prap. Jan Murduňka

     

Cvičení ve vojenském újezdu HRADIŠTĚ

Příslušníci 42. mechanizovaného praporu „Svatováclavského“ (42.mpr) se účastnili ve dnech 9.-21.3.2014 výcviku ve vojenském újezdu HRADIŠTĚ.

CREVAL - Vyhodnocení bojové připravenosti

Jednotky, které dosáhly požadované odborné připravenosti, jsou posuzovány podle kvality plnění úkolů, pro které jsou předurčené. Stupeň připravenosti je zjišťován hodnotící metodikou NATO typu ...