Protivzdušná obrana České republiky: NASAMS vs. SPYDER

Protivzdušná obrana České republiky: NASAMS vs. SPYDER
Odpal střely Derby ze systému SPYDER-MR / Rafael Defense Systems (Zvětšit)

Armáda České republiky (AČR) se připravuje na výměnu zastaralých protiletadlových raketových kompletů 2K12 Kub. Pro nákup čtyř nových baterií protivzdušné obrany (PVO) krátkého dosahu SHORAD (Shot Range Air Defence) Ministerstvo obrany ČR (MO ČR) vyčlenilo deset miliard korun. Mezi největší favority patří americko-norský systém NASAMS a izraelský SPYDER.

Finanční problém

Základní požadavky nástupce Kubů armáda zveřejnila v roce 2018 v dokumentu Modernizační projekty AČR. Podle dokumentu každá ze čtyř baterií musí obsahovat čtyři odpalovací vozidla (každé s minimálně čtveřicí raket země-vzduch), vlastní 3D přehledový a střelecký radiolokátor a místo velení a řízení palby.

Armáda u střel požaduje radiolokační navádění a schopnost ničit drony, letadla, vrtulníky a střely s plochou dráhou letu. Nosnou platformu musí tvořit podvozek Tatra 815-7 8×8 s pancéřovou kabinou (dlouhou nebo krátkou). Stejnou tatrováckou platformu využijí také české samohybné houfnice CAESAR.

Tím nejdůležitějším omezujícím parametrem je však cena, a to 10 miliard Kč za celý komplex čtyři baterií. Výše uvedené požadavky, a zejména jmenovaná částka, nám zcela zásadně snižují okruh možných kandidátů.

Nejdříve se pobavme o finančních nákladech. Stále zaznívají hlasy o tom, že Česká republika se musí bránit sama, proti komukoliv. Málokdo si ale uvědomuje finanční, sociální a průmyslové úskalí takového kroku. Abychom se skutečně ubránili sami, museli by jsme jen na nákup nové vojenské techniky a munice investovat minimálně jeden bilion korun, tedy celý roční rozpočet ČR.

Jenom vybudování opravdu moderní a integrované PVO, vojskové i teritoriální, spolkne v takovém případě stovky miliard korun. V tom je započteno vše, od vojskové PVO velmi krátkého a krátkého dosahu v rámci bojových praporů, až po teritoriální protiraketovou obranu. Nemluvě o nutnosti transformovat velkou část českého hospodářství s cílem být maximálně soběstačný ve výrobě příslušné munice a servisu.

V tomto kontextu je částka 10 miliard korun investovaných do pozemní PVO opravdu velmi malá. Nákup PVO typu SHORAD je tak spíše o udržení schopností, přechodu na západní techniku a splnění závazků ČR vůči NATO.


25. protiletadlový raketový pluk Strakonice. Záběry na komplety 2K12 KUB a RBS-70

Vždyť k čemu stačí čtyři baterie? V případě konfliktu (v rámci případné teritoriální PVO) dvě baterie budou vyčleněny pro ochranu jaderných elektráren Temelín a Dukovany, jedna pro ochranu Prahy (a Ruzyně) a poslední k ochraně vojenského letiště v Čáslavi. Tím se potenciál české pozemní PVO prakticky zcela vyčerpá.

Existuje samozřejmě i vzdušná PVO ČR zajišťovaná Gripeny, omezeně L-159 a v budoucnu možná i AH-1Z se střelami Sidewinder. Nesmíme také zapomenout na systémy RBS-70 a nakupované RBS-70NG v rámci PVO velmi krátkého dosahu VSHORAD (VShot Range Air Defence) s dosahem 8000 metrů.

Jak bylo naznačeno výše, díky našemu členství v NATO nemusíme investovat stovky miliard korun do vlastní obrany, ale přispívat odpovídajícím dílem do kolektivní obrany. Proto si můžeme dovolit utratit prozatím „pouze“ 10 miliard Kč za čtyři baterie PVO. Na druhou stranu, v budoucnu lze dokoupit další baterie PVO.

Koncepce Armády ČR počítá s tím, že podpůrné prostředky, jako je dělostřelectvo a PVO, se nestanou organickou součástí bojových praporů a brigád, ale součástí samostatných jednotek. V případě dělostřelectva půjde o 13. dělostřelecký pluk „Jaselský“, v případě PVO o 25. protiletadlový raketový pluk Strakonice.

Oddíly a baterie obou útvarů se budou účelové vyčleňovat především pro bojová úkolová uskupení (BUÚ), založená buď na 4. brigádě rychlého nasazení (4.brn), 7. mechanizované brigádě (7. mb), případně na 43. výsadkovému pluku. České brigády se zase v případě konfliktu stanou součástí německé (4. brn) a polské divize (7. mb), které zajistí PVO a raketovou / dělostřeleckou podporu vyšší úrovně.   

Strakonický 25. pluk na národní úrovni tedy obstará jak teritoriální PVO (ochranu elektráren, administrativních a populačních center, klíčových prvků infrastruktury), tak vojskovou PVO, tedy přímou ochranu manévrujících jednotek BUÚ (pomocí RBS-70/70NG a nových systémů PVO).

Tento koncept Armády ČR je dán nejen ekonomickou, ale také průmyslovou a společenskou realitou České republiky. Pokud chce někdo změnu, musí najít v rozpočtu stovky miliard korun a obhájit takto vysoké armádní výdaje před občany.

Jen pro názornost, aby došlo k pochopení toho, jak náročné je udržovat špičkovou techniku a munici bojeschopnou. České Pandury používají protitankové řízené střely Spike. Každé dva roky je třeba vyměnit chladící kapalinu infračidel střel Spike. Jen výměna kapalina u jedné střely stojí 200 000 Kč.

Podobně drahé a složité je udržování střel země-vzduch. V případě raket PVO se musí počítat s tím, že stejnou částku, jakou stojí samotná raketa, dáme v průběhu 20 let do udržení té samé rakety v provozu. Peníze spolkne údržba, modernizace, testování, skladování nebo výměna tuhých pohonných látek raketového motoru.


Poslední střelby z kompletů S-10M2D. Jejich místo v 25. pluku zaujmou komplety RBS-70NG

Technologický problém 

Problémem nejsou ale jen astronomické náklady nákupu a provozu PVO. Zásadní problém je technologický ‒  žádná země NATO jednoduše nemá skutečně efektivní pozemní PVO ani související technologie! Díky své absolutní vzdušné převaze země NATO jednoduše neměly v posledních 30 letech potřebu investovat desítky miliard dolarů do vývoje a budování pozemní PVO.

Doba se ale změnila. Nyní se po celém světě rozšiřují nejen nejrůznější raketové systémy, ale také přesná letecká munice a především bojové drony. Právě masivní nasazení dronů s přesnou municí dlouhého dosahu je tou největší výzvou pro současnou i budoucí pozemní PVO. Masivní nálet letadel na Temelín či Dukovany je velmi nepravděpodobný. „Promenádování“ nepřátelských bojových dronů nad územím ČR je však již představitelé a hmatatelné riziko. 

Můžeme se podívat do Libye. Nejpokročilejším současným systémem vojskové PVO krátkého dosahu je jednoznačně ruský systém Pancir. Avšak ani Pancir se neubránil útokům malých dronů a nové generaci malé přesné munice. Ostatně nejnovější verze Pancir-SM, kterou uvidíme na moskevské vojenské přehlídce, je modernizována právě s ohledem na boj s drony (systém dostane i nové střely země-vzduch).

V případě zemí NATO je situace mnohem horší ‒ alianční země nemají skutečně účinné pozemní prostředky PVO schopné efektivně bojovat s malými bojovými drony nebo dokonce přesnou raketovou a leteckou municí. Vždyť i v Libyi, která je díky rovinatému terénu pro činnost PVO ideálni, utrpěly komplety Pancir těžké ztráty. Žádný jiný systém PVO by si přitom nevedl lépe. Ve středoevropském kopcovitém terénu, s blízkým radarovým horizontem, je činnost PVO ještě mnohem více ztížená.

Problém PVO je zejména v radiolokátoru a systému řízení palby (SŘP), což jsou rovněž ty nejdůležitější a nejdražší části PVO. Kritickým a prvořadým úkolem PVO je vůbec cíl objevit a vysledovat jeho pohyb. SŘP totiž musí odpálit střely země-vzduch s náběhem, tedy tam, kde se bude cíl za určitou dobu nalézat. V kopcovitém středoevropském terénu, v obraně proti nízkoletícím bojovým dronům, bude mít PVO jen sekundy na reakci. SŘP tak musí mít v maximálně míře automatizovaný řetězec ničení (kill chain) jen s minimálním (či lépe žádným) počtem rozhodnutí operátora PVO.

Nákupčí Armády ČR tedy nemají při výběru nové PVO snadnou práci, protože na aktuální hrozby jednoduše neexistuje v rámci pozemní PVO a Aliance adekvátní řešení. Toto tápání v rámci pozemní PVO není ale jen problémem české armády a Aliance, ale všech armád světa.

Uvědomuje si to také americká armáda, která v rámci programu Indirect Fire Protection Capability Increment 2-Intercept (IFPC Increment 2-I) vyvíjí systém PVO speciálně určený na boj s drony a střelami s plochou dráhou letu. Jde ale prozatím o multimiliardový vývojový program, v rámci kterého americké armáda teprve hledá a vyvíjí nejlepší technologie (včetně střel země-vzduch nové generace). Jako dočasné řešení americká armáda zatím zvolila nákup izraelských kompletů Iron Dome.

Jak tedy nakoupit systém PVO, který vlastně neexistuje? Jednou z možností je modulárnost řešení. Tedy mít otevřený systém a postupně, jak bude pokračovat vývoj vědy a techniky, do pozemní PVO přidávat nové schopnosti. Ať už jde o vylepšování SŘP, vylepšování radiolokátorů, přidávání nových senzorů, vylepšování raket nebo dokonce zavádění nových typů raket (včetně nových odpalovacích vozidel). Jinak řečeno, ideálním kandidátem je systém PVO s největším modernizačním potenciálem v následujících 20 letech.


SPYDER

Z tohoto pohledu je tedy nejklíčovějším parametrem výběru dobře zvolený radiolokátor, SŘP a především spolehlivý dodavatel, u kterého lze v budoucnu očekávat nová technologická řešení v rámci PVO.

Jací jsou tedy kandidáti? Na průzkum trhu MO ČR před lety odpovědělo několik výrobců. Německý koncern Diehl nabízel střely IRIS-T SLS/SLM, americký Lockheed Martin a evropský MBDA systém MEADS, izraelský Rafael systém SPYDER-MR a norsko-americké konsorcium Konsberg-Raytheon systém NASAMS. Je zajímavé, že ve výčtu chybí francouzský SAMP/T (Surface-to-Air Missile Platform/Terrain) od společnosti Thales. 

Pokud budeme mluvit o částce pouze 10 miliard Kč za čtyři baterie, můžeme bez obav vyřadit jak MEADS, tak nakonec i francouzský SAMP/T. Jen pro představu ‒ Singapur koupil dvě baterie kompletů SAMP/T a 200 raket Aster 30 za 805 milionů dolarů.

MEADS je zase již neexistující program, který se transformoval do projektu TLVS (Taktisches Luftverteidigungssystem). TLVS nahradí německé komplety Patriot a základem výzbroje se stanou výkonné střely PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement). Jinak řečeno ‒ TLVS je mimo finanční možnosti České republiky. Co se týče nabídky německé společnosti Diehl, tak ta nabízí střely IRST-T pro TLVS.

SPYDER vs. NASAMS

Z hlediska vnějšího pozorovatele, v ceně 10 miliard Kč za čtyři baterie, můžeme jen a pouze uvažovat o americko-norském NASAMS a izraelském SPYDER-MR. Autorovi tohoto článku nejsou známe jiné systémy PVO, které jsou v současných finančních, logistických, personálních a geopolitických možnostech České republiky. Teoreticky se ještě nabízí pozemní verze izraelského kompletu Barak, o této možnosti se ale nikde nemluví. Cenově bude ale zřejmě nákup systémů Barak mimo vyhrazený rozpočet.

Zřejmě nejlepší poměr cena / výkon nabízí ruský Pancir. Jeden komplet stojí 14 milionů dolarů. Požadované čtyři baterie tedy přijdou na pět miliard korun. Pochopitelně nákup ruských zbraní je ale zcela mimo realitu (nejen geopolitickou, ale i technologickou, protože je nelze zapojit do velících a řídících prostředků NATO).


NASAMS

O vítězi v tendru MO ČR rozhodne nepochybně cena, servisní náklady, modernizační potenciál a rozsah zapojení českého průmyslu. Naprosto zásadní je přenos maximálního podílu servisních prací a know-how do českého průmyslu.

Vzhledem k tomu, že ani jedno současné řešení nedokáže splnit požadavky na moderní PVO typu SHORAD, klíčovou akviziční podmínkou je flexibilita SŘP. Tedy schopnost zapojit se do integrovaných národních i aliančních systémů velení a řízení PVO, schopnost začleňovat další senzory (prostředky elektronického průzkumu, elektro-optické senzory, další radiolokátory) a zejména začleňovat nové typy střel země-vzduch.

Z naší pozice nemáme šanci proniknout do tajemství radiolokátorů a SŘP kompletů NASAMS a SPYDER. Zkusme si tedy oba systémy jen zhruba představit.

NASAMS používá střely AMRAAM, resp. nejnovější AMRAAM-ER s prodlouženým doletem. Kromě toho může používat také střely krátkého dosahu s infračerveným naváděním AIM-9X Sidewinder. Baterie NASAMS využívá americký radiolokátor AN/MPQ-64 Sentinel F1 a do baterie lze začlenit také elektro-optické senzory.

Hlavní výhodou řešení NASAMS jsou střely AMRAAM a Sidewinder, s kterými má Armáda ČR již zkušenosti. Dá se navíc očekávat, že v budoucnu NASAMS pojme i další střely od amerického koncernu Raytheon.

SPYDER (Surface-to-air PYthon and DERby), jak napovídá název, kombinuje izraelské radiolokačně naváděné střely Derby a infačervené Python 5. Výhodou řešení SPYDER je ten, že v Izraeli jsou tyto systémy používány přímo s radiolokátory EL/M-2084 (stejný typ nakupuje Armáda ČR). Pro potřeby Armády ČR ale každá baterie případně získá menší 3D radiolokátor (zřejmě typ EL/M-2106). Jako u kompletu NASMAS lze do baterie začlenit elektro-optické senzory.

Hlavní výhody řešení SPYDER jsou jak snadné propojení se zakoupenými radiolokátory EL/M-2084, tak nepochybně značné bojové zkušenosti Izraelců v oblasti PVO. Plusem jsou rozhodně i přátelské česko-izraelské vztahy.

Cílem článku nebylo uvést, který systém je nejlepší, ale ukázat na složitost a komplexnost úkolů moderní PVO. Výběr není jednoduchý a můžeme si být jisti, že ať MO ČR vybere cokoliv, stane se terčem kritiky. Dále si je nutné uvědomit, že částka 10 miliard Kč jsou jen vstupní investice do české pozemní PVO. Pokud chceme udržet pozemní PVO v kontaktu s hrozbami, další miliardové investice budou nutně následovat.

Na závěr opět uveďme, že výše uvedené řádky jsou závěry vnějšího pozorovatele. Nákupčí Armády ČR mají mnohem komplexnější informace a jejich závěry mohou být jiné.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Armáda ČR: Špičková protivzdušná obrana krátkého dosahu

V posledních letech Armáda ČR do výzbroje zavedla několik špičkových prostředků protivzdušné obrany ...

Protivzdušná obrana Armády ČR: Učme se z minulosti

Z hlediska pojetí protivzdušné obrany (PVO) se za posledních několik dekád nic zásadního nezměnilo. ...

Česká protivzdušná obrana pod ruským drobnohledem: Modernizace na pozadí kolapsu

V minulém týdnu zveřejnil ruský server TopWar v pořadí již sedmý článek Sergeje Linika, v kterém ...

Protivzdušný systém NASAMS 2 pro Maďarsko

V únoru letošního roku maďarská média přinesla první informace o zájmu armády nakoupit raketový ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • lemkin
  15:20 22.06.2020

  Tak SPYDER už má nakoupené radary (sic za jiným účelem). Je tady domácí firma schopná provádět servis po přenesení know how. Čili obsluhy by byly společné. Navíc by tak mohla ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak SPYDER už má nakoupené radary (sic za jiným účelem). Je tady domácí firma schopná provádět servis po přenesení know how. Čili obsluhy by byly společné. Navíc by tak mohla vzniknout jaká si PVOS tím že se někam postavi tatra s raketama a nápoji se na stacionarni radar.Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  15:14 22.06.2020

  Podle me taky vse ukazuje na Izraelce..už kuli radarům a zkušenostem. Ted je v rozpočtu takováto částka..4 baterie na zavedení a zvládnutí počátečních schopností je ok..nikde není ...Zobrazit celý příspěvek

  Podle me taky vse ukazuje na Izraelce..už kuli radarům a zkušenostem. Ted je v rozpočtu takováto částka..4 baterie na zavedení a zvládnutí počátečních schopností je ok..nikde není dáno že v ek. lepších nebo bezpecnostně horších časech se muze dokoupit nebo rozšířit schopnosti..kazdopadně ještě jedna vrstva ochranna by se hodila..rbs70NG a plus k tomu ve vzduchnu nejake drony..kdyz ne přímo na ničení jiných dronu tak alespon na jejich detekti v oblasti. uvidime jestli ten nove vznikly utvar neskonci z duvodu uspor driv nez zacal.Skrýt celý příspěvek

 • infi
  13:18 22.06.2020

  Trochu me desi ten "potencial" PVO - 2 elektrarny, castecne Praha a Letiste...a co zbytek republiky?

  Trochu me desi ten "potencial" PVO - 2 elektrarny, castecne Praha a Letiste...a co zbytek republiky?

  • Clanek
   14:23 22.06.2020

   Gripen.

   Gripen.

   • Jecchus
    23:41 22.06.2020

    Kolik Gripeny mohou zastavit letounů, než jim dojdou použitelné rakety?

    Kolik Gripeny mohou zastavit letounů, než jim dojdou použitelné rakety?

  • Riiiederner
   14:43 22.06.2020

   Co zbytek ČR bylo popsáno v článku ne ? Stamiliardy investic do PVO pokud by jsme něco takového měli v plánu.

   Co zbytek ČR bylo popsáno v článku ne ? Stamiliardy investic do PVO pokud by jsme něco takového měli v plánu.

   • faraonamumu
    18:14 22.06.2020

    Škoda, že jim nezbyde i PVO pro Brno :( snad to zachytí z Dukovan

    Škoda, že jim nezbyde i PVO pro Brno :( snad to zachytí z Dukovan

    • satai
     18:20 22.06.2020

     Br co?

     Br co?

     • Torong
      19:21 22.06.2020

      Myslí naší jedinou velkovesnici...

      Myslí naší jedinou velkovesnici...

     • Jecchus
      23:42 22.06.2020

      Haha.
      Jako jo, ale reálně - jak ochráníme Brno...?

      Haha.
      Jako jo, ale reálně - jak ochráníme Brno...?

   • Proxy
    16:46 24.06.2020

    Jako laik jsem docela ve Lešanech valil oči, jaké monstrózní rakety u nás operovali. Na druhou stranu tyto rakety šly ruku v ruce se sovětským vlivem, stejně jako kdysi diskutovaný ...Zobrazit celý příspěvek

    Jako laik jsem docela ve Lešanech valil oči, jaké monstrózní rakety u nás operovali. Na druhou stranu tyto rakety šly ruku v ruce se sovětským vlivem, stejně jako kdysi diskutovaný radar v Brdech a rakety v Posku by byly s vlivem USA (to je ale politická debata).

    Rozumím finančním omezením, ale vzhledem k dostřelu raket vzduch-země mi SHORAD dnes dává smysl jen se schopnostmi C-RAM (pokud na letadlo nebo raketomet nedostřelí, musí mít munice a navádění schopnost poradit si se samotnou střelou). Podobně tak omílám skloubení hard-kill APS a C-RAM...Skrýt celý příspěvek

 • pjaro77
  13:16 22.06.2020

  Keď je reč o PVO, ako vlastne funguje prepojenie systému velenia PVO na NATINAMDS ? Sú vôbec prepojené ? OSSR má systém ASTRA, o ktorom neviem skoro nič okrem jedného 14 rokov ...Zobrazit celý příspěvek

  Keď je reč o PVO, ako vlastne funguje prepojenie systému velenia PVO na NATINAMDS ? Sú vôbec prepojené ? OSSR má systém ASTRA, o ktorom neviem skoro nič okrem jedného 14 rokov starého článku na valka.cz. AČR má RACCOS.Skrýt celý příspěvek

 • SofF
  13:01 22.06.2020

  je to k pláči, vždyť s naším vojskem se počítá jen jako s komponentou cizích armád, to se to dopracovalo. Bralo se z armády tak dlouho až zůstalo torzo. Ale dle toho co se píše se ...Zobrazit celý příspěvek

  je to k pláči, vždyť s naším vojskem se počítá jen jako s komponentou cizích armád, to se to dopracovalo. Bralo se z armády tak dlouho až zůstalo torzo. Ale dle toho co se píše se to evidentně plánovalo dlouho tak "odkláněči" měli volnou ruku. Kterak udělat z vyspělé armády které pro modernizaci po 89 nebylo třeba mnoho aby vzniklo štíhlejší schopné vojsko. Jak se to vše vrací, historicky byly naposled kombinované divize za Velké války kdy byly fakticky podřízené Berlínu...
  A k technice, vzhledem k nákupu izraelských radarů má SPYDER největší šanci, rozhodně je to výkonný systém.
  Pořád ale schází něco s větším dosahem, ideální by byl nový S-350. Samozřejmě politicky neprůchodné - a po těch pražských výstřelcích by nám ho stejně ani neprodali. Technicky to problém není, jenže ikdyž by se získal tak osekaná verze s vědomím že se na něm jako v Řecku budou učit amerikáni...Skrýt celý příspěvek

  • Clanek
   14:31 22.06.2020

   Jakych cizich armad?! NATO neni cizi, EU neni cizi. My jsme NATO, my jsme EU. A (minimalne) k tomu, k zabezpeceni kolektivni obrany se spojenci, by mel smerovat nas prispevek. ...Zobrazit celý příspěvek

   Jakych cizich armad?! NATO neni cizi, EU neni cizi. My jsme NATO, my jsme EU.
   A (minimalne) k tomu, k zabezpeceni kolektivni obrany se spojenci, by mel smerovat nas prispevek. Snaha pokryt vic a mit jeste neco navic tu jiste muze byt, ale neco to stoji. No a kdyz pak obcan cte jak treba onokologicky nemocne pacientky musi u pojistovny prosit o lecbu, tak se tezko armada prodava jako neco zivotne dulezite (i kdyz bez pochyb je). Za to jaka je tu armada muzou politici neschopni obcanovy vysvetlit ze armada je potreba, vsechny polistopadove vlady. Za to jake tu jsou vlady zase muzeme my, volici.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    19:14 22.06.2020

    EU a NATO nejsou ČR, každá z těch armád je z hlediska ČR cizí. Zrovna tak jak cizí armády varšavské smlouvy.

    EU a NATO nejsou ČR, každá z těch armád je z hlediska ČR cizí. Zrovna tak jak cizí armády varšavské smlouvy.

    • Torong
     19:58 22.06.2020

     Ale no tak... Pokud narážíš na účast armád VŠ kromě té Ruské na okupaci v roce 68, pak tam ty armády byly přinuceny.

     Ale no tak... Pokud narážíš na účast armád VŠ kromě té Ruské na okupaci v roce 68, pak tam ty armády byly přinuceny.

     • flanker.jirka
      20:56 22.06.2020

      narážím jen a pouze na to, že všechny ty armády lze označit slovem cizí. A v tom se Clanek plete, je jedno, že jsme s někým v alianci. Pořád jde o cizí armády spadající pod cizí ...Zobrazit celý příspěvek

      narážím jen a pouze na to, že všechny ty armády lze označit slovem cizí. A v tom se Clanek plete, je jedno, že jsme s někým v alianci. Pořád jde o cizí armády spadající pod cizí politické vedení cizí země.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      21:14 22.06.2020

      Slovičkaření...

      Slovičkaření...

    • Scotty
     20:24 22.06.2020

     Z hlediska ČR jsou armády NATO spojenecké. Tedy není žádný problém fungovat v rámci vyššího spojeneckého celku.

     Z hlediska ČR jsou armády NATO spojenecké. Tedy není žádný problém fungovat v rámci vyššího spojeneckého celku.

   • Maximus
    14:06 23.06.2020

    EU je hlavně Německo a Francie. Současné rozhodování z "Brusele" mi nepřijde o moc lepší než bylo to z Moskvy - bohužel. Viz "protizbaraňová směrnice", plošný zákaz olova, "zelený ...Zobrazit celý příspěvek

    EU je hlavně Německo a Francie. Současné rozhodování z "Brusele" mi nepřijde o moc lepší než bylo to z Moskvy - bohužel. Viz "protizbaraňová směrnice", plošný zákaz olova, "zelený úděl", křivost banánů (tam chápu aspoň to protěžování exfrancouzských kolonií), etc.
    Navíc naše země se svými historickými zkušenostmi má právo zpochybňovat spoléhání se na spojenectví s jinými zeměmi. Ne že by je nepotřebovalo, ale i sama Severoatlantická smlouva je napsána v duchu "pomož si sám a bude ti pomoženo". Proto je tristní, jak polistopadové vlády přeměnili molocha ČSLA na pouhé "vládní vojsko" neschopné nějaké smysluplné teritoriální obrany.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     15:51 23.06.2020

     GER má 96 hlasů (13%), FRA 79 (11%), společně mají 172(24,3%). Pro představu je to asi stejná síla jako ODS+Piráti v parlamentu CR. Opravdu je lepší si přiznat vlastní ...Zobrazit celý příspěvek

     GER má 96 hlasů (13%), FRA 79 (11%), společně mají 172(24,3%).
     Pro představu je to asi stejná síla jako ODS+Piráti v parlamentu CR.
     Opravdu je lepší si přiznat vlastní neschopnost, než to házet pořád na druhé.Skrýt celý příspěvek

     • Maximus
      19:09 23.06.2020

      Teorie je hezká, ale pokud tito velcí hráči si umí zajistit podporu pro svoje zájmy mnohem snáz, než státy z bývalého východního bloku, tak to není z pohledu demokracie a svobody ...Zobrazit celý příspěvek

      Teorie je hezká, ale pokud tito velcí hráči si umí zajistit podporu pro svoje zájmy mnohem snáz, než státy z bývalého východního bloku, tak to není z pohledu demokracie a svobody zrovna "košér". Pokud se někdo zeptá proč? Odpověď je prostá - výrazné politicko - ekonomické vazby původních států EU (když prošel Brexit, tak prvotní reakcí byla schůze nejvyšších představitelů původních států EU - V4 pozvána na tuto vrcholnou schůzi nebyla), dotace z Bruselu podmíněné loajalitou, majetková provázanost korporátu na především na původní země EU a výhodné majetkové toky z "dcer" v bývalém východním bloku do "matek" ve starých zemích EU - samozřejmě minimálně zdaněné a kontrolované (v ČR je to dle střízlivých odhadů renomovaných ekonomů 300 až 450 miliard ročně). O peníze jde až v první řadě.
      Jsi Jirosi a tobě podobní hrozně naivní :-)))Skrýt celý příspěvek

     • Clanek
      10:29 24.06.2020

      @Maximus
      Snouska hlouposti.

      @Maximus
      Snouska hlouposti.

     • Maximus
      12:15 24.06.2020

      @Clanek
      Bohužel realita :-(

      @Clanek
      Bohužel realita :-(

     • Scotty
      15:25 24.06.2020

      Maximus Snad není zakázáno aby v rámci EU vedli jednotlivé státy soukromá jednání mezi sebou. Na sumity V4 také nejsou zváni "staří" členové EU. Pokud tyto schůze nejsou součástí ...Zobrazit celý příspěvek

      Maximus
      Snad není zakázáno aby v rámci EU vedli jednotlivé státy soukromá jednání mezi sebou. Na sumity V4 také nejsou zváni "staří" členové EU. Pokud tyto schůze nejsou součástí oficiálních jednání EU o nic nejde.
      To že se požadavky východních států nedokáží v EU prosadit bude tím že naší politici nejsou schopní vyjednat patřičnou podporu. Nebo jsou naše postoje v některých otázkách silně menšinové. Také se mi nelíbí že se opravdu důležitá rozhodnutí nepřijímají jednomyslně, ale takhle jsou nastavená pravidla hry a naší politici se s nimi musí naučit hrát.
      To že sem investovali velké zahraniční společnosti a teď si vybírají řádně zdaněné dividendy snad není nic špatného. To je normální součást podnikání, oni sem neinvestovali pro naše krásné oči.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      22:13 24.06.2020

      Maximus: Každá investice pokud se podaří generuje zisk, ten si pak ti co je investovali vyvádí pryč. Dělají to tak všichni, ne jen státy ze západní Evropy. To, že máte mezery v ...Zobrazit celý příspěvek

      Maximus: Každá investice pokud se podaří generuje zisk, ten si pak ti co je investovali vyvádí pryč. Dělají to tak všichni, ne jen státy ze západní Evropy.
      To, že máte mezery v základním ekonomice je váš problém...

      A kdo tam podle vás měl za tu V4 být pozván? Kdo je její zástupce, kde sídlí jejich úřady... :) Prostě nefunkční celek.

      Pokud chcete někde mít vliv musíte do toho také dát peníze. My tam zatím stojíme jen z nataženou ruku. Případně vyhrožujeme, že odejdeme jako malé děti.Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  12:52 22.06.2020

  Nákup Spyderu by byl jednoznačně nejefektivnější investicí - PL rakety Derby a Python paří mezi světovou špičku a jsou integrované pro JAS-39 C/D. Vyřešil by se problém co ověsit ...Zobrazit celý příspěvek

  Nákup Spyderu by byl jednoznačně nejefektivnější investicí - PL rakety Derby a Python paří mezi světovou špičku a jsou integrované pro JAS-39 C/D. Vyřešil by se problém co ověsit na Gripeny místo 24 kusů olétaných Amraamů a asi stovky Sidewinderů - ty lze dostřílet v rámci ostrých střeleb či možná část zrepasovat (Sidewindery nechat pro L-159 a AH-1). Sice by šly využít v Nasams, ale nové Amraamy nejsou a ani asi nebudou pro JAS-39 C/D integrovány. Dělat to pro našich pár raket nemá ekonomicky smysl.
  Naopak rakety Derby a Python lze po odlétání maximálně povolených letových hodin použít bez problémů v pozemním systému Spyder.Skrýt celý příspěvek

  • Stana99
   13:18 22.06.2020

   Myslím že oba dva systémy by mohly být dobrá volba. Mají základ v ověřené technologii a dá se čekat že se budou v budoucnu midernizovat. Výhoda spyderu z pohledu Jas-39 C/D je ...Zobrazit celý příspěvek

   Myslím že oba dva systémy by mohly být dobrá volba. Mají základ v ověřené technologii a dá se čekat že se budou v budoucnu midernizovat. Výhoda spyderu z pohledu Jas-39 C/D je nejistá vzhledem k tomu že nebylo rozhodnuto o nákupu gripenu po ukončení pronájmu. Spíš by mohla být rozhodující cena.Skrýt celý příspěvek

  • satai
   13:58 22.06.2020

   Vazne jsou izraelske rakety integrovane s Gripenem C?

   Vazne jsou izraelske rakety integrovane s Gripenem C?

   • flanker.jirka
    19:14 22.06.2020

    ani omylem, zkoušeli to v JAR a mají IRIS T

    ani omylem, zkoušeli to v JAR a mají IRIS T

   • Maximus
    14:13 23.06.2020

    V JAR byl integrován pro JAS-39 C/D Python 5, ale nakonec byl nakoupen jako dočasné řešení IRIS T. To nebylo dáno rozhodně tím, že by IRIS T byl technologicky lepší, ale Izraelcům ...Zobrazit celý příspěvek

    V JAR byl integrován pro JAS-39 C/D Python 5, ale nakonec byl nakoupen jako dočasné řešení IRIS T. To nebylo dáno rozhodně tím, že by IRIS T byl technologicky lepší, ale Izraelcům se zdál počet JAR poptávaných kusů neadekvátní riziku "přenesení" jejich technologií na tou dobou teprve vyvíjenou brazilskojihoafrickou PLŘS stejné kategorie A-Dater, kterou JAR považovala za finální řešení výzbroje jejich Gripenů PLŘS krátkého dasahu.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   20:20 22.06.2020

   Právě AMRAAM C-7 už je nebo bude pro Gripen integrován v nejbližší době. Co zatím integrované není je AIM-9X.

   Právě AMRAAM C-7 už je nebo bude pro Gripen integrován v nejbližší době. Co zatím integrované není je AIM-9X.

   • flanker.jirka
    20:57 22.06.2020

    Spíše to vidím na IRIST, nebo se mýlím?

    Spíše to vidím na IRIST, nebo se mýlím?

    • Scotty
     21:53 22.06.2020

     Spíš to vidím na to že bude časem integrován i AIM-9X. Zvlášť jestli opravdu Maďaři nakoupí NASAMS.

     Spíš to vidím na to že bude časem integrován i AIM-9X. Zvlášť jestli opravdu Maďaři nakoupí NASAMS.

 • Lukas
  11:47 22.06.2020

  NASAMS jest dobry - jak się ma dużo starych rakiet AIM-120/9

  Spyder - dlaczego Spyder a nie Barak-8? (Ktoś wie?)

  NASAMS jest dobry - jak się ma dużo starych rakiet AIM-120/9

  Spyder - dlaczego Spyder a nie Barak-8? (Ktoś wie?)

  • Nesher
   12:10 22.06.2020

   Protože se autor článku domnívá, že Barak by se v požadovaných počtech nedal za cca 10 mld Kč pořídit.

   Protože se autor článku domnívá, že Barak by se v požadovaných počtech nedal za cca 10 mld Kč pořídit.

   • tomas.kotnour
    20:48 22.06.2020

    Vzhledem k marketingové kampani, kterou IAI vede, se nejspíše domnívají, že Barak MX s raketami Barak SHORAD s dostřelem 35 km se do cenového limitu vejde. Takže až by se našly ...Zobrazit celý příspěvek

    Vzhledem k marketingové kampani, kterou IAI vede, se nejspíše domnívají, že Barak MX s raketami Barak SHORAD s dostřelem 35 km se do cenového limitu vejde. Takže až by se našly peníze (někdy ve 40. letech¨), mohli bychom koupit i Barak MRAD. :DSkrýt celý příspěvek

    • Nesher
     21:57 22.06.2020

     Však ano, proto píši "autor se domnívá"

     Však ano, proto píši "autor se domnívá"

 • JiriR
  10:47 22.06.2020

  Tipuju Spyder..dle nedávného vyjádření MO se koupí sřp a rakety a už nakoupené radary je budou navádět -předpokládám že částečné vzhledem k jejich počtu. (něco se dokoupí). Zřejmě ...Zobrazit celý příspěvek

  Tipuju Spyder..dle nedávného vyjádření MO se koupí sřp a rakety a už nakoupené radary je budou navádět -předpokládám že částečné vzhledem k jejich počtu. (něco se dokoupí). Zřejmě vznikne kombinovaný systém aktivních/pasívních radarů, RBS70 a Spyder. (většina na podvozku Tatry) Pro Nasams nehovoří skoro nic- cena – (US dost navyšují cenu-přidávají tam kde co), Amraam- je jejich jednoduše málo- 24 ks, C5 se už nevyrábí a aim 9m9 je už mimo technolog. hru. (dobré leda pro zálohu)
  Nicméně tohle asi každý ví a tuší..co si ale myslím je, že bychom v ČR měli uvažovat jinak
  Tanky- T72m4cz opravit, pořídit nový sřp+stabilizátor- nejlevnější – polský ?- předat aktivní záloze, až tady v létě bude francouzká ministryně obrany- domluvit leasing 34 ks Leclerc.
  Dana opravit, připojit arthur (víceméně proto se kupuje ODIN) předat aktivní záloze, - už potvrzeno zakoupení Ceasar (a začít řešit munici Katana, Spacido + radar pro korekci střel)
  2K12 Kub- to samé- opravit, tam byl nechal integrovat upravené aim 120 c5- 24 ks, x kusů aim9m9 a koupit Spyder (kvůli ceně, radarům a šanci že izrael nám něco spustí- technicky nahoru, cenou dolů.
  Od německa si cenově výhodně vypůjčit rakety meteor a iris-t (pro několik let konce služby gripenu- ale využít opci na prodloužení až do r. 2029- (2027+ 2 roky)
  Až tady bude Florence Parly začít se bavit o podmínkách cenově přijatelného pořízení 18 ks Rafale v souvislosti s odchodem Gripenu po r. 2029.Skrýt celý příspěvek

  • Arccos
   10:57 22.06.2020

   Až se do Kubu zaintegrují AMRAAM, bude na něm z původního systému akorát oježděný podvozek...
   Zbytek je návrhů je podobné naivní a nesmyslné fantazírování.

   Až se do Kubu zaintegrují AMRAAM, bude na něm z původního systému akorát oježděný podvozek...
   Zbytek je návrhů je podobné naivní a nesmyslné fantazírování.

   • JiriR
    11:05 22.06.2020

    Vždycky se dívej na cenu (avízováno 500 mil Kč x 4 baterie, i s raketami - tehdá aspide 2000), přínos a zapojení domácího průmyslu- teď v této době 2x.

    Vždycky se dívej na cenu (avízováno 500 mil Kč x 4 baterie, i s raketami - tehdá aspide 2000), přínos a zapojení domácího průmyslu- teď v této době 2x.

    • Scotty
     11:13 22.06.2020

     To že by se z KUBu dal udělat NASAMS za 500 milionů je zjevně nesmysl. Ve skutečnosti by to dopadlo tak že by to stálo dvojnásobek nového systému NASAMS a mělo by to polovinu jeho ...Zobrazit celý příspěvek

     To že by se z KUBu dal udělat NASAMS za 500 milionů je zjevně nesmysl. Ve skutečnosti by to dopadlo tak že by to stálo dvojnásobek nového systému NASAMS a mělo by to polovinu jeho schopností.Skrýt celý příspěvek

    • Arccos
     11:17 22.06.2020

     To je naprostý nesmysl. Taková "modernizace" by byla stejně náročná a drahá, jako vývoj úplně nového systému. Jak už jsem psal, z původního Kubu by nezůstalo nic. Stejně tak by se ...Zobrazit celý příspěvek

     To je naprostý nesmysl. Taková "modernizace" by byla stejně náročná a drahá, jako vývoj úplně nového systému. Jak už jsem psal, z původního Kubu by nezůstalo nic. Stejně tak by se mohla na NASAMS modernizovat třeba vétřieska.Skrýt celý příspěvek

    • satai
     14:08 22.06.2020

     A integrace se udělá tak, že se tam ty rakety nalepí žvýkačkou. Pedro jako podpora českého průmyslu.

     A integrace se udělá tak, že se tam ty rakety nalepí žvýkačkou. Pedro jako podpora českého průmyslu.

     • flanker.jirka
      20:58 22.06.2020

      Podobným způsobem dopadne podíl domácího průmyslu v případě 17 mld za vrtulníky.

      Podobným způsobem dopadne podíl domácího průmyslu v případě 17 mld za vrtulníky.

     • Torong
      21:27 22.06.2020

      flanker: jo? a na to jsi přišel jak?

      flanker: jo? a na to jsi přišel jak?

    • Riiiederner
     14:33 22.06.2020

     Tady se řešilo jestli koupit f16 nebo e/f vs f35 jestli se půjde do provozně levnější skromnějšího řešeni nebo se koupí to nejlepší možné a vy navrhujete koupit 4gen za cenu a ...Zobrazit celý příspěvek

     Tady se řešilo jestli koupit f16 nebo e/f vs f35 jestli se půjde do provozně levnější skromnějšího řešeni nebo se koupí to nejlepší možné a vy navrhujete koupit 4gen za cenu a provoz skoro té f35 no to je úlet.Skrýt celý příspěvek

    • Horny
     15:40 22.06.2020

     Mě by spíš zajímalo, kde chcete splašit nové Leclercy, jedno jestli na lízačku, nebo ne. Pokud tedy nechcete nějaké ojeté z francouzských záloh, nebo dokonce z Emirátů (prodali by ...Zobrazit celý příspěvek

     Mě by spíš zajímalo, kde chcete splašit nové Leclercy, jedno jestli na lízačku, nebo ne. Pokud tedy nechcete nějaké ojeté z francouzských záloh, nebo dokonce z Emirátů (prodali by je v dnešní době vůbec?).

     Kromě toho, 34 ks je strašně málo. I Orbán kupuje, jestli jsem to nespletl, 44+12 téček. Zopakoval byste tak stejnou chybu, jakou udělal Luftjarda při modernizaci stávajících T72M4CZ. Ty se nedají smysluplně udržovat, protože výrobci logicky nechtějí držet produkci součástek (použitých při modernizaci) kvůli legračním třiceti kouskům. Kromě toho, protože jsou ty stroje permanentně ve službě, nacházejí se ve velice bídném technickém stavu.
     Když už kupovat tanky, tak minimálně dvojnásobek toho, co bude reálně v aktivní službě a hlavně něco, co bude možné v příštích padesáti letech bez větších problémů průběžně modernizovat.

     Vidím to tak, že AČR se k výměně tanků dostane až tak okolo roku 2030, přičemž první kusy reálně dorazí, tipuju okolo 2035 (pokud do té doby naši mocipáni tankové "vojsko" přece jen úplně nezruší). Legrační je, že v této době už francouzi hodlají pomalu začít přezbrojovat na nový eurotank. Z tohoto pohledu je Leclerc celkem nesmysl...Skrýt celý příspěvek

  • kazd
   11:23 22.06.2020

   Pěkná blbost, absolutně netušíte o čem píšete a ty Rafale je už úplný úlet.

   Pěkná blbost, absolutně netušíte o čem píšete a ty Rafale je už úplný úlet.

  • Nesher
   12:13 22.06.2020

   To je solidní snůška nesmyslů. Jen namátkou, to, že Odin s ráží 152 mm, natož s DANA nedokáže spolupracovat ti nevadí?

   To je solidní snůška nesmyslů. Jen namátkou, to, že Odin s ráží 152 mm, natož s DANA nedokáže spolupracovat ti nevadí?

  • madrabbit
   14:45 22.06.2020

   Ještě bych přidal několik bojových skupin Fremenů a pár letek X-Wingů. Raději bych něco na způsob Voyageru nebo lépe Enterprise (alespoň D), ale to už je asi na naší malou zemi ...Zobrazit celý příspěvek

   Ještě bych přidal několik bojových skupin Fremenů a pár letek X-Wingů. Raději bych něco na způsob Voyageru nebo lépe Enterprise (alespoň D), ale to už je asi na naší malou zemi trochu hodně:-(Skrýt celý příspěvek

  • Jecchus
   23:34 22.06.2020

   Vážně byste do Kubů integroval AMRAAMy, protože jsme jich kdysi koupili 24...?

   Vážně byste do Kubů integroval AMRAAMy, protože jsme jich kdysi koupili 24...?

 • liberal shark
  10:42 22.06.2020

  Jen technická poznámka - současné zkušenosti z bojového nasazení ukazují, že baterie PVO SHORAD a vyšších stupňů musí vždy operovat pod krytím systémů VSHORAD, jinak je nepřítel ...Zobrazit celý příspěvek

  Jen technická poznámka - současné zkušenosti z bojového nasazení ukazují, že baterie PVO SHORAD a vyšších stupňů musí vždy operovat pod krytím systémů VSHORAD, jinak je nepřítel může poměrně snadno zničit ze vzduchu. Pokud mají naše oddíly VSHORAD poskytovat PVO pro manévrové brigády, bude třeba postavit další. A samozřejmě platí totéž, co jsme psali u dělostřelectva - neustály pohyb, rozptýlené sestavy, důsledné maskování, utajená komunikace a mraky klamných cílů.Skrýt celý příspěvek

 • lorgarius
  10:19 22.06.2020

  ma SPYDER realnu sancu uspiet? nakoniec izraelske radary zakapali oficialne na tom, ze nie su NATO kompatibilne.

  ma SPYDER realnu sancu uspiet? nakoniec izraelske radary zakapali oficialne na tom, ze nie su NATO kompatibilne.

  • Scotty
   10:26 22.06.2020

   Tak u nás už jsou izraelské EL/M podepsané a na Slovensku jste je měli také kupovat.Nevím jak se to teď po vyměně vedení vašeho ministerstva.

   Tak u nás už jsou izraelské EL/M podepsané a na Slovensku jste je měli také kupovat.Nevím jak se to teď po vyměně vedení vašeho ministerstva.

   • pjaro77
    12:59 22.06.2020

    MO spraví ešte jeden tender, pretože starým radarom definitívne skončila životnosť. Do konca roka by sa to malo vyriešiť.

    MO spraví ešte jeden tender, pretože starým radarom definitívne skončila životnosť. Do konca roka by sa to malo vyriešiť.

 • PavolR
  10:14 22.06.2020

  Pokiaľ by sa malo vyberať čiste podľa v článku uvedených výhod jednotlivých systémov, tak čo je jednoduchšie - prepojiť radiolokátor EL/M-2084 s NASAMSom, alebo integrovať do ...Zobrazit celý příspěvek

  Pokiaľ by sa malo vyberať čiste podľa v článku uvedených výhod jednotlivých systémov, tak čo je jednoduchšie - prepojiť radiolokátor EL/M-2084 s NASAMSom, alebo integrovať do SPIDERU už zavedené rakety od Raytheonu? ;-)

  Čo takto ešte porovnať ceny a parametre jednotlivých rakiet?Skrýt celý příspěvek

  • satai
   10:53 22.06.2020

   Platit nove integrace kvuli par bateriim?

   Platit nove integrace kvuli par bateriim?

   • darkstyle
    12:53 22.06.2020

    Presne ako píšeš.. Bola by to číri nezmysel.. Podľa mňa z dôrazom na modernizáciu by som bral Izraelské riešenie.. Oni sú čo sa týka PVO v prvej línií - aj americké budúce ...Zobrazit celý příspěvek

    Presne ako píšeš..

    Bola by to číri nezmysel..

    Podľa mňa z dôrazom na modernizáciu by som bral Izraelské riešenie..
    Oni sú čo sa týka PVO v prvej línií - aj americké budúce riešenie pre drony vychádza hlavne z izraelského. A taktiež IRON DOME je síce izraelský systém, ale ak ma pamäť neklame práve Raytheon sa na ňom významne spolupracoval..

    Takže je to také izraelsko-americké riešenie - teda skoro všetko čo príde od Izraelu je také..Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 2 z 2