Robotické a autonomní systémy v Armádě ČR

Izraelský dron Hermes 450; větší foto / Elbit Systems

Armáda České republiky pracuje na koncepci rozvoje robotických a autonomních systémů, především bezpilotních letadel a bezosádkových vozidel. Mediálně nejvděčnějším projektem je připravovaný nákup taktického bezpilotního letadla schopného nést i zbraně vzduch-země.

Robotické a autonomní systémy

Před Dny NATO proběhla v ostravském kongresovém centru Clarion konference s názvem Operačně - technologické aspekty bezpilotních prostředků. Cílem konference bylo představit “technologické směry, schopnosti a plány Armády České republiky, možnosti obranného průmyslu a další aspekty související s problematikou Unmanned Aerial Systems (UAS).”

Ke slovu se dostali jak zástupci armády, kteří přednesli své vize a požadavky, tak i zástupci průmyslu, kteři nastínili reálné možnosti českého průmyslu.

Obecný pohled na problematiku robotických/autonomních systémů (UxS/AxS) přinesl pplk. Jan Mazal, který se specializuje v Armádě ČR na vojenské zpravodajství a průzkum, systémy C4ISTAR, modelování operačně-taktických úloh, automatizace a programování.

Pplk. Mazal nejen vysvětlil výhody UxS/AxS, ale také pádné důvody pro jejich zevedení do výzbroje Armády ČR. Klíčové je pochopit, žerobotizace a automatizace operačně-taktických procesů (vedení boje) bude klíčová pro přežití na bojišti 21-století” a také, že “automatizace a robotizace není otázkou izolované schopnosti (ke které se můžeme nebo naopak nemusíme přihlásit), ale nevyhnutelným procesem rozvoje všech vyspělých armád světa.“

Pár slov k použitým zkratkám. Robotické a autonomní systémy označuje řada zkratek (UAV, UAS, UxV, UCAV, AxS, UGS, USV, UGV, UxS a další). Bezpilotní letadla se nejčastěji označují jako “UAV, UAS” a beozosádková vozidla zase jako “UGV, UGS.”

V poslední době nabírají na popularitě výše uvedené termíny  bezosádkové “robotizované” systémy UxS (Unmanned Systems) a autonomní systémy AxS (Autonomous Systems).

Proč je tedy rozvoj oblasti automatizace, robotizace, například ve formě bezpilotních letadel nebo bezosádkových vozidel, pro Armádu ČR výhodný?

Podle pplk. Mazala existuji čtyři základní výhody:
+ Tyto systémy budou mnohonásobně efektivnější ve vedení bojové činnosti nežli jejich "biologické protějšky" (vojáci);
+ Tyto prostředky budou ekonomicky výhodnější nežli vojáci;
+ Náhrada zničeného „mechanického“ systému na bojišti bude otázkou minut nebo desítek vteřin;
+ Vnímání materiálních ztrát je (západní) společností obvykle výrazně lépe akceptováno oproti ztrátám na životech.

UxS/AxS, ať už v podobě bezpilotních letadel, bezosádkových vozidel, autonomních strážních věží nebo dalších bojových robotických/autonomních prostředků, mají oproti lidským vojákům řadu výhod.


Český UGV Taros 6×6

Obecně jde o “koncentraci velkého objemu energie a výpočetního výkonu v malém objemu.“

Konkrétně pak:
+ Vyšší manévrovací schopnosti
+ Vyšší rychlost/schopnost se „optimálně“ rozhodovat
+ Vyšší odolnost a délka kontinuálního operačního nasazení
+ Vyšší přesnost a rychlost při použití zbraňových systémů

Klíčovou výzvou při rozvoji UxS/AxS je vývoj umělé inteligence (AI). Naopak oblast materiálů, pohonu, zdrojů elektrické energie, elektroniky nebo mechatroniky je v současné době již na velmi vysoké úrovni.

Pokročilá AI podle pplk. Mazala zásadním způsobem ovlivňuje schopnosti, možnosti a operační efektivitu UxS/AxS. Klíčovými technologiemi při rozvoji AI jsou mimo jiné rychle rostoucí výpočetní výkon, schopnost zpracovat velká data (např. obrazové informace) nebo bouřlivě se rozvíjející oblast hlubokého učení (Deep Learning).

“Fakta nasvědčují, že pokročilá „operační“ AI posune vedení bojové činnosti do nové dimenze, které se bude výrazně lišit od současných způsobů vedení boje,” uvedl ve své prezentaci pplk. Mazal.

Hlavní trendy konkrétně v oblasti bezpilotních letadel vidí pplk. Mazal následující:
+ Kvalita AI
+ Mechatronická vyspělost a enegetická účinnost
+ Využívání komerčních technologií a platforem
+ Tlak na cenu a spolehlivost – zkušenosti z leteckého a automobilového průmyslu
+ Kooperativní robotika - „Swarming“
+ Propojení s ASVŘ (Automatizovaný systém velení a řízení), interoperabilita
+ Miniaturizace
+ Napodobování živočichů - ptáci, savci, hmyz, apod.
+ Rozšíření spektra plněných úkolů


ScanEagle

Bezpilotní letadla v Armádě ČR

Konkrétní projekty a zkušenosti s nasazením bezpilotních letadel v rámci Armády ČR přednesl pplk. Petr Šnajdárek z Odboru vojskového průzkumu a elektronického boje Generálního štábu Armády ČR.

Je třeba zdůraznit, že není důležitá samotná platforma bezpilotního letadla, ale celková architektura propojující bezpilotní letadla do systémů řízení a velení Armády ČR. Jednoduše řečeno, získána data z bezpilotního letadla se musí rychle, zabezpečeně a ve srozumitelné podobě dostat na příslušná místa (např. místa velení, vojáci, bojová vozidla, letadla, atd.), což je mnohem komplexnější a složitější problém, než nákup a provoz samotné platformy. 

Jen tak je možné data z bezpilotního letadla využít (v reálném čase) pro plánování a vedení bojové činnosti. Prvním krokem je tedy budování architektury, druhým pak nákup výkonnějších bezpilotních letadel (viz dále).

Armáda ČR v současné době provozuje tři kategorie UAV (SMALL, MINI, MICRO) – Wasp AE, RQ-11B Raven, SkyLark a největší ScanEagle. 

ScanEagle (SMALL) je z hlediska legislativy posuzován jako letoun, který se na území ČR může pohybovat ve zvláště vyhlášených prostorech po koordinaci s orgány ŘLP (Řízení Letového Provozu). Wasp AE, RQ-11B Raven a SkyLark (MICRO, MINI) lze na území ČR výhradně používat v uzavřených vojenských prostorech. Mimo tyto vyhrazené prostory je lze použít jen na přímou viditelnost do vzdálenosti 700 m a výšky 300 m od operátora.

Wasp AE

Armáda ČR drony ScanEagle používá v Afghánistánu od roku 2015. Podle pplk. Šnajdárka ScanEagle dosud odlétal 360 misí v celkové době trvání 1900 letových hodin. Dron působil ve dne, v noci, sloužil k přímé podpoře jednotek, poskytoval zpravodajství, sledování a průzkum, mimo jiné klíčových komunikací a objektů.

ScanEagle kromě sběru obrazových informací slouží i jako retlansační stanice pro rychlý přenos dat (včetně obrazových informací), například mezi průzkumnými jednotkami a příslušným místem velení.

UAV se podle terminologie NATO dělí na tři skupiny. Do třídy I (class I) patří drony do 150 kg (MICRO, MINI, SMALL). Do třídy II (class II) pak taktické drony v hmotnostním rozmezí 150 až 600 kg, doletem 200 km a dostupem 5500 m – například izraelský Hermes 450.

Do třídy III (class III) patří operační (MALE) a strategické (HALE, Strike/Combat) drony s hmotností větší než 600 kg, “neomezeným” doletem a dostupem až 20 000 m. Klasickými zástupci jsou MQ-9 Reaper, Global Hawk nebo Heron.

Ambicí Armády ČR je do roku 2023 nakoupit taktická bezpilotní letadla třídy II a dále rozvíjet bezpilotní prostředky třídy I a nově i v segmentu MULTICOPTER (od roku 2019).

Samotné vyběrové řízení na nákup taktického dronu třídy II začne v roce 2022. Hlavním úkolem taktického dronu bude zajištění zejména obrazového průzkumu, sledování a zpravodajství, počítá se ale také s nákupem zbraní vzduch-země. Dron by měl působit na úrovni bojové brigády Armády ČR.


Klíčovým senzorem aliančního projektu AGS je výškový průzkumný dron RQ-4 Global Hawk. K informacím z Global Hawku bude mít přístup i Armáda ČR.

Naopak drony třídy III zůstanou v kompetenci NATO a spojenců. ČR je však zapojena do programu vzdušného průzkumu pozemních cílů AGS (Alliance Ground Surveillance). AGS má být hlavním pilířem ochrany vojáků Aliance na bojišti. Prostřednictvím sítě pozemních senzorů a špičkových bezpilotních letounů bude systém AGS schopen odhalit a stopovat statické i pohybující se objekty na zemi (vozidla i jednotlivé osoby). Klíčovým průzkumným senzorem AGS budou výškové průzkumné drony RQ-4 Global Hawk.

Armáda ČR získá k informacím z RQ-4 přístup, mimo jiné při společném působení jednotek Armády ČR v operacích NATO. O nasazení RQ-4 však rozhodne velení NATO, nikoliv Armáda ČR.

Od roku 2017 dojde k realizaci vývoje a zavádění pozemních UGV do Armády ČR v rámci projektu Automatizovaného bezosádkového průzkumného pozemního prostředku (UGV-Pz). Platforma UGV-Pz nebyla na konferenci zveřejněna, ale dodejme, že novojičínský státní podnik VOP CZ již řadu let rozvijí projekt pozemního UGV Taros 6×6.

Prezentace pplk. Mazala a pplk. Šnajdárka

Nahlásit chybu v článku


Související články

Dron TIKAD: Revoluce ve vojenských záležitostech

Americká firma Duke Robotics uveřejnila dvě videa ukazující testování taktického dronu TIKAD ...

Polsko-české vozidlo Husar 4×4 na tatrováckem podvozku

Na právě skončené výstavě MSPO 2017 v polských Kielcích česká firma TATRA DEFENSE VEHICLE (TDV) ...

Flying Missile Rail: Parazitní dron s raketami vzduch-vzduch

Americká vojenská výzkumná agentura DARPA představila projekt “parazitního” dronu Flying Missile ...

Do České republiky zavítali uživatelé letounu L-39 Albatros

Čtvrtek 14. září 2017: Zástupci patnácti států, jejichž armády mají zkušenosti s provozem cvičných ...

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • PavolR
  10:36 20.10.2017

  Hyena: 5. pluk špeciálneho určenia by mal mať 5 ks dronov Elbit Skylark

  Hyena: 5. pluk špeciálneho určenia by mal mať 5 ks dronov Elbit Skylark

 • Hyena
  10:17 20.10.2017

  ma niekto prehlad ako je to s dronmi v OSSR?

  ma niekto prehlad ako je to s dronmi v OSSR?

 • Ultramarinus
  19:09 09.10.2017

  Cantas(y) by byly dobré. Switchblade by rovněž nebyly špatné. Myslím ale, že AČR na tom není v oblasti dronů příliš špatně. Na druhou stranu, UCAV nemáme řešené příliš dobře.

  Cantas(y) by byly dobré. Switchblade by rovněž nebyly špatné. Myslím ale, že AČR na tom není v oblasti dronů příliš špatně. Na druhou stranu, UCAV nemáme řešené příliš dobře.

 • MALI
  23:18 07.10.2017

  To JP--, Joey: tak v tom s vámi naprosto souhlasím. Ono to tak na té konferenci sice nevyznělo, ale AČR je z hlediska robotizace (myšleno ve smyslu zavedení a používání UxS) tak ...Zobrazit celý příspěvek

  To JP--, Joey:
  tak v tom s vámi naprosto souhlasím. Ono to tak na té konferenci sice nevyznělo, ale AČR je z hlediska robotizace (myšleno ve smyslu zavedení a používání UxS) tak 20 let za ostatními moderními armádami. To už jsou na tom líp armády zakavkazských republik a Ukrajiny. Nejhorší na tom je ovšem to, že v AČR si toho není nikdo vědom. Všichni jsou "happy", že máme jeden systém Scan Eagle, pár starých Ravenů a pár modernějších WASP. Z pozemních pak několik Talonů, pár Packbotů, Teodora, Telemaxe, Orphea a několik Božen. Přitom právě robotizace je tou správnou cestou do budoucnosti, jen v AČR si nikdo neuvědomuje skutečnost, že UxS už dávno nemusí být jen malá, nebo větší bezpilotní letadla, která jen pozorují bojiště, ale že zastanou spoustu činností od obligátního pozorování, přes náročnější průzkum bojiště a přes zabezpečení potřeb logistiky, strážní služby, výhodné a osvědčené jsou pro EOD a ženijní práce, při hašení požárů a při odstraňování následků, až po velmi efektivní ničení různých cílů. Všude jinde se v armádách, které se považují za moderní, takto používají. Dokonce už je používá i Hizballáh, IS a Severní Korea.
  Ano, včera bylo pozdě.Skrýt celý příspěvek

 • Joey
  20:02 07.10.2017

  Vzhledem k tomu, jak jsou naše početní stavy armády nízké, včera už bylo pozdě.

  Vzhledem k tomu, jak jsou naše početní stavy armády nízké, včera už bylo pozdě.

 • JP--
  18:58 07.10.2017

  no právě proto by se s výběrem mělo začít už teď, výběr v roce 2022 a nákup v roce 2023 je jedním slove utopie a prakticky spíš blbost njn..

  no právě proto by se s výběrem mělo začít už teď, výběr v roce 2022 a nákup v roce 2023 je jedním slove utopie a prakticky spíš blbost njn..

 • MALI
  18:28 07.10.2017

  To JP--: no, Já zase relativně dobře vím, že z hlediska typu UAS u nás ještě zdaleka není na obzoru ani širší výběr...., ale to je vedlejší. Já jsem do té ceny počítal cenu za ...Zobrazit celý příspěvek

  To JP--:
  no, Já zase relativně dobře vím, že z hlediska typu UAS u nás ještě zdaleka není na obzoru ani širší výběr...., ale to je vedlejší. Já jsem do té ceny počítal cenu za systém, ne za dron (systém = dron + komunikační systém + řídící systém + příslušenství, což jsou mj. rozsáhlé soupravy ND pro ten dron, senzory atd.) Takže k té Vaší ceně musíte hodně přihodit.Skrýt celý příspěvek

 • JP--
  17:32 07.10.2017

  To MALI pokud já vim tak MO chce něco jako Hermes 450 a tam cena neni rozhodně 10 a více mil USD ale spíš kolem 2 mio za dron, něco by samozřejmě stálo pozemní vybavení, ale kolik ...Zobrazit celý příspěvek

  To MALI pokud já vim tak MO chce něco jako Hermes 450 a tam cena neni rozhodně 10 a více mil USD ale spíš kolem 2 mio za dron, něco by samozřejmě stálo pozemní vybavení, ale kolik těch dronů skutečně armáda potřebuje 12-14, víc jich nebude takže se pohybujeme v řádeu 3-4 Mld korun, tedy nic co by si AČR nemohla dovolit a tyhle větší drony nejsou na objednání jen tak.Skrýt celý příspěvek

 • MALI
  13:33 07.10.2017

  To cejkis: Pokud vím, tak AČR je zapojena v programu AGS, takže nevidím důvod, proč by v případě požadavku na informaci z GH, nemohla AČR tuto informaci dostat na základě toho pak ...Zobrazit celý příspěvek

  To cejkis:
  Pokud vím, tak AČR je zapojena v programu AGS, takže nevidím důvod, proč by v případě požadavku na informaci z GH, nemohla AČR tuto informaci dostat na základě toho pak ten GH poletí, nebo jen upraví svoji dráhu letu). Samozřejmě to nasazení GH AČR asi nebude žádat kvůli nějaké "prkotině" (např. kvůli dvěma pipinám, které lezou tam, kde jim to zdravý rozum a všichni kolem nich nedoporučují), protože společné je pořízení a zabezpečení běžného provozu, konkrétní misi (pokud bude pouze speciálně pro nás a nebude v rámci standardního nasazení GH) bychom si poměrným způsobem museli platit.
  K Sojce:
  Sojka byla vyvinuta a vyrobena podle požadavků AČR, tyto požadavky splňovala a byla v AČR zavedena a používána v tom mizivém objednaném počtu. Po ukončení životnosti vyrobených letadel musela být z toho důvodu zrušena, protože si nikdo další kusy neobjednal a pak naráz nebylo co. No, a Scan Eagle (mimochodem, až na ten způsob přistání je to pořád dobrý systém) se nekupoval, ale byl nám dodán z FMF. Kupovat máme až druhý systém. Ano, je to ukázka neschopnosti, ovšem v tomto konkrétním případě nikoliv "soudruhů" z Dejvic, ale především ministrů obrany a jejich náměstků (mimochodem tehdy z řad ČSL, teď jsou tuším někteří z nich v TOP09) - takže politiků a jejich rozpočtových škrtů. Přesto, že s Vámi v otázce názoru na "lidi z MO ČR" víceméně souhlasím, tak v tomto jsou z větší části nevinně (i když vlastně také jen částečně).Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  00:17 07.10.2017

  MALI AČR cpala léta peníze do projektu Sojka a když poprvé potřebovala dron v misi, tak místo sojky narychlo opět bez tendru kupovala stroje ze zahraničí. Opět ukázka ...Zobrazit celý příspěvek

  MALI

  AČR cpala léta peníze do projektu Sojka a když poprvé potřebovala dron v misi, tak místo sojky narychlo opět bez tendru kupovala stroje ze zahraničí. Opět ukázka neschopnosti soudruhů z Dejvic.Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  00:15 07.10.2017

  MALI

  Už vidím, jak velení NATO operativně pošle jeden ze svých 5ks GlobalHawků na základě požadavku takového velkého nic jako je ČR.

  MALI

  Už vidím, jak velení NATO operativně pošle jeden ze svých 5ks GlobalHawků na základě požadavku takového velkého nic jako je ČR.

 • Rase
  19:32 06.10.2017

  MALI: pokud by byl zájem ze strany AČR, umím si představit, že by třeba CSG, dohodla třeba s Izraelci nějaký balíček na míru pro AČR (třeba kolem dronů CANTAS). Jak ale píšete, ...Zobrazit celý příspěvek

  MALI:
  pokud by byl zájem ze strany AČR, umím si představit, že by třeba CSG, dohodla třeba s Izraelci nějaký balíček na míru pro AČR (třeba kolem dronů CANTAS). Jak ale píšete, bylo by to drahé - hodně drahé a zatím je problém s legislativou. Díky za zajímavé detaily.

  Pokud jde o čas, tak rok 2022 není zrovna daleko a plánovaný rozpočet AČR bude do té doby (i po) hodně našpónovaný, jelikož se chystá spousta nákladných projektů. Jak píše MALI, je to spíš o tom, vybudovat všechno k tomu, aby AČR mohla plně využít možností dronů - ne že jen nakoupí vrtuláček s kamerou za pár desítek tisíc a bude je někdo ovládat na telefonu :DSkrýt celý příspěvek

 • Tesil
  19:12 06.10.2017

  Drony naše armáda vlastnila a používala od r.1984.Přesněji v ČSLA u VÚ 8015 Stříbro.Pochopitelně pouze pro průzkumné účely.
  Vyřazeny byly začátkem devadesátých let.

  Drony naše armáda vlastnila a používala od r.1984.Přesněji v ČSLA u VÚ 8015 Stříbro.Pochopitelně pouze pro průzkumné účely.
  Vyřazeny byly začátkem devadesátých let.

 • MALI
  18:07 06.10.2017

  K výše uvedeným zkratkám (z konference): UxS = bezosádkové systémy (každý UxS se sestává z UxV, komunikačního systému, řídící stanice a příslušenství), přičemž "x" označuje ...Zobrazit celý příspěvek

  K výše uvedeným zkratkám (z konference):
  UxS = bezosádkové systémy (každý UxS se sestává z UxV, komunikačního systému, řídící stanice a příslušenství), přičemž "x" označuje doménu, ve které se daný UxS pohybuje A = vzdušná, G = pozemní, M = vodní). AxS = obecný autonomní systém.
  K tématu článku:
  Doc. Mazal tam hovořil o perspektivách rozvoje UxS/AxS, to znamená, že mířil spíš na vzdálenou budoucnost - na "cílový stav" nasazení UxS; pplk. Šnajdárek zase popisoval konkrétní koncepci nasazení UAS/UGS v AČR v nejbližší době, v oblasti C4ISTAR. V tomto duchu je třeba přistupovat k jejich vystoupením.

  K diskuzi níže:
  Jak zde již někteří z Vás napsali: nyní se zabývat AI je akademická debata, v současnosti (a ještě i v dohledné budoucnosti) bude nad každým UxV bdít operátor, který bude mít rozhodující slovo v případě, že se bude jednat o dron se schopností ničení cílů (ostatně tak to zatím mají všechny armády, které tyto drony používají);
  K zapojení českých firem - aktuálně moc zapojeny nejsou. Podstatným omezením je to, že každý koncový zákazník (např. AČR) chce komplexní systém a ne jen holé UxV (např. letadlo). To je reálné dodat jako subdodávku nějakému integrátorovi UxS. Takových holých letadel/vozidel je po světě mnoho. Použitelnými bezosádkovými systémy je dělá právě jejich komplexnost jako systému (viz zkratky výše). Osazení UxV senzory, jeho vybavení v armádě certifikovaným spojovacím systémem a řídící systém s příslušnými funkcemi, včetně napojení do ASVŘ naší armády (upozorňuji, že RACCOS to není) - to je jak z hlediska Know-How, tak z hlediska výsledné ceny UxS rozhodující. Pokud by toto někdo v rámci českého průmyslu zvládl, mohl by pak možná nějakých 5 až 10 systémů naší armádě prodat (pokud by si raději nevybrala UxS dovezená z USA, což zatím až na jednu výjimku dělá) - no a v tom je ten problém, protože by se mu takový vývoj nikdy nezaplatil.

  Pak je zde ještě otázka legislativy, neboť předpisy ČR, odvíjející se od předpisů EU v podstatě znemožňují mírový provoz UAV se schopnostmi autonomního letu mimo segregovaný prostor několika km kolem předem nahlášeného bodu (to znamená, že znemožňují výcvik v používání UAV). Pokud se pro armádu nevyjedná výjimka, tak je obtížné při výcviku provozovat i malý WASP, nehledě k těžším UAV (viz doplněk X, Předpisu L2).

  To cejkis:
  AČR má k dispozici vlastní UAS Scan Eagle (s taktickým dosahem cca 100 km), na větší vzdálenosti může využít Global Hawku ze struktury NATO (pokud o to požádá) - vyřiďte to prosím Vašim dětem...

  To JP:
  Žasnu nad tím, jak je to pro Vás "jednoduché". To, co nazýváte II-kovej dron je v podstatě PREDATOR v ceně několika (je to znatelně více, než 10) mil. USD za kus (podle složení soupravy) jen při pořízení. K tomu komunikační kanál na družici... Potřebnou částku na vývoj takového prostředku si klidně vynásobte x10 až 20 (podle toho kam až při vývoji chcete zajít).Skrýt celý příspěvek

 • JP--
  16:45 06.10.2017

  Hlavně netušim proč chtějí čekat do roku 2022? Kdyby se začalo teď tak možná věřím, že nějakej II-kovej dron bude tak v tom roce 2022 ve výzbroji. Klidně něco českýho stačí FLIR a ...Zobrazit celý příspěvek

  Hlavně netušim proč chtějí čekat do roku 2022? Kdyby se začalo teď tak možná věřím, že nějakej II-kovej dron bude tak v tom roce 2022 ve výzbroji. Klidně něco českýho stačí FLIR a značkovač na házení bomb je tu ALCA aspoň něco než současný nic.Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  16:31 06.10.2017

  Zákony robotiky se především týkaly, nepletu-li se, robotů ve smyslu individuí s vlastním uvědoměním, tedy skutečných "osobností". Zbraňová stanice na hranici Koreí má ...Zobrazit celý příspěvek

  Zákony robotiky se především týkaly, nepletu-li se, robotů ve smyslu individuí s vlastním uvědoměním, tedy skutečných "osobností". Zbraňová stanice na hranici Koreí má sebeuvědomění na úrovni nášlapné miny – čidlo zaznamená dostatečně velký vstupní signál, zbraň spustí. Zodpovědnost jednoznačně padá na člověka. I kdyby to čidlo mělo vyspělý SW schopný rozeznávat černochy a cíleně je (ne)napadat, stále je zodpovědný člověk. Ano, takové bojové stroje mohou být brutálně výkonné a účinné, ale k tomu je příměr opakovačka-kulomet naprosto přesný.

  Průšvih nastane až v situaci, kdy se AI rozhodne sama za sebe, že si od žádného namyšleného 99% šimpanze nenechá kecat do toho, po čem bude střílet. Pak nám bude skutečně horko...Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  10:50 06.10.2017

  lemkin: to také moc nechápu
  Jura99: o tom programu právě mluvím .. nebavím se o Skynetu :)

  lemkin: to také moc nechápu
  Jura99: o tom programu právě mluvím .. nebavím se o Skynetu :)

 • Rase
  10:41 06.10.2017

  lemkin: Přesně tak. Zrovna jsem to chtěl napsat. Drony od Primoco jsou velice slušně na odbyt. Pokud jde o Cantas, tak co jsem se ho už taky podařilo prodat a údajně byl ...Zobrazit celý příspěvek

  lemkin:
  Přesně tak. Zrovna jsem to chtěl napsat. Drony od Primoco jsou velice slušně na odbyt. Pokud jde o Cantas, tak co jsem se ho už taky podařilo prodat a údajně byl prezentován i v USA, kde se ho pochválili. Zde prodeji brání fakt, že v USA chtějí jen holou konstrukci - ale CSG chce dodat kompletní balíček s elektronikou atd. Prodeji do Evropských států brání legislativní omezení, jinak o něj zájem je slušný. Pokud koukneme na pozemní vozidla, tak tam je jednoznačně TAROS. Zrovna u těchto dronů nevidím důvod, proč je nakupovat v zahraničí, když je už tuzemské podniky prodávají. Dneska vlastní drony vyrábí i Litva, Ukrajina, Singapur a kde kdo.Skrýt celý příspěvek

 • lemkin
  10:22 06.10.2017

  Pořád nechápu, proč máme kupované drony........., česko je modelářská velmoc a dron není žádné high tech. Pojdme radeji poslat pár mld. čským firmám (aspon je Stropnický dokáže ...Zobrazit celý příspěvek

  Pořád nechápu, proč máme kupované drony........., česko je modelářská velmoc a dron není žádné high tech. Pojdme radeji poslat pár mld. čským firmám (aspon je Stropnický dokáže rozumně utratit) - takové Primoco, nebo CSG s Cantasem, by nám určitě letádélko ukuchtilo, Meopta a Retia přidali prostředky a zapojili do RACOSu.Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  08:37 06.10.2017

  Zákony robotiky patří do sci-fi filmů. Ještě dlouho se nedožijeme umělé inteligence robotů. Robot plní a ještě dlouho bude plnit jen příkazy obsluhy nebo programu a neuhne od nich ...Zobrazit celý příspěvek

  Zákony robotiky patří do sci-fi filmů. Ještě dlouho se nedožijeme umělé inteligence robotů. Robot plní a ještě dlouho bude plnit jen příkazy obsluhy nebo programu a neuhne od nich vlevo ani vpravo z jakési vlastní vůle. Odchylku od chtěného může způsobit jen chyba programu či hardwaru, nedomyšlenost programu programátorem nebo vnější zásah. Pokud se někdo bojí robotů, musí se spíš bát jejich obsluhy resp. nastavení jejich programu u autonomních robotů. Ale není to nic jiného, než efektivnější zbraň v rukou lidí, něco jako v minulosti kulomet vs. opakovačka. Sám robot nic nepředvídaného, o čem by si sám rozhodnul proti vůli lidí, ještě dlouho nepodnikne.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 2