Problematika taktické výstroje v Armádě České republiky

AČR
Foto:  Čeští vojáci v akci , ilustrační foto / army.cz

Dnešním článkem se paralelně připojíme k našemu seriálu o ochranných vestách a nosičích plátů používaných v Armádě České republiky. Avšak tentokrát přistoupíme k problému z trošku jiného úhlu. Rozhodli jsme se využít osobních zkušeností vojáků, kteří nasazují své životy v zahraničních misích a mají tak největší morální právo mluvit o tom, jaká vesta je pro ně vhodná a jaká nikoliv. Cílem tohoto dokumentu je poukázat na taktickou výstroj používanou v AČR, zjistit současný stav a navrhnout vhodné řešení, s ohledem na domácí výrobce a jejich dodavatele. Článek tlumočí vize a přání těch, kteří denně nasazují své životy v zahraničních misích.

Neutěšený stav současné taktické výstroje

 V současné době je armádní taktická výstroj a především taktická výstroj používaná v misích nevyhovující. Pokud se podíváme na to, co se v Armádě České republiky používá, uvidíme zastaralé a nevyhovující výstrojní součástky a také nekoncepčnost ve vystrojování vojáků. V současnosti se lze v naší Armádě setkat s třemi základními nosnými systémy. Opasek s koženou sumkou, bodákem a čutorou nebudeme snad ani zmiňovat, i když i tento systém se bohužel na některých útvarech stále nosí.

O něco novější je Modulární nosný systém MNS 2000. Jde o taktický opasek s nosným postrojem typu "H". Na opasek se pak dají navěsit sumky na zásobníky i jiné univerzální sumky. I když byl MNS 2000 ve své době použitelný, nyní je již zastaralý.

Dále se na některých útvarech můžeme setkat s taktickou vestou (bez balistické ochrany). I když taktická vesta je hojně používaná, tak v AČR se kupují  nešťastně řešené taktické vesty od společnosti SPM Liberec, které nenabízejí žádnou modularitu v rozvržení sumek (a to dokonce ani v možnosti výměny sumek na samopal za sumky na kulomet). Příklad za všechny. Vojáci se běžně setkávají s různou improvizací, kdy například kulometník si na vestu musí přidělávat opasek se sumkami na kulometné pásy, který jej pak omezuje v pohybu. 

Další z taktických vest, které se v AČR používají, je Vesta taktická MNS 2000, mezi vojáky známá jako "slaňovací vesta". Tato vesta je však bohužel naprosto nevyhovující na jakoukoliv taktickou činnost. Před pár lety se na útvarech objevil další typ nosného systému, a to nosič plátů, tzv. ChestRig. Armáda pro své potřeby nakoupila Nosiče panelů pancéřových NPP 2006 rovněž od firmy SPM Liberec.

SPM Liberec Foto: Modulární nosný systém MNS 2000, Vesta taktická MNS 2000 a Nosič panelů pancéřových NPP – 2006  / SPM Liberec

Tato výstrojní součástka se začala používat hlavně po zkušenostech ze zahraničních misí, a stále se na určitý typ úkolů dá použít. Bohužel v tváři tvář rostoucím počtům útoků pomocí improvizovaných nástražných systémů IED již neposkytuje vhodnou balistickou ochranu pro vojáky a tím zvyšuje riziko zbytečných úmrtí.

V současné době je proto Nosič panelů pancéřových nahrazován taktickou balistickou vestou rovněž od společnosti SPM Liberec, a to konkrétně typem Vesta ochranná pancéřová VOP 2009. Nákup ochranných vest je jistě krok správným směrem. Bohužel se pro potřeby Armády České republiky v misích nakoupily naprosto nevyhovující vesty, které byly původně určeny na úplně jiné úkoly.

Nejvíc negativních ohlasů mezi vojáky vyvolává prakticky nepoužitelný systém zapínání vesty. Tento systém je řešen pomocí suchého zipu umístěného vodorovně na bocích vesty. Při pohybu a i malém zatížení se suchý zip samovolně odlepuje a dochází k nežádoucímu rozepínání vesty. Zapomínat nesmíme také na nepřítomnost rychloodhazovacího systému. Tento systém má každá moderní taktická balistická vesta a jeho nepřítomnost může mít katastrofální dopad na životy vojáků.

VOP 2009 Foto: Vesta ochranná pancéřová VOP 2009 si příliš popularity mezi vojáky nezískala / 4. Diverzní jednotka Jihlava

Jak vidno, situace opravdu není dobrá. A o nic lepší to není ve vystrojení vojáků batohy. Zde je vidět roztříštěnost a nekoncepčnost ještě více než u taktických vest. V podstatě každý útvar má jiný typ batohů, což klade zbytečně velké nároky na logistiku. 

Nesmíme však v našem výčtu opomenout ani na pouzdra pro pistole. Vzhledem k tomu, že má nyní každý voják i záložní zbraň, musíme počítat i s nutností kvalitního pouzdra na pistoli, které znovu musí být variabilní a umožní nošení záložní zbraně jak na vestě, tak i na stehenním nosiči.    

Řešení a vize pro ideální nosné systémy

Jaké je tedy řešení? Musí být splněny dva hlavní body. Koncepčnost a modularita. Taktická výstroj musí být řešena koncepčně a jednotlivé součástky musí být vzájemně kompatibilní. Pokud má voják efektivně plnit své poslání, musí dostat takovou výstroj, aby si ji byl schopný poskládat dle svých specifických požadavků.

taktické vesty Foto: RICAS od Warrioru, VOP 2009 od SPM Liberec nebo TBV od ALP ARMY? / 4. Diverzní jednotka Jihlava

Hlavním úkolem taktické výstroje je, aby vojákovi pomohla splnit daný úkol. V žádném případě mu nesmí být na obtíž nebo ho dokonce v úkolu omezovat. Ideální stav je takový, kdy voják obdrží komplexní balík vybavení, ze kterého si poskládá vše potřebné a se kterým bude schopen plnit celé spektrum operací, ať již v ČR nebo v zahraničních misích.Jak takový balík má vypadat? Ideálně bude obsahovat tři nosné systémy:

Modulární taktická vesta (bez balistické ochrany) - použití  hlavně v ČR a na úkoly průzkumného charakteru nebo tam, kde není vyžadována balistická ochrana. 

Nosič plátů - použití v ČR i v zahraniční misi a to hlavně tam, kde se nevyžaduje plná balistická ochrana.  

Taktická balistická vesta - použití v ČR, ale hlavně v zahraničních misích. Podmínkou je ovšem kvalitní měkká balistická vložka a keramické pláty. Aby byla splněna správná balistická ochrana, je nutné, aby měl každý voják správnou velikost balistické vesty. Rychloodhazovací systém je samozřejmostí. K těmto třem základním modulárním nosným systémům musí voják dostat plné spektrum sumek a kapes tak, aby si poskládal svojí vestu dle požadavků na svou funkci. Je počítáno se vzájemnou kombinací sumek na různé nosiče a na různý typ úkolů. Také se počítá s větším množstvím nesených zásobníků (v misi ISAF až 9 zásobníků Sa58).

TBV Foto: Jedna z možných modifikací vesty TBV od ALP ARMY, kterou používají čeští vojáci v Afghánistánu / 2vysadkovarota.czNesmíme opomenout dodat, že v žádném případě nesmí být vojákovi určováno, kde má která sumka být. To je naprosto špatné řešení, které nemůže být v reálu použito. Je nutné si uvědomit, že opravdu každý voják a každá funkce má naprosto specifické a rozdílné nároky na svoji taktickou výstroj!

Voják si vše nese na zádech

Jak bylo uvedeno výše, dalším požadavkem na moderního vojáka AČR je kvalitní batoh. V současné době jsou potřeba tři typy batohů na odlišné operace. Jako největší je batoh na vícedenní operace. Vhodný batoh na vícedenní operace by měl mít objem cca 80 litrů (včetně bočních kapes). Na jednodenní operace je ideální batoh kolem 40 litrů a nakonec malý, zhruba 30litrový batoh (i menší) typu "Grab Bag".

Požadavek na moderní batoh je jasný. Již to není "pytlovitý" tvar s jedním hlavním vnitřním prostorem. Naopak se vyžaduje rozčleněný a přehledně uspořádaný vnitřní prostor a odnímatelné boční kapsy batohu. Také váha je u batohu velice důležitá. 

Navrhované řešení batohů pro vojáka AČR je následovné:Batoh 80l (např. TL98 s UNI vazbou) - použití jako batoh na vícedenní operace a pěší patroly v podmínkách Afghánistánu. 

Batoh jednodenní 40l - jednodenní patroly, krátkodobé operace. 

Batoh Source Patrol 30l - batoh typu Grab Bag s vhodným vnitřním uspořádáním, ideální na každodenní nošení na útvaru.   

V této kapitole nesmíme zapomenout na vhodnou hydrataci vojáka, který v horkých a prašných podmínkách současných bojových zón hraje důležitou roli. Je proto vhodné, aby součásti batohů byl hydrovak Source.  

Závěrečné shrnutí a ideální stav

Když si to vše uspořádáme, vypadal by ideální balík taktické výstroje pro jednoho vojáka následovně:

 • Taktická vesta (např. TL98 Modul I) - 1 ks

 • Nosič plátů UNI - 1 ks

 • Taktická balistická vesta - 1 ks

 • Sumka na tři zásobníky Sa58 SpringLock - 3 ks

 • Sumka na dva zásobníky Sa58 SpringLock - 4 ks

 • Sumka na zásobník 5.56 SpringLock - 4 ks

 • Sumka na dva zásobníky 5.56 SpringLock - 4 ks

 • Sumka na kulometné pásy - 2 ks

 • Sumka na dva zásobníky SVDN Dragunov - 2 ks

 • Pouzdro na pistoli - 1ks

 • Stehenní nosič - 1 ks

 • Sumka na zásobníky pistole - 2 ks

 • Sumka na ruční granát - 2 ks

 • Sumka univerzální - 2 ks

 • Sumka univerzální plochá na zip - 2 ks

 • Obal na radiostanici - 1 ks

 • Sumka univerzální hrudní - 2 ks

 • Command panel - 1 ks

 • Lékárnička - 1 ks

 • Sumka zadní horní - 1 ks

 • Sumka zadní spodní - 1 ks

 • Batoh (např. TL98 UNI) - 1 ks

 • Batoh 40l - 1 ks

 • Batoh Source Patrol 30l - 1 ks

 • Hydrovak Source Taktical 3l - 1 ks

Pokud by každý voják z bojové jednotky dostal výše uvedenou taktickou výstroj, dostane se mu do ruky kompletní balík kvalitní taktické výstroje, která je vzájemně  plně kompatibilní a ze které je schopný poskládat ideální taktický nosný systém, který mu bude plně vyhovovat a pomáhat mu v plnění jeho úkolu v plném spektru operací. Sada takto poskládané taktické výstroje by dovolovala vojákovi AČR plně fungovat i v těch nejnáročnějších podmínkách mise ISAF v Afghánistánu, kde podcenění kvalitních výstrojních součástek může ohrozit životy vojáků. 

Článek vznikl ve přímé spolupráci s vojáky AČR sloužící v zahraničních misí. Reflektuje jejich pohled na současný stav věci a jejich vize řešení do budoucna.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Analýza možné modernizace českých bojových vozidel pěchoty BVP

Snižující se výdaje na obranu nutí i ty nejvyspělejší armády světa omezovat nákup nové techniky, ...

Modifikace CZ 805 BREN podle Armádních novin

Již nějaký ten pátek je v Armádě České republiky zavedena útočná puška CZ 805 BREN z produkce České ...

Lidský batoh pro odsun zraněných z bojiště

Pod vyprahlým afghánským sluncem postupuje spojenecká jednotka opatrně horskou vesnicí. Najednou se ...

Díl č.1 - Problematika bojových vest zavedených v Armádě České republiky

Od našich čtenářů jsme dostali mnoho dopisů a podnětů s přáním, abychom se podívali na problematiku ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Rohlik
  21:05 16.11.2013

  To jo ale odkaz na tuto vestu ? kde se dá koupit

  To jo ale odkaz na tuto vestu ? kde se dá koupit

 • psovod
  13:09 12.10.2013

  je to pod tím napsané

  je to pod tím napsané

 • Rohlik
  11:13 12.10.2013

  ¨Zdravím, chtěl bych se zeptat na tu taktickou vestu (písková na obrázku v levo) co je to zač.. Díky ;)

  ¨Zdravím, chtěl bych se zeptat na tu taktickou vestu (písková na obrázku v levo) co je to zač.. Díky ;)

 • noname
  21:28 01.05.2012

  Ještě ke křížové vazbě - bezvadný nápad, ale proč proboha není rozměrově kompatibilní s molle??

  Ještě ke křížové vazbě - bezvadný nápad, ale proč proboha není rozměrově kompatibilní s molle??

 • noname
  21:25 01.05.2012

  Ahoj, pěkně napsanej článek. líbí se mi, že je chápáno, že ne na všechny úkoly je balistická ochrana vhodná, ať už ISAF ROEs říkají cokoliv - říkají to totiž špatně. Můj názor: - ...Zobrazit celý příspěvek

  Ahoj, pěkně napsanej článek. líbí se mi, že je chápáno, že ne na všechny úkoly je balistická ochrana vhodná, ať už ISAF ROEs říkají cokoliv - říkají to totiž špatně. Můj názor:
  - nepotřebuješ NPP i balistickou vestu zvlášť, ale jeden výrobek, který se dá vložkama a přídavnýma částma modifikovat na to či ono
  - je blbost aby každej fasoval tolik sumek, přemýšlejme trošku ekonomicky
  - trojsumky jsou naprd, nedá se pořádně zalehnout - i když ležíš tak jsi moc vysoko nad terénem
  - spring lock - hezké přání, třeba to někdy vyjde
  - MNS nebyl špatný, kšandy a opasek jsou dobře zpracované, řekl bych lepší než britský vzor, ale ty debilní designy kapes vymyslel nějaký nehorázný k.kot. Pokud se podíváme na britského pěšáka při "zelené" práci, jeho webbing mu sedí a vypadá profesionálně, náš voják vypadá s MNS jako tydýt. Je to tím, že instruktoři ve Vyškově neučí vojáky, jak webbing správně postavit a co tam v základu nosit, a nefasují se k tomu použitelné sumky na zásobníky ani kapsy na zadní část, ačkoliv je SPM vyrábí, akorát je armáda nenakupuje - místo toho kupuje hromady pseudokrabic, které si na to může připnout jen blbec nebo štábní pracovník.
  - Vesty na Pz činnost Alp (možná i SPM, nevim) vyrábí i s křížovou vazbou, takže argument, že nelze prohazovat kapsy, je blbost.
  - Nenadávejme na Alp a SPM, šijí kvalitně. Problém je ve vojácích, kteří jim dávají specifikace na nesmysly.
  - pouzdra na Phantomy - otřes s hvězdičkou. Pominu-li zbytečnost pistole pro každého vojáka, napadají mě další věci: Proč černé??? Jsme snad policie??? Nebo už se nemá smysl maskovat? Proč tam není myšleno i na svítilnu? A naposledy - proč to většina vojáků nosí spuštěné kdesi u kolene, jako pitomci? To už je ovšem vina nevycvičenosti a lhostejnosti většiny VZP.Skrýt celý příspěvek

 • soldato
  21:36 11.04.2012

  Víkend za námi a Ace stále nic... :-(

  Víkend za námi a Ace stále nic... :-(

 • soldato
  14:56 09.04.2012

  ... tak nevím, bratři Slováci na to mají ( viz. http://www.alp-army.cz/cz/refe... ) a AČR že by si to nemohla dovolit??? Tady nebude problém v penězích, ale v úplně něčem ...Zobrazit celý příspěvek

  ... tak nevím, bratři Slováci na to mají ( viz. http://www.alp-army.cz/cz/refe... ) a AČR že by si to nemohla dovolit??? Tady nebude problém v penězích, ale v úplně něčem jiném...Skrýt celý příspěvek

 • Anti
  14:59 07.04.2012

  hmm vypadá to hezky a vyřazená výstroj od profíků by mohla konečně dorazit i k AZ páč malá a velká polní z 80let je vrchol modernosti nehledě na ten pásek s koženou sumkou bodákem ...Zobrazit celý příspěvek

  hmm vypadá to hezky a vyřazená výstroj od profíků by mohla konečně dorazit i k AZ páč malá a velká polní z 80let je vrchol modernosti nehledě na ten pásek s koženou sumkou bodákem maskou OM10 a kvalitní plechovou přilbou:-))tedy mohla by dorazit pokud Az nebudou zrušeny protože se ruší jejich výcvik ...:-(Skrýt celý příspěvek

 • Patejl
  13:54 07.04.2012

  "Je nutné si uvědomit, že opravdu každý voják a každá funkce má naprosto specifické a rozdílné nároky na svoji taktickou výstroj! " -> Tesat do kamene!!! :D

  "Je nutné si uvědomit, že opravdu každý voják a každá funkce má naprosto specifické a rozdílné nároky na svoji taktickou výstroj! " -> Tesat do kamene!!! :D

 • hurvo
  18:18 06.04.2012

  Cely tento system ako je opisany v clanku je uz zavedeny v OSSR, bohuzial len na misie.

  http://www.fenix-protector.com...

  Cely tento system ako je opisany v clanku je uz zavedeny v OSSR, bohuzial len na misie.

  http://www.fenix-protector.com...

 • Mattauch
  16:14 06.04.2012

  Kofi: pokud by bylo v balíčku použito NPP, tak je vaše řešení možné a elegantní. Ale osobně považuji NPP za značně překonaný nosič plátů, takže by asi bylo rozumné poohlédnout se ...Zobrazit celý příspěvek

  Kofi: pokud by bylo v balíčku použito NPP, tak je vaše řešení možné a elegantní. Ale osobně považuji NPP za značně překonaný nosič plátů, takže by asi bylo rozumné poohlédnout se po jiném typu.

  Zároveň se tu také neřešila ještě jedna celkem zajímavá otázka... Velikost balistických panelů, ono NPP je ve všech velikostech hodně malé. rozhodně při srovníní se zahraniční konkurencí, nosiči od warrioru například...

  Balíček vypadá pěkně, jen batoh Source se mi zdá na grab bag celkem těžký, absenci odhazováku už někdo komentoval. Camel bag by byl super od source konkrétně takového druhu jako je standardně k TBV, vzhledem k jeho plochosti se na něm dobře nosí batohy. Také bych se zamyslel nad použitím otevřených zásobníkových sumek, na prostor kam pří užítí dvojsumek od SPM dostanu 6 zásobníků, dostanu při užítí dvou otevřených čtyřsumek od tacticalpro 8 zásobníků (cena sumek je cca poloviční, váha hraje také ve prospěch otevřených) - ale to už jsou asi hodně individuální záležitosti... :)Skrýt celý příspěvek

 • David
  15:09 06.04.2012

  To Ace:
  Pokud vím, tak šachty na Brena pro klasické M4 zásobníky ani nejsou ve vývoji :-(

  To Ace:
  Pokud vím, tak šachty na Brena pro klasické M4 zásobníky ani nejsou ve vývoji :-(

 • Kofi
  14:25 06.04.2012

  pěkný článek. akorát bych již vyřadil vestu..... NPP bez plátu řeší to samé a když se k tomu přidají do balíčku popruhy zádové není co řešit.... a je to zase úspora

  pěkný článek. akorát bych již vyřadil vestu..... NPP bez plátu řeší to samé a když se k tomu přidají do balíčku popruhy zádové není co řešit.... a je to zase úspora

 • Ace
  13:43 06.04.2012

  příznivce...: po navratu z vikendu klidne napisu. Nicmene si myslim, ze by stacilo neco ala castecne osekanej SFLCS/MLCS kit. Nepocital bych uz s sa58, ale s cz805. K tomu by to ...Zobrazit celý příspěvek

  příznivce...: po navratu z vikendu klidne napisu. Nicmene si myslim, ze by stacilo neco ala castecne osekanej SFLCS/MLCS kit.

  Nepocital bych uz s sa58, ale s cz805. K tomu by to chtelo dokopat veleni armady, aby nakoupili sachty na STANAG rohliky, pak nebude clovek potrebovat tolik typu sumek. Zasobniky si uz kazdej vojak koupi klidne sam za svoje, stojej 100-200kc:))Skrýt celý příspěvek

 • příznivce...
  11:44 06.04.2012

  Ace: tohle napsat je jednoduchý. Ale napsat jak by ten balík mohl vypadat, to už tak lehký není. Takže se zamysli a napiš svůj koncept. Aspoň bude o čem debatovat...

  Ace: tohle napsat je jednoduchý. Ale napsat jak by ten balík mohl vypadat, to už tak lehký není. Takže se zamysli a napiš svůj koncept. Aspoň bude o čem debatovat...

 • Ace
  10:33 06.04.2012

  Sumka na 3 zasobniky do sa 58? Ale no tak, takovy nadory na vestu by meli bejt zakazany.

  IMHO celej ten balik by mel vypadat uplne jinak.

  Sumka na 3 zasobniky do sa 58? Ale no tak, takovy nadory na vestu by meli bejt zakazany.

  IMHO celej ten balik by mel vypadat uplne jinak.

 • pete-11
  10:30 06.04.2012

  Takového balíku se žádný voják bouhužel nikdy nedočká. Je to pouze sen kterej je díky finančnímu stavu armády absolutně nesplnitelnej a dlouho ještě bude.

  Takového balíku se žádný voják bouhužel nikdy nedočká. Je to pouze sen kterej je díky finančnímu stavu armády absolutně nesplnitelnej a dlouho ještě bude.

 • cvrcek
  09:54 06.04.2012

  příspěvek byl směrován pro Ucha nikoliv autorovi omlouvám se...

  příspěvek byl směrován pro Ucha nikoliv autorovi omlouvám se...

 • cvrcek
  09:47 06.04.2012

  Autor: většina věcí jak jsem tak koukal se nechá pořídit na http://www.alp-army.cz/...

  Jinak suprový článek, který mně zaujal.

  Autor: většina věcí jak jsem tak koukal se nechá pořídit na http://www.alp-army.cz/...

  Jinak suprový článek, který mně zaujal.

 • karlos
  08:44 06.04.2012

  Podle mne je to velice pěkně spracovaná výstroj. jak sám používám v airsoftu repliku taktické vesty a vím jaké to je když mi někde něco nesedí ,nebo přebývá.

  Podle mne je to velice pěkně spracovaná výstroj. jak sám používám v airsoftu repliku taktické vesty a vím jaké to je když mi někde něco nesedí ,nebo přebývá.

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 2