Politické hry, nedůvěra a dvojí přístup USA k otázce Sýrie

Foto: Americký a ruský ministr zahraničí Kerry a Lavrov; ilustrační foto / Public Domain
Americký a ruský ministr zahraničí Kerry a Lavrov; ilustrační foto / Public Domain 

Seymour M. Hersh je americký investigativní novinář, který píše pro The New Yorker. Držitel Pulitzerovy ceny je známý svou reportáži o masakru v My Lai (1969) nebo pojednáním o americkém přístupu k vězňům v Abu Ghraib. Ve svém článku Military to Military publikovaném na serveru London Review of Books představuje Sýrii jako dějiště politických her mnoha významných hráčů, a dokonce jako původce soupeření uvnitř samotných aktérů, jmenovitě USA. Pojďme se na jeho teorii podrobněji podívat a podrobit ji kritice. Článek vyšel původně na On War | On Peace. 

Odlišné pohledy

Hersh uvádí čtenáře do problematiky shrnutím názoru Spojený výbor náčelníků štábů JCS (Joint Chiefs of Staff), poradního orgánu amerického prezidenta a ministra obrany, na otázku americké politiky vůči Sýrii.

Podle JCS je obamova politika vůči Sýrii mylná. Trvá totiž na tom, aby premisa všech vyjednávání o budoucnosti Sýrie byla založena na odstoupení Bašára al-Asada. Navíc představa, že „umírněné" rebelské skupiny jsou schopny jej porazit, je naivní.

Obama je sám polapen v myšlení podobném tomu z doby studené války. Jeho administrativa je fixovaná na Čínu a Rusko, i když by se měla zaměřit na různá teroristická uskupení v Sýrii, zejména tzv. Islámský stát.

Názor JCS vychází z tajného dokumentu, který v roce 2013 představila Výzvědná obranná agentura DIA (Defense Inteligence Agency) ve spolupráci s JCS, vedeným generálem Dempseym. Jedná se o analýzu situace v Sýrii, která byla provedena pomocí takřka všech metod sběru dat (SIGINT, HUMINT, GEOINT, CYBINT atd.). Studie dochází k závěru, že pokud padne al-Asad, padne s ním celá Sýrie a stane se z ní podobný zhroucený stát jako je Libye.

Tento dokument byl přímo v rozporu s přístupem Obamovy administrativy, která dle Hershe od začátku nástupu Obamy do úřadu pracuje na destabilizaci Sýrie pomocí CIA se spojenci, jako jsou Velká Británie, Saudská Arábie a Katar. Destabilizace je prováděna pomocí subvencování různých „umírněných rebelských skupin".

Zbraně jsou těmto aktérům dodávány z Libye přes Turecko. Program má za cíl pomoci opozice v boji proti režimu a postupem času se změnil v přímou přeshraniční podporu jak technickou, tak logistickou a materiální pro skupiny – včetně Jabhat al-Nusry a samozvaného Islámského státu.

Skupiny pokládané za umírněné byly poraženy, nebo se transformovaly do radikálních hnutí a USA tak prakticky podporují teroristické skupiny.

Na to se dle Hershe snažila upozornit DIA mezi lety 2012 a 2014 v čele s generálem Michaelem Flynnem. Na základě jejich prohlášení se tak dělo za neustálého upozorňování civilní administrativy na vážné dopady poražení al-Asada. Součástí těchto upozornění byl zejména fakt, že v Sýrii už žádná umírněná opozice neexistuje a extrémistické džihádistické skupiny drží veškerou kontrolu.

Navíc Turecko nedělá dostatek pro zabránění převozu bojovníků a zbraní přes své hranice a úplně ignoruje vzrůst moci tzv. Islámského státu v Sýrii. Flynn tvrdí, že se Obamova administrativa proti těmto informacím vymezila a podle jeho slov to vypadalo, jako „kdyby nechtěli slyšet pravdu".

JCS a DIA se shodly, že současný politický přístup k Sýrii není funkční, má katastrofální dopad a odstranění al-Asada je nebezpečné pro celý region. Oproti tomu Obamova administrativa zastávala postoj úplně opačný. Postoj, který se dá charakterizovat slovy „kdokoli je lepší, než al-Asad u moci". A jelikož JCS a DIA neuspěli při konfrontaci Obamovy administrativy, rozhodli se jednat na vlastní pěst „mimo politické kanály".

Sdílení informací

JCS a DIA sdíleli své informace o dění v Sýrii s ostatními spojenci s vědomím, že se tyto informace dostanou přes prostředníky až k al-Asadovi. Těmito spojenci byli Německo, Izrael a Rusko. Každá z těchto zemí měla eminentní zájem o Sýrii, ovšem každá z jiných důvodů. Německo se dle Hershe obávalo radikalizace svých šesti milionů muslimů v případě expanze tzv. Islámského státu, Izraeli šlo přímo o bezpečnost svých hranic a Rusko se obávalo ohrožení své základny v Tartu a svého vlivu v regionu.

Došlo tak ke sdílení informací, jejichž rozšíření a použití teoreticky nebylo problémové, ovšem prakticky šlo přímo proti politice Obamovy administrativy. Data, jež byla zasílána vybraným spojencům, zahrnovala informace o situaci v Sýrii a pohybech, popřípadě intencích různých protirežimních skupin.

Nikdy nedošlo k přímému sdílení informací mezi USA a syrským režimem. „Pokud al-Asad zůstane u moci, nebude to díky našim informacím, ale díky tomu, že byl natolik chytrý, aby použil data, které získal od ostatních aktérů, kterým jsme je poskytli v kolektivním zájmu," uvažovalo zhruba JCS.

Obama se o tomto sdílení informací nic nedozvěděl. Tak prakticky paralelně probíhaly dvě operace. První z nich byla Obamova, prováděná CIA, za účelem destabilizace Sýrie a svržení al-Asada. V případě druhé operace se jednalo o sdílení informací spojencům pod taktovkou JCS, která sice teoreticky nebyla v přímém rozporu s Obamou, ale prakticky tyto informace al-Asad využíval k upevnění své pozice.

Dvojí hra

Dle Hershe práce na destabilizaci Sýrie započaly za Bushovy administrativy a pokračovaly i za Obamovy vlády. Server Wikileaks zveřejnil ambasádní korespondenci, ze které vyplynulo, že USA v roce 2006 v čele s tehdejším ambasadorem v Sýrii Roebuckem vypracovaly plán na rozložení Sýrie. „USA musí spolupracovat se Saúdy a Egypťany na navýšení sektářských tenzí uvnitř Sýrie. Nejvíce záleží na zvýšení publicity zásahů al-Asadova režimu proti případným nepokojům, které ukáží sílu disentu (zejména sunnitských muslimů a Kurdů), a tím pádem nestabilitu a slabost syrského režimu."

Navíc musí USA podporovat ,,izolaci Sýrie" pomocí podpory „National Salvation Front". Tu vedl Abdul Halim Khaddam, syrský ex-viceprezident, který byl již dlouhou dobu sponzorován Saúdy a Muslimským bratrstvem. USA na přímou podporu těchto uskupení v roce 2013 utratily kolem pěti milionů dolarů. Navíc v rámci medializace vytvořily v Londýně televizní stanici syrské opozice za účelem nalomení režimu.

Operace pokračovaly i na počátku občanské války a ostatní státy v regionu zvýšily finanční pomoc některým skupinám. Saúdové utratili na podporu rebelů v roce 2013 700 milionů dolarů. CIA v té době již několikátým rokem dodávala zbraně z Libye přes Turecko pro syrskou opozici. Operace byla financována CIA přes spojku v libyjském Benghazí, kde byla hlavním štábem operace americká ambasáda v čele s J.C. Stevensem.

To všechno pod taktovkou Obamova State Departmentu s přímým schválením od prezidenta. Zbraně byly dodávány z Libye do Turecka přes prostředníka firmy „Al-Marfa Shipping and Maritime Services". Tyto informace vyplynuly na povrch díky žurnalistům z The Washington Post.

V roce 2013 začalo JCS sdílet informace se spojenci a v bezpečnostní komunitě v USA se rozšířilo povědomí o tom, že už žádná umírněná opozice neexistuje. Jelikož v té době byly libyjské zbrojní sklady nehlídané, stala se z Libye horká půda pro všechny pašeráky zbraní a proud tohoto vybavení prakticky nebylo možno zastavit. JCS se pokusilo vyjednat s CIA zastavení dodávek zbraní z Libye a postupné zašpuntování převozu zbrojního materiálu přes turecké hranice do Sýrie.

Operace byla úspěšná a al-Asadova pozice se začala vylepšovat. V ten stejný moment ovšem Saúdská Arábie, Katar a Turecko zvýšily své zbrojní dodávky pro Jabhat al-Nusra a tzv. Islámský stát, který se ke konci roku 2013 enormně rozrostl.

V roce 2014 se CIA pokusila domluvit zastavení dodávek zbraní a peněz od Saúdů a Kataru, ovšem bez úspěchu. Také jejich program na cvičení rebelských skupin v Turecku a Jordánsku byl jeden velký neúspěch. Dle Hershe však Saúdové nebyli jediným problémem, jelikož Turecko samo financovalo a zbrojilo tzv. Islámský stát a Jabhat al-Nusru roky.

Možnost spolupráce?

JCS bylo od začátku syrské občanské války v kontaktu s Ruskem, zejména díky dobrému vztahu amerického generála Dempseyho a ruského generála Gerasimova. Vztah mezi špičkami vojenské administrativy vycházel z vědomí, že si Rusko a USA v rámci boje proti terorismu mají co nabídnout. Rusko zná myšlení a modus operandi teroristů.

Navíc má informace o některých nejvyšších vedoucích postavách samozvaného Islámského státu, protože proti některým z nich bojovalo už ve dvou válkách v Čečensku. Navíc se obává radikalizace své nemalé muslimské populace v určitých regionech mimo Čečnu.

Oproti tomu USA mohou nabídnout zkušenosti s výcvikem zahraničních bojovníků. Podle názoru vojenských špiček JCS je tedy spolupráce přinejmenším záhodná. Obama ale s Ruskem spolupracovat v boji proti IS odmítá, a to jak na politické, tak i vojenské úrovni, zejména kvůli ruské anexi Krymu a vedení hybridní války na Ukrajině.

Čína, podle Hershe málo vzpomínaný hráč na poli syrské občanské války, vidí tento konflikt prizmatem problému ve své provincii Xingjang. Bojí se radikalizace své ujgurské populace, a dokonce viní tureckou rozvědku z podněcování a radikalizace tohoto obyvatelstva.

Dle zdrojů z této provincie vycestovalo už několik set bojovníků, kteří se přes okolní země dostali až do centra konfliktu. Sama Čína podporuje al-Asada u moci a slíbila podporu 30 miliard dolarů na obnovu poválečné Sýrie. Samozřejmě to nedělá z humanismu či charity, ale protože vidí geopolitickou příležitost v regionu.

Změna vedení

Generál Dempsey v čele JCS i přes své údajné praktiky vydržel. Flynn z DIA musel kvůli své veřejné kritice postoje Obamovy administrativy opustit svou pozici. Obama se nadále drží svých přesvědčení ohledně Sýrie. Mezi ně patří, že al-Asad musí být zbaven moci, neexistuje možnost spolupráce s Ruskem v boji proti IS, Turecko je silný a důvěryhodný spojenec, a je nutné podporovat ,,umírněnou" opozici vůči al-Asadovi.

Podle Hershe JCS pozoruje s údivem stálou Obamovu podporu Turecku, které bylo z několika odlišných zdrojů obviněno z přímé podpory terorismu v Sýrii. Otázka, kterou si Hersh nakonec pokládá, zní: ,,Proč se Obama navzdory jasným faktům o tureckém působení v Sýrii rozhodl tyto fakta ignorovat?"

Kritický pohled

Shrnuto: Obamova zaslepenost, dlouhodobá podpora teroristických skupin ze Západu, Turecka a Saúdské Arábie, práce na destabilizaci Sýrie trvající od dob Bushovy administrativy a neposlušnost ze strany nejvyššího vojenského poradního orgánu proti vlastnímu prezidentovi. Tedy řada velmi závažných až fantasticky znějících obvinění proti Obamově administrativě. Jak ale Hershův článek obstojí pod tíhou kritického pohledu?

První otázka, kterou si musíme položit, se týká zdrojů. Pro taková obvinění jistě musí existovat mnoho důkazů, abychom je mohli vzít v potaz. Hersh čerpá ze tří zdrojů. Prvním a nejzajímavějším je zdroj úplně anonymní. Jedná se o sérii rozhovorů s vysoce postaveným ,,poradcem" JCS, který je mimo službu.

Dále čerpá z rozhovorů s různými vysoce postavenými činiteli a experty na problematiku, kteří jsou buď v aktivní funkci, nebo mimo pozici, a také s některými americkými politiky. Posledním typem zdrojů je odkazování se na Wikileaks a novinářské zdroje typu Washington Post.

Tedy hlavním zdrojem tohoto článku je jeden anonymní bývalý ,,poradce" JCS. Hersh neříká nic o postavení tohoto poradce, ani o jeho práci pro JCS nebo kontaktech či snad o materiálech, které by mohly podpořit jeho myšlenky (kromě zmiňovaného dokumentu vypracovaného DIA a JCS, jenž ovšem není přístupný). Neexistují jakékoli dokumenty, zprávy, videomateriály, fotografie, tweety... Cokoliv, co by alespoň částečně potvrzovalo jeho teorii.

Hersh používá i ostatní zdroje, ale ani jeden z nich nepodporuje jeho celkové tvrzení a schéma událostí. Rozhovory s experty a politiky se točí kolem problematiky udržení al-Asada u moci a spolupráce s Čínou a Ruskem. Navíc jejich ověřitelnost je přinejmenším diskutabilní. Zdroje z Wikileaks mluví o událostech za Bushovy administrativy a zdroj Washington Post o operaci CIA v Benghází v roce 2012.

Druhou otázkou je jeho samotná teorie. Jak mohl Dempsey, poté co s celým JCS obešel Obamu a jednal prakticky proti zájmům USA v Sýrii, vydržet ve funkci? Jak mohla existovat tato operace, která šla přímo proti zájmům administrativy, bez jejího povšimnutí? Navíc, proč existují zdroje, které mluví o tom, že sám Dempsey je zastánce subvencování rebelských skupin? Oproti tomu Hersh bez podložených zdrojů tvrdí naprostý opak.

Proč bychom tedy této teorii měli věřit? I když chováme k autorovi respekt, tak nemůžeme argumentovat jeho historií. Hersh ve své profesi investigativního žurnalisty odhalil (reálné a fakty podpořené) události jako je masakr v My Lai a aféru Abu Ghraib.

Na druhou stranu autor za poslední dekádu vydal řadu článků, jež jsou stejně fascinující, stejně šokující, ale nikdy ne podložené a vyargumentované jako jeho předchozí odhalení. Analyzovaný článek vypadá jen jako další ze série nepodložených vyfantazírovaných odhalení, která stojí na jednom anonymním zdroji.

Závěrem lze tedy shrnout, že článek, ačkoli velmi zajímavý a šokující, není možné reálně potvrdit či vyvrátit. Události, které Hersh podporuje ze zdrojů jiných než jeho vlastních, jsou reálné, ověřitelné a přinejmenším existující. To se ovšem nedá říct o jeho hlavní teorii, kterou musíme brát s rezervou. Článek ovšem vznesl zásadní otázku, na kterou bohužel neodpovídá. Proč by bylo v americkém zájmu destabilizovat Sýrii?

Redakčně upraveno

Nahlásit chybu v článku

Doporučte článek svým přátelům na sociálních sítích

Související články

Války našeho věku

Příprava na budoucí války je palčivou otázkou zaměstnávající generální štáby, mezinárodní ...

Krize a neklid na Balkáně

V posledním roce se vlády v celé řadě balkánských zemí musí potýkat nejenom s problémy souvisejícími ...

Krize nebo posun? Saudové plánují vyslat vojáky do Sýrie

Minulý týden Saudská Arábie oznámila odohodlání vyslat své pozemní jednotky do Sýrie do boje s ...

Američané posilují přítomnost v Evropě

Barack Obama pro fiskální rok 2017 (od 1. října 2016) požaduje 3,4 miliardy dolarů pro posílení ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Pro vizuální i informační zpřehlednění diskuze jsme od 4.9.2020 vytvořili sbalovací příspěvky. Viditelných bude vždy prvních 180 znaků. V případě zájmu si může čtenář zbytek textu v příspěvku rozbalit a poté zase sbalit.

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • premyslcz
  01:13 25.02.2016

  Typický US případ jak destabilizovat region, začnete dodávat zbraně proti sobě bojujícím stranám YPG vs Furga al-sultan ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Typický US případ jak destabilizovat region, začnete dodávat zbraně proti sobě bojujícím stranám YPG vs Furga al-sultan Murad.

  http://www.buzzfeed.com/mikegi...

  Jinak nechápu proč se zde pořád někdo ohání použitím barelových bomb, je to zbraň určená k zabíjení a není rozdíl mezi barelovou bombou, hell canonem, sebevražedným autem ( dokonce mají stejné složení, průmyslové hnojivo + hřebíky a šrouby) a šrapnelovou municí. Používá se v různých konfliktech od konce 40 let kdy jí Israel používal proti arabům. Asi se Syrská armáda měla odkoho učit ...
  Skrýt celý příspěvek

 • Kruan
  00:46 25.02.2016

  lisakus: nepodporuje magora, který si s tradiční ruskou imperiální pomocí uzurpuje vládu a zneužívá ji proti obyvatelstvu?

  Co se na tom rozporuje?

  lisakus: nepodporuje magora, který si s tradiční ruskou imperiální pomocí uzurpuje vládu a zneužívá ji proti obyvatelstvu?

  Co se na tom rozporuje?

 • lisakus
  20:53 23.02.2016

  ovšem pak mi není jasné proč Obama podepisuje příměří jako protistrana pokud ho nikdo neposlouchá a na nic nemá vliv? tohle se rozporuje.

  ovšem pak mi není jasné proč Obama podepisuje příměří jako protistrana pokud ho nikdo neposlouchá a na nic nemá vliv? tohle se rozporuje.

 • Shania
  13:46 23.02.2016

  lisakus: Obama a vrchní velitel? Možná ti unikla skutečnost, že těch pár podporovaných skupin spolu dokonce bojují a Obama s tím nemůže vůbec nic udělat.... mimo toho že jim řekne: ...
  Zobrazit celý příspěvek

  lisakus: Obama a vrchní velitel? Možná ti unikla skutečnost, že těch pár podporovaných skupin spolu dokonce bojují a Obama s tím nemůže vůbec nic udělat.... mimo toho že jim řekne: kluci neperte se, bežte bojovat radši s ISIS.

  Klidně si na USA hazej vinu, dělám to stejné, ale rozhodně tam tomu nevelí.

  Jediné čeho tam oni dosáhli je rozšíření vlivu JAN a následně i ISIS. (Takže jestli cílem USA bylo destabilizovat region a ztratit tam většinu svého vlivu, tak se jim to povedlo. Pokud cíl byl kontrolovat region, tak selhali na plné čáře).

  A ne proto, že by je podporovali, ale protože blokují roky podporu těm jak vy říkáte demokratickým nebo umírněným silám a tím vždy roste vliv islamistů, protože ti mají vždy dost zdrojů od Kataru, na ty si Obama tlačit netroufne.

  Takže když i poměrně velké povstalecké skupiny nemají podporu, peníze, zbraně a náboje a pak k nim přijde k JAN, že jim ty dá peníze a zbraně, když se k nim přidají, co asi udělají? A i když se k nim nepřidají po dobrém, tak zlikvidují vedení a bojovníkům nic jiného stejně nezbude...Tohle se tam děje roky... Ideologie s islamizací Syřanů nemá co dělat, jde jen o peníze a přežití.

  Ale ne, nebudeme podporovat Sunitské rebely, jsou to všichni teroristi, radši budeme podporovat kurdské teroristy (PKK), kteří navíc nikdy nebudou bojovat mimo svoje území za Araby (a ti by to ani nechtěli) s ISIS. A druhá strana? IRGC, Hezbolah, takže uplně stejný magoři jako JAN + dvě letectva co shazují CBU a barelové bomby jen tak na města.
  Skrýt celý příspěvek

 • lisakus
  12:14 23.02.2016

  není Vám divný že příměří v sýrii se dohodlo mezi prezidenty USA a Ruska? A že před rokem Obama prohlásil že pokud Asad odstoupí, druhý den bude v Sýrii mír. Z jaké pozice toto ...
  Zobrazit celý příspěvek

  není Vám divný že příměří v sýrii se dohodlo mezi prezidenty USA a Ruska? A že před rokem Obama prohlásil že pokud Asad odstoupí, druhý den bude v Sýrii mír. Z jaké pozice toto prezident USA řekl? no zřejmě z pozice vrchního velitele vojenských jednotek bojujících v Sýrii proti tamní vádě.
  Skrýt celý příspěvek

 • lisakus
  12:01 23.02.2016

  Shanio , motáš jabka s hruškama, s penězi a zbraněmi a žoldáky Vám vyrobím občanskou válku v jakékoliv zemi na planetě, klidně i ve švýcarsku a stačí k tomu pár let. To že vy to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Shanio , motáš jabka s hruškama, s penězi a zbraněmi a žoldáky Vám vyrobím občanskou válku v jakékoliv zemi na planetě, klidně i ve švýcarsku a stačí k tomu pár let. To že vy to nevidíte je jen obraz současného světa. většina lidí kouká jen na svoje složenky , televizi případně display telefonu. Co se kde doopravdy děje na to nemají čas a udělat si vlastní názor neumějí, jen papouškují co viděli ve zprávách. Jednou je ASAD legálně zvolený prezident a zahraniční žoldáci, z Turecka Kataru, SAE. USA tam nemají co dělat.
  Skrýt celý příspěvek

 • Shania
  11:12 23.02.2016

  lisakus: SSSR, východní blok, Iran, Libie, Irak, atd atd atd vsude byl klid a pořádek, na ulicích bylo bezpečno (po někoho víc, pro někoho míň...).

  Takže pokud držíš hubu a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  lisakus: SSSR, východní blok, Iran, Libie, Irak, atd atd atd vsude byl klid a pořádek, na ulicích bylo bezpečno (po někoho víc, pro někoho míň...).

  Takže pokud držíš hubu a krok a nepřipleteš se do cesty nějakému zkorumpovanému úředníkovi či důstojníkovi, nebo nebudeš na špatném místě ve špatnou dobu, tak se ti asi nic nestane.

  Ale nezapomeň na jednu zásadní věc co se týká Asada a to že když někdo nařídí utočit na civilisty, na svoje občany které má chránit, není z toho cesta ven.

  V tomto konfliktu bohužel není ani jedná dobrá strana....

  Jinak ty jsi klasický případ:

  https://kyleorton1991.wordpres...

  From the beginning of Syria’s war, the regime of Bashar al-Assad, enabled by Iran and Russia, has run a very elaborate media war to portray itself as the victim of an international conspiracy, wherein its only opponents are terrorists from al-Qaeda and its offshoots who are being used by foreigners—namely the Gulf States, Turkey, Israel, and the United States—to overthrow a defiant “resistance” State.
  The other part of this strategic messaging is aimed at the West, which Assad otherwise accuses of supporting jihadi-Salafist terrorism against him: Assad is the only alternative to the terrorists, it says, so the West should support him. War criminal he might be, he will protect the minorities—his role in endangering them by starting a sectarian war against the Sunni majority and bolstering the takfiris within the insurgency to cannibalize all legitimate or engageable armed opposition, notwithstanding—and has no immediate plans to fly planes into Western skyscrapers. (That the leading edge of Assad’s ground forces are made up of radically sectarian, foreign Shi’a jihadists under Iran’s control, some of them Iraqis responsible for killing a quarter of the 4,000 U.S. soldiers who fell in Mesopotamia, and are integrated into a State-run terrorist network that has struck Western and Jewish targets the world over, gets left out.)
  Skrýt celý příspěvek

 • lisakus
  10:19 23.02.2016

  A je naprostá ostuda že člen NATO útočí na sousední stát regulerní armádou a naši herci hrají mrtvýho brouka. Kdepak je ta obranná aliance NATO? Nikdy obranná nebyla a nikdy ...
  Zobrazit celý příspěvek

  A je naprostá ostuda že člen NATO útočí na sousední stát regulerní armádou a naši herci hrají mrtvýho brouka. Kdepak je ta obranná aliance NATO? Nikdy obranná nebyla a nikdy nebude. je to obyčejná armáda která v zájmu korporátního fašismu dobývá nové území které se nechtějí podrobit dobrovolně.Vše pro vyšší hodnotu HDP a vyšší zisky. Pro demokracii západního typu dost není nikdy dost.
  Skrýt celý příspěvek

 • lisakus
  10:14 23.02.2016

  hybride z bratra a sestry zplozený lžete Vy. Horní Počáply nejsou město ale obec a rozhodně není oblíbené mezi zahraničními turisty. A asi nikdy nebude. :D

  hybride z bratra a sestry zplozený lžete Vy. Horní Počáply nejsou město ale obec a rozhodně není oblíbené mezi zahraničními turisty. A asi nikdy nebude. :D

 • BrothersAndSisters
  10:12 23.02.2016

  Zajímavé, z posledních zpráv o Sýrii opět vyplývá, že tam existuje velká část opozice, která není napojena na Islámský stát. Nálety proti ní by měly být po posledním dohodě USA a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Zajímavé, z posledních zpráv o Sýrii opět vyplývá, že tam existuje velká část opozice, která není napojena na Islámský stát. Nálety proti ní by měly být po posledním dohodě USA a Ruska zastaveny. Zprávy výslovně uvádějí, že má nastat klid zbraní - ale ten se nebude týkat IS, proti němu budou nálety nadále pokračovat. Takže po cca dvouletém masírování, že tam žádná opozice není Rusko souhlasí se zastavením boje s opozicí a bude se pokračovat jen v boji s Islámským státem. Týkat by se to mělo i ataků syrské armády (aby mohla být dopravena do oblasti humanitární pomoc) a s tím Assad samozřejmě nesouhlasí, protože jej osobně ohrožuje nejvíc právě opozice a proto by ji chtěl dorazit. IS je daleko a navíc je více než rok pod údery západní koalice, což Assadovu klanu garantuje, že Sýrii neovládne. Celosvětový postoj vůči IS je natolik nesmiřitelný, že se proti němu vymezují úplně všichni a to včetně Turecka a Saudské Arábie. Není na tom nic divného. Hezký příklad máme i u nás, na naší politické scéně je několik subjektů, které mají rétoriku (zvláště tu a tam na nějaké demonstraci), že by si člověk myslel že jsou fašisté, ale když dojde na lámání chleba tak se vůči hard neonazi bojůvkám vymezí a jejich akce odsoudí, dokonce halasně popírají, že s nimi mají cokoliv společného (IVČRN, Úsvit a další). Podobně to má i Turecko a SA vůči IS. Obecně oddanost Islámu schvalují, ale formu praktikovanou IS neakceptují, nikdo totiž nechce rozvrácenou společnost s ozbrojenými blázny v ulicích. Obzvlášť Turecko - představa že by Erdogan a obecně Turci chtěli zavrhnout svůj pozápadštěný způsob života a vést život ve stylu IS je zcela mimo. To že mnozí Turci volají po tradičním (muslimském) způsobu života a zaklínají se Islámem, je stejné jako když se u nás nějaká holá lebka po třech pivech na náměstí zaklíná tradičním způsobem života a křesťanskými hodnotami.
  Skrýt celý příspěvek

 • lisakus
  10:11 23.02.2016

  Shanio je mi líto tvé nevědomosti. Sunitů je v sýrii 75% a přesto to byla nádherná země, bezpečná, bez násilí, bez radikalismu. Ovšem jen do doby než se tohle rozhodl někdo ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Shanio je mi líto tvé nevědomosti. Sunitů je v sýrii 75% a přesto to byla nádherná země, bezpečná, bez násilí, bez radikalismu. Ovšem jen do doby než se tohle rozhodl někdo rozbít zvenku. penězi, zbraněmi, bojovníky tohle vše si můžete dohledat, najděte si bbou cestománii z doby kdy Sýrie byl ráj na zemi nebo jiné dokumenty o sýrii. Ze sýrie utíkali přez hranice převážně ti co se nemohli dostat do bezpečných zón pod kontrolou vládních vojsk, protože jak IS tak umírnění džihádisté řezali hlavy.
  Skrýt celý příspěvek

 • Shania
  10:00 23.02.2016

  lisakus: jsem moc zvědav, jak si představuješ návrat Syrských Sunnitů domů, když ta území budou po válce kontrolovaná Shíity/Iranem:)

  Když celá Asadova strategie a následně pak ...
  Zobrazit celý příspěvek

  lisakus: jsem moc zvědav, jak si představuješ návrat Syrských Sunnitů domů, když ta území budou po válce kontrolovaná Shíity/Iranem:)

  Když celá Asadova strategie a následně pak i Iranská a Ruská stojí na tom dostat co nejvíc Sunnitů ze země, protože nemají dost sil na to udržet pořádek na dobytých územích.

  Nebo jak Shíitské síly budou osvobozovat Sunnitské uzemí v držení ISIS.

  Dobrá analýza současné situace:

  https://now.mmedia.me/lb/en/co...
  Skrýt celý příspěvek

 • BrothersAndSisters
  09:49 23.02.2016

  lisakus - Damašek? Nelžete! Nejbezpečnějším městem byly a jsou Horní Počáply, podle mapy kriminlity mají za rok 2014 celkovou kriminalitu 0%. Lze ověřit na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  lisakus - Damašek? Nelžete! Nejbezpečnějším městem byly a jsou Horní Počáply, podle mapy kriminlity mají za rok 2014 celkovou kriminalitu 0%. Lze ověřit na http://www.mapakriminality.cz... . Holt město bez Assada.
  Skrýt celý příspěvek

 • pajo
  09:29 23.02.2016

  Saudsky minister zahranicia prehlasil, ze uvazuju dodat MANPAD "umiernenej opozicii" v Syrii: Jubeir said providing rebel groups with rockets would "allow the moderate opposition ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Saudsky minister zahranicia prehlasil, ze uvazuju dodat MANPAD "umiernenej opozicii" v Syrii: Jubeir said providing rebel groups with rockets would "allow the moderate opposition to be able to neutralize the helicopters and aircraft that are dropping chemicals and have been carpet-bombing them, just like surface-to-air missiles in Afghanistan were able to change the balance of power there."
  http://www.ibtimes.co.uk/saudi...
  Skrýt celý příspěvek

 • lisakus
  08:24 23.02.2016

  Nedělejte si iluze že umírněná opozice je původem ze Sýrie. Stejně jako v případě Bosny a Hercegoviny a Kosova se jedná o islámské bojovníky dopravené ze zahraničí. vybavené ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nedělejte si iluze že umírněná opozice je původem ze Sýrie. Stejně jako v případě Bosny a Hercegoviny a Kosova se jedná o islámské bojovníky dopravené ze zahraničí. vybavené zasponzorované, zaplacené. Vždyť ti syrští uprchlíci o nich mluví v dokumentech. " přišli k nám ozbrojení muži a obsadili město, postříleli poliici ale to nejsou naši lidé, nevíme odkud přišli. A nazývat Asada diktátorem za to že s nimi bojuje může jen prestitut nejvyšší šarže. A protože je Asad zlý, tak do míst pod ochranou vládních vojsk utíkají občané Sýrie.Ti co jsou odříznutí prchají za hranice. Damašek před 15 lety nejbezpečnější město na světě. Dneska má dvojnásobek obyvatel než před 4 lety. Pročpak nám prchají občané Sýrie do míst pod kontrolou vládních vojsk? odpovězte si sami. Na Sýrii vidíte rozdíl jak se dnes vedou války ve jménu trubek. nikdo si nechce špinit ruce válečným tažením, raději zaplatíme žoldáky, říkejme jim třeba teroristi.
  Skrýt celý příspěvek

 • Dlpa
  22:06 22.02.2016

  Těžký život papoušků a cvičených opiček z českého mainstreamu.
  https://vlkovobloguje.wordpres...

  Těžký život papoušků a cvičených opiček z českého mainstreamu.
  https://vlkovobloguje.wordpres...

 • Hanshroch
  23:37 19.02.2016

  Proč by bylo v americkém zájmu destabilizovat Sýrii? No přece proto, že jediným zastáncem jednotné Sýrie je Bašár Asad, spojenec Ruska, Íránu a Číny, což nejsou zrovna velcí ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Proč by bylo v americkém zájmu destabilizovat Sýrii? No přece proto, že jediným zastáncem jednotné Sýrie je Bašár Asad, spojenec Ruska, Íránu a Číny, což nejsou zrovna velcí kamarádi USA, že. Takže USA raději podpoří chaotickou a roztříštěnou Sýrii, která jim nebude tolik "překážet". Logické, ne?
  Skrýt celý příspěvek

 • BrothersAndSisters
  20:54 19.02.2016

  Před pár dny se tu fenri a Kozulus náramně bavili nad prohlášením Džamily Stehlíkové, že smrt šéfa ruské GRU může souviset s roztřžkou mezi Assadem a zástupci Ruska. Jaká roztržka? ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Před pár dny se tu fenri a Kozulus náramně bavili nad prohlášením Džamily Stehlíkové, že smrt šéfa ruské GRU může souviset s roztřžkou mezi Assadem a zástupci Ruska. Jaká roztržka? Mezi Bašárem a Vladimírem? Nemožné! A smáli se a smáli. Uběhl týden. A co čteme dnes? Neuvěřitelné! Assad se Rusku vzepřel a nesouhlasí s jejich plány v Sýrii http://1url.cz/ittQ8... pokud to je něco hlubšího, už se těším, jak budou proruští pomatenci postupně obracet kabáty po novém směru větru a začnou pomalu Assada zavrhovat. Stejně jako to udělali s Tureckem po sestřelu. Dříve sebevědomé Turecko, co nepodlého diktátu USA, ruský trojský kůň v NATO a dnes ...
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  13:49 19.02.2016

  Taky si myslím, že podporovali (podporují) jak jen mohli. Když uvážíme ty strašidelné analýzy, že AČR má munici na 14 dní konfliktu a tam se bojuje proti pravidelné armádě několik ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Taky si myslím, že podporovali (podporují) jak jen mohli. Když uvážíme ty strašidelné analýzy, že AČR má munici na 14 dní konfliktu a tam se bojuje proti pravidelné armádě několik let...není to sranda uzásobovat. Jen doufám, že ta naše odepsaná munice alespoň částečně sloužila Kurdům.
  Skrýt celý příspěvek

 • Butrus Butrus Gali
  13:09 19.02.2016

  Ved presne to CIA robi a robila. Ten kabelogram americkej ambasady v Syrii dokazuje, ze Syriu sa snazia ziskat ako sa da. Musia sa vsak krotit, pretoze medzinarodne pravo je proti ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ved presne to CIA robi a robila. Ten kabelogram americkej ambasady v Syrii dokazuje, ze Syriu sa snazia ziskat ako sa da. Musia sa vsak krotit, pretoze medzinarodne pravo je proti USA a "spojencom" a velmi lahko by ich mohli Rusi a Cina oznacit za podporovatelov terorizmu na zhromazdeni OSN a ziadat prijatie rezolucie. To by media nemohli zamlcat a blamaz pred celou zapadnou verejnostou by bola velmi bolestiva. Dovidenia imidz demorkacie a slobody, ale takym sposobom, ze by to bol tentkrat velky krach.
  USA mohli dobre ziskavat vplyv a robit prevraty a invazie pokial mali ideologickeho protivnika Sovietsky zvaz. Ten bol ideologicky nepriatel a pred zapadnpu verejnostou nebol problem ospravedlnit cokolvek, pretoze ZSSR bola risa zla a pre zastavenie zla treba urobit vsetko. Ruska federacia nedeklaruje ziadne ideologicke atributy, vystupuje ako krajina braniaca iba svoje zaujmy a v pripade Syrie dokonca principy OSN a medzinarodneho prava. Proti takemu protivnikovi sa velmi tazko hlada zivna poda a narativ, ktory by zapadnej verejnosti ukludnil svedomie a presvedcil, ze sa bojuje proti risi zla. Rusko sa snazi hrat geopolitiku tak, aby sa risou za ukazovali coraz viac byt prave USA. Kolonialna velmoc diktujuca celemu svetu podmienky pre svoj vlastny prospech a na skodu ostatnym. Taky imidz sa dlhodobo udrzat neda. Musia hrrat velmi opatrne a nemozu podporit rebelov tak priamo a intenzivne ako to urobili napr. u Mudzahedinov v Afganistane a tym stvorili Al-Kajdu. Stvorili preto cez vselijake zakulisne cesticky ISIL, vyzbrojovali ho, liali tam peniaze, pomahali s vycvikom, naborom, dodavali zbrane, ale to vsetko vacsinou nepriamo cez spojencov Turecko, SA, Katar. Priamo nemozu, lebo by sa definitivne diskvalifikovali ako spravodliva velmoc siriaca demokraciu a ludske prava a zostali by uz asi navzdy iba kolonialna velmoc pouzivajuca prevraty a vojny pre globalnu kontrolu systemov a institucii a pre vlastnu dominanciu nad inymi velmocami. To by znamenalo ale upadok ideologie libertarianizmu v samotnych USA a najma v Europe - klucovom uzemi potrebnom pre vytvaranie obrazu legitimity pomocou suhlasu "celeho vyspeleho sveta", co su de facto vplyvove kolonie USA.

  USA pokial maju neideologickych nepriatelov ako Rusko a Cina sa nevedia s ich starymi ideologiami libertarianskeho globalizmu pohnut z miesta. Otaca sa to porti nim a bud pritvrdia a premenia sa na kvazifaststicky rezim, alebo upadnu, pretoze ich upadok moci bude znamenat zisk moci pre ostatne velmoci. Miltipolarny svet znamena pre USA si ich nastavenim stratu dominancie. Strata dominancie nad medzinarodnymi instituciami bude znamenat nemoznost ovladat burzy, obchod, politiku, OSN, ale hlavne stratu moznosti tlacit pracou nekryty dolar a moznost vyvazat ho na svetovu burzu bez nasledkov pre USA. Taka kriza ako bola v 2008 sa uz nebude moct stat, pretoze toxicke derivaty uz naburze nikto nekupi, pretoze uistenie vlady USA a ratingoviek uz nebude mat ziadnu vahu. Tym toxicke derivaty zostanu v USA a ludia ktori si nabrali nesplatitelne hypoteky pridu o vsetko a skoncia velmi zle, co sa prejavi na zhorsovani zivotnej urovne americanov. V 2008 toxicke derivaty vyviezli na burzu, najma europsku a tam boli derivaty obchodovane za ine akcie, ktore ale uz boli kryte realnymi hodnotami, skutocnymi hospodarskymi aktivitami a nie len natukane na klavesnici v banke ako nesplatitelne sluby do buducnosti. Kto kupil americke toxicke derivaty, vymenil nieco za nic. To bolo mozne len vdaka tomu, ze USA maju velky vplyv a vedia si mocensky vynutit , ze ich derivaty su akceptovane v Europe a vsetkyhc krajinach, kde maju zakladne a vplyv, kde prebehli prevraty a invazie a su tam proamericke vlady. O tot vsetko pridu, pretoze Rusko a Cina su tazki, neideologicki protivnici, proti ktorym stary ideologicky libertariansky narativ nefunguje ako alibi pred zapadnou verejnostou a zapad sa ponori do politickeho upadku, lebo lud nebude suhlasit s otvorenymi agresiami voci neideologickym nepriatelom, ktori navyse maju schopnost znicit vojensky cely zapad. Zapadna verejnost a zapadne elity sa pomaly ale isto zacinaju stavat politickymi nepriatelmi. Nadnarodne spolocnosti uz nebudu moct budovat krasny pohodlny svet, ale bude to skareda a bolestiva hra plna podlosti a bude to vidiet cela verejnost. To sa neda obhajit, pretoze ludia nemaju zaujem stat sa zloduchmi len preto, lebo ich elity sa dostali do vlastnej geopolitickej pasce. Navyse s hrozbou totalneho znicenia. To radsej ludia odmietnu takych lidrov a ich principy a budu sa snazit spolupracovat, ako Nemecko spolupracovalo s Ruskom, kym neboli iniciativou USA dotlaceni do sankcii a rozpadu spoluprace skodlivej pre obe strany.
  Skrýt celý příspěvek

 • Shania
  17:42 18.02.2016

  Maroš: dobře, prosím nejdřív si ale prosím něco zjisti o tom jak dlouho probíhali protesty, kdy byli zastřeleni první demonstranti, kdy došlo k obléhaní a blokádě celých měst a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Maroš: dobře, prosím nejdřív si ale prosím něco zjisti o tom jak dlouho probíhali protesty, kdy byli zastřeleni první demonstranti, kdy došlo k obléhaní a blokádě celých měst a kdy protesty přešli v ozbrojené povstání...


  I takovéto základní informace, pokud se ti je nechce hledat jinde, najdeš i na blbé wiki, den za dnem...

  Co bych dělal já? Nevím, naštěstí nejsem diktátor a nemusím dělat rozhodnutí koho nechat popravit, umučit nebo na jaké město dnes shodím barelové bomby.

  Je ale fine, že jsi přidal k US aspoň Turecko a SA, protože pravě tihle v tom měli podstatně větší prsty než všemocná CIA.

  Amíky jsou zcela jistě za celou situaci zodpovědní jako nikdo jiný, ale na rozdíl od vás bych to viděla na pasivitu a neschopnost...

  Kdyby mocna CIA chtěla získat kontrolu nad Sýrii, stačilo jen pořádně podporovat FSA (i nepřímo).
  Skrýt celý příspěvek

 • Maroš
  16:40 18.02.2016

  Shania napísal: Asad byl ten který se rozhodl postupovat k potlačení povstání silou a následky padají na jeho hlavu.

  Ono je možno problém aj v tom že tú silu nepoužil dostatočne ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Shania napísal: Asad byl ten který se rozhodl postupovat k potlačení povstání silou a následky padají na jeho hlavu.

  Ono je možno problém aj v tom že tú silu nepoužil dostatočne lebo z počiatku nasadzoval len obyčajných policajtov ktorý to prosto nezvládli.
  Čo by ste asi robil vy keby vám po krajine behajú opozičné oddiely zo zbraňou v ruke?
  A že sú dobre cvičený od Saudou, USA, Turecka niet pochýb...

  Podobné sa stalo na Ukrajine kde Janukovyč odmietol použiť silu a stalo sa to čo sa stalo.. Ak chcete argumentovať tým že berkut strieľal do pokojných a mierumilovných kludne demonštrujúcich občanov pozrite si ako sa chovali demonštranti ku policajtom ešte pred streľbou - Hádzali molotovy, boli dobre vyzbrojený a organizovaný... Koniec koncov ešte nebolo riadne prešetrené kto vlastne strieľal do demonštrantov takže to nieje moc použiteľné.. justus súhlasím s vami.
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  16:11 18.02.2016

  Myslím, že bychom s pravděpodobností hraničící s jistotou mohli říci, že nasvícené bulváry by žily nočním životem a města by nevypadala jak Stalingrad na konci války.

  Myslím, že bychom s pravděpodobností hraničící s jistotou mohli říci, že nasvícené bulváry by žily nočním životem a města by nevypadala jak Stalingrad na konci války.

 • jenikdavid
  14:55 18.02.2016

  Luky:

  Z hlediska článku je celkem jedno jestly byly v Sýrii dříve problémy s hospodářstvím a pak vměšování se tajných služeb nebo naopak. Z hlediska našich možností nahlednout ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Luky:

  Z hlediska článku je celkem jedno jestly byly v Sýrii dříve problémy s hospodářstvím a pak vměšování se tajných služeb nebo naopak. Z hlediska našich možností nahlednout do hlav zainteresovaných lidí je to jen věc osobního názoru nepodloženým fakty.

  Já jsem svým postem jen chtěl říci, že každá tajná služba má něco v popisu práce a my (kdybychom to věděli s jistotou) buď můžeme a nebo nemusíme s jejich důvody a způsobem práce souhlasit. Nicméně to, že se např. Američani přestanou míchat to záležitostí cizích zemí je utopické, protože to automaticky neznamená, že by tak začali činit i ostatní...a to je to co si nikdo (a zvláště velmoci) nemůžou dovolit risknout.

  Pakliže je tedy Sýrie prací tajných služeb (do jaké míry ale nevíme), pak zpetně s tímto plánem nesouhlasím, nicméně sami nemůžeme s jistotou říci, že i kdyby se do toho nikdo nemíchal, jak by to vypadalo dnes. Možná hůře, možná lépe.
  Skrýt celý příspěvek

 • mirkulinek
  13:27 18.02.2016

  justus : naprosto s Vámi souhlasím !

  justus : naprosto s Vámi souhlasím !

 • justus
  12:52 18.02.2016

  mirkulinek
  on by mel bejt popravenej každej fanatik, at je to komunista, muslim, křestan nebo sluníčkář. Fanatici mají nějaký osobní kouzlo, který k nim táhne jednodušší lidi, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  mirkulinek
  on by mel bejt popravenej každej fanatik, at je to komunista, muslim, křestan nebo sluníčkář. Fanatici mají nějaký osobní kouzlo, který k nim táhne jednodušší lidi, když je lidí víc, začína fungovat masová hysterie a propadají tomu i celkem normální lidé.
  Otázka je, jak definovat toho fanatika.

  jinak, tady je výsledek akce našich hrdiných fašistických přátel z ukrajiny
  http://www.novarepublika.cz/20...

  A jeden černej vtip
  víte proč v USA nemůže být barevná revoluce? Protože tam nemají americkou ambasádu
  Skrýt celý příspěvek

 • mirkulinek
  12:22 18.02.2016

  Je třeba si uvědomit jednu důležitou věc. Není úplně pravda, že by se jednalo o střet sunnité versus šiíté, alawité, drůzové, křesťané a další náboženské menšiny. V první řadě jde ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Je třeba si uvědomit jednu důležitou věc. Není úplně pravda, že by se jednalo o střet sunnité versus šiíté, alawité, drůzové, křesťané a další náboženské menšiny. V první řadě jde o střet náboženského fanatismu se sekularismem !
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  12:12 18.02.2016

  jenikdavid napsal:
  ...v rozložené zemi se základními problémy...

  Tady prostě nepřestanou lidi opakovat hrozný bláboly o rozložený zemi, kde jen CIA trošičku využila situaci ...
  Zobrazit celý příspěvek

  jenikdavid napsal:
  ...v rozložené zemi se základními problémy...

  Tady prostě nepřestanou lidi opakovat hrozný bláboly o rozložený zemi, kde jen CIA trošičku využila situaci "tím že tam neposlala humanitární pomoc se sušenkami a kondenzovaným mlíkem jak to dělá jinde". Je to lež, jenom přebíráte dokola nesmysl, dělal to tu Shania i logik a spousta dalších. V Sýrii se žádný arabský jaro neuchytilo, lifrovali tam ze zahraničí prostředky na ozbrojený radikální terorizmus, cpali tam mercenaries.
  Bordel můžete udělat i ve svobodným státě, vlastně mnohem snadněji. Hlavní obranou je otužilá a sebevědomá společnost, která nenaskáče na špek provokatérům. Ale problém jde udělat kdekoli, když pošlete $ a koordinátory.
  Skrýt celý příspěvek

 • Shania
  12:08 18.02.2016

  justus: a o co si myslíš, že se Asad pokoušel... nahnat jim takový strach, že si nic nedovolí a represe proti demostrantum, unášení lídí dosáhlo děsivé úrovně....

  Jenže tohle ...
  Zobrazit celý příspěvek

  justus: a o co si myslíš, že se Asad pokoušel... nahnat jim takový strach, že si nic nedovolí a represe proti demostrantum, unášení lídí dosáhlo děsivé úrovně....

  Jenže tohle bylo zvládnutelné.... kdyby nedošlo k masovým dezercím syrské armády, k čemu došlo právě z důvodu jak brutálně bezpečnostní složky postupovali (ukazuje se pro diktaturu není dobrý nápad mít v armádě nevadnoucí většinu....)

  Asad si prostě myslel, že to vyřídí jako vždy předtím, silou a přepočítal se...

  Je uplně jedno jestli to bylo spontánní postaní, nebo řízeno Tureckou tajnou službou, CIA a čímkoliv jiným... Asad byl ten který se rozhodl postupovat k potlačení povstání silou a následky padají na jeho hlavu.

  Po pěti letech masakrovaní civilistů si jen blázen může myslet, že on dokáže udržet zemi pohromadě po válce i kdyby ho okolní země nechali v klidu...což se nikdy nestane....
  Skrýt celý příspěvek

 • Beld
  11:50 18.02.2016

  Kdyz uz jsme u tech spekulaci :D . Opravdu si myslite , ze je nemozna teorie o tom . Jak USA schvalne rozpoutalo ukrajinskou krizi aby zabranilo stale vetsi kooperaci a spojenectvi ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Kdyz uz jsme u tech spekulaci :D . Opravdu si myslite , ze je nemozna teorie o tom . Jak USA schvalne rozpoutalo ukrajinskou krizi aby zabranilo stale vetsi kooperaci a spojenectvi ruska s EU potazmo nemeckem ? Staci se podivat kolik spolecnych projektu se pred rokem 2014 planovalo . No a ted zacina nova vlna zbrojeni , studena valka a rusaci jsou v izolaci . To ze rusko obsadi po puci na janukovice krym mohli predpokladat . Putin je predvidatelny . Byt nejaky schizofrenni americky patriot tak bych presne tohle udelal . Prakticky si tim zajistili svetovou dominanci na dalsich 10+ let , nez je dohoni cina .


  Ja to vidim tak 50 na 50 ... :)
  Skrýt celý příspěvek

 • justus
  11:37 18.02.2016

  souhlasím s Beldem
  kdyby ty křiklouny postříleli jako čínani na náměstí nebeského klidu, tak žádná válka nebyla. Jako v každé společnosti, je nejuřvanější menšina. Je jich třeba ...
  Zobrazit celý příspěvek

  souhlasím s Beldem
  kdyby ty křiklouny postříleli jako čínani na náměstí nebeského klidu, tak žádná válka nebyla. Jako v každé společnosti, je nejuřvanější menšina. Je jich třeba jen 5 procent, ale řvou jako by mluvili za celý národ. A podplacená media jim udělají reklamu. Ukrajina je zářný příklad, kdy několik křiklounů s podporou medií rozpotalo válku s tisíci oběti.
  A stádo lidí je stejný jako stádo dobytka. Chová se úplně stejně.

  Samozřejmě, že příčin je mnoho, od korupce, přes nevymahatelnost práva až po nespokojenost se životem. Ale to většinou nestačí. Musí být vnější impuls.
  židé udělali Musoliniho
  němci Lenina
  amíci Hitlera, Noriegu, a většinu diktátorů 20 století

  nicméně jak mi říkal v 80 letech jeden zámečník bez ruky ve fabrice poté co jsem nastoupil po vyučení.
  každá revoluce má 4 kroky:
  1. uchopení moci
  2. uchopení peněz
  3. legalizace moci
  4. legalizace peněz

  On Ruda byl slovák a sloužil v SS a pak přeběh k partizánům. Ale tohle si do dneška pamatuji a plně s ním souhlasím
  Skrýt celý příspěvek

 • jenikdavid
  11:35 18.02.2016

  Vměšování se tajných služeb kohokoliv kamkoliv je zcela normální a potřebné, zvláště v případě světových velmocí. Neumím si představit, že by se zkrátka amíci rozhodli, že od teď ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vměšování se tajných služeb kohokoliv kamkoliv je zcela normální a potřebné, zvláště v případě světových velmocí. Neumím si představit, že by se zkrátka amíci rozhodli, že od teď nebudou nic aktivně dělat a budou jen pasivně přihlížet jak pracují ostatní tajné služby. Asi jde jen o to, jakým způsobem to dělají, s čímž nemusíme pak souhlasit. Když nic jiného, Sýrie je přeci jen vrcholným lákadlem pro zpravodajce - v rozložené zemi se základními problémy je snažší docílit celostátních změn než ve stabilních demokratických zemích. Další otázkou pak jen je, aby se to nevymklo kontrole, protože všichni jsou jen lidé a nikdy nic nejde přesně podle plánu.

  Co se pak týče onoho vystupování vůči veřejnosti navenek, tak snad je každému jasné, že se do novin zkrátka říká to, co chce většina veřejnosti slyšet. Na rozdíl od diktátorských režimů tu máme volební období a každý politik si pak rozmyslí, jestli chce mít v ulicích demonstrace v řádech stovek a nebo v řádech statisíců lidí.

  Rovněž nepochybuji o tom, že právě v Sýrii působí více zpravodajských služeb, které navzájem o své činnosti ví a proto i např. Merkelová má jestli ne úplný tak ale jistě celkem ucelený obrázek o tom, co tam Američani dělají a co se jim drobí pod rukama…

  No a ty důvody ? Jednak jak jsem psal už jen proto, že můžou (CIA ego), jednak protože chtějí (původní plány na vývoz demokracie) a nebo protože musí (strategická poloha území, nebezpečí ovládnutí jinými zpravodajci, atd...)
  Skrýt celý příspěvek

 • Muhaha
  10:30 18.02.2016

  To pouštění informací DIA a JCS Rusku není samo o sobě ničím, nad čím by se muselo zdvihat obočí. Nevím, proč se z toho dělá "bombastické" odhalení. Informace si předávají pořád. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To pouštění informací DIA a JCS Rusku není samo o sobě ničím, nad čím by se muselo zdvihat obočí. Nevím, proč se z toho dělá "bombastické" odhalení. Informace si předávají pořád. Musel bych znát konkrétní obsah jednotlivých zpráv, aby se dalo posoudit, zda jejich postoupení poškozovalo záměry Obamových poradců a tím i "jeho" politiky vůči Sýrii a na BV obecně.

  A skutečnost, že jsou armádní špičky ze zahraniční politiky komunitního pohádkáře zoufalé (na BV zvlášť), je známá několik let nazpět.

  Na druhou stranu je pravděpodobné, že Hersh (ostatně jako každý novinář) svým "odhalením" pomohl - někde je trochu přisochal, jinde přibarvil - aby z nich mohl splést jednotný, logicky vypadající narativ.

  No a tak je, podle mě, na místo nelichotivé reality (stále se chaoticky měnících, nedomyšlených strategií) najednou předkládán silný příběh o zarputilém a tajně vedeném boji mocenských špiček USA proti sobě, které si vzájemně hatí své plány a výsledek tomu odpovídá.
  Skrýt celý příspěvek

 • Beld
  10:27 18.02.2016

  Kdyby se Asad na zacatku povstani zachoval jako saudove a poslal hned armadu a ne policajty a par desitel lidi postrilel , tak treba valka byt nemusela :D . On hned ten uvodni ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Kdyby se Asad na zacatku povstani zachoval jako saudove a poslal hned armadu a ne policajty a par desitel lidi postrilel , tak treba valka byt nemusela :D . On hned ten uvodni stret naznacoval ze to necekal , vice obeti mela policie nez povstalci ... A s jejich podporou ze strany SA to jinak dopadnout nemohlo . Jinak vetsina sunitu v zemi samozrejmne asada pred valkou podporovala .
  Skrýt celý příspěvek

 • Jan Grohmann
  10:19 18.02.2016

  sanityangel1: Větší podpora pro Asada je rozhodně vše, jen ne zajímavé: Každý teroristický nebo diktátorský režim (a tak funguje i Islámský stát) je pro větší skupinu lidí ...
  Zobrazit celý příspěvek

  sanityangel1: Větší podpora pro Asada je rozhodně vše, jen ne zajímavé: Každý teroristický nebo diktátorský režim (a tak funguje i Islámský stát) je pro větší skupinu lidí přijatelnější než chaos a nejistota. Jednoduše Asad byl lepší než tohle, stejně jako by byl Hitler (teatrálně řečeno). Osobně pro Asadovi nic nemám, ale tohle není argument, který by ukazoval na nějaké morální kvality nebo lidskost Asada.

  Co se týče důvodu, proč se Sýrie destabilizovala: šlo o kombinaci zkorumpované a neschopné vlády (úředníků), kteří se nebyli schopni vyrovnat se se společenskými otřesy vyvolané mnohaletým suchem a neúrodou. Ostatně jak se píše v Britských listech.
  Skrýt celý příspěvek

 • mirkulinek
  09:09 18.02.2016

  Kruan : takže ještě jednou. Napsal jste, "Ale převážná část obyvatelstva - a to jsou sunnité měli a mají ve státní správě zanedbatelný podíl." //// Já vám předložil jasné důkazy o ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Kruan : takže ještě jednou. Napsal jste, "Ale převážná část obyvatelstva - a to jsou sunnité měli a mají ve státní správě zanedbatelný podíl." //// Já vám předložil jasné důkazy o tom, že za A.) lžete, za B.) jste v otázkách blízkého východu nevzdělaný, za C.) kombinace obou možností dohromady. Proto Vás žádám, aby jste v diskuzi používal FAKTA a né svoje dojmy čí průjmy. Pouze mystifikujete čtenáře. Děkuji
   
  Osočování uživatele Kruana smazáno. Admin
  Skrýt celý příspěvek

 • Klimesov
  08:53 18.02.2016

  Článek je hodně zajímavý, ovšem každá mince má vždy dvě strany. Ono kupříkladu samotný začátek destabilizace Sýrie nemusel být vyvolán ani tak cizím státem jako spíše ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Článek je hodně zajímavý, ovšem každá mince má vždy dvě strany. Ono kupříkladu samotný začátek destabilizace Sýrie nemusel být vyvolán ani tak cizím státem jako spíše přirozenějšími pochody v lidské společnosti.
  Tady odkaz k zamyšlení nad tím co se dělo v Sýrii ještě před nepokojema a samotným konfliktem.
  http://blisty.cz/art/64585.htm...

  Pak už stačilo jen situace využít nebo spíše zneužít.
  Skrýt celý příspěvek

 • Butrus Butrus Gali
  23:29 17.02.2016

  SYria ma pre USA a V. Britaniu velku cenu, pretoze posledne dve storocia bola centrom mocenskych hier Britanie a Ruska. Potebuju ju preto, lebo v sulade s geopolitickymi ...
  Zobrazit celý příspěvek

  SYria ma pre USA a V. Britaniu velku cenu, pretoze posledne dve storocia bola centrom mocenskych hier Britanie a Ruska. Potebuju ju preto, lebo v sulade s geopolitickymi vychodiskami Mackindera USA a Britania potrebuju ziskat kontrolu nad centralnym uzemim vnutorneho polmesiaca, ktory kontroluje pristup na hlavny ostrov svetoveho superkontinentu Heartland - najvyznamnejsieho geopolitickeho uzemia sveta - v podstate dnesne centralne Rusko. Potrebuju ju ziskat, pretoze Syria predstavuje klucove tranzitne uzemie medzi piatimi moriami: Cervenym, Stredozemnym, Ciernym, Kaspickym a Arabskym zalivom. Bez kontroly tohto uzemia dlhodobo neexistuje moznost mat vplyv nad vyvojom celeho BV. Kratkodobo sa daju robit vojny a prevraty a burlivo menit vyvoj krajin, ale dlhodoby vplyv zavisi od kontroly klucovych geostrategickych uzemi, koridorov, tranzitnych uzlov a zdrojov.

  USA uz v 2006 popisali metody na podporu sektarskeho nasilia v Syrii a tym chceli dosiahnut odstranenie Assada a ziskanie vplyvu nad Syriou. Tu je ten odhaleny kabelogram americkej ambasady v Syrii aj so vsetkymi metodami rozvratu spominanymi aj v clanku vyssie.

  https://wikileaks.org/plusd/ca...
  Skrýt celý příspěvek

 • sanityangel1
  23:19 17.02.2016

  Pro Kruana:
  http://literarky.cz/blogy/tere...

  Zajímavý je v tomto směru komentář nedělníku tureckého listu Zaman, který ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pro Kruana:
  http://literarky.cz/blogy/tere...

  Zajímavý je v tomto směru komentář nedělníku tureckého listu Zaman, který připomíná, že Asad má dnes mnohem větší podporu než v roce 2011; bez ohledu na nálepky „šíitského diktátora“ za ním stojí sunnité, křesťané, drúzové i šíité; je dnes s to opětovně ovládnout Aleppo, protože má dostatečnou podporu vnějších spojenců;
  Skrýt celý příspěvek

 • mirkulinek
  23:14 17.02.2016

  Kruan napsal : Ano, v Asadově státní správě se vyskytovali a vyskytují alavité, drůzové, šiíté (nevím o křesťanech, natolik tu oblast nesleduji).

  Ale převážná část obyvatelstva ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Kruan napsal : Ano, v Asadově státní správě se vyskytovali a vyskytují alavité, drůzové, šiíté (nevím o křesťanech, natolik tu oblast nesleduji).

  Ale převážná část obyvatelstva - a to jsou sunnité měli a mají ve státní správě zanedbatelný podíl.

  ////// Sám píšete, že oblast nesledujete. Z toho co píšete je to očividné. Doporučil bych sbírat více informací, číst, vzdělávat se a méně psát hlouposti....
  Jen pro příklad....

  Předseda vlády - Wael Nader al-Halqi - sunnita
  místopředseda - Fahd Jassem al-Freij - sunnita
  místopředseda - Walid Muallem - sunnita
  ministr obrany - Fahd Jassem al-Freij - sunnita
  atd. atd....
  Skrýt celý příspěvek

 • sanityangel1
  22:48 17.02.2016

  To jsk1:
  Muzes mi prosim vysvetlit, jak Tvuj komentar souvisi s timto clankem? Jedna se totiz o typicky ukrok stranou a snaha o odvedeni pozornosti.

  Rozhovor s generalem ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To jsk1:
  Muzes mi prosim vysvetlit, jak Tvuj komentar souvisi s timto clankem? Jedna se totiz o typicky ukrok stranou a snaha o odvedeni pozornosti.

  Rozhovor s generalem Flynnem:
  https://www.youtube.com/watch?...

  Jinak zajimavy clanek je zde ohledne mozneho vyvoje:
  http://thesaker.is/week-eighte...
  Skrýt celý příspěvek

 • Kruan
  21:11 17.02.2016

  Petr M: nedá mi to, ale kde jsi přišel k této pohádce o tisíci a jedné noci?

  "Alavité, vládnoucí v Sýrii v čele s Asadem jsou poslední střípky mírového islámu, věří v karmu, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Petr M: nedá mi to, ale kde jsi přišel k této pohádce o tisíci a jedné noci?

  "Alavité, vládnoucí v Sýrii v čele s Asadem jsou poslední střípky mírového islámu, věří v karmu, reinkarnaci, jsou velice tolerantní vůči jiným náboženstvím, proto si tam před nepokoji mohli sunité, šijité, kurdové, arméni, drůzové, židé, křesťané poklidně společně žít."

  Karma, reinkarnace? Tak to by asi neprošlo nejen u muslimů, ale ani u křesťanů ani židů natož v Ruském pravoslaví. Kam na to chodíš? Indie a Budha je od Sýrie trochu dál. Klan Asadů již svoji toleranci několikrát předvedl a mrtvé již nikdo nespočítá.

  Nevím nevím, co by na tvůj příspěvek řekl moskevský patriarcha
  Skrýt celý příspěvek

 • Kruan
  20:29 17.02.2016

  Luky: hele, klid, neryj mi do Zelky :-)

  Jestli se v Sýrii rozhodli si navzájem řezat makovice, jejich věc. Jen si myslím, že pokud vyhraje strana, která je výrazně menšinová, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Luky: hele, klid, neryj mi do Zelky :-)

  Jestli se v Sýrii rozhodli si navzájem řezat makovice, jejich věc. Jen si myslím, že pokud vyhraje strana, která je výrazně menšinová, tak to asi nebude nikdy dělat dobrotu a nepomohou tomu ani nálety z Ruska přes Irán nebo z kterékoli jiné strany. Zavání to imperiálním vměšováním, což umí Rusko stejně jako pár ostatních
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  20:10 17.02.2016

  ..jen piš - co horšího se může stát, než že se potkáme v Banánistánu? ;)

  ..jen piš - co horšího se může stát, než že se potkáme v Banánistánu? ;)

 • Sorge-227
  20:01 17.02.2016

  Mozem tu pisat aj nozory ktore sa nezhoduju s autorom tohoto clanku? Alebo ma budu zasa cenzurovat?

  Mozem tu pisat aj nozory ktore sa nezhoduju s autorom tohoto clanku? Alebo ma budu zasa cenzurovat?

 • Luky
  20:00 17.02.2016

  ..já to psal pro Kruana (to je podle toho z ábíčka, jak měl pterodaktyla Zelku a pak ještě toho oroně co už nevím jak se jmenoval?)

  ..já to psal pro Kruana (to je podle toho z ábíčka, jak měl pterodaktyla Zelku a pak ještě toho oroně co už nevím jak se jmenoval?)

 • Luky
  19:56 17.02.2016

  Tak ten první, který zařídil Háfiz následoval po teroru guerill radikálního Muslimského bratrstva, kterému asi moc nefandíš.

  A ten druhý masakr, o kterém se nepřímo možná ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak ten první, který zařídil Háfiz následoval po teroru guerill radikálního Muslimského bratrstva, kterému asi moc nefandíš.

  A ten druhý masakr, o kterém se nepřímo možná zmiňuje i článek nad diskuzí ..

  cituji: „USA musí spolupracovat se Saúdy a Egypťany na navýšení sektářských tenzí uvnitř Sýrie. Nejvíce záleží na zvýšení publicity zásahů al-Asadova režimu proti případným nepokojům, které ukáží sílu disentu (zejména sunnitských muslimů a Kurdů), a tím pádem nestabilitu a slabost syrského režimu."

  ... měl i v našich médiích tento dovětek:

  "Takový popis nedělních událostí v Hamá poslali na Západ opoziční aktivisté. Jejich informace ale nelze nezávisle ověřit, protože Damašek zahraničním novinářům v zemi zmítané pět měsíců trvajícími nepokoji znemožňuje práci a sám krveprolití svádí na ozbrojené gangy řízené mezinárodním spiknutím."

  Kdoví, kdy vyplave plná pravda napovrch...vlastně to vím - až už to nebude nikoho zajímat. Teď to tak maximálně všechno hodí na černouška (proto kandidoval navzdory tomu, že nedávno ani nesměl do autobusu).
  -----------------------
  V žádném případě neobhajuji násilí...je ale ošemetné posuzovat přiměřenost vládních zásahů, vedených proti radikálním islamistům brýlemi evropské etiky.
  Skrýt celý příspěvek

 • Petr M
  19:41 17.02.2016

  Proč by bylo v americkém zájmu destabilizovat Sýrii?
  Protože Sýrie je spojenec Iránu, Ruska, pokud padne Sýrie, další na řadě je Irán.
  Snad syrská armáda s pomocí rusů, kurdů, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Proč by bylo v americkém zájmu destabilizovat Sýrii?
  Protože Sýrie je spojenec Iránu, Ruska, pokud padne Sýrie, další na řadě je Irán.
  Snad syrská armáda s pomocí rusů, kurdů, teroristy IS a další radikální islamisty i přes podporu Turků a Arabů, co nejdřív zničí a bude tam zas pořádek.
  Kdyby Číňané dali 30 miliard dolarů na obnovu poválečné Sýrie, bylo by to dobré, samozřejmě si tak zajistí dodávky ropy a plynu, zadarmo by to asi nedělali.

  poz. Islám je zlo, zrůdná ideologie, která by měla být v Evropě zakázána. Kdysi v Islámu byla i kladná dobrá síla, tzv Súfismus mírový islám, ale bohužel většina súfijských mudrců byla radikály pozabíjena, nyní se muslimská většina upíná k radikálnímu, fandí Islámskému státu apod.

  Alavité, vládnoucí v Sýrii v čele s Asadem jsou poslední střípky mírového islámu, věří v karmu, reinkarnaci, jsou velice tolerantní vůči jiným náboženstvím, proto si tam před nepokoji mohli sunité, šijité, kurdové, arméni, drůzové, židé, křesťané poklidně společně žít.
  Skrýt celý příspěvek

 • Kruan
  18:54 17.02.2016

  lorgarius: "onen Asadov rezim predsa nie je len klan Asadovcov a vysoky hodnostar v administrative ako aj armade je z roznych skupi obyvatelov od alavitov, cez sunitov az po ...
  Zobrazit celý příspěvek

  lorgarius: "onen Asadov rezim predsa nie je len klan Asadovcov a vysoky hodnostar v administrative ako aj armade je z roznych skupi obyvatelov od alavitov, cez sunitov az po druzov"


  Ano, v Asadově státní správě se vyskytovali a vyskytují alavité, drůzové, šiíté (nevím o křesťanech, natolik tu oblast nesleduji).

  Ale převážná část obyvatelstva - a to jsou sunnité měli a mají ve státní správě zanedbatelný podíl. A na takovou událost jako masakr v Hamá těžko zapomenou.
  Skrýt celý příspěvek

 • leviathan
  18:10 17.02.2016

  Justus a Jarpe

  Tak by ste sa vy dve Kremlrole mali dohodnut. Tak bud je US prezident loutka v rukach loutkovodice, alebo je to voleny diktator. Obe tie hodnotenia nemozu byt ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Justus a Jarpe

  Tak by ste sa vy dve Kremlrole mali dohodnut. Tak bud je US prezident loutka v rukach loutkovodice, alebo je to voleny diktator. Obe tie hodnotenia nemozu byt pravdive.
  Skrýt celý příspěvek

 • lorgarius
  17:46 17.02.2016

  Kruan- onen Asadov rezim predsa nie je len klan Asadovcov a vysoky hodnostar v administrative ako aj armade je z roznych skupi obyvatelov od alavitov, cez sunitov az po druzov.

  Kruan- onen Asadov rezim predsa nie je len klan Asadovcov a vysoky hodnostar v administrative ako aj armade je z roznych skupi obyvatelov od alavitov, cez sunitov az po druzov.

 • Kruan
  16:59 17.02.2016

  Shania: nemuselo jít o žádný plán, třeba U.S. jen nepodrželi klan Asadů a potom už si to žilo vlastním životem.

  Osobně si spíš myslím, že se jedná o následek Obamova stažení z ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Shania: nemuselo jít o žádný plán, třeba U.S. jen nepodrželi klan Asadů a potom už si to žilo vlastním životem.

  Osobně si spíš myslím, že se jedná o následek Obamova stažení z oblasti.
  Skrýt celý příspěvek

 • Shania
  16:50 17.02.2016

  Luky: Pokud by šlo o Iran, proč pak s nimi uzavírat dohodu a rušit sankce?
  Proč doslova zahodit vliv v oblasti a znepřátelit si doslova všechny v regionu?

  Pokud US mají nějaký ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Luky: Pokud by šlo o Iran, proč pak s nimi uzavírat dohodu a rušit sankce?
  Proč doslova zahodit vliv v oblasti a znepřátelit si doslova všechny v regionu?

  Pokud US mají nějaký geniální plán, tak fakt nevím jaký je cíl... Zatím to spíš vypadá na totální neschopnost.... Dělají jednu chybu za druhou.
  Skrýt celý příspěvek

 • Kruan
  16:31 17.02.2016

  Luky: myslím, že ano. Vzhledem k tomu, že Asadův režim reprezentuje cca. 13 procent populace (alavité, šiíté) a obyvatelstvo Sýrie je převážně sunnitské (75 procent), tak nějaká ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Luky: myslím, že ano. Vzhledem k tomu, že Asadův režim reprezentuje cca. 13 procent populace (alavité, šiíté) a obyvatelstvo Sýrie je převážně sunnitské (75 procent), tak nějaká destabilizace nemohla být nijak složitá

  Horší to bude se zpětným dosazením Asada, o který se pokouší Rusko.
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  16:03 17.02.2016

  otázka: Proč by bylo v americkém zájmu destabilizovat Sýrii?

  odpověď: mimo jiné - protože Irán

  otázka: Proč by bylo v americkém zájmu destabilizovat Sýrii?

  odpověď: mimo jiné - protože Irán

 • Kruan
  16:01 17.02.2016

  Jen pro připomenutí historie, řádění cizích vlivů (Ruských a Britských zejména) v oblasti Blízkého východu a Střední Asie není nic nového. Jako příklad si můžeme uvést tzv. the ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jen pro připomenutí historie, řádění cizích vlivů (Ruských a Britských zejména) v oblasti Blízkého východu a Střední Asie není nic nového. Jako příklad si můžeme uvést tzv. the Great Game, Турниры теней.

  A to v té době dotčená teritoria nenabízela jinou komoditu než kadidlo. Ropu v té době nikdo nepotřeboval.
  Skrýt celý příspěvek

 • jsk1
  12:12 17.02.2016
  • (5)
  Oblíbený příspěvek

  Výborný článek, śkoda, ž si nemůže přečíst nic od ruskcýh investigativních novinářů - jsou totiž většionu po smrti..

  Výborný článek, śkoda, ž si nemůže přečíst nic od ruskcýh investigativních novinářů - jsou totiž většionu po smrti..

 • jarpe
  12:03 17.02.2016

  Problém je, že americký prezident je vlastně volený diktátor. To znamená, že to co dělá prezident není nutně v americkém zájmu.
  Proč je to označováno za fantastické a šokující? ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Problém je, že americký prezident je vlastně volený diktátor. To znamená, že to co dělá prezident není nutně v americkém zájmu.
  Proč je to označováno za fantastické a šokující? Takhle to zkrátka ve světě chodí. Levá ruka neví co dělá pravá. Nikdo není vševědoucí. Lidi nejsou roboti a každej si hraje na svém písečku. Ten kritický pohled na závěr mi přijde extrémně naivní.
  Skrýt celý příspěvek

 • justus
  11:13 17.02.2016
  • (14)

  když byl tehdy zvolen Obama po retardovaném Bushovi, doufal jsem, že se americká zahraniční politika změní z četníka, který nadělá více škody než užitku, na něco s hummánějším a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  když byl tehdy zvolen Obama po retardovaném Bushovi, doufal jsem, že se americká zahraniční politika změní z četníka, který nadělá více škody než užitku, na něco s hummánějším a spravedlivějším přístupem. Jáký ja byl hlupák!!!
  nicméně z toho plyne poučení. At´je u kormidla kdokoliv, skáče tak jak mu někdo neřídí. Může to být starosta , kterýmu ubytujou ve vsi uprchlíky, naše vláda která slepě poslouchá US embasy a EU, americký prezident, který poslouchá nevím koho.
  US prezident je nyní pouze loutka v něčích rukou, takže at bude prezidentem kdokoliv, nic se nezmění.

  Jen bych rád věděl, kdo je ten loutkovodič.
  Skrýt celý příspěvek

 • dusan
  11:05 17.02.2016

  premyslcz

  Wikileaks je určite zaujímavá vec, ale to nie sú žiadne fakty .... to sú len správy, kterých hodnota bola najvyššia v čase zaslania a s danou sumou informácii pre ...
  Zobrazit celý příspěvek

  premyslcz

  Wikileaks je určite zaujímavá vec, ale to nie sú žiadne fakty .... to sú len správy, kterých hodnota bola najvyššia v čase zaslania a s danou sumou informácii pre prijímateľa a odosielateľa. Majú samozrejme hodnotu pre históriu ... sotva pre aktuálne dianie.
  Skrýt celý příspěvek

 • Shania
  10:58 17.02.2016

  premyslcz: ano předkládal, ale rad bych slyšel od tebe shrnutí jak si myslíš že to vlastně bylo a jaky je vlastně finální cíl a strategie USA?

  premyslcz: ano předkládal, ale rad bych slyšel od tebe shrnutí jak si myslíš že to vlastně bylo a jaky je vlastně finální cíl a strategie USA?

 • Magister_Peditum
  10:26 17.02.2016

  Vyloučit Obamovu tvrdohlavost se samozřejmě nedá, ostatně dnes tím trpí vícero politiků, ale informace, že by JCS nebo DIA jednali přímo proti jeho administrativě se mi zdá ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vyloučit Obamovu tvrdohlavost se samozřejmě nedá, ostatně dnes tím trpí vícero politiků, ale informace, že by JCS nebo DIA jednali přímo proti jeho administrativě se mi zdá přinejmenším fascinující.
  Skrýt celý příspěvek

 • lorgarius
  10:06 17.02.2016

  dusan: zaujimava logika, ak nas krituzujes,tak priamo pomahas nepriatelovi/pripadne ale aj oni robili nepekne veci a pretosu nase nepekne veci uplne v poriadku.

  dusan: zaujimava logika, ak nas krituzujes,tak priamo pomahas nepriatelovi/pripadne ale aj oni robili nepekne veci a pretosu nase nepekne veci uplne v poriadku.

 • premyslcz
  10:00 17.02.2016

  Dával jsem zde do diskuzí pod články, různé odkazy na veřejné zdroje, na kterých jsou tyto informace v článku postavené. Takže to opravdu není vyfantarízované odhalení, i když pro ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dával jsem zde do diskuzí pod články, různé odkazy na veřejné zdroje, na kterých jsou tyto informace v článku postavené. Takže to opravdu není vyfantarízované odhalení, i když pro někoho kdo považuje anonymní zdroje viz Reuters, BBC, Wikileaks, Clintonové emaily, US Gov dokumenty, WP, atd...
  Skrýt celý příspěvek

 • dusan
  09:48 17.02.2016

  Skynet

  To tak u veľmocí býva. A nie len u veľmocí, ale i u štátov čo si myslia, že sú veľmoci.
  No zrovna momentálne je ten "Západ v rukch diletantov" na tom určite lepšie ako ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Skynet

  To tak u veľmocí býva. A nie len u veľmocí, ale i u štátov čo si myslia, že sú veľmoci.
  No zrovna momentálne je ten "Západ v rukch diletantov" na tom určite lepšie ako krajiny pod taktovkou ruských či čínských "profesionálov" ....
  Skrýt celý příspěvek

 • Skynet
  09:45 17.02.2016

  S autorem článku naprosto souhlasím. Amerika si zase hraje na morálního arbitra celého světa a určuje co je dobré a co špatné.
  A ještě navíc mi připadá, že Západ jakožto celek je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  S autorem článku naprosto souhlasím. Amerika si zase hraje na morálního arbitra celého světa a určuje co je dobré a co špatné.
  A ještě navíc mi připadá, že Západ jakožto celek je v rukou naprosto zaslepených diletantů viz. Merkelová.
  Skrýt celý příspěvek

 • dusan
  09:36 17.02.2016

  Len krátko k My Lai. Sice to novinár správne predložil verejnosti - čo je samozrejme pozitívne. Ale už horšie je, že to nezasadil do rámca doby, tj. brutality vojny hlavne z ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Len krátko k My Lai. Sice to novinár správne predložil verejnosti - čo je samozrejme pozitívne. Ale už horšie je, že to nezasadil do rámca doby, tj. brutality vojny hlavne z komunistickej strany a tak v tomto skončil v roli "užitečného idiota" ktorý poslúžil hlavne komunistickej propagande.
  A čo sa týka Obamu. Jemu sa dá vyčítať naozaj toho veľa, napr. právne dosť sporná likvidácia (resp. vraždenie bez súdu) cudzích i svojich občanov v zahraničí v rámci "dronových vojen". Ale v prípade Sýrie sú také obvinenia dosť na vode. Keby by bol Obama taký "zákerný" tak mal xy-dôvodov zasiahnuť na Asada priemo, čomu sa až zúfalo vyhýba.
  Skrýt celý příspěvek

 • lorgarius
  09:25 17.02.2016

  USA musí spolupracovat se Saúdy a Egypťany na navýšení sektářských tenzí uvnitř Sýrie - co takto prelozit tensions ako napatie? Tenzí mi trocha reze oko.

  USA musí spolupracovat se Saúdy a Egypťany na navýšení sektářských tenzí uvnitř Sýrie - co takto prelozit tensions ako napatie? Tenzí mi trocha reze oko.