ROZHOVOR: Společnost Tatra Defence Vehicle je důležitou součástí českého obranného průmyslu

ROZHOVOR: Společnost Tatra Defence Vehicle je důležitou součástí českého obranného průmyslu
Pandur II (KOVVŠ) / DP (Zvětšit)

Společnost Tatra Defence Vehicle vznikla v roce 2016, a je výjimečná tím, že představuje první zcela nový podnik obranného průmyslu, který v České republice za poslední tři dekády vznikl. Dá se dokonce říci, že se jedná o první zcela nové kapacity na výrobu pozemní vojenské techniky v Česku od konce druhé světové války.

Tatra Defence Vehicle (TDV) patří do strojírenského holdingu Czechoslovak Group a sídlí v kopřivnickém průmyslovém areálu v blízkosti automobilky Tatra Trucks. I přes krátkou dobu existence je TDV velmi aktivním a ekonomicky prosperujícím podnikem, který se zaměřuje na moderní pozemní vojenskou techniku, dodává své produkty například Armádě České republiky a spolupracuje s významnými světovými producenty obranných technologií. Na vznik, současnost i budoucnost a plány společnosti TDV jsme se zeptali jejího generálního ředitele Tomáše Mohapla.

Podnik TDV vznikl před třemi roky jako nová výrobní kapacita v rámci holdingu Czechoslovak Group. Proč vznikl a jaká je jeho role? Ve struktuře holdingu je přece jen více společností zabývajících se obrannými technologiemi.
TDV vznikla jako zcela nová společnost především kvůli nedostatečným výrobním kapacitám zbrojního průmyslu v Česku. Musíme si uvědomit, že většina výroby vojenské techniky se po druhé světové válce přesunula na Slovensko, v Česku zůstalo jen několik výrobních prostor a probíhal tu především vývoj. Po roce 1989 došlo k útlumu zbrojní výroby i exportu, a tak ani nevznikla potřeba rozšiřovat výrobní kapacity v Česku. To se ovšem v posledních letech změnilo. Navíc nastala doba, kdy u starší vojenské techniky končí životnost a už se také vyčerpaly možnosti její modernizace, musí tedy ke slovu přijít technika nová.
A s tím souvisí i role TDV v rámci holdingu. Například podnik Excalibur Army se historicky zaměřoval na opravy a také modernizace již existující a osvědčené pozemní vojenské techniky, což zcela naplňovalo jeho kapacity. Nové projekty a spolupráce se zahraničními výrobci obranných technologií přinesly potřebu výrobní i vývojové kapacity rozšířit. Proto vznikl podnik TDV, který ovšem nestojí samostatně, samozřejmě že má synergické vztahy s dalšími podniky holdingu a spolupracuje s nimi na mnoha projektech. Dnes se z velké části věnujeme vedle výroby i vývoji nové kolové obrněné techniky. Právě ta představuje naši budoucnost.


Tomáš Mohapl (vlevo) a Martin Reischer, výkonný ředitel GDELS-Steyr / DP

Kolik má TDV zaměstnanců a jaké profese se u vás uplatňují především? Přece jen jde o speciální výrobu, takže asi máte i specifické požadavky na pracovníky. Průmyslové podniky v Česku se potýkají s nedostatkem pracovníků, dotýká se to i TDV?
Ke dnešnímu dni máme 83 kmenových zaměstnanců, s tímto počtem si umíme zajistit většinu činností vlastními silami. Nad to zaměstnáváme několik externistů, kteří rozšiřují naše schopnosti na vybraných projektech. Jde však většinou o pracovníky působící v rámci holdingu Czechoslovak Group, tedy o odborníky z partnerských společností. V malé míře využíváme i agenturní pracovníky. Vedle výroby se zabýváme především vývojem, proto u nás převažuje počet techniků nad výrobními dělníky. Například jen na konstrukci a technologii máme nyní patnáct zaměstnanců, protože pracujeme na rozsáhlých modifikacích vozidel podle požadavků zákazníků. Zabýváme se speciálními projekty i výrobou a spolupracujeme s významnými zahraničními partnery, proto potřebujeme zkušené pracovníky. Zároveň však chceme i nové specialisty, snažíme se tedy tomu zaměstnaneckou skladbu přizpůsobit a vychovávat si vlastní odborníky. Mladší se učí od starších přímo, což je také cesta, jak čelit nedostatku kvalifikovaných pracovních sil na trhu práce.

Jakými projekty se TDV konkrétně zabývá? Jaký je její výrobní program?
V současnosti je stěžejním programem výroba nových vozidel Pandur II 8×8 a s nimi spojené servisní služby. Vyvíjíme také nové verze tohoto obrněnce, přičemž spolupracujeme s mnoha českými firmami nejen z holdingu CSG, ale i dalšími. Vedle toho také zajišťujeme opravy a modernizace tanků a těžké obrněné techniky, montujeme a vyvíjíme pancéřované kabiny pro vojenské verze automobilů Tatra, nebo zabezpečujeme servisní služby vozidel na platformě Land Rover Defender. Budeme se také podílet na výrobě a konfiguraci vozidel TITUS, které si nedávno objednala česká armáda.Svařované korby Pandurů v TDV; větší foto; větší foto / DP

Zastavme se u vozidel Pandur II. V jaké fázi je výroba těchto nových vozidel pro AČR?
Náš podnik má práva na výrobu, vývoj a servis vozidel Pandur II 8×8 i jejich prodej na vybraných teritoriích na základě smlouvy se společností General Dynamics European Land Systems. To je jeden z našich velmi významných partnerů a také společnost, která dodala pandury české armádě. Na základě našich schopností i referencí jsme v roce 2017 získali kontrakt na výrobu 20 speciálních pandurů ve velitelské a spojovací verzi, včetně dodávky k nim příslušných polních velitelských pracovišť pro AČR.
V současnosti na projektu intenzivně pracujeme a první čtyři vozidla právě dokončila vojskové zkoušky. Výsledky naší práce si mohla odborná a laická veřejnost prohlédnout i na veletrhu IDET 2019 nebo akci Bahna 2019, kde jsme nový spojovací pandur vystavovali. Prohlédli si jej i premiér Babiš nebo mistr obrany Metnar, a myslím, že jsme spolu s dalšími firmami, které se na projektu podílejí, odvedli velmi dobrou práci. Další možnost prohlédnout si výsledky naší práce se naskytla na Dnech NATO, kde jsme prezentovali obě varianty speciálních pandurů.
Vedle výroby nových pandurů zajišťujeme od roku 2017 na základě smlouvy s Ministerstvem obrany i servisní služby pro pandury, které má česká armáda již ve své výzbroji.


Nabízíte pandury i na dalších trzích v Evropě nebo třeba jinde ve světě?
Ano, hledáme nové obchodní možnosti ve spolupráci se společnostmi holdingu Czechoslovak Group, především s podnikem Excalibur Army. Náš podnik je držitelem výrobní licence na vozidla Pandur II, nicméně naše firma vznikla teprve před pár roky, proto využíváme spolupráce s dalšími společnostmi holdingu, které jsou již na trzích etablovány. Například teď připravujeme dodávky servisních vozidel Pandur II pro velkou zakázku do Indonésie, kterou zajišťuje právě Excalibur Army.Svařované korby Pandurů v TDV; větší foto; větší foto / DP

Pracujete na dalších novinkách pro typ Pandur II 8×8 nebo na jeho celkovém technologickém vývoji či na nějakých nových speciálních verzích?
Ano pracujeme, speciální spojovací a velitelské verze pandurů pro AČR jsou kompletně u nás nově vyvinuty a uplatnili jsme u nich několik novinek. Jde například o nový typ pancéřování i zvýšenou balistickou i protiminovou ochranu. Máme dostatečné vývojové a výrobní kapacity, abychom mohli reagovat na jakékoliv požadavky stávajících i potenciálních zákazníků. Samozřejmě také analyzujeme možné potřeby, takže jsme například před časem zástupcům AČR představili vozidlo Pandur II ve verzi samohybný minomet.

Na jakých dalších projektech pracujete?
V současnosti například vyvíjíme nové pancéřované kabiny pro vojenská provedení vozidel řady Tatra Force. S českými firmami Dajbych, Excalibur Army a Optokon spolupracujeme také na vývoji lehkých bojových vozidel LRPV a RDV Gepard, která jsou určena pro výsadkové a speciální jednotky. Představují možnou náhradu za speciální verze vozidel Land Rover Defender 110 a 130, která už poměrně dlouho používají speciální a výsadkové jednotky AČR a která bude nutné v příštích letech nahradit. Vedle vývoje a výroby obrněnců Pandur II 8×8 se pro nás stane zásadním projektem i dodávky nových vozidel TITUS, která si AČR objednala v počtu 62 kusů.Pancéřová kabina a tatrovácký podvozek; větší foto; větší foto / DP

Pancéřované kabiny pro tatrovky jste dodávali i v minulosti, o jakou novinku v případě vozů pro platformu Tatra Force jde?
Dosud jsme vyráběli pancéřované kabiny pro tatrovky ve spolupráci s izraelskými partnery, nyní ale můžeme dodávat i vlastní domácí konstrukci. Vyvinuli jsme kompletně novou kabinu s balistickou odolností úrovně 1 podle standardu NATO. S touto kabinou jsme úspěšně absolvovali balistické zkoušky. Navíc jsme schopni ji dále vyvíjet a zvyšovat balistickou odolnost. Nové kabiny jsou ve dvou i čtyřdveřovém provedení, a lze je uzpůsobit i pro speciální vozidla na bázi modelové řady Tatra Force, například pro nové samohybné houfnice. Prozatím máme zákazníky v zahraničí. Věříme, že do budoucna najdeme pro naše kabiny uplatnění i v rámci české armády.

Lehká bojová vozidla řady Gepard se představila už na několika veletrzích a výstavách. O jaký projekt se jedná?
Vozidla Gepard jsou určena pro použití u speciálních a také výsadkových jednotek a mají potenciál nahradit dosluhující speciální verze vozů Land Rover Defender 110 a 130, zařazených do výzbroje Armády České republiky. Základem je osvědčený podvozek Toyota Land Cruiser řady 70, který nabízí mnohem větší potenciál a výkony než původní defender, který se už navíc nevyrábí. Integrátorem projektu je společnost Dajbych, my jsme pro projekt vyvinuli a provádíme montáž speciálních konzol, držáků a lafet pro předepsanou výzbroj a výstroj, Excalibur Army má zase například elektroinstalaci a výrobu i montáž ochranných prvků.Pandur II (KOVS) a MRAP Titus; větší foto; větší foto / DP

Před několika měsíci Ministerstvo obrany podepsalo smlouvu na dodávku 62 obrněných vozidel TITUS na podvozku Tatra. Jaká bude role TDV v tomto projektu?
Budeme zastávat roli systémového integrátora v rámci sublicence společnosti Eldis, která má dodávky pro armádu na starosti. Podílíme se na projektování finální podoby těchto strojů a budeme ve spolupráci s partnerskými firmami Tatra Trucks a Retia i francouzskou Nexter Systems zajišťovat i jejich výrobu. Vozidlo TITUS je postaveno na podvozku Tatra, což je pro českou armádu logistická výhoda, neboť automobily Tatra tvoří páteř jejího vozového parku. TITUS patří do kategorie MRAP, tedy balisticky vysoce odolných vozidel, my jsme ale ve spolupráci s Nexter Systems dokonce schopni jeho odolnost dále navyšovat při zachování přijatelných provozních vlastností. Celý projekt musí být podle smluv dokončen do roku 2023, tedy jak jsem již dříve zmínil, bude to vedle pandurů pro AČR hlavní výrobní program pro nadcházející období.

Vedle vývoje a výroby nových vozidel se TDV zabývá i opravami a modernizacemi pozemní techniky. O jakou techniku jde? A spolupracujete při tom například s Excalibur Army nebo automobilkou Tatra Trucks?
Opravy vozidel tvořily důležitou část naší činnosti na počátku existence TDV. V současnosti jsme vytíženi především vývojem a výrobou nových vozidel. Od roku 2017 zajišťujeme smluvní servisní služby pro flotilu pandurů, které má ve své výzbroji Armáda České republiky, a také v menší míře servisujeme vozy na platformě Land Rover Defender. Chceme se také podílet na zajištění životního cyklu vozidel TITUS, popřípadě ve spolupráci s Tatra Trucks i speciálních vojenských aplikací na podvozcích Tatra. Hlavním náplní je ale nyní výroba a vývoj nových kolových obrněných vozidel.

 
 
 
 
 
 

Nahlásit chybu v článku


Související články

TATRA DEFENCE VEHICLE: Nová česká zbrojovka od roku 1993

V úterý 31. 5. 2016 proběhlo za účasti předsedy vlády ČR, ministra obrany ČR, hejtmana ...

Armáda ČR pořídí šest desítek obrněných vozidel TITUS na podvozku TATRA

Vláda České republiky v pondělí 24. 7. 2017 schválila zakázku na pořízení obrněných vozidel TITUS ...

Samohybný minomet Pandur II 8×8 – přání, skutečnost a filozofie zbraní

Zbraň není pouhá neživá „kupa techniky“ s obmyšlenými takticko-technickými vlastnostmi. Má svoji ...

Vozy Tatra a Armáda České republiky patří neodmyslitelně k sobě

Už několik desítek let tvořily a tvoří nákladní automobily Tatra pomyslnou páteř československé ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Tango23
  15:35 17.10.2019

  Zajimalo by me, kolik lidi si tady dokaze predstavit tu neskutecnou praci konsolidovat zcasti rozkradene, podfinacovane nebo nemajici zakazky podniky zpet ve prosperujici firmy v ...Zobrazit celý příspěvek

  Zajimalo by me, kolik lidi si tady dokaze predstavit tu neskutecnou praci konsolidovat zcasti rozkradene, podfinacovane nebo nemajici zakazky podniky zpet ve prosperujici firmy v tak vyselektovanem a protekcionistickem odvetvi, jako je obranny prumysl ? Otazka je retoricka a ja jsem rad za kazdy takovy prinos pro ceske hospodarstvi i majitele samotne.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   15:40 17.10.2019

   Potenciálních skvělých majitelů velkých podniků je po diskusích plno :). Přitom stačí příklad podniku Tatra, kolik už absolvoval pokus-omylů v osobách vlastníků a ředitelů, proto ...Zobrazit celý příspěvek

   Potenciálních skvělých majitelů velkých podniků je po diskusích plno :). Přitom stačí příklad podniku Tatra, kolik už absolvoval pokus-omylů v osobách vlastníků a ředitelů, proto je určitý pozitivní dojem z nynější éry pod CSG dobrá zpráva.Skrýt celý příspěvek

   • Kichot
    16:11 17.10.2019

    Taky mě vždycky fascinuje jak ti stejní lidé nadávájí na to, že nic nevyrábíme, aby vzápětí zkritizovali ty co něco dělají... Asi bipolární poruchy nebo co

    Taky mě vždycky fascinuje jak ti stejní lidé nadávájí na to, že nic nevyrábíme, aby vzápětí zkritizovali ty co něco dělají... Asi bipolární poruchy nebo co

 • technik
  08:38 17.10.2019

  u spojovacích verzí mám vysoké obavy o zadní nápravy. I podle obrázků je vidět že jejich zatížení bude na samotné hranici technického zatížení. Jestli se u normálních pandurů mění ...Zobrazit celý příspěvek

  u spojovacích verzí mám vysoké obavy o zadní nápravy. I podle obrázků je vidět že jejich zatížení bude na samotné hranici technického zatížení. Jestli se u normálních pandurů mění těsnění náboje kola po 5 až 8 tisících, zde tipuji zkrácení životnosti na polovinu.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   17:14 17.10.2019

   Vzhledem k tomu že hmotnost vozidla je 22400 kg a maximální přípustná je 22500 kg tak na tom určitě něco bude. Ovšem na fotce z IDETu ta zadní náprava až tak přetíženě nevypadá. ...Zobrazit celý příspěvek

   Vzhledem k tomu že hmotnost vozidla je 22400 kg a maximální přípustná je 22500 kg tak na tom určitě něco bude.
   Ovšem na fotce z IDETu ta zadní náprava až tak přetíženě nevypadá. Možná to ale dělá jen úhel ze kterého je to foceno.
   https://www.bvv.cz/public/gall... Skrýt celý příspěvek

 • Warnost
  17:28 16.10.2019

  Jestli provedli na Panduru nějaká vylepšení, možná by pro něj měli vymyslet nějaký svůj název. Už jen kvůli PR a nepovedenym dodávkám do Portugalska od Steyru.

  Jestli provedli na Panduru nějaká vylepšení, možná by pro něj měli vymyslet nějaký svůj název. Už jen kvůli PR a nepovedenym dodávkám do Portugalska od Steyru.

  • technik
   20:15 16.10.2019

   co bylo nepovedený na dodávkách do španělska?

   co bylo nepovedený na dodávkách do španělska?

   • Warnost
    23:07 16.10.2019

    Jestli už to nepletu, tak v jednom ze starších číslech ATM psali o nespokojenosti s kvalitou na straně odběratele a kvůli tomu zmenšili objednávku. Co už na tom bylo konkretně ...Zobrazit celý příspěvek

    Jestli už to nepletu, tak v jednom ze starších číslech ATM psali o nespokojenosti s kvalitou na straně odběratele a kvůli tomu zmenšili objednávku. Co už na tom bylo konkretně špatně si nevzpomenu.Skrýt celý příspěvek

 • Jiří Vojáček
  17:18 16.10.2019

  Už jsem se lekl, že by se to dneska obešlo bez PR materiálu Czechoslovak Group...

  Už jsem se lekl, že by se to dneska obešlo bez PR materiálu Czechoslovak Group...

  • Jura99
   20:49 16.10.2019

   Tento PR článek je v pohodě, na rozdíl jiných se člověk něco dozví.

   Tento PR článek je v pohodě, na rozdíl jiných se člověk něco dozví.

   • Kichot
    09:13 17.10.2019

    Souhlas s Jura99. Pro mě je to daleko přínosnější článek než nekonečné plky o ruských wunderwaffen. Ještě bych ocenil víc technických informací a fotek. A taky se tento web musí ...Zobrazit celý příspěvek

    Souhlas s Jura99. Pro mě je to daleko přínosnější článek než nekonečné plky o ruských wunderwaffen. Ještě bych ocenil víc technických informací a fotek. A taky se tento web musí nějak živit. Njn Češi nejlíp mít všechno v top kvalitě, zaděkuji a včerabylopozdě.Skrýt celý příspěvek

    • satai
     10:56 17.10.2019

     Problém není článek (ten je nic-moc, ale žádná tragedie), problém je to, že není jasně a zřetelně označený.

     Problém není článek (ten je nic-moc, ale žádná tragedie), problém je to, že není jasně a zřetelně označený.

     • lalalik
      12:35 17.10.2019

      to jako že má být označený žlutě nebo červeně? Co furt máte´, mamlasové, je to normální rozhovor s ředitelem jedné z mála českých zbrojovek. Jasně že mluví tak, aby svou fabriku ...Zobrazit celý příspěvek

      to jako že má být označený žlutě nebo červeně? Co furt máte´, mamlasové, je to normální rozhovor s ředitelem jedné z mála českých zbrojovek. Jasně že mluví tak, aby svou fabriku "namaloval" na hezko a nikdo mu nebude dávat otázky, jestli pandur někde ve světě někoho zabil. Bože tady je banda idiotů. A jen tak mimochodem, pro mistra Vojáčka, zkusil jsem se schválně podívat, kolik tu bývá měmsíčně zmínek o CSG a kolik třeba o Boeingu, Rheinmetallu, Sikorskem, Bellu atd. Překvapení!!!! Maximálně dvě až tři do měsíce, u těch ostatních si tu práci udělejte sami, protože to dá více námahy to vše spočítat...Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...