REPORTÁŽ: Bezpečnost budoucnosti – budoucnost bezpečí

Foto: Česká republika čelí vážným bezpečnostním problémům. / Michal Marek, Armádní noviny
Česká republika čelí vážným bezpečnostním problémům. / Michal Marek, Armádní noviny

Dne 17. února 2015 proběhla v Poslanecké sněmovně jednodenní konference na výše jmenované téma. Není možné, ani účelné převyprávět přednesené příspěvky, ale mohu, alespoň subjektivně vybrat některá témata a myšlenky.

Společnost neví, co chce

Martina Kocianová, která konferenci moderovala, uvedla, že před dvěma lety zde seděla podobná skupina lidí a hovořila o zdánlivě nadnesených rizicích, ale mezitím se spíš ukázalo, že to, co vypadalo jako podněcování paniky, bylo krotkou verzí dnešní ukrajinské a blízkovýchodní situace.

Petr Gazdík řekl, že u nich na Valašsku starosta kdejaké malé obce má vizi na dalších deset let či ještě delší dobu dopředu, ale že v současné vysoké politice to je spíš výjimečné. Miroslav Bárta později dodal, že „Společnost neví, co chce, proto neví, co nechce, tedy netuší jak, proč a před čím by se měla bránit".

Petr Pavel na úvod uvedl příměr o lodi, pod jejíž čarou ponoru se rýsují první díry, ale na palubě je dosud veselo. Schází politický kontrakt mezi armádou a společností a je nutné se bez větších ohledů na politickou korektnost bavit o tom, jak se věci skutečně mají.

Dynamika komplexních společností

Úvodní přednášku o dynamice komplexních společností pronesl egyptolog Miroslav Bárta. Kromě témat, která jsou zpracována v kolektivních knihách „Kolaps a regenerace" (zatím se prodalo neuvěřitelných 25 tisíc výtisků) a „Civilizace a dějiny", mne zaujala úvaha, proč je tak obtížné odhadnout dobu nějakého převratu, jakým např. bylo arabské jaro.

Umíme totiž vypozorovat rostoucí napětí. To se pohybuje v nějaké sinusoidě, roste a klesá. Je to víceméně zákonitý proces, ale spouštěčem tohoto napětí bývá nějaká náhodná událost, která je nepředvídatelná – může to být třeba rostoucí cena cibule, počasí nebo policejní násilí.

Tento spouštěč však není příčina. Bárta dál řekl, že čím je systém složitější, tím rychleji kolabuje a že angličtina v tomto světě již není cizí jazyk, ale nástroj, jak se domluvit. O boji s korupcí říkal, že se nedaří, protože bojujeme s funkcí systému, místo toho, abychom změnili samotný systém.

V brilantní přednášce Martina Kováře se jednalo o to, jak lidé prožívají bezpečí. Na několika příkladech ukázal, jak se historicky obelháváme.

Pro španělského obchodníka v roce 1587 byla budoucnost skvělá. Vypadalo to, že Francie se zničí sama, holandští povstalci budou brzy poraženi, španělská flotila Armada konečně udolá hůře vyzbrojenou Anglii. Jenže Francie se vzpamatovala, flotilu zničilo bouřlivé počasí, Holanďané zvítězili a samotné Španělsko se ocitlo na pokraji státního bankrotu a čekal je pád do nevýznamnosti.

Mírnější verzi zažily USA v 90. letech minulého století, kdy se jevily jako jediná světová velmoc, která to teď světu ekonomicky a politicky ukáže. Změnilo to 11. září a z evropské současné perspektivy možná útok na Charlie Hebdo.

Může se stát, že další roky budeme prožívat islámský radikalismus stejně jako kdysi útoky Irské armády nebo baskických organizací. V diskuzi zaznělo, že dnešní evropská armáda je samý papír a žádný „Churchill" a že je zapotřebí přímo ukazovat na věci, které nám škodí.

M. Kovář upozornil na knihu Christophera Clarka „Náměsíčníci" pojednávající o době před rokem 1914. Dává ji číst svým studentům, kteří se jej pak ptají, jestli je vůbec rozdíl mezi námi a lidmi, kteří v roce 1914 žádné riziko nespatřovali.

Radek Mařík na příkladu matematického modelu Handy ukázal, že je docela dobře možné modelovat další vývoj společnosti, ale predikce bodů zlomu je nemožná. Model velmi zhruba řečeno pracuje s přírodními zdroji, jejich kumulací a rozdělováním. Podle toho společnost směřuje buď k nějaké klouzavé rovnováze, nebo do systému kmitů či jednoho velkého kolapsu.

Poprvé v životě jsem viděl relativně důvěryhodný matematický model chování společnosti. Ukazuje se např., že oddálená rozhodnutí nás směrují do kmitavého nebo kolapsového režimu.

V okamžiku, kdy společnost má zdroje (peníze), tak krizi nevěří, protože by musela hodně investovat do změny a tím by se jí zkrátily zisky. V okamžiku, kdy se krize blíží, už nemá sílu něco podstatného změnit. Zažíváme to na příkladu Ukrajiny.

Pánové Petr Pavel a Michal Žantovský pak diskutovali o zpoždění, které je dáno kumulací zdrojů, o pojmu společenská zodpovědnost i o tom, že konvenční symetrické konflikty jsou v této době méně pravděpodobné. Z diskuzí o přestávce mně nejvíc zaujaly úvahy o tom, co plánuje Vladimir Putin.

Na jednu stranu se objevuje názor, že je mu stále obtížnější rozumět a tím se i dohodnout. Na druhou stranu lidé, kteří sledují ruská média v ruštině, oponují, že Rusové jsou naprosto čitelní, že řeknou, co udělají, pak to udělají a svět na ně překvapeně kouká. Vypadá to tak, že lidé západu panu Putinovi rozumí čím dál méně, ale jeho vlastní lidé čím dál víc.

Armádní blok

Vystoupili v něm pánové Jiří Baloun, Karel Řehka, Otakar Foltýn a František Šulc. Hlavním motivem celého bloku byly nekonvenční způsoby vedení války a zejména koncept tzv. „hybridních válek", tedy konfliktů, kterých se účastní vládní vojáci, soukromé bezpečnostní agentury, různé milice a další složky.

Konflikt má několik stádií, kdy dochází k destabilizaci měny, podkopání důvěry lidí ve stát a vytvoření neprůhledného prostředí, kdy si už nejste jisti ničím. Nevšimnete si proto, že jste v prvních stádiích vedení konfliktu. Ale např. baltské státy si již vyhodnotily, že se proti nim vede stejný typ konfliktu jako proti Ukrajině před rokem.

V angličtině se pro hybridní války častěji používá sousloví „hybrid warfare", kde slovo warfare znamená „válčení" i ve smyslu vojenské strategie. K. Řehka tak hovořil o tom, že už jsme ve válce, ale nevšimli jsme si toho.

Média pochopitelně takto chytlavou větu použijí jako nadpis, ale její smysl je jiný. Klasické dělení na útočníka a obránce už přestává platit, ale místo toho se stále víc zejména na Síti objevuje vztah predátor-kořist.

Antivirový program si nezačnete shánět ve chvíli, kdy máte dojem, že vás někdo napadne, protože v podstatě souvislé „útočení" se stalo součástí mocenské hry.

Média se v této hře stávají nikoliv pozorovateli, ale přímo účastníky dění. Hranice mezi mírem a válkou se smazávají. Část konfliktů má neletální průběh, ale vede k oslabení země nebo nějakého jejího sektoru, jako je např. energetika či bankovnictví.

Ve skutečně krvavých válkách se však zvyšuje počet obětí ze stran civilního obyvatelstva (90 % obětí), což ukazuje, kam je namířena skutečná agrese a kdo je cílem. Rizika pro ČR zatím nejsou velká. Jedná se spíš o neurčité hrozby a možná cvičné cíle.

Nejsme ve válce, ale válčení okolního světa se nás dotýká stále citelněji. Koncepci nových hybridních válek světu představil ruský generál, veterán čečenské války Valerij Gerasimov. Z několika stran jeho textu se o světě kolem nás dozvíte víc než z mnoha politologických studií.

Intenzita konfliktů není o moc větší než v minulosti, ale společnost se víc bojí, takže rizika vnímáme mnohem víc. Bojíme se, ale nejednáme. Nerozptylujeme strachy nějakými konkrétními kroky, ale zapomínáním a vytlačováním. Často se setkáváme s tím, že čím méně jsou lidé ochotni udělat něco pro bezpečnost, tím víc kritizují ty ostatní.

Stát má primární a sekundární funkce. Ty primární se vždy týkaly vnitřní a vnější bezpečnosti, ty sekundární zejména sociální politiky. Čím víc peněz se rozděluje na sociální služby, tím méně zbývá na primární funkci, tedy na armádu a bezpečnost (i když obě složky mají velké vnitřní rezervy).

Dochází tak ke klasické situaci wellfare/warfare situaci, která se někdy popisuje jako dilema máslo/zbraně. Navíc když je málo peněz, tak v rámci samotné armády či policie dochází mezi jednotlivými složkami k „bratrovražednému" boji o prostředky.

Poloviční vítězství západní ideologie

Západ nad ostatním světem zvítězil v tom, že se všude rozšířila tržní ekonomika a prohrál globálním úpadkem demokracie. Růstový model, jak ukazuje Petr Robejšek, se vyčerpal.

Nízké úroky ukazují, že lidé si vypůjčují na spotřebu, ale ne na výstavbu nových podniků a továren. Státy simulují neexistující růst tím, že se zadlužují. Míra dluhů dosahuje takové výše, že začínají být nesplatitelné, ale dají se „umazat" vysokou inflací nebo měnovou reformou.

V roce 2009 na západě proběhl mocenský puč, při kterém banky využily stát a finančně jej ovládly. Krize je vlastně samovolná destrukce.

P. Robejšek navrhuje, že je zapotřebí:
1. zpomalit
2. slevit z nároků na řiditelnost společnosti, protože velké celky řídí nás a ne my je
3. na druhou stranu potřebujeme víc řídit to, co se dá změnit
4. je nutné posilovat malé struktury a vrátit se k lokálnímu měřítku.

Z obsáhlého, čísly a grafy podloženého příspěvku Dany Drábové vybírám jednu klíčovou větu" Éra levné energie skončila". Zdroje ve své levné variantě docházejí.

Matyáš Zrno hovořil o průběhu bojů v Sarajevu a slíbil, že příspěvek sepíše. Díky němu jsme pochopili, jak může probíhat evropský konflikt a jakou roli v něm hrají dobrovolníci, milice, černý trh, organizovaný zločin a vlastenectví.

Myslivci, Svazarm a spartakiáda

Ve svém příspěvku jsem navrhl, aby pod nějakým novým jménem byly obnoveny některé dřívější organizace a pro ty staré hledány nové funkce:

Myslivců je víc než aktivních policistů a vojáků dohromady. Vyskytují se v lesích a obcích, zatímco policie hlavně ve městech. Myslivci jsou na určité úrovni, mají nějakou kázeň, uniformu a zbraň.

V okamžiku kdy např. krajinou potáhnou tlupy utečenců, které snadno projdou děravou hranicí zhrouceného Řecka a v Maďarsku jim dají najíst, jen aby je dostali dál na západ, tak mohou představovat jediný mocenský stabilizační činitel.

Myslivci jsou něco jako pohraničníci a všímají si poměrů v lese i na vesnici. Je třeba s nimi počítat v systému decentralizované civilní obrany.

Spartakiáda: je asi neobnovitelná, už kvůli odporu rodičů a žáků, ale stejně potřebujeme nějaký systém, jak fyzicky koordinovat nedisciplinované zlenivělé individualisty.

Svazarm: měl by mít nejméně dvě funkce. Ta první je vědět a být informován o sdruženích jako jsou potápěči, motorkáři, kynologové, lesní militanti a paintballisti. Mnoho z těchto lidí má armádu rádo, uvítali by cvičení nebo seznámení s vojenskou technikou. Jsou to adepti hybridních válek.

Druhá funkce by měla směřovat na školy, aby se mladí chlapci naučili střílet třeba jen ze vzduchovky. Usnadní to později nábor kvalitních lidí do armády. Dalším krokem by mělo být zapojení dívek.

Místní knihovny: je jich víc jak 5 tisíc a kromě toho, že půjčují knihy, tak stále víc slouží k informování veřejnosti. Po síti místních samospráv se jedná o druhý hlavní a prakticky všude přítomný informační kanál.

Vybavil bych je rádii na kliku (emergency radio) pro případ blackoutu, možná velkým, komunálním filtrem na vodu a čekal bych od nich, že budou znát místní vzdělance, ze kterých se v dobách krize stávají sociální aktéři. Součástí vzdělanosti je i bezpečnostní vzdělanost.

Závěr

Vcelku mezi přenášejícími panovala shoda, že se doba v řadě aspektů láme právě v těchto letech a že v měřítku 5-10 let už můžeme žít v jiných podmínkách. Všude kolem nás se zvyšují bezpečnostní hrozby v ČR zatím zejména ve sféře mediální manipulace, kyberzločinu, uprchlictví a vnitřním rozkladu státu.

Války či válčení budoucnosti budou vedeny nekonvenčními prostředky, takže je zapotřebí vytvářet nové modely obrany, zdvojování infrastruktury či informování obyvatel (kteří vesměs nechtějí být informováni). Za zásadní je nutné do této „hry" zatáhnout další aktéry a víc se věnovat branné připravenosti. O té by mohla být i příští konference.

Nahlásit chybu v článku


Související články

NÁZOR: Porovnání ruských vojenských doktrín 2010 a 2014

Server On War | On Peace na svých stránkách přinesl porovnání ruských vojenských doktrín z roku 2010 ...

NÁZOR: Válka podle jména růže

Smích a humor nás odlišuje od zvířat. Smích léčí, uvolňuje endorfiny, "už staří Řekové", tedy ...

Nejsem Charlie - porozumět arabskému světu

Arabskému světu a islámu pravděpodobně nelze porozumět bez znalosti přírodního prostředí a dlouhé ...

NÁZOR: Evropa - pštros s hlavou v pouštním písku

Po teroristických útocích ve Francii následovaly spontánní i organizované jak projevy solidarity s ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Maximus
  12:01 16.03.2015

  Nejde o to vyzbrojovat nějaké dobrovolnické jedotky, ale znovuoživit vize a ideály Masaryka a dalších velkých osobností naší minulosti, které spojovaly obyvatele naší země a dávaly ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nejde o to vyzbrojovat nějaké dobrovolnické jedotky, ale znovuoživit vize a ideály Masaryka a dalších velkých osobností naší minulosti, které spojovaly obyvatele naší země a dávaly sílu této zemi. T.G.M. například považoval švýcarský miliční systém jako nejvhodnější pro vyspělou demokracii a určitý ideál.

  Pokud se nepodvolíme rezignaci na občanský život či znechucení minulou i současnou politickou scénou a naopak se lidé s začnou občansky angažovat, zajímat se o stav této země (včetně její obranyschopnosti), nepodvolí se "kultu" sobeckosti, slepé politické korektnosti či "vyčuranému" populismu a naopak se nastaruje cesta k budování společnosti, která má základní společné hodnoty (všeobecné představy o fungování státu, otázka bezpečnosti, netolerance ke korupci, nastavení cesty k sociálnímu smíru, ...) nezávislé na společenském či sociálním statusu jednotlivců, tak je reálná šance na výrazné zlepšení ekonomické, sociální, mravní situace v této zemi a samozřejmě se to odrazí ve i schopnosti tyto hodnoty vojensky bránit.

  Chce to najít nějaký "motor" - politická cesta byla "úspěšně" zdiskreditována a tak zbývá jen nějaká cesta nepolitická, což naopak může být poměrně sjednocující prvek.

  Pokud něco spojuje lidi, kteří nepropadli zmiňované rezignaci a desiluzi, tak je to právě ochota i přes všechny současná negativa bránit sebe i své blízké, tj. i své spoluobčany.

  V zájmu budoucnosti tohoto státu musí vzniknout nějaké vzory, které ukáží, že participovat na společných zájmech a budování společných hodnot není jen výsledek postranních úmyslů se dostat "ke korytu" (jak se stalo zvykem), ale také určitým projevem osobních morálních hodnot, altruismu a elementárního lásky ke své zemi (nezaměňovat prosím s nacionalismem).

  Mnou prezentovaný koncept obrany státu založený na současné profesionální armádě doplněný o aktivní zálohy I.třídy (současné AZ sloužící především jako záloha bojových jednotek) a aktivní zálohy II. třídy (dobrovolný miliční prvek především s auxiliární funcí a rolí pouze v teritoriární obraně) přiáší nejen zvýšení potenciálu bránit tento stát za dobrý poměr výkon/cena. Dobrovolnické AZ 2. třídy by bylo možno v případě ohrožení státu nasadit oproti mobilizační armádě (první "kanonfuter" nejdříve za 4 až 6 měsíců od vyhlášení mobilizace - je to opravdu ještě funkční koncept pro budoucí války?) nesrovnatelně rychleji a efektivněji.

  Právě dobrovolná participace občanů na obraně svého státu, která by byla vhodně motivovaná, by měla tmelící a obecně pozitivní vliv na občanskou společnost - prostě je to jedna z možných společných vizí - samozřejmě není jediná, ale osobně ji považuji za velmi důležitou.
  Skrýt celý příspěvek

 • petres
  20:11 15.03.2015

  Souhlas, viz moje příspěvky v diskuzi k článku Hybridní války podle Valerije Gerasimova minulý týden

  Souhlas, viz moje příspěvky v diskuzi k článku Hybridní války podle Valerije Gerasimova minulý týden

 • Safi
  20:05 15.03.2015

  Obávám se pánové, že Vaše léky na vnější ohrožení jsou odpovídající minulému století...
  Shrnu to - více zbraní a výcviku vlastencům - plus minus jde jen o tohle. Musíte ale ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Obávám se pánové, že Vaše léky na vnější ohrožení jsou odpovídající minulému století...
  Shrnu to - více zbraní a výcviku vlastencům - plus minus jde jen o tohle. Musíte ale pochopit, že vůbec nejde primárně o vnějšího nepřítele. Jde o nás. Pokud se staneme obětí oné "hybridní války", tak nebudeme po lesích nahánět ruské/americké/čínské/nebo marťanské partyzány, ani nebudeme honit kriminálníky. Bude to boj dvou skupin, zcela přesvědčených, že právě oni jsou v právu a jednají vlastenecky. Výcvikem a vyzbrojováním AZ jen dodáváte zbraně a schopnosti rovnoměrně oběma stranám...
  Jedinou smysluplnou obranou je udržení jednotné společnosti, pokud tohle nezvládneme, tak ani kulomet v každé rodině nepomůže....
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  17:40 04.03.2015

  To Left: Pokud se týká pana ministra Stropnického, tak od dob pana generála Šedivého jsme neměli ministra obrany, který by mohl nést označený "rovný". Na netu je dostupných mnoho ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Left: Pokud se týká pana ministra Stropnického, tak od dob pana generála Šedivého jsme neměli ministra obrany, který by mohl nést označený "rovný". Na netu je dostupných mnoho jeho vystoupení pro média a osobně lze z nich vidět opravdový zájem o danou vojenskou problematiku a odhodlání daný problém řečit možná co nejvíc kompetentně. Samozřejmě to není voják, takže nelze očekávat, že bude ze sebe sypat množství odborných termínů, ale ve většině případů je vidět, že bazální vhled určitě má. Co se týká výsledků - teprve za něho armáda zformovala tým pro "kyberválku" na použitelné úrovni. Předtím to bylo jenom takové demo. Také se za pana Stropnického zjistilo, že "holý" pandur jde koupit za 30 mega kč či se otevřeně řeklo, že CASy byly předraženy minimálně o 800 milionů a byla podána příslušná trestní oznámení, etc.

  Chtěl bych se ale vrátit k meritu tématu a doporučit panu profesorovi tuto diskusi:
  http://www.loveckeforum.info/v...

  Odkazovaná diskuse přesně vystihuje nepoužitelnost myslivců pro zamýšlený účel.
  Skrýt celý příspěvek

 • Left
  21:08 23.02.2015

  To juhelak: Tak Borovcovi jsem osobně nikdy moc nevěřil. Co se týče Stropnického, tak si myslím, že on nějaké černé úmysly asi neměl. Problém je ale v tom, že on nikdy ministrem ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To juhelak: Tak Borovcovi jsem osobně nikdy moc nevěřil. Co se týče Stropnického, tak si myslím, že on nějaké černé úmysly asi neměl. Problém je ale v tom, že on nikdy ministrem obrany být ani nechtěl, což je asi jeden z hlavních důvodů, proč se výsledky nedostavují. Už nějaký ten pátek pokukuje po velvyslanectví v USA… Mimo to mě stále překvapuje, že jeho zkušenosti z diplomacie se jaksi neprojevují, jelikož často působí docela mimo, a ani jeho vyjádření nejsou zrovna hodní dlouholetého diplomata.

  Bohužel jsme za dobu existence ČR moc dobrým ministrů obrany neměli a už vůbec tento rezort nebyl pro nikoho prioritou. Z těch lepších ministrů můžeme jmenovat Jiřího Šedivého (jen 5 měsíců během první Topolánkovy vlády) a ...a sakra :D. Teď jsem si chronologicky prošel všech 16 a nikdo další se nenašel :D. Přece jen bych tam ale možná zařadil Alexandra Vondru, který MO rozhodně nebral jako volnočasovou aktivitu nebo koryto. Bohužel se ne vše povedlo, ale alespoň byla z jeho strany nějaká snaha.
  Skrýt celý příspěvek

 • JosefŠ
  20:10 23.02.2015

  Zjednodušeně: Opak je bohužel u nás pravdou...

  Zjednodušeně: Opak je bohužel u nás pravdou...

 • juhelak
  17:36 23.02.2015

  Vtipné taky je, jak tu vetsine lidi dojdou naprosto zasadni chyby v postupu MO, takze to musi byt fakt do očí bijící, ale lidem na MO to nedocvakne nikdy. Jak sem Stropnickemu s ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vtipné taky je, jak tu vetsine lidi dojdou naprosto zasadni chyby v postupu MO, takze to musi byt fakt do očí bijící, ale lidem na MO to nedocvakne nikdy. Jak sem Stropnickemu s tim Borovcem celkem veril, tak mi prijde ze nezlepsili vubec nic a to uz na to meli docela hromadu času. mimoto nevim jak funguje komunikace mezi utvary a urednikama vcetne nakupčích, ale prece na ministerstvu neobjednaj nejakou vystroj bez toho aby to videl nebo vyzkousel aspon jeden voják kterej to má pouzivat. to samé generální stáb..ti prece musej videt jak to vypada s vystrojí, prece muzou zatlacit s tim ze je nezajíma ze ve vyberovym rizení vyhral blazek a podobny firmy, kdyz je to obleceni k hovnu. Pres agentuuru NATO muzou nakupovat co chtej a co se jim libi..a ne to co se prihlasi do vyberka s nejnizzsi cenou..
  Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  17:28 23.02.2015

  hm jestli bude 8 tydnu, tak to uz je pro pracujícího uplne mimo mísu. Musel bych byt na pracaku abych na to měl cas nebo vysokoskolák kterej ma 3,5 mesice prazdniny. Co se týká ...
  Zobrazit celý příspěvek

  hm jestli bude 8 tydnu, tak to uz je pro pracujícího uplne mimo mísu. Musel bych byt na pracaku abych na to měl cas nebo vysokoskolák kterej ma 3,5 mesice prazdniny. Co se týká vybaveni..ani by mi nevadilo si koupit svoje věci, jediny co byme stvalo je vrazeni penez do neceho jako je vzor 95. jinak to ze by neco zastali v pripade nutnosti policiste je taky az na jednotlivy utvary blbost. Vetsina městáku umi se zbrani jeste hur nez kdejakej civil se zbrojákem. Docela by me zajímalo jak funguje koncept narodní gardy v USA. Ti maji plnou vybavu vcetne stihaček + nejaky svoje zbrojnice v kazdym vetsim meste.
  Skrýt celý příspěvek

 • Argonaut.CZ
  16:40 23.02.2015

  to Maximus: ano, bylo to trochu zjednodušené nikdy:) nicméně pořád jsem přesvědčen o tom, bez změny ve vedení je diskutovaný koncept AZ nepoužitelný právě pro chybějící ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to Maximus: ano, bylo to trochu zjednodušené nikdy:) nicméně pořád jsem přesvědčen o tom, bez změny ve vedení je diskutovaný koncept AZ nepoužitelný právě pro chybějící podporu.
  Dokud se z bezpečnosti nestane společenské téma, jsem zkrátka skeptik.
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  16:30 23.02.2015

  Left: Máte na mysli volný čas nebo IQ těch, kteří to navrhli ;-)

  Left: Máte na mysli volný čas nebo IQ těch, kteří to navrhli ;-)

 • Left
  16:03 23.02.2015

  To Deutschmann: Kdyby 6 týdnů - v nové koncepci je v plánu dokonce 8 týdny, čili 2 měsíce. Tady se hodí jen pověstné: "Dámy a pánové, nechci se vás dotknout, ale kdo z vás to má?"

  To Deutschmann: Kdyby 6 týdnů - v nové koncepci je v plánu dokonce 8 týdny, čili 2 měsíce. Tady se hodí jen pověstné: "Dámy a pánové, nechci se vás dotknout, ale kdo z vás to má?"

 • Jura99
  11:09 23.02.2015

  Maximus, Kozlus: pouze čerpám z historie SOS, jejíž vznik, způsob doplňování členů i ostatní parametry považuji za mimořádně chytré a účinné. Ale ani tenkrát nepřešlo pod SOS 100% ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Maximus, Kozlus: pouze čerpám z historie SOS, jejíž vznik, způsob doplňování členů i ostatní parametry považuji za mimořádně chytré a účinné. Ale ani tenkrát nepřešlo pod SOS 100% policistů, četníků, financů a železničářů. A ti co přešli, zčásti zastoupily oba úkoly, protože jejich dislokace se téměř neměnila a úkol jen částečně. V době války navíc pomine mnoho civilních úkolů, jiné převezme armáda. Např. dopravní policie, celníci, MP se klidně mohou v případě války převlíknout do vojenského všichni. Nasazování botiček, kontrola tržnic a dálničních známek, to jistě nebude v případě války potřeba.
  Skrýt celý příspěvek

 • Deutschmann
  09:17 23.02.2015

  Když jsem se bavil s několika lidmi, tak všichni řekli že by do AZ šli, ale když oznámili ve firmě že 6 týdnů nebudou, tak jim vedoucí vždy řekl že se po těch 6 týdnech nemusí ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Když jsem se bavil s několika lidmi, tak všichni řekli že by do AZ šli, ale když oznámili ve firmě že 6 týdnů nebudou, tak jim vedoucí vždy řekl že se po těch 6 týdnech nemusí vracet na firmu. Toto je jedna z největších překážek v práci.
  3*2 týdny během roku se dají ukecat, ale v jednom kuse si to nemůže dovolit skoro nikdo.
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  08:52 23.02.2015

  To ArgonautCZ: Nikdy prosím neříkej nikdy :-(. Za Masaryka se nikam necouvalo a za jeho prezidentování jsme Poláky i Maďary vždy dokázali "vypráskat" z našeho území.
  A pokud by ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To ArgonautCZ: Nikdy prosím neříkej nikdy :-(. Za Masaryka se nikam necouvalo a za jeho prezidentování jsme Poláky i Maďary vždy dokázali "vypráskat" z našeho území.
  A pokud by byl živ ještě v době Mnichova, tak by s velkou pravděpodobností řekl „Tož budeme sedlat“ a alespoň kousek tohoto ducha je potřeba mezi občany vrátit.

  Právě otevřenější koncept AZ by vytvářel podmínky pro záchranu morálky a hodnot našich předků, kteří si samostatnost našeho státu dobrovolně vybojovali se zbraní v ruce a mnozí za tuto ideu, kterou už většina bere jako banální samozřejmost, zaplatili cenou nejvyšší - svými životy.
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  08:37 23.02.2015

  Právě miliční prvek v armádě, tj. odhodlaní a vycvičení občané spíše bude mít ochotu setrvat v odporu i po vyvěšení bílé vlajky kolaborantskou vládou. Navíc nepřítel nebude vědět, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Právě miliční prvek v armádě, tj. odhodlaní a vycvičení občané spíše bude mít ochotu setrvat v odporu i po vyvěšení bílé vlajky kolaborantskou vládou. Navíc nepřítel nebude vědět, co vlastně bude následovat po deklasování regulerní armády - Vietnam, Afganistán, Irák jsou dostatečným mementem v hlavách mnoha válečných "jestřábů", aby si uvědomili, že porážkou regulérní armády opravdové problémy pro okupační armádu teprve začínají.
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  08:25 23.02.2015

  To Jura99: Osobně si myslím, že v případě krize vyvolané přírodními katastrofami či válečným stavem (nebo jeho přímou hrozbou) mají složky IZS dělat především svoji práci, protože ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Jura99: Osobně si myslím, že v případě krize vyvolané přírodními katastrofami či válečným stavem (nebo jeho přímou hrozbou) mají složky IZS dělat především svoji práci, protože právě v těchto situacích jich bude nejvíce potřeba. V těchto situacích by je naopak bylo potřeba posílit a ne naopak oslabovat odvodem zkušených lidí do armády, kde by tito lidé tvořili druhořadé jednotky.
  Navíc pokud by to bylo na dobrovolnosti, tak se dostáváme do stejné krize jako u současných AZ a pokud to naopak dostanou všichni "béfelem", tak to bude velmi kontraproduktivní, protože to vyvolá masivní odliv lidí z těchto struktur. Navíc to jde proti současnému duchu řešit záležitosti obrany na dobrovolné bázi - i ti profesionální vojáci jsou vlastně v armádě ze své svobodné vůle.
  Koncept AZ má tu výhodu, že si to řeší armáda a ta si stanovuje pravidla a podmínky, které musí záložák splňovat.
  Takže kdo nebude ochoten se přizpůsobit vojenskému způsobu velení a mentalitě, tak asi nebude v AZ.
  Skrýt celý příspěvek

 • Kozlus
  08:21 23.02.2015

  Jura99 :"policistů, MP, celníků, popř. hasičů":
  Samozrejme, v pripade jejich dobrovolneho vstupu do AZ se to takhle pouzit da. Predpokladam ale, ze policie a hasici maji svoje ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jura99 :"policistů, MP, celníků, popř. hasičů":
  Samozrejme, v pripade jejich dobrovolneho vstupu do AZ se to takhle pouzit da. Predpokladam ale, ze policie a hasici maji svoje misto jako celek i v pripade problemu, o kterych tu mluvime. Predpokladam, ze je pocitano s tim, ze policie bude vykonavat svoji soucasnou ulohu na nebojovem prostoru statu, hasici to stejne. Pokud AZ/armada bude nasazena na obranu dulezitych staveb, tak policie bude hlidat ten zbytek statu, aby nedochazelo k rabovani a podobne. Hasici zase maji spoustu prace s hasenim a nehodama, jako v normalnim stavu. Navic, tech hasicu na zbrojnici neni tolik, aby bylo mozno jich nejakou vyznamnou cast odvest nekam jinam a zaroven nebyla ohrozena jejich cinnost na domovskem uzemi. Jejjich cinnost je, v pripade neceho jako ted na UA, velmi dulezita jak pri haseni, tak pri zachrane lidi z trosek, tak i pri pomoci zachrance. Jiste, v pripade regulerni valky se da pocitat s tim, ze hasicske zbrojnice a policejni stanice budou jednim z cilu uderu. MP? Mno nevim, o tech moc valny mineni nemam. Celnici? Tady nevim uz vubec, jak jsou k cemukoliv pouzitelni. Jak jsou na tom tyhle slozky v pripade mobilizace? Jsou vyjmuty, nebo budou clenove povolani taky?
  Skrýt celý příspěvek

 • Argonaut.CZ
  08:11 23.02.2015

  Bohužel všechny tyto úvahy mají slabinu ve skutečnosti, že historicky všechny vlády couvly a nikdy stát nechtěly bránit. Chtěl jsem původní použít termín kolaborovaly.

  Pořád si ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Bohužel všechny tyto úvahy mají slabinu ve skutečnosti, že historicky všechny vlády couvly a nikdy stát nechtěly bránit. Chtěl jsem původní použít termín kolaborovaly.

  Pořád si myslím, že to není o zálohách a výzbroji. Kde není vůle, nic nepomůže. A ta vůle tu, přiznejme si, není. Nemáme tak kvalitní vůdce. Když se něco semele, vláda bude ochotně spolupracovat s tím, kdo bude mít větší šanci na vítězství. Většině lidí bude fuk, co se děje, pokud nebudou muset měnit životní návyky a vystačí si se zažitou pasivitou.

  Chybí nám zkrátka nadčasové ideály.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  07:50 23.02.2015

  Sleduju, že Maximus má téma AZ 2.třídy promyšlené. Přesto bych se tak trochu vrátil k SOS a zálohu stavěl na sice civilním, ale státním ozbrojeném sboru, tedy nejlépe na výběru z ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Sleduju, že Maximus má téma AZ 2.třídy promyšlené. Přesto bych se tak trochu vrátil k SOS a zálohu stavěl na sice civilním, ale státním ozbrojeném sboru, tedy nejlépe na výběru z policistů, MP, celníků, popř. hasičů. Výhodou je jejich velký počet, vojenská organizace, cvičit mohou bez překážek od zaměstnavatele, uložit vojenské zbraně lze u nich na pracovišti, v případě nasazení pouze přejdou pod jiné velení, ale jinak se nemusí nijak přeskupovat přesunovat, jsou denně zvyklí poslouchat rozkazy atd.. Zatímco záloha z civilistů znamená v případě nasazení větší změnu jejich dosavadní činnosti, nutnost přesunu na místo mobilizace, nejspíš nemalé procento nenastoupivších atd.
  Skrýt celý příspěvek

 • Eiffelos
  06:42 23.02.2015

  Ještě k té výchově dětí, já od revoluce chodil do Skautu (dneska jsem u AZ ), i když se nám spousta lidí smálo , že jsme ti zálesáci apod. přesto tato masová a nejv. org. pro děti ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ještě k té výchově dětí, já od revoluce chodil do Skautu (dneska jsem u AZ ), i když se nám spousta lidí smálo , že jsme ti zálesáci apod. přesto tato masová a nejv. org. pro děti v ČR je skvělá pro výchovu budoucích uvědomělých lidí potřebných pro armádu a více méně i tak Skaut vznikl, a podobně na tom je i SOKOL, jen tyto organizace se v posledních letech přizpůsobili potřebám a požadavkům dnešní mládeže a třeba v Junáku (český skaut) se hodně odklání od brané výchovy a často mají v klubovnách PC na hry a podobně, ale tady by stačilo , aby třeba gen. Pavel zašel na ustředí Junaku a řekl: Hele my cítíme problém, potřebovali bychom pro stát, aby se začali děti více připravovat na možné problémy ty a ty, pojďme na tom pracovat ! V tu chvíli vám garantuji, že se po diskuzi vnese do řad Junáku nové téma a začalo by se na něm hodně pracovat, a ta masa 50 tis. lidí už je celkem potom znát, ale tu nastává ten hlavní problém, ono to totiž v současné chvíli nikdo na "plnou hubu" neřekne, poněvadž by to znamenalo ofiko, přiznání problémů a toho se hl. politici obávají, takže to bude stále jen chození kolem horké kaše a nic nedělání do doby než už bude pozdě.....
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  00:52 23.02.2015

  Stěžovat si na nějaké nadměrné finanční nároky navrhovaného konceptu jsou nesmyslné, protože současná +- 20 tisícová armáda vydá jen na platy ročně podle dostupných údajů +- 24 ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Stěžovat si na nějaké nadměrné finanční nároky navrhovaného konceptu jsou nesmyslné, protože současná +- 20 tisícová armáda vydá jen na platy ročně podle dostupných údajů +- 24 miliard. Rozpočet MO počítaný na roční výcvik a provoz 5000 členů současného typu AZ je uváděn 450 milionů. Pokud vezmeme v úvahu, že AZ 2. třídy by měly výrazně kratší základní výcvik, necvičily by tolik na provoz drahou technikou a výzbrojí, měly by menší prebendy, takže si troufám tvrdit, že 10 000 členů záloh by komplet ročně stálo maximálně 0,75 miliardy ročně, spíše však ještě méně.

  To je cena, která je v rámci celkového rozpočtu v podstatě zanedbatelná a přitom mluvíme o +- 50 % navýšení počtů současné AČR a je z toho také zřejmé, že "provoz" členů AZ je výrazně levnější než profesionálů.

  Právě proto, aby se ušetřilo na drahou výzbroj a výstroj je potřeba šetřit systémově a nepoužívat za každou cenu drahé profesionály na činnost, kterou v armádě mohou vykonávat dobrovolníci z AZ.
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  00:14 23.02.2015

  To deadog: Přístup ke zbraním je u nás více než dostatečný - v rámci civilizovaných zemí patříme mezi nejliberálnější státy. Kdo není trestaný a má alespoň průměrné IQ, tak ZP má ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To deadog: Přístup ke zbraním je u nás více než dostatečný - v rámci civilizovaných zemí patříme mezi nejliberálnější státy. Kdo není trestaný a má alespoň průměrné IQ, tak ZP má docela velkou šanci získat. Navíc na rozdíl od řady západních zemí můžeme nabývat samonabíjecí verze útočných pušek a samopalů ve vojenských rážích (ty jsou třeba ve Francii a Itálii pro civilisty zakázány).

  V ČR je velmi silná střelecká komunita, která by šla samozřejmě využít (samozřejmě jen malá část - ale co je malá část z 300 tisíc :-)?), ale musí to být institucionalizovanou cestou a armáda je řešením nejpřirozenějším opět via AZ 2. třídy.

  Problémem našeho odboje za druhé světové války byl tragický nedostatek zbraní a výbušnin - většina ze zásob československé armády z území protektorátu byla spořádaně předána Němcům :-(.
  Skrýt celý příspěvek

 • Charlie
  23:54 22.02.2015

  Upřímně, ona ta pasáž v zákonu, kde se mluví o "zabavování" zbraní legálním majitelům v případě, že se politici rozmyslí, je pěkná sviňárna. Většinou se totiž ti politici rozmyslí ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Upřímně, ona ta pasáž v zákonu, kde se mluví o "zabavování" zbraní legálním majitelům v případě, že se politici rozmyslí, je pěkná sviňárna. Většinou se totiž ti politici rozmyslí právě ve chvíli, kdy ti lidi budou zbraně potřebovat nejvíc. A tak se po světě toulá pořekadlo, že jedinej kvér, kterej vám stát nezabaví, je ten o kterým neví.

  Proto by bylo minimálně zajímavý, kdyby třebas AZkám stát NEMOHL zabavovat soukromně držené zbraně na základě nějakýho náhlýho svrbění ve sněmovně - a mohl by to být jeden z motivačních faktorů pro různý sportovní střelce.

  Další věc - dnes jsou AZ hlavně bigoši a pár tankánů, a přiznejme si to, bigoši nejsou moc populární funkce u armády. Jo taková baterie dělostřelectva nebo rakeťáků, případně letka Alkařů, složená částečně z civilních pilotů a mechaniků, to by bylo jiný kafe - člověk by si mohl zalítat nebo se pohrabat v éru, vystřelit z děla, opravovat auta... na válení v bahně nebo obcházení koleček kolem zapadlýho muničáku se jim můžu vybodnout, na to sem starej.

  Zajímavou AZ imho dělá jeden soused - je u CO.
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  23:31 22.02.2015

  To Left: Proč není realistická, když je to dost přesná variace na francouzské téma? I Poláci jdou hodně podobnou cestou, takže zase se bude prosazovat česká cesta AZ, která se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Left: Proč není realistická, když je to dost přesná variace na francouzské téma? I Poláci jdou hodně podobnou cestou, takže zase se bude prosazovat česká cesta AZ, která se prostě z principu nemůže stát masovější záležitostí, i když se udělá PR akce za desítky mega či se členům slíbí lístky na železnici zadarmo.
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  23:23 22.02.2015

  Právě schopnost slabé armády přejít pružně z regulérního způsobu boje na efektivní způsob asymetrického boje (žádní pastevci koz s AK, ale jednotky vycvičené pro tento typ boje a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Právě schopnost slabé armády přejít pružně z regulérního způsobu boje na efektivní způsob asymetrického boje (žádní pastevci koz s AK, ale jednotky vycvičené pro tento typ boje a adekvátně vyzbrojené sofistikovanými zbraněmi - PTŘS, přenosné PLRS, lehkými minomety, etc.) a v případě příznivých okolností naopak podstatně zvyšuje její odstrašující efekt a o to snad jde především.

  To je podle mne řešením pro AČR - profesionální armáda zestupující expediční síly a páteř teritoriární obrany založené na vševojskové armádě - mechanizovaných jednotkách, dělostřelectvu, silném pozemním PVO, letectvu a dalších specialistů vyžadujících profesionály.

  AZ 1. třídy slouží jako rezerva pro profesionály, zatímco 2. třída s nižšími nároky na fyzičku a výcvik by byla určena jako součást strážních rot určených ke střežení strategicky důležitých objektů (elektrárny, letiště, voj. základy a sklady, důležité prvky infrastruktury,…), případných checkpointů, spolupracovat s ženisty na pokládání minových polí, připravovaných demoličních pracích a samostatně připravovat demolice objektů nižší důležitosti (samozřejmě pokud budou mezi AZ vyškolení specialisti), instalace a provoz klamných cílů/maket vojenské techniky (v Srbsku velmi efektivní taktika), patrolování v evakuovaných či jinak ohrožených oblastech, podílet se na pátrání po záškodnických jednotkách a pilotech sestřelených spojeneckých i nepřátelských letadel (využití jejich dobrých znalostí okolí a faktu, že by tyto AZ jednotky mohly být ve státě rozptýleny mnohem hustěji než profesionální jednotky, které by svých úkolů při takové "šlamastice" měly až tak nad hlavu.

  Rovněž by KVV, pod které by mohly spadat AZ 2. třídy, měly spolupracovat s manažmentem CO spadající pod ministerstvo vnitra zejména v oblasti zjišťování a označování nebezpečných oblastí, okamžitá pomoc při obnově a udržování pořádku v postižených oblastech, pomoc při ochraně předmětů a objektů nezbytných k přežití, záchranné práce, evakuce, zatemňování, ochrana a kontrola krytů, distribuce a školení v používání OCHP, spolupráce s IZS v případě válečných událostí či živelných katastrof.

  Členové AZ 2. třídy by mohly v rámci zvládnutí „bazálního“ výcviku v průběhu několika let dále vycvičeni v různých specializacích vycházejících s jejich povolání či odborných zájmů – odstřelovač (mezi civilisty se najdou špičkoví střelci na dlouhé vzdálenosti a jejich využití by bylo více než žádoucí), ženista, zdravotník, obsluha PTŘS, obsluha MANPADS (pokud tato kategorie PLRK bude v AČR znovu zavedena), kulometník, pancéřovník, „asistent leteckého personálu“ (vhodná specializace zejména v případě nutnosti reaktivovat záložní letiště – JAS-39 počítá pro pozemní personál právě s využitím zaškolených branců pomáhající omezenému počtu profesionálních techniků), radista, poddůstojnické kurzy na hodnosti svobodník, desátník a četař, řidič vojenské techniky,… .

  Možnosti jsou široké, chtělo by to jen správně tento koncept uchopit a najít dost politiků, kteří by měli vůli takovýto koncept podpořit. Jak jsem psal v prvním svém zdejším příspěvku, tak nejde o nic převratného, velmi podobně to funguje třeba ve Francii.
  Skrýt celý příspěvek

 • Left
  23:22 22.02.2015

  To juhelak: Naprosto souhlasím - celou dobu jsem čekal, než to sem někdo napíše :)
  Obávám se, že většina plánů uvedených v článku je nesmyslných nebo neproveditelných. Domnívám ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To juhelak: Naprosto souhlasím - celou dobu jsem čekal, než to sem někdo napíše :)
  Obávám se, že většina plánů uvedených v článku je nesmyslných nebo neproveditelných. Domnívám se, že i koncepce, kterou zde prezentuje Maximus, není realistická.

  Dle mého názoru je samozřejmě nutné si na nějaké současné úrovni udržet profesionální AČR (mezi 20 000 - 25000 lidmi) jakožto páteř obrany. To považuju za samozřejmé.

  Zálohy je podle mě správné budovat právě na bázi AZ. "Jehulak" to již uvedl: zásadní problém je v prezentaci AZ - z mého okolí o existenci AZ prakticky nikdo vůbec neví. A když už někdo něco výjimečně ví, tak jsou to často naprosto milné informace. Jedinou možností je tedy lepší prezentace a vysvětlování, o co vlastně jde. Prezentace MO resp. AČR jako takové je opravdu také naprosto smutná. Nějaké benefity jsou rozhodně také potřebné.

  Co se týče nedávné koncepce AZ, tak ona jde v něčem směrem správným, ale v jiném zase naprosto špatným směrem. Je totiž absolutně nemyslitelná délka plánovaného základního výcviku (8 týdnů). To je pro drtivou většinu lidí naprosto nepřekonatelná překážka.

  Nabrat 1 200 lidí za více než 10 let považuji za opravdu velké fiasko. Např. v Praze, která má 1 252 000 obyvatel je členů AZ cca 90. Nevěřím ale, že tento počet je nějaký maximální potenciál.

  Je tedy naprosto nutné AZ zatraktivnit, lépe prezentovat navenek, vysvětlovat její smysl a také ji samozřejmě nějak přehledně zaintegrovat - mám dojem, že dneska se moc neví, co s ní. Naprosto zásadní je také zajistit odpovídající vybavení - dneska je to prakticky vše na úrovni 70. let. Upřímně řečeno, mě by se s tímto vybavením moc bojovat nechtělo, když bych se podíval k západním kolegům, kteří by se svou výstrojí a výzbrojí měli větší šanci se dostat z problémů živí na rozdíl ode mě.

  Ještě jedna poznámka. Nevím, jestli je úplně rozumná strategie uvolnit pravidla pro vlastnictví a nošení zbraní, pokud jde o ideu, že z těchto lidí by se vytvořil nějaký více či méně organizovaný odpor. Jsem přesvědčen, že v ČR by se nic takového rozhodně v krizové situaci nevytvořilo. Toto je i důvod pro různé nápady ohledně knihoven, různých klubů atd. Proto je jedinou možností mít nějakou stabilní složku právě na bázi AZ.
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  22:21 22.02.2015

  AZ současného konceptu se mohou zatraktivňovat jakkoliv, ale pokud bude nadále vyžadován úvodní kurz o délce 5 či 6 týdnů, budou nedořešené kompenzace zaměstnavateli a nebude ...
  Zobrazit celý příspěvek

  AZ současného konceptu se mohou zatraktivňovat jakkoliv, ale pokud bude nadále vyžadován úvodní kurz o délce 5 či 6 týdnů, budou nedořešené kompenzace zaměstnavateli a nebude garantována možnost být nasazen pouze na území ČR, tak současná podoba AZ bude i nadále jen minoritní záležitostí s minimální šancí na progresi počtů.

  Je potřeba si uvědomit, že demografický vývoj jde proti konceptu velké profesionální armády - profesionální voják je z principu drahý a bude do budoucna čím dál víc (pokud výrazně nesnížíme nároky na profesionály). Je nesmysl si držet drahého profesionála pro všechny auxiliární funkce, které by zastaly navrhované AZ 2. třídy.

  V některých příspěvcích se ukazuje typická rivalita profesionální armáda vs. ostatní, ale spíše jde o to vytvořit vzájemně komplementární systém, který by využil výhody profesionální armády a zároveň i miličních jednotek založených na občanech - dobrovolnících.

  Právě rozšíření konceptu AZ. 2 třídy s minimálními provozními náklady by byl pojistkou armády, že armáda bude mít zastání za různých geopolitických situacích a že po uklidnění se zase neobjeví politici, kteří zase budou chtít armádu opět seškrtat na kost. Pokud alespoň část občanů se bude aktivně spolupodílet na obraně, tak bude mít armáda jasného zastánce, který se bude vytvářet výrazně pozitivní PR. Proto je ve vlastním zájmu profesionálních vojáků najít mezi občany spojence a ne hned kvůli "pár drobným" hned začít kopat kolem sebe.
  Efektivita armády je právě v synergii různých složek a typů zbraní. Proč se tedy bránit mechanismu, který je schopen při minimální finančních nákladech za dekádu připravit a základně vycvičit docela zajímavé počty lidí.

  Navíc jsem se zmiňoval, že daný koncept vytváří mechanismus, jak může mít armáda k v případě potřeby ihned k dispozici adekvátní počet nejen členů ostrahy strategicky důležitých objektů, ale i řady specialistů, které si "lusknutím prstů" nenakoupí ve velkém množství na pracovním trhu - řidiče tatrovek, IT specialisty, etc. se základním vojenským výcvikem.

  Samozřejmě může jít tento stát klasickou cestou mobilizace, ale pokud počítáme s určitou prodlevou mezi odvedením (minimálně měsíc) a nástupem branců na výcvik v délce trvání 3 až 4 měsíce, tak se může také stát, že vše bude vyřešeno opět bez nás a KVV budou ještě ve fázi rozesílání povolávacích rozkazů :-(.
  Skrýt celý příspěvek

 • petres
  22:11 22.02.2015

  Soudruhu Luky, vy si s tou nenávistnou ideologií nedáte stále pokoj? Již včera byl váš posměšný příspěvek v jiném vlákně smazán, tak to zkoušíte jinde?

  Soudruhu Luky, vy si s tou nenávistnou ideologií nedáte stále pokoj? Již včera byl váš posměšný příspěvek v jiném vlákně smazán, tak to zkoušíte jinde?

 • Luky
  21:44 22.02.2015

  Rád jsem za tu konfereci stále (snad je to+ pro armádu)....nic moc během začátku...pak pan historik Kovář konečně něco řekl, ale zazdil to během posledních 10 minut, kdy zcela ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rád jsem za tu konfereci stále (snad je to+ pro armádu)....nic moc během začátku...pak pan historik Kovář konečně něco řekl, ale zazdil to během posledních 10 minut, kdy zcela politicky KOREKTNĚ "horolezl" svým chlebodárcům. Takže uznávám, že je systém Amerického impéria nereformovatelný, jak bylo také vysvětleno na začátku konference.
  Skrýt celý příspěvek

 • petres
  15:50 22.02.2015

  Ještě jsem našel další příspěvky z konference (někdo to tam nahrál dnes dopoledne)

  kybernetik Radek Mařík
  https://www.youtube.com/watch?...
  historik Martin ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ještě jsem našel další příspěvky z konference (někdo to tam nahrál dnes dopoledne)

  kybernetik Radek Mařík
  https://www.youtube.com/watch?...
  historik Martin Kovář
  https://www.youtube.com/watch?...

  ještě bych si rád poslechl některé další příspěvky (např.Dana Drábová, Matyáš Zrno, Petr Robejšek a celý odpolední vojenský blok - Jiří Baloun, Karel Řehka, František Šulc, Otakar Foltýn) bohužel zatím nejsou nahrané.
  Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  15:45 22.02.2015

  Podle mě by stačilo trochu zatraktivnit AZ a dát jim nejaky PR. 99% lidí ani neví že nejaký AZ existují nebo jak to funguje a jestli AČR vůbec někoho hledá. To platí i u profíků. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Podle mě by stačilo trochu zatraktivnit AZ a dát jim nejaky PR. 99% lidí ani neví že nejaký AZ existují nebo jak to funguje a jestli AČR vůbec někoho hledá. To platí i u profíků. Kdo se nekouke přímo k nim na web tak neví nic. Hlavně že chtějí nabrat 6000 lidí. Nikdy sem je na zádnym veletrhu práce nebo studia nepotkal.

  U AZ by stačilo, kdyb už konečně schválili tu novelu zákona o AZ, která se válí nekde na ministerstvu už od minulého vedení, pritom stací ji přinést do sněmovny a nebejt línej zvednou ruku. Zároven by mohli tu AZ nějak víc zatraktivnit necim na co lidi slyší. AZ by mohli mít napr. veřejnou dopravu zdarma nebo mohli ziskat bezúrocný pučky na bydlení. Myslim ze to by tech potrebných několik tisic lidí do záloh pritáhlo a za minimalní náklady.
  Skrýt celý příspěvek

 • mates
  14:51 22.02.2015

  Deadog :

  Z větší části souhlas. Prioritou je armáda. Ovšem dopředu odsoudit výuku civilní obrany jelikož by o ní lidé neměli zájem je trochu podivné. Nejsem si jistý jestli je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Deadog :

  Z větší části souhlas. Prioritou je armáda. Ovšem dopředu odsoudit výuku civilní obrany jelikož by o ní lidé neměli zájem je trochu podivné. Nejsem si jistý jestli je myšleno, že by výuka probíhala třeba ve Svazarmu, myslím, že je to zacíleno spíš na školní výuku a jestli si z ní v palici někdo odnese víc nebo míň je už věc druhá. Mě svého času ve škole taky nebavila ruština a matika, ale jak na potvoru si z tý ruštiny pamatuju přiměřeně dost a matiku chca nechca musím používat i při své práci.
  Pokud jsem si letmo prolétl diskuzi a návrhy a pokud mě paměť ještě slouží, tak například Svazarm byl svého času dobrovolná organizace. Totéž Sokol. Pravda, stát by to stálo peníze, ale svoboda něco stojí.
  Nerad bych současnou populaci v ČR přeceňoval a asi tady nemluvíme o statisících účastníků, ale myslím, že by i tak bylo dost zájemců pro organizování v nějaké obdobě Svazarmu. Konec konců, lidi jsou podivíni a občas jsou jejich úchylky v zájmech i konaní kladné pro společnost :-)
  Skrýt celý příspěvek

 • Hrobař
  11:52 22.02.2015

  Petres: Výborně, to jsem hledal. díky.

  Deadog: Souhlasím, armáda na prvním místě. A bezohledu na to jak pořád remcají tak peníze z našich daní jdou i na armádu. Nicméně řadoví ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Petres: Výborně, to jsem hledal. díky.

  Deadog: Souhlasím, armáda na prvním místě. A bezohledu na to jak pořád remcají tak peníze z našich daní jdou i na armádu. Nicméně řadoví občané by neměli spoléhat na to že za ně bude s nadšením umírat někdo druhý. Netvrdím že je třeba velkých statních organizací ale sebeorganizace civilistů, s podporou státu / nebo aspoň bez házení klacků pod nohy, je dle mého krok správným směrem.
  Skrýt celý příspěvek

 • Deadog
  11:21 22.02.2015

  jinak si myslim, ze asymetricka valka nasemu statu nehrozi, jelikoz nemame na svem uzemi tak moc procentualne zastoupene mensiny jinych narodu, jako to maji ukrajinci,
  A ani pata ...
  Zobrazit celý příspěvek

  jinak si myslim, ze asymetricka valka nasemu statu nehrozi, jelikoz nemame na svem uzemi tak moc procentualne zastoupene mensiny jinych narodu, jako to maji ukrajinci,
  A ani pata kolona, ktera tsti siru na serverech jako novinky a idnes neni nikterak pocetna, natoz aby se vyzbrojili a sli zabijet krajany.
  Skrýt celý příspěvek

 • Deadog
  11:14 22.02.2015

  Cely koncept armadnich zaloh a IT specialistu, myslivcu a knihoven je uplny a neproveditelny nesmysl a to hlavne z duvodu nedostatku financi.
  Nemuzete budovat takove struktury, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Cely koncept armadnich zaloh a IT specialistu, myslivcu a knihoven je uplny a neproveditelny nesmysl a to hlavne z duvodu nedostatku financi.
  Nemuzete budovat takove struktury, kdyz nemate penize ani pro armadu.
  Nemuzete vyzbrojit AZ jinym typem munice a starymi zbranemi nekonpatybylnnimi s NATO.
  Vsechny napady o svazarmu a sokolu a podobných organizacich, ktere by vyucovaly nejake zaklady civilni obrany ci ceho by byl naprosty debakl a to jen z duvodu nezajmu lidi, kteri proste nemaji cas, proste je nedokopete a rozkazem jim to dat nemuzete.
  Jedina moznost nasi male zeme je v prvni rade maximalnim zpusobem vyzbrojit a vylepsit armadu, az bude toto splneno, muzete se zabyvat jak byste mohli vylepsovat obranu statu dale.
  A za druhe drzet se kolektivni obrany clenskych statu NATO.
  A za treti, ulehcit lidem pristup ke zbranim. Tim by se usetrilo asi nejvice prostredku, protoze lide, kteri by meli zajem, by se sami naucili strilet a predevsim by se vybavili za svoje penize a mozna lepe nez ACR.
  Mohla by vzniknout organizace jako NRA treba a zdruzovat lidi kteri by opravdu byli ochotni pro zemi neco ze zbrani v ruce udelat, navic stat by to nestalo ani korunu.
  Skrýt celý příspěvek

 • petres
  10:54 22.02.2015

  Pro ty, které zajímají příspěvky jednotlivých účastníků:
  Konference "Bezpečnost budoucnosti"
  egyptolog Miroslav Bárta
  https://www.youtube.com/watch?...
  arm. generál ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pro ty, které zajímají příspěvky jednotlivých účastníků:
  Konference "Bezpečnost budoucnosti"
  egyptolog Miroslav Bárta
  https://www.youtube.com/watch?...
  arm. generál Petr Pavel
  https://www.youtube.com/watch?...
  rektor UK Tomáš Zima
  https://www.youtube.com/watch?...
  místopředseda PS Petr Gazdík
  https://www.youtube.com/watch?...

  Více jich na YouTube zatím není, nad přibudou další.
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  22:09 21.02.2015

  Pochopte, že pečení holubi nelétají sami do huby. Proto změna daná navrženým konceptem AZ by byla pomalá, ale o to cennější, protože by šla odspodu, tj. od občanů a dávala by ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pochopte, že pečení holubi nelétají sami do huby. Proto změna daná navrženým konceptem AZ by byla pomalá, ale o to cennější, protože by šla odspodu, tj. od občanů a dávala by šanci, že alespoň část lidí v tomto státě by dostala příležitost nerezignovat na jednu z bazálních funkci státu a tou je obrana své země (a vlastně i svých rodin) v případě válečného konfliktu či přírodních katastrof.

  Cesta, že stát nějakým skupinám (policajti, železničáři, myslivci,...) přikáže "béfelem" že musí ve svém volném čase za více méně symbolickou odměnu připravovat se na obranu státu je nesmysl - efekt bude odpovídat nadšení nedobrovolníků (sami si vzpomeňte, s jakým nadšením a kvalitou děláte práci, kterou vám někdo z nejvyššího vedení přikázal, ale nechápete její význam a máte ji za zcela zbytečnou), tj. za málo peněz bude hodně málo muziky. To je v přímém protikladu dobrovolnického konceptu, který za málo peněz už v případě potřeby nějaký ten "koncert" zahraje - sice asi profi úroveň to nebude, ale oproti nedobrovolníkům by se to "dalo poslouchat".
  Skrýt celý příspěvek

 • Torong
  21:06 21.02.2015

  Omlouvám se tady je ten odkaz
  http://www.palba.cz/viewtopic....

  Omlouvám se tady je ten odkaz
  http://www.palba.cz/viewtopic....

 • Torong
  21:04 21.02.2015

  Ano, něco jako SOS by byla cesta. Problém je, že chybí lidé, pro které by ten stát byl "jejich". Kdo z lidí dneska pracuje jinak než "odkroutím si svoje a mějte mě rádi"?
  Osobně ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ano, něco jako SOS by byla cesta. Problém je, že chybí lidé, pro které by ten stát byl "jejich". Kdo z lidí dneska pracuje jinak než "odkroutím si svoje a mějte mě rádi"?
  Osobně si myslím, že by nemusel být špatný systém "víkendů s armádou", kdy by vojáci nechali zájemce "osahat" si zbraně, techniku, vyzkoušet si nějaké taktické postupy... Myslím si, že by to chytlo spoustu těch co dělají třeba airsoft, nebo hrají hry jako Arma a podobné.

  Hovorka11: Z Vašeho příspěvku to přímo ukazovalo na jednotky typu lidové milice, kde ti staří, kterým to myslí správně politicky, krotí ty co by měli jiný názor. Pokud jsem se pletl tak se omlouvám. A co se týká UCK, pak je nemám za někoho, kdo bojuje za svobodu utiskovaných a Kosovo jako samostatný stát vnímám jako něco co se nemělo stát, ale UCK nevzniklo jen tak z ničeho a Srbský nacionalismus a touhy po Velkém Srbsku nevznikly v roce 1990. Miloševič si připravoval půdu už od začátku osmdesátých let. A i když zvěrstva dělali všichni, tak Srbové v čele s Miloševičem stojí za rozpoutáním celého konfliktu, který začal daleko dříve, než se rozpadla Jugoslávie.
  No a AZOV... Doporučuji např. tento text, který je součástí popisu operace Bagration a popisuje problematiku partyzánského boje právě na Ukrajině. Je nutné také vidět, že Ukrajinci viděli Němce zpočátku jako osvoboditele z Ruského útlaku. Někde tam bych viděl inspiraci. Nikoli nacismem jako takovým.

  mogowi: Víš, mně je nějaká televize někde. A wiki docela taky.
  Skrýt celý příspěvek

 • mates
  19:42 21.02.2015

  Luky, já bych to až tak hrozně neviděl. Jsem už starší ročník, který si odkroutil 2 roky vojny na Slovensku. Gumy tam byli, některé by dokonce trumfli i Terazkyho, jenže byli tam i ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Luky, já bych to až tak hrozně neviděl. Jsem už starší ročník, který si odkroutil 2 roky vojny na Slovensku. Gumy tam byli, některé by dokonce trumfli i Terazkyho, jenže byli tam i velitelé, kteří to měli očividně v hlavě srovnaný a velet uměli. Jednak jsme s nimi vycházeli dobře, jednak si umím představit, že v době ohrožení bych bez reptání zrovna tyhle chlápky poslouchal a věřil jim.
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  19:10 21.02.2015

  Jo, ale problém lidí je, že nemají valnou důvěru ve velení. Důstojníci jsou pro ně gumy a jenerálové korytáři...po Ukrajině se důvěra v armádní velení ještě sníží. Proč by do toho ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jo, ale problém lidí je, že nemají valnou důvěru ve velení. Důstojníci jsou pro ně gumy a jenerálové korytáři...po Ukrajině se důvěra v armádní velení ještě sníží. Proč by do toho někdo dobrovolně lezl. Máte to hrozně "zhora".
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  18:42 21.02.2015

  Pánové, někteří se snažíte vymýšlet už dávno vymyšlené - to co jsem popsal AZ 1. a 2. třídy funguje ve Francii a variace na toto téma jsou v dalších zemích.

  Je potřeba dostat 10 ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pánové, někteří se snažíte vymýšlet už dávno vymyšlené - to co jsem popsal AZ 1. a 2. třídy funguje ve Francii a variace na toto téma jsou v dalších zemích.

  Je potřeba dostat 10 - 15 tisíc dobrovolníků, kteří by byli provozně levnější než profesionálové a najít platformu, jak mít hned připraven dostatečný počet IT specialitů, právníků, řidičů, ostrahu objektů, etc..

  Část "nespecializovaných" dobrovolníků by se během pár let navíc dostala na úroveň pěšáků, kteří by strčili do kapsy většinu branců s 3 až 4 měsíčním kurzem.

  Stále jsou tu vyvolávány LM, s těmi prosím jděte k šípku. To byla jen "ozbrojená pěst" komunistické strany. Miliční systémy demokratických zemí jsou apolitické a jsou založeny na principech občanských a vlasteneckých (prosím neplést s nacionalisty).

  Vnitro má svých sil dost a je potřeba využít dobrovolníků, kteří jsou ochotni pro svůj stát obětovat svůj čas a energii, aby v případě potřeby se byli schopni důstojně postavit po bok profesionální armády.

  Miliční systémy jsou efektivní právě proto, že je založena na dobrovolnících, kteří jsou dlouhodobě vysoce motivovaní a bojují z přesvědčení a nikoliv z donucení státní mocí.
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  18:37 21.02.2015

  Jura99: BINGO.
  Policejní stanice jsou ideální, že jsou tam stále zbraně a ostraha.
  Ale trochu by to chtělo upravit.

  Jura99: BINGO.
  Policejní stanice jsou ideální, že jsou tam stále zbraně a ostraha.
  Ale trochu by to chtělo upravit.

 • Jura99
  17:46 21.02.2015

  Účinný systém už tu kdysi byl a nebyly to zrovna Lidové milice. Byla jím Stráž Obrany Státu (SOS), nesmírně chytře a přitom jednoduše organizovaná "domobrana". V době míru ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Účinný systém už tu kdysi byl a nebyly to zrovna Lidové milice. Byla jím Stráž Obrany Státu (SOS), nesmírně chytře a přitom jednoduše organizovaná "domobrana". V době míru podléhala vnitru a členy byli někteří policisté, četníci, financi, železničáři, pošťáci a záložníci nad 40let, aby se neoslabovala I. mobilizační záloha. Výzbroj a výstroj byla uložena v zapečetěných bednách na četnické stanici, vč. zapečetěné obálky s rozkazy na provedení záseků na silnicích, demolicí mostů a místu nasazení. V případě vyhlášení ostrahy hranic dokázali nastoupit v řádu hodin (bydleli v místě nasazení) a po vyhlášení války přešli do podřízení MO. Jejich úkolem bylo zadržet útok nepřítele do rozvinutí mobilizované armády a pak položit život za vlast. Počet členů byl přes 30tis. Na mnoha místech dokázali v roce 1938 doslova v pár jednotlivcích zadržet stovky tehdejších zelených mužíčků.
  Dnes máme státních zaměstnanců habaděj, jen policistů je přes 30tis., vojenské cvičení párkrát v roce by jim neuškodilo (ani zaměstnavatel by nekladl překážky) a pár zapečetěných beden s PTŘS a PLŘS by se na policejní stanici taky vešlo. Přidalo by se k nim pár celníků, železničářů. Do bedny by se též umístila zapečetěná obálka s rozkazem trefit každého zeleného mužíka, který by se objevil.
  Skrýt celý příspěvek

 • Eiffelos
  16:47 21.02.2015

  Myslím, že bychom se mohli poučit hodně v dnešním Izraeli, tam už bojují s asymetrickymi bojůvkami dlouho, lidé jsou plošně vyzbrojeni soukromými zbraně které mohou mít i ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Myslím, že bychom se mohli poučit hodně v dnešním Izraeli, tam už bojují s asymetrickymi bojůvkami dlouho, lidé jsou plošně vyzbrojeni soukromými zbraně které mohou mít i silnějšího kalibru, vojna jaka je víte asi všichni a hlavně národní duch je na jiném stupni než u nás
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  16:34 21.02.2015

  Omlouvám se, chtěl jsem napsat, že v průseru je "nošení" zbraně nelegální.
  Ještě bych také upravil tuhle větu:
  Ano, bavme se o ochraně státu jako o ochraně rodiny, majetku, obce, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Omlouvám se, chtěl jsem napsat, že v průseru je "nošení" zbraně nelegální.
  Ještě bych také upravil tuhle větu:
  Ano, bavme se o ochraně státu jako o ochraně rodiny, majetku, obce, regionu a státu.

  Jinak si to ideálně představuji - ruční zbraně a donucovací prostředky na radnici + třeba PT zbraně bez munice. S nimi by se ideálně cvičila dovednost. Při menším průseru by se použily pouze donucovací prostředky a ruční zbraně. Při větším průseru a vyhlášení ještě vážnějšího stavu by z KVV bylo rozvezeno i PT střelivo.

  P.S. právě nám na náměstí zastřelili koně, krávu a medvěda...to jsou ty zbraně mezi lidmi :)
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  16:20 21.02.2015

  Se zbraněmi při výjimečném stavu je to jinak. Není nelegální je mít, stát má ale právo je od občanů "vybrat" (ať už plošně nebo adresně). Pokud by došlo ke zhroucení systému, nemá ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Se zbraněmi při výjimečném stavu je to jinak. Není nelegální je mít, stát má ale právo je od občanů "vybrat" (ať už plošně nebo adresně). Pokud by došlo ke zhroucení systému, nemá je pochopitelně kdo vybrat :-) Tohle opatření v zákoně není ani tak pro válečný stav, jako spíš pro situaci, kdy by došlo k nějakým zásadním nepokojům, (třídním) bouřím ap. Logika je dvojí. Jednak v takových chvílích mohou střelné zbraně mezi lidmi eskalovat situaci. Jednak si tím politici mohou zajistit, aby je občané nepostříleli. První důvod je legitimní, druhý pro politiky dobře pochopitelný...
  Skrýt celý příspěvek

 • Sgt Murphy
  16:14 21.02.2015

  Ľudové milície, partizánsky typ boja, to je jediné čo nás môže zachrániť v prípadnom konflikte v našich podmienkach. Táto schopnosť by mala byť medzi obyvateľstvom udržaná všetkými ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ľudové milície, partizánsky typ boja, to je jediné čo nás môže zachrániť v prípadnom konflikte v našich podmienkach. Táto schopnosť by mala byť medzi obyvateľstvom udržaná všetkými možnými spôsobmi. Starých netreba zahadzovať, tvoria akúsi dumu v takejto komunite, zatiaľ čo mladý poľovníci s miestnou políciou tvoria hlavnú silu. Takáto kombinácia zamedzuje aby sa v lokalite vyskytla neznáma radikálna sila ktorá by bola schopná verbovať a vytvárať aktivity postavenej proti vláde/štátu/systému.
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  16:03 21.02.2015

  Torong:
  Víte, jak fungují na vsi dobrovolní hasiči? Mají vedení od předškolního věku, s politikou to nemá co dělat. Učí se praktickým dovednostem a budují vazby s ostatními. V ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Torong:
  Víte, jak fungují na vsi dobrovolní hasiči? Mají vedení od předškolního věku, s politikou to nemá co dělat. Učí se praktickým dovednostem a budují vazby s ostatními. V zásahovém sboru jsou pak starší chlapi, mladší chlapi i mladí kluci. Když u nás v noci chytla hospoda pod radnicí, byli tam za 6 minut...okresní za 17 min, ale už bylo v podstatě hotovo.
  Všichni se znají ze zásahů, zábavy i hospody. Můžou mít jiné politické názory, ale tím, že je to obecní spolek s praktickým cílem, tak táhnou za jeden provaz. Navíc tím, že se znají, tak se hrany omelou. To, že je mezi obcemi nějaká zdravá rivalita na závadu není. Když ten tomu druhému třeba strčí na soutěži krabičku od cigár do proudnice...taky se to může stát, ale vyjímečně... Ale když je akce, tak spolupracují.

  Ano, bavme se o ochraně státu jako o ochraně rodiny, majetku, obce, regionu.

  Proto se mi líbí myšlenka obecních ostrostřelců. A zbraně v sejfu na radnici. O nasazení by musela hlasovat rada (spíš), nebo i zastupitelstvo. Vždyť tu Maximus napsal, že v průseru je pak držení zbraně nelegální...to je hrozně nebezpečný, protože stavíte zodpovědné po bok lapků (i když chápu, proč to tak je a je to dobře).
  Právě v tu chvíli by měla fungovat lokální ochrana...né vozit něco z kraje (tam se ani nedohodnou)...
  Skrýt celý příspěvek

 • hovorka11
  14:27 21.02.2015

  Torong:
  Principy ochrany objektů bez schopnosti armády to zajistit nelze přiřazovat pouze k lidovým milicím a spojovat to s nimi. Jiná možnost není a vždy bude nejlepší mix ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Torong:
  Principy ochrany objektů bez schopnosti armády to zajistit nelze přiřazovat pouze k lidovým milicím a spojovat to s nimi. Jiná možnost není a vždy bude nejlepší mix zkušeností a rozvahy starších s aktivností a energií mladých.

  UCK působila jako albánská ozbrojená síla na území Kosova financovaná z drog atp.
  Počet Albánců se v letech 1948 - 1991 v Kosovu ztrojnásobil a mnozí Srbové a Černohorci se začali cítit izolovaně poté, co mnoho vesnic bylo tvořeno Albánci a Slované zůstávali jen v počtu několika málo rodin. . Růst albánské populace spolu s krizí konce 70. let mělo za následek, že albánské rodiny s velkým počtem dětí se ocitly v chudobě, byl nedostatek bydlení.
  ------------------
  Dnes je stav takový, že chudoba s 50% nezaměstnaností v Kosovu které je centrem drogového překupnictví pro Evropu žene 10 000 kosovských albánců do Maďarska odkud chtějí na "západ". Myslíte, že by se jim měl opět vybudovat nový prostor jak se to udělalo po 300 000 vyhnaných srbů z Kosova ? já si to nepřeji. je to cesta do rozvratu.
  Skrýt celý příspěvek

 • Moogwi
  14:18 21.02.2015

  Jojo srbská genocida, říkali to prej v televizi .. Počtěte si, kdy vznikla UCK a jestli to s vaším tvrzením tak trochu nekoliduje. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jojo srbská genocida, říkali to prej v televizi .. Počtěte si, kdy vznikla UCK a jestli to s vaším tvrzením tak trochu nekoliduje. http://cs.wikipedia.org/wiki/K...
  Skrýt celý příspěvek

 • Torong
  13:42 21.02.2015

  Vidíte pane hovorko, já bych jako podmínku viděl, aby tam NEBYLI staří a zkušení, alespoň ne ti, které máte na mysli. Opravdu nemám zájem o reinkarnaci lidových milicí. K tomu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vidíte pane hovorko, já bych jako podmínku viděl, aby tam NEBYLI staří a zkušení, alespoň ne ti, které máte na mysli. Opravdu nemám zájem o reinkarnaci lidových milicí. K tomu Azovu a UCK, by jste ještě mohl dodat i to že vznikly jako REAKCE na na separatisty a Srbskou genocidu Albánců.
  Skrýt celý příspěvek

 • hovorka11
  12:53 21.02.2015

  Články pana Robejška čtu již déle a je poznat že se snaží maximálně porozumět současnému stavu na rozdíl od drtivé většiny různých "komentátorů" viděných v tisku a televizi kteří ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Články pana Robejška čtu již déle a je poznat že se snaží maximálně porozumět současnému stavu na rozdíl od drtivé většiny různých "komentátorů" viděných v tisku a televizi kteří jdou s žádaným proudem.
  Myslím, že něco na způsob bývalého SVAZARMu by bylo velmi dobré pro mladé, kde by si osvojili základní znalosti s fyzickou přípravou, soutěžemi atd. Byl by to i dobrý základ pro výběr vhodných adeptů do armády.
  Zřejmě by bylo i dobré zachovat vyřazené palné zbraně pro novou složku, která by měla možnost v případě ohrožení hlídat významné objekty a civilní obyvatelstvo. Podmínkou by bylo rozsáhlé věkové spektrum, které by jistilo možnost sklouznutí k radikalismu u mladých a nezkušených. Bránilo by to podobným nájezdům radikálů jako UCK v bývalé Jugoslávii proti obyvatelstvu, nebo nyní ozbrojeným skupinám od oligarchů jako je Azov atd na Ukrajině, kteří usilují o převzetí moci od armády a nastolení radikálnější vlády než je dnes. Co dokáží už předvedli v Oděse.
  Skrýt celý příspěvek

 • otecko
  11:41 21.02.2015

  Pročetl jsem si všechny příspěvky a musím říct, že závěr toho o čem všichni tak nějak píší je to, co řekl prof. Robejšek:

  "Západ nad ostatním světem zvítězil v tom, že se všude ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pročetl jsem si všechny příspěvky a musím říct, že závěr toho o čem všichni tak nějak píší je to, co řekl prof. Robejšek:

  "Západ nad ostatním světem zvítězil v tom, že se všude rozšířila tržní ekonomika a prohrál globálním úpadkem demokracie. Růstový model, jak ukazuje Petr Robejšek, se vyčerpal."

  .. no, ale nyní vyvstává otázka, co s tím? Víme všichni, že je něco blbě ale hádáme se, kdo by to měl řešit. Já myslím, že bychom to v rámci svých životů měli řešit my sami.

  Dále dodávám, že obrana vlasti- tedy vlastenectví by nikdy neměla být zaměňována s obranou politického systému, s tou či onou vládou, atp. To jsou rozdílné pojmy. Bránit vlast je přece to samé, jako bránit vlastní rodinu.
  Skrýt celý příspěvek

 • Argonaut.CZ
  06:38 21.02.2015

  řekl bych, že Rusko se nesnaží o destabilizaci západu, ale o jeho nejednotnost. V tom je velký rozdíl. Nic jiného ale nedělaly USA, když do změny režimu na Ukrajině a vzniku ...
  Zobrazit celý příspěvek

  řekl bych, že Rusko se nesnaží o destabilizaci západu, ale o jeho nejednotnost. V tom je velký rozdíl. Nic jiného ale nedělaly USA, když do změny režimu na Ukrajině a vzniku Majdanu investovaly min. 5 miliard USD. A to byla ta vláda demokratiky zvolena. Jedny oligarchy, kteří nešli na ruku, vyměnili za jiné oligarchy. Že je to stejná pakáž je vidět na tom, co se poslední rok děje a v jakém stavu jsou instituce a armáda na Ukrajině. Líbil se mi příměr, že USA a EU bojují s Ruskem o Ukrajinu do posledního Ukrajince.
  Skrýt celý příspěvek

 • Left
  02:45 21.02.2015

  To cejkis: Osobně souhlasím, jen s tvrzením: "Pokud by se povedl Zemanův puč v ČSSD, měli bychom zde dnes Majdan. " nesouhlasím, resp. si to nedokážu představit. Je ale naprosto ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To cejkis: Osobně souhlasím, jen s tvrzením: "Pokud by se povedl Zemanův puč v ČSSD, měli bychom zde dnes Majdan. " nesouhlasím, resp. si to nedokážu představit. Je ale naprosto jasné, že se Rusko snaží o destabilizaci celého Západu - po dlouhá léta se nikdy tolik kvůli zahraniční politice nerozhádal... Řecko chce dokonce Putin de facto uplatit, jelikož se zrovna vynořila příležitost vzhledem k nové řecké politické reprezentaci. Těch případů je ale víc...

  To Maximus: Je otázka, do jaké míry je pravdou, že hlavním problémem UA bylo nezvládnutí první fáze mobilizace. Je známý fakt, že z 100 000 armády byli zprvu schopni poskládat jen něco okolo 5 000-8 000 – čili naprosto zásadní problém to byl. Na druhou stranu se ale i přesto dařilo až do srpna povstalce vytlačovat a bylo už jen otázkou času, kdy je zatlačí až k hranicím. Ten zlom nastal právě v srpnu - od té doby už je trend opačný a UA své území jen ztrácí.
  Skrýt celý příspěvek

 • Kozlus
  22:32 20.02.2015

  Tyyyyyyyy vole, tomu rikam slusnej matros :-D

  Tyyyyyyyy vole, tomu rikam slusnej matros :-D

 • JosefŠ
  22:32 20.02.2015

  cejkis: Co to je? Nějak se v tom nevyznám a uniká mi smysl. Připadá mi to jako zvratky... tak v nich nepoznám co je pivo a co žaludeční šťávy.

  Nějak to prosím rozveďte a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  cejkis: Co to je? Nějak se v tom nevyznám a uniká mi smysl. Připadá mi to jako zvratky... tak v nich nepoznám co je pivo a co žaludeční šťávy.

  Nějak to prosím rozveďte a vysvětlete (doložte) pro méně informované.

  Děkuji
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  22:12 20.02.2015

  Je zajímavý, jak si v tom každý najde to svoje...

  Je zajímavý, jak si v tom každý najde to svoje...

 • cejkis
  22:05 20.02.2015

  Hybridní válka byla vedena v oblasti energetiky proti celé střední Evropě po dobu 10 let. Jejím společným jmenovatelem bylo zamezení alternativ k distribuci plynu a ropy.

  Pak ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Hybridní válka byla vedena v oblasti energetiky proti celé střední Evropě po dobu 10 let. Jejím společným jmenovatelem bylo zamezení alternativ k distribuci plynu a ropy.

  Pak přišla druhá fáze. Hledání prorusky smýšlejících politiků a ovlivňování veřejného mínění.

  Vrcholem úspěchu ruských aktivit bylo zvolení Miloše Zemana za prezidenta. Jeho kampaň financovaná z ruských zdrojů. Jeho volební manažer z Lukoilu už po předchozí mediální masáži nikoho nepřekvapil.

  Pokud by se povedl Zemanův puč v ČSSD, měli bychom zde dnes Majdan.

  Děkuji panu Chovancovi, že do tohoto komplotu hodil vidle ať už byl jeho důvod jakýkoliv.

  Díky.
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  20:26 20.02.2015

  Akorát, že armáda NATO s centrálním vedením vůbec žádnou zárukou apolitičnosti není. Teď se nebavím o vojácích, ty jsou k tomu vedeni a ani nesmějí být v žádné straně (tak to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Akorát, že armáda NATO s centrálním vedením vůbec žádnou zárukou apolitičnosti není. Teď se nebavím o vojácích, ty jsou k tomu vedeni a ani nesmějí být v žádné straně (tak to alespoň bylo, když mě přijmuli). Ale velení jde shora a bůhví, kam až sahá.
  Tady právě byla řeč o totálním kolapsu a selhání státu - jako jedna z krajních možností...

  Mě by se to stejně líbilo. Jako histerický šermíř (kord, rapír) a sportovní šavlista bych také preferoval cvičení nelethálních technik. K tomu flinty ve zbrojnici.

  https://www.youtube.com/watch?...
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  20:17 20.02.2015

  Jsme v 21. století a éra dobrovolnických sborů uniformovaných městských ostrostřelců je dávno pryč. Trend ve světě je miliční systém provozovat pod armádou, která je právě garantem ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jsme v 21. století a éra dobrovolnických sborů uniformovaných městských ostrostřelců je dávno pryč. Trend ve světě je miliční systém provozovat pod armádou, která je právě garantem apolitičnosti a vytváří filtr pro vstup dobrovolníků z hlediska jejich způsobilosti a vylučuje psychicky nevyrovnané či jinak duševně "nestandartní" osoby, nacionalisticky či ještě víc hnědě uvažující individua, politické agitátory, politicky nespolehlivé, etc..

  O nácky či duševně labilní jedince nikdo v armádě nestojí.

  Pokud se bavíme o institucializovaném řešení, tak po zrušení okresních vojenských správ zůstávají KVV, které by mohly mít spolu s vybranými vojenskými útvary na starosti správu zbraní AZ 2. třídy. Pro většinu situací by to mohlo stačit.

  Pak existuje samozřejmě v případě nouze nejvyšší využít civilních zbraní členů AZ, ale to by jim nesměly být případně jejich zbraně zabaveny na základě zákona č. 240/2000 Sb týkající se § 7 omezující držení a nošení střelných zbraní a střeliva v případě krizových stavů - prostě pokud občan projevil dostatečně vůli chránit svoji vlast, je vycvičený a prověřený, tak by se na něj mělo pohlížet jinak než na myslivce (o tom, že je mezi myslivci hromada bývalých bolševických kádrů je smutný fakt) či sportovní střelce.
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  19:56 20.02.2015

  No tak dát dokupy bandu lidí se zbrojákem je samozřejmě řešení....ale myslel jsem, že se bavíme o něčem víc institucionalizovaným.
  Ono občas se stává, že je nějaká partička trošku ...
  Zobrazit celý příspěvek

  No tak dát dokupy bandu lidí se zbrojákem je samozřejmě řešení....ale myslel jsem, že se bavíme o něčem víc institucionalizovaným.
  Ono občas se stává, že je nějaká partička trošku nahnědlá, jiná třeba narudlá a další nerudná, nebo namočená do čehosi.... no jak to tenkrát měli ostrostřelci za Rakouska? Já si to najdu...
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  19:51 20.02.2015

  To je z Cimrmana - Blaník :-)
  Proč obecní zbrojnice? Každý svépravný, trestně bezúhonný, více míně duševně zdravý člověk a s průměrnou inteligencí si zbrojní průkaz u nás může ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To je z Cimrmana - Blaník :-)
  Proč obecní zbrojnice? Každý svépravný, trestně bezúhonný, více míně duševně zdravý člověk a s průměrnou inteligencí si zbrojní průkaz u nás může udělat sám a pak si pořídit doma trezorovou místnost s certifikovanými bezpečnostními dveřmi do kterých si může uložit až 20 střelných zbraní a až 20 000 nábojů. Pokud se přidá elektronický zabezpečovací zařízení a pokud vše splňí technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem, tak tam v podstatě žádné limity nejsou.

  Byly ještě doby, kdy členové různých vojenských klubů či VIP sběratelé dostávali výjimky, na které mohou mít doma kulomety, samopaly, etc. , ale tato doba je pryč - PČR už usoudila, že "koktavého železa" je mezi civilisty dost a výjimku je v současnosti nemožné získat. Navíc to má své úskalí, protože držitelé zakázaných zbraní a doplňků povolených na výjimku mají povinnost vpustit kdykoliv domů preventivní kotrolu PČR.
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  19:36 20.02.2015

  Tak mě by se líbilo něco na úrovni obcí.
  Samozřejmě si uvědomuju, že to jinak funguje v různě velkých sídlech. Já jsem třeba žil prvních 17 let v obci o cca 17tis. obyvatelech, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak mě by se líbilo něco na úrovni obcí.
  Samozřejmě si uvědomuju, že to jinak funguje v různě velkých sídlech. Já jsem třeba žil prvních 17 let v obci o cca 17tis. obyvatelech, poté 13 let ve velkoměstě a teď už celkem dlouho na venkově. Povědomí o sousedech je v těch místech úplně jiné - co by se třeba dalo s problémy prosadit v menší obci je ve větší těžko myslitelné. Vše je o lidech, vysvětlování a..... opoře v průseru.

  Tady si ale dokážu představit nějaký prestižní ostrostřelecký oddíl o 2 -3 družstvech. Popravdě někde vzadu o tom pořád uvažuju. Okolí mám zmapované, vím kde jsou jaké pohledy, co se dá kontrolovat. Je tu i fortifikace po wehrmachtu, ke které chci nenápadně prosadit cestu polem (je odtamtud možná kontrola obce i hlavní komunikace). Přemýšlel jsem o ručních zbraních do obecní zbrojnice i o něčem těžším, jako SPG-9 a podobně. Zajímal by mě legislativní rámec takového počinu.
  Ten bezzákluzák je teď spíš sranda, ale jak je to s ručními zbraněmi pro civilní trh (bez palby dávkou atd.)? Je vůbec možné něco jako obecní zbrojnice?

  P.S. kdo je Veverka? GAVL?
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  18:40 20.02.2015

  "Nedobře se na to díváš, Veverko" :-).

  Přiznejme si na rovinu, že i pokud se najde náhodou u současných politiků nějaká vůle přijmout daný koncept a i nějakou tu korunu pustí, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  "Nedobře se na to díváš, Veverko" :-).

  Přiznejme si na rovinu, že i pokud se najde náhodou u současných politiků nějaká vůle přijmout daný koncept a i nějakou tu korunu pustí, tak AZ 2. třídy nebudou v prvních letech nějaká masová záležitost - bavíme se maximálně o tisícovkách lidí rozptýlených po celé ČR, takže z této strany mohou být i ti méně "osvícení" politici v klidu. Přirozeně, že se tento koncept může v budoucnosti dále rozvíjet a stát se tak jedním z možných proudů demokratizace a znovuobnovení zájmu občanů o věci veřejné (tím samozřejmě nemyslím politckou stranu) v našem státě. To už ale přesahuje několik volebních období a je mimo rozlišovací schopnosti značné části současných politiků.

  Samozřejmě je fakt, že lidi, kteří dobrovolně vstoupí do AZ jen za symbolické prebendy, tak asi mají zájem o svoji zem a není jim lhostejné, kdo tady a jak vládne. Nicméně na druhou stranu by AZ obou tříd náležely armádě (a právě proto by to nemělo být pod kontrolou nikoho jiného), což je struktura silně apolitická s velmi nízkou tolerancí k politické propagandě a možnému zneužití.
  Skrýt celý příspěvek

 • GAVL
  17:41 20.02.2015

  Charlie souhlas

  ono pokud by státní úředníci dělali to co by jste chtěl, tak by dle mého sama ta mladá generace měla zájem bránit tento stát i jako instituci a v tu chvíli by ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Charlie souhlas

  ono pokud by státní úředníci dělali to co by jste chtěl, tak by dle mého sama ta mladá generace měla zájem bránit tento stát i jako instituci a v tu chvíli by každý takový měl zájem být v dobré kondici

  jenže ve chvíli kdy máte odhodlané lidi bránit svůj domov a navíc k tomu vycvičené, tak jim nemžete tolik kálet na hlavu, protože by mohli začít bránit svůj domov proti své nefunkční zkorumpované vládnoucí garnituře, pak by mohl být problém jakýkoli vyvlastňovací zákon a podobný feudalisticky bolševický kraviny,
  pak by ani nemohl být navrácen majetek církvím, který jim nenáleží a tak podobně

  takže pro jakoukoli zkorumpovanou zločineckou vládu je výhodnější malá profesionální armáda, která je použitelná tak leda proti vlastnímu neozbrojenému, nevycvičenému a spolupráce neschopnému obyvatelstvu
  Skrýt celý příspěvek

 • Charlie
  16:23 20.02.2015

  Co se týče záloh:
  1) nastoupím do záloh, po určité době a po standardních zkouškách (jako v civilu) získám zbrojní průkaz s tím, že nebudu platit poplatky za zkoušky a další věci ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Co se týče záloh:
  1) nastoupím do záloh, po určité době a po standardních zkouškách (jako v civilu) získám zbrojní průkaz s tím, že nebudu platit poplatky za zkoušky a další věci s tím spojené (instruktáž na střelnici, komisař, munice na cvičení atp.)

  2) členství v zálohách mi stát zohlední na daních (jako třeba dobrovolným hasičům)

  Co se týče velikosti činné armády - za komára měla tahle republika kolik? 200k vojáků? Teď jsme poloviční a navíc né tak militarističtí, ale v pohodě bychom měli být schopni uživit armádu cca 40-50k vojáků s rozpočtem cca 50-70 miliard ročně (rozpočet je 1,3 tera, tak se tam snad těch necelých 100 giga musí najít). V mobilizačních skladech by navíc měla být technika a výstroj pro dalších cca 50k vojáků.

  Možná kdyby stát přestal řešit kraviny typu kouření v restauracích a další občanské svobody, přestal lidi odírat o 60% jejich platů a vůbec se míň navážet do jejich životů a místo toho se hlavně snažil, aby mladá generace měla lepší koníčky než čmárání po zdech a hulení trávy neházením klacků pod nohy zájmovým kroužkům, tak by udělal líp.
  Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  16:20 20.02.2015

  to Maximus: operační hloubku jsem zmiňoval z toho důvodu, že je dobré mít sousední stát nakloněn nebo mít minimálně neutrální. Na expanzi dál rusko nemá ani silově ani ekonomicky. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to Maximus: operační hloubku jsem zmiňoval z toho důvodu, že je dobré mít sousední stát nakloněn nebo mít minimálně neutrální. Na expanzi dál rusko nemá ani silově ani ekonomicky.
  Už jsem dočetl dlouhý koment k AZ, vypadáto dobře, ale obávám se, že v ČR k tomu bude vůle až když s tím přijde nějaký šikovný "poradce" s tím, že má firmu, která by to dokázala zrealizovat, tím i zpeněžit a samozřejmě ulít nějaký bakšiš politikům :-D Praktičnost a potencionální efektivita v případě konfliktu tu nikoho 20 let nezajímá, proto tu nemáme žádný systém PVOS a více rozvinuté schopnosti ženistů na pomoc při živelných pohromách, nejúčinnější pomoc prokázala armáda ještě za dob povinné základní služby při záplavách v letech 2002 a 1997.

  to kazd: konflikt na UA se omezil na pozemní boje, protože obě strany disponují účinnou PVO, ukrajinské letectvo se ani jednou nepokusilo za pomocí vrtulníků odsunout raněné z Debalceva, pro toto bych měl jen dva důvody, jedním PVO povstalců, druhým neschopnost UA armády.
  Skrýt celý příspěvek

 • Argonaut.CZ
  16:03 20.02.2015

  Vždycky platilo, že "Kdo neživí vlastní armádu, živ armádu cizí". Když by se naše politické vedení vykašlalo na koncept lehké expediční armády, bylo by dost prostředků pro ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vždycky platilo, že "Kdo neživí vlastní armádu, živ armádu cizí". Když by se naše politické vedení vykašlalo na koncept lehké expediční armády, bylo by dost prostředků pro vybudování rozumné teritoriální obrany a funkčních záloh.

  Cílem by nemělo být vybudovat neporazitelnou obranu, ale takovou, která pustí potenciálnímu útočníku dost žilou na to, aby si to důkladně rozmyslel.Jinými slovy stále vševojsková dovednost.

  Jeden z nejpopulárnějších sportů v Čechách je sportovní střelba. Spousty lidí zkouší soutěže jako je taktická malorážka, střílí pro zábavu z větrovek, Sa58,... Stačilo by tuto "militantní" skupinu podpořit a dát jí možnosti vyblbnout se organizovaně:)

  Jednou ročně 14 dní a ár víkendu v roce by unesl každý, i zaměstnavatel. Ale musela by to být aktivita naa územní obranu, ne výlety do zahraničí, když se naše vedení rozhodne někomu zavděčit.
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  15:47 20.02.2015

  Palec nahoru - hlavně za ty ostrostřelce. To by chtělo reinkarnovat.

  Palec nahoru - hlavně za ty ostrostřelce. To by chtělo reinkarnovat.

 • Maximus
  15:26 20.02.2015

  To kazd: Během ruské invaze se podařilo kyberútokem vyřadit informační systém gruzínské armády, která tak upadla rychle do chaosu.

  Ale jak jsem psal, tak AZ "specialisti" by až ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To kazd: Během ruské invaze se podařilo kyberútokem vyřadit informační systém gruzínské armády, která tak upadla rychle do chaosu.

  Ale jak jsem psal, tak AZ "specialisti" by až na výjimky nešli do první línie kyberválky, ale jako background na útvary a MO

  Víš, co je dnes za IT specialisty u útvarů a na MO? Někdy je to docela tragédie, která je snad možná použitelná v době míru, ale v době povolávání záloh, mobilizace, krizového válečného managmentu by nároky na IT pracovníky byly úplně někde jinde.

  Pokud chceš použít jako vzor Ukrajinu, tak nejdůležitějším faktorem porážky pro Kyjev byl kritický nedostatek vycvičených a motivovaných vojáků v samém počátku války.

  AZ 2. třídy by po pár letech "víkendového" válčení a jednoho týdne cvičení za rok by v případě trochu rozumné podpory ze strany státu a AČR dokázali nastoupit hned po boku profesionální armády. Samozřejmě že ne jako prvoliniové jednotky, ale minimálně by nahradili profesionální vojáky na pozicích, na které by bylo neefektivní využívat vojáky, kterých máme málo a kteřé je také potřeba adekvátně zaplatit.

  Navržený systém je variace na řadu obdobných systémů různých miličních systémů v řadě západních zemí či bývalé Jugoslávie - viz 10denní válka jednotek slovinské teritoriární obrany (vysoce motivovaní pěšáci vybavení PTŘS, přenosnými PLRS a se skvělou znalostí terénu) založené na podobném principu proti federální armádě (vševojsková armáda) vyslané Bělehradem, která dokázala svým odhodlaným nasazením jednoznačně uhájit oddělení Slovinska od Jugoslávie.

  Je potřeba si říci, že v současné době, kdy prognózy na geopolitickou situaci v Evropě za 10 či 20 let se spíše podobají věštění v křišťálové kouli, je potřeba uvažovat i nad "nemilými" scénáři. Zrovna naše země (ČR/SR), které určitě nemohou vzpomínat na 30. léta 20. století v dobrém, by měly být krajně ostražité k současné situaci a řekněme si na rovinu, že na plány vyžadující čas a investice jako bylo budování prvorepublikových pevností nemusí být třeba už vůbec čas. Kolik let uběhlo od nástupu Hitlera k anšlusu Rakouska, Mnichovu a rozbití Československa? Plány budování prvorepublikových pevností počítali s dobudováním systému až v první polovině 50. let!
  Je potřeba vybudovat pružný a efektivní systém (vzhledem k ceně) a smiřme se s tím, že silnou vševojsovou armádu ala ČSLA už nikdy mít nebudem - jednoduše na to nemáme ekonomicky, lidsky a politicky.

  To ale neznamená, že nelze vybudovat obranná struktura, která by měla dostatečný odstrašující potenciál, která by zároveň byla schopná plnit i naše mezinárodní závazky a kterou lze rozumně financovat.

  Současný systém profesionální armády, která dokáže v poli nasadit max. 4500 profesionálů a 2000 členů záloh, 30 jakž takž moderních tanků, 14 pronajatých JAS-39, v podstatě neexistující pozemní PVO, etc. je vše spíše parodií na armádu schopnou bránit území ČR - samotným vojákům to nemám ale až tak za zlé.
  Stav OS SR je ještě tragičtější a zmínky o tom, že by měly problém i s jednotkami maďarských poľovníků nejsou bohužel až tak velká nadsázka.
  Prostě musí přijít strukturní změna, která bude schopná pružněji reagovat na výzvy budoucnosti a která bude mít potenciál se s těmito výzvami se ctí vypořádat.

  Nelze to ale řešit násilím, tj. nucenými odvody a zneužíváním specialistů - nedobrovolníků, ale využít stále přítomný dobrovolnický potenciál a ochotu alespoň části občanů věnovat svůj čas a energii a zvýšení obranyschopnosti tohoto státu a svých bližních. Samozřejmě určité symbolické ocenění či nějaké malé výhody nejdou proti tomuto duchu.

  Je naděje, že časem by se z členství v AZ 2.třídy.mohla stát rodinná tradice a více rozšířená záležitost (jak to funguje u dobrovolných hasičů, myslivců, v minulosti unimorfovanch městských osrostrostřelců). Samozřejmě nebylo by to asi nikdy masovou záležitostí, ale je to způsob, jak dostat do armády v nějakém reálném časovém horizontu MO požadovaných 10 - 15 tisíc použitelných lidí. Jde jen o to správně nastavit podmíky, vést dialog s lidmi a využívat jejich zpětnou vazbu.

  Je také si potřeba uvědomit, že záložák je mnohem levnější než profesionální voják a opravdu nemáme na to, aby si AČR mohla vydržovat například zmíněné řidiče pro včechny stroje vozového parku (a věřte tomu že jen Tatrovek a podobných vozidel je v armádě stále několik tisíc).
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  14:52 20.02.2015

  citace:
  Z diskuzí o přestávce mně nejvíc zaujaly úvahy o tom, co plánuje Vladimir Putin...
  Na druhou stranu lidé, kteří sledují ruská média v ruštině, oponují, že Rusové jsou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  citace:
  Z diskuzí o přestávce mně nejvíc zaujaly úvahy o tom, co plánuje Vladimir Putin...
  Na druhou stranu lidé, kteří sledují ruská média v ruštině, oponují, že Rusové jsou naprosto čitelní, že řeknou, co udělají, pak to udělají a svět na ně překvapeně kouká. Vypadá to tak, že lidé západu panu Putinovi rozumí čím dál méně, ale jeho vlastní lidé čím dál víc.
  -----------------------
  Osobně to chápu tak, že se baví o Putinovi. Že je konzistentní - pro Rusy, protože ho poslouchají ... asi nesestříhaného...? A pro západ jako nepředvídatelný...nebezpečný šílenec - protože ho tak mediálně vykresluje...asi.

  Když jsem si např. přečetl celý projev Lavrova (Mnichov), nebo sleduju někdy projev Putina v kuse....no mě přijdou jako schopní politici, zejména Lavrov. Když ale vidím naše mediální skeče (budou i v Rusku, samozřejmě), tak mi přijde, že se nikdy nic nedozvím.
  Skrýt celý příspěvek

 • Kozlus
  14:24 20.02.2015

  Maximus: Tento koncept AZ by mohl i vytrhnout trn z paty ACR v podobe nedostatku ridicu a dalsiho podobneho personalu. Ridicu se skupinou C+E je v CR relativne hodne a tak clenove ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Maximus: Tento koncept AZ by mohl i vytrhnout trn z paty ACR v podobe nedostatku ridicu a dalsiho podobneho personalu. Ridicu se skupinou C+E je v CR relativne hodne a tak clenove AZ by mohli usnadnit pozici ACR - ta by sve ridice (v pripade konfliktu) vyuzivala na obrnene prostredky a na prostredky pohybujici se v "horke" zone a dopravu dale v zazemi by mohla hodit na ty AZ2. Vymenou bud za ty danove ulevy nebo za moznost, ze si clen AZ udela papiry a profesak. Navic, v pripade mobilizace vozoveho parku soukromniku, by s timto jezdili clenove AZ - cast z nich budou profesionalni ridici v civilni sfere a tak budou s temi stroji obeznameni vice, nez vojaci, kteri jezdi s Tatrovkama.
  Skrýt celý příspěvek

 • jiný Honza
  13:35 20.02.2015

  Luky, pokud to bylo na mne, pak upozorňuji, že se rozhodně neomezuji na jediný zdroj (co bych asi pak dělal tady, že?) a navíc jde o odstavec, kde se píše, že vlastně vše, co Rusko ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Luky, pokud to bylo na mne, pak upozorňuji, že se rozhodně neomezuji na jediný zdroj (co bych asi pak dělal tady, že?) a navíc jde o odstavec, kde se píše, že vlastně vše, co Rusko (= Putin) udělá, již bylo jinými naznačeno. Mám teď na mysli Šojgu, Žirinovského a teď dumám jak se jmenuje šéf Dumy.
  Skrýt celý příspěvek

 • kazd
  13:23 20.02.2015

  s těmi desítkami kyberspecialistů se asi neshodnem. Podle mých zkušeností nelze stavět IT bezpečnost na nějakých aktivních zálohách.

  Jsou zde sice hezké teorie o informační ...
  Zobrazit celý příspěvek

  s těmi desítkami kyberspecialistů se asi neshodnem. Podle mých zkušeností nelze stavět IT bezpečnost na nějakých aktivních zálohách.

  Jsou zde sice hezké teorie o informační válce a IT specialistech armády, ale reálně nic takového na Ukrajině ani nikde jinde neprobíhá resp. pokud probíhá vliv na výsledek je nepatrný.

  - na ukrajině byl první chyba v politice - majdan, oděsa atd. a práci policie (to nebyla situace kdy by měla zasahovat armáda)

  - druhá chyba ve fázi horkého konfliktu byla jednoznačně nepřipravenost ukrajinské armády. Ale nikoli nepřipravenost vést moderní válku, ale neschpnost vést válku na úrovni 80 let.

  Na ukrajině je konflikt bez letectva, s raketomety, plošným dělostřeleckým ostřelováním atd... na to je vám domobrana, IT specialisté a pod. k ničemu.

  To je konflikt, kde měla ukrajinská armáda nasadit alespoň UDRŽOVANOU techniku ze sovětských dob v počtu odpovídajícím státu s 45 miliony obyvatel a vývoj by při elementární kvalitě vedení vypadal jinak.

  Tady měly být zprávy typu nasazeno 30 Su25, pět setřeleno separatisty, ale podařilo se zničit konvoj tanků z ruska.
  15 vrtulníku Mi24 podpořilo tam a tam tyto jednotky.
  Vše doprovázeno fotkami, čímž by celá informační válka ze strany Ruska skončila.
  Ukrajina válčí na kousku svého území a přesto není schopna na zbytku území reálně fungovat.

  Ponaučení pro AČR je, že studenou fází konfliktu (majdan, oděsa) lze dosáhnout pouze mediální výhody, ale zisk území vždy vede přes moderní techniku a vycvičené osádky.
  Jinými slovy než mít jako AČR ve skladech staré křápy T72 před modernizací, vrtulníky Mi17, je z politického a vojenského hlediska mnohem lepší vést s třeba menším počtem moderní techniky, kratší ale o to kvalitnější odpor.
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  13:19 20.02.2015

  tak pokud sledujete pouze ČT, tak si určitě budete myslet, že něco takového Putin řekl...pokud máte nějaké materiály, kde to říká, tak mi je prosím pošlete v plném znění

  tady ...
  Zobrazit celý příspěvek

  tak pokud sledujete pouze ČT, tak si určitě budete myslet, že něco takového Putin řekl...pokud máte nějaké materiály, kde to říká, tak mi je prosím pošlete v plném znění

  tady spíš pro pobavení a atmosféru (vědu z toho nedělám)
  https://www.youtube.com/watch?...
  Skrýt celý příspěvek

 • jiný Honza
  13:05 20.02.2015

  Jak mám rozumět poslednímu odstavci bloku Dynamika komplexních společností? Pokud má být chápán tak, že vlastně mimochodné komentáře některých ruských představitelů naznačují směr ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jak mám rozumět poslednímu odstavci bloku Dynamika komplexních společností? Pokud má být chápán tak, že vlastně mimochodné komentáře některých ruských představitelů naznačují směr dalšího vývoje (obsazení Ukrajiny během 24 hodin, obsazení Pobaltí za stejnou dobu pod stejnou záminkou), máme se na co těšit.
  Nebo jsem jen špatně pochopil text?
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  12:39 20.02.2015

  Bohužel duch LM zde asi bude ještě dlouho strašit, ale miliční systém jaký mají třeba Švýcaři je úplně něco jiného.

  Nechci pokračovat v politickém OT, které tu nadhodil flanker, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Bohužel duch LM zde asi bude ještě dlouho strašit, ale miliční systém jaký mají třeba Švýcaři je úplně něco jiného.

  Nechci pokračovat v politickém OT, které tu nadhodil flanker, ale ve stejné logice, pokud RF ovládne časem celou Ukrajinu, tak bude mít stále právo na "operační hloubku". Tj. na území ČR/SR, Rumunska, Polska? Nebo v rámci pobaltských zemí snad mají také právo si vytvářet "nárazníková pásma"?

  Historie se bohužel stále opakuje jen s určitými variacemi, které jsou poplatné době - stupni vývoje společnosti a její komplexitě, dostupným technologiím, aktuálním geopolitickým interakcím, existenci osobností schopných ve velkém prosadit své vize, etc. a je potřeba dostupné potřebné informace analyzovat a snažit se pokud možno poučit z chyb z minulosti. Velmi velmi nadčasový je citát J. P. Sartra - "Kdo se nepoučil z dějin, musí je znova prožívat".
  Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  12:16 20.02.2015

  Nabízí se tu asociace s tím jak byla společnost protkána sítí domovních důvěrníků a příslušníků stb, tu dnes spolehlivě nahrazuje velký bratr mobilních a internetových sítí.
  Paní ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nabízí se tu asociace s tím jak byla společnost protkána sítí domovních důvěrníků a příslušníků stb, tu dnes spolehlivě nahrazuje velký bratr mobilních a internetových sítí.
  Paní Drábová to vystihla jasně, bude se bojovat o zdroje a ukrajina má tu smůlu, že jich má dost, k tomu tu velkou smůlu, že EU nechce tyto zdroje kupovat, ale vlastnit.

  Hybridní válka tu probíhá pořád a nepřetržitě, jen se o tom začalo mluvit, probíhá oboustranně, jen různými metodami. Občas to dospěje do takových fází, že francouzské vzducholodě bombardují německo nebo poláci napadnou v prusku (dnešní polské Gliwice) německý vysílač. Jindy se zase ukáže, že Irák má chemické zbraně, "jaké svět neviděl." Hůl se vždycky najde, občas leží na zemi jen je třeba záminka ji zvednout a bít psa.
  Rusko má naprosto evidentní zájem na tom mít souseda sobě politicky nakloněného, říká se tomu operační hloubka, jsou ekonomicky i etnicky, jazykově, kulturně propojeni, (dodnes nebyla řádně vyznačena rusko-ukrajinská hranice, lidé tam volně přecházeli za obchodem a prací) na části území ukrajiny měli dokonce celou dobu vojenskou základnu, upřímně si myslím, že se snaží jen o pomoc politicky nakloněným lidem v minimální míře nutné k tomu, aby odvrátili jejich masakr, ke kterému došlo v Oděse.
  O demokratičnosti současné ukrajinské vlády a parlamentu nemůže být pochyb, stačí se podívat jak demokraticky se sami zvolili.
  http://www.novarepublika.cz/20...
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  12:02 20.02.2015

  V případě akutního ohrožení státu spojeného s kyberútoky, mobilizací a celkově složitou agendou řízení krizového managmentu by bylo v tomto státě rozhodně potřeba o hodně víc než ...
  Zobrazit celý příspěvek

  V případě akutního ohrožení státu spojeného s kyberútoky, mobilizací a celkově složitou agendou řízení krizového managmentu by bylo v tomto státě rozhodně potřeba o hodně víc než několik desítek IT specialistů. Nemluvím o nějaké specializované vojenské kyberjednotce, kterou už naštěstí současný ministr dokázal vytvořit., ale o spoustě IT mravenečků, kteří by bylli potřební pro rozvinutí a vlastní provoz vojenských IT struktur na všech úrovních armády a podřízených civilních složek.

  O tom despektu k vlastenectví "opravdových" IT specialistů - minimálně vím o několika hlavních IT odborníků z velkých firem, mimochodem aktivních sportovních střelců, kteří by v případě ohrožení státu rádi poskytli svoje služby státu a je rozhodně efektivnější je využít v jejich specializaci než jako obyčejný "kanonenfutr".

  Dále by tu byla například příležitost pro specialisty - psychology, lingvisty u PSYOPS jednotek, jejichž důležitost se v poslední době dostává do popředí. I jejich víkendové "konzultace" by určitě pomohly zkvalitnit výstupy našich specialistů.

  Vše je ale o vůli společnosti a jejich reprezentantů - politiků se současným nedobrým stavem něco dělat.

  Pro AZ by stačilo jen základní výstroj a pěchotních zbraní ještě po ČSLA je pro uvažovaný počet dobrovolnických záloh ještě pořád dost. Pak je to jen o schopnosti AČR udělat z těchto "víkendových bojovníků" použitelné vojáky. Armáda by si alespoň vytvořila strukturu, která by byla následně využitelná i pro případ mobilizace. Výsledky by nebyly hned, ale z dlouhodobého hlediska by tu mohla vzniknout složka AČR určená pro teritoriární obranu, která by dokázala převést boj se silnějším útočníkem v dlouhodobější asymetrický konflikt, který by jistě nebyl lákavý pro žádného případného okupanta.

  Rovněž by AZ 2. třídy mohly posílit obranu státu v případě zvýšeného teroristického rizika, pokud by bylo potvrzeno reálné nebezpečí útoku, ale nebylo by blíže specifikováno. Policie by měla dost práce ve městech, ale kdo by hlídal letiště, vodárenské nádrže, chemičky či rizikové body infrastruktury? Vždyť na celou ČR připadá maximálně 4500 použitelných vojáků a kolem 2000 současných AZ a to nepočítám se situací, pokud by byl tou dobou vyslán nějaký větší kontingent našich vojáků do zahraničí.
  Skrýt celý příspěvek

 • Kozlus
  11:25 20.02.2015

  AZ: Pisete tu pekne veci, ale je taky nutne upravit pravni ramec cele veci. Problem je totiz to, ze clenove AZ jsou nekde zamestnani a zamestnavatele jen neradi nekoho pusti na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  AZ: Pisete tu pekne veci, ale je taky nutne upravit pravni ramec cele veci. Problem je totiz to, ze clenove AZ jsou nekde zamestnani a zamestnavatele jen neradi nekoho pusti na castejsi vycvik. Ano, vikendy v celkove delce 14 dnu za rok by se dalo zaridit, ale dost lidi pracuje i soboty, nedele. Dalsi vec je, jaky vyznam ma takto dlouhy vycvik.
  Zabezpeceni AZ materialem? Mam dojem, ze dnes temer nemozne.
  Skrýt celý příspěvek

 • kazd
  11:15 20.02.2015

  nechci vás zklamat
  zálohy o kterých hovoříte jsou dobré na vycvičení zacházení se střelnou zbraní atd.. To je maximální přidaná hodnota co můžou mít.

  99% IT specialistů co znám ...
  Zobrazit celý příspěvek

  nechci vás zklamat
  zálohy o kterých hovoříte jsou dobré na vycvičení zacházení se střelnou zbraní atd.. To je maximální přidaná hodnota co můžou mít.

  99% IT specialistů co znám jsou schopni se během 24 h přesunout i s rodinou na druhou stranu světa a pokračovat v práci pro nadnárodní firmu. Úspory nemají vázané v ČR, ale v mezinárodní bance, pronájem seženou přes net, jazyk umí atd..
  Ti žádnou svoji zemi v situaci horkého konfliktu bránit nebudou, protože
  a) nemá to pro ně smysl
  b) druhý konec světa je bude motivovat aby se přesunuli, protože jejich hodnota tam bude mnohem větší než tady

  Zbytek IT, kteří to neudělají jsou z hlediska své odbormosti pro nějakou IT válku prakticky nepoužitelní.
  Armáda je shopná si odborníky zaplatit a využít ve studené fázi konfliktu pokud vyháže neodborníky. Což je primární, aby pro ni odborníci byli ochotni pracovat a nemuseli se potýkat právě s těmi neodborníky.
  IT je obor kde se bavíme o desítkách osob. To není obor, kde chybí 500 nebo 1000 lidí jako u pěchoty.
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  11:01 20.02.2015

  Základem je vrátit mezi občany zájem o věci veřejné a podpořit snahu se občansky angažovat. Koncept AZ 2. třídy právě umožňuje využít pro obranu státu odborníky - dobrovolníky, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Základem je vrátit mezi občany zájem o věci veřejné a podpořit snahu se občansky angažovat. Koncept AZ 2. třídy právě umožňuje využít pro obranu státu odborníky - dobrovolníky, které si v potřebné kvalitě a množství AČR nemůže dovolit zaplatit - typicky IT specialisti, právníci, špičkoví manažeři, odborníci na elektroniku, etc.

  A i ti "nespecialialisté" by vnesli do obranných struktur duch dobrovolnictví/altruismu a také kus "srdce". A to jsou věci, které současnému státu velmi chybí - pochybuji, že v současném stavu by vznikl ekvivalent československých legií, vojenských jednotek založených na dobrovolnících se Sokola a dalších organizací, které se výrazně zasloužily za vznik a přežití Československa v dobách jeho konsolidace.

  Vzhledem k demografickému vývoji populace je právě potřeba se dívat do budoucnosti a zvažovat, zda současný koncept profesionální armády je dlouhodobě udržitelný z hlediska dostatečného počtu adekvátních zájemců a také z hlediska financování.

  Koncept AZ 1. a 2. třídy dává naději, že v průběhu desetiletí by jej bylo možné v případě potřeby překlopit na švýcarský "miliční" systém armády. Tento systém považoval za ideál už T.G. Masaryk, nicméně počáteční konflikty s Polskem a Maďarskem donutily československou armádu přejít na "klasický" model budování armády.
  Skrýt celý příspěvek

 • kazd
  10:34 20.02.2015

  Svazarm a myslivci.
  Tim to autor pohřbil.
  Abychom zas nebyli úplně negativní, správně je uvedeno

  "dochází k destabilizaci měny, podkopání důvěry lidí ve stát a vytvoření ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Svazarm a myslivci.
  Tim to autor pohřbil.
  Abychom zas nebyli úplně negativní, správně je uvedeno

  "dochází k destabilizaci měny, podkopání důvěry lidí ve stát a vytvoření neprůhledného prostředí, kdy si už nejste jisti ničím"

  Tedy primárním smyslem obrany proti novému druhu nebezpečí by neměla být snaha tvořit nějaké další složky pantátů s flintou nebo x dalších tříd záloh.
  Stejně tak vybavování nějakých knihoven apod.je trochu out.

  Primární snahou by mělo být zamezit možnosti dostat tlakem zvenčí stát do situace jako na Ukrajině = nefunkční státní zpráva, nefunkční ekonomika, nedostatek energie, korupce na každé úrovni (kdo někdo přejížděl hranice Ukrajiny tak ví, co mám na mysli).

  Vůči státu, který nemá parametry Ukrajiny je hybridní válka naprosto neúčinná. Ve funkčím státě není možné, aby firma v něm podnikající dodávala agresorovi vojenskou techniku, jako stále Ukrajina dělá v případě motorů.
  Chápu, že naše armáda si chce přihřát polívčičku (rozpočet), ale výše uvedená "odolnost státu" musí být naopak zajiš´tována zcela mimo armádu.

  Bylo by to na dlouhý článek, ale dám jeden příklad:

  Davové šílenství kolem fotovoltaiky.
  Důsledkem bylo, že pokud jste si chtěli před dvěma roky dát doma na vesnici na střechu 5 kW fotovoltaických panelů (ať se každý doma podívá kolik spotřebuje jeho varná konvice), potřebovali jste souhlas distribuce (např. ČEZ) že neohrozíte stabilitu sítě :-). To je z fyzikálního hlediska úplný nesmysl a pouze to vytvářelo bariéry a konzervovalo zisky ČEZ.
  Tedy pokud jako jedno z rizik vidíme možnost blackoutu vyvolaného zvenčí, řešením je decentralizace. Nikoli nakupování dieselagregátů pro armádu atd.


  BTW: zcela se v případě Ukrajiny zapomíná, že primárně je zde početná část národnostně "ruské" nespokojené části obyvatelstva na východě Ukrajiny. To je také primární atribut, aby vůbec měla nějaká hybridní válka naději na úspěch. Snažit se nemít takové obyvatelstvo opět není věc Armády. Čečna byla to samé.

  Měli bychom se mít na pozoru aby se pod dojmem módní hybridní války nestal z armády sbor záchranářů a zajišťovatelů jídla vody a topení.
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  10:29 20.02.2015

  Konference na půdě parlamentu mi udělala radost.
  Diskutujícím, kteří volají po označení "třídních nepřátel" raději doporučuji pozorně přečíst sekci "armádní blok", zejména tučné ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Konference na půdě parlamentu mi udělala radost.
  Diskutujícím, kteří volají po označení "třídních nepřátel" raději doporučuji pozorně přečíst sekci "armádní blok", zejména tučné pasáže...
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  10:20 20.02.2015

  Něco na způsob branné výchovy by neškodilo. Většina lidí nemá čas se nastěhovat na dva měsíce do Vyškova a pak každý rok 14dní v kuse si vzít dovolenou a někde cvičit. Tito lidé by ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Něco na způsob branné výchovy by neškodilo. Většina lidí nemá čas se nastěhovat na dva měsíce do Vyškova a pak každý rok 14dní v kuse si vzít dovolenou a někde cvičit. Tito lidé by ale našli pár hodin o víkendech, kdy něco na způsob dobrovolných hasičů by se rádi seznamovali s vojenčinou a sami si to i zaplatili. Takové AZ x-tého stupně by v případě války mohly být užitečnější než myslivec a mnohem lepší, než mobilizovaný nevoják (v případě války lze mobilizovat i nevojáky), který v životě zbraň nedržel v ruce. Zároveň by neškodilo, kdyby se armáda přestala pod cenou zbavovat Sa-58 a munice do něj. Kdoví kolik kusů ve skladech vůbec zůstalo. Totéž platí pro L-159, než jej prodávat za pár korun, raději ať ještě leží v záloze.
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  10:17 20.02.2015

  Jinak souhlasím s panem profesorem, že branná výchova by se měla v použitelné podobě vrátit na základní školy - zdravotní minimum, zásady chování při katastrofách či jiných ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jinak souhlasím s panem profesorem, že branná výchova by se měla v použitelné podobě vrátit na základní školy - zdravotní minimum, zásady chování při katastrofách či jiných mimořádných událostech, základy CO a ta vzduchovka by byla taková "třešnička na dortu".
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  10:05 20.02.2015

  Samozřejmě, že uvedený koncept AZ 2. třídy mám propracován mnohem víc a diskutuje se zde: http://www.rozpad.cz/forum/vie...

  Nicméně platforma ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Samozřejmě, že uvedený koncept AZ 2. třídy mám propracován mnohem víc a diskutuje se zde: http://www.rozpad.cz/forum/vie...

  Nicméně platforma armádních novin je pro diskusi na toto téma asi vhodnější.

  Co se týká myslivců, tak samozřejmě psychotesty nejsou všespásné, ale uchazečí do AČR a PČR je standartně postupují. Když se něco podobného pokusili zavést poľovníkom na Slovensku, tak je velmi rychle zrušili, protože údajně 1/3 neprošla.
  Skrýt celý příspěvek

 • gf13
  09:42 20.02.2015

  "Kdo chce mír, chystá se na válku" - nemusí se nám to líbit, ale tvrdit, že to tak není je hloupost. Se závěry článku (třeba Ti myslivci) se dá možná polemizovat, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  "Kdo chce mír, chystá se na válku" - nemusí se nám to líbit, ale tvrdit, že to tak není je hloupost. Se závěry článku (třeba Ti myslivci) se dá možná polemizovat, ale to je pouze o tom "Jak" ne o tom "Jestli" - tady bych za sebe řekl - "v každém případě". Mohl bych to tu rozpitvávat ze všech stran, ale to za mně určitě udělá nikdo jiný. Chtěl bych říci , že vidět co si myslím a o čem přemýšlím napsané někým jiným je povzbuzující. Případný záznam této konference bych si rád prohlédl. Když jsem byl v USA, viděl jsem na jednom domě napsané heslo "Freedom is not free. " Místní mi to přeložili jako že svoboda není zadarmo, což si dneska každý myslí, protože nikdy nic jiného nezažil. Samozřejmě pokud nepatří do kategorie 40 a výš let. :-) Chtěl bych se zeptat redakce jestli nechce pro tento typ článků založit samostatnou rubriku, protože sice asi patří do Událostí, ale tématicky to pak hledat není úplně snadné.
  Skrýt celý příspěvek

 • Arccos
  09:13 20.02.2015

  To s těmi myslivci je podařený vtip.
  Bydlím už desítky let na vesnici a místní myslivce znám. Většina z nich jsou pantáti, kteří sotva přežijí pobyt v lese a večer o tom diskutují ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To s těmi myslivci je podařený vtip.
  Bydlím už desítky let na vesnici a místní myslivce znám. Většina z nich jsou pantáti, kteří sotva přežijí pobyt v lese a večer o tom diskutují u piva. U řady z nich jsem pak zhrozen, kdo všechno vůbec může nosit zbraň.
  Skrýt celý příspěvek

 • karloscz
  09:11 20.02.2015

  U myslivců jsou v podstatě dva důvody, proč jsou pro tyto účely nepoužitelní.
  Prvním je věkový průřez, ten je neoddiskutovatelný. Do toho patří i přístup k té "military" části ...
  Zobrazit celý příspěvek

  U myslivců jsou v podstatě dva důvody, proč jsou pro tyto účely nepoužitelní.
  Prvním je věkový průřez, ten je neoddiskutovatelný. Do toho patří i přístup k té "military" části schopností, na které chce ten autor spoléhat. Minimálně pokud by se zavedlo povinné roční přezkoušení střeleckých schopností stylem "nenastřílíš-papíry do čistírny, jedna oprava a pak sbohem lovecký lístku", polovina by skončila (hrubý odhad na základě vlastní zkušenosti z toho, co vidím na střelnici).
  Druhým důvodem je jejich většinová politická orientace. Je li jim v průměru 60 let, v roce 1989 jim bylo kolem 35. Byli to lidé, kteří v době nejtužžší normalizace (1975-80) byli schopni získat legálně zbraň. Kdo v té době žil na vesnici, kde jich bylo logicky nejvíc, ví, co je to za špínu(často dodnes). Rodinné klany bolševiků myslivost zcela ovládly a ovládají dodnes. Mladí myslivci možná nejsou přímo svázaní s režimem, ale je jich minimum a navíc pocházejí z těchto závadných rodin - dostat se do myslivosti zvenčí bez rodinných vazeb je skoro nemožné. Lze u nich předpokládat deformaci vidění hodnot výchovou starými bolševiky nejhrubšího ražení. Takové lidi by v případě konfliktu směrem na východ bylo spíše třeba odzbrojit, než na ně spoléhat.
  Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  08:49 20.02.2015

  to Maximus : Dobrá koncepce, jen bych doplnil motivaci záložníků formou daňových úlev.

  to Jezevec : Na psychotesty bych moc nespoléhal, jsou neprůkazné a polovina psychologů ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to Maximus : Dobrá koncepce, jen bych doplnil motivaci záložníků formou daňových úlev.

  to Jezevec : Na psychotesty bych moc nespoléhal, jsou neprůkazné a polovina psychologů jsou sami blázni :-(.
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  08:32 20.02.2015

  Jsem přesvědčen, že jedna z mála cesta do budoucnosti je změna současné koncepce AZ , která je svými podmínkami přijetí (fyzický a psychický stav na úrovni profesionála, úvodní 6 ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jsem přesvědčen, že jedna z mála cesta do budoucnosti je změna současné koncepce AZ , která je svými podmínkami přijetí (fyzický a psychický stav na úrovni profesionála, úvodní 6 týdenní kurz nutný absolvovat v kuse ve Vyškově), následným výcvikem u jednotek, možností být vyslán do zahraničích misí, etc. má smysl pouze jako co do počtu nepříliš významná záloha profesionálních jednotek AČR, která nemá šanci do armády přilákat dostatek lidí ochotných se připravovat k ochraně své země. Navíc uvedený koncept nedokáže reflektovat na skutečnou odbornost dobrovolníků a efektivně jej využít pro obranyschopnost této země.

  Osobně se domnívám, že by se šlo inspirovat ve Francii a zavést 1. a 2. třídu AZ, která by dokázala lépe využít/optimalizovat potenciál dobrovolníků ochotných věnovat svůj čas a invenci ve prospěch obranyschopnosti své země.
  AZ 1. třídy by zůstaly zachovány v současné podobě a byly by zálohou pro bojové jednotky profesionální armády a součástí jejich smlouvy by byla možnost je vyslat do zahraničních misí.
  AZ 2. třídy by byly pojaty jako záloha teritoriární armády, která by byla vyčleněna pouze k obraně území ČR a byla by pojata více miličně a fyzické požadavky pro členy AZ 2. třídy by nemusely být tak náročné jako pro profesionály (psychické a bezpečnostní požadavky by ale zůstaly pochopitelně zachovány). Zmírnění fyzických požadavků a úprava základního výcviku zejména ve smyslu časového rozložení by umožnily nejen dostat do armády specialisty, kteří budou pro obranyschopnost ČR a funkčnost AČR velkým přínosem, ale rovněž podstatně zvýšit počty vycvičených občanů, kteří by byli schopni plnit týlové a podpůrné úkoly, které by nemusely v případě ohrožení státu řešit armádní profesionálové, kteří jsou ze své podstaty drazí a s postupným demografickým vývojem stále nedostatkovější (a tedy jejich cena neustále poroste). Už nyní platové požadavky dosahují +- 60% celkového rozpočtu armády.

  Profesionálové by měli tvořit především jádro vševojskové armády s důrazem na vysokou efektivitu, schopnost obsluhovat moderní vojenskou techniku (dělostřelectvo, letectvo, PVO, etc.), tvořit SF a SOF jednotky a být hlavní součástí sil určených pro alianční závazky a páteří teritoriární obrany (mechanizované jednotky), kterou by významně doplňovaly AZ a v případě mobilizace i branecká armáda (samozřejmě se všemi negativy).

  V případě eskalace geopolitické situace spojené s nutností vyslat významnou část našich jednotek v rámci aliančních závazků do zemí přímo ohrožených nepřítelem a nutností mobilizovat, tak bude minimálně 4 až 6 měsíců trvat, než budou první jednotky branců mobilizovány a vycvičeny do boje ve specializaci " kanonfuter" (a to jsem ještě ohledně času poměrně optimistický).
  Právě toto období by mohly AZ 1. a 2. třídy pomoci překlenout a stát se tak důležitým pilířem obrany státu.
  Moje představa výcviku AZ 2. třídy je první rok absolvovat dvoutýdenní úvodní výcvik ve Vyškově, na který by navazovalo 6 až 8 víkendů pokračovacího výcviku (základy voj. taktiky, ovládání standartních pěchotních zbraní vč. RPG, použití RG, ženijní základy, voj. právo, zdravověda, topografie, maskování ochrana před ZHN, přežití v přírodě).

  Dobrovolník, který by vydržel absolvovat tento výcvik (dimenzovaný tak, aby ho zvládly i trochu fyzicky zdatnější ženy), by byl nadále předurčen pro několik základních směrů své realizace v AZ AČR. Specialisté by byli primárně přiděleni k útvarům, kde by se dala využít efektivně jejich civilní specializace - IT, právníci, specialisté na elektroniku, zdravotníci, jazykoví specialisti, řidiči těžké techniky, logistici - manažeři, etc.

  Dobrovolníci, kteří by nebyli použitelní do pozice „Specialista“ AZ 2. třídy by mohli být systematicky cvičeni jako součást strážních rot určených ke střežení strategicky důležitých objektů (elektrárny, letiště, voj. základy a sklady, důležité prvky infrastruktury,…), případných checkpointů, spolupracovat s ženisty na pokládání minových polí, připravovaných demoličních pracích a samostatně připravovat demolice objektů nižší důležitosti (samozřejmě pokud budou mezi AZ vyškolení specialisti), instalace a provoz klamných cílů a maket vojenské techniky (v Srbsku velmi efektivní taktika), patrolování v evakuovaných či jinak ohrožených oblastech, podílet se na pátrání po záškodnických jednotkách a pilotech sestřelených spojeneckých i nepřátelských letadel,

  Určitě by bylo pro výcvik AČR přínosné využívat jednotky AZ 1. i 2. třídy jako jednotky OPFOR při výcviku zejména asymerického boje – pro obě skupiny by tento výcvik velmi prospěšný.
  Jednotky AZ by měly tvořit jádro ozbrojeného odporu v případě okupace země a jejich zkušenost s principy asymetrického boje by byly více než žádoucí.

  Rovněž by KVV, pod které by spadaly AZ 2. třídy, měly spolupracovat s manažmentem CO spadající pod ministerstvo vnitra zejména v oblasti zjišťování a označování nebezpečných oblastí, okamžitá pomoc při obnově a udržování pořádku v postižených oblastech, pomoc při ochraně předmětů a objektů nezbytných k přežití, záchranné práce, evakuce, zatemňování, ochrana a kontrola krytů, distribuce a školení v používání OCHP, spolupráce s IZS v případě válečných událostí či živelných katastrofách.

  Členové AZ 2. třídy by mohly v rámci zvládnutí „bazálního“ výcviku v průběhu několika let dále vycvičeni v různých specializacích vycházejících s jejich povolání či odborných zájmů – odstřelovač (mezi civilisty se najdou špičkoví střelci na dlouhé vzdálenosti a jejich využití by bylo více než žádoucí), ženista, zdravotník, obsluha PTŘS, obsluha MANPADS (pokud tato kategorie PLRK bude v AČR znovu zavedena), kulometník, pancéřovník, „asistent leteckého personálu“ (vhodná specializace zejména v případě nutnosti reaktivovat záložní letiště – JAS-39 počítá pro pozemní personál právě s využitím zaškolených branců pomáhající omezenému počtu profesionálních techniků), radista, poddůstojnické kurzy na hodnosti svobodník, desátník a četař, řidič vojenské techniky,… .

  Takto vycvičené AZ (x(x) let základního výcviku + specializace) by měly mnohem větší bojovou hodnotu než obyčejný branec po 3 měsíčním výcviku, z něhož polovina času by byla využita jen k jeho vojenskému „přeprogramování“.
  Navíc rozdělení AZ na 1. a 2. třídu by umožňovala fluktuaci mezi těmito dvěma třídami v závislosti na aktuální fyzické kondici a osobních preferencích. Je potřeba si uvědomit, že členové AZ 1. třídy nevydrží napořád splňovat přísné vojenské nároky na fyzický stav, ale stále bude více než dostatečný na seberealizaci ve 2. třídě, kam by mohli postupně předávat svoje know-how získané dlouhodobou působností u bojových jednotek a případně i v zahraničních misích. Stejně tak profesionální vojáci mají mít možnost pos končení aktivní služby dobrovolně vstoupit do AZ, pro které by měly být velkým přínosem.
  Základem AZ musí být vždy ale jejich dobrovolnost, která je důležitým prvkem esprit de corps těchto jednotek.

  Pokud by byl zájem z pohledu redakce , tak daný koncept dám do samostatného článku a dále rozvinu.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jezevec
  08:16 20.02.2015

  Jak píše Maximus cestu přes myslivce raději ne. Věřím, že je lákavé mít v případě potřeby kupu uniformovaných, ozbrojených lidí o které se předtím nikdo nemusel starat, ale ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jak píše Maximus cestu přes myslivce raději ne. Věřím, že je lákavé mít v případě potřeby kupu uniformovaných, ozbrojených lidí o které se předtím nikdo nemusel starat, ale minimálně bych je nechal udělat psychotesty. Neříkám, že všichni myslivci vyšinutí blázni, znám jich celkem dost ale v každé společnosti se najde někdo kdo se docela nepovedl. Taky jsou někteří myslivci zároveň policisté.
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  08:05 20.02.2015

  Cesta přes myslivce je nesmysl, sám do toho "klubu" patřím a většina zde angažovaných lidí je k předpokládanému účelu nezpůsobilá a o menší části myslivců (optimisticky u 10 - 20%) ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Cesta přes myslivce je nesmysl, sám do toho "klubu" patřím a většina zde angažovaných lidí je k předpokládanému účelu nezpůsobilá a o menší části myslivců (optimisticky u 10 - 20%) jsem dokonce přesvědčen, že je nezpůsobilá vůbec k držení zbraní.
  Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  07:44 20.02.2015

  Realita bývá mrazivá. Východisko vidím v urychleném návratu k původnímu paradigmatu státu - redefinici "národních zájmů" (ve smyslu politického národa), důsledné koncentraci na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Realita bývá mrazivá. Východisko vidím v urychleném návratu k původnímu paradigmatu státu - redefinici "národních zájmů" (ve smyslu politického národa), důsledné koncentraci na primární funkce státu (právo, ochrana, standardizace) a v minimalizaci jeho sekundárních funkcí (přerozdělování). Ekonomika a ostatní společenské oblasti musí být zbaveny státních zásahů a ponechány přirozenému vývoji, který vede k rozmanitosti, diverzitě a hlavně odolnosti. Dobrá myšlenka je decentralizace obstarávání základních životních podmínek (voda, potraviny). Základní vojenský výcvik a vzdělání mladších ročníků bude nutností. Za zamyšlení by stálo i přehodnocení podmínek získání zbrojních průkazů směrem k větší liberálnosti. Jsme ve válce - informační, hospodářské, kybernetické, personálně-vlivové (Zeman, Hašek, Zimola, Vyvadil, Huml, atd.). Tyto nepřátelské aktivity je nutno odhalovat a likvidovat.
  Skrýt celý příspěvek

 • Magister_Peditum
  07:23 20.02.2015

  Souhlas s Argonautem, jinak neexistuje nějaký přepis celé konference?

  Souhlas s Argonautem, jinak neexistuje nějaký přepis celé konference?

 • Argonaut.CZ
  07:04 20.02.2015

  ještě poznámečku - věkový průměr myslivců je cca 60 let (zdroj Myslivost, 2012)

  ještě poznámečku - věkový průměr myslivců je cca 60 let (zdroj Myslivost, 2012)

 • Argonaut.CZ
  06:59 20.02.2015

  Myslím si, že je velmi podnětný pohled pana Robejška. To, co nám chybí, jsou společné, deklarované a hlavně vnitřně vnímané hodnoty. Něco, za co by lidé bojovali, a je jedno zda v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Myslím si, že je velmi podnětný pohled pana Robejška. To, co nám chybí, jsou společné, deklarované a hlavně vnitřně vnímané hodnoty. Něco, za co by lidé bojovali, a je jedno zda v regulerní válce, asymetrickém, či hybridním konfliktu. je nutná změna současného vnímání pokroku jako neustálého růstu a nutné inflace.

  Například obnova Svazarmu nedává smysl, když armáda nemá peníze na nic a její připravenost na konflikt (zásoby munice, atd...) je více než sporná. A bez výše zmíněné - řekněme ideologie, je byť i vycvičený voják / domobranec osobou, která uteče, jak jen to půjde a bude max. bránit až své konkrétní obydlí, což už je poněkud pozdě.

  U myslivců se stačí podívat na věkový průměr mysliveckého sdružení v místě vašeho bydliště. Tato organizace není stavěna na funkci, kterou p. Cílek uvažuje. To by se musel změnit koncept toho, jak jsou tato sdružení vystavěna, jak nabírají členy, pronajímají honitby, atd...
  Skrýt celý příspěvek