Politické hry, nedůvěra a dvojí přístup USA k otázce Sýrie

Foto: Americký a ruský ministr zahraničí Kerry a Lavrov; ilustrační foto / Public Domain
Americký a ruský ministr zahraničí Kerry a Lavrov; ilustrační foto / Public Domain 

Seymour M. Hersh je americký investigativní novinář, který píše pro The New Yorker. Držitel Pulitzerovy ceny je známý svou reportáži o masakru v My Lai (1969) nebo pojednáním o americkém přístupu k vězňům v Abu Ghraib. Ve svém článku Military to Military publikovaném na serveru London Review of Books představuje Sýrii jako dějiště politických her mnoha významných hráčů, a dokonce jako původce soupeření uvnitř samotných aktérů, jmenovitě USA. Pojďme se na jeho teorii podrobněji podívat a podrobit ji kritice. Článek vyšel původně na On War | On Peace. 

Odlišné pohledy

Hersh uvádí čtenáře do problematiky shrnutím názoru Spojený výbor náčelníků štábů JCS (Joint Chiefs of Staff), poradního orgánu amerického prezidenta a ministra obrany, na otázku americké politiky vůči Sýrii.

Podle JCS je obamova politika vůči Sýrii mylná. Trvá totiž na tom, aby premisa všech vyjednávání o budoucnosti Sýrie byla založena na odstoupení Bašára al-Asada. Navíc představa, že „umírněné" rebelské skupiny jsou schopny jej porazit, je naivní.

Obama je sám polapen v myšlení podobném tomu z doby studené války. Jeho administrativa je fixovaná na Čínu a Rusko, i když by se měla zaměřit na různá teroristická uskupení v Sýrii, zejména tzv. Islámský stát.

Názor JCS vychází z tajného dokumentu, který v roce 2013 představila Výzvědná obranná agentura DIA (Defense Inteligence Agency) ve spolupráci s JCS, vedeným generálem Dempseym. Jedná se o analýzu situace v Sýrii, která byla provedena pomocí takřka všech metod sběru dat (SIGINT, HUMINT, GEOINT, CYBINT atd.). Studie dochází k závěru, že pokud padne al-Asad, padne s ním celá Sýrie a stane se z ní podobný zhroucený stát jako je Libye.

Tento dokument byl přímo v rozporu s přístupem Obamovy administrativy, která dle Hershe od začátku nástupu Obamy do úřadu pracuje na destabilizaci Sýrie pomocí CIA se spojenci, jako jsou Velká Británie, Saudská Arábie a Katar. Destabilizace je prováděna pomocí subvencování různých „umírněných rebelských skupin".

Zbraně jsou těmto aktérům dodávány z Libye přes Turecko. Program má za cíl pomoci opozice v boji proti režimu a postupem času se změnil v přímou přeshraniční podporu jak technickou, tak logistickou a materiální pro skupiny – včetně Jabhat al-Nusry a samozvaného Islámského státu.

Skupiny pokládané za umírněné byly poraženy, nebo se transformovaly do radikálních hnutí a USA tak prakticky podporují teroristické skupiny.

Na to se dle Hershe snažila upozornit DIA mezi lety 2012 a 2014 v čele s generálem Michaelem Flynnem. Na základě jejich prohlášení se tak dělo za neustálého upozorňování civilní administrativy na vážné dopady poražení al-Asada. Součástí těchto upozornění byl zejména fakt, že v Sýrii už žádná umírněná opozice neexistuje a extrémistické džihádistické skupiny drží veškerou kontrolu.

Navíc Turecko nedělá dostatek pro zabránění převozu bojovníků a zbraní přes své hranice a úplně ignoruje vzrůst moci tzv. Islámského státu v Sýrii. Flynn tvrdí, že se Obamova administrativa proti těmto informacím vymezila a podle jeho slov to vypadalo, jako „kdyby nechtěli slyšet pravdu".

JCS a DIA se shodly, že současný politický přístup k Sýrii není funkční, má katastrofální dopad a odstranění al-Asada je nebezpečné pro celý region. Oproti tomu Obamova administrativa zastávala postoj úplně opačný. Postoj, který se dá charakterizovat slovy „kdokoli je lepší, než al-Asad u moci". A jelikož JCS a DIA neuspěli při konfrontaci Obamovy administrativy, rozhodli se jednat na vlastní pěst „mimo politické kanály".

Sdílení informací

JCS a DIA sdíleli své informace o dění v Sýrii s ostatními spojenci s vědomím, že se tyto informace dostanou přes prostředníky až k al-Asadovi. Těmito spojenci byli Německo, Izrael a Rusko. Každá z těchto zemí měla eminentní zájem o Sýrii, ovšem každá z jiných důvodů. Německo se dle Hershe obávalo radikalizace svých šesti milionů muslimů v případě expanze tzv. Islámského státu, Izraeli šlo přímo o bezpečnost svých hranic a Rusko se obávalo ohrožení své základny v Tartu a svého vlivu v regionu.

Došlo tak ke sdílení informací, jejichž rozšíření a použití teoreticky nebylo problémové, ovšem prakticky šlo přímo proti politice Obamovy administrativy. Data, jež byla zasílána vybraným spojencům, zahrnovala informace o situaci v Sýrii a pohybech, popřípadě intencích různých protirežimních skupin.

Nikdy nedošlo k přímému sdílení informací mezi USA a syrským režimem. „Pokud al-Asad zůstane u moci, nebude to díky našim informacím, ale díky tomu, že byl natolik chytrý, aby použil data, které získal od ostatních aktérů, kterým jsme je poskytli v kolektivním zájmu," uvažovalo zhruba JCS.

Obama se o tomto sdílení informací nic nedozvěděl. Tak prakticky paralelně probíhaly dvě operace. První z nich byla Obamova, prováděná CIA, za účelem destabilizace Sýrie a svržení al-Asada. V případě druhé operace se jednalo o sdílení informací spojencům pod taktovkou JCS, která sice teoreticky nebyla v přímém rozporu s Obamou, ale prakticky tyto informace al-Asad využíval k upevnění své pozice.

Dvojí hra

Dle Hershe práce na destabilizaci Sýrie započaly za Bushovy administrativy a pokračovaly i za Obamovy vlády. Server Wikileaks zveřejnil ambasádní korespondenci, ze které vyplynulo, že USA v roce 2006 v čele s tehdejším ambasadorem v Sýrii Roebuckem vypracovaly plán na rozložení Sýrie. „USA musí spolupracovat se Saúdy a Egypťany na navýšení sektářských tenzí uvnitř Sýrie. Nejvíce záleží na zvýšení publicity zásahů al-Asadova režimu proti případným nepokojům, které ukáží sílu disentu (zejména sunnitských muslimů a Kurdů), a tím pádem nestabilitu a slabost syrského režimu."

Navíc musí USA podporovat ,,izolaci Sýrie" pomocí podpory „National Salvation Front". Tu vedl Abdul Halim Khaddam, syrský ex-viceprezident, který byl již dlouhou dobu sponzorován Saúdy a Muslimským bratrstvem. USA na přímou podporu těchto uskupení v roce 2013 utratily kolem pěti milionů dolarů. Navíc v rámci medializace vytvořily v Londýně televizní stanici syrské opozice za účelem nalomení režimu.

Operace pokračovaly i na počátku občanské války a ostatní státy v regionu zvýšily finanční pomoc některým skupinám. Saúdové utratili na podporu rebelů v roce 2013 700 milionů dolarů. CIA v té době již několikátým rokem dodávala zbraně z Libye přes Turecko pro syrskou opozici. Operace byla financována CIA přes spojku v libyjském Benghazí, kde byla hlavním štábem operace americká ambasáda v čele s J.C. Stevensem.

To všechno pod taktovkou Obamova State Departmentu s přímým schválením od prezidenta. Zbraně byly dodávány z Libye do Turecka přes prostředníka firmy „Al-Marfa Shipping and Maritime Services". Tyto informace vyplynuly na povrch díky žurnalistům z The Washington Post.

V roce 2013 začalo JCS sdílet informace se spojenci a v bezpečnostní komunitě v USA se rozšířilo povědomí o tom, že už žádná umírněná opozice neexistuje. Jelikož v té době byly libyjské zbrojní sklady nehlídané, stala se z Libye horká půda pro všechny pašeráky zbraní a proud tohoto vybavení prakticky nebylo možno zastavit. JCS se pokusilo vyjednat s CIA zastavení dodávek zbraní z Libye a postupné zašpuntování převozu zbrojního materiálu přes turecké hranice do Sýrie.

Operace byla úspěšná a al-Asadova pozice se začala vylepšovat. V ten stejný moment ovšem Saúdská Arábie, Katar a Turecko zvýšily své zbrojní dodávky pro Jabhat al-Nusra a tzv. Islámský stát, který se ke konci roku 2013 enormně rozrostl.

V roce 2014 se CIA pokusila domluvit zastavení dodávek zbraní a peněz od Saúdů a Kataru, ovšem bez úspěchu. Také jejich program na cvičení rebelských skupin v Turecku a Jordánsku byl jeden velký neúspěch. Dle Hershe však Saúdové nebyli jediným problémem, jelikož Turecko samo financovalo a zbrojilo tzv. Islámský stát a Jabhat al-Nusru roky.

Možnost spolupráce?

JCS bylo od začátku syrské občanské války v kontaktu s Ruskem, zejména díky dobrému vztahu amerického generála Dempseyho a ruského generála Gerasimova. Vztah mezi špičkami vojenské administrativy vycházel z vědomí, že si Rusko a USA v rámci boje proti terorismu mají co nabídnout. Rusko zná myšlení a modus operandi teroristů.

Navíc má informace o některých nejvyšších vedoucích postavách samozvaného Islámského státu, protože proti některým z nich bojovalo už ve dvou válkách v Čečensku. Navíc se obává radikalizace své nemalé muslimské populace v určitých regionech mimo Čečnu.

Oproti tomu USA mohou nabídnout zkušenosti s výcvikem zahraničních bojovníků. Podle názoru vojenských špiček JCS je tedy spolupráce přinejmenším záhodná. Obama ale s Ruskem spolupracovat v boji proti IS odmítá, a to jak na politické, tak i vojenské úrovni, zejména kvůli ruské anexi Krymu a vedení hybridní války na Ukrajině.

Čína, podle Hershe málo vzpomínaný hráč na poli syrské občanské války, vidí tento konflikt prizmatem problému ve své provincii Xingjang. Bojí se radikalizace své ujgurské populace, a dokonce viní tureckou rozvědku z podněcování a radikalizace tohoto obyvatelstva.

Dle zdrojů z této provincie vycestovalo už několik set bojovníků, kteří se přes okolní země dostali až do centra konfliktu. Sama Čína podporuje al-Asada u moci a slíbila podporu 30 miliard dolarů na obnovu poválečné Sýrie. Samozřejmě to nedělá z humanismu či charity, ale protože vidí geopolitickou příležitost v regionu.

Změna vedení

Generál Dempsey v čele JCS i přes své údajné praktiky vydržel. Flynn z DIA musel kvůli své veřejné kritice postoje Obamovy administrativy opustit svou pozici. Obama se nadále drží svých přesvědčení ohledně Sýrie. Mezi ně patří, že al-Asad musí být zbaven moci, neexistuje možnost spolupráce s Ruskem v boji proti IS, Turecko je silný a důvěryhodný spojenec, a je nutné podporovat ,,umírněnou" opozici vůči al-Asadovi.

Podle Hershe JCS pozoruje s údivem stálou Obamovu podporu Turecku, které bylo z několika odlišných zdrojů obviněno z přímé podpory terorismu v Sýrii. Otázka, kterou si Hersh nakonec pokládá, zní: ,,Proč se Obama navzdory jasným faktům o tureckém působení v Sýrii rozhodl tyto fakta ignorovat?"

Kritický pohled

Shrnuto: Obamova zaslepenost, dlouhodobá podpora teroristických skupin ze Západu, Turecka a Saúdské Arábie, práce na destabilizaci Sýrie trvající od dob Bushovy administrativy a neposlušnost ze strany nejvyššího vojenského poradního orgánu proti vlastnímu prezidentovi. Tedy řada velmi závažných až fantasticky znějících obvinění proti Obamově administrativě. Jak ale Hershův článek obstojí pod tíhou kritického pohledu?

První otázka, kterou si musíme položit, se týká zdrojů. Pro taková obvinění jistě musí existovat mnoho důkazů, abychom je mohli vzít v potaz. Hersh čerpá ze tří zdrojů. Prvním a nejzajímavějším je zdroj úplně anonymní. Jedná se o sérii rozhovorů s vysoce postaveným ,,poradcem" JCS, který je mimo službu.

Dále čerpá z rozhovorů s různými vysoce postavenými činiteli a experty na problematiku, kteří jsou buď v aktivní funkci, nebo mimo pozici, a také s některými americkými politiky. Posledním typem zdrojů je odkazování se na Wikileaks a novinářské zdroje typu Washington Post.

Tedy hlavním zdrojem tohoto článku je jeden anonymní bývalý ,,poradce" JCS. Hersh neříká nic o postavení tohoto poradce, ani o jeho práci pro JCS nebo kontaktech či snad o materiálech, které by mohly podpořit jeho myšlenky (kromě zmiňovaného dokumentu vypracovaného DIA a JCS, jenž ovšem není přístupný). Neexistují jakékoli dokumenty, zprávy, videomateriály, fotografie, tweety... Cokoliv, co by alespoň částečně potvrzovalo jeho teorii.

Hersh používá i ostatní zdroje, ale ani jeden z nich nepodporuje jeho celkové tvrzení a schéma událostí. Rozhovory s experty a politiky se točí kolem problematiky udržení al-Asada u moci a spolupráce s Čínou a Ruskem. Navíc jejich ověřitelnost je přinejmenším diskutabilní. Zdroje z Wikileaks mluví o událostech za Bushovy administrativy a zdroj Washington Post o operaci CIA v Benghází v roce 2012.

Druhou otázkou je jeho samotná teorie. Jak mohl Dempsey, poté co s celým JCS obešel Obamu a jednal prakticky proti zájmům USA v Sýrii, vydržet ve funkci? Jak mohla existovat tato operace, která šla přímo proti zájmům administrativy, bez jejího povšimnutí? Navíc, proč existují zdroje, které mluví o tom, že sám Dempsey je zastánce subvencování rebelských skupin? Oproti tomu Hersh bez podložených zdrojů tvrdí naprostý opak.

Proč bychom tedy této teorii měli věřit? I když chováme k autorovi respekt, tak nemůžeme argumentovat jeho historií. Hersh ve své profesi investigativního žurnalisty odhalil (reálné a fakty podpořené) události jako je masakr v My Lai a aféru Abu Ghraib.

Na druhou stranu autor za poslední dekádu vydal řadu článků, jež jsou stejně fascinující, stejně šokující, ale nikdy ne podložené a vyargumentované jako jeho předchozí odhalení. Analyzovaný článek vypadá jen jako další ze série nepodložených vyfantazírovaných odhalení, která stojí na jednom anonymním zdroji.

Závěrem lze tedy shrnout, že článek, ačkoli velmi zajímavý a šokující, není možné reálně potvrdit či vyvrátit. Události, které Hersh podporuje ze zdrojů jiných než jeho vlastních, jsou reálné, ověřitelné a přinejmenším existující. To se ovšem nedá říct o jeho hlavní teorii, kterou musíme brát s rezervou. Článek ovšem vznesl zásadní otázku, na kterou bohužel neodpovídá. Proč by bylo v americkém zájmu destabilizovat Sýrii?

Redakčně upraveno

Nahlásit chybu v článku


Související články

Války našeho věku

Příprava na budoucí války je palčivou otázkou zaměstnávající generální štáby, mezinárodní ...

Krize a neklid na Balkáně

V posledním roce se vlády v celé řadě balkánských zemí musí potýkat nejenom s problémy souvisejícími ...

Krize nebo posun? Saudové plánují vyslat vojáky do Sýrie

Minulý týden Saudská Arábie oznámila odohodlání vyslat své pozemní jednotky do Sýrie do boje s ...

Američané posilují přítomnost v Evropě

Barack Obama pro fiskální rok 2017 (od 1. října 2016) požaduje 3,4 miliardy dolarů pro posílení ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • premyslcz
  01:13 25.02.2016

  Typický US případ jak destabilizovat region, začnete dodávat zbraně proti sobě bojujícím stranám YPG vs Furga al-sultan ...Zobrazit celý příspěvek

  Typický US případ jak destabilizovat region, začnete dodávat zbraně proti sobě bojujícím stranám YPG vs Furga al-sultan Murad.

  http://www.buzzfeed.com/mikegi...

  Jinak nechápu proč se zde pořád někdo ohání použitím barelových bomb, je to zbraň určená k zabíjení a není rozdíl mezi barelovou bombou, hell canonem, sebevražedným autem ( dokonce mají stejné složení, průmyslové hnojivo + hřebíky a šrouby) a šrapnelovou municí. Používá se v různých konfliktech od konce 40 let kdy jí Israel používal proti arabům. Asi se Syrská armáda měla odkoho učit ...Skrýt celý příspěvek

 • Kruan
  00:46 25.02.2016

  lisakus: nepodporuje magora, který si s tradiční ruskou imperiální pomocí uzurpuje vládu a zneužívá ji proti obyvatelstvu?

  Co se na tom rozporuje?

  lisakus: nepodporuje magora, který si s tradiční ruskou imperiální pomocí uzurpuje vládu a zneužívá ji proti obyvatelstvu?

  Co se na tom rozporuje?

 • lisakus
  20:53 23.02.2016

  ovšem pak mi není jasné proč Obama podepisuje příměří jako protistrana pokud ho nikdo neposlouchá a na nic nemá vliv? tohle se rozporuje.

  ovšem pak mi není jasné proč Obama podepisuje příměří jako protistrana pokud ho nikdo neposlouchá a na nic nemá vliv? tohle se rozporuje.

 • Shania
  13:46 23.02.2016

  lisakus: Obama a vrchní velitel? Možná ti unikla skutečnost, že těch pár podporovaných skupin spolu dokonce bojují a Obama s tím nemůže vůbec nic udělat.... mimo toho že jim řekne: ...Zobrazit celý příspěvek

  lisakus: Obama a vrchní velitel? Možná ti unikla skutečnost, že těch pár podporovaných skupin spolu dokonce bojují a Obama s tím nemůže vůbec nic udělat.... mimo toho že jim řekne: kluci neperte se, bežte bojovat radši s ISIS.

  Klidně si na USA hazej vinu, dělám to stejné, ale rozhodně tam tomu nevelí.

  Jediné čeho tam oni dosáhli je rozšíření vlivu JAN a následně i ISIS. (Takže jestli cílem USA bylo destabilizovat region a ztratit tam většinu svého vlivu, tak se jim to povedlo. Pokud cíl byl kontrolovat region, tak selhali na plné čáře).

  A ne proto, že by je podporovali, ale protože blokují roky podporu těm jak vy říkáte demokratickým nebo umírněným silám a tím vždy roste vliv islamistů, protože ti mají vždy dost zdrojů od Kataru, na ty si Obama tlačit netroufne.

  Takže když i poměrně velké povstalecké skupiny nemají podporu, peníze, zbraně a náboje a pak k nim přijde k JAN, že jim ty dá peníze a zbraně, když se k nim přidají, co asi udělají? A i když se k nim nepřidají po dobrém, tak zlikvidují vedení a bojovníkům nic jiného stejně nezbude...Tohle se tam děje roky... Ideologie s islamizací Syřanů nemá co dělat, jde jen o peníze a přežití.

  Ale ne, nebudeme podporovat Sunitské rebely, jsou to všichni teroristi, radši budeme podporovat kurdské teroristy (PKK), kteří navíc nikdy nebudou bojovat mimo svoje území za Araby (a ti by to ani nechtěli) s ISIS. A druhá strana? IRGC, Hezbolah, takže uplně stejný magoři jako JAN + dvě letectva co shazují CBU a barelové bomby jen tak na města.Skrýt celý příspěvek

 • lisakus
  12:14 23.02.2016

  není Vám divný že příměří v sýrii se dohodlo mezi prezidenty USA a Ruska? A že před rokem Obama prohlásil že pokud Asad odstoupí, druhý den bude v Sýrii mír. Z jaké pozice toto ...Zobrazit celý příspěvek

  není Vám divný že příměří v sýrii se dohodlo mezi prezidenty USA a Ruska? A že před rokem Obama prohlásil že pokud Asad odstoupí, druhý den bude v Sýrii mír. Z jaké pozice toto prezident USA řekl? no zřejmě z pozice vrchního velitele vojenských jednotek bojujících v Sýrii proti tamní vádě.Skrýt celý příspěvek

 • lisakus
  12:01 23.02.2016

  Shanio , motáš jabka s hruškama, s penězi a zbraněmi a žoldáky Vám vyrobím občanskou válku v jakékoliv zemi na planetě, klidně i ve švýcarsku a stačí k tomu pár let. To že vy to ...Zobrazit celý příspěvek

  Shanio , motáš jabka s hruškama, s penězi a zbraněmi a žoldáky Vám vyrobím občanskou válku v jakékoliv zemi na planetě, klidně i ve švýcarsku a stačí k tomu pár let. To že vy to nevidíte je jen obraz současného světa. většina lidí kouká jen na svoje složenky , televizi případně display telefonu. Co se kde doopravdy děje na to nemají čas a udělat si vlastní názor neumějí, jen papouškují co viděli ve zprávách. Jednou je ASAD legálně zvolený prezident a zahraniční žoldáci, z Turecka Kataru, SAE. USA tam nemají co dělat.Skrýt celý příspěvek

 • Shania
  11:12 23.02.2016

  lisakus: SSSR, východní blok, Iran, Libie, Irak, atd atd atd vsude byl klid a pořádek, na ulicích bylo bezpečno (po někoho víc, pro někoho míň...). Takže pokud držíš hubu a ...Zobrazit celý příspěvek

  lisakus: SSSR, východní blok, Iran, Libie, Irak, atd atd atd vsude byl klid a pořádek, na ulicích bylo bezpečno (po někoho víc, pro někoho míň...).

  Takže pokud držíš hubu a krok a nepřipleteš se do cesty nějakému zkorumpovanému úředníkovi či důstojníkovi, nebo nebudeš na špatném místě ve špatnou dobu, tak se ti asi nic nestane.

  Ale nezapomeň na jednu zásadní věc co se týká Asada a to že když někdo nařídí utočit na civilisty, na svoje občany které má chránit, není z toho cesta ven.

  V tomto konfliktu bohužel není ani jedná dobrá strana....

  Jinak ty jsi klasický případ:

  https://kyleorton1991.wordpres...

  From the beginning of Syria’s war, the regime of Bashar al-Assad, enabled by Iran and Russia, has run a very elaborate media war to portray itself as the victim of an international conspiracy, wherein its only opponents are terrorists from al-Qaeda and its offshoots who are being used by foreigners—namely the Gulf States, Turkey, Israel, and the United States—to overthrow a defiant “resistance” State.
  The other part of this strategic messaging is aimed at the West, which Assad otherwise accuses of supporting jihadi-Salafist terrorism against him: Assad is the only alternative to the terrorists, it says, so the West should support him. War criminal he might be, he will protect the minorities—his role in endangering them by starting a sectarian war against the Sunni majority and bolstering the takfiris within the insurgency to cannibalize all legitimate or engageable armed opposition, notwithstanding—and has no immediate plans to fly planes into Western skyscrapers. (That the leading edge of Assad’s ground forces are made up of radically sectarian, foreign Shi’a jihadists under Iran’s control, some of them Iraqis responsible for killing a quarter of the 4,000 U.S. soldiers who fell in Mesopotamia, and are integrated into a State-run terrorist network that has struck Western and Jewish targets the world over, gets left out.)Skrýt celý příspěvek

 • lisakus
  10:19 23.02.2016

  A je naprostá ostuda že člen NATO útočí na sousední stát regulerní armádou a naši herci hrají mrtvýho brouka. Kdepak je ta obranná aliance NATO? Nikdy obranná nebyla a nikdy ...Zobrazit celý příspěvek

  A je naprostá ostuda že člen NATO útočí na sousední stát regulerní armádou a naši herci hrají mrtvýho brouka. Kdepak je ta obranná aliance NATO? Nikdy obranná nebyla a nikdy nebude. je to obyčejná armáda která v zájmu korporátního fašismu dobývá nové území které se nechtějí podrobit dobrovolně.Vše pro vyšší hodnotu HDP a vyšší zisky. Pro demokracii západního typu dost není nikdy dost.Skrýt celý příspěvek

 • lisakus
  10:14 23.02.2016

  hybride z bratra a sestry zplozený lžete Vy. Horní Počáply nejsou město ale obec a rozhodně není oblíbené mezi zahraničními turisty. A asi nikdy nebude. :D

  hybride z bratra a sestry zplozený lžete Vy. Horní Počáply nejsou město ale obec a rozhodně není oblíbené mezi zahraničními turisty. A asi nikdy nebude. :D

 • BrothersAndSisters
  10:12 23.02.2016

  Zajímavé, z posledních zpráv o Sýrii opět vyplývá, že tam existuje velká část opozice, která není napojena na Islámský stát. Nálety proti ní by měly být po posledním dohodě USA a ...Zobrazit celý příspěvek

  Zajímavé, z posledních zpráv o Sýrii opět vyplývá, že tam existuje velká část opozice, která není napojena na Islámský stát. Nálety proti ní by měly být po posledním dohodě USA a Ruska zastaveny. Zprávy výslovně uvádějí, že má nastat klid zbraní - ale ten se nebude týkat IS, proti němu budou nálety nadále pokračovat. Takže po cca dvouletém masírování, že tam žádná opozice není Rusko souhlasí se zastavením boje s opozicí a bude se pokračovat jen v boji s Islámským státem. Týkat by se to mělo i ataků syrské armády (aby mohla být dopravena do oblasti humanitární pomoc) a s tím Assad samozřejmě nesouhlasí, protože jej osobně ohrožuje nejvíc právě opozice a proto by ji chtěl dorazit. IS je daleko a navíc je více než rok pod údery západní koalice, což Assadovu klanu garantuje, že Sýrii neovládne. Celosvětový postoj vůči IS je natolik nesmiřitelný, že se proti němu vymezují úplně všichni a to včetně Turecka a Saudské Arábie. Není na tom nic divného. Hezký příklad máme i u nás, na naší politické scéně je několik subjektů, které mají rétoriku (zvláště tu a tam na nějaké demonstraci), že by si člověk myslel že jsou fašisté, ale když dojde na lámání chleba tak se vůči hard neonazi bojůvkám vymezí a jejich akce odsoudí, dokonce halasně popírají, že s nimi mají cokoliv společného (IVČRN, Úsvit a další). Podobně to má i Turecko a SA vůči IS. Obecně oddanost Islámu schvalují, ale formu praktikovanou IS neakceptují, nikdo totiž nechce rozvrácenou společnost s ozbrojenými blázny v ulicích. Obzvlášť Turecko - představa že by Erdogan a obecně Turci chtěli zavrhnout svůj pozápadštěný způsob života a vést život ve stylu IS je zcela mimo. To že mnozí Turci volají po tradičním (muslimském) způsobu života a zaklínají se Islámem, je stejné jako když se u nás nějaká holá lebka po třech pivech na náměstí zaklíná tradičním způsobem života a křesťanskými hodnotami.Skrýt celý příspěvek

 • lisakus
  10:11 23.02.2016

  Shanio je mi líto tvé nevědomosti. Sunitů je v sýrii 75% a přesto to byla nádherná země, bezpečná, bez násilí, bez radikalismu. Ovšem jen do doby než se tohle rozhodl někdo ...Zobrazit celý příspěvek

  Shanio je mi líto tvé nevědomosti. Sunitů je v sýrii 75% a přesto to byla nádherná země, bezpečná, bez násilí, bez radikalismu. Ovšem jen do doby než se tohle rozhodl někdo rozbít zvenku. penězi, zbraněmi, bojovníky tohle vše si můžete dohledat, najděte si bbou cestománii z doby kdy Sýrie byl ráj na zemi nebo jiné dokumenty o sýrii. Ze sýrie utíkali přez hranice převážně ti co se nemohli dostat do bezpečných zón pod kontrolou vládních vojsk, protože jak IS tak umírnění džihádisté řezali hlavy.Skrýt celý příspěvek

 • Shania
  10:00 23.02.2016

  lisakus: jsem moc zvědav, jak si představuješ návrat Syrských Sunnitů domů, když ta území budou po válce kontrolovaná Shíity/Iranem:) Když celá Asadova strategie a následně pak ...Zobrazit celý příspěvek

  lisakus: jsem moc zvědav, jak si představuješ návrat Syrských Sunnitů domů, když ta území budou po válce kontrolovaná Shíity/Iranem:)

  Když celá Asadova strategie a následně pak i Iranská a Ruská stojí na tom dostat co nejvíc Sunnitů ze země, protože nemají dost sil na to udržet pořádek na dobytých územích.

  Nebo jak Shíitské síly budou osvobozovat Sunnitské uzemí v držení ISIS.

  Dobrá analýza současné situace:

  https://now.mmedia.me/lb/en/co... Skrýt celý příspěvek

 • BrothersAndSisters
  09:49 23.02.2016

  lisakus - Damašek? Nelžete! Nejbezpečnějším městem byly a jsou Horní Počáply, podle mapy kriminlity mají za rok 2014 celkovou kriminalitu 0%. Lze ověřit na ...Zobrazit celý příspěvek

  lisakus - Damašek? Nelžete! Nejbezpečnějším městem byly a jsou Horní Počáply, podle mapy kriminlity mají za rok 2014 celkovou kriminalitu 0%. Lze ověřit na http://www.mapakriminality.cz... . Holt město bez Assada.Skrýt celý příspěvek

 • pajo
  09:29 23.02.2016

  Saudsky minister zahranicia prehlasil, ze uvazuju dodat MANPAD "umiernenej opozicii" v Syrii: Jubeir said providing rebel groups with rockets would "allow the moderate opposition ...Zobrazit celý příspěvek

  Saudsky minister zahranicia prehlasil, ze uvazuju dodat MANPAD "umiernenej opozicii" v Syrii: Jubeir said providing rebel groups with rockets would "allow the moderate opposition to be able to neutralize the helicopters and aircraft that are dropping chemicals and have been carpet-bombing them, just like surface-to-air missiles in Afghanistan were able to change the balance of power there."
  http://www.ibtimes.co.uk/saudi... Skrýt celý příspěvek

 • lisakus
  08:24 23.02.2016

  Nedělejte si iluze že umírněná opozice je původem ze Sýrie. Stejně jako v případě Bosny a Hercegoviny a Kosova se jedná o islámské bojovníky dopravené ze zahraničí. vybavené ...Zobrazit celý příspěvek

  Nedělejte si iluze že umírněná opozice je původem ze Sýrie. Stejně jako v případě Bosny a Hercegoviny a Kosova se jedná o islámské bojovníky dopravené ze zahraničí. vybavené zasponzorované, zaplacené. Vždyť ti syrští uprchlíci o nich mluví v dokumentech. " přišli k nám ozbrojení muži a obsadili město, postříleli poliici ale to nejsou naši lidé, nevíme odkud přišli. A nazývat Asada diktátorem za to že s nimi bojuje může jen prestitut nejvyšší šarže. A protože je Asad zlý, tak do míst pod ochranou vládních vojsk utíkají občané Sýrie.Ti co jsou odříznutí prchají za hranice. Damašek před 15 lety nejbezpečnější město na světě. Dneska má dvojnásobek obyvatel než před 4 lety. Pročpak nám prchají občané Sýrie do míst pod kontrolou vládních vojsk? odpovězte si sami. Na Sýrii vidíte rozdíl jak se dnes vedou války ve jménu trubek. nikdo si nechce špinit ruce válečným tažením, raději zaplatíme žoldáky, říkejme jim třeba teroristi.Skrýt celý příspěvek

 • Dlpa
  22:06 22.02.2016

  Těžký život papoušků a cvičených opiček z českého mainstreamu.
  https://vlkovobloguje.wordpres...

  Těžký život papoušků a cvičených opiček z českého mainstreamu.
  https://vlkovobloguje.wordpres...

 • Hanshroch
  23:37 19.02.2016

  Proč by bylo v americkém zájmu destabilizovat Sýrii? No přece proto, že jediným zastáncem jednotné Sýrie je Bašár Asad, spojenec Ruska, Íránu a Číny, což nejsou zrovna velcí ...Zobrazit celý příspěvek

  Proč by bylo v americkém zájmu destabilizovat Sýrii? No přece proto, že jediným zastáncem jednotné Sýrie je Bašár Asad, spojenec Ruska, Íránu a Číny, což nejsou zrovna velcí kamarádi USA, že. Takže USA raději podpoří chaotickou a roztříštěnou Sýrii, která jim nebude tolik "překážet". Logické, ne?Skrýt celý příspěvek

 • BrothersAndSisters
  20:54 19.02.2016

  Před pár dny se tu fenri a Kozulus náramně bavili nad prohlášením Džamily Stehlíkové, že smrt šéfa ruské GRU může souviset s roztřžkou mezi Assadem a zástupci Ruska. Jaká roztržka? ...Zobrazit celý příspěvek

  Před pár dny se tu fenri a Kozulus náramně bavili nad prohlášením Džamily Stehlíkové, že smrt šéfa ruské GRU může souviset s roztřžkou mezi Assadem a zástupci Ruska. Jaká roztržka? Mezi Bašárem a Vladimírem? Nemožné! A smáli se a smáli. Uběhl týden. A co čteme dnes? Neuvěřitelné! Assad se Rusku vzepřel a nesouhlasí s jejich plány v Sýrii http://1url.cz/ittQ8... pokud to je něco hlubšího, už se těším, jak budou proruští pomatenci postupně obracet kabáty po novém směru větru a začnou pomalu Assada zavrhovat. Stejně jako to udělali s Tureckem po sestřelu. Dříve sebevědomé Turecko, co nepodlého diktátu USA, ruský trojský kůň v NATO a dnes ...Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  13:49 19.02.2016

  Taky si myslím, že podporovali (podporují) jak jen mohli. Když uvážíme ty strašidelné analýzy, že AČR má munici na 14 dní konfliktu a tam se bojuje proti pravidelné armádě několik ...Zobrazit celý příspěvek

  Taky si myslím, že podporovali (podporují) jak jen mohli. Když uvážíme ty strašidelné analýzy, že AČR má munici na 14 dní konfliktu a tam se bojuje proti pravidelné armádě několik let...není to sranda uzásobovat. Jen doufám, že ta naše odepsaná munice alespoň částečně sloužila Kurdům.Skrýt celý příspěvek

 • Butrus Butrus Gali
  13:09 19.02.2016

  Ved presne to CIA robi a robila. Ten kabelogram americkej ambasady v Syrii dokazuje, ze Syriu sa snazia ziskat ako sa da. Musia sa vsak krotit, pretoze medzinarodne pravo je proti ...Zobrazit celý příspěvek

  Ved presne to CIA robi a robila. Ten kabelogram americkej ambasady v Syrii dokazuje, ze Syriu sa snazia ziskat ako sa da. Musia sa vsak krotit, pretoze medzinarodne pravo je proti USA a "spojencom" a velmi lahko by ich mohli Rusi a Cina oznacit za podporovatelov terorizmu na zhromazdeni OSN a ziadat prijatie rezolucie. To by media nemohli zamlcat a blamaz pred celou zapadnou verejnostou by bola velmi bolestiva. Dovidenia imidz demorkacie a slobody, ale takym sposobom, ze by to bol tentkrat velky krach.
  USA mohli dobre ziskavat vplyv a robit prevraty a invazie pokial mali ideologickeho protivnika Sovietsky zvaz. Ten bol ideologicky nepriatel a pred zapadnpu verejnostou nebol problem ospravedlnit cokolvek, pretoze ZSSR bola risa zla a pre zastavenie zla treba urobit vsetko. Ruska federacia nedeklaruje ziadne ideologicke atributy, vystupuje ako krajina braniaca iba svoje zaujmy a v pripade Syrie dokonca principy OSN a medzinarodneho prava. Proti takemu protivnikovi sa velmi tazko hlada zivna poda a narativ, ktory by zapadnej verejnosti ukludnil svedomie a presvedcil, ze sa bojuje proti risi zla. Rusko sa snazi hrat geopolitiku tak, aby sa risou za ukazovali coraz viac byt prave USA. Kolonialna velmoc diktujuca celemu svetu podmienky pre svoj vlastny prospech a na skodu ostatnym. Taky imidz sa dlhodobo udrzat neda. Musia hrrat velmi opatrne a nemozu podporit rebelov tak priamo a intenzivne ako to urobili napr. u Mudzahedinov v Afganistane a tym stvorili Al-Kajdu. Stvorili preto cez vselijake zakulisne cesticky ISIL, vyzbrojovali ho, liali tam peniaze, pomahali s vycvikom, naborom, dodavali zbrane, ale to vsetko vacsinou nepriamo cez spojencov Turecko, SA, Katar. Priamo nemozu, lebo by sa definitivne diskvalifikovali ako spravodliva velmoc siriaca demokraciu a ludske prava a zostali by uz asi navzdy iba kolonialna velmoc pouzivajuca prevraty a vojny pre globalnu kontrolu systemov a institucii a pre vlastnu dominanciu nad inymi velmocami. To by znamenalo ale upadok ideologie libertarianizmu v samotnych USA a najma v Europe - klucovom uzemi potrebnom pre vytvaranie obrazu legitimity pomocou suhlasu "celeho vyspeleho sveta", co su de facto vplyvove kolonie USA.

  USA pokial maju neideologickych nepriatelov ako Rusko a Cina sa nevedia s ich starymi ideologiami libertarianskeho globalizmu pohnut z miesta. Otaca sa to porti nim a bud pritvrdia a premenia sa na kvazifaststicky rezim, alebo upadnu, pretoze ich upadok moci bude znamenat zisk moci pre ostatne velmoci. Miltipolarny svet znamena pre USA si ich nastavenim stratu dominancie. Strata dominancie nad medzinarodnymi instituciami bude znamenat nemoznost ovladat burzy, obchod, politiku, OSN, ale hlavne stratu moznosti tlacit pracou nekryty dolar a moznost vyvazat ho na svetovu burzu bez nasledkov pre USA. Taka kriza ako bola v 2008 sa uz nebude moct stat, pretoze toxicke derivaty uz naburze nikto nekupi, pretoze uistenie vlady USA a ratingoviek uz nebude mat ziadnu vahu. Tym toxicke derivaty zostanu v USA a ludia ktori si nabrali nesplatitelne hypoteky pridu o vsetko a skoncia velmi zle, co sa prejavi na zhorsovani zivotnej urovne americanov. V 2008 toxicke derivaty vyviezli na burzu, najma europsku a tam boli derivaty obchodovane za ine akcie, ktore ale uz boli kryte realnymi hodnotami, skutocnymi hospodarskymi aktivitami a nie len natukane na klavesnici v banke ako nesplatitelne sluby do buducnosti. Kto kupil americke toxicke derivaty, vymenil nieco za nic. To bolo mozne len vdaka tomu, ze USA maju velky vplyv a vedia si mocensky vynutit , ze ich derivaty su akceptovane v Europe a vsetkyhc krajinach, kde maju zakladne a vplyv, kde prebehli prevraty a invazie a su tam proamericke vlady. O tot vsetko pridu, pretoze Rusko a Cina su tazki, neideologicki protivnici, proti ktorym stary ideologicky libertariansky narativ nefunguje ako alibi pred zapadnou verejnostou a zapad sa ponori do politickeho upadku, lebo lud nebude suhlasit s otvorenymi agresiami voci neideologickym nepriatelom, ktori navyse maju schopnost znicit vojensky cely zapad. Zapadna verejnost a zapadne elity sa pomaly ale isto zacinaju stavat politickymi nepriatelmi. Nadnarodne spolocnosti uz nebudu moct budovat krasny pohodlny svet, ale bude to skareda a bolestiva hra plna podlosti a bude to vidiet cela verejnost. To sa neda obhajit, pretoze ludia nemaju zaujem stat sa zloduchmi len preto, lebo ich elity sa dostali do vlastnej geopolitickej pasce. Navyse s hrozbou totalneho znicenia. To radsej ludia odmietnu takych lidrov a ich principy a budu sa snazit spolupracovat, ako Nemecko spolupracovalo s Ruskom, kym neboli iniciativou USA dotlaceni do sankcii a rozpadu spoluprace skodlivej pre obe strany.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 4