Provokatéři zakládají ohně, z nichž obviňují státníky

Foto: Marek Orbel / YouTube
PrintScreen FaceBooku Českoslovenští vojáci v záloze  / Facebook

Napůl cesty k občanské válce: I tak by se dal shrnout smysl vyjádření, který rádoby dojemně prezentuje na webových stránkách, sociální síti, a nyní i na videu šířeném YouTube, Ondřej Hrčiak - jeden ze zakladatelů iniciativy Českoslovenští vojáci v záloze proti válce plánované velením NATO. Současně je jedním z autorů memoranda, které hlásá odhodlání členů  "chopit se zbraní v případě, že se nám ve spolupráci se všemi lidmi dobré vůle nepodaří zastavit politiky". Iniciativa se tak snaží vyvolat dojem, že je nutné zřídit v naší zemi domobranu.

Oficiální a živelné vojenské zálohy

Iniciativa, která se na sociální síti Facebook oficiálně profiluje od 19. ledna letošního roku není sdružením Aktivních záloh Armády ČR zřízených na základě branného zákona: Členové AZ jsou součástí zálohy ozbrojených sil České republiky. Dobrovolně se ve svém volnu účastní výcviku a nasazeni a do akce mohou být poslání jen z rozhodnutí vlády: Nejčastěji při živelných pohromách, při zhoršení bezpečnostní situace by došlo k využití AZ například při ostraze objektů důležitých pro obranu státu.

Uskupení Českoslovenští vojáci v záloze je iniciativa, která se svým názvem hlásí nejen k federativnímu uspořádání bývalé ČSSR: Mnozí její členové otevřeně vyjadřují odhodlání plnit cíle a závazky Varšavské smlouvy, která byla po zániku NDR a rozpadu sovětského impéria 25. února 1991 na mimořádné schůzi Politického branného výboru v Budapešti rozpuštěna. Znepokojivé ale je, že se iniciativa snaží přenést idee paktu, v jehož rámci došlo v roce 1968 k okupaci Československa, do současné reality.

Odvolávají se přitom na složení přísahy z let totalitního režimu, případně let následujících, kdy se po absolvování základní vojenské služby skutečně stali vojáky v záloze. Účelově ale popírají skutečnost, že jakákoli vojenská přísaha je předpisem, který musí být naplňován v souladu s platnou Ústavou České republiky: Zákonem nejvyšší právní síly, jemuž jsou všechny právní normy a předpisy, tedy i všechny dosud složené vojenské přísahy, podřízeny.

Záměrně tak popírají samu podstatu jakéhokoli právního systému: Ten je vždy a všude organismem, z něhož nelze vyjmout a uplatňovat žádný zákon ani předpis - tudíž ani vojenskou přísahu - samostatně: Tudíž tak, aby byl uplatňován toliko sám o sobě.

Vznik Československa: Přísaha vojáka dnes a před 100 lety

Přísaha bez platné Ústavy neplatí

Bez součinnosti s dalšími právními normami nemůže být v rámci právního státu uplatňováno znění vojenské přísahy či pouhé její části, která do roku 1989 vojáky zavazovala "bránit socialistický řád proti každému nepříteli" nebo "bojovat po boku Sovětského svazu a ostatních socialistických zemí."  

Nejen rozpadem sovětského impéria, ale především změnou režimů a následně i nových právních závazků těchto zemí, pozbývá obrana socialismu smysl: Vynucovat plnění části obsahu dřívější přísahy násilnými akcemi by navíc mohlo být protiprávní. 

Přesto členové iniciativy Českoslovenští vojáci v záloze jak svými příspěvky na internetu, tak osobně v zmíněném videu, vyjadřují odhodlání dostát obsahu dřívějších přísah i se "zbraní v ruce" a zaklínají se povinností naplnit znění přísahy z doby socialismu.

Nejen zcela bez ohledu na stávající právní systém: Ale také na výsledky svobodných voleb do Parlamentu a Senátu České republiky a parlamentu Evropské unie, během kterých dala většina občanů důvěru politikům, které nyní chce tato iniciativa zastavit. 

Foto: Členové iniciativy jsou ochotni se v případě nutnosti chopit zbraní. / PrintScreen stránky Českoslovenští vojáci v záloze
Členové iniciativy jsou ochotni se v případě nutnosti chopit zbraní. / PrintScreen stránky Českoslovenští vojáci v záloze

Účelové zaměňování faktů

Představitel iniciativy Ondřej Hrčiak v natočeném videu tvrdí, že se politici snaží občany manipulovat. Ve skutečnosti ale svými proklamacemi manipuluje fakty sám: Nejdříve tvrzením, že politici usilují o změnu vojenské přísahy tak, aby mohla vláda poslat vojáky "do příštího amerického Vietnamu"

Nic takového z aktuálního, ale ani z navrhovaného znění vojenské přísahy, nevyplývá: Vojáci se v ní nadále zavazují k obraně vlasti. Naopak, v přísaze z doby socialismu (rok 1961), jejíž znění se iniciativa snaží vzkřísit, museli vojáci vyjádřit odhodlání bojovat po boku Sovětského svazu.

Obsah přísahy vojáků Armády České republiky navazuje na Ústavu České republiky, z níž vyplývají závazky státu k plnění mezinárodních smluv. Memorandum iniciativy tvrdí, že je Ústava země a Listina základních práv a svobod (technická poznámka: LZPS je součástí - druhým zákonem Ústavy ČR) je "překrucována" a "záměrně nedokonalá".

Neuvádí ale žádný konkrétní příklad, jakým způsobem se má falzifikace Ústavy dít a ani, kdo či jak obsah našeho zákona nejvyšší právní síly jakýmkoli způsoben "znehodnotil": Ústava byla přijata 16. 12. 1992 počtem 172 kladných hlasů ze 198 přítomných poslankyň a poslanců ČNR (16 hlasovalo proti a 10 se zdrželo).

Volání do zbraně

Přesto ústavní principy iniciativa nejen popírá, ale hodlá je svojí činností mařit: "Občane Schwarzenberku, občane Kalousku, občane Štětino a vy ostatní, co voláte po válce s Ruskou federací, neumíte si ani představit, jakou sílu jste proti sobě postavili," hřímá na facebookových stránkách iniciativy Hrčiak po proběhlém srazu na Palávě, který organizátoři svolali "na půl cesty" pro vojáky v záloze z České i Slovenské republiky.

Zde chtěli utvořit strukturu iniciativy a zejména dosáhnout, aby se "ujal velení" veterán podplukovník Marek Obrtel, který se nedávno s Jiřím Vyvadilem marně pokoušel organizovat blokády proti průjezdů Strykerů spojeneckých sil NATO.

Doktor Obrtel, který si v druhé polovině loňského roku po letech strávených ve službách armády a na zahraničních misích "zničehonic" uvědomil, že je NATO dle jeho vyjádření "zločinecká organizace", vrátil vyznamenání a odešel s výsluhou do civilu, se úkolu iniciativy zhostil se slovy, že "nesouhlasí se současným světovým řádem a nechce se hnát do bratrovražedných bojů".

Stát v čele skupiny, která otevřeně prohlašuje, že hodlá využít vojenských dovedností, jejíž členové se přihlašují na facebookové skupině jako u raportu celým jménem a hodností, přičemž memorandum se otevřeně hlásí k použití zbraní, Obrtelovi zjevně nevadí.

Europoslanec Jaromír Štětina, který je iniciativou označován za "válečného štváče" má stran obsahu webových stránek iniciativy jasno: "Publikovaný text má za cíl destabilizovat obrannou doktrínu České republiky, která vychází z toho, že jsme členy NATO. Ať chtěně či nechtěně, je "cybervýstřelem". Válka v cyberprostoru je součástí hybridní války, kterou začali Rusové. Jsme ve válce. Proto onen text nese všechny znaky zrádcovství", hodnotí Štětina obsahovou náplň webových stránek iniciativy.

To, že akce iniciativy staly součástí ruské propagandy, která na serveru Russia Insider otiskla přeložený text memoranda a zdůrazňuje, že českoslovenští záložníci nehodlají bojovat proti Rusku, Štětinova slova potvrzuje.

Branná povinnost se nemění: Mýty o přísaze a odvodech

Hledání nepřítele

Otázkou tedy zůstává, za jakým účelem byla vytvořena skupina, která má v záhlaví zdařilé logo evokující doby socialistické Československé armády a snaží se oslovit vojáky v záloze: Šířením výzvy, aby dali k dispozici svoje znalosti získané z vojenského výcviku organizaci, která otevřeně hlásí připravenost použít zbraně.

A to i přesto, že ozbrojené síly vytváří Česká republika a držení zbraní je naší zemi ošetřeno zákonem o zbraních. A zbrojní licence jak pro právnickou nebo fyzickou osobu nepovoluje shromažďovat arzenál zbraní, jejichž užití by mělo směřovat na skupinu obyvatel, ozbrojené složky ČR či představitele státu.

Vojáci v záloze sdružení v této iniciativě zdůrazňují, že nejsou v aktivní službě a nepodléhají tak armádnímu velení. Nicméně jsou (pochopitelně s výjimkou Slováků) občané České republiky, takže se na ně vztahuje branný zákon č. 585/2004 Sb.

V případě vyhlášení stavu ohrožení či válečného stavu by se na ně (ostatně jako v minulém režimu, k němuž upínají své závazky), vztahovalo plnění branné povinnosti v rámci věkové skupiny 18 - 60 let. Jejich tvrzení, že politici chtějí "nově odvádět i holky" je rovněž zkreslené: Branná povinnost pro ženy byla zavedena už v roce 2005 především proto, že Ústava zaručuje práva a povinnosti mužům i ženám stejně.

Kuriózně působí v rámci protestů iniciativy Hrnčiakův výkřik, že se politici rozhodli "odvádět osmnáctileté děti na válečná jatka": Návrh zákona, který v uplynulých týdnech směřoval do sněmovny, vůbec nepočítal s obnovou základní vojenské služby a ani s povoláváním na povinná cvičení. Návrh zřetelně uváděl, že obnovené odvody mají směřovat k dotazu, zda jsou mladí muži či ženy ochotni sloužit se zbraní v ruce.

Dlužno podotknout, že socialistickou přísahu, kterou Hrčiak a spol vyznávají jako katolíci Otčenáš, byli pod sankcí kriminálu nuceni složit takřka všichni mladí muži ve věku mezi 18 a 20 lety. A poté odcházeli na dva roky do kasáren. Vyjma vysokoškoláků, kteří museli nastoupit na jeden rok.

Provokace na hranici trestnosti

Přesto, že branný zákon č. 585/2004 vychází z dřívější úpravy, která platila po dlouhá desetiletí, je podle Hrčiaka nepřijatelný: "S vojáky orat nebudou. Je nejvyšší čas to zastavit a zastavit to dřív, než ten zákon projde," říká ve svém videu. (Hrčiak má patrně na mysli výše uvedené novely: Zmiňovaný zákon je platný deset let a tato země vždy branný zákon i brannou povinnost měla). Nebere tak vůbec v potaz znění článku 5 Ústavy ČR, podle kterého je "Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů."

Zákon nejvyšší právní síly ale není jedinou právní normou, s jejímž porušováním činnost iniciativy Českoslovenští vojáci v záloze koketuje. A je docela možné, že tak činí s úmyslem vzbudit pozornost politiků a médií.

A pokud by byl některý z jejich členů či skupina jako taková šetřena, zneužili by patrně představitelé toto šetření k propagandě, že je jim bráněno ve svobodě slova či shromažďování: Tedy, snažili by se poukazovat na práva, která jim dává Ústava s Listinou práv a svobod: Dokumenty, které oni sami označují za "překrucované" a "záměrně nedokonalé". 

Činnost iniciativy, která není v současné době vedena jako politická strana ani žádná jiná fyzická osoba, ale zcela veřejně se snaží vzbudit dojem, že je legální budovat ozbrojenou složkou nezávislou na státu, je totiž zcela jasnou provokací. A patrně i testem, kam až nechají orgány činné v trestním řízení aktivity této skupiny dojít.

Zcela bezohledně přitom zneužívá nevědomosti a naivity některých členů, kteří se zejména na facebookovou verzi skupiny přihlašují: Ti zde veřejně sdělují své osobní údaje, i kdysi získané hodnosti a dovednosti, aniž by uvážili, že se tak mohou podílet na páchání trestného činu. Ale i pro ně platí, že "neznalost zákona neomlouvá".

Porušování trestního zákoníku

Trestní sankce za trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci uvedené v trestním zákoníku č. 40/2009 Sb. přitom nejsou nikterak malé.

Ale ani jejich obsah by neměl staré záložníky překvapit: Proti rozvracení ústavního zřízení, územní celistvosti a obranyschopnosti země se vyhlášením zákonů naše země bránila vždy. A je to obvyklé v každé civilizované zemi, která má v úmyslu udržet chod státu a vzájemnou kontrolu složek státní moci bez vojenského nátlaku.

Pokud by se iniciativa pokusila "závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby něco konala, opominula nebo trpěla" (tedy se zbraněmi vyhrožovala, co se stane, pokud například poslanecká sněmovna přijme novelu branného zákona) mohla by naplnit znění zákona § 311 teroristického útoku, z jehož odstavce 1 je tato pasáž citována.

Čin je trestný i ve stádiu přípravy a dále zákon říká, že "Stejně bude potrestán, kdo jednáním uvedeným v odstavci 1 vyhrožuje, kdo k takovému jednání veřejně podněcuje, nebo kdo takové jednání, teroristu nebo člena teroristické skupiny finančně, materiálně nebo jinak podporuje." Spácháním trestného činu v rámci organizované skupiny se výše sankce zvyšuje.

Přisuzování vlastních činů jiným

Organizátoři iniciativy ale s největší pravděpodobností o riziku trestního stíhání vědí a jeho závažnost se už teď snaží v očích veřejnosti ospravedlnit údajnou snahou zažehnat válečný konflikt: Obviněním, že se představitelé naší země spolu se spojenci z NATO snaží zaútočit na Ruskou federaci na internetových stránkách vykřikují, že se musí vyzbrojit a napadnout politiky dříve, než tak učiní. 

To, že naše ani jiná vláda nemá motivaci zabírat území Ruská federace nebo zajímat její obyvatelstvo, ve svých výkřicích zcela opomíjejí a chovají se dle úsloví "Zloděj křičí chyťte zloděje". Nebo přesně jako představitelé státu, který zabere cizí území, ale obviňuje okolní státy, že na něj chtějí útočit. Stejně tak, že to bylo Rusko, které neoprávněně anektovalo území Krymu, přičemž ruský prezident veřejně přiznal, že příslušníci armády RF byli vysílání na ukrajinské území v rámci bojových akcí. 

Nerespektování mezinárodního. a potažmo ani vnitrostátního práva, členům iniciativy těžkou hlavu nedělá. Stejně jako popření principu dělby státní moci: To, že jsou její jednotlivé složky (zákonodárná, výkonná a soudní) záměrně oddělené, neslučitelné, nezávislé, samostatné, v rovnováze a navzájem si nezodpovídají a jen takto mohou být pilířem demokratického státu, má v úmyslu iniciativa Českoslovenští vojáci v záloze svým případným ozbrojeným zásahem nabourat.

Členové iniciativy svolávají na různých místech "poradní ohně" kde předkládají vojenské knížky, aniž by si uvědomili, že jejich nejdůležitějším osobní dokladem je občanský průkaz. Díky němu mají právo volit a pokud nejsou spokojeni se současným režimem či zněním Ústavy a členstvím v jakékoli mezinárodní organizaci, mohou projevit svoji vůli: Přivést svými hlasy do Poslanecké sněmovny a Senátu ČR takové množství zástupců, kteří by změnu ústavních zákonů prosadili.

Pokud ale hodlají namísto volebního práva užít násilí, pak jejich iniciativa vyvolá přesně to, proti čemu nyní údajně brojí: Bratrovražedný boj. Občanskou válku na území České republiky.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Českem projede konvoj obrněných vozidel Stryker

Průjezd celkově 516 amerických vojáků v obrněných transportérech Stryker a doprovodných vozidlech ...

Občané České republiky vítají vojáky NATO a hlásí se k demokracii

Vyškov na Moravě byl jedním ze tří míst, kam včera dorazila kolona amerických vojáků vracejících ...

Začátek třetí světové války podle Michaila Chondarenoka

Co bude následovat, pokud se vojska NATO zapojí do konfliktu na východní Ukrajině? O takovém scénáři ...

Branná povinnost se nemění: Mýty o přísaze a odvodech

Vláda minulý měsíc schválila a předala parlamentu dva zákony z oblasti branné legislativy: Novelu ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Todomatch
  23:49 10.05.2015

  to Radim: Ano je velmi pravděpodobné, že naše země dříve či později navzdory hrozbám Ruska, dodá Ukrajině zbraně pro její obranu. Ukrajina totiž nikoho nenapadla, Ukrajina byla ...Zobrazit celý příspěvek

  to Radim:

  Ano je velmi pravděpodobné, že naše země dříve či později navzdory hrozbám Ruska, dodá Ukrajině zbraně pro její obranu. Ukrajina totiž nikoho nenapadla, Ukrajina byla napadena a brání se. Podobně jako na Krymu je to skrytá ruská operace, kdy se ruští představitelé dušují, že jejich vojáci tam nejsou. Naše země možná dodá zbraně Ukrajině - nikoliv však neonacistům. Že se zbraně dostanou i do rukou takových jedinců je samozřejmě možné. Ovšem vláda USA, naše či reprezentace EU rozhodně nejedná s nějakými neonacistickými bojůvkami na Ukrajině, ale s ukrajinskou vládou. Ostatní souvislosti jsem vám vysvětlil myslím dostatečně.

  Proč Ukrajina nevyhlásí válečný stav? Protože se bojí, je slabá a nemá v nikom žádnou oporu. Kdyby vyhlásila válečný stav, musela by vyhlásit s kým tu válku vede a to by bylo pro ruské jestřáby jako rozkaz k velké pozemní operaci. Ukrajina je proti Rusku jako David proti Goliáši. Nemá nejmenší šanci se ubránit druhé či třetí nevetší armádě světa. Proto přešlapuje na místě a neví kudy kam. Protože jak píšete "Pokud by Rusák chtěl, tak se přes Ukrajinu převalí za týden." Na to si zase Rusko netroufne, protože ví, že to už by USA nestrpěly a rázem by se z ruského Goliáše stal lehce ohořelý David. Proto bude Rusko dlouhodobě Ukrajinu destabilizovat z vnějšku i zevnitř vojensky a samozřejmě ekonomicky - předražený plyn apod. Ukrajina bude zoufale volat o pomoc a nikdo ji přímo nepomůže, za což se bude civilizovaný svět jednou do morku kosti stydět. Současně bude Kreml doufat, že světové mínění se postupně unaví a přestane se o Ukrajinu zajímat. Rusko si může dovolit Ukrajinu vyčerpávat a dusit klidně 10 let. Je na politicích EU a USA zda odolají pokušení krátkodobého prospěchu a zachovají po stejnou dobu sankce vůči Rusku, aby si to dušeníčko a mučeníčko Rusko taky trošku užilo.

  Přístup k EU je věcí každé země - chce-li, může o něj zažádat a může ale nemusí ji být vyhověno. Pokud jde o NATO je to ještě složitější. Ani k jednomu nebyla Ukrajina nucena a už vůbec kvůli tomu nebyla vojensky napadena. Naopak Moskva si příklon k sobě samé na Ukrajině vynucuje vojensky a za neposlušnost ji trestá anexí Krymu a pokusem o uloupení dalších částí země na východě.

  Srovnání s Libyí, Sýrií či Kosovem je zmatečné. V Kosovu NATO ukončilo válku a genocidu klepnutím Srbska přes prsty - zásahem NATO genocida definitivně ustala. V Libyi západ zasáhl na základě žádosti Ligy Arabských států. Sýrie je naopak ukázka ruského řešení - pomocí veta se jim podařilo západu zabránit v zásahu a díky tomu se konflikt rozhořel ještě víc a trvá dodnes. Počet obětí se šplhá už k 250 tisícům. Trvání konfliktu navíc umožnilo vznik Islámského státu. Je neuvěřitelné, když čtu že by měl být V. Putin navržen na Nobelovu cenu míru za zabránění války v Sýrii. Zjevně si v Rusku pod pojmem „zastavení války“ představují něco zcela jiného než my v Evropě.Skrýt celý příspěvek

 • Radim
  23:11 10.05.2015

  Todomatch: obdivuji Vaši schopnost se pěkně z položené otázky vykecat. Umíte to dobře. Takže mohu i u nás v ČR očekávat, že naše armáda dá nějakým neonacistům sdruženým do nějakých ...Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch: obdivuji Vaši schopnost se pěkně z položené otázky vykecat. Umíte to dobře. Takže mohu i u nás v ČR očekávat, že naše armáda dá nějakým neonacistům sdruženým do nějakých bojových praporů zbraně? Skvělé. A EU to ještě posvětí...

  Ukrajina bojuje o záchranu své existence? Kde ste na to proboha přišel? A pokud je Ukrajina skutečně napadena, jak je potom možné, že Verkhovna rada dodnes nevyhlásila válečný stav? Pokud by Rusák chtěl, tak se přes Ukrajinu převalí za týden.

  "EU a západ obecně podporuje zachování Ukrajiny a její nezávislosti" co bylo potom to vyjednávání o přístupu k EU a NATO? To bylo zachování nezávislosti, kteréž mimo jiné, bylo zakotveno v Budapeštském memorandu, které bohužel neratifikovala ani jedna strana?

  Už by bylo záhodno si přiznat, že tam západ rozehrál stejně jako v Líbyi, Sýrii, Kosovu, smrtíci koktejl revoluce, dosadil tam skupinky svých mafiánů, kteří mají ještě problém s ostatníma mafiánama na Ukrajině, kteří mají mimo jiné také své bojové bataliony viz Kholomojsky a obyvatelstvo východu a Krymu se prostě rozhodlo utrhnout, když vidělo ten bordel. A Já se jim nedivím pane Todomach.
  A to sepíci ještě navrhovali federalizaci, ale Kyjev řekl ne a poslal zbraně východ zabíjet.

  A že jim pomáhá Rusko? Nu což, každému sepíkovi někdo pomáhá. Tak to ve světě chodí už pěknou řádku let. Tu Kosovo, tu Súdán, atd atd...Skrýt celý příspěvek

 • JardaBrum
  22:27 10.05.2015

  To Jura99: S Kosovem snad nemůžete být dál od pravdy. Jak vás tady sleduju jste tu jeden brouk Pytlík vedle druhého. Až na čestné výjimky. Máte rádi zdroje. Tak ...Zobrazit celý příspěvek

  To Jura99: S Kosovem snad nemůžete být dál od pravdy. Jak vás tady sleduju jste tu jeden brouk Pytlík vedle druhého. Až na čestné výjimky.
  Máte rádi zdroje. Tak prosím:
  http://m.youtube.com/watch?v=Q... Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  22:24 10.05.2015

  to Radim: Ukrajina je napadena zvenčí i zevnitř a musí se bránit. Povinnost bránit svou vlast má každý bez ohledu na své politické názory. Na obranu Ukrajiny musí narukovat každý ...Zobrazit celý příspěvek

  to Radim:
  Ukrajina je napadena zvenčí i zevnitř a musí se bránit. Povinnost bránit svou vlast má každý bez ohledu na své politické názory. Na obranu Ukrajiny musí narukovat každý Ukrajinec, který je povolán, ať by byl osobního smyšlení neonacista, komunista, anarchista, pravoslavný či muslim. Ve věci obrany vlasti nelze činit výjimek. Ve chvíli kdy se Ukrajině proti ruskému kolosu nedostává materiální ani lidské síly, se nemůže zříci nikoho, kdo se na její obranu postaví. Tak jako na ruské straně po boku separatistů stojí pravoslavní Rusové i islamističtí Čečenci (jinak nesmiřitelní ideoví odpůrci), tak na ukrajinské straně stojí regulérní ukrajinská armáda tvořená Ukrajinci bez rozdílu přesvědčení i různé oddíly dobrovolníků od těch tvořených pravicovými extrémisty až po dobrovolníky bez podobných názorů. Ukrajina bojuje o záchranu své existence nebo alespoň územní celistvosti. EU a západ obecně podporuje zachování Ukrajiny a její nezávislosti a proto se jeho pomoc dostává i k těm částem ukrajinské obrany, které jsou tvořeny extrémisty. Není to nic neobvyklého i v boji proti Hitlerovi (jako hlavnímu zlu) podpořil západ v čele s USA komunistický Sovětský svaz, ačkoliv jinak komunismus striktně odmítal jako doktrínu zla a byl jeho odpůrcem. Tak i na Ukrajině nyní proti novodobému zlu ze strany Ruska podporuje západ i takové síly, které normálně nepodporuje a proti kterým v druhé světové bojoval. I tak jsou extrémistické síly pouze marginální součásti ukrajinského odporu. Pokud jde o zastoupení v politické oblasti země, už jsem vám psal že extrémistické strany u Ukrajinců ve volbách propadly.Skrýt celý příspěvek

 • Radim
  22:24 10.05.2015

  Jura99: Pro Vaši informaci, terroristický UÇK začala s provádením čistek na Kosovu a Metochiji jako prvá. Miloševičům režim začal reagovat až po té, co začínali hořet srbské ...Zobrazit celý příspěvek

  Jura99: Pro Vaši informaci, terroristický UÇK začala s provádením čistek na Kosovu a Metochiji jako prvá. Miloševičům režim začal reagovat až po té, co začínali hořet srbské pravoslavné kostely které na Kosovu a Metochiji stály po tisíce let. Ještě mohu připomenout, jak velitel mise OSCE, William Walker, tlačil na vyšetřovací týmy patologů kolem finské lékařky Heleny Ranta, aby tyto týmy obvinily Srbsko z páchání genocidy v Račaku a poskytly tak záminku pro bombardování Srbska. Co naplat, že se ukázalo, že oni mrtví měli na rukou stopy po povýstřelových splodinách.

  Ještě připomenu, že v době kdy si nejvyšší představitelé NATO, USA a EU podávali ruce s Hashimem Thacim, ten byl ve stejnou dobu na terrotistů, jakožto hlava známe organizace, která byla v té době na seznamu terroristických skupin UÇK.
  The Kosovo Liberation Army: Does Clinton Policy Support Group with Terror, Drug Ties?
  From 'Terrorists' to 'Partners'
  http://fas.org/irp/world/para/...

  Nepovídejte, nemají nárok na určení? Jakto, že takový nárok měli kosovští albánci, kteří už jsou v Albánii sebeurčení? Ostatně, Albánci byli také dosazení na Kosovo pole jugoslávským režimem, takže ta příměra se hodí perfektně. Máme tu velice podivně nastavené metry mezinárodního práva, že?
  A to nemluvím o tom, že v Albánii a Kosovu už se mluví o sloučení v jeden celek

  Jak sem tady napsal už jednou, rád to zopakuji a trochu poupravím, máte recht, že je to špatné přimeření ... Rusáci měli vykuchat pár Ukrajinců na díly a nějaké postřílet a naházet do hromadných hrobů a zbytek vyhnat z Krymu a nastěhovat se do jejich domů, teda do těch, co nevypálí. To ať je tam trochu nějaká úměra k tomu kosovskému osamostatnění.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  21:53 10.05.2015

  To Jura99: Rusové žili na Krymu v míře značné už dávno před válkou. Jednak není reálné, aby výstavba, posádka i správa hlavních ruských "jižních" námořních základen byla v rukou ...Zobrazit celý příspěvek

  To Jura99: Rusové žili na Krymu v míře značné už dávno před válkou. Jednak není reálné, aby výstavba, posádka i správa hlavních ruských "jižních" námořních základen byla v rukou Tatarů, dále bych se opět odvolal na vynikající Mannsteinovy válečné paměti, kde se rozplývá nad přátelským (k Němcům) lidem Krymských Tatarů, žijících v horách Krymu (tedy nikoliv nížinách). Přestěhování Tatarů pak bylo zjevně průsečíkem historicky dané ruské averze k Tatarům, cobi okupantům a jejich kolaborace s Němci za války. Paralela s naším odsunem Němců nemalá...Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  21:46 10.05.2015

  Radim: Kosovo není zrovna moc dobrý příklad. Miloševič se rozhodl obrátit pro Srby nevýhodný národnostní poměr genocidou menšin. Tím si risknul, že pokud nevyhraje, bude mu ...Zobrazit celý příspěvek

  Radim: Kosovo není zrovna moc dobrý příklad. Miloševič se rozhodl obrátit pro Srby nevýhodný národnostní poměr genocidou menšin. Tím si risknul, že pokud nevyhraje, bude mu předložen účet. (podobně jako Němci si riskli rozpoutat válku a když nevyhráli, museli zaplatit mj. územím). Rusové vystěhovali Tatary poměrně nedávno (po 2sv. válce) a Krym dosídlili Rusy. Takto uměle přesazený "národ" nemá právo na sebeurčení. Obdobně nemají právo na sebeurčení Rusové v Pobaltí, kam se dostali jako okupanti, ve velkých počtech.Skrýt celý příspěvek

 • Muhaha
  21:42 10.05.2015

  to fenri: Víte, podle mě je hlavním cílem ruské propagandy, zaměřené na střední Evropu, to, aby ve společnosti začalo "přituhovat". Aby bojovníci (za svobodu/pravdu/vlast) ...Zobrazit celý příspěvek

  to fenri:

  Víte, podle mě je hlavním cílem ruské propagandy, zaměřené na střední Evropu, to, aby ve společnosti začalo "přituhovat". Aby bojovníci (za svobodu/pravdu/vlast) zvýšili svoji bdělost, aby dennodenně do zblbnutí varovali, zveličovali a zastrašovali.

  Ve zkratce řečeno, aby zavládla hysterie (na obou stranách názorového spektra), od které bude jen krůček k tomu, aby se začaly tvořit seznamy a inscenovaly hony na čarodějnice ... a minimálně, aby alespoň zesílila nedůvěra mezi lidmi a rozdělení společnosti. Inkontinentní nápady politiků (viz. kauza "odvody") jsou potom jen třešničkou na dortu.

  Za tím účelem Rusové cíleně vypouštějí silácké řeči takových strašáků do zelí, jakými jsou Dugin a spol., nebo různé světoborně převratné analýzy o hybridních válkách.

  Ve světle výše uvedeného potom není od věci ani tvrzení, že paní autorka ruským cílům ve skutečnosti vydatně napomáhá, byť nevědomky.Skrýt celý příspěvek

 • Radim
  21:38 10.05.2015

  Pane Todomach, opět a zase uhýbate před jasně položenou otázkou stylem, oni zase bijou černochy. Takže, specielně tedy pro Vás pane Todomachu, položím tu stejnou otázku ...Zobrazit celý příspěvek

  Pane Todomach, opět a zase uhýbate před jasně položenou otázkou stylem, oni zase bijou černochy.

  Takže, specielně tedy pro Vás pane Todomachu, položím tu stejnou otázku znova.

  Co se týče těch různých náckovských skupin, ty ruské mne nezajímají, ty nemají podporu z EU. Co mne však zajímá, jsou ty neonacistické skupiny z Ukrajiny, jejích členové již očividně obsadili důležité posty v silových složkách státu a policie.

  Jak je možné, že EU podporuje takovou vládu, které umožňuje těmto extrémistům takový vliv? Jak se stavíte k tomu, že USA trénují ukrajinskou Národní Gardu, která je většinově tvořena příslušníky Pravého sektoru, do něj rozpuštěné UNA UNSO, Tryzub atd? Jenom Vám připomenu, že členové těchto uskupení se netají svým antisemitismem.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  21:30 10.05.2015

  To Avocat: IMHO jako komunistů.
  Obecně jsem silně proti koncepci mind crimes.

  To Avocat: IMHO jako komunistů.
  Obecně jsem silně proti koncepci mind crimes.

 • fenri
  21:29 10.05.2015

  To M. Pechát: , přijde mi že, si v silných a exaltovaných slovech libujete ještě mnohem více, než paní Zelená. Těch přídavných jmen a toho drceného prachu. Bóže...

  To M. Pechát: , přijde mi že, si v silných a exaltovaných slovech libujete ještě mnohem více, než paní Zelená. Těch přídavných jmen a toho drceného prachu. Bóže...

 • Miroslav Pechát
  21:21 10.05.2015

  Zelená v samotném titulku píše: „Provokatéři zakládají ohně, z nichž obviňují státníky“. Skutečnost (jak píší samotní záložáci): „Sesedneme se u „poradních ohňů“, tak jako to ...Zobrazit celý příspěvek

  Zelená v samotném titulku píše: „Provokatéři zakládají ohně, z nichž obviňují státníky“.
  Skutečnost (jak píší samotní záložáci): „Sesedneme se u „poradních ohňů“, tak jako to dělávali po staletí naši předkové, když jim skutečně o něco šlo.“
  Takzvané poradní „ohně“ jsou tedy setkáním určité skupiny lidí, nic víc. Prostě „porada“.
  Už jen ten titulek paní Zelené je naprosto mimo mísu a je neskutečně hloupý, když jeho jediným cílem je manipulace s veřejným míněním a vytvoření úvodního dojmu o tom, že řeč bude o vyvrhelích společnosti. Trapnost paní Zelené, a hloupost (snad jí samotné?) jejího článku graduje dále v samotném textu.


  Paní Zelená dále v úvodu píše: „Současně je jedním z autorů memoranda, které hlásá odhodlání členů "chopit se zbraní v případě, že se nám ve spolupráci se všemi lidmi dobré vůle nepodaří zastavit politiky". Iniciativa se tak snaží vyvolat dojem, že je nutné zřídit v naší zemi domobranu.“
  Skutečnost: „Nejsme v aktivní službě a nepodléháme armádnímu velení. Máme rodiny, máme ženy a děti, a jen postavení otců od rodin nám velí chopit se zbraní v případě, že se nám ve spolupráci se všemi lidmi dobré vůle nepodaří zastavit politiky, kteří volají po zbrojení a odvodech. Nedopustíme, aby naši nejbližší trpěli stejně, jako trpí ženy a děti v ulicích novorosijských měst. Nenecháme zabíjet bezbranné, své nepřátele známe.“
  Paní Zelená zcela zjevně manipuluje s textem a posouvá jeho význam do zcela jiné roviny. Je tak neskutečně hloupá, nebo jde o zjevný záměr překroutit fakta a posunout celou věc někam, kde není a snad ani nikdy nebyla?


  Název kapitoly článku paní Zelené: „Oficiální a živelné vojenské zálohy“.
  Zní to až neuvěřitelně, ale paní Zelená sama sobě vyvrací svůj blud a sama sebe usvědčuje buď z hlouposti, nebo záměrné manipulace, když přímo ona sama píše toto: „Členové AZ jsou součástí zálohy ozbrojených sil České republiky“.
  Skutečnost: Ano – AZ (aktivní zálohy) jsou součástí „záloh“ jako takových. Zálohy tvoří všichni bývalí vojáci. Jinak řečeno – aktivní zálohy (AZ) jsou jen podmnožinou „záloh“, tedy všech bývalých vojáků, kterým skončila aktivní služba – včetně těch, o které se zde jedná! A opět se ptám – je paní Zelená opravdu tak neskutečně hloupá (jak je hloupý celý její článek), nebo jde o záměr?

  A takto bych mohl pokračovat dále a rozmlátit neskutečně stupidní článek paní Zelené na prach. Na prach nebetyčné hlouposti a nabubřelosti. Na prach naprosté absence vnímání různosti názorů na jednu a tutéž věc. Paní Zelená zjevně nechápe, co je to ona skutečná demokracie – tedy diskuse. Paní Zelená nesnese jiný, než vlastní názor. Jiný, než ten současný názor, podporovaný západem a směřovaný proti východu. Jímá mě děs a hrůza, kam až jsme se dostali po dvacetipěti letech od pádu totality – od pádu systému, který nesnesl jiný názor. Mám dojem, že paní Zelená je snad reinkarnovaný kádrovák padesátých let. Ano – komunisté svým myšlením rozhodně nevymřeli – rodí se stále další a další! Jen nyní se klaní k jiné světové straně!

  A tento stupidní kádrovácký škvár nalezl místo v plátu "Armádní noviny.cz" Co si o tom mám myslet?Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  21:13 10.05.2015

  To Radim: Ani v nejmenším od tématu neuhýbám. Vysvětluji vám, že míra neonacismu na Ukrajině není výjimečná a už vůbec ne vyšší než například v Rusku, které si ukrajinské ...Zobrazit celý příspěvek

  To Radim:
  Ani v nejmenším od tématu neuhýbám. Vysvětluji vám, že míra neonacismu na Ukrajině není výjimečná a už vůbec ne vyšší než například v Rusku, které si ukrajinské neonacisty bere jako záminku ke své podpoře opolčenců. Může snad být existence ruských neonacistů dostatečnou záminkou k tomu, aby například začalo NATO vměšování do ruských záležitostí s tím, že je třeba bojovat proti novodobým reminiscencím fašismu a nacismu?

  A abych Vám odpověděl přímo - hlavní silou na Majdanu se neonacisté nestali. Stali se viditelnou silou, jako všichni militanté, ale nikoliv hybnou silou. Na Majdanu bylo v listopadu 2013 až 200 tisíc lidí! Chápete to množství? Naprostá většina byli naprosto normální lidé, Ukrajinci, kteří chtěli východisko ze společenského marasmu, který identifikovali s proruským prezidentem Janukovyčem. Že neonacisté nemají masovou podporu potvrdily nedávné volby, kde strany, které jsou s neonacisty spojovány propadly na celé čáře viz zde: http://1url.cz/fXqV... Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  21:01 10.05.2015

  Volně k Deaddogovy: nezlobte se na mně, ale to panikaření o tom, že se tenhle spolek nesmí zlehčovat (naopak, musí, dělat si z nich srandu je 100x efektivnější, než z nich dělat ...Zobrazit celý příspěvek

  Volně k Deaddogovy: nezlobte se na mně, ale to panikaření o tom, že se tenhle spolek nesmí zlehčovat (naopak, musí, dělat si z nich srandu je 100x efektivnější, než z nich dělat mučedníky), protože jsme v novém věku válek... To je prostě stejný blábol, jakým strašili komouši (za naší západní hranicí číhají zavilí imperialisté na každé zaváhání) a zneužívali toho k potlačení jakéhokoliv názoru, který nezapadal do oficální linie. Lidstvo celé své dějiny žije v nové válce.
  Bojovat proti cizí propagandě (IMHO nejde o žádnou cizí propagandu, ale pár starých zapšklých zelených mozků a gum) tím, že budeme zakazovat, žalovat, zavírat... je jednak nejlepší cesta, jak jí pomoci a za druhé cesta do pekel. Je-li naše síla v svobodě, nelze zakazovat sebepitomnější názory. Je to strašně zneužitelné a všechny totality začínaly tím, že za radostného bučení davu odhalovaly podvratné myšlenky a živly.
  Ne, těhle pár dědků prostě není pro náš stát nebezpečných a pokud jsou, tak je s námi amen, jsme strašně slabí. Války za svobodu slova se nevyhrávají tím, že zakážete pitomé názory. Je košer si z nich dělat srandu, je košer poukazovat na to, že jsou pitomci, je košer věcně doložit, že kecají. Zásadně není košer je žalovat, zavírat, cenzurovat. A není ani košer, ani produktivní stejnou dikcí a rétorikou (jen s opačným znaménkem) dštít síru proti nim. Tím se dostávám k druhému:
  -Ne, tenhle článek není dobrou novinářskou prací. Dobrá novinářská práce popisuje co se děje, nezaujatě. Emociální extempore a tlačení čtenáře (třeba i do správné) názorové polohy není novinařina. V tomto případě článek svojí dikcí (číst to správným hlasem, je to jak projev Brožové-Polednové) se stává parodií sám sebe a ve většině ldí vzbuzuje smích či soucit a pro jeho FORMU přestává být obsah důležitý. Už ten strašlivě patetický, exaltovaný název o zakládání ohňů. Sakra, vždyť je to jak z padesátých let kdy novináři běsnili, jak imperialističtí agenti chodci zakládají požáry ve stozích. Už chybí jen ameri...eehm, ruský brouk.
  A ano, samozřejmě, za tento post dostanu pět tisíc rublů, tepláky s pruhem a poukaz na týdenní pobyt v Artěku.Skrýt celý příspěvek

 • Radim
  20:50 10.05.2015

  Todomatch: opět to zahráváte do autu pane. Mne zajímají ukrajinští neonacisté, né ty ruští, viz můj předchozí komentář. Zkuste chvilku neuhýbat směrem na Rusko a nezahrávat tak ...Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch: opět to zahráváte do autu pane. Mne zajímají ukrajinští neonacisté, né ty ruští, viz můj předchozí komentář. Zkuste chvilku neuhýbat směrem na Rusko a nezahrávat tak položené otázky do autu.Skrýt celý příspěvek

 • Miroslav Pechát
  20:45 10.05.2015

  Celkem nechápu, o čem se zde hádáte. O Ukrajinu zde přeci vůbec nejde. Zde jde o něco zcela jiného. Jde o to, zda je v této zemi připuštěn jiný, než ten oficiální názor. Zde jde o ...Zobrazit celý příspěvek

  Celkem nechápu, o čem se zde hádáte. O Ukrajinu zde přeci vůbec nejde. Zde jde o něco zcela jiného. Jde o to, zda je v této zemi připuštěn jiný, než ten oficiální názor. Zde jde o to, zda se pro odlišný názor bude opět žalářovat (nebo dokonce popravovat?), jak zde nastiňuje paní Zelená ve svém neskutečně hloupém (ano - hloupém) článku.Skrýt celý příspěvek

 • Avocat
  20:44 10.05.2015

  Dotaz do placu: Jak by podle Vás měla společnost řešit existenci neonacistů?

  Dotaz do placu: Jak by podle Vás měla společnost řešit existenci neonacistů?

 • Todomatch
  20:22 10.05.2015

  to Radim: Vadí Vám ukrjinští neonacisté? A komu ne! Pak vám jistě musí vadit skutečnost, že v Rusku je nácků, nejvíc na světě, je to poslední opěrný bod opravdových neonacistů. ...Zobrazit celý příspěvek

  to Radim:

  Vadí Vám ukrjinští neonacisté? A komu ne! Pak vám jistě musí vadit skutečnost, že v Rusku je nácků, nejvíc na světě, je to poslední opěrný bod opravdových neonacistů. Proč tomu tak je nevím. Možná si Rusko prostě musí vyzkoušet všechny zvrácené doktríny, jinak nebude mít klid. V případě rasových vražd jsou ruští neonacisté sice tu a tam zatýkání, odsuzováni a vězněni, tanky, dělostřelectvo, letectvo a pozemní vojska na ně ovšem prezident Putin kupodivu neposílá. Patrně proto, že jsou to neonacisté ruští. Zadejte si heslo "russian neonazi" na youtube a vezměte sáček na zvracení. Mnohá videa vám ani nepůjdou pustit, pokud neprokážete svůj věk a identitu. Neonacisté jsou všude po světě, jsou v Rusku, u nás, v Maďarsku, v Německu, v USA proč by měli tedy zrovna na Ukrajině chybět? Je to chorobný jev mnoha společností a nevyhýbá se ani té ruské ani ukrajinské. V Rusku však dosahuje naprosto nepochopitelné intenzity a navíc prorůstá do ruské politiky. Například současný předseda ruské vlády Dmitrij Rogozin je bývalý vůdce nacionalistické strany, která měla podíl na organizaci letošního sletu neonacistů v Petrohradě (viz níž). Moskva však dokáže obratně (stejně jako Budapešť a další) nazývat neonacisty vlastenci a nacionalisty. Kdyby bylo Rusko destabilizováno a napadeno v příhraničních oblastech a obíráno o územ jako Ukrajina, nikdo by nad účastí ruských nácků v bojích na ruské straně ani nemrkl. Ukrajina je ve stejné situaci.

  Letošní slet neonacistů v Petrohradě:
  Český rozhlas:
  http://goo.gl/6YDB6t...

  Lidové noviny:
  http://1url.cz/mSVT...

  Článků na toto téma najdete spoustu, koneckonců jeden vyšel i zde na Armádních novinách:
  http://1url.cz/CXqK...

  A tady je Dmitrij Rogozin (dnešní předseda Putinovy vlády) ještě pod neonacistickou vlajkou:
  https://pbs.twimg.com/media/B6... Skrýt celý příspěvek

 • Radim
  19:02 10.05.2015

  A přátelé, nějak ste se vyhnuli odpovědím na otázky kolem ukrajinských extrémistů. Asi se to nehodí do krámu, nebo Já nevim....Nezapomeňte, kde je jeden extrém nabyde na síle, tím ...Zobrazit celý příspěvek

  A přátelé, nějak ste se vyhnuli odpovědím na otázky kolem ukrajinských extrémistů. Asi se to nehodí do krámu, nebo Já nevim....Nezapomeňte, kde je jeden extrém nabyde na síle, tím posíli i animositu druhé strany. A pokud se za podpory EU a USA stal hlavní hybnou silou Majdanu náckové z Právého Sektoru a spol, není divu, že se východ UA a Krym zachoval tak jak se zachoval. Akce-reakce.Skrýt celý příspěvek

 • Radim
  18:54 10.05.2015

  Ano! Už je to tady, placení diskutéři, Vojsko pozor! Ano, vyjádřit svůj názor, o to v demokracii jde, že? Je, ale velmi zajímavé, že pouze ti dnešní "kovaní demokraté", označují ...Zobrazit celý příspěvek

  Ano! Už je to tady, placení diskutéři, Vojsko pozor! Ano, vyjádřit svůj názor, o to v demokracii jde, že? Je, ale velmi zajímavé, že pouze ti dnešní "kovaní demokraté", označují všechny jiné názory za propagandu z Ruska. Dokonce všechen alternativní web je označen za propagandu z Ruska. Ono na světě ani neexistuje nic jiného, než propaganda z Ruska. USA propagandu nedělají, neb USA nikdá nelžou, to se ví.

  Jura99, byla na Krymu většina tatarů v současné době? Nebyla. Stejně jako nebylo na Kosovu poli většina obyvatel kosovského původu, přesto bylo Kosovo uloupeno Srbsku a statisíce lidí násilně vyhnáno, takže dle historického precedentu který vytvořilo NATO je všechno ALLRIGHT

  Já bych Vám řekl co je současnou největší bezpečnostní hroznou pro Evropu a naší krásnou matičku ČR. Jsou to akce NATO a USA na středním východě a v Africe, které vysoce zvyšují počet hrozeb pro Evropu. Největší bezpečnostní hrozbou pro nás je už několik desítek let trvající angažovanost velmocí v islámském světě.

  Ze stejného důvodu z jakého vznikli afghánští mudžáhedíni, tedy z okupace SSSR a rozšiřování jeho vlivu, vznikla i Al-Qaeda, ISIL-IS-Daesh, ale to vše zase aby se vypořádali se západními křížáky.

  Výborně toto téma ve svých knihách zpracoval Michael Scheuer. Jeden z vysoce postavených agentů v CIA, který dal osobně vzniknout speciální jednotce s názvem ALEC station, známější jako Bin Laden Issue Station.

  A jak on sám několikrát řekl cituji, "dokud výše popsané nepochopíte, nemáte šanci válku s terrorismem vyhrát". Ostatně terrorismus vyhrává na celé čáře. Strach se zvyšuje, náklady na bezpečnost vzrůstají, ale terroristickým útokům ani tak nejde zabránit. Ba naopak, bude jich neustále přibývat

  Mohl byste si od něj něco nastudovat, velice doporučuji jeho knihy Očima nepřítele a zvláště Imperiální namyšlenost: proč západ prohrává válku s terrorismem.

  Co se týče Ruska, vzpomeňte na nedávná slova ředitele STRATFORu, George Friedmana, který na rovinu řekl, že USA nemohou dovolit spolupráci Německa a Ruska, jelikož by USA šly ekonomicky víte kam.


  Víte, já si narozdíl od zde přítomných autorek, dovedu ještě dát majzla i na tu propagandu americkou, ale všude se straší jenom s tou RuskouSkrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 3 z 8