praporčík Radek Leskovjan

     

Bagram - Ohlédnutí za 1. strážní rotou

Každý člověk chce využít nabyté zkušenosti a dovednosti v praxi. Stejně je tomu i u vojenských profesionálů. Devět příslušníků roty ochrany 225. letky bojového zabezpečení 22. základny vrtulníkového ...