Politické hry, nedůvěra a dvojí přístup USA k otázce Sýrie

Foto: Americký a ruský ministr zahraničí Kerry a Lavrov; ilustrační foto / Public Domain
Americký a ruský ministr zahraničí Kerry a Lavrov; ilustrační foto / Public Domain 

Seymour M. Hersh je americký investigativní novinář, který píše pro The New Yorker. Držitel Pulitzerovy ceny je známý svou reportáži o masakru v My Lai (1969) nebo pojednáním o americkém přístupu k vězňům v Abu Ghraib. Ve svém článku Military to Military publikovaném na serveru London Review of Books představuje Sýrii jako dějiště politických her mnoha významných hráčů, a dokonce jako původce soupeření uvnitř samotných aktérů, jmenovitě USA. Pojďme se na jeho teorii podrobněji podívat a podrobit ji kritice. Článek vyšel původně na On War | On Peace. 

Odlišné pohledy

Hersh uvádí čtenáře do problematiky shrnutím názoru Spojený výbor náčelníků štábů JCS (Joint Chiefs of Staff), poradního orgánu amerického prezidenta a ministra obrany, na otázku americké politiky vůči Sýrii.

Podle JCS je obamova politika vůči Sýrii mylná. Trvá totiž na tom, aby premisa všech vyjednávání o budoucnosti Sýrie byla založena na odstoupení Bašára al-Asada. Navíc představa, že „umírněné" rebelské skupiny jsou schopny jej porazit, je naivní.

Obama je sám polapen v myšlení podobném tomu z doby studené války. Jeho administrativa je fixovaná na Čínu a Rusko, i když by se měla zaměřit na různá teroristická uskupení v Sýrii, zejména tzv. Islámský stát.

Názor JCS vychází z tajného dokumentu, který v roce 2013 představila Výzvědná obranná agentura DIA (Defense Inteligence Agency) ve spolupráci s JCS, vedeným generálem Dempseym. Jedná se o analýzu situace v Sýrii, která byla provedena pomocí takřka všech metod sběru dat (SIGINT, HUMINT, GEOINT, CYBINT atd.). Studie dochází k závěru, že pokud padne al-Asad, padne s ním celá Sýrie a stane se z ní podobný zhroucený stát jako je Libye.

Tento dokument byl přímo v rozporu s přístupem Obamovy administrativy, která dle Hershe od začátku nástupu Obamy do úřadu pracuje na destabilizaci Sýrie pomocí CIA se spojenci, jako jsou Velká Británie, Saudská Arábie a Katar. Destabilizace je prováděna pomocí subvencování různých „umírněných rebelských skupin".

Zbraně jsou těmto aktérům dodávány z Libye přes Turecko. Program má za cíl pomoci opozice v boji proti režimu a postupem času se změnil v přímou přeshraniční podporu jak technickou, tak logistickou a materiální pro skupiny – včetně Jabhat al-Nusry a samozvaného Islámského státu.

Skupiny pokládané za umírněné byly poraženy, nebo se transformovaly do radikálních hnutí a USA tak prakticky podporují teroristické skupiny.

Na to se dle Hershe snažila upozornit DIA mezi lety 2012 a 2014 v čele s generálem Michaelem Flynnem. Na základě jejich prohlášení se tak dělo za neustálého upozorňování civilní administrativy na vážné dopady poražení al-Asada. Součástí těchto upozornění byl zejména fakt, že v Sýrii už žádná umírněná opozice neexistuje a extrémistické džihádistické skupiny drží veškerou kontrolu.

Navíc Turecko nedělá dostatek pro zabránění převozu bojovníků a zbraní přes své hranice a úplně ignoruje vzrůst moci tzv. Islámského státu v Sýrii. Flynn tvrdí, že se Obamova administrativa proti těmto informacím vymezila a podle jeho slov to vypadalo, jako „kdyby nechtěli slyšet pravdu".

JCS a DIA se shodly, že současný politický přístup k Sýrii není funkční, má katastrofální dopad a odstranění al-Asada je nebezpečné pro celý region. Oproti tomu Obamova administrativa zastávala postoj úplně opačný. Postoj, který se dá charakterizovat slovy „kdokoli je lepší, než al-Asad u moci". A jelikož JCS a DIA neuspěli při konfrontaci Obamovy administrativy, rozhodli se jednat na vlastní pěst „mimo politické kanály".

Sdílení informací

JCS a DIA sdíleli své informace o dění v Sýrii s ostatními spojenci s vědomím, že se tyto informace dostanou přes prostředníky až k al-Asadovi. Těmito spojenci byli Německo, Izrael a Rusko. Každá z těchto zemí měla eminentní zájem o Sýrii, ovšem každá z jiných důvodů. Německo se dle Hershe obávalo radikalizace svých šesti milionů muslimů v případě expanze tzv. Islámského státu, Izraeli šlo přímo o bezpečnost svých hranic a Rusko se obávalo ohrožení své základny v Tartu a svého vlivu v regionu.

Došlo tak ke sdílení informací, jejichž rozšíření a použití teoreticky nebylo problémové, ovšem prakticky šlo přímo proti politice Obamovy administrativy. Data, jež byla zasílána vybraným spojencům, zahrnovala informace o situaci v Sýrii a pohybech, popřípadě intencích různých protirežimních skupin.

Nikdy nedošlo k přímému sdílení informací mezi USA a syrským režimem. „Pokud al-Asad zůstane u moci, nebude to díky našim informacím, ale díky tomu, že byl natolik chytrý, aby použil data, které získal od ostatních aktérů, kterým jsme je poskytli v kolektivním zájmu," uvažovalo zhruba JCS.

Obama se o tomto sdílení informací nic nedozvěděl. Tak prakticky paralelně probíhaly dvě operace. První z nich byla Obamova, prováděná CIA, za účelem destabilizace Sýrie a svržení al-Asada. V případě druhé operace se jednalo o sdílení informací spojencům pod taktovkou JCS, která sice teoreticky nebyla v přímém rozporu s Obamou, ale prakticky tyto informace al-Asad využíval k upevnění své pozice.

Dvojí hra

Dle Hershe práce na destabilizaci Sýrie započaly za Bushovy administrativy a pokračovaly i za Obamovy vlády. Server Wikileaks zveřejnil ambasádní korespondenci, ze které vyplynulo, že USA v roce 2006 v čele s tehdejším ambasadorem v Sýrii Roebuckem vypracovaly plán na rozložení Sýrie. „USA musí spolupracovat se Saúdy a Egypťany na navýšení sektářských tenzí uvnitř Sýrie. Nejvíce záleží na zvýšení publicity zásahů al-Asadova režimu proti případným nepokojům, které ukáží sílu disentu (zejména sunnitských muslimů a Kurdů), a tím pádem nestabilitu a slabost syrského režimu."

Navíc musí USA podporovat ,,izolaci Sýrie" pomocí podpory „National Salvation Front". Tu vedl Abdul Halim Khaddam, syrský ex-viceprezident, který byl již dlouhou dobu sponzorován Saúdy a Muslimským bratrstvem. USA na přímou podporu těchto uskupení v roce 2013 utratily kolem pěti milionů dolarů. Navíc v rámci medializace vytvořily v Londýně televizní stanici syrské opozice za účelem nalomení režimu.

Operace pokračovaly i na počátku občanské války a ostatní státy v regionu zvýšily finanční pomoc některým skupinám. Saúdové utratili na podporu rebelů v roce 2013 700 milionů dolarů. CIA v té době již několikátým rokem dodávala zbraně z Libye přes Turecko pro syrskou opozici. Operace byla financována CIA přes spojku v libyjském Benghazí, kde byla hlavním štábem operace americká ambasáda v čele s J.C. Stevensem.

To všechno pod taktovkou Obamova State Departmentu s přímým schválením od prezidenta. Zbraně byly dodávány z Libye do Turecka přes prostředníka firmy „Al-Marfa Shipping and Maritime Services". Tyto informace vyplynuly na povrch díky žurnalistům z The Washington Post.

V roce 2013 začalo JCS sdílet informace se spojenci a v bezpečnostní komunitě v USA se rozšířilo povědomí o tom, že už žádná umírněná opozice neexistuje. Jelikož v té době byly libyjské zbrojní sklady nehlídané, stala se z Libye horká půda pro všechny pašeráky zbraní a proud tohoto vybavení prakticky nebylo možno zastavit. JCS se pokusilo vyjednat s CIA zastavení dodávek zbraní z Libye a postupné zašpuntování převozu zbrojního materiálu přes turecké hranice do Sýrie.

Operace byla úspěšná a al-Asadova pozice se začala vylepšovat. V ten stejný moment ovšem Saúdská Arábie, Katar a Turecko zvýšily své zbrojní dodávky pro Jabhat al-Nusra a tzv. Islámský stát, který se ke konci roku 2013 enormně rozrostl.

V roce 2014 se CIA pokusila domluvit zastavení dodávek zbraní a peněz od Saúdů a Kataru, ovšem bez úspěchu. Také jejich program na cvičení rebelských skupin v Turecku a Jordánsku byl jeden velký neúspěch. Dle Hershe však Saúdové nebyli jediným problémem, jelikož Turecko samo financovalo a zbrojilo tzv. Islámský stát a Jabhat al-Nusru roky.

Možnost spolupráce?

JCS bylo od začátku syrské občanské války v kontaktu s Ruskem, zejména díky dobrému vztahu amerického generála Dempseyho a ruského generála Gerasimova. Vztah mezi špičkami vojenské administrativy vycházel z vědomí, že si Rusko a USA v rámci boje proti terorismu mají co nabídnout. Rusko zná myšlení a modus operandi teroristů.

Navíc má informace o některých nejvyšších vedoucích postavách samozvaného Islámského státu, protože proti některým z nich bojovalo už ve dvou válkách v Čečensku. Navíc se obává radikalizace své nemalé muslimské populace v určitých regionech mimo Čečnu.

Oproti tomu USA mohou nabídnout zkušenosti s výcvikem zahraničních bojovníků. Podle názoru vojenských špiček JCS je tedy spolupráce přinejmenším záhodná. Obama ale s Ruskem spolupracovat v boji proti IS odmítá, a to jak na politické, tak i vojenské úrovni, zejména kvůli ruské anexi Krymu a vedení hybridní války na Ukrajině.

Čína, podle Hershe málo vzpomínaný hráč na poli syrské občanské války, vidí tento konflikt prizmatem problému ve své provincii Xingjang. Bojí se radikalizace své ujgurské populace, a dokonce viní tureckou rozvědku z podněcování a radikalizace tohoto obyvatelstva.

Dle zdrojů z této provincie vycestovalo už několik set bojovníků, kteří se přes okolní země dostali až do centra konfliktu. Sama Čína podporuje al-Asada u moci a slíbila podporu 30 miliard dolarů na obnovu poválečné Sýrie. Samozřejmě to nedělá z humanismu či charity, ale protože vidí geopolitickou příležitost v regionu.

Změna vedení

Generál Dempsey v čele JCS i přes své údajné praktiky vydržel. Flynn z DIA musel kvůli své veřejné kritice postoje Obamovy administrativy opustit svou pozici. Obama se nadále drží svých přesvědčení ohledně Sýrie. Mezi ně patří, že al-Asad musí být zbaven moci, neexistuje možnost spolupráce s Ruskem v boji proti IS, Turecko je silný a důvěryhodný spojenec, a je nutné podporovat ,,umírněnou" opozici vůči al-Asadovi.

Podle Hershe JCS pozoruje s údivem stálou Obamovu podporu Turecku, které bylo z několika odlišných zdrojů obviněno z přímé podpory terorismu v Sýrii. Otázka, kterou si Hersh nakonec pokládá, zní: ,,Proč se Obama navzdory jasným faktům o tureckém působení v Sýrii rozhodl tyto fakta ignorovat?"

Kritický pohled

Shrnuto: Obamova zaslepenost, dlouhodobá podpora teroristických skupin ze Západu, Turecka a Saúdské Arábie, práce na destabilizaci Sýrie trvající od dob Bushovy administrativy a neposlušnost ze strany nejvyššího vojenského poradního orgánu proti vlastnímu prezidentovi. Tedy řada velmi závažných až fantasticky znějících obvinění proti Obamově administrativě. Jak ale Hershův článek obstojí pod tíhou kritického pohledu?

První otázka, kterou si musíme položit, se týká zdrojů. Pro taková obvinění jistě musí existovat mnoho důkazů, abychom je mohli vzít v potaz. Hersh čerpá ze tří zdrojů. Prvním a nejzajímavějším je zdroj úplně anonymní. Jedná se o sérii rozhovorů s vysoce postaveným ,,poradcem" JCS, který je mimo službu.

Dále čerpá z rozhovorů s různými vysoce postavenými činiteli a experty na problematiku, kteří jsou buď v aktivní funkci, nebo mimo pozici, a také s některými americkými politiky. Posledním typem zdrojů je odkazování se na Wikileaks a novinářské zdroje typu Washington Post.

Tedy hlavním zdrojem tohoto článku je jeden anonymní bývalý ,,poradce" JCS. Hersh neříká nic o postavení tohoto poradce, ani o jeho práci pro JCS nebo kontaktech či snad o materiálech, které by mohly podpořit jeho myšlenky (kromě zmiňovaného dokumentu vypracovaného DIA a JCS, jenž ovšem není přístupný). Neexistují jakékoli dokumenty, zprávy, videomateriály, fotografie, tweety... Cokoliv, co by alespoň částečně potvrzovalo jeho teorii.

Hersh používá i ostatní zdroje, ale ani jeden z nich nepodporuje jeho celkové tvrzení a schéma událostí. Rozhovory s experty a politiky se točí kolem problematiky udržení al-Asada u moci a spolupráce s Čínou a Ruskem. Navíc jejich ověřitelnost je přinejmenším diskutabilní. Zdroje z Wikileaks mluví o událostech za Bushovy administrativy a zdroj Washington Post o operaci CIA v Benghází v roce 2012.

Druhou otázkou je jeho samotná teorie. Jak mohl Dempsey, poté co s celým JCS obešel Obamu a jednal prakticky proti zájmům USA v Sýrii, vydržet ve funkci? Jak mohla existovat tato operace, která šla přímo proti zájmům administrativy, bez jejího povšimnutí? Navíc, proč existují zdroje, které mluví o tom, že sám Dempsey je zastánce subvencování rebelských skupin? Oproti tomu Hersh bez podložených zdrojů tvrdí naprostý opak.

Proč bychom tedy této teorii měli věřit? I když chováme k autorovi respekt, tak nemůžeme argumentovat jeho historií. Hersh ve své profesi investigativního žurnalisty odhalil (reálné a fakty podpořené) události jako je masakr v My Lai a aféru Abu Ghraib.

Na druhou stranu autor za poslední dekádu vydal řadu článků, jež jsou stejně fascinující, stejně šokující, ale nikdy ne podložené a vyargumentované jako jeho předchozí odhalení. Analyzovaný článek vypadá jen jako další ze série nepodložených vyfantazírovaných odhalení, která stojí na jednom anonymním zdroji.

Závěrem lze tedy shrnout, že článek, ačkoli velmi zajímavý a šokující, není možné reálně potvrdit či vyvrátit. Události, které Hersh podporuje ze zdrojů jiných než jeho vlastních, jsou reálné, ověřitelné a přinejmenším existující. To se ovšem nedá říct o jeho hlavní teorii, kterou musíme brát s rezervou. Článek ovšem vznesl zásadní otázku, na kterou bohužel neodpovídá. Proč by bylo v americkém zájmu destabilizovat Sýrii?

Redakčně upraveno

Nahlásit chybu v článku


Související články

Války našeho věku

Příprava na budoucí války je palčivou otázkou zaměstnávající generální štáby, mezinárodní ...

Krize a neklid na Balkáně

V posledním roce se vlády v celé řadě balkánských zemí musí potýkat nejenom s problémy souvisejícími ...

Krize nebo posun? Saudové plánují vyslat vojáky do Sýrie

Minulý týden Saudská Arábie oznámila odohodlání vyslat své pozemní jednotky do Sýrie do boje s ...

Američané posilují přítomnost v Evropě

Barack Obama pro fiskální rok 2017 (od 1. října 2016) požaduje 3,4 miliardy dolarů pro posílení ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • justus
  11:37 18.02.2016

  souhlasím s Beldem kdyby ty křiklouny postříleli jako čínani na náměstí nebeského klidu, tak žádná válka nebyla. Jako v každé společnosti, je nejuřvanější menšina. Je jich třeba ...Zobrazit celý příspěvek

  souhlasím s Beldem
  kdyby ty křiklouny postříleli jako čínani na náměstí nebeského klidu, tak žádná válka nebyla. Jako v každé společnosti, je nejuřvanější menšina. Je jich třeba jen 5 procent, ale řvou jako by mluvili za celý národ. A podplacená media jim udělají reklamu. Ukrajina je zářný příklad, kdy několik křiklounů s podporou medií rozpotalo válku s tisíci oběti.
  A stádo lidí je stejný jako stádo dobytka. Chová se úplně stejně.

  Samozřejmě, že příčin je mnoho, od korupce, přes nevymahatelnost práva až po nespokojenost se životem. Ale to většinou nestačí. Musí být vnější impuls.
  židé udělali Musoliniho
  němci Lenina
  amíci Hitlera, Noriegu, a většinu diktátorů 20 století

  nicméně jak mi říkal v 80 letech jeden zámečník bez ruky ve fabrice poté co jsem nastoupil po vyučení.
  každá revoluce má 4 kroky:
  1. uchopení moci
  2. uchopení peněz
  3. legalizace moci
  4. legalizace peněz

  On Ruda byl slovák a sloužil v SS a pak přeběh k partizánům. Ale tohle si do dneška pamatuji a plně s ním souhlasímSkrýt celý příspěvek

 • jenikdavid
  11:35 18.02.2016

  Vměšování se tajných služeb kohokoliv kamkoliv je zcela normální a potřebné, zvláště v případě světových velmocí. Neumím si představit, že by se zkrátka amíci rozhodli, že od teď ...Zobrazit celý příspěvek

  Vměšování se tajných služeb kohokoliv kamkoliv je zcela normální a potřebné, zvláště v případě světových velmocí. Neumím si představit, že by se zkrátka amíci rozhodli, že od teď nebudou nic aktivně dělat a budou jen pasivně přihlížet jak pracují ostatní tajné služby. Asi jde jen o to, jakým způsobem to dělají, s čímž nemusíme pak souhlasit. Když nic jiného, Sýrie je přeci jen vrcholným lákadlem pro zpravodajce - v rozložené zemi se základními problémy je snažší docílit celostátních změn než ve stabilních demokratických zemích. Další otázkou pak jen je, aby se to nevymklo kontrole, protože všichni jsou jen lidé a nikdy nic nejde přesně podle plánu.

  Co se pak týče onoho vystupování vůči veřejnosti navenek, tak snad je každému jasné, že se do novin zkrátka říká to, co chce většina veřejnosti slyšet. Na rozdíl od diktátorských režimů tu máme volební období a každý politik si pak rozmyslí, jestli chce mít v ulicích demonstrace v řádech stovek a nebo v řádech statisíců lidí.

  Rovněž nepochybuji o tom, že právě v Sýrii působí více zpravodajských služeb, které navzájem o své činnosti ví a proto i např. Merkelová má jestli ne úplný tak ale jistě celkem ucelený obrázek o tom, co tam Američani dělají a co se jim drobí pod rukama…

  No a ty důvody ? Jednak jak jsem psal už jen proto, že můžou (CIA ego), jednak protože chtějí (původní plány na vývoz demokracie) a nebo protože musí (strategická poloha území, nebezpečí ovládnutí jinými zpravodajci, atd...)Skrýt celý příspěvek

 • Muhaha
  10:30 18.02.2016

  To pouštění informací DIA a JCS Rusku není samo o sobě ničím, nad čím by se muselo zdvihat obočí. Nevím, proč se z toho dělá "bombastické" odhalení. Informace si předávají pořád. ...Zobrazit celý příspěvek

  To pouštění informací DIA a JCS Rusku není samo o sobě ničím, nad čím by se muselo zdvihat obočí. Nevím, proč se z toho dělá "bombastické" odhalení. Informace si předávají pořád. Musel bych znát konkrétní obsah jednotlivých zpráv, aby se dalo posoudit, zda jejich postoupení poškozovalo záměry Obamových poradců a tím i "jeho" politiky vůči Sýrii a na BV obecně.

  A skutečnost, že jsou armádní špičky ze zahraniční politiky komunitního pohádkáře zoufalé (na BV zvlášť), je známá několik let nazpět.

  Na druhou stranu je pravděpodobné, že Hersh (ostatně jako každý novinář) svým "odhalením" pomohl - někde je trochu přisochal, jinde přibarvil - aby z nich mohl splést jednotný, logicky vypadající narativ.

  No a tak je, podle mě, na místo nelichotivé reality (stále se chaoticky měnících, nedomyšlených strategií) najednou předkládán silný příběh o zarputilém a tajně vedeném boji mocenských špiček USA proti sobě, které si vzájemně hatí své plány a výsledek tomu odpovídá.Skrýt celý příspěvek

 • Beld
  10:27 18.02.2016

  Kdyby se Asad na zacatku povstani zachoval jako saudove a poslal hned armadu a ne policajty a par desitel lidi postrilel , tak treba valka byt nemusela :D . On hned ten uvodni ...Zobrazit celý příspěvek

  Kdyby se Asad na zacatku povstani zachoval jako saudove a poslal hned armadu a ne policajty a par desitel lidi postrilel , tak treba valka byt nemusela :D . On hned ten uvodni stret naznacoval ze to necekal , vice obeti mela policie nez povstalci ... A s jejich podporou ze strany SA to jinak dopadnout nemohlo . Jinak vetsina sunitu v zemi samozrejmne asada pred valkou podporovala .Skrýt celý příspěvek

 • Jan Grohmann
  10:19 18.02.2016

  sanityangel1: Větší podpora pro Asada je rozhodně vše, jen ne zajímavé: Každý teroristický nebo diktátorský režim (a tak funguje i Islámský stát) je pro větší skupinu lidí ...Zobrazit celý příspěvek

  sanityangel1: Větší podpora pro Asada je rozhodně vše, jen ne zajímavé: Každý teroristický nebo diktátorský režim (a tak funguje i Islámský stát) je pro větší skupinu lidí přijatelnější než chaos a nejistota. Jednoduše Asad byl lepší než tohle, stejně jako by byl Hitler (teatrálně řečeno). Osobně pro Asadovi nic nemám, ale tohle není argument, který by ukazoval na nějaké morální kvality nebo lidskost Asada.

  Co se týče důvodu, proč se Sýrie destabilizovala: šlo o kombinaci zkorumpované a neschopné vlády (úředníků), kteří se nebyli schopni vyrovnat se se společenskými otřesy vyvolané mnohaletým suchem a neúrodou. Ostatně jak se píše v Britských listech.Skrýt celý příspěvek

 • mirkulinek
  09:09 18.02.2016

  Kruan : takže ještě jednou. Napsal jste, "Ale převážná část obyvatelstva - a to jsou sunnité měli a mají ve státní správě zanedbatelný podíl." //// Já vám předložil jasné důkazy o ...Zobrazit celý příspěvek

  Kruan : takže ještě jednou. Napsal jste, "Ale převážná část obyvatelstva - a to jsou sunnité měli a mají ve státní správě zanedbatelný podíl." //// Já vám předložil jasné důkazy o tom, že za A.) lžete, za B.) jste v otázkách blízkého východu nevzdělaný, za C.) kombinace obou možností dohromady. Proto Vás žádám, aby jste v diskuzi používal FAKTA a né svoje dojmy čí průjmy. Pouze mystifikujete čtenáře. Děkuji
   
  Osočování uživatele Kruana smazáno. AdminSkrýt celý příspěvek

 • Klimesov
  08:53 18.02.2016

  Článek je hodně zajímavý, ovšem každá mince má vždy dvě strany. Ono kupříkladu samotný začátek destabilizace Sýrie nemusel být vyvolán ani tak cizím státem jako spíše ...Zobrazit celý příspěvek

  Článek je hodně zajímavý, ovšem každá mince má vždy dvě strany. Ono kupříkladu samotný začátek destabilizace Sýrie nemusel být vyvolán ani tak cizím státem jako spíše přirozenějšími pochody v lidské společnosti.
  Tady odkaz k zamyšlení nad tím co se dělo v Sýrii ještě před nepokojema a samotným konfliktem.
  http://blisty.cz/art/64585.htm...

  Pak už stačilo jen situace využít nebo spíše zneužít.Skrýt celý příspěvek

 • Butrus Butrus Gali
  23:29 17.02.2016

  SYria ma pre USA a V. Britaniu velku cenu, pretoze posledne dve storocia bola centrom mocenskych hier Britanie a Ruska. Potebuju ju preto, lebo v sulade s geopolitickymi ...Zobrazit celý příspěvek

  SYria ma pre USA a V. Britaniu velku cenu, pretoze posledne dve storocia bola centrom mocenskych hier Britanie a Ruska. Potebuju ju preto, lebo v sulade s geopolitickymi vychodiskami Mackindera USA a Britania potrebuju ziskat kontrolu nad centralnym uzemim vnutorneho polmesiaca, ktory kontroluje pristup na hlavny ostrov svetoveho superkontinentu Heartland - najvyznamnejsieho geopolitickeho uzemia sveta - v podstate dnesne centralne Rusko. Potrebuju ju ziskat, pretoze Syria predstavuje klucove tranzitne uzemie medzi piatimi moriami: Cervenym, Stredozemnym, Ciernym, Kaspickym a Arabskym zalivom. Bez kontroly tohto uzemia dlhodobo neexistuje moznost mat vplyv nad vyvojom celeho BV. Kratkodobo sa daju robit vojny a prevraty a burlivo menit vyvoj krajin, ale dlhodoby vplyv zavisi od kontroly klucovych geostrategickych uzemi, koridorov, tranzitnych uzlov a zdrojov.

  USA uz v 2006 popisali metody na podporu sektarskeho nasilia v Syrii a tym chceli dosiahnut odstranenie Assada a ziskanie vplyvu nad Syriou. Tu je ten odhaleny kabelogram americkej ambasady v Syrii aj so vsetkymi metodami rozvratu spominanymi aj v clanku vyssie.

  https://wikileaks.org/plusd/ca... Skrýt celý příspěvek

 • sanityangel1
  23:19 17.02.2016

  Pro Kruana: http://literarky.cz/blogy/tere... Zajímavý je v tomto směru komentář nedělníku tureckého listu Zaman, který ...Zobrazit celý příspěvek

  Pro Kruana:
  http://literarky.cz/blogy/tere...

  Zajímavý je v tomto směru komentář nedělníku tureckého listu Zaman, který připomíná, že Asad má dnes mnohem větší podporu než v roce 2011; bez ohledu na nálepky „šíitského diktátora“ za ním stojí sunnité, křesťané, drúzové i šíité; je dnes s to opětovně ovládnout Aleppo, protože má dostatečnou podporu vnějších spojenců;Skrýt celý příspěvek

 • mirkulinek
  23:14 17.02.2016

  Kruan napsal : Ano, v Asadově státní správě se vyskytovali a vyskytují alavité, drůzové, šiíté (nevím o křesťanech, natolik tu oblast nesleduji). Ale převážná část obyvatelstva ...Zobrazit celý příspěvek

  Kruan napsal : Ano, v Asadově státní správě se vyskytovali a vyskytují alavité, drůzové, šiíté (nevím o křesťanech, natolik tu oblast nesleduji).

  Ale převážná část obyvatelstva - a to jsou sunnité měli a mají ve státní správě zanedbatelný podíl.

  ////// Sám píšete, že oblast nesledujete. Z toho co píšete je to očividné. Doporučil bych sbírat více informací, číst, vzdělávat se a méně psát hlouposti....
  Jen pro příklad....

  Předseda vlády - Wael Nader al-Halqi - sunnita
  místopředseda - Fahd Jassem al-Freij - sunnita
  místopředseda - Walid Muallem - sunnita
  ministr obrany - Fahd Jassem al-Freij - sunnita
  atd. atd....Skrýt celý příspěvek

 • sanityangel1
  22:48 17.02.2016

  To jsk1: Muzes mi prosim vysvetlit, jak Tvuj komentar souvisi s timto clankem? Jedna se totiz o typicky ukrok stranou a snaha o odvedeni pozornosti. Rozhovor s generalem ...Zobrazit celý příspěvek

  To jsk1:
  Muzes mi prosim vysvetlit, jak Tvuj komentar souvisi s timto clankem? Jedna se totiz o typicky ukrok stranou a snaha o odvedeni pozornosti.

  Rozhovor s generalem Flynnem:
  https://www.youtube.com/watch?...

  Jinak zajimavy clanek je zde ohledne mozneho vyvoje:
  http://thesaker.is/week-eighte... Skrýt celý příspěvek

 • Kruan
  21:11 17.02.2016

  Petr M: nedá mi to, ale kde jsi přišel k této pohádce o tisíci a jedné noci? "Alavité, vládnoucí v Sýrii v čele s Asadem jsou poslední střípky mírového islámu, věří v karmu, ...Zobrazit celý příspěvek

  Petr M: nedá mi to, ale kde jsi přišel k této pohádce o tisíci a jedné noci?

  "Alavité, vládnoucí v Sýrii v čele s Asadem jsou poslední střípky mírového islámu, věří v karmu, reinkarnaci, jsou velice tolerantní vůči jiným náboženstvím, proto si tam před nepokoji mohli sunité, šijité, kurdové, arméni, drůzové, židé, křesťané poklidně společně žít."

  Karma, reinkarnace? Tak to by asi neprošlo nejen u muslimů, ale ani u křesťanů ani židů natož v Ruském pravoslaví. Kam na to chodíš? Indie a Budha je od Sýrie trochu dál. Klan Asadů již svoji toleranci několikrát předvedl a mrtvé již nikdo nespočítá.

  Nevím nevím, co by na tvůj příspěvek řekl moskevský patriarchaSkrýt celý příspěvek

 • Kruan
  20:29 17.02.2016

  Luky: hele, klid, neryj mi do Zelky :-) Jestli se v Sýrii rozhodli si navzájem řezat makovice, jejich věc. Jen si myslím, že pokud vyhraje strana, která je výrazně menšinová, ...Zobrazit celý příspěvek

  Luky: hele, klid, neryj mi do Zelky :-)

  Jestli se v Sýrii rozhodli si navzájem řezat makovice, jejich věc. Jen si myslím, že pokud vyhraje strana, která je výrazně menšinová, tak to asi nebude nikdy dělat dobrotu a nepomohou tomu ani nálety z Ruska přes Irán nebo z kterékoli jiné strany. Zavání to imperiálním vměšováním, což umí Rusko stejně jako pár ostatníchSkrýt celý příspěvek

 • Luky
  20:10 17.02.2016

  ..jen piš - co horšího se může stát, než že se potkáme v Banánistánu? ;)

  ..jen piš - co horšího se může stát, než že se potkáme v Banánistánu? ;)

 • Sorge-227
  20:01 17.02.2016

  Mozem tu pisat aj nozory ktore sa nezhoduju s autorom tohoto clanku? Alebo ma budu zasa cenzurovat?

  Mozem tu pisat aj nozory ktore sa nezhoduju s autorom tohoto clanku? Alebo ma budu zasa cenzurovat?

Načítám diskuzi...

Stránka 3 z 5