Rangers – špička americké lehké pěchoty

Foto: 75. pluk Rangers. / US Army
Foto: 75. pluk Rangers. / US Army

V článku Rangers v Afghánistánu – Příběh ostřelovačů byla velmi okrajově zmíněna, spíše naznačena, organizační pozice ostřelovačů v rámci praporů Rangers. Nyní se na toto téma podíváme ve větším detailu.

 

Vize a úkoly Rangerů

Historie moderních armádních Rangers se začíná psát v roce 1974, kdy v červenci a říjnu byl vytvořen nejprve 1. prapor a posléze 2. prapor Rangers. Jejich zformování bylo provedeno na rozkaz tehdejšího náčelníka štábu U.S. Army generála Craightona Abramse. Ten také ve své zprávě přikazující vytvoření praporů prohlásil:

Prapor Rangers má být elitní, lehký a nejzdatnější pěší prapor na světě, prapor který dokáže pracovat lépe než kdokoliv jiný. Tento prapor se nebude skládat z násilníků a pobudů, a pokud by se tak stane, tak bude rozpuštěn.

Organizace praporu musí být provedena správně, bez časového limitu pro tuto činnost a musí být nejdříve rozhodnuto co provést s dostupným vybavením a zařízeními. Ať už by prapor Rangers šel kamkoliv, musí být jasné, že je tím nejlepším.“

 

Bylo tedy jasné, že prapory budou jednotkami lehké pěchoty v jejich čisté podobě – co se organizace i doktríny týče. Organizace každého praporu tomu odpovídala, až do doby, kdy byla v letech 2005 a 2007 upravena, téměř dokonale. V současnosti je prapor tvořen Velitelstvím a velitelskou rotou (dále jen HHC, z anglického Headquarters and Headquarters Company), čtyřmi střeleckými rotami (Alpha až Delta) a podpůrnou rotou (Echo).

 

Foto: 75. pluk Rangers. / US Army Foto: Výcvik / US Army

 

Než se pustíme dále, je potřebné se podívat na důvod takových reorganizačních změn. Původní záměrem bylo, aby pluk nabídl vyššímu velení schopnost rychle získat předmostí v podobě letiště z něhož by poté mohly operovat větší svazky konvenčních sil. Tento pohled na roli pluku vycházel na jedné straně ze skutečnosti, že Studená válka pořád hrozila konfrontací Východu a Západu.

 

Rangers zde mohli spolu s některou výsadkovou divizí U.S. Army – 82. výsadková divize a nebo 101. výsadková divize (aeromobilní) – rychle otevřít nový front na křídle sil Varšavské smlouvy. Na straně druhé se zde odrážely zkušenosti z války Jom Kippur v roce 1973 a zjištění, že americké ozbrojené síly potřebují síly rychlé reakce. Právě pro tyto dva důvody byli Rangers v první vlně invazí na Grenadě v roce 1983 a v Panamě v roce 1989.

 

S koncem Studené války se role pluku začala měnit. Už v průběhu první války v Perském zálivu byla jedna posílená rota nasazená jako součást velkého lovu Scud-ů a o dva roky později se další rota zúčastnila operace v Somálsku. To byl další krok v proměně pluku z jednotky rychlé reakce na jednotku pro speciální operace. A to je podoba Rangers jak ji dnes známe.

 

Foto: 75. pluk Rangers. / US Army Foto: Vojáci Rangers při nočním výcviku. / US Army

 

Po přelomu století a se začátkem Globální války proti terorismu je možné pozorovat bezprecedentní nárůst operační zátěže jak celého pluku tak i jednotlivých praporů. Výsadky určené na obsazení letištních ploch v Afghánistánu a Iráku v letech 2001 a 2003 byly jasnou připomínkou toho, že Rangers i nadále dovedou provést takovou operaci.

 

Možnost zaútočit a obsadit jakékoliv letiště je stále cenná z pohledu bezpečnostní a zahraniční politiky. Ale schopnosti Rangers jsou v průběhu války proti terorismu využívány jiným způsobem.

 

Představa, že jednotlivé podřízené jednotky pluku poskytují pouze podporu týmům z 1. operačního odřadu speciálních sil-Delta (dále jen Delta Force), je mylná. Jen pro představu, jednotky Rangers provedly v prvních osmi měsících roku 2010 více než 1500 bojových operací v Afghánistánu – samostatně.

 

Dostáváme se zpět k tomu, co umožňuje jednotlivým součástem pluku operovat tak intenzivně. Hlavní zásluhu na tom mají dva faktory – výběr a výcvik nových příslušníků a organizační struktura.

 

Foto: 75. pluk Rangers. / US Army Foto: Střelba z kulometu M249. / US Army

 

Organizace 75. pluku Rangers

Pokud by jsme se zahleděli na to jak je 75. pluk Rangers organizován bez zatížení početními stavy a názvy podřízených jednotek, potom by jsme viděli, že se díváme na ekvivalent divizní struktury. Jako příklad si můžeme vzít 101. výsadkovou divizi (bez obou vrtulníkových brigád).

 

Divize disponuje čtyřmi brigádními bojovými týmy, které jsou do misí nasazovány samostatně. 75. pluk má tři bojové prapory, které jsou také nasazovány nezávisle jeden od druhého. Každá brigáda má několik bojových jednotek, jednotku palebné podpory a jednotku bojového zajištění.

 

U Rangers je to téměř stejné – každý prapor má čtyři střelecké roty, četu minometů v rámci velitelské roty a podpůrnou rotu. Jediný rozdíl je v početní síle, ale ta je velmi relativní. Schopnost vést intenzivní operace je tedy dána skutečností, že i početně malé prapory disponují stejnými schopnostmi jako podstatně větší brigády.

 

Foto: 75. pluk Rangers. / US Army Foto: 75. pluk Rangers. / US Army

 

Každopádně se nyní můžeme podívat na organizaci praporů Rangers až na nejnižší úroveň. Na této úrovni je palebný tým čtyř mužů – střelce, granátníka, střelce z lehkého kulometu a velitele. Dva takové týmy spolu s velitelem tvoří družstvo o počtu devět mužů.

 

Tři takové družstva jsou základem střelecké čety. V její struktuře je ale doplňuje ještě družstvo zbraní čítající tři dvoučlenné obsluhy středních kulometů Mark 48 nebo M240L a velitele. Celé četě velí důstojník v hodnosti poručíka nebo kapitána spolu se seržantem čety. Součástí velitelského prvku je ještě předsunutý návodčí, medik a radista.

 

Tři střelecké čety podporované četou zbraní a pod vedením velitelského prvku tvoří rotu – nejmenší organizační kámen celého pluku. Původní roty, vytvářené přesně podle pěchotní organizační šablony, jsou už minulostí. V současnosti je největším násobitelem síly četa zbraní. Ta kromě velitelského prvku zahrnuje také šestičlennou minometnou sekci s dvěma 60mm minomety a protitankovou sekci s třemi tarasnicemi Carl Gustav.

 

Foto: 75. pluk Rangers. / US Army Foto: Carl Gustav v akci. / US Army

 

O jednu organizační úroveň výše se nachází prapor. Jak již bylo psáno, 75. pluk Rangers má čtyři prapory spolu s velitelstvím pluku. Každý prapor je de facto samostatný prvek. S výjimkou Praporu speciálních oddílů a 3. praporu které jsou na základně Fort Benning, žádné dva další nesdílejí jednu základnu. 1. prapor má posádku ve státě Washington na severozápadě USA a 2. prapor je umístěn na Hunterově armádním letišti v Georgii.

 

Právě z důvodu větší soběstačnosti existují na úrovni praporů podpůrné roty a každý prapor disponuje jak vlastní průzkumnou četou, tak i četou ostřelovačů a dalšími podpůrnými prvky.

 

Jedním z těchto prvků byl i přidělený tým předsunutých návodčí od amerického letectva. Tato spolupráce je už pomalu minulostí, jelikož přímo příslušníci pluku procházejí výcvikem a následnou certifikací, která jim umožní povolávat a navádět letecké údery.

 

Foto: 75. pluk Rangers. / US Army Foto: Nácvik blízké letecké podpory. Vrtulník MH-60 Black Hawk z 160th Special Operations Aviation Regiment. / US Army

 

Závěrem je možné říci pouze tolik, že vize generála Abramse pro založení praporů Rangers se ukázala jako správná. Celý 75. pluk Rangers je v současnosti nejen jednotkou pro speciální operace, ale také jednotkou lehké pěchoty.

 

Kombinace těchto dvou aspektů jeho existence je nejen jedinečná, ale také nabízí velký vzor směrem k ostatním armádám NATO. A výsledky, které pluk neustále přináší, jsou pouze zdůrazněním faktu, že každé velitelství pro speciální operace potřebuje disponovat jednotkou této kategorie.

Nahlásit chybu v článku


Související články

USS America – nová výsadková loď americké námořní pěchoty

20. října byla slavnostně pokřtěna nová obojživelná útočná loď USS America americké námořní pěchoty. ...

Role speciálních sil v ozbrojených složkách

Řada předchozích článků zde na stránkách Armádních novin se zabývala silami pro speciální operace. ...

Role speciálních sil v ozbrojených složkách II

Speciální operace, prováděné v současnosti i v budoucnosti, jsou z velké části posunutím politického ...

Speciální jednotky se připravují na válku v Severní Koreji

Jihokorejské a americké speciální jednotky se připravují na partyzánskou válku uvnitř Severní ...

Rangers v Afghánistánu – Příběh odstřelovačů

Jednotlivé prapory 75. pluku Rangers působí v Afghánistánu už od prvních dnů Války proti terorismu. ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • KOLT
  14:42 08.08.2015

  belkin: Což ovšem nijak nesouvisí s tím, zda se jedná o speciální jednotku či ne... Nehledě na to, že Rangers jsou pod velením USSOCOM snad od začátku (a pod JSOC nepatří dodnes, ...Zobrazit celý příspěvek

  belkin: Což ovšem nijak nesouvisí s tím, zda se jedná o speciální jednotku či ne... Nehledě na to, že Rangers jsou pod velením USSOCOM snad od začátku (a pod JSOC nepatří dodnes, pokud tedy nemyslíte jejich participaci v Rotation Groups, ale to je něco jiného než organizační zařazení).

  M4tes: Terminologie v tomhle směru není úplně ustálená. Na hodnocení toho, co vlastně Rangers představují, doporučuji články Ivo Zelinky na onwar.eu (jeden se, tuším, jmenuje "Budoucnost výsadkových jednotek"). Ve zkratce řečeno, Rangers jsou elitní lehká výsadková pěchota určená k provádění obtížných úkolů, přepadů strategických cílů, často hluboko v týlu nepřítele. Krom toho jsou cvičeni k poskytování podpory jednotkám speciálních sil (s ohledem na příslušnost k Army tedy především Deltě, ale spolupracují i se SEALs, DEVGRU ad.). Podle určité terminologie jsou tedy řazeny k jednotkám SOF (Special Operation Forces), zatímco Delta, DEVGRU, SAS ap. jsou SF (Special Forces). Pokud bychom měli hledat podobnou jednotku v AČR, tak nejblíž je 43. vpr. Ovšem s tím, že zatímco strukturou, výběrem, výcvikem a primárním určením je 43. skutečně Rangers docela podobný, chybí u něj (nebo je nedostatečný) výcvik v podpoře SF.Skrýt celý příspěvek

 • belkin
  11:14 08.08.2015

  Není to tak dávno, co byli Rangers oficiálně převedeni k velitelství speciálních operací, tj.jednotlivé prapory mají 24 hod.pohotovost s možností nasazení kdekoliv na světě.

  Není to tak dávno, co byli Rangers oficiálně převedeni k velitelství speciálních operací, tj.jednotlivé prapory mají 24 hod.pohotovost s možností nasazení kdekoliv na světě.

 • M4tes
  10:44 08.08.2015

  Měl bych dotaz, pokud jsou Rangers zaměření na speciální operace, lze je označit jako speciální jednotku? Jelikož jejich označení se v různých zdrojích celkem různí, často se ...Zobrazit celý příspěvek

  Měl bych dotaz, pokud jsou Rangers zaměření na speciální operace, lze je označit jako speciální jednotku? Jelikož jejich označení se v různých zdrojích celkem různí, často se setkávám s tím, že je označují jen jako elitní jednotku lehké pěchoty US Army, zajímal by mě váš názor..Skrýt celý příspěvek

 • Ondrej Rajkovic
  15:48 28.02.2014

  Saracen - Ku strukture velitelskej roty a roty podpory som sa nedopracoval. aspon nie pre Rangers. Ale kedze, ako sam vravite, sa struktura rot nemeni a drzi sa zauzivaneho ...Zobrazit celý příspěvek

  Saracen - Ku strukture velitelskej roty a roty podpory som sa nedopracoval. aspon nie pre Rangers. Ale kedze, ako sam vravite, sa struktura rot nemeni a drzi sa zauzivaneho pechotneho standardu tak predpokladam, ze v rotnom HQ bude velitel roty (CPT-MAJ), vykonny dostojnik (1LT-CPT), prvy serzant (1SG-MSG), dvaja radisti, zasobovaci poddostojnik, poddostojnik pre OPZHN a zbrojar.
  Kazdopadne je mozne ze tu budu urcite obmeny. Dokazal by som si realne predstavit zamenu poddostojnika pre OPZHN za spravodajskeho specialistu, pripojenie predsunutych leteckych pozorovatelov (FAC/JTAC), specializovaneho zdravotnika apod. Ale toto su iba spekulacie.

  Manas001 - V soucasne dobe nemam v planu psat dalsi clanky o organizacni strukture SOF jednotek. Ale muze se to casem zmenitSkrýt celý příspěvek

 • Manas001
  09:11 28.02.2014

  Opravdu moc hezký článek, budete navazovat dalšími články o amerických speciálních jednotkách nebo útvarech??

  Díky za odpověď.

  Opravdu moc hezký článek, budete navazovat dalšími články o amerických speciálních jednotkách nebo útvarech??

  Díky za odpověď.

 • Mario
  22:34 27.02.2014

  Omlouvám se, ale má učitelka češtiny mě vycvičila tak, že si nemohu nevšimnout... Správný tvar je bychom, ne bysme ani by jsme.

  Jinak moc pěkný článek.

  Omlouvám se, ale má učitelka češtiny mě vycvičila tak, že si nemohu nevšimnout... Správný tvar je bychom, ne bysme ani by jsme.

  Jinak moc pěkný článek.

 • saracen
  20:51 27.02.2014

  Pre autora: Je možné niekde získať informácie o veliteľskej rote a rote podpory? Myslím tým štruktúru. Inak štruktúra roty sa podstatne nezmenila od 87 ...Zobrazit celý příspěvek

  Pre autora: Je možné niekde získať informácie o veliteľskej rote a rote podpory?
  Myslím tým štruktúru. Inak štruktúra roty sa podstatne nezmenila od 87
  roku iba pribudla jedna rota naviac na prápor. ĎakujemSkrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...