Provokatéři zakládají ohně, z nichž obviňují státníky

Foto: Marek Orbel / YouTube
PrintScreen FaceBooku Českoslovenští vojáci v záloze  / Facebook

Napůl cesty k občanské válce: I tak by se dal shrnout smysl vyjádření, který rádoby dojemně prezentuje na webových stránkách, sociální síti, a nyní i na videu šířeném YouTube, Ondřej Hrčiak - jeden ze zakladatelů iniciativy Českoslovenští vojáci v záloze proti válce plánované velením NATO. Současně je jedním z autorů memoranda, které hlásá odhodlání členů  "chopit se zbraní v případě, že se nám ve spolupráci se všemi lidmi dobré vůle nepodaří zastavit politiky". Iniciativa se tak snaží vyvolat dojem, že je nutné zřídit v naší zemi domobranu.

Oficiální a živelné vojenské zálohy

Iniciativa, která se na sociální síti Facebook oficiálně profiluje od 19. ledna letošního roku není sdružením Aktivních záloh Armády ČR zřízených na základě branného zákona: Členové AZ jsou součástí zálohy ozbrojených sil České republiky. Dobrovolně se ve svém volnu účastní výcviku a nasazeni a do akce mohou být poslání jen z rozhodnutí vlády: Nejčastěji při živelných pohromách, při zhoršení bezpečnostní situace by došlo k využití AZ například při ostraze objektů důležitých pro obranu státu.

Uskupení Českoslovenští vojáci v záloze je iniciativa, která se svým názvem hlásí nejen k federativnímu uspořádání bývalé ČSSR: Mnozí její členové otevřeně vyjadřují odhodlání plnit cíle a závazky Varšavské smlouvy, která byla po zániku NDR a rozpadu sovětského impéria 25. února 1991 na mimořádné schůzi Politického branného výboru v Budapešti rozpuštěna. Znepokojivé ale je, že se iniciativa snaží přenést idee paktu, v jehož rámci došlo v roce 1968 k okupaci Československa, do současné reality.

Odvolávají se přitom na složení přísahy z let totalitního režimu, případně let následujících, kdy se po absolvování základní vojenské služby skutečně stali vojáky v záloze. Účelově ale popírají skutečnost, že jakákoli vojenská přísaha je předpisem, který musí být naplňován v souladu s platnou Ústavou České republiky: Zákonem nejvyšší právní síly, jemuž jsou všechny právní normy a předpisy, tedy i všechny dosud složené vojenské přísahy, podřízeny.

Záměrně tak popírají samu podstatu jakéhokoli právního systému: Ten je vždy a všude organismem, z něhož nelze vyjmout a uplatňovat žádný zákon ani předpis - tudíž ani vojenskou přísahu - samostatně: Tudíž tak, aby byl uplatňován toliko sám o sobě.

Vznik Československa: Přísaha vojáka dnes a před 100 lety

Přísaha bez platné Ústavy neplatí

Bez součinnosti s dalšími právními normami nemůže být v rámci právního státu uplatňováno znění vojenské přísahy či pouhé její části, která do roku 1989 vojáky zavazovala "bránit socialistický řád proti každému nepříteli" nebo "bojovat po boku Sovětského svazu a ostatních socialistických zemí."  

Nejen rozpadem sovětského impéria, ale především změnou režimů a následně i nových právních závazků těchto zemí, pozbývá obrana socialismu smysl: Vynucovat plnění části obsahu dřívější přísahy násilnými akcemi by navíc mohlo být protiprávní. 

Přesto členové iniciativy Českoslovenští vojáci v záloze jak svými příspěvky na internetu, tak osobně v zmíněném videu, vyjadřují odhodlání dostát obsahu dřívějších přísah i se "zbraní v ruce" a zaklínají se povinností naplnit znění přísahy z doby socialismu.

Nejen zcela bez ohledu na stávající právní systém: Ale také na výsledky svobodných voleb do Parlamentu a Senátu České republiky a parlamentu Evropské unie, během kterých dala většina občanů důvěru politikům, které nyní chce tato iniciativa zastavit. 

Foto: Členové iniciativy jsou ochotni se v případě nutnosti chopit zbraní. / PrintScreen stránky Českoslovenští vojáci v záloze
Členové iniciativy jsou ochotni se v případě nutnosti chopit zbraní. / PrintScreen stránky Českoslovenští vojáci v záloze

Účelové zaměňování faktů

Představitel iniciativy Ondřej Hrčiak v natočeném videu tvrdí, že se politici snaží občany manipulovat. Ve skutečnosti ale svými proklamacemi manipuluje fakty sám: Nejdříve tvrzením, že politici usilují o změnu vojenské přísahy tak, aby mohla vláda poslat vojáky "do příštího amerického Vietnamu"

Nic takového z aktuálního, ale ani z navrhovaného znění vojenské přísahy, nevyplývá: Vojáci se v ní nadále zavazují k obraně vlasti. Naopak, v přísaze z doby socialismu (rok 1961), jejíž znění se iniciativa snaží vzkřísit, museli vojáci vyjádřit odhodlání bojovat po boku Sovětského svazu.

Obsah přísahy vojáků Armády České republiky navazuje na Ústavu České republiky, z níž vyplývají závazky státu k plnění mezinárodních smluv. Memorandum iniciativy tvrdí, že je Ústava země a Listina základních práv a svobod (technická poznámka: LZPS je součástí - druhým zákonem Ústavy ČR) je "překrucována" a "záměrně nedokonalá".

Neuvádí ale žádný konkrétní příklad, jakým způsobem se má falzifikace Ústavy dít a ani, kdo či jak obsah našeho zákona nejvyšší právní síly jakýmkoli způsoben "znehodnotil": Ústava byla přijata 16. 12. 1992 počtem 172 kladných hlasů ze 198 přítomných poslankyň a poslanců ČNR (16 hlasovalo proti a 10 se zdrželo).

Volání do zbraně

Přesto ústavní principy iniciativa nejen popírá, ale hodlá je svojí činností mařit: "Občane Schwarzenberku, občane Kalousku, občane Štětino a vy ostatní, co voláte po válce s Ruskou federací, neumíte si ani představit, jakou sílu jste proti sobě postavili," hřímá na facebookových stránkách iniciativy Hrčiak po proběhlém srazu na Palávě, který organizátoři svolali "na půl cesty" pro vojáky v záloze z České i Slovenské republiky.

Zde chtěli utvořit strukturu iniciativy a zejména dosáhnout, aby se "ujal velení" veterán podplukovník Marek Obrtel, který se nedávno s Jiřím Vyvadilem marně pokoušel organizovat blokády proti průjezdů Strykerů spojeneckých sil NATO.

Doktor Obrtel, který si v druhé polovině loňského roku po letech strávených ve službách armády a na zahraničních misích "zničehonic" uvědomil, že je NATO dle jeho vyjádření "zločinecká organizace", vrátil vyznamenání a odešel s výsluhou do civilu, se úkolu iniciativy zhostil se slovy, že "nesouhlasí se současným světovým řádem a nechce se hnát do bratrovražedných bojů".

Stát v čele skupiny, která otevřeně prohlašuje, že hodlá využít vojenských dovedností, jejíž členové se přihlašují na facebookové skupině jako u raportu celým jménem a hodností, přičemž memorandum se otevřeně hlásí k použití zbraní, Obrtelovi zjevně nevadí.

Europoslanec Jaromír Štětina, který je iniciativou označován za "válečného štváče" má stran obsahu webových stránek iniciativy jasno: "Publikovaný text má za cíl destabilizovat obrannou doktrínu České republiky, která vychází z toho, že jsme členy NATO. Ať chtěně či nechtěně, je "cybervýstřelem". Válka v cyberprostoru je součástí hybridní války, kterou začali Rusové. Jsme ve válce. Proto onen text nese všechny znaky zrádcovství", hodnotí Štětina obsahovou náplň webových stránek iniciativy.

To, že akce iniciativy staly součástí ruské propagandy, která na serveru Russia Insider otiskla přeložený text memoranda a zdůrazňuje, že českoslovenští záložníci nehodlají bojovat proti Rusku, Štětinova slova potvrzuje.

Branná povinnost se nemění: Mýty o přísaze a odvodech

Hledání nepřítele

Otázkou tedy zůstává, za jakým účelem byla vytvořena skupina, která má v záhlaví zdařilé logo evokující doby socialistické Československé armády a snaží se oslovit vojáky v záloze: Šířením výzvy, aby dali k dispozici svoje znalosti získané z vojenského výcviku organizaci, která otevřeně hlásí připravenost použít zbraně.

A to i přesto, že ozbrojené síly vytváří Česká republika a držení zbraní je naší zemi ošetřeno zákonem o zbraních. A zbrojní licence jak pro právnickou nebo fyzickou osobu nepovoluje shromažďovat arzenál zbraní, jejichž užití by mělo směřovat na skupinu obyvatel, ozbrojené složky ČR či představitele státu.

Vojáci v záloze sdružení v této iniciativě zdůrazňují, že nejsou v aktivní službě a nepodléhají tak armádnímu velení. Nicméně jsou (pochopitelně s výjimkou Slováků) občané České republiky, takže se na ně vztahuje branný zákon č. 585/2004 Sb.

V případě vyhlášení stavu ohrožení či válečného stavu by se na ně (ostatně jako v minulém režimu, k němuž upínají své závazky), vztahovalo plnění branné povinnosti v rámci věkové skupiny 18 - 60 let. Jejich tvrzení, že politici chtějí "nově odvádět i holky" je rovněž zkreslené: Branná povinnost pro ženy byla zavedena už v roce 2005 především proto, že Ústava zaručuje práva a povinnosti mužům i ženám stejně.

Kuriózně působí v rámci protestů iniciativy Hrnčiakův výkřik, že se politici rozhodli "odvádět osmnáctileté děti na válečná jatka": Návrh zákona, který v uplynulých týdnech směřoval do sněmovny, vůbec nepočítal s obnovou základní vojenské služby a ani s povoláváním na povinná cvičení. Návrh zřetelně uváděl, že obnovené odvody mají směřovat k dotazu, zda jsou mladí muži či ženy ochotni sloužit se zbraní v ruce.

Dlužno podotknout, že socialistickou přísahu, kterou Hrčiak a spol vyznávají jako katolíci Otčenáš, byli pod sankcí kriminálu nuceni složit takřka všichni mladí muži ve věku mezi 18 a 20 lety. A poté odcházeli na dva roky do kasáren. Vyjma vysokoškoláků, kteří museli nastoupit na jeden rok.

Provokace na hranici trestnosti

Přesto, že branný zákon č. 585/2004 vychází z dřívější úpravy, která platila po dlouhá desetiletí, je podle Hrčiaka nepřijatelný: "S vojáky orat nebudou. Je nejvyšší čas to zastavit a zastavit to dřív, než ten zákon projde," říká ve svém videu. (Hrčiak má patrně na mysli výše uvedené novely: Zmiňovaný zákon je platný deset let a tato země vždy branný zákon i brannou povinnost měla). Nebere tak vůbec v potaz znění článku 5 Ústavy ČR, podle kterého je "Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů."

Zákon nejvyšší právní síly ale není jedinou právní normou, s jejímž porušováním činnost iniciativy Českoslovenští vojáci v záloze koketuje. A je docela možné, že tak činí s úmyslem vzbudit pozornost politiků a médií.

A pokud by byl některý z jejich členů či skupina jako taková šetřena, zneužili by patrně představitelé toto šetření k propagandě, že je jim bráněno ve svobodě slova či shromažďování: Tedy, snažili by se poukazovat na práva, která jim dává Ústava s Listinou práv a svobod: Dokumenty, které oni sami označují za "překrucované" a "záměrně nedokonalé". 

Činnost iniciativy, která není v současné době vedena jako politická strana ani žádná jiná fyzická osoba, ale zcela veřejně se snaží vzbudit dojem, že je legální budovat ozbrojenou složkou nezávislou na státu, je totiž zcela jasnou provokací. A patrně i testem, kam až nechají orgány činné v trestním řízení aktivity této skupiny dojít.

Zcela bezohledně přitom zneužívá nevědomosti a naivity některých členů, kteří se zejména na facebookovou verzi skupiny přihlašují: Ti zde veřejně sdělují své osobní údaje, i kdysi získané hodnosti a dovednosti, aniž by uvážili, že se tak mohou podílet na páchání trestného činu. Ale i pro ně platí, že "neznalost zákona neomlouvá".

Porušování trestního zákoníku

Trestní sankce za trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci uvedené v trestním zákoníku č. 40/2009 Sb. přitom nejsou nikterak malé.

Ale ani jejich obsah by neměl staré záložníky překvapit: Proti rozvracení ústavního zřízení, územní celistvosti a obranyschopnosti země se vyhlášením zákonů naše země bránila vždy. A je to obvyklé v každé civilizované zemi, která má v úmyslu udržet chod státu a vzájemnou kontrolu složek státní moci bez vojenského nátlaku.

Pokud by se iniciativa pokusila "závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby něco konala, opominula nebo trpěla" (tedy se zbraněmi vyhrožovala, co se stane, pokud například poslanecká sněmovna přijme novelu branného zákona) mohla by naplnit znění zákona § 311 teroristického útoku, z jehož odstavce 1 je tato pasáž citována.

Čin je trestný i ve stádiu přípravy a dále zákon říká, že "Stejně bude potrestán, kdo jednáním uvedeným v odstavci 1 vyhrožuje, kdo k takovému jednání veřejně podněcuje, nebo kdo takové jednání, teroristu nebo člena teroristické skupiny finančně, materiálně nebo jinak podporuje." Spácháním trestného činu v rámci organizované skupiny se výše sankce zvyšuje.

Přisuzování vlastních činů jiným

Organizátoři iniciativy ale s největší pravděpodobností o riziku trestního stíhání vědí a jeho závažnost se už teď snaží v očích veřejnosti ospravedlnit údajnou snahou zažehnat válečný konflikt: Obviněním, že se představitelé naší země spolu se spojenci z NATO snaží zaútočit na Ruskou federaci na internetových stránkách vykřikují, že se musí vyzbrojit a napadnout politiky dříve, než tak učiní. 

To, že naše ani jiná vláda nemá motivaci zabírat území Ruská federace nebo zajímat její obyvatelstvo, ve svých výkřicích zcela opomíjejí a chovají se dle úsloví "Zloděj křičí chyťte zloděje". Nebo přesně jako představitelé státu, který zabere cizí území, ale obviňuje okolní státy, že na něj chtějí útočit. Stejně tak, že to bylo Rusko, které neoprávněně anektovalo území Krymu, přičemž ruský prezident veřejně přiznal, že příslušníci armády RF byli vysílání na ukrajinské území v rámci bojových akcí. 

Nerespektování mezinárodního. a potažmo ani vnitrostátního práva, členům iniciativy těžkou hlavu nedělá. Stejně jako popření principu dělby státní moci: To, že jsou její jednotlivé složky (zákonodárná, výkonná a soudní) záměrně oddělené, neslučitelné, nezávislé, samostatné, v rovnováze a navzájem si nezodpovídají a jen takto mohou být pilířem demokratického státu, má v úmyslu iniciativa Českoslovenští vojáci v záloze svým případným ozbrojeným zásahem nabourat.

Členové iniciativy svolávají na různých místech "poradní ohně" kde předkládají vojenské knížky, aniž by si uvědomili, že jejich nejdůležitějším osobní dokladem je občanský průkaz. Díky němu mají právo volit a pokud nejsou spokojeni se současným režimem či zněním Ústavy a členstvím v jakékoli mezinárodní organizaci, mohou projevit svoji vůli: Přivést svými hlasy do Poslanecké sněmovny a Senátu ČR takové množství zástupců, kteří by změnu ústavních zákonů prosadili.

Pokud ale hodlají namísto volebního práva užít násilí, pak jejich iniciativa vyvolá přesně to, proti čemu nyní údajně brojí: Bratrovražedný boj. Občanskou válku na území České republiky.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Českem projede konvoj obrněných vozidel Stryker

Průjezd celkově 516 amerických vojáků v obrněných transportérech Stryker a doprovodných vozidlech ...

Občané České republiky vítají vojáky NATO a hlásí se k demokracii

Vyškov na Moravě byl jedním ze tří míst, kam včera dorazila kolona amerických vojáků vracejících ...

Začátek třetí světové války podle Michaila Chondarenoka

Co bude následovat, pokud se vojska NATO zapojí do konfliktu na východní Ukrajině? O takovém scénáři ...

Branná povinnost se nemění: Mýty o přísaze a odvodech

Vláda minulý měsíc schválila a předala parlamentu dva zákony z oblasti branné legislativy: Novelu ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • jiný Honza
  12:39 07.05.2015

  Tak nějak mám dojem, že je tady něco blbě... Tyhle drahoušky mi představil synek - já sám fakebook nemusím. Měli tam foto ruského, amerického a českého vojáka s popiskou "ruského ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak nějak mám dojem, že je tady něco blbě... Tyhle drahoušky mi představil synek - já sám fakebook nemusím. Měli tam foto ruského, amerického a českého vojáka s popiskou "ruského vítej, amerického střílej a když ten třetí střelí rusa, tak ho zastřel taky." Kdyby tohle splodil 16letý puboš, řeknu si, že z toho vyroste, ale tohle je trochu moc.
  Kdysi mě zajímal nástup nacismu v Německu - jak mohli tak vzdělané a pracovité lidi takhle zblbnout. No, jednoduše - začalo to společenskou tolerancí právě takovýchhle... pomatenců? ... vedených bezskrupulózními našeptávači v pozadí.
  Ono je to líbivé - všichni kolem nám škodí (pravda v Německu 20. let a dnes u nás?), ti židi z nás a lichvy bohatnou (kdo má živit ty nefachčenky a nenažrané politiky, velkopodnikatele, kteří si nakradli, cikány, kteří nikdy nedělali, přičmoudlíky bůhvíodkud) a tihle NAŠI CHLAPCI je alespoň trochu drží na uzdě a dávají jajevo, že se nedáme.
  Fakt vám to nic neříká?
  Jen tak naokraj - Breivik jen udělal něco, k čemu tihle "neškodní chlapci" navádějí. Takže doufám, že je má BIS pod kontrolou a při prvním pokusu o nedovlené ozbojování je pěkně rychle a tvrdě sejme.Skrýt celý příspěvek

 • Pandur.cz
  12:31 07.05.2015

  Spíše mám obavy o svobodu slova a projevu. Strašení paragrafy a zákoníkem v této souvislosti nebo v souvislosti s US konvojem podle mě není na místě a je to hysterická reakce na ...Zobrazit celý příspěvek

  Spíše mám obavy o svobodu slova a projevu.
  Strašení paragrafy a zákoníkem v této souvislosti nebo v souvislosti s US konvojem podle mě není na místě a je to hysterická reakce na něco, co nestojí ani za zmínku.Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  12:30 07.05.2015

  Asi tak mnoho povyku pro nic. Sou horší skupinky u nas v republice. Dokud si vedou ty svoje rozumy mezi sebou, tak at se delají co chtějí. Pokud to přeroste k nejakým činum tak si ...Zobrazit celý příspěvek

  Asi tak mnoho povyku pro nic. Sou horší skupinky u nas v republice. Dokud si vedou ty svoje rozumy mezi sebou, tak at se delají co chtějí. Pokud to přeroste k nejakým činum tak si pro ně příjdou jako pro ty levičáky v brně. Nepochybuju o tom že nejen BIS ale i protiextremistický uřad všechny tyhle skupiny nesledusleduje. Pokud by si chtěli realne hrát na nejakou milici a neco nekde zabirat nebo jednat protistátně, což podle me nemaji čanci pri tom diletanskym přístupu, tak at je rovnou nekde postaví ke zdi a zastřelí a ani do zpráv by to dávat nemuseli.
  Mimoto pro ty co hořekují že tohle není téma pro AN. Kdykoli tu nejaky téma je tak ti samí lide řeší věci uplně mimo..viz debata o nových puškach..To by nezvládl ani Harry Potter přejít od pušek k hladomoru na Ukrajině ;o)Skrýt celý příspěvek

 • Gorn
  12:30 07.05.2015

  jarpe: souhlas Články této autorky nemají se zpravodajstvím příliš společného. Speciálně tento poslední článek rozhodně nepřináší čtenáři informace, je to vyjádření názoru ...Zobrazit celý příspěvek

  jarpe: souhlas

  Články této autorky nemají se zpravodajstvím příliš společného. Speciálně tento poslední článek rozhodně nepřináší čtenáři informace, je to vyjádření názoru autorky (samozdřejmě ne úplně, velký prostor má i jakýsi právní rozbor).

  Jedna perla za všechny:
  Hrčiak a spol. vyznávají socialistickou přísahu jako katolící Otčenáš
  Takováto věta vystihuje osobní pocity autorky, ale má nulovou informační hodnotu

  Souhlasím s tím že skupina Českoslovenští vojáci v záloze je téměř protizákoná a její členové by měli být vyšetřeni jak lékaři tak policisty. Ale přecijen je to můj názor a pokud bych měl o této skupině napsat příspěvek do nějakých novin tak bych asi nezvolil nadpis "Provokatéři zakládají ohně, z nichž obviňují státníky" (převážně protože to není v mnoha ohledech pravda), snažil bych se zústat objektivní a pokud bych náhodou došel k názoru že to nedokážu, tak bych alespoň dal část prostoru opačné názorové straně (třeba i protože "je to jejich skupina a oni ji chápou jinak")Skrýt celý příspěvek

 • Pandur.cz
  12:28 07.05.2015

  Harašení zbraněmi to už je věc jiná, ale nemyslím si, že skupina pánů důchodového věku by pro státní zřízení představovala takové riziko.

  Harašení zbraněmi to už je věc jiná, ale nemyslím si, že skupina pánů důchodového věku by pro státní zřízení představovala takové riziko.

 • Pandur.cz
  12:23 07.05.2015

  Dovolím si vyčlenit jeden z podnětů v článku, a to přísahu a její trvání. Osobně se domnívám, že problematika přísahy se nedá vyřešit pouhým konstatováním, že pokud dojde ke ...Zobrazit celý příspěvek

  Dovolím si vyčlenit jeden z podnětů v článku, a to přísahu a její trvání.
  Osobně se domnívám, že problematika přísahy se nedá vyřešit pouhým konstatováním, že pokud dojde ke společenským změnám (režim, ústava, politická orientace státu), pak se dosud platná přísaha stává nezavazující a neaktuální. Tím by přísaha by postrádala svou vážnost a z vojáků by stávaly morální "prostitutky".

  Přísaha obecně je věcí cti, jinak nemá smysl. Bylo tak tomu dříve, a mělo by tomu tak být i nyní. Přísaha má zavazovat k absolutní věrnosti za jakýchkoliv okolností.

  Takže nemůžu mít někomu za zlé, že se cítí vázán přísahou, kterou složil.

  Byť v jiné době a za jiných podmínek. Tento postoj prostě chápu.
  Stejně jako u desetitisíců Českých vojáků Rakouské armády za 1. války, kdy zůstali věrni trůnu. Prostě jednou přísahali a to je zavazovalo !Skrýt celý příspěvek

 • Avocat
  12:02 07.05.2015

  Zdravím! Podle mě je tato iniciativa zatím neškodná. Pouze se odkryli a upoutali nejspíše pozornost BIS. Problém by byl, kdyby se začali reálně ozbrojovat. Článek je, no.. ...Zobrazit celý příspěvek

  Zdravím!

  Podle mě je tato iniciativa zatím neškodná. Pouze se odkryli a upoutali nejspíše pozornost BIS. Problém by byl, kdyby se začali reálně ozbrojovat.

  Článek je, no.. mírně hysterický. Navíc ten příklad s Krymem a tak... není podle mě moc šťastný. Přeci jen to vše začalo (reálně, nebavíme se o zákulisních bojích) svržením legitimní vlády a prezidenta na Ukrajině ozbrojenými protestujícími. Ne všichni byli ozbrojeni, ale však víte jak to bylo, ozbrojenci v parlamentu apod. Což mě přivádí k srovnání: tito "záložníci" jsou proti současnému směru ČR vůči Rusku (zjednodušeně) a ti na Ukrajině byli zase proti nesměřování Ukrajiny do EU ... takže v ukrajinském případě to teda bereme, že můžeme použít sílu na změnu vládnoucí garnitury? To je pro nás ok?

  Podle mě to není nikdy ok, když chceme změnu, tak máme legální prostředek - volby. Nedopadnou volby tak jak si představuji? Fajn, mám 4 roky na to probudit v lidech nadšení pro mojí věc a zkusit to ve volbách znovu. Ale zakládat nějaké pseudomilitantní skupiny? Ale no tak...Skrýt celý příspěvek

 • jarpe
  11:59 07.05.2015

  A jak to tak bývá, u internetu člověk neví, jestli informace napsané jsou myšleny vážně nebo takové příspěvky píše nškdo ze srandy.

  A jak to tak bývá, u internetu člověk neví, jestli informace napsané jsou myšleny vážně nebo takové příspěvky píše nškdo ze srandy.

 • jarpe
  11:53 07.05.2015

  Armádní noviny
  aktuální zpravodajství ze světa techniky

  Nějak mám pocit, že čím dál tím víc tento nadpis nesouhlasí s obsahem.

  Armádní noviny
  aktuální zpravodajství ze světa techniky

  Nějak mám pocit, že čím dál tím víc tento nadpis nesouhlasí s obsahem.

 • kazd
  11:43 07.05.2015

  pánové dávejte si pozor co píšete, nebo nás vyloučí :-) O co tady jde? Několik diskutujících má zcela jasný názor na slovník autorky. Asi jsem nepostřehl nějaký nový ideový ...Zobrazit celý příspěvek

  pánové dávejte si pozor co píšete, nebo nás vyloučí :-)
  O co tady jde? Několik diskutujících má zcela jasný názor na slovník autorky.

  Asi jsem nepostřehl nějaký nový ideový záměr AN.

  BTW: doporučuji si pustit v TV demonstrace proti at. zbraním na západě před r.1989 .
  A postup orgánů západních demokratických států.
  Na jejich území probíhaly rozvědkou kom. států podporované akce, které měly přinejmenším materiální náklady (škody na majetku).
  A to v situaci studené války kdy měli komunisté jasné útočné plány o nichž orgány západních zemí věděli.
  Přesto tyto země jednaly jako demokratické.
  Tady to dnes v naši demokratické zemi vypadá, že ty demonstranty tehdy měli postavit ke zdi nebo postřílet přímo na té demonstraci.Skrýt celý příspěvek

 • D.i.p
  11:41 07.05.2015

  Matesaax: Tak NATO chtít válku nemůže. Ale USA nebo EU ano. EU má naštěstí tu smůlu, že nemá zatím vojenskou moc. První krok k válce na Ukrajině udělala právě EU. Za hlasitého ...Zobrazit celý příspěvek

  Matesaax: Tak NATO chtít válku nemůže. Ale USA nebo EU ano. EU má naštěstí tu smůlu, že nemá zatím vojenskou moc. První krok k válce na Ukrajině udělala právě EU. Za hlasitého potlesku Schwarzenberga a dalších. Reakcí těch výbojnějších a ne moc myslících jsou pak podobné iniciativy jako tato. Navíc jsou zřejmě ještě řádně zrudlí.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  11:39 07.05.2015

  Omlouvám se adminovi i autorce za silná slova (snad inspirovaná heroickými slovy článku), ale zkuste uvážit, zda by skutečně někdy autorce neuškodilo trochu "ubrat plyn". Opravdu ...Zobrazit celý příspěvek

  Omlouvám se adminovi i autorce za silná slova (snad inspirovaná heroickými slovy článku), ale zkuste uvážit, zda by skutečně někdy autorce neuškodilo trochu "ubrat plyn". Opravdu a při vší úctě, to někdy působí až parodicky a to výrazivo je takové, řekněme, roztomile retro - rudoprávní. Méně je někdy více.Skrýt celý příspěvek

 • Matesaax
  11:35 07.05.2015

  Také myslím,že tenhle spolek zasluhuje spíše politování.Lidé,kteří věří tomu,že NATO chce válku s Ruskem by měli navštívit psychiatra...

  Také myslím,že tenhle spolek zasluhuje spíše politování.Lidé,kteří věří tomu,že NATO chce válku s Ruskem by měli navštívit psychiatra...

 • D.i.p
  11:29 07.05.2015

  Když už jsme u toho, tak autorka je obrazem velmi nízké úrovně novinářů v ČR. Alarmování, hysterie, senzace. A klasicky píše až o důsledcích, aniž by se zajímala o příčiny.

  Když už jsme u toho, tak autorka je obrazem velmi nízké úrovně novinářů v ČR. Alarmování, hysterie, senzace. A klasicky píše až o důsledcích, aniž by se zajímala o příčiny.

 • Superme
  11:29 07.05.2015

  fenri - Naprostý souhlas se vším :)

  fenri - Naprostý souhlas se vším :)

 • misanex
  11:28 07.05.2015

  Adanedhel: přesně tak, přitom mezi nimi není žádný rozdíl, jen komunisti mají krvavější ruce...

  Adanedhel: přesně tak, přitom mezi nimi není žádný rozdíl, jen komunisti mají krvavější ruce...

 • fenri
  11:28 07.05.2015

  To Anendahel - já nevím, ale pokud Vám označení "starý spruzený páprda" přijde jako vlídný přístup, tak jste asi zvyklý z okolí na dost útlaku. Vadí mi stejně, stejně náckové jako ...Zobrazit celý příspěvek

  To Anendahel - já nevím, ale pokud Vám označení "starý spruzený páprda" přijde jako vlídný přístup, tak jste asi zvyklý z okolí na dost útlaku. Vadí mi stejně, stejně náckové jako komouši. A vadí mi apologetové používající silná slova. Líbí se mi bývalý USA přístup - ať si každý cintá co chce, dokud nedělá bordel.Skrýt celý příspěvek

 • misanex
  11:28 07.05.2015

  Adanedhel: přesně tak, přitom mezi nimi není žádný rozdíl, jen komunisti mají krvavější ruce...

  Adanedhel: přesně tak, přitom mezi nimi není žádný rozdíl, jen komunisti mají krvavější ruce...

 • Superme
  11:18 07.05.2015

  Co je podle Vás "normálně myslící" ? Podpora NATO, EU?

  Co je podle Vás "normálně myslící" ? Podpora NATO, EU?

 • Adanedhel
  11:15 07.05.2015

  Fenri, chtěl bych tě vidět, zda bys byl tak benevolentní, pokud by se jednalo o spolek starých náckovských páprdů. Je vidno, že komoušstí ti nevadí.

  Fenri, chtěl bych tě vidět, zda bys byl tak benevolentní, pokud by se jednalo o spolek starých náckovských páprdů. Je vidno, že komoušstí ti nevadí.

Načítám diskuzi...

Stránka 7 z 8