Robotické a autonomní systémy v Armádě ČR

Izraelský dron Hermes 450; větší foto / Elbit Systems

Armáda České republiky pracuje na koncepci rozvoje robotických a autonomních systémů, především bezpilotních letadel a bezosádkových vozidel. Mediálně nejvděčnějším projektem je připravovaný nákup taktického bezpilotního letadla schopného nést i zbraně vzduch-země.

Robotické a autonomní systémy

Před Dny NATO proběhla v ostravském kongresovém centru Clarion konference s názvem Operačně - technologické aspekty bezpilotních prostředků. Cílem konference bylo představit “technologické směry, schopnosti a plány Armády České republiky, možnosti obranného průmyslu a další aspekty související s problematikou Unmanned Aerial Systems (UAS).”

Ke slovu se dostali jak zástupci armády, kteří přednesli své vize a požadavky, tak i zástupci průmyslu, kteři nastínili reálné možnosti českého průmyslu.

Obecný pohled na problematiku robotických/autonomních systémů (UxS/AxS) přinesl pplk. Jan Mazal, který se specializuje v Armádě ČR na vojenské zpravodajství a průzkum, systémy C4ISTAR, modelování operačně-taktických úloh, automatizace a programování.

Pplk. Mazal nejen vysvětlil výhody UxS/AxS, ale také pádné důvody pro jejich zevedení do výzbroje Armády ČR. Klíčové je pochopit, žerobotizace a automatizace operačně-taktických procesů (vedení boje) bude klíčová pro přežití na bojišti 21-století” a také, že “automatizace a robotizace není otázkou izolované schopnosti (ke které se můžeme nebo naopak nemusíme přihlásit), ale nevyhnutelným procesem rozvoje všech vyspělých armád světa.“

Pár slov k použitým zkratkám. Robotické a autonomní systémy označuje řada zkratek (UAV, UAS, UxV, UCAV, AxS, UGS, USV, UGV, UxS a další). Bezpilotní letadla se nejčastěji označují jako “UAV, UAS” a beozosádková vozidla zase jako “UGV, UGS.”

V poslední době nabírají na popularitě výše uvedené termíny  bezosádkové “robotizované” systémy UxS (Unmanned Systems) a autonomní systémy AxS (Autonomous Systems).

Proč je tedy rozvoj oblasti automatizace, robotizace, například ve formě bezpilotních letadel nebo bezosádkových vozidel, pro Armádu ČR výhodný?

Podle pplk. Mazala existuji čtyři základní výhody:
+ Tyto systémy budou mnohonásobně efektivnější ve vedení bojové činnosti nežli jejich "biologické protějšky" (vojáci);
+ Tyto prostředky budou ekonomicky výhodnější nežli vojáci;
+ Náhrada zničeného „mechanického“ systému na bojišti bude otázkou minut nebo desítek vteřin;
+ Vnímání materiálních ztrát je (západní) společností obvykle výrazně lépe akceptováno oproti ztrátám na životech.

UxS/AxS, ať už v podobě bezpilotních letadel, bezosádkových vozidel, autonomních strážních věží nebo dalších bojových robotických/autonomních prostředků, mají oproti lidským vojákům řadu výhod.


Český UGV Taros 6×6

Obecně jde o “koncentraci velkého objemu energie a výpočetního výkonu v malém objemu.“

Konkrétně pak:
+ Vyšší manévrovací schopnosti
+ Vyšší rychlost/schopnost se „optimálně“ rozhodovat
+ Vyšší odolnost a délka kontinuálního operačního nasazení
+ Vyšší přesnost a rychlost při použití zbraňových systémů

Klíčovou výzvou při rozvoji UxS/AxS je vývoj umělé inteligence (AI). Naopak oblast materiálů, pohonu, zdrojů elektrické energie, elektroniky nebo mechatroniky je v současné době již na velmi vysoké úrovni.

Pokročilá AI podle pplk. Mazala zásadním způsobem ovlivňuje schopnosti, možnosti a operační efektivitu UxS/AxS. Klíčovými technologiemi při rozvoji AI jsou mimo jiné rychle rostoucí výpočetní výkon, schopnost zpracovat velká data (např. obrazové informace) nebo bouřlivě se rozvíjející oblast hlubokého učení (Deep Learning).

“Fakta nasvědčují, že pokročilá „operační“ AI posune vedení bojové činnosti do nové dimenze, které se bude výrazně lišit od současných způsobů vedení boje,” uvedl ve své prezentaci pplk. Mazal.

Hlavní trendy konkrétně v oblasti bezpilotních letadel vidí pplk. Mazal následující:
+ Kvalita AI
+ Mechatronická vyspělost a enegetická účinnost
+ Využívání komerčních technologií a platforem
+ Tlak na cenu a spolehlivost – zkušenosti z leteckého a automobilového průmyslu
+ Kooperativní robotika - „Swarming“
+ Propojení s ASVŘ (Automatizovaný systém velení a řízení), interoperabilita
+ Miniaturizace
+ Napodobování živočichů - ptáci, savci, hmyz, apod.
+ Rozšíření spektra plněných úkolů


ScanEagle

Bezpilotní letadla v Armádě ČR

Konkrétní projekty a zkušenosti s nasazením bezpilotních letadel v rámci Armády ČR přednesl pplk. Petr Šnajdárek z Odboru vojskového průzkumu a elektronického boje Generálního štábu Armády ČR.

Je třeba zdůraznit, že není důležitá samotná platforma bezpilotního letadla, ale celková architektura propojující bezpilotní letadla do systémů řízení a velení Armády ČR. Jednoduše řečeno, získána data z bezpilotního letadla se musí rychle, zabezpečeně a ve srozumitelné podobě dostat na příslušná místa (např. místa velení, vojáci, bojová vozidla, letadla, atd.), což je mnohem komplexnější a složitější problém, než nákup a provoz samotné platformy. 

Jen tak je možné data z bezpilotního letadla využít (v reálném čase) pro plánování a vedení bojové činnosti. Prvním krokem je tedy budování architektury, druhým pak nákup výkonnějších bezpilotních letadel (viz dále).

Armáda ČR v současné době provozuje tři kategorie UAV (SMALL, MINI, MICRO) – Wasp AE, RQ-11B Raven, SkyLark a největší ScanEagle. 

ScanEagle (SMALL) je z hlediska legislativy posuzován jako letoun, který se na území ČR může pohybovat ve zvláště vyhlášených prostorech po koordinaci s orgány ŘLP (Řízení Letového Provozu). Wasp AE, RQ-11B Raven a SkyLark (MICRO, MINI) lze na území ČR výhradně používat v uzavřených vojenských prostorech. Mimo tyto vyhrazené prostory je lze použít jen na přímou viditelnost do vzdálenosti 700 m a výšky 300 m od operátora.

Wasp AE

Armáda ČR drony ScanEagle používá v Afghánistánu od roku 2015. Podle pplk. Šnajdárka ScanEagle dosud odlétal 360 misí v celkové době trvání 1900 letových hodin. Dron působil ve dne, v noci, sloužil k přímé podpoře jednotek, poskytoval zpravodajství, sledování a průzkum, mimo jiné klíčových komunikací a objektů.

ScanEagle kromě sběru obrazových informací slouží i jako retlansační stanice pro rychlý přenos dat (včetně obrazových informací), například mezi průzkumnými jednotkami a příslušným místem velení.

UAV se podle terminologie NATO dělí na tři skupiny. Do třídy I (class I) patří drony do 150 kg (MICRO, MINI, SMALL). Do třídy II (class II) pak taktické drony v hmotnostním rozmezí 150 až 600 kg, doletem 200 km a dostupem 5500 m – například izraelský Hermes 450.

Do třídy III (class III) patří operační (MALE) a strategické (HALE, Strike/Combat) drony s hmotností větší než 600 kg, “neomezeným” doletem a dostupem až 20 000 m. Klasickými zástupci jsou MQ-9 Reaper, Global Hawk nebo Heron.

Ambicí Armády ČR je do roku 2023 nakoupit taktická bezpilotní letadla třídy II a dále rozvíjet bezpilotní prostředky třídy I a nově i v segmentu MULTICOPTER (od roku 2019).

Samotné vyběrové řízení na nákup taktického dronu třídy II začne v roce 2022. Hlavním úkolem taktického dronu bude zajištění zejména obrazového průzkumu, sledování a zpravodajství, počítá se ale také s nákupem zbraní vzduch-země. Dron by měl působit na úrovni bojové brigády Armády ČR.


Klíčovým senzorem aliančního projektu AGS je výškový průzkumný dron RQ-4 Global Hawk. K informacím z Global Hawku bude mít přístup i Armáda ČR.

Naopak drony třídy III zůstanou v kompetenci NATO a spojenců. ČR je však zapojena do programu vzdušného průzkumu pozemních cílů AGS (Alliance Ground Surveillance). AGS má být hlavním pilířem ochrany vojáků Aliance na bojišti. Prostřednictvím sítě pozemních senzorů a špičkových bezpilotních letounů bude systém AGS schopen odhalit a stopovat statické i pohybující se objekty na zemi (vozidla i jednotlivé osoby). Klíčovým průzkumným senzorem AGS budou výškové průzkumné drony RQ-4 Global Hawk.

Armáda ČR získá k informacím z RQ-4 přístup, mimo jiné při společném působení jednotek Armády ČR v operacích NATO. O nasazení RQ-4 však rozhodne velení NATO, nikoliv Armáda ČR.

Od roku 2017 dojde k realizaci vývoje a zavádění pozemních UGV do Armády ČR v rámci projektu Automatizovaného bezosádkového průzkumného pozemního prostředku (UGV-Pz). Platforma UGV-Pz nebyla na konferenci zveřejněna, ale dodejme, že novojičínský státní podnik VOP CZ již řadu let rozvijí projekt pozemního UGV Taros 6×6.

Prezentace pplk. Mazala a pplk. Šnajdárka

Nahlásit chybu v článku

Doporučte článek svým přátelům na sociálních sítích

Související články

Dron TIKAD: Revoluce ve vojenských záležitostech

Americká firma Duke Robotics uveřejnila dvě videa ukazující testování taktického dronu TIKAD vyzbrojeného útočnou puškou. Dron TIKAD je první svého druhu a ukazuje se na blížící se revolucí ve vojenských záležitostech RMA (Revolution in Military Affairs). Stejně tak ale nástup malých ozbrojených dronů vzbuzuje obavy z nových typů nezastavitelných teroristických útoků.

Polsko-české vozidlo Husar 4×4 na tatrováckem podvozku

Na právě skončené výstavě MSPO 2017 v polských Kielcích česká firma TATRA DEFENSE VEHICLE (TDV) představila obrněné taktické vozidlo Husar 4×4 na tatrovackém podvozku 4×4. Vozidlo vzniklo ve spolupráci s polskou firmou H. Cegielski-Poznań pro polský vojenský program Pegaz.

Flying Missile Rail: Parazitní dron s raketami vzduch-vzduch

Americká vojenská výzkumná agentura DARPA představila projekt “parazitního” dronu Flying Missile Rail (FMR). Podle zveřejněného konceptu jde de facto o létající pylon s raketami vzduch-vzduch, který je nesen do boje pod křídly bojových letounů. Koncept je neméně zajímavý i revolučním pojetím výroby.

Do České republiky zavítali uživatelé letounu L-39 Albatros

Čtvrtek 14. září 2017: Zástupci patnácti států, jejichž armády mají zkušenosti s provozem cvičných letounů L-39 Albatros, se sešli na společné konferenci. Setkání proběhlo 13. a 14. září 2017, organizovaly ho Vzdušné síly Armády České republiky společně s výrobcem letounu společností AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Stránka 1 z 4
 • PavolR
  10:36 20.10.2017

  Hyena: 5. pluk špeciálneho určenia by mal mať 5 ks dronov Elbit Skylark

 • Hyena
  10:17 20.10.2017

  ma niekto prehlad ako je to s dronmi v OSSR?

 • Ultramarinus
  19:09 09.10.2017

  Cantas(y) by byly dobré. Switchblade by rovněž nebyly špatné. Myslím ale, že AČR na tom není v oblasti dronů příliš špatně. Na druhou stranu, UCAV nemáme řešené příliš dobře.

 • MALI
  23:18 07.10.2017

  To JP--, Joey:
  tak v tom s vámi naprosto souhlasím. Ono to tak na té konferenci sice nevyznělo, ale AČR je z hlediska robotizace (myšleno ve smyslu zavedení a používání UxS) tak 20 let za ostatními moderními armádami. To už jsou na tom líp armády zakavkazských republik a Ukrajiny. Nejhorší na tom je ovšem to, že v AČR si toho není nikdo vědom. Všichni jsou "happy", že máme jeden systém Scan Eagle, pár starých Ravenů a pár modernějších WASP. Z pozemních pak několik Talonů, pár Packbotů, Teodora, Telemaxe, Orphea a několik Božen. Přitom právě robotizace je tou správnou cestou do budoucnosti, jen v AČR si nikdo neuvědomuje skutečnost, že UxS už dávno nemusí být jen malá, nebo větší bezpilotní letadla, která jen pozorují bojiště, ale že zastanou spoustu činností od obligátního pozorování, přes náročnější průzkum bojiště a přes zabezpečení potřeb logistiky, strážní služby, výhodné a osvědčené jsou pro EOD a ženijní práce, při hašení požárů a při odstraňování následků, až po velmi efektivní ničení různých cílů. Všude jinde se v armádách, které se považují za moderní, takto používají. Dokonce už je používá i Hizballáh, IS a Severní Korea.
  Ano, včera bylo pozdě.

 • Joey
  20:02 07.10.2017

  Vzhledem k tomu, jak jsou naše početní stavy armády nízké, včera už bylo pozdě.

 • JP--
  18:58 07.10.2017

  no právě proto by se s výběrem mělo začít už teď, výběr v roce 2022 a nákup v roce 2023 je jedním slove utopie a prakticky spíš blbost njn..

 • MALI
  18:28 07.10.2017

  To JP--:
  no, Já zase relativně dobře vím, že z hlediska typu UAS u nás ještě zdaleka není na obzoru ani širší výběr...., ale to je vedlejší. Já jsem do té ceny počítal cenu za systém, ne za dron (systém = dron + komunikační systém + řídící systém + příslušenství, což jsou mj. rozsáhlé soupravy ND pro ten dron, senzory atd.) Takže k té Vaší ceně musíte hodně přihodit.

 • JP--
  17:32 07.10.2017

  To MALI pokud já vim tak MO chce něco jako Hermes 450 a tam cena neni rozhodně 10 a více mil USD ale spíš kolem 2 mio za dron, něco by samozřejmě stálo pozemní vybavení, ale kolik těch dronů skutečně armáda potřebuje 12-14, víc jich nebude takže se pohybujeme v řádeu 3-4 Mld korun, tedy nic co by si AČR nemohla dovolit a tyhle větší drony nejsou na objednání jen tak.

 • MALI
  13:33 07.10.2017

  To cejkis:
  Pokud vím, tak AČR je zapojena v programu AGS, takže nevidím důvod, proč by v případě požadavku na informaci z GH, nemohla AČR tuto informaci dostat na základě toho pak ten GH poletí, nebo jen upraví svoji dráhu letu). Samozřejmě to nasazení GH AČR asi nebude žádat kvůli nějaké "prkotině" (např. kvůli dvěma pipinám, které lezou tam, kde jim to zdravý rozum a všichni kolem nich nedoporučují), protože společné je pořízení a zabezpečení běžného provozu, konkrétní misi (pokud bude pouze speciálně pro nás a nebude v rámci standardního nasazení GH) bychom si poměrným způsobem museli platit.
  K Sojce:
  Sojka byla vyvinuta a vyrobena podle požadavků AČR, tyto požadavky splňovala a byla v AČR zavedena a používána v tom mizivém objednaném počtu. Po ukončení životnosti vyrobených letadel musela být z toho důvodu zrušena, protože si nikdo další kusy neobjednal a pak naráz nebylo co. No, a Scan Eagle (mimochodem, až na ten způsob přistání je to pořád dobrý systém) se nekupoval, ale byl nám dodán z FMF. Kupovat máme až druhý systém. Ano, je to ukázka neschopnosti, ovšem v tomto konkrétním případě nikoliv "soudruhů" z Dejvic, ale především ministrů obrany a jejich náměstků (mimochodem tehdy z řad ČSL, teď jsou tuším někteří z nich v TOP09) - takže politiků a jejich rozpočtových škrtů. Přesto, že s Vámi v otázce názoru na "lidi z MO ČR" víceméně souhlasím, tak v tomto jsou z větší části nevinně (i když vlastně také jen částečně).

 • cejkis
  00:17 07.10.2017

  MALI

  AČR cpala léta peníze do projektu Sojka a když poprvé potřebovala dron v misi, tak místo sojky narychlo opět bez tendru kupovala stroje ze zahraničí. Opět ukázka neschopnosti soudruhů z Dejvic.

Stránka 1 z 4