ROZHOVOR: Nákup BVP PUMA a modernizace českého průmyslu

BVP PUMA s odpalovacím zařízením pro PTŘS SPIKE-LR; větší foto / PSM

Armáda České republiky připravuje nákup minimálně 210 pásových bojových vozidel, většinu ve verzi „bojové vozidlo pěchoty“ (BVP). Jedním z adeptů je německé BVP PUMA od firmy PSM. Armádní noviny oslovily PSM s dotazy, jaké vojenské a průmyslové výhody Česká republika nákupem BVP PUMA získá.

AN: Jaký zbraňový systém se předpokládá pro BVP PUMA nabízenou Armádě ČR?

PSM: Primární výzbroj BVP PUMA je umístěna v bezosádkové, dálkově ovládané, balisticky silně chráněné a plně otočné věži. Tvoří ji především plně stabilizovaný 30mm automatický kanón MK30-2/ABM, odpalovací zařízení kompletu MELLS s protitankovými řízenými střelami SPIKE-LR a dále 5,56 nebo 7,62mm spřaženým kulometem. Vozidlo lze variantně vybavit též 35mm automatickým kanónem z produkce spol. Rheinmetall s ABM municí. Pro vozidlo je dále od roku 2020 plánována samostatná zbraňová stanice 40mm automatického granátometu, která bude obsluhována z prostoru roje.

Zkratka ABM u kanonu znamená Air-Burst-Ammunition. To zajišťuje mnohem větší přesnosti střelby díky jedinečnému umístnění senzoru úsťové rychlosti. Jedná se o schopnost ničit cíle střepinami nebo integrovanými wolframovými prvky programovatelnou municí v přesně určeném místě a čase vzhledem k pohybu cíle i vypáleného granátu.
BVP PUMA má široké váhové rozpětí od 31,5 do 43 tun, které dává velké možnosti pro doplňkové vybavení a tzv. mission-kits, stejně tak i pro modernizační projekty v budoucnu. Balistická a proti-minová ochrana je řešena dvoustupňově. Základní je určena do misí s nižším rizikem ohrožení, přičemž v této konfiguraci „A" (Air Transportable) je možné BVP PUMA přepravovat letecky. Pro bojové operace v prostředí s těžkými a protipancéřovými zbraněmi je určen druhý stupeň ochrany „C" (Combat) zahrnující boční ochranné segmenty, Díky této unikátní konstrukci a nejmodernější balistické ochraně mají vojáci a posádka mnohem větší šance na přežití v případě zásahu vozidla. Vozidlo jako takové bylo konstruováno pro budoucí konflikty, tedy proti moderním protitankovým zbraním, k bojovým operacím v „urban areas" a též pro mírové mise v rámci aktivit OSN.
BVP PUMA se vyznačuje i mimořádnou mobilitou srovnatelnou s tanky nejnovější generace. To je dáno především konstrukcí podvozku s hydropneumatickým odpružením na rozdíl od ostatních nabízených BVP s odpružením pomocí torzních tyčí obdobně jako u BVP-2. Toto v případě volby tohoto BVP zajišťuje jednoznačně nejvyšší balistickou ochranu vozidla proti protitankovým minám nebo IED, tedy ochranu života vojáků/vojákyň AČR


AN: Předpokládá se v nabídce provedení PUMA jako 120mm samohybný minomet?

PSM: Povozek BVP PUMA je dimenzován na vyšší zatížení, než je skutečná – aktuální hmotnost/zatížení vozidla ve variantě BVP. Z důvodu možného dalšího vývoje PUMA nabízí kompletní škálu řešení bojového vozidla, vždy je však zásadní rozhodnutí zadavatele na technickou specifikaci zbraňového systému. Verze s 120mm minometem je tak zcela možná a nabízí se jako jedna z možností rozšíření variant BVP PUMA.

AN: V jakém rozsahu PSM nabízí českému průmyslu příslušné výrobní technologie, jako stroje, přípravky, nářadí a potřebné know-how, aby mohl český průmysl vyrábět součástky (a zajišťovat servis) pro BVP PUMA nejen ve prospěch Armády ČR, ale i případně dalších zákazníků?

PSM: Výrobce PSM je připraven přesunout veškerou část výroby do ČR, pokud zde nalezne firmy, které jsou schopny dodávat komponenty a agregáty v jasně definované kvalitě. Objem této spolupráce by mohl v následujících letech dosáhnout úrovně až 35 mld. Kč. Již několik měsíců probíhá identifikace vhodných výrobních partnerů. V listopadu 2017 proběhl průmyslový den k definování možné průmyslové spolupráce V závěru t.r. předpokládáme uspořádání Česko-Německého průmyslového dne, kde představíme výsledky těchto rozhovorů.

AN: V jakém rozsahu PSM nabízí licenční práva na BVP PUMA českému průmyslu? Může český průmysl vyvíjet na základě platformy PUMA vlastní vozidla a ty prodávat třetím zemím? Například ve stejném rozsahu, jako tomu je v případě Polska s vozidly Rosomak?
PSM: V prvé řadě je třeba říci, že ze strany ČR/AČR zatím nepřišla žádná oficiální poptávka, požadavek na určení specifikace, ani nebyla vypsána již tolik avizovaná soutěž. Je proto předčasné mluvit o licenčních právech a dalších konkrétních věcech, když ani nevíme, jaké vozidlo, s jakými parametry, český stát hledá.
Každopádně zájmem PSM je umožnit českým firmám maximální přístup k nejmodernějším technologiím a podílet se na vývoji a výrobě dalších variant BVP PUMA, a to jak ve prospěch Armády ČR, tak německého Bundeswehru i dalších případných zákazníků ze třetích států.
V obecné rovině můžeme říci, že tak, jak se osvědčila po uplynulá desetiletí Česko-Německá spolupráce v oblasti automobilového průmyslu, je stěžejním zájmem, aby se v podobném duchu rozvinula i obraně-bezpečností spolupráce mezi Českým a Německým obranným průmyslem. Historie ekonomických vztahů potvrzuje, že obě země pro to mají ty nejlepší předpoklady.
Společnost PSM každopádně vítá možnost, kdyby české firmy rozpracovaly další vlastní verze založené na podvozku BVP PUMA a k tomu je spol. PSM připravena poskytnout požadovanou součinnost.

AN: Počítáte se stavbou servisního a vývojového centra na území ČR, které poskytne AČR neustálou a dlouhodobou technickou a servisní podporu, a také se bude podílet na dalším rozvoji BVP v Armády ČR, případně v dalších zemích střední a východní Evropy?
PSM: Pokud by se ČR/AČR rozhodla pro BVP PUMA, je nezbytné, aby na jejím území existovalo servisní a vývojové centrum. Není akceptovatelné, aby případné opravy zbraňového systému trvaly několik let, nebo se Česká republika spoléhala pouze na německé společnosti. Společnost PSM se v případě pořízení BVP PUMA Českou republikou bude aktivně zasazovat pro zřízení servisních a vývojových center na území České republiky a zajistí těmto centrům maximální možnou součinnost.

 

AN: Jak velkou část servisní práce na BVP PUMA si bude moci AČR zajistit vlastními silami?
PSM: Vše souvisí na požadavcích zákazníka. Zhruba před rokem jsme podepsali memorandum o porozumění s VOP CZ právě s cílem, aby budoucí servisní práce byly plně pod kontrolou AČR. PSM je rovněž připravena podepsat také příslušné smlouvy s dalšími českými společnostmi, když o to bude z jejich strany požádána.

AN: Jak dlouho trvá výměna power-packu BVP PUMA v bojových podmínkách?
PSM: Výměnu demonstrovala spol. PSM v rámci testů ve Vyškově, kde výměnu prováděli přímo vojáci Bundeswehru, kteří se testů BVP PUMA za PSM účastnili. Zatím nebyly obdrženy informace, že by jiná firma byla schopna realizovat rychlejší řešení
 

AN: Jak dlouhé jsou dodávky klíčových součástek vozidla (např. power-pack, bloky elektroniky) v době míru, pokud v průběhu užívání BVP PUMA dojde k poruše?

PSM: V řádu jednotek hodin. Logistická podpora je v tomto směru z naší strany stejná, jako jste zvyklí v případě německého auto průmyslu. Garancí není v tomto případě pouze společnost PSM a jí promyšlený subdodavatelský řetězec, ale také německý Úřad pro vyzbrojování, který počítá, např. stejně, jako při provozování platformy MBT Leopard 2 jinými zahraničními uživateli s rozšířenou dodávkou nahrádních dílů (ND) z německých skladů. Zároveň další „pool ND“ existuje i u německé armády, která je schopna v rámci výcviku, společných cvičení, zahraničních misí apod. provádět nejen dodávky ND, ale i opravy a ošetřování BVP PUMA, a to nikoliv na komerční bázi.

AN: Jaká je průměrná nasaditelnost vozidel BVP PUMA v německé armádě? Kolik vozidel je neustále připraveno k nasazení a kolik procent vozidel trvale prochází nutným servisem a opravami?
PSM: BVP PUMA je nejnovější zbraňový systém, který je v BW zaveden do provozu tři roky. Z toho důvodu jsou v tuto chvíli na servisní zásahy kladeny vyšší nároky než na techniku, která slouží desítky let. Je nutno porovnat náběhové režimy vozidel a provozní režimy vozidel.

AN: V případě válečného konfliktu mezi členskými státy NATO s nečlenským státem bude garantováno, že nedojde k zastavení technické pomoci a dodávek náhradních dílů AČR k udržení provozuschopnosti BVP PUMA?
PSM: Německo, stejně jako ČR jsou členskými zeměmi NATO. Zároveň je Německo pro ČR největším obchodním partnerem, což dokazuje, že kvalitní dlouhodobá spolupráce mezi českou a německou stranou probíhá již desítky let bez nejmenších komplikací. Společnost PSM nevidí žádný důvod, proč by mělo dojít někdy v budoucnu k zastavení technické pomoci nebo dodávek náhradních dílů pro AČR, neboť ČR v případě pořízení BVP PUMA obdrží veškerá vlastnická práva k používání tohoto vozidla, jeho variant a s tím spojenou materiální a technickou základnu, která by měla být maximálně soběstačná.

AN: V případě válečného konfliktu má PSM dostatečnou zálohu výrobní kapacity ke zvýšeným dodávkám náhradních dílů k opravě bojově poškozených BVP PUMA? Bude garantováno, že potřeby AČR nebudou upozaďovány na úkor jiných armád, které jsou rovněž vyzbrojeny vozidly BVP PUMA?
PSM: V době válečných konfliktů jsou priority průmyslové výroby často přizpůsobeny požadavkům na zbrojní výrobu. BVP PUMA je dnes nejmodernější pásovou bojovou platformou, která byla vyvinuta. Tento samotný fakt bude dostatečně odrazujícím faktorem pro vznik případného budoucího konfliktu. Zároveň PSM počítá s tím, že AČR bude nezávislá na určitém zahraničním dodavateli, tedy technologie k výrobě BVP PUMA budou převedeny do ČR. Zároveň pokud budou čeští výrobci schopni garantovat kvantitu i kvalitu a budou mít zájem se společností PSM spolupracovat na vývoji nových verzí a další modernizaci BVP PUMA v budoucnu nevidí spol. PSM důvod, proč by mělo k výše uvedeným případům vůbec docházet.
 

Nahlásit chybu v článku


Související články

BVP Puma pro Armádu ČR - průmysl, výcvik, cena a spolehlivost

Ministerstvo obrany ČR (MO ČR) plánuje za nakup 210 nových bojových vozidel pěchoty (BVP) a dalších ...

Německé bojové vozidlo pěchoty Puma pro Armádu ČR?

Redakce Armádních novin si ve výrobních prostorách německé firmy KMW (Krauss-Maffei Wegmann) v ...

Německá armáda certifikovala systém protitankových raket na BVP PUMA

Pozemní síly Německého Bundeswehru úspěšně dokončily kvalifikaci protitankových řízených střel ...

Armádě České republiky se odkrývají nové schopnosti BVP PUMA

V Austrálii je diskutován program „Program kontinuálního vylepšování bojových schopností BVP ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • GAVL
  17:11 02.07.2018

  Je hezké jak odpověděli na dotaz ohledně zapojení našeho průmyslu. To jim v podstatě umožňuje náš průmysl zcela vyloučit. Naopak pokud je to stále platné co psali v atm 1/2018, ...Zobrazit celý příspěvek

  Je hezké jak odpověděli na dotaz ohledně zapojení našeho průmyslu. To jim v podstatě umožňuje náš průmysl zcela vyloučit.

  Naopak pokud je to stále platné co psali v atm 1/2018, tak je tu zcela jiný způsob spolupráce ohledně CV90.
  Přerovská Meopta podepsala dohodu se společností Saab, na jejímž základě bude vyrábět klíčové komponenty pro zaměřovací systém Saab UTAAS, kterým jsou vybavena bojová vozidla pěchoty CV90. Systém je osazen na cca 1200 vozidlech.Skrýt celý příspěvek

 • tomas.kotnour
  16:08 02.07.2018

  Tak Rheinmetall se hlavně nemusí snažit vylepšit vlastnosti Pumy, kde je pouze jedním z dodavatelů, když sám je výrobcem konkurenčního vozidla, které navíc naše požadavky splňuje. ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak Rheinmetall se hlavně nemusí snažit vylepšit vlastnosti Pumy, kde je pouze jedním z dodavatelů, když sám je výrobcem konkurenčního vozidla, které navíc naše požadavky splňuje. Co mi to jen připomíná...Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  15:39 02.07.2018

  S počtem míst se dá dělat minimálně to, že AČR přestane trvat na 3+6+2 a změní to na +1, které se tam vejde. A uzpůsobí tomu strukturu čety.

  S počtem míst se dá dělat minimálně to, že AČR přestane trvat na 3+6+2 a změní to na +1, které se tam vejde. A uzpůsobí tomu strukturu čety.

 • saracen1
  15:24 02.07.2018

  Vystavovateľ na IDEB deklaroval navýšenie počtu výsadku až o dvoch vojakov. Vľavo traja až po vežu a v pravo až piati, pri určitých zmenách v interiéri. Teda celkovo 3+8.

  Vystavovateľ na IDEB deklaroval navýšenie počtu výsadku až o dvoch vojakov. Vľavo traja až po vežu a v pravo až piati, pri určitých zmenách v interiéri. Teda celkovo 3+8.

 • kazd
  14:13 02.07.2018

  Možná to chtělo spíše dotaz na varianty počtu míst výsadku než na minomet. Z diskuzí zde vyplývá, že malý výsadek je K.O. kritérium.... na rozdíl od minometné verze, která je jen ...Zobrazit celý příspěvek

  Možná to chtělo spíše dotaz na varianty počtu míst výsadku než na minomet.
  Z diskuzí zde vyplývá, že malý výsadek je K.O. kritérium.... na rozdíl od minometné verze, která je jen v úvahách.
  Ale s počtem míst se asi nedá nic dělat, tak proč to zdůrazňovat...Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 2 z 2