Rekonstrukce Kerčského boje

Rekonstrukce Kerčského boje
Ukrajinský dělový člun Berďjansk / Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0 (Zvětšit)

Pod tímto titulkem ve středu 5. prosince Andrej Ilarionov (ruský politik a ekonom) na ruské sociální síti Livejurnal na základě publikovaných materiálů sestavuje rekonstrukci Kerčského incidentu z 23. – 26. listopadu 2018, při kterém se střetly ukrajinské a ruské lodě u Kerčského průlivu. Ten samý den byl článek publikován na ruském serveru Echo Moskva.

23. Listopad (kyjevský čas)
9:00 – malá obrněná dělostřelecká plavidla (MODP) Berdyansk a Nikopol odplouvají z Oděsy do Mariupolu.

Plánovaná trasa vede z ukrajinského přístavu do ukrajinského přístavu, z vnitřních vod Ukrajiny přes neutrální vody do vnitrozemských vod Ukrajiny. Jejich úkolem je nevšímat si zpravodajské služby Černomořské flotily a Federální bezpečnostní služby (FSB) Ruska v neutrálních vodách Černého moře.

Dále ráno 25. listopadu se spojit s remorkérem Yana Kapu; v souladu s normami rusko-ukrajinské smlouvy z roku 2003 o Azovském moři a Kerčském průlivu proplout vnitřními (pro Ukrajinu) vodami Kerčského průlivu a dorazit do Mariupolu 25. listopadu do 18:00 hodin.

24. Listopad (kyjevský čas)
15:05 – ve vzdálenosti 28 až 30 námořních mil jihovýchodně od mysu Meganom ruská zpravodajská služba zjistila dvě lodě ukrajinského námořnictva: zabezpečovací loď Gorlovka (U-753) a námořní remorkér Yana Kapu (A-947) severovýchodně ve směru na Kerčskou úžinu.

Začne je doprovázet malá ruská protiponorková loď Suzdalec. Později mluvčí ruského Dmitrji Peskov prohlašuje, že Vladimír Putin byl informován o pohybu ukrajinských lodí od okamžiku jejich odhalení v neutrálních vodách.

15:17 – ukrajinské lodě ve výšce 100 metrů oblétává ruský vrtulník Mi-8.

15:37 – ukrajinská strana navazuje spojení se Suzdalcem, informuje jej, že jedná podle svého plánu. Suzdalec uvádí, že také jedná podle svého plánu – doprovodu ukrajinských lodí.

18:35 – ruský člun pohraniční služby FSB Sobol se připojuje k Suzdalci.

21:07 – Sobol informuje ukrajinské lodě o způsobu průchodu Kerčskou úžinou a pravidlech pro plavbu po kanálu Kerč-Enikal (KEK). Velitel Gorlovky odpovídá, že překročení státní hranice Ruské federace a průjezd lodi Krčským průlivem není plánován.

21:23 – Sobol informuje lodě ukrajinského námořnictva o uzavření Kerčské úžiny ze strany Černého moře od 22:00 24. listopadu do 22:00 26. listopadu bez uvedení důvodu.

Oficiální varování o střelbách a uzavření průlivu, které je veřejně přístupné, však informuje o období od 5:00 do 17:00 od 30. října do 30. listopadu s výjimkou nedělí.

25. listopadu je neděle, kdy se střelby nekonají, není tam žádný zákaz průchodu úžinou. Mezinárodní služba řízení dopravy ve Španělsku nepotvrzuje uzavření Kerčské úžiny. Ukrajinské lodě čekají na ráno 25. listopadu ve vzdálenosti šest až sedmmil od 12m mil dlouhé zóny kolem Krymu, v kurzu na Kerčskou úžinu.

25. Listopad (kyjevský čas)

01:05 – ruská loď FSB Izumrud odhaluje Berdyansk a Nikopol směřující na východ ke Kerčskému průlivu.

02:45 – setkání Berdyansku a Nikopole s Gorlovkou a Yana Kapu sedm mil jižně od 12 mil dlouhé zóny kolem Krymu.

02:45-04:30 – provádí se dotankování obou lodí ze zabezpečovací lodi Gorlovka.

03:58 (podle FSB 4:35) – dvě hodiny a dvě minuty před plánovaným překročením hranice 12 mil dlouhé zóny a čtyři hodiny před plánovaným průchodem Kerčskou úžinou Berdyansk navazuje spojení s pobřežním stanovištěm ruské pohraniční služby FSB, námořními přístavy Kerč a Kavkaz a informuje je o plánovaném průjezdu tří lodí ukrajinského námořnictva (Yana Kapu, Nikopol a Berdyansk) Kerčskou úžinou v 08:00 kyjevského času do ukrajinského přístavu Mariupol.

04:05 – dispečer přístavu Kerč „BŘEH-23 odpovídá Berdyansku: „Rozumím. Do spojení, 1.6“

04:07 – dispečer přístavu Kerč „BŘEH-23“ informuje malou protiponorkovou loď ruského Černomořského loďstva Suzdalec o pozici ukrajinských námořních lodí.

04:45 – velitel ruského Sobolu informuje velitele Berdyanska, že volný průchod teritoriálními vodami Ruské federace je dočasně pozastaven.

Mezinárodní služba řízení dopravy ve Španělsku nepotvrzuje uzavření Kerčské úžiny.

04:50 – velitel Berdyansku hlásí veliteli Sobolu, že v souladu s ustanoveními Smlouvy mezi Ruskou federací a Ukrajinou „O spolupráci při využívání Azovského moře a Kerčského průlivu z 24. prosince 2003“, ukrajinské lodě mají právo na volný průchod a jsou připraveni vzít na palubu ruského lodivoda.

05:30 – velitel Sobolu informuje velitele Berdyanska, že v kanále KEK je povolení k průjezdu prováděno v souladu se schváleným plánem velitele přístavu Kerč, žádost o průchod průlivem se podává 48 a 24 hodin předem, potvrzena je do čtyř hodin. V souladu s neplněním tohoto požadavku je po kanálu KEK lodím ukrajinského námořnictva průjezd zakázán.

05:30 – ruské pohraniční lodě Sobol (posádka šest osob) a Mangusta (šest osob), lodě pohraniční stráže Don (47 osob) a Izumrud (24 osob), malá protiponorková loď Suzdalec (posádka 86 osob včetně devítí důstojníků). Tedy pět lodí (169 osob, celkový výtlak 3596 tun) doprovází tři ukrajinské lodě (24 osob, celkový výtlak 411 tun).

05:38 – velitel Berdyansku se blíží k hranici 12 mil dlouhé zóny, opakuje oznámení o záměru proplutí přes Kerčskou úžinu.

05:40 – Kerčský dispečer odpovídá Berdyansku: „Rozumím.“

06:08 – ukrajinské lodě a remorkér překračují 12 mil dlouhou zónu kolem Krymu (deklarováno Ruskem jako státní hranice, není ale uznána ani Ukrajinou ani světovou veřejností).

06:23 – čtyři ruské hraniční lodě a jedna ruská válečná loď zaútočily na remorkér Yanu Kapu“a ukrajinské lodě s cílem bránit jim v dalším průjezdu.

06:26 – ruské úřady v závěrečném příkazu vyžadují, aby ukrajinské lodě opustily 12 mil dlouhou zónu. Ukrajinská strana odpovídá, že lodě jsou v pásmu 12 mil v souladu s rusko-ukrajinskou smlouvou z roku 2003.


06:34 – je proveden taran hlídkovou lodí Don (výtlak 1 620 tun, rychlost 13 uzlů, výzbroj – dva 30mm rotační kanóny, posádka 47 osob, včetně šesti důstojníků) na remorkér Yana Kapu (výtlak 303 tun, rychlost 11 uzlů, posádka šesti osob, bez důstojníka). Nad ukrajinskou lodí je ve visu ruský vojenský vrtulník Mi-8.

06:44 – další taran Donu na remorkér Yanu Kapu.

Radioprovoz
(rozhovor velitele „Donu“ Šatochina s podplukovníkem FSB)
- No, podruhé jsem na něj najel a roztrhl jsem mu bok. Napadá mně, ***** (nadávka), ******* (zničit) vojenské [ukrajinské MODP] a ne remorkér. Pak by se zastavili určitě. Vojenské jsou živější, rychle manévrují.
- Michaliči, rozkaz z velení pohraniční služby ******* (zničit) je tak, zkrátka taranem, až ***** (nadávka) zlikvidujete všechny.

Radioprovoz:
- Musíme je, ***, ******* (porazit) je ***** (nadávka), je nutné je ********* (zlikvidovat) ***** (nadávka). Medveděv [pravděpodobně jde o Genadyje Medveděva, zástupce vedoucího FSB pohraničních služeb], mám takový pocit, že asi řve v panice, co se tu děje

Už asi kontroluje prezident ***** (nadávka), *** (nadávka).
- Já vím. Chápu. No, snažíme se.
- *** (nadávka), šroub a kormidlo (řízení a pohon lodi – pozn. RS) někudy nějak, jak koliv jim ********* (***), *** (nadávka), nezkoušeli jste ******* (udeřit) nosem?
- Zkoušeli. Nepustil mně k sobě.

Okolo 7:00 – Don chybným manévrem míjí Yanu Kapu a naráží do ruského Izumrudu, který vážně poškozuje.

Radioprovoz:
- Máme střet s Izumrudem [ruská pohraniční hlídková loď Izumrud], vážný.
- Mezi sebou nebo co?
- Ano.

07:21 – ještě jeden taran Donem na Yany Kapu.

Podle odhadů Bellingkatu (investigativní web) byla Yany Kapu napadena čtyřikrát, podle údajů velitele ukrajinského námořnictva Igora Vorončenka – bylo provedeno 15 až 16 nájezdů.

07:35 – ukrajinské čluny Berdyansk a Nikopol (každá s výtlakem 54 tun, s rychlostí 25 uzlů, výzbrojí dva 30 mm kanóny, posádka pět osob), sejmou plachty z kanónů, hlavně zvedají v úhlu 45° ve směru ruských lodí a plují k místu napadení na Yanu Kapu.

Ruské lodě se snaží taranit ukrajinské lodě, ale vzhledem k převaze člunů v manévrovatelnosti a dovednosti ukrajinských kapitánů – bez úspěchu.

U Kerčského průlivu se rozvíjí námořní bitva s pokusy taranů ukrajinských lodí a nájezdů ruských lodí na ukrajinské (v terminologii FSB „nebezpečné manévry“).

07:52 – Berdyansk žádá o povolení projít kanálem KEK.

08:40 – řízení provozu přístavu určuje ukrajinským lodím stanoviště na kotevní stojánce číslo 471 pro vyčkání do jejich průchodu kanálem KEK a Kerčskou úžinou.

10:54 – velení námořních sil Ukrajiny připomíná, že svoboda plavby v Kerčském průlivu je zaručena mezinárodním právem.

11:08 – ukrajinské lodě a remorkér jsou zakotveny na stojánce č. 471 jižně od Kerče, čekají na povolení proplout úžinou. Ruský dispečer jako důvod pro zpoždění průjezdu ukrajinským lodím Kerčskou úžinou nezmínil ani jejich porušení státních hranic, ani jejich porušení pravidel průchodu úžinou; důvod k zákazu průchodu není uveden – údajně. Předtím to bylo možné, teď ne; také je hlášeno, že jsou údajně vedena jednání mezi politickými vůdci obou zemí k vyřešení otázky průchodu.

Radioprovoz:
„Doporučujeme vám jednu věc – vy nedodržujete, vy mně doporučujete druhé a čekáte, že já to budu plnit. Já prostě počkám na vyřešení. Je snadnější vyjít ven za hranici a tam vyčkat na rozhodnutí. Chápu, že naši nadřízení tam řeší tento problém,, není to na naší úrovni. Jsme jenom vykonavatelé, chráníme. Říkám vám – opusťte teritoriální vody, postavte se tam a počkejte na rozhodnutí. I k vůli precedentu vašich lodí nedávno. A oni v klidu prošli. Proč vznikla tato situace nyní? Bylo vám řečeno, že (projití) je v této chvíli pozastaveno, a jaké jsou důvody, nám nepřísluší řešit. Prostě v tuto chvíli pozastaveno, ne navždy.“
„Pokud by vám dříve povolili průchod, nebyly by žádné problémy, nikdo by vám nevytvářel překážky pro průchod. Až nyní vám řekli, že průchod byl dočasně pozastaven. Možná by to povolili. Z jakých důvodů -  to my nikomu nemusíme vysvětlovat. Povolili by průchod – umožnili by vám volně projít.“

11:40 – uzavření Kerčské úžiny potvrzuje Mezinárodní námořní kontrolní služba ve Španělsku.

11:55 – Ukrajinci dostávají informaci o připravenosti Donu použít kotevní řetězy k zastavení chodu ukrajinských lodí.

13:03 – dvě útočné helikoptéry ozbrojených sil Ruské federace Ka-52 nalétají do bojového postavení, provádí nálet na ukrajinské lodě a nasvěcují je systémem palubních laserových zbraní. Později prolétne dvojice letounů Su-25.

13:41 – Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny nazývá akci ruských lodí za otevřenou agresí.

13:42 – služba „Kerč-trafik-kontrol“ hlásí, že pod Krymským mostem najela loď na mělčinu.

Ukazuje se, že se jedná o ruský tanker NEYMA (IMO: 8895528), nezpůsobilý vlastního pohybu a nacházející se od roku 2017 v Kerčském opravárenském závodě na opravách. Pod most je natlačen dvěma remorkéry – Fast (přístav Novorosijsk) a Gandvik (registrován v přístavu Kandalakša). Pohyb v úžině byl prohlášen za uzavřený v obou směrech.

13:50 – posádky ukrajinských lodí se dívají na vlečné lodě Bystry a Gandvik, jak tlačí tanker NEYMA před jejich očima pro uvolnění průjezdu pod mostem pro tři ruské válečné lodě – minolovku Viceadmirál Zacharyn a dvě hlídkové lodě třídy Raptor pohraniční stráže FSB Ruska. Později pod mostem propluje ruské plavidlo Pingvin.

14:00 – ruské speciální služby rušením vyřazují z provozu rádiovou komunikaci a námořní navigaci a tím ohrožují mezinárodní navigační systém v Kerčské úžině. Na obou stranách krymského mostu se shromažďují lodě, které nemohou úžinou proplout.

17:36 – tři ukrajinské lodě opouštějí stojánku 471 a směřují k odchodu z Kerčské úžiny s cílem návratu do místa trvalé dislokace v Oděse.

Radioprovoz:
- Šarapove, jaké teď máte příkazy a nebo předtím?
- Kontaktoval mně Šejn [s největší pravděpodobností kapitán I. třídy Andrej Borisovič Šejn, bývalý šéf FSB pohraniční stráže na Krymu a Sevastopolu, současná pozice není známa]. Já, upřímně řečeno, samozřejmě jsem chtěl upřesnit:mám je zablokovat? A on říkal, no, mám pocit, zablokujte remorkér. No, a já když tak o tom přemýšlím, tak mi dochází, že blokovat na sever, to nejde, jedině na jih, na výjezdu z tervod [teritoriální vody], to je možné?
- Na výjezdu.
- Na výjezdu? No nazdar.

17:59 – na hlasitý odposlech "Don" označuje ukrajinské lodě narušiteli státní hranice a vyžaduje od nich okamžitě zastavit.

18:03 -11 ruských lodí a katerů (Suzdalec, Ejsk, Viceadmirál Zacharyn, MB-173, Kinel (Gračonok), P-845 (Raptor), Izumrud, Don, Sobol, Mangust, Lamantin s celkovým výtlakem 6450 tun a posádkou celkem 383 osob) pronásleduje tři ukrajinské lodě (411 tun, 24 osob) v ultimativní formaci a pod hrozbou použití zbraní požaduje zastavení plavby.

Při pronásledování ukrajinských lodí a útoku na ně se také účastní: dva vrtulníky Ka-52 Alligator, dva bombardéry Su-24M, tři stíhací bombardéry Su-25, stíhačka Su-30SM, z leteckých pluků: 39. vrtulníkový, 37. letecká a 43. útočná letecká.

18:08 – ukrajinské lodě zahajují radioprovoz s oznámením, že nepoužijí zbraně k vyvolání ozbrojené agrese, odvolávají se na normy mezinárodního práva.

Radioprovoz:
- Zde šchuna 1–3-6. Desna. Pohybuji se po Kerčské úžině směrem k Černému moři. Nemám záměr použít zbraně. Žádnou ozbrojenou agresi. Nepoužiji zbraně. Nepoužiji dělostřelectvo. Jednám v souladu s dohodou mezi Ukrajinou a Ruskou federací o státní hranici a spolupráci při využívání Kerčského průlivu.
- Zde šchuna 1–7-5. Příjem.  

18:30 – skupina zvláštních sil byla naloděna na Don s cílem abordáže ukrajinských lodí.

18:31 – Vladimír Jelčenko, stálý zástupce Ukrajiny v OSN, se obrací na Radu bezpečnosti OSN v souvislosti se situací v Kerčském průlivu.

19:45 – Izumrud zahajuje varovnou střelbu na ukrajinské lodě.

Radioprovoz:
9-9-5. 4-9. Vyšel jsem z 12mílové zóny. Nepoužívám zbraně. 

19:55 – mimo 12 mil dlouhé pásmo Izumrud zahajuje palbu na Berdyansk. Podle Služby bezpečnosti Ukrajiny (SBU) také Ka-52 a Su-30 vypálily dvě rakety po ukrajinských lodích.

19:58 – Berdyansk, nacházející se 40 km od Kerče, 13 mil od pobřeží Krymu, je zasažen nejméně osmi výstřely, z nich dva o ráži 30 mm zasáhly horní nadstavbu, tři členové posádky jsou raněni, velitel požádal o pomoc, loď ztrácí výkon.

Radioprovoz:
- Potřebuji pomoc, potřebuji pomoc. Mayday, mayday. Tyto zeměpisné souřadnice: 44 51 0. 36 23 4. Potřebuji pomoc. Potřebuji pomoc.
Ležící raněný. Ležící raněný. Ležící raněný. Potřebuji pomoc. Potřebuji pomoc.  

Radioprovoz:
- Nemůžu se spojit s Izumrudem, síť je zahlcená, Ukrajinci se tam snad topí nebo co.
- Nepovídej. On je nějak napadl nebo co?
- Ano.

Radioprovoz:
- Ruce vzhůru! Všichni na lodi, ruce vzhůru. Kdo má zbraň nebo ruce pod oblečením, budu střílet.
- Potřebuji pomoc, potřebuji pomoc.

20:06 - Berdyansk byl obsazen skupinou ruských speciálních sil.

Radioprovoz:
- Jsem u remorkéru. Zastavil se, ale lidi stojí s kulomety.
- Hotovo, remorkér se zastavil, lidé s kulomety.
- Přesně.
- Rozumím.
- Máte velkorážní kulomety na palubě. Zapnout světla, vyjít s rukama nahoru.

20:15 – skupina ruských speciálních sil obsadila remorkér Yanu Kapu.

20:27 – vrtulník Ka-52 postřeluje MODP Nikopol, který je poškozen a ztrácí rychlost. Jeden zraněný voják.

21:30 – prezident Ukrajiny svolává Bezpečnostní radu státu.

22:08 – ukrajinské jednotky na Donbasu jsou uvedeny do bojové pohotovosti.

22:21 – skupina ruských speciálních sil obsazuje Nikopol.

22:21 – server RIA Novosti vydává dezinformaci o „masivním ostřelování obytných oblastí samozvané Doněcké lidové republiky ukrajinskými vojsky.“

22:51 – NATO učinilo prohlášení o plné podpoře suverenity a územní celistvosti Ukrajiny.

23:38 – Vojenský výbor Ukrajiny doporučuje Radě pro národní bezpečnost a obranu, aby vyhlásila válečný stav.

26. Listopad (kyjevský čas)

00:10 – začal odtah ukrajinských lodí do Kerče.

5:40 – ukrajinské lodi jsou odvlečeny do přístavu Kerč, ukrajinští námořníci jsou zajati.

Zde článek končí.

Epilog a nebo prolog?

Dohoda mezi Ruskou federací a Ukrajinou o spolupráci při využívání Azovského moře a Kerčského průlivu z roku 2003, článek 2:
„Obchodní lodě a válečné lodě, jakož i jiné státní lodě plující pod vlajkou Ruské federace nebo Ukrajiny, provozované pro nekomerční účely, využívají svobodu plavby v Azovském moři a v Kerčském průlivu.”

8. 12. 2018 ukrajinský server 24tv uvádí:
79 % Rusů se domnívá, že incident v Azovském moři je provokací ukrajinských úřadů.

22. 11. 2018 citují Ria Novosti Angelu Merkelovou:
„Dny, kdy se můžeme plně spoléhat na druhé, skončily. To znamená jediné, že pokud Evropané chtějí, aby EU přežila, měli by si svůj osud vzít do vlastních rukou.”

28. 11. 2018 ruský server Topwar uvádí:
„Na pozadí prohlášení amerického ministerstva zahraničí, které vyzvaly k posílení sankcí vůči Rusku kvůli incidentu v Kerčském průlivu, byly dva nejsilnější státy EU, Německo a Francie, kategoricky proti. Berlín a Paříž nepodporují zpřísnění stávajících sankcí a zavedení nových v souvislosti s Moskvou. O tom informují německá media s odvoláním na diplomatické zdroje v EU.”

4. 12. 2018 Ruské ministerstvo obrany se obává nové provokace z Kyjeva:
Černomořská flotila a jednotky Jižního vojenského okruhu se připravují na možný útok ukrajinské armády.

Zdroj: Aillarionov, Echo Moskva, RIA, 24Tv.ua, TopWar

Nahlásit chybu v článku


Související články

ANALÝZA: Důkazy ruské vojenské intervence na Ukrajině

Konflikt na Donbasu je již od svého počátku provázen diskuzí o zapojení Ruské armády. První tábor ...

Čluny Gjurza-M pro ukrajinské námořnictvo

Ukrajinské ministerstvo obrany plánuje v následujících třech letech nakoupit 20 nových hlídkových ...

Ukrajina otestovala rakety Vilha s doletem 300 km

Před několika dny ukrajinská armáda otestovala novou taktickou raketu země-země Vilha s doletem 300 ...

Krize v Azovském moři: Rusko střílelo po ukrajinských lodích

Dne 25. listopadu se tři lodě ukrajinského námořnictva snažily proplout Kerčským průlivem do ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • apache
  11:29 12.01.2020

  Tady se zas vyrojilo hejno rusofilní špíny. Najednou se ohání nějakými neexistujícími pravidly, ba dokonce mezinárodním právem a námořním právem, ale že celá ta oblast byla rusáky ...Zobrazit celý příspěvek

  Tady se zas vyrojilo hejno rusofilní špíny. Najednou se ohání nějakými neexistujícími pravidly, ba dokonce mezinárodním právem a námořním právem, ale že celá ta oblast byla rusáky obsazena v rozporu s bilaterálními dohodami mezi RF a UA a v rozporu s mezinárodním právem již jaksi nezmiňují. Prostě špína, nejsou nic než špína.Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  22:16 26.07.2019

  Ten tanker už odvtedy zjavne pohybu schopný je, keď sa dokázal dostať k delte Dunaja: https://svet.sme.sk/c/22175684...

  Ten tanker už odvtedy zjavne pohybu schopný je, keď sa dokázal dostať k delte Dunaja: https://svet.sme.sk/c/22175684...

 • JirkaM
  20:43 31.12.2018

  Řekli Ukrajinci mnohokrát, že ten most vyhodí do vzduchu? Řekli. Doložili, že ta plavba byla nahlášená? Nedoložili. Pomůže teď EU a NATO Ukrajině? Nepomůže. (Těch pár miliónů ...Zobrazit celý příspěvek

  Řekli Ukrajinci mnohokrát, že ten most vyhodí do vzduchu? Řekli.
  Doložili, že ta plavba byla nahlášená? Nedoložili.
  Pomůže teď EU a NATO Ukrajině? Nepomůže. (Těch pár miliónů dotací stačí maximálně tak na pár aut pro děti Porošenka, Timošenkové a dalších.)

  Můžeme se vztekat, že si Rusové ten most nenechali zničit, ale to je asi tak všechno co s tím můžeme dělat.

  Abych to shrnul, pro tentokrát:
  Multikulti globalisti, vítači, Sorosovci a pravdoláskaři 0
  Evropané, vlastenci a konzevativní křesťané 1Skrýt celý příspěvek

 • danny
  09:34 13.12.2018

  Zajímavost k tématu: Velitelství námořních sil ozbrojených sil Ukrajiny odmítlo zveřejnit podstatu příkazu převést ukrajinské vojenské lodě do údolí Keric 25. listopadu, což vedlo ...Zobrazit celý příspěvek

  Zajímavost k tématu: Velitelství námořních sil ozbrojených sil Ukrajiny odmítlo zveřejnit podstatu příkazu převést ukrajinské vojenské lodě do údolí Keric 25. listopadu, což vedlo k zadržení ukrajinských lodí a jejich posádky Ruskem. Tento závěr lze odvodit z oficiální odpovědi na žádost o informace ukrajinské zpravodajské agentury obdržené od ministerstva obrany Ukrajiny.
  "V souladu s článkem 1.1.3 Vyúčtovacího řádu, který představuje státní tajemství schválený Bezpečnostní službou Ukrajiny ze dne 12. srpna 2005 č. 440, se požadované informace týkají informací, které obsahují státní tajemství v oblasti obrany země," uvádí oficiální dokument podepsal velitel námořního admirála Igor Voronchenko. https://ukranews.com/news/6011... Skrýt celý příspěvek

  • Czertik
   21:20 13.12.2018

   No, az rusove zverejni rozkazy pro presuny svojich jednotek k hranicim ukrajiny, spolu s duvody, tak teprve tehdy bude cerny petr na strane ukrajiny.
   Do te doby ho maji rusove.

   No, az rusove zverejni rozkazy pro presuny svojich jednotek k hranicim ukrajiny, spolu s duvody, tak teprve tehdy bude cerny petr na strane ukrajiny.
   Do te doby ho maji rusove.

   • raziel87
    21:58 13.12.2018

    Czertiku, když už tu pořád tepeš do Voloďů, co se na to podívat bez předsudků (vím, chtěl bych po tobě moc) a představit si stejnou situaci na druhý straně světa třeba v Mexiku? ...Zobrazit celý příspěvek

    Czertiku, když už tu pořád tepeš do Voloďů, co se na to podívat bez předsudků (vím, chtěl bych po tobě moc) a představit si stejnou situaci na druhý straně světa třeba v Mexiku? Rusové by tam dlouhodobě usilovali o získání trvale udržitelné sféry vlivu, neskrytě by vybízeli Sancheze a Rodrigueze k nenávisti k USA, usilovali by o možnost jak v blízké budoucnosti vytvořit na území Mexika vojenské základny Ruské federace - no, síly USA by zakročili úplně stejně, jako když se komouši snažili hrát vabank na Kubě a je to tak správné. Vřískej si jak chceš, ale jednou se jedná o velmoc, která má díky historickým kontextům pevně určenou sféru vlivu a pokud ti nedělali řízenou lobotomii mozku, jistě uznáš za vhodné, že nikdo nebude takovej dement, aby nechával na noc otevřenej kurník (pardon, Ukrajinu), když lišku chytla mlsná a vybírá jeden kurník za druhým. Popřípadě si vymydlenej občan (stejně vymydlenej, jako byla velká část našeho obyvatelstva, když vzdávala hold rudym svinim, které nás obsadili) I imbecil pochopí, že Rusům nezbývá nic jiného, než si pohlídat dvoreček, proč to nejsi schopen pochopit ty, Torong, Logik, Jirosek, kucí ze země Čo bolo to bolo a pár dalších uřvanců, co tu do zblbnutí opakují, že rusko je říše zla - ano je, učil jsem se to tak ve škole, v rádiu, televizi, na internetu též jako vy, ale nevidím důvod, proč na to do zdebilnění upozorňovat a nevidět, že druhý páchá v bleděmodrém to samé.

    Docela bych pochopil, kdybych diskutoval s Georgem z Washingtonu, Jackem z Tennessee a Ivorym z Nebrasky........ale fakt mi nejde do hlavy, proč takhle vříská Mato, Palo, Slavo, Miško, Josef, Jiří a Dominik, když jim musí dojít (pokud vystrčili svojí řiť z naší středoevropské díry), že jsme pro západ stejně "východ"Skrýt celý příspěvek

    • logik
     22:12 13.12.2018

     A copak Rusové dlouhodobě neusilují o vliv ve státech poblíž USA? Kuba, Venezuela (ta je kousek od Portorika)? Nebo i to Tvé Mexiko: Víš např, že Mexiko kupuje Ruskou vojenskou ...Zobrazit celý příspěvek

     A copak Rusové dlouhodobě neusilují o vliv ve státech poblíž USA? Kuba, Venezuela (ta je kousek od Portorika)? Nebo i to Tvé Mexiko: Víš např, že Mexiko kupuje Ruskou vojenskou techniku - a to ne nic malého, ale vrtulníky a OTčka? Teda něco podobného, jako kdyby UK kupovala Abramsy - takovou míru závislosti na západě neměla a nemá Ukrajina ani náhodou.
     A nebo že Mexiko s Ruskem spolupracují na vývoji (civilní) jaderné technologie?

     Takže to, co tak kritizuješ na jedné straně, se na druhé straně děje úplně běžně a v daleko větší míře. Jen prostě USA narozdíl od Ruska nemá pocit, že země co leží na jejím pomezí jsou vlastně jeho, a tak se z toho nedělá žádné haló, takže o tom nevíš...Skrýt celý příspěvek

    • raziel87
     22:22 13.12.2018

     ale prosim tě Logiku, co to zase žvaníš.....jistě že vím, že půlka Latinské Ameriky nakupuje u rusů, co jim asi jiného zbývá, když jim USA nic neprodají a když, tak ne v množství ...Zobrazit celý příspěvek

     ale prosim tě Logiku, co to zase žvaníš.....jistě že vím, že půlka Latinské Ameriky nakupuje u rusů, co jim asi jiného zbývá, když jim USA nic neprodají a když, tak ne v množství zaručující obranyschopnost státu.

     už v minulosti jsem ti psal, ať na mě nereaguješ, já už ty tvoje snůšky blábolů také (většinou) nečtu. Nevím o tom, že by Rusko v jakékoli ze zemí Latinské Ameriky skytě podporovalo státní převrat, který by předurčoval v případě úspěchu velmi rychlé zamíchání geopolitickými kartami a masivní přísun ruských ozbrojených složek. Ty o něčem takovém víš? Víš, že tě nemám rád, jsi zkažený bezcharakterní člověk s velmi pokřiveným a neobjektivním pohledem na poker dvou velmocí, tak na mě buď tak laskav nereaguj, stejně ty tvoje slohovky nikdo nečte.....Skrýt celý příspěvek

    • Czertik
     00:17 14.12.2018

     jenze ty si nepochopil to, ze ja tepu do volodu proto ze porusiji zakon, ne proto ze to sou volodove. nebo si snad peostrehl ze sem tepal i do sultana kdyz volodum sestrelil jejich ...Zobrazit celý příspěvek

     jenze ty si nepochopil to, ze ja tepu do volodu proto ze porusiji zakon, ne proto ze to sou volodove.
     nebo si snad peostrehl ze sem tepal i do sultana kdyz volodum sestrelil jejich sucko ?
     ale to se do tveho ideologickeho kramecku a zaslepeneho pohledu nehodi vid.
     a skutecne napis me - jake z e to akce podnikly amici aby zabranili tomu, aby si rusko otevrelo svoje zakladny v mexiku ?
     ano, venezuela je ponekud dal, nez mexiko, ale svete div se, amici zadne akce proti tomu aby si tam rusove postavili soji zakladnu ci se zblizili s chavezem nijak nepodnikaji.
     a co se tyka stvani mexikanu oproti amikum - no, rusove si to muzou zkusit, otazka je jaky to bude mit uspech.
     cop se tyka ukrtosu, tak to se amici ani snazit nemusi, to rusove svymy akcemi proti ukrosum - viz treba timhle taranem a zajatim jejich namorniku, ci anexi krymu, postaraji sami od sebe.
     a to, ze diky historii existuji pevne dane sferiu vlivu - na to si prisel jak na takovou ptakovinu ?
     dle tvojo logiky, by melo byt cesko pevnou soucasti nemecke rise (bez ohledu na nazev), slovensko maradsku , a polsko by melo byt rozdelene na 3 casti mezi cizi staty.

     a podnikat nasilne akce vuci cizimu kurniku (ukrajine) dokaze jen clovek slaby, kteri neveri ani sam sobe, jen aby zabezpecil ten svuj kurnik.
     clovek co v sebe veri, by se o cizi kurniky nestaral, jen o ten svuj a kazdou lisku co by jeho kurnik navstvila, by se postaral aby to byla jeji posledni navsteva.Skrýt celý příspěvek

    • logik
     11:57 18.12.2018

     raziel: USA také nikde nepodporovala státní převrat. Ukrajina totiž byla prozápadní již dlouho. I Janukovičova strana regionů i sám Janukovič v kampaních před Majdanem podporovali ...Zobrazit celý příspěvek

     raziel: USA také nikde nepodporovala státní převrat. Ukrajina totiž byla prozápadní již dlouho. I Janukovičova strana regionů i sám Janukovič v kampaních před Majdanem podporovali - cituji Janukoviče - "Rychlý vstup do EU". A s tím byli zvoleni do parlamentu a proto začali na Ukrajině demonstrace, když tento slib porušil.

     S násilím na Majdanu pak začal Janukovič (konkrétně 30. 11. 2013), který měl podporou a poradce z Ruska. Takže zatímco USA nedělalo nic, co by bylo proti dlouhodobému trendu vývoje na Ukrajině, Rusko za pomoci síli se snažilo si Ukrajinu přivlastnit. A když jim nevyšla celá Ukrajina, tak ukradli alespoň Krym a Ukrajinu se snaží co nejvíce destabilizovat.

     Ty totiž vycházíš z naprosto nesmyslné premisy, že Ukrajina je vlastně "kus Ruska" a žádná jiná země nemá Rusku do Ukrajiny co mluvit. To je ruské vidění světa, ale je to protiprávní a amorální. Ukrajina je suveréní země, která má právo se svébytně rozhodnout o svojí zahraniční politice.
     A už cca posledních deset let před majdanem byla poměrně silně rozhodnuta o svém dalším směřování, jak dokládají volební výsledky a volební programy stran působících v tu dobu v ukrajinské politice.

     ===

     Nicméně to, že Rusko v Latinské americe nepodporuje převrat, v tom seš vedle jako jedle. V roce 2015 zvítězila ve volbách ve Venezuele opozice. Nu a co udělal Maduro? Silou převzal moc. A kdo podporuje Madura? A čí bombardéry (schopné nést jaderné zbraně) nedávno přistály ve Venezuele, aby ho podpořili - a zároveň vyvinuly tlak na USA?

     Jinak tebou údajný masivní přísun USA složek: ten se neděl ani po anexi Krymu, kdy by pro to byl daleko větší důvod a byl by daleko ospravedlnitelnější, než předtím. Takže to je z Tvé strany čistá nepodložená fabulace...Skrýt celý příspěvek

   • rasto123
    00:07 15.12.2018

    A stačí tak málo. Aké sú podmienky plavby Ukrajinský lodí a iných v tejto časti ? Poznáte zmluvu ? Asi nie. Keby bolo právo na strane Ukrajiny, tak by boli reakcie úplne iné, ...Zobrazit celý příspěvek

    A stačí tak málo. Aké sú podmienky plavby Ukrajinský lodí a iných v tejto časti ? Poznáte zmluvu ? Asi nie. Keby bolo právo na strane Ukrajiny, tak by boli reakcie úplne iné, ale tu je to skôr prosím a prosím.Skrýt celý příspěvek

    • logik
     13:44 18.12.2018

     Právě, že podmínky smlouvy známe. Podle ní je např. samotné postavení mostu přes průliv nelegální - tedy je nelegální i jakákoli Ruská "obrana mostu". Úprava plavebního provozu v ...Zobrazit celý příspěvek

     Právě, že podmínky smlouvy známe. Podle ní je např. samotné postavení mostu přes průliv nelegální - tedy je nelegální i jakákoli Ruská "obrana mostu".

     Úprava plavebního provozu v průlivu pak musí být dohodnuta mezi Ukrajinou a Ruskem, Rusko tedy nemůže jednostranně bránit Ukrajinským lodím v tranzitu průlivem.

     Podle té samé smlouvy také vody průlivu nejsou Ruskými výsostnými vodami, jak se snaží Putin lhát.Skrýt celý příspěvek

 • theo
  18:28 12.12.2018

  Vidíme jak niektorý onanujú s medzinárodným právom, keď im to zapadá do argumentov . Z môjho pohľadu . Ak by Ukr lode po oznámení , že je piechod uzavretý jednali ako normálni ...Zobrazit celý příspěvek

  Vidíme jak niektorý onanujú s medzinárodným právom, keď im to zapadá do argumentov . Z môjho pohľadu . Ak by Ukr lode
  po oznámení , že je piechod uzavretý jednali ako normálni a
  nesnažili sa o nemožné . Nič vážneho by sa nestalo . Môžu byť
  radi , že po výstrahe neprišlo k ich rozstrieľaniu . Všetko
  prebiehalo veľmi dlho . A čo počítali , že ich rusi pustia , lebo to
  povedal kto . Je mi ľúto námorníkov , čo plnili nezmyselné rozkazy.
  Namiesto nich by pred súdom mal stáť idiot čo ich tam poslal.
  A to , že niekto niečo neuznáva , že to zrazu neplatí . Krym
  je ruský a ani sebemenšia argumentácia na tom nič nezmení .
  No rád by som videl napr. logika argumentovať ak srbská armáda
  nabehne kontrolovať kosovo , veď oni ho predsa neuznávajú .
  No a čakám na tie drísty typu , ono sa to predsa nedá porovnávať .
  Alle dá - právo platí len keď to chce USA v ostatných prípadoch sme
  len nevzdelaná banda .Skrýt celý příspěvek

  • logik
   18:43 12.12.2018

   Vzhledem k tomu, že na Ukrajinské lodi se střílelo a Ruské lodě je taranovaly už v mezinárodních vodách, když se od průlivu vzdalovaly, tak je Tvůj příspěvek s odpuštěním pěkný ...Zobrazit celý příspěvek

   Vzhledem k tomu, že na Ukrajinské lodi se střílelo a Ruské lodě je taranovaly už v mezinárodních vodách, když se od průlivu vzdalovaly, tak je Tvůj příspěvek s odpuštěním pěkný nesmysl.
   I kdyby to byly nakrásně Ruské vody, tak civilizovaný stát "narušitele" vytlačí a pak podá diplomatický protest. Bezdůvodně střílejí a zabíjejí jen barbaři.

   Jinak mezinárodním právem se oháníme, protože se s ním ohání i Putin. Rusko prostě lže jak o tom, kde se to stalo, tak i o tom, jaký status mají vody v Kerčském průlivu. Tak mu jeho lež omlacujeme o hlavu.Skrýt celý příspěvek

   • Jakub2
    20:09 12.12.2018

    Nereagujte na každého kremlobota tady, nekrmte je. Není to Váš problém, ale adminův.

    Nereagujte na každého kremlobota tady, nekrmte je. Není to Váš problém, ale adminův.

    • givicz
     08:17 13.12.2018

     Jakub2 děkuji za velice hodnotný a inspirativní příspěvek do diskuse, který ji velmi obohatil podobně jako další tvoje příspěvky na tomto webu... ještě jednou děkuji...

     Jakub2 děkuji za velice hodnotný a inspirativní příspěvek do diskuse, který ji velmi obohatil podobně jako další tvoje příspěvky na tomto webu... ještě jednou děkuji...

    • Jakub2
     14:32 14.12.2018

     Givicz: Vy se soustřeďte na to, abyste si nejprve zjistil podstatné náležitosti problému dříve, než o něm začnete pouštět moudra. V oblasti práva se topíte a velmi dobře o tom ...Zobrazit celý příspěvek

     Givicz: Vy se soustřeďte na to, abyste si nejprve zjistil podstatné náležitosti problému dříve, než o něm začnete pouštět moudra. V oblasti práva se topíte a velmi dobře o tom víte. Přesto tady dál a dál píšete slova, která jste někde vzal, aniž byste nad nimi uvažoval.Skrýt celý příspěvek

  • Czertik
   21:18 13.12.2018

   Co se tyka tveho srbskeho prikladu - no, at si to srbi zkusi...ale at se pak nedivi od toho jak jim to daji sezrat staty co uznavaji nezavislost kosova. A pokud ukroske lode byly ...Zobrazit celý příspěvek

   Co se tyka tveho srbskeho prikladu - no, at si to srbi zkusi...ale at se pak nedivi od toho jak jim to daji sezrat staty co uznavaji nezavislost kosova.

   A pokud ukroske lode byly ochiotne prijmout na palubu ruskeho lodivoda (jak tenhle clanek pise) tak ruskove skutecne nemaji ZADNOU OPORU V JAKEMKOLIV PRAVU pro to co udelaly.

   Jiste muzes argumentovat tim, ze rusove maji pravo na uzevreni prulivi protoze ho de fakto kontroluji, ale jaksi aby bylo smerodatne je protreba jedna vec.
   A to ta, aby ji oficialne uznal/uvedl mezinarodni vybor pro rizeni lodni dopravy - a ten vydal ono prohlaseni az po tom, co ukroske lode PLULY PRYC.
   A snad tady skutecne nechces konspirovat o tom, ze ukrosove ovladaji onen vybor aby ono prohlaseni co nejdyl zdrzoval. Nebo ano ?
   Navic byva dobrym zvykem, kdyz uzavru neco pro dopravu uvest i duvod. A ten rusove dlouho nedodavaly, dodaly ho az pozdeji, a to ten, ze tam uvazla lod - kterou tam ale sami dostrkaly.Skrýt celý příspěvek

 • Karel Cimala
  17:25 12.12.2018

  K článku: Polohu při napadení Izumrudu na Berdnjansk v teritoriálních vodách potvrzuje samo ruské FSB: В 20.55 пскр «Изумруд» в координатах Ш=44°51,3' СШ, Д=36°23,4' ВД в ...Zobrazit celý příspěvek

  K článku:

  Polohu při napadení Izumrudu na Berdnjansk v teritoriálních vodách potvrzuje samo ruské FSB:
  В 20.55 пскр «Изумруд» в координатах Ш=44°51,3' СШ, Д=36°23,4' ВД в территориальном море применил оружие на поражение по БАК «Бердянск».
  a originální odkaz z 26. 11. 2018:
  http://www.fsb.ru/fsb/press/me...

  Ukrajinský server InfoResist informuje o poloze 29. 11. 2018, odkaz:
  https://inforesist.org/fsb-opu...

  Audiozápis rozhovorů mezi ruským letadlem a vrtulníkem K-52 s velením o napadení na ukrajinské lodě:
  https://youtu.be/wLRPsPbcyXo...

  Audiozápis rozhovorů použitých v článku:
  https://youtu.be/nG5LX3gw4yA... Skrýt celý příspěvek

  • major
   09:17 13.12.2018

   Tá poloha je ale v medzinárodných vodách.

   Tá poloha je ale v medzinárodných vodách.

 • givicz
  17:01 12.12.2018

  tak poslanec ukrajinské Nejvyšší rady Igor Mosijčuk (sice z radikální strany ale i tak ) se zase předvedl v Ukrajinské TV ... a on se někdo potom diví když jsou z Ukrajiny slyšet ...Zobrazit celý příspěvek

  tak poslanec ukrajinské Nejvyšší rady Igor Mosijčuk (sice z radikální strany ale i tak ) se zase předvedl v Ukrajinské TV ... a on se někdo potom diví když jsou z Ukrajiny slyšet takové názory, že si Rusové ten most pořádně střeží a nepustí tam bez povolení Ukrajinské vojenské lodě...

  Zničit krymský most
  https://www.obozrevatel.com/cr...

  Krymský most postavený Ruskem bez povolení Ukrajiny musí být zničen. Koneckonců, Ruská federace ji používá jako vojenský objekt, zasahuje do volné komunikace mezi Černým a Azovským mořem.

  O tomto v ovzduší ObozTV řekl MP Igor Mosiychuk (Radikální strana). Zdůraznil, že Krymský most není jen nepřátelská dopravní infrastruktura.
  "Jedná se o bránu z Černého moře do Azovského moře. Jsem si jistý, že by měl být zničen Krymský most." Ukrajinský stát jako objekt nedal povolení ke stavbě, "dodal Mosiyčuk.
  "Jsme ve stavu války! Ukrajinští sabotéři, rebelové z Kavkazu, cizinci, Pane Bože ... tak či onak, to bude zničeno." Doufejme, že to bude přírodní katastrofa, "uzavřel poslanec.Skrýt celý příspěvek

  • logik
   17:41 12.12.2018

   Vím, že to je radikální vyjádření - ale on ten pán má bohužel pro Tebe pravdu. Podle oné platné úmluvy z roku 2003 je tento most prostě nelegální, nezávisle na statusu Krymu. Co ...Zobrazit celý příspěvek

   Vím, že to je radikální vyjádření - ale on ten pán má bohužel pro Tebe pravdu. Podle oné platné úmluvy z roku 2003 je tento most prostě nelegální, nezávisle na statusu Krymu.

   Co je špatného na tom, když někdo chce černou stavbu zbourat?Skrýt celý příspěvek

   • givicz
    08:15 13.12.2018

    V podstatě poslanec nejvyšší rady Ukrajiny veřejně v Ukrajinské TV nabádá k teroristickému útoku na most (strategický objekt Ruské federace), který využívají občané Krymu, Ruska a ...Zobrazit celý příspěvek

    V podstatě poslanec nejvyšší rady Ukrajiny veřejně v Ukrajinské TV nabádá k teroristickému útoku na most (strategický objekt Ruské federace), který využívají občané Krymu, Ruska a dokonce i Ukrajiny ....Skrýt celý příspěvek

    • Czertik
     15:15 13.12.2018

     Jenze jaksi zapominas ze bez nelegalni invaze a zabrani krymu ruskem by se zadny most ani stavet nemusel. Cili vo co ti de ?

     Jenze jaksi zapominas ze bez nelegalni invaze a zabrani krymu ruskem by se zadny most ani stavet nemusel. Cili vo co ti de ?

    • givicz
     16:07 13.12.2018

     Czertik... no vidíš já zase spíše za nelegální považuji odtržení Kosova od Srbska, bombardování Srbska bez mandátu OSN nebo např. současnou okupaci části Sýrie vojáky USA ... než ...Zobrazit celý příspěvek

     Czertik... no vidíš já zase spíše za nelegální považuji odtržení Kosova od Srbska, bombardování Srbska bez mandátu OSN nebo např. současnou okupaci části Sýrie vojáky USA ... než referendum v autonomní republice Krym a její následné připojení k Ruské federaci... takže nějaký most, který podle Ukrajinských odborníků v dané oblasti není možné postavit, který byl postaven v rekordním čase jako reakce na blokádu Krymu a který využívají i občané Ukrajiny jako zásadní problém nevidím..... spíše po zprovoznění nejenom silničního ale hlavně i železničního spojení, které má být hotovo již za nějaký měsíc daleko lepší a rychlejší zásobování poloostrova jako pozitivní věc pro místní občany...Skrýt celý příspěvek

    • Czertik
     21:07 13.12.2018

     givitz Tahletvoje odpoved ma potrzovat co ? Ze pouzivat gangsterke metody je ok ? Ze mezinarodni a narodni pravo se maji bezne porusovat a je to ok ???? KDY KONECNE POCHOPIS ZE ...Zobrazit celý příspěvek

     givitz
     Tahletvoje odpoved ma potrzovat co ? Ze pouzivat gangsterke metody je ok ? Ze mezinarodni a narodni pravo se maji bezne porusovat a je to ok ????
     KDY KONECNE POCHOPIS ZE JEDEN ZLOCIN NELEGALIZUJE JINY.
     Co se tyka srbska - jiste ze odtrzeni kosova bylo nelegalni, stejne tak jako mnichov a spousty jinych zmen hranic.
     Holt nikdy nikde zadna ustava neobsahuje klauzuli pro deleni statu ci ztratu uzemi.
     I ono rozdeleni csr na cr a sr v 93 bylo taky nelegalni, jen to ze se na tom vsichni politici dohodly, to znamenalo ze se to delo bez krveproliti.

     A pokud by se vzalo kosovo jako mustr, tak by se melo odtrhnout i katalansko od spanelska. To, ze to bylo "zarizle" je holt o zajmech a politicke sile jednotlivych statu ci zajmovych skupin.
     Tak to proste je.

     A k te okupaci caasti syrie amiky..to ti vadi, ale to ze ji tam okupuji i turci uz ti nevadi ?
     Holt pripojeni krymu k rusku i pres ono referendum je stale nelegalni. Protoze ZADNY ukrajinsky (a dokonce ani cesky, rusky ci jinde) nepovazuje refernda za PRAVNE ZAVAZNA, cili ze se musi naplnit to co si odhlasuji.
     Newmluve o tom, ze v takhle citlive oblasty by mel byt mezinarodni dozor nad nestranosti referenda prakticky vzdy nutnosti.
     A ano, jiste onen most po svem otevreni a zprovozneni zncne ulehcil a jeste ulehci zasobovani obyvatel PO okupaci krymu.
     Pred okupaci si nikdo na jakekoliv problemy se zasobovanim nestezoval.Skrýt celý příspěvek

    • logik
     21:48 13.12.2018

     givitz: To je ale Tvůj problém, když plaveš v mezinárodním právu. Pro každou z Tebou zmíněných věcí existuje právní důvod, konkrétně - pro odtržení Kosova právo na sebeurčení - ...Zobrazit celý příspěvek

     givitz: To je ale Tvůj problém, když plaveš v mezinárodním právu.
     Pro každou z Tebou zmíněných věcí existuje právní důvod, konkrétně
     - pro odtržení Kosova právo na sebeurčení
     - pro útok na Srbsko fakt, že přirozená práva jsou primárním zdrojem legislativy a že mají přednost před pozitivní legislativou (viz norimberský tribunál). Tedy akce bránící velkému poškozování lidských práv (což rozhodně vyhnání více než 50% obyvatelstva z domova je) je legální, i když není podložena pozitivním právem
     - pro pobyt vojáků USA soustavné napadání Iráku ze Sýrie, kdy Irák požádal USA o pomoc. Stát má právo zasáhnout na území druhého státu, pokud je z něho napadán.

     Zatímco prostě jak pro napadení Ukrajiny: NEZAČALO TO REFERENDEM, ALE AGRESÍ RUSKÝCH VOJÁKŮ, REFERENDUM BYLO AŽ POTÉ, tak pro stavbu mostu žádný právní důvod nenajdeš, ani kdyby ses na hlavu postavil.
     Tvoje argumentace je úplně stejně na hlavu postavená, jako když Babiš hájí krádež 50 milionů na Čapím hnízdě tím, že to Čapí hnízdo využívají i děti, tak co proti tomu máte....Skrýt celý příspěvek

    • Jakub2
     14:26 14.12.2018

     Logik: Vy tady přednášíte kurz právního minima pro univerzitu třetího věku? Nevzal jste si trochu velké sousto? Proč nenecháte givicz a podobné jedince volně plavat v jejich ...Zobrazit celý příspěvek

     Logik: Vy tady přednášíte kurz právního minima pro univerzitu třetího věku? Nevzal jste si trochu velké sousto? Proč nenecháte givicz a podobné jedince volně plavat v jejich právním nihilismu?Skrýt celý příspěvek

   • danny
    17:00 13.12.2018

    Co je špatného na tom, když někdo chce černou stavbu zbourat? Nic špatného na tom není. O odstranění nepovolené stavby rozhoduje věcně a místně příslušný stavební úřad obvykle na ...Zobrazit celý příspěvek

    Co je špatného na tom, když někdo chce černou stavbu zbourat? Nic špatného na tom není. O odstranění nepovolené stavby rozhoduje věcně a místně příslušný stavební úřad obvykle na základě podnětu, případně vlastního šetření. Podnět stavebníkovi vydává po zahájení řízení, prošetření všech skutečností v případě, že se potvrdí provedení stavby bez toho, že by stavebník obdržel příslušné povolení. Součástí řízení musí být také místní šetření a detailní dokumentace provedení stavby. Stavební úřad následně vyzve stavebníka k odstranění stavby, případně splnění dodatečných podmínek pro vydání povolení, vše na náklady stavebníka.
    V řízení je však nositelem důkazního břemene stavební úřad a důkazní břemeno je plně na něm. Musí nezpochybnitelně prokázat důvody ke správnímu řízení i k rozhodnutí.
    Dá se však předpokládat, že Ukrajina v současné době nemá místně ani věcně příslušný stavební úřad, který by se výkonem stavebního práva, územním plánováním a kontrolou, včetně místních šetření, byl schopen na území Krymu zabývat. Dále předpokládám velmi omezené možnosti vynutitelnosti plnění případných rozhodnutí.
    V případě Kerčského mostu by také stálo za zvážení, zda se nejedná spíše o neoprávněnou stavbu. V tom případě však poměry mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby řeší soud, u kterého se vlastník pozemku může domáhat náhradního plnění, případně domáhat odstranění stavby. Opět poměrně komplikovaná situace, vzhledem k tomu, že katastrální i stavební úřady, včetně dokumentace, zůstaly pravděpodobně v Kerči.
    V každém případě však platí, že případné odstraňování černých staveb se provádí řízenou demolicí a specializovanou stavební firmou (i k demolici je potřeba vydání řady povolení, včetně řešení způsobu nakládání se stavební sutí atd...). K demolici se ovšem obvykle nepoužívá armáda, polovojenské jednotky, armádní technika atd...Skrýt celý příspěvek

    • Czertik
     20:41 13.12.2018

     Dany, to ze dnesni ukrajina nema na zacatek legalniho rizeni o odstraneni onoho mostu (a je jedno jestli se jedna o nelegalni, cernou nebo neopravnenou stavbu) kvuli okupaci ...Zobrazit celý příspěvek

     Dany, to ze dnesni ukrajina nema na zacatek legalniho rizeni o odstraneni onoho mostu (a je jedno jestli se jedna o nelegalni, cernou nebo neopravnenou stavbu) kvuli okupaci krymu.
     Nezpochybnitelny fakt je ten, ze rusko tak ucinilo bez souhlasu ukrajiny - a tudiz ta stavba je v rozporu se zakonem.
     At uz mistnim ukrajinskym, smlouvou mezi ruskem - ukrajinou (smlouva o uzivani azovskeho more z 93 a 03) ci mezinarodnim (namornim) pravem.
     A ano, bezne se nelegalni stavby skutecne odstranuji obyklou cestou pred firmy, vyberove rizeni, povoleni atd, ale ono se taky bezne nestavi v rozporu s mezinarodnim pravem ze.Skrýt celý příspěvek

    • logik
     21:29 13.12.2018

     "...V řízení je však nositelem důkazního břemene stavební úřad a důkazní břemeno je plně na něm...." Jsi mimo hned ze několika důvodů 1) to, co tady všechno cituješ, to je čistě ...Zobrazit celý příspěvek

     "...V řízení je však nositelem důkazního břemene stavební úřad a důkazní břemeno je plně na něm...."
     Jsi mimo hned ze několika důvodů
     1) to, co tady všechno cituješ, to je čistě záležitost úpravy vnitrostátního práva. Je na každém státu, jak si to legislativně upraví. Není vůbec problém, aby to parlament upravil jinak: takže obzlášť, když poslanec říká, co se má udělat (neříkal jakými prostředky práva se toho má dosáhnout), kde je problém?

     2) Seš mimo, když tvrdíš, že důkazní břemeno je na stavebním úřadu. Je to přesně naopak: Ty musíš být schopen prokázat legalitu stavby a seš povinej doložit veškeré podklady dokládající legalitu stavby. Viz např.:
     http://www.sagit.cz/info/k-pro...

     Což Rusko pochopitelně nemůže, protože žádné legální povolení ke stavbě prostě nemá. Protože to, které má, tak Ukrajina neodsouhlasila - a jelikož most vede přes její teritoriální vody (a to i když by Krym byl Ruský), tak by ho Ukrajina odsouhlasit musela.
     A co více, jelikož mezinárodní smlouvy jsou silnější právní předpisy, než zákony, tedy i než Ruský stavební zákon, tak toto stavební povolení je nelegální i v Rusku.
     Pravda, tam by ho musel za nelegální prohlásit soud (což při současné úrovni tamní justice nehrozí) - ale v právním státě by soud jinou možnost než to stavební povolení zneplatnit prostě neměl, protože stavební řízení neproběhlo dle práva (nepřihlédlo k právům všech účastníků stavebního řízení, což je i Ukrajina) - a ani není šance, že by se tento problém v nějakém dodatečném stavebním řízení podařilo legálně vyřešit.

     3) A pleteš se i s neoprávněnou a nepovolenou stavbou. To nejsou disjunktní kategorie. Jelikož žádný Ukrajinský stavební úřad nevydal na most povolení, tak je to dle českého práva zcela jistě nepovolená. Pravděpodobně bude i neoprávněná, ale to na tom, že není povolená, nic nemění.

     4) Předchozí odstavec by tě měl nakopnout i k tomu, že celá Tvá argumentace je nesmyslná, protože argumentuješ českým právem, které kupodivu na Ukrajině neplatí..... Nebo to jsou pojmy známé i v Ukrajinském právním řádu a funguje to tam stejně? Dáš odkaz na patřičné paragrafy ukrajinských zákonů?Skrýt celý příspěvek

    • danny
     13:55 14.12.2018

     Czertik, Logik: chlapi, klid. Ten komentář byl lehký vtípek a popíchnutí Logikovi úvahy, že vlastně odstřelení mostu by bylo takové běžné odstranění nepovolené stavby. Není třeba ...Zobrazit celý příspěvek

     Czertik, Logik: chlapi, klid. Ten komentář byl lehký vtípek a popíchnutí Logikovi úvahy, že vlastně odstřelení mostu by bylo takové běžné odstranění nepovolené stavby. Není třeba na každou blbinku dělat žádnou právní analýzu:-)
     Jak se se stavbami a vůbec vlastnictvím v nakládá dle mezinárodního práva vůbec netuším.Skrýt celý příspěvek

 • marfolodej
  15:50 12.12.2018

  Jak čtu tady ty pletichy, tak se směju. Pro nás jsou UA a RU prostě divadelníci. Nemaj se rádi a tak do sebe šťouchaj co to de. Pak je tu pár individuí, kterí se snaží svými ...Zobrazit celý příspěvek

  Jak čtu tady ty pletichy, tak se směju. Pro nás jsou UA a RU prostě divadelníci. Nemaj se rádi a tak do sebe šťouchaj co to de. Pak je tu pár individuí, kterí se snaží svými teoriemi povzbuzovat nezávislé diváky na tu čo onu stranu. Hele, nechme to na nich, jestli mají tendenci se navzájem vyhladit, jejich problém. Ale za mě, ať nás do toho nikdo necpe. Je to mimo nás, nic sme jin neprovedli (doufám :D )
  Mě by spíš třeba zajímala teorie, co by bylo, kdyby vypukl boj, čiště hypoteticky. Ty UK dělový čluny vypadaj jako slušný hračky, určitě by pozlobily. Je jasný, že jakmile by se do toho zapojilo letectvo, tak to je definitíva, ale vzal bych to jako ferovku bez letadel. ;-)Skrýt celý příspěvek

  • danny
   17:09 12.12.2018

   Gjurza vypadá dobře, malý ponor, obratná, 2x30mm, těžký kulomet, 2xkornet, 54 tun, 28 uzlů. Dokonce by měla mít nějaký systém řízení palby. Ale je určena hlavně pro hlídkování na ...Zobrazit celý příspěvek

   Gjurza vypadá dobře, malý ponor, obratná, 2x30mm, těžký kulomet, 2xkornet, 54 tun, 28 uzlů. Dokonce by měla mít nějaký systém řízení palby. Ale je určena hlavně pro hlídkování na řekách, přehradách a přípobřežní plavbu.
   Proti nim Suzdalec s 950 tunami, 32 uzlů, vodotěsnými přepážkami, 2x57, 4x533 torpéda.
   Izumrud má 540 tun, 25-30 uzlů, AK-630M, 2x12,7mm, bezpilotní vrtulník Gorizont Air S-100.
   Mangusta - 27 tun, 50 uzlů, 1x12,7, 2xIgla, 2x30mm granátomet
   Sobol - 57 tun, 48 uzlů, 1x14,5, 2xIgla, 2x30mm granátomet.
   Takže jo, určitě by mohli pozlobit. Ale ta převaha (palebná síla, průzkumné prostředky, rychlost, uzpůsobenost pohybu na otevřeném moři) je značná.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   19:45 12.12.2018

   "Ale za mě, ať nás do toho nikdo necpe. Je to mimo nás, nic sme jin neprovedli (doufám :D )" Ano, pane Chamberlain vaše smlouva o míru je stále platná... Problém je, že ani ...Zobrazit celý příspěvek

   "Ale za mě, ať nás do toho nikdo necpe. Je to mimo nás, nic sme jin neprovedli (doufám :D )"
   Ano, pane Chamberlain vaše smlouva o míru je stále platná...
   Problém je, že ani Ukrajinci Rusům nic neudělali. To se jen Rusům zase zdála ta jejich země malá. Tak rozpoutali válku u sousedů.Skrýt celý příspěvek

 • RiMr71
  14:24 12.12.2018

  JJ... zase si ta rusácká bolševická svoloč náramně notuje s vyčuranýma skopčákama. Tyhle dva darebácké státy se vždy uměly domluvit. Tyhle dva národy co na střídačku útočí na své ...Zobrazit celý příspěvek

  JJ... zase si ta rusácká bolševická svoloč náramně notuje s vyčuranýma skopčákama. Tyhle dva darebácké státy se vždy uměly domluvit.
  Tyhle dva národy co na střídačku útočí na své sousedy a občas i samy na sebe si historicky předávají fašismus stylem "máš babu". Teď má "babu" ruská ozbrojená benzinka, ale s tím, co předvedla frau Merkel a ta německá uvědomnělá masa vítačů v posledních letech, je jen otázka času, než "babu" zase dostane Německo.
  A všichni se zase budou hrozně divit...

  A Francie a GB? Tak tam poslední muslim zhasne...Skrýt celý příspěvek

  • Luky
   18:52 12.12.2018

   Njn, na východě všechno špatně, na západě chalifáty....vlastně i na severu a ještě socialistický, za mořem Trumpeta a v Africe nadržený, zamořený nouplízáci....Ti zbejvá jen ...Zobrazit celý příspěvek

   Njn, na východě všechno špatně, na západě chalifáty....vlastně i na severu a ještě socialistický, za mořem Trumpeta a v Africe nadržený, zamořený nouplízáci....Ti zbejvá jen fašistickej Izrael nebo věřit, že Okamura je fakt hnědej a volit ho RiMre :D
   -----------
   Stejně je to otrava, bejt celej život námořník a ani si nevystřelit nebo maximálně řešit jestli naskočí pohon nebo až příště...a pak přijde šance něco taranovat nebo prostřelit. To musí být živo v kantýně na obou stranách moře, všichni se cítí potřební...je to heclý, normálně řeší co se zdražilo a teď můžou řešit výtlaky, ráže a dosahy.Skrýt celý příspěvek

   • Pavel1
    18:18 13.12.2018

    Kam se na západě hrabou na rusácký 16% chalifát s legální šaríjou a mnohoženstvím.

    Kam se na západě hrabou na rusácký 16% chalifát s legální šaríjou a mnohoženstvím.

    • Czertik
     20:31 13.12.2018

     No pozor, v nemecku uz jemnohozenstvi uz provozovano (byt nelegalne) , stejne jako saria. A co se tyka poctu muslimu v rusku, tak tomu poctu se uz zdatne blizi francie a do par let ...Zobrazit celý příspěvek

     No pozor, v nemecku uz jemnohozenstvi uz provozovano (byt nelegalne) , stejne jako saria.
     A co se tyka poctu muslimu v rusku, tak tomu poctu se uz zdatne blizi francie a do par let rusko dozene a predezene :).Skrýt celý příspěvek

 • danny
  13:34 12.12.2018

  Logik: "Státní hranice jsou subjekt MEZINÁRODNÍHO práva" jo, to je sice pravda. Ale to, co se děje na moři, se řídí námořním právem. A tam je to všechno komplikovanější. Námořní ...Zobrazit celý příspěvek

  Logik: "Státní hranice jsou subjekt MEZINÁRODNÍHO práva" jo, to je sice pravda. Ale to, co se děje na moři, se řídí námořním právem. A tam je to všechno komplikovanější. Námořní právo je starší a jedním ze základních principů je "země vládne moři". Bez ohledu na právní status výkonu moci. A toto pravidlo se uplatňuje jak vzhledem k výkonu práv, tak také povinností.

  Tím nijak nezpochybňuji, že se z ruské strany tentokrát jednalo o jednoznačnou demonstraci "práva silnějšího". O všem, co se dělo před střelbou, se dá diskutovat, situace se mění u zastavení. Pokud k němu došlo až za hranicí teritoriálních vod, je to jednoznačné šlápnutí vedle. Otázka je, jestli to zpackali, nebo to byl záměr. Prostě ukázat, čí pravidla na zadním dvorku budou platit a že jsou odhodláni o kontrolu bojovat jakýmikoli prostředky. Předpokládám, že b je správně.

  V případě Ukrajiny mi pořád chybí indicie, zda se jednalo o Porošenkovu osobní iniciativu, nebo dostal požehnání. Ale podle vlažných reakcí a nikterak zásadnímu navýšení síly NATO v Černém moři to vypadá spíš na osobní zoufalou akci, jak přitáhnout pozornost.Skrýt celý příspěvek

  • logik
   17:39 12.12.2018

   Danny, prosím, příště, než budeš vydávat nějakou svoji domněnku jako fakt, tak si ji ověř alespoň základním způsobem. Aspoň na tý blbý ...Zobrazit celý příspěvek

   Danny, prosím, příště, než budeš vydávat nějakou svoji domněnku jako fakt, tak si ji ověř alespoň základním způsobem. Aspoň na tý blbý wiki.
   https://cs.wikipedia.org/wiki/...

   Námořní právo se sestává z dvou oblastí
   1) Mořského práva, což je PODOBLAST MEZINÁRODNÍHO PRÁVA
   2) Částmi legislativ jednotlivých států, aplikovatelné za podmínek daných mořským právem

   Nic takového jako nějaké námořní právo existující nezávisle vedle mezinárodního práva neexistuje a ani neexistovalo - mořské právo bylo vždy odvozeno od dohody zemí (proto také každá loď co svět světem stojí pluje pod vlajkou nějakého státu) a tedy součástí mezinárodního práva.

   Takže
   A) žádný základní princip "země vládne moři" v námořním ani jiném právu neexistuje. To je čistě Tvůj výmysl. V námořním právu platí úplně stejné principy, jako v jiných oblastech mezinárodního práva. Např. zásada lex specialis derogat legi generalis.

   B) Teritoriální vody jsou dané úmluvou OSN o mořském právu (např. http://www.herber.webz.cz/www_... což je klasická mezinárodní smlouva.
   Smlouva o Azovském moři je lex specialis k výše zmíněné úmluvě a proto v tomto konkrétním případě platí to, co je ve smlouvě, a ne obecná zásada o 12 námořních mílích z úmluvy.

   Nic komplikovanějšího tam prostě není.

   PS: Koukám, jak tady stačí napsat libovolnou blbinu a pokud to nahrává Rusku, tak člověk dostane plus... :-)Skrýt celý příspěvek

   • Jakub2
    20:13 12.12.2018

    Neházejte perly sviním, nechte to na adminovi.

    Neházejte perly sviním, nechte to na adminovi.

   • danny
    22:25 12.12.2018

    Logik: tak než budeš argumentovat značně odflaknutym heslem na Wikipedii, doporučuji přečíst si aspoň skripta pro vůdce malého plavidla. Nebo na te Wiki kliknout na související ...Zobrazit celý příspěvek

    Logik: tak než budeš argumentovat značně odflaknutym heslem na Wikipedii, doporučuji přečíst si aspoň skripta pro vůdce malého plavidla. Nebo na te Wiki kliknout na související odkazy. Tam např.zjistis, že morske právo je vzniklo z práva přirozeného a že je zvláštním odvětvím práva mezinárodního. Takže tebou vybrané kolizní pravidlo neplatí univerzálně. Pokud by tomu bylo, jak tvrdíš, postrádaly by smysl jak kodifikace zvykových práv z r. 1958, tak UNCLOS. A když si dáš práci a proctes si některé judikáty ITLOSu, tak možná pochopis, že to taková prdel není. Nebo jím můžeš poslat svoje CV a návrh, že jim v tom uděláš pořádek.Skrýt celý příspěvek

    • logik
     20:58 13.12.2018

     Danny, sorry, ale seš mimo. UNCLOS je naprosto standardní mezinárodní smlouva. A jestli tvojí "kodifikací zvykových práv" myslíš "Úmluvu o volném moři", tak opět nejde o nic ...Zobrazit celý příspěvek

     Danny, sorry, ale seš mimo. UNCLOS je naprosto standardní mezinárodní smlouva. A jestli tvojí "kodifikací zvykových práv" myslíš "Úmluvu o volném moři", tak opět nejde o nic jiného, než o mezinárodní smlouvu. Takže prosímtě jak z toho, že mořské právo je kodifikované mezinárodními smlouvami plyne to, že jde o nějakou výjimečnou oblast práva? Naopak si krásně dokázal, že je to oblast práva jako každá jiná.

     Už s odpuštěním úplný nesmysl je to, že by UNCLOS byl nějak v kolizi s pravidlem lex specialis. Na to jsi prosím přišel jak?

     A kde si přišel na takovou blbinu, jako že pravidlo lex specialis neplatí univerzálně? A z čeho by to jako mělo plynout? Z Tvého tvrzení, že "mořské právo vzniklo z práva přirozeného" a je "zvláštním odvětvím"? To je asi tak smysluplná implikace, jako "kočka takže marmeláda".
     Dáš mi prosím nějaký konkrétní případ, kdy toto pravidlo neplatí, abys své tvrzení doložil?

     Stejnětak nechápu, co si jako chtěl vyjádřit za argument tím, že mořské právo vzniklo z práva přirozeného. To jaksi, alespoň dle interpretace některých, podle mne rozumných, právnických škol, vzniklo každé právo (koneckonců od toho je to právo a ne bezpráví....). A?

     ========

     Ale ať se bavíme konkrétně - říkáš, že si mám přečíst některý judikát ITLOSu. Beru Tě za slovo. Který konkrétní judikát máš na mysli, a jak z něj vyplývá něco z toho, co tvrdíš?
     Tedy např., že úmluva o Azovském moři je neplatná (alespoň toho, co se týká statusu moří v Kerčském průlivu), nebo to, že lex specialis nelze aplikovat na mořské právo, nebo že se mořské právo nevykládá standardním způsobem obvyklým pro mezinárodního právo, nebo vlastně cokoli z toho, co tvrdíš, cokoli, co by nějak potvrdilo Tvé tvrzení, že věc není tak jednoduchá.
     Určitě máš judikáty ITLOSu v malíčku - když píšeš tak sebejistě - takže to pro Tebe bude hračka nějaký takový judikát, který by ukazoval tu údajnou "výjimečnost" mořského práva, dohledat. Ono jich zas tolik není, takže klidně zvládneš projít všechny, abys pochopil svůj omyl....
     Díky za odpověď.Skrýt celý příspěvek

 • bandurka
  11:00 12.12.2018

  Poučenie z histórie ako sa vynucuje právo voľného prechodu v teritoriálnych vodách https://www.postoj.sk/38418/ci...

  Poučenie z histórie ako sa vynucuje právo voľného prechodu v teritoriálnych vodách https://www.postoj.sk/38418/ci...

  • danny
   13:35 12.12.2018

   Ten článek je super. Četl jsem ho o víkendu. Hodně poučné.

   Ten článek je super. Četl jsem ho o víkendu. Hodně poučné.

 • givicz
  08:38 12.12.2018

  Je to přesně jak píšete jakmile slyším Echo Moskva nebo toho jméno toho autora tak jsem na pozoru (jak to, že ten zlý Putin dovolí takové media v Rusku :)) ... nicméně i v tomto ...Zobrazit celý příspěvek

  Je to přesně jak píšete jakmile slyším Echo Moskva nebo toho jméno toho autora tak jsem na pozoru (jak to, že ten zlý Putin dovolí takové media v Rusku :)) ... nicméně i v tomto článku je zmíněno cituji:

  06:08 – ukrajinské lodě a remorkér překračují 12 mil dlouhou zónu kolem Krymu (deklarováno Ruskem jako státní hranice, není ale uznána ani Ukrajinou ani světovou veřejností).

  takže i v tomto článku je zmíněno, že ozbrojené Ukrajinské lodě překročili bez povolení Ruskou státní hranici ... to, že tuto hranici Ukrajinci neuznávají je jejich problém ....

  Ruská FSB pod kterou patří i pohraniční stráž měl před pár dny velkou tiskovku k incidentu v Kerčském zálivu prezentovali to tam dopodrobna včetně detailní map a trasovaní lodí ...
  FSB holds briefing on Kerch Strait crisis
  https://www.youtube.com/watch?...

  Jinak Ukrajinské Novosti píší :
  Informace o události v Kerčském průlivu za tajné
  https://ukranews.com/news/6011...

  "Velitelství námořních sil ozbrojených sil Ukrajiny odmítlo zveřejnit podstatu příkazu převést ukrajinské vojenské lodě do údolí Keric 25. listopadu, což vedlo k zadržení ukrajinských lodí a jejich posádky Ruskem"
  "V souladu s článkem 1.1.3 Vyúčtovacího řádu, který představuje státní tajemství schválený Bezpečnostní službou Ukrajiny ze dne 12. srpna 2005 č. 440, se požadované informace týkají informací, které obsahují státní tajemství v oblasti obrany země," uvádí oficiální dokument podepsal velitel námořního admirála Igor Voronchenko."Skrýt celý příspěvek

  • logik
   08:47 12.12.2018

   1) Státní hranice jsou subjekt MEZINÁRODNÍHO práva. Pokud tedy o nějaké hranici tvrdí Rusko, že je někde, ale jak mezinárodní smlouvy, tak stanovisko států je, že vede jinudy, tak ...Zobrazit celý příspěvek

   1) Státní hranice jsou subjekt MEZINÁRODNÍHO práva. Pokud tedy o nějaké hranici tvrdí Rusko, že je někde, ale jak mezinárodní smlouvy, tak stanovisko států je, že vede jinudy, tak má Rusko smůlu. Obzvlášť, pokud doteď ty hranice vedly jinudy.

   Je to tedy přesně naopak, než píšeš - to, že Rusko najednou tvrdí, že hranice vede jinudy, než byla a je mezinárodně uznávaná hranice, to je prostě z Ruské strany snaha ukrást mezinárodní vody. Je to totéž, jako by si Tvůj soused zabral kus chodníku a začal
   střílet po ostatních, co by tamtudy chtěli chodit.

   2) Násilné zadržení Ukrajinských lodích pak proběhla mimo ta území, které si Rusko snaží ukrást. Ač se Rusko snažilo krýt a lhát, že to bylo do 12mil od pobřeží. Potvrzují to data vydaná samotnou Ruskou FSB.Skrýt celý příspěvek

   • givicz
    09:03 12.12.2018

    logik .. sice to v tvém případě je to plýtvání energií ale pro jednou udělám výjimku :) ozbrojené Ukrajinské lodě narušily Ruskou státní hranici (potvrzuje to i tento tendenční ...Zobrazit celý příspěvek

    logik .. sice to v tvém případě je to plýtvání energií ale pro jednou udělám výjimku :) ozbrojené Ukrajinské lodě narušily Ruskou státní hranici (potvrzuje to i tento tendenční článek) , kdy byly zadrženy když prchaly pryč .... to, že někdo neuznává referendum na Krymu a znovupřipojení autonomní republiky Krym k Ruské federaci je jenom tvůj problém, Ukrajiny a Západu, který ohýbá zákony jak se mu to zrovna hodí :) (viz. Kosovo, americké jednotky v Sýrii, intervence v Lybii, invaze do Iráku atd. atd. atd... )Skrýt celý příspěvek

    • dusan
     09:17 12.12.2018

     I keby to všetko bola pravda ... nič z toho neoprávňuje Rusko strieľať na ukrajinské plavidlá ...... resp. sa ich snažiť zničiť po tom čo sa snažia uniknúť ... Podľa "ruského ...Zobrazit celý příspěvek

     I keby to všetko bola pravda ... nič z toho neoprávňuje Rusko strieľať na ukrajinské plavidlá ...... resp. sa ich snažiť zničiť po tom čo sa snažia uniknúť ...

     Podľa "ruského vzoru" by sme mali prenasledovať a zničiť každé ruské lietadlo čo i len na sekundu naruší vzdušný priestor NATO ..... čo sa deje ...Skrýt celý příspěvek

    • givicz
     09:27 12.12.2018

     dusan nevím proč u tvého příspěvku není edit tak to napíši zde... když údajně ruský bombardér narušil státní hranici NATO :) tak byl sestřelen stíhačkou NATO (Tureckou), která ...Zobrazit celý příspěvek

     dusan nevím proč u tvého příspěvku není edit tak to napíši zde... když údajně ruský bombardér narušil státní hranici NATO :) tak byl sestřelen stíhačkou NATO (Tureckou), která možná při tomto manévru narušila hranici Sýrie... takže v tom zadržení Ukrajiských narušitelů státní hranice nevidím žádný problém .. notabene, když žádná loď nebyla potopena, nebo že nikdo nezemřel ... navíc prakticky vždy, když se píše o narušování vzdušného prostoru ruskými letadly tak nakonec vždy vyjde najevo, že se pouze Ruské letadla v mezinárodním vzdušném prostoru příblížily k nějaké hranici kterou ale nepřekročilySkrýt celý příspěvek

    • logik
     09:49 12.12.2018

     S odpuštěním, na to se dá už řict jen: kafemlejnek, kafemlejnek, kafemlejnek.... Tak nezbejvá, než kafemlejnkovat proti: Ruská hranice NENÍ tam, kde si Rusko řekne. Ruská hranice ...Zobrazit celý příspěvek

     S odpuštěním, na to se dá už řict jen: kafemlejnek, kafemlejnek, kafemlejnek....

     Tak nezbejvá, než kafemlejnkovat proti:

     Ruská hranice NENÍ tam, kde si Rusko řekne. Ruská hranice je tam, kde to odpovídá mezinárodnímu právu. A podle tohoto práva, konkrétně smlouvy z roku 2003, v Kerčském průlivu prostě žádná státní hranice prostě nikdy nebyla a není. A pokud Rusko tvrdí, že tam najednou je, a střílí po ostatních, tak je lupič, který silou krade něco, co mu nepatří.

     "to, že někdo neuznává referendum na Krymu a znovupřipojení autonomní republiky Krym k Ruské federaci je jenom tvůj problém"
     1) Referendum není nástroj, kterým by se dle mezinárodního práva COKOLI měnilo. Smolík. Rusko může udělat třeba stovku referend, na územní suverenitu Ukrajiny to nemá žádný vliv.
     Stejně jako kdyby si v Brně udělali referendum o tom, že jsou samostatný stát, tak to na tom, do jakého státu brno patří, také žádný vliv nemá.

     A kdyby ho vyhlásila např. Rakouskou armádou obsazená radnice, tak se ani o demokratickém referendu nedá mluvit, i kdyby nakrásně to referendum něco měnit mohlo. Ale to je vedlejší, protože prostě nemůže....

     2) Ne, je to problém Tvůj a problém Ruska, protože jeho agresi neuznává drtivá většina států. A mezinárodní právo stojí na tom, co jednotlivé země uznají a neuznají. Doba, kdy věci byly tak, jak chtělo Rusko, už je naštěstí za námi.

     3) Smlouva o Azovském moři a Kerčském průlivu platí NEZÁVISLE NA TOM, KOHO JE KRYM. Ani jedna ze stran ji nevypověděla (Rusko nechce v Azovském moři cizí vojenské lodě). Takže Tvoje argumentace je mimo, i kdyby byl Krym nakrásně Ruský.Skrýt celý příspěvek

    • Jakub2
     12:40 12.12.2018

     Neplýtvejte energií, je to marné. Soustřeďte se na to, abyste sem nepsal voloviny. Právo zadržet narušitele výsostných vod končí ve chvíli, kdy takový narušitel opustí výsostné ...Zobrazit celý příspěvek

     Neplýtvejte energií, je to marné. Soustřeďte se na to, abyste sem nepsal voloviny.

     Právo zadržet narušitele výsostných vod končí ve chvíli, kdy takový narušitel opustí výsostné vody. Zásah v mezinárodních vodách není povolen mezinárodními úmluvami.

     Držíte dnes na AN kremelskou vartu sám nebo budete vystřídán?Skrýt celý příspěvek

    • Czertik
     00:03 13.12.2018

     givitz lol. Pokud nevidis rozdil mezi tim, kdyz turci sestreli rusky bombarder co narusi jejich MEZINARODNE uznavanou hranici (i samotnym tureckem) a tim, kdyz ti rusove napadnou ...Zobrazit celý příspěvek

     givitz
     lol. Pokud nevidis rozdil mezi tim, kdyz turci sestreli rusky bombarder co narusi jejich MEZINARODNE uznavanou hranici (i samotnym tureckem) a tim, kdyz ti rusove napadnou jine lode kdyz vjedou na uzemi jehoz vlastnictvi uznaji jen oni sami...
     Tak ti skutecne neni pomoci.

     A ano, ten sestrel byla prasarna. Ale skutecne nehodla resit co byla VETSI prasarna, jestli to co udelali tehdy turci nebo nedavno rusove.Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      00:40 17.01.2019

      to si nejsem jistý, že turecký sestřel ruského letounu na turecko-syrské hranici byla prasárna: Rusové překračovali tureckou hranici opakovaně. Navíc to dělali běhen útoků na ...Zobrazit celý příspěvek

      to si nejsem jistý, že turecký sestřel ruského letounu na turecko-syrské hranici byla prasárna:
      Rusové překračovali tureckou hranici opakovaně. Navíc to dělali běhen útoků na proturecké povstalce v Sýrii.

      Představte si analogickou situaci, jak letouny NATO útočí na proruské povstalce v Donbasu, a používají k tomu ruský vzdušný prostor.Skrýt celý příspěvek

  • skelet
   11:37 12.12.2018

   "takže i v tomto článku je zmíněno, že ozbrojené Ukrajinské lodě překročili bez povolení Ruskou státní hranici ... to, že tuto hranici Ukrajinci neuznávají je jejich problém .... ...Zobrazit celý příspěvek

   "takže i v tomto článku je zmíněno, že ozbrojené Ukrajinské lodě překročili bez povolení Ruskou státní hranici ... to, že tuto hranici Ukrajinci neuznávají je jejich problém .... "

   Nikoliv. To není problém Ukrajiny, ale problém Ruska.
   Ukrajina maximálně může riskovat střet, ale na poli mezinárodního práva se může jednat o ruskou agresi, a to včetně pirátství a únosu ukrajinských občanů.Skrýt celý příspěvek

  • Jakub2
   12:35 12.12.2018

   "Je to přesně jak píšete jakmile" vidím Váš příspěvek, tak mám chuť se začít smát. Pořád sem píšete názory (vlastní nebo převzaté) u téměř všech článků, co se tady na AN objeví. Ty ...Zobrazit celý příspěvek

   "Je to přesně jak píšete jakmile" vidím Váš příspěvek, tak mám chuť se začít smát. Pořád sem píšete názory (vlastní nebo převzaté) u téměř všech článků, co se tady na AN objeví. Ty "Vaše názory" se pozoruhodně shodují s tím, o čem píší ruskojazyčné servery. To není inherentní vada Vašich názorů, tou je až totální ignorance mezinárodních právních norem, ekonomických souvislostí a napadání lidí s jinými názory. Zkráceně řečeno - máte na vše názor a preferujete jednoduchá řešení složitých problémů.

   Nevím, čím se ve Vašem reálném životě živíte, ale vřele Vám nedoporučuji, abyste se věnoval právu nebo ekonomii. Už teď je v těchto oborech příliš jedinců nafoukaných na vlastní hloupé názory.Skrýt celý příspěvek

   • Czertik
    20:28 13.12.2018

    No ono se tomu co dela dnes rusko se nejde ani divit. Vzdyt sssr prakticky od sveho zalozeni na nejake mezinarodni dohody kaslal a jen vyuzival ty casti co se mu hodily a ignoroval ...Zobrazit celý příspěvek

    No ono se tomu co dela dnes rusko se nejde ani divit. Vzdyt sssr prakticky od sveho zalozeni na nejake mezinarodni dohody kaslal a jen vyuzival ty casti co se mu hodily a ignoroval ty co ne.
    A dnesni rusko je jeho idelogickym pokracovatelem.Skrýt celý příspěvek

  • Czertik
   00:08 13.12.2018

   A co je spatneho na tom, ze ukrosove prohlasily rozkaz o presunu onech lodi do mariopolu za tajny ? Schvalne zkus pozadat rusko o tom, aby zverejnilo rozkazy o prsunu jedotek ...Zobrazit celý příspěvek

   A co je spatneho na tom, ze ukrosove prohlasily rozkaz o presunu onech lodi do mariopolu za tajny ?
   Schvalne zkus pozadat rusko o tom, aby zverejnilo rozkazy o prsunu jedotek smerem k ukrajinkym hranicim, co se deji v posledni dobe a uvidime co ti odpovi :).
   A prosim odpoved nejpozdeji do mesice.Skrýt celý příspěvek

  • Dzin
   09:54 13.12.2018

   givicz Pokud by se počítal okupovaný Krym, což ale podle mezinárodního práva nejde, tak maximálně vpluli do ruských teritoriálních vod. Ale to je na základě mezinárodního mořského ...Zobrazit celý příspěvek

   givicz
   Pokud by se počítal okupovaný Krym, což ale podle mezinárodního práva nejde, tak maximálně vpluli do ruských teritoriálních vod. Ale to je na základě mezinárodního mořského práva dovoleno (a dokonce má Rusko přímo povinost to umožnit), při dodržení určitých podmínek, které se zdá, že Ukrajina dodržela. Proto se Rusko tak mermomocí snaží dokázat špionážní (příslušník ukrajinské tajné služby na palubě) nebo propagandistickou (ukrajinská provokace) stránku věci, aby získali alespoň nějakou legální oporu.Skrýt celý příspěvek

 • GAVL
  07:38 12.12.2018

  "hranice nebyla uznána světovou veřejností" Takovéhle výroky jsou čistý projev totality. Kdo je ta světová veřejnost ? Nevšiml jsem si , že by bylo v této věci provedeno nějaké ...Zobrazit celý příspěvek

  "hranice nebyla uznána světovou veřejností"

  Takovéhle výroky jsou čistý projev totality. Kdo je ta světová veřejnost ? Nevšiml jsem si , že by bylo v této věci provedeno nějaké světové všelidové hlasování.Skrýt celý příspěvek

  • logik
   08:48 12.12.2018

   Zjisti si něco o mezinárodním právu a podstatě, na které funguje....

   Zjisti si něco o mezinárodním právu a podstatě, na které funguje....

   • stepan
    09:39 12.12.2018

    Tim myslis pravo silnejsiho? Tj. kdo ma vic raket a zelenych papirku?

    Tim myslis pravo silnejsiho? Tj. kdo ma vic raket a zelenych papirku?

    • stepan
     09:46 12.12.2018

     Mezinarodni pravo je pojem, ktery je kazdou velmoci vykladan jinym zpusobem. Zvlast jedna nejmenovana velmoc na druhe strane Atlantiku ma velmi dobre zkusenosti s ohybanim tohoto ...Zobrazit celý příspěvek

     Mezinarodni pravo je pojem, ktery je kazdou velmoci vykladan jinym zpusobem. Zvlast jedna nejmenovana velmoc na druhe strane Atlantiku ma velmi dobre zkusenosti s ohybanim tohoto pojmu podle vlastnich zajmu..Skrýt celý příspěvek

 • omacka
  06:53 12.12.2018

  Článek vcelku dobrý, ale hlavním zdrojem informací mimo radiodposlechů je oficiální zpráva FSB, z které je selektivně něco citováno přesně, něco zavádějícím způsobem a nehodící se ...Zobrazit celý příspěvek

  Článek vcelku dobrý, ale hlavním zdrojem informací mimo radiodposlechů je oficiální zpráva FSB, z které je selektivně něco citováno přesně, něco zavádějícím způsobem a nehodící se věci do ukrajinského pohledu na věc vůbec. Odposlechy radikorespondemce z UA zdrojů jsou zde, nejzajímavější věcí jsou podle mého názoru, souřadnice 44.510N 37.234E uváděné velitelem Berďjansku při volání MAYDAY, jsou skoro stejné jak tu uváděné, skoro, ale ten rozdíl je dost podstatný. Buď mu někdo podvrhává GPS signál, že mu to ukazuje 40km jižně od Anapy a není si toho vědom a myslí si, že plují přes dvě hodiny s jasným kurzem do Gruzie nebo nechápu ty souřadnice, co uvádí.
  https://m.soundcloud.com/user6... Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 2