Rozhovor: ASCOD 2 je ideální platforma pro budoucí potřeby Armády České republiky

Rozhovor: ASCOD 2 je ideální platforma pro budoucí potřeby Armády České republiky

Před nedávnem Ministerstvo obrany oznámilo zahájení výběrového řízení na nová pásová vozidla pro AČR. V této souvislosti Thomas Strasser, ředitel pro mezinárodní obchod a služby společnosti General Dynamics European Land Systems, přiblížil plány, se kterými jde společnost do vypsaného tenderu a upřesnil charakteristiky vozidla ASCOD 2, které GDELS českým ozbrojeným silám nabízí.

Společnost General Dynamics European Land Systems (GDELS) v první polovině minulého roku na veletrhu Eurosatory představila novou generaci obrněného vozidla ASCOD 2 a to hned ve dvou variantách, lehčí nese označení ASCOD 35, těžší ASCOD 42. Krátce na to se pak obě vozidla představila v ČR na tradiční armádní show Bahna. Česká veřejnost i armádní specialisté tak byli úplně první, kteří tato vozidla mohli vidět v akci během dynamických ukázek. ASCOD 42 se stal základem pro britský program nových pásových bojových vozidel Ajax a GDELS bude tuto variantu nabízet i v rámci výběrového řízení českého Ministerstva obrany. Jeho nejnovější verze nabízená AČR byla k vidění i na letošním veletrhu IDET v Brně.

GDELS chce do výběrového řízení AČR na nová pásová vozidla nabídnout typ ASCOD 2. Jaký typ budete AČR nabízet, ve svém portfoliu máte lehčí ASCOD 35 a těžší ASCOD 42?
GDELS je společnost orientovaná na uživatele, proto jsme schopni nabídnout typ vozidla i technické řešení podle požadavků zákazníka i charakteru bojového nasazení. ASCOD 2 je univerzální podvozková platforma, která je k dispozici ve dvou váhových kategoriích – do 35 tun a do 42 tun – jejich výběr a použití pak závisí na charakteru operací a také na tom, jaké logistické zabezpečení má uživatel k dispozici.
Z dosavadních vyjádření představitelů AČR vyplývá, že česká armáda chce jednu společnou platformu pro různé účely a nasazení, ovšem s vysokou mírou ochrany posádky a růstovým potenciálem pro možné budoucí modernizace. Proto se domníváme, že ASCOD 42 je nejlepším řešením splňujícím veškeré požadavky ze strany české armády.
Vozidlo ASCOD má různá označení, která závisejí na verzi a zemi, kde se používají. Ve Španělsku například ASCODu říkají Pizarro, v Rakousku Ulan, ve Velké Británii jsou to Ajax, Ares, Apollo atd. I označení poukazují na fakt, že platforma ASCOD je velmi flexibilní a snadno přizpůsobitelná konkrétnímu uživateli. Platilo by to i pro Českou republiku, česká verze ASCODu bude přizpůsobena požadavkům české armády a může dostat i české jméno či typové označení.

Česká armáda bude požadovat verzi bojovou, velitelskou, průzkumnou, ženijní, zdravotnickou, vyprošťovací a pro dělostřelecký průzkum. Je platforma ASCOD 2 pro tak široké spektrum použití připravena? Jak složitý by případně byl vývoj tolika verzí, nebo jsou již tyto verze v sériové výrobě?
ASCOD 2 je navržen jako společná základní platforma, která může být vybavena jakýmikoliv systémy pro nejrůznější druhy nasazení při zajištění vysoké míry kompatibility jednotlivých variant vozidel. Právě to je oceňováno dosavadními uživateli vozidel ASCOD. Rodina vozidel ASCOD má dnes více než 10 různých variant včetně bojových vozidel s věžemi vybavenými kanony ráže 30 mm, průzkumných bojových vozidel vyzbrojených kanony ráže 40 mm, pozorovacích, vyprošťovacích nebo servisních. Díky velkému růstovému potenciálu může ASCOD 2 plnit i roli středního bojového tanku vybaveného zbraní ráže 120 mm se schopností přímé palebné podpory (tato verze byla představena na Eurosatory 2018 a byla k vidění i na akci Bahna 2018 i Dnech NATO 2018) nebo samohybné houfnice se zbraní ráže 155 mm (např. systém Donar).
Dlouholeté zkušenosti týmu GDELS v oblasti systémové integrace a spolupráce s dodavateli i výrobci jednotlivých systémů a podsystémů v kombinaci s velkou flexibilitou platformy ASCOD 2 jsou předpokladem pro velmi úspěšné nasazení v různých ozbrojených silách i zapojení lokálního domácího průmyslu do výroby vozidel.  

V této souvislosti nelze nezmínit britský projekt Ajax. Britská armáda v rámci programu Ajax požaduje také poměrně široké spektrum vozidel. Do jaké míry by mohla vozidla pro českou armádu, pokud by si vybrala platformu ASCOD 2, vycházet nebo čerpat z britského projektu Ajax?
Vozidla projektu Ajax jsou postavena na platformě ASCOD 42 a GDELS je vlastníkem všech práv týkajících se technologických i konstrukčních řešení uplatněných u těchto vozidel. Vozidla Ajax jsou navržena podle požadavků britského Ministerstva obrany. Vozidla, které budeme nabízet české armádě, budou také vycházet z platformy ASCOD 42 a budou odpovídat specifikacím daným českým Ministerstvem obrany. Samozřejmě v českém projektu nových BVP počítáme s uplatněním vylepšení a nových technologií, které byly vyvinuty a použity v britském projektu Ajax, a také poznatků, které jsme získali díky zpětné vazbě od dosavadních uživatelů vozidel rodiny ASCOD.

V čem vozidla ASCOD 2 vynikají a jaké hlavní přednosti mají? Co považujete za hlavní výhody vaší nabídky ve srovnání s konkurenty v projektu nových pásových vozidel pro AČR?
My jako GDELS se soustřeďujeme na naši práci a na naše zákazníky. Respektujeme a vítáme transparentní konkurenční soutěžení a otevřená výběrová řízení. A v případě vozidla ASCOD 2 to i dokazujeme. ASCOD 2 je moderní platforma střední kategorie pásových vozidel, která byla nedávno vybraná v otevřeném veřejném tendru ve Velké Británii, tedy pro ozbrojené síly jednoho ze spojenců České republiky v NATO. ASCOD navíc slouží v různých podobách v dalších evropských ozbrojených silách. ASCOD 2 je sériově vyráběn, a to navíc v několika verzích v našich průmyslových kapacitách ve Španělsku, na rozdíl od některých konkurenčních vozidel, a právě probíhá transfer výrobních technologií do Velké Británie. Je také univerzální jednotnou platformou, kterou lze přizpůsobit různým rolím a způsobům nasazení, jež existuje ve více než deseti variantách. V rámci projektu ASCOD také nabízíme unikátní možnost průmyslové spolupráce s GDELS a účasti na dodávkách pro místní průmysl a podniky. A v neposlední řadě je GDELS již po desetiletí prověřeným důvěryhodným partnerem pro českou vládu, české ozbrojené sily i český průmysl, jak ukazuje například projekt Pandur II pros českou armádu. To jsou hlavní výhody, které GDELS s projektem ASCOD 2 nabízí.


Pizzaro ECV; větší foto / GDELS

Česká vláda bude požadovat i zapojení českých podniků do výroby nových pásových vozidel pro AČR, a také zajištění logistických i servisních služeb pomocí domácích zdrojů, to je dnes standard. Jak je GDELS na tento požadavek připravena? Máte už v ČR pro projekt ASCOD 2 vybrané či vytipované partnery?
GDELS přemýšlí globálně, ale působí lokálně. Spolupráce s lokálními dodavateli je součástí naší DNA. Českou republiku považujeme za domácí působiště. GDELS zde má vlastní pobočku – GDELS Czech – už desetiletí působící v Praze, díky tomu máme přímý náhled na český trh. Aktivně se staráme o stávající flotilu vozidel Pandur II české armády i nové objednávky prostřednictvím našeho místního strategického partnera. Dobře zavedená spolupráce s českou dodavatelskou základnou je pro nás důležitá.
Zajišťujeme řízení udržitelného dodavatelského řetězce pro kompletní produktové portfolio našich evropských poboček pro exportní trhy. Český průmysl profituje na dodávkách vozidel řady Piranha do Dánska a Rumunska, exportu vozidel Pandur 6x6 do Kuvajtu nebo dodávek vozidel ASCOD pro britské ozbrojené síly a tento trend bude i nadále pokračovat. Konkrétním příkladem může být implementace systému denního a nočního vidění CDND-1 vyvinutého firmou Meopta do vozidel Pandur II CZ 8x8 české armády nebo vozidel Pandur 6x6 určených pro Kuvajt. Dále můžeme zmínit českou firmu Ray Service, která působí jako dodavatel pro všechny naše pobočky v Evropě a která bude například spolupracovat se společností GDELS Mowag na zakázce pro rumunskou armádu.
GDELS využívá výhody plodného dlouhodobého partnerství s českým průmyslem, ale nadále zkoumá možnosti další spolupráce. Proto jsme v polovině minulého roku podnikli průmyslové turné po České republice nesoucí se v duchu hesla „přátelé se setkávají s přáteli“. Ve spolupráci s místními samosprávami a místními obchodními komorami navštívil mezinárodní tým GDELS spolehlivé české partnerské společnosti, například VOP, RETIA a Ray Service, a setkal s představiteli dalších českých společností, kteří projevili zájem o plodný B2B dialog o možné budoucí spolupráci v rámci celého evropského dodavatelského řetězce GDELS. Spoluprací a transferem moderních technologií do Česka tak GDELS napomáhá zvyšování schopností českých podniků i rozvoji technických a technologických znalost.  


ASCOD 35 VFB Cobra; větší foto / GDELS

Do jaké míry je možné zajistit výrobu, provoz a servisní podporu vozidel ASCOD 2 v České republice? Je možný model, jako v případě vozidel Pandur II 8x8, kdy český subjekt podporuje vývoj a výrobu vozidel Pandur II 8x8 v různých verzích a může tak poskytovat i technické a další služby pro českou armádu?
ASCOD 2 je jednou z nejmodernějších evropských pásových platforem pro vozidla střední váhové kategorie, která je ve službách Španělska, Rakouska a Velké Británie. Vlády těchto zemí důvěřují podnikatelské filozofii společnosti GDELS – tedy globální myšlení a působení na místní úrovni. Ta se v praxi projevuje přizpůsobením společné základní platformy ASCOD požadavkům zákazníka na míru při co nejnižších nákladech na logistiku sdílením již zavedených a ověřených subsystémů podle schopností místního průmyslu. Tím je zajištěna nejen interoperabilita s existující flotilou vozidel a úroveň plánování, ale také zabezpečení dodávek z hlediska oprav a modernizace či náhrad za opotřebení.
V závislosti na požadavcích by specifikace subsystémů mohla znamenat i vytvoření kompletních variant vozidel nebo mission modulů založených na společné platformě ASCOD. GDELS je otevřená spolupráci ve všech oblastech, a to i ve vývoji, tím, že se vždy soustřeďuje na požadavky zákazníka, na kvalitu, časové rozvržení dodávek a výroby i náklady projektu a spolehlivost platformy GDELS.

Do jaké míry je možné přizpůsobení konstrukčního provedení i vybavení vozidel ASCOD 2 podle budoucích požadavků české armády. Budete nabízet připravená optimalizovaná řešení v balíčku, nebo bude možná vysoká míra kustomizace?
Jak již bylo řečeno, ASCOD je univerzální základní platforma, která má zajišťovat spolehlivost dnes i v budoucnu. Jinými slovy, platforma od GDELS je snadno přizpůsobitelná i připravená na modernizační zásahy přesně podle požadavků.

Dá se odhadnout, za jak dlouho by mohla být vozidla ASCOD 2, pokud by si je česká armáda vybrala, tzv. combat ready?
GDELS nyní vyrábí celé série vozidel ASCOD v různých pro španělského a britského zákazníka. Tato skutečnost a společný základ (Common Base Platform) platformy ASCOD zajišťují rychlou reakci a krátké dodací lhůty pro úvodní série vozidel jakékoli nové zakázky. Sériová výroba a úzká spolupráce s našimi partnery v celém našel dodavatelském řetězci nám umožňuje rychlé spuštění výroby ihned po zadání zakázky, a tím i dosažení počátečních operačních schopností vozidel v krátkém čase.

Nahlásit chybu v článku


Související články

ASCOD 2 – budoucnost českých motostřelců?

Česká armáda hledá nástupce letitého BVP-2 a jeho derivátů, které budou na příští desítky let tvořit ...

GDELS: rok 2018 ve znamení nové generace vozidel ASCOD 2

V souvislosti s připravovaným výběrovým řízením na nová pásová obrněná vozidla pro českou armádu se ...

Výroba vozidel ASCOD 2 už běží, ze Španělska se postupně přesune do Británie

Před několika lety britská vláda v rámci programu Specialist Vehicle (SV) vybrala pro svou ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Charlie
  08:33 13.06.2019

  Asi takhle - vyloženě špatný ty bevka nejsou ani jedno, ALE pořád si myslím, že dost velkou část ochrany na bojišti zajišťuje obtížná zjistitelnost a ty věci okolo a bohužel ASCOD ...Zobrazit celý příspěvek

  Asi takhle - vyloženě špatný ty bevka nejsou ani jedno, ALE pořád si myslím, že dost velkou část ochrany na bojišti zajišťuje obtížná zjistitelnost a ty věci okolo a bohužel ASCOD a Lynx sou strašný stodoly. Navíc - čím vyšší kára, tím výš má i těžiště a ve svahu v blbě únosným terénu a ACOD je docela užovka, čili jak to je s jeho příčnýma svahovýma dostupnostma si neodvážim ani tipnout.

  Na ČT měli hezkej obrázek se všema čtyřma kouskama vedle sebe (https://www.facebook.com/watch...

  Jinak požadavek na osádkovou věž mi žíly netrhá (mimochodem puma má optickej kanál pro zachování slušnýho výhledu velitele a střelce, žádnou optoelektroniku, takže uplně lichej argument armády o potřebě zachování situačního povědomí asi nejni), obě řešení mají svoje pro i proti, stejně jako pořadavek na větší prostor pro roj (tvl dyk ty káry sou vevnitř tak prťavý že se tam šlověk nezmestí pomalu ani v triku a kratasech, natož v plný polní s kvérem a balistikou, a to nechápu jak se kluci dokážou nahňácat do Bevek, tam to je ještě horší)...Skrýt celý příspěvek

  • Jara
   16:46 13.06.2019

   Charlie aby to odvezlo 8 lidí tak to musí být stodola

   Charlie aby to odvezlo 8 lidí tak to musí být stodola

  • Jirosi
   22:12 13.06.2019

   Ne 8, to by pak byl výsadek jen 5 ! Ale 11! Charlie: Je lichý, když se neposuzuje jednotlivé technické řešení. Nikde se nepíše výhled z věže, nebo poklop :) Ale od stolu se říká ...Zobrazit celý příspěvek

   Ne 8, to by pak byl výsadek jen 5 ! Ale 11!

   Charlie: Je lichý, když se neposuzuje jednotlivé technické řešení. Nikde se nepíše výhled z věže, nebo poklop :)
   Ale od stolu se říká osádka ve věži.Skrýt celý příspěvek

   • Charlie
    08:28 14.06.2019

    Pokud je mi známo, armáda chce osádkovou věž. Když se položila otázka proč, v odpovědi bylo právě zachování situačního povědomí osádky a lepší rozhled z vozidla (i na přesunu přeci ...Zobrazit celý příspěvek

    Pokud je mi známo, armáda chce osádkovou věž. Když se položila otázka proč, v odpovědi bylo právě zachování situačního povědomí osádky a lepší rozhled z vozidla (i na přesunu přeci jen velitel vidí víc když může sedět nahoře na věži jak na rozhledně...)Skrýt celý příspěvek

 • PetrTechnik
  22:34 12.06.2019

  Když tady čtu některé příspěvky , tak si říkám , jakou máme kliku, že nemáme moře. Už to vidím jak by někteří v armádě požadovali hned několik letadlových lodí třídy G.R.Ford a ...Zobrazit celý příspěvek

  Když tady čtu některé příspěvky , tak si říkám , jakou máme kliku, že nemáme moře. Už to vidím jak by někteří v armádě požadovali hned několik letadlových lodí třídy G.R.Ford a některým zdejším diskutérů by i to bylo málo. ČR potřebuje konsolidovat armádu ,tak aby disponovala solidní technikou ve všech oblastech, kde lze předpokládat její nasazení. Rozhodně nepotřebuje prošustrovat rozpočet na tom nejlepším a také nejdražším co trh nabízí. Doufám, že tohle uvažování začíná převažovat i na MOČR.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   22:01 13.06.2019

   Takže zůstáváme u BVP-2, jen generálka. Se stejnou logikou se šetří na investicích už "20" let, a nic pořádného se nekoupilo. Zato se koupilo pár přesně pro ACR problémových věcí, ...Zobrazit celý příspěvek

   Takže zůstáváme u BVP-2, jen generálka. Se stejnou logikou se šetří na investicích už "20" let, a nic pořádného se nekoupilo.
   Zato se koupilo pár přesně pro ACR problémových věcí, a nikoliv na přání ACR. Ale na přání zainteresovaných politiků pod názvem "víme co chceme, a bude to v rozpočtových možnostech".Skrýt celý příspěvek

 • faraonamumu
  20:50 12.06.2019

  Ascod je na maximu svých možností a má nejmenší modernizační potenciál a tohle trapné PR to jen dokazuje, když na něj na IDETU nastříkají českou vlajku, tak jim to moc nepomůže, ...Zobrazit celý příspěvek

  Ascod je na maximu svých možností a má nejmenší modernizační potenciál a tohle trapné PR to jen dokazuje, když na něj na IDETU nastříkají českou vlajku, tak jim to moc nepomůže, vždyť na IDETU nebyl ani osazen osádkovou věží! Nejblíže zadání byl Lynx, zajímavý byl i Mjolner na CV90, ale ten ASCOD byla opravdu ostuda...Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  20:17 12.06.2019

  Já vážně nechápu proč je tu takové pozdvižení, proboha co jste čekali? Kritiku Ascodu , GDLSE nebo dokonce detaily nabídky? Tohle je obyčejné PR, nic více. A přesně tak to vypadá, ...Zobrazit celý příspěvek

  Já vážně nechápu proč je tu takové pozdvižení, proboha co jste čekali? Kritiku Ascodu , GDLSE nebo dokonce detaily nabídky? Tohle je obyčejné PR, nic více. A přesně tak to vypadá, jsme nej, kupte to od nás.
  A úplně nulovou informační hodnotu to také nemá, já např. nevěděl, že kuvajtské Pandury mají český systém nočního vidění.Skrýt celý příspěvek

  • technik
   07:55 13.06.2019

   A taky si nevěděl že tento noční přístroj je na úrovni 2 generace a je plně srovnatelný s infrakem z bvp-2. A taky nevíš že má konstrukční chybu díky které hrozí vážně poškození ...Zobrazit celý příspěvek

   A taky si nevěděl že tento noční přístroj je na úrovni 2 generace a je plně srovnatelný s infrakem z bvp-2. A taky nevíš že má konstrukční chybu díky které hrozí vážně poškození fotonásobiče. Takže pro Kuvajt žádná výhra.Skrýt celý příspěvek

   • Nesher
    12:12 13.06.2019

    Ne, nevěděl, na rozdíl od některých zdejších rozumbradů jsem se nikdy netvářil, že vím vše, nebo všemu rozumím. Takže se vždy rád dozvím něco nového :-)

    Ne, nevěděl, na rozdíl od některých zdejších rozumbradů jsem se nikdy netvářil, že vím vše, nebo všemu rozumím. Takže se vždy rád dozvím něco nového :-)

    • technik
     15:41 13.06.2019

     No protože nevíš další věc. Když si pravidelný odběratel ATM tak máš víc zkušeností než když 20 let slouzis v armádě :)

     No protože nevíš další věc. Když si pravidelný odběratel ATM tak máš víc zkušeností než když 20 let slouzis v armádě :)

     • Jara
      16:48 13.06.2019

      No Techniku způsob jakým se zadávají technické parametry při tendrech budí dojem že by ti zkušení armadni specialisté měli občas do té trafiky zajít a to ATM si občas koupit

      No Techniku způsob jakým se zadávají technické parametry při tendrech budí dojem že by ti zkušení armadni specialisté měli občas do té trafiky zajít a to ATM si občas koupit

     • technik
      20:53 13.06.2019

      to jara
      50% chyba ačr 50% chyba systému veřejných zakázek.

      to jara
      50% chyba ačr 50% chyba systému veřejných zakázek.

     • Nesher
      21:34 13.06.2019

      Pánové, já se gen. štábu divím, že speciálně vás dva už dávno nezaměstnali, takové experty a pravidelné předplatitele ATM. ;-)

      Pánové, já se gen. štábu divím, že speciálně vás dva už dávno nezaměstnali, takové experty a pravidelné předplatitele ATM. ;-)

     • Jara
      21:43 13.06.2019

      Obávám se že by ve státní sféře neměli v platových tabulkách kolonku která by mne uspokojila

      Obávám se že by ve státní sféře neměli v platových tabulkách kolonku která by mne uspokojila

 • ruleta
  20:03 12.06.2019

  A mame tady rozhovor s kapitanem vitezneho tymu. Blahopreji.

  P.S skoncil jsem u treti odpovedi, naprosto necitelne.

  A mame tady rozhovor s kapitanem vitezneho tymu. Blahopreji.

  P.S skoncil jsem u treti odpovedi, naprosto necitelne.

 • Jiří Vojáček
  14:55 12.06.2019

  ASCOD je dobrej výrobek, jako vlastně všechny čtyři, které se dostaly do finále výběrka. Viděl jsem ho na IDETu s gumovými pásy a vypadalo to zajímavě. Osobně bych byl spíš pro ...Zobrazit celý příspěvek

  ASCOD je dobrej výrobek, jako vlastně všechny čtyři, které se dostaly do finále výběrka. Viděl jsem ho na IDETu s gumovými pásy a vypadalo to zajímavě. Osobně bych byl spíš pro CV90 nebo Pumu, pokud by dokázala uvézt 8 a slíbila odvozené verze, ale s žádným z nabízených typů armáda neudělá chybu.

  Musím ale upozornit majitele webu, že vydávat PR články bez označení je proti pravidlům Sdružení pro internetovou reklamu. Díval jsem se do OLA a Armádní Noviny jsou zapojené do Gemius Audience, což sebou nese povinnost označovat reklamní texty zřetelnou informací, že jde o reklamu. Nestačí text vydat jako "Redakce" a je úplně jedno, jestli to vyjde jako rozhovor, pokud je převažujícím obsahem reklamní sdělení, musí být text označený jako reklama. Při porušení hrozí nejen vyškrtnutí ze SPIR a ukončení měření přes Gemius, ale také případné problémy při zadávání reklamy.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   21:54 13.06.2019

   "ASCOD je dobrej výrobek, jako vlastně všechny čtyři, které se dostaly do finále výběrka."

   Pobavil, jestli si obeslání výrobců dneska považuje za výběrko...

   "ASCOD je dobrej výrobek, jako vlastně všechny čtyři, které se dostaly do finále výběrka."

   Pobavil, jestli si obeslání výrobců dneska považuje za výběrko...

 • netroman
  14:43 12.06.2019

  Možná došlo k omylu a záměně odpovědí k jiným otázkám. Což se u e-mailového "rozhovoru" může snadno stát. Jinak totiž nechápu, jak je možné, že neodpověděl ani na jednu otázku a ...Zobrazit celý příspěvek

  Možná došlo k omylu a záměně odpovědí k jiným otázkám. Což se u e-mailového "rozhovoru" může snadno stát. Jinak totiž nechápu, jak je možné, že neodpověděl ani na jednu otázku a mele PR nesmysly.Skrýt celý příspěvek

 • satai
  13:31 12.06.2019

  Čekat alespoň základní informace, jako je nabízená věž... to bylo příliš odvážné.

  Čekat alespoň základní informace, jako je nabízená věž... to bylo příliš odvážné.

 • Jirosi
  12:06 12.06.2019

  Pokud se RP o "pume" nedá číst, tak Ascod nastavil nové dno.

  Pokud se RP o "pume" nedá číst, tak Ascod nastavil nové dno.

  • liberal shark
   09:12 13.06.2019

   Doporučuji knihu Terry Pratcheta Nevídaní akademikové (Zeměplocha) v kongeniálním překladu pana Kantůrka - charakteristika společenského dna u povolání Svíčkař - okapal :-). "A ve ...Zobrazit celý příspěvek

   Doporučuji knihu Terry Pratcheta Nevídaní akademikové (Zeměplocha) v kongeniálním překladu pana Kantůrka - charakteristika společenského dna u povolání Svíčkař - okapal :-). "A ve chvíli, kdy jste si mysleli, že už jste na samém dně, jste stále ještě zrychlovali svůj pád do hloubky" :-).
   https://www.kosmas.cz/knihy/15... Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  11:39 12.06.2019

  Tyhle příšerné manažerské kydy by dokázaly člověku znechutit i ten nejlepší výrobek na světě :-(.

  Tyhle příšerné manažerské kydy by dokázaly člověku znechutit i ten nejlepší výrobek na světě :-(.

  • MeV6
   12:05 12.06.2019

   Souhlasím, nicméně bylo by to konkurence jinak?

   Souhlasím, nicméně bylo by to konkurence jinak?

  • GlobeElement
   12:39 12.06.2019

   Je to fakt. Mne to vážně zajímalo, ale nedokázal jsem to přečíst. Přišlo mi to jako fráze obchodníka, který o prodávaném výrobku sám moc neví.

   Je to fakt. Mne to vážně zajímalo, ale nedokázal jsem to přečíst. Přišlo mi to jako fráze obchodníka, který o prodávaném výrobku sám moc neví.

 • Kichot
  11:23 12.06.2019

  Za mě je Gdels i ascod cajk. Když pominu zdejší negativní reakce a vezmu to s chladnou hlavou tak na Pandurech ukázali, že se požadavkům naší Armády dokáží přizpůsobit ...Zobrazit celý příspěvek

  Za mě je Gdels i ascod cajk. Když pominu zdejší negativní reakce a vezmu to s chladnou hlavou tak na Pandurech ukázali, že se požadavkům naší Armády dokáží přizpůsobit (plavbyschopnost, věž, výzbroj) nemají problém s přenesením výroby ani know-how. Nakonec i pustí chlup na správné místo :-) A Britská armáda je pořád na špici, takže to že vybrali Ajax snad taky něco dokazuje. Tak doufejme , že požadavky AČR jsou správné a budou splněny.. Pokud teda vyhrajeSkrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   11:58 12.06.2019

   Chtěli Ajax, ale nabízené řešení byli CV90/ASCOD 2. Zvolil Ascod a předělali si ho na AJax.
   CR chce vozidlo už hotové, nikoliv ke kompletní přestavbě.

   Chtěli Ajax, ale nabízené řešení byli CV90/ASCOD 2. Zvolil Ascod a předělali si ho na AJax.
   CR chce vozidlo už hotové, nikoliv ke kompletní přestavbě.

 • RiMr71
  11:21 12.06.2019

  Fuj to je ale odporné PR ptydepe - anébrž, jak na jasnou otázku odpovědět totální hluchou vatou. A několikrát po sobě.

  Fuj to je ale odporné PR ptydepe - anébrž, jak na jasnou otázku odpovědět totální hluchou vatou. A několikrát po sobě.

  • MeV6
   12:06 12.06.2019

   Bohužel, je to jeho práce.

   Bohužel, je to jeho práce.

 • MacGyver
  10:22 12.06.2019

  Tato “optimalizovaná PR čeština” se sice nedá po dvou řádcích číst, ale jako téma na diplomku naprosto ideální.

  Tato “optimalizovaná PR čeština” se sice nedá po dvou řádcích číst, ale jako téma na diplomku naprosto ideální.

  • liberal shark
   11:40 12.06.2019

   Pán studuje nějaký psychiatrický obor ? :-).

   Pán studuje nějaký psychiatrický obor ? :-).

 • tryskac
  10:07 12.06.2019

  Aha to su ti, ktori sa pri Panduroch stazovali na korupciu, aj ked vyhrali a viedli medzinarodne spory vratane vypovedi z najvyssich miest. Tak to vela stastia.

  Aha to su ti, ktori sa pri Panduroch stazovali na korupciu, aj ked vyhrali a viedli medzinarodne spory vratane vypovedi z najvyssich miest. Tak to vela stastia.

  • Jara
   10:09 12.06.2019

   A ta perfektní podpora pro pandury mě taky rozesmála nebo spíše rozbrečela

   A ta perfektní podpora pro pandury mě taky rozesmála nebo spíše rozbrečela

 • technik
  09:56 12.06.2019

 • Jara
  09:53 12.06.2019

  Už to začíná být trapné.....

  Už to začíná být trapné.....

Načítám diskuzi...