Ruské armádě nevychází plány a má špatný systém velení

Ruské armádě nevychází plány a má špatný systém velení
Ruští vojáci na Ukrajině / Mil.ru, CC BY 4.0 (Zvětšit)

Piotr Lewandovski, plukovník polské armády, popsal důvody špatného výkonu ruské armády na Ukrajině. Níže uvedený článek volně čerpá z jeho textu.

Operace ruské armády lze popisovat ze strategického, operačního a taktického hlediska:

Strategická úroveň

Strategický cíl války určují politici v koordinaci s generály. Ruští politici mluví o vojenské „demilitarizaci“ a „denacifikaci“ Ukrajiny. Kreml tedy hodlá násilně změnit ukrajinský politický systém a využít ukrajinský lidský, průmyslový a vojenský potenciál pro dobro ruského impéria.

Při přípravě válečné strategie musí generálové politiky usměrňovat a nabízet jim reálné možnosti a scénáře. A zde nastává problém. Historicky armáda na nátlak politiků musela často splnit nesmyslný nebo extrémně rizikový úkol. Důvodem povolnosti armády je často konformita generálů nebo fenomén kolektivní stupidity (všichni se utvrzují ve lži).

V autokratických režimech, jako je Rusko, je to také (nebo zejména) otázka absolutní poslušnosti vůči autoritě. V ruské kultuře je navíc poslušnost k autoritě brána jako ctnost a samostatné myšlení nebo iniciativa jsou potírány.

Další fenomén je „klamavost“ mezi jednotlivými příčkami všech hierarchických systémů. V armádě tedy podřízený často říká nadřízenému jen věci, které chce slyšet. A tak to postupuje od nejnižších poddůstojníků, přes generály až po politiky. Protože pokud podřízený přizná nezdar, problém nebo nemožnost, zřejmě na svou funkci nestačí a musí být vyměněn. Pro armády autokratických států to platí dvojnásob.

Jinak řečeno: „Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Kdo nic nezkazí, bude pochválen. A kdo je pochválen, bude povýšen“.

Výše uvedené je také důležité pro pochopení toho, proč ruská armáda selhává i na taktické úrovni (viz dále).

Další věcí je selhání ruské zpravodajské služby nebo zamlžení komunikační linky mezi zpravodajci a Putinem. Ruští zpravodajci podcenili nejen připravenost a bojeschopnost ukrajinské armády, ale také protiruské nálady na Ukrajině i Západě, a odpor Ukrajinců. Nebo možná nepodcenili, ale Putin dostával jen takové zprávy, které chtěl slyšet.

Historicky a civilizačně nic zvláštního. Podobné fiasko bylo s údajnými zbraněmi hromadného ničení v Iráku – američtí politici rovněž vyžadovali jen „správná“ zpravodajská hlášení.

Podle Lewandovskieho byla ruská válečná strategie „vypracována nejhorším možným způsobem“. Rusové na základě chybné strategie vyčlenili příliš málo vojáků a techniky, a současně popřeli doktrínu své armády (viz dále). Kreml jednoduše chtěl získat ukrajinskou kořist (lidi, města, průmysl atd.) neporušenou.

Navíc kvůli běžící ruské propagandě, která tvrdošíjně píše o „úspěšné speciální operaci“, není možné lehce změnit strategické cíle operace. Rusové se tedy stále snaží o změnu politického systému na Ukrajině i když je zřejmé, že se jim to (doufejme) nepovede.

Operační úroveň

Výsledkem operačního plánování je mimo jiné vyhodnocení očekávaných nepřátelských akcí a plánování vlastních. Výsledkem je výpočet potřebného množství tanků, bojových vozidlech pěchoty, transportérů, raketometů, děl, protivzdušné obrany, letadel, vrtulníků, prostředků elektronického boje nebo typ spojení. Tedy všeho, co je nezbytné k provedení úkolu.

Podle Lewandovskieho jsou vyčleněně síly vždy velké „tak akorát“ ke splnění úkolu, protože ekonomika nasazení armády je „jedním ze základních principů v operačním plánování.“ Dále se plánuje logistika (množství zásob nutných k vedení boje) a časový rámec provedení operace.

Ruští generálové, na základě zadaní Kremlu, naplánovali několikadenní rychlou operaci, ve které se měli setkat s pár „nacistickými a zdrogovanými“ ukrajinskými vojenskými jednotkami. Tato operace neměla nic společného s dlouhotrvající opotřebovací válkou a nebyla prováděna v souladu s doktrínami, které ruská armáda nacvičuje.

Kreml se ale spletl. Ukrajinská armáda a obyvatelstvo se brání.

Rusové tedy zvolili špatnou válečnou strategii a poté špatně naplánovali vojenskou operaci. Teď se proto Rusové vracejí ke své osvědčené taktice, tedy masivního nasazení dělostřelectva k ničení protivníka. Ukázkou je Mariupol, který je pod těžkou dělostřeleckou palbou, bez ohledu na civilní obyvatelstvo. Mimochodem obyvatelé Mariupolu mluví většinově rusky.

To ale zároveň ničí původní politické a strategické cíle války. Mimochodem vše vypovídající je následovné tvrzení: Češi nemohou Rusům odpustit invazi v roce 1968 a řada Čechů také nenávidí Němce za druhou světovou válku. Miliony nebo možná i desítky milionů Ukrajinců proto bude v roce 2100 (ano, 2100) stále nenávidět Rusy za to, co jim provedli v roce 2022.

To jistě nebylo ruským strategickým cílem.

Taktická úroveň

Taktická úroveň řeší operace brigády a níže. V ruském případě jde zejména o samostatné taktické bojové prapory.

Taktické velení je rozděleno do dvou úrovní – organizační a přímé.

Organizační velení

Do organizační úrovně patří velitelé brigád, pluků nebo praporů, kteří musí organizovat bojovou činnost, poskytovat podřízeným situační povědomí, zajišťovat podporu technice a zbraním, koordinovat podřízené jednotky, spolupracovat se sousedními jednotkami (veliteli) a poskytovat komunikační a logistické zabezpečení. Velitelé organizační úrovně využívají štáby a fungují na stacionárních nebo mobilních velitelských stanovištích.

Ruské operace na Ukrajině trpí vysokým počtem mrtvých vyšších důstojníků (major a výše). Podle otevřených zdrojů padlo okolo 16 ruských plukovníků a z toho šest generálů. Někteří zemřeli při útoku na jejich štáb, někteří ale přímo na frontě.

„Při pohledu na kariéry padlých důstojníků si nelze nevšimnout, že téměř všichni měli bojové zkušenosti z předchozích konfliktů vedených Ruskou federací (Čečensko, Gruzie, Sýrie). Výběr velitelského kádru v Ruské federaci není tedy vůbec náhodný. Proč tedy lidé s bojovými zkušenostmi nastupují na místo nižších důstojníků? [poručík až kapitán]“ ptá se Lewandovski.

Polský autor jako hlavní příčinu vidí v selhání ruského velitelského systému. Organizační velitelé potřebují k správnému fungování informace v reálném čase, tedy především informace o umístění nepřátelských a vlastních jednotek.

Současný boj je ale velmi dynamický, manévrový a složitý. Pozice vlastních a nepřátelských jednotek, stejně jako situace na bojišti, se velmi rychle mění a je nutné mnohem rychlejší rozhodování.

Navíc drony a satelity umožňují mnohem lepší přehled o bojišti. Například pomocí dronů lze velmi rychle provádět průzkum na vzdálenost až desítek kilometrů a informace využít k navádění vlastního dělostřelectva a raketových jednotek, k řízení manévru vlastních sil, zužitkovat rychle se objevující příležitosti atd. To tvoří velké příležitosti, ale také hrozby. Výsledkem je opět dynamičtější a více složitý boj.

V dnešní době k velení nestačí rádio. Ruští velitelé se proto snaží kompenzovat nedostatky v ruském systému velení a řízení (C4ISTAR) pomocí osobního velení na frontě. Tím zkracují rozhodovací proces, ale dramaticky omezují vlastní situační povědomí o celé jimi řízené bojové skupině. A pochopitelně, ruští důstojníci jsou hlavním cílem ukrajinských odstřelovačů.

Navíc v ruské armádě, jak bylo uvedeno na začátku, se nepodporuje iniciativa, samostatnost myšlení nebo navrhování alternativních plánů. Všichni proto vyžadují neustále rozkazy od nadřízených. To nutí štábní důstojníky rozhodovat a řídit boj přímo na frontě.

Přímé velení

Velitelé na úrovni rot a níže zajišťují přímé velení – řídí kontaktní boj na typickou vzdálenost 500 až 1000 metrů.

Podle polského autora ale jsou mezi ruskými veliteli rot a čet obrovské kvalitativní rozdíly. Ruská armáda má totiž profesionální a branecké jednotky. Profesionální jsou zejména výsadkáři, průzkumníci a některé obrněné a mechanizované jednotky.

Profesionální jednotky vystupují na přehlídkách a tvoří hlavní úderné síly ruské armády. Současně tam dělají kariéru nejtalentovanější důstojníci a poddůstojníci. Nechybí ani nejmodernější vybavení a výstroj. Profesionální jednotky ale na Ukrajině netvořily první sled.

Naopak branecké jednotky mají vybavení z dob Sovětského svazu. „Těžko říct, proč tyto branecké jednotky utočily v první vlně. Možná si Rusové nechali lepší jednotky v záloze, protože si nebyli jistí reakcí NATO, možná předpokládali, že v první fázi konfliktu bude lepší, když ty méně cenné utrpí ztráty, a po identifikaci těch pár bodů odporu se o jejich zničení postarají profesionální jednotky. Tak či onak, první sled zahrnoval velitele čet a rot z řad branců a zastaralé vybavení,“ píše Lewandovski.

Pochopitelně ale kromě braneckých jednotek se útoku na Ukrajinu účastnily i profesionální jednotky, zejména v charkovském a krymském směru.

Podle polského plukovníka branečtí velitelé během služby řeší maximálně kázeňské problémy, organizování cest na střelnice a jednou ročně účast na cvičeních. Navíc branecké jednotky cvičí podle standardní ruské doktríny – boj a postup na široké frontě. Pro operace na Ukrajině nebyli připraveni a vycvičeni. A co hůř, často jim ani nebylo sděleno, že jdou na Ukrajinu.

Naopak nově příchozím ruským profesionálním jednotkám se daří lépe. Jde o více sehrané jednotky s bojovými zkušenostmi ze Sýrie nebo Čečenska.

Tyto jednotky se ale na Ukrajině střetávají s protivníkem, nad kterým nemají jednoznačnou technologickou převahu. Úspěšnost profesionálních jednotek je také často závislá na spolupráci s nepřipravenými braneckými jednotkami.

Přes výše napsané nelze ruskou armádu podceňovat. Podcenění je vždy fatální chyba s nedozírnými důsledky – stačí se podívat na výkon ruské armády na Ukrajině. Ruská armáda má plno skvělých jednotek, vojáků, důstojníků a velmi účinného vojenského vybavení. Má také ohromné materiální zázemí. Popírat to je znakem bláznovství.

Navíc v ruské armádě se na nějaké ztráty vojáků a techniky nehledí. Stovky zničených tanků, bojových vozidel pěchoty a transportérů, nebo tisíce vojáků pro Rusko nic neznamená. Z čistě materiálního a lidského hlediska je ruská armáda na rozbíhající se opotřebovací válku na Ukrajině připravena.

Zdroj: 1, 2, 3, 4

Nahlásit chybu v článku


Související články

PREMIUM Americká strategie pro boj na dvou frontách. Klíč je Ukrajina

Nehledě na hrdinství ukrajinských vojáků o osudu Ukrajiny rozhodne postoj Spojených států. Wess ...

Drony Bayraktar TB2 na ukrajinském bojišti

Ukrajinci v bojích s ruskými útočníky úspěšně nasazují turecké bojové bezpilotní letouny Bayraktar ...

PREMIUM Revoluce v OSINT a IMINT – vojenské přesuny již nelze utajit

V posledních osmi letech došlo ve světě OSINT, tedy informací shromážděných z veřejně přístupných ...

PREMIUM NÁZOR: NATO musí vstoupit na Ukrajinu

Každý rozumný člověk se obává eskalace ukrajinské války do jaderného konfliktu mezi Ruskem a NATO. ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Eiffelos
  22:57 27.03.2022

  V armádě RF nebude až tak moc veteránů z čečenské války, je to už 22 let od konce nejaktivnější fáze, většina veteránů bude že Sýrie a Gruzie možná, tedy úplně jiných konfliktů.... Zobrazit celý příspěvek

  V armádě RF nebude až tak moc veteránů z čečenské války, je to už 22 let od konce nejaktivnější fáze, většina veteránů bude že Sýrie a Gruzie možná, tedy úplně jiných konfliktů....Skrýt celý příspěvek

 • TF_HU
  18:39 27.03.2022

  Ruský šlendrián je ukázkový... Jsou to nemehla.

  Ruský šlendrián je ukázkový... Jsou to nemehla.

 • krllo
  16:24 27.03.2022

  Autora asi mrzi, že Rusové nenasadili taktiku spálené země. Jsou vypnuty s dodávky elektřiny,plynu, vody do měst ?

  Autora asi mrzi, že Rusové nenasadili taktiku spálené země. Jsou vypnuty s dodávky elektřiny,plynu, vody do měst ?

  • TF_HU
   18:37 27.03.2022

  • TF_HU
   18:37 27.03.2022

   Vy jste komik...

   Vy jste komik...

   • Ján Paliga
    21:57 27.03.2022

    Skôr tragikomik... :) Ako jeho Vodca.

    Skôr tragikomik... :) Ako jeho Vodca.

 • PavolR
  10:03 26.03.2022

  Čo poviete na začiatok "druhej fázy" zameranej na Donbas? Čelným útokom sa opevnené ukrajinské línie nepodarilo zdolať ani doteraz (pravda, posielali tam hlavne donecký ...Zobrazit celý příspěvek

  Čo poviete na začiatok "druhej fázy" zameranej na Donbas?

  Čelným útokom sa opevnené ukrajinské línie nepodarilo zdolať ani doteraz (pravda, posielali tam hlavne donecký začiatkom roka odvedený kanonenfuter, aby obrancovia vystrieľali čo najviac munície) a na úspešné obkľučovanie mi prídu pravidelné ruské jednotky už trocha opotrebované.
  Na dôvažok nemôžu opustiť ani pozície v iných sektoroch, aby posilnili svoj útok, iba presmerovať posily a materiál na ich úkor, čím by však riskovali ich skorý kolaps...Skrýt celý příspěvek

  • BobDylan
   22:49 26.03.2022

   Podľa mňa v smere útoku z republík rátajú s dovezeným kanonenfutrom z Blízkeho východu, Afriky alebo ďalšími chlapcami z etnických menšín. Možno sa po eventuálnom dobytí Mariupoľa ...Zobrazit celý příspěvek

   Podľa mňa v smere útoku z republík rátajú s dovezeným kanonenfutrom z Blízkeho východu, Afriky alebo ďalšími chlapcami z etnických menšín. Možno sa po eventuálnom dobytí Mariupoľa pokúsia s jednotkami, ktoré teraz viaže o nejaké obkľúčenie ukrajinských pozícii. Aj keď najskôr predpokladám, že gro "druhej fázy" je o dobytí Iziumu a Severodonetska.Skrýt celý příspěvek

 • jozo
  21:14 24.03.2022

  Súhlasím s článkom. Akurát nechápem, že sa jedna vec dosť opomína, ktorá musí mať tiež fatálny dopad na morálku Rusov od generálneho štábu až po posledného vojaka a to je, že Rusi ...Zobrazit celý příspěvek

  Súhlasím s článkom. Akurát nechápem, že sa jedna vec dosť opomína, ktorá musí mať tiež fatálny dopad na morálku Rusov od generálneho štábu až po posledného vojaka a to je, že Rusi zabíjajú Rusov a že možno viac ako polovica všetkých bojujúcich má priame rodinné alebo iné silné väzby na druhej strane. Putin sľúbil generálnemu štábu anschluss Ukrajiny. Spoľahol sa presne na toto, že predsa nebudú Rusi strieľať na Rusov. Nebol žiaden plán B. Stal sa pravý opak a teraz sa vžite do mysle generálov Ruského generálneho štábu. Vidia, že operácia zlyhala na celej čiare a z nich sa majú stať vojnoví zločinci pri zabíjaní vlastnej rodiny, vlastných koreňov a to bez akéhokoľvek reálneho dôvodu a ešte si ako generáli veľmi dobre uvedomujú, že akokoľvek táto vojna dopadne tak je to katastrofálny strategický omyl, ktorý sa vlastne podľa mňa ani nedá s ničím porovnať. Možno ak jedine s vojnou medzi Britániou a americkými kolóniami, ktoré sa vďaka tomu zjednotili a vo výsledku vznikla nová superveľmoc, ktorá nahradila Britániu a spravila z nej svojho pomocnika. A ešte musí byť každému ruskému generálovi jasné, že táto defacto občianska vojna slúži záujmom aj USA, aj Číny aj EU a že túto službu im robí on sám. No a keď si toto navnímate tak je úplne ľahké vyvodiť v akom sureálnom stave sa aktuálne nachádza ruský generálny štáb a prečo ruská armáda pôsobí aj na ich pomery mimoriadne zmätočne.Skrýt celý příspěvek

  • michaltinkint
   10:50 25.03.2022

   Úplne súhlasím. Do veľkej miery práve pre toto poukazujú viacerí analytici na fakt, že prepadnutie Ukrajiny nebolo založené na racionálnom úsudku. Pri prepadnutí Ukrajiny išiel ...Zobrazit celý příspěvek

   Úplne súhlasím. Do veľkej miery práve pre toto poukazujú viacerí analytici na fakt, že prepadnutie Ukrajiny nebolo založené na racionálnom úsudku. Pri prepadnutí Ukrajiny išiel rozum bokom. Došlo tiež k obrovskému demaskovaniu ruskej vojenskej neschopnosti pred očami celého sveta. V Číne museli pár dní pozerať na správy z Ukrajiny dosť vyjavene.Skrýt celý příspěvek

  • Jan Padesátýpátý
   15:32 25.03.2022

   Četl jsem rozhovor s ženou z Charkiva (?), která říkala, že její matka žije v Rusku. Matka dceři nevěří že Rusko Charkiv ostřeluje.

   Četl jsem rozhovor s ženou z Charkiva (?), která říkala, že její matka žije v Rusku. Matka dceři nevěří že Rusko Charkiv ostřeluje.

 • martinko68
  21:02 24.03.2022

  já mám dojem že tam žádné velení není a potácí se na hraně anarchie , uvidíme .

  já mám dojem že tam žádné velení není a potácí se na hraně anarchie , uvidíme .

 • Berggheist
  17:58 24.03.2022

  Málokdo si myslel, že Rusko skutečně vstoupí na Ukrajinu a když už, tak jen z části. Těch důvodů, proč si to mnozí mysleli je hned několik. Za prvé omezená akce Ruska na Ukrajině ...Zobrazit celý příspěvek

  Málokdo si myslel, že Rusko skutečně vstoupí na Ukrajinu a když už, tak jen z části. Těch důvodů, proč si to mnozí mysleli je hned několik. Za prvé omezená akce Ruska na Ukrajině nemá pro Rusko žádný přínos a jen mínusy. Na okupaci Ukrajiny nemělo a nemá Rusko v blízkosti Ukrajiny a na území Ukrajiny potřebnou sílu.

  Nyní již víme, že cílem Ruska je celá Ukrajina. Ale Rusko nemá potřebnou kapacitu celou Ukrajinu ovládnout. Jde o kapacitu vyčleněnou na operace na Ukrajině a také okupační správu a udržení ekonomiky.
  Rusko v prvních dnech války obsadilo strategická místa a tvrdé boje se vedou jen na území Doněcka a Luganska a v jejich přilehlém okolí. Města, která se nevzdala jsou obléhána a vojenské akce v nich mají bodový charakter.
  Zároveň s tím se nyní vytváří vojensko-civilní zpráva na územích pod kontrolou RF.

  Rusko vědělo, že přijdou tvrdé sankce a také vědělo, že celá Ukrajina se jen tak nevzdá, rozhodně ne v Donbasu.
  Proto rychlé ovládnutí Ukrajiny by se sesypalo jako domeček z karet. Rusko bude na Ukrajině dlouho a postupně obsazovat její oblasti a na nich vytvářet nové mocenské síly.Skrýt celý příspěvek

  • Danik
   23:48 24.03.2022

   Můžeme názorně vidět, že Rusko nevědělo vůbec nic, takže bych za tím neviděl "promyšlenou strategii" jako spíš pěkné fiasko RA. Tvrdé boje se vedou defacto na všech hlavních ...Zobrazit celý příspěvek

   Můžeme názorně vidět, že Rusko nevědělo vůbec nic, takže bych za tím neviděl "promyšlenou strategii" jako spíš pěkné fiasko RA. Tvrdé boje se vedou defacto na všech hlavních směrech ruského postupu. Rusko v prvních dnech (ale i později) sice něco obsadilo, ale rozhodně nešlo o strategické body jejich zájmu. To co si sami vytyčili zatím nedosáhli ničeho.

   Mocenské síly se budou vytvářet těžko když se bude stále blízko pohybovat fronta, obyvatelstvo bude mít naději, že jejich armáda stále bojuje a Rusko je teď na Ukrajině nenáviděné více a více s každým dnem. Ukrajinci pojedou partyzánštinu a Rusové nemají prostředky aby bojovali s UA armádou a do toho čistili města a následně je drželi a potlačovali odpor. Dlouhodobě to nezvládnou.Skrýt celý příspěvek

   • michaltinkint
    11:29 25.03.2022

    Ak je civilizovaná krajina v 21vom storočí odkázaná na vedenie partyzánskej vojny na svojom území, tak to znamená, že už dávno prehrala, akurát si to ešte neuvedomuje. Rusi nemajú ...Zobrazit celý příspěvek

    Ak je civilizovaná krajina v 21vom storočí odkázaná na vedenie partyzánskej vojny na svojom území, tak to znamená, že už dávno prehrala, akurát si to ešte neuvedomuje.
    Rusi nemajú prostriedky na to, aby mestá čistili, ale majú prostriedky na to, aby ich dlhodobo bombradovali. A k tomu sa začínajú uchyľovať.
    Rusi potlačia odpor v každom obsadenom meste. Stačí im na to ostrá munícia a transportné vagóny. Na Ukrajine sa rozpútava stalinistický teror - vraždenie, hladovanie, deportácie.
    Dnes, 25.3.2022 je na úteku polovica ukrajinských detí (0 - 18 rokov). Časť z nich je už za hranicami, časť je na úteku v rámci Ukrajiny. Polovica detí. Toto nebolo v žiadnej krajine od II. svetovej.
    Ukrajina bez ľudí, v partyzánskej vojne - to je presne to, čo chce putler dosiahnuť. Takto vyzerá putlerovo víťazstvo.Skrýt celý příspěvek

    • PavolR
     19:36 25.03.2022

     Víťazstvo? Však práve takto boli v tých priestoroch doteraz všetci votrelci porazení ... ;-)

     Víťazstvo? Však práve takto boli v tých priestoroch doteraz všetci votrelci porazení ... ;-)

    • Danik
     21:59 25.03.2022

     To, že na území dobytém nepřítelem, kterého domácí obyvatelstvo nemá v lásce vzniká odboj je normální a rozhodně ne poplatné jen 21 století. Ukrajinská řadová armáda neprohrála, ...Zobrazit celý příspěvek

     To, že na území dobytém nepřítelem, kterého domácí obyvatelstvo nemá v lásce vzniká odboj je normální a rozhodně ne poplatné jen 21 století. Ukrajinská řadová armáda neprohrála, stále bojuje a Rusům se za měsíc povedlo získat jen malou část země.

     Věřím, že Rusové se Ukrajinským odporem mazlit nebudou. Jen aby Rusku nedošly lidi a peníze dřív než Ukrajincům odvaha. Některá ty města jsou obrovská. Pouliční boje budou trvat měsíce, ruské síly mají velké ztráty a Ukrajinci už v některých místech přechází do útoku.Skrýt celý příspěvek

    • michaltinkint
     16:52 28.03.2022

     dovysvetlenie: Rusi potlačia každý odpor civilistov v obsadenom meste - streľbou ostrými do civilistov a deportáciami. UA nebola doteraz porazená, odpor obyvateľstva obsadenej ...Zobrazit celý příspěvek

     dovysvetlenie:
     Rusi potlačia každý odpor civilistov v obsadenom meste - streľbou ostrými do civilistov a deportáciami.
     UA nebola doteraz porazená, odpor obyvateľstva obsadenej krajiny voči agresorovi formou partizánskej vojny je prirodzený všetkým občanom všetkých štátov. Ale ak putler zatiahne Ukrajinu do dlhoročného partizánskeho boja, Ukrajina nebude mať sily sa rozvíjať ako moderný a civilizovaný štát európskeho priestoru. Spraví z nej ešte čosi horšie ako je Podnestersko. A to je prehra. To je stav, ktorý putler chce dosiahnuť. Tak si on predstavuje svoje víťazstvo. Reči o prechode na partizánsku vojnu nie sú nádejou. Sú, podľa mňa, zúfalstvom. O predstavu partizánskeho odporu ako poslednej inštancie vzdoru sa nikto nesmie opierať. Západ nesmie dovoliť, aby situácia dospela až tak ďaleko, že Ukrajinci budú odkázaní na partizánsky odpor. Lebo keď to tam dospeje, tak to bude prehra západu. A bude otázne, či prehra vo vojne o Ukrajinu alebo prehra na začiatku väčšej vojny.Skrýt celý příspěvek

 • michaltinkint
  12:37 24.03.2022

  Ja sa z laického uhla pohľadu tiež obávam, že rusi rozbehnú vojnu v takej podobe, ako je teraz v Mariupole. Navláčia tam "hlúpe" delostrelectvo a keby im aj každý druhý granát ...Zobrazit celý příspěvek

  Ja sa z laického uhla pohľadu tiež obávam, že rusi rozbehnú vojnu v takej podobe, ako je teraz v Mariupole. Navláčia tam "hlúpe" delostrelectvo a keby im aj každý druhý granát nevybuchol, tak ich majú toľko, že môžu na každé ukrajinské mesto strieľať rok. Nepustia von civilistov (keď, tak len nejaký lievik, aby sa západ čertil v akceptovateľnej miere) a budú ich tam rok dusiť ako nátlak na Zelenského. Trochu sofistikovanú vojnu na plnej čiare prehrali. Ale postaviť delá a páliť z nich naverímboha na mestá zrejme dlhodobo zvládnu. Aj keby mali tie delá obsluhovať len zálohy. A tých majú milióny. Nie ako vojenskú operáciu ale ako čistý teror. Ruské letectvo dokáže to ukrajinské držať na dištanc od týchto pozícií. Ukrajinci by museli byť schopní rozsiahlymi pozemnými operáciami rusov z územia vytláčať. Čo je otázne, či dokážu už za aktuálnej situácie, keď sú rusi rozťahaní a dezorientovaní. Nie to ešte keď sa rusi opevnia v defenzívnych postaveniach a naučia sa voziť tam zásoby. Ja Ukrajincom držím palce, aby to dokázali. Ale bojím sa.
  Tiež je dôležité si uvedomiť, že cesta k víťazstvu rusov nevedie cez porazenie ukrajinských ozbrojených síl. Zvolili si cestu tlaku na ukrajinskú vládu cez teror na civilistoch. Iniciatívu budú musieť prevziať Ukrajinci. A ja ako laik si nie som istý, či sú Javeliny a NLAWy a Bayraktary dosť na to, aby vytlačili rusov preč od veľkých miest, ktoré budú postupne delostrelectvom rozkladať na prach. A západ Ukrajincom už nič účinnejšie nepošle. Aj keby tam naveľa dodali pár batérií S300, tak tie nebudú game changer pri vytláčaní rusov od miest.
  Ak sankcie putlera nezhodia, tak tento teror môžu rusi na Ukrajine šíriť beztrestne roky. A potom z Ukrajiny nezostane nič, čo by sa mohlo uchádzať o vstup do EÚ. Spálenisko.Skrýt celý příspěvek

  • Vrata
   18:31 24.03.2022

   Nejak mi vase uvahy nejsou jasne. Naprosta vetsina ruskeho hlavnoveho delostrelectva na dostrel kolem 20-25 km, rocket assisted neco pres 30 km (konkretne Msta - 800 ks, ostatni ...Zobrazit celý příspěvek

   Nejak mi vase uvahy nejsou jasne. Naprosta vetsina ruskeho hlavnoveho delostrelectva na dostrel kolem 20-25 km, rocket assisted neco pres 30 km (konkretne Msta - 800 ks, ostatni typy nikoliv). Neni mi jasne, jak chcete delostrelecky rozstrilet celou Ukrajinu, kdyz Rusove postoupili do vnitrozemi jen o nejake desitlky km (tedy za predpokladu, ze se frontove linie uz o moc dale nepohnou). Jo, jsou kolem Kyjeva (ale dnes uz mimo dostrel delostrelectva), jsou u Charkova, oblehaji Mariupol, ale to snad nejsou vsechna ukrajinska mesta.
   Na postrelovani cele Ukrajiny by museli pouzívat drahe rakety typu Tocka, Kalibr apod., pripadne Smerch, Tornado.... Pochybuji, ze by na to meli dost penez. Take pochybuji, ze by jim USA casem v takovem pripade nedodali dostatek ucinnych protiraketovych prostredku.Skrýt celý příspěvek

   • michaltinkint
    11:17 25.03.2022

    Tak moja úvaha predpokladá, že sa rusi nezastavili natrvalo. Prechádzajú na nesofistikovanú vojnu, kde sa budú tlačiť pomaly dopredu v rámci taktiky "nás mnogo". A kým ich BVP, ...Zobrazit celý příspěvek

    Tak moja úvaha predpokladá, že sa rusi nezastavili natrvalo. Prechádzajú na nesofistikovanú vojnu, kde sa budú tlačiť pomaly dopredu v rámci taktiky "nás mnogo". A kým ich BVP, tanky, vojaci sú pre ukrajinský konflikt obnoviteľní, tak na strane Ukrajiny stratená technika nahraditeľná nie je. Jedine ukoristením. Ak Rusi vydržia, tak sa budú posúvať ďalej. A rozstrieľajú ďalšie mestá.
    Netreba tiež prehliadať skazu, ktorú na mestách spôsobujú už teraz. To nie je len Charkov a Mariupoľ. Sumy je mesto s takmer 300 000 obyvateľmi, mení sa na prach, Severodoneck - 100 000, Izjum - 50 000. V ceste na západ stoja ďalšie veľké mestá. Ukrajincom každý rozumný človek drží palce. Ale aj ruská armáda sa na Ukrajine mení. Hurá systém opadáva. A dnes neexistuje jediný náznak toho, že by rusi svoje zámery a ciele zmenili. Prehrávajú, to je vidieť, ale zámery zmenia, až keď prehrajú. To ešte nenastalo. A západ dnes neuplatňuje vojenskú pomoc, ktorá by rusov z Ukrajiny vytlačila. Ani ekonomické sankcie, ktoré by zhodili putlerovu kliku. Vníma to niekto inak? Zo sankcií od roku 2014 sa stalo rešeto. Nikto ich nevymáhal, kto mohol, tak ich obchádzal. O pol roka dopadnú rovnako aj terajšie sankcie. Príde jún, Európa vyrazí do Chorvátska, poklesne občiansky a mediálny tlak na západných politikov, spravodajstvo z Ukrajiny sa stane štandardným podmazom večerných správ. A rusi budú pomaly postupovať a ťahať za sebou repasované Msty, Smerče a Grady.Skrýt celý příspěvek

    • PavolR
     19:41 25.03.2022

     Nás mnogo? :-) Však nemajú dosť vojakov ani výmenu opotrebovaných jednotiek, ktoré sú už vyše mesiaca v neustálom boji. Pričom im viazne zásobovanie a údajne aj žold mešká...

     Nás mnogo? :-) Však nemajú dosť vojakov ani výmenu opotrebovaných jednotiek, ktoré sú už vyše mesiaca v neustálom boji. Pričom im viazne zásobovanie a údajne aj žold mešká...

     • michaltinkint
      16:58 28.03.2022

      bodaj by som sa mýlil. ale to, že nemajú dosť vojakov, nie je pravda. 200 tisíc vojakov na Ukrajine môžu po mobilizácii otočiť 10 krát. a to len z vycvičených záloh. keď to ...Zobrazit celý příspěvek

      bodaj by som sa mýlil. ale to, že nemajú dosť vojakov, nie je pravda. 200 tisíc vojakov na Ukrajine môžu po mobilizácii otočiť 10 krát. a to len z vycvičených záloh. keď to namixujú s brancami, tak aj 20 krát. profíkov si začnú šetriť na vybrané operácie. obávam sa, že niektoré správy z Ukrajiny sú prijímané príliš selektívne v rámci prílišného optimizmu.
      z čoho vychádzate, keď tvrdíte, že rusi môžu na Ukrajine nasadiť len tých terajších cca 200 tis. vojakov? čo im má zabrániť, aby nesiahli na zálohy?Skrýt celý příspěvek

 • SYN_
  21:41 23.03.2022

  Jo, v tomto článku je jasně formulováno co cítím už od začátku války na Ukrajině - jeden z výsledků rozhodně bude (koneckonců už je) obrovská nenávist k čemukoliv ruskému... podle ...Zobrazit celý příspěvek

  Jo, v tomto článku je jasně formulováno co cítím už od začátku války na Ukrajině - jeden z výsledků rozhodně bude (koneckonců už je) obrovská nenávist k čemukoliv ruskému... podle mně v těch smíšených oblastech (Doněck, Luhansk atd.) už teď můžeme očekávat prakticky "totální řešení" - ať už zvítězí kdokoliv, ty druhé buď vyžene, asimiluje nebo zbytek vybije... A jak by člověk mohl čekat něco jiného když dneska statisíce lidí sedí měsíc ve krytu, na hlavu jim padají bomby a to celé kvůli sousedovi který chtěl "zpátky do rajchu"? To se prostě v lidech uloží na celý život, a ještě o tom budou vykládat vnoučatům...Skrýt celý příspěvek

  • PavolR
   08:04 24.03.2022

   Obyvateľstvu oblastí pod kontrolou separatistov (v minských hraniciach) už roky tlčú do hlavy, ako by ich Ukrajinci zjedli zaživa a majú zväčša aj ruské pasy, takže pôjdu aj sami.

   Obyvateľstvu oblastí pod kontrolou separatistov (v minských hraniciach) už roky tlčú do hlavy, ako by ich Ukrajinci zjedli zaživa a majú zväčša aj ruské pasy, takže pôjdu aj sami.

   • Irving
    08:28 24.03.2022

    Ona už tam byla dost velká evakuace civilistů před začátkem války. Jsem hodně zvědavý na Krym, tam bylo převzetí poklidné, ale asi taky nemají radost z toho, co se teď na Ukrajině ...Zobrazit celý příspěvek

    Ona už tam byla dost velká evakuace civilistů před začátkem války. Jsem hodně zvědavý na Krym, tam bylo převzetí poklidné, ale asi taky nemají radost z toho, co se teď na Ukrajině děje, přece jenom tam mají příbuzné a přátele.Skrýt celý příspěvek

 • Strycek-Tomas
  18:16 23.03.2022

  Vzdy si v souvisti s Putinem vzpomenu na reckou mytologii. Je v ni velmi trefna paralera. Lýdský král Kroisos se před válečným tažením proti Peršanům tázal na výsledek války. ...Zobrazit celý příspěvek

  Vzdy si v souvisti s Putinem vzpomenu na reckou mytologii. Je v ni velmi trefna paralera.

  Lýdský král Kroisos se před válečným tažením proti Peršanům tázal na výsledek války. „Překročíš-li řeku Halys, zničíš říši velikou“, pravila Pýthie. Stalo se, sebevědomě překročil řeku, byl však Peršany poražen a zničil tak vlastní říši.

  Jen tentokrat Rusove misto Halysu, prekrocili Don s presvedcenim, ze take znici velkou risi.Skrýt celý příspěvek

 • Strycek-Tomas
  18:09 23.03.2022

  Ukrajinska armada obklicila Rusy severozapadne od Kyjeva, dobyla zpatky dalsi mesto, Rusove se na svych pozicich zakopavaji. Blizi se bot obratu, kdy Rusove zacnou hlavne ustupovat Zobrazit celý příspěvek

  Ukrajinska armada obklicila Rusy severozapadne od Kyjeva, dobyla zpatky dalsi mesto, Rusove se na svych pozicich zakopavaji. Blizi se bot obratu, kdy Rusove zacnou hlavne ustupovatSkrýt celý příspěvek

  • RiMr71
   22:28 23.03.2022

   ...hlavně aby ten bot obratu nebyla nějaká bota...

   ...hlavně aby ten bot obratu nebyla nějaká bota...

  • Clavo
   09:02 24.03.2022

   Túto informáciu píšu iba Amici od UK žiadne správy.
   Daj odkaz odkiaľ to máš.

   Túto informáciu píšu iba Amici od UK žiadne správy.
   Daj odkaz odkiaľ to máš.

   • Cheddar
    16:38 24.03.2022

    Keď ju píšu USA, Tak prečo riešit Britániu (UK)?

    Keď ju píšu USA, Tak prečo riešit Britániu (UK)?

 • juhelak
  09:50 23.03.2022

  Tak ruská armáda si aktuálně nastavila zrcadlo stejně jako ukrajinská 2014. Může to paradoxně vést k tomu že na základě toho provedou velké čistky a reformy a za pár let můžou byt ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak ruská armáda si aktuálně nastavila zrcadlo stejně jako ukrajinská 2014. Může to paradoxně vést k tomu že na základě toho provedou velké čistky a reformy a za pár let můžou byt mnohem nebezpečnější. Naopak v Evropě armády a státy žít dál s pocitem že vše funguje ač je možné že některe z nich by nevydržely ani den.Skrýt celý příspěvek

  • PavolR
   09:57 23.03.2022

   Preto treba Rusko do základov rozvrátiť práve teraz ...

   Preto treba Rusko do základov rozvrátiť práve teraz ...

   • Jirka33
    10:10 23.03.2022

    Já bych byl s tím rozvrácením opatrný. Víme jak dopadla Libye po Kaddafim. Nechtěl bych další Libyi a ještě ke všemu s jadernými zbraněmi. Zatím jsem neslyšel nic dlouhodobě ...Zobrazit celý příspěvek

    Já bych byl s tím rozvrácením opatrný. Víme jak dopadla Libye po Kaddafim. Nechtěl bych další Libyi a ještě ke všemu s jadernými zbraněmi. Zatím jsem neslyšel nic dlouhodobě přijatelného co s Ruskem - jak změnit jeho myšlení/směřování. Denacifikace jak to chtějí oni udělat Ukrajině? Směšné! Západ promeškal dobu po rozpadu SSSR kdy byli lidé naklonění změnám a demokracii. Bohužel Jelcin, oligarchové, bývalá KGB a spol jim ukázali parodii na demokracii a kapitalismus. Vzpomínají z hrůzou na ty roky a demokracie u nich rovná se chaos. Jak z toho vážně nevím.Skrýt celý příspěvek

    • J.Kolousek@post.cz
     11:06 23.03.2022

     Německo po roce 1945 prošlo drsnou kritikou nacismu.Tohle v Rusku po pádu komunismu nedošlo.Možná je to proto,že úkolem komunismu mělo byt všeobecné osvobození.Měl přinést konec ...Zobrazit celý příspěvek

     Německo po roce 1945 prošlo drsnou kritikou nacismu.Tohle v Rusku po pádu komunismu nedošlo.Možná je to proto,že úkolem komunismu mělo byt všeobecné osvobození.Měl přinést konec nerovností a nastolit skutečnou sociální spravedlnost.A zdá se,že většině jeho přiznivců příliš nezaleželo na tom,že sovětský režim vytvořil prakticky ve všech ohledech naprostý opak.On někdo bráníl Rusku v tom, aby pracovalo, obchodovalo a vyvíjelo se ? Jejich hlavní problém je v tom, že to prostě nedokážou, proto jsou slabí a reagují hystericky a agresivně na každý podnět.
     Putinova metoda! Koho chce okupovat, toho nazve náckem.Skrýt celý příspěvek

    • Pavel 1
     13:28 23.03.2022

     Tak lybie dopadla, tak jak dopadla právě kvůli kaddáfímu. Ten ji ekonomicky rozvrátil dávno před rokem 2011.

     Tak lybie dopadla, tak jak dopadla právě kvůli kaddáfímu. Ten ji ekonomicky rozvrátil dávno před rokem 2011.

    • Ján Paliga
     21:29 23.03.2022

     Nie Západ, ale sami Rusi si mali spraviť doma upratovanie toho niekoľkostoročného neporiadku.... Nie je to chyba Západu, že si volili bývalých KGBákov a boľševikov....

     Nie Západ, ale sami Rusi si mali spraviť doma upratovanie toho niekoľkostoročného neporiadku.... Nie je to chyba Západu, že si volili bývalých KGBákov a boľševikov....

   • SYN_
    21:45 23.03.2022

    Bohužel, jeví se to jako velké bezpečnostní riziko to neudělat... Aniž bych se pokoušel definovat jestli by z toho měl mít člověk radost nebo smutek, je to potřeba. Zruinovat, ...Zobrazit celý příspěvek

    Bohužel, jeví se to jako velké bezpečnostní riziko to neudělat... Aniž bych se pokoušel definovat jestli by z toho měl mít člověk radost nebo smutek, je to potřeba. Zruinovat, jakoukoliv cestou to půjde.Skrýt celý příspěvek

  • Klimesov
   13:18 23.03.2022

   Na to bych nevsázel. Největším nepřítelem Ruské armády je jak se ukázalo nyní korupce. A ta je v dnešním Rusku všudypřítomná. Podle některých zpráv má zkušenosti s korupcí v Rusku ...Zobrazit celý příspěvek

   Na to bych nevsázel.
   Největším nepřítelem Ruské armády je jak se ukázalo nyní korupce. A ta je v dnešním Rusku všudypřítomná. Podle některých zpráv má zkušenosti s korupcí v Rusku 35% obyvatel. Podle některých průzkumů víc jak 50% obyčejných Rusů považují korupci za něco zcela normálního.
   Dokud se tohle nezmění, nečekal bych žádné zázraky. Ano oni se z toho otřepou, za několik let zase přijdou se zaručeně poslední nejmodernější verzí nějaké T-72B1000M, která už zaručeně bude ta nejlepší a nezničitelná a někdo si na jejím vývoji a výrobě nakrade, tak jak na T-14.
   Rusko má obrovské společenské problémy a dokud se ty nezmění, tak bych nepočítal s tím, že nějaký plán reorganizace Ruské armády dosáhne valnějšího úspěchu. Přece jenom Ruská armáda se reorganizuje od doby co je Putin u moci a od roku 2010 tam docházelo podle oficiálních informací k velké reorganizaci. No výsledky na bojišti tomu moc nenapovídají.Skrýt celý příspěvek

   • GlobeElement007
    13:43 23.03.2022

    Hlavním úkolem ministra obrany v demokratické zemi je starat se o armádu. V diktatuře je hlavním úkolem chránit diktátora a proti vlastní lidem a vnitřní opozici.

    Hlavním úkolem ministra obrany v demokratické zemi je starat se o armádu. V diktatuře je hlavním úkolem chránit diktátora a proti vlastní lidem a vnitřní opozici.

  • Strycek-Tomas
   18:11 23.03.2022

   To, co chybi ruske armade je hlavne sebereflexe. Spis si myslim, ze se Rusko zacne drolit vnitrne i zvenci. Pro Cinu se stane snadnou koristi.

   To, co chybi ruske armade je hlavne sebereflexe. Spis si myslim, ze se Rusko zacne drolit vnitrne i zvenci. Pro Cinu se stane snadnou koristi.

   • SYN_
    21:59 23.03.2022

    No, ono to vždycky bylo u takových velkých akcí - "do or die"... Buď se to povede, vojenská reputace se vylepší, nikdo so netroufne moc vyskakovat, ekonomickou krizi (sankce) se ...Zobrazit celý příspěvek

    No, ono to vždycky bylo u takových velkých akcí - "do or die"...
    Buď se to povede, vojenská reputace se vylepší, nikdo so netroufne moc vyskakovat, ekonomickou krizi (sankce) se nějak ustojí (pomůže též že se totálně vykrade Ukrajina)... ovšem když se nepodaří (i když se jen "podaří málo" což už pomalu začíná být jasné) tak se problémy budou vršit - zvenku tlak ekonomický, zevnitř hrozby všelijakých povstání, vojenská pověst v pr... akorát okamžik "kdy jindy když ne teď" aby si na nich někdo jako Čína ukosl tolik, kolik si troufne aníž by to přešponoval do jaderné výměny...

    Mezi námi, pokud to nastane a pokud si neukousnou nechutně moc, jsem pro to nechat to být, třeba i navždy...Skrýt celý příspěvek

  • Rase
   20:25 23.03.2022

   Bez dovezených komponentů si už těch zbraní moc nevyrobí. Akorát tak pušky, náboje a dělostřeleckou munici. Zkrátka hloupé zbraně, ale ani pořádný tank nebo raketu. i pokud by ...Zobrazit celý příspěvek

   Bez dovezených komponentů si už těch zbraní moc nevyrobí. Akorát tak pušky, náboje a dělostřeleckou munici. Zkrátka hloupé zbraně, ale ani pořádný tank nebo raketu. i pokud by válka najednou skončila, tak si tam pěkně vyhnijí zadušení sankcemi a vnitřním chaosem.Skrýt celý příspěvek

 • TF_HU
  20:42 22.03.2022

  Evidim žádného JFC. Mission Command asi neznají... Stejně tak Joint operace též ne... Velení je přímé a procedurální. Velení, tedy vše v armádě, tři úrovně...taktickou, ...Zobrazit celý příspěvek

  Evidim žádného JFC.
  Mission Command asi neznají...
  Stejně tak Joint operace též ne...
  Velení je přímé a procedurální.
  Velení, tedy vše v armádě, tři úrovně...taktickou, operační a strategickou.Skrýt celý příspěvek

 • fotr
  18:26 22.03.2022

  Článek je výborný, srozumitelně, ze široka a s detaily tu pěkně popisuje to, co já zde píšu už dlouho. Tedy, že russkou armádu není radno podceňovat ale také, že rozhodně není na ...Zobrazit celý příspěvek

  Článek je výborný, srozumitelně, ze široka a s detaily tu pěkně popisuje to, co já zde píšu už dlouho. Tedy, že russkou armádu není radno podceňovat ale také, že rozhodně není na úrovni, o jaké se nás snaží přesvědčit. je to už dlouho, co tu byl článek na téma, kolik má vlastně russko tanků. russové uvádějí počet přes 20 tisíc, tehdy jsem to tady rozebíral a komentoval s tím, že podle mě nemají k reálnému nasazení více než 1500 kusů a z toho bude ještě velké % zastarýl typů, stejně jako u další techniky. To vše se potvrzuje. Za vším je skutečně ten jejich systém, jak popisuje autor článku a také právě ta nesmírná korupce, nezodpovědnost, alkoholismus, šikana a další negativa známá z této armády. Tehdy jsem tu popisoval informace z jedné gardové jednotky, která měla cca 350 tanků, papírově měla cca 78% v bojovém stavu, se kterým počítalo vyšší velení. Ve skutečnosti, bylo nasaditelných reálně tak do 100 kusů. Funguje to tam přesně jak popsal autor, od spoda nahoru se podávají zkreslená hlášení, každý chce vypadat dobře, hodnostně postupovat a nemít problémy. To, co se dnes děje, je výsledek tohoto systému.Skrýt celý příspěvek

  • Technista
   01:20 23.03.2022

   Ano, dobrý článek, ale pozn. k "první sled zahrnoval velitele čet a rot z řad branců a zastaralé vybavení" - to ne u výsadkových jednotek s BMD. U nich jsou i případní branci ...Zobrazit celý příspěvek

   Ano, dobrý článek, ale pozn. k "první sled zahrnoval velitele čet a rot z řad branců a zastaralé vybavení" - to ne u výsadkových jednotek s BMD. U nich jsou i případní branci elitní. A šli první a do hloubky Ukrajiny. A s těmi papírovými pancíři BMD měli na Oryxu katastrofální ztráty.....Skrýt celý příspěvek

   • matu
    11:18 24.03.2022

    Přesně to jsem taky chtěl napsat. V nejdůležitějších směrech, nasazovali výsadkáře, například letiště Hostomel a dostali hrozně na prdel. Takže se nedá říct, že v první vlně byli ...Zobrazit celý příspěvek

    Přesně to jsem taky chtěl napsat. V nejdůležitějších směrech, nasazovali výsadkáře, například letiště Hostomel a dostali hrozně na prdel. Takže se nedá říct, že v první vlně byli jen branci.Skrýt celý příspěvek

    • The88
     13:11 24.03.2022

     To je sice pravda, ale nasadit vysadkare na znamou pozici pod delostreleckou palbu, to je pak uplne jedno, jestli jsou elitni, nebo slepi, hlusi a blbi...

     To je sice pravda, ale nasadit vysadkare na znamou pozici pod delostreleckou palbu, to je pak uplne jedno, jestli jsou elitni, nebo slepi, hlusi a blbi...

    • buschlaid
     17:37 24.03.2022

     Mě zaujalo v jak velkém množství nasadili Spetsnaz a jak velké ztráty mají. Samozřejmě chápu, že speciálové nejsou žádní terminátoři, ale i tak mě překvapila jejich ...Zobrazit celý příspěvek

     Mě zaujalo v jak velkém množství nasadili Spetsnaz a jak velké ztráty mají. Samozřejmě chápu, že speciálové nejsou žádní terminátoři, ale i tak mě překvapila jejich neprofesionálnost a jak velké ztráty mají (např. u Charkova a Mariupolu). To samé mě ale dost překvapilo u "elitních tankových jednotek". Sleduju profil "Rob Lee" na Twitteru, který přidává potvrzené fotky a informace o lidských ztrátách a kolik lidí na listu denně přibyde, to je opravdu neskutečné.Skrýt celý příspěvek

 • achi.67
  16:23 22.03.2022

  K tomu mne napadá věta, kterou jsem nedávno slyšel: Rusko nikdy není tak silné, jak vypadá a tak slabé, jak si myslíme.

  K tomu mne napadá věta, kterou jsem nedávno slyšel: Rusko nikdy není tak silné, jak vypadá a tak slabé, jak si myslíme.

  • Strycek-Tomas
   18:20 23.03.2022

   Prenest valku na ruske uzemi by byla velka strategicka chyba. Doufam, ze Ukrajinci maji dost rozumu, aby se zastavili na vlastnich hranicich a pak nechali Rusy se kvasit ve vlastni ...Zobrazit celý příspěvek

   Prenest valku na ruske uzemi by byla velka strategicka chyba. Doufam, ze Ukrajinci maji dost rozumu, aby se zastavili na vlastnich hranicich a pak nechali Rusy se kvasit ve vlastni stave.Skrýt celý příspěvek

   • SYN_
    22:10 23.03.2022

    No, ono taky bude dost záležet jak dlouho se bude severoasije pokoušet vyřešit kvadraturu kruju kachem, a co všechno přitom natropí...

    No, ono taky bude dost záležet jak dlouho se bude severoasije pokoušet vyřešit kvadraturu kruju kachem, a co všechno přitom natropí...

   • PavolR
    08:09 24.03.2022

    lenže oni sa sporia práve o to, čo je a čo nie je ruské územie, čiže ak vpadnú na Krym, je to samozrejme ukrajinské územie, no Rusko to bude interpretovať, ako by išlo o jeho ...

    lenže oni sa sporia práve o to, čo je a čo nie je ruské územie, čiže ak vpadnú na Krym, je to samozrejme ukrajinské územie, no Rusko to bude interpretovať, ako by išlo o jeho ...

 • dusan1
  14:53 22.03.2022

  Čo sa týka "podcenenia protivníka" .... ruská armáda momentálne funguje presne tak ako ruská spoločnosť ... Nevidím šancu na to aby fungovala lepšie, pokým nebude fungovať ...Zobrazit celý příspěvek

  Čo sa týka "podcenenia protivníka" .... ruská armáda momentálne funguje presne tak ako ruská spoločnosť ...

  Nevidím šancu na to aby fungovala lepšie, pokým nebude fungovať lepšie spoločnosť.

  Rusko je zúfalo zaostalá ekonomika a určite má techniky dosť, ale dať ju "dohromady" v korupčnom prostredí Ruska je čisté sci-fi.

  Sankcie budú komplikovať všetko ... minimálne bude všetko pre Rusov drahšie a pomalšie ak i čosi obídu ...

  V roku 1940 kto utekal z Ruska na západ ? .. dnes desiatky tisíc najkvalitnejších Rusov uteká do zahraničia, lebo jednoducho nebudú mať čochvíľu možnosť pracovať (pre odpojenie internetu či nedostupnosť notebooku).... a to nerátam "detail" rizika povolania na "populárnu" vojnu ...

  Skrátka Rusko je zaostalá krajina a jeho armáda je jeho presným obrazom ....Skrýt celý příspěvek

 • dusan1
  14:47 22.03.2022

  Už dávno som tvrdil, že sýrska kampaň ruskej armády je z pohľadu moderného boja bezpredmentná, lebo sýrske opozičné skupiny nie sú ani teoreticky moderná armáda a preto sa nedá ...Zobrazit celý příspěvek

  Už dávno som tvrdil, že sýrska kampaň ruskej armády je z pohľadu moderného boja bezpredmentná, lebo sýrske opozičné skupiny nie sú ani teoreticky moderná armáda a preto sa nedá hodnotiť reálny výkon ruskej armády proti podobne vyzrojenému protivníkovi.

  Tak isto som pred konfliktom tvrdil, že ukrajinská armáda je čo sa kvality najlepšia na svete ....

  Všetko sa potvrdilo. Myslím, že nie som génius, len Rusi robili také PR, že "zblbli" i tých čo im veľmi neveria ....

  A to, že Rusi zaútočia naplno som tiež tvrdil a je zvláštne, že tomu nechcel nik uveriť a ani tí čo Rusov vôbec nemajú v láske. Všetci moji diskutéri "dokazovali" že to "nedáva logiku" ...

  Asi preto, že v roku 2014 som "dokazoval", že Rusi "nemôžu" zaútočiť na Donbas ... a moje ilúzie vo vzťahu k Rusku sa to skončili ....

  Ale to ako tragicky dopadne ruská armáda ma teda fakt nenapadlo ani v najlepšom sne : )

  Čakal som ten pat čo je dnes ... ale na úplne iných hraniciach ... tak niekde v polovici Ukrajiny.

  Klobúk dolu nad Ukrajincimi ako to zvládajú ...Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   17:48 22.03.2022

   Ukrajinci se dokázali dostat z podobného systému ve vysoce efektivní za osm let, nyní se to ukazuje. Při srovnání pak nesmíme opomenout velkou míru materiální a informační podpory ...Zobrazit celý příspěvek

   Ukrajinci se dokázali dostat z podobného systému ve vysoce efektivní za osm let, nyní se to ukazuje.
   Při srovnání pak nesmíme opomenout velkou míru materiální a informační podpory od NATO.Skrýt celý příspěvek

 • V.Karasek
  13:02 22.03.2022

  To podceneni protivnika a nekompetentni veleni mi trochu pripomina Zimni valku s Finskem. Na druhou stranu se stale nemuzu smirit s tim, ze to co vidime, je opravdu skutecny obraz ...Zobrazit celý příspěvek

  To podceneni protivnika a nekompetentni veleni mi trochu pripomina Zimni valku s Finskem.
  Na druhou stranu se stale nemuzu smirit s tim, ze to co vidime, je opravdu skutecny obraz ruske armady (kez by to tak bylo) a nekde v koutku mysli si rikam, ze to je spis sabotaz...Skrýt celý příspěvek

  • Danik
   13:11 22.03.2022

   Asi nejpovedenější část ruských informačních operací, že Ruská armáda je ten nezastavitelný silný kolos...

   Asi nejpovedenější část ruských informačních operací, že Ruská armáda je ten nezastavitelný silný kolos...

  • ruleta
   13:27 22.03.2022

   Ano, ale vsechno musis davat do kontextu a ocekavani. Ocekavani bylo, ze RF Ukrajinu prejede. Kontext je ale takovy, ze Ukrajina vybudovala jednu z nejsilnejsich pozemnich armad ve ...Zobrazit celý příspěvek

   Ano, ale vsechno musis davat do kontextu a ocekavani. Ocekavani bylo, ze RF Ukrajinu prejede. Kontext je ale takovy, ze Ukrajina vybudovala jednu z nejsilnejsich pozemnich armad ve stredni a zapadni evrope.Skrýt celý příspěvek

   • V.Karasek
    13:38 22.03.2022

    Jednu z nejsilnejsich armad asi ne, ale urcite velmi odhodlanou, Zapadem vycvicenou a zasobovanou zbranovymi systemy a hlavne informacemi.

    Jednu z nejsilnejsich armad asi ne, ale urcite velmi odhodlanou, Zapadem vycvicenou a zasobovanou zbranovymi systemy a hlavne informacemi.

    • ruleta
     14:28 22.03.2022

     Podle polskych zdroju, po reorganizaci po roce 2014 ma 5 tankovych brigad, 14 mechanizovanych brigad, PVO je/byla jedna z nejsilnesich v Evrope. To jsou sily, ktere defacto nema ...Zobrazit celý příspěvek

     Podle polskych zdroju, po reorganizaci po roce 2014 ma 5 tankovych brigad, 14 mechanizovanych brigad, PVO je/byla jedna z nejsilnesich v Evrope. To jsou sily, ktere defacto nema zadna zeme v Evrope.Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      16:50 22.03.2022

      V ATM č.2 byl velmi pěkný přehled UA armády před začátkem války.

      V ATM č.2 byl velmi pěkný přehled UA armády před začátkem války.

     • Sgt Murphy
      18:04 22.03.2022

      Tak ono nejde ani tak o veľkosť armády... zoberme si že taká severokórejská má vyše 1,28 milióna ľudí plus cca 600 tisíc záloh, ale aj tak by boli len hordy kanonenfutteru pre ...Zobrazit celý příspěvek

      Tak ono nejde ani tak o veľkosť armády... zoberme si že taká severokórejská má vyše 1,28 milióna ľudí plus cca 600 tisíc záloh, ale aj tak by boli len hordy kanonenfutteru pre juhokórejskú a po mesiaci by zrejme nebolo proti čomu ďalej bojovať... Rozhodne ale po reorganizácii sa stala Ukrajinská dobre vycvičená, vyzbrojená a odhodlaná. Keď pozerám ako sa im darí predstavte si že teraz by im pri pobreží zaparkovalo pár US lietadloviek a prišla na pomoc americká USMC... za dva týždne by pochodovali po Moskve celkom isto.Skrýt celý příspěvek

     • Sgt Murphy
      18:05 22.03.2022

      Samozrejme opomeniem ruské JZ len narážam na kvalitu ich konvenčných vojsk...

      Samozrejme opomeniem ruské JZ len narážam na kvalitu ich konvenčných vojsk...

     • Studebaker
      11:40 23.03.2022

      Sgt Murphy: presne tak. Normalne potemkinova armada. Ale jako to tak sledujem cely cas ani sa necudujem. Ten rusacky rezim je tak preklamany odpredu dozadu ze klamu sami seba a tym ...Zobrazit celý příspěvek

      Sgt Murphy: presne tak. Normalne potemkinova armada. Ale jako to tak sledujem cely cas ani sa necudujem. Ten rusacky rezim je tak preklamany odpredu dozadu ze klamu sami seba a tym padom je to aj samoznicujuce, takto sa to prejavuje aj v tom vedeni vojny. Totalitne rezimy v tomto vzdy mali monopol. Ale keby nemali JZ rusaci tak by si podla mna toto nedovolili. A kdo vie v akom stave maju aj ten. Kazdopadne to je skor politicky nastroj. Sudruzkovia vzdy videli v prvom rade cisielka, su im ukradnute zivoty pre nich su to statistiky. A potom to takto vyzera v praxi ked maju silnu armadu len na papieri.Skrýt celý příspěvek

 • SeaWolf
  12:41 22.03.2022

  Skvělý rozbor, jen nesouhlasím se závěrem. Myslím si, že ruská armáda je připravena na opotřebovací lokální válku typu Donbas, ale rozhodně není přiravena na opotřebovací válku ...Zobrazit celý příspěvek

  Skvělý rozbor, jen nesouhlasím se závěrem. Myslím si, že ruská armáda je připravena na opotřebovací lokální válku typu Donbas, ale rozhodně není přiravena na opotřebovací válku typu dlouhé fronty na Ukrajině, permanentního nasazení 200tis vojáků které musíte zajistit vším potřebným 24/7 a především, přetlačit v opotřebovací válce EU a USA ekonomicky. Tedy pokud do toho EU nebo USA nehodí vidle.Skrýt celý příspěvek

  • Jan Grohmann
   13:02 22.03.2022

   Pokud budou mobilizovat (aspoň částečně), tak jsou připraveni. Lidi i techniku mají.

   Pokud budou mobilizovat (aspoň částečně), tak jsou připraveni. Lidi i techniku mají.

   • Klimesov
    13:25 22.03.2022

    Lidi a techniku mít můžou, ale tohle nevyřeší problémy popsané v samotném článku. Tady smrdí ryba opravdu od hlavy a řešit taktické, operační a strategické chyby je na delší dobu. ...Zobrazit celý příspěvek

    Lidi a techniku mít můžou, ale tohle nevyřeší problémy popsané v samotném článku. Tady smrdí ryba opravdu od hlavy a řešit taktické, operační a strategické chyby je na delší dobu. To nahnání další tlupy bídně vycvičených a bídně vyzbrojených vojáků na frontu prostě nevyřeší. A Ukrajinci pustili žilou i Ruským profíkům. Valná většina zničené, opuštěné nebo ukořistěné Ruské techniky je to nejlepší co jejich průmysl dokázal za cca 10 let reorganizace vyrobit.
    Ale v zásadě souhlasím. Rusko je dost silná země na to aby mohla tento konflikt udržovat nějakým způsobem zamrzlý v nynějších hranicích. Vojáky a techniku by na to mít mohli. Otázkou bude jak jsou na tom s proviantem a co s touhle situací udělají sankce.Skrýt celý příspěvek

    • ArcheologJD
     15:39 22.03.2022

     A co se situací na frontě budou dělat Ukrajinci. Po celou dobu trvání války tady řešíme co udělá/neudělá, dokáže/nedokáže ruská ruská armáda. A vlastně tak nějak mimovolně vnímáme ...Zobrazit celý příspěvek

     A co se situací na frontě budou dělat Ukrajinci. Po celou dobu trvání války tady řešíme co udělá/neudělá, dokáže/nedokáže ruská ruská armáda. A vlastně tak nějak mimovolně vnímáme jak dobři jí vzdoruje Ukrajinská armáda. Dle mého názoru ji tak opět podceňujeme. Už v prvním týdnu ukázala svou taktickou i strategickou vyspělost. Přitom se jí podařilo efektivně narušit logistický řetězerc RA. Zlikvidovala mohutný výsadek na letišti v Hostomelu a izolovala a likvidovala mnohá úderná uskupení. Po těchto výkonech opravdu pochybuji, že přistoupí na nějakou nekonečnou opotřebovávací válku.
     Naopak očekávám díky dodávkám moderních zbraní, spojovacího vybavení, dronů a přímého přístupu na Starlink vedení nekonveční protiofenzívy, jejímž úkolem bude rozvrátit a vytlačit RA z Ukrajiny a která dost možná vytvoří operační postupy pro vedení války pro příští roky a desetiletí.Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      16:40 22.03.2022

      Ano na to se také často zapomíná. Jaké kroky začne dělat Ukrajinská armáda až se ta Ruská "nadobro" zastaví a přejde do defenzivy. Nicméně i Ukrajinská armáda má citelné ztráty, ...Zobrazit celý příspěvek

      Ano na to se také často zapomíná. Jaké kroky začne dělat Ukrajinská armáda až se ta Ruská "nadobro" zastaví a přejde do defenzivy.
      Nicméně i Ukrajinská armáda má citelné ztráty, takže nějakou chvíli by mohlo trvat než by přešla do nějaké rozsáhlé ofenzívy a mezi tím by jsme tu měli opotřebovávací válku.Skrýt celý příspěvek

     • ArcheologJD
      16:53 22.03.2022

      Klimesov: jsem asi v týhle válce nepoučitelnej optimista ale nedivil bych se kdyby Rusum začalo pěkný točo někdy mezi 1-4 dubnem. Ukrajinci už teďˇka pěkně tlačí severozápadně od ...Zobrazit celý příspěvek

      Klimesov: jsem asi v týhle válce nepoučitelnej optimista ale nedivil bych se kdyby Rusum začalo pěkný točo někdy mezi 1-4 dubnem.
      Ukrajinci už teďˇka pěkně tlačí severozápadně od Kyjeva, od Mykolajeva směrem na Cherson Pušilinův výrok, že Mariupol nedají dřív než za týden zněl až překvapivě upřímě.Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      22:00 22.03.2022

      Taky tajné doufám, že má UA armáda někde zašitou mechanizovanou brigádu, která začne odřezávat a likvidovat jedno ruské uskupení za druhým, až se ruská ofenzíva vyčerpá a ztratí ...Zobrazit celý příspěvek

      Taky tajné doufám, že má UA armáda někde zašitou mechanizovanou brigádu, která začne odřezávat a likvidovat jedno ruské uskupení za druhým, až se ruská ofenzíva vyčerpá a ztratí dynamiku.Skrýt celý příspěvek

   • Danik
    16:18 22.03.2022

    Otázka v jakém počtu a kvalitě ta technika a lidé budou. Když se koukneme na stav techniky pravidelné armády (včetně kontraktniku) a slabou morálku vojáků, jakoupak asi morálku ...Zobrazit celý příspěvek

    Otázka v jakém počtu a kvalitě ta technika a lidé budou. Když se koukneme na stav techniky pravidelné armády (včetně kontraktniku) a slabou morálku vojáků, jakoupak asi morálku budou mít ti branci a v jakém stavu bude ta technika vytažená z uloženek, když ani u těch strojů prvosledových jednotek, zřejmě nebyla ta pravidelná údržba nijak kvalitní. Přitom ruském šlendriánu a korupci bych se nedivil, kdyby teď Putin a vedení zjistilo, že půlka těch uloženek je stejně vybrakovaná. Další věc, nebyla by v současné ekonomické situaci naprostá sebevražda provést mobilizaci? Rusové teď nebudou mít prostředky ani na obnovu značné části ztracené techniky, nemluvě o nějakém dotažení modernizačních programů. Já prostě kromě použití jaderných zbraní nevidím žádný způsob jako tohle zvrátit a použitím JZ nebo ZHN se ta situace pro Rusko ještě dramaticky zhorší.Skrýt celý příspěvek

   • PavolR
    16:37 22.03.2022

    Stále som trocha skeptický ohľadne techniky/výzbroje. Ono historická skúsenosť hovorí, že Rusko na väčšie novodobé konflikty nikdy nebolo adekvátne materiálne vybavené, či už v ...Zobrazit celý příspěvek

    Stále som trocha skeptický ohľadne techniky/výzbroje. Ono historická skúsenosť hovorí, že Rusko na väčšie novodobé konflikty nikdy nebolo adekvátne materiálne vybavené, či už v prvej alebo druhej svetovej vojne potrebovali masívnu pomoc od svojich spojencov. A túto vojnu v takomto rozsahu zjavne neplánovali.Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    16:53 22.03.2022

    To mají, ale čím vice jich mobilizují, tím větší problém budou mít s jejich zásobováním a udržením v poli. A kdo bude pracovat ?

    To mají, ale čím vice jich mobilizují, tím větší problém budou mít s jejich zásobováním a udržením v poli. A kdo bude pracovat ?

   • SeaWolf
    17:05 22.03.2022

    Já myslím, že samotné mobilizace bez příčiny se právě Putin ( a osoby kolem ) bojí, protože to už je zásah do osobního prostoru běžných a dnes zpohodlnělých Rusů, kterým říkali, že ...Zobrazit celý příspěvek

    Já myslím, že samotné mobilizace bez příčiny se právě Putin ( a osoby kolem ) bojí, protože to už je zásah do osobního prostoru běžných a dnes zpohodlnělých Rusů, kterým říkali, že jejich armáda na kterou platí daně je zcela neporazitelná ( no my Evropani jsme si to mysleli taky ). Jediný argument na který by mohli rusové z pohledu Putina slyšet je vstup NATO do konfliktu. Tedy alespoň takový vstup který by mohl Putin mediálně prodat jako jasné ohrožení Ruska.Skrýt celý příspěvek

    • Vrata
     17:49 22.03.2022

     Podle Putlera probiha specialni vojenska operace. V momente, kdy zacne probihat mobilizace, uz to nebude specialni operace ale valka. Je treba si uvedomit, ze doposud se bezneho ...Zobrazit celý příspěvek

     Podle Putlera probiha specialni vojenska operace. V momente, kdy zacne probihat mobilizace, uz to nebude specialni operace ale valka. Je treba si uvedomit, ze doposud se bezneho Rusa valka, krome sankci, nijak nedokla. Tedy mimo tisicu mrtvol ruskych vojaku, ale o tom bezny Rus nic nevi. Zadne bombardovani Ruska, zadna mobilizace, zadna valecna vyroba ...
     Mobilizaci by Putler priznal valku a neuspechy na fronte, Rusove by mohli zacit panikarit a take se zacit ptat.Skrýt celý příspěvek

     • TN12
      23:32 22.03.2022

      Úlet číslo 1: pokud většina Rusů nevěří na bombardování měst a další zprávy z Ukrajiny, tak není problém jim vykládat další pohádky o zapojení NATO, které podle přepadlo ruské ...Zobrazit celý příspěvek

      Úlet číslo 1: pokud většina Rusů nevěří na bombardování měst a další zprávy z Ukrajiny, tak není problém jim vykládat další pohádky o zapojení NATO, které podle přepadlo ruské mírové jednotky a vraždí vděčné obyvatele.

      A úlet číslo 2: techniku mohou získat od Severní Koreje.Skrýt celý příspěvek

     • PavolR
      09:55 23.03.2022

      TN12: 1.- Výmysly nie sú iba pre domáce publikum, takže by potrebovali zinscenovať niečo realistickejšie - zatiahnuť nejako Poliakov. 2.- Kórea napadla aj mňa (pre hrsť dolárov ...Zobrazit celý příspěvek

      TN12:
      1.- Výmysly nie sú iba pre domáce publikum, takže by potrebovali zinscenovať niečo realistickejšie - zatiahnuť nejako Poliakov.
      2.- Kórea napadla aj mňa (pre hrsť dolárov prečo nie?), len či ich produkcia nebude príliš "africká".Skrýt celý příspěvek

     • TN12
      11:53 23.03.2022

      PavolR: Obávám se, že jim domácí mohou stačit. Následně mohou šířit strach do zbytku světa a tím si vynucovat spolupráci.

      PavolR: Obávám se, že jim domácí mohou stačit. Následně mohou šířit strach do zbytku světa a tím si vynucovat spolupráci.

   • Laci
    20:23 22.03.2022

    A bude jim to fungovat i za těch likvidačních sankcí? Čistě hypoteticky, bez ekonomické a politické stránky, Rusko Ukrajnu zničí, dobyje. Ale armáda, zásobování armády ani chod ...Zobrazit celý příspěvek

    A bude jim to fungovat i za těch likvidačních sankcí?
    Čistě hypoteticky, bez ekonomické a politické stránky, Rusko Ukrajnu zničí, dobyje. Ale armáda, zásobování armády ani chod země nejede na sliby ani propagandu.
    Dokáže Rusko vyhrát rok zabředlý, pomalý konflikt, když nebude “mít co žrát”?Skrýt celý příspěvek

    • Ilawar
     19:06 23.03.2022

     Tyhle sankce nejsou v žádném ohledu likvidační.

     Tyhle sankce nejsou v žádném ohledu likvidační.

 • PavolR
  12:33 22.03.2022

  S prvou polovicou predposlednej vety by som si dovolil polemizovať. Aké percento uloženiek je v bojaschopnom stave a aké budú mať nemodernizované stroje bojovú hodnotu? Situačné ...Zobrazit celý příspěvek

  S prvou polovicou predposlednej vety by som si dovolil polemizovať. Aké percento uloženiek je v bojaschopnom stave a aké budú mať nemodernizované stroje bojovú hodnotu? Situačné povedomie, riadenie paľby, komunikačné prostriedky. U "blbého" transportéra by to možno ešte až tak nevadilo, ale čo povedzme tank? Nehovoriac o náhrade strát lietadiel a vrtuľníkov.

  Aj keby bolo mobilizovaných dostatok ľudských zdrojov, na poli techniky zasa Rusko dlhodobo opotrebovaciu vojnu hrať nemôže.Skrýt celý příspěvek

  • Sergej7490
   15:45 22.03.2022

   Obavam sa ze moze, pokial sa najde dost fanatikov. Jeden uz je vo vedeni, gaucovi tlieskaju spred TV. Chvilu potrva nez priemysel nabehne na vojensku vyrobu, ale nakoniec to ...Zobrazit celý příspěvek

   Obavam sa ze moze, pokial sa najde dost fanatikov. Jeden uz je vo vedeni, gaucovi tlieskaju spred TV.
   Chvilu potrva nez priemysel nabehne na vojensku vyrobu, ale nakoniec to dokazu. Suroviny maju vlastne. Nebudu mat sice termalne zameriavace, ale tanky zvladnu, aj municiu. Problem moze byt s lietadlami, ale asi pojdu cestou uschopnovania ulozeniek. Zasoby maju obrovske. Len bude trvat kym sa podniky rozhybu.
   Obete budu vdaka vymytym mozgom brat ako prirodzenu sucast boja proti nackom.
   Aj tu vojnu s Finskom nakoniec vyhrali, ked ustupila ideologia a nastupil profesionalizmus. To je myslim to, co sa pokusa povedat aj autor clanku.Skrýt celý příspěvek

   • Jan Padesátýpátý
    01:22 23.03.2022

    Finsko nemělo za zády celou Evropu a USA

    Finsko nemělo za zády celou Evropu a USA

   • Studebaker
    10:59 23.03.2022

    No nevim nemyslim si. Vcera som cital jak uralvagonzavod stopol vyrobu lebo uz nemaju zahranicne sucastky... a jako prise kolega finsko nemalo za sebou ostatnych. Dalej nepovedal ...Zobrazit celý příspěvek

    No nevim nemyslim si. Vcera som cital jak uralvagonzavod stopol vyrobu lebo uz nemaju zahranicne sucastky...
    a jako prise kolega finsko nemalo za sebou ostatnych. Dalej nepovedal by som ze to vyhrali, finsko sa ubranilo (a predtym bolo sucastou ruskeho imperia), co sa neda povedat o pobalti...Skrýt celý příspěvek

  • Jan Grohmann
   15:53 22.03.2022

   Já prostě nepodceňuji ruskou schopnost a ochotu bojovat až do hořkého konce.

   Já prostě nepodceňuji ruskou schopnost a ochotu bojovat až do hořkého konce.

   • PavolR
    16:32 22.03.2022

    Však v poriadku, ale nadhodil by som ešte jednu vec a to je problém rotácie nasadených jednotiek. Treba si uvedomiť, že väčšina momentálna nasadených už bojuje takmer mesiac a keď ...Zobrazit celý příspěvek

    Však v poriadku, ale nadhodil by som ešte jednu vec a to je problém rotácie nasadených jednotiek. Treba si uvedomiť, že väčšina momentálna nasadených už bojuje takmer mesiac a keď aj prídu nejaké nové jednotky, tie neprídu na ich nahradenie, ale ako posila a aj to iba do proritných smerov. A tento stav sa ešte minimálne ďalšie dva tri týždne nezmení. Budú úplne opotrebovaní.Skrýt celý příspěvek

   • Falko
    20:55 22.03.2022

    Oni by bojovali o dušu za VV, len robiť nebudú. Oni proste robiť nevedia a nechcú, ich priemysel stojí na ľuďoch s bývalého post-sovietu. Gruzincoch, Uzbekoch, Tadžikoch, ...Zobrazit celý příspěvek

    Oni by bojovali o dušu za VV, len robiť nebudú. Oni proste robiť nevedia a nechcú, ich priemysel stojí na ľuďoch s bývalého post-sovietu. Gruzincoch, Uzbekoch, Tadžikoch, Bielorusoch, Ukrajincoch. Ak sa u nich začnú, tieto etnika strácať a budú sa z Ruska vracať do svojich domov in, vtedy začne rusku naozaj prihárať. Dávam tomu dva tri mesiace. Potom ešte len začne padať Ruská ekonomika. Preto si chceli povoliť aj Ukrajinu, keď porovnáte bežného ukrajinského mužíka a ruského v praxi výjde Vám ohromný rozdiel. A to nepíšem, aký je rozdiel, keď porovnáte Ukrajina tobôž Rusa s bežným Slovákom, Poliakom a Čechom. Tie rozdiely v technických zručnostiach a produktivite práce v odbornom priemysle sú priepastne. Mi ich nemôžeme posudzovať podľa našich kritérií. Lebo mi sme oproti nim v mnohých ohľadoch prvá liga a oni sú obecný futbalisti.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...