Ruská taktika izolace a její použití na Ukrajině

Ruská taktika izolace a její použití na Ukrajině
Ruská výsadková vojska a letouny Il-76 / Kremlin.ru (Zvětšit)

Agrese Ruské federace na Ukrajině opět nastínila hrozbu symetrického konfliktu na území Evropy. Na území Ukrajiny je konstantní napětí již od roku 2014, v roce 2022 je však přeci jen poměr sil, a hlavně připravenost Ukrajiny na jiné úrovni. V roce 2014 armáda Ruské federace (RF) úspěšně používala taktiku izolace sil. O co se vlastně jedná a bude či je tato taktika opět používána?

Operační zóny

Tento článek nemá být hodnocením konfliktu v roce 2014 a už vůbec ne hodnocením oprávněnosti té či oné strany konfliktu (byť mám osobní názor). Článek se bude zabývat rozborem používaných operačních postupů a taktiky na úrovni rota až prapor z hlediska sil RF zejména v zastavěné oblasti.

US Army ve své publikaci TC 7-100.2 hovoří o taktice sil protivníka. Byť je tento výcvikový manuál velmi obecný, dá se mezi řádky vyčíst inspirace taktickými a operačními postupy sil RF. Pro pochopení další části článku je třeba vysvětlit dělení operačních zón v AoO.

 • Disruption zone – narušovací zóna. V této zóně působí průzkumné a diverzní jednotky. Jejich účelem je průzkum, sběr informací, včasné varování, navigace nebo také vázání posil či klamné útoky.
 • Battle zone – bojová zóna. Hlavní zóna, ve které budou operovat hlavní síly nepřítele a v této oblasti se také nachází hlavní cíl jednotek. Může to být například letiště či město.
 • Supply zone – zásobovací zóna. Oblast, v níž se nachází logistické trasy, opravny vozidel, sběrná místa raněných a také různé úrovně zdravotní pomoci. Také se zde mohou nacházet zálohy.

Výše uvedené druhy a jejich názvosloví se používá výhradně pro nepřátelské síly, tzn. pro spojenecké síly se používá obdobné značení a jsou zde mírné rozdíly v popisu. Výše uvedené platí pro útok i obranu, při specifických úkolech se druhy doplňují o další pojmy.


větší foto / zdroj

Z popisu uvedených druhů lze poměrně lehce vyvodit, že pro úspěšný útok nebo izolaci je třeba kombinace bojových sil hlavního směru a podpůrných činností jednotek z narušovací zóny. V moderním pojetí můžeme hovořit o multidoménovém propojení – průzkum, ISTAR, UAV/letectvo, dělostřelectvo, bojové jednotky.

Izolace a její moderní pojetí

V rámci názvosloví NATO rozeznáváme tři pojmy, které na sebe navazují:

 • Isolate – izolovat – manévr, při kterém omezíme volnost pohybu (FoM) nepřítele a odřízneme ho od jeho zabezpečovací zóny/jednotek bojového zabezpečení. Nepřítel je pevně uzavřen/izolován v tomto prostoru.  Je mu zabráněno v kontaktu s jinými nepřátelskými silami;
 • Contain – zadržet – manévr, při kterém omezíte volnost pohybu (FoM) nepřítele ve specifikovaném prostoru;
 • Interdict – vyloučit/znemožnit – manévr, při kterém jsou nepřátelské síly drženy mimo dosah tak, aby nemohly efektivně působit na vlastní síly.

Z popisu vyplývá, že jednotlivé manévry na sebe například při boji v zastavěné oblasti navazují. První je na místě zadržení nepřítele v prostoru, následně jeho vyloučení a nakonec izolace. Poté následuje buď ničení, nebo pokračování izolace – dle účelu operace.

Formy izolace

 • Fyzická – základní forma izolace, blokováním přístupových/ústupových fyzickou přítomností, zejména na menších oblastech.
 • Přímá palba – forma izolace na větší vzdálenost, na viditelnou vzdálenost a schopnost vedení palby. Příkladem jsou ruční zbraně či vozidla se zbraněmi střílející na přímo. Variantou je použití hlavňového dělostřelectva na přímou palbu.
 • Nepřímá palba – forma izolace vedená dělostřeleckými jednotkami a pozorovateli na velké vzdálenosti. Jako příklad můžeme uvést klasické hlavňové dělostřelectvo, minomety nebo raketové dělostřelectvo.
 • Pozorovací – forma izolace držená ze země či vzduchu dle možností. Znemožňuje izolovanému skrytý pohyb. Nabízí se využití ISTAR/UAV/UAS prostředků.
 • Psychická – izolace nevojenského charakteru, spíše jako faktor působící na izolovanou jednotku. V kombinaci s vhodnou formou PSYOPS může zvýšit účinnost celé operace.
 • Kombinace – kombinace výše uvedených postupů

Komplexní operace

Moderní pojetí, které jsme mohli v podmínkách RF pozorovat, vychází ze šesti na sebe navazujících kroků. První tři jsou podstatou „zadržení“:

 • Sběr informací – Information collection – probíhá průzkum. Ať už pozemní (klasický průzkumník a pozorovací stanoviště) nebo letecký (dnes zřejmě reprezentován drony/UAV/UAS). Lze doplnit informacemi polních operativců, HUMINTu, IMINTu apod. V současnosti se budou nasazovat prostředky C4ISTAR pro rychlejší a komplexnější propojení bojiště.
 • Nepřímé palby – Indirect fires – na základě průzkumu jsou vedeny nepřímé palby, hlavně z důvodu omezení FoM nepřítele. Použití hlavňového nebo raketového dělostřelectva.
 • Potlačení nepřátelské protivzdušné obrany – SEAD – Suppression of enemy air defences – navázání na výsledky průzkumu. Eliminace protivzdušných prostředků, pokud je má nepřítel nasazen v prostoru.

Dále navazuje „vyloučení“, předchozí palby a pozorování jsou stále aktivní/na vyžádání:

 • Přímé palby – Direct fires – palby na zbraňové systémy, snaha o jejich vyřazení a následné znemožnění působení na vlastní síly.
 • Pohyb a přímé palby – Fire and maneuver (FaM) – pokračování předchozího kroku, umlčení nejvíce ohrožujících zbraňových systémů.

Jako poslední krok nastává izolace:

 • Izolace – uzavření nepřítele v prostoru a jeho odříznutí pomocí pozorování, nepřímých a přímých paleb.

V praxi šla vypozorovat následující posloupnost u izolace/obsazování pozic nepřítele. Po přiblížení k pozici nepřítele, kterou prvotně potvrdil vlastní průzkum nebo bezpilotní prostředky, bylo zahájeno nepřetržité sledování prostoru. Na jeho základě byly vyžádány a provedeny palby za účelem odříznutí logistických tras a přísunu posil. Následují palby k potlačení nepřátelské PVO (pokud je relevantní a je přítomna).

Poté je zahájeno ničení těžkých zbraňových systémů nebo HVT/HPT. Na základě tohoto zadržení a vyloučení začínají jednotky fyzicky uzavírat oblast a přichází přímé palby. Z prostoru izolace nelze uniknout díky neustálému sledování a palebné podpoře. Při dobrém plánu a rozhodné iniciativě lze vhodnou kombinací paleb, pozorování a manévru izolovat a zničit i větší nepřátelskou jednotku (zpravidla stacionární/v obraně). Využití technologické převahy je také na místě.


Schéma všech výše uvedených kroků – Pozice nepřítele, sledovaná oblast a pozice paleb, jednotky útočící palbou, pokrytý ústupový směr, jednotka podporující palbou a nakonec hlavní vlastní jednotka provádějící útok/vyčistění prostoru

Podobné zásady lze vypozorovat u specifického úkolu „seize“ operací, tedy operací na ovládnutí. Tím úkolem je obsazení letiště. Zde ovšem nejde o ničení ani izolaci, ale o ovládnutí a následné udržení. Obecné zásady, tedy první tři kroky jsou však obdobné jako u izolace. Ve čtvrtém kroku však dochází k rozhodnému zvratu ve chvíli zasazení výsadkových/aeromobilních sil a obsazení letiště. Ty pak musí zajistit navigaci a vzletovou dráhu tak, aby jim bylo možné dodat posily.

Poslední scénář jsme mohli vidět v oblasti Kyjeva na letišti Hostomel. V úvodní fázi útoku na Ukrajinu byly silně zasaženy vojenské základny a rozmístění PVO. O předchozím vzdušeném a mapovém průzkumu nebudeme ani mluvit, nasazení polních operativců je více než možné. Po vyřazení PVO a dalších útocích na vedlejších směrech bylo očividně rozhodnuto k zasazení aeromobilního výsadku na letiště. To, že bylo cestou sestřeleno tři až šest helikoptér Mi-8 je vcelku očekávatelné i při zničení hlavních PVO. Stále jsou zde ruční protiletadlové systémy, proti vrtulníkům optimální. Zásadní zvrat však nastal po přistání, kdy výsadek po třech hodinách letiště obsadil, následně však nebyl schopen udržet kontrolu a nebyl posílen. Ukrajinský protiútok a dělostřelecká palba tak útočníky zbavil kontroly nad letištěm. Na příkladu je tak vidět, že následné fáze izolace či operací na ovládnutí jsou stejně důležité jako hlavní bojová část a že i po nabití relativní převahy ji lze ztratit.

Závěr

Cílem článku bylo seznámení čtenáře s taktikou používanou silami RF už v roce 2014. Následně byla uvedena paralela s akcí na letišti Hostomel. Osobně jsem očekával větší množství koordinovaných útoků s využitím izolace. Za současné situace a v komunikačním šumu (množství zpráv z UA strany, takřka nulové zprávy ze strany RF) však nelze dělat lepších analýz než pouze přehled přítomnosti jednotek obou stran.

P. S. – doporučuji být střízlivý u zpráv a „senzací“. Ověřování informací z více zdrojů nebylo nikdy tak důležité jako teď. To platí i o dataci foto/video – už se objevily snímky z roku 2014 vydávané za aktuální. Na YT funguje zajímavý kanál „S2 Undergroud“, který není špatný z vnímání „big picture“.  

Nahlásit chybu v článku


Související články

PREMIUM Zapomeňme na pásová BVP. Budujme robustní zápolí

Jak jsme slíbili, dnes se zamyslíme nad problematikou vnitřní bezpečnosti České republiky během ...

PREMIUM Americká strategie pro boj na dvou frontách. Klíč je Ukrajina

Nehledě na hrdinství ukrajinských vojáků o osudu Ukrajiny rozhodne postoj Spojených států. Wess ...

Ukrajina horší než Mnichov. Bezradně čekáme na konec hororového filmu

Ze všech stran zní srovnání s Mnichovskou dohodou. Rusko bombarduje Ukrajinu a svět jen zdálky ...

PREMIUM Má zemní plyn v České republice budoucnost?

Ruská armáda vtrhla na Ukrajinu, Německo zastavilo certifikační proces pro plynovod Nord Stream 2 a ...

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • TF_HU
  11:12 04.03.2022

  Nemluvě o tom, že:

  doména = voda, vzduch, země, cyber apod...

  joint=letectvo, armáda, námořnictvo

  Nemluvě o tom, že:

  doména = voda, vzduch, země, cyber apod...

  joint=letectvo, armáda, námořnictvo

 • TF_HU
  11:08 04.03.2022

  Škoda, že jsem se v tom článku nedozvěděl nic z toho co bylo avizováno..."Článek se bude zabývat rozborem používaných operačních postupů a taktiky na úrovni rota až prapor z ...Zobrazit celý příspěvek

  Škoda, že jsem se v tom článku nedozvěděl nic z toho co bylo avizováno..."Článek se bude zabývat rozborem používaných operačních postupů a taktiky na úrovni rota až prapor z hlediska sil RF zejména v zastavěné oblasti."

  Krom výpisu pár definic zde z taktiky moc není. Zajímalo by mě, proč autor vychází z předpisu USARMY pro OPFOR a ne z veřejně dostupných analýz a dokumentů o ruské doktríně a taktice. Například zde...
  https://www.armyupress.army.mi...
  zde:
  https://sgp.fas.org/crs/row/IF...
  nebo zde:
  https://www.rand.org/pubs/pers... Skrýt celý příspěvek

 • tomySVK
  09:07 02.03.2022

  Ďakujem za aktuálny článok.

  Ďakujem za aktuálny článok.

 • JanBahr
  16:15 01.03.2022

  Jsou někde dostupné záběry těch dvou sestřelených Iljušinů, případně jiných ruských letadel. Zatím jsem viděl pouze vrtulníky, i když už Ukrajinci oznámili na 30 sestřelených ...Zobrazit celý příspěvek

  Jsou někde dostupné záběry těch dvou sestřelených Iljušinů, případně jiných ruských letadel. Zatím jsem viděl pouze vrtulníky, i když už Ukrajinci oznámili na 30 sestřelených letadel.Skrýt celý příspěvek

  • Houmi
   17:32 01.03.2022

   Osobně jsem nikde zatim nenasel presvedcivy a z vice stran potvrzeny zdroj. Proto jsem to tam neuvadel…

   Osobně jsem nikde zatim nenasel presvedcivy a z vice stran potvrzeny zdroj. Proto jsem to tam neuvadel…

 • Jan Grohmann
  15:35 01.03.2022

  To byl ten vrtulníkový aeromobilní výsadek mířící na Hostomel - https://twitter.com/RALee85/st... Rusové letěli nad velkou vodní plochou Dněpru ...Zobrazit celý příspěvek

  To byl ten vrtulníkový aeromobilní výsadek mířící na Hostomel - https://twitter.com/RALee85/st...
  Rusové letěli nad velkou vodní plochou Dněpru (https://goo.gl/maps/QKJi62iX1h... a pak zaútočili na letiště v Hostomelu. Během přeletu celkově ztratili zmíněných tři až šest vrtulníků.
  Na videu lze vidět jeden zničený, ale kameraman mluví o dvou.
  Tady se je Ukrajinci snaží dostat: https://twitter.com/RALee85/st...

  Všichni ruští výsadkáři ale byli nakonec na letišti pobiti.Skrýt celý příspěvek

  • infi
   23:33 01.03.2022

   "Všichni ruští výsadkáři ale byli nakonec na letišti pobiti." - K tomu je nejaky zdroj, nebo to tvrdi ukrajinci? Co vim tak se o to letiste "pretahovali" a nakonec jej stejne ...Zobrazit celý příspěvek

   "Všichni ruští výsadkáři ale byli nakonec na letišti pobiti." - K tomu je nejaky zdroj, nebo to tvrdi ukrajinci? Co vim tak se o to letiste "pretahovali" a nakonec jej stejne obsadili. Nebo ne?Skrýt celý příspěvek

   • JanBahr
    23:46 01.03.2022

    Já četl, že se původní výsadek stáhl do lesů.

    Já četl, že se původní výsadek stáhl do lesů.

   • Jan Grohmann
    09:00 02.03.2022

    Zdroj: https://www.youtube.com/watch?... Pravda, jeden zdroj, ale tomu člověku fakt věřím. Ale nemám to nezávisle potvrzeno z několika zdrojů. Ano, dobyli ho a předpisově ...Zobrazit celý příspěvek

    Zdroj: https://www.youtube.com/watch?...
    Pravda, jeden zdroj, ale tomu člověku fakt věřím. Ale nemám to nezávisle potvrzeno z několika zdrojů.
    Ano, dobyli ho a předpisově drželi osm až deset hodin, Ukrajinci ale tam pak stáhli dělostřelectvo a také speciální jednotky.
    Je to tak, ruští výsadkáři určitě nepadli do jednoho.Skrýt celý příspěvek

 • Upgrade
  11:30 01.03.2022

  Vymakane to maju Rusi. Ukrajinci ich volaju ze Analogy.

  Vymakane to maju Rusi. Ukrajinci ich volaju ze Analogy.

 • OndraV.
  10:16 01.03.2022

  Díky za super článek

  Díky za super článek

 • Fields82
  09:55 01.03.2022

  Díky za vhled z hlediska taktika RF.

  Přidávám se, že S2Underground je skvělý kanál, kde se snaží o ověřování informací a né senzuchtivé přebírání všech videí z twitteru atp.

  Díky za vhled z hlediska taktika RF.

  Přidávám se, že S2Underground je skvělý kanál, kde se snaží o ověřování informací a né senzuchtivé přebírání všech videí z twitteru atp.

 • Ján Paliga
  09:50 01.03.2022

  Ďakujem za veľmi zaujímavý článok.

  Ďakujem za veľmi zaujímavý článok.

Načítám diskuzi...