Provokatéři zakládají ohně, z nichž obviňují státníky

Foto: Marek Orbel / YouTube
PrintScreen FaceBooku Českoslovenští vojáci v záloze  / Facebook

Napůl cesty k občanské válce: I tak by se dal shrnout smysl vyjádření, který rádoby dojemně prezentuje na webových stránkách, sociální síti, a nyní i na videu šířeném YouTube, Ondřej Hrčiak - jeden ze zakladatelů iniciativy Českoslovenští vojáci v záloze proti válce plánované velením NATO. Současně je jedním z autorů memoranda, které hlásá odhodlání členů  "chopit se zbraní v případě, že se nám ve spolupráci se všemi lidmi dobré vůle nepodaří zastavit politiky". Iniciativa se tak snaží vyvolat dojem, že je nutné zřídit v naší zemi domobranu.

Oficiální a živelné vojenské zálohy

Iniciativa, která se na sociální síti Facebook oficiálně profiluje od 19. ledna letošního roku není sdružením Aktivních záloh Armády ČR zřízených na základě branného zákona: Členové AZ jsou součástí zálohy ozbrojených sil České republiky. Dobrovolně se ve svém volnu účastní výcviku a nasazeni a do akce mohou být poslání jen z rozhodnutí vlády: Nejčastěji při živelných pohromách, při zhoršení bezpečnostní situace by došlo k využití AZ například při ostraze objektů důležitých pro obranu státu.

Uskupení Českoslovenští vojáci v záloze je iniciativa, která se svým názvem hlásí nejen k federativnímu uspořádání bývalé ČSSR: Mnozí její členové otevřeně vyjadřují odhodlání plnit cíle a závazky Varšavské smlouvy, která byla po zániku NDR a rozpadu sovětského impéria 25. února 1991 na mimořádné schůzi Politického branného výboru v Budapešti rozpuštěna. Znepokojivé ale je, že se iniciativa snaží přenést idee paktu, v jehož rámci došlo v roce 1968 k okupaci Československa, do současné reality.

Odvolávají se přitom na složení přísahy z let totalitního režimu, případně let následujících, kdy se po absolvování základní vojenské služby skutečně stali vojáky v záloze. Účelově ale popírají skutečnost, že jakákoli vojenská přísaha je předpisem, který musí být naplňován v souladu s platnou Ústavou České republiky: Zákonem nejvyšší právní síly, jemuž jsou všechny právní normy a předpisy, tedy i všechny dosud složené vojenské přísahy, podřízeny.

Záměrně tak popírají samu podstatu jakéhokoli právního systému: Ten je vždy a všude organismem, z něhož nelze vyjmout a uplatňovat žádný zákon ani předpis - tudíž ani vojenskou přísahu - samostatně: Tudíž tak, aby byl uplatňován toliko sám o sobě.

Vznik Československa: Přísaha vojáka dnes a před 100 lety

Přísaha bez platné Ústavy neplatí

Bez součinnosti s dalšími právními normami nemůže být v rámci právního státu uplatňováno znění vojenské přísahy či pouhé její části, která do roku 1989 vojáky zavazovala "bránit socialistický řád proti každému nepříteli" nebo "bojovat po boku Sovětského svazu a ostatních socialistických zemí."  

Nejen rozpadem sovětského impéria, ale především změnou režimů a následně i nových právních závazků těchto zemí, pozbývá obrana socialismu smysl: Vynucovat plnění části obsahu dřívější přísahy násilnými akcemi by navíc mohlo být protiprávní. 

Přesto členové iniciativy Českoslovenští vojáci v záloze jak svými příspěvky na internetu, tak osobně v zmíněném videu, vyjadřují odhodlání dostát obsahu dřívějších přísah i se "zbraní v ruce" a zaklínají se povinností naplnit znění přísahy z doby socialismu.

Nejen zcela bez ohledu na stávající právní systém: Ale také na výsledky svobodných voleb do Parlamentu a Senátu České republiky a parlamentu Evropské unie, během kterých dala většina občanů důvěru politikům, které nyní chce tato iniciativa zastavit. 

Foto: Členové iniciativy jsou ochotni se v případě nutnosti chopit zbraní. / PrintScreen stránky Českoslovenští vojáci v záloze
Členové iniciativy jsou ochotni se v případě nutnosti chopit zbraní. / PrintScreen stránky Českoslovenští vojáci v záloze

Účelové zaměňování faktů

Představitel iniciativy Ondřej Hrčiak v natočeném videu tvrdí, že se politici snaží občany manipulovat. Ve skutečnosti ale svými proklamacemi manipuluje fakty sám: Nejdříve tvrzením, že politici usilují o změnu vojenské přísahy tak, aby mohla vláda poslat vojáky "do příštího amerického Vietnamu"

Nic takového z aktuálního, ale ani z navrhovaného znění vojenské přísahy, nevyplývá: Vojáci se v ní nadále zavazují k obraně vlasti. Naopak, v přísaze z doby socialismu (rok 1961), jejíž znění se iniciativa snaží vzkřísit, museli vojáci vyjádřit odhodlání bojovat po boku Sovětského svazu.

Obsah přísahy vojáků Armády České republiky navazuje na Ústavu České republiky, z níž vyplývají závazky státu k plnění mezinárodních smluv. Memorandum iniciativy tvrdí, že je Ústava země a Listina základních práv a svobod (technická poznámka: LZPS je součástí - druhým zákonem Ústavy ČR) je "překrucována" a "záměrně nedokonalá".

Neuvádí ale žádný konkrétní příklad, jakým způsobem se má falzifikace Ústavy dít a ani, kdo či jak obsah našeho zákona nejvyšší právní síly jakýmkoli způsoben "znehodnotil": Ústava byla přijata 16. 12. 1992 počtem 172 kladných hlasů ze 198 přítomných poslankyň a poslanců ČNR (16 hlasovalo proti a 10 se zdrželo).

Volání do zbraně

Přesto ústavní principy iniciativa nejen popírá, ale hodlá je svojí činností mařit: "Občane Schwarzenberku, občane Kalousku, občane Štětino a vy ostatní, co voláte po válce s Ruskou federací, neumíte si ani představit, jakou sílu jste proti sobě postavili," hřímá na facebookových stránkách iniciativy Hrčiak po proběhlém srazu na Palávě, který organizátoři svolali "na půl cesty" pro vojáky v záloze z České i Slovenské republiky.

Zde chtěli utvořit strukturu iniciativy a zejména dosáhnout, aby se "ujal velení" veterán podplukovník Marek Obrtel, který se nedávno s Jiřím Vyvadilem marně pokoušel organizovat blokády proti průjezdů Strykerů spojeneckých sil NATO.

Doktor Obrtel, který si v druhé polovině loňského roku po letech strávených ve službách armády a na zahraničních misích "zničehonic" uvědomil, že je NATO dle jeho vyjádření "zločinecká organizace", vrátil vyznamenání a odešel s výsluhou do civilu, se úkolu iniciativy zhostil se slovy, že "nesouhlasí se současným světovým řádem a nechce se hnát do bratrovražedných bojů".

Stát v čele skupiny, která otevřeně prohlašuje, že hodlá využít vojenských dovedností, jejíž členové se přihlašují na facebookové skupině jako u raportu celým jménem a hodností, přičemž memorandum se otevřeně hlásí k použití zbraní, Obrtelovi zjevně nevadí.

Europoslanec Jaromír Štětina, který je iniciativou označován za "válečného štváče" má stran obsahu webových stránek iniciativy jasno: "Publikovaný text má za cíl destabilizovat obrannou doktrínu České republiky, která vychází z toho, že jsme členy NATO. Ať chtěně či nechtěně, je "cybervýstřelem". Válka v cyberprostoru je součástí hybridní války, kterou začali Rusové. Jsme ve válce. Proto onen text nese všechny znaky zrádcovství", hodnotí Štětina obsahovou náplň webových stránek iniciativy.

To, že akce iniciativy staly součástí ruské propagandy, která na serveru Russia Insider otiskla přeložený text memoranda a zdůrazňuje, že českoslovenští záložníci nehodlají bojovat proti Rusku, Štětinova slova potvrzuje.

Branná povinnost se nemění: Mýty o přísaze a odvodech

Hledání nepřítele

Otázkou tedy zůstává, za jakým účelem byla vytvořena skupina, která má v záhlaví zdařilé logo evokující doby socialistické Československé armády a snaží se oslovit vojáky v záloze: Šířením výzvy, aby dali k dispozici svoje znalosti získané z vojenského výcviku organizaci, která otevřeně hlásí připravenost použít zbraně.

A to i přesto, že ozbrojené síly vytváří Česká republika a držení zbraní je naší zemi ošetřeno zákonem o zbraních. A zbrojní licence jak pro právnickou nebo fyzickou osobu nepovoluje shromažďovat arzenál zbraní, jejichž užití by mělo směřovat na skupinu obyvatel, ozbrojené složky ČR či představitele státu.

Vojáci v záloze sdružení v této iniciativě zdůrazňují, že nejsou v aktivní službě a nepodléhají tak armádnímu velení. Nicméně jsou (pochopitelně s výjimkou Slováků) občané České republiky, takže se na ně vztahuje branný zákon č. 585/2004 Sb.

V případě vyhlášení stavu ohrožení či válečného stavu by se na ně (ostatně jako v minulém režimu, k němuž upínají své závazky), vztahovalo plnění branné povinnosti v rámci věkové skupiny 18 - 60 let. Jejich tvrzení, že politici chtějí "nově odvádět i holky" je rovněž zkreslené: Branná povinnost pro ženy byla zavedena už v roce 2005 především proto, že Ústava zaručuje práva a povinnosti mužům i ženám stejně.

Kuriózně působí v rámci protestů iniciativy Hrnčiakův výkřik, že se politici rozhodli "odvádět osmnáctileté děti na válečná jatka": Návrh zákona, který v uplynulých týdnech směřoval do sněmovny, vůbec nepočítal s obnovou základní vojenské služby a ani s povoláváním na povinná cvičení. Návrh zřetelně uváděl, že obnovené odvody mají směřovat k dotazu, zda jsou mladí muži či ženy ochotni sloužit se zbraní v ruce.

Dlužno podotknout, že socialistickou přísahu, kterou Hrčiak a spol vyznávají jako katolíci Otčenáš, byli pod sankcí kriminálu nuceni složit takřka všichni mladí muži ve věku mezi 18 a 20 lety. A poté odcházeli na dva roky do kasáren. Vyjma vysokoškoláků, kteří museli nastoupit na jeden rok.

Provokace na hranici trestnosti

Přesto, že branný zákon č. 585/2004 vychází z dřívější úpravy, která platila po dlouhá desetiletí, je podle Hrčiaka nepřijatelný: "S vojáky orat nebudou. Je nejvyšší čas to zastavit a zastavit to dřív, než ten zákon projde," říká ve svém videu. (Hrčiak má patrně na mysli výše uvedené novely: Zmiňovaný zákon je platný deset let a tato země vždy branný zákon i brannou povinnost měla). Nebere tak vůbec v potaz znění článku 5 Ústavy ČR, podle kterého je "Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů."

Zákon nejvyšší právní síly ale není jedinou právní normou, s jejímž porušováním činnost iniciativy Českoslovenští vojáci v záloze koketuje. A je docela možné, že tak činí s úmyslem vzbudit pozornost politiků a médií.

A pokud by byl některý z jejich členů či skupina jako taková šetřena, zneužili by patrně představitelé toto šetření k propagandě, že je jim bráněno ve svobodě slova či shromažďování: Tedy, snažili by se poukazovat na práva, která jim dává Ústava s Listinou práv a svobod: Dokumenty, které oni sami označují za "překrucované" a "záměrně nedokonalé". 

Činnost iniciativy, která není v současné době vedena jako politická strana ani žádná jiná fyzická osoba, ale zcela veřejně se snaží vzbudit dojem, že je legální budovat ozbrojenou složkou nezávislou na státu, je totiž zcela jasnou provokací. A patrně i testem, kam až nechají orgány činné v trestním řízení aktivity této skupiny dojít.

Zcela bezohledně přitom zneužívá nevědomosti a naivity některých členů, kteří se zejména na facebookovou verzi skupiny přihlašují: Ti zde veřejně sdělují své osobní údaje, i kdysi získané hodnosti a dovednosti, aniž by uvážili, že se tak mohou podílet na páchání trestného činu. Ale i pro ně platí, že "neznalost zákona neomlouvá".

Porušování trestního zákoníku

Trestní sankce za trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci uvedené v trestním zákoníku č. 40/2009 Sb. přitom nejsou nikterak malé.

Ale ani jejich obsah by neměl staré záložníky překvapit: Proti rozvracení ústavního zřízení, územní celistvosti a obranyschopnosti země se vyhlášením zákonů naše země bránila vždy. A je to obvyklé v každé civilizované zemi, která má v úmyslu udržet chod státu a vzájemnou kontrolu složek státní moci bez vojenského nátlaku.

Pokud by se iniciativa pokusila "závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby něco konala, opominula nebo trpěla" (tedy se zbraněmi vyhrožovala, co se stane, pokud například poslanecká sněmovna přijme novelu branného zákona) mohla by naplnit znění zákona § 311 teroristického útoku, z jehož odstavce 1 je tato pasáž citována.

Čin je trestný i ve stádiu přípravy a dále zákon říká, že "Stejně bude potrestán, kdo jednáním uvedeným v odstavci 1 vyhrožuje, kdo k takovému jednání veřejně podněcuje, nebo kdo takové jednání, teroristu nebo člena teroristické skupiny finančně, materiálně nebo jinak podporuje." Spácháním trestného činu v rámci organizované skupiny se výše sankce zvyšuje.

Přisuzování vlastních činů jiným

Organizátoři iniciativy ale s největší pravděpodobností o riziku trestního stíhání vědí a jeho závažnost se už teď snaží v očích veřejnosti ospravedlnit údajnou snahou zažehnat válečný konflikt: Obviněním, že se představitelé naší země spolu se spojenci z NATO snaží zaútočit na Ruskou federaci na internetových stránkách vykřikují, že se musí vyzbrojit a napadnout politiky dříve, než tak učiní. 

To, že naše ani jiná vláda nemá motivaci zabírat území Ruská federace nebo zajímat její obyvatelstvo, ve svých výkřicích zcela opomíjejí a chovají se dle úsloví "Zloděj křičí chyťte zloděje". Nebo přesně jako představitelé státu, který zabere cizí území, ale obviňuje okolní státy, že na něj chtějí útočit. Stejně tak, že to bylo Rusko, které neoprávněně anektovalo území Krymu, přičemž ruský prezident veřejně přiznal, že příslušníci armády RF byli vysílání na ukrajinské území v rámci bojových akcí. 

Nerespektování mezinárodního. a potažmo ani vnitrostátního práva, členům iniciativy těžkou hlavu nedělá. Stejně jako popření principu dělby státní moci: To, že jsou její jednotlivé složky (zákonodárná, výkonná a soudní) záměrně oddělené, neslučitelné, nezávislé, samostatné, v rovnováze a navzájem si nezodpovídají a jen takto mohou být pilířem demokratického státu, má v úmyslu iniciativa Českoslovenští vojáci v záloze svým případným ozbrojeným zásahem nabourat.

Členové iniciativy svolávají na různých místech "poradní ohně" kde předkládají vojenské knížky, aniž by si uvědomili, že jejich nejdůležitějším osobní dokladem je občanský průkaz. Díky němu mají právo volit a pokud nejsou spokojeni se současným režimem či zněním Ústavy a členstvím v jakékoli mezinárodní organizaci, mohou projevit svoji vůli: Přivést svými hlasy do Poslanecké sněmovny a Senátu ČR takové množství zástupců, kteří by změnu ústavních zákonů prosadili.

Pokud ale hodlají namísto volebního práva užít násilí, pak jejich iniciativa vyvolá přesně to, proti čemu nyní údajně brojí: Bratrovražedný boj. Občanskou válku na území České republiky.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Českem projede konvoj obrněných vozidel Stryker

Průjezd celkově 516 amerických vojáků v obrněných transportérech Stryker a doprovodných vozidlech ...

Občané České republiky vítají vojáky NATO a hlásí se k demokracii

Vyškov na Moravě byl jedním ze tří míst, kam včera dorazila kolona amerických vojáků vracejících ...

Začátek třetí světové války podle Michaila Chondarenoka

Co bude následovat, pokud se vojska NATO zapojí do konfliktu na východní Ukrajině? O takovém scénáři ...

Branná povinnost se nemění: Mýty o přísaze a odvodech

Vláda minulý měsíc schválila a předala parlamentu dva zákony z oblasti branné legislativy: Novelu ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • J.Vraja
  00:22 26.08.2016

  Jejich názory a postoje mi připomínají rok 1933,kdy se jim podobní předchůdci,snažili v noci z 21. na 22. ledna 1933 v Svatoplukových kasárnách v Brně skutečnit pokus o jejich ...Zobrazit celý příspěvek

  Jejich názory a postoje mi připomínají rok 1933,kdy se jim podobní předchůdci,snažili v noci z 21. na 22. ledna 1933 v Svatoplukových kasárnách v Brně skutečnit pokus o jejich obsazení a zahájení ozbrojeného puče. Jak se ukázalo, za akcí stál bývalý nadporučík československé armády Ladislav Kobsinek, (byl z armády vyloučen s psychických důvodu). I on zaslal memorandum, tehdy již prezidentovi, panu Emilu Háchovi dne 5. září 1939,kde psal cituji „Nynější události a změny v politických poměrech ukázaly, že jsem vlastně i já v roce 1933 pracoval pro to, aby tyto změny nastaly.“ Stal se mimo jiné po obsazení republiky členem nechvalně známých Svatoplukových gard (od počátku roku 1941 dokonce velel druhému fašistickému pluku), obnovené Vlajky či obnovené Národní obce fašistické.Byl bych velice nerad,a by se má země dostala opět do područí RUSKA jak o tom tito pánové ve svém článku sní. No, říkají si "Českoslovenštívojáci v záloze",ale už neříkají koho zastupují,zda zájmy českých občanů,kteří si svolili ve svobodných volbách svou vládu,a nebo zde prezentují postoje a názory představitelů Kremllu.Holt už v létech 1935-1938 jsme zde též měli pátou kolonu Sudetoněmeckou stranu v čele KonrádemHenleinem.Uskupení Českoslovenští vojáci v záloze je iniciativa, která se svým názvem hlásí nejen k federativnímu uspořádání bývalé ČSSR.Mnozí její členové otevřeně vyjadřují odhodlání plnit cíle a závazky Varšavské smlouvy, která byla po zániku NDR a rozpadu sovětského impéria 25. února 1991 na mimořádné schůzi Politického branného výboru v Budapešti rozpuštěna. Znepokojivé ale je, že se iniciativa snaží přenést idee paktu, v jehož rámci došlo v roce 1968 k okupaci Československa, do současné reality.To, že akce iniciativy se staly součástí ruské propagandy, která na serveru Russia Insider otiskla přeložený text memoranda a zdůrazňuje, že českoslovenští záložníci nehodlají bojovat proti Rusku.No asi je to Putinova záloha proti NATO. Hoši chtějí dosáhnout našeho vystoupení z NATO a následně podrobení se Rusku. Děkuji nechci. Hoši nejsou vlastenci ale vlastizrádci. Ruští kolaboranti, kteří nás chtějí připoutat k Rusku.Vzhledem k tomu, že v Německu ve stejné době vznikla podobná iniciativa, která zase sdružuje bývalé vojáky NDR, půjde asi o věc, dotovanou kremelskými propagandisty.Soudruzi zakládají nové Lidové milice, a ruské korporace jim na to přisypaly do kapsy rublíky Nějak se nám pan Obrtel otočil na obrtlíku. Je zajímavé, že na dřívějších misích mu US. dolárky nesmrděly. Patrně z východu přišla lepší nabídka!!! No, podle oduševnělých obličejů těch zestárlých "záložáků" bych řekl, že je zde nějaký péesák dostávající kdysi opušťáky za vraždy "narušitelů" či politruk, lihový milicionář či nějaký člen PS VB, by se mezi nimi jistě našel. Stačí se podívat na odkazy na Facebooku.Obrtel a další vlastizrádci. Odevzdejte nejen vyznamenání, ale i výhody. Stydím se za to, že tihle budoucí zrádci mohou mít výhody veteránů-mezi které se též počítám.
  Ti lidé jsou k smíchu,stejně jako soudruh Hájek a iniciativa D.O.S.T. a další obskurní partičky. Sami za sebe,sami pro sebe,sami o sobě.Z části komunisti, z části hlupáci, z části pátá kolona, z části agenti KGB/FSB a zrádci.Místo kdákání měli přejít na druhou stranu.Brát výsluhy a nadávat dokáže každý KGBista.Holt soudruzi,pokud se vám v této republice nelíbí,máte možnost se přestěhovat do Vámi vysněné země-všech možností a nemožností do Ruska .Skrýt celý příspěvek

 • hrdyvojak
  00:20 22.11.2015

  Ahoj tak jak vidim su tady aj co šiknu sem a aj hnupi hahaha to co tady piše ten pisatel a haniiiiiii člověka tak co je on a co on vlastně je nikdo a taky lidi tady kecaju a pokat ...Zobrazit celý příspěvek

  Ahoj tak jak vidim su tady aj co šiknu sem a aj hnupi hahaha to co tady piše ten pisatel a haniiiiiii člověka tak co je on a co on vlastně je nikdo a taky lidi tady kecaju a pokat dojde k nečemu tak stahnu ocas a už ajje nevidíš,,,, tato zem je naša aj dyž sme rzděleny a je mě jedno esli chranim ženu a děti tady na morve a nebo kuusek hen vedle na slovensku ale budu a necham tam aj život aby sem nedošli milošSkrýt celý příspěvek

 • Blake
  19:26 12.05.2015

  Radim, celkom na vas sedi prva veta v nazve clanku.

  https://yourlogicalfallacyis.c...

  Radim, celkom na vas sedi prva veta v nazve clanku.

  https://yourlogicalfallacyis.c...

 • Radim
  14:32 12.05.2015

  Správně, Todomachu, není nad to si někoho zaškatulkovat a tím se i vyhýbat odpovědi, viďte. Inu, u Vás je to předvídatelné, zatloukat, zatloukat, zatloukat, a když nejde zatloukat, ...Zobrazit celý příspěvek

  Správně, Todomachu, není nad to si někoho zaškatulkovat a tím se i vyhýbat odpovědi, viďte. Inu, u Vás je to předvídatelné, zatloukat, zatloukat, zatloukat, a když nejde zatloukat, tak ještě využijete nálepky jako levičák, komunista atd.

  Ale chápu, konspirace USA neprovádí, ty provádí pouze jen a Rusko. Jaký to vyrazně zaslepený pohled na svět...Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  14:24 12.05.2015

  Radime, měl byste asi trošku mírnit svůj agresivní tón a upustit od osobního obviňování. Možná jste podrážděný, neboť se cítíte jako osamocený bojovník proti „prolhaným a záludným“ ...Zobrazit celý příspěvek

  Radime, měl byste asi trošku mírnit svůj agresivní tón a upustit od osobního obviňování. Možná jste podrážděný, neboť se cítíte jako osamocený bojovník proti „prolhaným a záludným“ Spojeným státům americkým, musím vás ale ujistit že zdaleka nejste osamocen, jste pokračovatelem silného politického proudu těch, kteří stejně jako vy odhalovali pravdu o USA a neváhali se jim postavit i se zbraní v ruce. Jmenujme alespoň ty nejznámější Adolf Hitler a celá jeho Třetí říše, včetně italských a japonských fašistů, celý tábor socialismu v čele s komunistickým Sovětským svazem a dnes pak celosvětové militantní islamistické hnutí, jež velkého Satana nenávidí minimálně stejně jako vy. Znovu vás ujišťuji, nejste první ani sám. Vas mnógo.Skrýt celý příspěvek

 • Radim
  13:17 12.05.2015

  https://twitter.com/wikileaks/... Michael Hastings contacted WikiLeaks lawyer Jennifer Robinson just a few hours before he died, saying that the FBI was ...Zobrazit celý příspěvek

  https://twitter.com/wikileaks/...
  Michael Hastings contacted WikiLeaks lawyer Jennifer Robinson just a few hours before he died, saying that the FBI was investigating him.Skrýt celý příspěvek

 • Radim
  13:14 12.05.2015

  Ano správně, taková obyčejná autonehoda. Asi taková nehoda jako u Webba. Je krásné Vás pozorovat jak se kroutíte a všemu co podle Vás není důvěryhodné, dáváte nálepku ...Zobrazit celý příspěvek

  Ano správně, taková obyčejná autonehoda. Asi taková nehoda jako u Webba.

  Je krásné Vás pozorovat jak se kroutíte a všemu co podle Vás není důvěryhodné, dáváte nálepku "konspirační teorie. Minimálně v případě CIA - Webb, konspirovala US vláda, kdo by taky nechal vynést na světlo světa, že samotný prezident byl zapleten do tohoto "drogového" prstence. A onen Hasting, ten byl v oné době ve spojení s právníkem Wikileaks, kterému se osobně svěřil, že se bojí o život.

  Ale chápu Vás, se svou kognitivní disonancí, je ten jednostzranný názor zcela pochopiteln USA špínu nedělají, tu dělá jenom Rusko....

  Ale postupujete pěkně, vždy si naleznete jednu věc na které se můžete vykrucovat, když Vám člověk vyvrátí nějakou Vaší lež, viz "Genocida v Kosovu"

  A koukám, jak jedou konsporační teorie proti Rusku. Tam se můžete Vy a Vám podobní ukonspirovat do bezvědomí.Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  12:59 12.05.2015

  to Radim: Nemáte úplnou pravdu, Michaela Hastingse zavraždili z jiného důvodu, chystal se totiž zveřejnit na půdě OSN, že za tím házením meteority po Rusku nestojí Bůh, ale jisté ...Zobrazit celý příspěvek

  to Radim: Nemáte úplnou pravdu, Michaela Hastingse zavraždili z jiného důvodu, chystal se totiž zveřejnit na půdě OSN, že za tím házením meteority po Rusku nestojí Bůh, ale jisté kruhy blízké Bílému domu, všichni dobře víme které. Ne vážně - nevykládejte tady ty svoje konspirační nesmysly, zmíněný novinář nešťastně zahynul při autonehodě.Skrýt celý příspěvek

 • Radim
  10:37 12.05.2015

  Ano, to šlo vidět ta svoboda v USA, kdy government nechal odstřelit Garyho Webba, který přišel na svět s tím, že CIA řídila obchod s drogama na území USA, ze kterého následně ...Zobrazit celý příspěvek

  Ano, to šlo vidět ta svoboda v USA, kdy government nechal odstřelit Garyho Webba, který přišel na svět s tím, že CIA řídila obchod s drogama na území USA, ze kterého následně financovala aktivity jihoamerických eskader smrti. Jenom připomenu, že Gary Webb spáchal sebevraždu střelbou do hlavy. Pro jistotu se střelil do té hlavy 2x.

  Pak tady máme známéno novináře Michaela Hastingse, která zase chtěl vynést špínu na Obamovu administrativu kvůli lžím Líbyji. Jeho auto explodovalo jako v hollywoodském trháku.


  A ještě jednou k tomu Vašemu lhaní. Byl to samotný ICTY, který řekl, že Srbsko na Kosovu nepáchalo žádnou genocidu a ani jí neplánovalo. Vy jste pane vskutku jenom obyčejný lhář

  Kosovo assault 'was not genocide'
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/eur...

  Nějak ste se zase vykroutil z toho, že NATO podporovalo terroristickou organizaci UCK. A propo, kosovští Albánci už začínají s terrorem v Makedonii, asi za chvilku budete humanitárně bombardovat Skopje

  A s tou Srebrenicí to bude asi jako s tím Račakem, že, pane Todomach. Doporučil bych Vám si přečíst onen životopis finské patoložky Heleny Ranta. Je to velmi zajímavé čtení...Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  07:52 12.05.2015

  No ona hlavně debata má smysl s lidmi, kteří mají nějaké znalosti. V tomto případě o zbraních, technice historii. Z vás tady kromě urážek nikdy nic nevypadlo. Máte potřebu pindat ...Zobrazit celý příspěvek

  No ona hlavně debata má smysl s lidmi, kteří mají nějaké znalosti. V tomto případě o zbraních, technice historii. Z vás tady kromě urážek nikdy nic nevypadlo. Máte potřebu pindat do článku o ruských puškách, přitom ani nepoznáte zaměřovač, ani neznáte jejich historii a vývoj (viz radostné pokřiky, že NPZ je kopie Aimpointu a Eotechu, což je totální kravina). Zatleskat někomu, kdo se plete o století či o řád v rozpočtu atd. Vaše znalosti... Zaprudit, zasmrdět a zase táhnout zpět na novinky. to je váš styl.Skrýt celý příspěvek

 • misanex
  20:26 11.05.2015

  I kdyz kde se tady najednou vzala cirkev, to jsem teda nepochopil ani od trolla...

  I kdyz kde se tady najednou vzala cirkev, to jsem teda nepochopil ani od trolla...

 • misanex
  20:25 11.05.2015

  Mockrat diky za potvrzeni toho co pisu nema to cenu. Clovek vychazi z osobnich zkusenosti, ty mam vyrazne spatne s mnoha Rusy, cca 15ti muslimy, Cinan jen jeden. A proto to ...Zobrazit celý příspěvek

  Mockrat diky za potvrzeni toho co pisu nema to cenu.

  Clovek vychazi z osobnich zkusenosti, ty mam vyrazne spatne s mnoha Rusy, cca 15ti muslimy, Cinan jen jeden. A proto to nakonec nahazim do jednoho pytle, protoze 90% zkusenosti je katastrofa. Neco jako trollove vaseho typu, mozna fenri nebo Supreme nebo Sorge jsou super lidi, ale z pohledu zachovani si zdraveho rozumu je logicke zaradit do kategorie troll a ignorovat...Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  20:01 11.05.2015

  Misanexi, tak nějak marně přemýšlím, kdy jste napsal nějaký příspěvek k věci, s něčím ověřitelným, jiným, než vaše dojmy a emoce. Nic. Cintáte pod článek o puškách, ale víte o tom ...Zobrazit celý příspěvek

  Misanexi, tak nějak marně přemýšlím, kdy jste napsal nějaký příspěvek k věci, s něčím ověřitelným, jiným, než vaše dojmy a emoce. Nic. Cintáte pod článek o puškách, ale víte o tom prd. Argumenty nemáte faktické žádné, ale víte, s kým nemá cenu diskutovat. Tleskáte lidem, o si pletou století nebo řády v rozpočtech, ale sám víte prd. Jste tu prostě jen jako fanoušek, vlajkonoš.Skrýt celý příspěvek

 • Sorge-227
  19:54 11.05.2015

  misanex: Preco Vam vadi rus, cinan, muslim? Pretoze neviete vobec nic. Neviete pochopit a respektovat inu kulturu. Chyba je urcite na Vasej strane. Urazat viete. Karikaturi ...Zobrazit celý příspěvek

  misanex:
  Preco Vam vadi rus, cinan, muslim? Pretoze neviete vobec nic. Neviete pochopit a respektovat inu kulturu. Chyba je urcite na Vasej strane. Urazat viete.

  Karikaturi mohameda su provokacie a urazky ludi. Ste rovnaky ako ti co strielali v Parizi - extremista a fanatik svojho presvedcenia. Iny nazor neuznavate. Hlavne ze branite zapadne hodnoty a pouzivate tie metody ktore odsudzujete.
  Cim je cirkev tak uzasna. 2000 let iba vrazdia, lupia, znasilnuju, zotrocuju. S ucenim Jezise Krista to nema vobec nic spolocne. Muslimovia, krestania a zidia maju spolocneho a jedineho boha. Vcom je zapad taky lepsi? Najlepsie je ignorovat Vas.Skrýt celý příspěvek

 • misanex
  19:27 11.05.2015

  ja jsem dosel k tomu, ze je dobre napsat co clovek chce rict, aby si to lidi s tak nejak normalnim videnim sveta (to normalni je umyslne, proste muj svetonazor rika, ze NATO, EU a ...Zobrazit celý příspěvek

  ja jsem dosel k tomu, ze je dobre napsat co clovek chce rict, aby si to lidi s tak nejak normalnim videnim sveta (to normalni je umyslne, proste muj svetonazor rika, ze NATO, EU a USA jsou plne chyb, ale 100000x lepsi nez Rus, muslim a Cinan) precetli a doplnili, ale s fenrim a spol nema sebemensi cenu diskutovat.
  To ze proste odmitaji videt, kde je zlo, relativizuji vsechno co se da, chytaji za slovicka atd. nema smysl resit.
  Podle me je dobre to ignorovat, nad timhle se neda nijak argumentovat, protoze to zadnou argumentaci neakceptuje. To je jako diskutovat se Svedky Jehovovy nebo s muslimem o karikaturach jednoho cloveka s pedofilnimi sklony... Nema to smysl.Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  19:01 11.05.2015

  to Blake:

  Blava je běžný výraz používaný v ČR pro Bratislavu, zkracujeme to tak. Je to slangový výraz.

  to Blake:

  Blava je běžný výraz používaný v ČR pro Bratislavu, zkracujeme to tak. Je to slangový výraz.

 • fenri
  18:14 11.05.2015

  V tom případě se (opět) ptám, kde je ta časová hranice, kdy zabíjení je ještě celkem fajn a kdy už ne. Vyvražďování v 13. (ne dvanáctém) je ještě OK, vyvražďování po celý středověk ...Zobrazit celý příspěvek

  V tom případě se (opět) ptám, kde je ta časová hranice, kdy zabíjení je ještě celkem fajn a kdy už ne. Vyvražďování v 13. (ne dvanáctém) je ještě OK, vyvražďování po celý středověk a začátek novověku je ještě OK. Zlom je asi 1783, že? Pak už musí nastoupit dodržování lidských práv, protože Rusové se ze suroviny pro "sklizeň stepí" mění ve vítěze. Britské, Spanělské, Německé, Americké... koncentráky jsou celkem OK, ty ruské jsou fuj.
  Prostě Tataři 500let vyvražďovali a terorizovali. Pak se spojili s nepřítelem. Lze se divit, že je potkal osud Dudetských Němců?Skrýt celý příspěvek

 • D.i.p
  18:11 11.05.2015

  Jura99: Pletete si svobodný obchod s hospodářskou pomocí v rámci RVHP (jejíž obdoba teď vzníká v EU). Obchod s Ruskem zanedbatelný rozhodně není a má (nebo by měl, kdyby nebyli na ...Zobrazit celý příspěvek

  Jura99: Pletete si svobodný obchod s hospodářskou pomocí v rámci RVHP (jejíž obdoba teď vzníká v EU).
  Obchod s Ruskem zanedbatelný rozhodně není a má (nebo by měl, kdyby nebyli na obou stranách voli) velký potenciál do budoucna. Na rozdíl od evropského západního trhu, který se potýká se stagnací a nelze u něj očekávat nějaké významné zvýšení poptávky.Skrýt celý příspěvek

 • Sorge-227
  18:10 11.05.2015

  Jura99:
  Mate pravdu.

  Jura99:
  Mate pravdu.

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 8