Robotické a autonomní systémy v Armádě ČR

Izraelský dron Hermes 450; větší foto / Elbit Systems

Armáda České republiky pracuje na koncepci rozvoje robotických a autonomních systémů, především bezpilotních letadel a bezosádkových vozidel. Mediálně nejvděčnějším projektem je připravovaný nákup taktického bezpilotního letadla schopného nést i zbraně vzduch-země.

Robotické a autonomní systémy

Před Dny NATO proběhla v ostravském kongresovém centru Clarion konference s názvem Operačně - technologické aspekty bezpilotních prostředků. Cílem konference bylo představit “technologické směry, schopnosti a plány Armády České republiky, možnosti obranného průmyslu a další aspekty související s problematikou Unmanned Aerial Systems (UAS).”

Ke slovu se dostali jak zástupci armády, kteří přednesli své vize a požadavky, tak i zástupci průmyslu, kteři nastínili reálné možnosti českého průmyslu.

Obecný pohled na problematiku robotických/autonomních systémů (UxS/AxS) přinesl pplk. Jan Mazal, který se specializuje v Armádě ČR na vojenské zpravodajství a průzkum, systémy C4ISTAR, modelování operačně-taktických úloh, automatizace a programování.

Pplk. Mazal nejen vysvětlil výhody UxS/AxS, ale také pádné důvody pro jejich zevedení do výzbroje Armády ČR. Klíčové je pochopit, žerobotizace a automatizace operačně-taktických procesů (vedení boje) bude klíčová pro přežití na bojišti 21-století” a také, že “automatizace a robotizace není otázkou izolované schopnosti (ke které se můžeme nebo naopak nemusíme přihlásit), ale nevyhnutelným procesem rozvoje všech vyspělých armád světa.“

Pár slov k použitým zkratkám. Robotické a autonomní systémy označuje řada zkratek (UAV, UAS, UxV, UCAV, AxS, UGS, USV, UGV, UxS a další). Bezpilotní letadla se nejčastěji označují jako “UAV, UAS” a beozosádková vozidla zase jako “UGV, UGS.”

V poslední době nabírají na popularitě výše uvedené termíny  bezosádkové “robotizované” systémy UxS (Unmanned Systems) a autonomní systémy AxS (Autonomous Systems).

Proč je tedy rozvoj oblasti automatizace, robotizace, například ve formě bezpilotních letadel nebo bezosádkových vozidel, pro Armádu ČR výhodný?

Podle pplk. Mazala existuji čtyři základní výhody:
+ Tyto systémy budou mnohonásobně efektivnější ve vedení bojové činnosti nežli jejich "biologické protějšky" (vojáci);
+ Tyto prostředky budou ekonomicky výhodnější nežli vojáci;
+ Náhrada zničeného „mechanického“ systému na bojišti bude otázkou minut nebo desítek vteřin;
+ Vnímání materiálních ztrát je (západní) společností obvykle výrazně lépe akceptováno oproti ztrátám na životech.

UxS/AxS, ať už v podobě bezpilotních letadel, bezosádkových vozidel, autonomních strážních věží nebo dalších bojových robotických/autonomních prostředků, mají oproti lidským vojákům řadu výhod.


Český UGV Taros 6×6

Obecně jde o “koncentraci velkého objemu energie a výpočetního výkonu v malém objemu.“

Konkrétně pak:
+ Vyšší manévrovací schopnosti
+ Vyšší rychlost/schopnost se „optimálně“ rozhodovat
+ Vyšší odolnost a délka kontinuálního operačního nasazení
+ Vyšší přesnost a rychlost při použití zbraňových systémů

Klíčovou výzvou při rozvoji UxS/AxS je vývoj umělé inteligence (AI). Naopak oblast materiálů, pohonu, zdrojů elektrické energie, elektroniky nebo mechatroniky je v současné době již na velmi vysoké úrovni.

Pokročilá AI podle pplk. Mazala zásadním způsobem ovlivňuje schopnosti, možnosti a operační efektivitu UxS/AxS. Klíčovými technologiemi při rozvoji AI jsou mimo jiné rychle rostoucí výpočetní výkon, schopnost zpracovat velká data (např. obrazové informace) nebo bouřlivě se rozvíjející oblast hlubokého učení (Deep Learning).

“Fakta nasvědčují, že pokročilá „operační“ AI posune vedení bojové činnosti do nové dimenze, které se bude výrazně lišit od současných způsobů vedení boje,” uvedl ve své prezentaci pplk. Mazal.

Hlavní trendy konkrétně v oblasti bezpilotních letadel vidí pplk. Mazal následující:
+ Kvalita AI
+ Mechatronická vyspělost a enegetická účinnost
+ Využívání komerčních technologií a platforem
+ Tlak na cenu a spolehlivost – zkušenosti z leteckého a automobilového průmyslu
+ Kooperativní robotika - „Swarming“
+ Propojení s ASVŘ (Automatizovaný systém velení a řízení), interoperabilita
+ Miniaturizace
+ Napodobování živočichů - ptáci, savci, hmyz, apod.
+ Rozšíření spektra plněných úkolů


ScanEagle

Bezpilotní letadla v Armádě ČR

Konkrétní projekty a zkušenosti s nasazením bezpilotních letadel v rámci Armády ČR přednesl pplk. Petr Šnajdárek z Odboru vojskového průzkumu a elektronického boje Generálního štábu Armády ČR.

Je třeba zdůraznit, že není důležitá samotná platforma bezpilotního letadla, ale celková architektura propojující bezpilotní letadla do systémů řízení a velení Armády ČR. Jednoduše řečeno, získána data z bezpilotního letadla se musí rychle, zabezpečeně a ve srozumitelné podobě dostat na příslušná místa (např. místa velení, vojáci, bojová vozidla, letadla, atd.), což je mnohem komplexnější a složitější problém, než nákup a provoz samotné platformy. 

Jen tak je možné data z bezpilotního letadla využít (v reálném čase) pro plánování a vedení bojové činnosti. Prvním krokem je tedy budování architektury, druhým pak nákup výkonnějších bezpilotních letadel (viz dále).

Armáda ČR v současné době provozuje tři kategorie UAV (SMALL, MINI, MICRO) – Wasp AE, RQ-11B Raven, SkyLark a největší ScanEagle. 

ScanEagle (SMALL) je z hlediska legislativy posuzován jako letoun, který se na území ČR může pohybovat ve zvláště vyhlášených prostorech po koordinaci s orgány ŘLP (Řízení Letového Provozu). Wasp AE, RQ-11B Raven a SkyLark (MICRO, MINI) lze na území ČR výhradně používat v uzavřených vojenských prostorech. Mimo tyto vyhrazené prostory je lze použít jen na přímou viditelnost do vzdálenosti 700 m a výšky 300 m od operátora.

Wasp AE

Armáda ČR drony ScanEagle používá v Afghánistánu od roku 2015. Podle pplk. Šnajdárka ScanEagle dosud odlétal 360 misí v celkové době trvání 1900 letových hodin. Dron působil ve dne, v noci, sloužil k přímé podpoře jednotek, poskytoval zpravodajství, sledování a průzkum, mimo jiné klíčových komunikací a objektů.

ScanEagle kromě sběru obrazových informací slouží i jako retlansační stanice pro rychlý přenos dat (včetně obrazových informací), například mezi průzkumnými jednotkami a příslušným místem velení.

UAV se podle terminologie NATO dělí na tři skupiny. Do třídy I (class I) patří drony do 150 kg (MICRO, MINI, SMALL). Do třídy II (class II) pak taktické drony v hmotnostním rozmezí 150 až 600 kg, doletem 200 km a dostupem 5500 m – například izraelský Hermes 450.

Do třídy III (class III) patří operační (MALE) a strategické (HALE, Strike/Combat) drony s hmotností větší než 600 kg, “neomezeným” doletem a dostupem až 20 000 m. Klasickými zástupci jsou MQ-9 Reaper, Global Hawk nebo Heron.

Ambicí Armády ČR je do roku 2023 nakoupit taktická bezpilotní letadla třídy II a dále rozvíjet bezpilotní prostředky třídy I a nově i v segmentu MULTICOPTER (od roku 2019).

Samotné vyběrové řízení na nákup taktického dronu třídy II začne v roce 2022. Hlavním úkolem taktického dronu bude zajištění zejména obrazového průzkumu, sledování a zpravodajství, počítá se ale také s nákupem zbraní vzduch-země. Dron by měl působit na úrovni bojové brigády Armády ČR.


Klíčovým senzorem aliančního projektu AGS je výškový průzkumný dron RQ-4 Global Hawk. K informacím z Global Hawku bude mít přístup i Armáda ČR.

Naopak drony třídy III zůstanou v kompetenci NATO a spojenců. ČR je však zapojena do programu vzdušného průzkumu pozemních cílů AGS (Alliance Ground Surveillance). AGS má být hlavním pilířem ochrany vojáků Aliance na bojišti. Prostřednictvím sítě pozemních senzorů a špičkových bezpilotních letounů bude systém AGS schopen odhalit a stopovat statické i pohybující se objekty na zemi (vozidla i jednotlivé osoby). Klíčovým průzkumným senzorem AGS budou výškové průzkumné drony RQ-4 Global Hawk.

Armáda ČR získá k informacím z RQ-4 přístup, mimo jiné při společném působení jednotek Armády ČR v operacích NATO. O nasazení RQ-4 však rozhodne velení NATO, nikoliv Armáda ČR.

Od roku 2017 dojde k realizaci vývoje a zavádění pozemních UGV do Armády ČR v rámci projektu Automatizovaného bezosádkového průzkumného pozemního prostředku (UGV-Pz). Platforma UGV-Pz nebyla na konferenci zveřejněna, ale dodejme, že novojičínský státní podnik VOP CZ již řadu let rozvijí projekt pozemního UGV Taros 6×6.

Prezentace pplk. Mazala a pplk. Šnajdárka

Nahlásit chybu v článku


Související články

Dron TIKAD: Revoluce ve vojenských záležitostech

Americká firma Duke Robotics uveřejnila dvě videa ukazující testování taktického dronu TIKAD ...

Polsko-české vozidlo Husar 4×4 na tatrováckem podvozku

Na právě skončené výstavě MSPO 2017 v polských Kielcích česká firma TATRA DEFENSE VEHICLE (TDV) ...

Flying Missile Rail: Parazitní dron s raketami vzduch-vzduch

Americká vojenská výzkumná agentura DARPA představila projekt “parazitního” dronu Flying Missile ...

Do České republiky zavítali uživatelé letounu L-39 Albatros

Čtvrtek 14. září 2017: Zástupci patnácti států, jejichž armády mají zkušenosti s provozem cvičných ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • skelet
  07:03 06.10.2017

  Dunnk: nikdo to neočekává, ale přesto se to stává. I Himmler měl obavy o psychické zdraví svých jednotek, když vykonávaly jeho rozkazy. Voják je stále člověk, může odmítnout splnit ...Zobrazit celý příspěvek

  Dunnk: nikdo to neočekává, ale přesto se to stává. I Himmler měl obavy o psychické zdraví svých jednotek, když vykonávaly jeho rozkazy. Voják je stále člověk, může odmítnout splnit rozkaz, může se vzbouřit, trpí psychickými traumaty, je unavený, zatímco autonomní robot nic takového mít nebude. Takže jimi vlastně odstraníme všechny nevýhody lidského vojáka, že?
  Jenže to platí do doby, dokud ti roboti budou střílet na "červené" vojáky, zatímco naši vojáci budou "modří". Je to super a cool, do té doby než někdo ty roboty naprogramuje, aby šly po všech lidech splňující například rasové kritéria. Při dnešních možnostech výroby máš najednou efektivní zbraň hromadného ničení, která ti provede genocidu bez mrknutí oka. A bude to levnější, než chemické, biologické a jaderné ZHN. A jako bonus si té přípravy nikdo nemusí všimnout.


  Tři základní zákony robotiky mají své opodstatnění.Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  00:32 06.10.2017

  Skupina vojáků zavádí koncepci bezpilotních strojů :-) a) nejsou prachy b) nejsou prachy c) už nikdy nebudou prachy d) vyvinuli jsme do muzea Sojku :-D Až budete schopni ...Zobrazit celý příspěvek

  Skupina vojáků zavádí koncepci bezpilotních strojů :-)

  a) nejsou prachy
  b) nejsou prachy
  c) už nikdy nebudou prachy
  d) vyvinuli jsme do muzea Sojku :-D

  Až budete schopni poslat průzkumný dron nad území s českými rukojmími, tak dejte mým dětem vědět.Skrýt celý příspěvek

 • Dunnk
  18:39 05.10.2017

  Pokud voják dostane rozkaz střílet (zabíjet), tak se asi neočekává, že místo střílení začne o povelu diskutovat. V té chvíli se neliší od robota.

  Pokud voják dostane rozkaz střílet (zabíjet), tak se asi neočekává, že místo střílení začne o povelu diskutovat. V té chvíli se neliší od robota.

 • Tesil
  17:42 05.10.2017

  skelet
  Já osobně jim žádnou volnost nedávám,ale nehody se prostě stávají.Řada jiných objevů či vynálezů měla být ku prospěchu lidstva,realita je ovšem jiná.

  skelet
  Já osobně jim žádnou volnost nedávám,ale nehody se prostě stávají.Řada jiných objevů či vynálezů měla být ku prospěchu lidstva,realita je ovšem jiná.

 • skelet
  17:35 05.10.2017

  Tesil @ Jan Grohman: zákony robotiky nic? v okamžiku, kdy dáte "volnost" v zabíjení robotům vytvoříte tak efektivní vražedný nástroj, že vyhlazování Židů během 2sv.v. se může stát ...Zobrazit celý příspěvek

  Tesil @ Jan Grohman: zákony robotiky nic?
  v okamžiku, kdy dáte "volnost" v zabíjení robotům vytvoříte tak efektivní vražedný nástroj, že vyhlazování Židů během 2sv.v. se může stát dětskou hrou.

  Dron - je řízený člověkem
  raketa - je odpalována člověkemSkrýt celý příspěvek

 • Tesil
  17:21 05.10.2017

  Je úplně šumák jestli tě zabije robot nebo střela odpálená člověkem 2000km od tebe.Ani USA si neberou nějaká omezení k srdci,jejich drony zabily víc civilistů než ...Zobrazit celý příspěvek

  Je úplně šumák jestli tě zabije robot nebo střela odpálená člověkem 2000km od tebe.Ani USA si neberou nějaká omezení k srdci,jejich drony zabily víc civilistů než ozbrojenců.
  Řešit etickou stránku věci začneme až ten robot zmasakruje omylem skautský tábor.Skrýt celý příspěvek

 • Jan Grohmann
  16:32 05.10.2017

  Ten, kdo si na sebe uplete bič v podobě nějakého omezení (robot "rozhodne" o zabití člověka), bude v nevýhodě. Nevěřím, že Čína nebo Rusko takové problémy bude řešit. Tohle je ...Zobrazit celý příspěvek

  Ten, kdo si na sebe uplete bič v podobě nějakého omezení (robot "rozhodne" o zabití člověka), bude v nevýhodě. Nevěřím, že Čína nebo Rusko takové problémy bude řešit. Tohle je prostě trend, který nepůjde zastavit. Ono navíc se k té hranici (robot "rozhodne" nebo "doporučí") budeme blížit čím dál více a bude se čím dál vice stírat hranice, kdy musí člověk zmáčknout "enter".
  V případě nějakého bojového stresu, kdy velitel bude zahlcen tisíci úkoly, tak podle mého to "enter" bude mačkat hodně rychle. Jednoduše už narážíme na kognitivní schopnosti člověka a kdo na nich bude tvrdě lpět, ten prohraje.Skrýt celý příspěvek

 • Takeda
  15:43 05.10.2017

  Ano, vím, že dálkově ovládaný dron není robot. Reagoval jsem na tuto citaci v článku: "robotizace a automatizace operačně-taktických procesů (vedení boje) bude klíčová pro přežití ...Zobrazit celý příspěvek

  Ano, vím, že dálkově ovládaný dron není robot. Reagoval jsem na tuto citaci v článku: "robotizace a automatizace operačně-taktických procesů (vedení boje) bude klíčová pro přežití na bojišti 21-století"

  automatizace operačně-taktických procesů - sem směřovala moje otázka ohledně etiky.Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  14:30 05.10.2017

  U nas je spis problém ze na to není pripravena legislativa..ze se s tekovymi vecmi u nas momentalne ani litat nedá. Jinak na většinu vyspelých dronu nemamé finance...jedinný jiz ...Zobrazit celý příspěvek

  U nas je spis problém ze na to není pripravena legislativa..ze se s tekovymi vecmi u nas momentalne ani litat nedá.
  Jinak na většinu vyspelých dronu nemamé finance...jedinný jiz fungujici a dosazitelny v pomeru cena/ výkon by byl nejaky ten čínský,Skrýt celý příspěvek

 • Eiffelos
  12:04 05.10.2017

  Nebude problém s tím, že nemáme vlastni družice a nemáme jak ovládat UAV ? Nebo se ovládání i jen radiově ? Myslím ty pokročilejší systémy se zbraněmi

  Nebude problém s tím, že nemáme vlastni družice a nemáme jak ovládat UAV ? Nebo se ovládání i jen radiově ? Myslím ty pokročilejší systémy se zbraněmi

 • D.i.p
  11:05 05.10.2017

  Takeda: Tady ale není o žádných autonomních robotech řeč. Bezpilotní není autonomní. Pokud vím autonomní robotický systém je jen na hranicích se Severní Koreou. A to přes odpor ...Zobrazit celý příspěvek

  Takeda:
  Tady ale není o žádných autonomních robotech řeč. Bezpilotní není autonomní. Pokud vím autonomní robotický systém je jen na hranicích se Severní Koreou. A to přes odpor OSN.
  Je potřeba rozlišovat dálkově ovládaný stroj člověkem, a autonomní stroj jenž sám (na základě softwaru, který může být např. "střílej po všem, co se hýbe") vyhodnocuje zásah.Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  10:26 05.10.2017

  Takeda
  Když si sundáš masku, tak nezaútočí...

  Takeda
  Když si sundáš masku, tak nezaútočí...

 • Jura99
  09:47 05.10.2017

  Takeda: robot jede podle programu, pokud nekoho zlikviduje, dovolil ci naridil mu to program(ator) ci obsluha, tedy lide.

  Takeda: robot jede podle programu, pokud nekoho zlikviduje, dovolil ci naridil mu to program(ator) ci obsluha, tedy lide.

 • Takeda
  09:32 05.10.2017

  Řeší v AČR někdo etickou stránku věci? Myslím tím, jako jestli chceme zachovat to, aby na člověku zůstalo rozhodnutí Zničit - zabít / Neničit nezabíjet? Nic proti robotizaci, ...Zobrazit celý příspěvek

  Řeší v AČR někdo etickou stránku věci? Myslím tím, jako jestli chceme zachovat to, aby na člověku zůstalo rozhodnutí Zničit - zabít / Neničit nezabíjet?

  Nic proti robotizaci, vzhledem k tomu kolik máme obyvatel, tak chvála pánu bohu za každý automatizovaný systém, ale nerad bych se dožil situace, kdy se robot sám rozhodne, že mě zlikviduje.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 2 z 2