Provokatéři zakládají ohně, z nichž obviňují státníky

Foto: Marek Orbel / YouTube
PrintScreen FaceBooku Českoslovenští vojáci v záloze  / Facebook

Napůl cesty k občanské válce: I tak by se dal shrnout smysl vyjádření, který rádoby dojemně prezentuje na webových stránkách, sociální síti, a nyní i na videu šířeném YouTube, Ondřej Hrčiak - jeden ze zakladatelů iniciativy Českoslovenští vojáci v záloze proti válce plánované velením NATO. Současně je jedním z autorů memoranda, které hlásá odhodlání členů  "chopit se zbraní v případě, že se nám ve spolupráci se všemi lidmi dobré vůle nepodaří zastavit politiky". Iniciativa se tak snaží vyvolat dojem, že je nutné zřídit v naší zemi domobranu.

Oficiální a živelné vojenské zálohy

Iniciativa, která se na sociální síti Facebook oficiálně profiluje od 19. ledna letošního roku není sdružením Aktivních záloh Armády ČR zřízených na základě branného zákona: Členové AZ jsou součástí zálohy ozbrojených sil České republiky. Dobrovolně se ve svém volnu účastní výcviku a nasazeni a do akce mohou být poslání jen z rozhodnutí vlády: Nejčastěji při živelných pohromách, při zhoršení bezpečnostní situace by došlo k využití AZ například při ostraze objektů důležitých pro obranu státu.

Uskupení Českoslovenští vojáci v záloze je iniciativa, která se svým názvem hlásí nejen k federativnímu uspořádání bývalé ČSSR: Mnozí její členové otevřeně vyjadřují odhodlání plnit cíle a závazky Varšavské smlouvy, která byla po zániku NDR a rozpadu sovětského impéria 25. února 1991 na mimořádné schůzi Politického branného výboru v Budapešti rozpuštěna. Znepokojivé ale je, že se iniciativa snaží přenést idee paktu, v jehož rámci došlo v roce 1968 k okupaci Československa, do současné reality.

Odvolávají se přitom na složení přísahy z let totalitního režimu, případně let následujících, kdy se po absolvování základní vojenské služby skutečně stali vojáky v záloze. Účelově ale popírají skutečnost, že jakákoli vojenská přísaha je předpisem, který musí být naplňován v souladu s platnou Ústavou České republiky: Zákonem nejvyšší právní síly, jemuž jsou všechny právní normy a předpisy, tedy i všechny dosud složené vojenské přísahy, podřízeny.

Záměrně tak popírají samu podstatu jakéhokoli právního systému: Ten je vždy a všude organismem, z něhož nelze vyjmout a uplatňovat žádný zákon ani předpis - tudíž ani vojenskou přísahu - samostatně: Tudíž tak, aby byl uplatňován toliko sám o sobě.

Vznik Československa: Přísaha vojáka dnes a před 100 lety

Přísaha bez platné Ústavy neplatí

Bez součinnosti s dalšími právními normami nemůže být v rámci právního státu uplatňováno znění vojenské přísahy či pouhé její části, která do roku 1989 vojáky zavazovala "bránit socialistický řád proti každému nepříteli" nebo "bojovat po boku Sovětského svazu a ostatních socialistických zemí."  

Nejen rozpadem sovětského impéria, ale především změnou režimů a následně i nových právních závazků těchto zemí, pozbývá obrana socialismu smysl: Vynucovat plnění části obsahu dřívější přísahy násilnými akcemi by navíc mohlo být protiprávní. 

Přesto členové iniciativy Českoslovenští vojáci v záloze jak svými příspěvky na internetu, tak osobně v zmíněném videu, vyjadřují odhodlání dostát obsahu dřívějších přísah i se "zbraní v ruce" a zaklínají se povinností naplnit znění přísahy z doby socialismu.

Nejen zcela bez ohledu na stávající právní systém: Ale také na výsledky svobodných voleb do Parlamentu a Senátu České republiky a parlamentu Evropské unie, během kterých dala většina občanů důvěru politikům, které nyní chce tato iniciativa zastavit. 

Foto: Členové iniciativy jsou ochotni se v případě nutnosti chopit zbraní. / PrintScreen stránky Českoslovenští vojáci v záloze
Členové iniciativy jsou ochotni se v případě nutnosti chopit zbraní. / PrintScreen stránky Českoslovenští vojáci v záloze

Účelové zaměňování faktů

Představitel iniciativy Ondřej Hrčiak v natočeném videu tvrdí, že se politici snaží občany manipulovat. Ve skutečnosti ale svými proklamacemi manipuluje fakty sám: Nejdříve tvrzením, že politici usilují o změnu vojenské přísahy tak, aby mohla vláda poslat vojáky "do příštího amerického Vietnamu"

Nic takového z aktuálního, ale ani z navrhovaného znění vojenské přísahy, nevyplývá: Vojáci se v ní nadále zavazují k obraně vlasti. Naopak, v přísaze z doby socialismu (rok 1961), jejíž znění se iniciativa snaží vzkřísit, museli vojáci vyjádřit odhodlání bojovat po boku Sovětského svazu.

Obsah přísahy vojáků Armády České republiky navazuje na Ústavu České republiky, z níž vyplývají závazky státu k plnění mezinárodních smluv. Memorandum iniciativy tvrdí, že je Ústava země a Listina základních práv a svobod (technická poznámka: LZPS je součástí - druhým zákonem Ústavy ČR) je "překrucována" a "záměrně nedokonalá".

Neuvádí ale žádný konkrétní příklad, jakým způsobem se má falzifikace Ústavy dít a ani, kdo či jak obsah našeho zákona nejvyšší právní síly jakýmkoli způsoben "znehodnotil": Ústava byla přijata 16. 12. 1992 počtem 172 kladných hlasů ze 198 přítomných poslankyň a poslanců ČNR (16 hlasovalo proti a 10 se zdrželo).

Volání do zbraně

Přesto ústavní principy iniciativa nejen popírá, ale hodlá je svojí činností mařit: "Občane Schwarzenberku, občane Kalousku, občane Štětino a vy ostatní, co voláte po válce s Ruskou federací, neumíte si ani představit, jakou sílu jste proti sobě postavili," hřímá na facebookových stránkách iniciativy Hrčiak po proběhlém srazu na Palávě, který organizátoři svolali "na půl cesty" pro vojáky v záloze z České i Slovenské republiky.

Zde chtěli utvořit strukturu iniciativy a zejména dosáhnout, aby se "ujal velení" veterán podplukovník Marek Obrtel, který se nedávno s Jiřím Vyvadilem marně pokoušel organizovat blokády proti průjezdů Strykerů spojeneckých sil NATO.

Doktor Obrtel, který si v druhé polovině loňského roku po letech strávených ve službách armády a na zahraničních misích "zničehonic" uvědomil, že je NATO dle jeho vyjádření "zločinecká organizace", vrátil vyznamenání a odešel s výsluhou do civilu, se úkolu iniciativy zhostil se slovy, že "nesouhlasí se současným světovým řádem a nechce se hnát do bratrovražedných bojů".

Stát v čele skupiny, která otevřeně prohlašuje, že hodlá využít vojenských dovedností, jejíž členové se přihlašují na facebookové skupině jako u raportu celým jménem a hodností, přičemž memorandum se otevřeně hlásí k použití zbraní, Obrtelovi zjevně nevadí.

Europoslanec Jaromír Štětina, který je iniciativou označován za "válečného štváče" má stran obsahu webových stránek iniciativy jasno: "Publikovaný text má za cíl destabilizovat obrannou doktrínu České republiky, která vychází z toho, že jsme členy NATO. Ať chtěně či nechtěně, je "cybervýstřelem". Válka v cyberprostoru je součástí hybridní války, kterou začali Rusové. Jsme ve válce. Proto onen text nese všechny znaky zrádcovství", hodnotí Štětina obsahovou náplň webových stránek iniciativy.

To, že akce iniciativy staly součástí ruské propagandy, která na serveru Russia Insider otiskla přeložený text memoranda a zdůrazňuje, že českoslovenští záložníci nehodlají bojovat proti Rusku, Štětinova slova potvrzuje.

Branná povinnost se nemění: Mýty o přísaze a odvodech

Hledání nepřítele

Otázkou tedy zůstává, za jakým účelem byla vytvořena skupina, která má v záhlaví zdařilé logo evokující doby socialistické Československé armády a snaží se oslovit vojáky v záloze: Šířením výzvy, aby dali k dispozici svoje znalosti získané z vojenského výcviku organizaci, která otevřeně hlásí připravenost použít zbraně.

A to i přesto, že ozbrojené síly vytváří Česká republika a držení zbraní je naší zemi ošetřeno zákonem o zbraních. A zbrojní licence jak pro právnickou nebo fyzickou osobu nepovoluje shromažďovat arzenál zbraní, jejichž užití by mělo směřovat na skupinu obyvatel, ozbrojené složky ČR či představitele státu.

Vojáci v záloze sdružení v této iniciativě zdůrazňují, že nejsou v aktivní službě a nepodléhají tak armádnímu velení. Nicméně jsou (pochopitelně s výjimkou Slováků) občané České republiky, takže se na ně vztahuje branný zákon č. 585/2004 Sb.

V případě vyhlášení stavu ohrožení či válečného stavu by se na ně (ostatně jako v minulém režimu, k němuž upínají své závazky), vztahovalo plnění branné povinnosti v rámci věkové skupiny 18 - 60 let. Jejich tvrzení, že politici chtějí "nově odvádět i holky" je rovněž zkreslené: Branná povinnost pro ženy byla zavedena už v roce 2005 především proto, že Ústava zaručuje práva a povinnosti mužům i ženám stejně.

Kuriózně působí v rámci protestů iniciativy Hrnčiakův výkřik, že se politici rozhodli "odvádět osmnáctileté děti na válečná jatka": Návrh zákona, který v uplynulých týdnech směřoval do sněmovny, vůbec nepočítal s obnovou základní vojenské služby a ani s povoláváním na povinná cvičení. Návrh zřetelně uváděl, že obnovené odvody mají směřovat k dotazu, zda jsou mladí muži či ženy ochotni sloužit se zbraní v ruce.

Dlužno podotknout, že socialistickou přísahu, kterou Hrčiak a spol vyznávají jako katolíci Otčenáš, byli pod sankcí kriminálu nuceni složit takřka všichni mladí muži ve věku mezi 18 a 20 lety. A poté odcházeli na dva roky do kasáren. Vyjma vysokoškoláků, kteří museli nastoupit na jeden rok.

Provokace na hranici trestnosti

Přesto, že branný zákon č. 585/2004 vychází z dřívější úpravy, která platila po dlouhá desetiletí, je podle Hrčiaka nepřijatelný: "S vojáky orat nebudou. Je nejvyšší čas to zastavit a zastavit to dřív, než ten zákon projde," říká ve svém videu. (Hrčiak má patrně na mysli výše uvedené novely: Zmiňovaný zákon je platný deset let a tato země vždy branný zákon i brannou povinnost měla). Nebere tak vůbec v potaz znění článku 5 Ústavy ČR, podle kterého je "Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů."

Zákon nejvyšší právní síly ale není jedinou právní normou, s jejímž porušováním činnost iniciativy Českoslovenští vojáci v záloze koketuje. A je docela možné, že tak činí s úmyslem vzbudit pozornost politiků a médií.

A pokud by byl některý z jejich členů či skupina jako taková šetřena, zneužili by patrně představitelé toto šetření k propagandě, že je jim bráněno ve svobodě slova či shromažďování: Tedy, snažili by se poukazovat na práva, která jim dává Ústava s Listinou práv a svobod: Dokumenty, které oni sami označují za "překrucované" a "záměrně nedokonalé". 

Činnost iniciativy, která není v současné době vedena jako politická strana ani žádná jiná fyzická osoba, ale zcela veřejně se snaží vzbudit dojem, že je legální budovat ozbrojenou složkou nezávislou na státu, je totiž zcela jasnou provokací. A patrně i testem, kam až nechají orgány činné v trestním řízení aktivity této skupiny dojít.

Zcela bezohledně přitom zneužívá nevědomosti a naivity některých členů, kteří se zejména na facebookovou verzi skupiny přihlašují: Ti zde veřejně sdělují své osobní údaje, i kdysi získané hodnosti a dovednosti, aniž by uvážili, že se tak mohou podílet na páchání trestného činu. Ale i pro ně platí, že "neznalost zákona neomlouvá".

Porušování trestního zákoníku

Trestní sankce za trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci uvedené v trestním zákoníku č. 40/2009 Sb. přitom nejsou nikterak malé.

Ale ani jejich obsah by neměl staré záložníky překvapit: Proti rozvracení ústavního zřízení, územní celistvosti a obranyschopnosti země se vyhlášením zákonů naše země bránila vždy. A je to obvyklé v každé civilizované zemi, která má v úmyslu udržet chod státu a vzájemnou kontrolu složek státní moci bez vojenského nátlaku.

Pokud by se iniciativa pokusila "závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby něco konala, opominula nebo trpěla" (tedy se zbraněmi vyhrožovala, co se stane, pokud například poslanecká sněmovna přijme novelu branného zákona) mohla by naplnit znění zákona § 311 teroristického útoku, z jehož odstavce 1 je tato pasáž citována.

Čin je trestný i ve stádiu přípravy a dále zákon říká, že "Stejně bude potrestán, kdo jednáním uvedeným v odstavci 1 vyhrožuje, kdo k takovému jednání veřejně podněcuje, nebo kdo takové jednání, teroristu nebo člena teroristické skupiny finančně, materiálně nebo jinak podporuje." Spácháním trestného činu v rámci organizované skupiny se výše sankce zvyšuje.

Přisuzování vlastních činů jiným

Organizátoři iniciativy ale s největší pravděpodobností o riziku trestního stíhání vědí a jeho závažnost se už teď snaží v očích veřejnosti ospravedlnit údajnou snahou zažehnat válečný konflikt: Obviněním, že se představitelé naší země spolu se spojenci z NATO snaží zaútočit na Ruskou federaci na internetových stránkách vykřikují, že se musí vyzbrojit a napadnout politiky dříve, než tak učiní. 

To, že naše ani jiná vláda nemá motivaci zabírat území Ruská federace nebo zajímat její obyvatelstvo, ve svých výkřicích zcela opomíjejí a chovají se dle úsloví "Zloděj křičí chyťte zloděje". Nebo přesně jako představitelé státu, který zabere cizí území, ale obviňuje okolní státy, že na něj chtějí útočit. Stejně tak, že to bylo Rusko, které neoprávněně anektovalo území Krymu, přičemž ruský prezident veřejně přiznal, že příslušníci armády RF byli vysílání na ukrajinské území v rámci bojových akcí. 

Nerespektování mezinárodního. a potažmo ani vnitrostátního práva, členům iniciativy těžkou hlavu nedělá. Stejně jako popření principu dělby státní moci: To, že jsou její jednotlivé složky (zákonodárná, výkonná a soudní) záměrně oddělené, neslučitelné, nezávislé, samostatné, v rovnováze a navzájem si nezodpovídají a jen takto mohou být pilířem demokratického státu, má v úmyslu iniciativa Českoslovenští vojáci v záloze svým případným ozbrojeným zásahem nabourat.

Členové iniciativy svolávají na různých místech "poradní ohně" kde předkládají vojenské knížky, aniž by si uvědomili, že jejich nejdůležitějším osobní dokladem je občanský průkaz. Díky němu mají právo volit a pokud nejsou spokojeni se současným režimem či zněním Ústavy a členstvím v jakékoli mezinárodní organizaci, mohou projevit svoji vůli: Přivést svými hlasy do Poslanecké sněmovny a Senátu ČR takové množství zástupců, kteří by změnu ústavních zákonů prosadili.

Pokud ale hodlají namísto volebního práva užít násilí, pak jejich iniciativa vyvolá přesně to, proti čemu nyní údajně brojí: Bratrovražedný boj. Občanskou válku na území České republiky.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Českem projede konvoj obrněných vozidel Stryker

Průjezd celkově 516 amerických vojáků v obrněných transportérech Stryker a doprovodných vozidlech ...

Občané České republiky vítají vojáky NATO a hlásí se k demokracii

Vyškov na Moravě byl jedním ze tří míst, kam včera dorazila kolona amerických vojáků vracejících ...

Začátek třetí světové války podle Michaila Chondarenoka

Co bude následovat, pokud se vojska NATO zapojí do konfliktu na východní Ukrajině? O takovém scénáři ...

Branná povinnost se nemění: Mýty o přísaze a odvodech

Vláda minulý měsíc schválila a předala parlamentu dva zákony z oblasti branné legislativy: Novelu ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • fenri
  11:11 07.05.2015

  Bóóže. Spolek starých spruzených páprdů se naučil klikat na Facebooku a s. Jasánková-Zelená hned žene do šturmu na obranu tentononc---té demogracie. Já nevím, mně články p/s Zelené ...Zobrazit celý příspěvek

  Bóóže. Spolek starých spruzených páprdů se naučil klikat na Facebooku a s. Jasánková-Zelená hned žene do šturmu na obranu tentononc---té demogracie. Já nevím, mně články p/s Zelené připomínají články slavného s. Kojzlara z Rudého práva. Znamínko jiné, rétorika naprosto stejná. tohle je taková zvláštní sorta lidí, co musí lézt do zadku režimu, až ho nechtíc shazují a škodí. Ale když jí do dělá dobře. Škoda jen, že se musí realizovat na jinak skvělých AN.
   
  Pane fenri, ocením, pokud nebudete soudit a napadat autorku. Příště výpady proti autorce nebudeme tolerovat. Děkuji.  Jan Grohmann/AdminSkrýt celý příspěvek

 • boromej
  11:07 07.05.2015

  "pokud nejsou spokojeni se současným režimem či zněním Ústavy a členstvím v jakékoli mezinárodní organizaci, mohou projevit svoji vůli: Přivést svými hlasy do Poslanecké sněmovny a ...Zobrazit celý příspěvek

  "pokud nejsou spokojeni se současným režimem či zněním Ústavy a členstvím v jakékoli mezinárodní organizaci, mohou projevit svoji vůli: Přivést svými hlasy do Poslanecké sněmovny a Senátu ČR takové množství zástupců, kteří by změnu ústavních zákonů prosadili."

  To je nesmírně alibistické doporučení. To rovnou můžete lidem radit, ať svá přání píšou na kousky papíru a splachovat je do záchoda. :-) Tahle iniciativa mi přijde nesmírně tupá, ale já osobně bych neměl sebemenší problém se proti vlastnímu státu ozbrojeně postavit, pokud by mě k tomu situace donutila. A nějaké cáry papíru, kterým říkáme zákony, by pak pochopitelně bylo nejspíš to poslední, co by mě zajímalo.Skrýt celý příspěvek

 • Jezevec
  11:01 07.05.2015

  Myslím, že skupina, která se chce chopit zbraní pokud se jí nepodaří změnit stav věcí demokratickými principy sebe sama dostatečně vyprofilovala. Jediný bonus na tom vidím, že se ...Zobrazit celý příspěvek

  Myslím, že skupina, která se chce chopit zbraní pokud se jí nepodaří změnit stav věcí demokratickými principy sebe sama dostatečně vyprofilovala. Jediný bonus na tom vidím, že se jich spousta k této skupině hláší veřejně na FB takže okolí hned může vědět s kým má tu čest. Zajímalo by mne co by přesně s těmi zbraněmi chtěli dělal, pokud by nedej bože došlo na konvenční válku NATO vs RF. Odcestovat na frontu, nebo provádět záškodnické akce na našem území? Vidím tam zase spoustu Panslavismu, ale jít proti vlastnímu národu není problém. Vážení spoluobčané jestli tohle považujete za normální tak nevím co by vás muselo zvednout ze židle.Skrýt celý příspěvek

 • otecko
  10:58 07.05.2015

  Pane Grohmanne, jak víte, že diskutující Superme neví o propagandě nic, zato vy víte vše.... jsém už na světě dost dlouho zaži ljsm oba systémy, ale to, co se nyní děje si s ...Zobrazit celý příspěvek

  Pane Grohmanne, jak víte, že diskutující Superme neví o propagandě nic, zato vy víte vše.... jsém už na světě dost dlouho zaži ljsm oba systémy, ale to, co se nyní děje si s rokem 1970-1985 nezadá, to je úplně stejný slovník jen v opačném gradu... víte proč jsem napsal jen rok 1985??Skrýt celý příspěvek

 • D.i.p
  10:58 07.05.2015

  Nějací rudí khmérové co by potřebovali srovnat. Ale ta věta o Schwarzenbergovi a dalších je faktem, ti by to potřebovali taky.

  Nějací rudí khmérové co by potřebovali srovnat. Ale ta věta o Schwarzenbergovi a dalších je faktem, ti by to potřebovali taky.

 • Deadog
  10:53 07.05.2015

  To je presna ukazka hybrydni valky, kdy se z mistni pate kolony formuji jakesi oddily, ktere chcou bojovat za "mir" ? Slovnik jak vystrizeny z Kremlu. Je to tady, rusak u nas nema ...Zobrazit celý příspěvek

  To je presna ukazka hybrydni valky, kdy se z mistni pate kolony formuji jakesi oddily, ktere chcou bojovat za "mir" ? Slovnik jak vystrizeny z Kremlu. Je to tady, rusak u nas nema dost svych tak vyuziva mistni dementy k destabilizaci zeme. Doufam, ze pokud tito lide prekroci zakon, budou tvrde potrestani a strci je supem pod zamek.
  Nastesti vetsinova spolecnost v CR je normalne myslici, takze bychom se nemeli bat, ale ani podcenovat a bagatelizovat tyto vlastizradce.Skrýt celý příspěvek

 • kazd
  10:52 07.05.2015

  A co Chodové? To jsou taky pěkní výlupci. Psal o tom již Alois Jirásek, pardon Jirásko :-) Doporučuji některým přispěvovatelům namísto leštění zbraně po večerech, aby jim ...Zobrazit celý příspěvek

  A co Chodové? To jsou taky pěkní výlupci. Psal o tom již Alois Jirásek, pardon Jirásko :-) Doporučuji některým přispěvovatelům namísto leštění zbraně po večerech, aby jim nezrezivěla, radši absolovovat základní kurz práva. Za těch pár večerů vám nejenom nezrezivý ale ani nezkoroduje :-)
   
  Pane kazd, ocením, pokud nebudete opakovaně a zcela anonymně soudit a napadat autorku. Příště výpady proti autorce nebudeme tolerovat. Děkuji.  Jan Grohmann/AdminSkrýt celý příspěvek

 • Horner
  10:35 07.05.2015

  Takže nepřítel je už mezi námi, ano? — O té skupině jsem už slyšel a něco málo jsem z ní (se zděšením) i přečetl (např. jeden člen ostatní oslovuje ve svém příspěvku "soudružky, ...Zobrazit celý příspěvek

  Takže nepřítel je už mezi námi, ano? — O té skupině jsem už slyšel a něco málo jsem z ní (se zděšením) i přečetl (např. jeden člen ostatní oslovuje ve svém příspěvku "soudružky, soudruzi"). Doted jsem ji považoval ale spíš za partičku bláznů, u kterých ani není jisté, že jsou opravdu do jisté míry voják

  Je jejich podíl v zálohách nějak potvrzen? Omluvte mě, pokud se mýlím, ale tohle je IMHO záležitost pro BIS. Pokud to necháme jenom tak ležet ladem, do roka můžeme mít Slezskou lidovou republiku a Jihomoravskou lidovou republiku jakbysmet...Skrýt celý příspěvek

 • kazd
  10:06 07.05.2015

  Ještě si dovolím poznánku. V dnešní E15 je rozhovor s p. Jaklem (který podle odpovědí kvalitativně na jiné odboré úrovni než autorka). Úplně poslední otázka se týká lidí ...Zobrazit celý příspěvek

  Ještě si dovolím poznánku.
  V dnešní E15 je rozhovor s p. Jaklem (který podle odpovědí kvalitativně na jiné odboré úrovni než autorka).
  Úplně poslední otázka se týká lidí Hlučínska, povinnosti rukovat do wermachtu, přeběhli a přesto kvůli službě ve wermachtu měli problém s uznávánm bojových zásluh.
  Bohužel tito lidé (uvědomte si vzdělání průměrného člověka v roce 38, kdy průmyslovka byla něco top) neměli šanci konzultovat své postoje po Mnichovu s autorkou, protože ta by jim vyvětlila jakou přísahu složili, jaká aktuálně platí ústava, pod který stát aktuálně patří, jak to bude za pět a co mají dělat.... :-)Skrýt celý příspěvek

 • kazd
  09:54 07.05.2015

  No tak zde máme další "kvalitní" text od pí.Zelené. Samozřejmě má redakce právo zde uveřejnit cokoli, nicméně možná by se vyplatilo změnit záložku O webu , kde se píše: "Cílem ...Zobrazit celý příspěvek

  No tak zde máme další "kvalitní" text od pí.Zelené.
  Samozřejmě má redakce právo zde uveřejnit cokoli, nicméně možná by se vyplatilo změnit záložku O webu , kde se píše:
  "Cílem je především přinášet informace o moderní vojenské technice, nejnovějších vojenských událostech a také o tom, jak budou vypadat případné vojenské konflikty zítřka."

  Tenhle článek s tím nemá nic společného.
  Musím ale uznat, že slovosled některých pasáží mě vrací před rok 1989 do mého mládí, za což děkuji, protože v mládí je všechno lepší :-)

  "Otázkou tedy zůstává, za jakým účelem byla vytvořena skupina"
  " rozvracení ústavního zřízení"
  "text nese všechny znaky zrádcovství" to je od p. Štětiny
  "předkládají vojenské knížky, aniž by si uvědomili, že jejich nejdůležitějším osobní dokladem je občanský průkaz"

  To je jak z článku odsuzujícího chartu 77, z novin období druhé republiky nebo filmu občanský průkaz.
  Navrhuju je preventivně všechny zavřít, a přidat k nim i bývalé pohraničníky. Ti se nám tu taky nějak srocují.

  Pevně věřím, že zde ještě existují složky jako BIS atd. které takové skupiny samozřemě monitorují a řeší s ohledem na "reálnou" závažnost.
  Pokud někdo něco bude chtít provést, nebude na FB.
  Pokud je na FB je to jeho svobodné právo, jakou tyto akce mají podporu jsme viděli při průjezdu US kolony.

  Nevím kdo je pí. Zelená a zda má něco splečného s TOP 09 jak se tu píše, ale jestli chce TOP 09 takto pokračovat, tak to daleko nedotáhne. Sázka na "čím hůř v bezpečnostích otázkách, tím líp pro nás" je v netotalitní společnosti naprosto chybná.Skrýt celý příspěvek

 • Calhoun
  09:43 07.05.2015

  Takze tu mame skupinku paprdu co jsou napul nasrani na soucasny stav v CR a napul breci po starych casech protoze trava tehdy byla zelenejsi a slunicko taky svitilo lip a zradlo ...Zobrazit celý příspěvek

  Takze tu mame skupinku paprdu co jsou napul nasrani na soucasny stav v CR a napul breci po starych casech protoze trava tehdy byla zelenejsi a slunicko taky svitilo lip a zradlo bylo lepsi a vubec. Jenze pruser - jejich nazor nesouhlasi s naivnimi predstavami a hodnotami pani autorky. Kdyby o tom mlatili drzkou v hospode tak by to snad slo prejit. Jenze oni se "organizuji"! A dokonce maji tolik drzosti ze svoje zvracene nazory verejne prezentuji!!! ZASTAVIT! ZTRESTAT! ZAVRIT! Rebelove! Teroristi! Proboha vzdyt oni se snazi podkopat samotne zaklady statu a u toho plivaji na mezinarodni smlouvy! Vite pani autorko, existuje neco cemu se rika "spolecenska nebezpecnost". Ta se v tomto pripade limitne blizi nule. A mozna je i zaporna protoze nekterym jejich "nebezpecnym" nazorum se clovek zasmeje a smich je jak znamo zdravy :-). Na druhou stranu ten stat o kterem tak rada pisete smrdi hnilobou, vyjimka z libovolneho zakona o ktere se tak rada opirate je jen otazkou ceny, ustava ma cenu caru papiru a je bezne porusovana a mezinarodni smlouvy? Tak tem uz snad po Krymu neveri ani ten nejvetsi naivka.To Vase nezneklidnuje vic nez tech par kasparu?Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  09:38 07.05.2015

  Pan Grohmann - Můj názor je ten, že pokud se zde objeví podobné články, sráží to kvalitu stránek AN. Nejvíce mne však překvapilo - a myslím, že nebudu sám - že včera jste do ...Zobrazit celý příspěvek

  Pan Grohmann - Můj názor je ten, že pokud se zde objeví podobné články, sráží to kvalitu stránek AN.
  Nejvíce mne však překvapilo - a myslím, že nebudu sám - že včera jste do diskuze napsal toto "opravdu tak moc toužíte prosadit svou pravdu?" a pak se zde objeví takovýto článek...Skrýt celý příspěvek

 • redgoblin
  09:37 07.05.2015

  Já si myslím, že to je dobrý rozbor skupiny, která káže vodu, pije víno. Nemám rád jakékoliv extrémistické skupiny zleva i zprava a tato se tak profiluje.

  Já si myslím, že to je dobrý rozbor skupiny, která káže vodu, pije víno. Nemám rád jakékoliv extrémistické skupiny zleva i zprava a tato se tak profiluje.

 • Qaxi
  09:37 07.05.2015

  otecko: "A občanská společnost je přece solí demokracie" Ano, ale ne, pokud se chce "chopit se zbraní v případě, že se nám ve spolupráci se všemi lidmi dobré vůle nepodaří ...Zobrazit celý příspěvek

  otecko: "A občanská společnost je přece solí demokracie"

  Ano, ale ne, pokud se chce "chopit se zbraní v případě, že se nám ve spolupráci se všemi lidmi dobré vůle nepodaří zastavit politiky". To je to co se stalo na Ukraině.

  Já osobně jsem ochoten akceptovat téměř jakýkoliv výsledek voleb. Jen tuto zem opustím před tím, než se zavřou hranice.

  Pokud ale někdo vstoupí do mojí vesnice se zbraní v ruce a pokusí se ji obsadit, je to nepřítel ať je třeba z vedlejší vsi.Skrýt celý příspěvek

 • Matesaax
  09:23 07.05.2015

  Ty jejich stránky hodně připomínají svým obsahem diskuzi na Novinky.cz.Naprosté bláboly o krvelačném USA atd...ale na druhou stranu to asi řadu lidí s jednodušším myšlením osloví.

  Ty jejich stránky hodně připomínají svým obsahem diskuzi na Novinky.cz.Naprosté bláboly o krvelačném USA atd...ale na druhou stranu to asi řadu lidí s jednodušším myšlením osloví.

 • Superme
  09:18 07.05.2015

  Myslím, že tato stránka má vysokou kvalitu. Ale slečna/paní Zelená jí dává sakra dolů. Volička TOP 09, která neumí přijmout jiný názor, než má ona. Podívejte se slečno/paní Zelená, ...Zobrazit celý příspěvek

  Myslím, že tato stránka má vysokou kvalitu. Ale slečna/paní Zelená jí dává sakra dolů. Volička TOP 09, která neumí přijmout jiný názor, než má ona. Podívejte se slečno/paní Zelená, je zde údajně demokracie, která tedy zaručuje - alespoň tedy podle mě - svobodu slova. Proto je neskutečné, že se zde vůbec něco podobného objeví. Napsala jste sem propagandistickou SRAČ*U, která by zde být vůbec neměla už z důvodu, že AN neustále tvrdí, že jsou více méně apolitické. Upřímně by mě zajímal názor pana Grohmanna, jestli takovouto propagandu na AN podporuje..
   
  Pane Supreme, nejen, že tento text plně podporuji, ale dovolím si také tvrdit, že vy osobně o tom, co propaganda je nebo není, nevíte nic. To, že tento text ozančujete za "propagandistickou sračku" naopak ukazuje, že jste to vy, který diskuzi a úroveň AN sráží dolů. Pokud Vám to nevadí, o tom, co se na této stránce objeví nebo neobjeví, rozhodnu já. Vy samozřejmě máte právo tuto stránku ignorovat. Jan Grohmann/AdminSkrýt celý příspěvek

 • otecko
  08:31 07.05.2015

  Já myslím, že se tady dělá z komára velbloud, ale nevadí.. navíc.. ti pánové reagovali na protiruskou propagandu, která se již přes rok šíčí čekými médii a nikdo si neláme hlavu s ...Zobrazit celý příspěvek

  Já myslím, že se tady dělá z komára velbloud, ale nevadí.. navíc.. ti pánové reagovali na protiruskou propagandu, která se již přes rok šíčí čekými médii a nikdo si neláme hlavu s tím, zda to, co se nám předkládá k věření je či není pravda. A každý tlak vyvolává protitlak, tak to vnímám.
  a
  "Otázkou tedy zůstává, za jakým účelem byla vytvořena skupina, která má v záhlaví zdařilé logo evokující doby socialistické Československé armády a snaží se oslovit vojáky v záloze"... .. tak je to asi nějaké občanské sdružení bývalých vojáků co mají společné zájmy, jako třeba myslivci či zahrádkáři, ne? A občanská společnost je přece solí demokracie, tak nač ten povyk??
  Co mi vadí na tzv. mainstreamových médiích je okamžitá ideologizace typu. "kdo nejde s námi, jde proti nám...ů to samé platí i pro citované politiky, místo ,aby se snažili pochopit, co chtějí ti lidé sdělit, nálepkují, odsuzují, vláčejí tiskem, dehonestují... jak přitroublé, přitom to může být úplně jinak, nevím, v tuto chvíli jak, o této iniciativě jsem neslyšel, ale rád si je vyslechnu, pak si udělám úsudek sám, nepotřebuji, aby mi někdo pomáhal "nastavovat zrcadlo "....Skrýt celý příspěvek

 • Adanedhel
  08:09 07.05.2015

  K volbám to chodit nechce, ale vnucovat lidem svoji ideologii za pomocí kvérů a vražd, to by se jim líbilo.

  K volbám to chodit nechce, ale vnucovat lidem svoji ideologii za pomocí kvérů a vražd, to by se jim líbilo.

Načítám diskuzi...

Stránka 8 z 8