Protivzdušná obrana České republiky: NASAMS vs. SPYDER

Protivzdušná obrana České republiky: NASAMS vs. SPYDER
Odpal střely Derby ze systému SPYDER-MR / Rafael Defense Systems (Zvětšit)

Armáda České republiky (AČR) se připravuje na výměnu zastaralých protiletadlových raketových kompletů 2K12 Kub. Pro nákup čtyř nových baterií protivzdušné obrany (PVO) krátkého dosahu SHORAD (Shot Range Air Defence) Ministerstvo obrany ČR (MO ČR) vyčlenilo deset miliard korun. Mezi největší favority patří americko-norský systém NASAMS a izraelský SPYDER.

Finanční problém

Základní požadavky nástupce Kubů armáda zveřejnila v roce 2018 v dokumentu Modernizační projekty AČR. Podle dokumentu každá ze čtyř baterií musí obsahovat čtyři odpalovací vozidla (každé s minimálně čtveřicí raket země-vzduch), vlastní 3D přehledový a střelecký radiolokátor a místo velení a řízení palby.

Armáda u střel požaduje radiolokační navádění a schopnost ničit drony, letadla, vrtulníky a střely s plochou dráhou letu. Nosnou platformu musí tvořit podvozek Tatra 815-7 8×8 s pancéřovou kabinou (dlouhou nebo krátkou). Stejnou tatrováckou platformu využijí také české samohybné houfnice CAESAR.

Tím nejdůležitějším omezujícím parametrem je však cena, a to 10 miliard Kč za celý komplex čtyři baterií. Výše uvedené požadavky, a zejména jmenovaná částka, nám zcela zásadně snižují okruh možných kandidátů.

Nejdříve se pobavme o finančních nákladech. Stále zaznívají hlasy o tom, že Česká republika se musí bránit sama, proti komukoliv. Málokdo si ale uvědomuje finanční, sociální a průmyslové úskalí takového kroku. Abychom se skutečně ubránili sami, museli by jsme jen na nákup nové vojenské techniky a munice investovat minimálně jeden bilion korun, tedy celý roční rozpočet ČR.

Jenom vybudování opravdu moderní a integrované PVO, vojskové i teritoriální, spolkne v takovém případě stovky miliard korun. V tom je započteno vše, od vojskové PVO velmi krátkého a krátkého dosahu v rámci bojových praporů, až po teritoriální protiraketovou obranu. Nemluvě o nutnosti transformovat velkou část českého hospodářství s cílem být maximálně soběstačný ve výrobě příslušné munice a servisu.

V tomto kontextu je částka 10 miliard korun investovaných do pozemní PVO opravdu velmi malá. Nákup PVO typu SHORAD je tak spíše o udržení schopností, přechodu na západní techniku a splnění závazků ČR vůči NATO.


25. protiletadlový raketový pluk Strakonice. Záběry na komplety 2K12 KUB a RBS-70

Vždyť k čemu stačí čtyři baterie? V případě konfliktu (v rámci případné teritoriální PVO) dvě baterie budou vyčleněny pro ochranu jaderných elektráren Temelín a Dukovany, jedna pro ochranu Prahy (a Ruzyně) a poslední k ochraně vojenského letiště v Čáslavi. Tím se potenciál české pozemní PVO prakticky zcela vyčerpá.

Existuje samozřejmě i vzdušná PVO ČR zajišťovaná Gripeny, omezeně L-159 a v budoucnu možná i AH-1Z se střelami Sidewinder. Nesmíme také zapomenout na systémy RBS-70 a nakupované RBS-70NG v rámci PVO velmi krátkého dosahu VSHORAD (VShot Range Air Defence) s dosahem 8000 metrů.

Jak bylo naznačeno výše, díky našemu členství v NATO nemusíme investovat stovky miliard korun do vlastní obrany, ale přispívat odpovídajícím dílem do kolektivní obrany. Proto si můžeme dovolit utratit prozatím „pouze“ 10 miliard Kč za čtyři baterie PVO. Na druhou stranu, v budoucnu lze dokoupit další baterie PVO.

Koncepce Armády ČR počítá s tím, že podpůrné prostředky, jako je dělostřelectvo a PVO, se nestanou organickou součástí bojových praporů a brigád, ale součástí samostatných jednotek. V případě dělostřelectva půjde o 13. dělostřelecký pluk „Jaselský“, v případě PVO o 25. protiletadlový raketový pluk Strakonice.

Oddíly a baterie obou útvarů se budou účelové vyčleňovat především pro bojová úkolová uskupení (BUÚ), založená buď na 4. brigádě rychlého nasazení (4.brn), 7. mechanizované brigádě (7. mb), případně na 43. výsadkovému pluku. České brigády se zase v případě konfliktu stanou součástí německé (4. brn) a polské divize (7. mb), které zajistí PVO a raketovou / dělostřeleckou podporu vyšší úrovně.   

Strakonický 25. pluk na národní úrovni tedy obstará jak teritoriální PVO (ochranu elektráren, administrativních a populačních center, klíčových prvků infrastruktury), tak vojskovou PVO, tedy přímou ochranu manévrujících jednotek BUÚ (pomocí RBS-70/70NG a nových systémů PVO).

Tento koncept Armády ČR je dán nejen ekonomickou, ale také průmyslovou a společenskou realitou České republiky. Pokud chce někdo změnu, musí najít v rozpočtu stovky miliard korun a obhájit takto vysoké armádní výdaje před občany.

Jen pro názornost, aby došlo k pochopení toho, jak náročné je udržovat špičkovou techniku a munici bojeschopnou. České Pandury používají protitankové řízené střely Spike. Každé dva roky je třeba vyměnit chladící kapalinu infračidel střel Spike. Jen výměna kapalina u jedné střely stojí 200 000 Kč.

Podobně drahé a složité je udržování střel země-vzduch. V případě raket PVO se musí počítat s tím, že stejnou částku, jakou stojí samotná raketa, dáme v průběhu 20 let do udržení té samé rakety v provozu. Peníze spolkne údržba, modernizace, testování, skladování nebo výměna tuhých pohonných látek raketového motoru.


Poslední střelby z kompletů S-10M2D. Jejich místo v 25. pluku zaujmou komplety RBS-70NG

Technologický problém 

Problémem nejsou ale jen astronomické náklady nákupu a provozu PVO. Zásadní problém je technologický ‒  žádná země NATO jednoduše nemá skutečně efektivní pozemní PVO ani související technologie! Díky své absolutní vzdušné převaze země NATO jednoduše neměly v posledních 30 letech potřebu investovat desítky miliard dolarů do vývoje a budování pozemní PVO.

Doba se ale změnila. Nyní se po celém světě rozšiřují nejen nejrůznější raketové systémy, ale také přesná letecká munice a především bojové drony. Právě masivní nasazení dronů s přesnou municí dlouhého dosahu je tou největší výzvou pro současnou i budoucí pozemní PVO. Masivní nálet letadel na Temelín či Dukovany je velmi nepravděpodobný. „Promenádování“ nepřátelských bojových dronů nad územím ČR je však již představitelé a hmatatelné riziko. 

Můžeme se podívat do Libye. Nejpokročilejším současným systémem vojskové PVO krátkého dosahu je jednoznačně ruský systém Pancir. Avšak ani Pancir se neubránil útokům malých dronů a nové generaci malé přesné munice. Ostatně nejnovější verze Pancir-SM, kterou uvidíme na moskevské vojenské přehlídce, je modernizována právě s ohledem na boj s drony (systém dostane i nové střely země-vzduch).

V případě zemí NATO je situace mnohem horší ‒ alianční země nemají skutečně účinné pozemní prostředky PVO schopné efektivně bojovat s malými bojovými drony nebo dokonce přesnou raketovou a leteckou municí. Vždyť i v Libyi, která je díky rovinatému terénu pro činnost PVO ideálni, utrpěly komplety Pancir těžké ztráty. Žádný jiný systém PVO by si přitom nevedl lépe. Ve středoevropském kopcovitém terénu, s blízkým radarovým horizontem, je činnost PVO ještě mnohem více ztížená.

Problém PVO je zejména v radiolokátoru a systému řízení palby (SŘP), což jsou rovněž ty nejdůležitější a nejdražší části PVO. Kritickým a prvořadým úkolem PVO je vůbec cíl objevit a vysledovat jeho pohyb. SŘP totiž musí odpálit střely země-vzduch s náběhem, tedy tam, kde se bude cíl za určitou dobu nalézat. V kopcovitém středoevropském terénu, v obraně proti nízkoletícím bojovým dronům, bude mít PVO jen sekundy na reakci. SŘP tak musí mít v maximálně míře automatizovaný řetězec ničení (kill chain) jen s minimálním (či lépe žádným) počtem rozhodnutí operátora PVO.

Nákupčí Armády ČR tedy nemají při výběru nové PVO snadnou práci, protože na aktuální hrozby jednoduše neexistuje v rámci pozemní PVO a Aliance adekvátní řešení. Toto tápání v rámci pozemní PVO není ale jen problémem české armády a Aliance, ale všech armád světa.

Uvědomuje si to také americká armáda, která v rámci programu Indirect Fire Protection Capability Increment 2-Intercept (IFPC Increment 2-I) vyvíjí systém PVO speciálně určený na boj s drony a střelami s plochou dráhou letu. Jde ale prozatím o multimiliardový vývojový program, v rámci kterého americké armáda teprve hledá a vyvíjí nejlepší technologie (včetně střel země-vzduch nové generace). Jako dočasné řešení americká armáda zatím zvolila nákup izraelských kompletů Iron Dome.

Jak tedy nakoupit systém PVO, který vlastně neexistuje? Jednou z možností je modulárnost řešení. Tedy mít otevřený systém a postupně, jak bude pokračovat vývoj vědy a techniky, do pozemní PVO přidávat nové schopnosti. Ať už jde o vylepšování SŘP, vylepšování radiolokátorů, přidávání nových senzorů, vylepšování raket nebo dokonce zavádění nových typů raket (včetně nových odpalovacích vozidel). Jinak řečeno, ideálním kandidátem je systém PVO s největším modernizačním potenciálem v následujících 20 letech.


SPYDER

Z tohoto pohledu je tedy nejklíčovějším parametrem výběru dobře zvolený radiolokátor, SŘP a především spolehlivý dodavatel, u kterého lze v budoucnu očekávat nová technologická řešení v rámci PVO.

Jací jsou tedy kandidáti? Na průzkum trhu MO ČR před lety odpovědělo několik výrobců. Německý koncern Diehl nabízel střely IRIS-T SLS/SLM, americký Lockheed Martin a evropský MBDA systém MEADS, izraelský Rafael systém SPYDER-MR a norsko-americké konsorcium Konsberg-Raytheon systém NASAMS. Je zajímavé, že ve výčtu chybí francouzský SAMP/T (Surface-to-Air Missile Platform/Terrain) od společnosti Thales. 

Pokud budeme mluvit o částce pouze 10 miliard Kč za čtyři baterie, můžeme bez obav vyřadit jak MEADS, tak nakonec i francouzský SAMP/T. Jen pro představu ‒ Singapur koupil dvě baterie kompletů SAMP/T a 200 raket Aster 30 za 805 milionů dolarů.

MEADS je zase již neexistující program, který se transformoval do projektu TLVS (Taktisches Luftverteidigungssystem). TLVS nahradí německé komplety Patriot a základem výzbroje se stanou výkonné střely PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement). Jinak řečeno ‒ TLVS je mimo finanční možnosti České republiky. Co se týče nabídky německé společnosti Diehl, tak ta nabízí střely IRST-T pro TLVS.

SPYDER vs. NASAMS

Z hlediska vnějšího pozorovatele, v ceně 10 miliard Kč za čtyři baterie, můžeme jen a pouze uvažovat o americko-norském NASAMS a izraelském SPYDER-MR. Autorovi tohoto článku nejsou známe jiné systémy PVO, které jsou v současných finančních, logistických, personálních a geopolitických možnostech České republiky. Teoreticky se ještě nabízí pozemní verze izraelského kompletu Barak, o této možnosti se ale nikde nemluví. Cenově bude ale zřejmě nákup systémů Barak mimo vyhrazený rozpočet.

Zřejmě nejlepší poměr cena / výkon nabízí ruský Pancir. Jeden komplet stojí 14 milionů dolarů. Požadované čtyři baterie tedy přijdou na pět miliard korun. Pochopitelně nákup ruských zbraní je ale zcela mimo realitu (nejen geopolitickou, ale i technologickou, protože je nelze zapojit do velících a řídících prostředků NATO).


NASAMS

O vítězi v tendru MO ČR rozhodne nepochybně cena, servisní náklady, modernizační potenciál a rozsah zapojení českého průmyslu. Naprosto zásadní je přenos maximálního podílu servisních prací a know-how do českého průmyslu.

Vzhledem k tomu, že ani jedno současné řešení nedokáže splnit požadavky na moderní PVO typu SHORAD, klíčovou akviziční podmínkou je flexibilita SŘP. Tedy schopnost zapojit se do integrovaných národních i aliančních systémů velení a řízení PVO, schopnost začleňovat další senzory (prostředky elektronického průzkumu, elektro-optické senzory, další radiolokátory) a zejména začleňovat nové typy střel země-vzduch.

Z naší pozice nemáme šanci proniknout do tajemství radiolokátorů a SŘP kompletů NASAMS a SPYDER. Zkusme si tedy oba systémy jen zhruba představit.

NASAMS používá střely AMRAAM, resp. nejnovější AMRAAM-ER s prodlouženým doletem. Kromě toho může používat také střely krátkého dosahu s infračerveným naváděním AIM-9X Sidewinder. Baterie NASAMS využívá americký radiolokátor AN/MPQ-64 Sentinel F1 a do baterie lze začlenit také elektro-optické senzory.

Hlavní výhodou řešení NASAMS jsou střely AMRAAM a Sidewinder, s kterými má Armáda ČR již zkušenosti. Dá se navíc očekávat, že v budoucnu NASAMS pojme i další střely od amerického koncernu Raytheon.

SPYDER (Surface-to-air PYthon and DERby), jak napovídá název, kombinuje izraelské radiolokačně naváděné střely Derby a infačervené Python 5. Výhodou řešení SPYDER je ten, že v Izraeli jsou tyto systémy používány přímo s radiolokátory EL/M-2084 (stejný typ nakupuje Armáda ČR). Pro potřeby Armády ČR ale každá baterie případně získá menší 3D radiolokátor (zřejmě typ EL/M-2106). Jako u kompletu NASMAS lze do baterie začlenit elektro-optické senzory.

Hlavní výhody řešení SPYDER jsou jak snadné propojení se zakoupenými radiolokátory EL/M-2084, tak nepochybně značné bojové zkušenosti Izraelců v oblasti PVO. Plusem jsou rozhodně i přátelské česko-izraelské vztahy.

Cílem článku nebylo uvést, který systém je nejlepší, ale ukázat na složitost a komplexnost úkolů moderní PVO. Výběr není jednoduchý a můžeme si být jisti, že ať MO ČR vybere cokoliv, stane se terčem kritiky. Dále si je nutné uvědomit, že částka 10 miliard Kč jsou jen vstupní investice do české pozemní PVO. Pokud chceme udržet pozemní PVO v kontaktu s hrozbami, další miliardové investice budou nutně následovat.

Na závěr opět uveďme, že výše uvedené řádky jsou závěry vnějšího pozorovatele. Nákupčí Armády ČR mají mnohem komplexnější informace a jejich závěry mohou být jiné.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Armáda ČR: Špičková protivzdušná obrana krátkého dosahu

V posledních letech Armáda ČR do výzbroje zavedla několik špičkových prostředků protivzdušné obrany ...

Protivzdušná obrana Armády ČR: Učme se z minulosti

Z hlediska pojetí protivzdušné obrany (PVO) se za posledních několik dekád nic zásadního nezměnilo. ...

Česká protivzdušná obrana pod ruským drobnohledem: Modernizace na pozadí kolapsu

V minulém týdnu zveřejnil ruský server TopWar v pořadí již sedmý článek Sergeje Linika, v kterém ...

Protivzdušný systém NASAMS 2 pro Maďarsko

V únoru letošního roku maďarská média přinesla první informace o zájmu armády nakoupit raketový ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Nesher
  10:55 25.09.2020

  A známe vítěze výběru nového systému PLŘS typu SHORAD, bude to izraelský systém Spyder, obchod bude ukutečněn systémem vláda-vláda, AČR obdrží 4 baterie, každá bude mít vlastní 3D ...
  Zobrazit celý příspěvek

  A známe vítěze výběru nového systému PLŘS typu SHORAD, bude to izraelský systém Spyder, obchod bude ukutečněn systémem vláda-vláda, AČR obdrží 4 baterie, každá bude mít vlastní 3D radar a 4 odpalovací systémy za cca 10 mld. Kč. Posuzovalo se celkem 9 systémů od 7 výrobců. Podíl českého průmyslu je požadován na úrovni min. 30%, podporu musí zajišťovat po celou dobu životnosti subjekt sídlící na území ČR. Podpis smlouvy je očekáván na začátku příštího roku, dodávky v roce 2023.
  https://www.ceskenoviny.cz/zpr... ... .seznam.cz
  Skrýt celý příspěvek

 • Larry
  19:22 25.06.2020

  Celkem reálné shrnutí možnosti vzhledem k finančním možnostem.
  Různé nesmysly ohledně offsetovych programů jsou tradičně prizivovamy politiky jako jedno ze zdůvodnění nákupu. Z ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Celkem reálné shrnutí možnosti vzhledem k finančním možnostem.
  Různé nesmysly ohledně offsetovych programů jsou tradičně prizivovamy politiky jako jedno ze zdůvodnění nákupu. Z dob nákupu Gripenu jsme poučení že z toho nic české firmy a průmysl neměli.
  Veškerá technika RTV a PVO měla být zadaná jako řešení komplet fi Elta. Stalo by to více než 10 mld. Ale bylo by to řešení pro budoucnost. Proto je podle mého Spyder jediným možným řešením. Obranu proti UAV řešit v průběhu let, podle trendů a možnosti ve světě.
  K Pantsirum snad jenom malý dodatek. Firma vyrobí cokoliv v jakékoliv konfiguraci. Stačí specifikovat a klidně dodají popisy v arabštině. Náš zákazník náš pán.
  Oni integruji Kolchugu, stejně jako S400 v Turecku do systému. K tomu ale potřebuji znát v případě ČR technickou specifikaci komunikačních protokolu Elta. To by jistě neprošlo.
  Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   19:57 25.06.2020

   Bylo by to nejlogičtější, pořídit technologii, která funguje, jen bych se přimlouval za minimalizaci vložených krabiček od h-různých českých firem, předních výrobců radilokační ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Bylo by to nejlogičtější, pořídit technologii, která funguje, jen bych se přimlouval za minimalizaci vložených krabiček od h-různých českých firem, předních výrobců radilokační techniky a jiných mozkových trustů, které z toho dokáží udělat neuvěřitelný moloch pro dalších deset Tatrovek.
   Skrýt celý příspěvek

   • Larry
    16:36 26.06.2020

    Naprosto přesně. Veškeré převodníky, interface dat a magicke krabičky pouze komplikují situaci, dochází k časovému zpoždění a zvyšuje se pravděpodobnost chyby. Komplexní řešení ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Naprosto přesně. Veškeré převodníky, interface dat a magicke krabičky pouze komplikují situaci, dochází k časovému zpoždění a zvyšuje se pravděpodobnost chyby. Komplexní řešení Elty jisté dovolí přímou komunikaci.
    Vůbec k servisu nepustit firmy alias Retia, Eldis. Je tady VTUL a PVO., vlastní zaměstnanci MO za režijní náklady. Není důvod aby nefungovalo propojení Elta s VTUL pro AČR.
    Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     08:48 27.06.2020

     VTULaPVO je pro vás zárukou kvality? To jsou přesně producenti "magických krabiček" v podobě pokladničky, do které se jen rvou peníze.
     Privátní sektor je na tom s vývojem lépe, ...
     Zobrazit celý příspěvek

     VTULaPVO je pro vás zárukou kvality? To jsou přesně producenti "magických krabiček" v podobě pokladničky, do které se jen rvou peníze.
     Privátní sektor je na tom s vývojem lépe, musí uspět na trhu, VTUL je spíše prádelna peněz. Vůbec nejlepší reference lze vydedukovat z toho kolik zákazníků po světě ta která firma má.
     Skrýt celý příspěvek

     • Larry
      09:56 27.06.2020

      VTUL byl vždy v roli systémového integratora, aby propojil to, co si kde kdo v resortu MO bezkoncepcne nakoupil. Takže jim nic jiného než krabičky které pvevedou data z formátu A ...
      Zobrazit celý příspěvek

      VTUL byl vždy v roli systémového integratora, aby propojil to, co si kde kdo v resortu MO bezkoncepcne nakoupil. Takže jim nic jiného než krabičky které pvevedou data z formátu A do formátu B a zpět nezbývalo.
      Možnosti je i zastoupení Elty v ČR s jejich zaměstnanci.
      Reference firem brát jako. měřítko jejich kvality úspěchu jistě ano, ale je potřeba posuzovat celosvětově nikoliv jen v zemích NATO. Nakonec Elta je také firma z neclenske země NATO a není v EU.
      Skrýt celý příspěvek

 • SYN_
  10:28 25.06.2020

  Tak se nějak nemohu zbavit dojmu že tento nákup dokáže vyřešit jediné - jakýms takýms způsobem doplnit současnou naprosto nedostatečnou AA obranu naší země/vojsk na aspoň trošku ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak se nějak nemohu zbavit dojmu že tento nákup dokáže vyřešit jediné - jakýms takýms způsobem doplnit současnou naprosto nedostatečnou AA obranu naší země/vojsk na aspoň trošku dostatečnou úroveň, s počtem a dosahem střel takovým že ani zdaleka nedokáže pokrýt celé území ale aspoň nějakou jeho nezanedbatelnou část zvládne. A má to být (snad i bude) středně drahé.
  Na druh straně mi příjde docela překvapivé že se trošku neuvažuje nad systémy dvěma, jednak by tu mohl být relativně nízký počet (semi)stacionárních baterií něčeho "jako" Barak-8(MX...) s dosahem 100+ kilometrů které by prakticky dokázaly proti cílům typu stíhač/bitevník (a do jisté míry použitelné i proti balistické střele) pokrýt téměř celé území státu, doplněné systémem s menším dosahem ale využívajícím citelně levnější střely (něco jako Tamir systému IronDome) co by nás totálně nezruinovalo kdybychom si to troufli vystřelit po cíli typu dron (na který jinak můžeme zaútočit buď amraamem/derby výstřel řádově za 1M$ no potěš pámbu, nebo se pokus za slušného počasí ho dostat do dosahu některé z RBS70 což ale je vzhledem k poměrně krátkému dosahu docela sázka do loterie...).
  Prostě můžeme si asi dovolit nějaké množství "luxusních" střel s vlastním kvalitním seekerem, ale jejich použití proti čemukoliv nižšímu než vysoce hodnotnému cíli (stíhač...) bude ekonomická sebevražda.
  Asi by taky bylo docela výhodné kdybychom aspoň v menším množství disponovali prostředkem který dokáže střílet i z chodu, pokud to tedy je vůbec momentálně řešitelné. Opravdu bychom se aspoň v této kategorii nedokázali nějak přiměřeně domluvit alespoň s těmi poláky? Jejich řešení sice nevypadá jako principiální průlom ale mělo by být funkční, a "příhraniční spolupráce" v této oblasti jakousi hodnotu má ne? Samozřejmě se pokusit aspoň nějak mít schopnost vyrobit v případě nouze vlastní munici do toho...
  Skrýt celý příspěvek

  • Klimesov
   11:10 25.06.2020

   Ano nynější nákup je nedostačující, ale pořád lidé zapomínají na to, že AČR je formovaná v rámci kolektivní obrany s jinými státy a v rámci přímého ohrožení nám jsou větší PVO ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Ano nynější nákup je nedostačující, ale pořád lidé zapomínají na to, že AČR je formovaná v rámci kolektivní obrany s jinými státy a v rámci přímého ohrožení nám jsou větší PVO ochranu našeho území schopni poskytnout naši spojenci. Je velice pravděpodobné, že pokud by se vyhrotila situace v Evropě do té míry, že by hrozil další konflikt větší intenzity tak USA přesunou do Evropy Patrioty nebo jiné armády NATO přesunou své PVO vyššího dosahu na strategická místa.
   Jasně někdo by mohl podotknout, že lepší je spoléhat se sám na sebe protože Mnichov atd. a do jisté míry bude mít pravdu. Ovšem spoléhat se jen sám na sebe znamená dávat na obranu mnohonásobně více než se dává teď.
   Takže tento nákup spíše vnímejte jako příspěvek do kolektivní obrany, který jednak pomůže a jednak zlepší operační schopnosti PVO AČR a to do doby než se uvolní další finance na pořízení dalších systémů PVO, které by dovolili AČR fungovat více samostatně, nebo spíše které by dovolili AČR bránit celé území :-)
   Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  19:40 24.06.2020

  V politických kruzích se diskutovalo a stále diskutuje, zda vyhostit norského velvyslance z důvodu krádeže dětí Norskem a někdo z Dejvic je ochoten uvažovat o nákupech zbraní z ...
  Zobrazit celý příspěvek

  V politických kruzích se diskutovalo a stále diskutuje, zda vyhostit norského velvyslance z důvodu krádeže dětí Norskem a někdo z Dejvic je ochoten uvažovat o nákupech zbraní z Norska.

  Norsko je špína, která krade děti!
  Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   21:30 24.06.2020

   Určitě. Možná tak v kruzích SPD.

   Určitě. Možná tak v kruzích SPD.

  • Jirosi
   22:18 24.06.2020

   Budete se stejně být i z práva lidí u jiných států na území CR, pokud se jim nebudou líbit naše zákony jako v případě Norska?

   Budete se stejně být i z práva lidí u jiných států na území CR, pokud se jim nebudou líbit naše zákony jako v případě Norska?

  • Klimesov
   09:37 25.06.2020

   Pane Wachtmeister vy jste hlava.

   Pane Wachtmeister vy jste hlava.

  • satai
   10:26 25.06.2020

   Neblabol.

   Neblabol.

  • Jecchus
   22:14 27.06.2020

   Tak ona to zas taková blbost není, rozhodně ne na úrovni tu zmínku takhle sestřelit i když byla poněkud nesmyslně napojena na Barnavernet problém, který nás z hlediska PVO nemusí ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Tak ona to zas taková blbost není, rozhodně ne na úrovni tu zmínku takhle sestřelit i když byla poněkud nesmyslně napojena na Barnavernet problém, který nás z hlediska PVO nemusí nijak trápit.
   Pokud se nepletu, tak se řeší nebo řešilo, jestli Norsko odsouhlasí dodávku NASAMS do Maďarska, protože Orbán atd.
   Norsko má zkrátka tendenci projektovat do okolí svůj pohled na svět skrze nástroje, které ve vztahu k tomu okolí má, ať jsou to norské fondy nebo dodávka zbrojní techniky...
   Proto si myslím, že by to měl být jeden z hodnocených parametrů
   Skrýt celý příspěvek

 • Poly
  12:34 24.06.2020

  Asi blbá otázka, ale proč se nepoužívá mobilní systém se střelami RIM-162?

  Asi blbá otázka, ale proč se nepoužívá mobilní systém se střelami RIM-162?

  • petres
   13:16 24.06.2020

   V podstatě se používá - NASAMS. AMRAAM-ER využívá tělo námořní střely RIM-162 ESSM a naváděcí sekci původního AMRAAMu.

   V podstatě se používá - NASAMS. AMRAAM-ER využívá tělo námořní střely RIM-162 ESSM a naváděcí sekci původního AMRAAMu.

 • Pavel88
  11:01 23.06.2020

  Já jsem pro NASAMS II, podobné důvody jako u jiných systému.
  Používá je několik spojenců, snadnější kompatabilita, získání munice, díly, sdílení zkušeností,....
  Navíc jedno ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Já jsem pro NASAMS II, podobné důvody jako u jiných systému.
  Používá je několik spojenců, snadnější kompatabilita, získání munice, díly, sdílení zkušeností,....
  Navíc jedno vozidlo NASAMS má 6 místo 4 raket a to už je dost velký rozdíl, pokud se bráníme proti více útočníkům...

  jen se obávám, že AČR opět vybere "proti všem" exotické řešení, které v NATO nikdo nemá...
  viz vrtulníky, radary, částečně Gripen... atd
  skoro mi přijde, jako by AČR "na just" vybírala techniku mimo hlavní NATO proud

  P.S. tím rozhodně netvrdím, že již vybraná technika není kvalitní, jen si myslím, že malá země by se měla více zaměřit, na techniku, kterou má někdo ze spojenců

  Pavel
  Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   11:05 23.06.2020

   "jen se obávám, že AČR opět vybere "proti všem" exotické řešení, které v NATO nikdo nemá...
   viz vrtulníky"

   Zatím co u raket USA v NATO jsou, tak u vrtulníků USA v NATO není :))

   "jen se obávám, že AČR opět vybere "proti všem" exotické řešení, které v NATO nikdo nemá...
   viz vrtulníky"

   Zatím co u raket USA v NATO jsou, tak u vrtulníků USA v NATO není :))

  • Scotty
   11:10 23.06.2020

   USMC není v NATO?

   USMC není v NATO?

   • Pavel88
    14:35 23.06.2020

    jasně, že USMC je v NATO
    myšleno bylo, že to je jediný uživatel a operačně se asi nepotkáme.

    jasně, že USMC je v NATO
    myšleno bylo, že to je jediný uživatel a operačně se asi nepotkáme.

    • Pavel88
     14:45 23.06.2020

     stručně NASAMS II +:
     6 raket na vozidle
     AMRAAM široce používány i pro letadla
     NASAMS má více spojenců v NATO

     Spyder +:
     spolupráce s Izraelskými radary
     cena? lobbing?? politika???

     stručně NASAMS II +:
     6 raket na vozidle
     AMRAAM široce používány i pro letadla
     NASAMS má více spojenců v NATO

     Spyder +:
     spolupráce s Izraelskými radary
     cena? lobbing?? politika???

     • flanker.jirka
      18:41 24.06.2020

      Spyder MR má na vozidle 8 raket, to co je na fotografiích v článku je verze SR.
      Volil bych SPYDER, ne pro počet raket. Ale pro osvědčenou kombinaci Derby a Pythonu a také proto, ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Spyder MR má na vozidle 8 raket, to co je na fotografiích v článku je verze SR.
      Volil bych SPYDER, ne pro počet raket. Ale pro osvědčenou kombinaci Derby a Pythonu a také proto, že exituje celá "rodina" s dosahem až 70 km v dálce. Další plus je již prověřená integrace s radary ELM 2084, které AČR pořizuje, tyto radary splňují i požadavek na budoucí funkčnost C-RAM a mají potenciál i v podobě systémů jako je BARAK MX, které umí až 150 km a postřelovat i balistické střely krátkého dosahu. V případě zhoršení mezinárodní situace jde o možnot rychlejší reakce.
      https://www.rafael.co.il/wp-co...
      https://www.youtube.com/watch?...
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      21:39 24.06.2020

      Je tu ještě jeden aspekt. V případě konfliktu bude, dřív nebo později, spotřebována zásoba raket. Zatím co střel AMRAAM a Sidewinder tu bude plno, tak dovoz dalších střel z Izraele ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Je tu ještě jeden aspekt. V případě konfliktu bude, dřív nebo později, spotřebována zásoba raket. Zatím co střel AMRAAM a Sidewinder tu bude plno, tak dovoz dalších střel z Izraele bude značně náročné. Přeci jen udržovat zásobovací trasy do i Izraele nebude, na rozdíl od USA, úplně priorita.
      Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      21:53 24.06.2020

      Scotty
      a kde to plno bude? A budou to střely použitelné i v NASAMS.. Ne každý AMRAAM to zkousne a to samé platí o střelách Sidewinder. Německo jede v jiných střelách pro EFT, ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      a kde to plno bude? A budou to střely použitelné i v NASAMS.. Ne každý AMRAAM to zkousne a to samé platí o střelách Sidewinder. Německo jede v jiných střelách pro EFT, Francie zase pro Rafale, Polsko bude rádo, že bude mít pro sebe. Slovensko na tom bude podobně jako my. A nihilistický BeNeLux toho moc nebude mít také. Spíše bych sázel na IRIS T v SLS nebo SLM verzi, CAMM ER nebo Meteor.
      Evidentně našim chytrým, vzdělaným a v obraně erudovaným politikům, kteří se jistě poučili z minulosti, nevadí logistická náročnost a potenciální nedostupnost pro obranu citlivých technologií z Izraele. To je přece i problémem u již pořizovaných radarů pro PVO. Ono to může být nejen náročné, ale i v některých případech i nemožné. Občas je nepochopitelné, proč vlastně ve zbrojních projektech nepodporovat i partnery z EU, když máme část společných rozpočtů a fondů.
      Přitom se nabízí i možnost plně evropského řešení, tak aby se minimalizoval vliv i USA na případnou použitelnost. I v době míru nám jejich prezident pořád něčím vyhrožuje.
      Příkladem může být systém FALCON https://www.airforce-technolog...
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      22:04 24.06.2020

      flanker.jirka
      Pokud se povede větší válka v Evropě tak do ní budou z největší pravděpodobností zapojeny Spojené státy. Jejich armáda se bude muset pochopitelně zásobovat. Je tedy ...
      Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka
      Pokud se povede větší válka v Evropě tak do ní budou z největší pravděpodobností zapojeny Spojené státy. Jejich armáda se bude muset pochopitelně zásobovat. Je tedy úplně jedno co kdo používá nebo nepoužívá v Evropě.
      Je trocho něco jiného když se nakoupí radar ke krému se dají pořídit pohřebné náhradní díly. Jejichž spotřeba nebude patrně velká. Na druhou stranu střela PVO systému je vyloženě spotřební zboží a to že se jich někdy naskladní alespoň vyšší stovky nevěřím.
      Není jediný důvod se obávat zbraní z USA. Jak jsem psal, v případě většího konfliktu nebudou problémy s dostupností.
      Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      22:21 24.06.2020

      Scotty
      Tak to každopádně, taková válka bude pro USA ekonomickou vzpruhou :-) bude se utrácet.
      I zásoby důležitých náhradních dílů se mohou nebezpečně rychle vyčerpat a o skutečném ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Tak to každopádně, taková válka bude pro USA ekonomickou vzpruhou :-) bude se utrácet.
      I zásoby důležitých náhradních dílů se mohou nebezpečně rychle vyčerpat a o skutečném převodu technologií pro naše výrobce (kteří stejně vše poskládají z dovážených komponent) si můžeme nechat zdát.
      Cokoliv pro Evropu tak s původem mimo EU bude najednou hodně drahé, ceny povyskočí díky "velké poptávce" a nebudeme se stačit divit. Evropa se musí postavit sama na nohy i v obraně, jinak bude periferií velmocí.
      Skrýt celý příspěvek

    • Gorn
     15:48 23.06.2020

     Tak statisticky je pravděpodobnější, že se operačně potkáme s USMC, než s většinou evropských armád. Zvláště pokud vezmete v úvahu, že když už se náhodou dvě evropské armády ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Tak statisticky je pravděpodobnější, že se operačně potkáme s USMC, než s většinou evropských armád. Zvláště pokud vezmete v úvahu, že když už se náhodou dvě evropské armády potkají v nějaké operaci tak minimálně jedna nemá v operační oblasti vlastní techniku a je závislá na USMC, US Army atp. Pochybuji, že při nasazení našich Mi-171 v Afghánistánu, byl někdo nadšený, že Poláci provozují také Mi-8 a jeho varianty, ostatně to samé platí pro BVP-2.

     "Základní" úroveň kompatibility je velice důležitá (pohoné hmoty, munice), ale cokoliv víc je většinou jen teoreticky výhodné. Na druhou stranu to že ty vrtulníky provozuje právě USMC může být obrovská výhoda z jiného důvodu, můžeme koupit komplet letku UH-1/AH-1 kterou USMC aktuálně ruší :)
     Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      18:55 24.06.2020

      Statisticky je pravděpodobnější, že se operačně potkáme se spřátelenými armádami, včetně US Army, provozující UH 60 a ne UH 1 nebo AH1.

      Statisticky je pravděpodobnější, že se operačně potkáme se spřátelenými armádami, včetně US Army, provozující UH 60 a ne UH 1 nebo AH1.

     • Torong
      15:55 27.06.2020

      Flanker:
      A? Díly pro UH1 i UH 60 budou mít stejnou logistickou cestu. Bude úplně jedno na který stroj budeme díly objednávat.

      Flanker:
      A? Díly pro UH1 i UH 60 budou mít stejnou logistickou cestu. Bude úplně jedno na který stroj budeme díly objednávat.

    • Scotty
     17:33 23.06.2020

     Pavel88
     Je velice pravděpodobné že se potkáme s americkou armádou a kde budou Američani bude i možnost dodání náhradních dílů, výzbroje, atd.
     Navíc radar EL/M-2084 už před námi ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Pavel88
     Je velice pravděpodobné že se potkáme s americkou armádou a kde budou Američani bude i možnost dodání náhradních dílů, výzbroje, atd.
     Navíc radar EL/M-2084 už před námi koupila Kanada.
     Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      18:43 24.06.2020

      Kdy naposledy jsme spolupracovali s kanadským dělostřelectvem?

      Kdy naposledy jsme spolupracovali s kanadským dělostřelectvem?

     • Scotty
      19:24 24.06.2020

      Prý kupujeme radar který nikdo jiný v NATO nemá. Což není pravda.

      Prý kupujeme radar který nikdo jiný v NATO nemá. Což není pravda.

     • flanker.jirka
      22:31 24.06.2020

      Scotty
      Ano, pár kusů má Kanada u dělostřelectva. Primárně tedy pro jiný účel než u nás. Ale jde o multifunkční radary, zaleží jen na uživateli na kolik dokáže tento potenciál ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Ano, pár kusů má Kanada u dělostřelectva. Primárně tedy pro jiný účel než u nás. Ale jde o multifunkční radary, zaleží jen na uživateli na kolik dokáže tento potenciál využít. V Evropě jej v NATO nikdo opravdu nemá a i v Slovenském tisku proběhla zpráva o údajných "problémech" se zakázkou radarů pro ně. Nedivil bych se, pokud by se rozhodli spíše pro švédské Giraffe 4A nebo podobný GM 200 MM/C od thales nederland (původně značený i jako NS 200). Je to stavěné na o 10 let mladší technologii a GM200 MM/C je již 4D radar.
      https://www.thalesgroup.com/si...
      https://www.youtube.com/watch?...
      Švédsko už Giraffe 4A zavádí, Holandsko GM 200 MM příští rok.
      ...není náhodou, že NS 200 loni představovali umístněn mezi PZH 2000 a Patriotem. https://www.youtube.com/watch?...
      Skrýt celý příspěvek

 • Poly
  08:34 23.06.2020

  Požadavek na extrémní dostup už teda padl?

  Požadavek na extrémní dostup už teda padl?

  • satai
   09:50 23.06.2020

   Ten byl kde? Nejak mi to vypadlo.

   Ten byl kde? Nejak mi to vypadlo.

   • Poly
    17:43 23.06.2020

    No, původní zadání počítalo s dosahem MINIMÁLNĚ 25 km, pak podle armádních novin:

    https://www.armadninoviny.cz/p...

    už to bylo ...
    Zobrazit celý příspěvek

    No, původní zadání počítalo s dosahem MINIMÁLNĚ 25 km, pak podle armádních novin:

    https://www.armadninoviny.cz/p...

    už to bylo najednou "zákulisně" jinak a těch 25 km dostupu a stejně tak, původně požadovaný dolet 50 km, už taky není nutné dodržet.

    Cituji
    "Podle nových informací Armádních novin se jedná o maximální tabulkové hodnoty, které nové komplety PVO nemusí bezpodmínečně dosáhnout."

    Což samozřejmě opět řádsky smrdí. Proč tam vůbec tedy těch 25 uváděli?
    Skrýt celý příspěvek

 • Americký brouk
  23:47 22.06.2020

  Jo Strakonice, tam jsem byl na vojně.
  Nicméně proti neviditelným ruským migům 29 nemáme šanci :-)))

  https://www.payne.cz/WP15/wp-c...

  Jo Strakonice, tam jsem byl na vojně.
  Nicméně proti neviditelným ruským migům 29 nemáme šanci :-)))

  https://www.payne.cz/WP15/wp-c...

 • tryskac
  23:40 22.06.2020

  V dobe CSLA bola na území ČR umiestnená S200, neskôr S300 (ktorá skončila v SR). Myslím ze na obranu cieľov PVOS by bol vhodnejší systém dlhého dosahu, napr. Patriot, ktorý by bez ...
  Zobrazit celý příspěvek

  V dobe CSLA bola na území ČR umiestnená S200, neskôr S300 (ktorá skončila v SR). Myslím ze na obranu cieľov PVOS by bol vhodnejší systém dlhého dosahu, napr. Patriot, ktorý by bez problémov obsiahol veľkú časť Čiech. Systém náhrady Kubov mi príde ako rigidny, keďže vy, čo to riešite celé odznovu by ste sa na to mohli pozrieť aj v širších súvislostiach. Samozrejme KUB ako jedno kanálový systém je beznádejne zastaralý už proti dvojici útočníkov. Takze prečo nie jeden systém dlhého dosahu a plniť dodatočným RBS?
  Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  22:17 22.06.2020

  Neměl by ten počet být vyšší, spíše 6-8?

  Neměl by ten počet být vyšší, spíše 6-8?

 • Sgt Murphy
  21:34 22.06.2020

  Mám narazenú ruku, takže to napíšem v skratke.

  Taktisches Luftverteidigungssystem kombinuje rakety PAC-3 MSE s IRIS-T SL, pričom TLVS je "open architecture", do ktorého sa dajú ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Mám narazenú ruku, takže to napíšem v skratke.

  Taktisches Luftverteidigungssystem kombinuje rakety PAC-3 MSE s IRIS-T SL, pričom TLVS je "open architecture", do ktorého sa dajú integrovať iné rakety, poprípade môže "spolupracovať" s inými systémami PVO (AEGIS, Thaad, Patriot).

  Teoreticky je možné, aby AČR disponovala "časťou" tohto systému, ktorá bude v prípade nasadenia s nemeckou/americkou armádou súčasťou "celého" TLVS/spolupracovať s inými systémami US Army nasadených v EU?
  Skrýt celý příspěvek

  • Sgt Murphy
   21:49 22.06.2020

   Navyše.. keďže Poľsko kupuje strely Patriot, nieje práve projekt TLVS pre AČR najviac perspektívnym?

   Navyše.. keďže Poľsko kupuje strely Patriot, nieje práve projekt TLVS pre AČR najviac perspektívnym?

   • Lukas
    21:56 22.06.2020

    Tyle ze TLVS jest zwiazany z MEADS, a my poszliśmy w IBCS (Northrop) - bo ten "już jest"

    Ja generalne uważam za błąd - obronę przeciwlotniczą trzeba budować "od doły" - a nie "od ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Tyle ze TLVS jest zwiazany z MEADS, a my poszliśmy w IBCS (Northrop) - bo ten "już jest"

    Ja generalne uważam za błąd - obronę przeciwlotniczą trzeba budować "od doły" - a nie "od góry...
    Ale decyzja była w 100% polityczna...
    I tak naprawdę podjęta wiele lat temu...
    Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    21:58 22.06.2020

    Možná, ale určitě bude patřit k nejdražším.

    Možná, ale určitě bude patřit k nejdražším.

 • StandaBlabol
  21:24 22.06.2020

  Nerozumím tomu, proč autor opakovaně tvrdí, že žádný systém by si v Libyi nevedl lépe než Pancir. Jeho hlavním problémem je omezený dosah raket i radaru. A oba NASAMS i DERBY jej v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nerozumím tomu, proč autor opakovaně tvrdí, že žádný systém by si v Libyi nevedl lépe než Pancir. Jeho hlavním problémem je omezený dosah raket i radaru. A oba NASAMS i DERBY jej v těchto parametrech výrazně překonávají. Ostatně jde o systémy trochu jiné kategorie. Pancir má koncepci "all-in-one" a každé vozidlo je schopné bojovat samostatně. Větší a komplexnější NASAMS a DERBY mají několik specializovaných vozidel, která slouží jako odpalovací zařízení, radar a středisko řízení palby. A spíše než porovnání s Pancirem by se nabízelo srovnání s ruským systémem BUK.

  Problémem NASAMS a DERBY by byla spíše ekonomie ničení. Jejich rakety jsou mnohem výkonnější a tedy i dražší než ty na Panciru.

  Podle mě je Pancir mnohem vhodnější pro likvidaci dělostřelecké a minometné munice, naváděných zbraní a nejmenších dronů. Ale proti větším dronům schopných nést zbraně s dosahem před 10 km už jsou vhodnější PVO systémy s větším dosahem. Proto se Pancirům v Libyi nedaří.
  Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   22:12 22.06.2020

   "Jeho hlavním problémem je omezený dosah raket i radaru."

   Není jeho problém spíše v tom, že nemůže běžet 24/7?

   "Jeho hlavním problémem je omezený dosah raket i radaru."

   Není jeho problém spíše v tom, že nemůže běžet 24/7?

   • flanker.jirka
    22:36 22.06.2020

    Na to jste přišel jak, že nemůže pracovat 24/7. Myslíte, že ten přehledový radar na vozidle je tak nedokonalý?
    ...i pokud by to tak bylo, tak od toho mají v Rusku řídící radar s ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Na to jste přišel jak, že nemůže pracovat 24/7. Myslíte, že ten přehledový radar na vozidle je tak nedokonalý?
    ...i pokud by to tak bylo, tak od toho mají v Rusku řídící radar s dosahem přes 150 km pro základní přehled.
    Problém je spíše v dosahu versus efektivní odrazná plocha, na odkaze jsou vidět křivky pro detekci RCS a vzádelnosti. To je na drony nebo RAM munici opravdu technicky slabé.
    https://thaimilitaryandasianre...
    Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    22:40 22.06.2020

    ten řídící radar jsem našel popsán zde
    https://militarium.net/tag/rad...

    ten řídící radar jsem našel popsán zde
    https://militarium.net/tag/rad...

  • logik
   10:04 23.06.2020

   Pancir má CRAM schopnosti?
   A proti dronům se také extra nevyznamenal....

   Pancir má CRAM schopnosti?
   A proti dronům se také extra nevyznamenal....

   • StandaBlabol
    18:25 23.06.2020

    S tím CRAM vlastně nevím. Rusové tvrdí, že na Ukrajině v roli C-RAM působil úspěšně a v Sýrii prý dokázal likvidovat rakety systému Grad.

    Proti dronům jak kde. Hmeijmín prý ...
    Zobrazit celý příspěvek

    S tím CRAM vlastně nevím. Rusové tvrdí, že na Ukrajině v roli C-RAM působil úspěšně a v Sýrii prý dokázal likvidovat rakety systému Grad.

    Proti dronům jak kde. Hmeijmín prý chrání spolehlivě, na druhou stranu izraelské drony si s ním dokázaly poradit.
    Skrýt celý příspěvek

  • omacka
   08:37 24.06.2020

   @StandaBol: "A oba NASAMS i DERBY jej v těchto parametrech výrazně překonávají. "

   V čem konkrétně? s přehledovým radarem by se dalo souhlasit, ale jen s tím starším 1RS2-1 na ...
   Zobrazit celý příspěvek

   @StandaBol: "A oba NASAMS i DERBY jej v těchto parametrech výrazně překonávají. "

   V čem konkrétně? s přehledovým radarem by se dalo souhlasit, ale jen s tím starším 1RS2-1 na původním Panciru-S1, i když i ten má max. dálkový dosah 80km na cíl typu velké letadlo. AN/MPQ-64 Sentinel (NASAMS) má max. dálkový dosah 40km, upgradovaná verze F1 má max. teoretický dálkový dosah 80km. Roli hlavního přehledového radaru baterie Panciru (4 vozidla) v ideálním případě hraje vozidlo 1RL-123 s max. dálkovým dosahem 200km, které překonává podstatně AN/MPQ-64, ale to je vcelku logické, jde o L band přehledový radar, kdežto AN/MPQ-64 je X band a velikostí je to taky někde jinde. Ale hlavně se to takto nedá porovnávat, protože celková filozofie baterie Pancire a NASAMS/DERBY je úplně jinak postavená. Od Pancire-S2 můžete postřelovat vzdušné cíle i za jízdy/přesunů s PLŘS, což s filozofií NASAMS nepřichází do úvahy (možná teoreticky jen s IR výstupem) jelikož mají stacionární přehledové/multifunkční radary umístěné na tažných vozících a nejsou to vysoce mobilní PVO komplexy ve smyslu toho slova, jsou to defakto stacionární baterie PVO krátkého a středního dosahu, i když vysoce mobilní, ale s nějakou nutnou potřebnou dobou k rozvinutí do bojového režimu, která nebude v řádech sekund ale minut.

   Co se týče PLŘS, to také netuším, kde jsi přišel na to, že PLŘS z NASAMS/SPYDER-MR jsou podstatně výkonnější PLŘS než z Pancire? Dražší to jsou a to extrémně podstatně násobně, ale to není dáno jejich dosahy, ale úplně jinou konstrukcí, protože to jsou defakto upravené letecké PLŘS AIM-120C AMRAAM/Derby a mají aktivní radarové navádění, nebo IR verze AIM-9X/Python-5, kdežto PLŘS z Pancire S-1/2 a nová hyperzvuková 57E6M (1700m/s) pro Pancir-SM jsou velice laciné PLŘS a výrobně až extrémně jednoduché oproti klasickým PLŘS, kdy mají urychlovací raketový booster bez jakékoliv funkce a mechanizace, sloužící jen na urychlení druhého stupně PLŘS bez vlastního pohonu – relativně malé „létající šipky“ a ta se sestává „jen“ z tyčové bojové hlavice (zabírá její největší plochu) o hmotnosti 20kg/25kg u 57E6M, nepohyblivých kormidel v zadní části, malých pohyblivých kachních kormidel se servomotorky v přední části PLŘS, rádiovou anténou na příjem signálu pro navádění PLŘS, ještě v přední části PLŘS je rádiový bezkontaktní zapalovač a kontaktní a to je defakto vše "drahého" na této PLŘS. Tedy PLŘS 57E6/M jsou z těchto důvodů po ekonomické stránce věci úplně někde jinde než AIM-120C/Derby, jsou s výrobní cenou za kus pod úrovni průměrných PTŘS naváděných po laseru.

   Max. dálkový dosah PLŘS:
   NASAMS/AIM-120C – až 25km
   NASAMS/AMRAAM-ER – až 40km
   Spyder-MR/Derby – až 35km
   Spyder-MR/Python-5 – až 20km
   Pancir/57E6 – až 25km
   Pancir/57E6-E (exportní verze) – až 20km
   Pancir/57E6M – až 40km
   Pancir/57E6M-E (exportní verze) – až 30km

   Max. Výškový dosah PLŘS:
   NASAMS/AIM-120C – až 15km
   NASAMS/AMRAAM-ER – až 25km
   Spyder-MR/Derby – až 16km
   Spyder-MR/Python-5 – až 9km
   Pancir/57E6 – až 16km
   Pancir/57E6-E (exportní verze) – až 15km
   Pancir/57E6M – až 20km
   Pancir/57E6M-E (exportní verze) – až 18km

   Bych se přikláněl k pořízení SPYDER-MR jelikož je to podstatně více mobilnější řešení než NASAMS.
   Skrýt celý příspěvek

   • omacka
    08:42 24.06.2020

    U Pancir/57E6M* mám chybu, tam má být samozřejmě Pancir-SM/57E6M*.

    U Pancir/57E6M* mám chybu, tam má být samozřejmě Pancir-SM/57E6M*.

   • logik
    12:47 24.06.2020

    To je hezký, jak sám si napíšeš odpověd, ale tváříš se že nevíš. Ano, zmíněné systémy mají rakety s aktivním naváděním, což je činí podstatně výkonnější.
    - Dálkově řízené rakety ...
    Zobrazit celý příspěvek

    To je hezký, jak sám si napíšeš odpověd, ale tváříš se že nevíš. Ano, zmíněné systémy mají rakety s aktivním naváděním, což je činí podstatně výkonnější.
    - Dálkově řízené rakety mají menší PK než aktivně naváděné. Latenci (snižující reakční dobu na manévry) neokecáš, stejně jako neokecáš nutnost přímé viditelnosti od radaru (cíl tedy může vypustit munici a zdrhnout za kopec).
    - Dále pak systém navádění znemožňuje postřelovat více cílů v různém kvadrantu (radar S1 ni 1RL-123 nemá (simultánně) 360°radar.
    - No a konečně, přesnost aktivně naváděné rakety se s přiblížením k cíli zvětšuje. Přesnost pasivně naváděné se zmenšuje. 1RL-123E má přesnost 4° respektive 5.5° stupňů.
    https://thaimilitaryandasianre...
    To dělá na 1km u té lepší hodnoty 70m. Na 10km 700m.
    Jak chceš s takovou přesností na nějakou větší vzdálenost (kdy tu operuješ s čísly typu 40km) cokoli zasáhnout by mne fakt zajímalo....

    Dál tam máš spoustu nepřesností, např. srovnávat radary podle instrumentálního dosahu je pitomost. Je úžasný, že pancíř sestřelí B-52 na 80 km .... teda nesestřelí, protože se stejně netrefí, viz vejš, ale dejme tomu.... ale k čemu mu to je, když se do takový situace v životě nedostane.
    Pancíř bude bojovat se stealth drony, standoff municí apod s malým RCS, kde je detekční vzdálenost pro S1 podstatně jiná, a kde je Sentinel podstatně překoná (větší anténa, RCS).

    Ale když už srovnáváš nic neříkající čísla, tak aspoň srovnávej srovnatelné. Ekvivalent k 1RL-123 není Sentinel, ale EL/M-2084 s dosahem 470km.
    Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     19:05 24.06.2020

     s tou latencí bych byl opatrný, střely s LOAL využívají update parametrů cíle z datalinky a zapínají vlastní systém až v terminální fázi (Derby, Amraam) tam máte latenci způsobenou ...
     Zobrazit celý příspěvek

     s tou latencí bych byl opatrný, střely s LOAL využívají update parametrů cíle z datalinky a zapínají vlastní systém až v terminální fázi (Derby, Amraam) tam máte latenci způsobenou otáčením antény radaru. U systému, kde střelu podsvětujete neustále (Panstir) radar sleduje cíl pořád.
     Tak že prodleva u radaru otáčejícího se 30 otáček za minutu je 2 sekundy, toto u podsvětu Pantsiru mít nebudete.
     Skrýt celý příspěvek

     • logik
      23:26 24.06.2020

      Jenže právě o tu terminální fázi jde: když je cíl daleko, tak nevadí, když letíš tak nějak přibližně. Ale blízko cíle musíš začít reagovat rychle a přesně, jinak letíš do ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Jenže právě o tu terminální fázi jde: když je cíl daleko, tak nevadí, když letíš tak nějak přibližně. Ale blízko cíle musíš začít reagovat rychle a přesně, jinak letíš do prčic.

      Navíc kdo nutí ten Sentinel se při střelbě otáčet? A kdo Tě nutí použít LOAL?
      Když to chceš přesnějc, vždycky můžeš rotaci vypnout - a furt budeš mít větší FOV než střelecký radar Pancíře (ten má jen 45°) - nebo použít LOBL.
      Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      12:55 25.06.2020

      logik
      Sentinel se otáčet musí, má elektronické skenování pouze cd vertikalnim směru a anténu pro identifikaci cílů má v zádech antény radaru. LOAL u Slyšet MR musí použít protože ...
      Zobrazit celý příspěvek

      logik
      Sentinel se otáčet musí, má elektronické skenování pouze cd vertikalnim směru a anténu pro identifikaci cílů má v zádech antény radaru. LOAL u Slyšet MR musí použít protože se vypouští střela z vertikální šachty a neni možné nejdříve zachytit cíl. U NASAMS je tomu jinak.
      Skrýt celý příspěvek

     • logik
      02:51 26.06.2020

      flanker: To musí IMHO platit pro nějakou starou verzi Sentinelu. Odkud to máš?
      Co vím, tak aktuální verze je plná AESA, kde není technologickej důvod, aby se otáčel. Navíc má ...
      Zobrazit celý příspěvek

      flanker: To musí IMHO platit pro nějakou starou verzi Sentinelu. Odkud to máš?
      Co vím, tak aktuální verze je plná AESA, kde není technologickej důvod, aby se otáčel. Navíc má schopnost C-RAM, a na to by jí nemohl stačit radar kterej má frekvenci 2s....

      S tím FOF máš možná pravdu, ale když střílíš, tak už identifikovat nepotřebuješ....
      Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    19:01 24.06.2020

    omacka
    dle tohoto dokumentu má Spyder MR přes 50 km
    https://www.rafael.co.il/wp-co...

    omacka
    dle tohoto dokumentu má Spyder MR přes 50 km
    https://www.rafael.co.il/wp-co...

 • flanker.jirka
  20:45 22.06.2020

  To je tragický stav číst tu takové věty jako:
  "Nákup PVO typu SHORAD je tak spíše o udržení schopností, přechodu na západní techniku a splnění závazků ČR vůči NATO."

  Jak ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To je tragický stav číst tu takové věty jako:
  "Nákup PVO typu SHORAD je tak spíše o udržení schopností, přechodu na západní techniku a splnění závazků ČR vůči NATO."

  Jak dlouho se bude AČR snažit udržet při životě nefunkční koncept PVO v podobě pluku schovaného někde v rohu republiky?

  Jestliže tu má někdo ambice na ochranu aglomerací nebo jaderných elektráren, tak je třeba se ptát, kde ta PVO právě v tuto dobu je???!!! ....zavřená v garážích absolutně k ničemu.
  Pořád se někdo kaje, že jde o obranu před případným terorismem, ale oni nebudou čekat na to, že si jednou za rok 25. pluk zacvičí jeden týden sehrané divadlo a pak to zase uklídí. Pokud si to chce AČR pořídit a zavřít do garáží, tak ať se pořídi ten nejlevnější shit a nemaří se finanční prostředky.

  Abych to jen nehanil, AČR dostane v podobě nových radarů ELM 2084 ideální nástroj pro potenciální růst schopností. Radary mají být použity pro nepřetržitý průzkum vzdušného prostoru v NATINAMDS ve kterém jsou zatím jediné prostředky aktivní obrany v podobě Gripenů. https://www.youtube.com/watch?...

  Tak proč nevyužít schopností ELM 2084 a doplnit jě o SAM také v nepřetržitém provozu? ...tak jako to bylo v systému PVOS.
  Celkem má AČR obdržet 8 kusů ELM 2084, teoreticky až 8 bráněných objektů/oblastí podle toho čím je vybavíte. Tento typ radaru podporuje i systém BARAK MX s dosahem až 150 km a možnosti působit proti balistickým střelám krátkého dosahu.
  ELM 2084 nabízí více, umí i C-RAM a Weapon location.

  Za mně ideální stav, pořídit SHORAD/MRAD k radarům ELM 2084 přímo k 26. pluku, který funguje v nepřetržitém systému NATINAMDS. A systémy buď využít pro ochranu území v ČR nebo pro posílení BÚU jako další vrstvu deštníku pro VSHORAD (nejlépe už jako ManeuverSHORAD) tak jako zde:
  https://www.armyrecognition.co...

  Buď budovat postupně něco co má opravdu smysl nebo jít raději na ryby.
  Poslední přehmaty GBAD jsou snad dobře známé ze Sýrie a Íránu, kde stříleli po svých a civilních letounech, právě z důvodu nedostatečné integrace celého systému.
  Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   21:01 22.06.2020

   flanker.jirka
   /Tak proč nevyužít schopností ELM 2084 a doplnit jě o SAM také v nepřetržitém provozu? ...tak jako to bylo v systému PVOS./
   Protože je to v míru zbytečné? Nedokážu ...
   Zobrazit celý příspěvek

   flanker.jirka
   /Tak proč nevyužít schopností ELM 2084 a doplnit jě o SAM také v nepřetržitém provozu? ...tak jako to bylo v systému PVOS./
   Protože je to v míru zbytečné? Nedokážu si představit že by někdo autorizoval například sestřelení civilního letadla systémem PVO. Od toho se drží v Čáslavy pohotovostní dvojice Gripenů 24/7.
   Skrýt celý příspěvek

   • Geronimo
    21:15 22.06.2020

    Už vidím jak se Gripenem sestřeluje roj raket s plochou dráhou letu, které kopírují terén..........

    Už vidím jak se Gripenem sestřeluje roj raket s plochou dráhou letu, které kopírují terén..........

    • Scotty
     21:42 22.06.2020

     /Protože je to v míru zbytečné?/
     Raketa s Plochou dráhou letu nepřiletí bez jakéhokoli varování. V situaci kdy se něco takového bude očekávat už rakeťáci dávno nebudou ve ...
     Zobrazit celý příspěvek

     /Protože je to v míru zbytečné?/
     Raketa s Plochou dráhou letu nepřiletí bez jakéhokoli varování. V situaci kdy se něco takového bude očekávat už rakeťáci dávno nebudou ve Strakonicích.
     Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      19:07 24.06.2020

      tak že nejdříve nám někdo zavolá, že nám chce uškodit? V 21. století se s vyhlašováním válek nikdo nezabývá.

      tak že nejdříve nám někdo zavolá, že nám chce uškodit? V 21. století se s vyhlašováním válek nikdo nezabývá.

     • Scotty
      20:20 24.06.2020

      Jediný stát od kterého by něco takového mohlo přijít je Rusko. Pokud by něco takového plánovali jistě by to neušlo zpravodajcům NATO. Vypálení střel se rovná vyhlášení války a ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Jediný stát od kterého by něco takového mohlo přijít je Rusko. Pokud by něco takového plánovali jistě by to neušlo zpravodajcům NATO. Vypálení střel se rovná vyhlášení války a takové přípravy by se nedaly utajit.
      Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    21:17 22.06.2020

    No tak to můžeme rovnou zrušit i stíhací letadla, protože ani takový sestřel si nedokážu představit.
    V článku se uvádí, že pravděpodobonějším problémem jsou drony a podobené ...
    Zobrazit celý příspěvek

    No tak to můžeme rovnou zrušit i stíhací letadla, protože ani takový sestřel si nedokážu představit.
    V článku se uvádí, že pravděpodobonějším problémem jsou drony a podobené véhikly. Vážně s nimi někdo bude čekat až postavíme AČR do válečného stavu?
    Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     21:47 22.06.2020

     Proč tam tedy, opakuji v míru, držet systémy PVO? Myslíte že nějaký směšný dron z Amazonu může ohrozit jadernou elektrárnu? Nebo že bude někdo u na Ruzyni střílet AA rakety proti ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Proč tam tedy, opakuji v míru, držet systémy PVO? Myslíte že nějaký směšný dron z Amazonu může ohrozit jadernou elektrárnu? Nebo že bude někdo u na Ruzyni střílet AA rakety proti zatoulaným dronům?
     V článku se takové problémy popisují u země ve válečném stavu.
     Skrýt celý příspěvek

     • SYN_
      08:08 24.06.2020

      No, poškodit ji může, a s trochou štěstí/smůly...
      Pokud tu máme některé objekty kde mohlo dojít skutečně k značné škodě (ne jenmateriální) tak bohužel takový objekt by měl být ...
      Zobrazit celý příspěvek

      No, poškodit ji může, a s trochou štěstí/smůly...
      Pokud tu máme některé objekty kde mohlo dojít skutečně k značné škodě (ne jenmateriální) tak bohužel takový objekt by měl být hájený 24/7 i v míru, samozřejmě že v míru nemůžeme risknout to nechat na plnou automatiku (člověk někde ve smyčce přecejen být musí) ale aby byl dosažitelný v řádu minuty, a ne že by si napřed musel pro povolení střílet sehnat telefonem svolení od prezidenta...
      Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      19:09 24.06.2020

      A dokážete vyloučit to, že si to tam nějaký terorista nebo psychicky vyšinutý pilot namíří sám? ...Gripeny to z Čáslavi nikdy nestihnou.

      A dokážete vyloučit to, že si to tam nějaký terorista nebo psychicky vyšinutý pilot namíří sám? ...Gripeny to z Čáslavi nikdy nestihnou.

     • Scotty
      20:16 24.06.2020

      flanker.jirka
      Pokud by došlo k únosu letadla chvíli před útokem a nebylo by jasné co se na palubě děje tak stejně nedostane PVO povolení k palbě. Navíc ohrozit jadernou elektrárnu ...
      Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka
      Pokud by došlo k únosu letadla chvíli před útokem a nebylo by jasné co se na palubě děje tak stejně nedostane PVO povolení k palbě. Navíc ohrozit jadernou elektrárnu letadlem je těžší než se zdá.
      Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    21:18 22.06.2020

    V míru je totiž zbytečná prakticky celá armáda, mimo použití pro podporu IZS.

    V míru je totiž zbytečná prakticky celá armáda, mimo použití pro podporu IZS.

    • Scotty
     21:47 22.06.2020

     Samozřejmě, armáda se buduje s předpokladem že mír nebude věčný.

     Samozřejmě, armáda se buduje s předpokladem že mír nebude věčný.

 • apache
  20:24 22.06.2020

  A škoda, že ty RBS-70NG nejsou v této podobě. Když se tehdy objevila ta varianta posazená na Ivecu, doufal jsem, že kombinace dvou v naší armádě zavedených prostředků bude nakonec ...
  Zobrazit celý příspěvek

  A škoda, že ty RBS-70NG nejsou v této podobě. Když se tehdy objevila ta varianta posazená na Ivecu, doufal jsem, že kombinace dvou v naší armádě zavedených prostředků bude nakonec tím, co nahradí S-10m2d. No nic...

  https://saab.com/region/latin-...
  Skrýt celý příspěvek

 • Geronimo
  19:18 22.06.2020

  Spyder mne osobně docela zamotal hlavu, pozitivně ! Je to raketou Python 5, která má takové manévrovací schopnosti, že na dlouho předběhla dobu. Navíc elektrooptické navádění....Z ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Spyder mne osobně docela zamotal hlavu, pozitivně ! Je to raketou Python 5, která má takové manévrovací schopnosti, že na dlouho předběhla dobu. Navíc elektrooptické navádění....Z téhle zbraně v prostředí vysoce rušeném musí mít pilot Su-35 velké obavy. A pro ostřelování střel s plochou dráhou letu a dalších pokročilých manevrovatelných prostředků s klamnými cíly to pravé ořechové.....
  A co se týče nedostatku hlavňových systémů v naší armádě, představoval bych si něco na způsob phalanx ciws na Tatrováckém podvozku......
  Skrýt celý příspěvek

  • SYN_
   08:15 24.06.2020

   Myslím si že hlavňový CIWS (tedy s poměrně krátkým dosahem) bude buď staticky hlídat důležitý cíl (a tedy by mohl být nemotorizovaný, nějakou tatru na převoz jednou za čas samo ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Myslím si že hlavňový CIWS (tedy s poměrně krátkým dosahem) bude buď staticky hlídat důležitý cíl (a tedy by mohl být nemotorizovaný, nějakou tatru na převoz jednou za čas samo máme) nebo bude doprovázet postupující kolonu vojska - a pak by měl být mobilnější a lépe chráněný a dobře připravený k palbě z chodu než by to bylo na kolové Tatře...
   Skrýt celý příspěvek

 • Pepin Nešpor
  18:30 22.06.2020

  Škoda že ne výkonnější Barak MX

  Škoda že ne výkonnější Barak MX

 • satai
  17:15 22.06.2020

  Neblábol.

  Neblábol.

  • faraonamumu
   18:12 22.06.2020

   Jediný, kdo tady blábolí jste Vy, divím se, že Vás to pořád baví psát, Vy máte asi dost omezenou slovní zásobu. A ještě si sám dáte palec nahoru, já Vám to rád dorovnám :D

   Jediný, kdo tady blábolí jste Vy, divím se, že Vás to pořád baví psát, Vy máte asi dost omezenou slovní zásobu. A ještě si sám dáte palec nahoru, já Vám to rád dorovnám :D

   • Torong
    19:15 22.06.2020

    By mě zajímalo jak jsi přišel na to, že sám sebe lajkuje... Zajímavé je, že komety tohohle typu tady píše jen místní Rudá úderka...

    By mě zajímalo jak jsi přišel na to, že sám sebe lajkuje... Zajímavé je, že komety tohohle typu tady píše jen místní Rudá úderka...

  • satai
   19:10 22.06.2020

   Měl jsem dojem, že píšu do threadu, pardon :-/

   Měl jsem dojem, že píšu do threadu, pardon :-/

 • Geronimo
  16:52 22.06.2020

  Souhlas nabízený systém je dobrý, když používá rakety Amram používané v letectvu. Ale ty počty techniky jsou nevyhovující. V případě hromadného útoku střel s plochou drahou z ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Souhlas nabízený systém je dobrý, když používá rakety Amram používané v letectvu. Ale ty počty techniky jsou nevyhovující. V případě hromadného útoku střel s plochou drahou z Kaliningradu nebo z Krymu nás zasypou. Doporučil bych dozbrojit: Davidův prak, Flagpanzer Gepard, Mantis, Rapir. Potřebujeme zejména hlavňové prostředky o vysokých počtech. Obávám se, že důležitější v PVO a levnější než rakety je elektronický boj a rušení......
  Skrýt celý příspěvek

  • balm
   18:15 22.06.2020

   A z čeho se budou pokročilé systémy v dostatečném množství platit?

   Levicové řádění, donucení k přijímání a zaopatřování parazitů, zelený fanatismus, ... a další neustále ...
   Zobrazit celý příspěvek

   A z čeho se budou pokročilé systémy v dostatečném množství platit?

   Levicové řádění, donucení k přijímání a zaopatřování parazitů, zelený fanatismus, ... a další neustále vzrůstající nároky na státní rozpočet (daňové poplatníky). Pokud byste prozkoumal prostředky vynakládané na zaopatřování nedotknutelné menšiny, (ne)ziskovky a jiné, strašně důležité programy. Produkty pseudofakult socialistických pavěd nebude, i přes zvyšující se počty, motorem ekonomiky budoucnosti.

   Prostě na to nemáme, taková je realita a i to málo co budeme mít, musíme umět využít na 105%.
   Skrýt celý příspěvek

   • Nesher
    18:54 22.06.2020

    A bez toho předvolebního letáku SPD by to nešlo? Ono to totiž dost devalvuje ten zbytek (myslím první a poslední větu), který jinak dává smysl.

    A bez toho předvolebního letáku SPD by to nešlo? Ono to totiž dost devalvuje ten zbytek (myslím první a poslední větu), který jinak dává smysl.

    • Torong
     19:20 22.06.2020

     No, možná je to citově přibarvené, nicméně poměrně přesně popisuje realitu. Stačí se podívat co se děje kolem "rasismu" v USA. Na indexu je už i Forest Gump...

     No, možná je to citově přibarvené, nicméně poměrně přesně popisuje realitu. Stačí se podívat co se děje kolem "rasismu" v USA. Na indexu je už i Forest Gump...

     • Nesher
      21:17 22.06.2020

      Článek je o ČR a nikoliv o USA

      Článek je o ČR a nikoliv o USA

     • Torong
      21:30 22.06.2020

      Jenže to spolu velmi souvisí

      Jenže to spolu velmi souvisí

     • Nesher
      21:46 22.06.2020

      Přechodné bláznění v USA se situací v ČR nesouvisí vůbec nijak.

      Přechodné bláznění v USA se situací v ČR nesouvisí vůbec nijak.

     • SYN_
      08:26 24.06.2020

      To je ale zčásti důsledek že na to léta sr***li jako na placatý šutr.

      To je ale zčásti důsledek že na to léta sr***li jako na placatý šutr.

    • balm
     19:51 22.06.2020

     Zkratku SPD jsem si musel dohledat, protože žiji a pracuji prakticky posledních 30 let v zahraničí. Upřímně nejsem jejich volič a vůbec jsem nezkoumal, co slibují.

     Nikdy jsem ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Zkratku SPD jsem si musel dohledat, protože žiji a pracuji prakticky posledních 30 let v zahraničí. Upřímně nejsem jejich volič a vůbec jsem nezkoumal, co slibují.

     Nikdy jsem nebyl a nikdy nebudu příznivcem levicového směru a myšlení. Ideální by bylo, kdyby si stát vzal nezbytné daně a nic dalšího nechtěl. Pochopím zdravotní pojištění (v USA také platím i za nepojištěné a fondy nemocnic) a podporu postižených lidí, ale zcela odmítám podporovat osoby, které odmítají pracovat a žijí si z peněz ostatních produktivních lidí. Platil jsem několika státům a nedávná operace akutního zánětu slepého střeva nebyla úplně levná (i přes pojištění). Nepobíral jsem dávky (k tomu mám úplný odpor) a upřímně ani nepočítám s důchodem, protože jsem měl 38 let na to, abych si své stáří zajistil sám. Dva roky mi zbývají a když se chce, tak se za těch 40 let najdou příležitosti jak z malých uspořených částek, rozumných investic stane slušné starobní zajištění.

     Nemusíte souhlasit, oponujte a palte tvrdými argumenty, ale nesnižujte se k lacinému škatulkování.

     P.S.: Víte, získání doktorátu (Politecnico di Torino) bylo náročné a člověk musel přijít s originálním výzkumem, ověřováním a obhájit metodou palby ze všech stran. Na sociálních pavědách se rozdává zadarmo. Stačí udělat studii o přístupu SS v Osvětimi k homosexuálním vězňům v koncentračním táboře a máte ho. Takových doktorátů potkávám čím dál více. Žádný výzkum, patent, obhajoba ... prostě se jen vezou. A divíte se, že mám problém uznávat takové doktory?
     Skrýt celý příspěvek

     • Sidon
      20:17 22.06.2020

      Doktorat znamena neco jen v okamziku kdy ho ziskate, je to jen certifikat, ze mate nejake znalosti, pak je daleko vyznamnejsi, co s tim certifikatem dokazete, jaka je za vami ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Doktorat znamena neco jen v okamziku kdy ho ziskate, je to jen certifikat, ze mate nejake znalosti, pak je daleko vyznamnejsi, co s tim certifikatem dokazete, jaka je za vami videt prace.

      Prestoze humanitni obor jsem nikdy nestudoval, nikdy bych si je nedovolil smahem zatracovat. I v humanitnich vedach se da delat excelentni vyzkum, ktery nam pomuze pochopit, co se deje, druha vec je, kolik absolventu na neco takoveho ma. A treti vec, je ten pomer excelence:podprumer tak odlisny na technickych univerzitach? Tezko ric, ukazte data, jinak jsou to dojmy. Mimochodem, ani prestizni univerzita neznamena patent na rozum, potkal jsem par lidi s doktoratem z Ivy League, o kterych lepe pomlcet. Ze existuje inflace titulu? Jiste, ale stejne jako inflace v jinych oborech to ma sve priciny a vztekat se nad tim je asi stejne platne, ze je dneska malo kovaru a drateniku.

      Jestli si myslite, ze je nedulezite na prikladu pristupu nacismu k homosexualum, lidem s psychiatrickou diagnozou, nebo vrozenou vadou ilustrovat, jak se zrudny diktatorsky rezim chova k mensinam vseho druhu, tezko rici, jak seriozne brat vase dalsi nazory. Bez podobnych studii budeme jako spolecnost hure chapat, ze proste neni mozne likvidovat jedince odchylujici se od (soucasneho) idealu nebo nesplnujici kriteria produktivity. To bychom take mohli dojit k povinne euthanasii duchodcu, co uz nemuzou pracovat.
      Skrýt celý příspěvek

     • balm
      21:07 22.06.2020

      @Sidon

      Odpověď jsi vůbec nepochopil, nebo jsi nad ní nepřemýšlel. Nacismus a 2. světová válka jsou jedny z nejlépe zdokumentovaných událostí lidské historie. Osvětim patří k ...
      Zobrazit celý příspěvek

      @Sidon

      Odpověď jsi vůbec nepochopil, nebo jsi nad ní nepřemýšlel. Nacismus a 2. světová válka jsou jedny z nejlépe zdokumentovaných událostí lidské historie. Osvětim patří k tématům, o kterých bylo napsáno nespočet knih i natočeno mnoho dokumentů. Ergo ... Osvětim a celé dění popisovali nejen historici, ale i přímí svědci z obou stran a zákonitě jde o téma, které se zkoumalo pod drobnohledem. V německé povaze je dokumentovat každou maličkost, proto i záznamy z výpovědí velitele Rudolfa Hösse (velitel koncentračního tábora Osvětim) v Norimberském (zde působil jako svědek) i Varšavském soudním procesu bylo podepřeno nejen dalšími svědky, ale i příslušnými dokumenty, které zaznamenávali i prohřešky dozorců. To jsou neměnná fakta zapsaná do historie, zkoumána historiky, dokumentaristy, .... i amatéry.

      A nyní si dovolím citovat sám sebe " Stačí udělat studii o přístupu SS v Osvětimi k homosexuálním vězňům v koncentračním táboře a máte ho" ... položím Vám otázku, jak s tím souvisí Tvá odpověď?

      Ta věta byla napsána tak jak byla napsána a má to svůj důvod. Více než 50 let úsilí mnoha historiku, napsání stovek knih a desítek natočených dokumentů.

      Jinými slovy a s nadsázkou, vyberete momentálně žádané téma homosexuality, napíšete 3 - 4 odstavce, které si můžete v podstatě "vycucat z prstu" a zbytek dopíšete z již dávno sepsaných faktů.

      A nyní si opět dovolím citovat "Takových doktorátů potkávám čím dál více. Žádný výzkum, patent, obhajoba ... prostě se jen vezou. A divíte se, že mám problém uznávat takové doktory?"

      Proč mi tedy podsouváte něco zcela jiného?


      P.S.: ... co třeba vztlaková mechanizace M346 Master, EFT Tranche II a nyní proměnlivá (obecně a laicky označována jako morfující) mechanizace T-X. A myslím si, že ČVUT bylo mnohem náročnější a prestižnější. PoT sídlí v Turíně a Alenia byla též v blízkosti Turína (vývojové a testovací zázemí, včetně výroby).
      Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      21:33 22.06.2020

      Tohle je typická přezíravost absolventů přírodních a technických věd (sám mezi ně patřím), ale uvědomuji si, že je to jen jedna strana mince a i ty dle Vás pavědy jsou potřeba. ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Tohle je typická přezíravost absolventů přírodních a technických věd (sám mezi ně patřím), ale uvědomuji si, že je to jen jedna strana mince a i ty dle Vás pavědy jsou potřeba. Protože bez nich spoustě jevů nebudeme rozumět.
      Jinak sám píšete, že tu prakticky 30 let nežijete (ani nevíte co je to SPD), ale klidně tvrdíte, že naším problém je přijímání parazitů, zřejmě uprchlíků, kterých je přitom v ČR jak do mariáše, případně placení nějakých neziskovek aniž byste si ověřil, že drtivá část neziskovek, a to jak mezi existujícími, tak a v mnohem větší míře i mezi těmi z nich, které dostávají nějaké peníze z veřejného sektoru jsou organizace typu lokální sportovní klub, sdružení dobrovolných hasičů, Sokol, Orel, organizace, které provozují hospic , nebo se starají o nějakou zpustlou památku. Politických neziskovek je relativně málo a dostávají téměř nic. Stejně jako se dá lehce ověřit, že podpora neziskového sektoru z veřejných peněz stojí v kontextu českých veřejných rozpočtů směšné peníze.
      Evidentně jste si svoji frustraci ze země kde žijete spojil s ČR, odborně se tomu říká projekce a je to termín z jedné z těch levicových pavěd jménem psychologie. Přeji hezký večer.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      21:59 22.06.2020

      Balm: Tímhle jste jen ukázal jak i člověk ve svém oboru může být odborníkem, ale dění světa okolo mu poněkud uniká.

      Balm: Tímhle jste jen ukázal jak i člověk ve svém oboru může být odborníkem, ale dění světa okolo mu poněkud uniká.

     • Horny
      22:58 22.06.2020

      balm píše: "... Nacismus a 2. světová válka jsou jedny z nejlépe zdokumentovaných událostí lidské historie. Osvětim patří k tématům, o kterých bylo napsáno nespočet knih i natočeno ...
      Zobrazit celý příspěvek

      balm píše: "... Nacismus a 2. světová válka jsou jedny z nejlépe zdokumentovaných událostí lidské historie. Osvětim patří k tématům, o kterých bylo napsáno nespočet knih i natočeno mnoho dokumentů. ..."

      Jen podotknu, že to ještě neznamená, že víme a chápeme zdaleka všechno.

      Jeden příklad za všechny - teprve nedávno začal vycházet najevo monstrózní rozsah užívání tvrdých drog v éře druhé světové války. Prakticky celá třetí říše, včetně civilistů byla regulérně závislá na pervitinu. Hitler byl podle všeho nepřetržitě zfetovaný od září 39 až do konce války.
      Mocně a plošně fetovali i spojenci, například jednotky Montgomeryho v Severní Africe, prakticky celá 8. armáda USAAF v Evropě, jeli v amfetaminu...
      Všechno jsou to dobře zmapované a popsané věci, věci které "jen" ležely v archivech a nikdo si jich nevšímal...
      Proč Hitler tak strašně blbnul? Jak dokázali wehrmachti zvládat mnohadenní blitzkrieg? Kde se vzala úžasná odvaha a důslednost letců 8. armády (k vidění třeba ve filmu Memphiská kráska)? Opravdu byl kapitán Dearborn tak odpovědný (viz. opakovaný nálet pod těžkou palbou); nebo byl prostě jenom sjetý?

      Neuraž se, ale co jsi napsal, je typický přezíravý pohled technika, který si myslí, že historie je jenom soubor letopočtů a zaznamenaných údajů, ze kterých se už nic nového vyčíst nedá. Což samozřejmě vůbec není pravda.
      Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    19:11 22.06.2020

    Balm
    když máme na mnohem dražší provedení vrtulníků, tak máme i na PVO, jen se musí chtít

    Balm
    když máme na mnohem dražší provedení vrtulníků, tak máme i na PVO, jen se musí chtít

    • Torong
     19:17 22.06.2020

     Jaké dražší provedení vrtulníků? Já myslel, že nakupujeme za stejnou cenu jako USMC...

     Jaké dražší provedení vrtulníků? Já myslel, že nakupujeme za stejnou cenu jako USMC...

     • flanker.jirka
      20:50 22.06.2020

      Ale za naprostou jinou cenu než by přišly například vrtulníky z Itálie nebo od Airbusu :-)
      To že máme stejnou cenu jako USMC neznamená, že to nemůže být levnější.

      Ale za naprostou jinou cenu než by přišly například vrtulníky z Itálie nebo od Airbusu :-)
      To že máme stejnou cenu jako USMC neznamená, že to nemůže být levnější.

     • Torong
      21:20 22.06.2020

      A ona Itálie nabízí ekvivalent H1? A od kdy? Jediná bojová helikoptéra Italů byla Mangusta a ta se s AH1 Z nedá srovnat ani vzdáleně. A transportní verze AW 139 i Italové nasazují ...
      Zobrazit celý příspěvek

      A ona Itálie nabízí ekvivalent H1? A od kdy? Jediná bojová helikoptéra Italů byla Mangusta a ta se s AH1 Z nedá srovnat ani vzdáleně. A transportní verze AW 139 i Italové nasazují jen v zázemí mimo bojovou zónu. Už to tady bylo xkrát. Nic lepšího než H1 v poměru cena/výkon pro nás neexistuje.
      Skrýt celý příspěvek

   • Vojna a mír
    19:38 22.06.2020

    Balm má pravdu.
    Náš sociální systém potřebuje revizi. To samé přerozdělování peněz všem neziskovkám. Tento stav je dlouhodobě neudržitelný a odčerpává obrovské množství financí, ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Balm má pravdu.
    Náš sociální systém potřebuje revizi. To samé přerozdělování peněz všem neziskovkám. Tento stav je dlouhodobě neudržitelný a odčerpává obrovské množství financí, které mohou končit jako investice do vzdělávání a hlavně armády.
    F35, K9, Davidův prak by pak nemuselo být nedosažitelné sci-fi.
    Skrýt celý příspěvek

    • satai
     19:47 22.06.2020

     Fotbaloví fanoušci tě sežerou.

     Fotbaloví fanoušci tě sežerou.

    • Sidon
     20:50 22.06.2020

     Zkus si zjistit, kolik penez z rozpoctu tem neziskovkam jde. Pak se podivej, do jakych oboru, treba ja s podporou sportu apod. nemam problem. Vzdycky se najdou priklady plytvani a ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Zkus si zjistit, kolik penez z rozpoctu tem neziskovkam jde. Pak se podivej, do jakych oboru, treba ja s podporou sportu apod. nemam problem. Vzdycky se najdou priklady plytvani a rozkradacky, ale podobne stereotypy ("jsou to ziskovky a tahaji sem nemakacenka a kriminalniky, co nam zavedou islam a vycucnou socialni system") jsou strasne nebezpecne. Ja jsem asi deset let dobrovolnicil jako trener v neziskovce. Vecery, vikendy, vlastni penize, ale byla to radost pro spoustu decek. Byla to neziskovka podporovana statem, presto se u nas (pokud vim) nic nerozkradalo - ono ani nebylo co. Proste pojem "neziskovka" se stal takovym cervenym hadrem pro nektere volice, spoustecem Pavlovovych reflexu, ucinnym zpusobem jak odpoutat pozornost od jinych, daleko mohutnejsich penezovodu ruznych dotacnich programu pro (vybrane) firmy.
     Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      21:26 22.06.2020

      Ano jsou I takové neziskový jaké popisuješ a ten sektor je samozřejmě důležitý. Bohužel i přesto má Balm pravdu.

      Ano jsou I takové neziskový jaké popisuješ a ten sektor je samozřejmě důležitý. Bohužel i přesto má Balm pravdu.

     • Nesher
      21:42 22.06.2020

      Přesně tak, nejvíce ten hadr funguje na "absolventy vysoké školy života" z řad příznivců Pitomia a Bureše.
      Přitom drtivá většina českých neziskovek jsou organizace typu lokální ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Přesně tak, nejvíce ten hadr funguje na "absolventy vysoké školy života" z řad příznivců Pitomia a Bureše.
      Přitom drtivá většina českých neziskovek jsou organizace typu lokální sportovní klub, dobrovolní hasiči, Orel, Sokol, Junák, organizace provozující hospic, starající se o nějakou zanedbanou památku atp. Tedy organizace, které za pár korun suplují, většinou nejen levněji, ale i kvalitněji veřejný sektor. Jen Burešovo impérium nás na dotacích a vedlejších škodách stojí mnohem víc než celý neziskový sektor.
      Skrýt celý příspěvek

     • Vojna a mír
      07:55 23.06.2020

      Nemám nic proti neziskovkám, jen tvrdím, že by mělo být revidováno přerozdělování financí. Vaší činnosti v jedné z nich jen čest. Právě proto, že jsem také v jedné podobné a moc ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Nemám nic proti neziskovkám, jen tvrdím, že by mělo být revidováno přerozdělování financí. Vaší činnosti v jedné z nich jen čest. Právě proto, že jsem také v jedné podobné a moc dobře vím co to obnáší, mám právo na názor, že “dle činností a rozsahu činností” by měli být neziskovky financovány.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      10:25 23.06.2020

      Na názor právo máte, ale žádné peníze co by zachránily ani jediný rezort tam prostě nejsou. Při hloubkové revizi by jste spíše zjistil, že je tam díky stárnutí populace potřeba ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Na názor právo máte, ale žádné peníze co by zachránily ani jediný rezort tam prostě nejsou. Při hloubkové revizi by jste spíše zjistil, že je tam díky stárnutí populace potřeba nalít podstatně více.
      Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     20:54 22.06.2020

     Nemám nic proti studiu sociálních věd a všeho podobného, ale bylo by dobré řídit školství tak, aby by uživilo obyvatelstvo i jinak než planých tlacháním. Tak že ať si studium ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Nemám nic proti studiu sociálních věd a všeho podobného, ale bylo by dobré řídit školství tak, aby by uživilo obyvatelstvo i jinak než planých tlacháním. Tak že ať si studium zaplatí a zadotuje se z toho studium užitečnějších oborů, poslední krize nám ukazují, že bez práce nejsou koláče a ty koláče přijdou jen s opravdovou prací.
     Skrýt celý příspěvek

     • Sidon
      21:24 22.06.2020

      To je dobra poznamka. Jak ridit skolstvi a tok studentu do jednotlivych oboru? Ma byt skolne? Ma to svoje pro i proti, v zemich kde skolne je, situace taky neni idealni. Z me ...
      Zobrazit celý příspěvek

      To je dobra poznamka. Jak ridit skolstvi a tok studentu do jednotlivych oboru? Ma byt skolne? Ma to svoje pro i proti, v zemich kde skolne je, situace taky neni idealni. Z me zkusenosti, jako v jinych oborech, nechal bych to vicemene na studentech (lide by imho meli byt vedeni k zodpovednosti sami za sebe), ale behem celeho studia - od druheho stupne zakladky po konec stredni, bych jim daval kazdy rok aktualni data - kolik si absovent ktereho vysokoskolskeho oboru vydela, jaka je uplatnitenost v oboru, atp. At proste vidi, ze pokud chteji studovat pohlavni zivot brazilskych mravencu - jiste muzou - ale musi makat a byt eso v biologii beozbratlych jinak to nepujde. Ale pokud chteji relativni jistotu solidne placene prace - musi makat a vystudovat treba IT. No a pokud chteji pohodovy studensky zivot, muzou proplouvat sirokou skalou oboru (nejen humanitnich, ale i rady prirodovednych nebo technickych), prechazet ze skoly na skolu a pak ziskat nejakou prumernou praci za podprumerne penize.
      Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      21:45 22.06.2020

      Divné je, že vysokoškoláků (ať už vystudovali humanitní či technický obor) jsem bez práce moc nepotkal, za to absolventů "vysoké školy života", či SOU o poznání více.

      Divné je, že vysokoškoláků (ať už vystudovali humanitní či technický obor) jsem bez práce moc nepotkal, za to absolventů "vysoké školy života", či SOU o poznání více.

     • Jirosi
      22:05 22.06.2020

      Opět výkřik do tmy, jako příspěvek na který reagujete.
      Kolik studentů bylo na pracáku, kolik mld. ročně teče do těch neziskovek...

      Možná by se to chtělo podívat kolik bylo těch ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Opět výkřik do tmy, jako příspěvek na který reagujete.
      Kolik studentů bylo na pracáku, kolik mld. ročně teče do těch neziskovek...

      Možná by se to chtělo podívat kolik bylo těch "nezaměstnaných" před koronou!
      Pochybuji, že drtivá většina měla VS vzdělání...
      Skrýt celý příspěvek

   • SYN_
    08:25 24.06.2020

    hmhm, ač vámi užívané (pravděpodobně) schválně přehánějící termíny též občas používám, někde uvnitř pravděpodobně oba cítíme že to nejsou úplné nesmysly... na co si bránit zemi ...
    Zobrazit celý příspěvek

    hmhm, ač vámi užívané (pravděpodobně) schválně přehánějící termíny též občas používám, někde uvnitř pravděpodobně oba cítíme že to nejsou úplné nesmysly... na co si bránit zemi když si ji sami zničíme že, a na co se uzbrajit a chcípat hlady když by bylo pro život (ne živoření) značné části lepší se rovnou vzdát...
    Skrýt celý příspěvek

  • SYN_
   08:21 24.06.2020

   Hlavně co nejvíc druhů, tak aby z toho přinašich penězích vyšly od každého typu tak dva kusy...
   Jestli tu uvažujeme při NASAMS výhodu společných raket se stíhačkama, tak tato ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Hlavně co nejvíc druhů, tak aby z toho přinašich penězích vyšly od každého typu tak dva kusy...
   Jestli tu uvažujeme při NASAMS výhodu společných raket se stíhačkama, tak tato výhoda se ztrácí do nedůležitosti pokud daných systémů chceme koupit tolik že bude k nim raket stovky...
   To má cenu uvažovat jen pokud bude systém mít těch raket (na odpalovačích plus ve skladu relativně málo.
   Už jen tenhle systém když to počítám, 16 odpalovačů, u nasams á 6 kontejnerů, to už je jen ready 96 raket, to je tuším řádově dvojnásobek naší zásoby AMRAAMů?
   Skrýt celý příspěvek

 • apache
  16:51 22.06.2020

  Litva zrovna přebírá systém NASAMS. Zároveň již používá RBS-70. Bylo by fajn využít to a sledovat, jak jsou se zaváděním spokojení. Klidně tam i poslat někoho z armády, cena za ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Litva zrovna přebírá systém NASAMS. Zároveň již používá RBS-70. Bylo by fajn využít to a sledovat, jak jsou se zaváděním spokojení. Klidně tam i poslat někoho z armády, cena za letenku by se zhodnotila v podobě zkušeností.

  Upřímně se ztrácím ve správné terminologii. Oba systémy jsou nejčastěji prezentovány jako středního dosahu. Osobně více sázím na Izraelce, ale v zásadě je mi jedno který z těch dvou zvítězí, oba budou podle mě dobré. Před lety jsem si nejvíce snil o střelách Aster 15 a 30, jenže ty jsou již mimo hru.
  Skrýt celý příspěvek

 • Apex
  15:47 22.06.2020

  Když jsem tady naposledy četl porovnání Caesar vs Zuzana 2, tak pár dní na to bylo rozhodnuto o Caesaru.
  Jsem tedy zvědavý kdy se dozvíme vítěze zde.

  Když jsem tady naposledy četl porovnání Caesar vs Zuzana 2, tak pár dní na to bylo rozhodnuto o Caesaru.
  Jsem tedy zvědavý kdy se dozvíme vítěze zde.

 • lemkin
  15:20 22.06.2020

  Tak SPYDER už má nakoupené radary (sic za jiným účelem). Je tady domácí firma schopná provádět servis po přenesení know how. Čili obsluhy by byly společné. Navíc by tak mohla ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak SPYDER už má nakoupené radary (sic za jiným účelem). Je tady domácí firma schopná provádět servis po přenesení know how. Čili obsluhy by byly společné. Navíc by tak mohla vzniknout jaká si PVOS tím že se někam postavi tatra s raketama a nápoji se na stacionarni radar.
  Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  15:14 22.06.2020

  Podle me taky vse ukazuje na Izraelce..už kuli radarům a zkušenostem. Ted je v rozpočtu takováto částka..4 baterie na zavedení a zvládnutí počátečních schopností je ok..nikde není ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Podle me taky vse ukazuje na Izraelce..už kuli radarům a zkušenostem. Ted je v rozpočtu takováto částka..4 baterie na zavedení a zvládnutí počátečních schopností je ok..nikde není dáno že v ek. lepších nebo bezpecnostně horších časech se muze dokoupit nebo rozšířit schopnosti..kazdopadně ještě jedna vrstva ochranna by se hodila..rbs70NG a plus k tomu ve vzduchnu nejake drony..kdyz ne přímo na ničení jiných dronu tak alespon na jejich detekti v oblasti. uvidime jestli ten nove vznikly utvar neskonci z duvodu uspor driv nez zacal.
  Skrýt celý příspěvek

 • infi
  13:18 22.06.2020

  Trochu me desi ten "potencial" PVO - 2 elektrarny, castecne Praha a Letiste...a co zbytek republiky?

  Trochu me desi ten "potencial" PVO - 2 elektrarny, castecne Praha a Letiste...a co zbytek republiky?

  • Clanek
   14:23 22.06.2020

   Gripen.

   Gripen.

   • Jecchus
    23:41 22.06.2020

    Kolik Gripeny mohou zastavit letounů, než jim dojdou použitelné rakety?

    Kolik Gripeny mohou zastavit letounů, než jim dojdou použitelné rakety?

  • Riiiederner
   14:43 22.06.2020

   Co zbytek ČR bylo popsáno v článku ne ? Stamiliardy investic do PVO pokud by jsme něco takového měli v plánu.

   Co zbytek ČR bylo popsáno v článku ne ? Stamiliardy investic do PVO pokud by jsme něco takového měli v plánu.

   • faraonamumu
    18:14 22.06.2020

    Škoda, že jim nezbyde i PVO pro Brno :( snad to zachytí z Dukovan

    Škoda, že jim nezbyde i PVO pro Brno :( snad to zachytí z Dukovan

    • satai
     18:20 22.06.2020

     Br co?

     Br co?

     • Torong
      19:21 22.06.2020

      Myslí naší jedinou velkovesnici...

      Myslí naší jedinou velkovesnici...

     • Jecchus
      23:42 22.06.2020

      Haha.
      Jako jo, ale reálně - jak ochráníme Brno...?

      Haha.
      Jako jo, ale reálně - jak ochráníme Brno...?

   • Proxy
    16:46 24.06.2020

    Jako laik jsem docela ve Lešanech valil oči, jaké monstrózní rakety u nás operovali. Na druhou stranu tyto rakety šly ruku v ruce se sovětským vlivem, stejně jako kdysi diskutovaný ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Jako laik jsem docela ve Lešanech valil oči, jaké monstrózní rakety u nás operovali. Na druhou stranu tyto rakety šly ruku v ruce se sovětským vlivem, stejně jako kdysi diskutovaný radar v Brdech a rakety v Posku by byly s vlivem USA (to je ale politická debata).

    Rozumím finančním omezením, ale vzhledem k dostřelu raket vzduch-země mi SHORAD dnes dává smysl jen se schopnostmi C-RAM (pokud na letadlo nebo raketomet nedostřelí, musí mít munice a navádění schopnost poradit si se samotnou střelou). Podobně tak omílám skloubení hard-kill APS a C-RAM...
    Skrýt celý příspěvek

 • pjaro77
  13:16 22.06.2020

  Keď je reč o PVO, ako vlastne funguje prepojenie systému velenia PVO na NATINAMDS ? Sú vôbec prepojené ? OSSR má systém ASTRA, o ktorom neviem skoro nič okrem jedného 14 rokov ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Keď je reč o PVO, ako vlastne funguje prepojenie systému velenia PVO na NATINAMDS ? Sú vôbec prepojené ? OSSR má systém ASTRA, o ktorom neviem skoro nič okrem jedného 14 rokov starého článku na valka.cz. AČR má RACCOS.
  Skrýt celý příspěvek

 • SofF
  13:01 22.06.2020

  je to k pláči, vždyť s naším vojskem se počítá jen jako s komponentou cizích armád, to se to dopracovalo. Bralo se z armády tak dlouho až zůstalo torzo. Ale dle toho co se píše se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  je to k pláči, vždyť s naším vojskem se počítá jen jako s komponentou cizích armád, to se to dopracovalo. Bralo se z armády tak dlouho až zůstalo torzo. Ale dle toho co se píše se to evidentně plánovalo dlouho tak "odkláněči" měli volnou ruku. Kterak udělat z vyspělé armády které pro modernizaci po 89 nebylo třeba mnoho aby vzniklo štíhlejší schopné vojsko. Jak se to vše vrací, historicky byly naposled kombinované divize za Velké války kdy byly fakticky podřízené Berlínu...
  A k technice, vzhledem k nákupu izraelských radarů má SPYDER největší šanci, rozhodně je to výkonný systém.
  Pořád ale schází něco s větším dosahem, ideální by byl nový S-350. Samozřejmě politicky neprůchodné - a po těch pražských výstřelcích by nám ho stejně ani neprodali. Technicky to problém není, jenže ikdyž by se získal tak osekaná verze s vědomím že se na něm jako v Řecku budou učit amerikáni...
  Skrýt celý příspěvek

  • Clanek
   14:31 22.06.2020

   Jakych cizich armad?! NATO neni cizi, EU neni cizi. My jsme NATO, my jsme EU.
   A (minimalne) k tomu, k zabezpeceni kolektivni obrany se spojenci, by mel smerovat nas prispevek. ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Jakych cizich armad?! NATO neni cizi, EU neni cizi. My jsme NATO, my jsme EU.
   A (minimalne) k tomu, k zabezpeceni kolektivni obrany se spojenci, by mel smerovat nas prispevek. Snaha pokryt vic a mit jeste neco navic tu jiste muze byt, ale neco to stoji. No a kdyz pak obcan cte jak treba onokologicky nemocne pacientky musi u pojistovny prosit o lecbu, tak se tezko armada prodava jako neco zivotne dulezite (i kdyz bez pochyb je). Za to jaka je tu armada muzou politici neschopni obcanovy vysvetlit ze armada je potreba, vsechny polistopadove vlady. Za to jake tu jsou vlady zase muzeme my, volici.
   Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    19:14 22.06.2020

    EU a NATO nejsou ČR, každá z těch armád je z hlediska ČR cizí. Zrovna tak jak cizí armády varšavské smlouvy.

    EU a NATO nejsou ČR, každá z těch armád je z hlediska ČR cizí. Zrovna tak jak cizí armády varšavské smlouvy.

    • Torong
     19:58 22.06.2020

     Ale no tak... Pokud narážíš na účast armád VŠ kromě té Ruské na okupaci v roce 68, pak tam ty armády byly přinuceny.

     Ale no tak... Pokud narážíš na účast armád VŠ kromě té Ruské na okupaci v roce 68, pak tam ty armády byly přinuceny.

     • flanker.jirka
      20:56 22.06.2020

      narážím jen a pouze na to, že všechny ty armády lze označit slovem cizí. A v tom se Clanek plete, je jedno, že jsme s někým v alianci. Pořád jde o cizí armády spadající pod cizí ...
      Zobrazit celý příspěvek

      narážím jen a pouze na to, že všechny ty armády lze označit slovem cizí. A v tom se Clanek plete, je jedno, že jsme s někým v alianci. Pořád jde o cizí armády spadající pod cizí politické vedení cizí země.
      Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      21:14 22.06.2020

      Slovičkaření...

      Slovičkaření...

    • Scotty
     20:24 22.06.2020

     Z hlediska ČR jsou armády NATO spojenecké. Tedy není žádný problém fungovat v rámci vyššího spojeneckého celku.

     Z hlediska ČR jsou armády NATO spojenecké. Tedy není žádný problém fungovat v rámci vyššího spojeneckého celku.

   • Maximus
    14:06 23.06.2020

    EU je hlavně Německo a Francie. Současné rozhodování z "Brusele" mi nepřijde o moc lepší než bylo to z Moskvy - bohužel. Viz "protizbaraňová směrnice", plošný zákaz olova, "zelený ...
    Zobrazit celý příspěvek

    EU je hlavně Německo a Francie. Současné rozhodování z "Brusele" mi nepřijde o moc lepší než bylo to z Moskvy - bohužel. Viz "protizbaraňová směrnice", plošný zákaz olova, "zelený úděl", křivost banánů (tam chápu aspoň to protěžování exfrancouzských kolonií), etc.
    Navíc naše země se svými historickými zkušenostmi má právo zpochybňovat spoléhání se na spojenectví s jinými zeměmi. Ne že by je nepotřebovalo, ale i sama Severoatlantická smlouva je napsána v duchu "pomož si sám a bude ti pomoženo". Proto je tristní, jak polistopadové vlády přeměnili molocha ČSLA na pouhé "vládní vojsko" neschopné nějaké smysluplné teritoriální obrany.
    Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     15:51 23.06.2020

     GER má 96 hlasů (13%), FRA 79 (11%), společně mají 172(24,3%).
     Pro představu je to asi stejná síla jako ODS+Piráti v parlamentu CR.
     Opravdu je lepší si přiznat vlastní ...
     Zobrazit celý příspěvek

     GER má 96 hlasů (13%), FRA 79 (11%), společně mají 172(24,3%).
     Pro představu je to asi stejná síla jako ODS+Piráti v parlamentu CR.
     Opravdu je lepší si přiznat vlastní neschopnost, než to házet pořád na druhé.
     Skrýt celý příspěvek

     • Maximus
      19:09 23.06.2020

      Teorie je hezká, ale pokud tito velcí hráči si umí zajistit podporu pro svoje zájmy mnohem snáz, než státy z bývalého východního bloku, tak to není z pohledu demokracie a svobody ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Teorie je hezká, ale pokud tito velcí hráči si umí zajistit podporu pro svoje zájmy mnohem snáz, než státy z bývalého východního bloku, tak to není z pohledu demokracie a svobody zrovna "košér". Pokud se někdo zeptá proč? Odpověď je prostá - výrazné politicko - ekonomické vazby původních států EU (když prošel Brexit, tak prvotní reakcí byla schůze nejvyšších představitelů původních států EU - V4 pozvána na tuto vrcholnou schůzi nebyla), dotace z Bruselu podmíněné loajalitou, majetková provázanost korporátu na především na původní země EU a výhodné majetkové toky z "dcer" v bývalém východním bloku do "matek" ve starých zemích EU - samozřejmě minimálně zdaněné a kontrolované (v ČR je to dle střízlivých odhadů renomovaných ekonomů 300 až 450 miliard ročně). O peníze jde až v první řadě.
      Jsi Jirosi a tobě podobní hrozně naivní :-)))
      Skrýt celý příspěvek

     • Clanek
      10:29 24.06.2020

      @Maximus
      Snouska hlouposti.

      @Maximus
      Snouska hlouposti.

     • Maximus
      12:15 24.06.2020

      @Clanek
      Bohužel realita :-(

      @Clanek
      Bohužel realita :-(

     • Scotty
      15:25 24.06.2020

      Maximus
      Snad není zakázáno aby v rámci EU vedli jednotlivé státy soukromá jednání mezi sebou. Na sumity V4 také nejsou zváni "staří" členové EU. Pokud tyto schůze nejsou součástí ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Maximus
      Snad není zakázáno aby v rámci EU vedli jednotlivé státy soukromá jednání mezi sebou. Na sumity V4 také nejsou zváni "staří" členové EU. Pokud tyto schůze nejsou součástí oficiálních jednání EU o nic nejde.
      To že se požadavky východních států nedokáží v EU prosadit bude tím že naší politici nejsou schopní vyjednat patřičnou podporu. Nebo jsou naše postoje v některých otázkách silně menšinové. Také se mi nelíbí že se opravdu důležitá rozhodnutí nepřijímají jednomyslně, ale takhle jsou nastavená pravidla hry a naší politici se s nimi musí naučit hrát.
      To že sem investovali velké zahraniční společnosti a teď si vybírají řádně zdaněné dividendy snad není nic špatného. To je normální součást podnikání, oni sem neinvestovali pro naše krásné oči.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      22:13 24.06.2020

      Maximus: Každá investice pokud se podaří generuje zisk, ten si pak ti co je investovali vyvádí pryč. Dělají to tak všichni, ne jen státy ze západní Evropy.
      To, že máte mezery v ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Maximus: Každá investice pokud se podaří generuje zisk, ten si pak ti co je investovali vyvádí pryč. Dělají to tak všichni, ne jen státy ze západní Evropy.
      To, že máte mezery v základním ekonomice je váš problém...

      A kdo tam podle vás měl za tu V4 být pozván? Kdo je její zástupce, kde sídlí jejich úřady... :) Prostě nefunkční celek.

      Pokud chcete někde mít vliv musíte do toho také dát peníze. My tam zatím stojíme jen z nataženou ruku. Případně vyhrožujeme, že odejdeme jako malé děti.
      Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  12:52 22.06.2020

  Nákup Spyderu by byl jednoznačně nejefektivnější investicí - PL rakety Derby a Python paří mezi světovou špičku a jsou integrované pro JAS-39 C/D. Vyřešil by se problém co ověsit ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nákup Spyderu by byl jednoznačně nejefektivnější investicí - PL rakety Derby a Python paří mezi světovou špičku a jsou integrované pro JAS-39 C/D. Vyřešil by se problém co ověsit na Gripeny místo 24 kusů olétaných Amraamů a asi stovky Sidewinderů - ty lze dostřílet v rámci ostrých střeleb či možná část zrepasovat (Sidewindery nechat pro L-159 a AH-1). Sice by šly využít v Nasams, ale nové Amraamy nejsou a ani asi nebudou pro JAS-39 C/D integrovány. Dělat to pro našich pár raket nemá ekonomicky smysl.
  Naopak rakety Derby a Python lze po odlétání maximálně povolených letových hodin použít bez problémů v pozemním systému Spyder.
  Skrýt celý příspěvek

  • Stana99
   13:18 22.06.2020

   Myslím že oba dva systémy by mohly být dobrá volba. Mají základ v ověřené technologii a dá se čekat že se budou v budoucnu midernizovat. Výhoda spyderu z pohledu Jas-39 C/D je ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Myslím že oba dva systémy by mohly být dobrá volba. Mají základ v ověřené technologii a dá se čekat že se budou v budoucnu midernizovat. Výhoda spyderu z pohledu Jas-39 C/D je nejistá vzhledem k tomu že nebylo rozhodnuto o nákupu gripenu po ukončení pronájmu. Spíš by mohla být rozhodující cena.
   Skrýt celý příspěvek

  • satai
   13:58 22.06.2020

   Vazne jsou izraelske rakety integrovane s Gripenem C?

   Vazne jsou izraelske rakety integrovane s Gripenem C?

   • flanker.jirka
    19:14 22.06.2020

    ani omylem, zkoušeli to v JAR a mají IRIS T

    ani omylem, zkoušeli to v JAR a mají IRIS T

   • Maximus
    14:13 23.06.2020

    V JAR byl integrován pro JAS-39 C/D Python 5, ale nakonec byl nakoupen jako dočasné řešení IRIS T. To nebylo dáno rozhodně tím, že by IRIS T byl technologicky lepší, ale Izraelcům ...
    Zobrazit celý příspěvek

    V JAR byl integrován pro JAS-39 C/D Python 5, ale nakonec byl nakoupen jako dočasné řešení IRIS T. To nebylo dáno rozhodně tím, že by IRIS T byl technologicky lepší, ale Izraelcům se zdál počet JAR poptávaných kusů neadekvátní riziku "přenesení" jejich technologií na tou dobou teprve vyvíjenou brazilskojihoafrickou PLŘS stejné kategorie A-Dater, kterou JAR považovala za finální řešení výzbroje jejich Gripenů PLŘS krátkého dasahu.
    Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   20:20 22.06.2020

   Právě AMRAAM C-7 už je nebo bude pro Gripen integrován v nejbližší době. Co zatím integrované není je AIM-9X.

   Právě AMRAAM C-7 už je nebo bude pro Gripen integrován v nejbližší době. Co zatím integrované není je AIM-9X.

   • flanker.jirka
    20:57 22.06.2020

    Spíše to vidím na IRIST, nebo se mýlím?

    Spíše to vidím na IRIST, nebo se mýlím?

    • Scotty
     21:53 22.06.2020

     Spíš to vidím na to že bude časem integrován i AIM-9X. Zvlášť jestli opravdu Maďaři nakoupí NASAMS.

     Spíš to vidím na to že bude časem integrován i AIM-9X. Zvlášť jestli opravdu Maďaři nakoupí NASAMS.

 • Lukas
  11:47 22.06.2020

  NASAMS jest dobry - jak się ma dużo starych rakiet AIM-120/9

  Spyder - dlaczego Spyder a nie Barak-8? (Ktoś wie?)

  NASAMS jest dobry - jak się ma dużo starych rakiet AIM-120/9

  Spyder - dlaczego Spyder a nie Barak-8? (Ktoś wie?)

  • Nesher
   12:10 22.06.2020

   Protože se autor článku domnívá, že Barak by se v požadovaných počtech nedal za cca 10 mld Kč pořídit.

   Protože se autor článku domnívá, že Barak by se v požadovaných počtech nedal za cca 10 mld Kč pořídit.

   • tomas.kotnour
    20:48 22.06.2020

    Vzhledem k marketingové kampani, kterou IAI vede, se nejspíše domnívají, že Barak MX s raketami Barak SHORAD s dostřelem 35 km se do cenového limitu vejde. Takže až by se našly ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Vzhledem k marketingové kampani, kterou IAI vede, se nejspíše domnívají, že Barak MX s raketami Barak SHORAD s dostřelem 35 km se do cenového limitu vejde. Takže až by se našly peníze (někdy ve 40. letech¨), mohli bychom koupit i Barak MRAD. :D
    Skrýt celý příspěvek

    • Nesher
     21:57 22.06.2020

     Však ano, proto píši "autor se domnívá"

     Však ano, proto píši "autor se domnívá"

 • JiriR
  10:47 22.06.2020

  Tipuju Spyder..dle nedávného vyjádření MO se koupí sřp a rakety a už nakoupené radary je budou navádět -předpokládám že částečné vzhledem k jejich počtu. (něco se dokoupí). Zřejmě ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tipuju Spyder..dle nedávného vyjádření MO se koupí sřp a rakety a už nakoupené radary je budou navádět -předpokládám že částečné vzhledem k jejich počtu. (něco se dokoupí). Zřejmě vznikne kombinovaný systém aktivních/pasívních radarů, RBS70 a Spyder. (většina na podvozku Tatry) Pro Nasams nehovoří skoro nic- cena – (US dost navyšují cenu-přidávají tam kde co), Amraam- je jejich jednoduše málo- 24 ks, C5 se už nevyrábí a aim 9m9 je už mimo technolog. hru. (dobré leda pro zálohu)
  Nicméně tohle asi každý ví a tuší..co si ale myslím je, že bychom v ČR měli uvažovat jinak
  Tanky- T72m4cz opravit, pořídit nový sřp+stabilizátor- nejlevnější – polský ?- předat aktivní záloze, až tady v létě bude francouzká ministryně obrany- domluvit leasing 34 ks Leclerc.
  Dana opravit, připojit arthur (víceméně proto se kupuje ODIN) předat aktivní záloze, - už potvrzeno zakoupení Ceasar (a začít řešit munici Katana, Spacido + radar pro korekci střel)
  2K12 Kub- to samé- opravit, tam byl nechal integrovat upravené aim 120 c5- 24 ks, x kusů aim9m9 a koupit Spyder (kvůli ceně, radarům a šanci že izrael nám něco spustí- technicky nahoru, cenou dolů.
  Od německa si cenově výhodně vypůjčit rakety meteor a iris-t (pro několik let konce služby gripenu- ale využít opci na prodloužení až do r. 2029- (2027+ 2 roky)
  Až tady bude Florence Parly začít se bavit o podmínkách cenově přijatelného pořízení 18 ks Rafale v souvislosti s odchodem Gripenu po r. 2029.
  Skrýt celý příspěvek

  • Arccos
   10:57 22.06.2020

   Až se do Kubu zaintegrují AMRAAM, bude na něm z původního systému akorát oježděný podvozek...
   Zbytek je návrhů je podobné naivní a nesmyslné fantazírování.

   Až se do Kubu zaintegrují AMRAAM, bude na něm z původního systému akorát oježděný podvozek...
   Zbytek je návrhů je podobné naivní a nesmyslné fantazírování.

   • JiriR
    11:05 22.06.2020

    Vždycky se dívej na cenu (avízováno 500 mil Kč x 4 baterie, i s raketami - tehdá aspide 2000), přínos a zapojení domácího průmyslu- teď v této době 2x.

    Vždycky se dívej na cenu (avízováno 500 mil Kč x 4 baterie, i s raketami - tehdá aspide 2000), přínos a zapojení domácího průmyslu- teď v této době 2x.

    • Scotty
     11:13 22.06.2020

     To že by se z KUBu dal udělat NASAMS za 500 milionů je zjevně nesmysl. Ve skutečnosti by to dopadlo tak že by to stálo dvojnásobek nového systému NASAMS a mělo by to polovinu jeho ...
     Zobrazit celý příspěvek

     To že by se z KUBu dal udělat NASAMS za 500 milionů je zjevně nesmysl. Ve skutečnosti by to dopadlo tak že by to stálo dvojnásobek nového systému NASAMS a mělo by to polovinu jeho schopností.
     Skrýt celý příspěvek

    • Arccos
     11:17 22.06.2020

     To je naprostý nesmysl. Taková "modernizace" by byla stejně náročná a drahá, jako vývoj úplně nového systému. Jak už jsem psal, z původního Kubu by nezůstalo nic. Stejně tak by se ...
     Zobrazit celý příspěvek

     To je naprostý nesmysl. Taková "modernizace" by byla stejně náročná a drahá, jako vývoj úplně nového systému. Jak už jsem psal, z původního Kubu by nezůstalo nic. Stejně tak by se mohla na NASAMS modernizovat třeba vétřieska.
     Skrýt celý příspěvek

    • satai
     14:08 22.06.2020

     A integrace se udělá tak, že se tam ty rakety nalepí žvýkačkou. Pedro jako podpora českého průmyslu.

     A integrace se udělá tak, že se tam ty rakety nalepí žvýkačkou. Pedro jako podpora českého průmyslu.

     • flanker.jirka
      20:58 22.06.2020

      Podobným způsobem dopadne podíl domácího průmyslu v případě 17 mld za vrtulníky.

      Podobným způsobem dopadne podíl domácího průmyslu v případě 17 mld za vrtulníky.

     • Torong
      21:27 22.06.2020

      flanker: jo? a na to jsi přišel jak?

      flanker: jo? a na to jsi přišel jak?

    • Riiiederner
     14:33 22.06.2020

     Tady se řešilo jestli koupit f16 nebo e/f vs f35 jestli se půjde do provozně levnější skromnějšího řešeni nebo se koupí to nejlepší možné a vy navrhujete koupit 4gen za cenu a ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Tady se řešilo jestli koupit f16 nebo e/f vs f35 jestli se půjde do provozně levnější skromnějšího řešeni nebo se koupí to nejlepší možné a vy navrhujete koupit 4gen za cenu a provoz skoro té f35 no to je úlet.
     Skrýt celý příspěvek

    • Horny
     15:40 22.06.2020

     Mě by spíš zajímalo, kde chcete splašit nové Leclercy, jedno jestli na lízačku, nebo ne. Pokud tedy nechcete nějaké ojeté z francouzských záloh, nebo dokonce z Emirátů (prodali by ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Mě by spíš zajímalo, kde chcete splašit nové Leclercy, jedno jestli na lízačku, nebo ne. Pokud tedy nechcete nějaké ojeté z francouzských záloh, nebo dokonce z Emirátů (prodali by je v dnešní době vůbec?).

     Kromě toho, 34 ks je strašně málo. I Orbán kupuje, jestli jsem to nespletl, 44+12 téček. Zopakoval byste tak stejnou chybu, jakou udělal Luftjarda při modernizaci stávajících T72M4CZ. Ty se nedají smysluplně udržovat, protože výrobci logicky nechtějí držet produkci součástek (použitých při modernizaci) kvůli legračním třiceti kouskům. Kromě toho, protože jsou ty stroje permanentně ve službě, nacházejí se ve velice bídném technickém stavu.
     Když už kupovat tanky, tak minimálně dvojnásobek toho, co bude reálně v aktivní službě a hlavně něco, co bude možné v příštích padesáti letech bez větších problémů průběžně modernizovat.

     Vidím to tak, že AČR se k výměně tanků dostane až tak okolo roku 2030, přičemž první kusy reálně dorazí, tipuju okolo 2035 (pokud do té doby naši mocipáni tankové "vojsko" přece jen úplně nezruší). Legrační je, že v této době už francouzi hodlají pomalu začít přezbrojovat na nový eurotank. Z tohoto pohledu je Leclerc celkem nesmysl...
     Skrýt celý příspěvek

  • kazd
   11:23 22.06.2020

   Pěkná blbost, absolutně netušíte o čem píšete a ty Rafale je už úplný úlet.

   Pěkná blbost, absolutně netušíte o čem píšete a ty Rafale je už úplný úlet.

  • Nesher
   12:13 22.06.2020

   To je solidní snůška nesmyslů. Jen namátkou, to, že Odin s ráží 152 mm, natož s DANA nedokáže spolupracovat ti nevadí?

   To je solidní snůška nesmyslů. Jen namátkou, to, že Odin s ráží 152 mm, natož s DANA nedokáže spolupracovat ti nevadí?

  • madrabbit
   14:45 22.06.2020

   Ještě bych přidal několik bojových skupin Fremenů a pár letek X-Wingů. Raději bych něco na způsob Voyageru nebo lépe Enterprise (alespoň D), ale to už je asi na naší malou zemi ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Ještě bych přidal několik bojových skupin Fremenů a pár letek X-Wingů. Raději bych něco na způsob Voyageru nebo lépe Enterprise (alespoň D), ale to už je asi na naší malou zemi trochu hodně:-(
   Skrýt celý příspěvek

  • Jecchus
   23:34 22.06.2020

   Vážně byste do Kubů integroval AMRAAMy, protože jsme jich kdysi koupili 24...?

   Vážně byste do Kubů integroval AMRAAMy, protože jsme jich kdysi koupili 24...?

 • liberal shark
  10:42 22.06.2020

  Jen technická poznámka - současné zkušenosti z bojového nasazení ukazují, že baterie PVO SHORAD a vyšších stupňů musí vždy operovat pod krytím systémů VSHORAD, jinak je nepřítel ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jen technická poznámka - současné zkušenosti z bojového nasazení ukazují, že baterie PVO SHORAD a vyšších stupňů musí vždy operovat pod krytím systémů VSHORAD, jinak je nepřítel může poměrně snadno zničit ze vzduchu. Pokud mají naše oddíly VSHORAD poskytovat PVO pro manévrové brigády, bude třeba postavit další. A samozřejmě platí totéž, co jsme psali u dělostřelectva - neustály pohyb, rozptýlené sestavy, důsledné maskování, utajená komunikace a mraky klamných cílů.
  Skrýt celý příspěvek

 • lorgarius
  10:19 22.06.2020

  ma SPYDER realnu sancu uspiet? nakoniec izraelske radary zakapali oficialne na tom, ze nie su NATO kompatibilne.

  ma SPYDER realnu sancu uspiet? nakoniec izraelske radary zakapali oficialne na tom, ze nie su NATO kompatibilne.

  • Scotty
   10:26 22.06.2020

   Tak u nás už jsou izraelské EL/M podepsané a na Slovensku jste je měli také kupovat.Nevím jak se to teď po vyměně vedení vašeho ministerstva.

   Tak u nás už jsou izraelské EL/M podepsané a na Slovensku jste je měli také kupovat.Nevím jak se to teď po vyměně vedení vašeho ministerstva.

   • pjaro77
    12:59 22.06.2020

    MO spraví ešte jeden tender, pretože starým radarom definitívne skončila životnosť. Do konca roka by sa to malo vyriešiť.

    MO spraví ešte jeden tender, pretože starým radarom definitívne skončila životnosť. Do konca roka by sa to malo vyriešiť.

 • PavolR
  10:14 22.06.2020

  Pokiaľ by sa malo vyberať čiste podľa v článku uvedených výhod jednotlivých systémov, tak čo je jednoduchšie - prepojiť radiolokátor EL/M-2084 s NASAMSom, alebo integrovať do ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pokiaľ by sa malo vyberať čiste podľa v článku uvedených výhod jednotlivých systémov, tak čo je jednoduchšie - prepojiť radiolokátor EL/M-2084 s NASAMSom, alebo integrovať do SPIDERU už zavedené rakety od Raytheonu? ;-)

  Čo takto ešte porovnať ceny a parametre jednotlivých rakiet?
  Skrýt celý příspěvek

  • satai
   10:53 22.06.2020

   Platit nove integrace kvuli par bateriim?

   Platit nove integrace kvuli par bateriim?

   • darkstyle
    12:53 22.06.2020

    Presne ako píšeš..

    Bola by to číri nezmysel..

    Podľa mňa z dôrazom na modernizáciu by som bral Izraelské riešenie..
    Oni sú čo sa týka PVO v prvej línií - aj americké budúce ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Presne ako píšeš..

    Bola by to číri nezmysel..

    Podľa mňa z dôrazom na modernizáciu by som bral Izraelské riešenie..
    Oni sú čo sa týka PVO v prvej línií - aj americké budúce riešenie pre drony vychádza hlavne z izraelského. A taktiež IRON DOME je síce izraelský systém, ale ak ma pamäť neklame práve Raytheon sa na ňom významne spolupracoval..

    Takže je to také izraelsko-americké riešenie - teda skoro všetko čo príde od Izraelu je také..
    Skrýt celý příspěvek