Privatizace válčení: ruská skupina Wagner a turecká SADAT

Privatizace válčení: ruská skupina Wagner a turecká SADAT
Žoldáci skupiny Wagner / Security Service of Ukraine (Zvětšit)

V posledních letech se v průběhů konfliktů po celém světě začínají opět objevovat soukromé armády. Jejich hlavní výhodou je fakt, že oficiálně nepatří pod žádnou armádu – státy můžou popírat jejich nasazení. V posledních konfliktech jako jsou válka na Ukrajině, v Sýrii nebo Libyi se nejčastěji mluví o dvou soukromých armádách – ruské skupině Wagner a turecké společnosti SADAT.

Soukromou armádu (soukromou vojenskou společnost) lze definovat jako společnost, která nabízí specifické služby ve vojenské oblasti – od přímých bojových operací, přes sběr informací až po zajišťování výcviku. Jak již bylo zmíněno, nepatří pod žádnou armádu a jejich výhodou je i to, že snižují potřebu nasazení regulérních ozbrojených sil a mohou být, na rozdíl od regulérní armády, nasazeny velmi rychle na potřebná místa. Nevýhodou je však to, že nepodléhají velení, a proto může spolupráce mezi regulérní armádou a soukromými bojovníky být problematická. Nabízí se zde i otázka odpovědnosti za případné válečné zločiny vykonané soukromými armádami.

Skupina Wagner je ruská skupina patřící pod společnost Concorde Consulting&Management. Tu vlastní blízký spolupracovník Vladimira Putina, Jevgenij Prigožin. Podle posledních zpráv prošlo skupinou Wagner mezi lety 2014–2018 přes 5000 osob. Příslušníci skupiny jsou cvičeni ve výcvikovém prostoru Molkino (kde sídlí i 10. brigáda speciálního určení GRU) v Krasnodarském kraji. Nejčastěji jsou do skupiny verbováni váleční veteráni z výsadkových a speciálních jednotek, kteří bojovali v Čečensku nebo Gruzii. Ruská legislativa dává státním představitelům nástroj, jak se zbavit odpovědnosti a distancovat se od nasazení skupiny kdekoliv na světě, jelikož všechny záležitosti týkající se obrany a bezpečnosti náleží státu a soukromé vojenské společnosti jsou oficiálně v Rusku zakázány.

Jako místa významného nasazení skupiny lze zmínit Sýrii, Libyi a některé další africké země. Poměrně úsměvná historka pojí skupinu i s Běloruskem (viz dále). Wagner není jedinou soukromou nebo „polostátní“ ruskou skupinou nasazenou v Sýrii, nicméně je nejznámější a její nasazení je široce popsáno. Úkolem skupiny v Sýrii byl v prvních fázích ruské kampaně pozemní průzkum.

Opravdového bojového nasazení v Sýrii se skupina dočkala v roce 2016, kdy měla významný podíl na osvobození města Palmýra. Od roku 2017 je skupina nasazena jako polovojenská síla. Podle posledních údajů bylo v roce 2018 v Sýrii nasazeno přibližně 2500 příslušníků skupiny a v této době bylo jejich hlavním úkolem znovudobýt a chránit naleziště ropy a zemního plynu, která byla do té doby pod kontrolou Islámského státu. S dobytím a pozdější ochranou nalezišť ropy a zemního plynu se pojí událost, při které se skupina (v rámci větší provládní jednotky) dostala do boje s Kurdy a utrpěla významné ztráty v důsledku nasazení amerických letounů F-15, vrtulníků AH-64 a dronů MQ-9, které v této přestřelce podporovaly Kurdy. K významným ztrátám došlo v důsledku neinformování ruského velení v Damašku o nasazení skupiny Wagner. Z toho vyplývá, že způsob nasazení skupiny se v čase proměnil a dnes je skupina nasazována spíše k ochraně strategických objektů, jako polovojenská jednotka a často bez vědomí vyššího velení.

Druhým významným místem nasazení je Libye, kde skupina stojí na straně Chalífy Haftara proti Tureckem podporované vládě v Tripolisu. Podle posledních informací se role skupiny v Libyi liší od role, kterou skupina hraje v Sýrii. Na severu Afriky skupina úzce spolupracuje s příslušníky pravidelných ruských ozbrojených sil. Hlavním příspěvkem skupiny bylo pokročilé nasazení dělostřelectva a minometů. To společně s ruskými odstřelovači působilo protivníkovi těžké ztráty. Na začátku roku 2020 ale došlo postupnému útlumu nasazení skupiny. Mezitím Turecko navýšilo podporu vlády v Tripolisu, což vedlo ke znovudobytí západní části země a mediálně známému masakru systémů protivzdušné obrany ruské výroby. Do Libye byly vyslány stíhací letouny, nicméně je otázkou, zda byly pilotovány příslušníky skupiny Wagner nebo ruského letectva.

Z dalších afrických zemí, kde je skupina aktivní lze zmínit Súdán, Středoafrickou republiku, Mozambik a Madagaskar. V těchto zemích zajišťuje byznysové zájmy ruské vlády, poskytuje výcvik místním ozbrojeným silám a v Mozambiku se aktivně zapojuje do bojových operací. V Bělorusku bylo poslední týden před prezidentskými volbami v létě 2020 zatčeno 33 příslušníků skupiny, což bylo prezidentem Lukašenkem využito jako důkaz pokusů o narušení voleb. Krátce po volbách však byli všichni propuštěni.

Druhou významnou skupinou je turecká SADAT. Tato skupina se stala známou díky obnoveným geopolitických ambicím tureckého prezidenta Erdogana, který chce vylepšit postavení Turecka ve východním Středomoří a upevnit vliv Turecka v rámci NATO.

Skupina SADAT byla založena v roce 2012 s cílem „navázat obrannou spolupráci napříč muslimskými zeměmi tak, aby byl bylo dosaženo zařazení muslimského světa mezi supervelmoci“. Skupina byla založena generálem Adnanem Tanriverdim, který se podílel na potlačení puče v roce 2016 a poté se stal Erdoganovým poradcem pro bezpečnost. Tanriverdi dokonce v jednom ze článků zmínil možnost vytvoření palestinské armády, která by spolu s dalšími ozbrojenými silami pomohla zničit Izrael. Od začátku turecké kampaně v Sýrii byla skupina SADAT významně zapojena do výcviku a pomoci protivládním povstalcům a ani její zakladatel nepopíral kontakty se skupinou Free Syrian Army, kterou SADAT využívá pro operace proti Kurdům na severu Sýrie.

V případě Afriky lze mluvit o extenzivnějším nasazení SADATu. Na konci roku 2019 podepsalo Turecko s vládou v Tripolisu dohodu o vojenské spolupráci, která obsahovala ustanovení o možnosti nasazení SADATu. Na severu Afriky jsou využíváni syrští bojovníci vycvičení SADATem. Jedná se o bojovníky, kteří mají zkušenosti z bojů v oblasti Idlíbu, Aleppa a proti Kurdům. Jejich počty v Libyi jsou odhadovány na 3000-6000. Právě přítomnost syrských bojovníků byla společně s nasazením dronů (s tureckými operátory) důvodem ústupu Haftarových sil a nasazení ruských stíhacích letounů.

Podle posledních informací však syrští bojovníci v Libyi nebojují z politických nebo ideologických důvodů, ale z čistě praktických důvodů. Jejich měsíční žold se totiž pohybuje okolo 2000 dolarů. V Libyi tedy došlo ke kurióznímu nasazení skupiny Wagner proti tureckému SADATu. Libye ovšem není jedinou africkou zemí, kde je možné vidět nasazení SADATu. Bojovníci skupiny se objevili také v přístavu Suakin v Súdánu a v roce 2020 byly podepsány dohody o obranné spolupráci se zeměmi jakou jsou Uganda nebo Guinea. Naproti tomu je ale Turecko vyšetřováno v Nigérii kvůli podezření z dodávek zbraní a výcviku bojovníků nigerijské skupiny Boko Haram.

Třetím viditelným příkladem nasazení SADATu je oblast Náhorního Karabachu. V druhé polovině roku 2020 se znovu rozhořel zamrzlý konflikt mezi Arménií a Ázerbájdžánem. Turecko od začátku konfliktu podporovalo Ázerbájdžán dodávkami bezpilotních prostředků a jiných zbraňových systémů. Podle posledních informací se do konfliktu zapojila také skupina SADAT. Počet nasazených bojovníků v oblasti je odhadován na 300. Jedná se, stejně jako v případě Libye o syrské bojovníky, kteří bojují z čistě praktických důvodů.

Turecký postup a nasazování soukromých bojovníků je vzhledem k tureckému členství v NATO značně problematické. Je tedy otázkou, jak Aliance zareaguje na rostoucí turecký vliv jak na dění uvnitř Aliance, tak větší vliv v oblasti východního Středomoří a Afriky. Obě skupiny/společnosti jsou jak pro Turecko, tak pro Rusko nástrojem, jak relativně levně upevňovat vliv v různých oblastech a mít při nenadálých událostech (vyšší ztráty, válečné zločiny) možnost distancovat se. Vzhledem k postavení a proměně ozbrojených sil evropských států a obecně přístupu evropských států k válečným konfliktům se do budoucna dá očekávat větší zapojení skupin/společností, které budou najímány evropskými státy k řešení konfliktů namísto pravidelných ozbrojených sil.

Poučení pro ČR: Nasazování neoznačených polovojenských sil je jedním z častých nástrojů hybridní války a je tedy hrozbou i pro Českou republiku. Ta disponuje řadou jednotek, které by v takovém případě byly použity k odvrácení této hrozby. Jednou z nich je 43. výsadkový pluk, pro který to představuje jeden z jeho deseti stanovených doktrinálních úkolů – Operace vyhledej a znič viz web útvaru.

Zdroje: Businessinsider, Carnegie, CSIS, DCAF, Global Security, Grey Dynamics, Jamestown Foundation, JISS,  National Defense University, SOFREP

 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Advanced Battle Management System – budoucnost velení a řízení v americkém letectvu

Americké letectvo vyvíjí a testuje nový systém velení a řízení zvaný Advanced Battle Management ...

Network-Centric Warfare vs. Multi-Domain Operations

S rozvojem informačních technologií (jak softwaru, tak hardwaru) došlo a dochází ke změnám a ...

České satelitní centrum a vojenské družice – nová schopnost (nejen) pro AČR

Na konci roku 2019 zahájilo v rámci Vojenského zpravodajství (VZ) činnost Satelitní centrum ...

Mosaic Warfare: Nový koncept válčení

Americká agentura DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) v rámci svého výzkumu pracuje ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • PavolR
  13:35 12.08.2021

  Nové informácie k pôsobeniu skupiny Wagner v Líbyi: https://www.bbc.co.uk/news/ext...

  Nové informácie k pôsobeniu skupiny Wagner v Líbyi: https://www.bbc.co.uk/news/ext...

  • Ján Paliga
   22:51 12.08.2021

   No mám obavu, že po tomto prevalení ten Metla "záhadne" zmizne....

   No mám obavu, že po tomto prevalení ten Metla "záhadne" zmizne....

 • Bancafe
  20:20 31.07.2021

  Podle našich vojáku v Iráku tak USA byly obhospodařovány nejméně 40 000 členy soukromé armády USA .. Zajišťovali dopravu, zasobování , hlídali základny. Byli lépe připravení než ...Zobrazit celý příspěvek

  Podle našich vojáku v Iráku tak USA byly obhospodařovány nejméně 40 000 členy soukromé armády USA .. Zajišťovali dopravu, zasobování , hlídali základny. Byli lépe připravení než vojáci oficiální armády.Skrýt celý příspěvek

  • Jan Padesátýpátý
   12:52 22.01.2022

   Tam byl asi rozdíl v tom, že šlo o oficiální a neskrývanou spolupráci mezi armádou a bezpečnostními agenturami. Rusko a Turecko své soukromé armády využívá ke skrytí toho, že se ...Zobrazit celý příspěvek

   Tam byl asi rozdíl v tom, že šlo o oficiální a neskrývanou spolupráci mezi armádou a bezpečnostními agenturami.
   Rusko a Turecko své soukromé armády využívá ke skrytí toho, že se stát vojensky angažuje v dané zemi.Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  20:31 30.07.2021

  Dnes sa objavila správa, že aj v Maďarsku je ambícia vytvoriť takúto skupinu: https://novekedes.hu/elemzesek...

  Dnes sa objavila správa, že aj v Maďarsku je ambícia vytvoriť takúto skupinu: https://novekedes.hu/elemzesek...

 • omacka
  09:06 12.02.2021

  Není bez zajímavosti, že v Sýrii působilo v létě 2019 (novější údaj se mi nepodařilo najít), více jak 3500 amerických žoldáku z PMC, kteří většinou zajišťují ropná pole a nelegální ...Zobrazit celý příspěvek

  Není bez zajímavosti, že v Sýrii působilo v létě 2019 (novější údaj se mi nepodařilo najít), více jak 3500 amerických žoldáku z PMC, kteří většinou zajišťují ropná pole a nelegální těžbu z nich podle GŠ RF.
  https://tass.com/world/1070821... Skrýt celý příspěvek

  • Torong
   11:06 12.02.2021

   Tak když to píše Tass, tak to bude pravda čistá jako slovo boží...

   Tak když to píše Tass, tak to bude pravda čistá jako slovo boží...

   • Ján Paliga
    21:34 13.02.2021

    .... samozrejme.... (sarkazmus)

    Isto poznáš "TASS je zplnomocněn prohlásit..." K+

    .... samozrejme.... (sarkazmus)

    Isto poznáš "TASS je zplnomocněn prohlásit..." K+

 • Torong
  20:55 11.02.2021

  Jen takový postřeh... Některé věci se evidentně nemění a Rusové se po Ukrajině stejně jako před čtyřiceti lety v Afghanistanu nejraději procházejí v adidaskách. A když se dívám na ...Zobrazit celý příspěvek

  Jen takový postřeh... Některé věci se evidentně nemění a Rusové se po Ukrajině stejně jako před čtyřiceti lety v Afghanistanu nejraději procházejí v adidaskách. A když se dívám na to počasí, tak v těch gorkách musí opravdu "vonět" a to na dálku...Skrýt celý příspěvek

 • JirkaM
  17:34 11.02.2021

  Je super, že amíci takové soukromé armády nepoužívají. To hned vidět jak mají lepší demokracii.

  Je super, že amíci takové soukromé armády nepoužívají. To hned vidět jak mají lepší demokracii.

  • Torong
   19:48 11.02.2021

   A on někdo tvrdí, že ne? Nicméně rozdíl je hlavně v rozsahu. Zatímco USA používá kontraktory v "SF módu" (desítky osob), Rusko a Turecko je používá jako skutečnou armádu (stovky ...Zobrazit celý příspěvek

   A on někdo tvrdí, že ne? Nicméně rozdíl je hlavně v rozsahu. Zatímco USA používá kontraktory v "SF módu" (desítky osob), Rusko a Turecko je používá jako skutečnou armádu (stovky osob)Skrýt celý příspěvek

   • JirkaM
    20:13 11.02.2021

    To s těmi americkými kontraktory ve scifi módu je zjevná lež. Američané by se k něčemu takovému nikdy nesnížili. Nejste vy Ruský troll?

    To s těmi americkými kontraktory ve scifi módu je zjevná lež. Američané by se k něčemu takovému nikdy nesnížili. Nejste vy Ruský troll?

    • Torong
     20:48 11.02.2021

     Scifi? Aha, já myslel, že jsem na vojenském fóru a zkratka SF (special forces) je všeobecně známá. A to, že USA používá kontraktory tady nikdo nezpochybňuje. Ale rozhodně to není ...Zobrazit celý příspěvek

     Scifi? Aha, já myslel, že jsem na vojenském fóru a zkratka SF (special forces) je všeobecně známá. A to, že USA používá kontraktory tady nikdo nezpochybňuje. Ale rozhodně to není tak, že v Afghanistánu není jediný voják USA, jen samí kontraktoři a vláda USA se tváří, že oni s tím nemají nic společného, jako to Rusko předvádí na Ukrajině, nebo v Africe.Skrýt celý příspěvek

   • Rase
    14:55 12.02.2021

    Mno jestli to nebude tím, že i celé působení amerických sil v Sýrii a i jinde, je v podstatě v onom "SF módu" (+ letectvo). Ostatně je to i docela dost efektivní, při zachování ...Zobrazit celý příspěvek

    Mno jestli to nebude tím, že i celé působení amerických sil v Sýrii a i jinde, je v podstatě v onom "SF módu" (+ letectvo). Ostatně je to i docela dost efektivní, při zachování docela nízkých nákladů.Skrýt celý příspěvek

   • Tesil
    23:05 12.02.2021

    No, při okupaci Iráku byl poměr 3:1 ve prospěch kontraktorů.Včetně těch z Blackwater po několika průserech změna na Academi.

    No, při okupaci Iráku byl poměr 3:1 ve prospěch kontraktorů.Včetně těch z Blackwater po několika průserech změna na Academi.

    • Rase
     00:52 13.02.2021

     Irák není Sýrie

     Irák není Sýrie

     • Tesil
      19:19 13.02.2021

      Kočka není pes.

      Kočka není pes.

 • Razem
  07:54 11.02.2021

  Jedná se o vrchol ledovce. Skupiny v článku zmíněné a popisované jsou tou profesionální částí. Početně mnohem silnější jsou různé proxy armády řady států či dokonce vlivných ...Zobrazit celý příspěvek

  Jedná se o vrchol ledovce.
  Skupiny v článku zmíněné a popisované jsou tou profesionální částí. Početně mnohem silnější jsou různé proxy armády řady států či dokonce vlivných organizací.
  Konflikt v Sýrii můžeme klidně označit jako proxy válku, protože drtivá řada bojůvek jsou proxy armádou zainteresovaných zemí.
  Ono ani jinak to nejde, protože živit armádu není levná záležitost a málokdo má tolik životních úspor aby mohl jít na několik let do války a živit rodinu...Skrýt celý příspěvek

 • danny
  21:30 10.02.2021

  Zajímavé téma. Škoda, že je pojednáno ve značně redukovaném formátu, takže to budí dojem, jako by se jednalo o něco naprosto výjimečného a čistě rusko-tureckou specialitu. Přitom ...Zobrazit celý příspěvek

  Zajímavé téma. Škoda, že je pojednáno ve značně redukovaném formátu, takže to budí dojem, jako by se jednalo o něco naprosto výjimečného a čistě rusko-tureckou specialitu. Přitom oba aktéři jsou v oboru privatizace válčení vlastně začátečníci a trošku ořezávátka. V případě Ruska se v žádném případě nejedná jen o wagnerovce, ale řada dalších, jako RSB-Group, Slavjanskij korpus, Moran, ENOT a další. zoldneri-kam-se-podivas-valceni-je-obchod-za-penize

  No a co se týče celosvětového kontextu a historického vývoje, je docela zajímavý tento odkaz:
  https://www.vojenskerozhledy.c...

  Privatizace se ale netýká jen armády, ale ve Velké Británii a USA se privátní business čím dál víc etabluje ve vězeňství a jako náhrada policie. Což sebou nese snad ještě větší rizika, než nestátní armády.Skrýt celý příspěvek

  • Torong
   19:52 11.02.2021

   Tak v USA v tom mají docela tradici viz. třeba Pinkertonci. A zásadní problém s tím neměli. Ve vězeňství s tím taky problém nevidím. Tam záleží jak funguje státní dohled.

   Tak v USA v tom mají docela tradici viz. třeba Pinkertonci. A zásadní problém s tím neměli. Ve vězeňství s tím taky problém nevidím. Tam záleží jak funguje státní dohled.

  • PavolR
   08:41 12.02.2021

   No ale pri takomto prístupe by sa súkromnou armádou dala nazvať už aj obyčajná SBS-ka. ;-p Navrhoval by som zúžiť pojem na skupiny vybavené armádnym výstrojom a ťažkými zbraňami.

   No ale pri takomto prístupe by sa súkromnou armádou dala nazvať už aj obyčajná SBS-ka. ;-p Navrhoval by som zúžiť pojem na skupiny vybavené armádnym výstrojom a ťažkými zbraňami.

   • Rase
    00:54 13.02.2021

    Oni i ti žoldáci si rychle uvědomili, že bez těžké výzbroje jsou jen kanonfutrem, a začali se vybavovat pořádnou (a tedy i drahou) technikou.

    Oni i ti žoldáci si rychle uvědomili, že bez těžké výzbroje jsou jen kanonfutrem, a začali se vybavovat pořádnou (a tedy i drahou) technikou.

 • flanker.jirka
  18:19 10.02.2021

  Privatizace silových složek státu považuji za na tolik nebezpečné, že by se mělo zakázat v ústavě. Takové metody prosazování politiky a zájmů mají patřit pouze státu. Tak že mé ...Zobrazit celý příspěvek

  Privatizace silových složek státu považuji za na tolik nebezpečné, že by se mělo zakázat v ústavě. Takové metody prosazování politiky a zájmů mají patřit pouze státu.

  Tak že mé osobní doporučení ČR bude ve sledování činnosti těchto "firem" v zahraničí a uchovat si možnosti zakázat jim vstup do ČR, případně, nejlépe do shengenského prostoru.

  Ale SADAT ani Wagnerovci nejsou nic inovativního, pokusy o používání soukromých armád jsou ve více státech.
  https://echo24.cz/a/wuZEA/souk... Skrýt celý příspěvek

  • dusan
   20:38 10.02.2021

   Až do vzniku národných armád koncom 18.storočia boli žoldáci "štandartom" počas celého stredoveku až do konca cca 18.storočia. Bojovali čisto za peniaze a ak nedostali zaplatené, ...Zobrazit celý příspěvek

   Až do vzniku národných armád koncom 18.storočia boli žoldáci "štandartom" počas celého stredoveku až do konca cca 18.storočia.

   Bojovali čisto za peniaze a ak nedostali zaplatené, tak sa často otočili a odkráčali z bojiska kľudne i pri záhajení bitky .... alebo i zmenili stranu ak niekto zaplatil viac.

   Takže história je skôr o tých žoldákoch a národné armády sú moderný vynález.Skrýt celý příspěvek

   • Poly
    20:54 10.02.2021

    Jo, jenže dřív byli žoldáci od toho, že stát získal profíky. Profesionály má jak Turecko tak i Rusko. Tyhle cháska je určena pro špinavou práci a vedení hybridních válek. Ostatně v ...Zobrazit celý příspěvek

    Jo, jenže dřív byli žoldáci od toho, že stát získal profíky. Profesionály má jak Turecko tak i Rusko. Tyhle cháska je určena pro špinavou práci a vedení hybridních válek. Ostatně v případě SADATu je to "security contractor " a ne "mercenary" (= žoldák) jak sama agentura definuje.Skrýt celý příspěvek

  • Mbelda
   10:55 11.02.2021

   Tak pan Hitler začínal dost podobně s SA a SS. Historie se může opakovat, nebylo by to poprvé a naposledy. Stejně si myslím, že Turci jsou nebezpečnější než Rusové. Ti si už ...Zobrazit celý příspěvek

   Tak pan Hitler začínal dost podobně s SA a SS. Historie se může opakovat, nebylo by to poprvé a naposledy. Stejně si myslím, že Turci jsou nebezpečnější než Rusové. Ti si už párkrát nabili pusu. Hlavně nejsou uvnitř NATO.Skrýt celý příspěvek

   • logik
    16:44 11.02.2021

    Že si někdo nabil pusu, tak to je naopak rizikový faktor. Viz Německo, první a druhá světová....

    Že si někdo nabil pusu, tak to je naopak rizikový faktor. Viz Německo, první a druhá světová....

 • Tango23
  15:04 10.02.2021

  Pane Feryno, ani trochu Vás neznám, ale označit událost z Běloruska za úsměvnou, mi připadá dosti podivné (chtěl jsem napsat přihlouplé, ale nechci být osobní), prostě takové ...Zobrazit celý příspěvek

  Pane Feryno, ani trochu Vás neznám, ale označit událost z Běloruska za úsměvnou, mi připadá dosti podivné (chtěl jsem napsat přihlouplé, ale nechci být osobní), prostě takové Cimrmanovské.
  Odkazu máte pod článkem mraky, takže se mi nechce věřit, že jste ani trochu nezavadil o zdroje, které (i přímo od příslušníků SBU) dávají do souvislosti zatčení Wagnerovců s únikem informací z kanceláře současného presidenta Ukrainy do Běloruska (tím pádem RF), nejspíše prostřednictvím Jermaka,
  které velmi sofistikovaně popisují operaci plánovanou v časech bývalého presidenta a starého vedení SBU, které mělo za cíl "zkontraktovat" příslušníky účastnících se válečných operací na území Ukrainy pod záminkou pracovního poměru v třetí straně, kam se skupina měla přepravit z Běloruska přes Turecko. Součástí rozsáhlého plánu bylo vynucené přistání leteckého spoje v Kyjevě s následným zadržením skupiny. Za bývalého vedení podobných šedevru ve stylu Sayeret Matkal bylo vícero, bohužel současné vedení sabotuje podobnou činnost.
  Ať už je to tak či onak, jenom mi přišlo fajn to zmínit, pokud by jste snad měl případnou kolaboraci za veselou příhodu...Skrýt celý příspěvek

 • UnionPacific
  13:06 10.02.2021

  Ja síce nie som expert ale myslím že tajní žoldnieri by sa nemali fotiť . Zvlášt dnes, v dobe AI a softwareu na rozpoznávanie tvárí..

  Ja síce nie som expert ale myslím že tajní žoldnieri by sa nemali fotiť . Zvlášt dnes, v dobe AI a softwareu na rozpoznávanie tvárí..

  • dusan
   15:16 10.02.2021

   To nie je problém ..... lebo s tým Rusko nič oficíálne nemá : ) Mŕtvych wagnerovcov dávajú na net ich súperi i s dokladmi .... čiže tie informácie sú podrobné. Ale keďže ...Zobrazit celý příspěvek

   To nie je problém ..... lebo s tým Rusko nič oficíálne nemá : )

   Mŕtvych wagnerovcov dávajú na net ich súperi i s dokladmi .... čiže tie informácie sú podrobné. Ale keďže oficiálne s nimi Moskva nič nemá tak to môže trápiť maximálne ich rodiny ...Skrýt celý příspěvek

 • dusan
  09:31 10.02.2021

  Pre Rusko a Turecko je to idálny nástroj. Turecko posiela cudzích a to doma sotva niekoho trápi. Rusi prevažne svojich, ale tam to nie je problém. Verejnosťou "prešlo" i ...Zobrazit celý příspěvek

  Pre Rusko a Turecko je to idálny nástroj. Turecko posiela cudzích a to doma sotva niekoho trápi.

  Rusi prevažne svojich, ale tam to nie je problém. Verejnosťou "prešlo" i nasadenie samotnej armády na Ukrajine ... takže asi sotva bude riešiť nejakých ozbrojencov.

  Ale čo som zachytil info, tak i Rusko posiela napr. bývalých sýrskych povstalcov, ktorý bujujú napr. v Sýrii proti svojim kolegom platených Tureckom .... je to dosť pikantné, vzhľadom na neustále zdôrazňovaní ruský naratív "teroristov podporovaných západom", lebo keď treba tak sú použiteľný i pre Rusov ....Skrýt celý příspěvek

  • Rase
   10:12 10.02.2021

   Kdesi jsem četl rozhovor s jedním "přeběhlíkem" - Syřanem co sloužil v Libyi u obou táborů, který tvrdil, že Turci platí lépe než Rusové. Jasně, nešlo o nějakého kvalitního ...Zobrazit celý příspěvek

   Kdesi jsem četl rozhovor s jedním "přeběhlíkem" - Syřanem co sloužil v Libyi u obou táborů, který tvrdil, že Turci platí lépe než Rusové. Jasně, nešlo o nějakého kvalitního kontraktora, spíš o "kanonfutr", ale i tak zajímavý detail.Skrýt celý příspěvek

   • HEKTOR
    16:41 11.02.2021

    no kompaneros z titulnej foto,podľa ručných zbraní čo používajú,sú tiež len "kanonfutr"...

    no kompaneros z titulnej foto,podľa ručných zbraní čo používajú,sú tiež len "kanonfutr"...

    • Rase
     00:59 13.02.2021

     Evropský vzhled svádí k představě, že jde o nějaké speciální síly, což není pravda. Reálně jsou rádi, pokud na místně nasazení fásnou nějaké ty pušky. U nás je velmi rozšířená ...Zobrazit celý příspěvek

     Evropský vzhled svádí k představě, že jde o nějaké speciální síly, což není pravda. Reálně jsou rádi, pokud na místně nasazení fásnou nějaké ty pušky. U nás je velmi rozšířená představa, že Evropané (i ti Rusové) jsou něco lepšího, ale reálně jde jen o způsob nasazení. Velmi snadno se totiž může stát, že je rozmázne lépe vyzbrojený protivník. Viz Kurové s podporou amerického letectva - berte to jen jako příklad, kdy i pěchota a tanky (a BVP) nemá smysl bez letecké podpory. Němci za WW2 by mohli vyprávět...Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...