Postavení armády v právním systému České republiky

Armáda čR
Foto: Armáda České republiky; llustrační foto / army.cz

Armádním představitelům komplikuje nedělitelnou velitelskou pravomoc fakt, že ministr vlády v čele resortu obrany je politik, bez jehož souhlasu nemohou velitelé nic udělat. Alespoň tak se v článku Úloha armády ve společnosti: Demokratická kontrola armády vyjádřil plukovník generálního štábu prof. MUDr. Jan Österreicher PhD. Jediným řešením by podle pana plukovníka byla změna právního pořádku ČR tak, aby armáda podléhala jen kontrole moci zákonodárné. A nebyla podle něj pod kontrolou moci výkonné.

Problém této vize je nejen to, že by taková změna legislativy znamenala změnu Ústavy ČR. Pro tu je typická výrazná stabilita. Od účinnosti Ústavy došlo v jejím zněním jen k několika změnám, které nijak výrazně neovlivnily podobu českého ústavního systému.

 

Armáda se ale z područí kontroly výkonné moci nevymaní především proto, že ona sama je její složkou. Nejedná se tedy o kontrolu armády v pravém slova smyslu, ale o její řízení, kdy je prezident, velitel vrchních sil, a vláda vrcholným orgánem výkonné státní moci. 

 

Podstatné samozřejmé je, jak toto řízení probíhá, v prvé řadě tedy kdo je zvolenými zástupci občanů na post ministra dosazen a jak úřad povede. Není tajemstvím, že povolební změny spojené s nástupem nových ministrů nabourávají dosavadní práci úřadů napříč všemi resorty. A to zejména tam, kde se nový šéf pokouší o změny na všech úrovních, a to často laickými či populistickými  zásahy.

 

Na místě je samozřejmě audit hospodaření či prověření kvalifikace zaměstnanců. Nicméně kompletní obměna vedoucích odborů a takřka čistka na všech úrovních jakéhokoli ministerstva ovlivňuje  nejen strukturu takového úřadu: Má dopady i na další státní instituce, které jsou ministerstvům podřízeny.

 

Zatímco v oblasti zdravotnictví či kultury mohou takové zásahy způsobit problémy v řízení nemocnic a divadel, na ministerstvu obrany by se promítly až do obranyschopnosti státu. V hierarchii vojenského velení totiž skutečně není místo pro politické hrátky.

 

A pokud z demokratického zřízení státu vyplývá, že je na post ministra obrany může být jmenován i laik, musí také svým podřízeným v armádě umožnit tuto demokracii chránit. A nemůže tak činit v závislosti na ničí politické vůli, byť se díky politickým rošádám na tento post dostal. A je současně také členem vlády, kolegiálního orgánu. Složeného z představitelů, kteří z politických i jiných ambicí preferují svůj resort.

 

Vláda je sice Poslanecké sněmovně ČR zodpovědná. Nicméně z principu dělby státní moci vyplývá, že moc zákonodárná, výkonná a soudní podléhají vzájemné kontrole a ze stejného důvodu jsou na sobě nezávislé, s vlastní zodpovědností vůči občanům.

 

Poslanci nemají imunitu proto, aby si mohli špacírovat s úplatky sedm miliónů korun v krabici od vína. Mají ji proto, že veřejně slíbili zachovávat Ústavu a zákony České republiky a svůj mandát vykonávat v zájmu všeho lidu. Tedy i zájmu jeho obrany.

 

Takže i když jejich "rodná strana" má dlouhodobě v programu vystoupení z NATO, v momentě získání poslaneckého mandátu a složení slibu je poslanec povinen respektovat znění Ústavy a mezinárodních smluv. A tím i vůli většiny občanů - nejen svých voličů - do doby, než by se mu eventuálně podařilo Ústavu změnit. K tomu ovšem dochází jen ojediněle, s podporou obou komor napříč celým politickým spektrem.

 

Mezinárodní smlouvy a závazky z nich plynoucí jsou nadřazené vnitrostátním zákonům. V praxi to znamená, že žádný zákon, například ve znění "koupíme víc hraček, než kanónů" nemůže platit. Realizace naší smlouvy se Severoatlantickou aliancí je navíc zakotvena v Ústavě zákonem č. 300 ze srpna roku 2000, který upravuje pravomoci vlády a parlamentu k vyslovení souhlasu s vysláním ozbrojených sil ČR mimo její území, pobytu či průjezdu ozbrojených sil jiných států.

 

A také o často citovaném plnění závazků plynoucích z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení.  Článek 3 Severoatlantické smlouvy totiž zavazuje smluvní strany, aby "jednotlivě i společně, stálou a účinnou výpomocí udržovaly a rozvíjely svoji individuální i kolektivní schopnost odolat ozbrojenému útoku."

 

Pokud představitelé armády dlouhodobě upozorňují na na chybějící prostředky a nízký stav bojeschopných lidí k obraně, není to z důvodů jejich vlastní seberealizace, "hraní si na vojáčky" v rámci bojových cvičeních. Je to varování vojáků, vykonavatelů platného právního závazku, kteří upozorňují ty, kteří smlouvu s NATO schválili (přijetí smlouvy prošlo oběma komorami) na alarmující stav.

 

Pokud na to poslanci nechtějí slyšet, nezajímají je jednání Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny, měli by si uvědomit, že je to Parlament, který vyhlašuje válečný stav: V případě, je-li Česká republika napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení.

 

A občané, kteří poslance, kteří poslance bagatelizující obranu země volí, by měli mít na paměti, že po vyhlášení válečného stavu následuje povinnost prezidenta vyhlásit mobilizaci.

 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Uctívání padlých je vizitkou společnosti

Dnešního dne proběhlo v Hradci Králové rozloučení se štábním praporčíkem i.m. Jaroslavem ...

Povědomí občanů o poslání armády

Tragická úmrtí vojáků na zahraničních misích a návrh novely branného zákona, kterou vláda předloží ...

Opel pomáhá válečným veteránům

České zastoupení automobilky Opel se rozhodlo dlouhodobě podporovat ty, kteří slouží v řadách Armády ...

Válečná zpravodajství v globální vesnici

Každý den se na diváky televizního zpravodajství, čtenáře tištěných i elektronických médií, valí ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • TF_HU
  15:46 14.03.2022

  Koukám, už je to mraky let. Nevím, zda to bude autorka číst :-) Ale na texty pana plukovníka jsem dnes narazil náhodou, teda musím napsat, že ty jeho články to je šlichta ...Zobrazit celý příspěvek

  Koukám, už je to mraky let. Nevím, zda to bude autorka číst :-) Ale na texty pana plukovníka jsem dnes narazil náhodou, teda musím napsat, že ty jeho články to je šlichta :-)

  Nepochopení, terminologie a děs běs. Díky autorce, že některé věci objasnila a vyvětlila. Při čtení textů pana plukovníka člověk získá pocit, jako by tady snad armáda násilím prosazovala nějaké hodnoty, udržovala pořádek apod...Skrýt celý příspěvek

 • GAVL
  21:11 11.08.2014

  To , že si armáda sama rozkrádá co může je jasný fakt. Moc dobře si pamatuji na čachry s příplatky na bydlení, nákupy školních pomůcek jako tempery a podobně. Netýkalo se to ...Zobrazit celý příspěvek

  To , že si armáda sama rozkrádá co může je jasný fakt. Moc dobře si pamatuji na čachry s příplatky na bydlení, nákupy školních pomůcek jako tempery a podobně.
  Netýkalo se to ojedinělých jedinců.

  Není to broblém jen dnešní doby. Za minulého režimu byli rozkrádány vojenské sklady klidně i záložáky.
  Z erární kantýny se klidně fasovali dávky vajíček a sušenek a dalších věcí klidně pro víc jak dvojnásobek lidí. Počty pro kolik lidí se fasuje se klidně dědili z ročníku na ročník.

  Na toto žádná léčba neexistuje, nakonec parlament a jeho složení není ničím jiným než obrazem společnosti jako celku, minimálně jeho zájmu o svou budoucnost a především budoucnost těch , kteří budou po nich.
  Dále je problém , že armádu nelze financovat jinak než přes státní rozpočet. Leda bychom postavili armádu na principu různých sdružení a spolků. Což je naprostý nesmysl.
  Dále v dnešní době nelze armádu nějakého státu v NATO ani stavět do pozice aby se alespoň částečně samofinancovala. Je sice smutné , že toto odvětví příjmů obsadili pouze soukromé subjekty napojené buď na tajné služby (pokud se dělá něco co se nemá) a nebo jsou přímo najímány ministerstvy na oficiální kontrakty.

  Myslím si , že by ani v dnešní době nepomohlo postavit armádu převážně na dobrovolných zálohách. Uvědomme si , že jsou mezi námi lidé , kteří jsou schopni svému kolegovi v práci ukrást a sežrat svačinu. A zřejmě by v ní pravděpodobně sloužili i zbytky těch co rozkrádali i jako záklaďáci. Vyzbrojování by prováděli ti co nyní.

  Jedině náprava společnosti jako celku by mohla zvrátit stav věcí k lepšímu.Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  18:06 11.08.2014

  Zajímavé by bylo vědět, jak dalece mají vojáci čisté svědomí, pokud jde o neefektivní utrácení v armádě. Jestli ty draze rekonstruované a brzy opuštěné kasárna mají na svědomí ...Zobrazit celý příspěvek

  Zajímavé by bylo vědět, jak dalece mají vojáci čisté svědomí, pokud jde o neefektivní utrácení v armádě. Jestli ty draze rekonstruované a brzy opuštěné kasárna mají na svědomí pouze politikové, jestli všechny neefektivní nákupy zbraní a materiálu vymysleli pouze politici. Rovněž jestli všechny vykutálené dodavatelské firmy ovládají pouze civilové a nikoliv bývalí vojáci. Armáda je pouze odrazem společnosti a nelze v ní čekat výrazně jiné klima než je v celé zemi. Možná jsme zbytečně kritičtí, na tu bídu, co si náš stát po 40leté devastaci může dovolit, máme ve srovnání s obdobnými státy armádu slušnou. Upadli jsme do iluze, že válka je nepravděpodobná a armáda nepotřebuje být středem naší pozornosti, ukrajinská krize nás zase trochu postavila na místo.Skrýt celý příspěvek

 • Autorka
  17:08 11.08.2014

  Technická poznámka: David Rath nebyl osvobozen, pouze propuštěn z vazby, je nadále souzený.

  Technická poznámka: David Rath nebyl osvobozen, pouze propuštěn z vazby, je nadále souzený.

 • Draky
  12:16 11.08.2014

  trestní oznámění? a to jako kdy zabralo? chytli toho lumpa rátha se 7 mega v rukách a už je zase venku, tak mi řekni kdy to funguje....kterej z nich bručí? Jedinej klacek co na ně ...Zobrazit celý příspěvek

  trestní oznámění? a to jako kdy zabralo? chytli toho lumpa rátha se 7 mega v rukách a už je zase venku, tak mi řekni kdy to funguje....kterej z nich bručí? Jedinej klacek co na ně funguje je defenestrace, historicky odzkoušeno i v našich zemích....Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  09:49 11.08.2014

  Pěkný apel, nicméně se obávám, že na naše státní úředníky a zastupitele už existuje jediný reálný klacek - trestní oznámení.

  Pěkný apel, nicméně se obávám, že na naše státní úředníky a zastupitele už existuje jediný reálný klacek - trestní oznámení.

Načítám diskuzi...