Provokatéři zakládají ohně, z nichž obviňují státníky

Foto: Marek Orbel / YouTube
PrintScreen FaceBooku Českoslovenští vojáci v záloze  / Facebook

Napůl cesty k občanské válce: I tak by se dal shrnout smysl vyjádření, který rádoby dojemně prezentuje na webových stránkách, sociální síti, a nyní i na videu šířeném YouTube, Ondřej Hrčiak - jeden ze zakladatelů iniciativy Českoslovenští vojáci v záloze proti válce plánované velením NATO. Současně je jedním z autorů memoranda, které hlásá odhodlání členů  "chopit se zbraní v případě, že se nám ve spolupráci se všemi lidmi dobré vůle nepodaří zastavit politiky". Iniciativa se tak snaží vyvolat dojem, že je nutné zřídit v naší zemi domobranu.

Oficiální a živelné vojenské zálohy

Iniciativa, která se na sociální síti Facebook oficiálně profiluje od 19. ledna letošního roku není sdružením Aktivních záloh Armády ČR zřízených na základě branného zákona: Členové AZ jsou součástí zálohy ozbrojených sil České republiky. Dobrovolně se ve svém volnu účastní výcviku a nasazeni a do akce mohou být poslání jen z rozhodnutí vlády: Nejčastěji při živelných pohromách, při zhoršení bezpečnostní situace by došlo k využití AZ například při ostraze objektů důležitých pro obranu státu.

Uskupení Českoslovenští vojáci v záloze je iniciativa, která se svým názvem hlásí nejen k federativnímu uspořádání bývalé ČSSR: Mnozí její členové otevřeně vyjadřují odhodlání plnit cíle a závazky Varšavské smlouvy, která byla po zániku NDR a rozpadu sovětského impéria 25. února 1991 na mimořádné schůzi Politického branného výboru v Budapešti rozpuštěna. Znepokojivé ale je, že se iniciativa snaží přenést idee paktu, v jehož rámci došlo v roce 1968 k okupaci Československa, do současné reality.

Odvolávají se přitom na složení přísahy z let totalitního režimu, případně let následujících, kdy se po absolvování základní vojenské služby skutečně stali vojáky v záloze. Účelově ale popírají skutečnost, že jakákoli vojenská přísaha je předpisem, který musí být naplňován v souladu s platnou Ústavou České republiky: Zákonem nejvyšší právní síly, jemuž jsou všechny právní normy a předpisy, tedy i všechny dosud složené vojenské přísahy, podřízeny.

Záměrně tak popírají samu podstatu jakéhokoli právního systému: Ten je vždy a všude organismem, z něhož nelze vyjmout a uplatňovat žádný zákon ani předpis - tudíž ani vojenskou přísahu - samostatně: Tudíž tak, aby byl uplatňován toliko sám o sobě.

Vznik Československa: Přísaha vojáka dnes a před 100 lety

Přísaha bez platné Ústavy neplatí

Bez součinnosti s dalšími právními normami nemůže být v rámci právního státu uplatňováno znění vojenské přísahy či pouhé její části, která do roku 1989 vojáky zavazovala "bránit socialistický řád proti každému nepříteli" nebo "bojovat po boku Sovětského svazu a ostatních socialistických zemí."  

Nejen rozpadem sovětského impéria, ale především změnou režimů a následně i nových právních závazků těchto zemí, pozbývá obrana socialismu smysl: Vynucovat plnění části obsahu dřívější přísahy násilnými akcemi by navíc mohlo být protiprávní. 

Přesto členové iniciativy Českoslovenští vojáci v záloze jak svými příspěvky na internetu, tak osobně v zmíněném videu, vyjadřují odhodlání dostát obsahu dřívějších přísah i se "zbraní v ruce" a zaklínají se povinností naplnit znění přísahy z doby socialismu.

Nejen zcela bez ohledu na stávající právní systém: Ale také na výsledky svobodných voleb do Parlamentu a Senátu České republiky a parlamentu Evropské unie, během kterých dala většina občanů důvěru politikům, které nyní chce tato iniciativa zastavit. 

Foto: Členové iniciativy jsou ochotni se v případě nutnosti chopit zbraní. / PrintScreen stránky Českoslovenští vojáci v záloze
Členové iniciativy jsou ochotni se v případě nutnosti chopit zbraní. / PrintScreen stránky Českoslovenští vojáci v záloze

Účelové zaměňování faktů

Představitel iniciativy Ondřej Hrčiak v natočeném videu tvrdí, že se politici snaží občany manipulovat. Ve skutečnosti ale svými proklamacemi manipuluje fakty sám: Nejdříve tvrzením, že politici usilují o změnu vojenské přísahy tak, aby mohla vláda poslat vojáky "do příštího amerického Vietnamu"

Nic takového z aktuálního, ale ani z navrhovaného znění vojenské přísahy, nevyplývá: Vojáci se v ní nadále zavazují k obraně vlasti. Naopak, v přísaze z doby socialismu (rok 1961), jejíž znění se iniciativa snaží vzkřísit, museli vojáci vyjádřit odhodlání bojovat po boku Sovětského svazu.

Obsah přísahy vojáků Armády České republiky navazuje na Ústavu České republiky, z níž vyplývají závazky státu k plnění mezinárodních smluv. Memorandum iniciativy tvrdí, že je Ústava země a Listina základních práv a svobod (technická poznámka: LZPS je součástí - druhým zákonem Ústavy ČR) je "překrucována" a "záměrně nedokonalá".

Neuvádí ale žádný konkrétní příklad, jakým způsobem se má falzifikace Ústavy dít a ani, kdo či jak obsah našeho zákona nejvyšší právní síly jakýmkoli způsoben "znehodnotil": Ústava byla přijata 16. 12. 1992 počtem 172 kladných hlasů ze 198 přítomných poslankyň a poslanců ČNR (16 hlasovalo proti a 10 se zdrželo).

Volání do zbraně

Přesto ústavní principy iniciativa nejen popírá, ale hodlá je svojí činností mařit: "Občane Schwarzenberku, občane Kalousku, občane Štětino a vy ostatní, co voláte po válce s Ruskou federací, neumíte si ani představit, jakou sílu jste proti sobě postavili," hřímá na facebookových stránkách iniciativy Hrčiak po proběhlém srazu na Palávě, který organizátoři svolali "na půl cesty" pro vojáky v záloze z České i Slovenské republiky.

Zde chtěli utvořit strukturu iniciativy a zejména dosáhnout, aby se "ujal velení" veterán podplukovník Marek Obrtel, který se nedávno s Jiřím Vyvadilem marně pokoušel organizovat blokády proti průjezdů Strykerů spojeneckých sil NATO.

Doktor Obrtel, který si v druhé polovině loňského roku po letech strávených ve službách armády a na zahraničních misích "zničehonic" uvědomil, že je NATO dle jeho vyjádření "zločinecká organizace", vrátil vyznamenání a odešel s výsluhou do civilu, se úkolu iniciativy zhostil se slovy, že "nesouhlasí se současným světovým řádem a nechce se hnát do bratrovražedných bojů".

Stát v čele skupiny, která otevřeně prohlašuje, že hodlá využít vojenských dovedností, jejíž členové se přihlašují na facebookové skupině jako u raportu celým jménem a hodností, přičemž memorandum se otevřeně hlásí k použití zbraní, Obrtelovi zjevně nevadí.

Europoslanec Jaromír Štětina, který je iniciativou označován za "válečného štváče" má stran obsahu webových stránek iniciativy jasno: "Publikovaný text má za cíl destabilizovat obrannou doktrínu České republiky, která vychází z toho, že jsme členy NATO. Ať chtěně či nechtěně, je "cybervýstřelem". Válka v cyberprostoru je součástí hybridní války, kterou začali Rusové. Jsme ve válce. Proto onen text nese všechny znaky zrádcovství", hodnotí Štětina obsahovou náplň webových stránek iniciativy.

To, že akce iniciativy staly součástí ruské propagandy, která na serveru Russia Insider otiskla přeložený text memoranda a zdůrazňuje, že českoslovenští záložníci nehodlají bojovat proti Rusku, Štětinova slova potvrzuje.

Branná povinnost se nemění: Mýty o přísaze a odvodech

Hledání nepřítele

Otázkou tedy zůstává, za jakým účelem byla vytvořena skupina, která má v záhlaví zdařilé logo evokující doby socialistické Československé armády a snaží se oslovit vojáky v záloze: Šířením výzvy, aby dali k dispozici svoje znalosti získané z vojenského výcviku organizaci, která otevřeně hlásí připravenost použít zbraně.

A to i přesto, že ozbrojené síly vytváří Česká republika a držení zbraní je naší zemi ošetřeno zákonem o zbraních. A zbrojní licence jak pro právnickou nebo fyzickou osobu nepovoluje shromažďovat arzenál zbraní, jejichž užití by mělo směřovat na skupinu obyvatel, ozbrojené složky ČR či představitele státu.

Vojáci v záloze sdružení v této iniciativě zdůrazňují, že nejsou v aktivní službě a nepodléhají tak armádnímu velení. Nicméně jsou (pochopitelně s výjimkou Slováků) občané České republiky, takže se na ně vztahuje branný zákon č. 585/2004 Sb.

V případě vyhlášení stavu ohrožení či válečného stavu by se na ně (ostatně jako v minulém režimu, k němuž upínají své závazky), vztahovalo plnění branné povinnosti v rámci věkové skupiny 18 - 60 let. Jejich tvrzení, že politici chtějí "nově odvádět i holky" je rovněž zkreslené: Branná povinnost pro ženy byla zavedena už v roce 2005 především proto, že Ústava zaručuje práva a povinnosti mužům i ženám stejně.

Kuriózně působí v rámci protestů iniciativy Hrnčiakův výkřik, že se politici rozhodli "odvádět osmnáctileté děti na válečná jatka": Návrh zákona, který v uplynulých týdnech směřoval do sněmovny, vůbec nepočítal s obnovou základní vojenské služby a ani s povoláváním na povinná cvičení. Návrh zřetelně uváděl, že obnovené odvody mají směřovat k dotazu, zda jsou mladí muži či ženy ochotni sloužit se zbraní v ruce.

Dlužno podotknout, že socialistickou přísahu, kterou Hrčiak a spol vyznávají jako katolíci Otčenáš, byli pod sankcí kriminálu nuceni složit takřka všichni mladí muži ve věku mezi 18 a 20 lety. A poté odcházeli na dva roky do kasáren. Vyjma vysokoškoláků, kteří museli nastoupit na jeden rok.

Provokace na hranici trestnosti

Přesto, že branný zákon č. 585/2004 vychází z dřívější úpravy, která platila po dlouhá desetiletí, je podle Hrčiaka nepřijatelný: "S vojáky orat nebudou. Je nejvyšší čas to zastavit a zastavit to dřív, než ten zákon projde," říká ve svém videu. (Hrčiak má patrně na mysli výše uvedené novely: Zmiňovaný zákon je platný deset let a tato země vždy branný zákon i brannou povinnost měla). Nebere tak vůbec v potaz znění článku 5 Ústavy ČR, podle kterého je "Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů."

Zákon nejvyšší právní síly ale není jedinou právní normou, s jejímž porušováním činnost iniciativy Českoslovenští vojáci v záloze koketuje. A je docela možné, že tak činí s úmyslem vzbudit pozornost politiků a médií.

A pokud by byl některý z jejich členů či skupina jako taková šetřena, zneužili by patrně představitelé toto šetření k propagandě, že je jim bráněno ve svobodě slova či shromažďování: Tedy, snažili by se poukazovat na práva, která jim dává Ústava s Listinou práv a svobod: Dokumenty, které oni sami označují za "překrucované" a "záměrně nedokonalé". 

Činnost iniciativy, která není v současné době vedena jako politická strana ani žádná jiná fyzická osoba, ale zcela veřejně se snaží vzbudit dojem, že je legální budovat ozbrojenou složkou nezávislou na státu, je totiž zcela jasnou provokací. A patrně i testem, kam až nechají orgány činné v trestním řízení aktivity této skupiny dojít.

Zcela bezohledně přitom zneužívá nevědomosti a naivity některých členů, kteří se zejména na facebookovou verzi skupiny přihlašují: Ti zde veřejně sdělují své osobní údaje, i kdysi získané hodnosti a dovednosti, aniž by uvážili, že se tak mohou podílet na páchání trestného činu. Ale i pro ně platí, že "neznalost zákona neomlouvá".

Porušování trestního zákoníku

Trestní sankce za trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci uvedené v trestním zákoníku č. 40/2009 Sb. přitom nejsou nikterak malé.

Ale ani jejich obsah by neměl staré záložníky překvapit: Proti rozvracení ústavního zřízení, územní celistvosti a obranyschopnosti země se vyhlášením zákonů naše země bránila vždy. A je to obvyklé v každé civilizované zemi, která má v úmyslu udržet chod státu a vzájemnou kontrolu složek státní moci bez vojenského nátlaku.

Pokud by se iniciativa pokusila "závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby něco konala, opominula nebo trpěla" (tedy se zbraněmi vyhrožovala, co se stane, pokud například poslanecká sněmovna přijme novelu branného zákona) mohla by naplnit znění zákona § 311 teroristického útoku, z jehož odstavce 1 je tato pasáž citována.

Čin je trestný i ve stádiu přípravy a dále zákon říká, že "Stejně bude potrestán, kdo jednáním uvedeným v odstavci 1 vyhrožuje, kdo k takovému jednání veřejně podněcuje, nebo kdo takové jednání, teroristu nebo člena teroristické skupiny finančně, materiálně nebo jinak podporuje." Spácháním trestného činu v rámci organizované skupiny se výše sankce zvyšuje.

Přisuzování vlastních činů jiným

Organizátoři iniciativy ale s největší pravděpodobností o riziku trestního stíhání vědí a jeho závažnost se už teď snaží v očích veřejnosti ospravedlnit údajnou snahou zažehnat válečný konflikt: Obviněním, že se představitelé naší země spolu se spojenci z NATO snaží zaútočit na Ruskou federaci na internetových stránkách vykřikují, že se musí vyzbrojit a napadnout politiky dříve, než tak učiní. 

To, že naše ani jiná vláda nemá motivaci zabírat území Ruská federace nebo zajímat její obyvatelstvo, ve svých výkřicích zcela opomíjejí a chovají se dle úsloví "Zloděj křičí chyťte zloděje". Nebo přesně jako představitelé státu, který zabere cizí území, ale obviňuje okolní státy, že na něj chtějí útočit. Stejně tak, že to bylo Rusko, které neoprávněně anektovalo území Krymu, přičemž ruský prezident veřejně přiznal, že příslušníci armády RF byli vysílání na ukrajinské území v rámci bojových akcí. 

Nerespektování mezinárodního. a potažmo ani vnitrostátního práva, členům iniciativy těžkou hlavu nedělá. Stejně jako popření principu dělby státní moci: To, že jsou její jednotlivé složky (zákonodárná, výkonná a soudní) záměrně oddělené, neslučitelné, nezávislé, samostatné, v rovnováze a navzájem si nezodpovídají a jen takto mohou být pilířem demokratického státu, má v úmyslu iniciativa Českoslovenští vojáci v záloze svým případným ozbrojeným zásahem nabourat.

Členové iniciativy svolávají na různých místech "poradní ohně" kde předkládají vojenské knížky, aniž by si uvědomili, že jejich nejdůležitějším osobní dokladem je občanský průkaz. Díky němu mají právo volit a pokud nejsou spokojeni se současným režimem či zněním Ústavy a členstvím v jakékoli mezinárodní organizaci, mohou projevit svoji vůli: Přivést svými hlasy do Poslanecké sněmovny a Senátu ČR takové množství zástupců, kteří by změnu ústavních zákonů prosadili.

Pokud ale hodlají namísto volebního práva užít násilí, pak jejich iniciativa vyvolá přesně to, proti čemu nyní údajně brojí: Bratrovražedný boj. Občanskou válku na území České republiky.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Českem projede konvoj obrněných vozidel Stryker

Průjezd celkově 516 amerických vojáků v obrněných transportérech Stryker a doprovodných vozidlech ...

Občané České republiky vítají vojáky NATO a hlásí se k demokracii

Vyškov na Moravě byl jedním ze tří míst, kam včera dorazila kolona amerických vojáků vracejících ...

Začátek třetí světové války podle Michaila Chondarenoka

Co bude následovat, pokud se vojska NATO zapojí do konfliktu na východní Ukrajině? O takovém scénáři ...

Branná povinnost se nemění: Mýty o přísaze a odvodech

Vláda minulý měsíc schválila a předala parlamentu dva zákony z oblasti branné legislativy: Novelu ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Deortc
  16:05 07.05.2015

  To "Adanedhel Datum: 07.05.2015 Čas: 08:09" No já se skromně domnívám, že tihle všichni extrémističtí zmatenci dobře vědí, že ve volbách nemají šanci, že jejich názory jsou ...Zobrazit celý příspěvek

  To "Adanedhel Datum: 07.05.2015 Čas: 08:09"
  No já se skromně domnívám, že tihle všichni extrémističtí zmatenci dobře vědí, že ve volbách nemají šanci, že jejich názory jsou natolik okrajové a pro naprostou většinu občanů nepřijatelné, že ve volbách vždy zákonitě dostanou těžce na pr.el.
  Takže svoje šílené fanatické vize a záměry chtějí prosazovat násilím, bez ohledu na fakt, zda o to lidé většinově stojí nebo nikoliv. Proto to jsou taky fanatici, že? :-pSkrýt celý příspěvek

 • Deortc
  16:01 07.05.2015

  Dle jejich zaměření odhaduji, že je to "jen" další z různých pátých kolon financovaných Putinovým ropno-plynovým pašalíkem. :-p Mimochodem, nevíte někdo náhodou jestli už ten ...Zobrazit celý příspěvek

  Dle jejich zaměření odhaduji, že je to "jen" další z různých pátých kolon financovaných Putinovým ropno-plynovým pašalíkem. :-p
  Mimochodem, nevíte někdo náhodou jestli už ten Obrtel ty svoje metály skutečně vrátil, jak tím kdysi vyhrožoval, že prý to udělá hned jak zjistí jak se to vlastně má provést? Tehdy mě ten podmiňovací způsob zaujal, protože jsem nechápal v čem vidí problém pokud je opravdu peně rozhodnut to udělat.Skrýt celý příspěvek

 • kazd
  15:52 07.05.2015

  už mě taky fascinuje, že sem něco napíšete a už máte - to je tu nějaký zapšklý učitel co je zvyklý známkovat ? Mám pocit, že uplynulých 2 000 let nedává naději, že strategie, ...Zobrazit celý příspěvek

  už mě taky fascinuje, že sem něco napíšete a už máte -
  to je tu nějaký zapšklý učitel co je zvyklý známkovat ?

  Mám pocit, že uplynulých 2 000 let nedává naději, že strategie, kterou popisujete je nejlepšíSkrýt celý příspěvek

 • boromej
  15:39 07.05.2015

  kazd: No vidíte, já to zas beru tak, že pokud spolupracuji se zločincem, jsem sám zločinec. Z NATO bych vystoupil. Nebylo by to pragmatické, nebylo by to bezpečné a nebylo by to ...Zobrazit celý příspěvek

  kazd: No vidíte, já to zas beru tak, že pokud spolupracuji se zločincem, jsem sám zločinec. Z NATO bych vystoupil. Nebylo by to pragmatické, nebylo by to bezpečné a nebylo by to nejspíš ani racionální, ale bylo by to čestné. Navíc pokud budem neustále operovat s tím, že nemáme na výběr, tak tím zašlapáváme veškerou naději, že někdy třeba na výběr bude.Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  15:25 07.05.2015

  Rakousko rozhodně do NATO nechce...

  Rakousko rozhodně do NATO nechce...

 • Radim
  15:13 07.05.2015

  Rakousko chce do NATO? Nebo chce do NATO pár stran jako FPÖ a ÖVP. Já žiju v Linci a zatím sem tady nepotkal nikoho, kdo by chtěl do NATO.

  Rakousko chce do NATO? Nebo chce do NATO pár stran jako FPÖ a ÖVP. Já žiju v Linci a zatím sem tady nepotkal nikoho, kdo by chtěl do NATO.

 • jancz
  15:00 07.05.2015

  děkuji za pěkný článek pí. Zelená :)

  děkuji za pěkný článek pí. Zelená :)

 • jiný Honza
  14:55 07.05.2015

  Rakousko? Pokud vím, chce do NATO a je v EU.

  Rakousko? Pokud vím, chce do NATO a je v EU.

 • Radim
  14:50 07.05.2015

  Třeba po vzoru Rakousko. S USA ani s Ruskem rozhodně ne...

  Třeba po vzoru Rakousko. S USA ani s Ruskem rozhodně ne...

 • kazd
  14:50 07.05.2015

  Já mínusy nebo plusy nikomu nedávám, ale nehledáte náhodou dokonalý svět, který neexistuje ? Existuje vtip o třech nejtenších knihách na světě: 1.Irská kuchařska 2 Kniha o ...Zobrazit celý příspěvek

  Já mínusy nebo plusy nikomu nedávám, ale nehledáte náhodou dokonalý svět, který neexistuje ?

  Existuje vtip o třech nejtenších knihách na světě:
  1.Irská kuchařska
  2 Kniha o italských válečných hrdinech
  3.židovský kodex slušného chování

  Když se zeptáte holek co dělaji Au pair v židosvké rodině v USA nebo obsluhuji ve švýcarských hotelech kam jezdí jen źidé, na některé detaily, tak se vám bude zvedat žaludek.
  Přesto asi nebudete stát na straně palestinců když půjde do tuhého, že ?Skrýt celý příspěvek

 • jiný Honza
  14:46 07.05.2015

  To Radim:
  Je to sice asi zbytečné, ale: co navrhujete? Když ne USA a NATO, tak kdo?

  To Radim:
  Je to sice asi zbytečné, ale: co navrhujete? Když ne USA a NATO, tak kdo?

 • Radim
  14:42 07.05.2015

  Pro mínuskáře, chápu, že mínusem se snažíte schovat před realitou. Zkuste to i knižně a teprve poté mínusujte. Ale chápu. FAKTA se nehodí do krámu a NATO nesmíme ...Zobrazit celý příspěvek

  Pro mínuskáře, chápu, že mínusem se snažíte schovat před realitou. Zkuste to i knižně a teprve poté mínusujte. Ale chápu. FAKTA se nehodí do krámu a NATO nesmíme pomlouvat!

  NATO's Secret Armies: Operation GLADIO and Terrorism in Western Europe (Contemporary Security Studies)- Daniel Ganser
  ISBN-13: 978-0714656076 ISBN-10: 0714656070

  https://wikispooks.com/wiki/Op... Skrýt celý příspěvek

 • Radim
  14:13 07.05.2015

  Ani se jim nedivím! Sloužit terroristické organizaci NATO mohou pouze vlastizrádci. A o tom, že NATO je skutečně terroristickou organizací, napsal pěknou knihu švýcarský historik ...Zobrazit celý příspěvek

  Ani se jim nedivím! Sloužit terroristické organizaci NATO mohou pouze vlastizrádci. A o tom, že NATO je skutečně terroristickou organizací, napsal pěknou knihu švýcarský historik Daniel Ganser. Z jednoho soudního jednání, kde se prokecl jeden terrorista který sloužil NATO-USA

  "Musíte útočit na civilisty, lidi, ženy, děti, neznámé lidi na hony vzdálené jakékoliv politické hře. Důvod je celkem jednoduchý – donutit lidi obrátit se na stát a požadovat větší bezpečnost.“ – Vincenzo Vinciguerra

  A takové hajzly máme chránit....Skrýt celý příspěvek

 • kazd
  13:52 07.05.2015

  možná by ta diskuze o přísaze stála za odborný článek namísto toho článku, pod kterým diskutujeme. Každpodně dnes je z tohoto pohledu mnohem zajímavější než II svět. současná ...Zobrazit celý příspěvek

  možná by ta diskuze o přísaze stála za odborný článek namísto toho článku, pod kterým diskutujeme.

  Každpodně dnes je z tohoto pohledu mnohem zajímavější než II svět. současná podoba konfliktů.
  Dvě vlády v Libii - která je ta pravá k níž se váže přísaha ? Se smrtí Kaddáfího ta původní pozbyla závaznost? Krym těsně po "referendu" dtto.Skrýt celý příspěvek

 • Mishima Yukio
  13:38 07.05.2015

  jiný Honza: Ano, to máte pravdu. Myslel jsem ten rozdíl v tom být vázaný přísahou k něčemu co existuje - císaři který stále vládne i když prohrál válku. A být vázaný přísahou k ...Zobrazit celý příspěvek

  jiný Honza: Ano, to máte pravdu. Myslel jsem ten rozdíl v tom být vázaný přísahou k něčemu co existuje - císaři který stále vládne i když prohrál válku. A být vázaný přísahou k něčemu co již samo ukončilo svou existenci - ČSSR a ta socialistická přísaha vojáků.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  13:35 07.05.2015

  Ad Mishima: tak snad stačí jen ukecat soudruha Jakeše, aby ty ostré facebookové dědky zbavil přísahy a mohou se zase vrátit k pěstování králíků a glgání desítky..:-)

  Ad Mishima: tak snad stačí jen ukecat soudruha Jakeše, aby ty ostré facebookové dědky zbavil přísahy a mohou se zase vrátit k pěstování králíků a glgání desítky..:-)

 • jiný Honza
  13:25 07.05.2015

  To Mishima Yukio: to je totéž - přísaha jim nedovolila ukončit boj (byť beznadějný), ve shodě s ní jej ukončili na rozkaz. Právě na Hiru Onodovi je vidět, jak nesmyslné bylo ...Zobrazit celý příspěvek

  To Mishima Yukio:
  to je totéž - přísaha jim nedovolila ukončit boj (byť beznadějný), ve shodě s ní jej ukončili na rozkaz.
  Právě na Hiru Onodovi je vidět, jak nesmyslné bylo lpění na takové přísaze bez ohledu na to, co se reálně děje kolem.Skrýt celý příspěvek

 • Mishima Yukio
  13:16 07.05.2015

  jiný Honza: jen poznámku k těm japonským vojákům kteří bojovali v džungli ještě v 60. letech. Nebyl problém se samotnou přísahou totiž že budou věrně bojovat za císaře. Císař byl ...Zobrazit celý příspěvek

  jiný Honza: jen poznámku k těm japonským vojákům kteří bojovali v džungli ještě v 60. letech. Nebyl problém se samotnou přísahou totiž že budou věrně bojovat za císaře. Císař byl pořád stejný. Oni jen potřebovali dostat vojenský příkaz od kompetentní osoby aby ten boj za císaře ukončili. Když jim oznamovali Filipínci ve shazovaných letácích aby složili zbraně že válka skončila, nefungovalo to jednak že tomu nevěřili a jednak že je to neopravňovalo boj ukončit. Až když tam američané přivedli japonského důstojníka s rozkazem od císaře aby skončili s bojem, něměli s tím žádný problém, zasalutovali, odevzdali zbraně a pokojně odletěli Japonska. Mimochodem v loni zemřel voják Hiro Onoda který na Filipínach takto byl do roku 1974, jeho příběh je dobře zdokumentovaný a je dost zajímavý. Doporučuji.Skrýt celý příspěvek

 • jiný Honza
  12:48 07.05.2015

  To Pandur.cz: Voják - tedy povolanec, ne profesionál - tak trochu prostitut je. Sice si vojnu nevybral, ale pokud stát změní směr (viz třeba Bulharsko v 1. i 2. sv.v. nebo ...Zobrazit celý příspěvek

  To Pandur.cz:
  Voják - tedy povolanec, ne profesionál - tak trochu prostitut je. Sice si vojnu nevybral, ale pokud stát změní směr (viz třeba Bulharsko v 1. i 2. sv.v. nebo Rumunsko v té druhé), musí jít střílet nebo ke zdi.
  Jak jinak mohla vzniknout Rudá armáda? Prostě car je mrtvý a místo knížete tady máte komisaře. A zkuste neposlechnout... Přísaha nepřísaha.

  Píšete: "Přísaha obecně je věcí cti, jinak nemá smysl. Bylo tak tomu dříve, a mělo by tomu tak být i nyní. Přísaha má zavazovat k absolutní věrnosti za jakýchkoliv okolností."
  Trochu mi to připomíná ty japonské vojáky, kteří bojovali v džungli ještě v 60. letech...

  A co se týče sporu legionáři/vojáci k.u k.? Oceněni mají být všichni. Když za nic jiného, tak za to, že bojovali a přežili.Skrýt celý příspěvek

 • kazd
  12:42 07.05.2015

  Pandur: ajajaj zpochyňováním právních názorů v článku se dostáváte na tenký led, ať na Vás není rozšířeno varování. Jak správně uvádíte, lze přinejmenším polemizovat o mnoha ...Zobrazit celý příspěvek

  Pandur:
  ajajaj
  zpochyňováním právních názorů v článku se dostáváte na tenký led, ať na Vás není rozšířeno varování.
  Jak správně uvádíte, lze přinejmenším polemizovat o mnoha částech článku a rozhodně nikomu nedoporučuji, aby některé pasáže používal v nějaké odborné diskuzi.

  např. postavení Listiny v našem právním řádu zaměstnávalo dost právníků, mnohokrát se řešilo a v ústavě je uvedeno takto (viz. pod čarou).

  Takže textace článku: "(technická poznámka: LZPS je součástí - druhým zákonem Ústavy ČR)" by v nějaké odborné debatě mohla vést přinejmenším k mnoha diskuzím, čímž samozřejmě nijak nesnižuju absolutní správnost uvedeného článku ani se jinak nedotýkám autorky (dobrej Disclaimer:-)
  -------------
  Ústavní pořádek České republiky tvoří tato Ústava, Listina základních práv a svobod, ústavní zákony přijaté podle této Ústavy a ústavní zákony Národního shromáždění Československé republiky, Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a České národní rady upravující státní hranice České republiky a ústavní zákony České národní rady přijaté po 6. červnu 1992Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 6 z 8