Rozporuplná postava Stepana Bandery budí stále vášně

Rozporuplná postava Stepana Bandery budí stále vášně
Ukrajinští nacionalisté oslavují 109. výroční narození Stepana Bandery (2018) / depositphotos.com (Zvětšit)

Kult ukrajinského nacionalisty a bojovníka za samostatnou Ukrajinu Stepana Bandery byl dlouhodobě přítomen zejména v západních oblastech Ukrajiny, především pak ve Lvově a okolí. V této oblasti od 90. let minulého století vznikaly rovněž pomníky zmíněné kontroverzní postavy a jeho jménem byly také pojmenovávány například ulice.  

Zbytek Ukrajiny se k Banderovi stavěl ale spíše rezervovaně. Od událostí tzv. Euromajdanu v letech 2013-2014, kdy ve střední a částečně také východní Ukrajině došlo k určitému přehodnocení vztahu k Rusku, však vidíme, že myšlenky Organizace ukrajinských nacionalistů (OUN) a činnost Ukrajinské povstalecké armády (UPA) začala rezonovat na mnohem větším území. Necelých 160 cm vysoký Stepan Bandera je nyní ve své vlasti označován za velkého hrdinu Ukrajiny. 

Masakry Poláků, ale i dalších etnik

V roce 1943 vyhlásili Banderovci boj za osvobození Ukrajiny proti všem nepřátelům. V únoru pak jednotky Ukrajinské povstalecké armády (UPA) zahájily etnické čištění Volyně v severozápadní Ukrajině bestiálním vyvražděním obce Parosl, obydlené Poláky. Vyvraždění Poláků a jiných menšin nebylo na Ukrajině sporadickou událostí. Po masakru v Parosli následovaly další případy fyzické likvidace obcí obydlených Poláky. Podobné akce kulminovaly v červenci 1943. Jednotky UPA zahájily operaci počátkem července 1943 a trvala do 16. července. Během této akce bylo podle dostupných zdrojů napadeno 530 polských vesnic, osad a statků a bylo brutálně zavražděno kolem 17 tisíc polských civilistů. V srpnu 1943 tažení UPA pokračovala a bylo napadeno 85 dalších vesnic. Po krátkém období klidu v prosinci téhož roku UPA zahájila další vlnu vyvražďování trvající do první čtvrtiny roku 1944, kdy Ukrajinská povstalecká armáda využila období stahování německých vojsk před útočící Rudou armádou.

Na jaře roku 1944 UPA přesunula hlavní působiště do východní Haliče a pokračovala ve vyvražďování. Podle odhadu pocházejícího z oficiálních polských pramenů se celkový počet polských civilistů, včetně žen a dětí povražděných UPA během války, kteří byli často před smrtí brutálně mučeni, odhaduje až na 130 000. V letech 1943-45 rozpoutala UPA partyzánskou válku proti jednotkám Rudé armády. Uniformy bojovníků byly různé – od stejnokrojů SS až po stejnokroje Rudé armády, ale podle dostupných informací všichni bez rozdílu nosili čepice s „trojzubcem“, tj. odznakem UPA.

Situace po druhé světové válce

Z historických materiálů vyplývá, že jednotky Ukrajinské povstalecké armády i po osvobození Sovětského svazu od německých okupantů ovládaly hornaté a zalesněné oblasti Ukrajiny. Nadále je po propuštění z německého zajetí řídil Stepan Bandera,  syn řecko-katolického kněze, který se po první světové válce politicky angažoval za Západoukrajinskou lidovou republiku. Nezávislost na Polsku se ale tehdy nepodařilo vybojovat.

Nejviditelnější akcí nacionalistů byl v počátečním období dokonaný atentát na polského ministra vnitra Bronislawa Pierackého v roce 1934, za nějž byl Bandera odsouzen k trestu smrti. Později mu ale trest změnili na doživotí. Když nacistické Německo v roce 1939 napadlo Polsko, začalo propouštět polské politické vězně. Tehdy se na svobodu dostal i Stepan Bandera, jenž byl roku 1941 zvolen do čela Organizace ukrajinských nacionalistů. Když Hitlerovo Německo obsadilo 30. června 1941 Lvov, vyhlásila OUN pod Banderovým vedením samostatný ukrajinský stát. Němcům ale tento proces nebyl příliš po chuti, a tak nacisté poslali Banderu do koncentračního tábora v Sachsenhausenu. Jak konstatoval Tomáš Řepa z brněnské Univerzity obrany, ve skutečnosti se tedy Bandera na akcích ukrajinských nacionalistů, jež musíme hodnotit spíše negativně, sám většinou nepodílel, protože byl buď v polském vězení, nebo v nacistickém koncentráku. Stal se ovšem výraznou ikonou a symbolem tohoto v mnoha ohledech kontroverzního hnutí.

Po propuštění v roce 1944 měl Bandera svůj štáb v americké okupační zóně v Německu. Využíval toho, že mezi zeměmi východního a západního bloku vypukla studená válka a že demokratické západní země podporovaly nezávislost Ukrajiny. Pod sílícím tlakem Rudé armády v letech 1945-1946 se většina jednotek UPA přemístila do jihovýchodních oblastí Polska, obývaných ukrajinskou menšinou, kde měli banderovci vybudovány silné pozice. Tam rozpoutali partyzánskou válku, při níž nejvíce trpělo civilní obyvatelstvo. V srpnu 1945 vyhlásila polská vláda amnestii pro ty, kteří se vzdají a přihlásí se orgánům státní moci, čehož využilo kolem 40 tisíc osob. Počátkem roku 1947 začala reorganizovaná polská armáda operaci „Visla“, což byla vyčišťovací akce proti banderovcům, kteří dále bojovali a páchali teroristické činy i na civilním obyvatelstvu, vypalovali obce, loupili.

Banderovci a Československo

Situace na konci krátkého období třetí republiky dala jasně najevo nemožnost koexistence demokratických stran s komunisty. Bylo by iluzorní považovat tři pová-lečné roky za období vlády práva a budování svobodné demokratické společnosti.   

Přední odborník na problematiku banderovců Tomáš Řepa dále připomíná, že na druhou stranu proběhly volby, sice s omezením politické soutěže, ale přece jen s možností výběru. Navíc se blížily volby nové, od nichž si demokraté slibovali vítězství, a tudíž omezení vlivu komunistů a návrat právního státu. „Všem těmto úvahám však učinil rázný konec nástup KSČ k neomezené totalitní moci v únoru 1948. Obraz aktivit banderovců v Československu zůstal po únoru 1948 definitivně zkreslen, skutečná podstata se vytratila,“ říká doktor Řepa. Dodává, že delikty banderovců, zejména krádeže a loupežná přepadení, kterých se dopouštěli zdaleka nejvíc, byly upozaděny, naopak jim zůstala nálepka fašistických vrahů. Podle jeho slov ztráty na životech však padaly na vrub především střetům s bezpečnostními složkami. K projevům živelné nenávisti jako v Polsku nedocházelo. Ani to banderovce však neomlouvá, prostředky a mnohdy i samotné jednání členů organizace byly špatné a zatvrzelé. Svého záměru nemohli v nastalé situaci reálně dosáhnout.

„Důležité je i zmínit fakt, že mezi zaryté nacionalisty, kteří se bez ohledu na důsledky soustředili pouze na svůj cíl, vznik nezávislé Ukrajiny, se dostaly i obyčejné kriminální živly, případně se některé loupeživé bandy za banderovce i cíleně vydávaly,“ uvedl pro AN Tomáš Řepa. Dodal, že je tedy třeba pečlivě rozlišovat, kdo a s jakými pohnutkami do řad UPA vstupoval, a především také, jak se následně choval, nikoliv paušalizovat. Po shrnutí faktů se nelze ubránit dojmu, že v Československu banderovci posloužili totalitnímu režimu jako odstrašující příklad, jak lze naložit s kýmkoliv, kdo nebude spolupracovat s komunisty a respektovat jejich politické cíle. Jedním z dalších důsledků, který musí být zmíněn, je podle historika Řepy i likvidace řeckokatolické církve v roce 1950, která byla lživě obviňována z organizovaného napomáhání banderovcům. Připomíná, že po válce již Bandera OUN opravdu neřídil, byl jen jakousi "politickou mrtvolou" a jeho vliv až do jeho násilné smrti jen slábnul.

Ruská propaganda se na banderovcích přiživuje

Celkově není jednoduché ani zpětně se jednoznačně k banderovcům vyjádřit. Historik a respektovaný znalec problematiky banderovského hnutí Řepa dodává, že nikdy nelze vraždění obhajovat, ale zároveň je třeba ptát se po kontextu doby a kořenech nepřátelství mezi Poláky a Ukrajinci. Zároveň připomíná, že na násilnostech se podílela jen část OUN a část UPA pod velením Dmitro Kljačkivského. Jiné části nacionalistického a povstaleckého hnutí s nimi naopak nesouhlasily. Rovněž počet obětí 130 tisíc je podle zmíněného vojenského historika hodně nadsazený údaj, který uvádějí jen někteří polští autoři radikálně nacionalistického křídla. „Pak se toho samozřejmě obdobně chytá ruská propaganda, což je také jistý paradox. Pokud bychom to vražedné běsnění rozšířily na delší období, je třeba uvádět i ukrajinské oběti polských odvet," zdůrazňuje Řepa. To podle jeho slov dělá málokdo, ale bylo by to fér. Jmenovaný vojenský badatel se kloní k údaji 50-60 tisíc obětí z polské strany za rok 1943 a v odvetách pak 15-20 tisíc Ukrajinců. Vůbec nejhorší byla situace pro lidi ze smíšených rodin, kteří byli doslova mezi mlýnskými kameny.

Historik a ukrajinista David Svoboda uvádí, že o rozporuplném vnímání Stepana Bandery na Ukrajině svědčí mimo jiné i to, že se tamní historici dodnes neshodnou ani na základních faktech, jako je například počet obětí bojovníků za ukrajinskou nezávislost. „Když vezmeme počty Poláků povražděných na Volyni, nebo Ukrajince, kteří přišli o život při odvetných útocích polskou rukou, k nezpochybnitelným údajům se nikdy nedostaneme." Dodal, že nikdy nebudeme přesně vědět, kolik lidí v řadách Ukrajinské povstalecké armády bojovalo. „Názory na pozadí jednotlivých událostí a tragédií z tohoto období se natolik různí a liší, až to vyvolává pocit, že existuje několik paralelních dějin této oblasti a tohoto národa,“ uvedl ukrajinista Svoboda  před časem k této problematice pro Český rozhlas.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Glen Grant: Putin musí napadnout Ukrajinu

„Putin musí napadnout Ukrajinu, ale ukrajinská armáda na to není připravena,“ říká penzionovaný ...

Hladomor byl Stalinův trest vzpurné Ukrajině

Od jarních měsíců roku 1932 až do podzimu následujícího roku postihla Ukrajinu katastrofa, která ...

PREMIUM Postava Stepana Bandery stále vyvolává značné emoce

Rozporuplné reakce nejen na Ukrajině, v Polsku, v naší republice, ale i jinde ve světě vyvolalo ...

Strategicky důležitý Krym se může pochlubit pestrou historií

Krvavý ozbrojený konflikt, který probíhal v letech 1853 až 1856 mezi carským ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Kamil
  11:09 03.02.2023

  Je správné se podívat na problém vztahů mezi Poláky a Ukrajinci nestranným pohledem. Díky za tento objektivní Chalupův článek, v němž cituje renomovaného vojenského historika Tomáš ...Zobrazit celý příspěvek

  Je správné se podívat na problém vztahů mezi Poláky a Ukrajinci nestranným pohledem. Díky za tento objektivní Chalupův článek, v němž cituje renomovaného vojenského historika Tomáš Řepu.Skrýt celý příspěvek

 • Christian
  11:59 31.01.2023

  Dobrý den, děkuji všem, kteří v komentářích reagují na mé články. Velmi bolestná historie vztahů mezi Poláky a Ukrajinci by si opravdu, jak píše značka antoniok, zasloužila, aby se ...Zobrazit celý příspěvek

  Dobrý den, děkuji všem, kteří v komentářích reagují na mé články. Velmi bolestná historie vztahů mezi Poláky a Ukrajinci by si opravdu, jak píše značka antoniok, zasloužila, aby se tímto tématem ještě více zabývali historici. Jednoho z nich - Tomáše Řepu, který se zmíněnou problematikou zabývá již řadu let, v článku také cituji. Značka meno zase upozorňuje, že v mém textu je zmiňován pouze Bandera. Určitě to z mé strany nebyl záměr. S panem šéfredaktorem AN jsem již hovořil o tom, že by i další vůdci ukrajinských nacionalistů, jako například Jevhen Konovalec, Andrij Melnyk, Roman Šuchevyč či Jaroslav Stecko dostali prostor v nějakém dalším komentáři. A také plně a bez výhrad souhlasím s názorem, že vraždění neozbrojených civilistů je vždy zločin.
  Kristián ChalupaSkrýt celý příspěvek

 • ABC123
  11:46 31.01.2023

  Masakre svojho druhu maju ludia v genoch po nasich opicich predkoch. Boli pozorovane u šimpanzov. Taktiez hierarchicke usporiadanie. Len tenka skrupina civilizacie tomu brani. Ale ...Zobrazit celý příspěvek

  Masakre svojho druhu maju ludia v genoch po nasich opicich predkoch. Boli pozorovane u šimpanzov. Taktiez hierarchicke usporiadanie. Len tenka skrupina civilizacie tomu brani. Ale v krizach sa toto geneticky naprogramovane spravanie derie na povrch. Hold sebecke geny funguju, košeľa bližšia ako kabát....Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement007
   12:53 31.01.2023

   Genocida byla pozorována i u dalších druhů. Ono je to evolučně výhodné - zbavuji se konkurence. Genocidní chování je takové, které nepřináší okamžitý prospěch (ti šimpanzi nebojují ...Zobrazit celý příspěvek

   Genocida byla pozorována i u dalších druhů. Ono je to evolučně výhodné - zbavuji se konkurence. Genocidní chování je takové, které nepřináší okamžitý prospěch (ti šimpanzi nebojují o potravu nebo něco podobného), ale je prospěšné v dlouhodobém horizontu, kdy se na uvolněná loviště mohou šířit mí potomci, pokud jich budu mít hodně.

   Národy se vnímají jako konkurenční smečky. A to i když žijí v jednom státě. Proto se vůči sobě chovají genocidně.Skrýt celý příspěvek

 • danny
  10:58 31.01.2023

  Nikoho soudného dnes nenapadne oslavovat polské velitele, kteří se podíleli na brutálních čistkách proti Ukrajincům. Nikdo neoslavuje členy NKVD, kteří se na Ukrajině podíleli na ...Zobrazit celý příspěvek

  Nikoho soudného dnes nenapadne oslavovat polské velitele, kteří se podíleli na brutálních čistkách proti Ukrajincům. Nikdo neoslavuje členy NKVD, kteří se na Ukrajině podíleli na teroru při potlačování UPA. Jejich činy jsou odsouzeny a nikdo nemá potřebu z nich dělat hrdiny. Stejně jako na činnosti UPA na jejich jednání není nic kontroverzního. Je to úplně jasné a není co zlehčovat kecy kolem. Vraždění civilistů je zločin i ve válečném stavu a není pro něj omluva.

  Pokud si někdo myslí, že je dobrý nápad pojmenovávat ulice v Kyjevě jako Prospekt Stěpana Bandery, Prospekt Romana Šuchevyče (divím se, že ho neprotáhli až k Babímu Jaru) a ještě podobné vylomeniny strkat Polákům pod nos, tak mám prostě obavy o jeho soudnost.Skrýt celý příspěvek

  • Jan Padesátýpátý
   11:31 31.01.2023

   Bandera se ale na žádných čistkách nepodílel, seděl v koncentráku. Mimochodem, my pojmenováváme ulice po Benešovi, jehož slovní projevy v roce 1945 podnítily vraždění Němců, a ...Zobrazit celý příspěvek

   Bandera se ale na žádných čistkách nepodílel, seděl v koncentráku.
   Mimochodem, my pojmenováváme ulice po Benešovi, jehož slovní projevy v roce 1945 podnítily vraždění Němců, a který pak pachatele omilostnil.Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement007
   11:51 31.01.2023

   Po lidech, kteří vyvražďovali celá města máme pojmenované kde co. Francouzi ještě donedávna uctívali Napoleona, dneska ho tolik neadorují, ale že to byl krvavý masový vrah se moc ...Zobrazit celý příspěvek

   Po lidech, kteří vyvražďovali celá města máme pojmenované kde co. Francouzi ještě donedávna uctívali Napoleona, dneska ho tolik neadorují, ale že to byl krvavý masový vrah se moc neříká. My máme celé čtvrtě pojmenované po husitských velitelích, kteří upalovali bezvěrce ve stodolách. Koněv, který utopil maďarskou revoluci v krvi měl ještě nedávno v Praze pomník.

   Jsou to lidé, kteří bojovali za nějakou myšlenku, kterou považujeme za dobrou. O tom, jaké použili metody, o tom radši nepřemýšlíme.

   A, upřímně, radši ani moc nepřemýšlíme nad tím, jestli fakt bojovali za to, za co je oslavujeme, nebo za něco jiného, co by nám ve skutečnosti moc nevonělo.Skrýt celý příspěvek

  • torong1
   15:58 31.01.2023

   Je to úplně stejné jako ulice Jana Žižky. Ale chápu. Každá démonizace se hodí. A póza člověka s "lepší morálkou" také...

   Je to úplně stejné jako ulice Jana Žižky. Ale chápu. Každá démonizace se hodí. A póza člověka s "lepší morálkou" také...

   • danny
    10:45 01.02.2023

    Žijí nějací pamětníci Žižkova řádění? Máš pocit, že jeho jméno vyvolává v někom z našich spojenců nějaké negativní emoce? Já o tom nic nevím. Žižka je z pohledu světových dějin ...Zobrazit celý příspěvek

    Žijí nějací pamětníci Žižkova řádění? Máš pocit, že jeho jméno vyvolává v někom z našich spojenců nějaké negativní emoce? Já o tom nic nevím. Žižka je z pohledu světových dějin zapomenutá historka lokálního významu. Výše zmínění naopak silné emoce budí. Žijí pamětníci a jejich děti. Poláci protestují. Takže to asi fakt úplně stejné není.Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement007
     14:22 01.02.2023

     Ano, Žižka a husité vyvolávají v Německu negativní reakce, dokonce je tam nějaká tradice, kdy městem prochází drak a všechno pálí - je to připomínka husitských loupeživých nájezdů ...Zobrazit celý příspěvek

     Ano, Žižka a husité vyvolávají v Německu negativní reakce, dokonce je tam nějaká tradice, kdy městem prochází drak a všechno pálí - je to připomínka husitských loupeživých nájezdů na území sousedních zemí.

     https://radiozurnal.rozhlas.cz...

     Naproti tomu ukrajinští nacionalisté neměli v zahraničí žádný vliv, a kdyby se je naši vojáci nepokoušeli zastavit, jejich propagační skupina by prošla na západ úplně bez konfliktu. Za nějakých deset let už nebude nikdo, kdo by si reálně nějaké banderovce pamatoval. Bude z nich symbol, jako jsou ti husité a každý si je pozmění podle své potřeby.Skrýt celý příspěvek

 • memo
  22:07 30.01.2023

  V tom článku není vůbec zmínka OUN Melnykova. Z nějakého důvodu je stále dokola zmiňován pouze Bandera. Zřejmě je to míněno záměrně a účelově.

  V tom článku není vůbec zmínka OUN Melnykova. Z nějakého důvodu je stále dokola zmiňován pouze Bandera. Zřejmě je to míněno záměrně a účelově.

  • Silver
   17:49 01.02.2023

   Nie som historik ale to čo som sa zatiaľ všade dočítal je, že Bandera síce bol pri zrode OUN, ale v čase páchania tých omamných zločinov na UA už bol dávno v koncentračnom tábore a ...Zobrazit celý příspěvek

   Nie som historik ale to čo som sa zatiaľ všade dočítal je, že Bandera síce bol pri zrode OUN, ale v čase páchania tých omamných zločinov na UA už bol dávno v koncentračnom tábore a teda nemal vplyv na to čo sa na UA vtedy dialo. Alebo ma niekto iné informácie?Skrýt celý příspěvek

 • antoniok
  21:51 30.01.2023

  Jako Polák bych si přál, aby se tímto tématem zabývali historici. Aby bylo zjištěno, kdo komu co udělal. Ani my Poláci jsme nebyli bez viny, ani Ukrajinci. Je třeba o tom ...Zobrazit celý příspěvek

  Jako Polák bych si přál, aby se tímto tématem zabývali historici. Aby bylo zjištěno, kdo komu co udělal. Ani my Poláci jsme nebyli bez viny, ani Ukrajinci. Je třeba o tom diskutovat, zjistit fakta a celou záležitost jednou provždy uzavřít. A uctít památku mrtvých a odsoudit zlé skutky.Skrýt celý příspěvek

  • Ján Paliga
   22:45 30.01.2023

   Súhlasím. naozaj netreba zabúdať na to, že v tom čase tam bojovali prakticky všetci proti všetkým - Wehrmacht, Ukrajinci, ČA a NKVD z partizánskych oddielov a Armia Krajowa. Plus ...Zobrazit celý příspěvek

   Súhlasím. naozaj netreba zabúdať na to, že v tom čase tam bojovali prakticky všetci proti všetkým - Wehrmacht, Ukrajinci, ČA a NKVD z partizánskych oddielov a Armia Krajowa. Plus zločinecké bandy bojujúce pod rúškom vlastenectva.Skrýt celý příspěvek

  • Jan Grohmann
   23:11 30.01.2023

   Tak to se bude muset Ukrajina a Polsko shodnout na stejné verzi dějin, a takto učit děti ve školách.

   Tak to se bude muset Ukrajina a Polsko shodnout na stejné verzi dějin, a takto učit děti ve školách.

 • Marky
  20:06 30.01.2023

  Amíci vždy pod záminkou antikomunizmu inklinovali ke zločincům, kteří se běžným východoevropanům eklovali. Stačí si vzpomenout na jejich vztah k největším ustašovským dobytkům, ...Zobrazit celý příspěvek

  Amíci vždy pod záminkou antikomunizmu inklinovali ke zločincům, kteří se běžným východoevropanům eklovali. Stačí si vzpomenout na jejich vztah k největším ustašovským dobytkům, kterým zařídili penze i luxusní život - a ještě jim platili psychology, aby náhodou neměli náznak duševního bebí z podřezání stovek zajatců přes noc (ale to oni neměli).

  Můj táta s dědou se na Banderovce každou noc ozbrojovali, nemám potřebu pro ty tlupy hledat pochopení. Pro mě je to pakáž jak werwolfové. A než někdo začně hnojomet, táta je syn kulaka.Skrýt celý příspěvek

  • Ján Paliga
   22:50 30.01.2023

   No netreba zabúdať ani na Četnikov a na preukázané zločiny juhoslovanských komunistov.... Škoda, že dodnes nevieme, čo sa skrýva v archívoch NKVD. Určite nebudem ďaleko od pravdy, ...Zobrazit celý příspěvek

   No netreba zabúdať ani na Četnikov a na preukázané zločiny juhoslovanských komunistov....
   Škoda, že dodnes nevieme, čo sa skrýva v archívoch NKVD. Určite nebudem ďaleko od pravdy, ak budem tvrdiť, že mnoho "banderovských výčinov" bolo pod ich vlajkou organizovaných NKVD... Aby zastrašili miestne obyvateľstvo. Niečo podobné robili aj vo vojne proti Nemecku. Ich akcie mali privolávať teror na miestnych civilistov, ktorí tak boli medzi dvoma mlynskými kameňmi ....Skrýt celý příspěvek

  • alter01
   07:14 31.01.2023

   Si nejaký jednostranný ? Keď ustašovskí dobytok , tak potom napíš niečo aj o srbských zveroch četnikov! Myslím , že vtedy si v Juhoslávii nezostávali nič dlžní !

   Si nejaký jednostranný ? Keď ustašovskí dobytok , tak potom napíš niečo aj o srbských zveroch četnikov! Myslím , že vtedy si v Juhoslávii nezostávali nič dlžní !

  • Pavel 1
   17:51 31.01.2023

   Myslíš inklinaci ke zločincům typu Max Rostock a Werner Tutter, že. Ovšem Zápotocký se nepochlubil, že byl antikomunista. ...Zobrazit celý příspěvek

   Myslíš inklinaci ke zločincům typu Max Rostock a Werner Tutter, že. Ovšem Zápotocký se nepochlubil, že byl antikomunista.
   https://g.cz/max-rostock-a-wer... Skrýt celý příspěvek

   • Marky
    19:05 31.01.2023

    Nechápu, jak tvůj scestný blábol souvisí s tím, co jsem napsal. To ty používáš taktiku bití černochů, protože já ani moje rodina, která byla STBáky bita, konfiskována a opakovaně ...Zobrazit celý příspěvek

    Nechápu, jak tvůj scestný blábol souvisí s tím, co jsem napsal. To ty používáš taktiku bití černochů, protože já ani moje rodina, která byla STBáky bita, konfiskována a opakovaně vězněna, fakt nemusí poslouchat jako protiargument žvást, koho kde STB pro co zneužila.Skrýt celý příspěvek

  • Marky
   18:39 31.01.2023

   Paliga a Pavel - umíte jen relativizovat, znám vaše názory. Rádi dosadíte obludnýho Rusa nebo ukřivděnýho a Čechem utlačovaného Němce. Pavla nebudu doučovat o werwolfech. Ostatním ...Zobrazit celý příspěvek

   Paliga a Pavel - umíte jen relativizovat, znám vaše názory. Rádi dosadíte obludnýho Rusa nebo ukřivděnýho a Čechem utlačovaného Němce.
   Pavla nebudu doučovat o werwolfech. Ostatním připomenu, že hroutící se náckové ohlásili před koncem války pokračující teroristický odboj, který prakticky uskutečnili a nebyl ani vrchním velitelem odvolán, alespoň ne na východ od německých hranic (tady paralela s Banderovskýma zemljankama). Takže jejich činy vyvolávaly reakce, které pak musela klidnit armáda. Pavel hrozně rád zapomíná na vztah akce a reakce. Pro něho to vždy začíná, až když Čech zareaguje.
   Paliga si zase dosadí bolševickou provokaci. Tím se dá léčit vše nepohodlné.
   Nebudu s vámi ztrácet čas, jen 2 rychlé odkazy k mému jižnímu postřehu (existují detailnější):
   https://www.denik.cz/ze_sveta/...
   https://www.cestovinky.cz/clan... Skrýt celý příspěvek

   • Ján Paliga
    11:09 01.02.2023

    Nerelativizujem. Len uvádzam na rovnakú mieru aj ostatné súvislosti. Nikdy som Jasenovac nebagatelizoval. Čo ale bagatelizované je, bývajú masakre Četnikov a juhoslovankých ...Zobrazit celý příspěvek

    Nerelativizujem. Len uvádzam na rovnakú mieru aj ostatné súvislosti.

    Nikdy som Jasenovac nebagatelizoval. Čo ale bagatelizované je, bývajú masakre Četnikov a juhoslovankých komunistov, ktorí taktiež po vojne robili čistky. na to netreba zabudnúť.

    Čo sa týka masakrov civilistov na Ukrajine jednotkami NKVD a partizánmi, z ktorých mnoho NKVD riadila, je historický fakt. A hlavnou úlohou partizánov bolo vyvolávať teror na Wehrmachtom obsadenom území.

    Ak ti z územia Ukrajiny utekajú povstalci do susedného štátu, aby si odradil tamojšie obyvateľstvo od pomoci, tak spravíš nejaký masaker... NKVD to robila v rokoch 1941-1944 bežne... Preto si myslím, že niektoré takéto činy môže mať v ČSR na svedomí NKVD. Čo sa ale nedozvieme, keďže Rusko roky utajuje archívy....Skrýt celý příspěvek

   • Pavel 1
    20:48 01.02.2023

    Jestli tady někdo na něco zapomíná tak ty, a to na čtenářskou gramotnost. (Máš pravdu v tom, že tady bys doučování potřeboval jako koza drbání.) V opačném případě bys nemusel ...Zobrazit celý příspěvek

    Jestli tady někdo na něco zapomíná tak ty, a to na čtenářskou gramotnost. (Máš pravdu v tom, že tady bys doučování potřeboval jako koza drbání.) V opačném případě bys nemusel dostat hysterák z toho, že ti byla v tom tvém blábolu jak "amíci inklinovali a zařizovali důchody" vymáchána huba. Možná kdyby sis ty svoje odkazy pořádně pročetl, tak by ses dozvěděl, že ustašovci utíkali do socialistické peronovské Argentiny respektive do frankistického Španělska, nedouku. Vzhledem k tomu, že tady poučuješ o "akci a reakci" si jaksi zapomněl okomentovat to velmi podivnou reakci československých komunistů, kteří ty "hroutící se nácky", kteří i těsně před koncem války páchali další zvěrstva, v klidu OSVOBODILI místo toho, aby je pověsili na nejbližší větvi. Mimochodem o "obludnýmu rusovi" tady blábolíš jen a pouze ty, nikdo jiný.Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  19:31 30.01.2023

  Většina národů najde ve svých dějinách nějakou černou ovci za kterou se musí stydět. A to je i případ bandery. Měli by si začít hledat jiné hrdiny svého národa. Němci také nikde ...Zobrazit celý příspěvek

  Většina národů najde ve svých dějinách nějakou černou ovci za kterou se musí stydět. A to je i případ bandery. Měli by si začít hledat jiné hrdiny svého národa. Němci také nikde neoslavují adolfa.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   23:33 30.01.2023

   Bandera je kontroverzní, ale rozhodně ne zavrženíhodná postava historie.

   Bandera je kontroverzní, ale rozhodně ne zavrženíhodná postava historie.

  • GlobeElement007
   08:04 31.01.2023

   Bandera nebyl žádný Adolf. Adolf zavedl totalitní režim a napadal okolní státy. Bandera bojoval za nezávislost. Podívej se, jak bojovníky za nezávislost oslavují ve Skotsku, ve ...Zobrazit celý příspěvek

   Bandera nebyl žádný Adolf. Adolf zavedl totalitní režim a napadal okolní státy. Bandera bojoval za nezávislost.

   Podívej se, jak bojovníky za nezávislost oslavují ve Skotsku, ve Španělsku (proti Napoleonovi), v Americe. Levicoví blbouni nosí na tričku Guevaru, který vraždil lidi osobně.

   Lidé, kteří jsou ochotní použít násilí pro jeden účel jsou ochotní použít je i pro jiný účel, proto žádný bojovník za cokoliv není anděl, je to násilnický a často zločinecký typ.Skrýt celý příspěvek

   • danny
    10:42 31.01.2023

    Bojovníci za nezávislost obvykle nevyvra´žďují civilní obyvatelstvo dle etnického klíče. A pokud ano, zaslouží si odsouzení bez ohledu na to, co nosí na tričku nebo jakou ...Zobrazit celý příspěvek

    Bojovníci za nezávislost obvykle nevyvra´žďují civilní obyvatelstvo dle etnického klíče. A pokud ano, zaslouží si odsouzení bez ohledu na to, co nosí na tričku nebo jakou přitroublou ideologií svá zvěrstva kryjí. Bandera a jeho následovníci nejsou kontroverzní. Kontroverzní je maximálně jejich omlouvání, případně oslavování dnes.Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement007
     11:53 31.01.2023

     Je vcelku jedno, jaký klíč k vyvražďování použiju. Jestli etnický, náboženský nebo politický. To jen když chci omluvit nějakého vlastního zločince, začnu se tvářit, že jím zvolený ...Zobrazit celý příspěvek

     Je vcelku jedno, jaký klíč k vyvražďování použiju. Jestli etnický, náboženský nebo politický.

     To jen když chci omluvit nějakého vlastního zločince, začnu se tvářit, že jím zvolený klíč k vraždění je vlastně OK.Skrýt celý příspěvek

     • danny
      12:15 31.01.2023

      Neomlouvám žádné zločince. Jak jsem psal, je mi jedno, co mají na tričku. Pokud se místo legitimnímu, nebo i lehce kontroverznímu boji proti silovým složkám kdokoli uchýlí k teroru ...Zobrazit celý příspěvek

      Neomlouvám žádné zločince. Jak jsem psal, je mi jedno, co mají na tričku. Pokud se místo legitimnímu, nebo i lehce kontroverznímu boji proti silovým složkám kdokoli uchýlí k teroru civilistů, je to šmejd a nechápu důvody pro jeho oslavování.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement007
      12:56 31.01.2023

      Jenomže k takovému chování se uchýlili všichni bojovníci za svobodu. Nepřítelem nejsou jen silové složky, nepřítelem je celá třída ekonomická, náboženská nebo etnická, která ty ...Zobrazit celý příspěvek

      Jenomže k takovému chování se uchýlili všichni bojovníci za svobodu. Nepřítelem nejsou jen silové složky, nepřítelem je celá třída ekonomická, náboženská nebo etnická, která ty silové složky jen používá k upevnění své moci.Skrýt celý příspěvek

    • torong1
     16:00 31.01.2023

     Například Žižka? Nebo Beneš?

     Například Žižka? Nebo Beneš?

   • flanker.jirka
    13:12 31.01.2023

    GlobeElement007
    Abychom se nedivili jak se s historickým odstupem budou dívat naší potomci na Putina a spol.

    GlobeElement007
    Abychom se nedivili jak se s historickým odstupem budou dívat naší potomci na Putina a spol.

 • Adanedhel
  17:03 30.01.2023

  Já si myslím, že otázka Bandery a Banderovců je tak ožehavá, protože se nachází geograficky velmi blízko a na rozdíl těch zlých Němců to spáchali "ti hodní slované." Proto se na ...Zobrazit celý příspěvek

  Já si myslím, že otázka Bandery a Banderovců je tak ožehavá, protože se nachází geograficky velmi blízko a na rozdíl těch zlých Němců to spáchali "ti hodní slované." Proto se na něj tak hystericky reaguje, protože sovětská fáze velkoruského imperialismu jakkoli popírala a popírá jakákoli zvětstva v rámci vlivové sféry sovětského svazu. Pro sověty byl hlavním nepřítelem nacionalismus, který se vždy stavěl negativně k ruskému vládnoucímu elementu. Taktéž nejpočetnější generace které jsou nejvíc slyšet zde i ve veřejném prostoru, byly narozeny mezi roky 1945-1965 a ty byly vystaveny cílené prosovětské propagandě, kterou tito přenesli na generaci násleujííc, posléze už tento naartiv klesal a nyní hrozí opačný extrém, že podobné hrozby budeme nevnímat či bagatelizovat. Pro mě je fenomén bandera a řádení banderovců jen další dílek v mozaice vraždění a utrpení, kterého jsou schopny všechna etnika vůči všem ostatním navzájem, mimo jakoukoli národnostní skupinu.Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  13:44 30.01.2023

  Jen si dovolím připomenout, že UPA nevraždila jen Poláky, ale všechny ostatní národnosti včetně Čechů. A ty krutosti jsou na Ukrajině tak nějak zvykem. Viz strašlivé masakry během ...Zobrazit celý příspěvek

  Jen si dovolím připomenout, že UPA nevraždila jen Poláky, ale všechny ostatní národnosti včetně Čechů. A ty krutosti jsou na Ukrajině tak nějak zvykem. Viz strašlivé masakry během četných kozáckých povstání a jejich potlačování.Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement007
   14:08 30.01.2023

   To je skoro bych řekl slovanská vlastnost. Ukrajinci a Poláci, Srbové a Chorvati (jiní Srbové, kterým říkáme muslimové v Bosně), Rusové a Ukrajinci. Ta míra krutosti a nenávisti je ...Zobrazit celý příspěvek

   To je skoro bych řekl slovanská vlastnost.
   Ukrajinci a Poláci, Srbové a Chorvati (jiní Srbové, kterým říkáme muslimové v Bosně), Rusové a Ukrajinci. Ta míra krutosti a nenávisti je zarážející.Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    14:13 30.01.2023

    To bych netvrdil - takoví Mongolové, Japonci (občanská válka, invaze do Koreje, do Číny), Čínani, různí černoši v Africe, Španělé v Jižní Americe se taky docela vyznamenali.

    To bych netvrdil - takoví Mongolové, Japonci (občanská válka, invaze do Koreje, do Číny), Čínani, různí černoši v Africe, Španělé v Jižní Americe se taky docela vyznamenali.

    • Standa
     17:57 30.01.2023

     První koncentrák byl britský pro bůry a moc si nezadal s nacistickým koncentrákem. Němci v Africe měli černochy skoro jako prasata a chovali se k nim s neuvěřitelnou krutostí. To ...Zobrazit celý příspěvek

     První koncentrák byl britský pro bůry a moc si nezadal s nacistickým koncentrákem. Němci v Africe měli černochy skoro jako prasata a chovali se k nim s neuvěřitelnou krutostí. To samé Belgie v Africe.......na národnosti a rase tolik nezáleží.Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      18:50 30.01.2023

      Jo Leopold Belgický, to byl humanista. Dneska má v Bruselu jezdeckou sochu :-(.

      Jo Leopold Belgický, to byl humanista. Dneska má v Bruselu jezdeckou sochu :-(.

    • GlobeElement007
     08:05 31.01.2023

     Já to bral v rámci Evropy. Násilí tady bylo hodně, ale tohle byla úmyslná krutost.

     Já to bral v rámci Evropy. Násilí tady bylo hodně, ale tohle byla úmyslná krutost.

   • memo
    22:09 30.01.2023

    Proto se z nich vytvářeli Janičáří.

    Proto se z nich vytvářeli Janičáří.

  • alter01
   18:55 30.01.2023

   Najzaujímavejšie je to , že iba bandrovci cez ll. svetovú vojnu vraždili , vypalovali , znásilňovali a všetci ostatní ako napr. nemci a rusi usporiadali slávnostné prehliadky a ...Zobrazit celý příspěvek

   Najzaujímavejšie je to , že iba bandrovci cez ll. svetovú vojnu vraždili , vypalovali , znásilňovali a všetci ostatní ako napr. nemci a rusi usporiadali slávnostné prehliadky a spoločné chlastačky a fotografovanie !
   To , že benderovci páchali najväčšie zločiny v dobe ke´d Stepan Bandera bol v nemeckom koncetráku nejako nikomu nevadí ?
   Tak ako na Slovensku Hlinková Ľudová strana za Hlinkovho života bola celkom regulérna parmanentná strana , dokonca Tiso bol nejaký čas minister kultúry/ ?/ vo vláde . To čo sa stalo z tej strany bolo už po Hlinkovej smrti ! Ale aj tak je Hlinka hlavne v očiach českej verejnosti fašista , gardista a čo ja viem kto ešte!
   Nie je to tak , že ke´d je niekto v očiach svojho národa hrdina , tak musí byť v očiach susedného národa nepriateľ!
   Hlavne po 80 rokoch , ke´d už pamätníci pomreli a zostali iba kvazyhistorici !
   Možno je to preto , že my sme až na pár krčmových faciek žili spolu stovky rokov ! Asi "nám chýba" nejaký pogrom , alebo hladomor ?Skrýt celý příspěvek

   • Tesil
    08:33 31.01.2023

    Možná by jsi měl vyhledat co o Češích Tiso řekl.
    Např. se vyjádřil, že je nutné všechny Čechy že Slovenska vyhnat.Atd.

    Možná by jsi měl vyhledat co o Češích Tiso řekl.
    Např. se vyjádřil, že je nutné všechny Čechy že Slovenska vyhnat.Atd.

   • Ján Paliga
    09:22 31.01.2023

    Tiso nebol žiaden hrdina. Dokonca sa podieľal na rozvracaní ČSR, keď spolupracoval s nemeckou a poľskou separatistickou menšinou v roku 1938. Len aby dosiahol autonómiu. ...Zobrazit celý příspěvek

    Tiso nebol žiaden hrdina. Dokonca sa podieľal na rozvracaní ČSR, keď spolupracoval s nemeckou a poľskou separatistickou menšinou v roku 1938. Len aby dosiahol autonómiu. Neuvedomoval si ale, že touto politikou sa Slováci stali druhou najväčšou menšinou v ČSR po Nemcoch.Skrýt celý příspěvek

   • michaltinkint
    13:36 31.01.2023

    Hlinka nebol fašistom len preto, lebo zomrel skôr, ako si stihol podať prihlášku do strany. Bol to autokrat, ktorý keby dostal priestor, tak zavedie diktatúru a bude sa Hitlerovi ...Zobrazit celý příspěvek

    Hlinka nebol fašistom len preto, lebo zomrel skôr, ako si stihol podať prihlášku do strany. Bol to autokrat, ktorý keby dostal priestor, tak zavedie diktatúru a bude sa Hitlerovi pchať do zadku rovnako, ako to spravil Tiso.
    Téza o tom, že historik môže byť historikom, iba ak skúma udalosti, ktoré sa udiali za jeho života, je sama o seba hodná posúdenia nejakým špecialistom.Skrýt celý příspěvek

 • michaltinkint
  13:20 30.01.2023

  Aktivity OUN/UPA neboli legitímne z pohľadu Ukrajiny. Nezastupovali predstavu väčšiny Ukrajincov o tom, ako sa má národné obrodenie Ukrajiny udiať. Rovnako neboli legitímne z ...Zobrazit celý příspěvek

  Aktivity OUN/UPA neboli legitímne z pohľadu Ukrajiny. Nezastupovali predstavu väčšiny Ukrajincov o tom, ako sa má národné obrodenie Ukrajiny udiať. Rovnako neboli legitímne z pohľadu medzinárodného práva. Národné obrodenie a štátne ustanovenie nesmie byť založené na genocíde. OUN/UPA páchali genocídu Poliakov na UA území. Obdobne boli aktivity OUN/UPA nelegitímne vzhľadom na neprimeranosť odpovede k útlaku z Poľskej strany. Poliaci na Ukrajincoch genocídu nepáchali, odmietali ich nárok na vlastný štát s územím pod Poľskou správou, odmietali zrejme aj existenciu Ukrajinského národa. Potláčali ľudské práva Ukrajincov. Ale nepáchali genocídu. Obdobne odsúdeniahodná reakcia Poľskej strany prišla až ako reakcia na aktivity OUN/UPA. Aktivity OUN/UPA boli nelegálne. Žiadna legislatíva neuznáva genocídu ako opodstatnený politický nástroj.

  Dnes by sa Ukrajina vôbec nemala odvolávať na aktivity OUN/UPA ako na štátotvorné alebo národnobuditeľské. A nech je dnešná situácia na UA voči Banderovskému kultu akokoľvek historicky najsilnejšie naklonená, stále je marginálna a jedná sa podľa mňa len o módny výkyv, kým sa národ vo vypätej situácii nezorientuje.Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement007
   13:53 30.01.2023

   Bandera je pro Ukrajinu symbol, jako je u nás symbolem třeba Jan Žižka. Už dávno nejde o toho člověka z masa a kostí, ale o určité ideje, které si s sním spojujeme, kolikrát i ...Zobrazit celý příspěvek

   Bandera je pro Ukrajinu symbol, jako je u nás symbolem třeba Jan Žižka. Už dávno nejde o toho člověka z masa a kostí, ale o určité ideje, které si s sním spojujeme, kolikrát i neprávem.

   Bandera pogromy nepáchal, možná jen proto, že byl v base, ale jeho organizace, nebo lépe řečeno organizace, kterou papírově řídil (reálně ne, nejdřív byl ve vězení, pak v koncentráku a nakonec v zahraničí) je páchala. Ale je symbolem boje za nezávislost Ukrajiny.

   U nás oslavujeme toho Žižku, na Slovensku dílem Jánošíka, dílem Tisa, v každé zemi, která ve své historii bojovala za nezávislost (nebo se v ní udál boj proti nějakému útlaku) najdeme uctívané osoby, které reálně napáchaly spoustu hnusných věcí.

   A pokud chcete někoho z nedávné historie, co třeba Mandela?Skrýt celý příspěvek

   • Martin93
    15:50 30.01.2023

    Z Jánošíka sa u nás urobil mýtus, pretože to národ potreboval. Stačí preštudovať wikipediu ako to bolo v skutočnosti. Chudobným síce nedával ( ak nerátame platby v krčmách a ľudom, ...Zobrazit celý příspěvek

    Z Jánošíka sa u nás urobil mýtus, pretože to národ potreboval. Stačí preštudovať wikipediu ako to bolo v skutočnosti. Chudobným síce nedával ( ak nerátame platby v krčmách a ľudom, ktorí ho schovávali), ale nikoho ani netýral. Tisa na Slovensku obdivuje iba pomerne úzka, ale hlučná skupina ľudí. Minulý rok bola u nás taká malá kauza, že istá ulica v dedine Varín nesie jeho meno a bolo z toho celkom haló. Nedá sa porovnať s Banderom.Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement007
     08:08 31.01.2023

     Protože nemáte potřebu hájit svou nezávislost. Slovensko není ani okupované, ani ohrožené, ani napadené, nemusíte se sjednocovat pod praporem nějakého národovce.

     Protože nemáte potřebu hájit svou nezávislost. Slovensko není ani okupované, ani ohrožené, ani napadené, nemusíte se sjednocovat pod praporem nějakého národovce.

     • Ján Paliga
      09:24 31.01.2023

      Samozrejme, keď Slovensko v rokoch 1918-1919 oslobodzovali českí dobrovoľníci a neskôr aj legionári... Smutné je, že si túto skutočnosť neuvedomujú "slovenskí národovci"...

      Samozrejme, keď Slovensko v rokoch 1918-1919 oslobodzovali českí dobrovoľníci a neskôr aj legionári... Smutné je, že si túto skutočnosť neuvedomujú "slovenskí národovci"...

    • ABC123
     11:37 31.01.2023

     No neviem.... vlaky so zidmi do koncetrakov a nasledna arizacia idu na vrub Tisovi

     No neviem.... vlaky so zidmi do koncetrakov a nasledna arizacia idu na vrub Tisovi

   • Jan Padesátýpátý
    18:09 30.01.2023

    Ty pogromy nepáchala celá organizace, ale jenom její část.
    Mimochodem, i československá armáda (její část :-) spáchala masakry v Postoloprtech nebo na Švédských šancích.

    Ty pogromy nepáchala celá organizace, ale jenom její část.
    Mimochodem, i československá armáda (její část :-) spáchala masakry v Postoloprtech nebo na Švédských šancích.

    • GlobeElement007
     08:07 31.01.2023

     Ona je páchala i slavná rudá armáda, známé je vyvraždění polského městečka poté, co v něm čelní jednotky narazily na německý odpor. Ale mně šlo o to, že lidé potřebují nějakou ...Zobrazit celý příspěvek

     Ona je páchala i slavná rudá armáda, známé je vyvraždění polského městečka poté, co v něm čelní jednotky narazily na německý odpor.

     Ale mně šlo o to, že lidé potřebují nějakou ikonu a tak si ji vytvoří z toho, co je dostupné. A dostupný hrdina je vždycky někdo s krvavýma rukama, jen čím je událost starší, tím méně je lidí, kteří si pamatují, jak to bylo doopravdy.Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    18:52 30.01.2023

    Co teprve paní Mandelová :-(.

    Co teprve paní Mandelová :-(.

 • Martin93
  13:11 30.01.2023

  Som rád za tento článok. Človek môže plne podporovať Ukrajinu, ale verím tomu, že vo vlákne o Ukrajine by som bol podrobený kritike za negatívny príspevok o tejto kapitole dejín. ...Zobrazit celý příspěvek

  Som rád za tento článok. Človek môže plne podporovať Ukrajinu, ale verím tomu, že vo vlákne o Ukrajine by som bol podrobený kritike za negatívny príspevok o tejto kapitole dejín.
  Väčšina návštevníkov tejto stránky zrejme pozná povahu masakrov, ale pre istotu:
  https://en.wikipedia.org/wiki/...
  "Útoky na Poliakov počas masakrov na Volyni a vo východnej Haliči sa vyznačovali extrémnym sadizmom a brutalitou. Znásilňovanie, mučenie a mrzačenie boli bežné. Poliaci boli upaľovaní zaživa, sťahovaní z kože, napichovaní na kôl, ukrižovaní, vykuchaní, rozštvrtení a sťatí. Ženy boli skupinovo znásilňované a boli im odrezané prsia, deti boli rozsekané na kusy sekerami, deti boli napichované na bajonety a vidly alebo boli bité o stromy." a vôbec sa nejednalo o ojedinelé prípady a vo veľkej miere ich konali bežní roľníci, krytí UPA. V menšom rozsahu nasledovala odveta rovnakých činov od Poliakov...
  Podľa môjho názoru by sa Bandera a UPA mali na Ukrajine prestať glorifikovať, žiadne pochody s fakľami a pod. Iba tým nabíjajú ruskej propagande. A ulice a námestia pomenované po Banderovi miesto toho pomenovať po Zálužnom napríklad :D
  Samozrejme veľmi zjednodušujem zložitú problematiku.

  Na záver odkaz na film o masakroch - človek si tie písané texty lepšie uvedomí, aj keď je to hrané.
  https://www.csfd.cz/film/43492... Skrýt celý příspěvek

  • Silver
   17:32 01.02.2023

   Tieto zverstvá sú jednoznačne strašné a neospravedlnitelné. Ale prosím, kde nájdem uvedené, že ich priamo riadil alebo sa na nich podieľal Bandera? Všade sa totiž uvádza, že v ...Zobrazit celý příspěvek

   Tieto zverstvá sú jednoznačne strašné a neospravedlnitelné.

   Ale prosím, kde nájdem uvedené, že ich priamo riadil alebo sa na nich podieľal Bandera? Všade sa totiž uvádza, že v období, kde sa toto svinstvo na UA dialo bol Bandeamra v koncentračnom tábore. Ak dáme nabok atentát Banderu na Poľského ministra, tak Banderu môžeme porovnať so Slovenskými nacionalistami typu Mazurek a Kotleba.Skrýt celý příspěvek

 • Civil
  12:52 30.01.2023

  Na Banderovi neni vubec nic kontroverzniho.

  Na Banderovi neni vubec nic kontroverzniho.

 • LAMP
  12:38 30.01.2023

  Rusové si stěžují, že na Ukrajině oslavují vraha Banderu - a doma je nejpopulárnějším vůdcem Stalin.

  Rusové si stěžují, že na Ukrajině oslavují vraha Banderu - a doma je nejpopulárnějším vůdcem Stalin.

  • alter01
   19:00 30.01.2023

   Keby len Stalin ! Už som si všimol , že aj tovarišč Beria bol nezákonne popravený !
   Dnešný historici už preklápajú jeho misku na váhe v jeho prospech !

   Keby len Stalin ! Už som si všimol , že aj tovarišč Beria bol nezákonne popravený !
   Dnešný historici už preklápajú jeho misku na váhe v jeho prospech !

 • mazarek
  12:21 30.01.2023

  Každá země má ve své historii kontroverzní postavu, kterou oslavuje.

  Každá země má ve své historii kontroverzní postavu, kterou oslavuje.

 • Jan Padesátýpátý
  11:28 30.01.2023

  Pokud srovnáme Banderu a Beneše, který slovně podpořil pogromy na Němce a pak vrahy omilostnil ... tak z toho Bandera vychází mnohem líp.

  Pokud srovnáme Banderu a Beneše, který slovně podpořil pogromy na Němce a pak vrahy omilostnil ... tak z toho Bandera vychází mnohem líp.

  • LAMP
   12:36 30.01.2023

   Kolik nevinných lidí zabily dekrety a kolik OUN/UPA?

   Kolik nevinných lidí zabily dekrety a kolik OUN/UPA?

   • Jan Padesátýpátý
    13:11 30.01.2023

    nejde o dekrety ale o Benešovy slovní výzvy: https://cs.wikipedia.org/wiki/... Bandera ...Zobrazit celý příspěvek

    nejde o dekrety ale o Benešovy slovní výzvy: https://cs.wikipedia.org/wiki/...

    Bandera těm jednotkám OUN/UPA z koncentráku velel, nebo je k pogromům vyzýval?Skrýt celý příspěvek

    • Martin93
     13:13 30.01.2023

     Češi, ale Nemcov vo veľkom neupaľovali, že nie?

     Češi, ale Nemcov vo veľkom neupaľovali, že nie?

     • GlobeElement007
      13:48 30.01.2023

      Taky.

      Taky.

     • Martin93
      15:48 30.01.2023

      Doštudoval som. V dejepise sa to u nás pri povojnových udalostiach zhrnulo jednou dvoma vetami o nešťastných perzekúciách a ojedinelých akciách voči príslušníkom nemeckej a ...Zobrazit celý příspěvek

      Doštudoval som. V dejepise sa to u nás pri povojnových udalostiach zhrnulo jednou dvoma vetami o nešťastných perzekúciách a ojedinelých akciách voči príslušníkom nemeckej a maďarskej menšiny. Rovnako aj niektoré akcie slovenských vojakov na východnej fronte. O masakroch ani zmienka...

      Každopádne oproti Volynskému masakru pre mňa stále slabší odvar.Skrýt celý příspěvek

     • alter01
      07:19 31.01.2023

      Upalovanie nebol náš "národný šport" , ale pri divokých odsunoch sa bavili aj iným spôsobom . Nechajme historiu pre historikov . Lebo budeme ako rusi , aj 80 rokov bojujú proti ...Zobrazit celý příspěvek

      Upalovanie nebol náš "národný šport" , ale pri divokých odsunoch sa bavili aj iným spôsobom . Nechajme historiu pre historikov . Lebo budeme ako rusi , aj 80 rokov bojujú proti fašistom , pred tým nemeckým , dnes už proti celej 400 milionovej fašistickej EU !Skrýt celý příspěvek

     • Maximus
      00:45 01.02.2023

      Měl jsem možnost jeden čas ošetřovat bývalého valečného veterána - pana Prokopa, který byl příslušníkem 1. československého armádního sboru a byl přidělen dohlížet na "referendum" ...Zobrazit celý příspěvek

      Měl jsem možnost jeden čas ošetřovat bývalého valečného veterána - pana Prokopa, který byl příslušníkem 1. československého armádního sboru a byl přidělen dohlížet na "referendum" o připojení Podkarpatské Rusi k SSSR a byl mezi posledními, který odtud odcházel.

      "Kurvy rusácké" tam dle svědectví masově vraždily, upalovaly, unášely a znásilňovaly naše občany věrné myšlence ČSR a spousta z těchto zločinů NKVD se házelo na Banderovce. Tyto zločiny byly součástí systematického zastrašování občanů Podkarpatské Rusi a celé to "referendum" bylo asi tak legislativně platné jako to na Krymu. Poté se tato taktika používala k zastrašování a likvidaci příznivců UPA a k jejich mediální démonizaci.

      Ze vzpomínek pana Prokopa vím, že místní se bez ohledu na národnost báli víc russaácké NKVD než Banderovců.

      Tím neříkám, že "Banderovci" byli svatí, určitě se podíleli na genocidě a vyvražďování, ale všechny tehdejší oběti jim přičíst automaticky nelze.Skrýt celý příspěvek

   • GlobeElement007
    13:47 30.01.2023

    Zákon číslo 115/1946 plošně prohlásil zločiny proti osobám německé národnosti za spravedlivý odboj a to i když k nim došlo půl roku po kapitulaci Německa. Na Ukrajině nikdo ...Zobrazit celý příspěvek

    Zákon číslo 115/1946 plošně prohlásil zločiny proti osobám německé národnosti za spravedlivý odboj a to i když k nim došlo půl roku po kapitulaci Německa.

    Na Ukrajině nikdo zločiny proti civilním osobám za spravedlivý boj neoznačuje a už vůbec ne pomocí zákona.Skrýt celý příspěvek

    • alter01
     07:25 31.01.2023

     Vy naozaj viete ako to bolo na Ukrajine od napr. Veľkého hladomoru na UA v 30. rokoch 20.storočia po rok 1956 kedy sa vzdali , boli zastrelení , utiekli z Ukrajiny poslední ...Zobrazit celý příspěvek

     Vy naozaj viete ako to bolo na Ukrajine od napr. Veľkého hladomoru na UA v 30. rokoch 20.storočia po rok 1956 kedy sa vzdali , boli zastrelení , utiekli z Ukrajiny poslední benderovci ? Lebo všetko zo všetkým súvisí .
     Skúste napísať o tom pár riadkov , rád si to prečítam. Nezabudnite aj na Gorbačova , lebo aj on mal na tú dobu ťažké srdce. Prečo ?Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement007
      08:10 31.01.2023

      Ne, nevím, nejsem historik.
      Jde mi o princip hledání třísky v oku druhého a ignorování trámu v oku vlastním.

      Ne, nevím, nejsem historik.
      Jde mi o princip hledání třísky v oku druhého a ignorování trámu v oku vlastním.

  • liberal shark
   18:54 30.01.2023

   Zkuste se podívat po osudu Němců v Alsasku - Lotrinsku.

   Zkuste se podívat po osudu Němců v Alsasku - Lotrinsku.

Načítám diskuzi...