REPORTÁŽ: Průmysl jako nástroj k zajištění obrany ČR

Daniel Koštoval, náměstek pro řízení sekce vyzbrojováni a akvizic MO, přednáší na konferenci. / MO

V pátek se v Ostravě konala konference Český průmysl jako nástroj k zajištění obrany státu pořádaná sdružením Jagello 2000 při příležitostí Dnů NATO 2016. Na konferenci zástupci z řad ministerstva obrany, armády a průmyslu nastínili modernizační projekty Armády ČR a možnosti spolupráce mezi ministerstvem obrany a českým průmyslem.

Vyvážená armáda

Konference se konala v novém sále domu Starých koupelen v ikonických Dolních oblastech Vítkovic. Sem kdysi horníci přicházeli na směnu, převlékali se do fáraček a vyráželi do podzemí. Na konci směny ze sebe ve sprchách v přízemí smývali uhelný prach.

Na konferenci vystoupili zástupci Ministerstva obrany ČR (MO ČR), Armády České republiky (AČR) a průmyslu. Cílem akce bylo představit armádní modernizační projekty a vize zástupcům českého průmyslu.

Hned na úvod Daniel Koštoval, náměstek pro řízení sekce vyzbrojováni a akvizic MO ČR, zdůranil, že český obranný průmysl musí být nedílnou součástí obranné politiky České republiky.

Podle Koštovala se bezpečnostní prostředí zhoršuje a zvyšuje se nepředvídatelnost událostí a bezpečnostních změn. “Staré pořádky minulých 20 let přestávají platit. Musíme se více spoléhat sami na sebe, ale nesmíme také opomíjet naše spojence a organizace sloužící naším zájmům,” uvedl Koštoval.

Daniel Koštoval také zdůraznil, že MO ČR chce vyváženou vševojskovou armádu, “nikoliv shluk nějakých schopností.”

V minulých letech velké modernizační projekty cílily spíše na letectvo, než na pozemní armádu - v příštích letech bude proto kladen důraz právě na projekty pozemních sil. MO ČR chce do roku 2025 přezbrojit jak 4. brigádu rychlého nasazení (4. brn) tak 7. mechanizovanou brigádu (7. mb).

Klíčové je zapojení českého průmyslu, resp. maximální domácí soběstačnost v dodávkách vojenského materiálu. V ideálním stavu by český průmysl měl dodávat AČR základní techniku pozemní armády, zbraně, munici, a to včetně základní letecké munice. Stejně tak je důležité v maximální míře zajistit údržbu a opravy vojenské techniky v ČR.

V případě konfliktu nebo zhoršení situace musí český průmysl zajistit dodávky a opravy klíčové armádní techniky, zbraní a munice.

Ministerstvo se navíc snaží maximálně podpořit český obranný průmysl na zahraničních trzích. „To se totiž zpětně odráží na schopnostech obranného průmyslu být konkurenceschopný a dodávat do české armády kvalitní produkty,“ dodává náměstek Koštoval.

Na ministerstvu od roku 2015 například existuje Sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací (SPSŘO), která mimo jiné podporuje a propaguje export českého vojenského materiálu do zahraničí a stimuluje vývoj nových obranných technologií. MO ČR plánuje SPSŘO dotovat ročně až 10 miliony Kč ročně.

Český obranný průmysl roste

O potřebě podpory českého průmyslu, jako nezbytného předpokladu pro zajištění bezpečnosti České republiky, mluvil také Pavel Šalanda, viceprezident Asociace obranného bezpečnostního průmyslu (AOBP).

“Co je možné pořídit doma, musí se pořídit doma, co lze pořídit v Evropě, musí se pořídit v Evropě,” uvedl Šalanda. Jak příklad uvedl Francii, která 97 % vojenského materiálu kupuje doma, dále Německo (92 %) nebo Itálii (89 %).

Českému exportu vojenského materiálu se nepochybně daří - jen v roce 2015 Česká republika vyvezla vojenský materiál v hodnotě 15 miliard Kč, 2x více než v roce 2013. V roce 2004 ČR přitom vyvezla vojenský materiál v hodnotě 3 miliardy kč.

Nezbytným předpokladem pro zajištění bezpečnosti České republiky je tedy to, od koho se vybavení pro ozbrojené síly nakupuje. Ostatně celou konferenci proto rezonoval názor, že AČR se musí rychle zbavit sovětské a ruské vojenské techniky.

Daniel Koštoval také připomněl tristní stav zadávaní veřejných zakázek na MO ČR, kde se někdy nakupuje technika “za miliardy” na “základě kusu papíru.” V současné době MO ČR nemá v podstatě možnost otestovat si nakupovanou techniku a na jejím základě vyřadit neúspěšné uchazeče.

Přinést změnu může nový zákon o zadávání veřejných zakázek. MO ČR dostane možnost otestovat si produkty zúčastněných firem před samotným výběrem vítěze. Navíc pokud v průběhu jednání s vítěznou firmou dojde ke komplikacím, nemusí MO ČR nově vyhlásit novou soutěž, ale vybere druhého uchazeče v pořadí.

Modernizační projekty

Zástupci průmyslu si od představitelů pozemního vojska, letectva, agentury informačních a komunikačních systémů a logistiky poslechli nejnovější modernizační plány do roku 2025.

Samozřejmě v průběhu let může docházet k upřesnění u jednotlivých programů, především v závoslosti na vývoji finančího rámce ministerstva obrany.

Pozemní síly

Hlavní vyzbrojovací projekty, plány a cíle z oblasti pozemních sil jsou následující:

Ruční palné zbraně
+ 16 000 ks pistolí Phantom; 2021 - 2025;
+ 8500 ks útočných pušek a granátometů; 2021 - 2025;
+ Kulomety ráže 7,62 mm; 2018 - 2026;
+ 240 ks pušek pro přesnou střelbu (DMR); 2017;
+ 40 ks odstřelovacích pušek; 2017 - 2025;
+ 310 ks reaktivních granátometů (náhrada za RPG-7); 2020 - 2023;
+ 18 ks přenosných protitankových kompletů pro 43. a 44. prapor 4. brn.; 2019 - 2020;

Vybavení a balistika
+ 12 100 ks prostředků balistické ochrany jednotlivce (vesty + přilby); 2017 - 2026;
+ Přístroje nočního vidění; 2017 - 2026;

Velení a řízení boje
+ 60 ks digitálních kompletů C4ISTAR pro pěší jednotky; 2017 - 2026;
+ 20 ks kolových obrněných vozidel velitelských-štábních (KOVVŠ) a kolových obrněných vozidel spojovacích (KOVS) na podvozku Pandur; 2019 - 2020;
+ 82 ks kolových obrněných vozidel velitelských-štábních (KOVVŠ) a kolových obrněných vozidel spojovacích (KOVS) na podvozku Titus, celkově se plánuje nakoupit až 300 vozidel Titus; 2019 - 2027;

Mechanizované vojsko
+ 210 ks nového pásového bojového vozidla pěchoty v 7 modifikacích; 2020 - 2025;
+ 80 ks lehkých terénních vozidel jako náhrada za LRD 130 Kajman; 2025 - 2026;

+ 34 ks nových tanků (náhrada T-72CZ M4); po roce 2025;

Dělostřelectvo
+ Palebný systém dlouhého dostřelu (dělo ráže 155 mm nebo jiný systém); po roce 2025 nebo 2030;
+ Prostředky koordinace palby dělostřelectva; 2017 - 2021;
+ Samohybné minomety; 2020 - 2024;

Ženijní vojsko
+ Pořízení útočných a doprovodných mostů; 2020 - 2022;
+ Pontonové mostní soupravy; 2021 - 2024;
+ Odminovací prostředky; 2019 - 2021;
+ Mobilní prostředky zatarasení a omezení manévrů protivníka; 2019 -2021;

Chemické vojsko
 + 40 ks lehkých vozidel pro chemický průzkum a odběr vzorků;

Vzdušné síly

Hlavní vyzbrojovací projekty, plány a cíle z oblasti rozvoje leteckých sil jsou následující:
+ Rozšíření čtyř skupin předsunutých leteckých návodčí na osm skupin;
+ Letištní radiolokátory; počáteční operační schopnost (IOC) 2017, plná operační schopnost (FOC) 2018;
+ Přechod na jednotné alianční systémy řízení a velení ACCS (Air Command and Control System); IOC 2018;
+ 8 ks radarů MADR; IOC 2019, FOC 2021;

Protivzdušná obrana (PVO)
+ Rozšířit PVO z bodové na prostorovou obranu;
+ 4 baterie mobilní PVO RBS-70NG velmi krátkého dosahu (V-SHORAD), náhrada za komplety STRELA 10;
+ 4 baterie mobilních kompletů PVO krátkého/středního dosahu (SHORAD/MSAM) se schopností bránit čtverec 55x55 km, náhrada za komplety 2K12 KUB; IOC 2021;
+ "Antidron" pro ničení malých dronů, provádějí se studie vhodného zbraňového/rušicího systému (automatické protiletecké kanóny?); 2019;
+ Radary C-RAM schopné detekovat dělostřeleckou, raketovou a minometnou (RAM) munici, schopnost spolupráce s radary MADR;
+ Aktivní prvek C-RAM (automatické protiletecké kanóny?) schopný ničit RAM munici; po roce 2025;

Dopravní letectvo
+ Vybavit dopravní A319 aktivními laserovými systémy (DIRCM) k rušení infračerveně naváděných střel země-vzduch (Stinger, Igla, atd.);
+ 2 ks nových dopravních VIP vrtulníků jako náhrada za Mi-8; po roce 2025;+ Náhrada Mi-17; po roce 2027;
+ Rozhodnout o nákupu středních dopravních letounů (KC-390?); po roce 2024;
+ Nákup dopravních letadel CASA C295 (v závislosti na pořízení/nepořízení středních dopravních letadel); po roce 2024;
+ Posouzení programu vrtulníků W-3A Sokol; po roce 2027;

Vrtulníkové letectvo
+ 12 ks víceúčelových vrtulníků; výběr 2019, IOC 2021, FOC 2024;
+ Ukončení provozu Mi-24/35; 2022;
+ Modernizace všech 16 ks vrtulníků Mi-171Š/SM; do roku 2023;

Taktické letectvo
+ Doplnit schopností JAS-39 Gripen pro útoky na pozemní cíle; IOC 2019, FOC 2021;
+ 8 ks L-159T1 a L-159T2 (jediné typy v letectvu pro pokročilý výcvik pilotů); od roku 2019;
+ Náhrada střel Sidewinder, studuje se možnosti nákupu výkonnějších střel - možnost použití střel v režimu vzduch-vzduch i země-vzduch pro pozemní PVO (např. střely Derby); 2024;

Jen slova?

Během konference bylo vyřčeno mnoho proklamací i plánů do budoucna. Akcentována byla nutnost užší spolupráce mezi MO ČR a českým průmyslem. Konference se nesla v optimistickém duchu a my jen doufame, že neplatí poznámka jednoho posluchače, který při přestávce poznamenal:”Pořád ty samé řeči dokola a nic nového.”

Před MO ČR stojí řada programů modernizace techniky a osvojení si nových schopností (např. C-RAM). V současné době je po silnější armádě politická poptávka a modernizaci armády je také nakloněno veřejné mínění. MO ČR ale řeší (minimálně z mediálního hlediska) tři zásadní problémy.

Především k zásadnímu posílení schopností armády nestačí dávat na obranu pouze 1,4 % HDP (plán ČR pro rok 2020). Minimum je 2 % HDP, ale jak vidíme v sousedním Polsku, ani 2 % HDP nestačí. V případě navýšení obranných výdajů na (nad) 2 % HDP si ale třeba otevřeně říci, že peníze pochybí jinde - třeba na opravy silnic.

Avšak jen peníze nestačí. Obrovské modernizační projekty jsou právně a organizačně velmi složité a dokončení výběru vítěze trvá několik let. Je tedy otázkou, zda při současném personálním naplnění MO ČR dokáže ministerstvo vůbec větší obnos peněz k modernizačním projektům využít.

Dalším problémem, s kterým MO ČR zápasí, je řevnivost mezi zástupci českého obranného průmyslu. O zakázky do MO ČR bojuje řada českých firem. A jak vidíme (nejen) na příkladu balistických vest, firmy neváhají na sebe podávat žaloby, bez ohledu na zájmy MO ČR, AČR nebo bez ohledu na obranné zájmy České republiky.

Není také zřejmé, zda výše popsané projekty vznikly jako výsledek vyhodnocení konkrétních scénářů použití ozbrojených sil. Počty pořizovaných zbraňových systémů jsou totiž zjevně určeny k modernizaci výzbroje stávající armády na mírových počtech.

Není zřejmé, jak je počítáno s případným nahrazováním bojových ztrát, v jakých počtech se počítá se zálohami a jejich vyzbrojením, čím je vyzbrojit a jaké zásoby držet. Princip odložené spotřeby, jako hezké vyjádření neexistence zásob a záloh, už snad patří do propadliště dějin.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Modernizace dělostřelectva Armády ČR. Jaký je plán?

Minulý týden proběhla médií informace o záměru Ministerstva obrany ČR (MO ČR) modernizovat samohybné ...

Generál Bečvář se ve Vyškově setkal se záložníky

Ve středu 31. srpna 2016 se setkal náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář ...

NÁZOR: Nejvyšší čas začít šetřit na stíhačky F-35 Lightning II

V první polovině 21. století jedninou dostupnou západní stíhačkou bude americký F-35 Lightning II. ...

REPORTÁŽ: Výstava vojenské techniky MSPO 2016

V polských Kielcích se v dnech 6. až 9. záři konala tradiční výstava obranných technologií MSPO ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • JiriR
  10:52 04.10.2016

  Aktuální názor na téma nového tanku pro AČR s očekávaným provozem 30-i let (léta páně 2016):
  Při osamoceném pořízení AČR:
  V horizontu 30 let, by nejlepším a nejlevnějším tankem ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Aktuální názor na téma nového tanku pro AČR s očekávaným provozem 30-i let (léta páně 2016):
  Při osamoceném pořízení AČR:
  V horizontu 30 let, by nejlepším a nejlevnějším tankem schopným +/-bojovat s očekávanými protivníky bylo pořízení nového tanku Leo 2A7. Z nových západních strojů je prostě nejlepší a nejlevnější, přesněji řečeno více nejlepší než nejlevnější. (jenom na okraj – na dnech NATO vypadal T72m4cz vedlo LEO2 jako chudý študent)
  Nicméně tady je potřeba uznat, že oproti očekávaným protivníkům by se jednalo o pořízení v „západním“ stylu velmi těžkého (cca 70 tun) a vysokého tanku se všemi představitelnými problémy které tyto parametry přinášejí. Vzhledem k současným smluvním závazkům a výzbroji nejbližších spojenců nicméně teď, momentálně nejlepší možný krok.
  Při pořízení ve spolupráci se spojenci:
  Trend zvyšování hmotnosti při adekvátní ochraně byl poprvé zastaven u japonského tanku Type10 (nanokrystalická ocel- cca 48 t) a následně u ruského prototypu ARMATA (škola izraelské oceli a izraelsko/ruského zkoseného tvaru (do 50-i t). Západ chystá LEO 3 – hypermoderní a tomu odpovídající cenou. (V USA roste riziko že „šlápne vedle“.) ČR by ve spolupráci s okolními menšími zeměmi mohla usilovat o licenci a „evropizaci“ Type 10. PS: Co se týče kooperace: na PT 16 se mi částečně líbí myšlenka participace ekonomik (na které PT 16 cílí) na dodávkách dílčích sestav PT16. (Slovensko- kanon, Srbsko-motor, Ukraina-sřp/alter. kanón, atd. PS: Když jsem v r. 1996 psal marketingovou seminárku na téma modernizace T72 (nazval jsem ji tehdy T72 Bathory) vycházel jsem z podobného předpokladu o výhodnosti kooperace mezi státy s vlivem na cenu. Na rozdíl od PT16 jsem ale vycházel z toho, že státy se nejprve domluví. Nicméně teď ale po X letech uvažuju, že takový koncept rozptýleného řetězce dodavatelů je výhodný pro všechny (každá země z toho má něco) a stejně tak je pro všechny i nevýhodný (náhradní díly z relativně nestabilních zemí, při exportu nutný souhlas často konkurentů).
  Skrýt celý příspěvek

 • Lukas
  08:56 24.09.2016

  Przy planowanej ilości czołgów ich wymiana nie jest priorytetem - priorytetem są natomiast środki przeciwpancerne....

  Tutaj są duże możliwości wzmocnienia ACR.
  Np. zamiast ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Przy planowanej ilości czołgów ich wymiana nie jest priorytetem - priorytetem są natomiast środki przeciwpancerne....

  Tutaj są duże możliwości wzmocnienia ACR.
  Np. zamiast rpg-7 można kupić RGW-110 (którym można będzie niszczyć T-72B i T-90), zwiększyć ilość lekkich wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych.
  Nowy BWP też musi być uzbrojone w pociski przeciwpancerne.

  Do tego artyleria - mowa głównie o haubicach, ale warto pozyskać MLRS 227/300 mm, które uzupełniłby RM-70. (Przypominam wyrzutnie 122mm nie mają specjalistycznej amunicji przeciwpancernej)
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  00:40 24.09.2016

  Řekněme si to narovinu, MO nechce dál modernizovat tanky na bázi T-72, stejně tak poláci. Tedy na modernizaci T-72M4CZ zapomeňme. I tehdy to byl experiment nákladnější než nákup ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Řekněme si to narovinu, MO nechce dál modernizovat tanky na bázi T-72, stejně tak poláci. Tedy na modernizaci T-72M4CZ zapomeňme. I tehdy to byl experiment nákladnější než nákup západního MBT (a připomínky, že se měly nakupovat stovky strojů, mi nepřijdou adekvátní). Je tam moc velké riziko.
  Zbyde nám tak jen pár tanků a to Merkava - a i lidé od IMI tvrdí, že nám radši než Merkavu, nabídnou hyper-zmodernizovanou M60... což je řekněme shit. Zbývá nám tedy jen pár MBT, které jsou pořád ve výrobě: Oplot-M - sice šikovný, stále poplatný sovětské škole, které se chceme vyhnout, ale je zde problém s rychlostí výroby (a kvalitou). Pak je zde Leopard 2A6/8 sice seupermoderní, ale pořád má některé mouchy vzniklé v zadání - nízké náklady na hromadnou výrobu (absence automatu), munice v prostoru osádky, kusová výroba - tedy neúměrně vysoká cena atd. paradoxně mi tak přijde lepší Abrams, který je sice na tom podobně jako Leopard, ale nákupní cena je výraně nižší (byť jde o repas).
  V případě středního tanku, je velkým omezením samotná věž. Pokud by AČR zavedla lehké BVP, jako je třeba K-21, tak bybyla lepší věž problém (dokáže ale plavat). V případě třeba ASCOD42 by se dalo uvažovat už o dost slušné tankové věži (v podstatě z MBT). ASCOD35 a moderní CV90, už unesou dostatečně moderní věž s kanónem ráže 120mm. Čím těžší podvozek u BVP, tím větší náklady na výrobu. Tedy pokud chceme těžké BVP s moderní ochranou, tak s musíme připlatit. Pokud chceme lehké levné pásové BVP, musíme oželet varinatu "střední tank" (nebo jen v nestabilní variantě). Když to přeženu, tak moderní střední tank na podvozku MBT, může vyjít něco nad polovinu ceny nového Leopardu - pak je tedy otázkou co upřednostnit (?!)
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  21:56 23.09.2016

  To Lukas: U nás jsou Aktivní zálohy "v kasárnách" 42 dní a také to funguje. Navíc mluvíme o AZ, které v reálu mají tvořit i zálohu bojových jednotek. Teritoriální obrana jakou tu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Lukas: U nás jsou Aktivní zálohy "v kasárnách" 42 dní a také to funguje. Navíc mluvíme o AZ, které v reálu mají tvořit i zálohu bojových jednotek. Teritoriální obrana jakou tu představuji, je odlišná od té vaší, její fukce by byla spíše strážní a pomocná. V tomto případě některé nároky by mohly být nižší než u jednotek určených primárně do první linie.

  Problémem tanku pro ČR je fakt, že kromě Merkavy není v Evropě a blízkém okolí v provozu výrobní linka na moderní tanky. Všechny až na Izrael a Ukrajinu jsou uzavřené. Otvírat výrobní linku kvůli 34 tankům je nesmysl. Vynaložené prostředky na tanky z velmi drahé malosériové výroby nebudou adekvátní získané bojové hodnotě (máme přece zkušenost z T-72M4CZ, kdy konečná jednotková cena na 30 ks byla nesmyslná).

  Dobu výprodeje kvalitních "ojetin" jsme propásli a tak budeme muset mít asi nějaké nouzové přechodné řešení a čekat na začátku fronty na Leo3.

  Rozhodně má ale AČR jiné priority, než zase modernizovat T-72.
  Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  21:29 23.09.2016

  Maximus: ono to BVP s věží ráže 120mm je ve stejné úrovni jako onen PT-16. Sice hezky poskládané, ale v reálu to nemá nikdo.
  Krása další modernizace T-72 je v tom, že jich máme ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Maximus: ono to BVP s věží ráže 120mm je ve stejné úrovni jako onen PT-16. Sice hezky poskládané, ale v reálu to nemá nikdo.
  Krása další modernizace T-72 je v tom, že jich máme hodně a především je to tank. Tedy až přijde na řadu nový Leo3, tak ho bude snažší prosadit u politiků i u veřejnosti. Ona ta blbost "patnáct let tu lítáte s BVP ráže 120mm, a najednou chcete tank" platit bude. Ovšem pochopitelně se nebavím o přestavbě nějakých 34ks, které si chce zachovat armáda, ale o přestavbě 130ks, které nyní vlastní armáda. A to není zanedbatelná položka.
  Výše zmíněné pochopitelně platí pouze tehdy, pokud by se nedaly sehnat jiné tanky v obdobném počtu.
  Nicméně pokud se naše ministerstvo rozhodlo nakoupit pouze 34ks, tak je to plýtvání zdroji a pak už je fakt lepší se na to vybodnout a mít BVP ráže 120mm.
  Skrýt celý příspěvek

 • Lukas
  20:23 23.09.2016

  PRO Maximus - tak, ja to rozumiem...
  Ale przypominam - Finlandia ma mniej ludności, większą powierzchni podobny budżet wojskowy a F-18 ma więcej...

  Potrzebna jest pewna forma ...
  Zobrazit celý příspěvek

  PRO Maximus - tak, ja to rozumiem...
  Ale przypominam - Finlandia ma mniej ludności, większą powierzchni podobny budżet wojskowy a F-18 ma więcej...

  Potrzebna jest pewna forma pośrednia między armią zawodową, a armia poborowa...
  Nie proponuje konkretów - bo nie znam Waszego prawa. Niemniej bez 80-100 dniowego podstawowego szkolenia w koszarach tego nie widzę..


  Co do czołgów - jeśli chcecie ersatz czołgu - to pogadajcie z Włochami, kupcie 18-24 Centauro B1 z nową wieża Hitfact 2 - z armatą 120mm L/45 i sformujcie w 4 brygadzie batalion przeciwpancerny.

  To ma większy sens niż BWP z armatom...
  To takie wcale nie jest - pancerz ko tylko kilkanaście % ceny pojazdu - reszta czyli system kierowania ogniem, armata, stabilizacja uzbrojenia jest tak samo kosztowna w czołgu co BWP z armatom...
  (Przecież nie kupicie 300 SPz Puma z czego 100 z armatą Rh 120 L/47 LRR)
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  19:53 23.09.2016

  To skelet: Pokud budeme mít licenci, servis a výrobní kapacity pro moderní BVP kategorie 40t+, tak nemá smysl udržovat druhou a navíc zastaralou platformu T-72 příliš dlouho v NZ. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To skelet: Pokud budeme mít licenci, servis a výrobní kapacity pro moderní BVP kategorie 40t+, tak nemá smysl udržovat druhou a navíc zastaralou platformu T-72 příliš dlouho v NZ.

  Podle mne by bylo lepší mít právě BVP s nějakou na západě běžnou věží se 120mm kanonem a se systémem aktivní obrany (třeba ten co se vyvíjí v ČR, případně nějaký izraelský systém) než další malosériový repas T-72. Navíc kolik let by trval dovývoj, integrace a samotná výroba? Myslím si, že už by jsme byli někde na přelomu druhé a třetí dekády.

  Smysl T-72 byl v taktice jeho nasazení - masově vyráběný tank, který svého i kvalitativně vyspělejšího nepřítele udolá počtem. Pokud nemám adekvátní počty tanků a vlastně ani dost vojáků, tak T-72 není zrovna ideální tanková platforma.

  Už nyní se považuje současná západní tanková ráže 120 mm i při délce hlavně 55 ráží jako minimum. Od roku 2018 Rheinmetall plánuje jeho nové provedení pracující s vyššími tlaky a pro rok 2025 už má být připravena ráže 130 mm, což asi bude standartní kanón nového "Eurotanku", který má přijít něco kolem roku 2030.

  Pokud se bude geopolitická situace ve světě dále zhoršovat, tak bude jeho vývoj urychlen a otevřou se výrobní linky na nějaký přechodný typ mezi Leo 2 a v současnosti hypotetickým Leo3. Ten už by pak jistě stál za úvahu, protože to bude nový tank ze sériové výroby s maximálním důrazem na nové technologie v ceně pravděpodobně ne tolik vzdálené malosériové výrobě současného Leo2.
  Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  16:48 23.09.2016

  s tím souhlas.. pokud by se nepodařilo sehnat nějaké dobré uloženky, tak je pro nás nejlepší nakoupit licenci na PT-16 a překopat všech 130tanků na tento standard. S tím, že by se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  s tím souhlas.. pokud by se nepodařilo sehnat nějaké dobré uloženky, tak je pro nás nejlepší nakoupit licenci na PT-16 a překopat všech 130tanků na tento standard. S tím, že by se zároveň partnersky přistoupilo k programu Leo3..
  pochopitelně vše z toho je utopie.. takže ve výsledku utratíme desítky miliard za 34ks nových tanků a jejich zázemí, přičemž jejich bojová hodnota se díky počtu bude rovnat nule.
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  15:42 23.09.2016

  To skelet: O zmiňované výměně jsem se bavil minulý rok. Dost je štvalo, že věčně něco nefunguje a důležitý náhradní díl vyráběný jako kusová výroba (protože se už 10 let nevyrábí) ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To skelet: O zmiňované výměně jsem se bavil minulý rok. Dost je štvalo, že věčně něco nefunguje a důležitý náhradní díl vyráběný jako kusová výroba (protože se už 10 let nevyrábí) stojí nesmysl.
  Pokud by někdo dotlačil naše politiky, aby byl český vojensko-průmyslový komplex byl začleněn do programu vývoje Leo 3 (tzv. "Eurotanku"), tak by mělo rozhodně smysl jít cestou BVP se 120 mm dělem. Byla by určitá jistota, že pak opravdu moderní taky pro 21. století půjdou i do naší výzbroje.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  15:12 23.09.2016

  Maximus:
  samozřejmě, pokud chceme 34 tanků, tak nákup tohoto počtu "středních tanků" (120mm na podvozku BVP) by bylo nejčistší řešení a i pro zázemí by bylo lepší nemuset mít ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Maximus:
  samozřejmě, pokud chceme 34 tanků, tak nákup tohoto počtu "středních tanků" (120mm na podvozku BVP) by bylo nejčistší řešení a i pro zázemí by bylo lepší nemuset mít extra součástky pro tak málo vozidel. S tím že třeba v roce 2035 by se nakoupily pořádné nové MBT (Leopardy 3), přičemž by tyhle střední tanky v poklidu dosloužily vedle MBT. Je totiž dost možné, že co bysme dnes dali za nové Leopardy 2, by stál po roce 2030 nový tank...
  Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  15:10 23.09.2016

  a z jakého důvodu by je hned měnili? MImochodem ona už i T-72M4Cz je poměrně dost stará...
  u zavedení lehkých tanků na bázi BVP je to nebezpečí, že se toho chytnou naši ...
  Zobrazit celý příspěvek

  a z jakého důvodu by je hned měnili? MImochodem ona už i T-72M4Cz je poměrně dost stará...
  u zavedení lehkých tanků na bázi BVP je to nebezpečí, že se toho chytnou naši všehoschopní politici a už nikdy tanky nezavedeme. Nicméně při počtu 34ks tanků, které chce ministerstvo obrany zakoupit je to asi skutečně jedno a i ty lehké tanky budou lepší..
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  14:44 23.09.2016

  To Rase: Pak je ovšem otázka, zda nepočkat na LEO 3 a dobu nepřeklenout s lehkými tanky/vozidly palebné podpory na platformě nově zaváděného BVP se 120 mm dělem v maximální možné ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Rase: Pak je ovšem otázka, zda nepočkat na LEO 3 a dobu nepřeklenout s lehkými tanky/vozidly palebné podpory na platformě nově zaváděného BVP se 120 mm dělem v maximální možné míře balistické ochrany doplněné o aktivní obranný systém.
  Co jsem se bavil s tankisty od našich "slavných" T72M4CZ, tak by to s klidem za toto vyměnili a brali by to jako skok vpřed. Co si o tom myslí "laici" není podstatné - my v tom sedět určitě nebudem.
  Je důležité mít raději něco méně "fotogenického", ale s možností s touto technikou pravidelně cvičit, mít dostatek náhradních dílů a vždy dostupný servis.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  14:27 23.09.2016

  Maximus:
  Mno turbína má výhodu v tom, že sežere všechno a především repase je levnější než se do podvozku snažit nacpat diesel. Jde to, zkoušelo se to, ale nový powerpack není ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Maximus:
  Mno turbína má výhodu v tom, že sežere všechno a především repase je levnější než se do podvozku snažit nacpat diesel. Jde to, zkoušelo se to, ale nový powerpack není zrovna levný. Pokud by měl Abrams přídavný zroj (APU) tak by dokázal číhat na nepřítele i s vyplou turbínou (což je hlavní náplň tanků NATO, číhání + manévry vpřed a vzad). Novější verze Abramsů už APU mají, tak to taky není problém. Takže je to otázkou ceny - vyrobit jde všechno. Nedávno byl dokument o repasování Abramsů a je potřeba říct že jdou hodně hluboko (dvakrát opískované díly atd.) - oproti tomu třeba u T-72B3 je vidět původní barva atd.
  ps. pokud nám jde o 34 tanků, tak je asi jedno co to bude :D
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  14:17 23.09.2016

  To Lukas: Chápu tě, ale situace v Polsku a v ČR je dramaticky odlišná v řadě podstatných faktorů: velikost populace a tím dostupnost lidských zdrojů, identifikace občana se státem, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Lukas: Chápu tě, ale situace v Polsku a v ČR je dramaticky odlišná v řadě podstatných faktorů: velikost populace a tím dostupnost lidských zdrojů, identifikace občana se státem, vztah občan - armáda, ochota a schopnost politiků investovat do armády a domácího vojensko-průmyslového komplexu, míra korupce mezi vysokými veliteli a na ministerstvu obrany, odpor během II. WW, legislativa ohledně držení zbraní etc.
  V ČR se v otázce aktivních záloh/teritoriální obrany musí tedy logicky postupovat odlišně.
  Aktivní zálohy - více vojenský režim, větší vojenský potenciál, ale podstatně menší počet lidí ochotných se takto realizovat ( v podmínkách ČR pouze několik tisíc lidí)
  Teritoriální obrana - více "domobranecký" charakter, větší motivace chránit svůj domov (v širším slova smyslu), možnost draftovat část velké střelecké komunity a potenciál dosáhnout vysokých počtů (dodá k personálně limitované kvalitě potřebnou kvantitu - je zde potenciál dosáhnout časem i počtu několika desítek tisíc).

  Na bázi teritoriální obrany lze časem znovuobnovit vojenskou službu - nenásilně, demokraticky a tzv. od spodu a jít cestou ke švýcarskému modelu.

  Armáda by si měla uvědomit, že AZ/TO by byly mostem mezi relativně uzavřenou vojenskou komunitou a běžnými občany. Není totiž větších lobbistů za armádu mezi obyčejnými lidmi/voliči jako jsou příslušníci AZ. To že armáda nedokáže naplnit stavy nejen profesionálních vojáků a AZ je v přímé úměře s názorem lidí na vlastní smysl armády. Je v zájmu armády budovat pevné vazby s občany, protože pokud lidé nebudou chápat smysl armády a alespoň trochu významná část občanů nebude participovat na své obraně, tak finance pro armádu budou vždy v rozpočtu až někde na konci, tedy pokud nám zrovna poteče do bot. To je ovšem už na nějaké investice téměř vždy pozdě.
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  13:14 23.09.2016

  K tomu výběru, tak Vampir má smysl pouze při nákupu polských raket M- 21 Feniks HE, která má dostřel 42 km a existuje i verze M - 21 s kazetovou hlavicí s dostřelem 32 km. Jinak ...
  Zobrazit celý příspěvek

  K tomu výběru, tak Vampir má smysl pouze při nákupu polských raket M- 21 Feniks HE, která má dostřel 42 km a existuje i verze M - 21 s kazetovou hlavicí s dostřelem 32 km. Jinak nemá tento systém smysl.
  PLRS Pierun by byl určitě dobrým doplněním PVO a i vhodná by byla unifikace s Polskem.
  Modernizovat KUB je podle mne nesmysl - celá podvozková platforma má myslím kolem 40 let a od modernizace elektroniky je to už také dost let.
  Možná pokud by nějaká česká firma dokázala levně integrovat na "olétané" letecké rakety AMRAAM a Sidewindwer (obdoba Spyderu SR), ale osobně jsem přesvědčen, že pokud by to vůbec šlo, tak by to stálo tolik, že to nemá smysl.
  Staré abramsy se "žravou" plynovou turbínou také nemají moc smysl - nejsme schopni dostatečně servisovat tatrovky či T72M4CZ.
  Javelin ok
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  12:59 23.09.2016

  JiríR, nerad ti beru iluze, ale v AČR to chodí trochu jinak než podle rozumu, skutečných potřeb či nějakého dlouhodobějšího smysluplného konceptu.

  Řada lidí na MO je tam kde ...
  Zobrazit celý příspěvek

  JiríR, nerad ti beru iluze, ale v AČR to chodí trochu jinak než podle rozumu, skutečných potřeb či nějakého dlouhodobějšího smysluplného konceptu.

  Řada lidí na MO je tam kde je, protože v soukromém sektoru by takové "odborníky" hnali svinským krokem. Navíc pokud řada lidí z MO i generality má osobní čísla na různé šéfy a lobbysty zbrojovek a armádní zakázky s nimi šijí často "přímo na míru". Proto je šance, že budeme mít opravdu to nejlepší za dané peníze blízká nule.

  Dělá se třeba i vojenská zkouška nějaké vojenské techniky, armádní odborníci řeknou že nee, technici dodavatele řeknou, že výrobek je ok, ale aby splnil zadané požadavky, tak to musímí mít úplně jinou konfiguraci. Zodpovědný generál ale už má domluvenou provizi za nákup tohoto provedení, tak se to prostě nakoupí.

  Myslíš si, že někoho z těchto "papalášů", kteří rozhodují o nákupech zajímají názory diskutujících na AN? Tam jde o velké peníze do kapes nejen jednotlivců, ale celých velkých firem zabývajích se výrobou či přeprodejem vojenské výzbroje a vybavení. A v první řadě nelze zapomenout na stranické pokladny.

  Takže se smiř s tím, že jsi se svým názorem až na úplně posledním místě v nekonečné řadě. Co můžeš dělat je lobovat u svých poslanců, aby se o dané věci zajímali a dávat jim podklady. Případně můžeš lobovat na všechny strany za věci, kterým rozumíš a které mají podle tebe smysl. Počítej s tím, že tě to bude stát ohromné množství času, prostředků a výsledek je značně nejistý. Pokud jsi ochoten toto podstoupit, tak do toho určitě jdi. Také jsem se vydal na svoji bitvu s "větrnými mlýny" na téma Teritoriální obrany, Nejsem ale na to sám a mám za sebou tým lidí.

  Skládat si tady "ideální" armádu je hodně podobné nějaké PC hře. Dobře se zabavíš, ale reálný dopad na realitu je žádný. Navíc na začátku si musíš definovat cíle, kapacity, protředky, geopolitickou situaci, možné scénáře vývoje, etc. a pak teprve má smysl něco načrtnout. Stále ale je to na úrovni hry, kterou si tu na diskusi můžeme hrát (také mě to někdy baví) a občas to může někoho důležitého inspirovat - možná :-)
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  12:42 23.09.2016

  JiriR:
  děkuju za souhrn, když se nad tím člověk zamyslí, tak 11 miliard není moc, zvlášť když se rozpočítají na několik let. Řekněme že 3mld. za rok, tak ža čtyři roky je krásně ...
  Zobrazit celý příspěvek

  JiriR:
  děkuju za souhrn, když se nad tím člověk zamyslí, tak 11 miliard není moc, zvlášť když se rozpočítají na několik let. Řekněme že 3mld. za rok, tak ža čtyři roky je krásně splaceno a vyšlo by to ještě před nákupem nových BVP.
  Přeci jen u 210 plánovaných BVP, se mluví o ceně až 50 miliard kč (!)
  Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  11:59 23.09.2016

  by me zajimalo jaky helmy chteli že už se nevyrábějí..s tímhle tempem se prestanou vyrábět i ty nove co ted ještě jsou..mozna by měli dat do podmínek něco co ještě není vyvinuté a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  by me zajimalo jaky helmy chteli že už se nevyrábějí..s tímhle tempem se prestanou vyrábět i ty nove co ted ještě jsou..mozna by měli dat do podmínek něco co ještě není vyvinuté a v budoucnu by se to mohlo objevit :)
  Skrýt celý příspěvek

 • Zbrojir
  10:50 23.09.2016

  Skutečnost, že se prostředky nezrealizují (neutratí), ještě zdaleka neznamená, že není požadovaný materiál potřeba, nebo že je prostředků nadbytek.

  Pravidla pro nákupy státu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Skutečnost, že se prostředky nezrealizují (neutratí), ještě zdaleka neznamená, že není požadovaný materiál potřeba, nebo že je prostředků nadbytek.

  Pravidla pro nákupy státu jsou čím dál kontraproduktivnější, ve snaze zabránit korupci, jak naivní, zejména pak v ČR, se podmínky stále zpřísňují, přitom politicko- ekonomické lobby tento složitý proces umí již dávno ovládat ve svůj prospěch, zatímco státní a veřejní zadavatelé si s pravidly, jak nakoupit, často nevědí rady.

  Ono se snadno řekne, že někdo něco zpackal, ale média, a zejména tento novinář Otto na e15.cz, již mnohokrát podal ryze jednostranný pohled, a to pohled potenciálního dodavatele.

  Prokousat se nekonečnou byrokracií a četnými lobbistickými tlaky, a to v omezeném čase, s kvalitativně i kvantitativně nedostatečným personálem, je opravdu hodně složité. Lobbisté to vědí, znají slabiny pravidel, v jejich službách často pracují bývalí zaměstnanci státu, znalci prostředí a jeho nedostatků, přičemž obvyklé je řídit se heslem, když zakázku nedostanu já, tak nikdo.
  Skrýt celý příspěvek

 • kazd
  10:09 23.09.2016

  odkaz na ten tendr na přilby
  http://zpravy.e15.cz/domaci/ud...

  JiriR: problém nejsou peníze
  Už ...
  Zobrazit celý příspěvek

  odkaz na ten tendr na přilby
  http://zpravy.e15.cz/domaci/ud...

  JiriR: problém nejsou peníze
  Už konečně přestaňmě neustále věřit těm blábolům, že na armádu a dálnice nejsou peníze. Navíc nějakých směšných 11 miliard.
  Peněz je tolik, že se prostě neví co s nima.
  I přebytek rozpočtu letošního roku je důsledkem toho, že úředníci nejsou schopni utratit peníze.
  Skrýt celý příspěvek

 • JiriR
  09:34 23.09.2016

  Pánové vedete krásné a poměrně rozsáhlé filosofické debaty a nacionálním duchu národa, který (ano to souhlasím) je ochoten- od koupě domácího jogurtu až po nasazení zdraví při ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pánové vedete krásné a poměrně rozsáhlé filosofické debaty a nacionálním duchu národa, který (ano to souhlasím) je ochoten- od koupě domácího jogurtu až po nasazení zdraví při obraně země- podpořit ČR. Jenže co se s tím dá dělat v horizontu 10 let? Zvláště, když tento duch vychází z dlouhodobých tradic, historie, politiky atd.? Já jsem raději pro praktičtější diskuzi- jak sehnat 11 miliard Kč- prodejem 40 % vojenských lesů, kasáren na Žižkově, starých zbraní a nemovitostí a vytvořit seznam pro nákup útočných zbraní v režimu urgentní operační potřeby- bez výběrových řízení.
  položka ks cena/ks/Kč suma Kč
  pandur 12,7 30 80000000 2400000000
  mica 70 20000000 1400000000
  modern. kub 4 500000000 2000000000
  javelin 200 5000000 1000000000
  vampir 24 50000000 1200000000
  m1a2 34 75000000 2550000000
  plřs pierun 120 5000000 600000000
  Suma celkem 11150000000
  Skrýt celý příspěvek

 • Zbrojir
  08:19 23.09.2016

  Maximus

  O problémech kulometů MINIMI 7,62x51 v A ČR vím. Údajně se jedná o jev, který se objevil pouze v ČR. Předmětem šetření byla i tuzemská munice 7,62x51. O žádném ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Maximus

  O problémech kulometů MINIMI 7,62x51 v A ČR vím. Údajně se jedná o jev, který se objevil pouze v ČR. Předmětem šetření byla i tuzemská munice 7,62x51. O žádném jednoznačném závěru ve věci doposud nevím.

  Kulomet MINIMI v této ráži není produkt s letitou referencí, a proto nelze vyloučit, že u FN něco podcenili.

  PKM je jen další důkaz rčení "v jednoduchosti je síla" a talentu sovětských konstruktérů, jo, mít tak ve skladech v ČR dostatek PKM…

  Kulomet vz. 59 bych porovnával s PKM, FN MAG, MG3 apod., a tady je jasné, že jde o zcela druhořadý produkt.

  Nemohu vyloučit, že některý kus vz. 59 podal za optimálních podmínek výkony, které by mohly vést k závěru, že jde o solidní zbraň, ale dlouholetá praxe v ozbrojených silách s mnoha kusy dává zcela jiný pohled. Složitá, neohrabaná, v reálných podmínkách nasazení i dost nespolehlivá zbraň, s nepříliš zdařile vyřešenou manipulací… do války bych s ním jít tedy nechtěl, a pokud vím, nejen na cvičeních, ale i v misích mírně řečeno dost nepřesvědčil.

  Pokud se kulometník a jeho pomocník nevyznají, moc si v boji nezastřílí (problematický a náchylný „protlačovací nábojový pás“, malá tažná síla kulometu…, čím více jsou podmínky blízké reálným bojovým, tím výraznější je i riziko selhávání.

  Tady opravdu nevím, zda špatný kulomet, nebo žádný kulomet (místo něj útočná puška). Protože kulometník nemá jinou dlouhou a dostatečně účinnou zbraň. Možná, kdyby se udělal řádný výběr, že by se daly dohromady nějaké akceptovatelné kusy, ale byla by to velká práce a té munice, co by se vystřílelo.

  Kulomet vz. 59 je produkt náležející do kategorie tuzemských ručních zbraní jako jsou puška vz. 52, pistole vz. 52 a pistole vz. 70, tedy výzbroj, se kterou se chlubit opravdu nemůžeme.

  Opět souhlasím s Maximem

  V držitelích ZP, alespoň u části z nich, má stát nemalý obranný potenciál. Mnozí z nich ročně vystřílí násobky munice, kterou mají ve výcvikových plánech řadoví příslušníci ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, které většina aktivních střelců svými střeleckými schopnostmi a dovednostmi většinou i citelně překonává.

  Rovněž využitelných zbraní typu „civilní útočná puška“ zde budou v soukromých rukách jistě desetitisíce, a Opu v řádu stovek. Nerad půjčuji soukromé zbraně, ale v krizi bych dokázal vyzbrojit min. družstvo (puška a pistole), a i nějaká ta Opu by jeho výzbroj ještě doplnila.

  Jak ukázala praxe, každý agresor si opravdu hodně rozmyslí napadnout zemi, kde je "v každé chalupě, či za každým stromem" puška. Pokud by země V4 v tomto duchu sladily a propracovaly své obranné kapacity a držely pohromadě, budou opravdu těžkým soustem i pro opravdu velké a silné agresory.

  Velkým nebezpečím pro naši obranyschopnost a svrchovanost, především malých národů, jsou stupidní aktivity EK, podporované některými významnými a viditelně již z části zdegenerovanými členskými zeměmi EU (jednání zde ovlivňuje velký podíl obyvatelstva z nekompatibilních kulturních okruhů, které si své kontroverzní hodnoty většinou ponechává), která chce z evropských národů postupně vytvořit krotké, bezpohlavní a nesvéprávné kastráty. S takovým handicapem v dnešní, nikterak jednoduché době, nelze tlak okolního světa v delší perspektivě ustát. Kdo se nechá zlomit, nepochybně dříve či později zanikne.
  Skrýt celý příspěvek

 • Lukas
  07:51 23.09.2016

  Ja rozumiem - u nas też są takie grupy (może mniej liczne - bo i trudniej w PL uprawiać ten sport i jest od dość kosztowny)

  Są też organizacje pro-obronne - na przykład Związek ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ja rozumiem - u nas też są takie grupy (może mniej liczne - bo i trudniej w PL uprawiać ten sport i jest od dość kosztowny)

  Są też organizacje pro-obronne - na przykład Związek Strzelecki "Strzelec", "FIA" i wiele podobnych.
  https://obronanarodowa.pl/...

  Oni często już od wielu lat działają, szkolą się z pomocą żołnierzy / byłych żołnierzy itd.
  Tylko co z tego? Ile razy widzę materiały i prezentacji z ćwiczeń takich weekendowych-żołnierzy tyle razy widzę, grupę ludzi bardziej skupionych na wyposażeniu taktycznym, czy udawaniu że są "komandosami" niż na prawdziwym wojennym rzemiośle (popełniają często karygodne błędy, które nie powinny się nikomu kto faktycznie się szkoli)
  Skrýt celý příspěvek

 • 3RMO
  07:46 23.09.2016

  E15 dnes popsala další nepovedenou zakázku. ...vojáci nebudou mit přilby. Vesty, přilby, maskače, boty , munice atd. Nejsou schopni zajistit tyto základní věci a oni chtějí nové ...
  Zobrazit celý příspěvek

  E15 dnes popsala další nepovedenou zakázku. ...vojáci nebudou mit přilby. Vesty, přilby, maskače, boty , munice atd. Nejsou schopni zajistit tyto základní věci a oni chtějí nové bvp...tak to asi objednají asi hakly...:)
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  21:57 22.09.2016

  To Lukáš: Nejen u nás je mezi vojáky rozšířena představa, že střelci se u nás baví jen děláním dírek do papírů pěkně v klidu střelnice. V ČR je velmi rozšířená akční střelba, kdy ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Lukáš: Nejen u nás je mezi vojáky rozšířena představa, že střelci se u nás baví jen děláním dírek do papírů pěkně v klidu střelnice. V ČR je velmi rozšířená akční střelba, kdy součástí je i dynamický pohyb na střelnici a vytváření různých bojových/obranných situací. Střelci "Long Range" kromě kvalitní výbavy v ceně nového auta nižší střední třídy si vyrábějí hejkaly, zajímaji se o maskování a taktiku boje.
  Stejně tak se u nás živí několik skupin bývalých vojáků a policistů - často veteránů či členů elitních jednotek, kteří vedou placené kurzy bojové střelby a taktiky. V ČR se uživí docela dobře, protože zájem mezi střelci je velký.

  Armáda má tak šanci využit tento "byznys" a použit jej jako motivaci pro část střelců, aby se stali součástí Teritoriální obrany.
  Jen je potřeba dát tomu řád, smysl a projevit přiměřené množství vůle a empatie.

  Navíc jak jsem psal dříve - jedná se o tzv. víceúrovňový systém, z nichž AZ i TO mají jinou cílovou skupinu a jiné nároky na výzbroj, výcvik a nasazení. Tedy se spíše doplňují, než aby si konkurovali. Víceúrovňové AZ by nebyla žádná typická "speciální" česká cesta - ve Francii třeba dokonce mají tři třídy záloh a v některých dalších zemích to má jen jiný název :-))).
  Skrýt celý příspěvek

 • Lukas
  18:26 22.09.2016

  PRO Maximus - tak, wiem że macie lepsze prawo do broni (u nas jest jedno z najbardziej restrykcyjnych w UE - politycy boja się uzbrojonych obywateli), przez co macie więcej broni ...
  Zobrazit celý příspěvek

  PRO Maximus - tak, wiem że macie lepsze prawo do broni (u nas jest jedno z najbardziej restrykcyjnych w UE - politycy boja się uzbrojonych obywateli), przez co macie więcej broni jest ona u was tańsza (cały strzelecki sport jest tańszy niż w PL)

  To jest pewne ułatwienie, ale też inny jest u Was stosunek do armii i obronności.
  Nie chcę oceniać - bo i nie znam dokładnie realiów. (Jednak wojsko to nie tylko strzelanie)
  Niemniej nadal potrzebujesz sieci magazynów z amunicją i ciężkim uzbrojeniem - granatnikami przeciwpancernymi czy lekkimi moździerzami 60mm (Akurat ANTOSy macie bardzo dobre)

  Moim zdaniem najpierw musi być intensywny kurs w koszarach - potem można szkolić się 30 dni w roku - 1 weekend w miesiącu + 6 -dniowy poligon (jako ćwiczenia przypominające)

  Kluczem jest jednak powszechność systemu oraz stabilność zasobów ludzkich (nie może być dużej wymiany ludzi)

  Nie chcę przedstawiać dokładnych rozwiązań - niemniej od razu mówię - to co u nas proponuje MON nie zadziała...
  Na przykład nie uwzględnia realiów rynku pracy w PL - wielu chętnych nie będzie mogło podpisać kontraktów (bojąc się utraty pracy )
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  16:49 22.09.2016

  To Tesil: Soudy už se lepší a brokovnici zatím nebylo nutné použít :-).

  Chápu ale, že ve velkých městech to není taková pohoda. Vždy je něco za něco a je to i o osobních ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Tesil: Soudy už se lepší a brokovnici zatím nebylo nutné použít :-).

  Chápu ale, že ve velkých městech to není taková pohoda. Vždy je něco za něco a je to i o osobních prioritách a možnostech.

  Samozřejmě že to tak být u nás v dědině být nemusí napořád. Už to také není jak to bylo prý před 30 či 20 lety, ale stále je to nadstandart. U dědy to bylo ve městě na současném stavu jako u nás nyní cca před 20 - 30 lety.

  Někde se asi stala chyba a tak se alespoň snažím svým dětem jít příkladem a ukazovat jim, že mezi sousedy - kamarády se žije prostě lépe a je to jedna ze základních podmínek pro "dobré bydlení" i pojistka na horší časy.
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  16:33 22.09.2016

  To Zbrojír: Mám rád Vaše příspěvky zde na AN, ale mám pro Vás jen jednu informaci k těm zatraceným kulometům vz. 59. Jak jistě víte, tak jsou u nás nahrazovány u některých útvarů ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Zbrojír: Mám rád Vaše příspěvky zde na AN, ale mám pro Vás jen jednu informaci k těm zatraceným kulometům vz. 59. Jak jistě víte, tak jsou u nás nahrazovány u některých útvarů kulomety MINIMI v ráži 7,62 mm NATO. Ovšem nebyla by to AČR, aby se u těchto legendárních zbraní neobjevili zásadní problémy. Během intenzivní střelby typické pro univerzální kulomet u nich praskají některé klíčové součásti jejich mechanismu, Řešilo se to přímo z výrobcem a závěr byl takový, tento kulomet není koncipovaný pro opakované dlouhé dávky a technici FN když viděli co umí kulomet vz.59 (zrovna to nebyl kus, co s ním cvičili generace našich otců a dědů), tak jim spadla čelist.
  Takže není všechno zlato co se třpití. MINIMI je určitě dobrý kulomet, ale asi jenom v 5,56 mm NATO. V 7,62 mm je určitě lepší PKM a nedivím se Polákům, že jeho modernizovanou verzi mají ve výzbroji. Pro Teritoriální obranu by tedy nějaké "výběrové" kusy kulometů vz. 59 určitě dostačovaly :-).
  Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  16:20 22.09.2016

  Maxime,ale u nás byl také klid a pohoda.nerezignuji na svá práva ani povinnosti.Na rozdíl od těch co neodvedli do st. rozpočtu ani vorla.Jen prostě za takové nehodlám bojovat.To,že ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Maxime,ale u nás byl také klid a pohoda.nerezignuji na svá práva ani povinnosti.Na rozdíl od těch co neodvedli do st. rozpočtu ani vorla.Jen prostě za takové nehodlám bojovat.To,že je u vás na dědině fajn nemusí být trvalý stav.A pokud bys tu brokovnici použil,tak tě naše soudy opálkují tím způsobem,že už tě to nikdy ani nenapadne.
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  15:59 22.09.2016

  Byl bych rád za názory zdejších diskutujících ke konceptu víceúrovňových AZ.

  Jen takový nástřel:
  Současné AZ by mohli všechny přejít k bojovým útvárům a motivační finanční ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Byl bych rád za názory zdejších diskutujících ke konceptu víceúrovňových AZ.

  Jen takový nástřel:
  Současné AZ by mohli všechny přejít k bojovým útvárům a motivační finanční odměna by se měla ještě výrazněji zvýšit (náklady na AZ jsou více než 5x nižší než na profesionála, takže pro zvýšení odměny by tu určitě byl prostor) a pod KVV by měla patřit Teritoriální obrana (de facto AZ II. třídy) specializovaná na ochranu kritické infrastruktury, ODOS a dalších auxiliárních funkcí s jasným vyjádřením terioriality nasazení (na základě dobrovolnosti pak jen v rámci ČR).
  Byla by zde možnost využít civilních zbraní pro výcvik či urgentní případy nasazení (pouze zbraně vybraných typů a ráží - typicky např. samonabíjecí klony ÚP Sa vz. 58, M4, etc. a pistole v ráži 9mm L výrobců Glock, Sig-Sauer, CZ, HK, etc.).

  Byla by jasně definovaná doba výcviku, která by člověka výrazně nelimitovala doma či v zaměstnání - typicky úvodních 14 dní a pak pravidelně každý druhý měsíc jeden víkend a v dalším roce splnit 6 x víkendové cvičení plus jedeno až dvě cvičení v délce 7 dní.

  V případě nasazení by příslušníci pobírali stejný plat jako ostatní příslušníci AČR ve stejné funkci. V případě zranění či smrti v rámci nasazení by podmínky rovněž odpovídali právním podmínkám v AČR.

  Je důležité si uvědomit, že v případě vážného ohrožení státu by řada drobných živonstníků měla problém s dostatkem zakázek a pravděpodobně i některé firmy by omezily výrobu. Problém s nezaměstnaostí by právě pomáhal řešit odliv příslušníků AZ a Teritoriální obrany z trhu práce.

  Profesionální vojáci AČR by v příslušnících AZ či Teritoriální obrany neměli vidět konkurenci, která jim ujídá z "jejich koláče", ale partnera, který jim bude připraven krýt záda a chránit zázemí i jejich rodiny v případě jejich bojového nasazení.

  Na některé úkoly je prostě lepší mít k dispozici 5 až 6 záložáků než jednoho profesionála. Po 20 - 30 hodinách nepřetržité služby je každý profesionál neškodný jako Kája Mařík, kdežto při rozumném střídání je alespoň jeden pár záložáků odpočatý a připravený plnit úkol s plným nasazením.

  Od počátku mobilizace by trvalo minimálně 4 měsíce, než by armáda byla schopna vyprodukovat prvnní větší vlnu branců v kvalifikaci "kanónenfutr". Do té doby není schopná pokrýt efektivně ochranu kritické infrastruktury a ODOS a zároveň plnit spojenecké závazky spojené s vysláním jednoho brigádního uskupení a dalších specializovaných jednotek mimo území ČR.

  Většina pravděpodobných konfliktů v budoucnosti bude vyžadovat podstatně pružnější, důraznější a rychlejší reakci ozbrojených sil. Za současného stavu je akceschopnost AČR na takovéto předpokládané úrovni pouze fikce.
  Skrýt celý příspěvek

 • Zbrojir
  15:35 22.09.2016

  Maximus, naprosto souhlasím s Vaším pohledem. Ano, pro teritoriální obranu lze velmi dobře využít popisované skupiny obyvatelstva, které by měly mít opravdu silnou motivaci, a to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Maximus, naprosto souhlasím s Vaším pohledem. Ano, pro teritoriální obranu lze velmi dobře využít popisované skupiny obyvatelstva, které by měly mít opravdu silnou motivaci, a to nejen jejich celoživotně získané schopnosti, návyky, dovednosti a zkušenosti, ale samozřejmě i soukromé vybavení (výzbroj), které většinou předčí nejen materiál v NZ MO ČR a dalších ozbrojených složek, ale mnohdy i odpovídající organickou výzbroj profesionální armády (mám na mysli pistole, civilní verze útočných pušek, odstřelovačské pušky a DMR).

  Pokud by byla státem vytvořena a vhodně rozmístěna rozumná záloha munice standardních ráží 9x19, 5,56x45, 7,62x39, 7,62x51 (se znalostí výzbroje u jednotlivých jednotek na teritoriu), tak by se vytvořili i podmínky pro intenzívnější a dlouhodobější nasazení nemalého počtu soukromých zbraní při obraně vlasti.

  Někteří občané, střelci a milovníci zbraní, disponují zálohou použitelného materiálu již dnes.

  Jako přinejmenším neprozíravé se jeví i neustálé ztenčování NZ, zejména redukce počtů zbraní, jako je vz. 58. Ano, neohrabaný a nespolehlivý kulomet vz. 59, nechť někam klidně rozprodají, ale všeobecně známý vz. 58 má pro předpokládané úkoly "domobrany" u velké části povolané populace nadále vhodné uplatnění.

  Samonabíjecí civilní verze útočných pušek ve standardu 5,56x45, ale i v 7,62x39, mnohdy opravdu velmi dobře nakonfigurované, v rukou sice už stárnoucích, ale často velmi zkušených střelců, pokud by se doladil nezbytný výcvik na úrovni jednotlivce a součinnost v rámci malých jednotek, budou bezpochyby plnohodnotnou výzbrojí pro plnění předpokládaných úkolů.

  Po doplnění struktury o kulomety, RGP a případně i lehké minomety (uloženy spolu s municí ve skladech vhodně rozmístěných po teritoriu - doplňkový výcvik vybraných specialistů), by byla teritoriální obrana skutečně účinná doplňková síla.
  Skrýt celý příspěvek

 • D.i.p
  15:11 22.09.2016

  Podle mého by měla AZ, co do počtu a druhů jednotek, kopírovat profesionální armádu. Byť třeba se starší výzbrojí.
  K tomu je ale potřeba nejdřív vyzbrojit profesionály.
  Na druhou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Podle mého by měla AZ, co do počtu a druhů jednotek, kopírovat profesionální armádu. Byť třeba se starší výzbrojí.
  K tomu je ale potřeba nejdřív vyzbrojit profesionály.
  Na druhou stranu, kdyby se odstartovala nějaká překotná kampaň na zálohy, tak to stejně nevyzbrojíme a bude to akorát lákadlo pro různý debily. Kvalitní lidské zdroje se budují pomalu, je to otázka generací.
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  14:41 22.09.2016

  To Lukáš: Co jsem diskutoval s lidmi, kteří školí vojáky v ČR, tak by u motivovaného člověka mělo 14 dní na "úvod" do výcviku stačit i s rezervou. U dobrovolníka nemusíš tolik ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Lukáš: Co jsem diskutoval s lidmi, kteří školí vojáky v ČR, tak by u motivovaného člověka mělo 14 dní na "úvod" do výcviku stačit i s rezervou. U dobrovolníka nemusíš tolik ztrácet čas s přeprogramováním do "vojenského módu".

  Navíc je v ČR úplně jiný režim držení zbraní u civilů než v Polsku (i když se to u vás zlepšuje) nebo kdekoliv v Evropě. U nás je po získání zbrojního průkazu možné držet samonabíjecí verze útočných pušek či kulometů, odstřelovací pušky klidně v ráži .50BMG a pistole na sebeobranu jsou samozřejmostí. V ČR je téměř 300 000 držitelů zbrojních průkazů a v jejich vlastnicví jsou desetitisíce civilních klonů útočných pušek,samopalů a občas i nějaký ten kulomet. Často jsou tato zbraně vybaveny drahými tuningovými díly, optikou či kolimátory. Navíc je u nás nemálo střelců, kteří jsou ochotni věnovat spoustu svého volného času na výcvik a hodně financí na střelivo a další náležitosti.

  Je možné využít výzbroj dobrovolníků v případě krize k jejich urgentnímu vyzbrojení a popravdě tato výzbroj by byla mnohem kvalitnější, než kterou by byla schopná poskytnout armáda ze svých NZ. Stačila by jen parciální unifikace střeliva s AČR, aby bylo možné doplnit případně spotřebované střelivo. Jinak u ochrany kritické infrastruktury a ODOS by se nepočítalo s nějakou masivní spotřebou střeliva či s nadměrným opotřebením zbraní. Navíc ve většině případech by full auto režim na zbrani vůbec nechyběl.

  Nebylo by to až tak revoluční řešení - vojenské zbraně ve Švýcarsku mají doma všichni muži, kteří prošli základním vojenským výcvikem a třeba i v Dánsku mají příslušníci rezervistů svoje vojenské zbraně rovněž doma.

  Navíc proti odpůrcům zbraní lze použít prokazatelný fakt, že v zemích jako je Švýcarsko či ČR je kriminalita se střelnými zbraněmi mnohem menší, než v zemích se zbraňovými zákony mnohem restriktivními - typicky Velká Británie, kde člověk u sebe nesmí mít nůž či jen šroubovák, přesto vražda či loupežné přepadení se střelnou zbraní je tu statisticky mnohem častější než ve zmíněných zemích.

  Právě snahy komise EU odzbrojit občany a zbavit je především zbraní vycházejích z vojenských a které se právě nejvíce týkají ČR, Slovenska a Polska by šly jednoduše "ušvejkovat" tím, že by se vytvořil všeobecně přijatelný systém Teritoriální obrany spadající pod armádu a který by umožnil držitelům těchto zbraní zůstat u svého koníčku a zároveň plnit pro stát strategicky důležitý úkol v případě ohrožení (ozbrojených složek a záloh se restrikce zbraní netýkají).

  Na důležitosti a smyslu ochrany kritické infrastruktury v případě ohrožení státu by se shodla řada lidí, i když nejsou třeba příznivci současných politických elit. Pokud by někdo chtěl vypnout elektřinu jejich rodinám, otrávit zdroj pitné vody, vyhodit chemičku v jejich městě, etc. tak to bude vždycky jejich nepřítel bez ohledu na jejich politické přesvědčení či ekonomický status.

  EK na národní státy ohledně omezení vlastnictví bude činit soustavný tlak a politici to budou muset nějak řešit a střelci rovněž budou hledat cesty, jak si svoje "milášky" nechat doma v trezoru legálně. Toto by mohla být jedna z možných cest (osobně doufám, že těch cest bude podstatně víc).

  Co se týká cílové skupiny, tak si musíme přiznat výrazné demografické změny v naší společnosti. Mladých lidí je méně a i jejich fyzický a psychický potenciál zdaleka nedosahuje průměru jejich rodičú a prarodičů. Polsko je na tom ještě s 38,5 miliony obyvatel ještě dobře a může si více vybírat. Země jako je ČR (10,5 mil.) nebo dokonce SR (5,4 mil.) si už tak vybírat nemohou a i "taťkové" v 35 či 40 letech mohou být v případě ohrožení hodně motivovanými a efektivními vojáky, protože mají doma rozhodně co ztratit.

  AZ jako záloha bojových útvarů by měla cílit právě na mladé a perspektivní záložáky, které má smysl cvičit používat sofistikovanější zbraně a být efektivními zálohami bojových útvarů.

  Teritoriální obrana by právě měla být zaměřena na lidi, kteří mají zájem o ochranu své země, ale nemají z různých příčin potenciál (třeba ten věk) či ochotu být součástí bojových jednotek tvořených profesionály a AZ. K jejich výcviku stačí základní výzbroj - útočná puška, pistole, "marksman rifle", kulomet a možná RPG.

  Jde o efektivní využití lidského potenciálu, kterého v menších zemích není rozhodně nazbyt.

  A zavést znovu povinnou brannou službu? To si politicky už nikdo nedovolí a není pro to ani společnost (zejména mladší generace). Takže zbývá jedině dobrovolnost a pečlivá systematická práce na změně k lepšímu.
  Skrýt celý příspěvek

 • crusader
  14:22 22.09.2016

  Lukas
  No Váš MON má aspoň nějaké představy, o našem MO se to říci nedá.
  Hlavně u AZ je jasně vidět nekoncepčnost.
  Podle mě by naopak právě Teritoriální obrana měla být plná ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Lukas
  No Váš MON má aspoň nějaké představy, o našem MO se to říci nedá.
  Hlavně u AZ je jasně vidět nekoncepčnost.
  Podle mě by naopak právě Teritoriální obrana měla být plná těch 30-50 letých chlapů co budou bránit své domovy a rodiny a radši umřou na místě než by je vydali nepříteli.
  Pro ty mladší 20-30 by právě byly Aktivní zálohy. Něco jako "chci skákat s padákem, chci střílet atd., ale v zaměstnání mám víc, proto nevstoupím do profesionální armády, ale jsem ochotný se o víkendech a přes léto účastnit se výcviku abych to mohl dělat".
  Skrýt celý příspěvek

 • Lukas
  13:01 22.09.2016

  crusader, Maximus - proponujecie rozwiązania, które MON chce zastosować w PL.

  Problem jest taki, że w praktyce nie wszystko okazuje się tak proste. (Na przykład - małe ...
  Zobrazit celý příspěvek

  crusader, Maximus - proponujecie rozwiązania, które MON chce zastosować w PL.

  Problem jest taki, że w praktyce nie wszystko okazuje się tak proste. (Na przykład - małe komisariaty nie są w stanie przechowywać 150 sztuk broni)

  Jeśli chcecie prostego i skutecznego systemu to trzeba po prostu wprowadzić pobór.
  Nie musi być to powtórka "starego systemu" - gdzie każdy musiał siedzieć w koszarach, gdzie oficerowie i podoficerowie także byli poborowymi.

  Natomiast nie da się szkolić wyłącznie w weekendy, bez odbycia podstawowego szkolenia w koszarach. (Ten 100-dniowy kurs na początku musi być)
  Inna sprawa to kwestie prawne. System musi być nastawiony na młodych obywateli - tych co się uczą, albo dopiero co zaczęli karierę zawodową...
  35-latek z żoną, i kredytem nie powinien być "targetem" dla systemu obrony terytorialnej.

  P.S. Finlandia ma 8 200 żołnierzy zawodowych, szkoli ok. 20 000 poborowych rocznie + 35 000 rezerwistów powołuje na ćwiczenia. Dzięki temu jest stanie wystawić ok 230 000 żołnierzy.
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  10:53 22.09.2016

  Omluva za překlepy a vypadlá či přehozená písmenka - třeba CQB :-).

  Omluva za překlepy a vypadlá či přehozená písmenka - třeba CQB :-).

 • Maximus
  10:31 22.09.2016

  Koncep současných AZ je od reality a potřeb obrany tohoto státu na světelné roky daleko. Protože se o tento problém dlouhodobě zajímám, tak znám dost lidí na to, abych si troufl ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Koncep současných AZ je od reality a potřeb obrany tohoto státu na světelné roky daleko. Protože se o tento problém dlouhodobě zajímám, tak znám dost lidí na to, abych si troufl tvrdit, že po několika letech budou stavy AZ ne o moc větší než nyní a bude se zase hledat zase nějaká "nová a úžasná reforma", která bude v podstatě opět minimalistická.

  Jak jsem naznačil v předchozím příspěvku, tak chybí lidi nejen u bojových jednotek, ale nemáme schopnost pokrýt prvky kritické infrastruktury a ODOS v případě akutního ohrožení nepřátelskými diverzními jednotkami či trochu sofistikovanějšími teroristy.

  Je zde rozhodně prostor pro vytvoření další třídy AZ, který by sloužil primárně k ochraně těchto objektů a dokázal by tyto objekty chránit po dobu, než by mohla proběhnout případná mobilizace a základní výcvik branců - mluvíme o době nejméně 4 měsíců.

  To je ovšem doba, kdy většina konfliktů bude nějakým způsobem zásadně vyřešena, takže je klíčové mít dostatek vojáků nyní a ne až za 4 měsíce.
  Stačí si spočítat, že prvků kritické infastruktury a ODOS jsou tisíce a rozhodně ne na pokrytí jedné znich stačí 4 vojáci. Pokud mluvíme o nutnosti dlouhodobější ochrany, tak musíme přejít na směny a počty nám začnou řádově narůstat. Část lidí lze samozřejmě do určité míry nahradit technickými prostředky, ale pokud dojde k napadení objektu, tak stejnak potřebujete zase na místě tu ozbrojenou a vycvičenou ostrahu.

  Bylo by vhodné vytvořit další strukturu v rámci AČR, která by mohla být více dobrovolnická a která by byla dostatečně motivovaná k ostraze těchto objektů a staveb, viz třeba můj starý nápad s víceúrovňovými AZ (https://uloz.to/!bNiwnhe13/hic... Toto téma dále rozpracovávám do konceptu Teritoriální obrany, který bude brzo hotový a rád ho dám i k dispozici AN.

  Je potřeba si uvědomit, že vytvořením další úrovně AZ by AČR mohla úspěšně přebírat lidi různým "Brancům lidové armády" či jiným politickým pátým kolonám, kteří nejsou ještě politicky indoktrinovaní, a kteří vidí "jen" potřebu se nějak realizovat na obraně své země. Ne ještě všichni jsou totiž natolik znechucení a rezignovaní, aby jim osud této země, za kterou zemřelo mnoho našich předků, byl zcela lhostejný.

  Zde narážíme na problém současné koncepce AZ - pro většinu tátů od rodin, co mají malé děti a hypotéku na dům je zcela sci-fi, že by měli jít na 6 týdnů do Vyškova si "hrát na vojáky" a ohrozit tak ekonomicky i citově svoji rodinu. Ta bude přirozeně u každého rodiče upřednostněna před zájmy své země. Pokud by se výcvik rozvolnil třeba na úvodních 14 dní a pak jen pravidelně jeden víkend každý druhý měsíc v roce cvičení plus každý další rok navíc jeden či dva týdny výcviku či nějakého specializačního kuzru, který by nejen zdokonaloval schopnosti příslušníka Teritoriální obrany, ale byl by i určitou motivací a odměnou (zdravověda, QCB, radiokurz, ženijně - pyrotechnický výcvik, etc.).

  Takto by byl do dvou let k dispozici opravdu motivovaný voják, který ochranu svěřeného prvku kritické infrastruktury či ODOS v blízkosti svého bydliště zvládne mnohem efektivněji než nějaký branec a mnohem levněji, než profesionální voják vyčleněný pro tuto činnost (AZ je minimálně 5x levnější než profesionální voják).

  Příslušníci Teritoriální obrany by byli k dispozici v podstatě ihned a to i pro případ mimořádných událostí jako jsou povodně, požáry, masivní blackout, velký teroristický útok, etc..

  Naše společnost by tak v otázce bezpečnosti byly mnohem robustnější a méně zranitelná.

  Pokud by Teritoriální obrana časem získala jen desetinu počtetních stavů dobrovolných hasičů (v ČR přes 340 000) tak by byla otázka ochrany KI a ODOS vyřešena a ještě by bylo možné dále pracovat na konceptu rozvoje AČR.

  Náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk viděl jako idál švýcarský model armády, ale válečné události s Polskem a Maďarskem krátce po vzniku samostatného Československa vedly bohuel k zavedení jiného branného systému.

  Neřešit to klasicky "béfelem", ale přirozeně od základů a na bázi dobrovolnosti. Třeba jako ve Švýcarsku, kdy na vojnu prostě nastoupit nemusíte, ale pak celý život máte vyšší daně, aby jste tak kompenzovali své zemi vaši fyzickou neúčast na obraně.
  To už jsme ale o několik desetiletí v budoucnosti :-))).
  Skrýt celý příspěvek

 • crusader
  10:15 22.09.2016

  Celá koncepce AZ je špatná.
  Podle mě je jediné správné řešení.

  Profesionální AČR (alespoň 20 000 mužů bojových jednotek)

  Aktivní zálohy (alespoň 2000 mužů, to jsou dnešní ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Celá koncepce AZ je špatná.
  Podle mě je jediné správné řešení.

  Profesionální AČR (alespoň 20 000 mužů bojových jednotek)

  Aktivní zálohy (alespoň 2000 mužů, to jsou dnešní roty a čety u bojových jednotek - vycvičení specialisté, kteří by mohli nahradit profesionály při ztrátách, výcvik se co nejvíc blíží profi armádě, výzbroj uložená u kmenových profesionálních útvarů)

  Teritoriální obrana (zhruba 8-10 000 mužů - 80-100 rot po sto mužích, sídla v místech původních okresů, výcvik pěších jednotek a strážní služba, cvičí se v místech budoucího nasazení - koordinace v rámci družstva max. čety, nasazení v blízkém okolí bydliště, pěchotní výzbroj (útočné pušky, kulomety, RPG, granátomety, maximálně lehké minomety (třeba četa těžkých zbraní u roty) uložené např ve skladech při okresní ředitelství Policie), základem by se mohly stát pěší roky AZ při KVV. Není součástí AZ, samostatné velení podléhající armádě (velitelé rot a vyšší samozřejmě vojáci z povolání, velitelé čet a družstev vycvičení důstojníci a poddůstojníci v záloze), jednotlivá družstva stále ve stejném složení - něco podobného jako byly jednotky SOS ale byly by to čistě vojenské jednotky složené ze záložníků.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  09:01 22.09.2016

  Lidí nikdy nebude dost, resp. mzdové náklady na profesionály jsou zátěž i pro bohatý stát. Jediná cesta je už při výběru techniky, pokud např. existuje samohybná houfnice s ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Lidí nikdy nebude dost, resp. mzdové náklady na profesionály jsou zátěž i pro bohatý stát. Jediná cesta je už při výběru techniky, pokud např. existuje samohybná houfnice s obsluhou 2-3 muži, už samo o sobě to je důležitý parametr proti houfnici obsluhovanou 5. Totéž tanky apod. Redukce posádek navíc dále redukuje počty v podpoře (např. méně kuchařů, zdravotníků, výstroje atd.). Takže pokud někdo počítá rentabilitu modernizace ShKH DANA, věřím že započítá i mzdové náklady po dobu její životnosti na vyšší počet členů osádky, než by měl moderní stroj :-).
  Skrýt celý příspěvek

 • psovod
  08:54 22.09.2016

  co je na dnešních az špatně? uvedu příklad z posledního cvičení roty olomoucké v Náměšti-vybavení nemá cenu komentovat,nejsou ani základní věci jako letní spacák,polní láhev s ...
  Zobrazit celý příspěvek

  co je na dnešních az špatně? uvedu příklad z posledního cvičení roty olomoucké v Náměšti-vybavení nemá cenu komentovat,nejsou ani základní věci jako letní spacák,polní láhev s obalem,jakýkoliv batoh,jakékoliv nosné řemení,jakákoliv tektická vesta,plechová přilba,o balistice nemá cenu psát-tu nemají ani profíci,výběr zbraní v počtu 48 lidí trval 3,5 hodiny,měřeno přesně a to byla dopředu plánovaná akce,v reálu už by ani nemělo cenu něco dalšího dělat,něšlo o nějakou momentální chybu,probíhá to tak normálně vždy,samotné cvičení proběhlo v pohodě,bylo to připravené,dobří instruktoři atd,ale-já osobně jsem se měl cvičení zúčastnit jako střelec-napsáno v povolávacím rozkaze,po příjezdu jsem nějak nebyl v seznamu,poté ze mě najednou byl řidič velitele čety, a proto jsem nafasoval vysílačku,kterou jsem potkal někdy před několika lety naposledy,organická družstva sehraných lidí nepůsobila pohromadě,ale lidi se poskládali jinak,asi jak někomu ujela tužka,v Náměšti ani nevěděli,že máme vlastní řidiče,družstvo oprav a podobně,tudíž museli vyčlenit vlastní lidi,ačkoliv jsme si spoustu věcí mohli ošéfovat sami,namísto výcviku v užitečných věcech,které se tam dělali,záložáci chodili do služeb,brána muničák,věž ,po službě volno takže další absence na výcviku,ano,i služby je potřeba pokrýt,ale oni tam měli dostatek vlastních lidí a my jsme tam byli navíc,od hodně lidí zazněl názor,že roty při kvv by měli hlídat hlavně objekty ve svém okolí,kde to znají a ne pendlovat po celé republice a celkově nevědět nic,takže celkové cvičení proběhlo dobře a lidi byli velmi spokojení,nicméně opět při řadě návštěv poslanců,ngš atd to bylo jako ukazování cvičených zvířátek v zoo,debata s poslancem na téma výstroj-nic nemáme-odpověd-všechno bude,to už lidi slyší 10 let a nikde nic
  Skrýt celý příspěvek

 • Zbrojir
  08:48 22.09.2016

  Vzhledem ke stávajícím trendům a z toho plynoucím hrozbám je evidentní, že smysluplná obrana země již nemůže být založena výhradně na potenciálu početně omezené profesionální ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vzhledem ke stávajícím trendům a z toho plynoucím hrozbám je evidentní, že smysluplná obrana země již nemůže být založena výhradně na potenciálu početně omezené profesionální armády.

  ČR sice není ekonomicky nevýkonná země, vzhledem k silnému klientelisticko- korupčnímu prostředí, horší schopnosti plánovat, koordinovat a zachovat kontinuitu, nižší produktivitě, produkci zboží s obvykle nižší přidanou hodnotou (subdodávky pro finalisty) i úniku nemalé části zisku do zahraničí, však patří do hlubokého podprůměru (mezi vyspělými zeměmi). Jako malá a nikterak bohatá země si tedy nemůžeme dovolit profesionální armádu v síle, která by potencionální protivníky odstrašila.

  Vždy se musím pousmát, když se hovoří o potřebě zásadního navýšení výdajů do resortu MO ČR. Předně, klientelisticko-korupční prostředí v ČR automaticky zajistí spotřebování těžce vyčleněných finančních zdrojů se značnou mírou neefektivity, a dále, i jiné oblasti v ČR jsou podfinancované a mnohdy mnohem více, než MO, např. bezpečnost, kde jsou reálné hrozby pro obyvatelstvo ještě aktuálnější.

  Spoléhat ve všem výhradně na NATO je rovněž naivní, mnohé členské země mají velmi odlišné zájmy a po pravdě i velmi problematický pohled na svět, navíc některé evidentní hrozby pro svrchovanost demokratických zemí a západní civilizace vůbec, NATO díky převládajícímu názoru velkých hráčů (západ Evropy, ale i dnešní USA) ignoruje, resp. doposud přehlíželo a hodně bagatelizovalo.

  Obrana založená na výrazném zapojení obyvatelstva, tak, jak to popisují předřečníci, např. rozdělení dle „skelet“, se jeví jako velmi efektivní. Pravidelnou, početně omezenou armádu, potenciálem odvislou především od bojeschopnosti sofistikované techniky, může silnější protivník rychle a s poměrně malými ztrátami porazit, ovšem ovládnout území s rozsáhlým systémem rozumně vybavené, slušně vycvičené a především koordinované a odhodlané domobrany, která dle vývoje situace může se zbytky profesionální armády přejít k asymetrickému způsobu vedení války, je bez použití ZHN (zbraně hromadného ničení), bez obrovských ztrát i pro silné soupeře prakticky nemožné. Dále, jak zde bylo zmíněno, dnes existují reálné hrozby, na které organické složky státu početně prostě nestačí (viz komplexní ochrana všech důležitých objektů a celého teritoria státu).

  Lidstvo se mění a zejména západní společnost po morální stránce hodně upadla. Neustále plácáme o morálce a ideálech, poučujeme jiné, bojovat za vlast však většina společnosti již nechce. Jednostranně a dlouhodobě upřednostňujeme problematickou vizi lidských práv před právy řádných občanů, občas někomu sice prostřednictvím expedičních sborů vnutíme svou vůli silou, obvykle se však s odstupem času ukáže, že to byla kardinální chyba a se vzniklými souvisejícími škodami si vlastně nevíme vůbec rady…

  Máme-li v dnešním, nikterak bezpečném světě, s blížící se hrozbou „agresivních nájezdních omezenců“, uhájit své hodnoty a přežít, pak musíme především změnit svůj dosavadní liknavý přístup k obraně i bezpečnosti. Čerpat zkušenosti lze a Izrael, malý stát, který již několikrát přežil svoji smrt, je jistě dobrou studnicí. Jako rozumná se jeví úzká spolupráce zemí střední Evropy, zejména bývalých součástí R U.

  Základním předpokladem úspěchu je vychovat generaci, která se bude chtít a umět bránit, tj. branná a tělesná výchova, odvody, výcvik vybrané dostatečně početné části populace min. v základních dovednostech vedení boje i schopnosti snášet útrapy polního nasazení, aktivně využívat zkušeností instruktorů a veteránů, aktivní zálohy, teritoriální síly a akceschopné profesionální jádro ozbrojených sil včetně výborné koordinace všech dotčených složek v rámci státní struktury…

  Doposud jsou deklarace o potřebě zajištění větší bezpečnosti z velké části jen PR bláboly, které mnohdy slouží výhradně k získání zdrojů pro vybrané politicko-ekonomické lobby. Ne vše musí, a logicky může být vyrobeno v ČR, popravdě, mnohé zdejší produkty by bez důležitých komponentů (subdodávek) ze zahraničí vzniknout ani nemohly. Na konflikt je třeba být především připraven, tedy kvalitní, k obraně odhodlaný lidský potenciál, a potřebná výzbroj a výstroj včetně munice v zásobách. Při napadení vyspělým a silným protivníkem mohou být výrobní schopnosti země ve značné míře a to velmi rychle zcela paralyzovány...
  Skrýt celý příspěvek

 • Lukas
  07:47 22.09.2016

  Nie przeceniajcie... Póki co to wszystko są plany.

  MON chce budować struktury czasu pokoju obrony terytorialnej tylko nie wie jak.
  Opiera się na starych koncepcjach - ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nie przeceniajcie... Póki co to wszystko są plany.

  MON chce budować struktury czasu pokoju obrony terytorialnej tylko nie wie jak.
  Opiera się na starych koncepcjach - wypracowanych w latach 90.
  Problemy są dwa
  - nie ma poboru (więc nie ma setek tyś rezerwistów)
  - nie ma sprzętu - nowoczesnego sprzętu. Plany z lat 90 opierały się na zapasach sprzętu. Ten sprzęt obecnie nie ma żadnej wartości.


  Założenia są zbyt optymistyczne i podejrzewam że będzie to kolejna katastrofa (Tak jak projekt Narodowych Sil rezerwowych, który nigdy nie osiągnął nawet połowy zakładanej liczebności.)

  Inna sprawa, ze od dwóch lat wznowiono ćwiczenia rezerwy (czyli tych którzy przed 2009 odbyli zasadniczą służbę wojskowa, albo po 2009 dobyli służbę przygotowawczą lub byli żołnierzami zawodowymi.)

  Co nie znaczy że sam pomysł obrony terytorialnej jest zły - złe są tylko proponowane rozwiązania.


  Co do V4 i podobnych wypowiedzi. Myślę, że dużym problemem jest mimo wszystko brak zaufania...
  Wszyscy deklarują ze to jest dobra idea - tylko co z tego jak podczas obrad Komisji Europejskiej każdy polityk walczy wyłącznie o swoje partykularne interesy (często nawet bardzo krótkowzroczne)

  Jakoś nie widzę by np. rząd Republiki Czeskiej, czy Węgier był gotowy ustąpić w jakieś sprawie w imię interesów inny V4.
  Stąd też "liderzy" UE, mający potężne wpływy gospodarcze będą "rozgrywać" (skłócać) poszczególne państwa regionu - wykorzystując na przyklad historyczne antagonizmy.

  W kwestii obronności widzę to podobnie - czy obywatele Czech są gotowi wysłać ACR w razie wojny PL z Rosją? Czy potrafiliby zrozumieć ze lepiej by czescy żołnierze walczyli w okolicach Suwałk, niż czekali na Rosjan w Ostrawie.

  Właśnie - to jest praca, którą należy wykonać nim idee zamienią się w rzeczywistość.
  Problem polega na tym, że obecna polityka nie polega na tym by traktować wyborce poważnie - lecz by go oszukiwać jak się da.
  Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  07:19 22.09.2016

  ideál by byla kombinace aktivní zálohy a teritoriální obrana. Aktivní záloha by byla výztuž standardní jednotek a teritoriální obrana by se skládala z vysloužilců a dobrovolníků. A ...
  Zobrazit celý příspěvek

  ideál by byla kombinace aktivní zálohy a teritoriální obrana. Aktivní záloha by byla výztuž standardní jednotek a teritoriální obrana by se skládala z vysloužilců a dobrovolníků. A jelikož by byli místní, tak by jejich znalost terénu byla k nezaplacení.
  O zaplněnost takových jednotek bych neměl vůbec strach.
  Skrýt celý příspěvek

 • Radovan
  23:28 21.09.2016

  Maximus: nerozumím co je na současných AZ tak špatně a v čem je polská teritoriální obrana o tolik lepší. Jistě počtem členů, ale to je dáno přeci větší populací a větší ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Maximus: nerozumím co je na současných AZ tak špatně a v čem je polská teritoriální obrana o tolik lepší. Jistě počtem členů, ale to je dáno přeci větší populací a větší angažovaností Poláků ve věcech pro svoji armádu a obranu. Rusové a Němci jim dělali daleko větší zvěrstva než nám a svoji polohou jsou pořád mezi nimi.
  Nějakých 1400 lidí u AZ je sice nízké číslo, ale na to jak se na ně doposud kašlalo tak to docela jde a po letošních změnách jde zájem dost nahoru. Těch 5000 lidí nemusí být vůbec nereálné číslo. Kolik lidí a jakou koncepci mají v tomle Slováci a Maďaři? Nevím o ničem..
  Nastaveno to je dobře. Několik cvičení do roka, měsíční příspěvek, placené volno u zaměstnavatele. To vybavení jde samozdřejmě pořád o dost zlepšit. Ale je to daleko lepší než nějaké bláznivé domobrany, kde by si každý magor rád zahrál na lovce imigrantů a kde jejich předáci volají po střílení ve Strakovce a otevírají jakože ambasádu DLR. Hrůza.
  Obecně si myslím, že je vůle bránit naši vlast mezi obyvateli silně podceňována. Jsem přesvěčen, že pokud by nám hrozilo bezprostřední ohrožení (a tím opravdu nemyslím několik desítek imigrantů v jihomoravském kraji), tak se dobrovolně přihlásí desítky tisíc dobrovolníků. Jejich rychlé vycvičení je samozdřejmě věc jiná.
  Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  22:55 21.09.2016

  Maximus

  Komunitní život na dědině je fajn, ale komunitní život ve velkých městech je utopie. V rámci například blackoutu by lidé rabovali obchody s potravinami a byli by schopni ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Maximus

  Komunitní život na dědině je fajn, ale komunitní život ve velkých městech je utopie. V rámci například blackoutu by lidé rabovali obchody s potravinami a byli by schopni se přitom zabíjet.

  Jinak kvituji příspěvek na téma ochtana kritické infrastruktury. Leč toto téma je v plenkách a bude to ještě mnoho let systematické práce.
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  22:11 21.09.2016

  To Tesil: U nás na dědině to mezi námi sousedy funguje na jedničku - společné akce, komunitní život, když někdo potřebuje pomoct, tak zavolá či jen tak soused sám od sebe zajde a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Tesil: U nás na dědině to mezi námi sousedy funguje na jedničku - společné akce, komunitní život, když někdo potřebuje pomoct, tak zavolá či jen tak soused sám od sebe zajde a pomůže. Samozřejmě občas se najde nějaký "podivný pavouk" či nějaká "náplava z města" (sám mezi ni patřím) má pocit, že je něco víc a drží si odstup.
  Stále to u nás je tak, že není potřeba zamykat či si na neoploceném dvorku necháš večer motorovou pilu a ráno ji tam vždy najdeš. Samozřejmě občas k nám zabloudí nějací "hledači", ale pohled do ústí brokovnice a vypuštění psi je rychle přesvědčí, že u nás v dědině je nic dobrého nečeká a už se nikdy nevrátí. Za svoje práva a svobodu mít takovýto klid je potřeba ale bojovat.

  Pokud by lidé nerezignovali na komunitní život, dobré sousedské vztahy, nebyli sobci a nežili v zajetí svého "jáství", tak by to vyřešilo spoustu problémů.

  Nicméně chápu, že rozhodně ne všude je to taková pohoda, ale výše uvedené je jediná cesta k nápravě. Pokud se člověk uzavře do svého bytu/domu, kde se opevní před všemi a vším, nechá se totálněš znechutit a jen na svá práva a povinnosti rezignuje, tak vše bude jen horší bez vyhlídky na zlepšení.

  Pokud by většina občanů ČR měla podobný názor, tak armádu můžeme ještě razantněji "ořezat na kost", protože de facto nemá smysl.

  Ovšem osobně si nemyslím, že stav je takto tristní. V této zemi je například 350 tisíc dobrovolných hasičů, tj. lidí, kterým není lhostejný život a majetek bližního.

  Pokud by existoval systém podobný jako je v Polsku Teritoriální obrana, která má podstatně větší potenciál využít dobrovolnictví k obraně vlastní země než současný "reformovaný systém AZ v ČR, tak při vhodném nastavení podmínek i v ČR by se během několika let našlo alespoň několi tisícovek dobrovolníků, kteří by byli ochotni se podílet na obraně "své" republiky.

  Současnou komplexní společnost, která je funkčně zcela závislá na nepřerušeném přísunu energií, zboží a informací, je velmi jednoduché deklasovat. Pokud nemáme dostatek lidi schopných ochránit nejen objekty důležité pro ochranu státu, ale také tzv. kritickou infrastrukturu, kam se řadí objekty, síě, centra, etc., jejichž vyřazení znamená:
  • Více než 250 mrtvých nebo více než 2 500 osob s následnou hospitalizací po dobu delší než 24 hod.
  • Hospodářské ztráty státu vyšší než 0,5 % HDP
  • Rozsáhlé omezení poskytování nezbytných služeb nebo jiného závažného zásahu do každodenního života postihujícího více než 125 000 osob
  tak máme opravdu velký problém.

  Takovýchto objektů, staveb, podniků, etc. je v naší zemi více než 1400 a v případě akcí nepřátelských diverzních skupin či teroristických útoků se jedná o klíčové cíle každého rozumně uvažujícího nepřítele. Vypnutím klíčové infrastruktury se radikálně podlomí ochota nepřítele bojovat. To právě jsou jedny z klíčových cílů budoucích hybridních válek a sofistikovaných teroristických útoků.

  Pokud nejsme schopni adekvátně zajistit ochranu kritické infrastruktury, tak naše dlouhodobější bojová činnost je blízká nule.
  Vzpomeňme si na Vrbětice, kdy ochrana jediného vybuchlého skladu munice dlouhodobě paralyzoval AČR.

  Tuto bazální výzvu, tj. ochranu kritické infrastruktury a všech relevantních ODOSů, současná AČR v plánovaném plném stavu i se všemi AZ (počty stejnak zdaleka nenaplní) prostě řešit nezvládne za současné potřeby vést i minimální ofenzivní činnost.
  Skrýt celý příspěvek

 • Muhaha
  20:11 21.09.2016

  Náměstek Koštoval také zdůraznil, že MO ČR chce vyváženou vševojskovou armádu, “nikoliv shluk nějakých schopností.”

  To je ale veselá kopa, ten pan náměstek.

  Naše armádní ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Náměstek Koštoval také zdůraznil, že MO ČR chce vyváženou vševojskovou armádu, “nikoliv shluk nějakých schopností.”

  To je ale veselá kopa, ten pan náměstek.

  Naše armádní složky mají k vyvážené vševojskové armádě stejně daleko,
  jako kupa cihel k domu.

  Termíny dokončení jednotlivých programů přezbrojení tomu zcela odpovídají.

  Naše členství v NATO má jednu velkou výhodu, a to tu, že si námi volení političtí reprezentanti (a jimi dosazení "odborníci" v řídících funkcích) nedovolí při zanedbávání obranyschopnosti naší země úplně všechno.
  Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  20:04 21.09.2016

  Jak zde správně uvádíte je důležitá ochota svou zemi bránit.Z místa,kde žiji a kde jsme vychovali děti se nenápadně stává gheto .Samozřejmě to nikoho nezajímá .25 let všechny vlády ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jak zde správně uvádíte je důležitá ochota svou zemi bránit.Z místa,kde žiji a kde jsme vychovali děti se nenápadně stává gheto .Samozřejmě to nikoho nezajímá .25 let všechny vlády včetně pravicových vychovávají darmožrouty.To vše pod dohledem totálně neschopné EU.Těžko někdo může předpokládat,že se za této situace stanu patriotem.Natož, abych tuto zemi bránil jakýmkoli způsobem.
  Skrýt celý příspěvek

 • D.i.p
  18:56 21.09.2016

  Ještě k té EU. Pokud předem zavrhnete vystoupení z EU, tak ta bruselská mašinérie nikdy nepovolí (brexit byl pořád málo). Bez reálného nebezpečí rozpadu to nikdy nepůjde. Představa ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ještě k té EU. Pokud předem zavrhnete vystoupení z EU, tak ta bruselská mašinérie nikdy nepovolí (brexit byl pořád málo). Bez reálného nebezpečí rozpadu to nikdy nepůjde. Představa reformování EU zevnitř je nesmyslná. Vystoupení se musí pro nás stát reálnou a legitimní alternativou. Není pravdou, že bez EU je pouze tma a že to nejde. Byli jsme před EU, budeme i po ní.
  Samozřejmě, že si nepřeji chaos a návrat k rivalitě a nepřátelství států Evropy, ale EU mi čím dál víc připomíná tlakovej hrnec pod kterej Junker a podobní, ve svém sluníčkovém opojení, vesele přikládají.

  Maximus: Jistěže ochota lidí bránit svou zemi je klíčová. Ti lidé musejí v první řadě v tom státě nacházet identitu. A my jsme svědky procesu, který ji na té národní úrovni nabourává a snaží se vytvořit nějakou panevropskou formu, která evidentně není dostatečně společensky a kulturně rezistentní.

  Je úplně nechutné, jak se EU mašinérie snaží bezpečnostní problémy zneužít k vytvoření základu EU armády, která je důležitým prahem k přejití z organizace na státní útvar. Nepochybuji, že by takové obrané složky v budoucnu plnily zejména represivní úlohu.
  Skrýt celý příspěvek

 • crusader
  13:50 21.09.2016

  "Prahou má burácet velkolepá vojenská přehlídka (v roce 2018)".
  Titulek z dnešních Novinek.cz.
  Můžete mi prosím někdo říct co tam tak asi bude kromě pandurů burácet?
  V roce 2008 ...
  Zobrazit celý příspěvek

  "Prahou má burácet velkolepá vojenská přehlídka (v roce 2018)".
  Titulek z dnešních Novinek.cz.
  Můžete mi prosím někdo říct co tam tak asi bude kromě pandurů burácet?
  V roce 2008 (při poslední přehlídce) tak ukazovali aspoň techniku tehdy rušených záchranných praporů, ale co se bude ukazovat za dva roky?

  A propo, není to náhodou demonstrace síly a zastrašování, jak nám sdělovací prostředky oznamují po každé ruské nebo čínské přehlídce.
  No je fakt, že u nás se to tak brát nedá, těch pár Pandurů, Gripenů, Alek nebo 12 provozuschopných tanků nikomu strach nenažene.
  Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  13:10 21.09.2016

  tak jednu položku na ty letištní radiolokátory už mají odedneška.
  http://www.ceskenoviny.cz/zpra...

  tak jednu položku na ty letištní radiolokátory už mají odedneška.
  http://www.ceskenoviny.cz/zpra...

 • Maximus
  12:25 21.09.2016

  Abych se vrátil k meritu článku, tak klíčovou otázkou nad budoucností AČR jsou lidé a jejich vůle participovat na své obraně. Pokud nebude tady vůle nejen politiků , ale hlavně ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Abych se vrátil k meritu článku, tak klíčovou otázkou nad budoucností AČR jsou lidé a jejich vůle participovat na své obraně. Pokud nebude tady vůle nejen politiků , ale hlavně jejich voličů něco změnit, tak nemá příliš smysl řešit třetí brigádu, F-35 či jiné finesy silné a schopné armády.
  Mohli by jsme skončit přesně naopak jako v roce 1938. Byla by politická vůle bojovat, byly by zbraně i výstroj, ale nebyla by vůle a ochota občanů za svoji zemi bojovat. Naše zbraně by jen opět posloužili k dovyzbrojení našeho nepřítele.
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  12:17 21.09.2016

  Osobně už nepatřím mezi ty, kteří by věřil na zázračnou schopnost současné EU se nějakým významným způsobem zreformovat. Stačí se podívat, jak zareagovali "elity" EU jako je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Osobně už nepatřím mezi ty, kteří by věřil na zázračnou schopnost současné EU se nějakým významným způsobem zreformovat. Stačí se podívat, jak zareagovali "elity" EU jako je Juncker nebo Schultz na Brexit - pouze více EU, více integrace, společná armáda, tajné služby, etc., a nějaká osobní sebereflexe žádná.

  Jednou z cest je nesmyslné a proti našim zájmů jdoucí záměry komise EU bojkotovat, nicméně EU jako celek nás za to může trestat zastavením vyplácení dotací.

  Nicméně je dobré si říci, že v letech 2004 až 2014 jsme z EU dostali 410 miliard korun (po odečtení našich příspěvků do společných fondů). Nicméně toto je přibližně částka, kterou každoročně zahraniční firmy (Němci mají skoro 50%) vyvedou z ČR, a v rámci EU patříme na špici států (možná platí více jen Irsko a za námi je hned Slovensko a Maďarsko), které neumí či spíše nechtějí či nemohou tento kapitál adekvátně zdanit, jak je zvykem na západ od nás. Tímto se podobáme spíše kolonii západních zemí než rovnoprávným partnerům.
  Navíc je potřeba se dívat na systém dotací EU i jako na moloch korumpující naše politiky i podnikatele a pokřivující rovné příležitosti na trhu. Řada dotací jde navíc na nesmyslné projekty, které by stát, pokud by si je platil "ze svého", nikdy nerealizoval či by je provedl mnohem efektivněji a tedy hospodárněji. Nejde se tedy dívat na dotace jen jako na jednoznačný přínos EU našim zemím. Spíš je to rub a líc jedné mince.
  Proto se nelze brát vážně výtky o nevděčných Češích, Slovácích, Maďarech, kteří jen "sají" dotace a nechtějí být solidární se západními zeměmi třeba přijetím kvót na uprchlíky. Původní členové EU na participaci zemí z bývalého Východního bloku v EU i přes dotační politiku rozhodně nejsou ztratní a o nějakém našem "dluhu" nelze vůbec mluvit.

  Druhou cestou je v rámci EU vytvořit blok partnerských zemí spojující menší země střední a východní Evropy, které by tak vytvořily protiváhu největším hráčům v EU, tj. Německu a Franci.
  Už T. G. M. prosazoval, aby co do rozlohy menší země tohoto regionu se držely v "houfu" a měly tak silnější pozici proti velmocem na západě i východě.

  Projekt rozšířené V4 o Slovinsko, Rumunsko, Pobaltí a případně další země by měl přes 90 mil obyvatel, spojoval by moře Baltské, Středozemní a Černé, ekonomicky i vojensky by byl natolik silný, že by mohl být pro vyjednávání podmínek v rámci EU v pozici blízké Británii.

  Navíc v případu politického kolapsu EU či při ztrátě schopnosti NATO garantovat bezpečnost jednotlivých členů by nevznikl v tomto prostoru chaos a bezvládí, ale prostě by se jen posílila a kodifikovala vojensko-ekonomická spolupráce těchto zemí.

  Tato cesta by byla asi nejlepší cestou, jak v rámci EU hájit zájmy zemí bývalého Východního bloku a dodržovat alespoň v základu demokratické principy tohoto společenství.

  Byl by to i plán B pro případ, že EU by prostě reformovatelná nebyla a její politika by byla jednoznačně proti zájmům občanů ČR, Slovenska, Polska, Maďarska, etc.

  Pokud bychom vystupovali z EU jako jednotlivé státy, tak budeme jako jednotlivci exemplárně potrestáni. Pokud odejdeme jako jeden velký, více méně kompaktní celek, tak podmínky pro vyjednávání vzájemných ekonomických dohod se zbytkem EU či jinými státy by byly mnohem mnohem silnější.
  Skrýt celý příspěvek

 • Takeda
  10:09 21.09.2016

  D.i.p.: S první částí Vašeho komentáře souhlasím, ale s tou druhou souhlasit nemohu. Ekonomika totiž šlape ze značné části (a můžeme se bavit o tom jaký ten podíl je) díky exportům ...
  Zobrazit celý příspěvek

  D.i.p.: S první částí Vašeho komentáře souhlasím, ale s tou druhou souhlasit nemohu. Ekonomika totiž šlape ze značné části (a můžeme se bavit o tom jaký ten podíl je) díky exportům do zemí EU, což by bez toho Vašeho neobolševického projektu šlo obtížně. Nejsme velmoc jako Británie, takže si nejsem jist, že bychom si při vystoupení dovedli zajistit takové podmínky o jakých sní britové.

  Spíš bych EU docela drsně reformoval. Vpodstatě by stačilo přidělit větší pravomoci Evropskému parlamentu, aby si nikým nevolená Komise, ve které se skutečně skrývá banda neobolševiků, musela někomu zodpovídat. Tak asi tak.
  Skrýt celý příspěvek

 • D.i.p
  21:59 20.09.2016

  Ekonomice se nyní daří a není to žádným zázračným řízením vyžírky Babiše, ale tím, že ekonomika prostě zrovna šlape i přes to, jak tato vláda nám všem háže klacky pod nohy. Jen se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ekonomice se nyní daří a není to žádným zázračným řízením vyžírky Babiše, ale tím, že ekonomika prostě zrovna šlape i přes to, jak tato vláda nám všem háže klacky pod nohy. Jen se vezou a bijou se do hrudi za něco, co není vůbec jejich zásluhou. Až ta ekonomika zase klesne, tak budeme mít miliardovej schodek a veškerý plány na armádu půjdou do kytek.
  V první řadě je potřeba skončit s dosavadním neobolševickým projektem řízeným z Brusele.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  16:12 20.09.2016

  Výrok pana Koštovala, že "Musíme se [v obraně] více spoléhat sami na sebe.." je zcela v pořádku. K tomu ale ten seznam plánovaných akvizic mi už přijde jako aprílový žertík. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Výrok pana Koštovala, že "Musíme se [v obraně] více spoléhat sami na sebe.." je zcela v pořádku. K tomu ale ten seznam plánovaných akvizic mi už přijde jako aprílový žertík. Nevidím tam žádná posílení, spíš jen výměny kus za kus. Co ta další brigáda? Bude nebo nebude? Pro vlastní obranu by se muselo koupit o řád více tanků (tedy v řádech stovek) a násobně víc nadzvukových letadel (tak 50ks). "Drobnosti" jako ruční prostředky PTŘS a PLŘS v množství stovek až tisíců jsou samozřejmost, to se do seznamu ani nemusí psát.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  15:02 20.09.2016

  JiriR:
  Já bych se těch 210 nových BVP držel. V podstatě, když MO chce již existující stroj, tak by stačilo, pořádně prozkoumat nedávné tendry v zahraničí- hlavně Britský a Dánský ...
  Zobrazit celý příspěvek

  JiriR:
  Já bych se těch 210 nových BVP držel. V podstatě, když MO chce již existující stroj, tak by stačilo, pořádně prozkoumat nedávné tendry v zahraničí- hlavně Britský a Dánský (získat třeba i informace, které se nedostaly ven), podle toho se zařídit a nečekat na poláky (jednání se vlečou a povlečou). Vozidlo by se tak dalo vybrat a vyrábět docela brzo - ne až 2020-25.
  U tanků v podstatě souhlas (to se dá vyřídit rychle), pokusit se získat co nejvíc v rámci spojenecké pomoci (od USA v rámci NATO). Dořešit velitelsko-štábní vozidla (Titus a Pandur). Houfnice rychle modernizovat na standart M1M a orientačně poptávat houfnice v ráži 155mm. Zkrátka co se dá udělat rychle, tak si pospíšit. Zatím je dobrá finanční situace a je chuť posilovat armádu. V roce 2020 může být všechno jinak...
  Pokud se ale má všechno pořádné nakupovat až na konci příštího volebního období (nebo kdy to je) tak to rovnou nemusí nakupovat nic... je mi z toho stydno (jenom kecy).
  Skrýt celý příspěvek

 • JiriR
  13:44 20.09.2016

  V tom seznamu MO chybí vyznačení priorit, tzn. např. pokud přijde další fin. krize a finance se sníží, co bude rozhodně pokračovat a co ne. Pro armádu, která nepřítele zastaví, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  V tom seznamu MO chybí vyznačení priorit, tzn. např. pokud přijde další fin. krize a finance se sníží, co bude rozhodně pokračovat a co ne. Pro armádu, která nepřítele zastaví, nebo vytlačí zpátky, jsou podle mě rozhodující tyto zbraně:
  Stíhací letoun: návrh + 4ks gripen (prostudovat se k finanční výhodnosti F35)
  Letecká AA munice: návrh + 12 ks amraam + 70 ks asraam/MICA IR
  Protiletadlový/protirak. systém: návrh 6 ks např. NASAMS 2
  Houfnice: 24 ks návrh. EVA/Ceasar
  Tank: návrh 34 ks M1a2 – využít motor a jiné systémy z T72 m4cz ), protože kam s motorem od Nimdy, popř. celým T72 m4- Gruzie ?)
  Protitanková střela: návrh 280 ks javelin + 70 odpalovačů + 600 ks NLAW ) Javelin-priorita pro lehké, výsadkové a průzkum. prapory), NLAW k mechaniz. praporům.
  BVP: 102 BVP Ascod 42/CV 90, + X zabezpečovacích
  Vrtulník: návrh 12 ks H 145m + munice (co můžeme koupit v Evropě, koupíme v Evropě“)
  Spojařský a velitelský vůz (Pandur, Titus)
  120 ks/30 odpalovačů skutečně mobilních MANPADS- (asi Grom, či Pierun- Stinger stojí 20 mil. Kč)
  V seznamu MO se podle mě klade příliš velký důraz na prvky zabezpečení a menší na podporu a na bojové prvky....4 ks RBS 70 NG (naposledy se mluvilo o 8 ks-místo strelaS10m), místo nových houfnic houfnice dana m1m, 18 ks protitankových prostředků pro 4. brn atd.….místo toho až 300 Titus….. PS: nezaměňovat bojové zabezpečení s tím že tankům během akce dojde benzín. Jinak k soutěži a termínům – prakticky všechno by se dalo nakoupit v režimu urgentní potřeby-zdůvodnit to misema v zahr.. Přiznám se, že nevím, co kdo chce testovat…Něco testovat je nesmysl a ztráta času.
  Skrýt celý příspěvek

 • Johnytapia
  12:53 20.09.2016

  Takže letos, 2017 a 2018 nedostane armáda prakticky nic. Vzhledem k tomu, jak v současné době roste ekonomika, je nenakoupit nic vrcholný diletantismus.

  Takže letos, 2017 a 2018 nedostane armáda prakticky nic. Vzhledem k tomu, jak v současné době roste ekonomika, je nenakoupit nic vrcholný diletantismus.

 • kazd
  10:09 20.09.2016

  No to by musel být Stropnický rafinovaný a ještě schopný.
  Spíš opak je pravdou.
  Podle mého je jeho úkol na ministerstvu jasný
  - peníze alokovat na voliče (vojáci + zaměstnanci ...
  Zobrazit celý příspěvek

  No to by musel být Stropnický rafinovaný a ještě schopný.
  Spíš opak je pravdou.
  Podle mého je jeho úkol na ministerstvu jasný
  - peníze alokovat na voliče (vojáci + zaměstnanci firem provádějící x-tou modernizaci staré techniky)
  - podporovat státní podniky, které nejsou schopny na trhu obstát se svými produkty ( LOM, voj. tech. ústav...)
  - minimalizovat nákupy aby nebyly rozmazávány v médiích z hlediska koncepce, výhodnosti atd. v porovnání s bodem 2

  Nějaká schopnost armády bojovat je Stropnickému naprosto ukradená.

  BTW : vedlejší článek o konci UH 1N
  "Letectvo plánuje nakoupit 84 nových vrtulníků. O vítězi se rozhodne v roce 2018, dodávky začnou o rok později a celá flotila UH-1N projde obměnou do roku 2021"

  tzn cca 3 a půl roku.
  Ten Koštoval tedy musí mít žaludek, že s takovými bláboly vyleze na veřejnost. Já tomu říkám duševní prostituce.
  Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  23:47 19.09.2016

  Ještě jsem zapomněl na nejpikantnější...

  Ministr obrany z rodiny podporující Sorosovy muslimské ekonomické migranty. Jeho žena těšící se na páření bílých žen s černými. Jeho syn ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ještě jsem zapomněl na nejpikantnější...

  Ministr obrany z rodiny podporující Sorosovy muslimské ekonomické migranty. Jeho žena těšící se na páření bílých žen s černými. Jeho syn ze strany zelených, která se učelově spojujuje s představiteli anarchistické extrémní scény ve snaze zviditelnění se na vlně muslimských přistěhovalců do Evropy.

  Od takového člověka nemůžete čekat ani tu vizi.....
  Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  23:36 19.09.2016

  Pokud má být AČR schopna stát se ozubeným kolem středoevrpské armády, která bude schopna vyvážit Rusko je to nedostatečné. Několik raket Iskander zlikviduje většinu AČR za pár ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pokud má být AČR schopna stát se ozubeným kolem středoevrpské armády, která bude schopna vyvážit Rusko je to nedostatečné. Několik raket Iskander zlikviduje většinu AČR za pár minut. Pokud bylo smyslem vytvořit sílu schopnou bránit rabovaní ze strany Sorosova multikulturního obohacení, tak je celá koncece nedostatečně dimenzována na počet lidí.
  Jinými slovy, tento koncept je udržování stávajícího příšerného stavu jen s tím rozdílem, že místo pár kusů staré techniky hodlají pánové koupit pár kusů něčeho novějšího.

  Počet Gripenů nedostatečný pro výcvik i v režimu Air-Ground. Počet Gripenů nedostatečný pro zahrančiní mise. Vybavení L159 nedostatečné. Vybavení Gripenů nedostatečné leč objednané. Počet tanků nedostatečný. Počet praporů brigád podlimitní. Počet bojových brigád stále jen 2. Zásoba munice nedostatečná. Zásoby pro zálohy žádné. Protivzdušná obrana pouze na úrovni manpadů a to v nedostatečných počtech. Protiraketová obrana žádná. Geopolitická orientace na úrovni vazalství. Surovinová bezpečnost žádná. Stabilita měny zajištěna dluhopisy EUR a US tj. přímo kritická. Schopnost odolávat tlaku finančních skupin žádná. Rychlost zadlužení příšerná. Vývoj v populaci směřuje ke snížení ekonomicky nejaktivnějších o 50%. Budoucnost České republiky není. Bude to kolonie přistěhovalců.

  Tolik můj pohled na smysluplnost počínání ministerstva obrany. Není tu jediná věc, která by směřovala ke stabilitě a dobré budcnosti. Ba co více, není tu ani vize.
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  22:33 19.09.2016

  Ještě tu nezazněl jeden stesk – stále více to vypadá, že nás v nejbližších letech čeká další krize ne nepodobná (alespoň co do hloubky a následků) té z roku 2008. Jaká bude asi v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ještě tu nezazněl jeden stesk – stále více to vypadá, že nás v nejbližších letech čeká další krize ne nepodobná (alespoň co do hloubky a následků) té z roku 2008. Jaká bude asi v takovém případě ochota politiků kupovat drahé hračky armádě... Kupovat se mělo už dva roky, na plný kotel! Už teď začíná být pozdě, natož v roce 2019!
  Skrýt celý příspěvek

 • Aldus
  21:21 19.09.2016

  Když jsem si loni četl http://www.armadninoviny.cz/mo...
  tak jsem si povzdechl, že do roku 2017 se nic moc dít nebude, asi ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Když jsem si loni četl http://www.armadninoviny.cz/mo...
  tak jsem si povzdechl, že do roku 2017 se nic moc dít nebude, asi má někdo čas, a teď to musím upravit, že bohužel do roku 2019 se nic moc dít nebude. Když srovnáte čas. plán z loňska s letoškem, tak se vše posouvá, houfnice se zrušily úplně. Přitom peněz má jít MO víc, než co se loni předpokládalo, tak by mě zajímalo proč.
  Situace ve světě dnes nebezpečně připomíná tu před první světovou (včetně masívního zbrojení a napětí mezi hlavními velmocemi), nemluvě o terorismu. Sakra, my bychom měli zbrojit jak Bismarck a ne věčně něco posouvat!
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  20:36 19.09.2016

  Lukas:
  Mno celou dobu tady vychvaluju Leopardy 2, ať již modernizované nebo nové, zatím můj pohled trvá, ale pokud bude chtít MO šetřit, tak vzhledem k tomu, že modernizovat ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Lukas:
  Mno celou dobu tady vychvaluju Leopardy 2, ať již modernizované nebo nové, zatím můj pohled trvá, ale pokud bude chtít MO šetřit, tak vzhledem k tomu, že modernizovat T-72M4CZ nechtějí (já taky ne), tak Abramsy by opravdu mohly být levným a funkčním řešením. Přeci jen třeba taková verze M1A1 SA (Situational Awareness), i se zázemím, by mohly vyjít hodně slušně, možná i lépe než další modernizace T-72 (viz minule).
  V ideálním případě by ty Abramsy byly vylepšené, senzory alespoň jako u SA, k tomu pomocná jednotka APU a nějaké ty další drobnosti.
  Jako provizorní řešení do roku 2030-2035, celkem v pohodě. Náhradní díly budou američané stejně do Evropy posílat pro svoje Abramsy. Jak již bylo řečeno, za ušetřené peníze nakoupit víc BVP, nebo speciální vybavení pro pěchotu. Nebo na tanky osadit i aktivní ochranu (tuzemskou).
  Skrýt celý příspěvek

 • Lukas
  20:25 19.09.2016

  Dlatego Abrams jest idealny dla ACR - zawsze Amerykanie mogą przysłać 100 Abramsow z magazynu


  P.S. Tak, to jest ironia

  Dlatego Abrams jest idealny dla ACR - zawsze Amerykanie mogą przysłać 100 Abramsow z magazynu


  P.S. Tak, to jest ironia

 • Arassuil
  20:16 19.09.2016

  liberal shark: 34 tanků nebo 80, to je jedno - důležité je, že i pro 34 tanků je potřeba vybudovat zázemí - a pokud mají na MO trochu rozumu, patřičně ho nadimenzují, aby za 10-20 ...
  Zobrazit celý příspěvek

  liberal shark: 34 tanků nebo 80, to je jedno - důležité je, že i pro 34 tanků je potřeba vybudovat zázemí - a pokud mají na MO trochu rozumu, patřičně ho nadimenzují, aby za 10-20 let později zvládlo třeba i 2 tankové prapory.

  Podobně s posádkami a s mechaniky - na 34 tancích můžete v klidu vycvičit 3x tolik posádek.

  A s vycvičenými posádkami a vybudovaným zázemím pak už jen bude stačit dokupovat nové stroje.
  Skrýt celý příspěvek

 • Lukas
  20:12 19.09.2016

  Fakt- przy 34 czołgach to lepiej od razu poprosić Amerykanów o M1A2...
  Jak będą mieli humor to może szkolenie czołgistów w Grafenwoehr będzie gratis...

  Pro Rase - nie widzę ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Fakt- przy 34 czołgach to lepiej od razu poprosić Amerykanów o M1A2...
  Jak będą mieli humor to może szkolenie czołgistów w Grafenwoehr będzie gratis...

  Pro Rase - nie widzę problemy w instalacji Loary na kadłubie normalnego BWP - to kwestia wydajności instalacji elektrycznej (zasilanie napędów wieży i radarów)

  Inna rzecz że by Loara miała sens potrzebuje obok 2x KDA 35mm rakiet - co najmniej RBS-70 Bolide (a najlepiej RBS-23)
  Taka NATOwska Tunguska
  Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  19:44 19.09.2016

  A zavádět 34 nových tanků - to je snad vtip. To se nevyplatí zavádět ani provozovat. Když už, tak koupit výzbroj alespoň pro dva tankové prapory.

  A zavádět 34 nových tanků - to je snad vtip. To se nevyplatí zavádět ani provozovat. Když už, tak koupit výzbroj alespoň pro dva tankové prapory.

 • liberal shark
  19:42 19.09.2016

  Konečně nějaký ucelený seznam. Chybí mi tam přistoupení k systému sdílení informací z družicového průzkumu.

  Konečně nějaký ucelený seznam. Chybí mi tam přistoupení k systému sdílení informací z družicového průzkumu.

 • Kozlus
  17:37 19.09.2016

  Jakub2:
  Nejde o to, ze testovani stoji penize, ale o to, ze kdyby se testovalo, tak ty smejdy od CZUB musi vyrobci omlatit o hlavu a ne, ze se okamzite koupi nehotovej a zadani ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jakub2:
  Nejde o to, ze testovani stoji penize, ale o to, ze kdyby se testovalo, tak ty smejdy od CZUB musi vyrobci omlatit o hlavu a ne, ze se okamzite koupi nehotovej a zadani nevyhovujici kus srotu. A pak az se bude resit celej ten pruser.

  K clanku: Cele je to v duchu, ze ted naslibujeme a dalsi vlady at si to resi, jak chcou. Za na se bude delat sem tam nejaka ta modernizace tradicni "ceskou a levnou" cestou. Jako koncepce je to nesmyslne a da se rict, ze je to seznam toho, co si maji nekteri nasi vyrobci pripravit do budoucich vyberovych rizeni a ze jim to poskytuje cas, aby neco takoveho do portfolia zaradili.
  Skrýt celý příspěvek

 • lemkin
  17:33 19.09.2016

  Ano správně pouze kecy. Je to, jako když malé dítě řekne co by chtělo k vánocům za hračky - taky má představu s čím by si chtělo hrát a co vše potřebuje. Tady navíc ještě ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ano správně pouze kecy. Je to, jako když malé dítě řekne co by chtělo k vánocům za hračky - taky má představu s čím by si chtělo hrát a co vše potřebuje. Tady navíc ještě rozmazlená děcka z MO pořádají drahou konferenci o své představě - dopis ježíškovi asi nestačí. Seriózní diskuze se totiž má začínat na MF a Vláďě, kde se otevřeně řekne - potřebujeme tohle a nebo tuto schopnost nadobro ztratíme. Tak se rozhodněte. A ano naše záměry přesahují jedno volební období, tak se na to připravte.

  Bohužel se obávám, že spíše jak čestný a chválihodný záměr o zapojení dom. průmyslu je to výzva - čekáme na vaše úplatky, v tom či onom - vaši lobisté at kontaktují své lidi na svých místech.

  Ale k věci:

  1) Zbraně at dodá CZUB, pistole raději Shadow2. Tech samopalů je žalostně málo, at to přezbrojí komplet, alespoň bude snažší logistika a výcvik.
  2) Balistika je příběh sám o sobě, viz. poslední tendr, na vesty jež byly mnohem lepší jak požadované....., ale to už je viz. můj úvodní prolog
  3) Velení a řízení - OK
  4) Mech vojsko - transportéry OK, ale těch 34 tanků, to tu schopnost raději ztratit a koupit víc bojových vozidel, ale chápu že je pro ně snažší obsadit tabulky novou technikou typ za typ, než tvořit novou tabulku.
  5) Potřebujeme raketomety, třeba nějaký modulární vampir, DANA M1 mi přijde jako dobrá záplata než se ty děcka rozhoupou k nějaké koncepci.
  6) Ženijní vojsko a chem. vojsko OK.
  7) MADR a C-RAM - tohle je iron dome jak vyšitej. :-)
  8) Dopravní letectvo OK
  9) 12 víceúčolých vrtulníku je pěkná blbost, posuzovat Sokoly? V tom roce bude k posouzení pouze výkupní cena za Kg šrotu.
  10) Taktické letectvo OK.
  Skrýt celý příspěvek

 • Katr
  17:28 19.09.2016

  Protože třetina ceny CZ 805 nebyla jen za samotnou zbraň, ale za tu pěknou omáčku okolo, za kterou se ten předem domluvený tunel pěkně schovával. Cena samotné civilní HK 417 se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Protože třetina ceny CZ 805 nebyla jen za samotnou zbraň, ale za tu pěknou omáčku okolo, za kterou se ten předem domluvený tunel pěkně schovával. Cena samotné civilní HK 417 se pohybuje okolo 85 000kč, samotná CZ 805 v zahraničí v přepočtu už od 35 000kč, kdy nová generace je vzhledem k několika ušetřeným výrobním operacím a materiálu zase o něco levnější, takže si troufám tvrdit, že samotná puška bez příslušenství, školení a nějaké pálky za vývoj v podobě delšího rámu by se mohla pohybovat okolo poloviny ceny HK 417, byť nepřepalování ceny pro armádu a jednotlivé soutěže na příslušenství jsou v této zemi asi něco nemyslitelného.

  Pro zajímavost foto úpravy zbraně v USA, kde se do podobného stavu sportovními střelci upravují čím dál tím častěji.
  https://scontent-vie1-1.xx.fbc...
  Skrýt celý příspěvek

 • CerVus
  16:39 19.09.2016

  Katr: Pardón, ale tohle jsem nevydržel. Nechápu jak by mohla CZUB být schopna dodat pušku za polovinu ceny německé konkurence, když armádě prodala ten šrot Bren za mnohem vyšší ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Katr: Pardón, ale tohle jsem nevydržel. Nechápu jak by mohla CZUB být schopna dodat pušku za polovinu ceny německé konkurence, když armádě prodala ten šrot Bren za mnohem vyšší cenu než stojí plně osazená HK416.
  Skrýt celý příspěvek

 • Katr
  16:01 19.09.2016

  CZUB se na DMR nehodlá nijak účastnit, což je na rozdíl od CZ 750 pro hradní stráž (a doufejme že už ne pro nikoho jiného), docela škoda. CZ 806,807 v 7,62x51 střílejí poměrně ...
  Zobrazit celý příspěvek

  CZUB se na DMR nehodlá nijak účastnit, což je na rozdíl od CZ 750 pro hradní stráž (a doufejme že už ne pro nikoho jiného), docela škoda. CZ 806,807 v 7,62x51 střílejí poměrně pěkně, úprava by neměla být nic složitého, logisticky je to velká výhoda a samotná puška by mohla být dvakrát levnější, než od německých sousedů, tedy záleží jak moc by zase zbrojovka byla nenažraná ohledně příslušenství.

  Když už nakupovat doma, tak je Phantom, ještě v takovém obludném množství, vedle už druhé generace velké služební plastové pistole, Shadow 2, opravdu krok docela vedle.

  Už teď vidím nákup tanků docela kriticky.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jakub2
  15:13 19.09.2016

  Který § v zákoně o veřejných zakázkách (137/2006 Sb.) zakazuje požadovat funkční vzorky pro potřeby testování? Není spíše problém v tom, že to testování stojí peníze...co?

  Co ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Který § v zákoně o veřejných zakázkách (137/2006 Sb.) zakazuje požadovat funkční vzorky pro potřeby testování? Není spíše problém v tom, že to testování stojí peníze...co?

  Co takhle udělat výběrko na dodání 6 vozidel - po 2 kusech od 3 dodavatelů a z nich potom vybrat v dalším kole vítěze, který bude plnit zakázku? A pokud MO nemá dost právníků, na MMR sedí celé oddělení plné právníků, kteří nemají na práci nic jiného než transpozici unijních směrnic do novel českého zákona o VZ..

  Nebo by snad byl problém v tom, že generálové chtějí konkrétní věc od konkrétního výrobce (o jiné nemají zájem) a nikdo není ochoten pro ně to výběrko procesně zfixlovat, protože to smrdí kriminálem???
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  14:49 19.09.2016

  Co k tomu dodat, prostě šaškárna.

  Počty plánovaných kusů techniky v mnoha případech tristně nedostatečný. Obzvlášť týkající se pěchotního vybavení.
  Jedině taktické letectvo je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Co k tomu dodat, prostě šaškárna.

  Počty plánovaných kusů techniky v mnoha případech tristně nedostatečný. Obzvlášť týkající se pěchotního vybavení.
  Jedině taktické letectvo je v normě.

  Pomyslnou třešničkou na dortu je, že konferencí rezonoval názor, že se musíme zbavit ruské příp. sovětské techniky. Panáčkové by se spíš měli zajímat o schopnosti AČR bránit území ČR, případně spojeneckých zemí, než mlít ptákoviny.
  MI-171 si ponecháváme a že rušíme bitevní vrtulníky, prakticky bez náhrady, to si do vitrýny taky nedaj.
  Skrýt celý příspěvek

 • CerVus
  14:25 19.09.2016

  Celý ten seznam mi přijde jako stejná slátanina, kterou je ta slavná Zelená kniha.
  Sposta prázdných frází a neurčitých termínů, ale skutek nikde. Všechny nákupy se odsouvají a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Celý ten seznam mi přijde jako stejná slátanina, kterou je ta slavná Zelená kniha.
  Sposta prázdných frází a neurčitých termínů, ale skutek nikde. Všechny nákupy se odsouvají a místo toho se za draho modernizuje to, co mělo být původně vyřazeno.
  Hlavně, že se na těch slavných modernizacích, které za 1/2 ceny nové techniky prodlouží životnost o pár let namastí kapsy naši páni zbrojaři. A to mě tak napadá jestli už někdo z nich zaplatil za uskladnění, převoz a likvidaci munice z Vrbětic. To jsou také 2 miliardy z rozpočtu za něco co by si měli platit oni.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  13:58 19.09.2016

  Lukas:
  Pokud se ta zbraňová část vejde na podvozek budoucího BVP, tak by to mohlo být jedním z řešení. Pěkné - mám rád všechno co vypadá jako FlakPz Gepard :)

  prostředků ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Lukas:
  Pokud se ta zbraňová část vejde na podvozek budoucího BVP, tak by to mohlo být jedním z řešení. Pěkné - mám rád všechno co vypadá jako FlakPz Gepard :)

  prostředků balistické ochrany jednotlivce (vesty + přilby) (2017 - 2026), tento nákup se už pár let neúspěšně řeší. Čekal bych že ho budou řešit nejlépe okamžitě. 2017 bych ještě chápal, ale 2026 nerozumím - to už může být úplně jiný trend, co se týče balistické ochrany pěšáků.
  Skrýt celý příspěvek

 • JP--
  13:58 19.09.2016

  Spíš to vypadá jako seznam proč to nejde, než rozvojový plán. Vesty osobní zbraně, RPG, PTŘS, munice, v roce 2019+ hehe,kdyby se chtělo tak je to za 6 měsíců ve skladu. Si rovnou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Spíš to vypadá jako seznam proč to nejde, než rozvojový plán. Vesty osobní zbraně, RPG, PTŘS, munice, v roce 2019+ hehe,kdyby se chtělo tak je to za 6 měsíců ve skladu. Si rovnou můžou vytisknout cedulky do roku 2050 na ozbrojený konflikt jakékoliv intenzity nejsme a nebudeme připraveni. Cirkus jménem ministerstvo obrany zavřít. Vždyť i penězma co tam jsou by se to dalo dělat rozumnějc než tohle.
  Skrýt celý příspěvek

 • Lukas
  12:17 19.09.2016

  "Před MO ČR stojí řada programů modernizace techniky a osvojení si nových schopností (např. C-RAM)"
  http://dziennikzbrojny.pl/medi...

  Heh he

  "Před MO ČR stojí řada programů modernizace techniky a osvojení si nových schopností (např. C-RAM)"
  http://dziennikzbrojny.pl/medi...

  Heh he

 • juhelak
  11:16 19.09.2016

  já nechápu ty časové rozmezi..vse nejslepe co nejdele..2019 zas nic nebude jako 2016 dokonceno.

  1. V roce 2025 se ještě pořád bude kupovat Phantom?
  2. Přilby a vesty rozlozené ...
  Zobrazit celý příspěvek

  já nechápu ty časové rozmezi..vse nejslepe co nejdele..2019 zas nic nebude jako 2016 dokonceno.

  1. V roce 2025 se ještě pořád bude kupovat Phantom?
  2. Přilby a vesty rozlozené na 9 let..to nez je dokoupí tak už bude nová lepsi za stejnou cenu..tyhle věci by měli vyresit a naskladnit pro celou armadu v řádu měsícu..

  to už rovnou mohli napsat: nákup 5000 kusů ponožek 2020-2030
  Skrýt celý příspěvek

 • Olaf
  11:02 19.09.2016

  Z těchhle srandovních plánů pro mě plyne jediná spolehlivá informace. Je velký zájem na tom, aby armáde nebyla bojeschopná.

  Z těchhle srandovních plánů pro mě plyne jediná spolehlivá informace. Je velký zájem na tom, aby armáde nebyla bojeschopná.

 • kazd
  10:41 19.09.2016

  ještě by mě zajímalo co znamená :

  + 8 ks L-159T1 a L-159T2 (jediné typy v letectvu pro pokročilý výcvik pilotů); od roku 2019;

  to jako aero znovu kvůli armádě postaví výrobní ...
  Zobrazit celý příspěvek

  ještě by mě zajímalo co znamená :

  + 8 ks L-159T1 a L-159T2 (jediné typy v letectvu pro pokročilý výcvik pilotů); od roku 2019;

  to jako aero znovu kvůli armádě postaví výrobní linku ?
  Skrýt celý příspěvek

 • kazd
  10:36 19.09.2016

  cokoli co má napsáno "po roce 24,25 atd. je čisto čistý blábol nemající hodnotu ani papíru na kterém je to napsané.

  12 ks víceúčelových vrtulníků; výběr 2019, IOC 2021, FOC ...
  Zobrazit celý příspěvek

  cokoli co má napsáno "po roce 24,25 atd. je čisto čistý blábol nemající hodnotu ani papíru na kterém je to napsané.

  12 ks víceúčelových vrtulníků; výběr 2019, IOC 2021, FOC 2024
  jěště před půl rokem byla info, že výběr půjde na podzim 16 na vládu - na to už dá říct jen ha - ha

  Posouzení programu vrtulníků W-3A Sokol; po roce 2027 - pokud správně počítám ty naše vrtulníky budou 30 let staré a dávno se nebudou vyrábět.
  Proboha co na tom chtějí jako posuzovat ?
  Skrýt celý příspěvek

 • Gorn
  10:04 19.09.2016

  Ten modernizační plán je zajímavý, všechno, co se očekávalo že zajistí součastná vláda, se bude nakupovat kolem roku 2020. Princip odložené spotřeby asi skutečně patří do ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ten modernizační plán je zajímavý, všechno, co se očekávalo že zajistí součastná vláda, se bude nakupovat kolem roku 2020. Princip odložené spotřeby asi skutečně patří do propadliśtě dějin, nastal čas odložených nákupů.
  Skrýt celý příspěvek

 • čtenář
  09:23 19.09.2016

  Strejda Stalin by organizační složítost a řehnivost vyřešil jednou popsanou čtvrtkou papíru.

  Strejda Stalin by organizační složítost a řehnivost vyřešil jednou popsanou čtvrtkou papíru.

 • stirling
  09:17 19.09.2016

  Já v tom vidím jen řeči, protože když se podívám zpětně tak místo aspoň "drobných" nákupů z toho mála co MO má, si dokonce dovolili vše neutratit a vrátit a přitom utratit miliardu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Já v tom vidím jen řeči, protože když se podívám zpětně tak místo aspoň "drobných" nákupů z toho mála co MO má, si dokonce dovolili vše neutratit a vrátit a přitom utratit miliardu či dvě za munici, tatry nebo cokoliv co potřebuji považuji za naprosto jednoduché během pár měsíců. K tomu se přidá doba na "pořizování" 20 ks pandurů a bohužel naprosto chápu lidi co si řeknou zase jen řeči...
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  09:12 19.09.2016

  Já to pochopil tak, že Dana m1m je jen provizorní řešení (nahrazené po roce 2025 nebo 2030). Stejně tak ty minomety vz.82 na tatrováckých podvozcích, které jsou ve výrobě ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Já to pochopil tak, že Dana m1m je jen provizorní řešení (nahrazené po roce 2025 nebo 2030). Stejně tak ty minomety vz.82 na tatrováckých podvozcích, které jsou ve výrobě (nahrazené 2020-2024).
  Příštírok se má nakupovat 240 pušek pro přesnou střelbu (DMR) - jsem zvědavý, s čím přijdou u CZUB. Všechno ty vypadá pěkně, jen mi to přijde posunuté tak 2-3 roky moc do budoucnosti. BVP by třeba mohli vybírat už mnohem dřív atd.
  Skrýt celý příspěvek

 • petres
  09:01 19.09.2016

  Místo Derby, aby spíše byl spíše adekvátní Python SR/MR (Derby + Python lze kombinovat v jednom launcheru - výhodou je použití s střel s různým naváděním).
  Jsem rád, že se uvažuje ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Místo Derby, aby spíše byl spíše adekvátní Python SR/MR (Derby + Python lze kombinovat v jednom launcheru - výhodou je použití s střel s různým naváděním).
  Jsem rád, že se uvažuje o tom, že po "olétaní" se střely použijí pro pozemní PVO.
  U automatického kanonu pro C-RAM (+anti-dron), bych viděl šanci pro náš průmysl. Na podvozku Tatra třeba navázat na nedokončený projekt STYX z počátku 90. let s kanonem Oerlikon 35 mm případně + řízené střely krátkého doletu (takový menší Pansir S1).
  Skrýt celý příspěvek

 • JiriR
  08:39 19.09.2016

  Konečně článek ukazující koncepci a strategii nákupu ačr. Jenom faktické poznámky: 1) export v r. 2015 nebyl 2x vyšší než v 2014, 2) Kde tam zmizela modernizace Dana m1m, 3) Derby ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Konečně článek ukazující koncepci a strategii nákupu ačr. Jenom faktické poznámky: 1) export v r. 2015 nebyl 2x vyšší než v 2014, 2) Kde tam zmizela modernizace Dana m1m, 3) Derby místo Sidewinder ? Derby je izraelská obdoba Amraam, jako náhrada aim 9m připadá v úvahu podle mě infračervená MICA, popř. z hlediska výkonu britský Asraam.
   
  Oprava, 2x větší než v roce 2013. Admin
  Skrýt celý příspěvek