Poučení z polské aféry: Bezpečnost státu nelze přenechat politikům

Poučení z polské aféry: Bezpečnost státu nelze přenechat politikům
Plán použití ozbrojených sil Polské republiky WARTA -00101 Sebeobranná operace (Zvětšit)

Za měsíc se v Polsku uskuteční parlamentní volby. V právě probíhající volební kampani jsou otázky bezpečnosti hlavním tématem. Není divu. Plnohodnotná ruská invaze na Ukrajinu konečně změnila vnímání bezpečnosti Polska a regionu. Ukrajinský boj s ruskou armádou zvýšil zájem veřejnosti o vojenská a obranná témata.

Pro mnohé je postoj ukrajinských ozbrojených sil – před válkou nepříliš dobře hodnocených –, posledních 19 měsíců úspěšně vzdorující agresi ruské armády (považované za „druhou armádu světa“), příkladem a empirickým důkazem porazitelnosti ruské armády. Ukrajinskou lekci nelze skutečně přeceňovat, neboť poměrně důležitým prvkem v diskusi o bezpečnosti Polska byla prostá nedůvěra v možnost úspěšně vzdorovat „jaderné velmoci“. 

Nebudu popisovat genezi a důvody proč tolik představitelů polských elit – politických a vojenských, ale i řadových občanů – bylo jednoduše přesvědčeno o marnosti úvah klást Rusku vojenský odpor. Každopádně nedůvěra ve vlastní síly měla na prováděnou politiku značný vliv. Polskou bezpečnostní politiku posledních desetiletí lze shrnout do jedné věty:
„Polsko jako středně velký stát je ekonomicky a demograficky příliš slabé na to, aby mohlo postavit ozbrojené síly schopné klást účinný odpor hrozbám revizionistické politiky Ruska. Bezpečnost Polska proto závisí na politických řešeních založených na mezinárodních aliančních závazcích.“

Shoda v této otázce sjednotila politiky všech politických stran. Proto byl obecný směr vývoje polských ozbrojených sil (SZ RP) po vstupu do NATO zaměřen na přeměnu polských ozbrojených sil v expediční síly – použitelné pro vedení operací mimo území Polska –, jak dokládá geneze polského programu kolového obrněného vozidla Rosomak popsaná v jiném článku.

Aktivní účast v zahraničních misích, úzká spolupráce s USA – jak dokládá například nepříliš chvályhodný příběh poskytování infrastruktury americkým tajným službám, která byla využívána k nelegálnímu zadržování osob podezřelých z terorismu – měla ve strategii politiků sloužit k nákupu „bezpečnostní politiky“. V tomto kontextu je třeba chápat snahy Varšavy o vybudování prvků amerického protiraketového štítu na polském území, stejně jako obecné snahy o jakoukoli přítomnost ozbrojených sil USA na polském území či účast na programu jaderného sdílení (Nuclear Sharing).

Důvodem byla dilemata Varšavy. Ta byla na jedné straně přesvědčena, že jedinou správnou bezpečnostní politikou je stoprocentní závislost bezpečnosti Polska na vojenském potenciálu zemí NATO a ochota západních zemí plnit své alianční závazky. A s tím související podřízení polských ozbrojených sil potřebě systému kolektivní bezpečnosti.

Na druhé straně stálá nejistota vyplývající z vědomí existence dohody – Zakládajícího aktu NATO s Ruskem NRFA (NATO Russia Founding Act) z roku 1997, který byl Západem poměrně striktně dodržován i po událostech roku 2014. Samotná historická zkušenost Varšavy ukazovala na potřebu politiky „důvěřuj, ale prověřuj“. Pro Varšavu ideální řešení představuje trvalá přítomnost kontingentu sil NATO (s dominantní rolí USA) východně od Visly, v severovýchodní části země.


Ministr obrany Blaszczak na provládní státní televizi TVP vysvětluje zveřejnění dokumentu. Podle něj opozice „masově likvidovala vojenské jednotky na východě Polska“

Taková přítomnost – infrastruktura, vojáci spolu se svými rodinami – je ve vnímání politiků tmelem přítomností Polska v západních strukturách, neohrozitelné žádnou revizionistickou politikou Ruska.

Jak víme, ani po událostech z února 2022, tomu tak zdaleka není. V Polsku je v současné době umístěn kontingent vojsk NATO. Jedná se však o nestálou přítomnost s poměrně vysokou rotací vojáků. Infrastruktura NATO budovaná na území Polska (APS, Camp Kosciuszk, V Corps) se nachází v západní části země – poměrně daleko od míst pravděpodobného případného konfliktu.

A v této souvislosti se vracíme k politice – festivalem absurdních slibů během volební kampaně. Strana Právo a Spravedlnost (PiS), bojující o třetí volební období, poměrně úspěšně vnutila jako příznačný motiv volební kampaně téma bezpečnosti. Na pozadí bezpečnosti lze příznivě prezentovat úspěchy vlády. Zejména na pozadí jejich hlavního politického soupeře.

To vše má vyvolat dojem reálné práce vlády k vybudování polské armády o síle 300 000 vojáků. Velká armáda a rekonstrukce tzv. východní zdi, tedy sítě posádek umístěných na východ od Visly, má být zahrnuta do dalších prohlášení polské vlády. Prohlášeních strategické povahy. V souvislosti s událostmi na Ukrajině – zvěrstvy páchanými vojsky ruského agresora a tragédií civilního obyvatelstva uvězněného v silně urbanizovaných oblastech bojů – polské úřady oznamují budování armády schopné zabránit invazi na teritorium Polska.  

Aby zvýšila dojem na veřejné mínění, rozhodla se strana PiS pro poněkud dvojsmyslné gesto.

V neděli 17. září (výročí útoku Sovětského svazu na Polsko v roce 1939) zveřejnil polský ministr obrany Mariusz Blaszczak výňatky z dokumentu nazvaného Plán použití ozbrojených sil Polské republiky WARTA-00101 Samostatná obranná operace.

Dokument vypracovaný v roce 2011 byl původně klasifikován jako „přísně tajný“, nicméně v roce 2013 byl poměrně rychle snížen jeho stupeň na „tajný“, což naznačuje rychle vypracování nového obranného dokumentu. Odtajněn byl v červenci 2023. Tato data nejsou náhodná. Máme totiž co do činění s rychle zastaralým dokumentem a jeho účelové využití ve volební kampani.

Byly zveřejněny výňatky ze dvou stran dokumentu s následujícím obsahem:

c. Oblast působnosti
(1) Tento plán reaguje na ustanovení Politické směrnice o strategické obraně Polské republiky v odstavci 105, str. 26. definující nutnost zohlednit scénář samostatného vedení strategické kombinované obranné operace polskými ozbrojenými silami až do příchodu SRR (sil rychlé reakce - pozn. red.), a v odstavci 106, str. 26, který určuje dobu trvání těchto operací „ale ne déle než po dobu 10 až 14 dnů.

V situaci agrese proti Polsku přistoupí SZ RP k obraně území, vzdušného prostoru a teritoriálních vod s cílem co nejvíce zdržet tempo útočné operace nepřítele a zastavit jeho postup na nejzazším toku řek Visly a Wieprz.

V páté etapě, po ústupu do strategického perimetru, bude hlavní úsilí soustředěno na zastavení postupu nepřítele a udržení předmostí na pravém břehu Visly v oblastech č. 1. Grudziądz, Toruň, Bydhošt a č. 2. Otwock, Garwolin, Ryki, jakož i na zabezpečení příjmu SRR.

Jaké závěry lze vyvodit z publikovaných úryvků?

Inu – nic nového. Zveřejněné výňatky neobsahují žádné nové informace. Alespoň pro člověka jen průměrně zběhlému v bezpečnostní problematice (jako je autor tohoto textu). Obrana Polské republiky byla založena na manévrovacích zdržovacích akcích a na opření se o strategické hranice linii řek Visla a Wieprz. Naznačené oblasti „předmostí“ na pravém břehu bylo také snadné vytipovat – v oblasti Bydhoště, Toruně a Grudzionze plánoval Tuchaczewski v roce 1920 překročit Vislu (opakoval manévr Ivana Paskeviče ze září 1831). Úsek Visly jižně od Varšavy (Otwock, Garwolin, Ryki) je podobný místu soustředění polské armády při protiofenzívě od řeky Wieprz v srpnu 1920 (bitva o Varšavu), je to také místo, kde Rudá armáda (8. gardová armáda 1. běloruského frontu) překročila Vislu v červenci 1944 (warecko-magnuszewské předmostí). 

Zveřejnění citovaných pasáží tedy jen stěží poškozuje bezpečnost Polska. Nejvíce škodí samotný fakt, že se za účelem politického „okopávání kotníků“ se odstraňují doložky o utajení z dokumentů, které neměly být odtajněny několik dalších desetiletí.

V podstatě jedinou zajímavostí je informace o nasazení aliančních sil rychlé reakce na polském území do 10 až 14 dní po vypuknutí konfliktu. Těžko říci, zda tyto předpoklady měly nějaký pevný základ. Možná byly jen zbožným přáním vyplývajícím na jedné straně z poměrně střízlivého hodnocení stavu tehdejších SZ RP při střetu s Ruskem. Nebo bylo nutné „osladit“ si velmi hořkou pravdu o stavu bezpečnosti Polska.

Alianční síly rychle reakce VJTF (Very High Readiness Jont Task Force), které vznikly po summitu Severoatlantické aliance v Newportu (2014), mají pouze 40 000 vojáků v různých formacích (od speciálních sil po námořnictvo).  VJTF potřebují týden ke svému nasazení. Při uvědomení si reálii roku 2011 šlo spíše o „srdceryvný“ předpoklad Varšavy, neboť na alianční síly schopné reálně ovlivnit výsledek války by musela Varšava čekat mnohem déle.

V každém případě strana PiS v rámci předvolební kampaně zveřejnila úryvky z dokumentu ve snaze posílit zprávu o připravenosti vlády Donalda Tuska předat 40 % polské země Rusům bez boje. Toto sdělení je samozřejmě silně zmanipulované a záměrné. Vždyť druhý úryvek jasně píše o úkolu polské armády od počátku co nejvíce oddálit akce agresora.

Naznačená hranice řek Visla a Wieprz je definována jako konečná hranice, tzn. že v rámci manévrových operací nesmí nepřítel za žádných okolností překročit zmíněné řeky. Opět to není nic objevného. Visla jako velká a poměrně obtížná vodní překážka je z hlediska operačního umění přirozenou překážkou. Její překročení dává agresorovi poměrně velkou volnost při volbě dalšího směru útoku (jde o vstup do operačního prostoru). Na druhou stranu obránce nemá v podstatě žádné opěrné body pro svou obranu – terén je rovinatý s poměrně rozsáhlou silniční a železniční infrastrukturou. Proto obránce musí za každou cenu zabránit nepříteli překročení této linie.

Takové nuance se samozřejmě ztrácejí v zápalu „předvolebního boje“. Strana PiS ústy premiéra, ministra obrany a dalších politiků straší voliče připomínáním příběhu ukrajinského města Buča – jehož obyvatelé se stali obětí vyvražďování ruské armády.

Zde se bohužel dostáváme k jádru problému. Navzdory vážnosti situace a závažnosti tématu není šance na seriózní diskusi o bezpečnostní strategii.

Opozice, stejně jako vysloužilí vojenští důstojníci dosazení do nejvyšších funkcí, se neumí povznést nad úroveň pískoviště – a tak je třeba přistupovat k hysterickým odpovědím o tom, jak si ministr „dovolil zveřejnit zastaralý tajný dokument“ – přestože tyto materiály nepřinesly nic nového.

A že je o čem diskutovat. Pomineme-li již zmíněný zjednodušený výklad, bylo vždy možné prezentovat motivace vedoucí k vypracování koncepce. Samotná koncepce obrany na Visle je rozhodně starší a přesahuje rámec vlády Občanské platformy (OP). Podobné plány vznikaly již na počátku 90. let po rozpadu Sovětského svazu a Varšavské smlouvy. Před vstupem Polska do NATO v roce 1997 vznikla řada analýz a koncepcí samostatných obranných operací.


Visla / Kmusser, CC BY-SA 3.0

Máme zde vlastně příklad strategického dilematu. Podobné dilema řešila i druhá Polská republika (1918 – 1945). Dnes, stejně jako před téměř 90 lety, úřady ve Varšavě čelí podobnému dilematu. Tehdy v tváří tvář vidině války s Německem se Varšava musela rozhodnout, zda nechá vojska agresora vstoupit do vojvodství Slezska, Velkopolska a Pomořanska – provincií, o něž se vedl spor – a zda založí svou obranu na výhodnějších a kratších hranicích ve středním Polsku.

Nebo se utkat již na hranicích státu a odsoudit se tak k boji v roztažených nevýhodných pozicích. V obavě z příliš rychlého obsazení a anexe pouze sporných oblastí (tj. zmíněných pohraničních vojvodství) se Varšava rozhodla pro druhou možnost, tedy pro pohraniční boj. Ten ale rychle prohrála a přišla o všechno. Z hlediska politiky správné rozhodnutí. Z vojenského hlediska rozhodnutí naprosto katastrofální.

V současné době úřady svým způsobem opakují heslo Edwarda Rydz-Śmigły „nevzdáme se ani knoflíku“ a poukazují na nutnost bránit Polsko již na hranicích. Důvodem jsou škody a utrpení obyvatelstva způsobené i krátkodobou ruskou okupací. Podle nich lze jen obtížně získat zpět ztracené území.

To jsou nepochybně závažné argumenty. Nicméně opoziční politici – pokud jsou seriózní a připravení na převzetí vlády – mohou snadno položit současnému ministerstvu obrany nepříjemné otázky. Velmi nepohodlné otázky schopné podkopat narativ o platnosti koncepce obrany na předsunutých hranicích. Ale také podkopávající koncepci volební kampaně PiS, podle které tato strana obnovuje armádu zničenou opozicí.

Například aby bylo možné hovořit o obraně a odstrašení nepřítele na předsunutých hranicích, je třeba mít nejprve síly připravené k neprodlenému rychlému zásahu. To je zjevně v rozporu s potřebou komplexně přezbrojit polskou armádou novou technikou – o to naléhavěji, že si to stále více vynucuje darování techniky ukrajinské armádě. Vysoká připravenost je v ještě větším rozporu s rozsáhlými plány na rozšíření polské armády – kdy ministerstvo obrany chce téměř zdvojnásobit struktury polské armády. Tady a teď. K zahájení procesu vytváření nových jednotek jsou proto vojáci vysíláni ze stávajících praporů a brigád – stávající jednotky jsou tedy oslabovány. Nalitím čaje do více šálků se více čaje neudělá. A to je bohužel plán ministerstva obrany. A tyto nepříjemné otázky autor textu neslyšel ani od opozice, ani od komentátorů. Stejně tak nikdo nepoukázal na to, že polská armáda, a to bez nutnosti spěchat s vytvářením nových jednotek, je silně zatížena úkoly – střeží hranice s Běloruskem a provádí rozsáhlý výcvik Vojsk teritoriální obrany (WOT) a dobrovolné základní vojenské služby (DZSW).

Skutečná činnost ministerstva obrany jednoduše neodpovídá deklarovaným záměrům. Nelze současně budovat nové divize a přezbrojovat armádu technikou nové generace. V současné době polské armádě chybí lidé i technika na vyzbrojení tří kompletních divizí. Co teprve pět divizí? Pokud Varšava chce skutečně zvýšit připravenost polských ozbrojených sil, nejnovější technika a noví vojáci musí být logicky začleněni do 11 existujících obrněných a mechanizovaných brigád (700 tanků, 350 houfnic a 1300 BVP). A teprve poté lze začít s formováním nových.

Nově kupovaná technika jde ale do nově formovaných jednotek. Kádry tvořící „jádro“ nových praporů pochází ze stávajících jednotek. Staré brigády jsou oslabovány a nové ještě nejsou připraveny. Celkově se tedy úroveň připravenosti polské armády snižuje, místo aby se zvyšovala. Pochopitelně Rusové na Polsko dnes nezaútočí. Někteří lidé si však neuvědomují čas do získání bojové připravenosti pěti divizí. Nebude to ani za rok, ani za pět let.

To vše ruší jakékoliv výcvikové plány regulérních jednotek schopných rychlé reakce na hranicích Polska. A nevycvičená armáda je nepřipravená armáda.

Do širší polemiky o zdržovací strategii či pohraniční bitvě se nikdo nepouští. Existence WOT – která byla mimochodem vděčným terčem útoku na současný tým na ministerstvu obrany – je zcela ignorována. Sedm let budovaný útvar nedosáhl plánovaných rozměrů / struktur. Není ani připraven k operacím kvůli nedostatku vybavením například protitankových zbraní. Slavné Javeliny byly pořízeny pro WOT se sotva 110 odpalovacími zařízeními, což v praxi stačí pro dvě až tři špatně vyzbrojené brigády.

Takové nepříjemné otázky bohužel během podzimního volebního tažení neuslyšíme. Snad za čtyři týdny, až utichne předvolební licitace „silnější je ten, kdo řve více“, si ministerstvo obrany – ať už to bude kdokoli – uvědomí, že volební kampaň skončila a je čas připravit se na skutečnou kampaň.

Každopádně chování politiků a dalších důležitých činitelů, kteří mají přímý vztah k bezpečnostnímu systému státu, lze jen stěží nazvat jinak než anti-příkladem. Takto nelze diskutovat o otázkách souvisejících s bezpečnostní strategií státu. Veřejnost musí být informována. Samozřejmě v mezích zdravého rozumu, vyplývajícího z potřeby zachovávat nezbytná tajemství. Nikoliv strašena. Bezpečnost nesmí být polem pro demagogii nebo politické hašteření.

Zvláště když za hranicemi již probíhá válka.

Autor je polským korespondentem Armádních novin, který si přeje zůstat v anonymitě.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Klíčové dilema České republiky. Bojovat nebo nebojovat po boku Polska

V Evropě 21. století běžně zaznívají hlasy popírající smysl a potřebu vynakládat značné částky na ...

PREMIUM NÁZOR z Polska: Strategické zájmy České republiky a Pax Americana

Když jsem před více než rokem napsal své krátké zamyšlení nad strategickými dilematy České ...

PREMIUM Aféra ruské střely Ch-55 nad Polskem: Varování z Polska pro ostatní

V Polsku je nyní tématem číslo jedna nález zbytků ruské střely s plochou dráhou letu Ch-55. Střela v ...

PREMIUM Polský pohled na modernizaci mechanizovaných jednotek Armády České republiky

Nákup bojových vozidel pěchoty (BVP) CV90 a tanků Leopard 2A8 je pro vojáky AČR jistě velkou úlevou. ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • PavolR
  12:22 27.12.2023

  O fluktuácii v poľskej armáde za rok 2023 - odišlo takmer 19k vojakov:
  https://twitter.com/wolski_jar...

  O fluktuácii v poľskej armáde za rok 2023 - odišlo takmer 19k vojakov:
  https://twitter.com/wolski_jar...

  • Lukas
   20:15 27.12.2023

   Normalne... Media regularnie "alarmuje" o ilości odchodzących żołnierzy.

   A przecież to są nowi rezerwiści...

   Normalne... Media regularnie "alarmuje" o ilości odchodzących żołnierzy.

   A przecież to są nowi rezerwiści...

 • PavolR
  12:29 10.10.2023

  Dvaja najvyšší predstavitelia poľských ozbrojených síl podali ...Zobrazit celý příspěvek

  Dvaja najvyšší predstavitelia poľských ozbrojených síl podali rezignáciu:
  https://apnews.com/article/pol... Skrýt celý příspěvek

 • juko
  21:53 19.09.2023

  Kebyze som rus a citam tuto plejadu polskej zbabelosti tak sa asi postim od smiechu. Ale na vrcholny kusok ked sa s dodanim migov v marci 2022 chceli schovat za americku suknu a ...Zobrazit celý příspěvek

  Kebyze som rus a citam tuto plejadu polskej zbabelosti tak sa asi postim od smiechu. Ale na vrcholny kusok ked sa s dodanim migov v marci 2022 chceli schovat za americku suknu a previezt ich do rammsteinu to nema. To bolo nieco tak ponizujuce a nedostojne a bezchrbtove, ze si to zasluzi len pohrdanie. Poliaci maju velku hubu len spoza americkej sukne. A ich 2023 obranna politika je tiez ukazkou malosti. Nakupit trilion kusov techniky bez technologickeho transferu? Co tam maju helikoptery za 12 miliard? Himarsi s par kusmi municie za 10 miliard? A to ani neotvaram chystane absurdne F-15. Za tie peniaze ktore vyhodili za predrazenu zahranicnu techniku ktora nikoho neodstrasi mohli bud z tej korei kupit aspon velke balisticke rakety alebo budovat vlastny vojensky priemysel jak turecko. Ci aj uvazovat o jedinom realnom deterrence a to o jadrovom programe. Slovensko je toto len v malom. Nekupime od americanov vzacne jassm ale volake posrate 4x4 ky ktore armada zozenie na trhu kedykolvek, jassm uz je pre mnohych nasich spojencov "eskalacia". A skor nez niekto zacnete so slovenskym transferom migov 29: za to, ako dlho to trvalo, ze to nebolo najneskor v septembri 2022 sa hanbim jak pes.Skrýt celý příspěvek

  • SYN_
   09:22 21.09.2023

   Tak teď nevím, přestávám asi slovenčině rozumět... v té první větě jste se prohlásil za rusa? Potom bych tu tunu posměchu chápal... Přišlo vám aspoň na mysl (třeba okrajově) že je ...Zobrazit celý příspěvek

   Tak teď nevím, přestávám asi slovenčině rozumět... v té první větě jste se prohlásil za rusa? Potom bych tu tunu posměchu chápal...
   Přišlo vám aspoň na mysl (třeba okrajově) že je možné že to co chápete jako zbabělost můžou být i jiné důvody? Ono se totiž obvykle říká "podle sebe soudím tebe"...
   O technologickém transferu například ve formě servisních středisek případně částečné (až úplné) domácí výrobě v Polsku se tu psalo u mnoha projektů, já se například jmenovitě vzpomínám na tanky (K2PL), AA rakety (CAMM), radary a další... možná jste četl jiné články než já?
   Taky se tam vesměs psalo že "první série bude ještě vyrobená původním dodavatelem, z důvodu rychlosti dodávky"...Skrýt celý příspěvek

   • juko
    12:10 21.09.2023

    "Kebyze" znamena v cestine "kdybyze" ak ste to mysleli s tym nerozumenim slovenciny vazne. A co to bolo ak nie zbabelost? Co to je za logiku, presuvat svoje lietadla americanom do ...Zobrazit celý příspěvek

    "Kebyze" znamena v cestine "kdybyze" ak ste to mysleli s tym nerozumenim slovenciny vazne. A co to bolo ak nie zbabelost? Co to je za logiku, presuvat svoje lietadla americanom do rammsteinu aby ich oni odovzdali Ukrajine? A potom ked im americania povedali, nech sa neschovavaju za ich suknu, zrazu z planu zislo. A potom aj ten nas priposraty Nad aj spolu s polskom cakal az do marca 2023 kym sa dali poslat stroje, ktore keby je vola mohli odist najneskor v septembri 2022. Asi chybalo pozehnanie od krajiny, pod ktorej suknu sa schovavame, inac si to neviem vysvetlit a to napriek tomu, ze nasim narodnym zaujmom bolo pomoct UA vzdusnej obrane okamzite. A ano, par projektov v Polsku je dobrych, to nic nemeni na mojich predoslych vyrokoch o vyhadzovani miliard von oknom za techniku bez technologickeho transferu ktoru budu musiet obsluhovat, opravovat, prevadzkovat a odstrasia mozno tak Bielorusko a samozrejme- budu plne zavisli od dodavok klucovych nahradnych dielov a municie. Ak teda nekupia licenciu na plnu vyrobu PRSM aby mali z tych 500 himarsov na vacsiu vzdialenost co strielat dlhsie nez tyzden.Skrýt celý příspěvek

 • Pavka
  21:40 19.09.2023

  Takový způsob zveřejnění se mi nezamlouvá, ale zase je férové poctivě přiznat, že bych si "čistě z akademických důvodů" taky rád přečetl ekvivalentní dokument pro obranu ČR.

  Takový způsob zveřejnění se mi nezamlouvá, ale zase je férové poctivě přiznat, že bych si "čistě z akademických důvodů" taky rád přečetl ekvivalentní dokument pro obranu ČR.

  • krizzdenek
   06:36 20.09.2023

   Před kým? Před invazí Slovenska nebo snad Rakouska?

   Před kým? Před invazí Slovenska nebo snad Rakouska?

  • Baluov
   07:32 20.09.2023

   Tak ono by bylo i zajimave si precist jake byli presne plany na obranu prvni republiky pret hitlerem. Nejake plany byli zverejnene ale vetsina byla postavena na zadrzovaci taktice ...Zobrazit celý příspěvek

   Tak ono by bylo i zajimave si precist jake byli presne plany na obranu prvni republiky pret hitlerem. Nejake plany byli zverejnene ale vetsina byla postavena na zadrzovaci taktice stejne jako ta polska strategie. Spolehnutim se na spojence vede vzdy k ustupovim bojum. Cetl sem zaby v mliku kde je hodne optimisticky napsane jak by mohlo vypadat kdyz by sme se branili. Ale na kolik je tato fikce realna je sporneSkrýt celý příspěvek

   • Lukas
    08:01 20.09.2023

    Wiesz w zasadzie to II RP nie opracowała planu Zachód (wojny z Niemcami) Całe lata 20 i pierwsza połowa lat 30tych była skupiona na potencjalnej wojnie z ZSRR. Całe WP było ...Zobrazit celý příspěvek

    Wiesz w zasadzie to II RP nie opracowała planu Zachód (wojny z Niemcami)
    Całe lata 20 i pierwsza połowa lat 30tych była skupiona na potencjalnej wojnie z ZSRR. Całe WP było przygotowywane do wojny z ZSRR (łącznie z marynarką wojenną)

    Realne prace nad planem wojny z Niemcami to dopiero marzec 1939. I we wrześniu w zasadzie nie było kompleksowego planu wojny...
    To jest jedno z poważnych zarzutów jakie można postawić sanacji.Skrýt celý příspěvek

  • Rošťák
   09:23 20.09.2023

   Základ najdete v KVAČRu, aspoň co se týká rozvoje armády a modernizačních milníku.

   Základ najdete v KVAČRu, aspoň co se týká rozvoje armády a modernizačních milníku.

   • Scotty
    09:31 20.09.2023

    Který bude brzy aktualizovaný.

    Který bude brzy aktualizovaný.

 • Scotty
  19:26 19.09.2023

  Wolski získal další části plánu. Rozhodně nemělo být východní Polsko odevzdáno zcela bez boje. https://twitter.com/wolski_jar... Nevím proč se z toho dělá ...Zobrazit celý příspěvek

  Wolski získal další části plánu. Rozhodně nemělo být východní Polsko odevzdáno zcela bez boje.
  https://twitter.com/wolski_jar...
  Nevím proč se z toho dělá nějaká senzace nebo skandál. Naprosto realistické použití sil které měli k dispozici.Skrýt celý příspěvek

  • Danik
   11:21 21.09.2023

   Však je to jasné, PiS si nahání politické bodíky.

   Oni celkově s tou separací politiky, armády a náboženství to v současném Polsku moc nepřehání

   Však je to jasné, PiS si nahání politické bodíky.

   Oni celkově s tou separací politiky, armády a náboženství to v současném Polsku moc nepřehání

 • Jaroslav Dolejška
  19:12 19.09.2023

  Jen technická, pod dokumenty, které byly jedny z mnoha variant, vždy se vypracovává více variant. Minimálně tři. Byl podepsaný tehdejší prezident Lech Kaczynski. PiS se snaží ...Zobrazit celý příspěvek

  Jen technická, pod dokumenty, které byly jedny z mnoha variant, vždy se vypracovává více variant. Minimálně tři. Byl podepsaný tehdejší prezident Lech Kaczynski. PiS se snaží použít cokoliv a tohle hrocení není dobrý pro nikoho.
  Voják demokratického státu, tak to beru, slouží zemi, armádě a dodržuje spojenecké závazky. Neslouží stranám, ani ulici. Má své názory a má mít rozhled, ale v uniformě slouží zemi. Pokud by byla nedemokratická neslouží v ní, ale bojuje proti ní za návrat demokracie. Proto, lze s autorem souhlasit.Skrýt celý příspěvek

  • Lukas
   08:09 20.09.2023

   Nieprawda - jest to mała "manipulacja" opozycji. (Która zamiast merytorycznie "podwarżyć narracje PiSu bawi się w dziecinadę) Dokument powstał po śmierci L. Kaczyńskiego - więc ...Zobrazit celý příspěvek

   Nieprawda - jest to mała "manipulacja" opozycji. (Która zamiast merytorycznie "podwarżyć narracje PiSu bawi się w dziecinadę)

   Dokument powstał po śmierci L. Kaczyńskiego - więc nie mógł go podpisać.
   Na stronie tytułowej masz podpis - B. Klich - minister obrony (Platforma obywatelska)

   Oczywiście ogólne założenia (opóźnianie, zatrzymanie i kontruderzenie - przy wsparciu sił NATO) są "stare" i na pewno w starszych wersjach dokumentu jest podobnie...

   Ale ten dokument jest zaktualizowany pod kątem decyzji które zapadły już po objęciu władzy przez PO - np. ugrupowanie WP nie uwzględnia 1 DZ - którą rozwiązano uwaga w 2011.

   Niestety mamy do czynienia z błazenadą a nie dyskusją.Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  13:28 19.09.2023

  Já se omlouvám,asi bych to neměl psát,ale nerozumím tomu. Proč chce autor zůstat v anonymitě,za koho kope?Polsko se nám po všech stránkách vzdaluje mílovými kroky.Jedná sebevědomě ...Zobrazit celý příspěvek

  Já se omlouvám,asi bych to neměl psát,ale nerozumím tomu.
  Proč chce autor zůstat v anonymitě,za koho kope?Polsko se nám po všech stránkách vzdaluje mílovými kroky.Jedná sebevědomě narozdíl od nás, chtěli jsme dohnat Rakousko snad i Německo a nás samotné převálcovalo Polsko.Skrýt celý příspěvek

  • Horny
   14:30 19.09.2023

   Možná si přeje zůstat v anonymitě, aby se diskutovalo o podstatných myšlenkách v článku, místo nesmyslných útoků "ad hominem". Už jenom to, že ses jako první věc zeptal "za koho ...Zobrazit celý příspěvek

   Možná si přeje zůstat v anonymitě, aby se diskutovalo o podstatných myšlenkách v článku, místo nesmyslných útoků "ad hominem". Už jenom to, že ses jako první věc zeptal "za koho autor kope?" jasně naznačuje že šlo o smysluplné rozhodnutí.

   A co se týče Polska, rozhodně se nám nevzdaluje "po všech stránkách". Například polské zdravotnictví nebo školství je v porovnání s námi silně zaostalé. Ano, postavili dálnice, mrakodrapy ve Varšavě a budují silnou armádu (a jak plyne z článku, má to i stinné stránky).
   Můžeme se leccos přiučit, ale tvrzení že "nás Polsko převálcovalo" je stejně stupidní jako předchozí bohorovný klídek, v němž jsme žili posledních třicet let.Skrýt celý příspěvek

   • Tesil
    17:49 19.09.2023

    Tak naše školství říkáš.Máš někoho známého mezi kantory?
    Nejsou schopni připravit žáky k maturitě hlavně se to týká matematiky.

    Tak naše školství říkáš.Máš někoho známého mezi kantory?
    Nejsou schopni připravit žáky k maturitě hlavně se to týká matematiky.

    • SYN_
     09:41 21.09.2023

     Což se ale částečně váže na "veřejnou objednávku" - oni totiž ty osnovy obsahují čím dál tím víc "všeobecných" věcí/předmětů (všimněte si že nepíšu blbostí, i kdybych si to třeba ...Zobrazit celý příspěvek

     Což se ale částečně váže na "veřejnou objednávku" - oni totiž ty osnovy obsahují čím dál tím víc "všeobecných" věcí/předmětů (všimněte si že nepíšu blbostí, i kdybych si to třeba částečně myslel), takže na takové "technické" předměty jako matematika i při nejlepší vůli zbývá stále míň času, a taky panuje přesvědčení že toto nepatří do toho nejzákladnějšího co musí znát každý, zřejmě se věří tomu že se takovéto znalosti přesunou až na vyšší stupně specializovaných škol...
     Aspoň vzdáleně vím o čem mluvím, před mnoha a mnoha lety jsem tři roky učil informatiku...Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      15:39 21.09.2023

      Takže firmy poptávají technicky vzdělané odborníky,ale veřejná objednávka preferuje absolventy pseudooborů.
      Paráda.

      Takže firmy poptávají technicky vzdělané odborníky,ale veřejná objednávka preferuje absolventy pseudooborů.
      Paráda.

     • Horny
      21:19 21.09.2023

      Pánové, nechtěl jsem už reagovat a plevelit diskusi OT na téma "české školství". Nicméně tohle už mi nedá, takže stručně. Problémy českého školství jsou komplementární (tj. ...Zobrazit celý příspěvek

      Pánové, nechtěl jsem už reagovat a plevelit diskusi OT na téma "české školství". Nicméně tohle už mi nedá, takže stručně.

      Problémy českého školství jsou komplementární (tj. provázané).

      - Prvním problémem je základní školství, které má nějakých 4146 zřizovatelů. Každý je v podstatě nezávislý a může si dělat do značné míry co chce. Hlavně v menších obcích je těžké uhlídat kvalitu, ředitelé jsou navíc přetížení administrativou a provozními záležitostmi.
      To v kombinaci s přehuštěnými osnovami vede k poklesu kvality vzdělávání samo o sobě.
      - Navíc je české školství extrémně selektivní, co z vás bude se v podstatě rozhodne už na prvním stupni ZŠ, což je docela dost perverzní.
      - Není divu, že nikoli ti nejnadanější, ale zpravidla ti nejambicióznější se snaží už v páté třídě emigrovat na víceletá gymnázia, čímž opět klesá úrověň tříd na ZŠ.

      - Střední školy zřizují sice zejména kraje (známé též jako krajský přebor pro vysloužilé, nebo nedostatečně schopné politiky, takže nějaká závratná kvalita a odbornost řízení školství se ani tady čekat nedá, viz. třeba Karlovarský kraj), ale i tady je problémem poměrně velká roztříštěnost a tím pádem i silné kvalitativní rozdíly mezi školami.
      Osnovy jsou opět silně přehuštěné, máme velký počet tkzv. "odborných středních škol", které ale mají problém kvalitativně připravit studenty na studium na VŠ.
      - Učňovské školství je tragická kapitola sama pro sebe, to jsme nechali za všeobecného pasivního přihlížení celé společnosti v posledních třiceti letech naprosto zdegenerovat.

      - Vysoké školy jsou pak autonomní, v podstatě samosprávné, což vede i u těch velkých a relevantních k postupnému kvalitativnímu úpadku. "Zářným" příkladem je působení děkana Ševčíka na národohospodářské fakultě VŠE, kterou v podstatě postupně zahrabal pod zem, ti nejlepší učitelé odešli, zůstali průměrní, počet studentů se o polovinu snížil, i když byly značně zmírněny nároky pro přijetí.
      Nicméně zároveň se postupně opevnil ve vedení, kam průběžně dosadil svoje věrné spojence a vazaly, tudíž je v podstatě neodvolatený.
      A takové je to všude.

      -Vysoké školy tak nejsou schopné vyprodukovat ani dostatek kompetentních učitelů, takže na základnkách a středních školách postupně klesá kvalita kantorů, čímž se kruh uzavírá.

      - Ani struktura vyskoých škol není optimální. Například bakalářské obory (3 roky studia) jsou v podstatě jen přípravkou na studium magisterské. Což ale vede k tomu, že bakaláři jsou v praxi skoro nepoužitelní.
      - Vyšší odborné školy, které by teoreticky mohly tento deficit kompenzovat, pak prakticky stojí mimo systém, a pro studenty nejsou moc přitažlivé.
      --------------------------------------------------------------------
      - A ohledně toho neustálého stupidního "vzývání matematiky"; ta je špatně vyučována na základkách a středních školách, což je skutečná příčina problému.
      Politici ale (za přičinlivého plácání ploutvičkama té méně chytré části veřejnosti a ostentativnáho nezájmu jejího zbytku) přinejlepším vymýšlejí p*čoviny typu "povinná maturita z matematiky". Skutečné příčiny nikdo neřeší.

      - Už je konečně načase podívat se pravdě do očí. Máme jeden z nejnižších podílů vysokoškoláků v populaci v rámci EU.
      Viz. https://www.czso.cz/csu/czso/p...

      - Jenže místo abychom se snažili zvýšit kvalitu školství, tváříme se, že VŠ vzdělání je nějaké omezené provilegium pro pár vyvolených, a ještě z čiré pohodlnosti "hejtujeme" humanitní obory.
      Ano, je to přece chyba "měkkých věd", že "technické" obory neumí pro svůj obor nadchnout žáky a studenty a dodat jim kdvalitní učitele.
      To je pánové projekce jako vyšitá. Komu připíšete vinu za selhání "technických oborů" příště? Židům?

      - Přitom země, kde jsou humanitní obory brány vážně, z nějakého důvodu patří k těm nejvyspělejším a nejbohatším na světě. Náhoda? Nemyslím si.
      Zato v tom našem chacharově, darmo mluvit: https://www.tydenikhrot.cz/cla...
      --------------------------------------------------------------------
      - Místo blbých žvástů, doporučuji se dovzdělat:
      https://www.databazeknih.cz/kn...
      https://www.databazeknih.cz/kn...
      - A hele, nebude von ten Prokop takle nááhodou "měkej sociolog"? Co kdybysme ho radši poslali "do Mišelinky tahat gumy", co?
      --------------------------------------------------------------------
      A ještě dodatek k tomu "polskému školství":
      https://ct24.ceskatelevize.cz/...
      https://www.novinky.cz/clanek/...
      - aneb i když jsme na tom mizerně, jinde na tom mohou být mnohem hůř...Skrýt celý příspěvek

     • Horny
      21:36 21.09.2023

      Jejda, to jsem se nějak rozhohnil, i dvakrát stejný odkaz jsem postnul... no nic, ještě přihodím nějaké to ...Zobrazit celý příspěvek

      Jejda, to jsem se nějak rozhohnil, i dvakrát stejný odkaz jsem postnul... no nic, ještě přihodím nějaké to audio:
      https://www.seznamzpravy.cz/cl... Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      12:02 22.09.2023

      Problém je hlavně v tom, že máme absolventy, které nikdo nechce.Ti se potom různě trmácí pracovním trhem až nakonec skončí v nějaké neziskovce. Mezi tím fňukají s tím, že oni přece ...Zobrazit celý příspěvek

      Problém je hlavně v tom, že máme absolventy, které nikdo nechce.Ti se potom různě trmácí pracovním trhem až nakonec skončí v nějaké neziskovce.
      Mezi tím fňukají s tím, že oni přece řadu let studovali a kdejaký instalatér,svářeč, skladník atd. má vyšší příjem.Skrýt celý příspěvek

     • leir
      15:21 25.09.2023

      Horny: Gratuluji, to je nejlepší krátké shrnutí základních problémů českého školství, jaké jsem četl! S každým bodem jde do jisté míry polemizovat, ale jako shrnutí je to ...Zobrazit celý příspěvek

      Horny: Gratuluji, to je nejlepší krátké shrnutí základních problémů českého školství, jaké jsem četl!
      S každým bodem jde do jisté míry polemizovat, ale jako shrnutí je to suprové!
      Kradu pro další použití, díky!Skrýt celý příspěvek

     • leir
      15:22 25.09.2023

      Tesil: jste úplně mimo, ostatně nezaměstnanost v ČR vás z toho usvědčuje.
      Vy budete určitě důchodce dávno bez kontaktu s pracovním trhem, natož se školstvím…

      Tesil: jste úplně mimo, ostatně nezaměstnanost v ČR vás z toho usvědčuje.
      Vy budete určitě důchodce dávno bez kontaktu s pracovním trhem, natož se školstvím…

   • SYN_
    09:36 21.09.2023

    Na druhé straně, "qui bono" je jeden z nejstarších principů a úplně na něj zapomínat není rozumné... každé jednání má nějaký motiv. Samozřejmě, semtam se vyskytne že je tím motivem ...Zobrazit celý příspěvek

    Na druhé straně, "qui bono" je jeden z nejstarších principů a úplně na něj zapomínat není rozumné... každé jednání má nějaký motiv. Samozřejmě, semtam se vyskytne že je tím motivem čistý altruismus, ale je to natolik neobvyklé že není dobré to automaticky předpokládat...Skrýt celý příspěvek

  • Misonek 76
   15:41 19.09.2023

   To je presne ono pane kolego o cem pise. Proc by mel kazdy za nekoho "kopat"? Co kdyz kope za armadu bez politickejch reci? Jak se uz leta a leta ukazuje politika nema s ...Zobrazit celý příspěvek

   To je presne ono pane kolego o cem pise. Proc by mel kazdy za nekoho "kopat"? Co kdyz kope za armadu bez politickejch reci? Jak se uz leta a leta ukazuje politika nema s bezpecnosti statu vubec nic spolecneho a nikdy nemela a nebude mit.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   19:23 19.09.2023

   Jak přesně se to převálcování projevilo? Ovšem pokud myslíte že za posledních 10 let šlo Polsko hodně nahoru zatím co u nás jsme za vlád ČSSD a ANO přešlapovali na místě... Tak ...Zobrazit celý příspěvek

   Jak přesně se to převálcování projevilo?
   Ovšem pokud myslíte že za posledních 10 let šlo Polsko hodně nahoru zatím co u nás jsme za vlád ČSSD a ANO přešlapovali na místě... Tak máte jistě pravdu.Skrýt celý příspěvek

   • Tesil
    21:33 19.09.2023

    A teď to konečně frčí.

    A teď to konečně frčí.

    • Scotty
     21:45 19.09.2023

     Celkem i jo.

     Celkem i jo.

    • SYN_
     09:45 21.09.2023

     No vůči předchozí garnituře ano. Pořád to ještě není ono, ale rozhodně se to zlepšilo.

     No vůči předchozí garnituře ano. Pořád to ještě není ono, ale rozhodně se to zlepšilo.

     • Tesil
      11:54 21.09.2023

      Konkrétně?
      Co týden to min.2-3 průsery.
      Člověk to už ani nestíhá registrovat.

      Konkrétně?
      Co týden to min.2-3 průsery.
      Člověk to už ani nestíhá registrovat.

     • Scotty
      12:02 21.09.2023

      Tesil
      Tak to jo :)

      Tesil
      Tak to jo :)

    • leir
     15:24 25.09.2023

     Z toho srabu té vaší ANO vlády se budeme vyhrabávat dalších 20 let.

     Nastartovat tuhle republiku po tom vašem vrtulníkovém rozhazování peněz všem za nic by dokázal leda pánbu…

     Z toho srabu té vaší ANO vlády se budeme vyhrabávat dalších 20 let.

     Nastartovat tuhle republiku po tom vašem vrtulníkovém rozhazování peněz všem za nic by dokázal leda pánbu…

Načítám diskuzi...