Prusko, Bismarck, Moltke a Ulbricht: Různé projevy německého militarismu

Prusko, Bismarck, Moltke a Ulbricht: Různé projevy německého militarismu
Německé velitelství ve Versailles, (1870), ilustrační fotka / Volné dílo (Zvětšit)

Pruská armáda byla ve druhé polovině 19. století silná a dobře organizovaná, a to zejména zásluhou Helmutha Karla Bernharda von Moltke (Moltke starší). Maršál Moltke byl mimořádně talentovaným stratégem. Třicet let sloužil ve funkci náčelníka štábu pruské armády. Narodil se 26. října 1800 v Parchimu v Meklenbursku jako poddaný dánské koruny. Pocházel z nepříliš bohaté junkerské rodiny. Kromě toho, že je považován za jednoho z největších stratégů 19. století, je i tvůrcem moderních metod vedení války.

Vojenskou kariéru začal von Moltke po sedmiletém studiu na vojenské škole v Kodani, kde nastoupil v hodnosti poručíka do dánské armády. Od roku 1821 spojil ale svůj život s Pruskem, kde začal působit jako důstojník pluku granátníků ve Frankfurtu nad Odrou. Jeho schopnosti se začaly plně rozvíjet po převelení do topografické kanceláře. Helmuth von Moltke se postupně ve svých strategických a organizačních schopnostech zlepšoval. Proto od roku 1833 pak začal působit v generálním štábu pruské armády v Berlíně. Měl rovněž talent na cizí jazyky a během svého života se postupně naučil vedle němčiny také dánsky, francouzsky, anglicky, italsky, rusky, turecky a španělsky. Právě znalost turečtiny ho předurčila k vyslání do Turecka, kam dorazil v roce 1835. Měl zde plnit funkci styčného důstojníka a vojenského poradce. V Turecku ale Moltke příliš neuspěl. Turecká armáda se neúspěšně pokusila vytlačit Egypťany ze Sýrie. Sám Moltke ovšem neúspěch nezavinil, turečtí důstojníci jeho rady povýšeně ignorovali.

Do širšího povědomí vyšších vojenských kruhů v Prusku se maršál Moltke dostal během svého nedlouhého působení ve funkci pobočníka pruského prince Jindřicha. Revoluční evropské události v letech 1848 až 1849 Moltke odsuzoval. Po potlačení revolučního hnutí napsal svému bratrovi Adolfovi dopis, ve kterém neskrýval radost nad „definitivním koncem demokracie, nejhoršího nepřítele Pruska.“

Ve druhé polovině října roku 1857 byl von Moltke jmenován náčelníkem pruského generálního štábu. Jeho antidemokratické postoje mu nezabránily v této vysoké vojenské funkci udělat hodně ve prospěch pruské armády. Vojenská historie ho vyzdvihuje jako vysoce schopného vůdce, který dokázal z pruské armády vytvořit efektivní, moderním způsobem válčící bojovou sílu. Byl ale také známý svým militarismem a válku považoval za jednoznačné řešení. Naplánoval a řídil většinu operací prusko-rakouské války.

Podhoubí pruského militarismu souviselo s pruskou územní expanzí, a to v době, kdy celkově docházelo ke koloniální expanzi evropských zemí. Armáda při rozpínavosti pruských králů logicky hrála obrovskou roli a díky lidem, jako byl Moltke, byla i úspěšná. Po sjednocení Německa v roce 1871 si Prusko udrželo ústavně dominanci, obsahovalo dvě třetiny německé populace a území, a duch militarismu tak přetrval i v nově vzniklé Německé říši (Deutsches Reich).

Na militaristickou politiku Německa měl historicky velký vliv první ministr, čili premiér Pruska Otto von Bismarck (1871 až 1890), který od začátku podporoval válku s Rakouskem a svými názory zásadně přispěl k obecné představě, že Německo může silou a mocí dosáhnout světovlády. Militaristická a autoritářská mentalita se od počátku nejvíce projevovala právě v částech původně patřící pod Prusko.

Projevy ultranacionalismu v Sasku

Novodobé německé dějiny po roce 1989 přinesly šok nejen většině Němců, ale celé demokratické a demokratizující se Evropě – po sjednocení Německa v roce 1991 totiž v Sasku slavili lokálně úspěchy neonacisté. Ti otevřeně požadovali tvrdý autoritářský stát po vzoru Pruska.

Demokratický systém založený na právním státu po vzoru Západního Německa jim nevyhovoval. Ultranacionalistické tendence byly doprovázeny xenofobními projevy – například ve městě Hoyerswerda mladí neonacisté zaútočili na pouliční vietnamské prodavače. Později se východoněmecká „nedemokracie“ projevila v Saské Kamenici (Chemnitz) v podobě ultrapravicových nepokojů a rasismu. V roce 2018 pravicoví extrémisté ve čtvrtmilionovém městě Saská Kamenice kromě masových protestů zaútočili na přistěhovalce. Neonacistická scéna ve východoněmecké spolkové zemi Sasko je poměrně početná v porovnání s jinými zeměmi. Neonacisté se snaží postupovat i institucionálně, zakládají organizace. V roce 2019 drážďanský soud řešil radikální pravicovou teroristickou skupinu, jejímž cílem bylo svržení demokratického režimu pomocí zbraní.

Obyvatelé Saska jistě nejsou většinově nedemokratického smýšlení, ale určitou negativní nálepku Sasko u ostatních Němců zřejmě má. Nejen vzhledem k ultrapravicovým projevům v některých částech této spolkové země po pádu berlínské zdi.

Já sám jsem zažil již v době, kdy Německo bylo rozděleno na dva státy, při návštěvě východního Berlína v roce 1971 zajímavý moment. V restauraci někde poblíž Braniborské brány jsem se zcela náhodně zapojil do debaty dvou východoněmeckých mladíků s otevřeně protikomunistickými názory. Když pochopili, že jsem student z Československa, jeden z nich na znak sympatií nahlas provolal slávu Dubčekovi a „Pražskému jaru“. Vzápětí pak zakřičel: „Rusen raus und Sachsen nimm mit!“ („Rusové pryč a Sasové s nimi!“) Když jsem se zeptal, proč mu vadí Sasové, odpověděl, že ze Saska pochází Walter Ulbricht, což je jeden z největších zločinců, kteří kdy v Německu vládli. Když jsem jim připomněl Hitlera, odpověděl, že Adolf byl přece Rakušan, tedy nikoliv pravý Němec.

Nejen maršál Moltke, ale také Walter Ulbricht nenáviděl demokracii

Mladý Berlíňan měl do jisté míry pravdu. Ulbricht, který žil za druhé světové války v moskevském exilu, patřil mezi německými exulanty k nejfanatičtějším komunistům. Rozhodoval kromě jiného také o osudech Němců, kteří bojovali na straně republikánů za občanské války ve Španělsku. Ty, kteří byli označeni například za trockisty, nechal unést do Moskvy a popravit. Po napadení Sovětského svazu Hitlerem vedl pro sovětskou tajnou službu NKVD výslechy německých zajatců. Jeho horlivost mu ale u moskevských mocipánů nepřinesla vždy obdiv. Po vítězné bitvě Rudé armády u Stalingradu vedla skupina řízená fanatickým komunistou Ulbrichtem výslechy mnoha zajatých německých vojáků. Jeho neoficiální nadřízený, šéf sovětské tajné služby Lavrentij Berija, se měl tehdy o Ulbrichtovi vyjádřit, že za celý život „nepoznal většího idiota“.

Po porážce nacismu se Walter Ulbricht velmi aktivně podílel na vytvoření Jednotné socialistické strany Německa a samozřejmě také Německé demokratické republiky. V roce 1950 se stal generálním tajemníkem Jednotné socialistické strany Německa. Později však čelil značným problémům, zejména v době protikomunistického povstání v červnu 1953, které by bez aktivního zásahu Sovětské armády mohlo znamenat konec komunistického experimentu na půdě Německa. Po těchto událostech ve východním Berlíně a v dalších městech tzv. „demokratického Německa“ totiž následoval hromadný odchod mnoha stovek tisíc východoněmeckých občanů do skutečně demokratické části Německa, tj. Západního Německa.

„Walter zrádce, ať žije Dubček!“

Fanatický komunista Walter Ulbricht patřil v roce 1968 k nejaktivnějším zastáncům srpnové invaze Brežněvova Sovětského svazu do „bratrského“ Československa. Renomovaný český historik Tomáš Vilímek v prvním čísle časopisu Dějiny a současnost z roku 2008 v příspěvku s názvem „Walter zrádce, ať žije Dubček!“ připomíná, že východoněmecké obyvatelstvo vnímalo Československo nejintenzivněji právě v roce 1968, a to především v souvislosti s nadějnými liberalizačními tendenci v naší zemi. „Přestože měly oba režimy mnoho společného dochází nejpozději od 11. pléna Ústředního výboru Jednotné socialistické strany Německa v prosinci 1965 ke zcela odlišnému vývoji, který vedl ke vzniku jisté pražské euforie, jež kulminovala v roce 1968,“ připomíná historik Vilímek.

Masivní invaze pěti zemí Varšavské smlouvy pod vedením Sovětského svazu v srpnu 1968 se ale přes velké snahy Waltra Ulbricha musela nakonec obejít bez aktivní přítomnosti vojáků ve východoněmeckých uniformách. Samotná invaze sovětských vojsk probíhala paralelně z území tří „bratrských“ států. Vedle Maďarska a Polska to měli být vojáci z Německé demokratické republiky. O přímém nasazení vojáků Volksarmee z Německé demokratické republiky se dodnes vedou spory. Vrchní velitel invaze sovětský maršál Ivan Jakubovskij zřejmě německou tankovou divizi nakonec na našem území nenasadil a motostřelce podržel v záloze několik kilometrů od hranic naproti Kraslicím. Na otázku, zda skutečně nějací vojáci s technikou z Německé demokratické republiky překročili hranici ani Vojenský historický ústav nedává jednoznačnou odpověď.

Podle nepotvrzených svědectví pamětníků se tanky a transportéry s východoněmeckými znaky na území Československa přece jen nakrátko objevily. Jak někdy v první polovině 70. let ironicky a s nadsázkou poznamenal můj dávný německý přítel z Drážďan, byla by přece obrovská škoda nevyužít zkušené vojáky z Pruska, ale i z dalších východoněmeckých regionů k vojenské pomoci bratrskému československému lidu v těžké chvíli. Zdůraznil přitom, že militarismus má v Německu dlouholetou tradici, a to především v oblasti Berlína a také Postupimi, tedy v bývalém Prusku. Dodal významně, že on sám jako rodilý obyvatel Saska nemá ale s německým militarismem nic společného. Neplatí to ale o všech jeho známých.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Rusko: Není maršál jako maršál, není generál jako generál

Nažehlená uniforma, naleštěné kožené holínky a vojenská vyznamenání hrály v carském Rusku a v ...

PREMIUM Bartosiak: Marx, pruské reformy, slabé polské elity a finanční vs. výrobní kapitalismus, část 2.

Druhá a poslední část přepisu rozhovoru Jacka Bartosiaka v pořadu Dwie Lewe Ręce.

Pruské reformy: Inspirace pro dnešní Evropu

Napoleonské války přinesly řadu poučných momentů i ve vztahu k současnému dění. Jednou ze ...

PREMIUM Lék na problémy dneška: Pruské vojenské reformy

V návaznosti na předchozí článek o pruských reformách popíšeme i čistě vojenské reformy. Ty ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Evita
  16:30 14.06.2023

  Komentáře, jak já to chápu, by měly vyjadřovat názor čtenářů k jednotlivým článkům. Obecně si dovolím poznamenat, že z mého hlediska by nemuseli jednotliví přispěvatelé jeden ...Zobrazit celý příspěvek

  Komentáře, jak já to chápu, by měly vyjadřovat názor čtenářů k jednotlivým článkům. Obecně si dovolím poznamenat, že z mého hlediska by nemuseli jednotliví přispěvatelé jeden druhému i autorům předvádět, že mají, lidově řečeno, patent na rozum a používat argumentaci, obsahující např.přídavná jména typu “tupý”. Nemám problém zn. Liberal Shark odpovědět i na osobnější otázky. Ne, má značka nemá nic společného s Evitou Peronovou, a ne, moje zaměření není a nikdy nebylo levicové, sama je spíše hodnotím za pravicové. Konvenuje mi to, co jsem již níže uvedla v podobě úvahy Kláry Plecité-Vlachové:Levice a pravice | Centrum pro studium demokracie a kultury (cdk.cz)

  Levice a pravice mají rozhodně rozdílné rysy jak v politické rovině (např. absence touhy po rovnostářství u pravice, u levice je tomu naopak), tak v rovině ekonomické (pravice a levice vždy nabízí protikladná řešení). Protože nejsem vzděláním ekonomka, nemám dále potřebu se tomuto obecnému a širokému tématu věnovat a odkazuji na: SLOVNICEK (darius.cz). Dodávám za sebe na závěr, že samotné přídomky extrémní, krajní či ultra- ve spojení s čímkoli, tj.třeba s levicí či pravicí, ve mně hlavně vzbuzují obavy z totalitního uvažování. Z tohoto hlediska jsou pro mne nacismus, fašismus a na druhé straně komunismus, maoismus atd. zcela shodně totalitami, ať na ně pohlížíme zprava či zleva. Jde o totality, spojuje je ideologická propaganda a teror, a to je jim vskutku společné.Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   09:16 15.06.2023

   Logická chyba : Opravdu nelze tvrdit, že fašismus, nacismus, komunismus a maoismus mají společné rysy totalitu, propagandu a teror, a zároveň že jsou "na druhé straně". To je ten ...Zobrazit celý příspěvek

   Logická chyba : Opravdu nelze tvrdit, že fašismus, nacismus, komunismus a maoismus mají společné rysy totalitu, propagandu a teror, a zároveň že jsou "na druhé straně". To je ten základní rozpor, na který se vás (a všechny ostatní) snažím upozornit.
   Jestliže jste pravicového zaměření, mohla byste charakterizovat, co to přesně znamená ? Podle čeho jste se tak zařadila ?
   Poněkud mně děsí vaše tendence spoléhat na nějaké internetové odkazy a neochota k samostatnému posouzení daného problému a vlastnímu vyjádření.
   Co se týče Evity Peronové, byl to vtip. Pravičáci mají většinou lepší smysl pro humor, na rozdíl od levičáků :-).Skrýt celý příspěvek

   • Анатолий
    01:15 16.06.2023

    Mě se zalíbil nějakou dobu zpátky úryvek rozhovoru s americkým socialistou Erichem Frommem z 50tých, který si stěžoval že Rusové ukradli pojem Socializmu, Komunizmu a Marksizmu, a ...Zobrazit celý příspěvek

    Mě se zalíbil nějakou dobu zpátky úryvek rozhovoru s americkým socialistou Erichem Frommem z 50tých, který si stěžoval že Rusové ukradli pojem Socializmu, Komunizmu a Marksizmu, a vydávají je za svůj totalitní režim.
    A to je samozřejmě lež, v SSSR a podobných státech, je naopak tzv. státní kapitalizmus. - což znamená, že veškerý kapitál, pracovní síla a majetek, patří uzavřené privilegované vrstvě, vnitřní straně, a ta plně rozhoduje co se se zemí bude dít, plánovaná ekonomika a td...
    https://youtu.be/OTu0qJG0NfU?t...
    Libí se mi na tom že je to takové logické, i když nejsem komunista, nebudu nechávat Rusy krást různé pojmy...Skrýt celý příspěvek

 • Evita
  08:59 13.06.2023

  Otázky, co je levice, pravice a krajní pravice, popř. krajní levice, není třeba pokládat, protože v dnešní době internetu je možnost si vše tzv.vygůglit. Příslušné definice by zde ...Zobrazit celý příspěvek

  Otázky, co je levice, pravice a krajní pravice, popř. krajní levice, není třeba pokládat, protože v dnešní době internetu je možnost si vše tzv.vygůglit. Příslušné definice by zde zabraly příliš mnoho místa. Co je trendem posledních let? Snažit se tyto pojmy hodit do “starého železa” jako nepotřebné, nepatřičné, zbytečné, s čímž ovšem ne všichni politologové souhlasí, např. Klára Plecitá Vlachová:
  Levice a pravice | Centrum pro studium demokracie a kultury (cdk.cz).
  Pokud jde o debatu o tom, že se extrémní nacionalismus a militarismus vyskytl i jinde, než je předmětem článku, to snad autor nepopírá a bylo by to tématem pro řadu dalších článků. Bylo ale zajímavé poukázat, že mezi tradičním pruským militantním nacionalismem a současným neonacismem, který se vyskytuje od doby znovusjednocení Německa v roce 1990 zejména v některých východních oblastech, existuje pomyslná dějinná “pupeční šňůra”.Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   17:49 13.06.2023

   O tom kdo je dnes extrémistou rozhoduje premier a ministerstvo pravdy.

   O tom kdo je dnes extrémistou rozhoduje premier a ministerstvo pravdy.

  • liberal shark
   11:49 14.06.2023

   Souhlas, německý nacionální socialismus XX století (a stejně tak i německý komunismus, který mu přímo předcházel) mají přímou návaznost na velkoněmecký šovinismus a imperialismus ...Zobrazit celý příspěvek

   Souhlas, německý nacionální socialismus XX století (a stejně tak i německý komunismus, který mu přímo předcházel) mají přímou návaznost na velkoněmecký šovinismus a imperialismus století XIX. Ty zase navazují na saský a pruský imperialismus. Určitě to neplatí jen pro bývalou NDR.
   Paradoxní je, že levičáci nejsou schopni definovat pojem pravice a levice, ale zarytě trvají na tom, že nacismus a fašismus nejsou levicové, ale pravicové ideologie :-)). Perfektní příklad najdete u Adama Votruby, kterého zmiňujete níže. Oni dobře vědí, že jejich tvrzení je nepravdivé a logicky neudržitelné. I vy se vyhýbáte odpovědi pomocí argumentačního klamu (to si také můžete vygooglit).
   Mám pro vás logické cvičení: Srovnejte si hlavní charakteristiky fašismu a nacismu na jedné straně, a komunismu, maoismu a ideologie Rudých Khmerů na straně druhé. Najděte mezi nimi takový principiální rozdíl, který by opravňoval jejich zařazení na opačné strany politického spektra. Když to dokážete, pošlu vám 1000 korun :-)). Ale nechoďte na mně s tím kruhem, na jehož extrémní straně se obě strany sejdou. Je to prostá demagogie. Stálým vařením vody také nevznikne led.
   Btw. je váš nick Evita odkazem na známou levicovou populistku Evitu Perónovou ?Skrýt celý příspěvek

 • Evita
  10:53 11.06.2023

  Já smyslu článku rozumím. Poukazuje na tendence militaristické a extrémně nacionalistické, které se v minulosti a přítomnosti projevovaly a projevují ve východní části Německa. ...Zobrazit celý příspěvek

  Já smyslu článku rozumím. Poukazuje na tendence militaristické a extrémně nacionalistické, které se v minulosti a přítomnosti projevovaly a projevují ve východní části Německa. Každá úvaha se nemusí dopodrobna zabývat celými dějinami Německa, o první a druhé světové válce bylo napsáno již hodně. Jedná se tedy o poněkud odlišný pohled.Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   11:40 12.06.2023

   Proč jenom ve východní části Německa ? Chcete snad tvrdit, že německý militarismus, šovinismus a nacionální socialismus nebyly a v západní části Německa podporovány ? Je vám známo, ...Zobrazit celý příspěvek

   Proč jenom ve východní části Německa ? Chcete snad tvrdit, že německý militarismus, šovinismus a nacionální socialismus nebyly a v západní části Německa podporovány ? Je vám známo, že nacismus měl velkou podporu i ve Švédsku, Norsku (Quisling), Belgii (Degrelle), Francii (Laval) a dokonce v Británii (Mosley) ?
   Stále postrádám Váš názor / vysvětlení na dvě základní otázky:
   1) Jak definujete politickou pravici a levici ?
   2) Jaký je podle Vás rozdíl mezi pravicí a extrémní pravicí ?Skrýt celý příspěvek

 • Christian
  10:45 11.06.2023

  Dobrý den! Velmi děkuji všem čtenářům, kteří pod mými komentáři vyjadřují své názory. Musím ale zároveň přiznat, že ne všem zcela rozumím. Přesto si příspěvky od pana či paní ...Zobrazit celý příspěvek

  Dobrý den!
  Velmi děkuji všem čtenářům, kteří pod mými komentáři vyjadřují své názory. Musím ale zároveň přiznat, že ne všem zcela rozumím. Přesto si příspěvky od pana či paní píšící například pod značkou liberal shark vždy rád přečtu.
  Kristián ChalupaSkrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   11:40 12.06.2023

   Děkuji za uznání. Podle mého názoru je klasifikace italského fašismu a německého nacionálního socialismu jako extrémně pravicových ideologií nesprávná a nepravdivá. Jedná se o ...Zobrazit celý příspěvek

   Děkuji za uznání. Podle mého názoru je klasifikace italského fašismu a německého nacionálního socialismu jako extrémně pravicových ideologií nesprávná a nepravdivá. Jedná se o snahu poválečné i současné levice zastřít svou ideovou příbuznost s těmito zločinnými ideologiemi a dehonestovat politickou pravici. Přitom žádný obhájce tohoto zařazení není schopen své tvrzení logicky zdůvodnit.Skrýt celý příspěvek

 • Evita
  10:18 11.06.2023

  Smyslem mé reakce na zn. Liberal Shark bylo upozornit na to, že článek se zabýval nacionalismem v souvislosti s extrémní pravicí, a ne politickou pravicí. Pokud jde o typy ...Zobrazit celý příspěvek

  Smyslem mé reakce na zn. Liberal Shark bylo upozornit na to, že článek se zabýval nacionalismem v souvislosti s extrémní pravicí, a ne politickou pravicí. Pokud jde o typy nacionalismu, má hodně podob, obecně je politology nacionalismus nebo i neonacismus považován především za charakteristický rys krajní pravice, která se k nacionalismu otevřeně hlásí. V minulosti byl nacionalismus v porevoluční Francii ovšem spojován i s levicí. Levicový nacionalismus má podle mého názoru potřebu propagovat také společenské rovnostářství, což zřejmě není typickým rysem výrazně pravicového nacionalismu. V současné době se o krajně levicovém nacionalismu vedou debaty a někteří komentátoři prezentují názor, že např. nacismus byl spíše extrémně levicovou záležitostí. Proti tomu se jiní naopak vymezují, např. Adam Votruba v levicově zaměřeném Referendu, viz: Nacismus jako extrémní levice? (denikreferendum.cz) Adam VotrubaSkrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   12:34 12.06.2023

   Jak sama píšete, nacionalismus se vyskytuje na i levici (Německo, Francie, Itálie, Řecko, Rusko, Čína, Kambodža). Můžete uvést nějaký historický příklad pravicového nacionalismu ...Zobrazit celý příspěvek

   Jak sama píšete, nacionalismus se vyskytuje na i levici (Německo, Francie, Itálie, Řecko, Rusko, Čína, Kambodža). Můžete uvést nějaký historický příklad pravicového nacionalismu ?
   Co se týče pana Votruby, má tam některé dobré postřehy, nicméně jinak má v hlavě slušný zmatek, což se projevuje v jeho chybné argumentaci. A někde prokazatelně lže, například když popírá levicové socialistické kořeny italského fašismu. Podle jeho ostatních článků je to evidentně extrémní levičák.Skrýt celý příspěvek

 • Kamil
  18:12 10.06.2023

  Východoněmecká armáda se nepostavila k tzv. bratrské pomoci neprůkazně, pouze jí to k nelibosti komunistického fanatika Waltra Ulbrichta zakázal skutečný vládce někdejší NDR. Tím ...Zobrazit celý příspěvek

  Východoněmecká armáda se nepostavila k tzv. bratrské pomoci neprůkazně, pouze jí to k nelibosti komunistického fanatika Waltra Ulbrichta zakázal skutečný vládce někdejší NDR. Tím bylo sovětské politbyro vedené Leonidem Brežněvem. Kremelští soudruzi nechtěli totiž ještě více dráždit československé i světové veřejné mínění účasti Němců na další okupaciSkrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  08:02 03.06.2023

  Co má být pointou tohoto článku? Píše se o projevech německého militarismu a přitom se přeskočí dvě světové války ve kterých německý militarismus hrál hlavní roli. ... zkoušet ...Zobrazit celý příspěvek

  Co má být pointou tohoto článku? Píše se o projevech německého militarismu a přitom se přeskočí dvě světové války ve kterých německý militarismus hrál hlavní roli.
  ... zkoušet něco odbýt tím, že hitler byl původem rakušan nedává moc smysl.Skrýt celý příspěvek

  • Tesil
   12:15 03.06.2023

   Jasně,teroristi z RAF určitě neměli nic společného se Saskem,v Branau am Inn nejsou neonacisti a Dubček byl kovaný komunista.
   Takže ta pointa uniká i mně.

   Jasně,teroristi z RAF určitě neměli nic společného se Saskem,v Branau am Inn nejsou neonacisti a Dubček byl kovaný komunista.
   Takže ta pointa uniká i mně.

 • Antonín Malý
  00:37 03.06.2023

  Zajímavé jsou ty nezodpovězené otázky. Proč se nakonec východoněmecká armáda k bratrské pomoci postavila tak neprůkazně? Tím spíše, když měla fanatického představitele?

  Zajímavé jsou ty nezodpovězené otázky. Proč se nakonec východoněmecká armáda k bratrské pomoci postavila tak neprůkazně? Tím spíše, když měla fanatického představitele?

  • Tesil
   05:52 03.06.2023

   Z politických důvodů,pár let po válce nikdo nechtěl vidět německé tanky na území Československa.
   Takže tu bylo jen několik průzkumníků a spojařů.

   Z politických důvodů,pár let po válce nikdo nechtěl vidět německé tanky na území Československa.
   Takže tu bylo jen několik průzkumníků a spojařů.

 • Evita
  10:27 02.06.2023

  Pozor, tento článek nehovoří o militarismu v souvislosti s "politickou pravicí", jak píše ve svém prvním vstupu liberal shark, ale v souvislosti s ultrapravicí a extrémním ...Zobrazit celý příspěvek

  Pozor, tento článek nehovoří o militarismu v souvislosti s "politickou pravicí", jak píše ve svém prvním vstupu liberal shark, ale v souvislosti s ultrapravicí a extrémním pravicovým nacionalismem. A to je podstatný rozdíl.Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   14:58 08.06.2023

   V čem prosím spočívá ten rozdíl ? A jaký je rozdíl mezi pravicovým a levicovým nacionalismem ? Může být vůbec nacionalismus levicový nebo pravicový ? A může se ultrapravice ...Zobrazit celý příspěvek

   V čem prosím spočívá ten rozdíl ? A jaký je rozdíl mezi pravicovým a levicovým nacionalismem ? Může být vůbec nacionalismus levicový nebo pravicový ? A může se ultrapravice principiálně lišit od "normální" pravice ? Prosím o laskavé vysvětlení.Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  14:26 01.06.2023

  Je hluboký omyl spojovat saský, pruský a posléze německý imperialismus, šovinismus, rasismus a militarismus s politickou pravicí. Pravice se svým důrazem na individuální lidská, ...Zobrazit celý příspěvek

  Je hluboký omyl spojovat saský, pruský a posléze německý imperialismus, šovinismus, rasismus a militarismus s politickou pravicí. Pravice se svým důrazem na individuální lidská, občanská a materiální práva je pravým opakem těchto typických německých vlastností.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   19:30 01.06.2023

   "Pravice se svým důrazem na individuální lidská, občanská a materiální práva" Prava jen pro "někoho". Kdyz uprednostnite svoje prava, pak zacnete utlacovat jine. Viz. Prosazovani ...Zobrazit celý příspěvek

   "Pravice se svým důrazem na individuální lidská, občanská a materiální práva"

   Prava jen pro "někoho".
   Kdyz uprednostnite svoje prava, pak zacnete utlacovat jine. Viz. Prosazovani prava pro "prave Nemce", na ukor zbytku sveta.Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    21:38 01.06.2023

    Edit2 : Ano, kolektivní práva jen pro Němce (respektive lidi nordické rasy), žádná práva pro ostatní (podlidi). Popření ideje individuálních práv. Ve skutečnosti je neměli ani ti ...Zobrazit celý příspěvek

    Edit2 : Ano, kolektivní práva jen pro Němce (respektive lidi nordické rasy), žádná práva pro ostatní (podlidi). Popření ideje individuálních práv. Ve skutečnosti je neměli ani ti obyčejní Němci, kromě nejvyšších stranických funkcionářů a vedení silových resortů. Úplně stejně jako v komunistických a maoistických diktaturách. To nemá s pravicí nic společného.Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    07:39 02.06.2023

    Mimochodem, tvrzení že důraz na individuální práva je na úkor druhých a představuje nějaký útlak je hrubá demagogie. Individuální lidská a občanská práva mají všichni stejná. Je to ...Zobrazit celý příspěvek

    Mimochodem, tvrzení že důraz na individuální práva je na úkor druhých a představuje nějaký útlak je hrubá demagogie. Individuální lidská a občanská práva mají všichni stejná. Je to napsané v ústavě ČR, všeobecné deklaraci lidských práv OSN a evropské úmluvě o ochraně lidských práv. Práva "jen pro někoho" (árijce, komunisty, dělnickou třídu, pravé Khmery) razí jen levicové režimy, ale končí to vždycky stejně - totalitou, úpadkem a terorem.Skrýt celý příspěvek

    • Trener
     09:59 02.06.2023

     Jen v naší zemi se to trochu zvrhlo, každý se ohání svými právy a osobní svobodou, ale už ne dodržovat pravidla a chovat se slušně. Nejspíš je to naši národní povahou, vlivem ...Zobrazit celý příspěvek

     Jen v naší zemi se to trochu zvrhlo, každý se ohání svými právy a osobní svobodou, ale už ne dodržovat pravidla a chovat se slušně. Nejspíš je to naši národní povahou, vlivem komunismu a "uvolněním" po r. 89.
     Zpět k tomu Německu, četl jsem článek, že "západ" Německa je odolnější vůči preferenci extrémismu, protože si ve větším měřítku prošel krizí pandemie moru ve středověku a v souvislostí s opatřeními s tím. Bohužel plnou pointu si už nepamatuji.Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      10:22 02.06.2023

      Pokud se dobře pamatuji, tak morová epidemie pomohla posílit postavení poddaných (individuální občanská práva) ve středověké Anglii. Lordi měli nedostatek pracovních sil a museli ...Zobrazit celý příspěvek

      Pokud se dobře pamatuji, tak morová epidemie pomohla posílit postavení poddaných (individuální občanská práva) ve středověké Anglii. Lordi měli nedostatek pracovních sil a museli se začít chovat slušně :-). Německo v té době vůbec neexistovalo, jen spousta více méně samostatných feudálních států. Mor byl asi všude stejný. Co se týče národní povahy nebo slušnosti, netroufám si paušalizovat. Co vidím v jižní nebo západní Evropě mi nepřijde výrazně lepší než u nás. Zajeďte si do jistých čtvrtí Bruselu, Marseille, Paříže, Berlína a budete se rád vracet domů.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     15:24 02.06.2023

     Ls: "Pravice se svým důrazem na individuální lidská, občanská a materiální práva" Ty prava nejsou jen v ustave. Ale je spousta dalsich zakonu co tohle omezuje. Ale kdyby vam o to ...Zobrazit celý příspěvek

     Ls: "Pravice se svým důrazem na individuální lidská, občanská a materiální práva"

     Ty prava nejsou jen v ustave. Ale je spousta dalsich zakonu co tohle omezuje. Ale kdyby vam o to opravdu slo, tak byste to zminil.
     Vam, ale jde presne o to co jsem napsal. Takze, vam nevyhovuje obecny vyklad.

     Ono cca pred 100.lety bylo treba volebni pravo odpirano cca 50% populace. To vsichni ti "pravicaci" netusily?Skrýt celý příspěvek

    • Marek1944
     12:39 04.06.2023

     Když máme všichni stejná práva: máte stejné právo jako Křetínský?

     Když máme všichni stejná práva: máte stejné právo jako Křetínský?

     • liberal shark
      15:00 08.06.2023

      Které právo mám podle vás jiné ? A má Křetínský stejná práva jako Pekarová ?

      Které právo mám podle vás jiné ? A má Křetínský stejná práva jako Pekarová ?

     • Západňan
      17:37 11.06.2023

      A ne snad? "Mít právo určitým způsobem jednat" a "být fyzicky schopen určitým způsobem jednat" jsou dva odlišné pojmy. Například vozíčkář má právo vystoupit na Rysy, ale není toho ...Zobrazit celý příspěvek

      A ne snad? "Mít právo určitým způsobem jednat" a "být fyzicky schopen určitým způsobem jednat" jsou dva odlišné pojmy. Například vozíčkář má právo vystoupit na Rysy, ale není toho fyzicky schopen. Já mám právo pořídit si sídlo v hodnotě 50 miliónů Kč, ale nejsem toho schopen (=nemám na to dost peněz).Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      12:47 12.06.2023

      to Západňan: Takže jak píšete, v případě stavby sídla za 50 milionů o žádné právo nejde. Ale jak se píše v ústavě ČR, všichni mají stejné právo o to usilovat a vlastnit. Viz LZPS ...Zobrazit celý příspěvek

      to Západňan:
      Takže jak píšete, v případě stavby sídla za 50 milionů o žádné právo nejde. Ale jak se píše v ústavě ČR, všichni mají stejné právo o to usilovat a vlastnit.
      Viz LZPS článek 11 a 26(3). Nicméně zde se nemluví o majetku, ale o lidských a občanských právech.Skrýt celý příspěvek

     • Marek1944
      12:50 18.06.2023

      Někteří nemusí usilovat, mají práva zadarmo. Kolik peněz máš, tolik máš práva - můžeš si kupovat lidi a věci

      Někteří nemusí usilovat, mají práva zadarmo. Kolik peněz máš, tolik máš práva - můžeš si kupovat lidi a věci

Načítám diskuzi...