Provokatéři zakládají ohně, z nichž obviňují státníky

Foto: Marek Orbel / YouTube
PrintScreen FaceBooku Českoslovenští vojáci v záloze  / Facebook

Napůl cesty k občanské válce: I tak by se dal shrnout smysl vyjádření, který rádoby dojemně prezentuje na webových stránkách, sociální síti, a nyní i na videu šířeném YouTube, Ondřej Hrčiak - jeden ze zakladatelů iniciativy Českoslovenští vojáci v záloze proti válce plánované velením NATO. Současně je jedním z autorů memoranda, které hlásá odhodlání členů  "chopit se zbraní v případě, že se nám ve spolupráci se všemi lidmi dobré vůle nepodaří zastavit politiky". Iniciativa se tak snaží vyvolat dojem, že je nutné zřídit v naší zemi domobranu.

Oficiální a živelné vojenské zálohy

Iniciativa, která se na sociální síti Facebook oficiálně profiluje od 19. ledna letošního roku není sdružením Aktivních záloh Armády ČR zřízených na základě branného zákona: Členové AZ jsou součástí zálohy ozbrojených sil České republiky. Dobrovolně se ve svém volnu účastní výcviku a nasazeni a do akce mohou být poslání jen z rozhodnutí vlády: Nejčastěji při živelných pohromách, při zhoršení bezpečnostní situace by došlo k využití AZ například při ostraze objektů důležitých pro obranu státu.

Uskupení Českoslovenští vojáci v záloze je iniciativa, která se svým názvem hlásí nejen k federativnímu uspořádání bývalé ČSSR: Mnozí její členové otevřeně vyjadřují odhodlání plnit cíle a závazky Varšavské smlouvy, která byla po zániku NDR a rozpadu sovětského impéria 25. února 1991 na mimořádné schůzi Politického branného výboru v Budapešti rozpuštěna. Znepokojivé ale je, že se iniciativa snaží přenést idee paktu, v jehož rámci došlo v roce 1968 k okupaci Československa, do současné reality.

Odvolávají se přitom na složení přísahy z let totalitního režimu, případně let následujících, kdy se po absolvování základní vojenské služby skutečně stali vojáky v záloze. Účelově ale popírají skutečnost, že jakákoli vojenská přísaha je předpisem, který musí být naplňován v souladu s platnou Ústavou České republiky: Zákonem nejvyšší právní síly, jemuž jsou všechny právní normy a předpisy, tedy i všechny dosud složené vojenské přísahy, podřízeny.

Záměrně tak popírají samu podstatu jakéhokoli právního systému: Ten je vždy a všude organismem, z něhož nelze vyjmout a uplatňovat žádný zákon ani předpis - tudíž ani vojenskou přísahu - samostatně: Tudíž tak, aby byl uplatňován toliko sám o sobě.

Vznik Československa: Přísaha vojáka dnes a před 100 lety

Přísaha bez platné Ústavy neplatí

Bez součinnosti s dalšími právními normami nemůže být v rámci právního státu uplatňováno znění vojenské přísahy či pouhé její části, která do roku 1989 vojáky zavazovala "bránit socialistický řád proti každému nepříteli" nebo "bojovat po boku Sovětského svazu a ostatních socialistických zemí."  

Nejen rozpadem sovětského impéria, ale především změnou režimů a následně i nových právních závazků těchto zemí, pozbývá obrana socialismu smysl: Vynucovat plnění části obsahu dřívější přísahy násilnými akcemi by navíc mohlo být protiprávní. 

Přesto členové iniciativy Českoslovenští vojáci v záloze jak svými příspěvky na internetu, tak osobně v zmíněném videu, vyjadřují odhodlání dostát obsahu dřívějších přísah i se "zbraní v ruce" a zaklínají se povinností naplnit znění přísahy z doby socialismu.

Nejen zcela bez ohledu na stávající právní systém: Ale také na výsledky svobodných voleb do Parlamentu a Senátu České republiky a parlamentu Evropské unie, během kterých dala většina občanů důvěru politikům, které nyní chce tato iniciativa zastavit. 

Foto: Členové iniciativy jsou ochotni se v případě nutnosti chopit zbraní. / PrintScreen stránky Českoslovenští vojáci v záloze
Členové iniciativy jsou ochotni se v případě nutnosti chopit zbraní. / PrintScreen stránky Českoslovenští vojáci v záloze

Účelové zaměňování faktů

Představitel iniciativy Ondřej Hrčiak v natočeném videu tvrdí, že se politici snaží občany manipulovat. Ve skutečnosti ale svými proklamacemi manipuluje fakty sám: Nejdříve tvrzením, že politici usilují o změnu vojenské přísahy tak, aby mohla vláda poslat vojáky "do příštího amerického Vietnamu"

Nic takového z aktuálního, ale ani z navrhovaného znění vojenské přísahy, nevyplývá: Vojáci se v ní nadále zavazují k obraně vlasti. Naopak, v přísaze z doby socialismu (rok 1961), jejíž znění se iniciativa snaží vzkřísit, museli vojáci vyjádřit odhodlání bojovat po boku Sovětského svazu.

Obsah přísahy vojáků Armády České republiky navazuje na Ústavu České republiky, z níž vyplývají závazky státu k plnění mezinárodních smluv. Memorandum iniciativy tvrdí, že je Ústava země a Listina základních práv a svobod (technická poznámka: LZPS je součástí - druhým zákonem Ústavy ČR) je "překrucována" a "záměrně nedokonalá".

Neuvádí ale žádný konkrétní příklad, jakým způsobem se má falzifikace Ústavy dít a ani, kdo či jak obsah našeho zákona nejvyšší právní síly jakýmkoli způsoben "znehodnotil": Ústava byla přijata 16. 12. 1992 počtem 172 kladných hlasů ze 198 přítomných poslankyň a poslanců ČNR (16 hlasovalo proti a 10 se zdrželo).

Volání do zbraně

Přesto ústavní principy iniciativa nejen popírá, ale hodlá je svojí činností mařit: "Občane Schwarzenberku, občane Kalousku, občane Štětino a vy ostatní, co voláte po válce s Ruskou federací, neumíte si ani představit, jakou sílu jste proti sobě postavili," hřímá na facebookových stránkách iniciativy Hrčiak po proběhlém srazu na Palávě, který organizátoři svolali "na půl cesty" pro vojáky v záloze z České i Slovenské republiky.

Zde chtěli utvořit strukturu iniciativy a zejména dosáhnout, aby se "ujal velení" veterán podplukovník Marek Obrtel, který se nedávno s Jiřím Vyvadilem marně pokoušel organizovat blokády proti průjezdů Strykerů spojeneckých sil NATO.

Doktor Obrtel, který si v druhé polovině loňského roku po letech strávených ve službách armády a na zahraničních misích "zničehonic" uvědomil, že je NATO dle jeho vyjádření "zločinecká organizace", vrátil vyznamenání a odešel s výsluhou do civilu, se úkolu iniciativy zhostil se slovy, že "nesouhlasí se současným světovým řádem a nechce se hnát do bratrovražedných bojů".

Stát v čele skupiny, která otevřeně prohlašuje, že hodlá využít vojenských dovedností, jejíž členové se přihlašují na facebookové skupině jako u raportu celým jménem a hodností, přičemž memorandum se otevřeně hlásí k použití zbraní, Obrtelovi zjevně nevadí.

Europoslanec Jaromír Štětina, který je iniciativou označován za "válečného štváče" má stran obsahu webových stránek iniciativy jasno: "Publikovaný text má za cíl destabilizovat obrannou doktrínu České republiky, která vychází z toho, že jsme členy NATO. Ať chtěně či nechtěně, je "cybervýstřelem". Válka v cyberprostoru je součástí hybridní války, kterou začali Rusové. Jsme ve válce. Proto onen text nese všechny znaky zrádcovství", hodnotí Štětina obsahovou náplň webových stránek iniciativy.

To, že akce iniciativy staly součástí ruské propagandy, která na serveru Russia Insider otiskla přeložený text memoranda a zdůrazňuje, že českoslovenští záložníci nehodlají bojovat proti Rusku, Štětinova slova potvrzuje.

Branná povinnost se nemění: Mýty o přísaze a odvodech

Hledání nepřítele

Otázkou tedy zůstává, za jakým účelem byla vytvořena skupina, která má v záhlaví zdařilé logo evokující doby socialistické Československé armády a snaží se oslovit vojáky v záloze: Šířením výzvy, aby dali k dispozici svoje znalosti získané z vojenského výcviku organizaci, která otevřeně hlásí připravenost použít zbraně.

A to i přesto, že ozbrojené síly vytváří Česká republika a držení zbraní je naší zemi ošetřeno zákonem o zbraních. A zbrojní licence jak pro právnickou nebo fyzickou osobu nepovoluje shromažďovat arzenál zbraní, jejichž užití by mělo směřovat na skupinu obyvatel, ozbrojené složky ČR či představitele státu.

Vojáci v záloze sdružení v této iniciativě zdůrazňují, že nejsou v aktivní službě a nepodléhají tak armádnímu velení. Nicméně jsou (pochopitelně s výjimkou Slováků) občané České republiky, takže se na ně vztahuje branný zákon č. 585/2004 Sb.

V případě vyhlášení stavu ohrožení či válečného stavu by se na ně (ostatně jako v minulém režimu, k němuž upínají své závazky), vztahovalo plnění branné povinnosti v rámci věkové skupiny 18 - 60 let. Jejich tvrzení, že politici chtějí "nově odvádět i holky" je rovněž zkreslené: Branná povinnost pro ženy byla zavedena už v roce 2005 především proto, že Ústava zaručuje práva a povinnosti mužům i ženám stejně.

Kuriózně působí v rámci protestů iniciativy Hrnčiakův výkřik, že se politici rozhodli "odvádět osmnáctileté děti na válečná jatka": Návrh zákona, který v uplynulých týdnech směřoval do sněmovny, vůbec nepočítal s obnovou základní vojenské služby a ani s povoláváním na povinná cvičení. Návrh zřetelně uváděl, že obnovené odvody mají směřovat k dotazu, zda jsou mladí muži či ženy ochotni sloužit se zbraní v ruce.

Dlužno podotknout, že socialistickou přísahu, kterou Hrčiak a spol vyznávají jako katolíci Otčenáš, byli pod sankcí kriminálu nuceni složit takřka všichni mladí muži ve věku mezi 18 a 20 lety. A poté odcházeli na dva roky do kasáren. Vyjma vysokoškoláků, kteří museli nastoupit na jeden rok.

Provokace na hranici trestnosti

Přesto, že branný zákon č. 585/2004 vychází z dřívější úpravy, která platila po dlouhá desetiletí, je podle Hrčiaka nepřijatelný: "S vojáky orat nebudou. Je nejvyšší čas to zastavit a zastavit to dřív, než ten zákon projde," říká ve svém videu. (Hrčiak má patrně na mysli výše uvedené novely: Zmiňovaný zákon je platný deset let a tato země vždy branný zákon i brannou povinnost měla). Nebere tak vůbec v potaz znění článku 5 Ústavy ČR, podle kterého je "Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů."

Zákon nejvyšší právní síly ale není jedinou právní normou, s jejímž porušováním činnost iniciativy Českoslovenští vojáci v záloze koketuje. A je docela možné, že tak činí s úmyslem vzbudit pozornost politiků a médií.

A pokud by byl některý z jejich členů či skupina jako taková šetřena, zneužili by patrně představitelé toto šetření k propagandě, že je jim bráněno ve svobodě slova či shromažďování: Tedy, snažili by se poukazovat na práva, která jim dává Ústava s Listinou práv a svobod: Dokumenty, které oni sami označují za "překrucované" a "záměrně nedokonalé". 

Činnost iniciativy, která není v současné době vedena jako politická strana ani žádná jiná fyzická osoba, ale zcela veřejně se snaží vzbudit dojem, že je legální budovat ozbrojenou složkou nezávislou na státu, je totiž zcela jasnou provokací. A patrně i testem, kam až nechají orgány činné v trestním řízení aktivity této skupiny dojít.

Zcela bezohledně přitom zneužívá nevědomosti a naivity některých členů, kteří se zejména na facebookovou verzi skupiny přihlašují: Ti zde veřejně sdělují své osobní údaje, i kdysi získané hodnosti a dovednosti, aniž by uvážili, že se tak mohou podílet na páchání trestného činu. Ale i pro ně platí, že "neznalost zákona neomlouvá".

Porušování trestního zákoníku

Trestní sankce za trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci uvedené v trestním zákoníku č. 40/2009 Sb. přitom nejsou nikterak malé.

Ale ani jejich obsah by neměl staré záložníky překvapit: Proti rozvracení ústavního zřízení, územní celistvosti a obranyschopnosti země se vyhlášením zákonů naše země bránila vždy. A je to obvyklé v každé civilizované zemi, která má v úmyslu udržet chod státu a vzájemnou kontrolu složek státní moci bez vojenského nátlaku.

Pokud by se iniciativa pokusila "závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby něco konala, opominula nebo trpěla" (tedy se zbraněmi vyhrožovala, co se stane, pokud například poslanecká sněmovna přijme novelu branného zákona) mohla by naplnit znění zákona § 311 teroristického útoku, z jehož odstavce 1 je tato pasáž citována.

Čin je trestný i ve stádiu přípravy a dále zákon říká, že "Stejně bude potrestán, kdo jednáním uvedeným v odstavci 1 vyhrožuje, kdo k takovému jednání veřejně podněcuje, nebo kdo takové jednání, teroristu nebo člena teroristické skupiny finančně, materiálně nebo jinak podporuje." Spácháním trestného činu v rámci organizované skupiny se výše sankce zvyšuje.

Přisuzování vlastních činů jiným

Organizátoři iniciativy ale s největší pravděpodobností o riziku trestního stíhání vědí a jeho závažnost se už teď snaží v očích veřejnosti ospravedlnit údajnou snahou zažehnat válečný konflikt: Obviněním, že se představitelé naší země spolu se spojenci z NATO snaží zaútočit na Ruskou federaci na internetových stránkách vykřikují, že se musí vyzbrojit a napadnout politiky dříve, než tak učiní. 

To, že naše ani jiná vláda nemá motivaci zabírat území Ruská federace nebo zajímat její obyvatelstvo, ve svých výkřicích zcela opomíjejí a chovají se dle úsloví "Zloděj křičí chyťte zloděje". Nebo přesně jako představitelé státu, který zabere cizí území, ale obviňuje okolní státy, že na něj chtějí útočit. Stejně tak, že to bylo Rusko, které neoprávněně anektovalo území Krymu, přičemž ruský prezident veřejně přiznal, že příslušníci armády RF byli vysílání na ukrajinské území v rámci bojových akcí. 

Nerespektování mezinárodního. a potažmo ani vnitrostátního práva, členům iniciativy těžkou hlavu nedělá. Stejně jako popření principu dělby státní moci: To, že jsou její jednotlivé složky (zákonodárná, výkonná a soudní) záměrně oddělené, neslučitelné, nezávislé, samostatné, v rovnováze a navzájem si nezodpovídají a jen takto mohou být pilířem demokratického státu, má v úmyslu iniciativa Českoslovenští vojáci v záloze svým případným ozbrojeným zásahem nabourat.

Členové iniciativy svolávají na různých místech "poradní ohně" kde předkládají vojenské knížky, aniž by si uvědomili, že jejich nejdůležitějším osobní dokladem je občanský průkaz. Díky němu mají právo volit a pokud nejsou spokojeni se současným režimem či zněním Ústavy a členstvím v jakékoli mezinárodní organizaci, mohou projevit svoji vůli: Přivést svými hlasy do Poslanecké sněmovny a Senátu ČR takové množství zástupců, kteří by změnu ústavních zákonů prosadili.

Pokud ale hodlají namísto volebního práva užít násilí, pak jejich iniciativa vyvolá přesně to, proti čemu nyní údajně brojí: Bratrovražedný boj. Občanskou válku na území České republiky.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Českem projede konvoj obrněných vozidel Stryker

Průjezd celkově 516 amerických vojáků v obrněných transportérech Stryker a doprovodných vozidlech ...

Občané České republiky vítají vojáky NATO a hlásí se k demokracii

Vyškov na Moravě byl jedním ze tří míst, kam včera dorazila kolona amerických vojáků vracejících ...

Začátek třetí světové války podle Michaila Chondarenoka

Co bude následovat, pokud se vojska NATO zapojí do konfliktu na východní Ukrajině? O takovém scénáři ...

Branná povinnost se nemění: Mýty o přísaze a odvodech

Vláda minulý měsíc schválila a předala parlamentu dva zákony z oblasti branné legislativy: Novelu ...

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • strikehawk
  22:52 07.05.2015

  Extrémně represivní výklad vyvozovaný z dikce trestního zákona v kterém si tak libuje autorka odpovídá zhruba právnímu stavu v Saúdské Arábii a Severní Korei. Pěkně děkuji. Dál se ...Zobrazit celý příspěvek

  Extrémně represivní výklad vyvozovaný z dikce trestního zákona v kterém si tak libuje autorka odpovídá zhruba právnímu stavu v Saúdské Arábii a Severní Korei. Pěkně děkuji. Dál se nemá cenu článkem zabývat.
  Exkomunistický fanatik a recidivista v obracení kabátu Štětina je vskutku dobrým morálním kompasem. V drtivé většině případů pokud negujete jeho výrok nebo postoj tak si můžete byt jist, ze zaujímáte v celku vyvážený postoj.Skrýt celý příspěvek

 • misanex
  22:15 07.05.2015

  Rakousko stejne jako Svycarsko hresi na to, ze vsude kolem je NATO. A aby se teoreticky nepritel (Rusko, jiny neni ani teoreticky) dostal k jeho hranicim, uz by musel pres ...Zobrazit celý příspěvek

  Rakousko stejne jako Svycarsko hresi na to, ze vsude kolem je NATO. A aby se teoreticky nepritel (Rusko, jiny neni ani teoreticky) dostal k jeho hranicim, uz by musel pres NATO.
  Kdyby meli geografickou polohu Estonska, asi by meli jinak stazeny rite a jinak by se snazili...Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  22:05 07.05.2015

  Ad Rakousko a Honza: v řadě případů a u drtivé většiny svých sousedů by vydrželo velmi dlouho. Představa Slovinské, Maďarské ... okupace Vídně je úsměvná. Neustálo by Německý a ...Zobrazit celý příspěvek

  Ad Rakousko a Honza: v řadě případů a u drtivé většiny svých sousedů by vydrželo velmi dlouho. Představa Slovinské, Maďarské ... okupace Vídně je úsměvná. Neustálo by Německý a Ruský útok. A asi ani z jedné varianty vyděšení nejsou.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  22:02 07.05.2015

  Aá, už jsem byl odhalen jako mamonář a zaprodanec Vólstrýtu, pardon Kremlu? Co se ještě nedozvím. OK, nemám názor? Vy říkáte naprášit BISce a modlit se, že "hoši z BISky" se o ...Zobrazit celý příspěvek

  Aá, už jsem byl odhalen jako mamonář a zaprodanec Vólstrýtu, pardon Kremlu? Co se ještě nedozvím.
  OK, nemám názor? Vy říkáte naprášit BISce a modlit se, že "hoši z BISky" se o tyto elementy postarají. Pominu-li, že hoši z BISky jsou dosti svébytný spolek zaměstnávající občas zajímavé lidi, já říkám: nechat být. Je to banda polosenilních páprdů, kterým ujely všechny vlaky a teď místo krafání u píva objevili Facebook. Jsme slabí jen tak, jak se bojíme našich nepřátel. Pokud jsme podělaní z pár strejců, kteří jsou spíš k smíchu, není to pro nás dobrá vizitka.
  Hele, klidně se před ulehnutím do postele podívejte, zda pod ní nečíhá dědek z LM či ČSLA a modlete se, zda vás hoši z BISky přijdou zachránit, kdyby tam náhodou číhal, Já půjdu spát v klidu na svojí matraci vyfutrovanou rubly.
  Orel mouchy nechytá.Skrýt celý příspěvek

 • Muhaha
  21:58 07.05.2015

  to Deortc: Víte, já z článků paní autorky tak nějak cítím, že chce bojovat za správnou věc. Současně jsem si ovšem bolestně vědom skutečnosti, že její způsob a styl boje může ...Zobrazit celý příspěvek

  to Deortc:

  Víte, já z článků paní autorky tak nějak cítím, že chce bojovat za správnou věc.
  Současně jsem si ovšem bolestně vědom skutečnosti, že její způsob a styl boje může na některé citlivé duše působit zcela opačně, než jak je zamýšleno (mezi spin doktory je tento jev nazýván "overkill"). A to je, bohužel, pro cynické ztracence, jako jsem já, zdrojem mnohého pobavení.

  Avšak, jelikož si uvědomuji své nezměrné štěstí, že mi bylo přáno nepotkat se s ní v 50tých letech, snažím se nebýt záštipný, byť mi koutek úst samozřejmě cuká. A její názory respektuji, přesto, že jádro svých trollánků halím po způsobu pana Ecca do vícevýznamových (pro mnohé ironicky vyznívajících - jaká to mýlka!) vrstev. A to jak pro své vlastní potěšení, tak i pro čtenáře, jako jste Vy.

  Jak už kdysi řekl pan president Václav Havel: "Když někdo potřebuje cítit se jako Johanka z Arku, tak se bez nepřítele neobejde."

  Hezký večer.Skrýt celý příspěvek

 • jiný Honza
  21:50 07.05.2015

  Radime, jak dlouho by vydrželo to Vaše Rakousko, kdyby se jej rozhodl někdo (kdokoliv, hypoteticky) obsadit. Kdo by mu přišel na pomoc? A co byste proti tomu dělal vy?

  Radime, jak dlouho by vydrželo to Vaše Rakousko, kdyby se jej rozhodl někdo (kdokoliv, hypoteticky) obsadit. Kdo by mu přišel na pomoc? A co byste proti tomu dělal vy?

 • jiný Honza
  21:47 07.05.2015

  Milý Fenri, vy jste přesně ten typ kluzkého ..., který dokáže destruovat libovolný názor (aniž by konstruktivně postavil svůj). To je ten rozdíl mezi námi - řeknu černá a vy se ...Zobrazit celý příspěvek

  Milý Fenri, vy jste přesně ten typ kluzkého ..., který dokáže destruovat libovolný názor (aniž by konstruktivně postavil svůj).
  To je ten rozdíl mezi námi - řeknu černá a vy se snažíte dokázat, že je tam alespoň stín, odlesk, stopa jiné barvy. Jen tak jakože tajnosnubně ani nenaznačíte jaké.
  Nevím, kdo vám za to platí a kolik, ale právě jste dokázal, že nestojíte než za tento můj poslední komentář. SbohemSkrýt celý příspěvek

 • fenri
  21:33 07.05.2015

  Jojo, tady fakt bučím se stádem. Stačí upozornit na fakt, že Vladivostok není Sibiř nebo že na obrázku není ruský zaměřovač NPZ, ale běloruský Belomo (a ani jedno není kopie ...Zobrazit celý příspěvek

  Jojo, tady fakt bučím se stádem. Stačí upozornit na fakt, že Vladivostok není Sibiř nebo že na obrázku není ruský zaměřovač NPZ, ale běloruský Belomo (a ani jedno není kopie Eotechu či Aimpointu) a už je z člověka Putinomilec. Protože proč by na web o armádní technice chodil někdo, kdo o ní něco ví. Sem se chodí bučet. Klidně uveďte nějaký můj zeměpisný blábol, když si v nich tak libuji. Jistě jich bude celá řada.Skrýt celý příspěvek

 • Pavel1
  21:15 07.05.2015

  Ano fenri, dějepisné a zeměpisné bláboly neignorujete. Vy si v nich přímo libujete. Naopak, realita vás míjí širokým obloukem a na bučení se stádem máte patent.

  Ano fenri, dějepisné a zeměpisné bláboly neignorujete. Vy si v nich přímo libujete. Naopak, realita vás míjí širokým obloukem a na bučení se stádem máte patent.

 • misanex
  21:14 07.05.2015

  fenri: predpokladam, ze ma srdci to, ze by je FSB jen tak nesledovala, ale dostali by bud pres hubu nebo par let natvrdo. Ty zvasty o ozbrojenem odporu fasistickym rezimum (dnesni ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri: predpokladam, ze ma srdci to, ze by je FSB jen tak nesledovala, ale dostali by bud pres hubu nebo par let natvrdo. Ty zvasty o ozbrojenem odporu fasistickym rezimum (dnesni Rusko vicemene presne naplnuje definici fasismu) staci k tomu, aby je soupli do chladku nebo do pracovniho vezenskeho tabora nekde na Sibiri.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  20:30 07.05.2015

  Deortc: je každý, kdo jnení ochotný ignorovat realitu, zeměpisné či dějepisné bláboly NATO hater a Putinomilec? Jistě, v očích překabátěného soudruha jako vy je každý, kdo ...Zobrazit celý příspěvek

  Deortc: je každý, kdo jnení ochotný ignorovat realitu, zeměpisné či dějepisné bláboly NATO hater a Putinomilec? Jistě, v očích překabátěného soudruha jako vy je každý, kdo bezvýhradně neodsouhlasí, že je Slunce hranaté, když to autorita poví, záškodník, ale svět je mnohem pestřejší. Představte si, že je jsou lidé, kteří, když nebučí s jedním stádem, nemusí automaticku bučet s druhým.
  Co by na to řekl Putin je mi srdečně jedno. Asi by je nějaký bdělý občan nahlásil (nějaká graždanica Zeljonaja) a tamní tajné služby se o ně zajímaly, jako tak činí naše a jak k tomu vyzývá třeba JinýHonza. Co máte dál na srdci?Skrýt celý příspěvek

 • GAVL
  19:30 07.05.2015

  No je hezký psát o tom kolik lidí hlasovalo pro či proti ústavě v roce 1992. Jenže háček je v tom, že osobně jsem nevolil ani jednoho z těch lidí, neboť jsem neměl ještě ani ...Zobrazit celý příspěvek

  No je hezký psát o tom kolik lidí hlasovalo pro či proti ústavě v roce 1992. Jenže háček je v tom, že osobně jsem nevolil ani jednoho z těch lidí, neboť jsem neměl ještě ani občanku. Takže zde hovoříme o tom ,že mnoho lidí je povinno dodržovat něco co neměli možnost ovlivnit a dnes prakticky nemají nástroje pro úpravu. Stačí se podívat jak dopadne jakákoli strana , jejíž lídr chce prosadit pro lidi alespoň nějaké prvky přímé demokracie. Ostatní strany jsou jen příživníci úkolovaný možná tak horními deseti tisíci.

  Dále by si měli mnozí uvědomit , že vznik Československa byl umožněn především porušením Rakousko-Uherských zákonů a vojenských přísah Rakousku-Uhersku. V době vypuknutí první světové války jsme již měli nějaký čas své zástupce (poslance) v Rakousko-Uherském parlamentu a tudíž jsme mohli na tu dobu dosti demokraticky prosazovat naše zájmy.

  Zákony a závazky R-U byli tehdejším mužům ve zbrani naservírovány úplně stejně jako ty naše současné např. mně. Takže s odkazem na naše statečné legie si vyhrazuji právo bojovat za to v co věřím. Naši politici by měli méně krást a raději se snažit abych věřil v to co vytvořili, naservírovali a dále chtějí tvořit a servírovat.

  Zatím všude vidím jen samé hrozby a hrozby a zase hrozby, pokud nebudeme poslušnými občany. Pokud nebudeme říkat co se chce slyšet tam nahoře.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  19:17 07.05.2015

  Anendahel: čistě logicky-jak poznat, že nějaký text je, řekněme, veselý, jinak, než že ho přečtu? A proč vy čtete příspěvky, které de Vám nelíbí. Možná to hodně lidí četlo proto, ...Zobrazit celý příspěvek

  Anendahel: čistě logicky-jak poznat, že nějaký text je, řekněme, veselý, jinak, než že ho přečtu? A proč vy čtete příspěvky, které de Vám nelíbí.
  Možná to hodně lidí četlo proto, že čtou na AN vše, pro obecně solidní úroveň článků zde. No a pak narazí na článek těchto lyrických kvalit, tak to chtějí ocenit. V čem je problém?
  Muhaha:dobrý:-)Skrýt celý příspěvek

 • Deortc
  18:18 07.05.2015

  to "Muhaha": Skutečně mile napsaný ironický příspěvek, ale ta největší ironie na něm je, že je vlastně pravdivý - ve zcela neironickém pojetí. :-p to "Beld", "Superme", "fenri" ...Zobrazit celý příspěvek

  to "Muhaha":
  Skutečně mile napsaný ironický příspěvek, ale ta největší ironie na něm je, že je vlastně pravdivý - ve zcela neironickém pojetí. :-p

  to "Beld", "Superme", "fenri" a další Putinomilci&NATOhateři (předpokládám, že vás to oslovení nejen nepohoršuje, ale naopak s ním souhlasíte) - Věřím, že jste vybaveni schopností představivosti. Tak si teda představte, co by asi Putin a jeho věrní udělali, kdyby v současném Rusku někdo přišel s obdobně verbálně protivládně zaměřenou iniciativou. Jakpak by se k těmto lidem Putinova policie a justice asi zachovala?

  A dál, vy kteří dnešní svobodu slova a dnešní svobodu prezentovat své názory přirovnáváte k období Husákova normalizačního socíku, tak si udělejte chvilku na nějaké to domácí gůglování..... a určitě sami rychle zjitíte za jaké názorové prkotiny soudruzi tehdá zavírali lidi do basy.Skrýt celý příspěvek

 • Adanedhel
  17:51 07.05.2015

  Pánové ? Když se Vám to tak nelíbí, kdo Vás to nutí číst ? Anebo je vás tak málo, že se potřebujete sdružovat a navzájem se hecovat siláckými výrazy a gesty, abyste neupadly v ...Zobrazit celý příspěvek

  Pánové ? Když se Vám to tak nelíbí, kdo Vás to nutí číst ? Anebo je vás tak málo, že se potřebujete sdružovat a navzájem se hecovat siláckými výrazy a gesty, abyste neupadly v paniku ? Anebo vás jen baví trollit všechny kolem sebe ?Skrýt celý příspěvek

 • Muhaha
  17:44 07.05.2015

  Děkuji paní magistře za její další článek. Jeho nadpis ve mě sice vyvolal představu ruskojazyčných uklízeček, zapalujících ubrusy pod čely společensky unavených uživatelů ...Zobrazit celý příspěvek

  Děkuji paní magistře za její další článek.

  Jeho nadpis ve mě sice vyvolal představu ruskojazyčných uklízeček, zapalujících ubrusy pod čely společensky unavených uživatelů poslaneckého bufetu, obsah už ale vše uvedl na pravou míru.

  Jsem zděšen. Nepřítel je mezi námi. A nespí.

  Ale i díky článkům jako je tenhle se jej daří odhalovat a zneškodňovat.

  Od hrůz občanské války nás dělí jen tenká civilizační slupka, vytvářená a udržovaná lidmi nového, demokratického smýšlení.

  Jak už kdysi řekl pan president Václav Havel:
  "Kdo má Lásku, má Pravdu; kdo nemá Lásky, ten Pravdu nemá. Toto jsem napsal vám, kteří věříte v parlamentní demokracii liberálního typu, abyste věděli, že máte možnost volit."

  Pokud mají místní diskutující zájem číst více článků podobného zaměření, doporučuji na Slovensku vydávaný měsíčník "Zem a vek".

  Paní autorce přeji, aby si z příspěvků místních anonymních flamerů nic nedělala (však i oni budou nakonec odhaleni), zůstala pevné mysli a nadále svými obecně prospěšnými příspěvky přispívala k rozvoji kritického myšlení zdejšího nazelenalého čtenářstva.Skrýt celý příspěvek

 • misanex
  16:57 07.05.2015

  Deadog: me to mirne pripomina muslimske imamy v Anglii, co tam berou davky a podnecuji ke zniceni Anglie... Takove smutne.

  Deadog: me to mirne pripomina muslimske imamy v Anglii, co tam berou davky a podnecuji ke zniceni Anglie... Takove smutne.

 • Beld
  16:44 07.05.2015

  Na clanku me nekolik veci vylozene pobavilo.. Napriklad to , ze podle autorky by bylo vyuziti medializace v pripade vysetrovani policii vlastne ZNEUZITI prava na svobodu slova ...Zobrazit celý příspěvek

  Na clanku me nekolik veci vylozene pobavilo.. Napriklad to , ze podle autorky by bylo vyuziti medializace v pripade vysetrovani policii vlastne ZNEUZITI prava na svobodu slova daneho ustavou . Tomu rikam odvazna pravni konstrukce .

  A zaver , ktery vyziva v pripade nesouhlasu s vladou k vyuzit politickych prostredku , je ve svetle nedavneho svrzeni janukovice na ukrajine take ponekud komicky . Inu kdyz dva delaji totez neni to totez . Stacilo pockat rok na dalsi volby a nemuseli po sobe strilet . Ale asi vedeli , ze by za rok janukovic stejne vyhral , jako v predchozich volbach .Skrýt celý příspěvek

 • Deadog
  16:40 07.05.2015

  Jo vratil je:) Ale zajimalo by me jestli stale bere vysluhy od toho zkorumpovaneho prohnileho statu, nebo se jich zrekl ve prospech nejakého detského domova:) Asi ne...zivte me a ...Zobrazit celý příspěvek

  Jo vratil je:) Ale zajimalo by me jestli stale bere vysluhy od toho zkorumpovaneho prohnileho statu, nebo se jich zrekl ve prospech nejakého detského domova:) Asi ne...zivte me a ja proti vam zatim povedu valku...Skrýt celý příspěvek

 • Deortc
  16:34 07.05.2015

  to "otecko Datum: 07.05.2015 Čas: 10:58": Přirovnávat dnešní svobodu slova a dnešní názorovou rozmanitost k normalizační době 1970-85. Omlouvám se, ale to chce opravdu hodně ...Zobrazit celý příspěvek

  to "otecko Datum: 07.05.2015 Čas: 10:58": Přirovnávat dnešní svobodu slova a dnešní názorovou rozmanitost k normalizační době 1970-85. Omlouvám se, ale to chce opravdu hodně špatnou paměť, nebo velkou dávku demagogie.
  Protože demagog určitě nejste, tak pro osvěžení paměti, zde máte link na archiv digitalizovaného dobového Rudého práva. Věřím, že po chvilce listování tím dobovým tiskem sám uznáte svůj omyl. :)
  http://archiv.ucl.cas.cz/?path... Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 5 z 8