní cena dnes nebude velká. Bude to patrně poslední série M1 kterou se nepodařilo podat a tak ji v ...Zobrazit celý příspěvek

      Protože mít je někde zaparkované v podstatě nic nestojí a jejich případná prodejní cena dnes nebude velká. Bude to patrně poslední série M1 kterou se nepodařilo podat a tak ji v raných devadesátkách odebrala armáda.Skrýt celý příspěvek

    • Klimesov
     07:26 23.02.2022

     Jura99 200ks by mohlo být rozumné číslo, ale maximálku počítejte těch 120 ks. A to ještě za předpokladu, že se bud chtít zformovat druhý tankový prapor a to by musel být zformovaný ...Zobrazit celý příspěvek

     Jura99
     200ks by mohlo být rozumné číslo, ale maximálku počítejte těch 120 ks.
     A to ještě za předpokladu, že se bud chtít zformovat druhý tankový prapor a to by musel být zformovaný podle západního vzoru.
     200ks to je počet pro zformování tankové brigády. A což o to. Bylo by to pěkné a já bych osobně s něčím takový souhlasil, ale počítejte tak 5 let než by to bylo bojeschopné. Možná více.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      09:13 23.02.2022

      jednou se začít musí a pokud Ukrajinci Putina neporazí, tak on se nadlábne a než mu vytráví a bude chtít další sousto (nás), tak to bude zrovna těch asi 5 let.

      jednou se začít musí a pokud Ukrajinci Putina neporazí, tak on se nadlábne a než mu vytráví a bude chtít další sousto (nás), tak to bude zrovna těch asi 5 let.

     • Klimesov
      09:32 23.02.2022

      Jura99 Jasně. Já také nepíšu, že 200 ks je nesmysl. Jen upozorňuji na to, že tak velké nákupy techniky by v tuto chvíli AČR moc nepomohli. Ono z těch cca 200ks by se do 7. brigády ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura99
      Jasně. Já také nepíšu, že 200 ks je nesmysl. Jen upozorňuji na to, že tak velké nákupy techniky by v tuto chvíli AČR moc nepomohli. Ono z těch cca 200ks by se do 7. brigády vlezlo tak 50 - 60 ks a zbytek by ležel ladem někde ve skladu. To je cca 140 až 150 kusů za které jste vyhodil peníze, které by se ovšem dali třeba koupit další vrtulníky AH-1 nebo všeobecně systému H-1, další letadla, munice, drony atd. atd. Tedy něco co by dokázala AČR za ten cca rok rychle integrovat do svého stavu.

      Nicméně pokud by došlo na nápad zformovat v nejbližších cca 5 - 10 letech takovou brigádu tak jako proč ne, ale jak jsem psal to je všechno na dlouhé lokty a hlavně se bavíme o úplně jinačích finančních nákladech protože ze 7. jí neuděláte tak to znamená začít to formovat od píky, včetně podpůrných jednotek jako je dělostřelectvo atd. Takže nic rychlého a levného.
      A tady se obávám, že tohle si žádný z ministrů MO nevezme na triko :-(

      Jinak ale souhlas, že urychlený nákup tanků pro potřeby 7. brigády by byl vítaný,a le to se bavíme o cca 40 až 60 ks.Skrýt celý příspěvek

  • Mortles
   03:59 23.02.2022

   Nedávno jsem to počítal s tím, že Rusové reálně provozují cca 2500 tanků. K zachování parity je třeba 175-200 kusů. Samozřejmě k tomu, aby to bylo finančně reálné je třeba zásadní ...Zobrazit celý příspěvek

   Nedávno jsem to počítal s tím, že Rusové reálně provozují cca 2500 tanků. K zachování parity je třeba 175-200 kusů. Samozřejmě k tomu, aby to bylo finančně reálné je třeba zásadní zvrat v v mezinárodním prostoru.

   A ejhle! Běží k nám zvrat v podobě ruské bratrské pomoci!

   Samozřejmě nevidím to úplně reálně, ale situace se mění ze dne na den. K tomu jsou tady dvě negativní možnosti: 1. armáda je doktrinálně a logisticky neschopná je použít 2. začne totální válka s Ruskem dříve, než se k nám ty stroje dostanou.Skrýt celý příspěvek

   • Mortles
    04:00 23.02.2022

    Spíše než slovo neschopná jsem chtěl říct, že to prostě nejde využít, nemají na to ani lidi ani zázemí, protože se to nedá udělat přes noc a nikdy se nepočítalo s takovými penězmi. ...Zobrazit celý příspěvek

    Spíše než slovo neschopná jsem chtěl říct, že to prostě nejde využít, nemají na to ani lidi ani zázemí, protože se to nedá udělat přes noc a nikdy se nepočítalo s takovými penězmi. Nepoukazoval jsem tím na to, že by za to mohla armáda sama.Skrýt celý příspěvek

 • Olaf
  20:30 22.02.2022

  Český domácí obranný průmysl je nástroj ruské GRU proti pronikání kvalitních, bojem prověřených a NATO kompatibilních systému do naší armády. Za účelem udržení bojových kapacit ...Zobrazit celý příspěvek

  Český domácí obranný průmysl je nástroj ruské GRU proti pronikání kvalitních, bojem prověřených a NATO kompatibilních systému do naší armády.
  Za účelem udržení bojových kapacit své bývalé kolonie pěkně při zemi. Daří se skvěle až na pár výjimek.Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  19:09 22.02.2022

  Ze zdejší diskuze je zřejmé, že nejdůležitější geopolitickou otázku a sice zda chcete být více Evropané a nebo nástroj Američanů v tlaku na Rusko jste odbyli mezi řádky. Bez jasné ...Zobrazit celý příspěvek

  Ze zdejší diskuze je zřejmé, že nejdůležitější geopolitickou otázku a sice zda chcete být více Evropané a nebo nástroj Američanů v tlaku na Rusko jste odbyli mezi řádky. Bez jasné geopolitické orientace nemůžete vybírat tanky.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   19:32 22.02.2022

   chci byt nastroj Americanu :-D.

   chci byt nastroj Americanu :-D.

   • Krakonoš
    19:39 22.02.2022

    Juro, ty jím seš :D

    Juro, ty jím seš :D

  • PavolR
   20:29 22.02.2022

   Chceme byť Európania tlačiaci na Rusko, využívajúc k tomu Američanov. ;-p

   Chceme byť Európania tlačiaci na Rusko, využívajúc k tomu Američanov. ;-p

  • padre
   22:15 22.02.2022

   Cejkisi to myslíš opravdu vážně? Proč bychom neměli být Evropany a spolu s USA bránit expanzí ruského samoděržaví?

   Cejkisi to myslíš opravdu vážně? Proč bychom neměli být Evropany a spolu s USA bránit expanzí ruského samoděržaví?

 • RiMr71
  19:03 22.02.2022

  Takže po posledním vývoji si můžeme v seznamu odškrtnout: - F-35 (ano) - Abrams (ano, jsou dostupné, na rozdíl od L2) - NS2 (ne) Nejde o to zda ano, ale o kolik víc než v ...Zobrazit celý příspěvek

  Takže po posledním vývoji si můžeme v seznamu odškrtnout:
  - F-35 (ano)
  - Abrams (ano, jsou dostupné, na rozdíl od L2)
  - NS2 (ne)

  Nejde o to zda ano, ale o kolik víc než v doposud optimistických scénářích.

  Dovedu si představit (a přeju si to) zpomalení nebo dokonce zastavení rudozelené sebevraždy EU přes sluníčkově/větrnou "záchranu planety", pod vlivem současného a budoucího vývoje.

  A v českých médiích bych k obhajobě současných ruských kroků a zájmů přistupoval trestněprávně jako ke každé jiné propagaci nacismu a fašismu.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   19:13 22.02.2022

   Leopard 2 se na rozdíl od Abramsu pořád vyrábí. Takž o nějaké nedostupnosti nemůže být řeč.

   Leopard 2 se na rozdíl od Abramsu pořád vyrábí. Takž o nějaké nedostupnosti nemůže být řeč.

   • BobDylan
    20:09 22.02.2022

    Abrams sa takisto stále vyrába.

    Abrams sa takisto stále vyrába.

    • Scotty
     21:00 22.02.2022

     Ne.

     Ne.

     • Badysak
      03:06 23.02.2022

      Když mají výrobce náhradních dílů tak mají i nové tanky. Nebo si snad myslíte, že zasahy po RPG zamatlávají sádrou?

      Když mají výrobce náhradních dílů tak mají i nové tanky. Nebo si snad myslíte, že zasahy po RPG zamatlávají sádrou?

     • Scotty
      05:51 23.02.2022

      Výroba byla ukončena. Dělají se už pouze modernizace starších kusů.

      Výroba byla ukončena. Dělají se už pouze modernizace starších kusů.

     • Klimesov
      07:38 23.02.2022

      Badysak Abrams už se doopravdy nevyrábí. Vše se renovuje od píky a to doslova. Kdysy byl hezký pořad Mega továrny nebo tak nějak, a jeden díl právě ukazoval opravy, modernizaci, ...Zobrazit celý příspěvek

      Badysak
      Abrams už se doopravdy nevyrábí. Vše se renovuje od píky a to doslova. Kdysy byl hezký pořad Mega továrny nebo tak nějak, a jeden díl právě ukazoval opravy, modernizaci, renovaci Abramse. Docela zajímavý dokument. Doporučuji shlédnout.
      Tu je to na uložto, pokud jste to ještě neviděl :-)
      https://ulozto.cz/file/33d9YNR... Skrýt celý příspěvek

  • padre
   22:17 22.02.2022

   RiMr71 naprostý souhlas!

   RiMr71 naprostý souhlas!

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 2