Provokatéři zakládají ohně, z nichž obviňují státníky

Foto: Marek Orbel / YouTube
PrintScreen FaceBooku Českoslovenští vojáci v záloze  / Facebook

Napůl cesty k občanské válce: I tak by se dal shrnout smysl vyjádření, který rádoby dojemně prezentuje na webových stránkách, sociální síti, a nyní i na videu šířeném YouTube, Ondřej Hrčiak - jeden ze zakladatelů iniciativy Českoslovenští vojáci v záloze proti válce plánované velením NATO. Současně je jedním z autorů memoranda, které hlásá odhodlání členů  "chopit se zbraní v případě, že se nám ve spolupráci se všemi lidmi dobré vůle nepodaří zastavit politiky". Iniciativa se tak snaží vyvolat dojem, že je nutné zřídit v naší zemi domobranu.

Oficiální a živelné vojenské zálohy

Iniciativa, která se na sociální síti Facebook oficiálně profiluje od 19. ledna letošního roku není sdružením Aktivních záloh Armády ČR zřízených na základě branného zákona: Členové AZ jsou součástí zálohy ozbrojených sil České republiky. Dobrovolně se ve svém volnu účastní výcviku a nasazeni a do akce mohou být poslání jen z rozhodnutí vlády: Nejčastěji při živelných pohromách, při zhoršení bezpečnostní situace by došlo k využití AZ například při ostraze objektů důležitých pro obranu státu.

Uskupení Českoslovenští vojáci v záloze je iniciativa, která se svým názvem hlásí nejen k federativnímu uspořádání bývalé ČSSR: Mnozí její členové otevřeně vyjadřují odhodlání plnit cíle a závazky Varšavské smlouvy, která byla po zániku NDR a rozpadu sovětského impéria 25. února 1991 na mimořádné schůzi Politického branného výboru v Budapešti rozpuštěna. Znepokojivé ale je, že se iniciativa snaží přenést idee paktu, v jehož rámci došlo v roce 1968 k okupaci Československa, do současné reality.

Odvolávají se přitom na složení přísahy z let totalitního režimu, případně let následujících, kdy se po absolvování základní vojenské služby skutečně stali vojáky v záloze. Účelově ale popírají skutečnost, že jakákoli vojenská přísaha je předpisem, který musí být naplňován v souladu s platnou Ústavou České republiky: Zákonem nejvyšší právní síly, jemuž jsou všechny právní normy a předpisy, tedy i všechny dosud složené vojenské přísahy, podřízeny.

Záměrně tak popírají samu podstatu jakéhokoli právního systému: Ten je vždy a všude organismem, z něhož nelze vyjmout a uplatňovat žádný zákon ani předpis - tudíž ani vojenskou přísahu - samostatně: Tudíž tak, aby byl uplatňován toliko sám o sobě.

Vznik Československa: Přísaha vojáka dnes a před 100 lety

Přísaha bez platné Ústavy neplatí

Bez součinnosti s dalšími právními normami nemůže být v rámci právního státu uplatňováno znění vojenské přísahy či pouhé její části, která do roku 1989 vojáky zavazovala "bránit socialistický řád proti každému nepříteli" nebo "bojovat po boku Sovětského svazu a ostatních socialistických zemí."  

Nejen rozpadem sovětského impéria, ale především změnou režimů a následně i nových právních závazků těchto zemí, pozbývá obrana socialismu smysl: Vynucovat plnění části obsahu dřívější přísahy násilnými akcemi by navíc mohlo být protiprávní. 

Přesto členové iniciativy Českoslovenští vojáci v záloze jak svými příspěvky na internetu, tak osobně v zmíněném videu, vyjadřují odhodlání dostát obsahu dřívějších přísah i se "zbraní v ruce" a zaklínají se povinností naplnit znění přísahy z doby socialismu.

Nejen zcela bez ohledu na stávající právní systém: Ale také na výsledky svobodných voleb do Parlamentu a Senátu České republiky a parlamentu Evropské unie, během kterých dala většina občanů důvěru politikům, které nyní chce tato iniciativa zastavit. 

Foto: Členové iniciativy jsou ochotni se v případě nutnosti chopit zbraní. / PrintScreen stránky Českoslovenští vojáci v záloze
Členové iniciativy jsou ochotni se v případě nutnosti chopit zbraní. / PrintScreen stránky Českoslovenští vojáci v záloze

Účelové zaměňování faktů

Představitel iniciativy Ondřej Hrčiak v natočeném videu tvrdí, že se politici snaží občany manipulovat. Ve skutečnosti ale svými proklamacemi manipuluje fakty sám: Nejdříve tvrzením, že politici usilují o změnu vojenské přísahy tak, aby mohla vláda poslat vojáky "do příštího amerického Vietnamu"

Nic takového z aktuálního, ale ani z navrhovaného znění vojenské přísahy, nevyplývá: Vojáci se v ní nadále zavazují k obraně vlasti. Naopak, v přísaze z doby socialismu (rok 1961), jejíž znění se iniciativa snaží vzkřísit, museli vojáci vyjádřit odhodlání bojovat po boku Sovětského svazu.

Obsah přísahy vojáků Armády České republiky navazuje na Ústavu České republiky, z níž vyplývají závazky státu k plnění mezinárodních smluv. Memorandum iniciativy tvrdí, že je Ústava země a Listina základních práv a svobod (technická poznámka: LZPS je součástí - druhým zákonem Ústavy ČR) je "překrucována" a "záměrně nedokonalá".

Neuvádí ale žádný konkrétní příklad, jakým způsobem se má falzifikace Ústavy dít a ani, kdo či jak obsah našeho zákona nejvyšší právní síly jakýmkoli způsoben "znehodnotil": Ústava byla přijata 16. 12. 1992 počtem 172 kladných hlasů ze 198 přítomných poslankyň a poslanců ČNR (16 hlasovalo proti a 10 se zdrželo).

Volání do zbraně

Přesto ústavní principy iniciativa nejen popírá, ale hodlá je svojí činností mařit: "Občane Schwarzenberku, občane Kalousku, občane Štětino a vy ostatní, co voláte po válce s Ruskou federací, neumíte si ani představit, jakou sílu jste proti sobě postavili," hřímá na facebookových stránkách iniciativy Hrčiak po proběhlém srazu na Palávě, který organizátoři svolali "na půl cesty" pro vojáky v záloze z České i Slovenské republiky.

Zde chtěli utvořit strukturu iniciativy a zejména dosáhnout, aby se "ujal velení" veterán podplukovník Marek Obrtel, který se nedávno s Jiřím Vyvadilem marně pokoušel organizovat blokády proti průjezdů Strykerů spojeneckých sil NATO.

Doktor Obrtel, který si v druhé polovině loňského roku po letech strávených ve službách armády a na zahraničních misích "zničehonic" uvědomil, že je NATO dle jeho vyjádření "zločinecká organizace", vrátil vyznamenání a odešel s výsluhou do civilu, se úkolu iniciativy zhostil se slovy, že "nesouhlasí se současným světovým řádem a nechce se hnát do bratrovražedných bojů".

Stát v čele skupiny, která otevřeně prohlašuje, že hodlá využít vojenských dovedností, jejíž členové se přihlašují na facebookové skupině jako u raportu celým jménem a hodností, přičemž memorandum se otevřeně hlásí k použití zbraní, Obrtelovi zjevně nevadí.

Europoslanec Jaromír Štětina, který je iniciativou označován za "válečného štváče" má stran obsahu webových stránek iniciativy jasno: "Publikovaný text má za cíl destabilizovat obrannou doktrínu České republiky, která vychází z toho, že jsme členy NATO. Ať chtěně či nechtěně, je "cybervýstřelem". Válka v cyberprostoru je součástí hybridní války, kterou začali Rusové. Jsme ve válce. Proto onen text nese všechny znaky zrádcovství", hodnotí Štětina obsahovou náplň webových stránek iniciativy.

To, že akce iniciativy staly součástí ruské propagandy, která na serveru Russia Insider otiskla přeložený text memoranda a zdůrazňuje, že českoslovenští záložníci nehodlají bojovat proti Rusku, Štětinova slova potvrzuje.

Branná povinnost se nemění: Mýty o přísaze a odvodech

Hledání nepřítele

Otázkou tedy zůstává, za jakým účelem byla vytvořena skupina, která má v záhlaví zdařilé logo evokující doby socialistické Československé armády a snaží se oslovit vojáky v záloze: Šířením výzvy, aby dali k dispozici svoje znalosti získané z vojenského výcviku organizaci, která otevřeně hlásí připravenost použít zbraně.

A to i přesto, že ozbrojené síly vytváří Česká republika a držení zbraní je naší zemi ošetřeno zákonem o zbraních. A zbrojní licence jak pro právnickou nebo fyzickou osobu nepovoluje shromažďovat arzenál zbraní, jejichž užití by mělo směřovat na skupinu obyvatel, ozbrojené složky ČR či představitele státu.

Vojáci v záloze sdružení v této iniciativě zdůrazňují, že nejsou v aktivní službě a nepodléhají tak armádnímu velení. Nicméně jsou (pochopitelně s výjimkou Slováků) občané České republiky, takže se na ně vztahuje branný zákon č. 585/2004 Sb.

V případě vyhlášení stavu ohrožení či válečného stavu by se na ně (ostatně jako v minulém režimu, k němuž upínají své závazky), vztahovalo plnění branné povinnosti v rámci věkové skupiny 18 - 60 let. Jejich tvrzení, že politici chtějí "nově odvádět i holky" je rovněž zkreslené: Branná povinnost pro ženy byla zavedena už v roce 2005 především proto, že Ústava zaručuje práva a povinnosti mužům i ženám stejně.

Kuriózně působí v rámci protestů iniciativy Hrnčiakův výkřik, že se politici rozhodli "odvádět osmnáctileté děti na válečná jatka": Návrh zákona, který v uplynulých týdnech směřoval do sněmovny, vůbec nepočítal s obnovou základní vojenské služby a ani s povoláváním na povinná cvičení. Návrh zřetelně uváděl, že obnovené odvody mají směřovat k dotazu, zda jsou mladí muži či ženy ochotni sloužit se zbraní v ruce.

Dlužno podotknout, že socialistickou přísahu, kterou Hrčiak a spol vyznávají jako katolíci Otčenáš, byli pod sankcí kriminálu nuceni složit takřka všichni mladí muži ve věku mezi 18 a 20 lety. A poté odcházeli na dva roky do kasáren. Vyjma vysokoškoláků, kteří museli nastoupit na jeden rok.

Provokace na hranici trestnosti

Přesto, že branný zákon č. 585/2004 vychází z dřívější úpravy, která platila po dlouhá desetiletí, je podle Hrčiaka nepřijatelný: "S vojáky orat nebudou. Je nejvyšší čas to zastavit a zastavit to dřív, než ten zákon projde," říká ve svém videu. (Hrčiak má patrně na mysli výše uvedené novely: Zmiňovaný zákon je platný deset let a tato země vždy branný zákon i brannou povinnost měla). Nebere tak vůbec v potaz znění článku 5 Ústavy ČR, podle kterého je "Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů."

Zákon nejvyšší právní síly ale není jedinou právní normou, s jejímž porušováním činnost iniciativy Českoslovenští vojáci v záloze koketuje. A je docela možné, že tak činí s úmyslem vzbudit pozornost politiků a médií.

A pokud by byl některý z jejich členů či skupina jako taková šetřena, zneužili by patrně představitelé toto šetření k propagandě, že je jim bráněno ve svobodě slova či shromažďování: Tedy, snažili by se poukazovat na práva, která jim dává Ústava s Listinou práv a svobod: Dokumenty, které oni sami označují za "překrucované" a "záměrně nedokonalé". 

Činnost iniciativy, která není v současné době vedena jako politická strana ani žádná jiná fyzická osoba, ale zcela veřejně se snaží vzbudit dojem, že je legální budovat ozbrojenou složkou nezávislou na státu, je totiž zcela jasnou provokací. A patrně i testem, kam až nechají orgány činné v trestním řízení aktivity této skupiny dojít.

Zcela bezohledně přitom zneužívá nevědomosti a naivity některých členů, kteří se zejména na facebookovou verzi skupiny přihlašují: Ti zde veřejně sdělují své osobní údaje, i kdysi získané hodnosti a dovednosti, aniž by uvážili, že se tak mohou podílet na páchání trestného činu. Ale i pro ně platí, že "neznalost zákona neomlouvá".

Porušování trestního zákoníku

Trestní sankce za trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci uvedené v trestním zákoníku č. 40/2009 Sb. přitom nejsou nikterak malé.

Ale ani jejich obsah by neměl staré záložníky překvapit: Proti rozvracení ústavního zřízení, územní celistvosti a obranyschopnosti země se vyhlášením zákonů naše země bránila vždy. A je to obvyklé v každé civilizované zemi, která má v úmyslu udržet chod státu a vzájemnou kontrolu složek státní moci bez vojenského nátlaku.

Pokud by se iniciativa pokusila "závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby něco konala, opominula nebo trpěla" (tedy se zbraněmi vyhrožovala, co se stane, pokud například poslanecká sněmovna přijme novelu branného zákona) mohla by naplnit znění zákona § 311 teroristického útoku, z jehož odstavce 1 je tato pasáž citována.

Čin je trestný i ve stádiu přípravy a dále zákon říká, že "Stejně bude potrestán, kdo jednáním uvedeným v odstavci 1 vyhrožuje, kdo k takovému jednání veřejně podněcuje, nebo kdo takové jednání, teroristu nebo člena teroristické skupiny finančně, materiálně nebo jinak podporuje." Spácháním trestného činu v rámci organizované skupiny se výše sankce zvyšuje.

Přisuzování vlastních činů jiným

Organizátoři iniciativy ale s největší pravděpodobností o riziku trestního stíhání vědí a jeho závažnost se už teď snaží v očích veřejnosti ospravedlnit údajnou snahou zažehnat válečný konflikt: Obviněním, že se představitelé naší země spolu se spojenci z NATO snaží zaútočit na Ruskou federaci na internetových stránkách vykřikují, že se musí vyzbrojit a napadnout politiky dříve, než tak učiní. 

To, že naše ani jiná vláda nemá motivaci zabírat území Ruská federace nebo zajímat její obyvatelstvo, ve svých výkřicích zcela opomíjejí a chovají se dle úsloví "Zloděj křičí chyťte zloděje". Nebo přesně jako představitelé státu, který zabere cizí území, ale obviňuje okolní státy, že na něj chtějí útočit. Stejně tak, že to bylo Rusko, které neoprávněně anektovalo území Krymu, přičemž ruský prezident veřejně přiznal, že příslušníci armády RF byli vysílání na ukrajinské území v rámci bojových akcí. 

Nerespektování mezinárodního. a potažmo ani vnitrostátního práva, členům iniciativy těžkou hlavu nedělá. Stejně jako popření principu dělby státní moci: To, že jsou její jednotlivé složky (zákonodárná, výkonná a soudní) záměrně oddělené, neslučitelné, nezávislé, samostatné, v rovnováze a navzájem si nezodpovídají a jen takto mohou být pilířem demokratického státu, má v úmyslu iniciativa Českoslovenští vojáci v záloze svým případným ozbrojeným zásahem nabourat.

Členové iniciativy svolávají na různých místech "poradní ohně" kde předkládají vojenské knížky, aniž by si uvědomili, že jejich nejdůležitějším osobní dokladem je občanský průkaz. Díky němu mají právo volit a pokud nejsou spokojeni se současným režimem či zněním Ústavy a členstvím v jakékoli mezinárodní organizaci, mohou projevit svoji vůli: Přivést svými hlasy do Poslanecké sněmovny a Senátu ČR takové množství zástupců, kteří by změnu ústavních zákonů prosadili.

Pokud ale hodlají namísto volebního práva užít násilí, pak jejich iniciativa vyvolá přesně to, proti čemu nyní údajně brojí: Bratrovražedný boj. Občanskou válku na území České republiky.

Nahlásit chybu v článku

Doporučte článek svým přátelům na sociálních sítích

Související články

Českem projede konvoj obrněných vozidel Stryker

Průjezd celkově 516 amerických vojáků v obrněných transportérech Stryker a doprovodných vozidlech ...

Občané České republiky vítají vojáky NATO a hlásí se k demokracii

Vyškov na Moravě byl jedním ze tří míst, kam včera dorazila kolona amerických vojáků vracejících ...

Začátek třetí světové války podle Michaila Chondarenoka

Co bude následovat, pokud se vojska NATO zapojí do konfliktu na východní Ukrajině? O takovém scénáři ...

Branná povinnost se nemění: Mýty o přísaze a odvodech

Vláda minulý měsíc schválila a předala parlamentu dva zákony z oblasti branné legislativy: Novelu ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Pro vizuální i informační zpřehlednění diskuze jsme od 4.9.2020 vytvořili sbalovací příspěvky. Viditelných bude vždy prvních 180 znaků. V případě zájmu si může čtenář zbytek textu v příspěvku rozbalit a poté zase sbalit.

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • J.Vraja
  00:22 26.08.2016

  Jejich názory a postoje mi připomínají rok 1933,kdy se jim podobní předchůdci,snažili v noci z 21. na 22. ledna 1933 v Svatoplukových kasárnách v Brně skutečnit pokus o jejich ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jejich názory a postoje mi připomínají rok 1933,kdy se jim podobní předchůdci,snažili v noci z 21. na 22. ledna 1933 v Svatoplukových kasárnách v Brně skutečnit pokus o jejich obsazení a zahájení ozbrojeného puče. Jak se ukázalo, za akcí stál bývalý nadporučík československé armády Ladislav Kobsinek, (byl z armády vyloučen s psychických důvodu). I on zaslal memorandum, tehdy již prezidentovi, panu Emilu Háchovi dne 5. září 1939,kde psal cituji „Nynější události a změny v politických poměrech ukázaly, že jsem vlastně i já v roce 1933 pracoval pro to, aby tyto změny nastaly.“ Stal se mimo jiné po obsazení republiky členem nechvalně známých Svatoplukových gard (od počátku roku 1941 dokonce velel druhému fašistickému pluku), obnovené Vlajky či obnovené Národní obce fašistické.Byl bych velice nerad,a by se má země dostala opět do područí RUSKA jak o tom tito pánové ve svém článku sní. No, říkají si "Českoslovenštívojáci v záloze",ale už neříkají koho zastupují,zda zájmy českých občanů,kteří si svolili ve svobodných volbách svou vládu,a nebo zde prezentují postoje a názory představitelů Kremllu.Holt už v létech 1935-1938 jsme zde též měli pátou kolonu Sudetoněmeckou stranu v čele KonrádemHenleinem.Uskupení Českoslovenští vojáci v záloze je iniciativa, která se svým názvem hlásí nejen k federativnímu uspořádání bývalé ČSSR.Mnozí její členové otevřeně vyjadřují odhodlání plnit cíle a závazky Varšavské smlouvy, která byla po zániku NDR a rozpadu sovětského impéria 25. února 1991 na mimořádné schůzi Politického branného výboru v Budapešti rozpuštěna. Znepokojivé ale je, že se iniciativa snaží přenést idee paktu, v jehož rámci došlo v roce 1968 k okupaci Československa, do současné reality.To, že akce iniciativy se staly součástí ruské propagandy, která na serveru Russia Insider otiskla přeložený text memoranda a zdůrazňuje, že českoslovenští záložníci nehodlají bojovat proti Rusku.No asi je to Putinova záloha proti NATO. Hoši chtějí dosáhnout našeho vystoupení z NATO a následně podrobení se Rusku. Děkuji nechci. Hoši nejsou vlastenci ale vlastizrádci. Ruští kolaboranti, kteří nás chtějí připoutat k Rusku.Vzhledem k tomu, že v Německu ve stejné době vznikla podobná iniciativa, která zase sdružuje bývalé vojáky NDR, půjde asi o věc, dotovanou kremelskými propagandisty.Soudruzi zakládají nové Lidové milice, a ruské korporace jim na to přisypaly do kapsy rublíky Nějak se nám pan Obrtel otočil na obrtlíku. Je zajímavé, že na dřívějších misích mu US. dolárky nesmrděly. Patrně z východu přišla lepší nabídka!!! No, podle oduševnělých obličejů těch zestárlých "záložáků" bych řekl, že je zde nějaký péesák dostávající kdysi opušťáky za vraždy "narušitelů" či politruk, lihový milicionář či nějaký člen PS VB, by se mezi nimi jistě našel. Stačí se podívat na odkazy na Facebooku.Obrtel a další vlastizrádci. Odevzdejte nejen vyznamenání, ale i výhody. Stydím se za to, že tihle budoucí zrádci mohou mít výhody veteránů-mezi které se též počítám.
  Ti lidé jsou k smíchu,stejně jako soudruh Hájek a iniciativa D.O.S.T. a další obskurní partičky. Sami za sebe,sami pro sebe,sami o sobě.Z části komunisti, z části hlupáci, z části pátá kolona, z části agenti KGB/FSB a zrádci.Místo kdákání měli přejít na druhou stranu.Brát výsluhy a nadávat dokáže každý KGBista.Holt soudruzi,pokud se vám v této republice nelíbí,máte možnost se přestěhovat do Vámi vysněné země-všech možností a nemožností do Ruska .
  Skrýt celý příspěvek

 • hrdyvojak
  00:20 22.11.2015

  Ahoj tak jak vidim su tady aj co šiknu sem a aj hnupi hahaha to co tady piše ten pisatel a haniiiiiii člověka tak co je on a co on vlastně je nikdo a taky lidi tady kecaju a pokat ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ahoj tak jak vidim su tady aj co šiknu sem a aj hnupi hahaha to co tady piše ten pisatel a haniiiiiii člověka tak co je on a co on vlastně je nikdo a taky lidi tady kecaju a pokat dojde k nečemu tak stahnu ocas a už ajje nevidíš,,,, tato zem je naša aj dyž sme rzděleny a je mě jedno esli chranim ženu a děti tady na morve a nebo kuusek hen vedle na slovensku ale budu a necham tam aj život aby sem nedošli miloš
  Skrýt celý příspěvek

 • Blake
  19:26 12.05.2015

  Radim, celkom na vas sedi prva veta v nazve clanku.

  https://yourlogicalfallacyis.c...

  Radim, celkom na vas sedi prva veta v nazve clanku.

  https://yourlogicalfallacyis.c...

 • Radim
  14:32 12.05.2015

  Správně, Todomachu, není nad to si někoho zaškatulkovat a tím se i vyhýbat odpovědi, viďte. Inu, u Vás je to předvídatelné, zatloukat, zatloukat, zatloukat, a když nejde zatloukat, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Správně, Todomachu, není nad to si někoho zaškatulkovat a tím se i vyhýbat odpovědi, viďte. Inu, u Vás je to předvídatelné, zatloukat, zatloukat, zatloukat, a když nejde zatloukat, tak ještě využijete nálepky jako levičák, komunista atd.

  Ale chápu, konspirace USA neprovádí, ty provádí pouze jen a Rusko. Jaký to vyrazně zaslepený pohled na svět...
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  14:24 12.05.2015

  Radime, měl byste asi trošku mírnit svůj agresivní tón a upustit od osobního obviňování. Možná jste podrážděný, neboť se cítíte jako osamocený bojovník proti „prolhaným a záludným“ ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Radime, měl byste asi trošku mírnit svůj agresivní tón a upustit od osobního obviňování. Možná jste podrážděný, neboť se cítíte jako osamocený bojovník proti „prolhaným a záludným“ Spojeným státům americkým, musím vás ale ujistit že zdaleka nejste osamocen, jste pokračovatelem silného politického proudu těch, kteří stejně jako vy odhalovali pravdu o USA a neváhali se jim postavit i se zbraní v ruce. Jmenujme alespoň ty nejznámější Adolf Hitler a celá jeho Třetí říše, včetně italských a japonských fašistů, celý tábor socialismu v čele s komunistickým Sovětským svazem a dnes pak celosvětové militantní islamistické hnutí, jež velkého Satana nenávidí minimálně stejně jako vy. Znovu vás ujišťuji, nejste první ani sám. Vas mnógo.
  Skrýt celý příspěvek

 • Radim
  13:17 12.05.2015

  https://twitter.com/wikileaks/...
  Michael Hastings contacted WikiLeaks lawyer Jennifer Robinson just a few hours before he died, saying that the FBI was ...
  Zobrazit celý příspěvek

  https://twitter.com/wikileaks/...
  Michael Hastings contacted WikiLeaks lawyer Jennifer Robinson just a few hours before he died, saying that the FBI was investigating him.
  Skrýt celý příspěvek

 • Radim
  13:14 12.05.2015

  Ano správně, taková obyčejná autonehoda. Asi taková nehoda jako u Webba.

  Je krásné Vás pozorovat jak se kroutíte a všemu co podle Vás není důvěryhodné, dáváte nálepku ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ano správně, taková obyčejná autonehoda. Asi taková nehoda jako u Webba.

  Je krásné Vás pozorovat jak se kroutíte a všemu co podle Vás není důvěryhodné, dáváte nálepku "konspirační teorie. Minimálně v případě CIA - Webb, konspirovala US vláda, kdo by taky nechal vynést na světlo světa, že samotný prezident byl zapleten do tohoto "drogového" prstence. A onen Hasting, ten byl v oné době ve spojení s právníkem Wikileaks, kterému se osobně svěřil, že se bojí o život.

  Ale chápu Vás, se svou kognitivní disonancí, je ten jednostzranný názor zcela pochopiteln USA špínu nedělají, tu dělá jenom Rusko....

  Ale postupujete pěkně, vždy si naleznete jednu věc na které se můžete vykrucovat, když Vám člověk vyvrátí nějakou Vaší lež, viz "Genocida v Kosovu"

  A koukám, jak jedou konsporační teorie proti Rusku. Tam se můžete Vy a Vám podobní ukonspirovat do bezvědomí.
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  12:59 12.05.2015

  to Radim: Nemáte úplnou pravdu, Michaela Hastingse zavraždili z jiného důvodu, chystal se totiž zveřejnit na půdě OSN, že za tím házením meteority po Rusku nestojí Bůh, ale jisté ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to Radim: Nemáte úplnou pravdu, Michaela Hastingse zavraždili z jiného důvodu, chystal se totiž zveřejnit na půdě OSN, že za tím házením meteority po Rusku nestojí Bůh, ale jisté kruhy blízké Bílému domu, všichni dobře víme které. Ne vážně - nevykládejte tady ty svoje konspirační nesmysly, zmíněný novinář nešťastně zahynul při autonehodě.
  Skrýt celý příspěvek

 • Radim
  10:37 12.05.2015

  Ano, to šlo vidět ta svoboda v USA, kdy government nechal odstřelit Garyho Webba, který přišel na svět s tím, že CIA řídila obchod s drogama na území USA, ze kterého následně ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ano, to šlo vidět ta svoboda v USA, kdy government nechal odstřelit Garyho Webba, který přišel na svět s tím, že CIA řídila obchod s drogama na území USA, ze kterého následně financovala aktivity jihoamerických eskader smrti. Jenom připomenu, že Gary Webb spáchal sebevraždu střelbou do hlavy. Pro jistotu se střelil do té hlavy 2x.

  Pak tady máme známéno novináře Michaela Hastingse, která zase chtěl vynést špínu na Obamovu administrativu kvůli lžím Líbyji. Jeho auto explodovalo jako v hollywoodském trháku.


  A ještě jednou k tomu Vašemu lhaní. Byl to samotný ICTY, který řekl, že Srbsko na Kosovu nepáchalo žádnou genocidu a ani jí neplánovalo. Vy jste pane vskutku jenom obyčejný lhář

  Kosovo assault 'was not genocide'
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/eur...

  Nějak ste se zase vykroutil z toho, že NATO podporovalo terroristickou organizaci UCK. A propo, kosovští Albánci už začínají s terrorem v Makedonii, asi za chvilku budete humanitárně bombardovat Skopje

  A s tou Srebrenicí to bude asi jako s tím Račakem, že, pane Todomach. Doporučil bych Vám si přečíst onen životopis finské patoložky Heleny Ranta. Je to velmi zajímavé čtení...
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  07:52 12.05.2015

  No ona hlavně debata má smysl s lidmi, kteří mají nějaké znalosti. V tomto případě o zbraních, technice historii. Z vás tady kromě urážek nikdy nic nevypadlo. Máte potřebu pindat ...
  Zobrazit celý příspěvek

  No ona hlavně debata má smysl s lidmi, kteří mají nějaké znalosti. V tomto případě o zbraních, technice historii. Z vás tady kromě urážek nikdy nic nevypadlo. Máte potřebu pindat do článku o ruských puškách, přitom ani nepoznáte zaměřovač, ani neznáte jejich historii a vývoj (viz radostné pokřiky, že NPZ je kopie Aimpointu a Eotechu, což je totální kravina). Zatleskat někomu, kdo se plete o století či o řád v rozpočtu atd. Vaše znalosti... Zaprudit, zasmrdět a zase táhnout zpět na novinky. to je váš styl.
  Skrýt celý příspěvek

 • misanex
  20:26 11.05.2015

  I kdyz kde se tady najednou vzala cirkev, to jsem teda nepochopil ani od trolla...

  I kdyz kde se tady najednou vzala cirkev, to jsem teda nepochopil ani od trolla...

 • misanex
  20:25 11.05.2015

  Mockrat diky za potvrzeni toho co pisu nema to cenu.

  Clovek vychazi z osobnich zkusenosti, ty mam vyrazne spatne s mnoha Rusy, cca 15ti muslimy, Cinan jen jeden. A proto to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Mockrat diky za potvrzeni toho co pisu nema to cenu.

  Clovek vychazi z osobnich zkusenosti, ty mam vyrazne spatne s mnoha Rusy, cca 15ti muslimy, Cinan jen jeden. A proto to nakonec nahazim do jednoho pytle, protoze 90% zkusenosti je katastrofa. Neco jako trollove vaseho typu, mozna fenri nebo Supreme nebo Sorge jsou super lidi, ale z pohledu zachovani si zdraveho rozumu je logicke zaradit do kategorie troll a ignorovat...
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  20:01 11.05.2015

  Misanexi, tak nějak marně přemýšlím, kdy jste napsal nějaký příspěvek k věci, s něčím ověřitelným, jiným, než vaše dojmy a emoce. Nic. Cintáte pod článek o puškách, ale víte o tom ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Misanexi, tak nějak marně přemýšlím, kdy jste napsal nějaký příspěvek k věci, s něčím ověřitelným, jiným, než vaše dojmy a emoce. Nic. Cintáte pod článek o puškách, ale víte o tom prd. Argumenty nemáte faktické žádné, ale víte, s kým nemá cenu diskutovat. Tleskáte lidem, o si pletou století nebo řády v rozpočtech, ale sám víte prd. Jste tu prostě jen jako fanoušek, vlajkonoš.
  Skrýt celý příspěvek

 • Sorge-227
  19:54 11.05.2015

  misanex:
  Preco Vam vadi rus, cinan, muslim? Pretoze neviete vobec nic. Neviete pochopit a respektovat inu kulturu. Chyba je urcite na Vasej strane. Urazat viete.

  Karikaturi ...
  Zobrazit celý příspěvek

  misanex:
  Preco Vam vadi rus, cinan, muslim? Pretoze neviete vobec nic. Neviete pochopit a respektovat inu kulturu. Chyba je urcite na Vasej strane. Urazat viete.

  Karikaturi mohameda su provokacie a urazky ludi. Ste rovnaky ako ti co strielali v Parizi - extremista a fanatik svojho presvedcenia. Iny nazor neuznavate. Hlavne ze branite zapadne hodnoty a pouzivate tie metody ktore odsudzujete.
  Cim je cirkev tak uzasna. 2000 let iba vrazdia, lupia, znasilnuju, zotrocuju. S ucenim Jezise Krista to nema vobec nic spolocne. Muslimovia, krestania a zidia maju spolocneho a jedineho boha. Vcom je zapad taky lepsi? Najlepsie je ignorovat Vas.
  Skrýt celý příspěvek

 • misanex
  19:27 11.05.2015

  ja jsem dosel k tomu, ze je dobre napsat co clovek chce rict, aby si to lidi s tak nejak normalnim videnim sveta (to normalni je umyslne, proste muj svetonazor rika, ze NATO, EU a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  ja jsem dosel k tomu, ze je dobre napsat co clovek chce rict, aby si to lidi s tak nejak normalnim videnim sveta (to normalni je umyslne, proste muj svetonazor rika, ze NATO, EU a USA jsou plne chyb, ale 100000x lepsi nez Rus, muslim a Cinan) precetli a doplnili, ale s fenrim a spol nema sebemensi cenu diskutovat.
  To ze proste odmitaji videt, kde je zlo, relativizuji vsechno co se da, chytaji za slovicka atd. nema smysl resit.
  Podle me je dobre to ignorovat, nad timhle se neda nijak argumentovat, protoze to zadnou argumentaci neakceptuje. To je jako diskutovat se Svedky Jehovovy nebo s muslimem o karikaturach jednoho cloveka s pedofilnimi sklony... Nema to smysl.
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  19:01 11.05.2015

  to Blake:

  Blava je běžný výraz používaný v ČR pro Bratislavu, zkracujeme to tak. Je to slangový výraz.

  to Blake:

  Blava je běžný výraz používaný v ČR pro Bratislavu, zkracujeme to tak. Je to slangový výraz.

 • fenri
  18:14 11.05.2015

  V tom případě se (opět) ptám, kde je ta časová hranice, kdy zabíjení je ještě celkem fajn a kdy už ne. Vyvražďování v 13. (ne dvanáctém) je ještě OK, vyvražďování po celý středověk ...
  Zobrazit celý příspěvek

  V tom případě se (opět) ptám, kde je ta časová hranice, kdy zabíjení je ještě celkem fajn a kdy už ne. Vyvražďování v 13. (ne dvanáctém) je ještě OK, vyvražďování po celý středověk a začátek novověku je ještě OK. Zlom je asi 1783, že? Pak už musí nastoupit dodržování lidských práv, protože Rusové se ze suroviny pro "sklizeň stepí" mění ve vítěze. Britské, Spanělské, Německé, Americké... koncentráky jsou celkem OK, ty ruské jsou fuj.
  Prostě Tataři 500let vyvražďovali a terorizovali. Pak se spojili s nepřítelem. Lze se divit, že je potkal osud Dudetských Němců?
  Skrýt celý příspěvek

 • D.i.p
  18:11 11.05.2015

  Jura99: Pletete si svobodný obchod s hospodářskou pomocí v rámci RVHP (jejíž obdoba teď vzníká v EU).
  Obchod s Ruskem zanedbatelný rozhodně není a má (nebo by měl, kdyby nebyli na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jura99: Pletete si svobodný obchod s hospodářskou pomocí v rámci RVHP (jejíž obdoba teď vzníká v EU).
  Obchod s Ruskem zanedbatelný rozhodně není a má (nebo by měl, kdyby nebyli na obou stranách voli) velký potenciál do budoucna. Na rozdíl od evropského západního trhu, který se potýká se stagnací a nelze u něj očekávat nějaké významné zvýšení poptávky.
  Skrýt celý příspěvek

 • Sorge-227
  18:10 11.05.2015

  Jura99:
  Mate pravdu.

  Jura99:
  Mate pravdu.

 • Jura99
  17:38 11.05.2015

  fenri: však dobře víte, že slovem "legrační" jsem označil vaše přirovnání k událostem ze 12.století, kdy lidský život neměl žádnou cenu nikde na světě.

  Sorge-227: nejen od pana ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri: však dobře víte, že slovem "legrační" jsem označil vaše přirovnání k událostem ze 12.století, kdy lidský život neměl žádnou cenu nikde na světě.

  Sorge-227: nejen od pana fenriho, ale i argumenty od vás mi začínají připadat legrační. Hot-dogové USA jsou v délce dožití 33. na světě (připomínám Rusko 130) a kvalita života? Divné, že třeba do Ruska se nejezdí na brigády, na babysitting nebo studovat, tak jako do USA. Nejspíš by to byl hrozný zážitek, ocitnout se na babysitru někde na ruské vesnici, nemluvě o tom, že brigádník by nepochybně očekával měsíční mzdu, kterou ruský vesničan vydělá za rok.
  Od Ruska žádnou ekonomickou pomoc nečekáme, v minulosti nás Rusko jen peníze a majetek stálo. Myslel jsem to tak, že jako obchodní partner je pro nás Rusko poměrně daleko v pořadí, takže ztráta ruského trhu po sankcích v průměru nejde vůbec poznat.
  Skrýt celý příspěvek

 • Blake
  16:46 11.05.2015

  daxik, neberte si to osobne, ale... Blava je potok pri Trnave

  V kazdom pripade tiez som pohorseny takymito spolkami, To, co robia slobodny vysielac a zem a vek je nechutne, ale ...
  Zobrazit celý příspěvek

  daxik, neberte si to osobne, ale... Blava je potok pri Trnave

  V kazdom pripade tiez som pohorseny takymito spolkami, To, co robia slobodny vysielac a zem a vek je nechutne, ale maju jasnu cielovu skupinu. Clanok p. Zelenej, pod ktorym diskutujeme je podla mojho nazoru (podobne sa vyjadril myslim fenri nizsie) dobre mieneny a aj miereny - na tu istu skupinu, ako rozne rozvracacske organizacie, ale kontraproduktivny.

  Na jednej strane chapem nutnost objasnit pravne predpisy a priviest niektorych k zamysleniu sa, ci jeho cinnost prekracuje hranice slobody slova, resp. ci sa dostava na uroven zneuzivania slobody slova na rozstvavanie a rozosievanie nenavisti.

  Otazka ale je, ci to pomaha. Frustrovany clovek, ktory odmietne propagandu strany, ktora je momentalne v jeho krajine vplyvnejsia podlahne propagande strany druhej a vsetko spojene so stranou prvou si spoji so zlou emociou a ak sa citi akcne, zacne aktivne rozsirovat tu pravdu, co odhalil, aka je povodna strana zla a aka je ta nova spasitelska (idem do extremov, ale popisuje to princip).

  Ak by sa to povedzme kvoli nejakej slabej chvilke stalo racionalnemu a inteligentnemu cloveku, po pripomenuti zakonu by teoreticky mal prehodnotit svoju aktivitu, pretoze by pochopoil, ze rozvracanie, nech je akokolvek atraktivne, neprinesie ziadnu okamzitu zmenu k lepsiemu a to je to, co frustrovany clovek hlada (tu je to zas opacne, v extremnom pripade by okamzity prevrat zmenu k lepsiemu priniest mohol, ale my sa v takom nenachadzame).

  No a problem je v tom, ze vacsina frustrovanych nie je dost inteligentnych, alebo racionalnych na to, aby pomocou logickej dedukcie prisli na to, ze rozvracanie nie je riesenie, resp. ich frustracia (emocia) zatienuje ich racionalne uvazovanie. A tou emociou moze byt cokolvek. Moze to byt frustracia z vlastneho neuspechu, neschopnosti sa uplatnit v aktualnom systeme, frustracia zo svetovej situacie, z hladu africkych deti, z teroristov, z miestnej politiky... Isty kanadsky obcan dokonca predaval GRU statne tajomstva a odovodnil to tym, ze ho podvadzala zena.

  Tu sa naskyta otazka: pomoze, ak takto naladenemu psychicky slabsiemu cloveku predlozime zakon, nad ktorym keby sa racionalne zamyslel, prehodnotil by svoje uvazovanie?

  Nemyslim.

  A ludia, ktori racionalne uvazuju vacsinou nepotrebuju pocut znenie zakona.
  Skrýt celý příspěvek

 • Sorge-227
  16:36 11.05.2015

  Jura99:
  A kolko diktatorov vytvorili, obcianske vojny. Je Rusko demokraticky stat alebo diktatura? Ja uz sa neorientujem. Aby som vedel. Potrebujem vediet odborny nazor. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jura99:
  A kolko diktatorov vytvorili, obcianske vojny. Je Rusko demokraticky stat alebo diktatura? Ja uz sa neorientujem. Aby som vedel. Potrebujem vediet odborny nazor.

  Statistika je pekna vec, ale nenakrmi nas. Ze porodnost podporuju iba totalitne staty? Podla mna iba rozumne staty. Ako sa podporuje delka doziti? Hot-dogami? Lepsie by bolo podporovat kvalitu zivota nez dlzku zivota. Preco by nam malo Rusko ekonomicky pomoct?
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  15:46 11.05.2015

  daxik: Mluvíte mi z duše. Jeden Glum vedle druhého.

  daxik: Mluvíte mi z duše. Jeden Glum vedle druhého.

 • daxik
  14:27 11.05.2015

  Hybridná vojna. U nás majú tiež svojich ľudí. Rostas (a jeho referendum o vystúpení z NATO), Huďo, Lichtner, Švec a SHO, Slobodný vysielač. Čarnogurský (!!!!!!)

  Len chcem ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Hybridná vojna. U nás majú tiež svojich ľudí. Rostas (a jeho referendum o vystúpení z NATO), Huďo, Lichtner, Švec a SHO, Slobodný vysielač. Čarnogurský (!!!!!!)

  Len chcem podotknúť ako, podľa mňa úmyselne používajú rétoriku a verbujú ľudí spôsobom, aby navodili dojem, že bojujú proti nejakému fiktívnemu utláčaniu, cenzúre, či porušovaniu ľudských práv, ako to robil minulý režim.

  Názov konšpirátorského plátku Slobodný vysielač dehonestuje odkaz Slobodného vysielača, ktorý pôsobil v časoch SNP. Čarnogurský ako TOP disident a organizátor sviečkovej manifestácie v Blave je zrazu bojovník proti "teroristickému NATO", nvm čo robí SIS, ale ak on nie je na výplatnej listine FSB, tak nikto na Slovensku nie je. Navyše je signatárom Charty 2015, opäť snaha spojiť ju s Chartou 77. Z tejto symboliky a snahy rusofilov mi je dosť zle, lebo poľliapávajú odkaz minulosti.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  14:17 11.05.2015

  To Jura99: hmm, tak vyhlazení původního obyvatelstva je jednou legrační, jindy je odsun (jakkoli krutý) zvěrstvo. Juro, vaše měřítka a morálka jsou neobyčejně pružné a ohebné.

  To Jura99: hmm, tak vyhlazení původního obyvatelstva je jednou legrační, jindy je odsun (jakkoli krutý) zvěrstvo. Juro, vaše měřítka a morálka jsou neobyčejně pružné a ohebné.

 • Jura99
  14:13 11.05.2015

  Sorge-227: když tak nám připomeňte, kdo z protivníků USA za posledních 70let nebyl diktátor nebo totalitní vůdce? Přemýšlím, ale žádný mě nenapadá. Nic na tom nemění fakt, že ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Sorge-227: když tak nám připomeňte, kdo z protivníků USA za posledních 70let nebyl diktátor nebo totalitní vůdce? Přemýšlím, ale žádný mě nenapadá. Nic na tom nemění fakt, že někteří obyvatelé neumí se svobodou žít a bez "tvrdého" diktátora se jejich země obrací do chaosu. To není vina USA. Jinak Rusko nám ekonomicky nijak nepomůže, vzájemný obchod byl i před sankcemi zanedbatelný. Rusko údajně podporuje porodnost (to dělaly všechny totalitní státy), ale nezapomíná na "podporu" délky dožití? Mají jednu z nejkratších ze států, které o sobě tvrdí, že jsou civilizované (jsou na 130.místě na světě, ČR 45., SR 58.) společnost jim v žebříčku dělají státy jako Bhútán nebo Papua Nová Guinea.
  fenri: Krymští Tataři osídlili Krym ve 12. století, to zas přijde legrační mě, pokud tvrdíte, že vyhladili původní obyvatelstvo. Turkické kmeny byly samozřejmě kruté, ale ani naši husité, o 2.století později, nepatřili mezi lidumily.
  Skrýt celý příspěvek

 • Sorge-227
  13:12 11.05.2015

  Je to uz trapne, to vase spatne Rusko a dobre USA. Velka demokracia ktora vrazdi po celom svete. Ked sa niekto chce branit uz je diktator, fasista. Povinost kazdeho obcana je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Je to uz trapne, to vase spatne Rusko a dobre USA. Velka demokracia ktora vrazdi po celom svete. Ked sa niekto chce branit uz je diktator, fasista. Povinost kazdeho obcana je utiect pred vojnou a nie umierat za hovodiny. Ze vlastenecke je bojovat za svoju zem? To su take bludy. Cesko bude dodavat zbrane Ukrajine? Ake zbrane? Ceska republika ma vo vyzbroji iba historicke. Rusko sa citi ohrozene. Nikto to nechce pochopit. Ale budeme drazdit hada bosou nohou. Politika Ceske a Slovenske republiky nesmeruje na zapad ale do r..i. Ruska federacia je demokraticky stat, ktory ma zaujem obchodovat. Rusko zacne dodavat plyn Cine a na culu europu sa ... Cesko a Slovensko su tak chudobne, zadlzene, maju vysoku nezamestnanost. Mame tu obrovske socialne problemi. Stale chceme vychovavat a poucovat Rusko. Rusko si buduje armadu, obnovuje infrastrukturu, potporuje porodnost a co u nas?
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  12:35 11.05.2015

  Jura99: přijde mi legrační, ignorovat to, že Tataři přišli na Krym násilně, vyhladili (komplet) místní obyvatele a pak se rozčilovat, že se k nim Rusové (kteří byli Tatary (spolu s ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jura99: přijde mi legrační, ignorovat to, že Tataři přišli na Krym násilně, vyhladili (komplet) místní obyvatele a pak se rozčilovat, že se k nim Rusové (kteří byli Tatary (spolu s protoUkrajinci) zotročování a genocidování cca 500let) nechovali hezky. Kdyby se Rusové chovali k Tatarům, jako Tataři k Rusům, jsou Krymští (a další) Tataři jen položkou v seznamu zaniklých etnik). Tataři mají vlastní republiku v rámci RF, svého prezidenta. Mají více práv, autonomie, než sudetští Němci. Dejte si na jednu stranu počet Rusů Kozáků, Ukrajinců zabitých Tatary, na druhou počet Tatarů zabitých Rusy a pak suďte. Krymští Tataři kolaborovali prakticky komplet.
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  12:02 11.05.2015

  to Luky:

  Stačilo mi kouknout na titulek a prvních pár odstavců. Je známou pravdou, že americké univerzity jsou ovládané (bez pejorativního významu) lidmi spíše levicového a k ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to Luky:

  Stačilo mi kouknout na titulek a prvních pár odstavců. Je známou pravdou, že americké univerzity jsou ovládané (bez pejorativního významu) lidmi spíše levicového a k americkým hodnotám kritického názoru. Je to přímo fenomén. Jsou to vzdělaní, inteligentní a často i dobře situovaní lidé, přesto nikdy nekandidují ani se nepouštějí do reálné politiky, jakoby sebekriticky tušili, že jejich umělý univerzitní svět nemá s tím reálným zase až tak mnoho společného. Najdete o tom hodně článků. A je to tak nejen na amerických univerzitách, po 11.9. například významní britští profesoři dali najevo také protiamerické postoje, až jim za to jejich americké protějšky spílaly. Na západních školách je intelektuální svoboda skutečná a nikoho to nepohoršuje. Jsou to často intelektuálové typu, jako je třeba náš profesor Václav Bělohradský. Ten by se vám líbil ještě víc než kluci z Princetonu. Možná už i líbí.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  11:37 11.05.2015

  fenri: každé srovnání kulhá, stejně tak kulhá vaše srovnávaní odsunu Němců s vysídlením krymských Tatarů. Sudetští Němci získali v roce 1938 právo na sebeurčení, "posvěcené" v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri: každé srovnání kulhá, stejně tak kulhá vaše srovnávaní odsunu Němců s vysídlením krymských Tatarů. Sudetští Němci získali v roce 1938 právo na sebeurčení, "posvěcené" v Mnichově a nakonec i odsouhlasené od ČSR. Přesto jim to bylo málo a účastnili se na likvidaci zbytku Č-SR i perzekuci obyvatel Protektorátu. Nakonec i účastníci mnichovské smlouvy uznali, že smlouva přestala platit a poválečný odsun Němců, opět posvěcený Spojenci, byl legální.
  Proti tomu Tataři žádné uplatnění práva na sebeurčení nedostali a za války se někteří z nich přiklonili k Němcům, kteří vyhnali jejich ruské utlačovatele. To je celkem logický krok, podobný motivacím Pobalťanů nebo Finů. Po válce se Stalin nikoho na nic neptal a Tatary prostě částečně pobil a částečně vysídlil. Rusové se na Krymu prostě chovali jako dobyvatel, který obsadil území.
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  11:34 11.05.2015

  to Todomatch:
  bohužel s USA to moc dobře nevypadá:
  http://www.washingtontimes.com...

  Navíc ještě v rámci změn ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to Todomatch:
  bohužel s USA to moc dobře nevypadá:
  http://www.washingtontimes.com...

  Navíc ještě v rámci změn po jedenáctém září hrozí postihy za kladení naprosto logických otázek. Pokud lidé trochu zatlačí, mohlo by být obnovené vyšetřování těchto "zakázaných" událostí předmětem předvolebního boje. Pokud oligarchie dovolí....
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  11:20 11.05.2015

  to Radim:

  Na západě a v USA je spousta lidí, kteří kritizují USA. Je to tam normální, nehrozí jim, že je za to někdo odpráskne jako Němcova. V Rusku už se kritizovat nesmí, mají ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to Radim:

  Na západě a v USA je spousta lidí, kteří kritizují USA. Je to tam normální, nehrozí jim, že je za to někdo odpráskne jako Němcova. V Rusku už se kritizovat nesmí, mají na to zákony. To že jste objevil někoho, jehož názory se shodují s těmi vašimi, má být nějaký zdrcující důkaz "vaší pravdy"? Ne to jen potvrzuje, že i v USA a jinde žije spousta Radimů. Mám vám poslat odkazy na záplavu komentářů amerických autorů, které váš názor nepotvrzují? Bude jich víc. A jaké lži máte na mysli ohledně Kosova? Bombardování NATO prostě zastavilo srbskou armádu a skončilo vyhánění Kosovských Albánců. Posíláte mě za Srby, tak vy si zajeďte třeba do Srebrenice a řekněte místním, že genocida nebyla páchána na nich ale na Srbech. A vemte si dvě tři náplasti a nějakou tinkturu. A ne abyste mi k Srebrenici poslal jako důkaz, že nějaký expert říká, že to tak nebylo. Třeba expert na diety Rajko Doleček.
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  11:13 11.05.2015

  kupte si lepší monitor :)

  kupte si lepší monitor :)

 • Beld
  10:49 11.05.2015

  Jsem rad , ze autorka clanek po me namitce alespon trosku upravila . Ted uz se s tim da souhlasit .

  Z prispevků hezky vyplývá jeden z problemu chapani u velke casti nejen ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jsem rad , ze autorka clanek po me namitce alespon trosku upravila . Ted uz se s tim da souhlasit .

  Z prispevků hezky vyplývá jeden z problemu chapani u velke casti nejen ceskeho obyvatelstva . Kdo neni s nami je proti nam a svet je cerny\bily . Ja "bohuzel" vsude vidim jen ruzne odstniny sedi . :(
  Skrýt celý příspěvek

 • Radim
  10:44 11.05.2015

  A to nemluvím o těch vyložených lžích, které ste prezentoval ve svém komentáři ohledně genocidy na Kosovu poli. Zajeďte tam a zkuste těm zbývajicím Srbům, pokud tam někteří zůstali ...
  Zobrazit celý příspěvek

  A to nemluvím o těch vyložených lžích, které ste prezentoval ve svém komentáři ohledně genocidy na Kosovu poli. Zajeďte tam a zkuste těm zbývajicím Srbům, pokud tam někteří zůstali říci, že genocida tam skončila se zásahem NATO. Já jsem možná troll, ale Vy Pane, Vy jste lhář par excellance.
  Skrýt celý příspěvek

 • Radim
  10:28 11.05.2015

  Ano troll, jak jednoduché v dnešní době. Možná si skutečně zkuste poslechnout Friedmana, ale asi to taky bude ruský troll, stejně jako Scheuer bude ruský troll. Pro Vás je troll ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ano troll, jak jednoduché v dnešní době. Možná si skutečně zkuste poslechnout Friedmana, ale asi to taky bude ruský troll, stejně jako Scheuer bude ruský troll. Pro Vás je troll naprosto každý, kdo poukáže na USA. Jak jednoduché vnímání světa. Rusko zlo, USA dobro mír a prosperita. Ne ne chlapče, takhle to na světě nechodí...


  Já své argumenty aspoň dokážu podložit slovy expertů, Vy jste Vaše argumenty nepodložil ničím, takže trollem jste spíše Vy
  Skrýt celý příspěvek

 • D.i.p
  09:29 11.05.2015

  Já bych z Ukrajiny USA moc nevinil. Jim už se nechtělo ani do Libye. Podle mě je to spíš dílem komplexu méněcennosti některých západních států Evropy. Politiků a pár dalších je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Já bych z Ukrajiny USA moc nevinil. Jim už se nechtělo ani do Libye. Podle mě je to spíš dílem komplexu méněcennosti některých západních států Evropy. Politiků a pár dalších je podporujících hlupáků, co každý ráno potřebují onanovat nad tím, že jsou součástí světové velmoci.
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  01:54 11.05.2015

  to Radim:

  Aha, takže přece jenom troll ...

  to Radim:

  Aha, takže přece jenom troll ...

 • Radim
  00:38 11.05.2015

  Pane Todomachu, tak to si nějak utíráte zádeli mezinárodního prává, ne? Buď je země ve válečném stavu a je tedy napadena, nebo ve válečném stavu není a žádné napadení se nekoná. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pane Todomachu, tak to si nějak utíráte zádeli mezinárodního prává, ne? Buď je země ve válečném stavu a je tedy napadena, nebo ve válečném stavu není a žádné napadení se nekoná.

  Vy musíte echt politruk. Víte chlape, Já být obyvatel východu Ukrajiny a vidět ten bordel na Majdanu a po něm, kdy se do vlády díky západu dostane druhý největší mafián oligarcha Poroshenko, který si pozve neonácky z Pravého sektoru a další do Národní gardy, tak taky vezmu zbraň do ruky a budu sepík

  Úplně vypouštíte z hlavy myšlenku toho, že za krizí na Ukrajině stojí USA kvůli svým zájmům. I když se tak už vyjádřilo mnoho expertů, tak se to stále nebere v úvahu. Když Barack Obama při svém projevu Unii ve Westpointu mluvil o tom, že USA si vyhrazují právo na použití síly po celém pro zajištění svých ekonomických zájmů, tak nikde nezvedl ani vička.

  Opět Vás odkážu na George Friedmadna ze STRATFORu a jeho projev při zasedání Chicágského koncilu pro zahraniční záležitosti. A bohužel toho člověka nemůžete označit za proruského propagandistu atd.

  Ostatně, jaký zájem by měl Putin na tom, aby zničil tak dlouhou dobu budované vztahy s EU? Jaký zájem by mělo dnes totálně kapitalistické Rusko na tom, aby se kvůli ukrajinským oligarchům zbavilo evropských trhů? Žádný. Vždyť to vůbec nedává logiku.


  V poslední části lžete. V Kosovu se po zásahu NATO rozběhla obrovská etnická čista, kde bylo násilně vysídleno přes 200.000 Srbů.mnoho znich bylo brutálně povražděno UCK

  Ohledně Líbye, tam jako první volaly k zásahu USA, bohužel kongres neposvětil zásah v Líbyji, tak to hodil na své partnery z NATO - Francie, Itálie a hlavně Saudské Arábie a dalších zemí v zálivu. První protestující v Benghází, byli neznámí lidé z černými prapory Al-Qaedy a podle zadržených osob spousta zahraničních "protestujících". Opět ze zemí jako SA, Katar, Jordánsko. A hlavně Turecko

  Stejný scénář v Sýrii, kde počet zahraničních kombatantů dělá 90%. Proti syrskému režimu se staví pouhých 10% syřanů. Finance opět prokazetelně tečou opozici ze zahraničních zdrojů viz články ve Financial Times - Qatar bankrolls syrian opposition. A přitom bylo vidět miliońové pro assadovské demonstrace i v baště "rebelů" Aleppu

  Kdyby USA, Katar, Saudská Arábie, Jordánsko a spol neposílaly zbraně, necvičili kombatanty, nefinancovali kombatanty, tak je Sýrie Sýrií, krásným, klidným sekulárním státem a né rejdištěm wahhabi fanatiků

  Ty Vaše lži už odhalila zpravodajka Serena Shim, která byla bohužel zavražděna. Napsala několik velmi kvalitních článků o propojení ISIL a Turecka, člena NATO.

  Kolik zbraní naposílala CIA "opozici" v Sýrii, co? Už to budou pomalu tuny. Když však posílá zbraně opozici Rusko, je to zlé.
  Jenom Vám připomenu, že ta opozice vydává celkem pravidelná prohlášení, že zase a znova jich většina přechází pod křídla IS.

  Můžeme zmínit například radikály z hnutí Hazzm, kteří dostali BGM 72 TOW z USA a následně "přeběhli" k IS.

  A to je přesně to, o čem mluví Michael Scheuer, a pokud jste z armády, tak si ho skutečně počtěte. To je chlápek, co měl na starost výslechy a zpracování informací od zadržených členů Al-Kajdy.

  Už přes 50 let dělá západ bordel v muslimském světě pod rouškou demokracie a to je přesně ten problém, co způsobuje terrorismus na západě. To jsou slova Scheuera, né nějakého Todomacha na diskuzi
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  23:49 10.05.2015

  to Radim:

  Ano je velmi pravděpodobné, že naše země dříve či později navzdory hrozbám Ruska, dodá Ukrajině zbraně pro její obranu. Ukrajina totiž nikoho nenapadla, Ukrajina byla ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to Radim:

  Ano je velmi pravděpodobné, že naše země dříve či později navzdory hrozbám Ruska, dodá Ukrajině zbraně pro její obranu. Ukrajina totiž nikoho nenapadla, Ukrajina byla napadena a brání se. Podobně jako na Krymu je to skrytá ruská operace, kdy se ruští představitelé dušují, že jejich vojáci tam nejsou. Naše země možná dodá zbraně Ukrajině - nikoliv však neonacistům. Že se zbraně dostanou i do rukou takových jedinců je samozřejmě možné. Ovšem vláda USA, naše či reprezentace EU rozhodně nejedná s nějakými neonacistickými bojůvkami na Ukrajině, ale s ukrajinskou vládou. Ostatní souvislosti jsem vám vysvětlil myslím dostatečně.

  Proč Ukrajina nevyhlásí válečný stav? Protože se bojí, je slabá a nemá v nikom žádnou oporu. Kdyby vyhlásila válečný stav, musela by vyhlásit s kým tu válku vede a to by bylo pro ruské jestřáby jako rozkaz k velké pozemní operaci. Ukrajina je proti Rusku jako David proti Goliáši. Nemá nejmenší šanci se ubránit druhé či třetí nevetší armádě světa. Proto přešlapuje na místě a neví kudy kam. Protože jak píšete "Pokud by Rusák chtěl, tak se přes Ukrajinu převalí za týden." Na to si zase Rusko netroufne, protože ví, že to už by USA nestrpěly a rázem by se z ruského Goliáše stal lehce ohořelý David. Proto bude Rusko dlouhodobě Ukrajinu destabilizovat z vnějšku i zevnitř vojensky a samozřejmě ekonomicky - předražený plyn apod. Ukrajina bude zoufale volat o pomoc a nikdo ji přímo nepomůže, za což se bude civilizovaný svět jednou do morku kosti stydět. Současně bude Kreml doufat, že světové mínění se postupně unaví a přestane se o Ukrajinu zajímat. Rusko si může dovolit Ukrajinu vyčerpávat a dusit klidně 10 let. Je na politicích EU a USA zda odolají pokušení krátkodobého prospěchu a zachovají po stejnou dobu sankce vůči Rusku, aby si to dušeníčko a mučeníčko Rusko taky trošku užilo.

  Přístup k EU je věcí každé země - chce-li, může o něj zažádat a může ale nemusí ji být vyhověno. Pokud jde o NATO je to ještě složitější. Ani k jednomu nebyla Ukrajina nucena a už vůbec kvůli tomu nebyla vojensky napadena. Naopak Moskva si příklon k sobě samé na Ukrajině vynucuje vojensky a za neposlušnost ji trestá anexí Krymu a pokusem o uloupení dalších částí země na východě.

  Srovnání s Libyí, Sýrií či Kosovem je zmatečné. V Kosovu NATO ukončilo válku a genocidu klepnutím Srbska přes prsty - zásahem NATO genocida definitivně ustala. V Libyi západ zasáhl na základě žádosti Ligy Arabských států. Sýrie je naopak ukázka ruského řešení - pomocí veta se jim podařilo západu zabránit v zásahu a díky tomu se konflikt rozhořel ještě víc a trvá dodnes. Počet obětí se šplhá už k 250 tisícům. Trvání konfliktu navíc umožnilo vznik Islámského státu. Je neuvěřitelné, když čtu že by měl být V. Putin navržen na Nobelovu cenu míru za zabránění války v Sýrii. Zjevně si v Rusku pod pojmem „zastavení války“ představují něco zcela jiného než my v Evropě.
  Skrýt celý příspěvek

 • Radim
  23:11 10.05.2015

  Todomatch: obdivuji Vaši schopnost se pěkně z položené otázky vykecat. Umíte to dobře. Takže mohu i u nás v ČR očekávat, že naše armáda dá nějakým neonacistům sdruženým do nějakých ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch: obdivuji Vaši schopnost se pěkně z položené otázky vykecat. Umíte to dobře. Takže mohu i u nás v ČR očekávat, že naše armáda dá nějakým neonacistům sdruženým do nějakých bojových praporů zbraně? Skvělé. A EU to ještě posvětí...

  Ukrajina bojuje o záchranu své existence? Kde ste na to proboha přišel? A pokud je Ukrajina skutečně napadena, jak je potom možné, že Verkhovna rada dodnes nevyhlásila válečný stav? Pokud by Rusák chtěl, tak se přes Ukrajinu převalí za týden.

  "EU a západ obecně podporuje zachování Ukrajiny a její nezávislosti" co bylo potom to vyjednávání o přístupu k EU a NATO? To bylo zachování nezávislosti, kteréž mimo jiné, bylo zakotveno v Budapeštském memorandu, které bohužel neratifikovala ani jedna strana?

  Už by bylo záhodno si přiznat, že tam západ rozehrál stejně jako v Líbyi, Sýrii, Kosovu, smrtíci koktejl revoluce, dosadil tam skupinky svých mafiánů, kteří mají ještě problém s ostatníma mafiánama na Ukrajině, kteří mají mimo jiné také své bojové bataliony viz Kholomojsky a obyvatelstvo východu a Krymu se prostě rozhodlo utrhnout, když vidělo ten bordel. A Já se jim nedivím pane Todomach.
  A to sepíci ještě navrhovali federalizaci, ale Kyjev řekl ne a poslal zbraně východ zabíjet.

  A že jim pomáhá Rusko? Nu což, každému sepíkovi někdo pomáhá. Tak to ve světě chodí už pěknou řádku let. Tu Kosovo, tu Súdán, atd atd...
  Skrýt celý příspěvek

 • JardaBrum
  22:27 10.05.2015

  To Jura99: S Kosovem snad nemůžete být dál od pravdy. Jak vás tady sleduju jste tu jeden brouk Pytlík vedle druhého. Až na čestné výjimky.
  Máte rádi zdroje. Tak ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Jura99: S Kosovem snad nemůžete být dál od pravdy. Jak vás tady sleduju jste tu jeden brouk Pytlík vedle druhého. Až na čestné výjimky.
  Máte rádi zdroje. Tak prosím:
  http://m.youtube.com/watch?v=Q...
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  22:24 10.05.2015

  to Radim:
  Ukrajina je napadena zvenčí i zevnitř a musí se bránit. Povinnost bránit svou vlast má každý bez ohledu na své politické názory. Na obranu Ukrajiny musí narukovat každý ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to Radim:
  Ukrajina je napadena zvenčí i zevnitř a musí se bránit. Povinnost bránit svou vlast má každý bez ohledu na své politické názory. Na obranu Ukrajiny musí narukovat každý Ukrajinec, který je povolán, ať by byl osobního smyšlení neonacista, komunista, anarchista, pravoslavný či muslim. Ve věci obrany vlasti nelze činit výjimek. Ve chvíli kdy se Ukrajině proti ruskému kolosu nedostává materiální ani lidské síly, se nemůže zříci nikoho, kdo se na její obranu postaví. Tak jako na ruské straně po boku separatistů stojí pravoslavní Rusové i islamističtí Čečenci (jinak nesmiřitelní ideoví odpůrci), tak na ukrajinské straně stojí regulérní ukrajinská armáda tvořená Ukrajinci bez rozdílu přesvědčení i různé oddíly dobrovolníků od těch tvořených pravicovými extrémisty až po dobrovolníky bez podobných názorů. Ukrajina bojuje o záchranu své existence nebo alespoň územní celistvosti. EU a západ obecně podporuje zachování Ukrajiny a její nezávislosti a proto se jeho pomoc dostává i k těm částem ukrajinské obrany, které jsou tvořeny extrémisty. Není to nic neobvyklého i v boji proti Hitlerovi (jako hlavnímu zlu) podpořil západ v čele s USA komunistický Sovětský svaz, ačkoliv jinak komunismus striktně odmítal jako doktrínu zla a byl jeho odpůrcem. Tak i na Ukrajině nyní proti novodobému zlu ze strany Ruska podporuje západ i takové síly, které normálně nepodporuje a proti kterým v druhé světové bojoval. I tak jsou extrémistické síly pouze marginální součásti ukrajinského odporu. Pokud jde o zastoupení v politické oblasti země, už jsem vám psal že extrémistické strany u Ukrajinců ve volbách propadly.
  Skrýt celý příspěvek

 • Radim
  22:24 10.05.2015

  Jura99: Pro Vaši informaci, terroristický UÇK začala s provádením čistek na Kosovu a Metochiji jako prvá. Miloševičům režim začal reagovat až po té, co začínali hořet srbské ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jura99: Pro Vaši informaci, terroristický UÇK začala s provádením čistek na Kosovu a Metochiji jako prvá. Miloševičům režim začal reagovat až po té, co začínali hořet srbské pravoslavné kostely které na Kosovu a Metochiji stály po tisíce let. Ještě mohu připomenout, jak velitel mise OSCE, William Walker, tlačil na vyšetřovací týmy patologů kolem finské lékařky Heleny Ranta, aby tyto týmy obvinily Srbsko z páchání genocidy v Račaku a poskytly tak záminku pro bombardování Srbska. Co naplat, že se ukázalo, že oni mrtví měli na rukou stopy po povýstřelových splodinách.

  Ještě připomenu, že v době kdy si nejvyšší představitelé NATO, USA a EU podávali ruce s Hashimem Thacim, ten byl ve stejnou dobu na terrotistů, jakožto hlava známe organizace, která byla v té době na seznamu terroristických skupin UÇK.
  The Kosovo Liberation Army: Does Clinton Policy Support Group with Terror, Drug Ties?
  From 'Terrorists' to 'Partners'
  http://fas.org/irp/world/para/...

  Nepovídejte, nemají nárok na určení? Jakto, že takový nárok měli kosovští albánci, kteří už jsou v Albánii sebeurčení? Ostatně, Albánci byli také dosazení na Kosovo pole jugoslávským režimem, takže ta příměra se hodí perfektně. Máme tu velice podivně nastavené metry mezinárodního práva, že?
  A to nemluvím o tom, že v Albánii a Kosovu už se mluví o sloučení v jeden celek

  Jak sem tady napsal už jednou, rád to zopakuji a trochu poupravím, máte recht, že je to špatné přimeření ... Rusáci měli vykuchat pár Ukrajinců na díly a nějaké postřílet a naházet do hromadných hrobů a zbytek vyhnat z Krymu a nastěhovat se do jejich domů, teda do těch, co nevypálí. To ať je tam trochu nějaká úměra k tomu kosovskému osamostatnění.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  21:53 10.05.2015

  To Jura99: Rusové žili na Krymu v míře značné už dávno před válkou. Jednak není reálné, aby výstavba, posádka i správa hlavních ruských "jižních" námořních základen byla v rukou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Jura99: Rusové žili na Krymu v míře značné už dávno před válkou. Jednak není reálné, aby výstavba, posádka i správa hlavních ruských "jižních" námořních základen byla v rukou Tatarů, dále bych se opět odvolal na vynikající Mannsteinovy válečné paměti, kde se rozplývá nad přátelským (k Němcům) lidem Krymských Tatarů, žijících v horách Krymu (tedy nikoliv nížinách). Přestěhování Tatarů pak bylo zjevně průsečíkem historicky dané ruské averze k Tatarům, cobi okupantům a jejich kolaborace s Němci za války. Paralela s naším odsunem Němců nemalá...
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  21:46 10.05.2015

  Radim: Kosovo není zrovna moc dobrý příklad. Miloševič se rozhodl obrátit pro Srby nevýhodný národnostní poměr genocidou menšin. Tím si risknul, že pokud nevyhraje, bude mu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Radim: Kosovo není zrovna moc dobrý příklad. Miloševič se rozhodl obrátit pro Srby nevýhodný národnostní poměr genocidou menšin. Tím si risknul, že pokud nevyhraje, bude mu předložen účet. (podobně jako Němci si riskli rozpoutat válku a když nevyhráli, museli zaplatit mj. územím). Rusové vystěhovali Tatary poměrně nedávno (po 2sv. válce) a Krym dosídlili Rusy. Takto uměle přesazený "národ" nemá právo na sebeurčení. Obdobně nemají právo na sebeurčení Rusové v Pobaltí, kam se dostali jako okupanti, ve velkých počtech.
  Skrýt celý příspěvek

 • Muhaha
  21:42 10.05.2015

  to fenri:

  Víte, podle mě je hlavním cílem ruské propagandy, zaměřené na střední Evropu, to, aby ve společnosti začalo "přituhovat". Aby bojovníci (za svobodu/pravdu/vlast) ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to fenri:

  Víte, podle mě je hlavním cílem ruské propagandy, zaměřené na střední Evropu, to, aby ve společnosti začalo "přituhovat". Aby bojovníci (za svobodu/pravdu/vlast) zvýšili svoji bdělost, aby dennodenně do zblbnutí varovali, zveličovali a zastrašovali.

  Ve zkratce řečeno, aby zavládla hysterie (na obou stranách názorového spektra), od které bude jen krůček k tomu, aby se začaly tvořit seznamy a inscenovaly hony na čarodějnice ... a minimálně, aby alespoň zesílila nedůvěra mezi lidmi a rozdělení společnosti. Inkontinentní nápady politiků (viz. kauza "odvody") jsou potom jen třešničkou na dortu.

  Za tím účelem Rusové cíleně vypouštějí silácké řeči takových strašáků do zelí, jakými jsou Dugin a spol., nebo různé světoborně převratné analýzy o hybridních válkách.

  Ve světle výše uvedeného potom není od věci ani tvrzení, že paní autorka ruským cílům ve skutečnosti vydatně napomáhá, byť nevědomky.
  Skrýt celý příspěvek

 • Radim
  21:38 10.05.2015

  Pane Todomach, opět a zase uhýbate před jasně položenou otázkou stylem, oni zase bijou černochy.

  Takže, specielně tedy pro Vás pane Todomachu, položím tu stejnou otázku ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pane Todomach, opět a zase uhýbate před jasně položenou otázkou stylem, oni zase bijou černochy.

  Takže, specielně tedy pro Vás pane Todomachu, položím tu stejnou otázku znova.

  Co se týče těch různých náckovských skupin, ty ruské mne nezajímají, ty nemají podporu z EU. Co mne však zajímá, jsou ty neonacistické skupiny z Ukrajiny, jejích členové již očividně obsadili důležité posty v silových složkách státu a policie.

  Jak je možné, že EU podporuje takovou vládu, které umožňuje těmto extrémistům takový vliv? Jak se stavíte k tomu, že USA trénují ukrajinskou Národní Gardu, která je většinově tvořena příslušníky Pravého sektoru, do něj rozpuštěné UNA UNSO, Tryzub atd? Jenom Vám připomenu, že členové těchto uskupení se netají svým antisemitismem.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  21:30 10.05.2015

  To Avocat: IMHO jako komunistů.
  Obecně jsem silně proti koncepci mind crimes.

  To Avocat: IMHO jako komunistů.
  Obecně jsem silně proti koncepci mind crimes.

 • fenri
  21:29 10.05.2015

  To M. Pechát: , přijde mi že, si v silných a exaltovaných slovech libujete ještě mnohem více, než paní Zelená. Těch přídavných jmen a toho drceného prachu. Bóže...

  To M. Pechát: , přijde mi že, si v silných a exaltovaných slovech libujete ještě mnohem více, než paní Zelená. Těch přídavných jmen a toho drceného prachu. Bóže...

 • Miroslav Pechát
  21:21 10.05.2015

  Zelená v samotném titulku píše: „Provokatéři zakládají ohně, z nichž obviňují státníky“.
  Skutečnost (jak píší samotní záložáci): „Sesedneme se u „poradních ohňů“, tak jako to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Zelená v samotném titulku píše: „Provokatéři zakládají ohně, z nichž obviňují státníky“.
  Skutečnost (jak píší samotní záložáci): „Sesedneme se u „poradních ohňů“, tak jako to dělávali po staletí naši předkové, když jim skutečně o něco šlo.“
  Takzvané poradní „ohně“ jsou tedy setkáním určité skupiny lidí, nic víc. Prostě „porada“.
  Už jen ten titulek paní Zelené je naprosto mimo mísu a je neskutečně hloupý, když jeho jediným cílem je manipulace s veřejným míněním a vytvoření úvodního dojmu o tom, že řeč bude o vyvrhelích společnosti. Trapnost paní Zelené, a hloupost (snad jí samotné?) jejího článku graduje dále v samotném textu.


  Paní Zelená dále v úvodu píše: „Současně je jedním z autorů memoranda, které hlásá odhodlání členů "chopit se zbraní v případě, že se nám ve spolupráci se všemi lidmi dobré vůle nepodaří zastavit politiky". Iniciativa se tak snaží vyvolat dojem, že je nutné zřídit v naší zemi domobranu.“
  Skutečnost: „Nejsme v aktivní službě a nepodléháme armádnímu velení. Máme rodiny, máme ženy a děti, a jen postavení otců od rodin nám velí chopit se zbraní v případě, že se nám ve spolupráci se všemi lidmi dobré vůle nepodaří zastavit politiky, kteří volají po zbrojení a odvodech. Nedopustíme, aby naši nejbližší trpěli stejně, jako trpí ženy a děti v ulicích novorosijských měst. Nenecháme zabíjet bezbranné, své nepřátele známe.“
  Paní Zelená zcela zjevně manipuluje s textem a posouvá jeho význam do zcela jiné roviny. Je tak neskutečně hloupá, nebo jde o zjevný záměr překroutit fakta a posunout celou věc někam, kde není a snad ani nikdy nebyla?


  Název kapitoly článku paní Zelené: „Oficiální a živelné vojenské zálohy“.
  Zní to až neuvěřitelně, ale paní Zelená sama sobě vyvrací svůj blud a sama sebe usvědčuje buď z hlouposti, nebo záměrné manipulace, když přímo ona sama píše toto: „Členové AZ jsou součástí zálohy ozbrojených sil České republiky“.
  Skutečnost: Ano – AZ (aktivní zálohy) jsou součástí „záloh“ jako takových. Zálohy tvoří všichni bývalí vojáci. Jinak řečeno – aktivní zálohy (AZ) jsou jen podmnožinou „záloh“, tedy všech bývalých vojáků, kterým skončila aktivní služba – včetně těch, o které se zde jedná! A opět se ptám – je paní Zelená opravdu tak neskutečně hloupá (jak je hloupý celý její článek), nebo jde o záměr?

  A takto bych mohl pokračovat dále a rozmlátit neskutečně stupidní článek paní Zelené na prach. Na prach nebetyčné hlouposti a nabubřelosti. Na prach naprosté absence vnímání různosti názorů na jednu a tutéž věc. Paní Zelená zjevně nechápe, co je to ona skutečná demokracie – tedy diskuse. Paní Zelená nesnese jiný, než vlastní názor. Jiný, než ten současný názor, podporovaný západem a směřovaný proti východu. Jímá mě děs a hrůza, kam až jsme se dostali po dvacetipěti letech od pádu totality – od pádu systému, který nesnesl jiný názor. Mám dojem, že paní Zelená je snad reinkarnovaný kádrovák padesátých let. Ano – komunisté svým myšlením rozhodně nevymřeli – rodí se stále další a další! Jen nyní se klaní k jiné světové straně!

  A tento stupidní kádrovácký škvár nalezl místo v plátu "Armádní noviny.cz" Co si o tom mám myslet?
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  21:13 10.05.2015

  To Radim:
  Ani v nejmenším od tématu neuhýbám. Vysvětluji vám, že míra neonacismu na Ukrajině není výjimečná a už vůbec ne vyšší než například v Rusku, které si ukrajinské ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Radim:
  Ani v nejmenším od tématu neuhýbám. Vysvětluji vám, že míra neonacismu na Ukrajině není výjimečná a už vůbec ne vyšší než například v Rusku, které si ukrajinské neonacisty bere jako záminku ke své podpoře opolčenců. Může snad být existence ruských neonacistů dostatečnou záminkou k tomu, aby například začalo NATO vměšování do ruských záležitostí s tím, že je třeba bojovat proti novodobým reminiscencím fašismu a nacismu?

  A abych Vám odpověděl přímo - hlavní silou na Majdanu se neonacisté nestali. Stali se viditelnou silou, jako všichni militanté, ale nikoliv hybnou silou. Na Majdanu bylo v listopadu 2013 až 200 tisíc lidí! Chápete to množství? Naprostá většina byli naprosto normální lidé, Ukrajinci, kteří chtěli východisko ze společenského marasmu, který identifikovali s proruským prezidentem Janukovyčem. Že neonacisté nemají masovou podporu potvrdily nedávné volby, kde strany, které jsou s neonacisty spojovány propadly na celé čáře viz zde: http://1url.cz/fXqV...
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  21:01 10.05.2015

  Volně k Deaddogovy: nezlobte se na mně, ale to panikaření o tom, že se tenhle spolek nesmí zlehčovat (naopak, musí, dělat si z nich srandu je 100x efektivnější, než z nich dělat ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Volně k Deaddogovy: nezlobte se na mně, ale to panikaření o tom, že se tenhle spolek nesmí zlehčovat (naopak, musí, dělat si z nich srandu je 100x efektivnější, než z nich dělat mučedníky), protože jsme v novém věku válek... To je prostě stejný blábol, jakým strašili komouši (za naší západní hranicí číhají zavilí imperialisté na každé zaváhání) a zneužívali toho k potlačení jakéhokoliv názoru, který nezapadal do oficální linie. Lidstvo celé své dějiny žije v nové válce.
  Bojovat proti cizí propagandě (IMHO nejde o žádnou cizí propagandu, ale pár starých zapšklých zelených mozků a gum) tím, že budeme zakazovat, žalovat, zavírat... je jednak nejlepší cesta, jak jí pomoci a za druhé cesta do pekel. Je-li naše síla v svobodě, nelze zakazovat sebepitomnější názory. Je to strašně zneužitelné a všechny totality začínaly tím, že za radostného bučení davu odhalovaly podvratné myšlenky a živly.
  Ne, těhle pár dědků prostě není pro náš stát nebezpečných a pokud jsou, tak je s námi amen, jsme strašně slabí. Války za svobodu slova se nevyhrávají tím, že zakážete pitomé názory. Je košer si z nich dělat srandu, je košer poukazovat na to, že jsou pitomci, je košer věcně doložit, že kecají. Zásadně není košer je žalovat, zavírat, cenzurovat. A není ani košer, ani produktivní stejnou dikcí a rétorikou (jen s opačným znaménkem) dštít síru proti nim. Tím se dostávám k druhému:
  -Ne, tenhle článek není dobrou novinářskou prací. Dobrá novinářská práce popisuje co se děje, nezaujatě. Emociální extempore a tlačení čtenáře (třeba i do správné) názorové polohy není novinařina. V tomto případě článek svojí dikcí (číst to správným hlasem, je to jak projev Brožové-Polednové) se stává parodií sám sebe a ve většině ldí vzbuzuje smích či soucit a pro jeho FORMU přestává být obsah důležitý. Už ten strašlivě patetický, exaltovaný název o zakládání ohňů. Sakra, vždyť je to jak z padesátých let kdy novináři běsnili, jak imperialističtí agenti chodci zakládají požáry ve stozích. Už chybí jen ameri...eehm, ruský brouk.
  A ano, samozřejmě, za tento post dostanu pět tisíc rublů, tepláky s pruhem a poukaz na týdenní pobyt v Artěku.
  Skrýt celý příspěvek

 • Radim
  20:50 10.05.2015

  Todomatch: opět to zahráváte do autu pane. Mne zajímají ukrajinští neonacisté, né ty ruští, viz můj předchozí komentář. Zkuste chvilku neuhýbat směrem na Rusko a nezahrávat tak ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch: opět to zahráváte do autu pane. Mne zajímají ukrajinští neonacisté, né ty ruští, viz můj předchozí komentář. Zkuste chvilku neuhýbat směrem na Rusko a nezahrávat tak položené otázky do autu.
  Skrýt celý příspěvek

 • Miroslav Pechát
  20:45 10.05.2015

  Celkem nechápu, o čem se zde hádáte. O Ukrajinu zde přeci vůbec nejde. Zde jde o něco zcela jiného. Jde o to, zda je v této zemi připuštěn jiný, než ten oficiální názor. Zde jde o ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Celkem nechápu, o čem se zde hádáte. O Ukrajinu zde přeci vůbec nejde. Zde jde o něco zcela jiného. Jde o to, zda je v této zemi připuštěn jiný, než ten oficiální názor. Zde jde o to, zda se pro odlišný názor bude opět žalářovat (nebo dokonce popravovat?), jak zde nastiňuje paní Zelená ve svém neskutečně hloupém (ano - hloupém) článku.
  Skrýt celý příspěvek

 • Avocat
  20:44 10.05.2015

  Dotaz do placu: Jak by podle Vás měla společnost řešit existenci neonacistů?

  Dotaz do placu: Jak by podle Vás měla společnost řešit existenci neonacistů?

 • Todomatch
  20:22 10.05.2015

  to Radim:

  Vadí Vám ukrjinští neonacisté? A komu ne! Pak vám jistě musí vadit skutečnost, že v Rusku je nácků, nejvíc na světě, je to poslední opěrný bod opravdových neonacistů. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to Radim:

  Vadí Vám ukrjinští neonacisté? A komu ne! Pak vám jistě musí vadit skutečnost, že v Rusku je nácků, nejvíc na světě, je to poslední opěrný bod opravdových neonacistů. Proč tomu tak je nevím. Možná si Rusko prostě musí vyzkoušet všechny zvrácené doktríny, jinak nebude mít klid. V případě rasových vražd jsou ruští neonacisté sice tu a tam zatýkání, odsuzováni a vězněni, tanky, dělostřelectvo, letectvo a pozemní vojska na ně ovšem prezident Putin kupodivu neposílá. Patrně proto, že jsou to neonacisté ruští. Zadejte si heslo "russian neonazi" na youtube a vezměte sáček na zvracení. Mnohá videa vám ani nepůjdou pustit, pokud neprokážete svůj věk a identitu. Neonacisté jsou všude po světě, jsou v Rusku, u nás, v Maďarsku, v Německu, v USA proč by měli tedy zrovna na Ukrajině chybět? Je to chorobný jev mnoha společností a nevyhýbá se ani té ruské ani ukrajinské. V Rusku však dosahuje naprosto nepochopitelné intenzity a navíc prorůstá do ruské politiky. Například současný předseda ruské vlády Dmitrij Rogozin je bývalý vůdce nacionalistické strany, která měla podíl na organizaci letošního sletu neonacistů v Petrohradě (viz níž). Moskva však dokáže obratně (stejně jako Budapešť a další) nazývat neonacisty vlastenci a nacionalisty. Kdyby bylo Rusko destabilizováno a napadeno v příhraničních oblastech a obíráno o územ jako Ukrajina, nikdo by nad účastí ruských nácků v bojích na ruské straně ani nemrkl. Ukrajina je ve stejné situaci.

  Letošní slet neonacistů v Petrohradě:
  Český rozhlas:
  http://goo.gl/6YDB6t...

  Lidové noviny:
  http://1url.cz/mSVT...

  Článků na toto téma najdete spoustu, koneckonců jeden vyšel i zde na Armádních novinách:
  http://1url.cz/CXqK...

  A tady je Dmitrij Rogozin (dnešní předseda Putinovy vlády) ještě pod neonacistickou vlajkou:
  https://pbs.twimg.com/media/B6...
  Skrýt celý příspěvek

 • Radim
  19:02 10.05.2015

  A přátelé, nějak ste se vyhnuli odpovědím na otázky kolem ukrajinských extrémistů. Asi se to nehodí do krámu, nebo Já nevim....Nezapomeňte, kde je jeden extrém nabyde na síle, tím ...
  Zobrazit celý příspěvek

  A přátelé, nějak ste se vyhnuli odpovědím na otázky kolem ukrajinských extrémistů. Asi se to nehodí do krámu, nebo Já nevim....Nezapomeňte, kde je jeden extrém nabyde na síle, tím posíli i animositu druhé strany. A pokud se za podpory EU a USA stal hlavní hybnou silou Majdanu náckové z Právého Sektoru a spol, není divu, že se východ UA a Krym zachoval tak jak se zachoval. Akce-reakce.
  Skrýt celý příspěvek

 • Radim
  18:54 10.05.2015

  Ano! Už je to tady, placení diskutéři, Vojsko pozor! Ano, vyjádřit svůj názor, o to v demokracii jde, že? Je, ale velmi zajímavé, že pouze ti dnešní "kovaní demokraté", označují ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ano! Už je to tady, placení diskutéři, Vojsko pozor! Ano, vyjádřit svůj názor, o to v demokracii jde, že? Je, ale velmi zajímavé, že pouze ti dnešní "kovaní demokraté", označují všechny jiné názory za propagandu z Ruska. Dokonce všechen alternativní web je označen za propagandu z Ruska. Ono na světě ani neexistuje nic jiného, než propaganda z Ruska. USA propagandu nedělají, neb USA nikdá nelžou, to se ví.

  Jura99, byla na Krymu většina tatarů v současné době? Nebyla. Stejně jako nebylo na Kosovu poli většina obyvatel kosovského původu, přesto bylo Kosovo uloupeno Srbsku a statisíce lidí násilně vyhnáno, takže dle historického precedentu který vytvořilo NATO je všechno ALLRIGHT

  Já bych Vám řekl co je současnou největší bezpečnostní hroznou pro Evropu a naší krásnou matičku ČR. Jsou to akce NATO a USA na středním východě a v Africe, které vysoce zvyšují počet hrozeb pro Evropu. Největší bezpečnostní hrozbou pro nás je už několik desítek let trvající angažovanost velmocí v islámském světě.

  Ze stejného důvodu z jakého vznikli afghánští mudžáhedíni, tedy z okupace SSSR a rozšiřování jeho vlivu, vznikla i Al-Qaeda, ISIL-IS-Daesh, ale to vše zase aby se vypořádali se západními křížáky.

  Výborně toto téma ve svých knihách zpracoval Michael Scheuer. Jeden z vysoce postavených agentů v CIA, který dal osobně vzniknout speciální jednotce s názvem ALEC station, známější jako Bin Laden Issue Station.

  A jak on sám několikrát řekl cituji, "dokud výše popsané nepochopíte, nemáte šanci válku s terrorismem vyhrát". Ostatně terrorismus vyhrává na celé čáře. Strach se zvyšuje, náklady na bezpečnost vzrůstají, ale terroristickým útokům ani tak nejde zabránit. Ba naopak, bude jich neustále přibývat

  Mohl byste si od něj něco nastudovat, velice doporučuji jeho knihy Očima nepřítele a zvláště Imperiální namyšlenost: proč západ prohrává válku s terrorismem.

  Co se týče Ruska, vzpomeňte na nedávná slova ředitele STRATFORu, George Friedmana, který na rovinu řekl, že USA nemohou dovolit spolupráci Německa a Ruska, jelikož by USA šly ekonomicky víte kam.


  Víte, já si narozdíl od zde přítomných autorek, dovedu ještě dát majzla i na tu propagandu americkou, ale všude se straší jenom s tou Ruskou
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  18:33 10.05.2015
  Oblíbený příspěvek

  Některé příspěvky mi přijdou, jakoby už placení diskutéři dorazili i na zdejší web. Je to klidně možné, bohužel. Rovněž počet kladných hlasů u proruských příspěvků by tomu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Některé příspěvky mi přijdou, jakoby už placení diskutéři dorazili i na zdejší web. Je to klidně možné, bohužel. Rovněž počet kladných hlasů u proruských příspěvků by tomu odpovídal.
  Radim: svobodně se vyjadřujte k čemu chcete, ale nepleťte si svobodu slova s anarchií. Jaké právo na sebeurčení mohli uplatnit krymští Tataři, kteří na Krymu byli dřív než Rusové a které Rusové nejdřív takřka vyhladili? Okupant (Rusové) nemá žádné právo na sebeurčení, ten pouze využívá práva silnějšího, pokud vyhrál válku.
  Pokud jde o Majdan už se to opakuje stokrát a stejně tak stokrát se to překrucuje. Majdan neřešil záležitosti východní Ukrajiny, ale příklon prezidenta Janukovyče k Rusku. Ukrajinci ale chtěli žít jako v Evropě, nikoliv jako v Rusku, proto Majdan. Akce na východní Ukrajině začali tamější obyvatelé řízení Ruskem a ruskými dovolenkáři.
  Rusko je za dnešního vedení pro Evropu bezpečnostní hrozbou a současný stav sankcí je nejmenší možný. Pokud si Zeman myslí, že sankce budou zrušeny, byla by to velká chyba
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  18:27 10.05.2015

  to Radim:

  Vychován jako demokrat? Tak to vás asi vychovala medvědice. Demokracie není pouze možnost abyste vyjádřil svůj názor, ale aby také ostatní vyjádřili svůj názor na ten ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to Radim:

  Vychován jako demokrat? Tak to vás asi vychovala medvědice. Demokracie není pouze možnost abyste vyjádřil svůj názor, ale aby také ostatní vyjádřili svůj názor na ten váš. A to včetně novinářů, politiků, správců diskuzních fór a samozřejmě autorů článků. Kdejakej chytrolín založí spolek, na jehož stránkách očerní kde koho, vyzývá málem k likvidaci ústavních činitelů a povstání a když jim někdo napíše, že jsou banda idiotů, hned pláče, že tu není demokracie. Tak to teda ne milánkové, máme-li na vaše politické představy chuť pohlížet s despektem, budeme na ně pohlížet s despektem. Aby vám to bylo jasné - vy demokrate - napíšete-li něco, co ostatním přijde jako nesmysl, počítejte s tím, že váš příspěvek jako nesmysl označí.
  Skrýt celý příspěvek

 • Radim
  15:05 10.05.2015

  Pan Pechát to vystihnul naprosto přesně. Sic sem jako mladý člověk 50.léta a vůbec komunismus nezažil, ale to co se děje teď, nad tím jakožto vychovaný demokrat mohu jenom ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pan Pechát to vystihnul naprosto přesně. Sic sem jako mladý člověk 50.léta a vůbec komunismus nezažil, ale to co se děje teď, nad tím jakožto vychovaný demokrat mohu jenom zakroutit hlavou.

  Dnes aby se lidé zase báli vyjádřit svůj svobodný názor, protože je zase nějaké "autorky a autoři" budou označovat za nepřítele státu, míru a demokracie. Sakra... kde Já to jenom už slyšel??? Už vím, o tomhle mě vyprávěla máma s tátou, že se tak chovali komunisti. Rozum mi zůstává stát, že tak dneska nálepkujou i DEMOKRATÉ

  A co teprve když někdo začne kritizovat NATO a jeho současné i minulé chování, nebo házet vajíčka na konvoj dragounů. To už je podle různých "autorek a autorů" pomalu na kriminál, ale hodit si vejce na prezidenta republiky, to je dnes záslužná činnost bez hrozby postihu.

  Ta doba, kdy člověk nemohl protestovat proti komunistickému zřízení, Varšavské smlouvě atd. je milá autorko už dávno pryč, ale "autorky a autoři" nám zaváději nové manýry. Žádná kritika NATO, či velkého bratra z USA a kdo náhodou kritizuje, no to je přeci provokatér a minimálně placený diskutér, možná i agent GRU!


  Ad Ukrajina pro Apache a ostatní: Je jisté, že na Ukrajinu Rusko posílalo zbraně a vojáky. A není se čemu divit.

  Když se jedni nacionalisté stanou hybnou silou Majdanu a začnou vyhrožovat smrtí druhým nacionalistům z opačné strany, tak se ti druzí nacionalisté budou chtít trhnout i za cenu bojů a pomoci z Ruska. Příklad si vemte z Jugoslávie. Nepěkný historický precedens vystavěl také západ a samotné NATO akci v Kosovu, které se za chvilku jak to tak vypadá, připojí k Albánii. Ale tam to bylo fér, neb to bylo pod záštitou NATO

  Co se týče Krymu a vůbec situace na východě UA. Tam teď pozorujeme vysledky dodnes nedokončeného rozpadu SSSR, kde milióny lidí uvízly ve špatné zemi. Krymská AO, se o přidružení k Ruské federaci snaží od rozpadu SSSR-USSR, už v roce 1992 bylo na stole referendum o nezávislosti a přidružení, ale Kyjevem bylo ono referendum prohlášeno za neplatné.

  Ale chápejme, Krymčané a východní Ukrajinci nemají možnost využít práva na sebeurčení. Mají právo jenom držet hubu a krok, pokud v Kyjevu převezme vládu po očividném puči další oligarcha. Nebyl on ten Majdan proti oligarchům? Jak je možné, že druhý největší oligarcha a korupčník za Janukovyčova mandátu, ministr obchodu a rozvoje Petro Poroshenko obsadil prezidenstké křeslo a dokonce má mohutnou "morální" podporu z USA?

  Co se týče těch různých náckovských skupin, ty ruské mne nezajímají, ty nemají podporu z EU. Co mne však zajímá, jsou ty neonacistické skupiny z Ukrajiny, jejích členové již očividně obsadili důležité posty v silových složkách státu a policie.

  Jak je možné, že EU podporuje takovou vládu, které umožňuje těmto extrémistům takový vliv? Jak se stavíte k tomu, že USA trénují ukrajinskou Národní Gardu, která je většinově tvořena příslušníky Pravého sektoru, do něj rozpuštěné UNA UNSO, Tryzub atd? Jenom Vám připomenu, že členové těchto uskupení se netají svým antisemitismem.

  Proč nám Armádní noviny neudělají i nějaký rozbor těchto hnutí, která skrze ukrajinskou vládu dostávají i naší podporu?

  A co se týče hesla "hybridní válka" tu USA používají už pěkně dlouhou dobu a hybridní válkou pěkně smrdí operace US vládní neziskovky Techcamp v předrevolučním Kyjevě. K hybridní válce se hodí dodat ještě spojení manipulace davu...

  TechCamp is a Public Diplomacy initiative, hosted in the bureau of International Information Programs (IIP) at the U.S. State Department.
  http://techcampglobal.org/lear...

  Operace popsané v tomto programu
  http://wiki.techcampglobal.org...

  se až moc podobají různým Psyops akcím, které bylo možno viděť i "revoluční" Venezuele 2002, Líbyji 2011 a pár dalších státech. Vždy stejný program, nejdříve obdobné workshopy a pak znenadání vypukne "revoluce"

  https://wikileaks.org/gifiles/...

  A kdyby mě někdo nařknul z toho, že je to lež a pochází to z konspirativních proruských webů. smůla, uniko to z US kabelogramů...


  Tyto odkazy dokazují evidentní použití "hybridní války" ze strany USA v několika státech včetně Ukrajiny, ale to nebudeme kritizovat nebo rozmazávat, protože velkej brácha z poza velký louže je dneska nekritizovatelnej stejně, jako svého času velkej brácha komár z Moskvy...a kdo by to rozmazával, to je lhář, komouš, placený agent a žrout informací ze Sputniku. Jo a ještě provokatér, rozvraceč míru a demokracie, abych nezapomenul...
  Skrýt celý příspěvek

 • apache
  11:00 10.05.2015
  Oblíbený příspěvek

  Chcete argumenty? Tady je máte: http://www.armadninoviny.cz/du... ;)

  Chcete argumenty? Tady je máte: http://www.armadninoviny.cz/du... ;)

 • Autorka
  23:45 09.05.2015
  • (3)
  Oblíbený příspěvek

  Pane Pecháte,
  před časem jste mě požádal o přátelství na FB: Přijala jsem ho, protože jem vás neznala, pak jsem tento virtuální kontakt řešila i blokací, protože vaše výlevy na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pane Pecháte,
  před časem jste mě požádal o přátelství na FB: Přijala jsem ho, protože jem vás neznala, pak jsem tento virtuální kontakt řešila i blokací, protože vaše výlevy na moji adresu byly hodně osobní.
  Pokud jste to nepochopil, je to znamení, že vás nechci ve virtuálním světě potkávat.

  Jste hulvát a je dobře, že se s vámi armáda svého času rozloučila. Užívejte si výsluhu a dělejte čest své bývalé profesi slušnějším slovníkem: Budíte pozornost i u dalších mých přátel. Sbohem.
  Skrýt celý příspěvek

 • Miroslav Pechát
  22:53 09.05.2015
  • (10)

  Dech padesátek (padesátá léta minulého století) zde fičí, ne vane. Armádní noviny, coby pokračovatel Rudého Práva (bohužel dnes tak působí, ikdyž to snad nebyl původní záměr), nyní ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dech padesátek (padesátá léta minulého století) zde fičí, ne vane. Armádní noviny, coby pokračovatel Rudého Práva (bohužel dnes tak působí, ikdyž to snad nebyl původní záměr), nyní skvěle plní svojí roli hlásné trouby jediného správného názoru (jiný názor je třeba rovnou trestně stíhat, nebo nositele rovnou postřílet?)
  Docela se zde bavím a směji se. Kdejaký nýmand, pokud napíše něco, co chtějí davy nemoudrých slyšet, je populární.
  Vážení. Přečetli jste si opravdu pozorně text webu

  http://ceskoslovenstivojaci.or...

  a zkusili se nad ním zamyslet? Já mám dojem, že asi málokdo. Paní Zelená si jej jistě přečetla. A dalo jí asi i hodně práce (ve smyslu časové náročnosti) zmanipulovat obsah tak, aby vyplodila něco tak stupidního (po věcné i právní stránce), po čem ale lačně skočí bulvár zvaný armádní noviny. Jen časová náročnost a moje lenost je překážkou v tom, abych něco tak stupidního, jako článek paní Zelené, rozmetal na kusy pouhou logickou argumentací. Je to totiž blábol, propaganda a demagogie od začátku až do konce.
  Redakci armádních novin bych snad jen vzkázal, že by se mohli věnovat věcem, které budou současně sloužícím vojákům k něčemu, ne primitivní politické agitce.
  A že armádní noviny zveřejní něco tak neskutečně stupidního, jako plky paní Zelené, tak tím u mě opravdu klesly na samé dno.
  Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  21:55 09.05.2015

  apache - "Rusofilství"... je izraelská vláda rusofilní, pokud nezavedla sankce? Je turecká vláda rusofilní, když nezavedla sankce? Je rusofilní vláda Jižní Korei pokud nezavedla ...
  Zobrazit celý příspěvek

  apache - "Rusofilství"... je izraelská vláda rusofilní, pokud nezavedla sankce? Je turecká vláda rusofilní, když nezavedla sankce? Je rusofilní vláda Jižní Korei pokud nezavedla sankce?

  Vy označujete za rusofila každého, kdo nesouhlasí s politikou USA. Říkáte, že argumentů máte celou řadu. Sem s nimi. Takto to vypadá, že ve skutečnosti žádné nemáte.

  "odsuzujete mě za urážky, přitom sám ve svém příspěvku jiné urážíte. " Jsem jediný, kdo si toho nevšiml? :D

  Jinak, dívejte, jak Poláci (ne politici) mají rádi Banderovce :)
  http://s18.postimg.org/5b8jowd...

  Fanoušci Legie Varšava na Ukrajině :)
  https://www.youtube.com/watch?...

  A doma v Polsku:
  https://www.youtube.com/watch?...
  Skrýt celý příspěvek

 • Jan Grohmann
  19:21 09.05.2015
  Oblíbený příspěvek

  Pánové, pokud se máte potřebu urážet se, běžte někde jinde. Pokud napíšete, že je "argumentů celá řada", tak je napište, nebo mlčte. Nepoužívejte také nálepky, na slovo ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pánové, pokud se máte potřebu urážet se, běžte někde jinde. Pokud napíšete, že je "argumentů celá řada", tak je napište, nebo mlčte. Nepoužívejte také nálepky, na slovo "rusofilové" jsem už poněkud alergický.
  Nebudeme také trpět logické klamy, typu "jen hlupák to nemůže vidět", "každý trochu rozumný člověk, musí.."
  Skrýt celý příspěvek

 • apache
  17:34 09.05.2015
  Oblíbený příspěvek

  Fighter45: Argumentů je celá řada. Problém je v tom, že rusofilové jimi naprosto pohrdají, což lze krásně vidět prakticky v jakékoliv diskusi s nimi kdekoli na internetu i v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Fighter45: Argumentů je celá řada. Problém je v tom, že rusofilové jimi naprosto pohrdají, což lze krásně vidět prakticky v jakékoliv diskusi s nimi kdekoli na internetu i v reálném životě. Nejčastější taktikou rusofilů je opakování lží, případně jejich nahrazování jinou lží, a když argumenty proti nim jsou nevyvratitelné, tak se uchýlí k taktice zahltit diskusní prostor naprosto nesmyslnými bláboly, aby se v nich argument jednoduše ztratil. Proto již argumenty idiotům slintajícím nad fotkou Putina už ani nepředkládám. Jaký to má význam? Úplně stejný, jako ukazovat důkazy ruské vojenské přítomnosti samotnému Putinovi. Prostě bude lhát vesele dál. Je to jako házet perly sviním. A vaše mínuskování mého příspěvku na skutečnosti nic nezmění :) Jinak jako správný rusofil i vy se dopouštíte moralizování - odsuzujete mě za urážky, přitom sám ve svém příspěvku jiné urážíte. Jinak neznám nikoho, kdo by volal po dobytí nějakého ruského území. Naopak z ruských a rusofilních řad vídám samé nadšené výkřiky, kde se předhání, kam až by ruské tanky měly dojet. Do Kyjeva? Do Berlína? Na videu ruských tankistů na Ukrajině zaznívá dokonce Varšava. Od rusofilů jsem zaznamenal nejdál Paříž. Takže kdo tady volá po válce, hmm?
  Skrýt celý příspěvek

 • Deadog
  13:42 09.05.2015
  Oblíbený příspěvek

  Nekomu se nemusi clanek libit a souhlasit s nim, poprípade si mysli, ze se vse nafukuje a siri se zbytecna panika, ale to se plete.
  Tato organizace nema podporu jen par ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nekomu se nemusi clanek libit a souhlasit s nim, poprípade si mysli, ze se vse nafukuje a siri se zbytecna panika, ale to se plete.
  Tato organizace nema podporu jen par vyslouzilych vojaku z dob studene valky, ale i podporu nekterych prorusky smyslejicich politiku, coz je uz za hranou a podporu v podobe medialne známeho blogera.
  Proto se o nich musi informovat a zabranit jim v jakekoli snaze nebo pokusu o rozvraceni statu, proto je jakekoli upozorneni a prehled mozneho porusovani zakonu naprosto vporadku.
  Proti tomuto spolku jiz byla podana zaloba, tudis se vysetrovani mozneho porusovani zakonu nasi zeme nevyhnou.
  Lide co zde zlehcuji situaci si naprosto neuvedomuji, ze se nachazime v novem veku valek, ktere se nevedou pouze na bojisti ale pomoci propagandy i u vas doma v obyvaku, ve vasem pocitaci. Nebo si to uvedomuji a jsou to uzitecni idioti totalitnich rezimu, ktere se zastituji bojem za mir. Bojem, ktery samy vyvolaly, ktery chce vyvolat i tato organizace, k cemuz se i verejne hlasi.
  Clanek na AN velice kvituji a podporuji redakci AN a p.Zelenou za jejich novinárskou praci, ktera je v tomto pripade odvedena vyborne.
  Skrýt celý příspěvek

 • Fighter45
  00:27 09.05.2015

  Zde je to video, které tolik pobouřilo mgr. Zelenou...ze kterého je zde screen.

  https://www.youtube.com/watch?...

  Však válku proti Rusku si nepřeje nikdo rozumný, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Zde je to video, které tolik pobouřilo mgr. Zelenou...ze kterého je zde screen.

  https://www.youtube.com/watch?...

  Však válku proti Rusku si nepřeje nikdo rozumný, až asociálu ve vysokých funkcích a stádo zblblých slabomyslných jedinců po mediální lobotomii..

  apache: Pokud hlupákovi dochází argumenty, uchyluje se k urážkám, že ano. A ještě do toho míchat americký konvoj.
  Skrýt celý příspěvek

 • apache
  22:26 08.05.2015

  Je to pouze banda vyšinutých hlupáků a kolaborantů, kteří jsou akorát díky našemu svobodnému demokratickému systému vidět a slyšet. Jejich reálná moc je stejně velká, jako jejich ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Je to pouze banda vyšinutých hlupáků a kolaborantů, kteří jsou akorát díky našemu svobodnému demokratickému systému vidět a slyšet. Jejich reálná moc je stejně velká, jako jejich IQ - tedy velmi, velmi malá. Určitě je třeba mít se před podobnými blázny na pozoru, což je práce pro policii a soudy, nicméně strach z nich mít nemusíme. Krásnou ukázkou jejich reálných možností bylo naprosté fiasko při průjezdu amerického konvoje, při kterém se vůdci "odporu" akorát zesměšnili svoji hloupostí a neschopností.
  Skrýt celý příspěvek

 • Deortc
  11:31 08.05.2015

  Opravdu "otecko"?
  Tak to máte zřejmě buď potíže s pamětí, nebo s písemnou formulací myšlenek, protože váš příspěvek zní jako podotek vzdychající nad dnešní dobou tak nějak ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Opravdu "otecko"?
  Tak to máte zřejmě buď potíže s pamětí, nebo s písemnou formulací myšlenek, protože váš příspěvek zní jako podotek vzdychající nad dnešní dobou tak nějak obecně, nikoliv pouze a jenom nad jedním konkrétním článkem, viz:

  ".............Pane Grohmanne, jak víte, že diskutující Superme neví o propagandě nic, zato vy víte vše.... jsém už na světě dost dlouho zaži ljsm oba systémy, ale to, co se nyní děje si s rokem 1970-1985 nezadá, to je úplně stejný slovník jen v opačném gradu... víte proč jsem napsal jen rok 1985??..............."

  :-)
  Skrýt celý příspěvek

 • S.Morozov
  11:24 08.05.2015
  Oblíbený příspěvek

  Už vidím,jak se všichni záložaci ženou do Obrtlova spolku.Většina záložáku za dob ČSLA,měla odpor k armádě a teď se tam jistě věichni pohrnou.Jen by mě zajímalo,kolik mají ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Už vidím,jak se všichni záložaci ženou do Obrtlova spolku.Většina záložáku za dob ČSLA,měla odpor k armádě a teď se tam jistě věichni pohrnou.Jen by mě zajímalo,kolik mají členů-asi stejné počty jako strana Úsvit! Další bolševická propaganda planená s Kremlu.V letech 1939-1945,se takto nechal zmanipulovat i bývalý plukovmník čs.Legii E.Moravec,kterému nacisté mu však nakonec nabízejí spolupráci.Zde má dalšího nástupce v kolaboraci.
  Zrádců mají české dějiny již od bitvy na Moravském poli neobyčejnou hojnost, někdy stižených věčným opovržením, jindy propluvšími soudem času bez velkého povšimnutí. Zrádcové bývají čtvera druhu: někdo zrazuje za peníze nebo za slib vysokého postavení. Druhý, protože na něj nepřítel něco nepěkného ví a vydírá ho. Třetí, protože je protivníkovým nadšeným přívržencem a činnost v jeho prospěch nepokládá za nečestnou. A čtvrtému se uvnitř něco zamíchalo, zklamání, zoufalství, pocit marnosti, a vyústilo v zradu. Předesílám: vysvětlení ještě není totéž co omluva. Nicméně cítíme, že si čtyři uvedené odrůdy v míře zavrženíhodnosti nejsou rovny; hanba a trest první z nich nenalézá polehčujících okolností, čtvrtá spíš vzbuzuje smutek. Do které zařadit aktéry iniciativy Českoslovenští vojáci v záloze,nechám už na čtenáři
  Skrýt celý příspěvek

 • otecko
  11:22 08.05.2015

  pro Deortc Datum: 07.05.2015 Čas: 16:34... pane nepřirovnával jsem normalizaci k dnešní době, ale tento tendenční článek ke článkům podoného ducha, které vycházeli tehdy, jen v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  pro Deortc Datum: 07.05.2015 Čas: 16:34... pane nepřirovnával jsem normalizaci k dnešní době, ale tento tendenční článek ke článkům podoného ducha, které vycházeli tehdy, jen v opačném gradu, pochopil??
  Skrýt celý příspěvek

 • J.Vraja
  10:57 08.05.2015
  Oblíbený příspěvek

  Už se těším na Hrčiakovy a Obrtlovy pupkaté čtyřicátky-záložáky,jak běhají a plní úkoly bývalého vojenského lékaře pplk.Mudr.Obrtla.Který vojenské taktice rozumí asi jako já ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Už se těším na Hrčiakovy a Obrtlovy pupkaté čtyřicátky-záložáky,jak běhají a plní úkoly bývalého vojenského lékaře pplk.Mudr.Obrtla.Který vojenské taktice rozumí asi jako já rozumím operaci srdce.
  Skrýt celý příspěvek

 • Karel Slachário
  23:55 07.05.2015

  Ani se mi nechce věřit, že něco takového (neskutečně hloupého) se na tomto webu vůbec objeví. Kontroluji název webu a nechápu, že nečtu "Rudé Právo". Nebo spíš Zelené Právo???

  Ani se mi nechce věřit, že něco takového (neskutečně hloupého) se na tomto webu vůbec objeví. Kontroluji název webu a nechápu, že nečtu "Rudé Právo". Nebo spíš Zelené Právo???

 • kazd
  23:15 07.05.2015

  Chtěl bych všechny požádat aby se nenaváželi do autorky :-)
  Pro obdivovatele Rakouska.
  Už za studené války byla Vídeň místem, kde to proti sobě ostře hrály tajné služby východu a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Chtěl bych všechny požádat aby se nenaváželi do autorky :-)
  Pro obdivovatele Rakouska.
  Už za studené války byla Vídeň místem, kde to proti sobě ostře hrály tajné služby východu a západu. Rakouský stát tomu jen přihlížel. Byla to taková nepsaná dohoda, protože Rakušáci moc dobře věděli, že je to nad jejich síly, takže je zbytečné proti tomu něco dělat.

  Rakousko nikomu nestálo/ nestojí za námahu, což nemá nic společného s jeho schopností něčemu zamezit.
  Skrýt celý příspěvek

 • Petr M
  23:00 07.05.2015

  Přivést svými hlasy do Poslanecké sněmovny a Senátu ČR takové množství zástupců, kteří by změnu ústavních zákonů prosadili.

  To jsem se pobavil. Přece každý ví, že k moci v ČR se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Přivést svými hlasy do Poslanecké sněmovny a Senátu ČR takové množství zástupců, kteří by změnu ústavních zákonů prosadili.

  To jsem se pobavil. Přece každý ví, že k moci v ČR se dostanou většinou jen členové silných politických stran, které tu vládnou od revoluce, a všichni víme,jak to s našim státem po jejich vládě za posl. 25 let vypadá.
  Nebo lidé, co mají spousty peněz.
  Bohužel ani jedním nejde o to jednat v nejlepším zájmu občanů a našeho států,
  Skrýt celý příspěvek

 • Miroslav Pechát
  22:57 07.05.2015
  • (12)

  Články paní Mgr. Hany Zelené mě vždy pobaví. Obzvláště pak ten právní chaos, nepochopení právního řádu a podstaty věcí. Asi bych doporučil paní Zelené, aby se neztrapňovala ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Články paní Mgr. Hany Zelené mě vždy pobaví. Obzvláště pak ten právní chaos, nepochopení právního řádu a podstaty věcí. Asi bych doporučil paní Zelené, aby se neztrapňovala takovými nesmysly. Za takové bludy se vyhazovalo od zkoušek na právnické fakultě. Oh Dio....
  Skrýt celý příspěvek

 • strikehawk
  22:52 07.05.2015

  Extrémně represivní výklad vyvozovaný z dikce trestního zákona v kterém si tak libuje autorka odpovídá zhruba právnímu stavu v Saúdské Arábii a Severní Korei. Pěkně děkuji. Dál se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Extrémně represivní výklad vyvozovaný z dikce trestního zákona v kterém si tak libuje autorka odpovídá zhruba právnímu stavu v Saúdské Arábii a Severní Korei. Pěkně děkuji. Dál se nemá cenu článkem zabývat.
  Exkomunistický fanatik a recidivista v obracení kabátu Štětina je vskutku dobrým morálním kompasem. V drtivé většině případů pokud negujete jeho výrok nebo postoj tak si můžete byt jist, ze zaujímáte v celku vyvážený postoj.
  Skrýt celý příspěvek

 • misanex
  22:15 07.05.2015
  • (4)
  Oblíbený příspěvek

  Rakousko stejne jako Svycarsko hresi na to, ze vsude kolem je NATO. A aby se teoreticky nepritel (Rusko, jiny neni ani teoreticky) dostal k jeho hranicim, uz by musel pres ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rakousko stejne jako Svycarsko hresi na to, ze vsude kolem je NATO. A aby se teoreticky nepritel (Rusko, jiny neni ani teoreticky) dostal k jeho hranicim, uz by musel pres NATO.
  Kdyby meli geografickou polohu Estonska, asi by meli jinak stazeny rite a jinak by se snazili...
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  22:05 07.05.2015

  Ad Rakousko a Honza: v řadě případů a u drtivé většiny svých sousedů by vydrželo velmi dlouho. Představa Slovinské, Maďarské ... okupace Vídně je úsměvná. Neustálo by Německý a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ad Rakousko a Honza: v řadě případů a u drtivé většiny svých sousedů by vydrželo velmi dlouho. Představa Slovinské, Maďarské ... okupace Vídně je úsměvná. Neustálo by Německý a Ruský útok. A asi ani z jedné varianty vyděšení nejsou.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  22:02 07.05.2015
  • (10)

  Aá, už jsem byl odhalen jako mamonář a zaprodanec Vólstrýtu, pardon Kremlu? Co se ještě nedozvím.
  OK, nemám názor? Vy říkáte naprášit BISce a modlit se, že "hoši z BISky" se o ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Aá, už jsem byl odhalen jako mamonář a zaprodanec Vólstrýtu, pardon Kremlu? Co se ještě nedozvím.
  OK, nemám názor? Vy říkáte naprášit BISce a modlit se, že "hoši z BISky" se o tyto elementy postarají. Pominu-li, že hoši z BISky jsou dosti svébytný spolek zaměstnávající občas zajímavé lidi, já říkám: nechat být. Je to banda polosenilních páprdů, kterým ujely všechny vlaky a teď místo krafání u píva objevili Facebook. Jsme slabí jen tak, jak se bojíme našich nepřátel. Pokud jsme podělaní z pár strejců, kteří jsou spíš k smíchu, není to pro nás dobrá vizitka.
  Hele, klidně se před ulehnutím do postele podívejte, zda pod ní nečíhá dědek z LM či ČSLA a modlete se, zda vás hoši z BISky přijdou zachránit, kdyby tam náhodou číhal, Já půjdu spát v klidu na svojí matraci vyfutrovanou rubly.
  Orel mouchy nechytá.
  Skrýt celý příspěvek

 • Muhaha
  21:58 07.05.2015

  to Deortc:

  Víte, já z článků paní autorky tak nějak cítím, že chce bojovat za správnou věc.
  Současně jsem si ovšem bolestně vědom skutečnosti, že její způsob a styl boje může ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to Deortc:

  Víte, já z článků paní autorky tak nějak cítím, že chce bojovat za správnou věc.
  Současně jsem si ovšem bolestně vědom skutečnosti, že její způsob a styl boje může na některé citlivé duše působit zcela opačně, než jak je zamýšleno (mezi spin doktory je tento jev nazýván "overkill"). A to je, bohužel, pro cynické ztracence, jako jsem já, zdrojem mnohého pobavení.

  Avšak, jelikož si uvědomuji své nezměrné štěstí, že mi bylo přáno nepotkat se s ní v 50tých letech, snažím se nebýt záštipný, byť mi koutek úst samozřejmě cuká. A její názory respektuji, přesto, že jádro svých trollánků halím po způsobu pana Ecca do vícevýznamových (pro mnohé ironicky vyznívajících - jaká to mýlka!) vrstev. A to jak pro své vlastní potěšení, tak i pro čtenáře, jako jste Vy.

  Jak už kdysi řekl pan president Václav Havel: "Když někdo potřebuje cítit se jako Johanka z Arku, tak se bez nepřítele neobejde."

  Hezký večer.
  Skrýt celý příspěvek

 • jiný Honza
  21:50 07.05.2015

  Radime, jak dlouho by vydrželo to Vaše Rakousko, kdyby se jej rozhodl někdo (kdokoliv, hypoteticky) obsadit. Kdo by mu přišel na pomoc? A co byste proti tomu dělal vy?

  Radime, jak dlouho by vydrželo to Vaše Rakousko, kdyby se jej rozhodl někdo (kdokoliv, hypoteticky) obsadit. Kdo by mu přišel na pomoc? A co byste proti tomu dělal vy?

 • jiný Honza
  21:47 07.05.2015
  Oblíbený příspěvek

  Milý Fenri, vy jste přesně ten typ kluzkého ..., který dokáže destruovat libovolný názor (aniž by konstruktivně postavil svůj).
  To je ten rozdíl mezi námi - řeknu černá a vy se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Milý Fenri, vy jste přesně ten typ kluzkého ..., který dokáže destruovat libovolný názor (aniž by konstruktivně postavil svůj).
  To je ten rozdíl mezi námi - řeknu černá a vy se snažíte dokázat, že je tam alespoň stín, odlesk, stopa jiné barvy. Jen tak jakože tajnosnubně ani nenaznačíte jaké.
  Nevím, kdo vám za to platí a kolik, ale právě jste dokázal, že nestojíte než za tento můj poslední komentář. Sbohem
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  21:33 07.05.2015

  Jojo, tady fakt bučím se stádem. Stačí upozornit na fakt, že Vladivostok není Sibiř nebo že na obrázku není ruský zaměřovač NPZ, ale běloruský Belomo (a ani jedno není kopie ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jojo, tady fakt bučím se stádem. Stačí upozornit na fakt, že Vladivostok není Sibiř nebo že na obrázku není ruský zaměřovač NPZ, ale běloruský Belomo (a ani jedno není kopie Eotechu či Aimpointu) a už je z člověka Putinomilec. Protože proč by na web o armádní technice chodil někdo, kdo o ní něco ví. Sem se chodí bučet. Klidně uveďte nějaký můj zeměpisný blábol, když si v nich tak libuji. Jistě jich bude celá řada.
  Skrýt celý příspěvek

 • Pavel1
  21:15 07.05.2015
  Oblíbený příspěvek

  Ano fenri, dějepisné a zeměpisné bláboly neignorujete. Vy si v nich přímo libujete. Naopak, realita vás míjí širokým obloukem a na bučení se stádem máte patent.

  Ano fenri, dějepisné a zeměpisné bláboly neignorujete. Vy si v nich přímo libujete. Naopak, realita vás míjí širokým obloukem a na bučení se stádem máte patent.

 • misanex
  21:14 07.05.2015

  fenri: predpokladam, ze ma srdci to, ze by je FSB jen tak nesledovala, ale dostali by bud pres hubu nebo par let natvrdo. Ty zvasty o ozbrojenem odporu fasistickym rezimum (dnesni ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri: predpokladam, ze ma srdci to, ze by je FSB jen tak nesledovala, ale dostali by bud pres hubu nebo par let natvrdo. Ty zvasty o ozbrojenem odporu fasistickym rezimum (dnesni Rusko vicemene presne naplnuje definici fasismu) staci k tomu, aby je soupli do chladku nebo do pracovniho vezenskeho tabora nekde na Sibiri.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  20:30 07.05.2015

  Deortc: je každý, kdo jnení ochotný ignorovat realitu, zeměpisné či dějepisné bláboly NATO hater a Putinomilec? Jistě, v očích překabátěného soudruha jako vy je každý, kdo ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Deortc: je každý, kdo jnení ochotný ignorovat realitu, zeměpisné či dějepisné bláboly NATO hater a Putinomilec? Jistě, v očích překabátěného soudruha jako vy je každý, kdo bezvýhradně neodsouhlasí, že je Slunce hranaté, když to autorita poví, záškodník, ale svět je mnohem pestřejší. Představte si, že je jsou lidé, kteří, když nebučí s jedním stádem, nemusí automaticku bučet s druhým.
  Co by na to řekl Putin je mi srdečně jedno. Asi by je nějaký bdělý občan nahlásil (nějaká graždanica Zeljonaja) a tamní tajné služby se o ně zajímaly, jako tak činí naše a jak k tomu vyzývá třeba JinýHonza. Co máte dál na srdci?
  Skrýt celý příspěvek

 • GAVL
  19:30 07.05.2015

  No je hezký psát o tom kolik lidí hlasovalo pro či proti ústavě v roce 1992. Jenže háček je v tom, že osobně jsem nevolil ani jednoho z těch lidí, neboť jsem neměl ještě ani ...
  Zobrazit celý příspěvek

  No je hezký psát o tom kolik lidí hlasovalo pro či proti ústavě v roce 1992. Jenže háček je v tom, že osobně jsem nevolil ani jednoho z těch lidí, neboť jsem neměl ještě ani občanku. Takže zde hovoříme o tom ,že mnoho lidí je povinno dodržovat něco co neměli možnost ovlivnit a dnes prakticky nemají nástroje pro úpravu. Stačí se podívat jak dopadne jakákoli strana , jejíž lídr chce prosadit pro lidi alespoň nějaké prvky přímé demokracie. Ostatní strany jsou jen příživníci úkolovaný možná tak horními deseti tisíci.

  Dále by si měli mnozí uvědomit , že vznik Československa byl umožněn především porušením Rakousko-Uherských zákonů a vojenských přísah Rakousku-Uhersku. V době vypuknutí první světové války jsme již měli nějaký čas své zástupce (poslance) v Rakousko-Uherském parlamentu a tudíž jsme mohli na tu dobu dosti demokraticky prosazovat naše zájmy.

  Zákony a závazky R-U byli tehdejším mužům ve zbrani naservírovány úplně stejně jako ty naše současné např. mně. Takže s odkazem na naše statečné legie si vyhrazuji právo bojovat za to v co věřím. Naši politici by měli méně krást a raději se snažit abych věřil v to co vytvořili, naservírovali a dále chtějí tvořit a servírovat.

  Zatím všude vidím jen samé hrozby a hrozby a zase hrozby, pokud nebudeme poslušnými občany. Pokud nebudeme říkat co se chce slyšet tam nahoře.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  19:17 07.05.2015

  Anendahel: čistě logicky-jak poznat, že nějaký text je, řekněme, veselý, jinak, než že ho přečtu? A proč vy čtete příspěvky, které de Vám nelíbí.
  Možná to hodně lidí četlo proto, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Anendahel: čistě logicky-jak poznat, že nějaký text je, řekněme, veselý, jinak, než že ho přečtu? A proč vy čtete příspěvky, které de Vám nelíbí.
  Možná to hodně lidí četlo proto, že čtou na AN vše, pro obecně solidní úroveň článků zde. No a pak narazí na článek těchto lyrických kvalit, tak to chtějí ocenit. V čem je problém?
  Muhaha:dobrý:-)
  Skrýt celý příspěvek

 • Deortc
  18:18 07.05.2015

  to "Muhaha":
  Skutečně mile napsaný ironický příspěvek, ale ta největší ironie na něm je, že je vlastně pravdivý - ve zcela neironickém pojetí. :-p

  to "Beld", "Superme", "fenri" ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to "Muhaha":
  Skutečně mile napsaný ironický příspěvek, ale ta největší ironie na něm je, že je vlastně pravdivý - ve zcela neironickém pojetí. :-p

  to "Beld", "Superme", "fenri" a další Putinomilci&NATOhateři (předpokládám, že vás to oslovení nejen nepohoršuje, ale naopak s ním souhlasíte) - Věřím, že jste vybaveni schopností představivosti. Tak si teda představte, co by asi Putin a jeho věrní udělali, kdyby v současném Rusku někdo přišel s obdobně verbálně protivládně zaměřenou iniciativou. Jakpak by se k těmto lidem Putinova policie a justice asi zachovala?

  A dál, vy kteří dnešní svobodu slova a dnešní svobodu prezentovat své názory přirovnáváte k období Husákova normalizačního socíku, tak si udělejte chvilku na nějaké to domácí gůglování..... a určitě sami rychle zjitíte za jaké názorové prkotiny soudruzi tehdá zavírali lidi do basy.
  Skrýt celý příspěvek

 • Adanedhel
  17:51 07.05.2015

  Pánové ? Když se Vám to tak nelíbí, kdo Vás to nutí číst ? Anebo je vás tak málo, že se potřebujete sdružovat a navzájem se hecovat siláckými výrazy a gesty, abyste neupadly v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pánové ? Když se Vám to tak nelíbí, kdo Vás to nutí číst ? Anebo je vás tak málo, že se potřebujete sdružovat a navzájem se hecovat siláckými výrazy a gesty, abyste neupadly v paniku ? Anebo vás jen baví trollit všechny kolem sebe ?
  Skrýt celý příspěvek

 • Muhaha
  17:44 07.05.2015

  Děkuji paní magistře za její další článek.

  Jeho nadpis ve mě sice vyvolal představu ruskojazyčných uklízeček, zapalujících ubrusy pod čely společensky unavených uživatelů ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Děkuji paní magistře za její další článek.

  Jeho nadpis ve mě sice vyvolal představu ruskojazyčných uklízeček, zapalujících ubrusy pod čely společensky unavených uživatelů poslaneckého bufetu, obsah už ale vše uvedl na pravou míru.

  Jsem zděšen. Nepřítel je mezi námi. A nespí.

  Ale i díky článkům jako je tenhle se jej daří odhalovat a zneškodňovat.

  Od hrůz občanské války nás dělí jen tenká civilizační slupka, vytvářená a udržovaná lidmi nového, demokratického smýšlení.

  Jak už kdysi řekl pan president Václav Havel:
  "Kdo má Lásku, má Pravdu; kdo nemá Lásky, ten Pravdu nemá. Toto jsem napsal vám, kteří věříte v parlamentní demokracii liberálního typu, abyste věděli, že máte možnost volit."

  Pokud mají místní diskutující zájem číst více článků podobného zaměření, doporučuji na Slovensku vydávaný měsíčník "Zem a vek".

  Paní autorce přeji, aby si z příspěvků místních anonymních flamerů nic nedělala (však i oni budou nakonec odhaleni), zůstala pevné mysli a nadále svými obecně prospěšnými příspěvky přispívala k rozvoji kritického myšlení zdejšího nazelenalého čtenářstva.
  Skrýt celý příspěvek

 • misanex
  16:57 07.05.2015

  Deadog: me to mirne pripomina muslimske imamy v Anglii, co tam berou davky a podnecuji ke zniceni Anglie... Takove smutne.

  Deadog: me to mirne pripomina muslimske imamy v Anglii, co tam berou davky a podnecuji ke zniceni Anglie... Takove smutne.

 • Beld
  16:44 07.05.2015

  Na clanku me nekolik veci vylozene pobavilo.. Napriklad to , ze podle autorky by bylo vyuziti medializace v pripade vysetrovani policii vlastne ZNEUZITI prava na svobodu slova ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Na clanku me nekolik veci vylozene pobavilo.. Napriklad to , ze podle autorky by bylo vyuziti medializace v pripade vysetrovani policii vlastne ZNEUZITI prava na svobodu slova daneho ustavou . Tomu rikam odvazna pravni konstrukce .

  A zaver , ktery vyziva v pripade nesouhlasu s vladou k vyuzit politickych prostredku , je ve svetle nedavneho svrzeni janukovice na ukrajine take ponekud komicky . Inu kdyz dva delaji totez neni to totez . Stacilo pockat rok na dalsi volby a nemuseli po sobe strilet . Ale asi vedeli , ze by za rok janukovic stejne vyhral , jako v predchozich volbach .
  Skrýt celý příspěvek

 • Deadog
  16:40 07.05.2015

  Jo vratil je:) Ale zajimalo by me jestli stale bere vysluhy od toho zkorumpovaneho prohnileho statu, nebo se jich zrekl ve prospech nejakého detského domova:) Asi ne...zivte me a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jo vratil je:) Ale zajimalo by me jestli stale bere vysluhy od toho zkorumpovaneho prohnileho statu, nebo se jich zrekl ve prospech nejakého detského domova:) Asi ne...zivte me a ja proti vam zatim povedu valku...
  Skrýt celý příspěvek

 • Deortc
  16:34 07.05.2015

  to "otecko Datum: 07.05.2015 Čas: 10:58": Přirovnávat dnešní svobodu slova a dnešní názorovou rozmanitost k normalizační době 1970-85. Omlouvám se, ale to chce opravdu hodně ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to "otecko Datum: 07.05.2015 Čas: 10:58": Přirovnávat dnešní svobodu slova a dnešní názorovou rozmanitost k normalizační době 1970-85. Omlouvám se, ale to chce opravdu hodně špatnou paměť, nebo velkou dávku demagogie.
  Protože demagog určitě nejste, tak pro osvěžení paměti, zde máte link na archiv digitalizovaného dobového Rudého práva. Věřím, že po chvilce listování tím dobovým tiskem sám uznáte svůj omyl. :)
  http://archiv.ucl.cas.cz/?path...
  Skrýt celý příspěvek

 • Deortc
  16:05 07.05.2015
  Oblíbený příspěvek

  To "Adanedhel Datum: 07.05.2015 Čas: 08:09"
  No já se skromně domnívám, že tihle všichni extrémističtí zmatenci dobře vědí, že ve volbách nemají šanci, že jejich názory jsou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To "Adanedhel Datum: 07.05.2015 Čas: 08:09"
  No já se skromně domnívám, že tihle všichni extrémističtí zmatenci dobře vědí, že ve volbách nemají šanci, že jejich názory jsou natolik okrajové a pro naprostou většinu občanů nepřijatelné, že ve volbách vždy zákonitě dostanou těžce na pr.el.
  Takže svoje šílené fanatické vize a záměry chtějí prosazovat násilím, bez ohledu na fakt, zda o to lidé většinově stojí nebo nikoliv. Proto to jsou taky fanatici, že? :-p
  Skrýt celý příspěvek

 • Deortc
  16:01 07.05.2015

  Dle jejich zaměření odhaduji, že je to "jen" další z různých pátých kolon financovaných Putinovým ropno-plynovým pašalíkem. :-p
  Mimochodem, nevíte někdo náhodou jestli už ten ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dle jejich zaměření odhaduji, že je to "jen" další z různých pátých kolon financovaných Putinovým ropno-plynovým pašalíkem. :-p
  Mimochodem, nevíte někdo náhodou jestli už ten Obrtel ty svoje metály skutečně vrátil, jak tím kdysi vyhrožoval, že prý to udělá hned jak zjistí jak se to vlastně má provést? Tehdy mě ten podmiňovací způsob zaujal, protože jsem nechápal v čem vidí problém pokud je opravdu peně rozhodnut to udělat.
  Skrýt celý příspěvek

 • kazd
  15:52 07.05.2015

  už mě taky fascinuje, že sem něco napíšete a už máte -
  to je tu nějaký zapšklý učitel co je zvyklý známkovat ?

  Mám pocit, že uplynulých 2 000 let nedává naději, že strategie, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  už mě taky fascinuje, že sem něco napíšete a už máte -
  to je tu nějaký zapšklý učitel co je zvyklý známkovat ?

  Mám pocit, že uplynulých 2 000 let nedává naději, že strategie, kterou popisujete je nejlepší
  Skrýt celý příspěvek

 • boromej
  15:39 07.05.2015

  kazd: No vidíte, já to zas beru tak, že pokud spolupracuji se zločincem, jsem sám zločinec. Z NATO bych vystoupil. Nebylo by to pragmatické, nebylo by to bezpečné a nebylo by to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  kazd: No vidíte, já to zas beru tak, že pokud spolupracuji se zločincem, jsem sám zločinec. Z NATO bych vystoupil. Nebylo by to pragmatické, nebylo by to bezpečné a nebylo by to nejspíš ani racionální, ale bylo by to čestné. Navíc pokud budem neustále operovat s tím, že nemáme na výběr, tak tím zašlapáváme veškerou naději, že někdy třeba na výběr bude.
  Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  15:25 07.05.2015

  Rakousko rozhodně do NATO nechce...

  Rakousko rozhodně do NATO nechce...

 • Radim
  15:13 07.05.2015

  Rakousko chce do NATO? Nebo chce do NATO pár stran jako FPÖ a ÖVP. Já žiju v Linci a zatím sem tady nepotkal nikoho, kdo by chtěl do NATO.

  Rakousko chce do NATO? Nebo chce do NATO pár stran jako FPÖ a ÖVP. Já žiju v Linci a zatím sem tady nepotkal nikoho, kdo by chtěl do NATO.

 • jancz
  15:00 07.05.2015

  děkuji za pěkný článek pí. Zelená :)

  děkuji za pěkný článek pí. Zelená :)

 • jiný Honza
  14:55 07.05.2015

  Rakousko? Pokud vím, chce do NATO a je v EU.

  Rakousko? Pokud vím, chce do NATO a je v EU.

 • Radim
  14:50 07.05.2015

  Třeba po vzoru Rakousko. S USA ani s Ruskem rozhodně ne...

  Třeba po vzoru Rakousko. S USA ani s Ruskem rozhodně ne...

 • kazd
  14:50 07.05.2015

  Já mínusy nebo plusy nikomu nedávám, ale nehledáte náhodou dokonalý svět, který neexistuje ?

  Existuje vtip o třech nejtenších knihách na světě:
  1.Irská kuchařska
  2 Kniha o ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Já mínusy nebo plusy nikomu nedávám, ale nehledáte náhodou dokonalý svět, který neexistuje ?

  Existuje vtip o třech nejtenších knihách na světě:
  1.Irská kuchařska
  2 Kniha o italských válečných hrdinech
  3.židovský kodex slušného chování

  Když se zeptáte holek co dělaji Au pair v židosvké rodině v USA nebo obsluhuji ve švýcarských hotelech kam jezdí jen źidé, na některé detaily, tak se vám bude zvedat žaludek.
  Přesto asi nebudete stát na straně palestinců když půjde do tuhého, že ?
  Skrýt celý příspěvek

 • jiný Honza
  14:46 07.05.2015

  To Radim:
  Je to sice asi zbytečné, ale: co navrhujete? Když ne USA a NATO, tak kdo?

  To Radim:
  Je to sice asi zbytečné, ale: co navrhujete? Když ne USA a NATO, tak kdo?

 • Radim
  14:42 07.05.2015

  Pro mínuskáře, chápu, že mínusem se snažíte schovat před realitou. Zkuste to i knižně a teprve poté mínusujte. Ale chápu. FAKTA se nehodí do krámu a NATO nesmíme ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pro mínuskáře, chápu, že mínusem se snažíte schovat před realitou. Zkuste to i knižně a teprve poté mínusujte. Ale chápu. FAKTA se nehodí do krámu a NATO nesmíme pomlouvat!

  NATO's Secret Armies: Operation GLADIO and Terrorism in Western Europe (Contemporary Security Studies)- Daniel Ganser
  ISBN-13: 978-0714656076 ISBN-10: 0714656070

  https://wikispooks.com/wiki/Op...
  Skrýt celý příspěvek

 • Radim
  14:13 07.05.2015

  Ani se jim nedivím! Sloužit terroristické organizaci NATO mohou pouze vlastizrádci. A o tom, že NATO je skutečně terroristickou organizací, napsal pěknou knihu švýcarský historik ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ani se jim nedivím! Sloužit terroristické organizaci NATO mohou pouze vlastizrádci. A o tom, že NATO je skutečně terroristickou organizací, napsal pěknou knihu švýcarský historik Daniel Ganser. Z jednoho soudního jednání, kde se prokecl jeden terrorista který sloužil NATO-USA

  "Musíte útočit na civilisty, lidi, ženy, děti, neznámé lidi na hony vzdálené jakékoliv politické hře. Důvod je celkem jednoduchý – donutit lidi obrátit se na stát a požadovat větší bezpečnost.“ – Vincenzo Vinciguerra

  A takové hajzly máme chránit....
  Skrýt celý příspěvek

 • kazd
  13:52 07.05.2015

  možná by ta diskuze o přísaze stála za odborný článek namísto toho článku, pod kterým diskutujeme.

  Každpodně dnes je z tohoto pohledu mnohem zajímavější než II svět. současná ...
  Zobrazit celý příspěvek

  možná by ta diskuze o přísaze stála za odborný článek namísto toho článku, pod kterým diskutujeme.

  Každpodně dnes je z tohoto pohledu mnohem zajímavější než II svět. současná podoba konfliktů.
  Dvě vlády v Libii - která je ta pravá k níž se váže přísaha ? Se smrtí Kaddáfího ta původní pozbyla závaznost? Krym těsně po "referendu" dtto.
  Skrýt celý příspěvek

 • Mishima Yukio
  13:38 07.05.2015

  jiný Honza: Ano, to máte pravdu. Myslel jsem ten rozdíl v tom být vázaný přísahou k něčemu co existuje - císaři který stále vládne i když prohrál válku. A být vázaný přísahou k ...
  Zobrazit celý příspěvek

  jiný Honza: Ano, to máte pravdu. Myslel jsem ten rozdíl v tom být vázaný přísahou k něčemu co existuje - císaři který stále vládne i když prohrál válku. A být vázaný přísahou k něčemu co již samo ukončilo svou existenci - ČSSR a ta socialistická přísaha vojáků.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  13:35 07.05.2015

  Ad Mishima: tak snad stačí jen ukecat soudruha Jakeše, aby ty ostré facebookové dědky zbavil přísahy a mohou se zase vrátit k pěstování králíků a glgání desítky..:-)

  Ad Mishima: tak snad stačí jen ukecat soudruha Jakeše, aby ty ostré facebookové dědky zbavil přísahy a mohou se zase vrátit k pěstování králíků a glgání desítky..:-)

 • jiný Honza
  13:25 07.05.2015

  To Mishima Yukio:
  to je totéž - přísaha jim nedovolila ukončit boj (byť beznadějný), ve shodě s ní jej ukončili na rozkaz.
  Právě na Hiru Onodovi je vidět, jak nesmyslné bylo ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Mishima Yukio:
  to je totéž - přísaha jim nedovolila ukončit boj (byť beznadějný), ve shodě s ní jej ukončili na rozkaz.
  Právě na Hiru Onodovi je vidět, jak nesmyslné bylo lpění na takové přísaze bez ohledu na to, co se reálně děje kolem.
  Skrýt celý příspěvek

 • Mishima Yukio
  13:16 07.05.2015

  jiný Honza: jen poznámku k těm japonským vojákům kteří bojovali v džungli ještě v 60. letech. Nebyl problém se samotnou přísahou totiž že budou věrně bojovat za císaře. Císař byl ...
  Zobrazit celý příspěvek

  jiný Honza: jen poznámku k těm japonským vojákům kteří bojovali v džungli ještě v 60. letech. Nebyl problém se samotnou přísahou totiž že budou věrně bojovat za císaře. Císař byl pořád stejný. Oni jen potřebovali dostat vojenský příkaz od kompetentní osoby aby ten boj za císaře ukončili. Když jim oznamovali Filipínci ve shazovaných letácích aby složili zbraně že válka skončila, nefungovalo to jednak že tomu nevěřili a jednak že je to neopravňovalo boj ukončit. Až když tam američané přivedli japonského důstojníka s rozkazem od císaře aby skončili s bojem, něměli s tím žádný problém, zasalutovali, odevzdali zbraně a pokojně odletěli Japonska. Mimochodem v loni zemřel voják Hiro Onoda který na Filipínach takto byl do roku 1974, jeho příběh je dobře zdokumentovaný a je dost zajímavý. Doporučuji.
  Skrýt celý příspěvek

 • jiný Honza
  12:48 07.05.2015

  To Pandur.cz:
  Voják - tedy povolanec, ne profesionál - tak trochu prostitut je. Sice si vojnu nevybral, ale pokud stát změní směr (viz třeba Bulharsko v 1. i 2. sv.v. nebo ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Pandur.cz:
  Voják - tedy povolanec, ne profesionál - tak trochu prostitut je. Sice si vojnu nevybral, ale pokud stát změní směr (viz třeba Bulharsko v 1. i 2. sv.v. nebo Rumunsko v té druhé), musí jít střílet nebo ke zdi.
  Jak jinak mohla vzniknout Rudá armáda? Prostě car je mrtvý a místo knížete tady máte komisaře. A zkuste neposlechnout... Přísaha nepřísaha.

  Píšete: "Přísaha obecně je věcí cti, jinak nemá smysl. Bylo tak tomu dříve, a mělo by tomu tak být i nyní. Přísaha má zavazovat k absolutní věrnosti za jakýchkoliv okolností."
  Trochu mi to připomíná ty japonské vojáky, kteří bojovali v džungli ještě v 60. letech...

  A co se týče sporu legionáři/vojáci k.u k.? Oceněni mají být všichni. Když za nic jiného, tak za to, že bojovali a přežili.
  Skrýt celý příspěvek

 • kazd
  12:42 07.05.2015

  Pandur:
  ajajaj
  zpochyňováním právních názorů v článku se dostáváte na tenký led, ať na Vás není rozšířeno varování.
  Jak správně uvádíte, lze přinejmenším polemizovat o mnoha ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pandur:
  ajajaj
  zpochyňováním právních názorů v článku se dostáváte na tenký led, ať na Vás není rozšířeno varování.
  Jak správně uvádíte, lze přinejmenším polemizovat o mnoha částech článku a rozhodně nikomu nedoporučuji, aby některé pasáže používal v nějaké odborné diskuzi.

  např. postavení Listiny v našem právním řádu zaměstnávalo dost právníků, mnohokrát se řešilo a v ústavě je uvedeno takto (viz. pod čarou).

  Takže textace článku: "(technická poznámka: LZPS je součástí - druhým zákonem Ústavy ČR)" by v nějaké odborné debatě mohla vést přinejmenším k mnoha diskuzím, čímž samozřejmě nijak nesnižuju absolutní správnost uvedeného článku ani se jinak nedotýkám autorky (dobrej Disclaimer:-)
  -------------
  Ústavní pořádek České republiky tvoří tato Ústava, Listina základních práv a svobod, ústavní zákony přijaté podle této Ústavy a ústavní zákony Národního shromáždění Československé republiky, Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a České národní rady upravující státní hranice České republiky a ústavní zákony České národní rady přijaté po 6. červnu 1992
  Skrýt celý příspěvek

 • jiný Honza
  12:39 07.05.2015

  Tak nějak mám dojem, že je tady něco blbě... Tyhle drahoušky mi představil synek - já sám fakebook nemusím. Měli tam foto ruského, amerického a českého vojáka s popiskou "ruského ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak nějak mám dojem, že je tady něco blbě... Tyhle drahoušky mi představil synek - já sám fakebook nemusím. Měli tam foto ruského, amerického a českého vojáka s popiskou "ruského vítej, amerického střílej a když ten třetí střelí rusa, tak ho zastřel taky." Kdyby tohle splodil 16letý puboš, řeknu si, že z toho vyroste, ale tohle je trochu moc.
  Kdysi mě zajímal nástup nacismu v Německu - jak mohli tak vzdělané a pracovité lidi takhle zblbnout. No, jednoduše - začalo to společenskou tolerancí právě takovýchhle... pomatenců? ... vedených bezskrupulózními našeptávači v pozadí.
  Ono je to líbivé - všichni kolem nám škodí (pravda v Německu 20. let a dnes u nás?), ti židi z nás a lichvy bohatnou (kdo má živit ty nefachčenky a nenažrané politiky, velkopodnikatele, kteří si nakradli, cikány, kteří nikdy nedělali, přičmoudlíky bůhvíodkud) a tihle NAŠI CHLAPCI je alespoň trochu drží na uzdě a dávají jajevo, že se nedáme.
  Fakt vám to nic neříká?
  Jen tak naokraj - Breivik jen udělal něco, k čemu tihle "neškodní chlapci" navádějí. Takže doufám, že je má BIS pod kontrolou a při prvním pokusu o nedovlené ozbojování je pěkně rychle a tvrdě sejme.
  Skrýt celý příspěvek

 • Pandur.cz
  12:31 07.05.2015

  Spíše mám obavy o svobodu slova a projevu.
  Strašení paragrafy a zákoníkem v této souvislosti nebo v souvislosti s US konvojem podle mě není na místě a je to hysterická reakce na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Spíše mám obavy o svobodu slova a projevu.
  Strašení paragrafy a zákoníkem v této souvislosti nebo v souvislosti s US konvojem podle mě není na místě a je to hysterická reakce na něco, co nestojí ani za zmínku.
  Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  12:30 07.05.2015

  Asi tak mnoho povyku pro nic. Sou horší skupinky u nas v republice. Dokud si vedou ty svoje rozumy mezi sebou, tak at se delají co chtějí. Pokud to přeroste k nejakým činum tak si ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Asi tak mnoho povyku pro nic. Sou horší skupinky u nas v republice. Dokud si vedou ty svoje rozumy mezi sebou, tak at se delají co chtějí. Pokud to přeroste k nejakým činum tak si pro ně příjdou jako pro ty levičáky v brně. Nepochybuju o tom že nejen BIS ale i protiextremistický uřad všechny tyhle skupiny nesledusleduje. Pokud by si chtěli realne hrát na nejakou milici a neco nekde zabirat nebo jednat protistátně, což podle me nemaji čanci pri tom diletanskym přístupu, tak at je rovnou nekde postaví ke zdi a zastřelí a ani do zpráv by to dávat nemuseli.
  Mimoto pro ty co hořekují že tohle není téma pro AN. Kdykoli tu nejaky téma je tak ti samí lide řeší věci uplně mimo..viz debata o nových puškach..To by nezvládl ani Harry Potter přejít od pušek k hladomoru na Ukrajině ;o)
  Skrýt celý příspěvek

 • Gorn
  12:30 07.05.2015

  jarpe: souhlas

  Články této autorky nemají se zpravodajstvím příliš společného. Speciálně tento poslední článek rozhodně nepřináší čtenáři informace, je to vyjádření názoru ...
  Zobrazit celý příspěvek

  jarpe: souhlas

  Články této autorky nemají se zpravodajstvím příliš společného. Speciálně tento poslední článek rozhodně nepřináší čtenáři informace, je to vyjádření názoru autorky (samozdřejmě ne úplně, velký prostor má i jakýsi právní rozbor).

  Jedna perla za všechny:
  Hrčiak a spol. vyznávají socialistickou přísahu jako katolící Otčenáš
  Takováto věta vystihuje osobní pocity autorky, ale má nulovou informační hodnotu

  Souhlasím s tím že skupina Českoslovenští vojáci v záloze je téměř protizákoná a její členové by měli být vyšetřeni jak lékaři tak policisty. Ale přecijen je to můj názor a pokud bych měl o této skupině napsat příspěvek do nějakých novin tak bych asi nezvolil nadpis "Provokatéři zakládají ohně, z nichž obviňují státníky" (převážně protože to není v mnoha ohledech pravda), snažil bych se zústat objektivní a pokud bych náhodou došel k názoru že to nedokážu, tak bych alespoň dal část prostoru opačné názorové straně (třeba i protože "je to jejich skupina a oni ji chápou jinak")
  Skrýt celý příspěvek

 • Pandur.cz
  12:28 07.05.2015

  Harašení zbraněmi to už je věc jiná, ale nemyslím si, že skupina pánů důchodového věku by pro státní zřízení představovala takové riziko.

  Harašení zbraněmi to už je věc jiná, ale nemyslím si, že skupina pánů důchodového věku by pro státní zřízení představovala takové riziko.

 • Pandur.cz
  12:23 07.05.2015

  Dovolím si vyčlenit jeden z podnětů v článku, a to přísahu a její trvání.
  Osobně se domnívám, že problematika přísahy se nedá vyřešit pouhým konstatováním, že pokud dojde ke ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dovolím si vyčlenit jeden z podnětů v článku, a to přísahu a její trvání.
  Osobně se domnívám, že problematika přísahy se nedá vyřešit pouhým konstatováním, že pokud dojde ke společenským změnám (režim, ústava, politická orientace státu), pak se dosud platná přísaha stává nezavazující a neaktuální. Tím by přísaha by postrádala svou vážnost a z vojáků by stávaly morální "prostitutky".

  Přísaha obecně je věcí cti, jinak nemá smysl. Bylo tak tomu dříve, a mělo by tomu tak být i nyní. Přísaha má zavazovat k absolutní věrnosti za jakýchkoliv okolností.

  Takže nemůžu mít někomu za zlé, že se cítí vázán přísahou, kterou složil.

  Byť v jiné době a za jiných podmínek. Tento postoj prostě chápu.
  Stejně jako u desetitisíců Českých vojáků Rakouské armády za 1. války, kdy zůstali věrni trůnu. Prostě jednou přísahali a to je zavazovalo !
  Skrýt celý příspěvek

 • Avocat
  12:02 07.05.2015
  Oblíbený příspěvek

  Zdravím!

  Podle mě je tato iniciativa zatím neškodná. Pouze se odkryli a upoutali nejspíše pozornost BIS. Problém by byl, kdyby se začali reálně ozbrojovat.

  Článek je, no.. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Zdravím!

  Podle mě je tato iniciativa zatím neškodná. Pouze se odkryli a upoutali nejspíše pozornost BIS. Problém by byl, kdyby se začali reálně ozbrojovat.

  Článek je, no.. mírně hysterický. Navíc ten příklad s Krymem a tak... není podle mě moc šťastný. Přeci jen to vše začalo (reálně, nebavíme se o zákulisních bojích) svržením legitimní vlády a prezidenta na Ukrajině ozbrojenými protestujícími. Ne všichni byli ozbrojeni, ale však víte jak to bylo, ozbrojenci v parlamentu apod. Což mě přivádí k srovnání: tito "záložníci" jsou proti současnému směru ČR vůči Rusku (zjednodušeně) a ti na Ukrajině byli zase proti nesměřování Ukrajiny do EU ... takže v ukrajinském případě to teda bereme, že můžeme použít sílu na změnu vládnoucí garnitury? To je pro nás ok?

  Podle mě to není nikdy ok, když chceme změnu, tak máme legální prostředek - volby. Nedopadnou volby tak jak si představuji? Fajn, mám 4 roky na to probudit v lidech nadšení pro mojí věc a zkusit to ve volbách znovu. Ale zakládat nějaké pseudomilitantní skupiny? Ale no tak...
  Skrýt celý příspěvek

 • jarpe
  11:59 07.05.2015

  A jak to tak bývá, u internetu člověk neví, jestli informace napsané jsou myšleny vážně nebo takové příspěvky píše nškdo ze srandy.

  A jak to tak bývá, u internetu člověk neví, jestli informace napsané jsou myšleny vážně nebo takové příspěvky píše nškdo ze srandy.

 • jarpe
  11:53 07.05.2015

  Armádní noviny
  aktuální zpravodajství ze světa techniky

  Nějak mám pocit, že čím dál tím víc tento nadpis nesouhlasí s obsahem.

  Armádní noviny
  aktuální zpravodajství ze světa techniky

  Nějak mám pocit, že čím dál tím víc tento nadpis nesouhlasí s obsahem.

 • kazd
  11:43 07.05.2015

  pánové dávejte si pozor co píšete, nebo nás vyloučí :-)
  O co tady jde? Několik diskutujících má zcela jasný názor na slovník autorky.

  Asi jsem nepostřehl nějaký nový ideový ...
  Zobrazit celý příspěvek

  pánové dávejte si pozor co píšete, nebo nás vyloučí :-)
  O co tady jde? Několik diskutujících má zcela jasný názor na slovník autorky.

  Asi jsem nepostřehl nějaký nový ideový záměr AN.

  BTW: doporučuji si pustit v TV demonstrace proti at. zbraním na západě před r.1989 .
  A postup orgánů západních demokratických států.
  Na jejich území probíhaly rozvědkou kom. států podporované akce, které měly přinejmenším materiální náklady (škody na majetku).
  A to v situaci studené války kdy měli komunisté jasné útočné plány o nichž orgány západních zemí věděli.
  Přesto tyto země jednaly jako demokratické.
  Tady to dnes v naši demokratické zemi vypadá, že ty demonstranty tehdy měli postavit ke zdi nebo postřílet přímo na té demonstraci.
  Skrýt celý příspěvek

 • D.i.p
  11:41 07.05.2015

  Matesaax: Tak NATO chtít válku nemůže. Ale USA nebo EU ano. EU má naštěstí tu smůlu, že nemá zatím vojenskou moc. První krok k válce na Ukrajině udělala právě EU. Za hlasitého ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Matesaax: Tak NATO chtít válku nemůže. Ale USA nebo EU ano. EU má naštěstí tu smůlu, že nemá zatím vojenskou moc. První krok k válce na Ukrajině udělala právě EU. Za hlasitého potlesku Schwarzenberga a dalších. Reakcí těch výbojnějších a ne moc myslících jsou pak podobné iniciativy jako tato. Navíc jsou zřejmě ještě řádně zrudlí.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  11:39 07.05.2015

  Omlouvám se adminovi i autorce za silná slova (snad inspirovaná heroickými slovy článku), ale zkuste uvážit, zda by skutečně někdy autorce neuškodilo trochu "ubrat plyn". Opravdu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Omlouvám se adminovi i autorce za silná slova (snad inspirovaná heroickými slovy článku), ale zkuste uvážit, zda by skutečně někdy autorce neuškodilo trochu "ubrat plyn". Opravdu a při vší úctě, to někdy působí až parodicky a to výrazivo je takové, řekněme, roztomile retro - rudoprávní. Méně je někdy více.
  Skrýt celý příspěvek

 • Matesaax
  11:35 07.05.2015
  • (5)
  Oblíbený příspěvek

  Také myslím,že tenhle spolek zasluhuje spíše politování.Lidé,kteří věří tomu,že NATO chce válku s Ruskem by měli navštívit psychiatra...

  Také myslím,že tenhle spolek zasluhuje spíše politování.Lidé,kteří věří tomu,že NATO chce válku s Ruskem by měli navštívit psychiatra...

 • D.i.p
  11:29 07.05.2015

  Když už jsme u toho, tak autorka je obrazem velmi nízké úrovně novinářů v ČR. Alarmování, hysterie, senzace. A klasicky píše až o důsledcích, aniž by se zajímala o příčiny.

  Když už jsme u toho, tak autorka je obrazem velmi nízké úrovně novinářů v ČR. Alarmování, hysterie, senzace. A klasicky píše až o důsledcích, aniž by se zajímala o příčiny.

 • Superme
  11:29 07.05.2015

  fenri - Naprostý souhlas se vším :)

  fenri - Naprostý souhlas se vším :)

 • misanex
  11:28 07.05.2015

  Adanedhel: přesně tak, přitom mezi nimi není žádný rozdíl, jen komunisti mají krvavější ruce...

  Adanedhel: přesně tak, přitom mezi nimi není žádný rozdíl, jen komunisti mají krvavější ruce...

 • fenri
  11:28 07.05.2015
  Oblíbený příspěvek

  To Anendahel - já nevím, ale pokud Vám označení "starý spruzený páprda" přijde jako vlídný přístup, tak jste asi zvyklý z okolí na dost útlaku. Vadí mi stejně, stejně náckové jako ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Anendahel - já nevím, ale pokud Vám označení "starý spruzený páprda" přijde jako vlídný přístup, tak jste asi zvyklý z okolí na dost útlaku. Vadí mi stejně, stejně náckové jako komouši. A vadí mi apologetové používající silná slova. Líbí se mi bývalý USA přístup - ať si každý cintá co chce, dokud nedělá bordel.
  Skrýt celý příspěvek

 • misanex
  11:28 07.05.2015

  Adanedhel: přesně tak, přitom mezi nimi není žádný rozdíl, jen komunisti mají krvavější ruce...

  Adanedhel: přesně tak, přitom mezi nimi není žádný rozdíl, jen komunisti mají krvavější ruce...

 • Superme
  11:18 07.05.2015

  Co je podle Vás "normálně myslící" ? Podpora NATO, EU?

  Co je podle Vás "normálně myslící" ? Podpora NATO, EU?

 • Adanedhel
  11:15 07.05.2015

  Fenri, chtěl bych tě vidět, zda bys byl tak benevolentní, pokud by se jednalo o spolek starých náckovských páprdů. Je vidno, že komoušstí ti nevadí.

  Fenri, chtěl bych tě vidět, zda bys byl tak benevolentní, pokud by se jednalo o spolek starých náckovských páprdů. Je vidno, že komoušstí ti nevadí.

 • fenri
  11:11 07.05.2015

  Bóóže. Spolek starých spruzených páprdů se naučil klikat na Facebooku a s. Jasánková-Zelená hned žene do šturmu na obranu tentononc---té demogracie. Já nevím, mně články p/s Zelené ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Bóóže. Spolek starých spruzených páprdů se naučil klikat na Facebooku a s. Jasánková-Zelená hned žene do šturmu na obranu tentononc---té demogracie. Já nevím, mně články p/s Zelené připomínají články slavného s. Kojzlara z Rudého práva. Znamínko jiné, rétorika naprosto stejná. tohle je taková zvláštní sorta lidí, co musí lézt do zadku režimu, až ho nechtíc shazují a škodí. Ale když jí do dělá dobře. Škoda jen, že se musí realizovat na jinak skvělých AN.
   
  Pane fenri, ocením, pokud nebudete soudit a napadat autorku. Příště výpady proti autorce nebudeme tolerovat. Děkuji.  Jan Grohmann/Admin
  Skrýt celý příspěvek

 • boromej
  11:07 07.05.2015

  "pokud nejsou spokojeni se současným režimem či zněním Ústavy a členstvím v jakékoli mezinárodní organizaci, mohou projevit svoji vůli: Přivést svými hlasy do Poslanecké sněmovny a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  "pokud nejsou spokojeni se současným režimem či zněním Ústavy a členstvím v jakékoli mezinárodní organizaci, mohou projevit svoji vůli: Přivést svými hlasy do Poslanecké sněmovny a Senátu ČR takové množství zástupců, kteří by změnu ústavních zákonů prosadili."

  To je nesmírně alibistické doporučení. To rovnou můžete lidem radit, ať svá přání píšou na kousky papíru a splachovat je do záchoda. :-) Tahle iniciativa mi přijde nesmírně tupá, ale já osobně bych neměl sebemenší problém se proti vlastnímu státu ozbrojeně postavit, pokud by mě k tomu situace donutila. A nějaké cáry papíru, kterým říkáme zákony, by pak pochopitelně bylo nejspíš to poslední, co by mě zajímalo.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jezevec
  11:01 07.05.2015

  Myslím, že skupina, která se chce chopit zbraní pokud se jí nepodaří změnit stav věcí demokratickými principy sebe sama dostatečně vyprofilovala. Jediný bonus na tom vidím, že se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Myslím, že skupina, která se chce chopit zbraní pokud se jí nepodaří změnit stav věcí demokratickými principy sebe sama dostatečně vyprofilovala. Jediný bonus na tom vidím, že se jich spousta k této skupině hláší veřejně na FB takže okolí hned může vědět s kým má tu čest. Zajímalo by mne co by přesně s těmi zbraněmi chtěli dělal, pokud by nedej bože došlo na konvenční válku NATO vs RF. Odcestovat na frontu, nebo provádět záškodnické akce na našem území? Vidím tam zase spoustu Panslavismu, ale jít proti vlastnímu národu není problém. Vážení spoluobčané jestli tohle považujete za normální tak nevím co by vás muselo zvednout ze židle.
  Skrýt celý příspěvek

 • otecko
  10:58 07.05.2015

  Pane Grohmanne, jak víte, že diskutující Superme neví o propagandě nic, zato vy víte vše.... jsém už na světě dost dlouho zaži ljsm oba systémy, ale to, co se nyní děje si s ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pane Grohmanne, jak víte, že diskutující Superme neví o propagandě nic, zato vy víte vše.... jsém už na světě dost dlouho zaži ljsm oba systémy, ale to, co se nyní děje si s rokem 1970-1985 nezadá, to je úplně stejný slovník jen v opačném gradu... víte proč jsem napsal jen rok 1985??
  Skrýt celý příspěvek

 • D.i.p
  10:58 07.05.2015

  Nějací rudí khmérové co by potřebovali srovnat. Ale ta věta o Schwarzenbergovi a dalších je faktem, ti by to potřebovali taky.

  Nějací rudí khmérové co by potřebovali srovnat. Ale ta věta o Schwarzenbergovi a dalších je faktem, ti by to potřebovali taky.

 • Deadog
  10:53 07.05.2015
  • (6)
  Oblíbený příspěvek

  To je presna ukazka hybrydni valky, kdy se z mistni pate kolony formuji jakesi oddily, ktere chcou bojovat za "mir" ? Slovnik jak vystrizeny z Kremlu. Je to tady, rusak u nas nema ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To je presna ukazka hybrydni valky, kdy se z mistni pate kolony formuji jakesi oddily, ktere chcou bojovat za "mir" ? Slovnik jak vystrizeny z Kremlu. Je to tady, rusak u nas nema dost svych tak vyuziva mistni dementy k destabilizaci zeme. Doufam, ze pokud tito lide prekroci zakon, budou tvrde potrestani a strci je supem pod zamek.
  Nastesti vetsinova spolecnost v CR je normalne myslici, takze bychom se nemeli bat, ale ani podcenovat a bagatelizovat tyto vlastizradce.
  Skrýt celý příspěvek

 • kazd
  10:52 07.05.2015

  A co Chodové? To jsou taky pěkní výlupci. Psal o tom již Alois Jirásek, pardon Jirásko :-) Doporučuji některým přispěvovatelům namísto leštění zbraně po večerech, aby jim ...
  Zobrazit celý příspěvek

  A co Chodové? To jsou taky pěkní výlupci. Psal o tom již Alois Jirásek, pardon Jirásko :-) Doporučuji některým přispěvovatelům namísto leštění zbraně po večerech, aby jim nezrezivěla, radši absolovovat základní kurz práva. Za těch pár večerů vám nejenom nezrezivý ale ani nezkoroduje :-)
   
  Pane kazd, ocením, pokud nebudete opakovaně a zcela anonymně soudit a napadat autorku. Příště výpady proti autorce nebudeme tolerovat. Děkuji.  Jan Grohmann/Admin
  Skrýt celý příspěvek

 • Horner
  10:35 07.05.2015

  Takže nepřítel je už mezi námi, ano? — O té skupině jsem už slyšel a něco málo jsem z ní (se zděšením) i přečetl (např. jeden člen ostatní oslovuje ve svém příspěvku "soudružky, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Takže nepřítel je už mezi námi, ano? — O té skupině jsem už slyšel a něco málo jsem z ní (se zděšením) i přečetl (např. jeden člen ostatní oslovuje ve svém příspěvku "soudružky, soudruzi"). Doted jsem ji považoval ale spíš za partičku bláznů, u kterých ani není jisté, že jsou opravdu do jisté míry voják

  Je jejich podíl v zálohách nějak potvrzen? Omluvte mě, pokud se mýlím, ale tohle je IMHO záležitost pro BIS. Pokud to necháme jenom tak ležet ladem, do roka můžeme mít Slezskou lidovou republiku a Jihomoravskou lidovou republiku jakbysmet...
  Skrýt celý příspěvek

 • kazd
  10:06 07.05.2015

  Ještě si dovolím poznánku.
  V dnešní E15 je rozhovor s p. Jaklem (který podle odpovědí kvalitativně na jiné odboré úrovni než autorka).
  Úplně poslední otázka se týká lidí ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ještě si dovolím poznánku.
  V dnešní E15 je rozhovor s p. Jaklem (který podle odpovědí kvalitativně na jiné odboré úrovni než autorka).
  Úplně poslední otázka se týká lidí Hlučínska, povinnosti rukovat do wermachtu, přeběhli a přesto kvůli službě ve wermachtu měli problém s uznávánm bojových zásluh.
  Bohužel tito lidé (uvědomte si vzdělání průměrného člověka v roce 38, kdy průmyslovka byla něco top) neměli šanci konzultovat své postoje po Mnichovu s autorkou, protože ta by jim vyvětlila jakou přísahu složili, jaká aktuálně platí ústava, pod který stát aktuálně patří, jak to bude za pět a co mají dělat.... :-)
  Skrýt celý příspěvek

 • kazd
  09:54 07.05.2015
  • (12)

  No tak zde máme další "kvalitní" text od pí.Zelené.
  Samozřejmě má redakce právo zde uveřejnit cokoli, nicméně možná by se vyplatilo změnit záložku O webu , kde se píše:
  "Cílem ...
  Zobrazit celý příspěvek

  No tak zde máme další "kvalitní" text od pí.Zelené.
  Samozřejmě má redakce právo zde uveřejnit cokoli, nicméně možná by se vyplatilo změnit záložku O webu , kde se píše:
  "Cílem je především přinášet informace o moderní vojenské technice, nejnovějších vojenských událostech a také o tom, jak budou vypadat případné vojenské konflikty zítřka."

  Tenhle článek s tím nemá nic společného.
  Musím ale uznat, že slovosled některých pasáží mě vrací před rok 1989 do mého mládí, za což děkuji, protože v mládí je všechno lepší :-)

  "Otázkou tedy zůstává, za jakým účelem byla vytvořena skupina"
  " rozvracení ústavního zřízení"
  "text nese všechny znaky zrádcovství" to je od p. Štětiny
  "předkládají vojenské knížky, aniž by si uvědomili, že jejich nejdůležitějším osobní dokladem je občanský průkaz"

  To je jak z článku odsuzujícího chartu 77, z novin období druhé republiky nebo filmu občanský průkaz.
  Navrhuju je preventivně všechny zavřít, a přidat k nim i bývalé pohraničníky. Ti se nám tu taky nějak srocují.

  Pevně věřím, že zde ještě existují složky jako BIS atd. které takové skupiny samozřemě monitorují a řeší s ohledem na "reálnou" závažnost.
  Pokud někdo něco bude chtít provést, nebude na FB.
  Pokud je na FB je to jeho svobodné právo, jakou tyto akce mají podporu jsme viděli při průjezdu US kolony.

  Nevím kdo je pí. Zelená a zda má něco splečného s TOP 09 jak se tu píše, ale jestli chce TOP 09 takto pokračovat, tak to daleko nedotáhne. Sázka na "čím hůř v bezpečnostích otázkách, tím líp pro nás" je v netotalitní společnosti naprosto chybná.
  Skrýt celý příspěvek

 • Calhoun
  09:43 07.05.2015

  Takze tu mame skupinku paprdu co jsou napul nasrani na soucasny stav v CR a napul breci po starych casech protoze trava tehdy byla zelenejsi a slunicko taky svitilo lip a zradlo ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Takze tu mame skupinku paprdu co jsou napul nasrani na soucasny stav v CR a napul breci po starych casech protoze trava tehdy byla zelenejsi a slunicko taky svitilo lip a zradlo bylo lepsi a vubec. Jenze pruser - jejich nazor nesouhlasi s naivnimi predstavami a hodnotami pani autorky. Kdyby o tom mlatili drzkou v hospode tak by to snad slo prejit. Jenze oni se "organizuji"! A dokonce maji tolik drzosti ze svoje zvracene nazory verejne prezentuji!!! ZASTAVIT! ZTRESTAT! ZAVRIT! Rebelove! Teroristi! Proboha vzdyt oni se snazi podkopat samotne zaklady statu a u toho plivaji na mezinarodni smlouvy! Vite pani autorko, existuje neco cemu se rika "spolecenska nebezpecnost". Ta se v tomto pripade limitne blizi nule. A mozna je i zaporna protoze nekterym jejich "nebezpecnym" nazorum se clovek zasmeje a smich je jak znamo zdravy :-). Na druhou stranu ten stat o kterem tak rada pisete smrdi hnilobou, vyjimka z libovolneho zakona o ktere se tak rada opirate je jen otazkou ceny, ustava ma cenu caru papiru a je bezne porusovana a mezinarodni smlouvy? Tak tem uz snad po Krymu neveri ani ten nejvetsi naivka.To Vase nezneklidnuje vic nez tech par kasparu?
  Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  09:38 07.05.2015
  • (17)

  Pan Grohmann - Můj názor je ten, že pokud se zde objeví podobné články, sráží to kvalitu stránek AN.
  Nejvíce mne však překvapilo - a myslím, že nebudu sám - že včera jste do ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pan Grohmann - Můj názor je ten, že pokud se zde objeví podobné články, sráží to kvalitu stránek AN.
  Nejvíce mne však překvapilo - a myslím, že nebudu sám - že včera jste do diskuze napsal toto "opravdu tak moc toužíte prosadit svou pravdu?" a pak se zde objeví takovýto článek...
  Skrýt celý příspěvek

 • redgoblin
  09:37 07.05.2015

  Já si myslím, že to je dobrý rozbor skupiny, která káže vodu, pije víno. Nemám rád jakékoliv extrémistické skupiny zleva i zprava a tato se tak profiluje.

  Já si myslím, že to je dobrý rozbor skupiny, která káže vodu, pije víno. Nemám rád jakékoliv extrémistické skupiny zleva i zprava a tato se tak profiluje.

 • Qaxi
  09:37 07.05.2015
  • (4)
  Oblíbený příspěvek

  otecko: "A občanská společnost je přece solí demokracie"

  Ano, ale ne, pokud se chce "chopit se zbraní v případě, že se nám ve spolupráci se všemi lidmi dobré vůle nepodaří ...
  Zobrazit celý příspěvek

  otecko: "A občanská společnost je přece solí demokracie"

  Ano, ale ne, pokud se chce "chopit se zbraní v případě, že se nám ve spolupráci se všemi lidmi dobré vůle nepodaří zastavit politiky". To je to co se stalo na Ukraině.

  Já osobně jsem ochoten akceptovat téměř jakýkoliv výsledek voleb. Jen tuto zem opustím před tím, než se zavřou hranice.

  Pokud ale někdo vstoupí do mojí vesnice se zbraní v ruce a pokusí se ji obsadit, je to nepřítel ať je třeba z vedlejší vsi.
  Skrýt celý příspěvek

 • Matesaax
  09:23 07.05.2015
  • (5)
  Oblíbený příspěvek

  Ty jejich stránky hodně připomínají svým obsahem diskuzi na Novinky.cz.Naprosté bláboly o krvelačném USA atd...ale na druhou stranu to asi řadu lidí s jednodušším myšlením osloví.

  Ty jejich stránky hodně připomínají svým obsahem diskuzi na Novinky.cz.Naprosté bláboly o krvelačném USA atd...ale na druhou stranu to asi řadu lidí s jednodušším myšlením osloví.

 • Superme
  09:18 07.05.2015
  • (11)

  Myslím, že tato stránka má vysokou kvalitu. Ale slečna/paní Zelená jí dává sakra dolů. Volička TOP 09, která neumí přijmout jiný názor, než má ona. Podívejte se slečno/paní Zelená, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Myslím, že tato stránka má vysokou kvalitu. Ale slečna/paní Zelená jí dává sakra dolů. Volička TOP 09, která neumí přijmout jiný názor, než má ona. Podívejte se slečno/paní Zelená, je zde údajně demokracie, která tedy zaručuje - alespoň tedy podle mě - svobodu slova. Proto je neskutečné, že se zde vůbec něco podobného objeví. Napsala jste sem propagandistickou SRAČ*U, která by zde být vůbec neměla už z důvodu, že AN neustále tvrdí, že jsou více méně apolitické. Upřímně by mě zajímal názor pana Grohmanna, jestli takovouto propagandu na AN podporuje..
   
  Pane Supreme, nejen, že tento text plně podporuji, ale dovolím si také tvrdit, že vy osobně o tom, co propaganda je nebo není, nevíte nic. To, že tento text ozančujete za "propagandistickou sračku" naopak ukazuje, že jste to vy, který diskuzi a úroveň AN sráží dolů. Pokud Vám to nevadí, o tom, co se na této stránce objeví nebo neobjeví, rozhodnu já. Vy samozřejmě máte právo tuto stránku ignorovat. Jan Grohmann/Admin
  Skrýt celý příspěvek

 • otecko
  08:31 07.05.2015

  Já myslím, že se tady dělá z komára velbloud, ale nevadí.. navíc.. ti pánové reagovali na protiruskou propagandu, která se již přes rok šíčí čekými médii a nikdo si neláme hlavu s ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Já myslím, že se tady dělá z komára velbloud, ale nevadí.. navíc.. ti pánové reagovali na protiruskou propagandu, která se již přes rok šíčí čekými médii a nikdo si neláme hlavu s tím, zda to, co se nám předkládá k věření je či není pravda. A každý tlak vyvolává protitlak, tak to vnímám.
  a
  "Otázkou tedy zůstává, za jakým účelem byla vytvořena skupina, která má v záhlaví zdařilé logo evokující doby socialistické Československé armády a snaží se oslovit vojáky v záloze"... .. tak je to asi nějaké občanské sdružení bývalých vojáků co mají společné zájmy, jako třeba myslivci či zahrádkáři, ne? A občanská společnost je přece solí demokracie, tak nač ten povyk??
  Co mi vadí na tzv. mainstreamových médiích je okamžitá ideologizace typu. "kdo nejde s námi, jde proti nám...ů to samé platí i pro citované politiky, místo ,aby se snažili pochopit, co chtějí ti lidé sdělit, nálepkují, odsuzují, vláčejí tiskem, dehonestují... jak přitroublé, přitom to může být úplně jinak, nevím, v tuto chvíli jak, o této iniciativě jsem neslyšel, ale rád si je vyslechnu, pak si udělám úsudek sám, nepotřebuji, aby mi někdo pomáhal "nastavovat zrcadlo "....
  Skrýt celý příspěvek

 • Adanedhel
  08:09 07.05.2015
  • (4)
  Oblíbený příspěvek

  K volbám to chodit nechce, ale vnucovat lidem svoji ideologii za pomocí kvérů a vražd, to by se jim líbilo.

  K volbám to chodit nechce, ale vnucovat lidem svoji ideologii za pomocí kvérů a vražd, to by se jim líbilo.