Vilcha: Ukrajinský raketomet zastaví postup mechanizované brigády

Odpal rakety Vilcha z palebného postavení; větší foto / archiv autora

Páteří raketového vojska Ukrajiny se stává hluboce modernizovaný raketový komplex 9K58 Smerč ráže 300 mm pod novým ukrajinským názvem „Vilcha“. Součástí původního komplexu je raketomet 9A52, nabíjecí přepravník 9T234 a raketa 9M55.

Minulý měsíc proběhla státní závěrečná zkouška s ověřením takticko-technických parametrů nového typu ukrajinské taktické rakety Vilcha. Byly provedeny dvě salvy po pěti raketách. Střelby byly provedeny na vzdálenost 54 km. Na maximální vzdálenost 70 km byl komplet ověřen dříve. Minimální vzdálenost střelby je 20 km. Hlavním garantem celého projektu je Kyjevská konstrukční kancelář „Luč“.

 

 

Vilchu lze popsat jako neřízenou balistickou taktickou raketu, stabilizovanou rotací po celou dobu letu, s korekcí dráhy letu na počáteční a závěrečné fázi. Přesnost dopadu rakety je udávána kruhovým průměrem do 30 m, nebylo výjimkou dosažení nulové odchylky, čili zásah cílového kříže.

 

Základem zaměření na cíl je nastavení náměru a odměru. V raketnici je pomocí vodícího kolíku v drážce raketnice, jež je ve šroubovici, udělen raketě rotační pohyb. Po opuštění raketnice dojde k rozevření stabilizačních aerodynamických ploch, jež jsou napevno natočeny pod shodným úhlem od podélné osy jako drážka v raketnici a nachází se na zadní části raketového motoru. Tím raketa rotuje po celou dobu letu.

 

Po opuštění raketnice je rychlost rakety asi 30 m za sekundu. V této počáteční fázi letu je třeba s ohledem na malou rychlost nutná stabilizace její dráhy. K tomu je použito 90 plynových impulsních motorků rozmístěných po obvodu přední části rakety. Tyto jsou ovládány řídící jednotkou inerciálního systému, výpočty provádí procesor s přihlédnutím k veškerým údajům potřebným pro přesnou orientaci rakety.

 

Střední část trajektorie letu není řízená. Na sestupné fázi je let korigován pomocí GPS navigace. Dojde k vysunutí aerodynamických korekčních plošek, jež upravují dráhu letu na cíl. V rámci jediného nastaveného odměru raketometu lze zadat do raket souřadnice, jejichž rozteč v cíli bude až 1,5 km.

V průběhu závěrečné zkoušky bylo také potvrzeno, že při ztrátě části nastaveného satelitního systému navigace dojde automaticky k přeladění na jiný dostupný systém, např. ruský GLONASS. To znamená, že globální polohovací systém nové rakety zohledňuje možnosti různých polohovacích systémů.

 

Plynové korekční motorky rakety. / Defense Express

 

Délka rakety je udávaná necelých 8 m, hmotnost celé rakety do 820 kg, hmotnost raketového motoru do 500 kg, řídícího systém necelých 70 kg. U bojové hlavice je odhadována hmotnost do 250 kg v závislosti na typu střely. Rychlost na závěrečné fázi letu je odhadována na Mach 3–4.

 

Jaké jsou bojové možnosti systému Vilcha? Odpalovací systém umožňuje zadat parametry cíle do každé rakety zvlášť v rámci vymezeného sektoru střelby a odpálení buď jednotlivých raket, nebo salvou.

 

Dle dostupných veřejných zdrojů je smrtící potenciál salvy všech dvanácti raket původního kompletu srovnatelný s taktickou jadernou hlavicí. Účinek se projeví na ploše zhruba 67 hektarů, což odpovídá rozměru asi 100 fotbalových hřišť. Salva šesti raketomety dokáže zastavit postup mechanizované nebo tankové brigády. U Vilchy lze očekávat s ohledem na zvýšení přesnosti dopadu rakety až desetkrát efektivnější účinek v cíli než u původního raketometu Smerč.

 

Vilcha a pracující korekční motorek; větší foto / archiv autora

 

Nabíjení kompletu je prováděno ve výchozím postavení do 30 minut a poté následuje přesun do palebného postavení na vzdálenost několika kilometrů. Zde jsou do inerciálního systému zadány data souřadnic palebného postavení a cíle. Konstrukční kancelář „Luč“ v současnosti rozpracovává zautomatizování zadávaní dat do řídícího systému, což zkrátí zejména čas při zadávání různých souřadnic cílů pro 12 raket.


Odpálení celé salvy je do 48 sekund, opuštění palebného postavení do 3 až 4 minut.

 

Z dostupných zdrojů k bojovým hlavicím je uváděno, že Ukrajina disponuje převážně kazetovými hlavicemi, pravděpodobně s bojovými elementy cylindrického tvaru délky 118 mm nebo 128 mm účinnými proti lehce pancéřovaným bojovým vozidlům typu BVP a BTR.

 

Státní zkoušky raketometu Vilcha.

 

V omezené míře jsou k dispozici hlavice s fragmentovaným střepinovým účinkem a termobarické hlavice. Lze očekávat vývoj nových typů hlavic a sjednocení umístění konektorů pro zadání dat do rakety. To znamená, že lze při výstřelu salvou na jeden skupinový cíl použít vícero typů hlavic s rozdílnými souřadnicemi.

 

Původní podvozek typu MAZ-543 bude nahrazen ukrajinským typem KrAZ. Ukrajinská armáda v současnosti disponuje dvěma raketovými pluky po 36 raketometech.

 

Z diskuse účastníků závěrečné státní zkoušky také vyplynulo, že další směřování rozvoje raketových vojsk a dělostřelectva půjde cestou vytvoření průzkumně-úderného systému a jeho integrace do automatizovaného systémem velení a řízení palby raketometu Vilcha.


Dále lze v nejbližší době očekávat zkušební testy rakety Vilcha s dostřelem 120 km se stejnou přesností zásahu cíle. Prodloužení dostřelu se dosáhne snížením hmotnosti hlavice z 250 kg na 170 kg, což umožní zvýšit hmotnost paliva raketového motoru a tím dosažení letové výšky 30 až 40 km.

 

 

Nabíjecí přepravník 9T234. / Defense express

 

Celý raketový komplet Vilcha bude vyráběn pouze z ukrajinských komponentů a ukrajinskými podniky. Pro výrobu těla raketového motoru byla například v listopadu 2017 postavena nová výrobní linka závodu „Artem“. Byl instalován válcovací digitálně řízený (CNC) obráběcí stroj RFFM turecké společnosti Repkon. Tento stroj je speciálně navržen pro výrobu přesných částí válcového dutého tvaru.

 

Stroj je schopen vytvořit rotačně symetrické duté součásti s různou tloušťkou stěny. Jednotlivé části motoru pak nejsou svařovány ale sešroubovány. Výhodou je nejenom zvýšení tuhosti konstrukce, snížení hmotnosti těla rakety ve prospěch paliva ale i zvýšení produktivity. Výroba jednoho dílu trvá asi 18 min, motor je složen ze tří dílů. Pak lze odvodit roční kapacitu výroby těla motoru rakety zhruba na 1200 ks při jednosměnném provozu linky.

 

V závěru bych chtěl obrátit pozornost ke článku „Komentář: Dělostřelectvo nesmí opustit tanky a pěšáky v boji“ a diskusi k němu na téma efektivity dělostřelectva. Pro udržení dynamiky boje je potřeba souběžného působení jak dělostřelectva, taženého i samohybného, tak i mobilních raketometů. Osobně se domnívám, že v rámci AČR by se práce pro jeden oddíl „Vilchy“ rozhodně našla.

 

Zdroj: Ukrainan Military Review

 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Ukrajinské systémy aktivní ochrany Zaslon-L pro turecké tanky v Sýrii

Turecko urychleně vybaví své tanky bojující v Sýrii aktivním systémem ochrany APS (Active Protection ...

Ruské střely 40N6 s doletem 400 km pro systémy S-400

Podle deníku Izvestija ruská armáda letos získá nové střely země-vzduch 40N6 s doletem 400 km. ...

Obrněný automobil Varta: Obludná korupce při ukrajinských vojenských zakázkách

Ukrajinský obrněný automobil Varta představila společnost Ukrglavpak poprvé v roce 2015. Tato ...

Ukrajinsko-turecká spolupráce za ruskými zády?

Ukrajina se v posledních několika letech snaží navázat užší vztahy s Tureckem. Vnímá ho totiž jako ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • OndraV.
  22:32 05.09.2023

  Škoda, že nezastavil postup těch ruských mechanizovaných birgád…:(:(:(

  Škoda, že nezastavil postup těch ruských mechanizovaných birgád…:(:(:(

 • vlodzyu
  13:41 24.08.2018

  VIĽCHA = Olše (strom)

  VIĽCHA = Olše (strom)

 • flanker.jirka
  18:27 19.05.2018

  Balm: to popisujete ideální stav, kdy vše je dobré integrováno. Umístění systémů S 300/400 podléhá více tomu co mají bránit, než vzdálenosti od linie dotyku. Pokud má například ...Zobrazit celý příspěvek

  Balm: to popisujete ideální stav, kdy vše je dobré integrováno. Umístění systémů S 300/400 podléhá více tomu co mají bránit, než vzdálenosti od linie dotyku. Pokud má například bránit aglomeraci nebo základnu, tak i když se linie přiblíží pod vámi udanou vzdálenost, tak se komplet nepřesune dál, protože by obranu nezmaknul z důvodu, které uvadite sám, tj. problém v působení na nízké cíle.Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  18:11 19.05.2018

  Starlight: akvizice pro PVO PV je v další vlně zavádění systému, mají být na podvozku GM.

  Starlight: akvizice pro PVO PV je v další vlně zavádění systému, mají být na podvozku GM.

 • Starlight
  13:37 19.05.2018

  Jedna drobnost, která se táhne všemi diskuzemi o systému Pantsir na Armádních novinách. Systémy Pantsir-S1/S2 v Ruské federaci neslouží v pozemních silách u vojskové PVO, ale u ...Zobrazit celý příspěvek

  Jedna drobnost, která se táhne všemi diskuzemi o systému Pantsir na Armádních novinách. Systémy Pantsir-S1/S2 v Ruské federaci neslouží v pozemních silách u vojskové PVO, ale u PVOS (oficiálně asi Vojska protivzdušné a protiraketové obrany) ruského letectva (oficiálně tedy asi (Vzdušné a kosmické síly).

  Systémy Pantsir-S1/S2 na kolovém podvozku jsou určeny k tzv. „objektové obraně“ důležitých stacionárních cílů v zázemí, jako jsou protivzdušné systémy velkého dosahu S-300/400/atd., letecké základny a podobně.

  Podobně je ostatně nasazen i v Sýrii, kde se ale díky blízkosti státních hranic nebo nelinearitě konfliktu může dostat do dosahu různých vojskových raketových a dělostřeleckých systémů. Nicméně je velmi nepravděpodobné, že by se při tradičním lineárním střetu raketové systémy jako Vilha potkaly na frontové linii se systémy Pantsir.Skrýt celý příspěvek

 • balm
  13:22 19.05.2018

  @flanker.jirka Myslím, že si nerozumíme. Systém S-400 slouží jako strategický komplex pro ochranu určité oblasti prostoru a pro co největší pokrytí oblasti, disponuje ...Zobrazit celý příspěvek

  @flanker.jirka

  Myslím, že si nerozumíme. Systém S-400 slouží jako strategický komplex pro ochranu určité oblasti prostoru a pro co největší pokrytí oblasti, disponuje předsunutými detekčními prostředky, jež se systémem obousměrně komunikují chráněným datalinkem, satelitní komunikací apod. Zkrátka a dobře v námi diskutovaném prostoru bude krýt vlastní jednotky 3 - 5 mobilních PVO Pantsir-S1/2, které spolupracují mezi sebou a ještě komunikují s oblastním velitelským stanovištěm komplexu S-400 (Air Situation /Fire Control Management) vzdáleným 100 - 200km od diskutovaného bojového prostoru, např.: hranice státu. Aby mohl systém PVO účinným způsobem reagovat na hrozby, např.: cíle v nízké výšce, které jsou kryté terénem (např.: střely s plochou dráhou se sníženým RCS + IR podpisem, jako jsou Jassm, Tomahawk blok4 apod. v nízké letové dráze) a tudíž nezachytitelné, musí být v prostoru umístěny detekční prostředky. Zda-li použijete předsunuté statické/vzdušné/mobilní radary, nebo zapojíte mobilní Pantsir-S1 závisí na taktice. Jednotlivé segmenty tvoří centrálně řízený celek, nebo mohou fungovat zcela autonomně. V boji vysoké intenzity s adekvátním protivníkem, budete potřebovat systémy s rychlou reakci pro vlastní ochranu komplexu, které se skládají z několika segmentů. Nejdále od středu obranného kruhu vlastního komplexu se pohybují mobilní autonomně fungující prostředky typu Pantsir-S1/S2, které zlikvidují všechny větší cíle, které cestou od hranic nesundal BUK atd. Za nimi operují elektronické a kulometné prostředky (v budoucnu laserové) a na samotném prahu komplexu se budou nacházet baterie s municí, která zasype prostor šrapnely. Novinka, kterou se systémy, pobřežní baterie a strategické budou bránit proti průniku velkým rojů malých útočných kamikadze dronů.

  Různé prostředky, které spolupracují a reagují na komplexní hrozby. Nikdo není tak hloupý, aby postavil sofistikovaný a nákladný komplex kilometr za hranicemi. Navíc jsem dělostřelectvo zmínil, sice nepřímo cituji " nota bene s podporou dalších zbraňových systémů a jednotek" s očekáváním pochopení.Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  12:35 19.05.2018

  KOLT: Na kanónovú výzbroj Pantsira by som sa pri salve rakiet letiacich rýchlosťou až Mach 4 veľmi nespoliehal - dostrel je 2,5 km, čo znamená, že má možno tak 1-1,5 sekundy na to ...Zobrazit celý příspěvek

  KOLT:
  Na kanónovú výzbroj Pantsira by som sa pri salve rakiet letiacich rýchlosťou až Mach 4 veľmi nespoliehal - dostrel je 2,5 km, čo znamená, že má možno tak 1-1,5 sekundy na to aby raketu zostrelil, než vypustí submuníciu a tá všetko navôkol rozseká (neviem v akej výške to Vilha robí). A aj to iba v ideálnom prípade, že letí smerom naňho, alebo do jeho blízkosti v okruhu 0,5-1 km! A ak mu zhruba v rovnakom čase vletí to dostrelu kanónov dve a viac rakiet, má šancu dať dole maximálne jednu (čas iba na vypálenie jednej dávky) a game over.Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  11:25 19.05.2018

  PavolR: pevně doufám, že se hodně lidí z příběhu jednoho Pantsiru poučí i u nás. Postavit takový systém na runway, to chce hodně nápaditosti, na takové rovné ploše bez překážek se ...Zobrazit celý příspěvek

  PavolR: pevně doufám, že se hodně lidí z příběhu jednoho Pantsiru poučí i u nás. Postavit takový systém na runway, to chce hodně nápaditosti, na takové rovné ploše bez překážek se cokoliv jiného vyjímá na kilometry daleko i na SAR radarech. Stejně by bylo zajímavé vědět po čem ta munice opravdu šla.
  Případ, kdy se na vyzařujcí radar zaměřila nepřátelská palba, jak to tu nastiňoval balm, si už ukrajinci vyzkoušeli v praxi, když si zapnuli dárečky v podobě AN TPQ 48 (49) a AN TPQ 36, tak si je ty ne-ruské grady taky našly.Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  10:20 19.05.2018

  Ony jsou holt neřízené nebo jednoduše naváděné (GPS, INS), navíc pouze mírně manévrující, rakety holt vždy levnější než složitě řízené (IR, radar) vysoce manévrovatelné rakety. S ...Zobrazit celý příspěvek

  Ony jsou holt neřízené nebo jednoduše naváděné (GPS, INS), navíc pouze mírně manévrující, rakety holt vždy levnější než složitě řízené (IR, radar) vysoce manévrovatelné rakety. S tím nic nenaděláte. Nicméně v terminální fázi letu by proti nim mohl být docela dobře použitelný kanón Pantsiru. A ten by měl umět sestřelit několik raket, než prolétnou jeho účinným dostřelem. Ale je bez debat, že pokud bude mít protivník dobré zpravodajské informace, prostě zasype velkou salvou PVO, čímž ji v horším případě jen "vybije", načež se pustí do toho, co vlastně chtěl ničit a co PVO kryla.

  A teď schválně, jaká PVO že kryje naše brigády? A jaké naše dělostřelectvo že dokáže "odpovědět" ;-) :-/ Jj, pár Vilh by se klidně zišlo, doplněno raketomety menší ráže a pořádným dělostřelectvem. O PVO nemluvě...Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  09:16 19.05.2018

  flanker.jirka: No veď práve o tom píše. Nikdy nikde nebude sústredených toľko Pancirov a spol, na takom priestore, aby to všetko vychytali a nakoniec môžu dopadnúť rovnako ako ...Zobrazit celý příspěvek

  flanker.jirka:
  No veď práve o tom píše. Nikdy nikde nebude sústredených toľko Pancirov a spol, na takom priestore, aby to všetko vychytali a nakoniec môžu dopadnúť rovnako ako ten sýrsky, čo si z neho Izraelci urobili videjko.Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  08:59 19.05.2018

  balm: pro účely C-RAM jen tak brzo asi nic nepostaví, aby to zastavilo palbu celé baterie Gradů, efektivita spočívá hlavně v toku informací k vlastním jednotkám o tom, že něco ...Zobrazit celý příspěvek

  balm: pro účely C-RAM jen tak brzo asi nic nepostaví, aby to zastavilo palbu celé baterie Gradů, efektivita spočívá hlavně v toku informací k vlastním jednotkám o tom, že něco někam letí, dobrým příkladem je nasazení C-RAM radarů na základnách v Afghanistánu.
  Když už tu rozvíjíte teorie o tom čím vším se dá kdo zasypat, nezapomínejte i na hlavňové dělostřelectvo :-D
  Volha pro svou velikost a dráhu letu bude více zranitelná než grad nebo šišky z houfnic. Na přítomnost S 300 nebo S 400 tak blízko sestav útočících jednotek můžete zapomenout, tam budou operovat Pantsiry, Tory, Tungusky a dalším krytím bude BUK M2.Skrýt celý příspěvek

 • balm
  23:26 18.05.2018

  @Shelmik Pravděpodobně kapacitně, protože pokud soustředí více systému na malou oblast, nota bene s podporou dalších zbraňových systémů a jednotek, tak zkrátka prorazí vlastní ...Zobrazit celý příspěvek

  @Shelmik

  Pravděpodobně kapacitně, protože pokud soustředí více systému na malou oblast, nota bene s podporou dalších zbraňových systémů a jednotek, tak zkrátka prorazí vlastní mobilní PVO obranu, která nebude schopna účinným způsobem reagovat a kapacitně dostačovat. Nastanou jatka.

  Nabízí se několik relativně (v kontextu účinnosti) řešení použití, například doplnit o osvědčený MLRS BM-21 Grad, přičemž získáte ještě ničivější a demoralizující variantu Stalinových varhan. Navíc s novými raketami se původní 20km dostřel prodloužil v rozmezí 40 - 45km. A samozřejmě zaměstná veškerou PVO kapacitu v oblasti*, která se může stát obětí dalších zbraňových systémů. Pantsir prokázal, že dokáže ničit ohňostroj z BM-21 Grad (v Sýrii jich pár sundal), ale stále dokáže útočit na nízký počet cílů současně (myslím, že 2 cíle maximálně), čili i když budou nasazeny jako "master-slave" v počtu 3 - 5 jednotek PVO s teoretickým poměrem účinnosti 1:1, tak jim tam čtyři - deset náklaďáků BM-21 zaprskají 160 - 400 raket během 20 sekund nasází tolik munice, že sebelepší PVO nemá šanci zasáhnout. Situace se nezmění ani v případě, že do toho zamícháte celou síť PVO - centrálně řízený komplex S-300/400, jehož prodlouženými prsty (detekce i střelba) budou právě systémy předsunuté systémy Pantsir, stále budete značně omezený kapacitou. Plus si k tomu připočtěte schopnosti diskutovaného systému Vilha.

  Odpověď zní, celkem dost, klíčem budou zpravodajské informace a nasazení :-)


  *Osobně dost pochybuji, protože PVO se nasazuje opravdu jen tam, kde jsou kriticky důležité cíle a sama aktivita PVO přitahuje nežádoucí pozornost prostředků na likvidaci PVO. Zrovna Ukrajinské dělostřelecké a průzkumné drony umí, nebo mají umět, detekovat aktivní radary (testovali je přímo v Oděse) a komunikovat se zásilkovou službou.Skrýt celý příspěvek

 • Shelmik
  20:38 18.05.2018

  Flanker.jirka: zrovna to mě napadlo taky jak moc to bude imunni vůči Pantsiri :) vzhledem k tomu že ho má ve výzbroji jejich největší nepřítel tak stím nejspíš počítají , ikdyž ...Zobrazit celý příspěvek

  Flanker.jirka: zrovna to mě napadlo taky jak moc to bude imunni vůči Pantsiri :) vzhledem k tomu že ho má ve výzbroji jejich největší nepřítel tak stím nejspíš počítají , ikdyž kdo ví :)Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  20:04 18.05.2018

  Liberál shark: pěkná představa, mít takový prostředek, zajímavé by mohlo být porovnání cen ekvivalentu strely v podobě munice pro 155m houfnice. Z východu by to mohlo být ...Zobrazit celý příspěvek

  Liberál shark: pěkná představa, mít takový prostředek, zajímavé by mohlo být porovnání cen ekvivalentu strely v podobě munice pro 155m houfnice. Z východu by to mohlo být ekonomický příznivější.Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  20:02 18.05.2018

  Projekt vypadá na venek pěkně, ideove je to povedené, dosáhnou přesností bez potřeby utrácet velké peníze, ale už jsme tu takovych článků o různých projektech mohli číst ...Zobrazit celý příspěvek

  Projekt vypadá na venek pěkně, ideove je to povedené, dosáhnou přesností bez potřeby utrácet velké peníze, ale už jsme tu takovych článků o různých projektech mohli číst hodně. Trochu mne zaráží, že uvažují v případě absence GPS signálu o Glonassu, zrovna ruský systém mít jako zálohu, ...
  Pokud s tím budou chtít zastavovat ruské jednotky, budou počty potřebné munice upravit, s takovou letovou drahou si po tom zastřílí minimálně systémy BUK a Pantsir.Skrýt celý příspěvek

 • danny
  13:33 18.05.2018

  Tak to je konečně projekt, u kterého věřím, že ho jsou schopni dotáhnout do zdárného konce. Pokud dotáhnou i vývoj dalších variant munice, mohlo by to být moc zajímavé.. A je ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak to je konečně projekt, u kterého věřím, že ho jsou schopni dotáhnout do zdárného konce. Pokud dotáhnou i vývoj dalších variant munice, mohlo by to být moc zajímavé.. A je škoda, že systém mezi potenciální akvizice u nás zařazen nebude.Skrýt celý příspěvek

 • balm
  21:57 17.05.2018

  Nepodepsalo více států, než jen Čína, Rusko, USA ... z Evropských zemí nepodepsalo (nezahodilo rozum) Finsko i již zmíněná Ukrajina. Izrael, Indie, Pákistán a další státy. To ...Zobrazit celý příspěvek

  Nepodepsalo více států, než jen Čína, Rusko, USA ... z Evropských zemí nepodepsalo (nezahodilo rozum) Finsko i již zmíněná Ukrajina. Izrael, Indie, Pákistán a další státy.

  To jen Evropa se urputně snaží omezovat zejména sama sebe. Občas se vyskytnou náznaky indikující šílenství a někteří vůdci jsou očividně přesvědčení, že hlavní obranou zbraní bude zástup liberálních levičáků s vytetovaným písmenem z listiny práv a svobod.

  http://www.stopclustermunition...

  http://www.europarl.europa.eu/... Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  21:21 17.05.2018

  Velmi zajimave. To by se v delostreleckem pluku ACR urcite uzivilo.

  Velmi zajimave. To by se v delostreleckem pluku ACR urcite uzivilo.

 • Slavoslav
  20:27 17.05.2018

  Petr M

  ale napr USA, Rusko, Cina ci zmienovana Ukrajina tu zmluvu nepodpisali

  Petr M

  ale napr USA, Rusko, Cina ci zmienovana Ukrajina tu zmluvu nepodpisali

 • Petr M
  18:54 17.05.2018

  Kazetové munice byla už před 10 lety dle mezinárodní úmluvy ve většině států zakázána a následně zničena včetně Čr a Sr.

  Kazetové munice byla už před 10 lety dle mezinárodní úmluvy ve většině států zakázána a následně zničena včetně Čr a Sr.

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 2