Sovětská Armáda nového vzoru

Sovětská Armáda nového vzoru
Maršálové Sovětského svazu: Náčelník Generálního štábu ozbrojených sil Ogarkov, ministr obrany Ustinov, Náčelník Hlavního politického ředitelství sovětské armády a námořnictva Jepišev na vojenském cvičení Západ-81. / DIA (Zvětšit)

Události posledního roku přitáhly pozornost široké veřejnosti k vojenské problematice. V kontextu probíhajících dlouhých a krvavých bojů je to pochopitelné. Internet zaplavil příval článků a analýz hodnotící síly obou stran konfliktu. Zvláštní pozornost je samozřejmě věnována ruské straně.

Ruská armáda překvapila strašlivými ztrátami, které utrpěla v počáteční fázi války, i směrem vývoje způsobů, metod a prostředků postupu na frontě.

Tento článek není ale dalším pokusem o vysvětlení geneze, metod a příčin chování ruské armády. Ani se nesnaží předpovědět budoucnost. Níže popsaná stručná historie je pokusem o nastínění určitých problémů a určitých zákonitostí, jimiž se řídí tak velké struktury, jako jsou ozbrojené síly:

Ať už posuzujeme efektivitu ruské / sovětské armády jakkoli, jedno se jí musí nechat – vždy měla vynikající vojenské teoretiky. Například Vladimír Triandafilov a Georgij Isserson v meziválečném období poměrně přesně popsali výzvy moderních armád a podobu budoucích ozbrojených konfliktů.

I během druhé světové války Moskva intenzivně plánovala akce na přenesení „světové revoluce“ na zbytek zeměkoule.

Nástup modernizace, zavádění nové generace jaderných zbraní a rostoucí povědomí o vedlejších účincích a důsledcích použití jaderných zbraní, ale zneplatnili vzorce činností a fungování armád vytvořené v průběhu krvavých zkušeností druhé světové války. Válečné zkušenosti nabyté před rokem 1945 se jednoduše nehodily pro výzvy studené války.

Tento článek je součástí exkluzivního obsahu Armádních novin! Chci PREMIUM účet

Související články

PREMIUM Podivné Baltské moře – jak čelit vojenské hrozbě

Přestože Baltské moře splňuje všechny rysy, aby bylo nazýváno mořem, jedná se o atypické moře. Ve ...

PREMIUM Podivné Baltské moře – řešení vojenské hrozby

Předchozí text skončil prezentací trojice axiomů pro polské námořnictvo MW (Marynarka Wojenna). ...

PREMIUM Promarněná šance – reforma polských ozbrojených sil 1988 až 1990

S ohledem na rostoucí dynamiku změn ve světě je v Polsku stále větší pozornost věnována klasickým ...

PREMIUM Minová pole v moderní válce

Cílem tohoto textu je podat základní přehled o problematice minových polí. Tento článek je pouze ...

Do diskuze PREMIUM článku mohou přispívat jen uživatelé s premium účtem.