Protivzdušnou obranu čeká modernizace systému velení a řízení RACCOS a radarových čidel ReVISOR

Protivzdušnou obranu čeká modernizace systému velení a řízení RACCOS a radarových čidel ReVISOR
ReVISOR / RETIA (Zvětšit)

Armáda České republiky v rámci protivzdušné obrany již několik let využívá systém velení a řízení palby RACCOS a radarové čidlo ReVISOR české výroby. V současné době se pracuje na jejich modernizaci a armáda plánuje i pořízení dalších ReVISORů.

V rámci protivzdušné obrany České republiky v současné době probíhá důležitý modernizační proces Automatizovaného systému velení a řízení palby (ASVŘP) RACCOS, jehož první komponenty AČR pořídila v roce 2005. RACCOS pro armádu vyvinula pardubická společnost RETIA, do roku 2007 armáda obdržela celkem šest souprav. Modernizace systému RACCOS je důležitou součástí procesu zvyšování schopností protivzdušné obrany. Především však v příštím roce tomuto systému skončí platná certifikace a bez potřebného upgradu by nemohl splňovat podmínky pro udělení certifikace nové, tudíž by jej nebylo možné v rámci protivzdušné obrany České republiky používat. Proto na konci června tohoto roku Ministerstvo obrany zadalo společnosti RETIA zakázku na modernizaci ASVŘP GBAD (Ground-Based Air Defence). 

Návazným krokem modernizačního procesu systému RACCOS bude i vylepšení mobilních průzkumných radarových čidel ReVISOR (rovněž z produkce společnosti RETIA), a to především prostřednictvím integrace IFF módu 5. Jednotky protivzdušné obrany AČR vybavené přenosnými raketovými komplety RBS 70 využívají ReVISORy jako základní prostředek radarového průzkumu. První exemplář tohoto dvoudimenzionálního radaru česká armáda převzala od pardubického podniku v roce 2014. Do roku 2017 pak následovaly dodávky dalších pěti kusů. Všechny jsou zařazeny do výzbroje 25. protiletadlového raketového pluku.

ReVISOR – radarové čidlo s více funkcemi 

ReVISOR byl od počátku konstruován jako prostředek radarového průzkumu vzdušného prostoru pro systémy velmi krátkého dosahu VSHORAD (Very Short Range Air Defence) včetně integrovaného modulu systému velení a řízení, a to na základě přesných požadavků a parametrů daných Armádou České republiky. Armáda tedy nezavedla do výzbroje radar, který byl „zrovna k mání“, ale prostředek, který zcela naplňuje její specifické představy v souladu s uplatňovanými taktickými principy a potřebami, v návaznosti na zavedený protiletadlový raketový komplet. Je důležité zdůraznit, že průzkumné čidlo ReVISOR je projektováno jako jeden z prvků širšího systému protivzdušné obrany se schopností uživatelům poskytovat několik funkcí. 


Ovládací moduly ReVISOR; větší foto / RETIA

Kompletní systém protivzdušné obrany tvoří radar, dále místo řízení palby a také efektor (odpalovací zařízení protiletadlových střel, v případě AČR jsou to RBS 70 nebo RBS 70NG). ReVISOR (v roli radaru) v první řadě zajišťuje průzkum vzdušného prostoru. Je však koncipován tak, aby vedle průzkumu vzdušného prostoru umožnil vytvoření speciálního pracoviště pro velitele protiletadlové čety, tedy má schopnost zastávat i roli místa řízení palby. Toto pracoviště je přímo součástí ReVISORu a lze z něj řídit palbu požadovaného počtu protiletadlových raketových kompletů RBS 70 nebo RBS 70NG. Velitel jej může zřídit přímo na přepravním přívěsu radarového čidla nebo v bezpečné vzdálenosti od něj. V případě úderu na radarové čidlo tak zůstává velitel i se svým pracovištěm řízení palby v bezpečí.

ReVISOR je schopen detekovat, sledovat a identifikovat vzdušné cíle a předávat o nich informace v reálném čase nadřazeným velitelským stanovištím či přímo bateriím protiletadlových raketových prostředků díky schopnosti autonomního nasazení s tzv. C2 modulem. ReVISOR je plně interoperabilní systém a mnohokrát zcela bez problémů spolupracoval s prostředky velení a řízení ozbrojených sil NATO v rámci mezinárodních cvičení.

Konstruktéři a technici pardubické společnosti RETIA už při vývoji a výrobě ReVISORu zohlednili fakt, že bude sloužit primárně jako radarový přehledový a vyhledávací prostředek pro protiletadlové komplety RBS 70. Ty patří do kategorie systémů krátkého dosahu a pro zaměření cíle používají optoelektronické prostředky. To byly hlavní důvody, proč byla pro radar zvolena 2D technologie. Obsluha RBS 70 totiž potřebuje znát pouze polohu cíle a jeho trajektorii, daný cíl pak operátor odpalovacího zařízení zaměřuje prostřednictvím vlastních optoelektronických prvků. Této skutečnosti byly přizpůsobeny i parametry radaru ReVISOR a pro daný účel je plně vyhovující 2D technologie. 

Zařazení ReVISORu do výzbroje AČR předcházelo několikaměsíční náročné a intenzivní testování, kterým čidlo prošlo úspěšně a zcela splnilo očekávání a kritéria armády. Mimo podnikových a vojskových zkoušek byly provedeny i experimentální simulace, které porovnávaly cykly palby s 2D a 3D radiolokátorem. Prokázaly, že v případě 3D radiolokátoru lze dosáhnout kratšího času, ovšem tento rozdíl neměl na efektivitu a účinnost palby systému RBS 70 na cíl naprosto žádný vliv, což je dáno právě charakterem a specifikacemi tohoto raketového kompletu.


ReVISOR; větší foto / RETIA

Radar s 2D nebo 3D technologií?

V minulosti se objevily námitky, proč armáda zvolila v případě ReVISORu 2D technologii místo 3D. Pardubická RETIA je schopna vyvíjet a vyrábět radary s 3D technologií, ovšem nejdůležitější jsou vždy požadavky uživatele, dále účel a také způsob použití radarového systému. Hodnocení zvoleného řešení musí vždy zohledňovat zapojení daného prvku do širšího systému a následně fungování systému jako celku. Právě takovýto hodnotící pohled svědčí o odborné erudici a může přinést objektivní a přínosné závěry, v opačném případě jde o neporozumění podstaty věci. 

Průzkumné a palebné schopnosti ReVISORu vycházejí ze specifikací české armády, které odpovídají způsobu nasazení konkrétních prostředků protivzdušné obrany (tedy RBS 70 a RBS 70NG) a pojetí aktivní i pasivní ochrany vzdušného prostoru v daných situacích a lokalitách. Raketové komplety RBS 70 nebo RBS 70 NG vzhledem k optoelektronickému způsobu zaměření cíle nepotřebují 3D informace, ale především informace o azimutu, kterou 2D technologie spolehlivě poskytuje. 

ReVISOR poskytuje informace o cílech v reálném čase, což je podmínkou pro průběh rozhodovacích procesů rovněž v reálném čase a efektivní působení raketových systému RBS 70 a RBS 70NG proti cílům. RETIA v podobě ReVISORu také vytvořila radarový systém se snadnou obsluhou a rychlým výcvikem operátorů, který tak po všech stránkách plní úkoly, ke kterým jej armáda potřebuje. 

Navíc ale dává uživateli možnost rozšíření spektra detekovatelných cílů, disponuje ochranou proti rušení, nabízí inteligentní model rozhodování o působení proti cílům, modularitu i schopnost tvorby bojové sestavy podle úkolu apod. Důležitou roli při nákupu radarů ReVISOR samozřejmě hrála i cena. Radar s 2D technologií je finančně méně náročný na pořízení než s 3D technologií a má zpravidla výhodu menších rozměrů a hmotnosti zajišťující podstatně lepší mobilitu systému. Pokud 2D technologie plně vyhovuje způsobu nasazení celého systému protivzdušné obrany, nejsou vyšší náklady na technologicky náročnější zařízení ospravedlnitelné. 


ReVISOR; větší foto / RETIA

ReVISOR se vyznačuje velmi kompaktními rozměry při přepravě i v rozvinuté konfiguraci. AČR jej využívá jako tažený prvek usazený na malém jednonápravovém přívěsu. Radar může být dle konkrétních požadavků uživatelů instalovaný i na lehký nákladní automobil či obrněná vozidla typu Pandur II nebo TITUS. Česká armáda však raketové systémy RBS 70 používá jako stacionární protiletadlové prvky. Jsou tedy přemisťovány pomocí nákladních vozů na místo určení, kde je obsluha rozvine do bojové konfigurace. Proto byla pro ReVISOR zvolena varianta taženého přívěsu.

Armáda do budoucna sice uvažuje o zavedení nových speciálních pancéřovaných vozidel (např. TITUS) pro RBS 70 i nově zaváděné komplety RBS 70NG, ovšem ta nebudou plnit roli samohybných odpalovacích kompletů. Půjde o balisticky odolné přepravní platformy stacionárně působících odpalovacích protiletadlových zařízení (stejně jako doposud), jež ale přinesou vyšší ochranu pro obsluhu a vybavení při přesunech než běžné nákladní vozy. Proto je instalace radaru ReVISOR na přípojný přívěs zcela adekvátní a plně vyhovující i do budoucna. Takováto konfigurace navíc přináší větší flexibilitu, protože přívěs může být zapojen za jakékoliv tažné vozidlo.

Armáda plánuje pořízení dalších kusů radarového čidla ReVISOR v souvislosti s pořízením nových raketových kompletů RBS 70NG. To je jasná reference, že se toto radarové čidlo v operačním nasazení osvědčilo a jeho koncepce plně odpovídá představám armády na průzkumný a přehledový prvek pro raketové systémy krátkého dosahu v její výzbroji i do budoucna.

Nahlásit chybu v článku


Související články

ReVISOR: Radiolokační průzkumné čidlo pro Armádu ČR

Koncem srpna minulého roku objednalo Ministerstvo obrany ČR radiolokační průzkumná čidla krátkého ...

Strakoničtí převzali druhé radiolokační čidlo ReVISOR

Ve čtvrtek 20. listopadu byl příslušníkům 25. protiletadlového raketového pluku ve Strakonicích ...

RETIA dodala české armádě další radar ReVISOR

Přední český výrobce radarových a elektronických systémů RETIA patřící do holdingu CZECHOSLOVAK ...

RETIA dodala Armádě ČR již šestý radar ReVISOR

Ve čtvrtek 29. června byl završen další z úspěšných projektů pardubické společnosti RETIA, předního ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Marcus
  22:44 03.09.2020

  Mě by spíše zajímala ta nenápadná informace na konci článku, která je více znepokojující než nákup dalších ReVisorů. A to že nově zaváděné komplety RBS 70NG do budoucna nebudou ...Zobrazit celý příspěvek

  Mě by spíše zajímala ta nenápadná informace na konci článku, která je více znepokojující než nákup dalších ReVisorů. A to že nově zaváděné komplety RBS 70NG do budoucna nebudou plnit roli samohybných odpalovacích kompletů.
  ...to už se od toho upustilo?Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   18:04 04.09.2020

   Ano, ten konec poukazuje na zaostalost myšlení. Amíci jasně ukazují trend této kategorii v podobě projektu M SHORAD, kde je nástavba PVO na podovozku bojového vozidla a lze snadno ...Zobrazit celý příspěvek

   Ano, ten konec poukazuje na zaostalost myšlení. Amíci jasně ukazují trend této kategorii v podobě projektu M SHORAD, kde je nástavba PVO na podovozku bojového vozidla a lze snadno použít v sestavě pozemních sil nebo samostatně pro ochranu objektů.

   https://www.armyrecognition.co... Skrýt celý příspěvek

 • Larry
  11:22 03.09.2020

  Tomu snad nemůže věřit ani autor článku. Jak je to dlouho co byl na AN článek kde se v diskuzi vyjádřil uživatel VlaLang který ví, o čem píše, že armáda jako uživatel eviduje přes ...Zobrazit celý příspěvek

  Tomu snad nemůže věřit ani autor článku. Jak je to dlouho co byl na AN článek kde se v diskuzi vyjádřil uživatel VlaLang který ví, o čem píše, že armáda jako uživatel eviduje přes 600 chyb a nedostatků Revisorů. Jinými slovy ŠROT z Retie.Skrýt celý příspěvek

 • danny
  12:38 02.09.2020

  Nevím. Ale dokud máme akorát tak RBS 70, nevidím moc důvod kupovat do zásoby 3/4D radar s podstatně lepšími parametry. Radar bych vybíral až adekvátně prostředkům PVO, které (pokud ...Zobrazit celý příspěvek

  Nevím. Ale dokud máme akorát tak RBS 70, nevidím moc důvod kupovat do zásoby 3/4D radar s podstatně lepšími parametry. Radar bych vybíral až adekvátně prostředkům PVO, které (pokud vůbec) se v budoucnu nakoupí.
  Výše uvedené platí samozřejmě pouze za předpokladu, že má ReVISOR atraktivní cenu a uspokojivou provozní spolehlivost.Skrýt celý příspěvek

  • JP--
   15:28 02.09.2020

   protože by se třeba dal použít k řízení palby něčeho jiného než RBS-70, třeba jako Giraffe 1X, protože by pak mohl viděl drony které Revisor asi úplně nevidí, ale je to tajný tak ...Zobrazit celý příspěvek

   protože by se třeba dal použít k řízení palby něčeho jiného než RBS-70, třeba jako Giraffe 1X, protože by pak mohl viděl drony které Revisor asi úplně nevidí, ale je to tajný tak se to nedozvíme. Třeba by mohl vidět i děl. munici, střely z minometů a podobné svinstvo které lítá kolem bez toho, že by musel být v okolí další radar a dalo by se to třeba integrovat do nějakého informačního prostředí.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   15:45 02.09.2020

   Tak podstatně výkonější radary jsou už objednané. Je samozřejmě otázka jestli půjdou i do Strakonic. Ovšem vzhledem k tomu že dva kusy půjdou k bojovým jednotkám tak je to dost ...Zobrazit celý příspěvek

   Tak podstatně výkonější radary jsou už objednané. Je samozřejmě otázka jestli půjdou i do Strakonic. Ovšem vzhledem k tomu že dva kusy půjdou k bojovým jednotkám tak je to dost pravděpodobné.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    16:31 02.09.2020

    K bojovým jednotkám snad půjdou všechny, nebo je mají v plánu zavřít do skladu?

    K bojovým jednotkám snad půjdou všechny, nebo je mají v plánu zavřít do skladu?

    • Scotty
     16:38 02.09.2020

     On 262. radiotechnický prapor úplně bojová jednotka není.

     On 262. radiotechnický prapor úplně bojová jednotka není.

     • flanker.jirka
      13:31 03.09.2020

      TF HU píše o nějakém pluku, vy o praporu, tak jak to je? Pluk chápu jako nástupce bývalé brigády, která měla za úkol nepřetržité vedení pruzkumu a její zbraně byly stíhací ...Zobrazit celý příspěvek

      TF HU píše o nějakém pluku, vy o praporu, tak jak to je? Pluk chápu jako nástupce bývalé brigády, která měla za úkol nepřetržité vedení pruzkumu a její zbraně byly stíhací letadla, včetně ostré hotovosti. Což znamená de facto vedení bojové činnosti daného druhu vojska nonstop.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      15:32 03.09.2020

      Šest MADRů půjde pod radiotechnický prapor konkrétně k jeho radiotechnickým rotám. No a 262. radiotechnický prapor patří pod 26. pluk velení, řízení a průzkumu. Takže pravdu máme ...Zobrazit celý příspěvek

      Šest MADRů půjde pod radiotechnický prapor konkrétně k jeho radiotechnickým rotám. No a 262. radiotechnický prapor patří pod 26. pluk velení, řízení a průzkumu. Takže pravdu máme oba.
      Ve výzbroji radiotechnického praporu nejsou žádné prostředky pro vedení aktivní bojové činnosti a
      celý 26. pluk je řazen pod jednotky bojové podpory VzS AČR.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      18:11 04.09.2020

      Scotty
      Jak jsem již psal, výzbroj toho pluku pod který spadá radiotechnický prapor jsou Gripeny a Alcy.

      Scotty
      Jak jsem již psal, výzbroj toho pluku pod který spadá radiotechnický prapor jsou Gripeny a Alcy.

     • Scotty
      18:26 04.09.2020

      Ne, nejsou. Základny letectva spadají přímo pod velitelství vzdušných sil AČR. Pod 26. pluk velení, řízení a průzkumu patří 261. středisko řízení a uvědomování, 262. radiotechnický ...Zobrazit celý příspěvek

      Ne, nejsou. Základny letectva spadají přímo pod velitelství vzdušných sil AČR. Pod 26. pluk velení, řízení a průzkumu patří 261. středisko řízení a uvědomování, 262. radiotechnický prapor a 263. prapor podpory.
      https://cs.wikipedia.org/wiki/... Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      16:55 05.09.2020

      Scotty Aha, no jo, v papírové válce patří pod vzdušné síly vše, ale navedení a procedury pro pouití ostré hotovosti nejdou z kanceláře z Prahy, ale právě z toho 261. ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Aha, no jo, v papírové válce patří pod vzdušné síly vše, ale navedení a procedury pro pouití ostré hotovosti nejdou z kanceláře z Prahy, ale právě z toho 261. střediska.
      ...asi proto má ten pluk v názvu "velení, řízení a průzkumu"Skrýt celý příspěvek

   • TF_HU
    19:05 02.09.2020

    Jak píše níže Scotty, nepůjde k bojovým jednotkám, půjde k 26. pVRPz kde jsou ostatní radary. Bojové jednotky VzS ovšem mohou potom vyžívat informace z těchto radarů v tzv. RAP...

    Jak píše níže Scotty, nepůjde k bojovým jednotkám, půjde k 26. pVRPz kde jsou ostatní radary. Bojové jednotky VzS ovšem mohou potom vyžívat informace z těchto radarů v tzv. RAP...

    • Scotty
     20:01 02.09.2020

     V článku na Czechairforce se píše doslova toto: /Další dva mobilní radary EL/M-2084 MMR získají rovněž bojové jednotky a vojáky mají chránit při válečných operacích nebo na ...Zobrazit celý příspěvek

     V článku na Czechairforce se píše doslova toto:
     /Další dva mobilní radary EL/M-2084 MMR získají rovněž bojové jednotky a vojáky mají chránit při válečných operacích nebo na zahraničních misích. Zároveň budou vyčleněny pro případy krizových situací v rámci aktivace Národního posilového systému NaPoSy a za této situace budou radary spolu s komplety protivzdušné obrany a letectvem plnit úkoly spojené se zvýšenou ochranou strategických objektů/
     Z toho mě vychází že krom radiotechnického praporu půjdou i k protiletadlovému pluku do Strakonic.
     http://czechairforce.com/news/... Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   16:25 02.09.2020

   danny je to jednoduché, žádný ze systému VSHORAD nebo ManPad nepotřebuje 3D radar, jen zbytek světa ví, že je to dobré. Protože, i AČR uvažuje do budoucna o systémech C-RAM, které ...Zobrazit celý příspěvek

   danny
   je to jednoduché, žádný ze systému VSHORAD nebo ManPad nepotřebuje 3D radar, jen zbytek světa ví, že je to dobré.
   Protože, i AČR uvažuje do budoucna o systémech C-RAM, které potřebují 3D nebo 4D radary. Dále uvažuje o sledování UAS, což je s 3D také lepší. A 3D radary s AESA technologii jsou díky anténním charakteristikám odolnější proti rušení.

   Jestliže uvažuje AČR i o mobilnější verzi pro podporu pozemních sil, tak snad už jen s 3D radary, aby poskytli i informaci o RAM munici.
   Typický příklad je projekt Manevour Shorad z USA, kde máte také manpady na vozidle - Stinger, které 3D radar nepotřebují, ale oni myslí na 20 let dopředu a reflektují zkušenosti z bojů v Sýrii a na Ukrajině.Skrýt celý příspěvek

  • SYN_
   21:13 02.09.2020

   Počítám že je docela užitečné mít celkovou informaci o situaci ve vzdušném prostoru státu (třeba i proto aby bylo možno navádět stíhače, nebo aspoň včas vyhlásit poplach...) a ten ...Zobrazit celý příspěvek

   Počítám že je docela užitečné mít celkovou informaci o situaci ve vzdušném prostoru státu (třeba i proto aby bylo možno navádět stíhače, nebo aspoň včas vyhlásit poplach...) a ten se nezíská z 6ti kruhů o poloměru nějakých 40km navíc s chybějící informací o výšce...
   Jako orientovat se u radarů výhradně na schopnosti efektorů pozemní AD je poněkud krátkozraké :(Skrýt celý příspěvek

 • bredy
  09:32 02.09.2020

  Možná je všechno přesně naopak. A Retia haní svůj výrobek abi si armáda koupila Reguard. Taky možnost.

  Možná je všechno přesně naopak. A Retia haní svůj výrobek abi si armáda koupila Reguard. Taky možnost.

  • tctx
   12:51 03.09.2020

   Spis bych tipoval, ze si autor pri psani clanku pripadal velmi mazany, jak to pekne dokazal zaobalit a navliknout :-/

   Spis bych tipoval, ze si autor pri psani clanku pripadal velmi mazany, jak to pekne dokazal zaobalit a navliknout :-/

 • flanker.jirka
  17:40 01.09.2020

  Pořizovat v roce 2021 2D radar je krátkozraké a pofidérní řešení, které má pouze za účel jen utratit peníze. A tady si dovolím proti autorovi použít jeho vlastní slova: "Právě ...Zobrazit celý příspěvek

  Pořizovat v roce 2021 2D radar je krátkozraké a pofidérní řešení, které má pouze za účel jen utratit peníze.
  A tady si dovolím proti autorovi použít jeho vlastní slova:
  "Právě takovýto hodnotící pohled svědčí o odborné erudici a může přinést objektivní a přínosné závěry, v opačném případě jde o neporozumění podstaty věci. "

  Revisor není ani lehčí, ani méně rozměrný, ani lépe mobilní než soudobé 3D a 4D radary podobného určení, které se ve světě prodávají. Je jen a pouze levnější, skoro by se dalo říci, v porovnání s konkurencí zadarmo drahý. Už jen to, že se tento výrobek nepodařilo vnutit nikomu jinému ve světě než pouze AČR svědčí o jeho perspektivě a kvalitách.

  To se v armádě nenajde nikdo, kdo má trochu sebereflexe a podívá se na to jakým způsobem se vyvíjí trendy v kategorii VSHORAD ve světě na základě zkušeností z posledních konfliktů na Ukrajině a blízkém východě?!!!
  ... to už bude rozumnější nadělat z podvozků GM 568 (od systému KUB) a MTLB (S 10M) obrněné tranosportéry a z protiletadlového pluku čtvrtý manévrový prvek pozemních sil.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   17:45 01.09.2020

   taky už tomu raději neříkají radar, ale čidlo a otázku proč 2D a ne 3D řeší alibisticky, že "nejdůležitější jsou vždy požadavky uživatele" :-).

   taky už tomu raději neříkají radar, ale čidlo a otázku proč 2D a ne 3D řeší alibisticky, že "nejdůležitější jsou vždy požadavky uživatele" :-).

   • flanker.jirka
    17:53 01.09.2020

    když je uživatel dostatečně zmanipulován a zahnán do kouta, tak je nakonec rád, že mu vůbec něco koupí a kývnul by i na PIR čidlo ke schodišti

    když je uživatel dostatečně zmanipulován a zahnán do kouta, tak je nakonec rád, že mu vůbec něco koupí a kývnul by i na PIR čidlo ke schodišti

   • flanker.jirka
    17:59 01.09.2020

    pardon, ne manipulován, ale "odborně erudován"

    pardon, ne manipulován, ale "odborně erudován"

 • flanker.jirka
  16:51 01.09.2020

  Tomu co se v této reklamě píše snad nemůže věřit ani sám autor textu!

  Tomu co se v této reklamě píše snad nemůže věřit ani sám autor textu!

 • JerzyŔ
  16:29 01.09.2020

  Co chtěl básník tímto článkem říci? Žádné technické údaje, způsob nasazení v případném konfliktu, historie požadavků a vývoje, provozu, zkušenosti z provozu, popis modernizací, ...Zobrazit celý příspěvek

  Co chtěl básník tímto článkem říci? Žádné technické údaje, způsob nasazení v případném konfliktu, historie požadavků a vývoje, provozu, zkušenosti z provozu, popis modernizací, popis modernizací, které se nakonec neuskutečnily a proč (finance, technická nepotrebnost, politické důvody,...) NIC. Pouze jakási nemastná neslaná nevím proč potřebná apologie, že jsou dostatečné 2D radary a že je nutno je neupřesnenym zpusobem upgradovat , protože jim zanedlouho skončí jakási blíže neupřesněna certifikace. Autor, ať už je kdokoli, a kope za kohokoli, je asi poněkud méně chytrý, protože pokud doteď o nějakých rošťárnách vědělo pár zainteresovaných, tak teď bude široká čtenářská obec tušit, že něco, hm, moc nevoní. Vojak Kefalín , čo si to také predstavujetě pod pojmami apgrejdovať a certifikácia?Skrýt celý příspěvek

  • Nesher
   16:43 01.09.2020

   Autor je PR oddělení Retia, identický text vyšel i na jiných webech. Víc v tom není třeba hledat.

   Autor je PR oddělení Retia, identický text vyšel i na jiných webech. Víc v tom není třeba hledat.

   • JerzyŔ
    17:10 01.09.2020

    Neshere, mě je to úplně jasné, a i Tobě i mnohým dalším nepochybně. A chápu, i když nerad, že kolikrát je důležitější reklama, jedno zda pravdivá nebol lživá nebo jen částečně ...Zobrazit celý příspěvek

    Neshere, mě je to úplně jasné, a i Tobě i mnohým dalším nepochybně. A chápu, i když nerad, že kolikrát je důležitější reklama, jedno zda pravdivá nebol lživá nebo jen částečně zkreslená
    než skutečné kvality výrobku. Člověk chce být klamán . Už snad Ford nebo jiná ikona podnikatelství řekl, že když mi zbudou 3 dolary, 2 dám na reklamu. A také, na rozdíl od jiných přispěvatelů, nezpochybnuji technické schopnosti produktů Retia. Ale táži se sám sebe a autora: proč takovýto PR článek, který nejenže žádnou pozitivní reklamu nepřinese , ale naopak může odradit? Autor , nebo vyšší pracovník , který tento článek zadal, jsou buď úplně nevím jak to říci slušně, anebo naopak jsou velice inteligentní, ale jsou to agenti konkurence. Jinak si to neumím vysvětlit.Skrýt celý příspěvek

    • Nesher
     17:29 01.09.2020

     No jo, ale když se nad tím zamyslíš trochu jinak, tak co by v tom článku mělo být? Co jsem tak zaslechl, vojáci z toho systému moc nadšení nejsou, parametry nic moc, poruchovost ...Zobrazit celý příspěvek

     No jo, ale když se nad tím zamyslíš trochu jinak, tak co by v tom článku mělo být? Co jsem tak zaslechl, vojáci z toho systému moc nadšení nejsou, parametry nic moc, poruchovost vysoká a k ničemu jinému než k RBS 70 se to použít nedá.
     Navíc si nemyslím, že je to PR zaměřené na potencionální zahraničí klienty. Spíše to míří na odbornou veřejnost ve smyslu "podívejte se co za vaše peníze dodala česká firma".Skrýt celý příspěvek

     • JerzyŔ
      18:06 01.09.2020

      No tak potom takový článek- neměl vůbec vzniknout. Ne z pohledu mojeho, Tvojeho, odborné veřejnosti, ale z pohledu Retie . Anebo je ještě další možnost , nejde o nějakého agenta ...Zobrazit celý příspěvek

      No tak potom takový článek- neměl vůbec vzniknout. Ne z pohledu mojeho, Tvojeho, odborné veřejnosti, ale z pohledu Retie . Anebo je ještě další možnost , nejde o nějakého agenta konkurence, ale o nějakou PR agenturu, nebo poradce, kde pracuje dcera ředitele nebo ji vlastní jeho manželka, a v podstatě je jedno jak článek vyzní. Ksefty jsou nějak dohodnutý, a co si myslí nějaký Nesher nebo JerzyŔ nebo jiní - ať si myslí nebo nemyslí, čo len chcú že ano však máme demokráciu.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    17:25 01.09.2020

    Jestli si toto přečte někdo, kdo pracuje v tomto oboru v zahraničí, tak se budou Retii asi hodně dlouho smát.

    Jestli si toto přečte někdo, kdo pracuje v tomto oboru v zahraničí, tak se budou Retii asi hodně dlouho smát.

 • tctx
  15:15 01.09.2020

  Aneb jak udelat z nouze ctnost.

  Aneb jak udelat z nouze ctnost.

 • JP--
  13:00 01.09.2020

  Vyhozený peníze, Jinými slovy , původní Revisor za nic nestál, ale 3D AESA neumíme. Zas geniální české řešení, tak to AČR musí stačit :( navíc ten počet je směšnej no vlastně ...Zobrazit celý příspěvek

  Vyhozený peníze, Jinými slovy , původní Revisor za nic nestál, ale 3D AESA neumíme. Zas geniální české řešení, tak to AČR musí stačit :( navíc ten počet je směšnej no vlastně naštěstí. Až příjdou ty izraelský radary tak se generační rozdíl jasně ukáže.Skrýt celý příspěvek

  • Poly
   14:10 01.09.2020

   Tak podpora průmyslu ne? Sice vyrobíme to, co nikdo jiný nechce, pořádně to zacálujeme, ale argument podpory průmyslu a "nezávislost" je jaksi neprůstřelný.

   Tak podpora průmyslu ne? Sice vyrobíme to, co nikdo jiný nechce, pořádně to zacálujeme, ale argument podpory průmyslu a "nezávislost" je jaksi neprůstřelný.

  • hondar
   14:49 01.09.2020

   Přesně takovej z toho mám pocit. Bylo by mozná zajímavý kouknout na vlastnický struktury. Jako zatím se nikomu nepodařilo vysvětlit, proč nám stačí 2D radar, když všude jinde ...Zobrazit celý příspěvek

   Přesně takovej z toho mám pocit. Bylo by mozná zajímavý kouknout na vlastnický struktury.
   Jako zatím se nikomu nepodařilo vysvětlit, proč nám stačí 2D radar, když všude jinde používají o řád lepší. Tady se o to pokusili, ale reálně z toho vychází jen ta cena. Ale takhle šetřit u vojáků? Navíc si myslím, že takto jsme si koupili jednorázový čidlo pro RBS 70, kterýmu to asi opravdu stačí. Ale není přeci jen lepší vybavit vojáky takovou technikou, která půjde propojit a využít k celkovému obrazu bojiště? Alespoň mám pocit, že tím směrem jde trend. Tam by se 3D technologie zase sakra hodila, ale ne, to zase bude muset jiný radar. Ano, chytré české řešení, pro AČR stačí. FKSkrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   16:48 01.09.2020

   JP--
   Retia již představila Reguard, což je 3D radar s anténou typu AESA.
   https://www.reguard.cz/cs/...

   JP--
   Retia již představila Reguard, což je 3D radar s anténou typu AESA.
   https://www.reguard.cz/cs/...

   • JP--
    09:59 02.09.2020

    Já vím, právě proto mě zaráží, že update je ve formě zlepšení šrotu do pravděpodobně menšího šrotu, a né výměny radaru jako celku. Pokud by se tam dal místo 2D revisoru, něco na ...Zobrazit celý příspěvek

    Já vím, právě proto mě zaráží, že update je ve formě zlepšení šrotu do pravděpodobně menšího šrotu, a né výměny radaru jako celku. Pokud by se tam dal místo 2D revisoru, něco na způsob rearguardu tak budu první kdo bude tleskat, takle meh...Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     16:37 02.09.2020

     Možná je Reguard stále v ranném stádiu vývoje. Nikde se nepíše například o detekci RAM munice, což jeho přímí konkurenti ve světě umí a hodně se jich používá, k vidění jsou na ...Zobrazit celý příspěvek

     Možná je Reguard stále v ranném stádiu vývoje. Nikde se nepíše například o detekci RAM munice, což jeho přímí konkurenti ve světě umí a hodně se jich používá, k vidění jsou na vozidlech projektu MSHORAD z USA.Skrýt celý příspěvek

   • SYN_
    20:51 02.09.2020

    jo, ale dosah 18km... to je asi na něco jiného, nebo tomu nerozumím... žeby řekněme ochrana stacionárních objektů nebo snad hranic (v řetězci)? anebo nějaký VSHORAD? každopádně, ...Zobrazit celý příspěvek

    jo, ale dosah 18km... to je asi na něco jiného, nebo tomu nerozumím...
    žeby řekněme ochrana stacionárních objektů nebo snad hranic (v řetězci)? anebo nějaký VSHORAD?
    každopádně, podpora domácího producenta je hezká, ale pokud tento nikomu jinému než vlastnímu státu prodat nedokáže tak je něco špatně...Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...