Provokatéři zakládají ohně, z nichž obviňují státníky

Foto: Marek Orbel / YouTube
PrintScreen FaceBooku Českoslovenští vojáci v záloze  / Facebook

Napůl cesty k občanské válce: I tak by se dal shrnout smysl vyjádření, který rádoby dojemně prezentuje na webových stránkách, sociální síti, a nyní i na videu šířeném YouTube, Ondřej Hrčiak - jeden ze zakladatelů iniciativy Českoslovenští vojáci v záloze proti válce plánované velením NATO. Současně je jedním z autorů memoranda, které hlásá odhodlání členů  "chopit se zbraní v případě, že se nám ve spolupráci se všemi lidmi dobré vůle nepodaří zastavit politiky". Iniciativa se tak snaží vyvolat dojem, že je nutné zřídit v naší zemi domobranu.

Oficiální a živelné vojenské zálohy

Iniciativa, která se na sociální síti Facebook oficiálně profiluje od 19. ledna letošního roku není sdružením Aktivních záloh Armády ČR zřízených na základě branného zákona: Členové AZ jsou součástí zálohy ozbrojených sil České republiky. Dobrovolně se ve svém volnu účastní výcviku a nasazeni a do akce mohou být poslání jen z rozhodnutí vlády: Nejčastěji při živelných pohromách, při zhoršení bezpečnostní situace by došlo k využití AZ například při ostraze objektů důležitých pro obranu státu.

Uskupení Českoslovenští vojáci v záloze je iniciativa, která se svým názvem hlásí nejen k federativnímu uspořádání bývalé ČSSR: Mnozí její členové otevřeně vyjadřují odhodlání plnit cíle a závazky Varšavské smlouvy, která byla po zániku NDR a rozpadu sovětského impéria 25. února 1991 na mimořádné schůzi Politického branného výboru v Budapešti rozpuštěna. Znepokojivé ale je, že se iniciativa snaží přenést idee paktu, v jehož rámci došlo v roce 1968 k okupaci Československa, do současné reality.

Odvolávají se přitom na složení přísahy z let totalitního režimu, případně let následujících, kdy se po absolvování základní vojenské služby skutečně stali vojáky v záloze. Účelově ale popírají skutečnost, že jakákoli vojenská přísaha je předpisem, který musí být naplňován v souladu s platnou Ústavou České republiky: Zákonem nejvyšší právní síly, jemuž jsou všechny právní normy a předpisy, tedy i všechny dosud složené vojenské přísahy, podřízeny.

Záměrně tak popírají samu podstatu jakéhokoli právního systému: Ten je vždy a všude organismem, z něhož nelze vyjmout a uplatňovat žádný zákon ani předpis - tudíž ani vojenskou přísahu - samostatně: Tudíž tak, aby byl uplatňován toliko sám o sobě.

Vznik Československa: Přísaha vojáka dnes a před 100 lety

Přísaha bez platné Ústavy neplatí

Bez součinnosti s dalšími právními normami nemůže být v rámci právního státu uplatňováno znění vojenské přísahy či pouhé její části, která do roku 1989 vojáky zavazovala "bránit socialistický řád proti každému nepříteli" nebo "bojovat po boku Sovětského svazu a ostatních socialistických zemí."  

Nejen rozpadem sovětského impéria, ale především změnou režimů a následně i nových právních závazků těchto zemí, pozbývá obrana socialismu smysl: Vynucovat plnění části obsahu dřívější přísahy násilnými akcemi by navíc mohlo být protiprávní. 

Přesto členové iniciativy Českoslovenští vojáci v záloze jak svými příspěvky na internetu, tak osobně v zmíněném videu, vyjadřují odhodlání dostát obsahu dřívějších přísah i se "zbraní v ruce" a zaklínají se povinností naplnit znění přísahy z doby socialismu.

Nejen zcela bez ohledu na stávající právní systém: Ale také na výsledky svobodných voleb do Parlamentu a Senátu České republiky a parlamentu Evropské unie, během kterých dala většina občanů důvěru politikům, které nyní chce tato iniciativa zastavit. 

Foto: Členové iniciativy jsou ochotni se v případě nutnosti chopit zbraní. / PrintScreen stránky Českoslovenští vojáci v záloze
Členové iniciativy jsou ochotni se v případě nutnosti chopit zbraní. / PrintScreen stránky Českoslovenští vojáci v záloze

Účelové zaměňování faktů

Představitel iniciativy Ondřej Hrčiak v natočeném videu tvrdí, že se politici snaží občany manipulovat. Ve skutečnosti ale svými proklamacemi manipuluje fakty sám: Nejdříve tvrzením, že politici usilují o změnu vojenské přísahy tak, aby mohla vláda poslat vojáky "do příštího amerického Vietnamu"

Nic takového z aktuálního, ale ani z navrhovaného znění vojenské přísahy, nevyplývá: Vojáci se v ní nadále zavazují k obraně vlasti. Naopak, v přísaze z doby socialismu (rok 1961), jejíž znění se iniciativa snaží vzkřísit, museli vojáci vyjádřit odhodlání bojovat po boku Sovětského svazu.

Obsah přísahy vojáků Armády České republiky navazuje na Ústavu České republiky, z níž vyplývají závazky státu k plnění mezinárodních smluv. Memorandum iniciativy tvrdí, že je Ústava země a Listina základních práv a svobod (technická poznámka: LZPS je součástí - druhým zákonem Ústavy ČR) je "překrucována" a "záměrně nedokonalá".

Neuvádí ale žádný konkrétní příklad, jakým způsobem se má falzifikace Ústavy dít a ani, kdo či jak obsah našeho zákona nejvyšší právní síly jakýmkoli způsoben "znehodnotil": Ústava byla přijata 16. 12. 1992 počtem 172 kladných hlasů ze 198 přítomných poslankyň a poslanců ČNR (16 hlasovalo proti a 10 se zdrželo).

Volání do zbraně

Přesto ústavní principy iniciativa nejen popírá, ale hodlá je svojí činností mařit: "Občane Schwarzenberku, občane Kalousku, občane Štětino a vy ostatní, co voláte po válce s Ruskou federací, neumíte si ani představit, jakou sílu jste proti sobě postavili," hřímá na facebookových stránkách iniciativy Hrčiak po proběhlém srazu na Palávě, který organizátoři svolali "na půl cesty" pro vojáky v záloze z České i Slovenské republiky.

Zde chtěli utvořit strukturu iniciativy a zejména dosáhnout, aby se "ujal velení" veterán podplukovník Marek Obrtel, který se nedávno s Jiřím Vyvadilem marně pokoušel organizovat blokády proti průjezdů Strykerů spojeneckých sil NATO.

Doktor Obrtel, který si v druhé polovině loňského roku po letech strávených ve službách armády a na zahraničních misích "zničehonic" uvědomil, že je NATO dle jeho vyjádření "zločinecká organizace", vrátil vyznamenání a odešel s výsluhou do civilu, se úkolu iniciativy zhostil se slovy, že "nesouhlasí se současným světovým řádem a nechce se hnát do bratrovražedných bojů".

Stát v čele skupiny, která otevřeně prohlašuje, že hodlá využít vojenských dovedností, jejíž členové se přihlašují na facebookové skupině jako u raportu celým jménem a hodností, přičemž memorandum se otevřeně hlásí k použití zbraní, Obrtelovi zjevně nevadí.

Europoslanec Jaromír Štětina, který je iniciativou označován za "válečného štváče" má stran obsahu webových stránek iniciativy jasno: "Publikovaný text má za cíl destabilizovat obrannou doktrínu České republiky, která vychází z toho, že jsme členy NATO. Ať chtěně či nechtěně, je "cybervýstřelem". Válka v cyberprostoru je součástí hybridní války, kterou začali Rusové. Jsme ve válce. Proto onen text nese všechny znaky zrádcovství", hodnotí Štětina obsahovou náplň webových stránek iniciativy.

To, že akce iniciativy staly součástí ruské propagandy, která na serveru Russia Insider otiskla přeložený text memoranda a zdůrazňuje, že českoslovenští záložníci nehodlají bojovat proti Rusku, Štětinova slova potvrzuje.

Branná povinnost se nemění: Mýty o přísaze a odvodech

Hledání nepřítele

Otázkou tedy zůstává, za jakým účelem byla vytvořena skupina, která má v záhlaví zdařilé logo evokující doby socialistické Československé armády a snaží se oslovit vojáky v záloze: Šířením výzvy, aby dali k dispozici svoje znalosti získané z vojenského výcviku organizaci, která otevřeně hlásí připravenost použít zbraně.

A to i přesto, že ozbrojené síly vytváří Česká republika a držení zbraní je naší zemi ošetřeno zákonem o zbraních. A zbrojní licence jak pro právnickou nebo fyzickou osobu nepovoluje shromažďovat arzenál zbraní, jejichž užití by mělo směřovat na skupinu obyvatel, ozbrojené složky ČR či představitele státu.

Vojáci v záloze sdružení v této iniciativě zdůrazňují, že nejsou v aktivní službě a nepodléhají tak armádnímu velení. Nicméně jsou (pochopitelně s výjimkou Slováků) občané České republiky, takže se na ně vztahuje branný zákon č. 585/2004 Sb.

V případě vyhlášení stavu ohrožení či válečného stavu by se na ně (ostatně jako v minulém režimu, k němuž upínají své závazky), vztahovalo plnění branné povinnosti v rámci věkové skupiny 18 - 60 let. Jejich tvrzení, že politici chtějí "nově odvádět i holky" je rovněž zkreslené: Branná povinnost pro ženy byla zavedena už v roce 2005 především proto, že Ústava zaručuje práva a povinnosti mužům i ženám stejně.

Kuriózně působí v rámci protestů iniciativy Hrnčiakův výkřik, že se politici rozhodli "odvádět osmnáctileté děti na válečná jatka": Návrh zákona, který v uplynulých týdnech směřoval do sněmovny, vůbec nepočítal s obnovou základní vojenské služby a ani s povoláváním na povinná cvičení. Návrh zřetelně uváděl, že obnovené odvody mají směřovat k dotazu, zda jsou mladí muži či ženy ochotni sloužit se zbraní v ruce.

Dlužno podotknout, že socialistickou přísahu, kterou Hrčiak a spol vyznávají jako katolíci Otčenáš, byli pod sankcí kriminálu nuceni složit takřka všichni mladí muži ve věku mezi 18 a 20 lety. A poté odcházeli na dva roky do kasáren. Vyjma vysokoškoláků, kteří museli nastoupit na jeden rok.

Provokace na hranici trestnosti

Přesto, že branný zákon č. 585/2004 vychází z dřívější úpravy, která platila po dlouhá desetiletí, je podle Hrčiaka nepřijatelný: "S vojáky orat nebudou. Je nejvyšší čas to zastavit a zastavit to dřív, než ten zákon projde," říká ve svém videu. (Hrčiak má patrně na mysli výše uvedené novely: Zmiňovaný zákon je platný deset let a tato země vždy branný zákon i brannou povinnost měla). Nebere tak vůbec v potaz znění článku 5 Ústavy ČR, podle kterého je "Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů."

Zákon nejvyšší právní síly ale není jedinou právní normou, s jejímž porušováním činnost iniciativy Českoslovenští vojáci v záloze koketuje. A je docela možné, že tak činí s úmyslem vzbudit pozornost politiků a médií.

A pokud by byl některý z jejich členů či skupina jako taková šetřena, zneužili by patrně představitelé toto šetření k propagandě, že je jim bráněno ve svobodě slova či shromažďování: Tedy, snažili by se poukazovat na práva, která jim dává Ústava s Listinou práv a svobod: Dokumenty, které oni sami označují za "překrucované" a "záměrně nedokonalé". 

Činnost iniciativy, která není v současné době vedena jako politická strana ani žádná jiná fyzická osoba, ale zcela veřejně se snaží vzbudit dojem, že je legální budovat ozbrojenou složkou nezávislou na státu, je totiž zcela jasnou provokací. A patrně i testem, kam až nechají orgány činné v trestním řízení aktivity této skupiny dojít.

Zcela bezohledně přitom zneužívá nevědomosti a naivity některých členů, kteří se zejména na facebookovou verzi skupiny přihlašují: Ti zde veřejně sdělují své osobní údaje, i kdysi získané hodnosti a dovednosti, aniž by uvážili, že se tak mohou podílet na páchání trestného činu. Ale i pro ně platí, že "neznalost zákona neomlouvá".

Porušování trestního zákoníku

Trestní sankce za trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci uvedené v trestním zákoníku č. 40/2009 Sb. přitom nejsou nikterak malé.

Ale ani jejich obsah by neměl staré záložníky překvapit: Proti rozvracení ústavního zřízení, územní celistvosti a obranyschopnosti země se vyhlášením zákonů naše země bránila vždy. A je to obvyklé v každé civilizované zemi, která má v úmyslu udržet chod státu a vzájemnou kontrolu složek státní moci bez vojenského nátlaku.

Pokud by se iniciativa pokusila "závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby něco konala, opominula nebo trpěla" (tedy se zbraněmi vyhrožovala, co se stane, pokud například poslanecká sněmovna přijme novelu branného zákona) mohla by naplnit znění zákona § 311 teroristického útoku, z jehož odstavce 1 je tato pasáž citována.

Čin je trestný i ve stádiu přípravy a dále zákon říká, že "Stejně bude potrestán, kdo jednáním uvedeným v odstavci 1 vyhrožuje, kdo k takovému jednání veřejně podněcuje, nebo kdo takové jednání, teroristu nebo člena teroristické skupiny finančně, materiálně nebo jinak podporuje." Spácháním trestného činu v rámci organizované skupiny se výše sankce zvyšuje.

Přisuzování vlastních činů jiným

Organizátoři iniciativy ale s největší pravděpodobností o riziku trestního stíhání vědí a jeho závažnost se už teď snaží v očích veřejnosti ospravedlnit údajnou snahou zažehnat válečný konflikt: Obviněním, že se představitelé naší země spolu se spojenci z NATO snaží zaútočit na Ruskou federaci na internetových stránkách vykřikují, že se musí vyzbrojit a napadnout politiky dříve, než tak učiní. 

To, že naše ani jiná vláda nemá motivaci zabírat území Ruská federace nebo zajímat její obyvatelstvo, ve svých výkřicích zcela opomíjejí a chovají se dle úsloví "Zloděj křičí chyťte zloděje". Nebo přesně jako představitelé státu, který zabere cizí území, ale obviňuje okolní státy, že na něj chtějí útočit. Stejně tak, že to bylo Rusko, které neoprávněně anektovalo území Krymu, přičemž ruský prezident veřejně přiznal, že příslušníci armády RF byli vysílání na ukrajinské území v rámci bojových akcí. 

Nerespektování mezinárodního. a potažmo ani vnitrostátního práva, členům iniciativy těžkou hlavu nedělá. Stejně jako popření principu dělby státní moci: To, že jsou její jednotlivé složky (zákonodárná, výkonná a soudní) záměrně oddělené, neslučitelné, nezávislé, samostatné, v rovnováze a navzájem si nezodpovídají a jen takto mohou být pilířem demokratického státu, má v úmyslu iniciativa Českoslovenští vojáci v záloze svým případným ozbrojeným zásahem nabourat.

Členové iniciativy svolávají na různých místech "poradní ohně" kde předkládají vojenské knížky, aniž by si uvědomili, že jejich nejdůležitějším osobní dokladem je občanský průkaz. Díky němu mají právo volit a pokud nejsou spokojeni se současným režimem či zněním Ústavy a členstvím v jakékoli mezinárodní organizaci, mohou projevit svoji vůli: Přivést svými hlasy do Poslanecké sněmovny a Senátu ČR takové množství zástupců, kteří by změnu ústavních zákonů prosadili.

Pokud ale hodlají namísto volebního práva užít násilí, pak jejich iniciativa vyvolá přesně to, proti čemu nyní údajně brojí: Bratrovražedný boj. Občanskou válku na území České republiky.

Nahlásit chybu v článku

Doporučte článek svým přátelům na sociálních sítích

Související články

Českem projede konvoj obrněných vozidel Stryker

Průjezd celkově 516 amerických vojáků v obrněných transportérech Stryker a doprovodných vozidlech ...

Občané České republiky vítají vojáky NATO a hlásí se k demokracii

Vyškov na Moravě byl jedním ze tří míst, kam včera dorazila kolona amerických vojáků vracejících ...

Začátek třetí světové války podle Michaila Chondarenoka

Co bude následovat, pokud se vojska NATO zapojí do konfliktu na východní Ukrajině? O takovém scénáři ...

Branná povinnost se nemění: Mýty o přísaze a odvodech

Vláda minulý měsíc schválila a předala parlamentu dva zákony z oblasti branné legislativy: Novelu ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit zeleně příspěvky za posledních:
Stránka 1 z 4
 • J.Vraja
  00:22 26.08.2016

  Jejich názory a postoje mi připomínají rok 1933,kdy se jim podobní předchůdci,snažili v noci z 21. na 22. ledna 1933 v Svatoplukových kasárnách v Brně skutečnit pokus o jejich obsazení a zahájení ozbrojeného puče. Jak se ukázalo, za akcí stál bývalý nadporučík československé armády Ladislav Kobsinek, (byl z armády vyloučen s psychických důvodu). I on zaslal memorandum, tehdy již prezidentovi, panu Emilu Háchovi dne 5. září 1939,kde psal cituji „Nynější události a změny v politických poměrech ukázaly, že jsem vlastně i já v roce 1933 pracoval pro to, aby tyto změny nastaly.“ Stal se mimo jiné po obsazení republiky členem nechvalně známých Svatoplukových gard (od počátku roku 1941 dokonce velel druhému fašistickému pluku), obnovené Vlajky či obnovené Národní obce fašistické.Byl bych velice nerad,a by se má země dostala opět do područí RUSKA jak o tom tito pánové ve svém článku sní. No, říkají si "Českoslovenštívojáci v záloze",ale už neříkají koho zastupují,zda zájmy českých občanů,kteří si svolili ve svobodných volbách svou vládu,a nebo zde prezentují postoje a názory představitelů Kremllu.Holt už v létech 1935-1938 jsme zde též měli pátou kolonu Sudetoněmeckou stranu v čele KonrádemHenleinem.Uskupení Českoslovenští vojáci v záloze je iniciativa, která se svým názvem hlásí nejen k federativnímu uspořádání bývalé ČSSR.Mnozí její členové otevřeně vyjadřují odhodlání plnit cíle a závazky Varšavské smlouvy, která byla po zániku NDR a rozpadu sovětského impéria 25. února 1991 na mimořádné schůzi Politického branného výboru v Budapešti rozpuštěna. Znepokojivé ale je, že se iniciativa snaží přenést idee paktu, v jehož rámci došlo v roce 1968 k okupaci Československa, do současné reality.To, že akce iniciativy se staly součástí ruské propagandy, která na serveru Russia Insider otiskla přeložený text memoranda a zdůrazňuje, že českoslovenští záložníci nehodlají bojovat proti Rusku.No asi je to Putinova záloha proti NATO. Hoši chtějí dosáhnout našeho vystoupení z NATO a následně podrobení se Rusku. Děkuji nechci. Hoši nejsou vlastenci ale vlastizrádci. Ruští kolaboranti, kteří nás chtějí připoutat k Rusku.Vzhledem k tomu, že v Německu ve stejné době vznikla podobná iniciativa, která zase sdružuje bývalé vojáky NDR, půjde asi o věc, dotovanou kremelskými propagandisty.Soudruzi zakládají nové Lidové milice, a ruské korporace jim na to přisypaly do kapsy rublíky Nějak se nám pan Obrtel otočil na obrtlíku. Je zajímavé, že na dřívějších misích mu US. dolárky nesmrděly. Patrně z východu přišla lepší nabídka!!! No, podle oduševnělých obličejů těch zestárlých "záložáků" bych řekl, že je zde nějaký péesák dostávající kdysi opušťáky za vraždy "narušitelů" či politruk, lihový milicionář či nějaký člen PS VB, by se mezi nimi jistě našel. Stačí se podívat na odkazy na Facebooku.Obrtel a další vlastizrádci. Odevzdejte nejen vyznamenání, ale i výhody. Stydím se za to, že tihle budoucí zrádci mohou mít výhody veteránů-mezi které se též počítám.
  Ti lidé jsou k smíchu,stejně jako soudruh Hájek a iniciativa D.O.S.T. a další obskurní partičky. Sami za sebe,sami pro sebe,sami o sobě.Z části komunisti, z části hlupáci, z části pátá kolona, z části agenti KGB/FSB a zrádci.Místo kdákání měli přejít na druhou stranu.Brát výsluhy a nadávat dokáže každý KGBista.Holt soudruzi,pokud se vám v této republice nelíbí,máte možnost se přestěhovat do Vámi vysněné země-všech možností a nemožností do Ruska .

 • hrdyvojak
  00:20 22.11.2015

  Ahoj tak jak vidim su tady aj co šiknu sem a aj hnupi hahaha to co tady piše ten pisatel a haniiiiiii člověka tak co je on a co on vlastně je nikdo a taky lidi tady kecaju a pokat dojde k nečemu tak stahnu ocas a už ajje nevidíš,,,, tato zem je naša aj dyž sme rzděleny a je mě jedno esli chranim ženu a děti tady na morve a nebo kuusek hen vedle na slovensku ale budu a necham tam aj život aby sem nedošli miloš

 • Luky
  15:53 05.07.2015
 • Blake
  19:26 12.05.2015

  Radim, celkom na vas sedi prva veta v nazve clanku.

  https://yourlogicalfallacyis.c...

 • Radim
  14:32 12.05.2015

  Správně, Todomachu, není nad to si někoho zaškatulkovat a tím se i vyhýbat odpovědi, viďte. Inu, u Vás je to předvídatelné, zatloukat, zatloukat, zatloukat, a když nejde zatloukat, tak ještě využijete nálepky jako levičák, komunista atd.

  Ale chápu, konspirace USA neprovádí, ty provádí pouze jen a Rusko. Jaký to vyrazně zaslepený pohled na svět...

 • Todomatch
  14:24 12.05.2015

  Radime, měl byste asi trošku mírnit svůj agresivní tón a upustit od osobního obviňování. Možná jste podrážděný, neboť se cítíte jako osamocený bojovník proti „prolhaným a záludným“ Spojeným státům americkým, musím vás ale ujistit že zdaleka nejste osamocen, jste pokračovatelem silného politického proudu těch, kteří stejně jako vy odhalovali pravdu o USA a neváhali se jim postavit i se zbraní v ruce. Jmenujme alespoň ty nejznámější Adolf Hitler a celá jeho Třetí říše, včetně italských a japonských fašistů, celý tábor socialismu v čele s komunistickým Sovětským svazem a dnes pak celosvětové militantní islamistické hnutí, jež velkého Satana nenávidí minimálně stejně jako vy. Znovu vás ujišťuji, nejste první ani sám. Vas mnógo.

 • Radim
  13:17 12.05.2015

  https://twitter.com/wikileaks/...
  Michael Hastings contacted WikiLeaks lawyer Jennifer Robinson just a few hours before he died, saying that the FBI was investigating him.

 • Radim
  13:14 12.05.2015

  Ano správně, taková obyčejná autonehoda. Asi taková nehoda jako u Webba.

  Je krásné Vás pozorovat jak se kroutíte a všemu co podle Vás není důvěryhodné, dáváte nálepku "konspirační teorie. Minimálně v případě CIA - Webb, konspirovala US vláda, kdo by taky nechal vynést na světlo světa, že samotný prezident byl zapleten do tohoto "drogového" prstence. A onen Hasting, ten byl v oné době ve spojení s právníkem Wikileaks, kterému se osobně svěřil, že se bojí o život.

  Ale chápu Vás, se svou kognitivní disonancí, je ten jednostzranný názor zcela pochopiteln USA špínu nedělají, tu dělá jenom Rusko....

  Ale postupujete pěkně, vždy si naleznete jednu věc na které se můžete vykrucovat, když Vám člověk vyvrátí nějakou Vaší lež, viz "Genocida v Kosovu"

  A koukám, jak jedou konsporační teorie proti Rusku. Tam se můžete Vy a Vám podobní ukonspirovat do bezvědomí.

 • Todomatch
  12:59 12.05.2015

  to Radim: Nemáte úplnou pravdu, Michaela Hastingse zavraždili z jiného důvodu, chystal se totiž zveřejnit na půdě OSN, že za tím házením meteority po Rusku nestojí Bůh, ale jisté kruhy blízké Bílému domu, všichni dobře víme které. Ne vážně - nevykládejte tady ty svoje konspirační nesmysly, zmíněný novinář nešťastně zahynul při autonehodě.

 • Radim
  10:37 12.05.2015

  Ano, to šlo vidět ta svoboda v USA, kdy government nechal odstřelit Garyho Webba, který přišel na svět s tím, že CIA řídila obchod s drogama na území USA, ze kterého následně financovala aktivity jihoamerických eskader smrti. Jenom připomenu, že Gary Webb spáchal sebevraždu střelbou do hlavy. Pro jistotu se střelil do té hlavy 2x.

  Pak tady máme známéno novináře Michaela Hastingse, která zase chtěl vynést špínu na Obamovu administrativu kvůli lžím Líbyji. Jeho auto explodovalo jako v hollywoodském trháku.


  A ještě jednou k tomu Vašemu lhaní. Byl to samotný ICTY, který řekl, že Srbsko na Kosovu nepáchalo žádnou genocidu a ani jí neplánovalo. Vy jste pane vskutku jenom obyčejný lhář

  Kosovo assault 'was not genocide'
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/eur...

  Nějak ste se zase vykroutil z toho, že NATO podporovalo terroristickou organizaci UCK. A propo, kosovští Albánci už začínají s terrorem v Makedonii, asi za chvilku budete humanitárně bombardovat Skopje

  A s tou Srebrenicí to bude asi jako s tím Račakem, že, pane Todomach. Doporučil bych Vám si přečíst onen životopis finské patoložky Heleny Ranta. Je to velmi zajímavé čtení...

 • fenri
  07:52 12.05.2015

  No ona hlavně debata má smysl s lidmi, kteří mají nějaké znalosti. V tomto případě o zbraních, technice historii. Z vás tady kromě urážek nikdy nic nevypadlo. Máte potřebu pindat do článku o ruských puškách, přitom ani nepoznáte zaměřovač, ani neznáte jejich historii a vývoj (viz radostné pokřiky, že NPZ je kopie Aimpointu a Eotechu, což je totální kravina). Zatleskat někomu, kdo se plete o století či o řád v rozpočtu atd. Vaše znalosti... Zaprudit, zasmrdět a zase táhnout zpět na novinky. to je váš styl.

 • misanex
  20:26 11.05.2015

  I kdyz kde se tady najednou vzala cirkev, to jsem teda nepochopil ani od trolla...

 • misanex
  20:25 11.05.2015

  Mockrat diky za potvrzeni toho co pisu nema to cenu.

  Clovek vychazi z osobnich zkusenosti, ty mam vyrazne spatne s mnoha Rusy, cca 15ti muslimy, Cinan jen jeden. A proto to nakonec nahazim do jednoho pytle, protoze 90% zkusenosti je katastrofa. Neco jako trollove vaseho typu, mozna fenri nebo Supreme nebo Sorge jsou super lidi, ale z pohledu zachovani si zdraveho rozumu je logicke zaradit do kategorie troll a ignorovat...

 • fenri
  20:01 11.05.2015

  Misanexi, tak nějak marně přemýšlím, kdy jste napsal nějaký příspěvek k věci, s něčím ověřitelným, jiným, než vaše dojmy a emoce. Nic. Cintáte pod článek o puškách, ale víte o tom prd. Argumenty nemáte faktické žádné, ale víte, s kým nemá cenu diskutovat. Tleskáte lidem, o si pletou století nebo řády v rozpočtech, ale sám víte prd. Jste tu prostě jen jako fanoušek, vlajkonoš.

 • Sorge-227
  19:54 11.05.2015

  misanex:
  Preco Vam vadi rus, cinan, muslim? Pretoze neviete vobec nic. Neviete pochopit a respektovat inu kulturu. Chyba je urcite na Vasej strane. Urazat viete.

  Karikaturi mohameda su provokacie a urazky ludi. Ste rovnaky ako ti co strielali v Parizi - extremista a fanatik svojho presvedcenia. Iny nazor neuznavate. Hlavne ze branite zapadne hodnoty a pouzivate tie metody ktore odsudzujete.
  Cim je cirkev tak uzasna. 2000 let iba vrazdia, lupia, znasilnuju, zotrocuju. S ucenim Jezise Krista to nema vobec nic spolocne. Muslimovia, krestania a zidia maju spolocneho a jedineho boha. Vcom je zapad taky lepsi? Najlepsie je ignorovat Vas.

 • misanex
  19:27 11.05.2015

  ja jsem dosel k tomu, ze je dobre napsat co clovek chce rict, aby si to lidi s tak nejak normalnim videnim sveta (to normalni je umyslne, proste muj svetonazor rika, ze NATO, EU a USA jsou plne chyb, ale 100000x lepsi nez Rus, muslim a Cinan) precetli a doplnili, ale s fenrim a spol nema sebemensi cenu diskutovat.
  To ze proste odmitaji videt, kde je zlo, relativizuji vsechno co se da, chytaji za slovicka atd. nema smysl resit.
  Podle me je dobre to ignorovat, nad timhle se neda nijak argumentovat, protoze to zadnou argumentaci neakceptuje. To je jako diskutovat se Svedky Jehovovy nebo s muslimem o karikaturach jednoho cloveka s pedofilnimi sklony... Nema to smysl.

 • Todomatch
  19:01 11.05.2015

  to Blake:

  Blava je běžný výraz používaný v ČR pro Bratislavu, zkracujeme to tak. Je to slangový výraz.

 • fenri
  18:14 11.05.2015

  V tom případě se (opět) ptám, kde je ta časová hranice, kdy zabíjení je ještě celkem fajn a kdy už ne. Vyvražďování v 13. (ne dvanáctém) je ještě OK, vyvražďování po celý středověk a začátek novověku je ještě OK. Zlom je asi 1783, že? Pak už musí nastoupit dodržování lidských práv, protože Rusové se ze suroviny pro "sklizeň stepí" mění ve vítěze. Britské, Spanělské, Německé, Americké... koncentráky jsou celkem OK, ty ruské jsou fuj.
  Prostě Tataři 500let vyvražďovali a terorizovali. Pak se spojili s nepřítelem. Lze se divit, že je potkal osud Dudetských Němců?

 • D.i.p
  18:11 11.05.2015

  Jura99: Pletete si svobodný obchod s hospodářskou pomocí v rámci RVHP (jejíž obdoba teď vzníká v EU).
  Obchod s Ruskem zanedbatelný rozhodně není a má (nebo by měl, kdyby nebyli na obou stranách voli) velký potenciál do budoucna. Na rozdíl od evropského západního trhu, který se potýká se stagnací a nelze u něj očekávat nějaké významné zvýšení poptávky.

 • Sorge-227
  18:10 11.05.2015

  Jura99:
  Mate pravdu.

 • Jura99
  17:38 11.05.2015

  fenri: však dobře víte, že slovem "legrační" jsem označil vaše přirovnání k událostem ze 12.století, kdy lidský život neměl žádnou cenu nikde na světě.

  Sorge-227: nejen od pana fenriho, ale i argumenty od vás mi začínají připadat legrační. Hot-dogové USA jsou v délce dožití 33. na světě (připomínám Rusko 130) a kvalita života? Divné, že třeba do Ruska se nejezdí na brigády, na babysitting nebo studovat, tak jako do USA. Nejspíš by to byl hrozný zážitek, ocitnout se na babysitru někde na ruské vesnici, nemluvě o tom, že brigádník by nepochybně očekával měsíční mzdu, kterou ruský vesničan vydělá za rok.
  Od Ruska žádnou ekonomickou pomoc nečekáme, v minulosti nás Rusko jen peníze a majetek stálo. Myslel jsem to tak, že jako obchodní partner je pro nás Rusko poměrně daleko v pořadí, takže ztráta ruského trhu po sankcích v průměru nejde vůbec poznat.

 • Blake
  16:46 11.05.2015

  daxik, neberte si to osobne, ale... Blava je potok pri Trnave

  V kazdom pripade tiez som pohorseny takymito spolkami, To, co robia slobodny vysielac a zem a vek je nechutne, ale maju jasnu cielovu skupinu. Clanok p. Zelenej, pod ktorym diskutujeme je podla mojho nazoru (podobne sa vyjadril myslim fenri nizsie) dobre mieneny a aj miereny - na tu istu skupinu, ako rozne rozvracacske organizacie, ale kontraproduktivny.

  Na jednej strane chapem nutnost objasnit pravne predpisy a priviest niektorych k zamysleniu sa, ci jeho cinnost prekracuje hranice slobody slova, resp. ci sa dostava na uroven zneuzivania slobody slova na rozstvavanie a rozosievanie nenavisti.

  Otazka ale je, ci to pomaha. Frustrovany clovek, ktory odmietne propagandu strany, ktora je momentalne v jeho krajine vplyvnejsia podlahne propagande strany druhej a vsetko spojene so stranou prvou si spoji so zlou emociou a ak sa citi akcne, zacne aktivne rozsirovat tu pravdu, co odhalil, aka je povodna strana zla a aka je ta nova spasitelska (idem do extremov, ale popisuje to princip).

  Ak by sa to povedzme kvoli nejakej slabej chvilke stalo racionalnemu a inteligentnemu cloveku, po pripomenuti zakonu by teoreticky mal prehodnotit svoju aktivitu, pretoze by pochopoil, ze rozvracanie, nech je akokolvek atraktivne, neprinesie ziadnu okamzitu zmenu k lepsiemu a to je to, co frustrovany clovek hlada (tu je to zas opacne, v extremnom pripade by okamzity prevrat zmenu k lepsiemu priniest mohol, ale my sa v takom nenachadzame).

  No a problem je v tom, ze vacsina frustrovanych nie je dost inteligentnych, alebo racionalnych na to, aby pomocou logickej dedukcie prisli na to, ze rozvracanie nie je riesenie, resp. ich frustracia (emocia) zatienuje ich racionalne uvazovanie. A tou emociou moze byt cokolvek. Moze to byt frustracia z vlastneho neuspechu, neschopnosti sa uplatnit v aktualnom systeme, frustracia zo svetovej situacie, z hladu africkych deti, z teroristov, z miestnej politiky... Isty kanadsky obcan dokonca predaval GRU statne tajomstva a odovodnil to tym, ze ho podvadzala zena.

  Tu sa naskyta otazka: pomoze, ak takto naladenemu psychicky slabsiemu cloveku predlozime zakon, nad ktorym keby sa racionalne zamyslel, prehodnotil by svoje uvazovanie?

  Nemyslim.

  A ludia, ktori racionalne uvazuju vacsinou nepotrebuju pocut znenie zakona.

 • Sorge-227
  16:36 11.05.2015

  Jura99:
  A kolko diktatorov vytvorili, obcianske vojny. Je Rusko demokraticky stat alebo diktatura? Ja uz sa neorientujem. Aby som vedel. Potrebujem vediet odborny nazor.

  Statistika je pekna vec, ale nenakrmi nas. Ze porodnost podporuju iba totalitne staty? Podla mna iba rozumne staty. Ako sa podporuje delka doziti? Hot-dogami? Lepsie by bolo podporovat kvalitu zivota nez dlzku zivota. Preco by nam malo Rusko ekonomicky pomoct?

 • Todomatch
  15:46 11.05.2015

  daxik: Mluvíte mi z duše. Jeden Glum vedle druhého.

 • daxik
  14:27 11.05.2015

  Hybridná vojna. U nás majú tiež svojich ľudí. Rostas (a jeho referendum o vystúpení z NATO), Huďo, Lichtner, Švec a SHO, Slobodný vysielač. Čarnogurský (!!!!!!)

  Len chcem podotknúť ako, podľa mňa úmyselne používajú rétoriku a verbujú ľudí spôsobom, aby navodili dojem, že bojujú proti nejakému fiktívnemu utláčaniu, cenzúre, či porušovaniu ľudských práv, ako to robil minulý režim.

  Názov konšpirátorského plátku Slobodný vysielač dehonestuje odkaz Slobodného vysielača, ktorý pôsobil v časoch SNP. Čarnogurský ako TOP disident a organizátor sviečkovej manifestácie v Blave je zrazu bojovník proti "teroristickému NATO", nvm čo robí SIS, ale ak on nie je na výplatnej listine FSB, tak nikto na Slovensku nie je. Navyše je signatárom Charty 2015, opäť snaha spojiť ju s Chartou 77. Z tejto symboliky a snahy rusofilov mi je dosť zle, lebo poľliapávajú odkaz minulosti.

 • fenri
  14:17 11.05.2015

  To Jura99: hmm, tak vyhlazení původního obyvatelstva je jednou legrační, jindy je odsun (jakkoli krutý) zvěrstvo. Juro, vaše měřítka a morálka jsou neobyčejně pružné a ohebné.

 • Jura99
  14:13 11.05.2015

  Sorge-227: když tak nám připomeňte, kdo z protivníků USA za posledních 70let nebyl diktátor nebo totalitní vůdce? Přemýšlím, ale žádný mě nenapadá. Nic na tom nemění fakt, že někteří obyvatelé neumí se svobodou žít a bez "tvrdého" diktátora se jejich země obrací do chaosu. To není vina USA. Jinak Rusko nám ekonomicky nijak nepomůže, vzájemný obchod byl i před sankcemi zanedbatelný. Rusko údajně podporuje porodnost (to dělaly všechny totalitní státy), ale nezapomíná na "podporu" délky dožití? Mají jednu z nejkratších ze států, které o sobě tvrdí, že jsou civilizované (jsou na 130.místě na světě, ČR 45., SR 58.) společnost jim v žebříčku dělají státy jako Bhútán nebo Papua Nová Guinea.
  fenri: Krymští Tataři osídlili Krym ve 12. století, to zas přijde legrační mě, pokud tvrdíte, že vyhladili původní obyvatelstvo. Turkické kmeny byly samozřejmě kruté, ale ani naši husité, o 2.století později, nepatřili mezi lidumily.

 • Sorge-227
  13:12 11.05.2015

  Je to uz trapne, to vase spatne Rusko a dobre USA. Velka demokracia ktora vrazdi po celom svete. Ked sa niekto chce branit uz je diktator, fasista. Povinost kazdeho obcana je utiect pred vojnou a nie umierat za hovodiny. Ze vlastenecke je bojovat za svoju zem? To su take bludy. Cesko bude dodavat zbrane Ukrajine? Ake zbrane? Ceska republika ma vo vyzbroji iba historicke. Rusko sa citi ohrozene. Nikto to nechce pochopit. Ale budeme drazdit hada bosou nohou. Politika Ceske a Slovenske republiky nesmeruje na zapad ale do r..i. Ruska federacia je demokraticky stat, ktory ma zaujem obchodovat. Rusko zacne dodavat plyn Cine a na culu europu sa ... Cesko a Slovensko su tak chudobne, zadlzene, maju vysoku nezamestnanost. Mame tu obrovske socialne problemi. Stale chceme vychovavat a poucovat Rusko. Rusko si buduje armadu, obnovuje infrastrukturu, potporuje porodnost a co u nas?

 • fenri
  12:35 11.05.2015

  Jura99: přijde mi legrační, ignorovat to, že Tataři přišli na Krym násilně, vyhladili (komplet) místní obyvatele a pak se rozčilovat, že se k nim Rusové (kteří byli Tatary (spolu s protoUkrajinci) zotročování a genocidování cca 500let) nechovali hezky. Kdyby se Rusové chovali k Tatarům, jako Tataři k Rusům, jsou Krymští (a další) Tataři jen položkou v seznamu zaniklých etnik). Tataři mají vlastní republiku v rámci RF, svého prezidenta. Mají více práv, autonomie, než sudetští Němci. Dejte si na jednu stranu počet Rusů Kozáků, Ukrajinců zabitých Tatary, na druhou počet Tatarů zabitých Rusy a pak suďte. Krymští Tataři kolaborovali prakticky komplet.

 • Todomatch
  12:02 11.05.2015

  to Luky:

  Stačilo mi kouknout na titulek a prvních pár odstavců. Je známou pravdou, že americké univerzity jsou ovládané (bez pejorativního významu) lidmi spíše levicového a k americkým hodnotám kritického názoru. Je to přímo fenomén. Jsou to vzdělaní, inteligentní a často i dobře situovaní lidé, přesto nikdy nekandidují ani se nepouštějí do reálné politiky, jakoby sebekriticky tušili, že jejich umělý univerzitní svět nemá s tím reálným zase až tak mnoho společného. Najdete o tom hodně článků. A je to tak nejen na amerických univerzitách, po 11.9. například významní britští profesoři dali najevo také protiamerické postoje, až jim za to jejich americké protějšky spílaly. Na západních školách je intelektuální svoboda skutečná a nikoho to nepohoršuje. Jsou to často intelektuálové typu, jako je třeba náš profesor Václav Bělohradský. Ten by se vám líbil ještě víc než kluci z Princetonu. Možná už i líbí.

 • Jura99
  11:37 11.05.2015

  fenri: každé srovnání kulhá, stejně tak kulhá vaše srovnávaní odsunu Němců s vysídlením krymských Tatarů. Sudetští Němci získali v roce 1938 právo na sebeurčení, "posvěcené" v Mnichově a nakonec i odsouhlasené od ČSR. Přesto jim to bylo málo a účastnili se na likvidaci zbytku Č-SR i perzekuci obyvatel Protektorátu. Nakonec i účastníci mnichovské smlouvy uznali, že smlouva přestala platit a poválečný odsun Němců, opět posvěcený Spojenci, byl legální.
  Proti tomu Tataři žádné uplatnění práva na sebeurčení nedostali a za války se někteří z nich přiklonili k Němcům, kteří vyhnali jejich ruské utlačovatele. To je celkem logický krok, podobný motivacím Pobalťanů nebo Finů. Po válce se Stalin nikoho na nic neptal a Tatary prostě částečně pobil a částečně vysídlil. Rusové se na Krymu prostě chovali jako dobyvatel, který obsadil území.

 • Luky
  11:34 11.05.2015

  to Todomatch:
  bohužel s USA to moc dobře nevypadá:
  http://www.washingtontimes.com...

  Navíc ještě v rámci změn po jedenáctém září hrozí postihy za kladení naprosto logických otázek. Pokud lidé trochu zatlačí, mohlo by být obnovené vyšetřování těchto "zakázaných" událostí předmětem předvolebního boje. Pokud oligarchie dovolí....

 • Todomatch
  11:20 11.05.2015

  to Radim:

  Na západě a v USA je spousta lidí, kteří kritizují USA. Je to tam normální, nehrozí jim, že je za to někdo odpráskne jako Němcova. V Rusku už se kritizovat nesmí, mají na to zákony. To že jste objevil někoho, jehož názory se shodují s těmi vašimi, má být nějaký zdrcující důkaz "vaší pravdy"? Ne to jen potvrzuje, že i v USA a jinde žije spousta Radimů. Mám vám poslat odkazy na záplavu komentářů amerických autorů, které váš názor nepotvrzují? Bude jich víc. A jaké lži máte na mysli ohledně Kosova? Bombardování NATO prostě zastavilo srbskou armádu a skončilo vyhánění Kosovských Albánců. Posíláte mě za Srby, tak vy si zajeďte třeba do Srebrenice a řekněte místním, že genocida nebyla páchána na nich ale na Srbech. A vemte si dvě tři náplasti a nějakou tinkturu. A ne abyste mi k Srebrenici poslal jako důkaz, že nějaký expert říká, že to tak nebylo. Třeba expert na diety Rajko Doleček.

 • Luky
  11:13 11.05.2015

  kupte si lepší monitor :)

 • Beld
  10:49 11.05.2015

  Jsem rad , ze autorka clanek po me namitce alespon trosku upravila . Ted uz se s tim da souhlasit .

  Z prispevků hezky vyplývá jeden z problemu chapani u velke casti nejen ceskeho obyvatelstva . Kdo neni s nami je proti nam a svet je cerny\bily . Ja "bohuzel" vsude vidim jen ruzne odstniny sedi . :(

 • Radim
  10:44 11.05.2015

  A to nemluvím o těch vyložených lžích, které ste prezentoval ve svém komentáři ohledně genocidy na Kosovu poli. Zajeďte tam a zkuste těm zbývajicím Srbům, pokud tam někteří zůstali říci, že genocida tam skončila se zásahem NATO. Já jsem možná troll, ale Vy Pane, Vy jste lhář par excellance.

 • Radim
  10:28 11.05.2015

  Ano troll, jak jednoduché v dnešní době. Možná si skutečně zkuste poslechnout Friedmana, ale asi to taky bude ruský troll, stejně jako Scheuer bude ruský troll. Pro Vás je troll naprosto každý, kdo poukáže na USA. Jak jednoduché vnímání světa. Rusko zlo, USA dobro mír a prosperita. Ne ne chlapče, takhle to na světě nechodí...


  Já své argumenty aspoň dokážu podložit slovy expertů, Vy jste Vaše argumenty nepodložil ničím, takže trollem jste spíše Vy

 • D.i.p
  09:29 11.05.2015

  Já bych z Ukrajiny USA moc nevinil. Jim už se nechtělo ani do Libye. Podle mě je to spíš dílem komplexu méněcennosti některých západních států Evropy. Politiků a pár dalších je podporujících hlupáků, co každý ráno potřebují onanovat nad tím, že jsou součástí světové velmoci.

 • Todomatch
  01:54 11.05.2015

  to Radim:

  Aha, takže přece jenom troll ...

 • Radim
  00:38 11.05.2015

  Pane Todomachu, tak to si nějak utíráte zádeli mezinárodního prává, ne? Buď je země ve válečném stavu a je tedy napadena, nebo ve válečném stavu není a žádné napadení se nekoná.

  Vy musíte echt politruk. Víte chlape, Já být obyvatel východu Ukrajiny a vidět ten bordel na Majdanu a po něm, kdy se do vlády díky západu dostane druhý největší mafián oligarcha Poroshenko, který si pozve neonácky z Pravého sektoru a další do Národní gardy, tak taky vezmu zbraň do ruky a budu sepík

  Úplně vypouštíte z hlavy myšlenku toho, že za krizí na Ukrajině stojí USA kvůli svým zájmům. I když se tak už vyjádřilo mnoho expertů, tak se to stále nebere v úvahu. Když Barack Obama při svém projevu Unii ve Westpointu mluvil o tom, že USA si vyhrazují právo na použití síly po celém pro zajištění svých ekonomických zájmů, tak nikde nezvedl ani vička.

  Opět Vás odkážu na George Friedmadna ze STRATFORu a jeho projev při zasedání Chicágského koncilu pro zahraniční záležitosti. A bohužel toho člověka nemůžete označit za proruského propagandistu atd.

  Ostatně, jaký zájem by měl Putin na tom, aby zničil tak dlouhou dobu budované vztahy s EU? Jaký zájem by mělo dnes totálně kapitalistické Rusko na tom, aby se kvůli ukrajinským oligarchům zbavilo evropských trhů? Žádný. Vždyť to vůbec nedává logiku.


  V poslední části lžete. V Kosovu se po zásahu NATO rozběhla obrovská etnická čista, kde bylo násilně vysídleno přes 200.000 Srbů.mnoho znich bylo brutálně povražděno UCK

  Ohledně Líbye, tam jako první volaly k zásahu USA, bohužel kongres neposvětil zásah v Líbyji, tak to hodil na své partnery z NATO - Francie, Itálie a hlavně Saudské Arábie a dalších zemí v zálivu. První protestující v Benghází, byli neznámí lidé z černými prapory Al-Qaedy a podle zadržených osob spousta zahraničních "protestujících". Opět ze zemí jako SA, Katar, Jordánsko. A hlavně Turecko

  Stejný scénář v Sýrii, kde počet zahraničních kombatantů dělá 90%. Proti syrskému režimu se staví pouhých 10% syřanů. Finance opět prokazetelně tečou opozici ze zahraničních zdrojů viz články ve Financial Times - Qatar bankrolls syrian opposition. A přitom bylo vidět miliońové pro assadovské demonstrace i v baště "rebelů" Aleppu

  Kdyby USA, Katar, Saudská Arábie, Jordánsko a spol neposílaly zbraně, necvičili kombatanty, nefinancovali kombatanty, tak je Sýrie Sýrií, krásným, klidným sekulárním státem a né rejdištěm wahhabi fanatiků

  Ty Vaše lži už odhalila zpravodajka Serena Shim, která byla bohužel zavražděna. Napsala několik velmi kvalitních článků o propojení ISIL a Turecka, člena NATO.

  Kolik zbraní naposílala CIA "opozici" v Sýrii, co? Už to budou pomalu tuny. Když však posílá zbraně opozici Rusko, je to zlé.
  Jenom Vám připomenu, že ta opozice vydává celkem pravidelná prohlášení, že zase a znova jich většina přechází pod křídla IS.

  Můžeme zmínit například radikály z hnutí Hazzm, kteří dostali BGM 72 TOW z USA a následně "přeběhli" k IS.

  A to je přesně to, o čem mluví Michael Scheuer, a pokud jste z armády, tak si ho skutečně počtěte. To je chlápek, co měl na starost výslechy a zpracování informací od zadržených členů Al-Kajdy.

  Už přes 50 let dělá západ bordel v muslimském světě pod rouškou demokracie a to je přesně ten problém, co způsobuje terrorismus na západě. To jsou slova Scheuera, né nějakého Todomacha na diskuzi

 • Todomatch
  23:49 10.05.2015

  to Radim:

  Ano je velmi pravděpodobné, že naše země dříve či později navzdory hrozbám Ruska, dodá Ukrajině zbraně pro její obranu. Ukrajina totiž nikoho nenapadla, Ukrajina byla napadena a brání se. Podobně jako na Krymu je to skrytá ruská operace, kdy se ruští představitelé dušují, že jejich vojáci tam nejsou. Naše země možná dodá zbraně Ukrajině - nikoliv však neonacistům. Že se zbraně dostanou i do rukou takových jedinců je samozřejmě možné. Ovšem vláda USA, naše či reprezentace EU rozhodně nejedná s nějakými neonacistickými bojůvkami na Ukrajině, ale s ukrajinskou vládou. Ostatní souvislosti jsem vám vysvětlil myslím dostatečně.

  Proč Ukrajina nevyhlásí válečný stav? Protože se bojí, je slabá a nemá v nikom žádnou oporu. Kdyby vyhlásila válečný stav, musela by vyhlásit s kým tu válku vede a to by bylo pro ruské jestřáby jako rozkaz k velké pozemní operaci. Ukrajina je proti Rusku jako David proti Goliáši. Nemá nejmenší šanci se ubránit druhé či třetí nevetší armádě světa. Proto přešlapuje na místě a neví kudy kam. Protože jak píšete "Pokud by Rusák chtěl, tak se přes Ukrajinu převalí za týden." Na to si zase Rusko netroufne, protože ví, že to už by USA nestrpěly a rázem by se z ruského Goliáše stal lehce ohořelý David. Proto bude Rusko dlouhodobě Ukrajinu destabilizovat z vnějšku i zevnitř vojensky a samozřejmě ekonomicky - předražený plyn apod. Ukrajina bude zoufale volat o pomoc a nikdo ji přímo nepomůže, za což se bude civilizovaný svět jednou do morku kosti stydět. Současně bude Kreml doufat, že světové mínění se postupně unaví a přestane se o Ukrajinu zajímat. Rusko si může dovolit Ukrajinu vyčerpávat a dusit klidně 10 let. Je na politicích EU a USA zda odolají pokušení krátkodobého prospěchu a zachovají po stejnou dobu sankce vůči Rusku, aby si to dušeníčko a mučeníčko Rusko taky trošku užilo.

  Přístup k EU je věcí každé země - chce-li, může o něj zažádat a může ale nemusí ji být vyhověno. Pokud jde o NATO je to ještě složitější. Ani k jednomu nebyla Ukrajina nucena a už vůbec kvůli tomu nebyla vojensky napadena. Naopak Moskva si příklon k sobě samé na Ukrajině vynucuje vojensky a za neposlušnost ji trestá anexí Krymu a pokusem o uloupení dalších částí země na východě.

  Srovnání s Libyí, Sýrií či Kosovem je zmatečné. V Kosovu NATO ukončilo válku a genocidu klepnutím Srbska přes prsty - zásahem NATO genocida definitivně ustala. V Libyi západ zasáhl na základě žádosti Ligy Arabských států. Sýrie je naopak ukázka ruského řešení - pomocí veta se jim podařilo západu zabránit v zásahu a díky tomu se konflikt rozhořel ještě víc a trvá dodnes. Počet obětí se šplhá už k 250 tisícům. Trvání konfliktu navíc umožnilo vznik Islámského státu. Je neuvěřitelné, když čtu že by měl být V. Putin navržen na Nobelovu cenu míru za zabránění války v Sýrii. Zjevně si v Rusku pod pojmem „zastavení války“ představují něco zcela jiného než my v Evropě.

 • Radim
  23:11 10.05.2015

  Todomatch: obdivuji Vaši schopnost se pěkně z položené otázky vykecat. Umíte to dobře. Takže mohu i u nás v ČR očekávat, že naše armáda dá nějakým neonacistům sdruženým do nějakých bojových praporů zbraně? Skvělé. A EU to ještě posvětí...

  Ukrajina bojuje o záchranu své existence? Kde ste na to proboha přišel? A pokud je Ukrajina skutečně napadena, jak je potom možné, že Verkhovna rada dodnes nevyhlásila válečný stav? Pokud by Rusák chtěl, tak se přes Ukrajinu převalí za týden.

  "EU a západ obecně podporuje zachování Ukrajiny a její nezávislosti" co bylo potom to vyjednávání o přístupu k EU a NATO? To bylo zachování nezávislosti, kteréž mimo jiné, bylo zakotveno v Budapeštském memorandu, které bohužel neratifikovala ani jedna strana?

  Už by bylo záhodno si přiznat, že tam západ rozehrál stejně jako v Líbyi, Sýrii, Kosovu, smrtíci koktejl revoluce, dosadil tam skupinky svých mafiánů, kteří mají ještě problém s ostatníma mafiánama na Ukrajině, kteří mají mimo jiné také své bojové bataliony viz Kholomojsky a obyvatelstvo východu a Krymu se prostě rozhodlo utrhnout, když vidělo ten bordel. A Já se jim nedivím pane Todomach.
  A to sepíci ještě navrhovali federalizaci, ale Kyjev řekl ne a poslal zbraně východ zabíjet.

  A že jim pomáhá Rusko? Nu což, každému sepíkovi někdo pomáhá. Tak to ve světě chodí už pěknou řádku let. Tu Kosovo, tu Súdán, atd atd...

 • JardaBrum
  22:27 10.05.2015

  To Jura99: S Kosovem snad nemůžete být dál od pravdy. Jak vás tady sleduju jste tu jeden brouk Pytlík vedle druhého. Až na čestné výjimky.
  Máte rádi zdroje. Tak prosím:
  http://m.youtube.com/watch?v=Q...

 • Todomatch
  22:24 10.05.2015

  to Radim:
  Ukrajina je napadena zvenčí i zevnitř a musí se bránit. Povinnost bránit svou vlast má každý bez ohledu na své politické názory. Na obranu Ukrajiny musí narukovat každý Ukrajinec, který je povolán, ať by byl osobního smyšlení neonacista, komunista, anarchista, pravoslavný či muslim. Ve věci obrany vlasti nelze činit výjimek. Ve chvíli kdy se Ukrajině proti ruskému kolosu nedostává materiální ani lidské síly, se nemůže zříci nikoho, kdo se na její obranu postaví. Tak jako na ruské straně po boku separatistů stojí pravoslavní Rusové i islamističtí Čečenci (jinak nesmiřitelní ideoví odpůrci), tak na ukrajinské straně stojí regulérní ukrajinská armáda tvořená Ukrajinci bez rozdílu přesvědčení i různé oddíly dobrovolníků od těch tvořených pravicovými extrémisty až po dobrovolníky bez podobných názorů. Ukrajina bojuje o záchranu své existence nebo alespoň územní celistvosti. EU a západ obecně podporuje zachování Ukrajiny a její nezávislosti a proto se jeho pomoc dostává i k těm částem ukrajinské obrany, které jsou tvořeny extrémisty. Není to nic neobvyklého i v boji proti Hitlerovi (jako hlavnímu zlu) podpořil západ v čele s USA komunistický Sovětský svaz, ačkoliv jinak komunismus striktně odmítal jako doktrínu zla a byl jeho odpůrcem. Tak i na Ukrajině nyní proti novodobému zlu ze strany Ruska podporuje západ i takové síly, které normálně nepodporuje a proti kterým v druhé světové bojoval. I tak jsou extrémistické síly pouze marginální součásti ukrajinského odporu. Pokud jde o zastoupení v politické oblasti země, už jsem vám psal že extrémistické strany u Ukrajinců ve volbách propadly.

 • Radim
  22:24 10.05.2015

  Jura99: Pro Vaši informaci, terroristický UÇK začala s provádením čistek na Kosovu a Metochiji jako prvá. Miloševičům režim začal reagovat až po té, co začínali hořet srbské pravoslavné kostely které na Kosovu a Metochiji stály po tisíce let. Ještě mohu připomenout, jak velitel mise OSCE, William Walker, tlačil na vyšetřovací týmy patologů kolem finské lékařky Heleny Ranta, aby tyto týmy obvinily Srbsko z páchání genocidy v Račaku a poskytly tak záminku pro bombardování Srbska. Co naplat, že se ukázalo, že oni mrtví měli na rukou stopy po povýstřelových splodinách.

  Ještě připomenu, že v době kdy si nejvyšší představitelé NATO, USA a EU podávali ruce s Hashimem Thacim, ten byl ve stejnou dobu na terrotistů, jakožto hlava známe organizace, která byla v té době na seznamu terroristických skupin UÇK.
  The Kosovo Liberation Army: Does Clinton Policy Support Group with Terror, Drug Ties?
  From 'Terrorists' to 'Partners'
  http://fas.org/irp/world/para/...

  Nepovídejte, nemají nárok na určení? Jakto, že takový nárok měli kosovští albánci, kteří už jsou v Albánii sebeurčení? Ostatně, Albánci byli také dosazení na Kosovo pole jugoslávským režimem, takže ta příměra se hodí perfektně. Máme tu velice podivně nastavené metry mezinárodního práva, že?
  A to nemluvím o tom, že v Albánii a Kosovu už se mluví o sloučení v jeden celek

  Jak sem tady napsal už jednou, rád to zopakuji a trochu poupravím, máte recht, že je to špatné přimeření ... Rusáci měli vykuchat pár Ukrajinců na díly a nějaké postřílet a naházet do hromadných hrobů a zbytek vyhnat z Krymu a nastěhovat se do jejich domů, teda do těch, co nevypálí. To ať je tam trochu nějaká úměra k tomu kosovskému osamostatnění.

 • fenri
  21:53 10.05.2015

  To Jura99: Rusové žili na Krymu v míře značné už dávno před válkou. Jednak není reálné, aby výstavba, posádka i správa hlavních ruských "jižních" námořních základen byla v rukou Tatarů, dále bych se opět odvolal na vynikající Mannsteinovy válečné paměti, kde se rozplývá nad přátelským (k Němcům) lidem Krymských Tatarů, žijících v horách Krymu (tedy nikoliv nížinách). Přestěhování Tatarů pak bylo zjevně průsečíkem historicky dané ruské averze k Tatarům, cobi okupantům a jejich kolaborace s Němci za války. Paralela s naším odsunem Němců nemalá...

 • Jura99
  21:46 10.05.2015

  Radim: Kosovo není zrovna moc dobrý příklad. Miloševič se rozhodl obrátit pro Srby nevýhodný národnostní poměr genocidou menšin. Tím si risknul, že pokud nevyhraje, bude mu předložen účet. (podobně jako Němci si riskli rozpoutat válku a když nevyhráli, museli zaplatit mj. územím). Rusové vystěhovali Tatary poměrně nedávno (po 2sv. válce) a Krym dosídlili Rusy. Takto uměle přesazený "národ" nemá právo na sebeurčení. Obdobně nemají právo na sebeurčení Rusové v Pobaltí, kam se dostali jako okupanti, ve velkých počtech.

 • Muhaha
  21:42 10.05.2015

  to fenri:

  Víte, podle mě je hlavním cílem ruské propagandy, zaměřené na střední Evropu, to, aby ve společnosti začalo "přituhovat". Aby bojovníci (za svobodu/pravdu/vlast) zvýšili svoji bdělost, aby dennodenně do zblbnutí varovali, zveličovali a zastrašovali.

  Ve zkratce řečeno, aby zavládla hysterie (na obou stranách názorového spektra), od které bude jen krůček k tomu, aby se začaly tvořit seznamy a inscenovaly hony na čarodějnice ... a minimálně, aby alespoň zesílila nedůvěra mezi lidmi a rozdělení společnosti. Inkontinentní nápady politiků (viz. kauza "odvody") jsou potom jen třešničkou na dortu.

  Za tím účelem Rusové cíleně vypouštějí silácké řeči takových strašáků do zelí, jakými jsou Dugin a spol., nebo různé světoborně převratné analýzy o hybridních válkách.

  Ve světle výše uvedeného potom není od věci ani tvrzení, že paní autorka ruským cílům ve skutečnosti vydatně napomáhá, byť nevědomky.

 • Radim
  21:38 10.05.2015

  Pane Todomach, opět a zase uhýbate před jasně položenou otázkou stylem, oni zase bijou černochy.

  Takže, specielně tedy pro Vás pane Todomachu, položím tu stejnou otázku znova.

  Co se týče těch různých náckovských skupin, ty ruské mne nezajímají, ty nemají podporu z EU. Co mne však zajímá, jsou ty neonacistické skupiny z Ukrajiny, jejích členové již očividně obsadili důležité posty v silových složkách státu a policie.

  Jak je možné, že EU podporuje takovou vládu, které umožňuje těmto extrémistům takový vliv? Jak se stavíte k tomu, že USA trénují ukrajinskou Národní Gardu, která je většinově tvořena příslušníky Pravého sektoru, do něj rozpuštěné UNA UNSO, Tryzub atd? Jenom Vám připomenu, že členové těchto uskupení se netají svým antisemitismem.

 • fenri
  21:30 10.05.2015

  To Avocat: IMHO jako komunistů.
  Obecně jsem silně proti koncepci mind crimes.

Stránka 1 z 4