Provokatéři zakládají ohně, z nichž obviňují státníky

Foto: Marek Orbel / YouTube
PrintScreen FaceBooku Českoslovenští vojáci v záloze  / Facebook

Napůl cesty k občanské válce: I tak by se dal shrnout smysl vyjádření, který rádoby dojemně prezentuje na webových stránkách, sociální síti, a nyní i na videu šířeném YouTube, Ondřej Hrčiak - jeden ze zakladatelů iniciativy Českoslovenští vojáci v záloze proti válce plánované velením NATO. Současně je jedním z autorů memoranda, které hlásá odhodlání členů  "chopit se zbraní v případě, že se nám ve spolupráci se všemi lidmi dobré vůle nepodaří zastavit politiky". Iniciativa se tak snaží vyvolat dojem, že je nutné zřídit v naší zemi domobranu.

Oficiální a živelné vojenské zálohy

Iniciativa, která se na sociální síti Facebook oficiálně profiluje od 19. ledna letošního roku není sdružením Aktivních záloh Armády ČR zřízených na základě branného zákona: Členové AZ jsou součástí zálohy ozbrojených sil České republiky. Dobrovolně se ve svém volnu účastní výcviku a nasazeni a do akce mohou být poslání jen z rozhodnutí vlády: Nejčastěji při živelných pohromách, při zhoršení bezpečnostní situace by došlo k využití AZ například při ostraze objektů důležitých pro obranu státu.

Uskupení Českoslovenští vojáci v záloze je iniciativa, která se svým názvem hlásí nejen k federativnímu uspořádání bývalé ČSSR: Mnozí její členové otevřeně vyjadřují odhodlání plnit cíle a závazky Varšavské smlouvy, která byla po zániku NDR a rozpadu sovětského impéria 25. února 1991 na mimořádné schůzi Politického branného výboru v Budapešti rozpuštěna. Znepokojivé ale je, že se iniciativa snaží přenést idee paktu, v jehož rámci došlo v roce 1968 k okupaci Československa, do současné reality.

Odvolávají se přitom na složení přísahy z let totalitního režimu, případně let následujících, kdy se po absolvování základní vojenské služby skutečně stali vojáky v záloze. Účelově ale popírají skutečnost, že jakákoli vojenská přísaha je předpisem, který musí být naplňován v souladu s platnou Ústavou České republiky: Zákonem nejvyšší právní síly, jemuž jsou všechny právní normy a předpisy, tedy i všechny dosud složené vojenské přísahy, podřízeny.

Záměrně tak popírají samu podstatu jakéhokoli právního systému: Ten je vždy a všude organismem, z něhož nelze vyjmout a uplatňovat žádný zákon ani předpis - tudíž ani vojenskou přísahu - samostatně: Tudíž tak, aby byl uplatňován toliko sám o sobě.

Vznik Československa: Přísaha vojáka dnes a před 100 lety

Přísaha bez platné Ústavy neplatí

Bez součinnosti s dalšími právními normami nemůže být v rámci právního státu uplatňováno znění vojenské přísahy či pouhé její části, která do roku 1989 vojáky zavazovala "bránit socialistický řád proti každému nepříteli" nebo "bojovat po boku Sovětského svazu a ostatních socialistických zemí."  

Nejen rozpadem sovětského impéria, ale především změnou režimů a následně i nových právních závazků těchto zemí, pozbývá obrana socialismu smysl: Vynucovat plnění části obsahu dřívější přísahy násilnými akcemi by navíc mohlo být protiprávní. 

Přesto členové iniciativy Českoslovenští vojáci v záloze jak svými příspěvky na internetu, tak osobně v zmíněném videu, vyjadřují odhodlání dostát obsahu dřívějších přísah i se "zbraní v ruce" a zaklínají se povinností naplnit znění přísahy z doby socialismu.

Nejen zcela bez ohledu na stávající právní systém: Ale také na výsledky svobodných voleb do Parlamentu a Senátu České republiky a parlamentu Evropské unie, během kterých dala většina občanů důvěru politikům, které nyní chce tato iniciativa zastavit. 

Foto: Členové iniciativy jsou ochotni se v případě nutnosti chopit zbraní. / PrintScreen stránky Českoslovenští vojáci v záloze
Členové iniciativy jsou ochotni se v případě nutnosti chopit zbraní. / PrintScreen stránky Českoslovenští vojáci v záloze

Účelové zaměňování faktů

Představitel iniciativy Ondřej Hrčiak v natočeném videu tvrdí, že se politici snaží občany manipulovat. Ve skutečnosti ale svými proklamacemi manipuluje fakty sám: Nejdříve tvrzením, že politici usilují o změnu vojenské přísahy tak, aby mohla vláda poslat vojáky "do příštího amerického Vietnamu"

Nic takového z aktuálního, ale ani z navrhovaného znění vojenské přísahy, nevyplývá: Vojáci se v ní nadále zavazují k obraně vlasti. Naopak, v přísaze z doby socialismu (rok 1961), jejíž znění se iniciativa snaží vzkřísit, museli vojáci vyjádřit odhodlání bojovat po boku Sovětského svazu.

Obsah přísahy vojáků Armády České republiky navazuje na Ústavu České republiky, z níž vyplývají závazky státu k plnění mezinárodních smluv. Memorandum iniciativy tvrdí, že je Ústava země a Listina základních práv a svobod (technická poznámka: LZPS je součástí - druhým zákonem Ústavy ČR) je "překrucována" a "záměrně nedokonalá".

Neuvádí ale žádný konkrétní příklad, jakým způsobem se má falzifikace Ústavy dít a ani, kdo či jak obsah našeho zákona nejvyšší právní síly jakýmkoli způsoben "znehodnotil": Ústava byla přijata 16. 12. 1992 počtem 172 kladných hlasů ze 198 přítomných poslankyň a poslanců ČNR (16 hlasovalo proti a 10 se zdrželo).

Volání do zbraně

Přesto ústavní principy iniciativa nejen popírá, ale hodlá je svojí činností mařit: "Občane Schwarzenberku, občane Kalousku, občane Štětino a vy ostatní, co voláte po válce s Ruskou federací, neumíte si ani představit, jakou sílu jste proti sobě postavili," hřímá na facebookových stránkách iniciativy Hrčiak po proběhlém srazu na Palávě, který organizátoři svolali "na půl cesty" pro vojáky v záloze z České i Slovenské republiky.

Zde chtěli utvořit strukturu iniciativy a zejména dosáhnout, aby se "ujal velení" veterán podplukovník Marek Obrtel, který se nedávno s Jiřím Vyvadilem marně pokoušel organizovat blokády proti průjezdů Strykerů spojeneckých sil NATO.

Doktor Obrtel, který si v druhé polovině loňského roku po letech strávených ve službách armády a na zahraničních misích "zničehonic" uvědomil, že je NATO dle jeho vyjádření "zločinecká organizace", vrátil vyznamenání a odešel s výsluhou do civilu, se úkolu iniciativy zhostil se slovy, že "nesouhlasí se současným světovým řádem a nechce se hnát do bratrovražedných bojů".

Stát v čele skupiny, která otevřeně prohlašuje, že hodlá využít vojenských dovedností, jejíž členové se přihlašují na facebookové skupině jako u raportu celým jménem a hodností, přičemž memorandum se otevřeně hlásí k použití zbraní, Obrtelovi zjevně nevadí.

Europoslanec Jaromír Štětina, který je iniciativou označován za "válečného štváče" má stran obsahu webových stránek iniciativy jasno: "Publikovaný text má za cíl destabilizovat obrannou doktrínu České republiky, která vychází z toho, že jsme členy NATO. Ať chtěně či nechtěně, je "cybervýstřelem". Válka v cyberprostoru je součástí hybridní války, kterou začali Rusové. Jsme ve válce. Proto onen text nese všechny znaky zrádcovství", hodnotí Štětina obsahovou náplň webových stránek iniciativy.

To, že akce iniciativy staly součástí ruské propagandy, která na serveru Russia Insider otiskla přeložený text memoranda a zdůrazňuje, že českoslovenští záložníci nehodlají bojovat proti Rusku, Štětinova slova potvrzuje.

Branná povinnost se nemění: Mýty o přísaze a odvodech

Hledání nepřítele

Otázkou tedy zůstává, za jakým účelem byla vytvořena skupina, která má v záhlaví zdařilé logo evokující doby socialistické Československé armády a snaží se oslovit vojáky v záloze: Šířením výzvy, aby dali k dispozici svoje znalosti získané z vojenského výcviku organizaci, která otevřeně hlásí připravenost použít zbraně.

A to i přesto, že ozbrojené síly vytváří Česká republika a držení zbraní je naší zemi ošetřeno zákonem o zbraních. A zbrojní licence jak pro právnickou nebo fyzickou osobu nepovoluje shromažďovat arzenál zbraní, jejichž užití by mělo směřovat na skupinu obyvatel, ozbrojené složky ČR či představitele státu.

Vojáci v záloze sdružení v této iniciativě zdůrazňují, že nejsou v aktivní službě a nepodléhají tak armádnímu velení. Nicméně jsou (pochopitelně s výjimkou Slováků) občané České republiky, takže se na ně vztahuje branný zákon č. 585/2004 Sb.

V případě vyhlášení stavu ohrožení či válečného stavu by se na ně (ostatně jako v minulém režimu, k němuž upínají své závazky), vztahovalo plnění branné povinnosti v rámci věkové skupiny 18 - 60 let. Jejich tvrzení, že politici chtějí "nově odvádět i holky" je rovněž zkreslené: Branná povinnost pro ženy byla zavedena už v roce 2005 především proto, že Ústava zaručuje práva a povinnosti mužům i ženám stejně.

Kuriózně působí v rámci protestů iniciativy Hrnčiakův výkřik, že se politici rozhodli "odvádět osmnáctileté děti na válečná jatka": Návrh zákona, který v uplynulých týdnech směřoval do sněmovny, vůbec nepočítal s obnovou základní vojenské služby a ani s povoláváním na povinná cvičení. Návrh zřetelně uváděl, že obnovené odvody mají směřovat k dotazu, zda jsou mladí muži či ženy ochotni sloužit se zbraní v ruce.

Dlužno podotknout, že socialistickou přísahu, kterou Hrčiak a spol vyznávají jako katolíci Otčenáš, byli pod sankcí kriminálu nuceni složit takřka všichni mladí muži ve věku mezi 18 a 20 lety. A poté odcházeli na dva roky do kasáren. Vyjma vysokoškoláků, kteří museli nastoupit na jeden rok.

Provokace na hranici trestnosti

Přesto, že branný zákon č. 585/2004 vychází z dřívější úpravy, která platila po dlouhá desetiletí, je podle Hrčiaka nepřijatelný: "S vojáky orat nebudou. Je nejvyšší čas to zastavit a zastavit to dřív, než ten zákon projde," říká ve svém videu. (Hrčiak má patrně na mysli výše uvedené novely: Zmiňovaný zákon je platný deset let a tato země vždy branný zákon i brannou povinnost měla). Nebere tak vůbec v potaz znění článku 5 Ústavy ČR, podle kterého je "Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů."

Zákon nejvyšší právní síly ale není jedinou právní normou, s jejímž porušováním činnost iniciativy Českoslovenští vojáci v záloze koketuje. A je docela možné, že tak činí s úmyslem vzbudit pozornost politiků a médií.

A pokud by byl některý z jejich členů či skupina jako taková šetřena, zneužili by patrně představitelé toto šetření k propagandě, že je jim bráněno ve svobodě slova či shromažďování: Tedy, snažili by se poukazovat na práva, která jim dává Ústava s Listinou práv a svobod: Dokumenty, které oni sami označují za "překrucované" a "záměrně nedokonalé". 

Činnost iniciativy, která není v současné době vedena jako politická strana ani žádná jiná fyzická osoba, ale zcela veřejně se snaží vzbudit dojem, že je legální budovat ozbrojenou složkou nezávislou na státu, je totiž zcela jasnou provokací. A patrně i testem, kam až nechají orgány činné v trestním řízení aktivity této skupiny dojít.

Zcela bezohledně přitom zneužívá nevědomosti a naivity některých členů, kteří se zejména na facebookovou verzi skupiny přihlašují: Ti zde veřejně sdělují své osobní údaje, i kdysi získané hodnosti a dovednosti, aniž by uvážili, že se tak mohou podílet na páchání trestného činu. Ale i pro ně platí, že "neznalost zákona neomlouvá".

Porušování trestního zákoníku

Trestní sankce za trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci uvedené v trestním zákoníku č. 40/2009 Sb. přitom nejsou nikterak malé.

Ale ani jejich obsah by neměl staré záložníky překvapit: Proti rozvracení ústavního zřízení, územní celistvosti a obranyschopnosti země se vyhlášením zákonů naše země bránila vždy. A je to obvyklé v každé civilizované zemi, která má v úmyslu udržet chod státu a vzájemnou kontrolu složek státní moci bez vojenského nátlaku.

Pokud by se iniciativa pokusila "závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby něco konala, opominula nebo trpěla" (tedy se zbraněmi vyhrožovala, co se stane, pokud například poslanecká sněmovna přijme novelu branného zákona) mohla by naplnit znění zákona § 311 teroristického útoku, z jehož odstavce 1 je tato pasáž citována.

Čin je trestný i ve stádiu přípravy a dále zákon říká, že "Stejně bude potrestán, kdo jednáním uvedeným v odstavci 1 vyhrožuje, kdo k takovému jednání veřejně podněcuje, nebo kdo takové jednání, teroristu nebo člena teroristické skupiny finančně, materiálně nebo jinak podporuje." Spácháním trestného činu v rámci organizované skupiny se výše sankce zvyšuje.

Přisuzování vlastních činů jiným

Organizátoři iniciativy ale s největší pravděpodobností o riziku trestního stíhání vědí a jeho závažnost se už teď snaží v očích veřejnosti ospravedlnit údajnou snahou zažehnat válečný konflikt: Obviněním, že se představitelé naší země spolu se spojenci z NATO snaží zaútočit na Ruskou federaci na internetových stránkách vykřikují, že se musí vyzbrojit a napadnout politiky dříve, než tak učiní. 

To, že naše ani jiná vláda nemá motivaci zabírat území Ruská federace nebo zajímat její obyvatelstvo, ve svých výkřicích zcela opomíjejí a chovají se dle úsloví "Zloděj křičí chyťte zloděje". Nebo přesně jako představitelé státu, který zabere cizí území, ale obviňuje okolní státy, že na něj chtějí útočit. Stejně tak, že to bylo Rusko, které neoprávněně anektovalo území Krymu, přičemž ruský prezident veřejně přiznal, že příslušníci armády RF byli vysílání na ukrajinské území v rámci bojových akcí. 

Nerespektování mezinárodního. a potažmo ani vnitrostátního práva, členům iniciativy těžkou hlavu nedělá. Stejně jako popření principu dělby státní moci: To, že jsou její jednotlivé složky (zákonodárná, výkonná a soudní) záměrně oddělené, neslučitelné, nezávislé, samostatné, v rovnováze a navzájem si nezodpovídají a jen takto mohou být pilířem demokratického státu, má v úmyslu iniciativa Českoslovenští vojáci v záloze svým případným ozbrojeným zásahem nabourat.

Členové iniciativy svolávají na různých místech "poradní ohně" kde předkládají vojenské knížky, aniž by si uvědomili, že jejich nejdůležitějším osobní dokladem je občanský průkaz. Díky němu mají právo volit a pokud nejsou spokojeni se současným režimem či zněním Ústavy a členstvím v jakékoli mezinárodní organizaci, mohou projevit svoji vůli: Přivést svými hlasy do Poslanecké sněmovny a Senátu ČR takové množství zástupců, kteří by změnu ústavních zákonů prosadili.

Pokud ale hodlají namísto volebního práva užít násilí, pak jejich iniciativa vyvolá přesně to, proti čemu nyní údajně brojí: Bratrovražedný boj. Občanskou válku na území České republiky.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Českem projede konvoj obrněných vozidel Stryker

Průjezd celkově 516 amerických vojáků v obrněných transportérech Stryker a doprovodných vozidlech ...

Občané České republiky vítají vojáky NATO a hlásí se k demokracii

Vyškov na Moravě byl jedním ze tří míst, kam včera dorazila kolona amerických vojáků vracejících ...

Začátek třetí světové války podle Michaila Chondarenoka

Co bude následovat, pokud se vojska NATO zapojí do konfliktu na východní Ukrajině? O takovém scénáři ...

Branná povinnost se nemění: Mýty o přísaze a odvodech

Vláda minulý měsíc schválila a předala parlamentu dva zákony z oblasti branné legislativy: Novelu ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Jura99
  17:38 11.05.2015

  fenri: však dobře víte, že slovem "legrační" jsem označil vaše přirovnání k událostem ze 12.století, kdy lidský život neměl žádnou cenu nikde na světě. Sorge-227: nejen od pana ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri: však dobře víte, že slovem "legrační" jsem označil vaše přirovnání k událostem ze 12.století, kdy lidský život neměl žádnou cenu nikde na světě.

  Sorge-227: nejen od pana fenriho, ale i argumenty od vás mi začínají připadat legrační. Hot-dogové USA jsou v délce dožití 33. na světě (připomínám Rusko 130) a kvalita života? Divné, že třeba do Ruska se nejezdí na brigády, na babysitting nebo studovat, tak jako do USA. Nejspíš by to byl hrozný zážitek, ocitnout se na babysitru někde na ruské vesnici, nemluvě o tom, že brigádník by nepochybně očekával měsíční mzdu, kterou ruský vesničan vydělá za rok.
  Od Ruska žádnou ekonomickou pomoc nečekáme, v minulosti nás Rusko jen peníze a majetek stálo. Myslel jsem to tak, že jako obchodní partner je pro nás Rusko poměrně daleko v pořadí, takže ztráta ruského trhu po sankcích v průměru nejde vůbec poznat.Skrýt celý příspěvek

 • Blake
  16:46 11.05.2015

  daxik, neberte si to osobne, ale... Blava je potok pri Trnave V kazdom pripade tiez som pohorseny takymito spolkami, To, co robia slobodny vysielac a zem a vek je nechutne, ale ...Zobrazit celý příspěvek

  daxik, neberte si to osobne, ale... Blava je potok pri Trnave

  V kazdom pripade tiez som pohorseny takymito spolkami, To, co robia slobodny vysielac a zem a vek je nechutne, ale maju jasnu cielovu skupinu. Clanok p. Zelenej, pod ktorym diskutujeme je podla mojho nazoru (podobne sa vyjadril myslim fenri nizsie) dobre mieneny a aj miereny - na tu istu skupinu, ako rozne rozvracacske organizacie, ale kontraproduktivny.

  Na jednej strane chapem nutnost objasnit pravne predpisy a priviest niektorych k zamysleniu sa, ci jeho cinnost prekracuje hranice slobody slova, resp. ci sa dostava na uroven zneuzivania slobody slova na rozstvavanie a rozosievanie nenavisti.

  Otazka ale je, ci to pomaha. Frustrovany clovek, ktory odmietne propagandu strany, ktora je momentalne v jeho krajine vplyvnejsia podlahne propagande strany druhej a vsetko spojene so stranou prvou si spoji so zlou emociou a ak sa citi akcne, zacne aktivne rozsirovat tu pravdu, co odhalil, aka je povodna strana zla a aka je ta nova spasitelska (idem do extremov, ale popisuje to princip).

  Ak by sa to povedzme kvoli nejakej slabej chvilke stalo racionalnemu a inteligentnemu cloveku, po pripomenuti zakonu by teoreticky mal prehodnotit svoju aktivitu, pretoze by pochopoil, ze rozvracanie, nech je akokolvek atraktivne, neprinesie ziadnu okamzitu zmenu k lepsiemu a to je to, co frustrovany clovek hlada (tu je to zas opacne, v extremnom pripade by okamzity prevrat zmenu k lepsiemu priniest mohol, ale my sa v takom nenachadzame).

  No a problem je v tom, ze vacsina frustrovanych nie je dost inteligentnych, alebo racionalnych na to, aby pomocou logickej dedukcie prisli na to, ze rozvracanie nie je riesenie, resp. ich frustracia (emocia) zatienuje ich racionalne uvazovanie. A tou emociou moze byt cokolvek. Moze to byt frustracia z vlastneho neuspechu, neschopnosti sa uplatnit v aktualnom systeme, frustracia zo svetovej situacie, z hladu africkych deti, z teroristov, z miestnej politiky... Isty kanadsky obcan dokonca predaval GRU statne tajomstva a odovodnil to tym, ze ho podvadzala zena.

  Tu sa naskyta otazka: pomoze, ak takto naladenemu psychicky slabsiemu cloveku predlozime zakon, nad ktorym keby sa racionalne zamyslel, prehodnotil by svoje uvazovanie?

  Nemyslim.

  A ludia, ktori racionalne uvazuju vacsinou nepotrebuju pocut znenie zakona.Skrýt celý příspěvek

 • Sorge-227
  16:36 11.05.2015

  Jura99: A kolko diktatorov vytvorili, obcianske vojny. Je Rusko demokraticky stat alebo diktatura? Ja uz sa neorientujem. Aby som vedel. Potrebujem vediet odborny nazor. ...Zobrazit celý příspěvek

  Jura99:
  A kolko diktatorov vytvorili, obcianske vojny. Je Rusko demokraticky stat alebo diktatura? Ja uz sa neorientujem. Aby som vedel. Potrebujem vediet odborny nazor.

  Statistika je pekna vec, ale nenakrmi nas. Ze porodnost podporuju iba totalitne staty? Podla mna iba rozumne staty. Ako sa podporuje delka doziti? Hot-dogami? Lepsie by bolo podporovat kvalitu zivota nez dlzku zivota. Preco by nam malo Rusko ekonomicky pomoct?Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  15:46 11.05.2015

  daxik: Mluvíte mi z duše. Jeden Glum vedle druhého.

  daxik: Mluvíte mi z duše. Jeden Glum vedle druhého.

 • daxik
  14:27 11.05.2015

  Hybridná vojna. U nás majú tiež svojich ľudí. Rostas (a jeho referendum o vystúpení z NATO), Huďo, Lichtner, Švec a SHO, Slobodný vysielač. Čarnogurský (!!!!!!) Len chcem ...Zobrazit celý příspěvek

  Hybridná vojna. U nás majú tiež svojich ľudí. Rostas (a jeho referendum o vystúpení z NATO), Huďo, Lichtner, Švec a SHO, Slobodný vysielač. Čarnogurský (!!!!!!)

  Len chcem podotknúť ako, podľa mňa úmyselne používajú rétoriku a verbujú ľudí spôsobom, aby navodili dojem, že bojujú proti nejakému fiktívnemu utláčaniu, cenzúre, či porušovaniu ľudských práv, ako to robil minulý režim.

  Názov konšpirátorského plátku Slobodný vysielač dehonestuje odkaz Slobodného vysielača, ktorý pôsobil v časoch SNP. Čarnogurský ako TOP disident a organizátor sviečkovej manifestácie v Blave je zrazu bojovník proti "teroristickému NATO", nvm čo robí SIS, ale ak on nie je na výplatnej listine FSB, tak nikto na Slovensku nie je. Navyše je signatárom Charty 2015, opäť snaha spojiť ju s Chartou 77. Z tejto symboliky a snahy rusofilov mi je dosť zle, lebo poľliapávajú odkaz minulosti.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  14:17 11.05.2015

  To Jura99: hmm, tak vyhlazení původního obyvatelstva je jednou legrační, jindy je odsun (jakkoli krutý) zvěrstvo. Juro, vaše měřítka a morálka jsou neobyčejně pružné a ohebné.

  To Jura99: hmm, tak vyhlazení původního obyvatelstva je jednou legrační, jindy je odsun (jakkoli krutý) zvěrstvo. Juro, vaše měřítka a morálka jsou neobyčejně pružné a ohebné.

 • Jura99
  14:13 11.05.2015

  Sorge-227: když tak nám připomeňte, kdo z protivníků USA za posledních 70let nebyl diktátor nebo totalitní vůdce? Přemýšlím, ale žádný mě nenapadá. Nic na tom nemění fakt, že ...Zobrazit celý příspěvek

  Sorge-227: když tak nám připomeňte, kdo z protivníků USA za posledních 70let nebyl diktátor nebo totalitní vůdce? Přemýšlím, ale žádný mě nenapadá. Nic na tom nemění fakt, že někteří obyvatelé neumí se svobodou žít a bez "tvrdého" diktátora se jejich země obrací do chaosu. To není vina USA. Jinak Rusko nám ekonomicky nijak nepomůže, vzájemný obchod byl i před sankcemi zanedbatelný. Rusko údajně podporuje porodnost (to dělaly všechny totalitní státy), ale nezapomíná na "podporu" délky dožití? Mají jednu z nejkratších ze států, které o sobě tvrdí, že jsou civilizované (jsou na 130.místě na světě, ČR 45., SR 58.) společnost jim v žebříčku dělají státy jako Bhútán nebo Papua Nová Guinea.
  fenri: Krymští Tataři osídlili Krym ve 12. století, to zas přijde legrační mě, pokud tvrdíte, že vyhladili původní obyvatelstvo. Turkické kmeny byly samozřejmě kruté, ale ani naši husité, o 2.století později, nepatřili mezi lidumily.Skrýt celý příspěvek

 • Sorge-227
  13:12 11.05.2015

  Je to uz trapne, to vase spatne Rusko a dobre USA. Velka demokracia ktora vrazdi po celom svete. Ked sa niekto chce branit uz je diktator, fasista. Povinost kazdeho obcana je ...Zobrazit celý příspěvek

  Je to uz trapne, to vase spatne Rusko a dobre USA. Velka demokracia ktora vrazdi po celom svete. Ked sa niekto chce branit uz je diktator, fasista. Povinost kazdeho obcana je utiect pred vojnou a nie umierat za hovodiny. Ze vlastenecke je bojovat za svoju zem? To su take bludy. Cesko bude dodavat zbrane Ukrajine? Ake zbrane? Ceska republika ma vo vyzbroji iba historicke. Rusko sa citi ohrozene. Nikto to nechce pochopit. Ale budeme drazdit hada bosou nohou. Politika Ceske a Slovenske republiky nesmeruje na zapad ale do r..i. Ruska federacia je demokraticky stat, ktory ma zaujem obchodovat. Rusko zacne dodavat plyn Cine a na culu europu sa ... Cesko a Slovensko su tak chudobne, zadlzene, maju vysoku nezamestnanost. Mame tu obrovske socialne problemi. Stale chceme vychovavat a poucovat Rusko. Rusko si buduje armadu, obnovuje infrastrukturu, potporuje porodnost a co u nas?Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  12:35 11.05.2015

  Jura99: přijde mi legrační, ignorovat to, že Tataři přišli na Krym násilně, vyhladili (komplet) místní obyvatele a pak se rozčilovat, že se k nim Rusové (kteří byli Tatary (spolu s ...Zobrazit celý příspěvek

  Jura99: přijde mi legrační, ignorovat to, že Tataři přišli na Krym násilně, vyhladili (komplet) místní obyvatele a pak se rozčilovat, že se k nim Rusové (kteří byli Tatary (spolu s protoUkrajinci) zotročování a genocidování cca 500let) nechovali hezky. Kdyby se Rusové chovali k Tatarům, jako Tataři k Rusům, jsou Krymští (a další) Tataři jen položkou v seznamu zaniklých etnik). Tataři mají vlastní republiku v rámci RF, svého prezidenta. Mají více práv, autonomie, než sudetští Němci. Dejte si na jednu stranu počet Rusů Kozáků, Ukrajinců zabitých Tatary, na druhou počet Tatarů zabitých Rusy a pak suďte. Krymští Tataři kolaborovali prakticky komplet.Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  12:02 11.05.2015

  to Luky: Stačilo mi kouknout na titulek a prvních pár odstavců. Je známou pravdou, že americké univerzity jsou ovládané (bez pejorativního významu) lidmi spíše levicového a k ...Zobrazit celý příspěvek

  to Luky:

  Stačilo mi kouknout na titulek a prvních pár odstavců. Je známou pravdou, že americké univerzity jsou ovládané (bez pejorativního významu) lidmi spíše levicového a k americkým hodnotám kritického názoru. Je to přímo fenomén. Jsou to vzdělaní, inteligentní a často i dobře situovaní lidé, přesto nikdy nekandidují ani se nepouštějí do reálné politiky, jakoby sebekriticky tušili, že jejich umělý univerzitní svět nemá s tím reálným zase až tak mnoho společného. Najdete o tom hodně článků. A je to tak nejen na amerických univerzitách, po 11.9. například významní britští profesoři dali najevo také protiamerické postoje, až jim za to jejich americké protějšky spílaly. Na západních školách je intelektuální svoboda skutečná a nikoho to nepohoršuje. Jsou to často intelektuálové typu, jako je třeba náš profesor Václav Bělohradský. Ten by se vám líbil ještě víc než kluci z Princetonu. Možná už i líbí.Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  11:37 11.05.2015

  fenri: každé srovnání kulhá, stejně tak kulhá vaše srovnávaní odsunu Němců s vysídlením krymských Tatarů. Sudetští Němci získali v roce 1938 právo na sebeurčení, "posvěcené" v ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri: každé srovnání kulhá, stejně tak kulhá vaše srovnávaní odsunu Němců s vysídlením krymských Tatarů. Sudetští Němci získali v roce 1938 právo na sebeurčení, "posvěcené" v Mnichově a nakonec i odsouhlasené od ČSR. Přesto jim to bylo málo a účastnili se na likvidaci zbytku Č-SR i perzekuci obyvatel Protektorátu. Nakonec i účastníci mnichovské smlouvy uznali, že smlouva přestala platit a poválečný odsun Němců, opět posvěcený Spojenci, byl legální.
  Proti tomu Tataři žádné uplatnění práva na sebeurčení nedostali a za války se někteří z nich přiklonili k Němcům, kteří vyhnali jejich ruské utlačovatele. To je celkem logický krok, podobný motivacím Pobalťanů nebo Finů. Po válce se Stalin nikoho na nic neptal a Tatary prostě částečně pobil a částečně vysídlil. Rusové se na Krymu prostě chovali jako dobyvatel, který obsadil území.Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  11:34 11.05.2015

  to Todomatch: bohužel s USA to moc dobře nevypadá: http://www.washingtontimes.com... Navíc ještě v rámci změn ...Zobrazit celý příspěvek

  to Todomatch:
  bohužel s USA to moc dobře nevypadá:
  http://www.washingtontimes.com...

  Navíc ještě v rámci změn po jedenáctém září hrozí postihy za kladení naprosto logických otázek. Pokud lidé trochu zatlačí, mohlo by být obnovené vyšetřování těchto "zakázaných" událostí předmětem předvolebního boje. Pokud oligarchie dovolí....Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  11:20 11.05.2015

  to Radim: Na západě a v USA je spousta lidí, kteří kritizují USA. Je to tam normální, nehrozí jim, že je za to někdo odpráskne jako Němcova. V Rusku už se kritizovat nesmí, mají ...Zobrazit celý příspěvek

  to Radim:

  Na západě a v USA je spousta lidí, kteří kritizují USA. Je to tam normální, nehrozí jim, že je za to někdo odpráskne jako Němcova. V Rusku už se kritizovat nesmí, mají na to zákony. To že jste objevil někoho, jehož názory se shodují s těmi vašimi, má být nějaký zdrcující důkaz "vaší pravdy"? Ne to jen potvrzuje, že i v USA a jinde žije spousta Radimů. Mám vám poslat odkazy na záplavu komentářů amerických autorů, které váš názor nepotvrzují? Bude jich víc. A jaké lži máte na mysli ohledně Kosova? Bombardování NATO prostě zastavilo srbskou armádu a skončilo vyhánění Kosovských Albánců. Posíláte mě za Srby, tak vy si zajeďte třeba do Srebrenice a řekněte místním, že genocida nebyla páchána na nich ale na Srbech. A vemte si dvě tři náplasti a nějakou tinkturu. A ne abyste mi k Srebrenici poslal jako důkaz, že nějaký expert říká, že to tak nebylo. Třeba expert na diety Rajko Doleček.Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  11:13 11.05.2015

  kupte si lepší monitor :)

  kupte si lepší monitor :)

 • Beld
  10:49 11.05.2015

  Jsem rad , ze autorka clanek po me namitce alespon trosku upravila . Ted uz se s tim da souhlasit . Z prispevků hezky vyplývá jeden z problemu chapani u velke casti nejen ...Zobrazit celý příspěvek

  Jsem rad , ze autorka clanek po me namitce alespon trosku upravila . Ted uz se s tim da souhlasit .

  Z prispevků hezky vyplývá jeden z problemu chapani u velke casti nejen ceskeho obyvatelstva . Kdo neni s nami je proti nam a svet je cerny\bily . Ja "bohuzel" vsude vidim jen ruzne odstniny sedi . :(Skrýt celý příspěvek

 • Radim
  10:44 11.05.2015

  A to nemluvím o těch vyložených lžích, které ste prezentoval ve svém komentáři ohledně genocidy na Kosovu poli. Zajeďte tam a zkuste těm zbývajicím Srbům, pokud tam někteří zůstali ...Zobrazit celý příspěvek

  A to nemluvím o těch vyložených lžích, které ste prezentoval ve svém komentáři ohledně genocidy na Kosovu poli. Zajeďte tam a zkuste těm zbývajicím Srbům, pokud tam někteří zůstali říci, že genocida tam skončila se zásahem NATO. Já jsem možná troll, ale Vy Pane, Vy jste lhář par excellance.Skrýt celý příspěvek

 • Radim
  10:28 11.05.2015

  Ano troll, jak jednoduché v dnešní době. Možná si skutečně zkuste poslechnout Friedmana, ale asi to taky bude ruský troll, stejně jako Scheuer bude ruský troll. Pro Vás je troll ...Zobrazit celý příspěvek

  Ano troll, jak jednoduché v dnešní době. Možná si skutečně zkuste poslechnout Friedmana, ale asi to taky bude ruský troll, stejně jako Scheuer bude ruský troll. Pro Vás je troll naprosto každý, kdo poukáže na USA. Jak jednoduché vnímání světa. Rusko zlo, USA dobro mír a prosperita. Ne ne chlapče, takhle to na světě nechodí...


  Já své argumenty aspoň dokážu podložit slovy expertů, Vy jste Vaše argumenty nepodložil ničím, takže trollem jste spíše VySkrýt celý příspěvek

 • D.i.p
  09:29 11.05.2015

  Já bych z Ukrajiny USA moc nevinil. Jim už se nechtělo ani do Libye. Podle mě je to spíš dílem komplexu méněcennosti některých západních států Evropy. Politiků a pár dalších je ...Zobrazit celý příspěvek

  Já bych z Ukrajiny USA moc nevinil. Jim už se nechtělo ani do Libye. Podle mě je to spíš dílem komplexu méněcennosti některých západních států Evropy. Politiků a pár dalších je podporujících hlupáků, co každý ráno potřebují onanovat nad tím, že jsou součástí světové velmoci.Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  01:54 11.05.2015

  to Radim:

  Aha, takže přece jenom troll ...

  to Radim:

  Aha, takže přece jenom troll ...

 • Radim
  00:38 11.05.2015

  Pane Todomachu, tak to si nějak utíráte zádeli mezinárodního prává, ne? Buď je země ve válečném stavu a je tedy napadena, nebo ve válečném stavu není a žádné napadení se nekoná. ...Zobrazit celý příspěvek

  Pane Todomachu, tak to si nějak utíráte zádeli mezinárodního prává, ne? Buď je země ve válečném stavu a je tedy napadena, nebo ve válečném stavu není a žádné napadení se nekoná.

  Vy musíte echt politruk. Víte chlape, Já být obyvatel východu Ukrajiny a vidět ten bordel na Majdanu a po něm, kdy se do vlády díky západu dostane druhý největší mafián oligarcha Poroshenko, který si pozve neonácky z Pravého sektoru a další do Národní gardy, tak taky vezmu zbraň do ruky a budu sepík

  Úplně vypouštíte z hlavy myšlenku toho, že za krizí na Ukrajině stojí USA kvůli svým zájmům. I když se tak už vyjádřilo mnoho expertů, tak se to stále nebere v úvahu. Když Barack Obama při svém projevu Unii ve Westpointu mluvil o tom, že USA si vyhrazují právo na použití síly po celém pro zajištění svých ekonomických zájmů, tak nikde nezvedl ani vička.

  Opět Vás odkážu na George Friedmadna ze STRATFORu a jeho projev při zasedání Chicágského koncilu pro zahraniční záležitosti. A bohužel toho člověka nemůžete označit za proruského propagandistu atd.

  Ostatně, jaký zájem by měl Putin na tom, aby zničil tak dlouhou dobu budované vztahy s EU? Jaký zájem by mělo dnes totálně kapitalistické Rusko na tom, aby se kvůli ukrajinským oligarchům zbavilo evropských trhů? Žádný. Vždyť to vůbec nedává logiku.


  V poslední části lžete. V Kosovu se po zásahu NATO rozběhla obrovská etnická čista, kde bylo násilně vysídleno přes 200.000 Srbů.mnoho znich bylo brutálně povražděno UCK

  Ohledně Líbye, tam jako první volaly k zásahu USA, bohužel kongres neposvětil zásah v Líbyji, tak to hodil na své partnery z NATO - Francie, Itálie a hlavně Saudské Arábie a dalších zemí v zálivu. První protestující v Benghází, byli neznámí lidé z černými prapory Al-Qaedy a podle zadržených osob spousta zahraničních "protestujících". Opět ze zemí jako SA, Katar, Jordánsko. A hlavně Turecko

  Stejný scénář v Sýrii, kde počet zahraničních kombatantů dělá 90%. Proti syrskému režimu se staví pouhých 10% syřanů. Finance opět prokazetelně tečou opozici ze zahraničních zdrojů viz články ve Financial Times - Qatar bankrolls syrian opposition. A přitom bylo vidět miliońové pro assadovské demonstrace i v baště "rebelů" Aleppu

  Kdyby USA, Katar, Saudská Arábie, Jordánsko a spol neposílaly zbraně, necvičili kombatanty, nefinancovali kombatanty, tak je Sýrie Sýrií, krásným, klidným sekulárním státem a né rejdištěm wahhabi fanatiků

  Ty Vaše lži už odhalila zpravodajka Serena Shim, která byla bohužel zavražděna. Napsala několik velmi kvalitních článků o propojení ISIL a Turecka, člena NATO.

  Kolik zbraní naposílala CIA "opozici" v Sýrii, co? Už to budou pomalu tuny. Když však posílá zbraně opozici Rusko, je to zlé.
  Jenom Vám připomenu, že ta opozice vydává celkem pravidelná prohlášení, že zase a znova jich většina přechází pod křídla IS.

  Můžeme zmínit například radikály z hnutí Hazzm, kteří dostali BGM 72 TOW z USA a následně "přeběhli" k IS.

  A to je přesně to, o čem mluví Michael Scheuer, a pokud jste z armády, tak si ho skutečně počtěte. To je chlápek, co měl na starost výslechy a zpracování informací od zadržených členů Al-Kajdy.

  Už přes 50 let dělá západ bordel v muslimském světě pod rouškou demokracie a to je přesně ten problém, co způsobuje terrorismus na západě. To jsou slova Scheuera, né nějakého Todomacha na diskuziSkrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 2 z 8