Sovětská Armáda nového vzoru

Sovětská Armáda nového vzoru
Maršálové Sovětského svazu: Náčelník Generálního štábu ozbrojených sil Ogarkov, ministr obrany Ustinov, Náčelník Hlavního politického ředitelství sovětské armády a námořnictva Jepišev na vojenském cvičení Západ-81. / DIA (Zvětšit)

Události posledního roku přitáhly pozornost široké veřejnosti k vojenské problematice. V kontextu probíhajících dlouhých a krvavých bojů je to pochopitelné. Internet zaplavil příval článků a analýz hodnotící síly obou stran konfliktu. Zvláštní pozornost je samozřejmě věnována ruské straně.

Ruská armáda překvapila strašlivými ztrátami, které utrpěla v počáteční fázi války, i směrem vývoje způsobů, metod a prostředků postupu na frontě.

Tento článek není ale dalším pokusem o vysvětlení geneze, metod a příčin chování ruské armády. Ani se nesnaží předpovědět budoucnost. Níže popsaná stručná historie je pokusem o nastínění určitých problémů a určitých zákonitostí, jimiž se řídí tak velké struktury, jako jsou ozbrojené síly:

Ať už posuzujeme efektivitu ruské / sovětské armády jakkoli, jedno se jí musí nechat – vždy měla vynikající vojenské teoretiky. Například Vladimír Triandafilov a Georgij Isserson v meziválečném období poměrně přesně popsali výzvy moderních armád a podobu budoucích ozbrojených konfliktů.

Tento článek je součástí exkluzivního obsahu Armádních novin! Chci PREMIUM účet

Související články

PREMIUM Podivné Baltské moře – jak čelit vojenské hrozbě

Přestože Baltské moře splňuje všechny rysy, aby bylo nazýváno mořem, jedná se o atypické moře. Ve ...

PREMIUM Podivné Baltské moře – řešení vojenské hrozby

Předchozí text skončil prezentací trojice axiomů pro polské námořnictvo MW (Marynarka Wojenna). ...

PREMIUM Promarněná šance – reforma polských ozbrojených sil 1988 až 1990

S ohledem na rostoucí dynamiku změn ve světě je v Polsku stále větší pozornost věnována klasickým ...

PREMIUM Minová pole v moderní válce

Cílem tohoto textu je podat základní přehled o problematice minových polí. Tento článek je pouze ...

Do diskuze PREMIUM článku mohou přispívat jen uživatelé s premium účtem.