Rozporuplná role Čečenců v konfliktech na území bývalého SSSR

Rozporuplná role Čečenců v konfliktech na území bývalého SSSR
Ruský vrtulník sestřelený čečenskými bojovníky (1994) / Mikhail Evstafiev, CC BY-SA 3.0 (Zvětšit)

V souvislostí s krvavou agresí Putinova Ruska proti sousední Ukrajině se opět vynořil trochu pozapomenutý problém Čečenska a Čečenců, kteří vedli proti Rusku v 90. letech dvě války za svobodu. Mnohým se pravděpodobně vybaví i jméno čečenského radikála Šamila Basajeva a jím řízené teroristické útoky na území dnešní Ruské federace.

Oba konflikty skončily nakonec porážkou tohoto kavkazského národa a Čečna zůstala součástí Ruské federace. V dnešní době k překvapení mnoha lidí bojují čečenské oddíly pod vedením Ramzana Kadyrova na straně ruských okupantů proti Ukrajině. Vojenský historik z Univerzity obrany v Brně Tomáš Řepa uvádí, že Čečensko je příkladem území, které doposud jako jediné po rozpadu Sovětského svazu vzdorovalo Rusku, v jehož rámci nakonec zůstalo, se zbraní v ruce (1994-1996). Jak Tomáš Řepa dále říká, je třeba podotknout, že Čečensko po jistou dobu odolávalo úspěšně a dokázalo zhruba na tři roky získat nezávislost (1996-1999).

„Již jen jako nebezpečný precedens pro ostatní území v Rusku bylo ruským politikům trnem v oku. Proto bylo nakonec krvavě zpacifikováno, metropole Groznyj byla prakticky srovnána se zemí," připomíná doktor Řepa. Dodává, že od roku 2000 je území opět pod ruskou kontrolou. Pro Rusko je Čečensko důležité jak symbolicky, jako pokračování ruského koloniálního panství, tak i pragmaticky v podobě tranzitu kaspické ropy přes čečenské území. 

Tragický osud Čečenců za Stalina

V průběhu druhé světové války, kdy se nacistům podařilo obsadit část Kavkazu, zahájily některé skupiny Čečenců a Ingušů ve snaze vybojovat si vlastní nezávislé státy boj proti sovětské nadvládě. Po porážce Němců se pak diktátor Josif Stalin rozhodl tyto dva malé národy kolektivně potrestat. Ačkoliv mnoho Čečenců a Ingušů statečně bojovalo na straně Sovětského svazu proti nacistům, došlo k hromadnému vysídlení kolem půl milionu Čečenců do Kazachstánu či na Sibiř. Blízký Stalinův spolupracovník Ivan Serov označil deportace za spravedlivou odplatu za vlastizradu.

Absolvent Frunzeho vojenské akademie Ivan Alexandrovič Serov (1905 až 1990) prošel ve službách sovětské tajné policie pozoruhodnou a jednoznačně zločineckou dráhou. Byl blízkým spolupracovníkem Lavrentije Beriji, kterého ale po smrti Stalina zradil a stal se aktivním účastníkem intrik, namířených proti němu. Ivan Serov se stal ukrajinským komisařem NKVD v roce 1939, a od této chvíle hrál hlavní úlohu v mnohých akcích sovětské tajné policie v době druhé světové války.

Právě v tomto období pomáhal organizovat deportace pobaltských národů na Sibiř. V roce 1941 organizoval vystěhování povolžských Němců. O tři roky později se společně s Berijou zúčastnil vysídlování Čečenců, Ingušů a také například krymských Tatarů. Během zmíněných deportací zahynulo minimálně 150 000 Čečenců, z toho necelá polovina nepřežila cestu. Vrátit domů se mohli až po Stalinově smrti, v letech 1956 až 1957. Ruský vojenský historik a spisovatel Viktor Suvorov, který žije v exilu na Západě, tvrdí, že Serov patří také k okruhu lidí odpovědných za masakr Poláků v Katyni a později, již v komunisty ovládaném Polsku, pomáhal při založení polské Státní bezpečnosti (SB).

Podle názoru historiků lze předpokládat, že deportace Čečenců a Ingušů byla pouze snahou zbavit se „nepohodlných“ skupin obyvatelstva a obvinění ze spolupráce s Němci byla pouhou záminkou k ospravedlnění vyhnání obyvatel těchto republik ze svého historického území. Během vyhánění docházelo v některých horských oblastech také k upalování obyvatel zaživa, k masovému střílení těchto lidí. Od 7. března 1944 pak byla dosavadní republika součástí Groznyjské oblasti. Rozhodnutím Nikity Chruščova byla Čečensko-Ingušská ASSR počátkem ledna 1957 obnovena a na přelomu 80. a 90. let minulého století se Čečenci a další Stalinem vysídlené národy dočkaly oficiální rehabilitace.

Nezávislý stát, který nikdo neuznal

Země vyhlásila 1. listopadu 1991 nezávislost, a přestože ji Rusko ani jiné státy neuznaly, fungovala do značné míry jako samostatný stát. Vytvořila si vlastní organizační strukturu, začala budovat armádu, přestala se zúčastňovat ruských voleb, referend, neobsazovala svými představiteli federální orgány moci, neodváděla daně do federálního rozpočtu, ale také z něj nebyla dotována. Musela si prostě ekonomicky vystačit sama, což nebyl při podpoře vlivných čečenských kruhů v zahraničí zase takový problém. Na jaře 1992 nepodepsal tehdejší čečenský vůdce Džochar Dudajev tzv. Federativní smlouvu o začlenění Čečenska do nově vznikající Ruské federace, což i přes rozhodný nesouhlas Moskvy z právního hlediska znamenalo, že země zůstala de facto samostatná.

K počátku války Čečny s Ruskem uznávaná novinářka Petra Procházková, která patří bezpochyby k našim největším znalcům Čečenců a vůbec kavkazských národů, ve své knize Novinářka na divokém východě (Portál, Praha, 1998) mj. uvádí: „Čečenci byli od počátku devadesátých let kvůli svým často neprůhledným aktivitám, vzhledové nápadnosti a dobrovolnému vydělování z okolní společnosti vždycky snadno po ruce, když se hledal viník pro obrovské hospodářské a sociální problémy Ruska. Vlivem nejrůznějších okolností k nim jejich ruské okolí získalo postupně vztah složený ze směsice neznalosti, strachu, nedůvěry a nenávisti. A právě tahle vzájemná nechuť poznávat se a přizpůsobovat jeden druhému nakonec skončila v roce 1994 válkou a desetitisíci mrtvými.“

Kavkaz vždy představoval oblast ruských imperiálních zájmů       

V dnešním Čečensku žije přibližně jeden a půl milionů obyvatel, z nichž většina se hlásí k islámu. Sídlí na tomto území již velmi dlouho a považují sami sebe za jeden z nejstarších národů na světě. Díky své nezkrotné a divoké povaze to také odjakživa všem kolem sebe důrazně připomínají. Jejich rétorika se dá zjednodušeně charakterizovat takto: z jejich země pochází všechno dobré, co kdy lidstvo mělo, čečenština je základem všech jazyků světa, právě oni jsou nejschopnější a nejlepší atd.  Jak Petra Procházková píše ve své knize, pro tvrzení tohoto typu přinášejí řadu „zdrcujících důkazů“. „Člověk“ se řekne čečensky „ádam“, z čehož tamější vědci vyvozují, že Čečenci vlastně iniciovali vznik bible.

Usilovně také spekulují o jazykové příbuznosti slova „Nachičevan“ (tj. název pro území v dnešním Ázerbájdžánu) a výrazu „Nochči“, což je termín, kterým Čečenci odjakživa nazývají sami sebe. Na hoře Ararat v nachičevanské oblasti kdysi podle některých výzkumů přistál biblický patriarcha Noe se svojí archou. Proto zdejší lidé vysvětlují, že Noe byl vlastně Čečenec. Shrneme-li charakteristiku vlastností příslušníků tohoto národa, Čečenci jsou odjakživa nesmírně hrdí na svou historii a svůj původ, mají obrovské sebevědomí a mimořádné vojenské i obchodnické schopnosti, které se výrazně promítají do jejich neustálého soupeření s Ruskem.

Rusko podle Procházkové považovalo Kavkaz vždy za oblast svých imperiálních ambicí a po dlouhých bojích a střetech Čečensko v polovině minulého století definitivně obsadilo. Téměř celá pozdější historie čečenských horalů je proto poznamenána zoufalým partyzánským odporem, snahou po sjednocení všech horských státečků i vzájemnými rozbroji mezi jednotlivými rodovými klany. „Nenávist vůči Rusům byla ovšem v této oblasti vždy všeobecná a neskrývaná,“ konstatuje autorka.

Mediálně velmi známá tvář nynějšího čečenského vůdce Ramzana Kadyrova a jeho působení po boku Putinových vojáků vzbuzuje ve světě značné rozpaky. Přes oddanost Kremlu je podle znalců jeho vláda v Čečensku v současné době zatím údajně neotřesitelná. Čečenské účty na sociálních sítích se však po vypuknutí války zaplnily kritikou na jeho adresu ohledně podpory Putina. Již citovaný vojenský historik Tomáš Řepa tvrdí, že Kadyrov nyní tak udatně bojuje na straně Rusů z jediného důvodu. Za své vojenské angažmá na straně Putina „je štědře placen, proto otočil a popřel odkaz svého otce, který bojoval proti Rusku“.

Dlouhodobý ozbrojený konflikt mezi Čečenci a Rusy je nyní spojenectvím Kadyrova s Putinem zdánlivě utlumen. Zato vůči Polsku se Kadyrov v těchto dnech ostře vymezil. Vyzval totiž Polsko, aby se omluvilo za incident, při kterém jeden z demonstrantů v den památky vítězství nad nacistickým Německem polil ruského velvyslance ve Varšavě Sergeje Andrejeva červenou barvou. „Nenecháme to bez odpovědi, myslete na to,“ uvedl výhrůžně charismatický čečenský vůdce. Přesto se ale objevují informace o tom, že jiné skupiny Čečenců bojují na území Ukrajiny proti ruským okupantům. Čas přinese odpověď na otázku, jaký je skutečně většinový postoj Čečenců k nynějšímu spojenci.

Z povědomí většiny Čečenců totiž nemohly zcela vymizet zprostředkované „vzpomínky“ na údajně nejlépe připravenou a nejrychleji provedenou vysídlovací akci, uskutečněnou tehdejší sovětskou Státní bezpečností (NKVD). Celá blesková akce trvala jen několik dní. Každý z obyvatelů měl tehdy na sbalení svých věcí patnáct minut. Kdo se moc divil, byl na místě zastřelen. Za necelý týden bylo z celého území vysídleno do kazašských pustin neuvěřitelných 480 tisíc lidí. V opuštěných čečenských domech, které jejich obyvatelé zanechali ve spěchu téměř v netknutém stavu, se začali ihned řízeně usazovat Rusové, kteří pocházeli z nejrůznějších částí tehdejšího Sovětského svazu.

Kreml prozatím využívá někdejší pověsti Čečenců jako skvělých bojovníků k zastrašování Ukrajiny. Nakolik však odpovídají „kadyrovci“ své někdejší bojeschopné slávě je velkým otazníkem. A ještě větší neznámou je, jak zbytek čečenského národa skutečně vnímá proputinovský postoj svého vůdce Ramzana Kadyrova, když Ukrajince a Čečence paradoxně historicky spojuje jeden a tentýž nepřítel-imperiální politika Kremlu.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Situace v Čečensku je klidná, terorismus ale trápí Severní Kavkaz dál

Situace v někdejší vzbouřenecké Čečenské republice se v posledních letech výrazně zklidňuje. Ohnisko ...

Na Kavkazu opět bojují Arméni s Ázerbájdžánci

V tradičně neklidné oblasti Kavkazu se opět tvrdě bojuje. Podle světových agentur boje v oblasti ...

Pohled z Ruska: Ázerbájdžán pomalu ukusuje území Arménie

Ruslan Puchov, ředitel moskevského Centra pro analýzu strategií a technologií CAST (Centre for ...

PREMIUM Vydařená investice Ázerbájdžánu do rozvoje speciálních sil

Po získání nezávislosti a po zkušenostech z první války o Náhorní Karabach Ázerbájdžán úspěšně ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Radovan
  00:01 31.05.2022

  Loajalita Kadyrova a Čečenců k Rusku skončí se smrtí Putina. On je porazil, on následně do Čečenska narval ohromné peníze na obnovu. V dnešním Čečensku se mluví téměř výhradně ...Zobrazit celý příspěvek

  Loajalita Kadyrova a Čečenců k Rusku skončí se smrtí Putina. On je porazil, on následně do Čečenska narval ohromné peníze na obnovu.
  V dnešním Čečensku se mluví téměř výhradně čečensky, nežijí tam skoro žádní Rusové (na rozdíl od doby před rokem 1994). Na vojnu chodí do čečenských oddílů, bezpečnost si zajišťují u sebe v Čečensku výhradně sami. Porodnost mají jednu z největších v ruské federaci.
  Nemám obavu, že v Rusku zůstanou napořád.Skrýt celý příspěvek

  • PavolR
   08:20 31.05.2022

   A ak sa Kadyrov pokúsi nastúpiť namiesto Putina, aby si Čečenci nielen udržali aktuálne zdroje, ale ešte ich aj rozšírili? Prezentoval by sa ako silná alternatíva voči tým elitám, ...Zobrazit celý příspěvek

   A ak sa Kadyrov pokúsi nastúpiť namiesto Putina, aby si Čečenci nielen udržali aktuálne zdroje, ale ešte ich aj rozšírili? Prezentoval by sa ako silná alternatíva voči tým elitám, "kvôli ktorým prehrali vojnu s Ukrajinou". Mal by za sebou ozbrojených Čečencov a možno aj iné časti národnej gardy.Skrýt celý příspěvek

   • BobDylan
    09:40 31.05.2022

    Rusovi etnická menšina vládnuť nebude a vonkoncom nie Kadyrov, ktorý je na posmech ešte aj u seba doma, kde za to, že ho urazíš ideš do národnej TV sa mu do očí ospravedlňovať pred ...Zobrazit celý příspěvek

    Rusovi etnická menšina vládnuť nebude a vonkoncom nie Kadyrov, ktorý je na posmech ešte aj u seba doma, kde za to, že ho urazíš ideš do národnej TV sa mu do očí ospravedlňovať pred kamerami. Čečencov sa síce rodí veľa, ale dokopy ich je max 2 milióny a aj iné menšiny ich nemajú radi (spor s Ingušskom o územie napr.). A aj v tej garde ich už nie je až tak veľa :)

    Podľa mňa po Putinovi nastúpi mladý Patrušev. Starému keď celý život nevadilo byť v pozadí, tak si myslím, že sa teraz na výslnie nechystá. A mladý je štyridsiatnik, súčasný minister poľnohospodárstva. Vychodil aj FSB akadémiu aj diplomatickú akadémiu, celý život sa motá okolo bánk a Gazpromu.Skrýt celý příspěvek

 • Kamil
  00:32 29.05.2022

  Rovněž bych chtěl znát jediný příklad toho, jak sloužime Němcům. To jsou neuvěřitelné bláboly nějakých frustrovaných komunistů.

  Rovněž bych chtěl znát jediný příklad toho, jak sloužime Němcům. To jsou neuvěřitelné bláboly nějakých frustrovaných komunistů.

 • Oliver
  22:59 27.05.2022

  u těchto klanových společností je důležitější osobní přátelství a vzájemný respekt. To se v EU i USA těžko chápe kde valná většina obyvatel je poměrně lehce korumpovatelná. Ovšem ...Zobrazit celý příspěvek

  u těchto klanových společností je důležitější osobní přátelství a vzájemný respekt. To se v EU i USA těžko chápe kde valná většina obyvatel je poměrně lehce korumpovatelná. Ovšem je otázka co bude až jeden z páru Putin-Kadyrov odejde. V klanových společnostech je osobní vazba nezastupitelná a nový příchozí bez patřičných vloh a skutků moc šancí nemá.Skrýt celý příspěvek

  • TF_HU
   00:29 28.05.2022

   Olivere, můžete mi říci z jakých argumentů vycházíte? Největší korupci, se kterou jsem se setkal, jsem viděl v Afghánistánu. Tam též fungovaly klany a rodina. Neměl byste soudit ...Zobrazit celý příspěvek

   Olivere, můžete mi říci z jakých argumentů vycházíte? Největší korupci, se kterou jsem se setkal, jsem viděl v Afghánistánu. Tam též fungovaly klany a rodina.

   Neměl byste soudit ostatní dle sebe...Skrýt celý příspěvek

   • Oliver
    18:30 29.05.2022

    jednoduše, v tamních krajích si řeknou rovnou o "bakšiš", taková lidová korupce. Tady se to dělá kultivovaněji, cinklá výběrka a podobně ovšem cifry úplně jinde. Zrovna na ...Zobrazit celý příspěvek

    jednoduše, v tamních krajích si řeknou rovnou o "bakšiš", taková lidová korupce. Tady se to dělá kultivovaněji, cinklá výběrka a podobně ovšem cifry úplně jinde. Zrovna na Slovensku se teď řeší poslední velký armádní nákup a je také důvodné podezření že tendr byl "upraven" pro vítěze. Naprosto marginální korupce těch nenižších tu není, ale o to větší ve vyšších patrech kde ty tehdejší úplatky byly jen nevýznamné drobáky. U nás bych jmenoval kauzu s Metrostavem který chtěli odstavit od všech veřejných zakázek. Tam už jsou částky kdy nějaké pětikilo pro policistu do kapsy je úsměvné.Skrýt celý příspěvek

    • BobDylan
     21:26 29.05.2022

     Ktorý posledný nákup? Ja tu tak trochu žijem a nič som v mainstream médiách nezaznamenal.

     Ktorý posledný nákup? Ja tu tak trochu žijem a nič som v mainstream médiách nezaznamenal.

 • Christian
  13:06 27.05.2022

  Dobrý den, děkuji značce PavolR, ale i všem ostatním účastníkům debaty za zajímavé postřehy. Chci jen podotknout, že jsem pro můj text o Čečensku a Čečencích čerpal nejen z ...Zobrazit celý příspěvek

  Dobrý den, děkuji značce PavolR, ale i všem ostatním účastníkům debaty za zajímavé postřehy. Chci jen podotknout, že jsem pro můj text o Čečensku a Čečencích čerpal nejen z krátkého úryvku knihy Petry Procházkové Novinářka na divokém východě. Zmíněný úryvek jsem mohl klidně otisknout celý. To by ale nedávalo velký smysl.
  Srdečně zdraví
  Kristián ChalupaSkrýt celý příspěvek

  • 12:20 31.05.2022

   Tu knihu si zaobstaram :-)

   Tu knihu si zaobstaram :-)

 • vaclavs
  19:58 26.05.2022

  V roce 2018 dostala Čečna desetinu území Ingušska: https://en.wikipedia.org/wiki/...

  V roce 2018 dostala Čečna desetinu území Ingušska: https://en.wikipedia.org/wiki/...

  • Oliver
   18:37 29.05.2022

   Ruské vedení ví proč si je hýčkat. Klid na Kavkaze je draze zaplacený. Jen jak důkladně Groznij obnovili, tam muselo zahučet miliard....

   Ruské vedení ví proč si je hýčkat. Klid na Kavkaze je draze zaplacený. Jen jak důkladně Groznij obnovili, tam muselo zahučet miliard....

 • buschlaid
  15:01 26.05.2022

  Je pro mě naprosto nepochopitelné, jak v současnosti můžou Rusům dělat Čečenci takové sluhy. Ještě k tomu být tak moc oddaní Rusku, po tom všem.

  Je pro mě naprosto nepochopitelné, jak v současnosti můžou Rusům dělat Čečenci takové sluhy. Ještě k tomu být tak moc oddaní Rusku, po tom všem.

  • PavolR
   16:51 26.05.2022

   No tak oddaní, ako oddaní, sluhov ako sluhov ... Našli spôsob, ako Rusko zneužívať a robia všetko pre to, aby ho mohli zneužívať ešte viac. Treba si uvedomiť, že oni majú v prvom ...Zobrazit celý příspěvek

   No tak oddaní, ako oddaní, sluhov ako sluhov ... Našli spôsob, ako Rusko zneužívať a robia všetko pre to, aby ho mohli zneužívať ešte viac. Treba si uvedomiť, že oni majú v prvom rade dohodu s priamo s Putinom, nie s nejakými Rusmi.

   Mimochodom, autor vynechal ešte jednu zaujímavú vec, ktorá je tu v poslednom odseku:
   https://ruskerealie.zcu.cz/1-4... Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   23:13 26.05.2022

   Jen se podívejte jak sloužíme němcům :-)

   Jen se podívejte jak sloužíme němcům :-)

   • TF_HU
    00:30 28.05.2022

    Nějaký příklad naší služby Němcům?

    Nějaký příklad naší služby Němcům?

    • Badysak
     00:48 28.05.2022

     Jenom trollí.

     Jenom trollí.

   • The Stig
    16:58 28.05.2022

    Povídej přeháněj, Jirko.

    Povídej přeháněj, Jirko.

  • LAMP
   06:07 31.05.2022

   Protože z toho mají obrovské výhody - finance z Moskvy (něco jako dotace EU pro nás), samospráva, privilegia na úkor okolních republik. V současnosti je to pro ně výhodné a mají ...Zobrazit celý příspěvek

   Protože z toho mají obrovské výhody - finance z Moskvy (něco jako dotace EU pro nás), samospráva, privilegia na úkor okolních republik.

   V současnosti je to pro ně výhodné a mají se líp, než kdyby byli samostatní. Ovšem s novými sankcemi, pokud budou trvat roky, se tahle rovnováha může změnit a vztah už nemusí být vzájemně výhodný.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...