ROZHOVOR: Nákup BVP PUMA a modernizace českého průmyslu

BVP PUMA s odpalovacím zařízením pro PTŘS SPIKE-LR; větší foto / PSM

Armáda České republiky připravuje nákup minimálně 210 pásových bojových vozidel, většinu ve verzi „bojové vozidlo pěchoty“ (BVP). Jedním z adeptů je německé BVP PUMA od firmy PSM. Armádní noviny oslovily PSM s dotazy, jaké vojenské a průmyslové výhody Česká republika nákupem BVP PUMA získá.

AN: Jaký zbraňový systém se předpokládá pro BVP PUMA nabízenou Armádě ČR?

PSM: Primární výzbroj BVP PUMA je umístěna v bezosádkové, dálkově ovládané, balisticky silně chráněné a plně otočné věži. Tvoří ji především plně stabilizovaný 30mm automatický kanón MK30-2/ABM, odpalovací zařízení kompletu MELLS s protitankovými řízenými střelami SPIKE-LR a dále 5,56 nebo 7,62mm spřaženým kulometem. Vozidlo lze variantně vybavit též 35mm automatickým kanónem z produkce spol. Rheinmetall s ABM municí. Pro vozidlo je dále od roku 2020 plánována samostatná zbraňová stanice 40mm automatického granátometu, která bude obsluhována z prostoru roje.

Zkratka ABM u kanonu znamená Air-Burst-Ammunition. To zajišťuje mnohem větší přesnosti střelby díky jedinečnému umístnění senzoru úsťové rychlosti. Jedná se o schopnost ničit cíle střepinami nebo integrovanými wolframovými prvky programovatelnou municí v přesně určeném místě a čase vzhledem k pohybu cíle i vypáleného granátu.
BVP PUMA má široké váhové rozpětí od 31,5 do 43 tun, které dává velké možnosti pro doplňkové vybavení a tzv. mission-kits, stejně tak i pro modernizační projekty v budoucnu. Balistická a proti-minová ochrana je řešena dvoustupňově. Základní je určena do misí s nižším rizikem ohrožení, přičemž v této konfiguraci „A" (Air Transportable) je možné BVP PUMA přepravovat letecky. Pro bojové operace v prostředí s těžkými a protipancéřovými zbraněmi je určen druhý stupeň ochrany „C" (Combat) zahrnující boční ochranné segmenty, Díky této unikátní konstrukci a nejmodernější balistické ochraně mají vojáci a posádka mnohem větší šance na přežití v případě zásahu vozidla. Vozidlo jako takové bylo konstruováno pro budoucí konflikty, tedy proti moderním protitankovým zbraním, k bojovým operacím v „urban areas" a též pro mírové mise v rámci aktivit OSN.
BVP PUMA se vyznačuje i mimořádnou mobilitou srovnatelnou s tanky nejnovější generace. To je dáno především konstrukcí podvozku s hydropneumatickým odpružením na rozdíl od ostatních nabízených BVP s odpružením pomocí torzních tyčí obdobně jako u BVP-2. Toto v případě volby tohoto BVP zajišťuje jednoznačně nejvyšší balistickou ochranu vozidla proti protitankovým minám nebo IED, tedy ochranu života vojáků/vojákyň AČR


AN: Předpokládá se v nabídce provedení PUMA jako 120mm samohybný minomet?

PSM: Povozek BVP PUMA je dimenzován na vyšší zatížení, než je skutečná – aktuální hmotnost/zatížení vozidla ve variantě BVP. Z důvodu možného dalšího vývoje PUMA nabízí kompletní škálu řešení bojového vozidla, vždy je však zásadní rozhodnutí zadavatele na technickou specifikaci zbraňového systému. Verze s 120mm minometem je tak zcela možná a nabízí se jako jedna z možností rozšíření variant BVP PUMA.

AN: V jakém rozsahu PSM nabízí českému průmyslu příslušné výrobní technologie, jako stroje, přípravky, nářadí a potřebné know-how, aby mohl český průmysl vyrábět součástky (a zajišťovat servis) pro BVP PUMA nejen ve prospěch Armády ČR, ale i případně dalších zákazníků?

PSM: Výrobce PSM je připraven přesunout veškerou část výroby do ČR, pokud zde nalezne firmy, které jsou schopny dodávat komponenty a agregáty v jasně definované kvalitě. Objem této spolupráce by mohl v následujících letech dosáhnout úrovně až 35 mld. Kč. Již několik měsíců probíhá identifikace vhodných výrobních partnerů. V listopadu 2017 proběhl průmyslový den k definování možné průmyslové spolupráce V závěru t.r. předpokládáme uspořádání Česko-Německého průmyslového dne, kde představíme výsledky těchto rozhovorů.

AN: V jakém rozsahu PSM nabízí licenční práva na BVP PUMA českému průmyslu? Může český průmysl vyvíjet na základě platformy PUMA vlastní vozidla a ty prodávat třetím zemím? Například ve stejném rozsahu, jako tomu je v případě Polska s vozidly Rosomak?
PSM: V prvé řadě je třeba říci, že ze strany ČR/AČR zatím nepřišla žádná oficiální poptávka, požadavek na určení specifikace, ani nebyla vypsána již tolik avizovaná soutěž. Je proto předčasné mluvit o licenčních právech a dalších konkrétních věcech, když ani nevíme, jaké vozidlo, s jakými parametry, český stát hledá.
Každopádně zájmem PSM je umožnit českým firmám maximální přístup k nejmodernějším technologiím a podílet se na vývoji a výrobě dalších variant BVP PUMA, a to jak ve prospěch Armády ČR, tak německého Bundeswehru i dalších případných zákazníků ze třetích států.
V obecné rovině můžeme říci, že tak, jak se osvědčila po uplynulá desetiletí Česko-Německá spolupráce v oblasti automobilového průmyslu, je stěžejním zájmem, aby se v podobném duchu rozvinula i obraně-bezpečností spolupráce mezi Českým a Německým obranným průmyslem. Historie ekonomických vztahů potvrzuje, že obě země pro to mají ty nejlepší předpoklady.
Společnost PSM každopádně vítá možnost, kdyby české firmy rozpracovaly další vlastní verze založené na podvozku BVP PUMA a k tomu je spol. PSM připravena poskytnout požadovanou součinnost.

AN: Počítáte se stavbou servisního a vývojového centra na území ČR, které poskytne AČR neustálou a dlouhodobou technickou a servisní podporu, a také se bude podílet na dalším rozvoji BVP v Armády ČR, případně v dalších zemích střední a východní Evropy?
PSM: Pokud by se ČR/AČR rozhodla pro BVP PUMA, je nezbytné, aby na jejím území existovalo servisní a vývojové centrum. Není akceptovatelné, aby případné opravy zbraňového systému trvaly několik let, nebo se Česká republika spoléhala pouze na německé společnosti. Společnost PSM se v případě pořízení BVP PUMA Českou republikou bude aktivně zasazovat pro zřízení servisních a vývojových center na území České republiky a zajistí těmto centrům maximální možnou součinnost.

 

AN: Jak velkou část servisní práce na BVP PUMA si bude moci AČR zajistit vlastními silami?
PSM: Vše souvisí na požadavcích zákazníka. Zhruba před rokem jsme podepsali memorandum o porozumění s VOP CZ právě s cílem, aby budoucí servisní práce byly plně pod kontrolou AČR. PSM je rovněž připravena podepsat také příslušné smlouvy s dalšími českými společnostmi, když o to bude z jejich strany požádána.

AN: Jak dlouho trvá výměna power-packu BVP PUMA v bojových podmínkách?
PSM: Výměnu demonstrovala spol. PSM v rámci testů ve Vyškově, kde výměnu prováděli přímo vojáci Bundeswehru, kteří se testů BVP PUMA za PSM účastnili. Zatím nebyly obdrženy informace, že by jiná firma byla schopna realizovat rychlejší řešení
 

AN: Jak dlouhé jsou dodávky klíčových součástek vozidla (např. power-pack, bloky elektroniky) v době míru, pokud v průběhu užívání BVP PUMA dojde k poruše?

PSM: V řádu jednotek hodin. Logistická podpora je v tomto směru z naší strany stejná, jako jste zvyklí v případě německého auto průmyslu. Garancí není v tomto případě pouze společnost PSM a jí promyšlený subdodavatelský řetězec, ale také německý Úřad pro vyzbrojování, který počítá, např. stejně, jako při provozování platformy MBT Leopard 2 jinými zahraničními uživateli s rozšířenou dodávkou nahrádních dílů (ND) z německých skladů. Zároveň další „pool ND“ existuje i u německé armády, která je schopna v rámci výcviku, společných cvičení, zahraničních misí apod. provádět nejen dodávky ND, ale i opravy a ošetřování BVP PUMA, a to nikoliv na komerční bázi.

AN: Jaká je průměrná nasaditelnost vozidel BVP PUMA v německé armádě? Kolik vozidel je neustále připraveno k nasazení a kolik procent vozidel trvale prochází nutným servisem a opravami?
PSM: BVP PUMA je nejnovější zbraňový systém, který je v BW zaveden do provozu tři roky. Z toho důvodu jsou v tuto chvíli na servisní zásahy kladeny vyšší nároky než na techniku, která slouží desítky let. Je nutno porovnat náběhové režimy vozidel a provozní režimy vozidel.

AN: V případě válečného konfliktu mezi členskými státy NATO s nečlenským státem bude garantováno, že nedojde k zastavení technické pomoci a dodávek náhradních dílů AČR k udržení provozuschopnosti BVP PUMA?
PSM: Německo, stejně jako ČR jsou členskými zeměmi NATO. Zároveň je Německo pro ČR největším obchodním partnerem, což dokazuje, že kvalitní dlouhodobá spolupráce mezi českou a německou stranou probíhá již desítky let bez nejmenších komplikací. Společnost PSM nevidí žádný důvod, proč by mělo dojít někdy v budoucnu k zastavení technické pomoci nebo dodávek náhradních dílů pro AČR, neboť ČR v případě pořízení BVP PUMA obdrží veškerá vlastnická práva k používání tohoto vozidla, jeho variant a s tím spojenou materiální a technickou základnu, která by měla být maximálně soběstačná.

AN: V případě válečného konfliktu má PSM dostatečnou zálohu výrobní kapacity ke zvýšeným dodávkám náhradních dílů k opravě bojově poškozených BVP PUMA? Bude garantováno, že potřeby AČR nebudou upozaďovány na úkor jiných armád, které jsou rovněž vyzbrojeny vozidly BVP PUMA?
PSM: V době válečných konfliktů jsou priority průmyslové výroby často přizpůsobeny požadavkům na zbrojní výrobu. BVP PUMA je dnes nejmodernější pásovou bojovou platformou, která byla vyvinuta. Tento samotný fakt bude dostatečně odrazujícím faktorem pro vznik případného budoucího konfliktu. Zároveň PSM počítá s tím, že AČR bude nezávislá na určitém zahraničním dodavateli, tedy technologie k výrobě BVP PUMA budou převedeny do ČR. Zároveň pokud budou čeští výrobci schopni garantovat kvantitu i kvalitu a budou mít zájem se společností PSM spolupracovat na vývoji nových verzí a další modernizaci BVP PUMA v budoucnu nevidí spol. PSM důvod, proč by mělo k výše uvedeným případům vůbec docházet.
 

Nahlásit chybu v článku


Související články

BVP Puma pro Armádu ČR - průmysl, výcvik, cena a spolehlivost

Ministerstvo obrany ČR (MO ČR) plánuje za nakup 210 nových bojových vozidel pěchoty (BVP) a dalších ...

Německé bojové vozidlo pěchoty Puma pro Armádu ČR?

Redakce Armádních novin si ve výrobních prostorách německé firmy KMW (Krauss-Maffei Wegmann) v ...

Německá armáda certifikovala systém protitankových raket na BVP PUMA

Pozemní síly Německého Bundeswehru úspěšně dokončily kvalifikaci protitankových řízených střel ...

Armádě České republiky se odkrývají nové schopnosti BVP PUMA

V Austrálii je diskutován program „Program kontinuálního vylepšování bojových schopností BVP ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Jara
  10:39 08.07.2018

  V dnešní situaci, kdy nám hrozí obchodní válka a u nás zase banda špičkových ekonomů přišla na to, že nás to jako ekonomiku závislou jen na automobilovém průmyslu muže ohrozit, je ...Zobrazit celý příspěvek

  V dnešní situaci, kdy nám hrozí obchodní válka a u nás zase banda špičkových ekonomů přišla na to, že nás to jako ekonomiku závislou jen na automobilovém průmyslu muže ohrozit, je myslím nejvyšší čas pustit státní peníze a podporu i do jiných odvětví, kdy se mi investice do zbrojního průmyslu jeví jako velice perspektivní s ohledem na tlak více investovat do armád v celé Evropě, takže tady vzniká vlastně veliký trh.Skrýt celý příspěvek

 • Raptor08
  11:08 04.07.2018

  Chlapi, kdyť ofsety jsou v dnešním global světě pitomost. Všichni výrobci vám slíbí, že v CZ vyrobí vše od posledního šroubku po optický zaměřovač. Těch firem co jsou v CZ ready ...Zobrazit celý příspěvek

  Chlapi, kdyť ofsety jsou v dnešním global světě pitomost. Všichni výrobci vám slíbí, že v CZ vyrobí vše od posledního šroubku po optický zaměřovač. Těch firem co jsou v CZ ready podílet se na zbrojních zakázkách a něčem co je trochu sofistikované není zas až tolik. Jsem si jist, že všichni potenciální uchazeči s nima podepisují memoranda o porozumění a případné budoucí spolupráci. Ale nikdo vám neřekne nic konkrétně, dokud se MO nerozhoupe vypsat oficiální soutěž. Ekonomicky máme bez diskuse nejblíže k Němcům a tudíž bych se nebál, že tato linka by nefungovala. Co myslíte, že bude ve finále rozhodovat, politika anebo výkon děla?Skrýt celý příspěvek

 • stirling
  11:47 03.07.2018

  Clanek: naprosto souhlasím Ještě dodám, že nasaditelnost, případně rychlost nějakých prací na vozidle kde se snaží kde kdo trefovat do pumy je opodstatněná až když budu mít stejná ...Zobrazit celý příspěvek

  Clanek: naprosto souhlasím
  Ještě dodám, že nasaditelnost, případně rychlost nějakých prací na vozidle kde se snaží kde kdo trefovat do pumy je opodstatněná až když budu mít stejná data od konkurence a to samé ohledně slibu. Za mě podle mě daleko lépe drží slovo ohledně obchodu s ČR německo než např. ono švédsko, které nám toho v nedávné minulosti už naslibovalo hodně... solidněji působí opatrné vyjádření německé firmy.
  Snažme se teda na vše koukat nezabarveně, a hned nebrat jako fakt to, že švédové slibují v nějakém článku hory, doly a ti němci teda neslibují tolik .
  Počkejme co bude pak ujednáno a dohodnuto na papíře a pak se dá teprve posuzovat co je opravdu lepší či horší.Skrýt celý příspěvek

 • Clanek
  11:01 03.07.2018

  Clanek je zcela konkrentnich informaci prosty. Snad kazda odpoved je jako z knizky marketingu, kapitila PR (pripadne politologie). Je zjevne ze dotazovany odpovedet bud nechce nebo ...Zobrazit celý příspěvek

  Clanek je zcela konkrentnich informaci prosty. Snad kazda odpoved je jako z knizky marketingu, kapitila PR (pripadne politologie). Je zjevne ze dotazovany odpovedet bud nechce nebo odpoved nema (coz opet nerekne, ale zaobali do nejake nic nerikajici fraze)...
  ...ale co jineho cekate? Cekate ze zastupce PSM zde bude davat nejake zaruky, nejake konkretni cisla (at uz technicke, nebo z pohledu obchodniho)? A proc by to probuh ted delal? Do ted PSM nevi s kym bude soutezit, ani o co vlastne bude soutezit => vubec netusi jak silna bude konkurence, jak silne se bude muset zapojit / bojovat aby zakazku ziskalo. Proc bych ted mel slibovat, ze treba 70% vozidla se bude vyrabet v CR, kdyz nakonec konkurence bude neschopna / nabizet podradny produkt a ja vyhraju (a vydelam vic) i kdyz nabidnu jen 40%? Proc bych ted mel davat nejake zaruky na to co se vyrobi (a za kolik) v CR kdyz nevim jestli soutezim o 210 nebo treba jen 110 kusu? Proc sdelit konkretni udaj o tom kolik trva vymenit motor kdyz sam nevim zda toto vubec bude posuzovano a jak si stoji konkurence?
  Ne, ted je cas prave na takoveto clanky o nicem, clanky plne vagnich prohlaseni pro sirokou verejnost, slibovat hory doly a neslibit pritom nic. Komu to prijde malo, nebo ho ta nekonkretnost nedejboze urazi, by se mel zamyslet nejdriv nad svym ocekavanim. To je totiz mimo, ne ty (ne)odpovedi v tomhle rozhovoru.Skrýt celý příspěvek

 • beepee
  10:32 03.07.2018

  Asi to nemá cenu. Já chápu smysl článku evidentně jinak, než vy.

  Asi to nemá cenu. Já chápu smysl článku evidentně jinak, než vy.

 • fenri
  10:05 03.07.2018

  beepee: Opravdu si myslíte, že formulace: " BVP PUMA je dnes nejmodernější pásovou bojovou platformou, která byla vyvinuta. Tento samotný fakt bude dostatečně odrazujícím ...Zobrazit celý příspěvek

  beepee:
  Opravdu si myslíte, že formulace:
  " BVP PUMA je dnes nejmodernější pásovou bojovou platformou, která byla vyvinuta. Tento samotný fakt bude dostatečně odrazujícím faktorem pro vznik případného budoucího konfliktu."
  není jinými slovy totéž, co jsem řekl?

  Dtto:
  "Německo, stejně jako ČR jsou členskými zeměmi NATO. Zároveň je Německo pro ČR největším obchodním partnerem, což dokazuje, že kvalitní dlouhodobá spolupráce mezi českou a německou stranou probíhá již desítky let bez nejmenších komplikací. Společnost PSM nevidí žádný důvod, proč by mělo dojít někdy v budoucnu k zastavení technické pomoci nebo dodávek náhradních dílů pro AČR..."
  -je velmi kulantně to, co jsem expresivně a ne přesně, napsal. Protože s variantou, že budeme ve výrobě Pumy 100% samostatní snad nepočítá ani srdnatý hulič ganji.Skrýt celý příspěvek

 • beepee
  09:51 03.07.2018

  Ale pánové, vždyť je to jenom PR článek! Stejné tady byly o každém ze čtyř uchazečů o zakázku. Já jen opakuji, že v současnosti nám nikdo neřekne víc, než takové sliby. Hlavně ...Zobrazit celý příspěvek

  Ale pánové, vždyť je to jenom PR článek! Stejné tady byly o každém ze čtyř uchazečů o zakázku. Já jen opakuji, že v současnosti nám nikdo neřekne víc, než takové sliby. Hlavně fenri tady vyvozoval něco, co v tom článku opravdu není:

  -není důvod aby AČR používala vozidlo s jinými cíly, než Bundeswehr. ČR je víceméně součást Reichu.
  -Navíc ta logika - koupíte si Pumu, tak na vás už nikdy nikdo nezaútočí (viz začátek té odpovědi)

  Ale nechci tady rozpoutávat nějaký flame, každý něco preferuje a něco se mu nelíbí, to je v pořádku. Já taky netvrdím, že je Puma to nejlepší možné řešení. Jen nemám rád různé fobie - ať Ruso-, USA-, EU-, nebo Germano-. Protože ty nám k lepšímu nákupu nepomohou.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  09:34 03.07.2018

  Beepee: -je připraven -pokud kvalita -nenastane -ještě je brzy na vyhodnocení... To jsou klíčová slova. Není tam NIC. Prostě kecy. Pokud jste takhle důvěrivý, nechcete ode ...Zobrazit celý příspěvek

  Beepee:
  -je připraven
  -pokud kvalita
  -nenastane
  -ještě je brzy na vyhodnocení...

  To jsou klíčová slova. Není tam NIC. Prostě kecy. Pokud jste takhle důvěrivý, nechcete ode mne koupit auto? :-)

  je to jak říká Maximus.Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  09:29 03.07.2018

  Nejen v politice platí: Nikdo vám nedá tolik, kolik my vám slíbíme! Až budou reálné nabídky na stole, tak pak má smysl tyto věci řešit. Zatím je to věštění z křišťálové koule či ...Zobrazit celý příspěvek

  Nejen v politice platí: Nikdo vám nedá tolik, kolik my vám slíbíme!

  Až budou reálné nabídky na stole, tak pak má smysl tyto věci řešit. Zatím je to věštění z křišťálové koule či slibování nemožného na počkání a zázraku do tří dnů :-)))Skrýt celý příspěvek

 • beepee
  09:12 03.07.2018

  @fenri: Já nevím, my snad čteme každý jiný článek :-) "Výrobce PSM je připraven přesunout veškerou část výroby do ČR..." "...neboť ČR v případě pořízení BVP PUMA obdrží ...Zobrazit celý příspěvek

  @fenri:

  Já nevím, my snad čteme každý jiný článek :-)

  "Výrobce PSM je připraven přesunout veškerou část výroby do ČR..."

  "...neboť ČR v případě pořízení BVP PUMA obdrží veškerá vlastnická práva k používání tohoto vozidla...a s tím spojenou materiální a technickou základnu, která by měla být maximálně soběstačná."

  Jsem si jistý, že v současná fázi nám ani nikdo jiný nic víc nemůže zaručit.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  09:00 03.07.2018

  beepee: 1) Představoval bych si, aby byli schopni garantovat percentuelní objem. Ať již stávajícími firmami, nebo zřízením závodu. Takhle to je informace skutečně naprosto zcela o ...Zobrazit celý příspěvek

  beepee:
  1) Představoval bych si, aby byli schopni garantovat percentuelní objem. Ať již stávajícími firmami, nebo zřízením závodu. Takhle to je informace skutečně naprosto zcela o ničem. Může to být klidně NULA.
  2.) Souvisí s 1.) a blbě jsem to napsal a je to nejezdnoznačně v té odpovědi - PSM nevidí důvod proč by mělo k výše uvedeným případům vůbec docházet. Hmm, k jakým? Navíc ta logika - koupíte si Pumu, tak na vás už nikdy nikdo nezaútočí (viz začátek té odpovědi): Vám to nepřijde poněkud nesmyslné?Skrýt celý příspěvek

 • beepee
  08:39 03.07.2018

  @fenri: Otázka č.1 - A co byste si představoval? Že vám v této fázi (ne)tendru přesně vyjmenuje, co bude která česká firma vyrábět? Všichni zájemci deklarovali pouze možnost ...Zobrazit celý příspěvek

  @fenri:

  Otázka č.1 - A co byste si představoval? Že vám v této fázi (ne)tendru přesně vyjmenuje, co bude která česká firma vyrábět? Všichni zájemci deklarovali pouze možnost přesunu nějaké části výroby do ČR. A těžko dnes čekat lepší odpověď, než:
  "Výrobce PSM je připraven přesunout veškerou část výroby do ČR, pokud zde nalezne firmy, které jsou schopny dodávat komponenty a agregáty v jasně definované kvalitě."

  Otázka č.4 - Tady jste si vaši dedukci vyloženě vycucal z prstu, nic takového tam není.
  "Společnost PSM nevidí žádný důvod, proč by mělo dojít někdy v budoucnu k zastavení technické pomoci nebo dodávek náhradních dílů pro AČR, neboť ČR v případě pořízení BVP PUMA obdrží veškerá vlastnická práva k používání tohoto vozidla, jeho variant a s tím spojenou materiální a technickou základnu, která by měla být maximálně soběstačná."

  Ale chápu, že když chcete psa bít, hůl si vždy najdete, i kdyby jste si jí musel vyrobit sám.

  P.S. - S hodnocením odpovědí na otázky 2 a 3 souhlasím.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  07:38 03.07.2018

  Nehodnotím samotné vozidlo (to nepochybně technicky hraje extraligu), ale ty odpovědi byly jak od frajírka z AAA Auto, nebo prodejce zázračných hrnců: 1.) Jaký bude podíl výroby ...Zobrazit celý příspěvek

  Nehodnotím samotné vozidlo (to nepochybně technicky hraje extraligu), ale ty odpovědi byly jak od frajírka z AAA Auto, nebo prodejce zázračných hrnců:
  1.) Jaký bude podíl výroby firmami v ČR
  -žádné konkrétní info, klidně nula.
  2.) Jak dlouho trvá výměna motoru?
  -žádné info, jsme nejrychlejší
  3.) Jaká je nasaditelnost Pumy v BW?
  -ještě je brzo soudit, je tam teprve tři roky (a k tomu povídání jak jsou operativní v rámci hodin na vše). A všichni ví, že nasaditelnost Pum v Bundeswehru je tragická, ovšem je třeba rozklíčovat, nakolik za to "může" Puma a na kolik BW, který je řízen řízen soudružkou gynekoložkou stylem...no...zlatý prciny. Každopádně pokud to vozidlo nezvládá mít dobře nasaditelné BW v zemi, kde to vozidlo komplet vzniká, je to minimálně na pozdvihnuté obočí.
  4.) Jak to bude se supportem, když AČR bude používat Pumu s jinými cíly než Bundeswehr?
  -není důvod aby AČR používala vozidlo s jinými cíly, než Bundeswehr. ČR je víceméně součást Reichu.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  06:15 03.07.2018

  KOLT Že jde o PR odpovědi je snad každému jasné. Na co tady většina diskutujících naráží je to, že PSM vlastně neříká nic. To v kontrastu s tvrzeními, že vše je dotaženo do ...Zobrazit celý příspěvek

  KOLT

  Že jde o PR odpovědi je snad každému jasné. Na co tady většina diskutujících naráží je to, že PSM vlastně neříká nic. To v kontrastu s tvrzeními, že vše je dotaženo do konce budí rozpaky. Je trochu divné, že nedokáží jasně odpovědět na otázku výměny motoru. Nikdo po nich nechce tlachání o výcviku obsluhy či nepřízni počasí. Existují NH, zpravidla uváděné za ideálních podmínek. To, že to nikdo neřekne, tak na to jste přišel jak? A když to teda nikdo neřekne, tak jak mohou říci, že jsou nejrychlejší? Pokud navíc zákazník při testování vozidel dá podmínku ukázky výměny motorů, tak má data vycvičené obsluhy jak na talíři. Výměna motoru není citlivý údaj jako třeba odolnost pancíře a tu navíc +/- uvádějí a pochybuju, že by dovolili při výběrku na vozidlo střílet.

  Dále ohledně nasaditelnosti, PSM vůbec nehovoří o problémech. Tvrdí jen a to je v celku logické, že je třeba porovnat náběhové a provozní režimy. Náběhový režim by měl být nečekaného servisu nejméně prostý (PUMA je přece dotažena...), provozní režim již by měl být na tom statisticky hůř. Pokud už ale prosakují zprávy o malé nasaditelnosti (neověřené), tak to není moc dobré. Pokud má BW neobsazené tabulkové počty mužstva, tak by to mělo spíše hrát do karet provozuschopnosti techniky nově zaváděné. Ale zase k lednu 2018 jich BW měl mít 190. Tak v lidském faktoru by to byla opravdu bída, kdyby je neměl kdo servisovat či používat. Přesto lze odpovědět alespoň v % z aktivních vozidel ve službě a z toho v servisu pokud chybí lidé na celkové počty.

  Jsem zvědav, až se předloží nabídky a bude se moc alespoň tabulkově vozidla porovnat. Politický faktor v současných dnech moc nenahrává německým vozidlům.Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  20:07 02.07.2018

  Zbytečně to neřešte, já jsem drobet grammer nazi ;-)

  Zbytečně to neřešte, já jsem drobet grammer nazi ;-)

 • Jara
  19:50 02.07.2018

  Kolt
  Jo Jo nebyl to zrovna hvězdný koment;) občas se mi podaří lepší:))

  Kolt
  Jo Jo nebyl to zrovna hvězdný koment;) občas se mi podaří lepší:))

 • KOLT
  19:36 02.07.2018

  GAVL, nevím, co jste četl vy, ale já četl klasické odpovědi, které by vám dal kterýkoliv z účastníků (zatím ještě ani neexistujícího) tendru, respektive jejich PR oddělení. Oni nic ...Zobrazit celý příspěvek

  GAVL, nevím, co jste četl vy, ale já četl klasické odpovědi, které by vám dal kterýkoliv z účastníků (zatím ještě ani neexistujícího) tendru, respektive jejich PR oddělení. Oni nic jiného v podstatě ani odpovědět nemohou, neb neví, co přesně bude předmětem smlouvy, jaké budou její podmínky, požadavky ČR atd. atp.
  Co se CV90 týče, tak ty nebyly zatím v žádné zakázce montovány mimo Švédsko, byli bychom první. A s ohledem na zkušenosti se Švédy a jejich offsety.... no, nic moc.

  Tesil, konkrétní údaj v minutách vám nikdo nedá, protože závisí na okolnostech – jak je zkušený tým, jakou má k dispozici techniku atd. V podstatě mi informace, že jsou nejrychlejší, vcelku dostačuje. Ačkoliv informaci cca 2 (5...) hodin bych také přivítal. PR, no...

  Luky, jj, moc toho neřekli :-/ Ačkoliv už tím, že nic říci nechtějí, něco řekli :-) Na druhou stranu, problém nemusí být u nich, nýbrž u BW. A asi těžko řeknou: "Podle našich odhadů by to mohlo být kolem 70 %, jenže BW nemá peníze/lidi/cokoliv, takže je to jen 35 %."

  Jara, tak do té věže se určitě dá namontovat leccos silnějšího. Otázkou je, zda bychom si třeba nechtěli koupit Pumu s věží Lance :-) Ale to bychom si asi pěkně připlatili za její integraci a úpravu korby....
  Mmchd, odpověď nic neplivá a nabýhat jsem také ještě nic neviděl, leda nahýbat ;-)Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  19:13 02.07.2018

  Luky Mě z odpovědi vyplivá že Puma stále nabýha do plné provozní připravenosti nebo jak se tomu říká :) proto asi nechtějí nic sdělovat, ale samotného ný mne zajímala poněkud ...Zobrazit celý příspěvek

  Luky
  Mě z odpovědi vyplivá že Puma stále nabýha do plné provozní připravenosti nebo jak se tomu říká :) proto asi nechtějí nic sdělovat, ale samotného ný mne zajímala poněkud konkrétnější odpověď, co mne ale zaujalo mnohem více je vůbec první zmínka o možné montáži pětatřicítkySkrýt celý příspěvek

 • Luky
  18:36 02.07.2018

  AN: Jaká je průměrná nasaditelnost vozidel BVP PUMA v německé armádě? Kolik vozidel je neustále připraveno k nasazení a kolik procent vozidel trvale prochází nutným servisem a ...Zobrazit celý příspěvek

  AN: Jaká je průměrná nasaditelnost vozidel BVP PUMA v německé armádě? Kolik vozidel je neustále připraveno k nasazení a kolik procent vozidel trvale prochází nutným servisem a opravami?
  PSM: BVP PUMA je nejnovější zbraňový systém, který je v BW zaveden do provozu tři roky. Z toho důvodu jsou v tuto chvíli na servisní zásahy kladeny vyšší nároky než na techniku, která slouží desítky let. Je nutno porovnat náběhové režimy vozidel a provozní režimy vozidel.

  To mě se mnohem víc líbila tahle odpověď.
  U power-packu řekli, že dle jejich info jsou nejrychlejší.
  U nasaditelnosti neřekli vůbec nic.Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  18:07 02.07.2018

  AN: Jak dlouho trvá výměna power-packu BVP PUMA v bojových podmínkách? PSM: Výměnu demonstrovala spol. PSM v rámci testů ve Vyškově, kde výměnu prováděli přímo vojáci Bundeswehru, ...Zobrazit celý příspěvek

  AN: Jak dlouho trvá výměna power-packu BVP PUMA v bojových podmínkách?
  PSM: Výměnu demonstrovala spol. PSM v rámci testů ve Vyškově, kde výměnu prováděli přímo vojáci Bundeswehru, kteří se testů BVP PUMA za PSM účastnili. Zatím nebyly obdrženy informace, že by jiná firma byla schopna realizovat rychlejší řešení

  Na konkrétní otázku vyčerpávající odpověď.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 2