Politické hry, nedůvěra a dvojí přístup USA k otázce Sýrie

Foto: Americký a ruský ministr zahraničí Kerry a Lavrov; ilustrační foto / Public Domain
Americký a ruský ministr zahraničí Kerry a Lavrov; ilustrační foto / Public Domain 

Seymour M. Hersh je americký investigativní novinář, který píše pro The New Yorker. Držitel Pulitzerovy ceny je známý svou reportáži o masakru v My Lai (1969) nebo pojednáním o americkém přístupu k vězňům v Abu Ghraib. Ve svém článku Military to Military publikovaném na serveru London Review of Books představuje Sýrii jako dějiště politických her mnoha významných hráčů, a dokonce jako původce soupeření uvnitř samotných aktérů, jmenovitě USA. Pojďme se na jeho teorii podrobněji podívat a podrobit ji kritice. Článek vyšel původně na On War | On Peace. 

Odlišné pohledy

Hersh uvádí čtenáře do problematiky shrnutím názoru Spojený výbor náčelníků štábů JCS (Joint Chiefs of Staff), poradního orgánu amerického prezidenta a ministra obrany, na otázku americké politiky vůči Sýrii.

Podle JCS je obamova politika vůči Sýrii mylná. Trvá totiž na tom, aby premisa všech vyjednávání o budoucnosti Sýrie byla založena na odstoupení Bašára al-Asada. Navíc představa, že „umírněné" rebelské skupiny jsou schopny jej porazit, je naivní.

Obama je sám polapen v myšlení podobném tomu z doby studené války. Jeho administrativa je fixovaná na Čínu a Rusko, i když by se měla zaměřit na různá teroristická uskupení v Sýrii, zejména tzv. Islámský stát.

Názor JCS vychází z tajného dokumentu, který v roce 2013 představila Výzvědná obranná agentura DIA (Defense Inteligence Agency) ve spolupráci s JCS, vedeným generálem Dempseym. Jedná se o analýzu situace v Sýrii, která byla provedena pomocí takřka všech metod sběru dat (SIGINT, HUMINT, GEOINT, CYBINT atd.). Studie dochází k závěru, že pokud padne al-Asad, padne s ním celá Sýrie a stane se z ní podobný zhroucený stát jako je Libye.

Tento dokument byl přímo v rozporu s přístupem Obamovy administrativy, která dle Hershe od začátku nástupu Obamy do úřadu pracuje na destabilizaci Sýrie pomocí CIA se spojenci, jako jsou Velká Británie, Saudská Arábie a Katar. Destabilizace je prováděna pomocí subvencování různých „umírněných rebelských skupin".

Zbraně jsou těmto aktérům dodávány z Libye přes Turecko. Program má za cíl pomoci opozice v boji proti režimu a postupem času se změnil v přímou přeshraniční podporu jak technickou, tak logistickou a materiální pro skupiny – včetně Jabhat al-Nusry a samozvaného Islámského státu.

Skupiny pokládané za umírněné byly poraženy, nebo se transformovaly do radikálních hnutí a USA tak prakticky podporují teroristické skupiny.

Na to se dle Hershe snažila upozornit DIA mezi lety 2012 a 2014 v čele s generálem Michaelem Flynnem. Na základě jejich prohlášení se tak dělo za neustálého upozorňování civilní administrativy na vážné dopady poražení al-Asada. Součástí těchto upozornění byl zejména fakt, že v Sýrii už žádná umírněná opozice neexistuje a extrémistické džihádistické skupiny drží veškerou kontrolu.

Navíc Turecko nedělá dostatek pro zabránění převozu bojovníků a zbraní přes své hranice a úplně ignoruje vzrůst moci tzv. Islámského státu v Sýrii. Flynn tvrdí, že se Obamova administrativa proti těmto informacím vymezila a podle jeho slov to vypadalo, jako „kdyby nechtěli slyšet pravdu".

JCS a DIA se shodly, že současný politický přístup k Sýrii není funkční, má katastrofální dopad a odstranění al-Asada je nebezpečné pro celý region. Oproti tomu Obamova administrativa zastávala postoj úplně opačný. Postoj, který se dá charakterizovat slovy „kdokoli je lepší, než al-Asad u moci". A jelikož JCS a DIA neuspěli při konfrontaci Obamovy administrativy, rozhodli se jednat na vlastní pěst „mimo politické kanály".

Sdílení informací

JCS a DIA sdíleli své informace o dění v Sýrii s ostatními spojenci s vědomím, že se tyto informace dostanou přes prostředníky až k al-Asadovi. Těmito spojenci byli Německo, Izrael a Rusko. Každá z těchto zemí měla eminentní zájem o Sýrii, ovšem každá z jiných důvodů. Německo se dle Hershe obávalo radikalizace svých šesti milionů muslimů v případě expanze tzv. Islámského státu, Izraeli šlo přímo o bezpečnost svých hranic a Rusko se obávalo ohrožení své základny v Tartu a svého vlivu v regionu.

Došlo tak ke sdílení informací, jejichž rozšíření a použití teoreticky nebylo problémové, ovšem prakticky šlo přímo proti politice Obamovy administrativy. Data, jež byla zasílána vybraným spojencům, zahrnovala informace o situaci v Sýrii a pohybech, popřípadě intencích různých protirežimních skupin.

Nikdy nedošlo k přímému sdílení informací mezi USA a syrským režimem. „Pokud al-Asad zůstane u moci, nebude to díky našim informacím, ale díky tomu, že byl natolik chytrý, aby použil data, které získal od ostatních aktérů, kterým jsme je poskytli v kolektivním zájmu," uvažovalo zhruba JCS.

Obama se o tomto sdílení informací nic nedozvěděl. Tak prakticky paralelně probíhaly dvě operace. První z nich byla Obamova, prováděná CIA, za účelem destabilizace Sýrie a svržení al-Asada. V případě druhé operace se jednalo o sdílení informací spojencům pod taktovkou JCS, která sice teoreticky nebyla v přímém rozporu s Obamou, ale prakticky tyto informace al-Asad využíval k upevnění své pozice.

Dvojí hra

Dle Hershe práce na destabilizaci Sýrie započaly za Bushovy administrativy a pokračovaly i za Obamovy vlády. Server Wikileaks zveřejnil ambasádní korespondenci, ze které vyplynulo, že USA v roce 2006 v čele s tehdejším ambasadorem v Sýrii Roebuckem vypracovaly plán na rozložení Sýrie. „USA musí spolupracovat se Saúdy a Egypťany na navýšení sektářských tenzí uvnitř Sýrie. Nejvíce záleží na zvýšení publicity zásahů al-Asadova režimu proti případným nepokojům, které ukáží sílu disentu (zejména sunnitských muslimů a Kurdů), a tím pádem nestabilitu a slabost syrského režimu."

Navíc musí USA podporovat ,,izolaci Sýrie" pomocí podpory „National Salvation Front". Tu vedl Abdul Halim Khaddam, syrský ex-viceprezident, který byl již dlouhou dobu sponzorován Saúdy a Muslimským bratrstvem. USA na přímou podporu těchto uskupení v roce 2013 utratily kolem pěti milionů dolarů. Navíc v rámci medializace vytvořily v Londýně televizní stanici syrské opozice za účelem nalomení režimu.

Operace pokračovaly i na počátku občanské války a ostatní státy v regionu zvýšily finanční pomoc některým skupinám. Saúdové utratili na podporu rebelů v roce 2013 700 milionů dolarů. CIA v té době již několikátým rokem dodávala zbraně z Libye přes Turecko pro syrskou opozici. Operace byla financována CIA přes spojku v libyjském Benghazí, kde byla hlavním štábem operace americká ambasáda v čele s J.C. Stevensem.

To všechno pod taktovkou Obamova State Departmentu s přímým schválením od prezidenta. Zbraně byly dodávány z Libye do Turecka přes prostředníka firmy „Al-Marfa Shipping and Maritime Services". Tyto informace vyplynuly na povrch díky žurnalistům z The Washington Post.

V roce 2013 začalo JCS sdílet informace se spojenci a v bezpečnostní komunitě v USA se rozšířilo povědomí o tom, že už žádná umírněná opozice neexistuje. Jelikož v té době byly libyjské zbrojní sklady nehlídané, stala se z Libye horká půda pro všechny pašeráky zbraní a proud tohoto vybavení prakticky nebylo možno zastavit. JCS se pokusilo vyjednat s CIA zastavení dodávek zbraní z Libye a postupné zašpuntování převozu zbrojního materiálu přes turecké hranice do Sýrie.

Operace byla úspěšná a al-Asadova pozice se začala vylepšovat. V ten stejný moment ovšem Saúdská Arábie, Katar a Turecko zvýšily své zbrojní dodávky pro Jabhat al-Nusra a tzv. Islámský stát, který se ke konci roku 2013 enormně rozrostl.

V roce 2014 se CIA pokusila domluvit zastavení dodávek zbraní a peněz od Saúdů a Kataru, ovšem bez úspěchu. Také jejich program na cvičení rebelských skupin v Turecku a Jordánsku byl jeden velký neúspěch. Dle Hershe však Saúdové nebyli jediným problémem, jelikož Turecko samo financovalo a zbrojilo tzv. Islámský stát a Jabhat al-Nusru roky.

Možnost spolupráce?

JCS bylo od začátku syrské občanské války v kontaktu s Ruskem, zejména díky dobrému vztahu amerického generála Dempseyho a ruského generála Gerasimova. Vztah mezi špičkami vojenské administrativy vycházel z vědomí, že si Rusko a USA v rámci boje proti terorismu mají co nabídnout. Rusko zná myšlení a modus operandi teroristů.

Navíc má informace o některých nejvyšších vedoucích postavách samozvaného Islámského státu, protože proti některým z nich bojovalo už ve dvou válkách v Čečensku. Navíc se obává radikalizace své nemalé muslimské populace v určitých regionech mimo Čečnu.

Oproti tomu USA mohou nabídnout zkušenosti s výcvikem zahraničních bojovníků. Podle názoru vojenských špiček JCS je tedy spolupráce přinejmenším záhodná. Obama ale s Ruskem spolupracovat v boji proti IS odmítá, a to jak na politické, tak i vojenské úrovni, zejména kvůli ruské anexi Krymu a vedení hybridní války na Ukrajině.

Čína, podle Hershe málo vzpomínaný hráč na poli syrské občanské války, vidí tento konflikt prizmatem problému ve své provincii Xingjang. Bojí se radikalizace své ujgurské populace, a dokonce viní tureckou rozvědku z podněcování a radikalizace tohoto obyvatelstva.

Dle zdrojů z této provincie vycestovalo už několik set bojovníků, kteří se přes okolní země dostali až do centra konfliktu. Sama Čína podporuje al-Asada u moci a slíbila podporu 30 miliard dolarů na obnovu poválečné Sýrie. Samozřejmě to nedělá z humanismu či charity, ale protože vidí geopolitickou příležitost v regionu.

Změna vedení

Generál Dempsey v čele JCS i přes své údajné praktiky vydržel. Flynn z DIA musel kvůli své veřejné kritice postoje Obamovy administrativy opustit svou pozici. Obama se nadále drží svých přesvědčení ohledně Sýrie. Mezi ně patří, že al-Asad musí být zbaven moci, neexistuje možnost spolupráce s Ruskem v boji proti IS, Turecko je silný a důvěryhodný spojenec, a je nutné podporovat ,,umírněnou" opozici vůči al-Asadovi.

Podle Hershe JCS pozoruje s údivem stálou Obamovu podporu Turecku, které bylo z několika odlišných zdrojů obviněno z přímé podpory terorismu v Sýrii. Otázka, kterou si Hersh nakonec pokládá, zní: ,,Proč se Obama navzdory jasným faktům o tureckém působení v Sýrii rozhodl tyto fakta ignorovat?"

Kritický pohled

Shrnuto: Obamova zaslepenost, dlouhodobá podpora teroristických skupin ze Západu, Turecka a Saúdské Arábie, práce na destabilizaci Sýrie trvající od dob Bushovy administrativy a neposlušnost ze strany nejvyššího vojenského poradního orgánu proti vlastnímu prezidentovi. Tedy řada velmi závažných až fantasticky znějících obvinění proti Obamově administrativě. Jak ale Hershův článek obstojí pod tíhou kritického pohledu?

První otázka, kterou si musíme položit, se týká zdrojů. Pro taková obvinění jistě musí existovat mnoho důkazů, abychom je mohli vzít v potaz. Hersh čerpá ze tří zdrojů. Prvním a nejzajímavějším je zdroj úplně anonymní. Jedná se o sérii rozhovorů s vysoce postaveným ,,poradcem" JCS, který je mimo službu.

Dále čerpá z rozhovorů s různými vysoce postavenými činiteli a experty na problematiku, kteří jsou buď v aktivní funkci, nebo mimo pozici, a také s některými americkými politiky. Posledním typem zdrojů je odkazování se na Wikileaks a novinářské zdroje typu Washington Post.

Tedy hlavním zdrojem tohoto článku je jeden anonymní bývalý ,,poradce" JCS. Hersh neříká nic o postavení tohoto poradce, ani o jeho práci pro JCS nebo kontaktech či snad o materiálech, které by mohly podpořit jeho myšlenky (kromě zmiňovaného dokumentu vypracovaného DIA a JCS, jenž ovšem není přístupný). Neexistují jakékoli dokumenty, zprávy, videomateriály, fotografie, tweety... Cokoliv, co by alespoň částečně potvrzovalo jeho teorii.

Hersh používá i ostatní zdroje, ale ani jeden z nich nepodporuje jeho celkové tvrzení a schéma událostí. Rozhovory s experty a politiky se točí kolem problematiky udržení al-Asada u moci a spolupráce s Čínou a Ruskem. Navíc jejich ověřitelnost je přinejmenším diskutabilní. Zdroje z Wikileaks mluví o událostech za Bushovy administrativy a zdroj Washington Post o operaci CIA v Benghází v roce 2012.

Druhou otázkou je jeho samotná teorie. Jak mohl Dempsey, poté co s celým JCS obešel Obamu a jednal prakticky proti zájmům USA v Sýrii, vydržet ve funkci? Jak mohla existovat tato operace, která šla přímo proti zájmům administrativy, bez jejího povšimnutí? Navíc, proč existují zdroje, které mluví o tom, že sám Dempsey je zastánce subvencování rebelských skupin? Oproti tomu Hersh bez podložených zdrojů tvrdí naprostý opak.

Proč bychom tedy této teorii měli věřit? I když chováme k autorovi respekt, tak nemůžeme argumentovat jeho historií. Hersh ve své profesi investigativního žurnalisty odhalil (reálné a fakty podpořené) události jako je masakr v My Lai a aféru Abu Ghraib.

Na druhou stranu autor za poslední dekádu vydal řadu článků, jež jsou stejně fascinující, stejně šokující, ale nikdy ne podložené a vyargumentované jako jeho předchozí odhalení. Analyzovaný článek vypadá jen jako další ze série nepodložených vyfantazírovaných odhalení, která stojí na jednom anonymním zdroji.

Závěrem lze tedy shrnout, že článek, ačkoli velmi zajímavý a šokující, není možné reálně potvrdit či vyvrátit. Události, které Hersh podporuje ze zdrojů jiných než jeho vlastních, jsou reálné, ověřitelné a přinejmenším existující. To se ovšem nedá říct o jeho hlavní teorii, kterou musíme brát s rezervou. Článek ovšem vznesl zásadní otázku, na kterou bohužel neodpovídá. Proč by bylo v americkém zájmu destabilizovat Sýrii?

Redakčně upraveno

Nahlásit chybu v článku


Související články

Války našeho věku

Příprava na budoucí války je palčivou otázkou zaměstnávající generální štáby, mezinárodní ...

Krize a neklid na Balkáně

V posledním roce se vlády v celé řadě balkánských zemí musí potýkat nejenom s problémy souvisejícími ...

Krize nebo posun? Saudové plánují vyslat vojáky do Sýrie

Minulý týden Saudská Arábie oznámila odohodlání vyslat své pozemní jednotky do Sýrie do boje s ...

Američané posilují přítomnost v Evropě

Barack Obama pro fiskální rok 2017 (od 1. října 2016) požaduje 3,4 miliardy dolarů pro posílení ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Dlpa
  22:06 22.02.2016

  Těžký život papoušků a cvičených opiček z českého mainstreamu.
  https://vlkovobloguje.wordpres...

  Těžký život papoušků a cvičených opiček z českého mainstreamu.
  https://vlkovobloguje.wordpres...

 • Hanshroch
  23:37 19.02.2016

  Proč by bylo v americkém zájmu destabilizovat Sýrii? No přece proto, že jediným zastáncem jednotné Sýrie je Bašár Asad, spojenec Ruska, Íránu a Číny, což nejsou zrovna velcí ...Zobrazit celý příspěvek

  Proč by bylo v americkém zájmu destabilizovat Sýrii? No přece proto, že jediným zastáncem jednotné Sýrie je Bašár Asad, spojenec Ruska, Íránu a Číny, což nejsou zrovna velcí kamarádi USA, že. Takže USA raději podpoří chaotickou a roztříštěnou Sýrii, která jim nebude tolik "překážet". Logické, ne?Skrýt celý příspěvek

 • BrothersAndSisters
  20:54 19.02.2016

  Před pár dny se tu fenri a Kozulus náramně bavili nad prohlášením Džamily Stehlíkové, že smrt šéfa ruské GRU může souviset s roztřžkou mezi Assadem a zástupci Ruska. Jaká roztržka? ...Zobrazit celý příspěvek

  Před pár dny se tu fenri a Kozulus náramně bavili nad prohlášením Džamily Stehlíkové, že smrt šéfa ruské GRU může souviset s roztřžkou mezi Assadem a zástupci Ruska. Jaká roztržka? Mezi Bašárem a Vladimírem? Nemožné! A smáli se a smáli. Uběhl týden. A co čteme dnes? Neuvěřitelné! Assad se Rusku vzepřel a nesouhlasí s jejich plány v Sýrii http://1url.cz/ittQ8... pokud to je něco hlubšího, už se těším, jak budou proruští pomatenci postupně obracet kabáty po novém směru větru a začnou pomalu Assada zavrhovat. Stejně jako to udělali s Tureckem po sestřelu. Dříve sebevědomé Turecko, co nepodlého diktátu USA, ruský trojský kůň v NATO a dnes ...Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  13:49 19.02.2016

  Taky si myslím, že podporovali (podporují) jak jen mohli. Když uvážíme ty strašidelné analýzy, že AČR má munici na 14 dní konfliktu a tam se bojuje proti pravidelné armádě několik ...Zobrazit celý příspěvek

  Taky si myslím, že podporovali (podporují) jak jen mohli. Když uvážíme ty strašidelné analýzy, že AČR má munici na 14 dní konfliktu a tam se bojuje proti pravidelné armádě několik let...není to sranda uzásobovat. Jen doufám, že ta naše odepsaná munice alespoň částečně sloužila Kurdům.Skrýt celý příspěvek

 • Butrus Butrus Gali
  13:09 19.02.2016

  Ved presne to CIA robi a robila. Ten kabelogram americkej ambasady v Syrii dokazuje, ze Syriu sa snazia ziskat ako sa da. Musia sa vsak krotit, pretoze medzinarodne pravo je proti ...Zobrazit celý příspěvek

  Ved presne to CIA robi a robila. Ten kabelogram americkej ambasady v Syrii dokazuje, ze Syriu sa snazia ziskat ako sa da. Musia sa vsak krotit, pretoze medzinarodne pravo je proti USA a "spojencom" a velmi lahko by ich mohli Rusi a Cina oznacit za podporovatelov terorizmu na zhromazdeni OSN a ziadat prijatie rezolucie. To by media nemohli zamlcat a blamaz pred celou zapadnou verejnostou by bola velmi bolestiva. Dovidenia imidz demorkacie a slobody, ale takym sposobom, ze by to bol tentkrat velky krach.
  USA mohli dobre ziskavat vplyv a robit prevraty a invazie pokial mali ideologickeho protivnika Sovietsky zvaz. Ten bol ideologicky nepriatel a pred zapadnpu verejnostou nebol problem ospravedlnit cokolvek, pretoze ZSSR bola risa zla a pre zastavenie zla treba urobit vsetko. Ruska federacia nedeklaruje ziadne ideologicke atributy, vystupuje ako krajina braniaca iba svoje zaujmy a v pripade Syrie dokonca principy OSN a medzinarodneho prava. Proti takemu protivnikovi sa velmi tazko hlada zivna poda a narativ, ktory by zapadnej verejnosti ukludnil svedomie a presvedcil, ze sa bojuje proti risi zla. Rusko sa snazi hrat geopolitiku tak, aby sa risou za ukazovali coraz viac byt prave USA. Kolonialna velmoc diktujuca celemu svetu podmienky pre svoj vlastny prospech a na skodu ostatnym. Taky imidz sa dlhodobo udrzat neda. Musia hrrat velmi opatrne a nemozu podporit rebelov tak priamo a intenzivne ako to urobili napr. u Mudzahedinov v Afganistane a tym stvorili Al-Kajdu. Stvorili preto cez vselijake zakulisne cesticky ISIL, vyzbrojovali ho, liali tam peniaze, pomahali s vycvikom, naborom, dodavali zbrane, ale to vsetko vacsinou nepriamo cez spojencov Turecko, SA, Katar. Priamo nemozu, lebo by sa definitivne diskvalifikovali ako spravodliva velmoc siriaca demokraciu a ludske prava a zostali by uz asi navzdy iba kolonialna velmoc pouzivajuca prevraty a vojny pre globalnu kontrolu systemov a institucii a pre vlastnu dominanciu nad inymi velmocami. To by znamenalo ale upadok ideologie libertarianizmu v samotnych USA a najma v Europe - klucovom uzemi potrebnom pre vytvaranie obrazu legitimity pomocou suhlasu "celeho vyspeleho sveta", co su de facto vplyvove kolonie USA.

  USA pokial maju neideologickych nepriatelov ako Rusko a Cina sa nevedia s ich starymi ideologiami libertarianskeho globalizmu pohnut z miesta. Otaca sa to porti nim a bud pritvrdia a premenia sa na kvazifaststicky rezim, alebo upadnu, pretoze ich upadok moci bude znamenat zisk moci pre ostatne velmoci. Miltipolarny svet znamena pre USA si ich nastavenim stratu dominancie. Strata dominancie nad medzinarodnymi instituciami bude znamenat nemoznost ovladat burzy, obchod, politiku, OSN, ale hlavne stratu moznosti tlacit pracou nekryty dolar a moznost vyvazat ho na svetovu burzu bez nasledkov pre USA. Taka kriza ako bola v 2008 sa uz nebude moct stat, pretoze toxicke derivaty uz naburze nikto nekupi, pretoze uistenie vlady USA a ratingoviek uz nebude mat ziadnu vahu. Tym toxicke derivaty zostanu v USA a ludia ktori si nabrali nesplatitelne hypoteky pridu o vsetko a skoncia velmi zle, co sa prejavi na zhorsovani zivotnej urovne americanov. V 2008 toxicke derivaty vyviezli na burzu, najma europsku a tam boli derivaty obchodovane za ine akcie, ktore ale uz boli kryte realnymi hodnotami, skutocnymi hospodarskymi aktivitami a nie len natukane na klavesnici v banke ako nesplatitelne sluby do buducnosti. Kto kupil americke toxicke derivaty, vymenil nieco za nic. To bolo mozne len vdaka tomu, ze USA maju velky vplyv a vedia si mocensky vynutit , ze ich derivaty su akceptovane v Europe a vsetkyhc krajinach, kde maju zakladne a vplyv, kde prebehli prevraty a invazie a su tam proamericke vlady. O tot vsetko pridu, pretoze Rusko a Cina su tazki, neideologicki protivnici, proti ktorym stary ideologicky libertariansky narativ nefunguje ako alibi pred zapadnou verejnostou a zapad sa ponori do politickeho upadku, lebo lud nebude suhlasit s otvorenymi agresiami voci neideologickym nepriatelom, ktori navyse maju schopnost znicit vojensky cely zapad. Zapadna verejnost a zapadne elity sa pomaly ale isto zacinaju stavat politickymi nepriatelmi. Nadnarodne spolocnosti uz nebudu moct budovat krasny pohodlny svet, ale bude to skareda a bolestiva hra plna podlosti a bude to vidiet cela verejnost. To sa neda obhajit, pretoze ludia nemaju zaujem stat sa zloduchmi len preto, lebo ich elity sa dostali do vlastnej geopolitickej pasce. Navyse s hrozbou totalneho znicenia. To radsej ludia odmietnu takych lidrov a ich principy a budu sa snazit spolupracovat, ako Nemecko spolupracovalo s Ruskom, kym neboli iniciativou USA dotlaceni do sankcii a rozpadu spoluprace skodlivej pre obe strany.Skrýt celý příspěvek

 • Shania
  17:42 18.02.2016

  Maroš: dobře, prosím nejdřív si ale prosím něco zjisti o tom jak dlouho probíhali protesty, kdy byli zastřeleni první demonstranti, kdy došlo k obléhaní a blokádě celých měst a ...Zobrazit celý příspěvek

  Maroš: dobře, prosím nejdřív si ale prosím něco zjisti o tom jak dlouho probíhali protesty, kdy byli zastřeleni první demonstranti, kdy došlo k obléhaní a blokádě celých měst a kdy protesty přešli v ozbrojené povstání...


  I takovéto základní informace, pokud se ti je nechce hledat jinde, najdeš i na blbé wiki, den za dnem...

  Co bych dělal já? Nevím, naštěstí nejsem diktátor a nemusím dělat rozhodnutí koho nechat popravit, umučit nebo na jaké město dnes shodím barelové bomby.

  Je ale fine, že jsi přidal k US aspoň Turecko a SA, protože pravě tihle v tom měli podstatně větší prsty než všemocná CIA.

  Amíky jsou zcela jistě za celou situaci zodpovědní jako nikdo jiný, ale na rozdíl od vás bych to viděla na pasivitu a neschopnost...

  Kdyby mocna CIA chtěla získat kontrolu nad Sýrii, stačilo jen pořádně podporovat FSA (i nepřímo).Skrýt celý příspěvek

 • Maroš
  16:40 18.02.2016

  Shania napísal: Asad byl ten který se rozhodl postupovat k potlačení povstání silou a následky padají na jeho hlavu. Ono je možno problém aj v tom že tú silu nepoužil dostatočne ...Zobrazit celý příspěvek

  Shania napísal: Asad byl ten který se rozhodl postupovat k potlačení povstání silou a následky padají na jeho hlavu.

  Ono je možno problém aj v tom že tú silu nepoužil dostatočne lebo z počiatku nasadzoval len obyčajných policajtov ktorý to prosto nezvládli.
  Čo by ste asi robil vy keby vám po krajine behajú opozičné oddiely zo zbraňou v ruke?
  A že sú dobre cvičený od Saudou, USA, Turecka niet pochýb...

  Podobné sa stalo na Ukrajine kde Janukovyč odmietol použiť silu a stalo sa to čo sa stalo.. Ak chcete argumentovať tým že berkut strieľal do pokojných a mierumilovných kludne demonštrujúcich občanov pozrite si ako sa chovali demonštranti ku policajtom ešte pred streľbou - Hádzali molotovy, boli dobre vyzbrojený a organizovaný... Koniec koncov ešte nebolo riadne prešetrené kto vlastne strieľal do demonštrantov takže to nieje moc použiteľné.. justus súhlasím s vami.Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  16:11 18.02.2016

  Myslím, že bychom s pravděpodobností hraničící s jistotou mohli říci, že nasvícené bulváry by žily nočním životem a města by nevypadala jak Stalingrad na konci války.

  Myslím, že bychom s pravděpodobností hraničící s jistotou mohli říci, že nasvícené bulváry by žily nočním životem a města by nevypadala jak Stalingrad na konci války.

 • jenikdavid
  14:55 18.02.2016

  Luky: Z hlediska článku je celkem jedno jestly byly v Sýrii dříve problémy s hospodářstvím a pak vměšování se tajných služeb nebo naopak. Z hlediska našich možností nahlednout ...Zobrazit celý příspěvek

  Luky:

  Z hlediska článku je celkem jedno jestly byly v Sýrii dříve problémy s hospodářstvím a pak vměšování se tajných služeb nebo naopak. Z hlediska našich možností nahlednout do hlav zainteresovaných lidí je to jen věc osobního názoru nepodloženým fakty.

  Já jsem svým postem jen chtěl říci, že každá tajná služba má něco v popisu práce a my (kdybychom to věděli s jistotou) buď můžeme a nebo nemusíme s jejich důvody a způsobem práce souhlasit. Nicméně to, že se např. Američani přestanou míchat to záležitostí cizích zemí je utopické, protože to automaticky neznamená, že by tak začali činit i ostatní...a to je to co si nikdo (a zvláště velmoci) nemůžou dovolit risknout.

  Pakliže je tedy Sýrie prací tajných služeb (do jaké míry ale nevíme), pak zpetně s tímto plánem nesouhlasím, nicméně sami nemůžeme s jistotou říci, že i kdyby se do toho nikdo nemíchal, jak by to vypadalo dnes. Možná hůře, možná lépe.Skrýt celý příspěvek

 • mirkulinek
  13:27 18.02.2016

  justus : naprosto s Vámi souhlasím !

  justus : naprosto s Vámi souhlasím !

 • justus
  12:52 18.02.2016

  mirkulinek on by mel bejt popravenej každej fanatik, at je to komunista, muslim, křestan nebo sluníčkář. Fanatici mají nějaký osobní kouzlo, který k nim táhne jednodušší lidi, ...Zobrazit celý příspěvek

  mirkulinek
  on by mel bejt popravenej každej fanatik, at je to komunista, muslim, křestan nebo sluníčkář. Fanatici mají nějaký osobní kouzlo, který k nim táhne jednodušší lidi, když je lidí víc, začína fungovat masová hysterie a propadají tomu i celkem normální lidé.
  Otázka je, jak definovat toho fanatika.

  jinak, tady je výsledek akce našich hrdiných fašistických přátel z ukrajiny
  http://www.novarepublika.cz/20...

  A jeden černej vtip
  víte proč v USA nemůže být barevná revoluce? Protože tam nemají americkou ambasáduSkrýt celý příspěvek

 • mirkulinek
  12:22 18.02.2016

  Je třeba si uvědomit jednu důležitou věc. Není úplně pravda, že by se jednalo o střet sunnité versus šiíté, alawité, drůzové, křesťané a další náboženské menšiny. V první řadě jde ...Zobrazit celý příspěvek

  Je třeba si uvědomit jednu důležitou věc. Není úplně pravda, že by se jednalo o střet sunnité versus šiíté, alawité, drůzové, křesťané a další náboženské menšiny. V první řadě jde o střet náboženského fanatismu se sekularismem !Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  12:12 18.02.2016

  jenikdavid napsal: ...v rozložené zemi se základními problémy... Tady prostě nepřestanou lidi opakovat hrozný bláboly o rozložený zemi, kde jen CIA trošičku využila situaci ...Zobrazit celý příspěvek

  jenikdavid napsal:
  ...v rozložené zemi se základními problémy...

  Tady prostě nepřestanou lidi opakovat hrozný bláboly o rozložený zemi, kde jen CIA trošičku využila situaci "tím že tam neposlala humanitární pomoc se sušenkami a kondenzovaným mlíkem jak to dělá jinde". Je to lež, jenom přebíráte dokola nesmysl, dělal to tu Shania i logik a spousta dalších. V Sýrii se žádný arabský jaro neuchytilo, lifrovali tam ze zahraničí prostředky na ozbrojený radikální terorizmus, cpali tam mercenaries.
  Bordel můžete udělat i ve svobodným státě, vlastně mnohem snadněji. Hlavní obranou je otužilá a sebevědomá společnost, která nenaskáče na špek provokatérům. Ale problém jde udělat kdekoli, když pošlete $ a koordinátory.Skrýt celý příspěvek

 • Shania
  12:08 18.02.2016

  justus: a o co si myslíš, že se Asad pokoušel... nahnat jim takový strach, že si nic nedovolí a represe proti demostrantum, unášení lídí dosáhlo děsivé úrovně.... Jenže tohle ...Zobrazit celý příspěvek

  justus: a o co si myslíš, že se Asad pokoušel... nahnat jim takový strach, že si nic nedovolí a represe proti demostrantum, unášení lídí dosáhlo děsivé úrovně....

  Jenže tohle bylo zvládnutelné.... kdyby nedošlo k masovým dezercím syrské armády, k čemu došlo právě z důvodu jak brutálně bezpečnostní složky postupovali (ukazuje se pro diktaturu není dobrý nápad mít v armádě nevadnoucí většinu....)

  Asad si prostě myslel, že to vyřídí jako vždy předtím, silou a přepočítal se...

  Je uplně jedno jestli to bylo spontánní postaní, nebo řízeno Tureckou tajnou službou, CIA a čímkoliv jiným... Asad byl ten který se rozhodl postupovat k potlačení povstání silou a následky padají na jeho hlavu.

  Po pěti letech masakrovaní civilistů si jen blázen může myslet, že on dokáže udržet zemi pohromadě po válce i kdyby ho okolní země nechali v klidu...což se nikdy nestane....Skrýt celý příspěvek

 • Beld
  11:50 18.02.2016

  Kdyz uz jsme u tech spekulaci :D . Opravdu si myslite , ze je nemozna teorie o tom . Jak USA schvalne rozpoutalo ukrajinskou krizi aby zabranilo stale vetsi kooperaci a spojenectvi ...Zobrazit celý příspěvek

  Kdyz uz jsme u tech spekulaci :D . Opravdu si myslite , ze je nemozna teorie o tom . Jak USA schvalne rozpoutalo ukrajinskou krizi aby zabranilo stale vetsi kooperaci a spojenectvi ruska s EU potazmo nemeckem ? Staci se podivat kolik spolecnych projektu se pred rokem 2014 planovalo . No a ted zacina nova vlna zbrojeni , studena valka a rusaci jsou v izolaci . To ze rusko obsadi po puci na janukovice krym mohli predpokladat . Putin je predvidatelny . Byt nejaky schizofrenni americky patriot tak bych presne tohle udelal . Prakticky si tim zajistili svetovou dominanci na dalsich 10+ let , nez je dohoni cina .


  Ja to vidim tak 50 na 50 ... :)Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 2 z 5