Ruské konflikty minulosti – ponaučení pro současnost

Ruské konflikty minulosti – ponaučení pro současnost
Fragment plátna panoramatu Obrana Sevastopolu 1854-1855 / depositphotos.com (Zvětšit)

Stále probíhající válka na Ukrajině pobízí k úvahám, zda se v minulosti ve vztahu k dění na východě Evropy neobjevily konflikty s řadou podobností, a to jak z hlediska trendů ve vojenství, tak i politického vývoje. Byť je třeba taková srovnání brát vždy s určitou rezervou, protože každý konflikt je v něčem odlišný, cenná ponaučení se nám i tak nabízí.

Války 19. a 20. století přinesly mnoho změn na poli vojenství. Každá expanze řešená vojenskou cestou měla svůj počátek v ryze politickém rozhodnutí. Mnohdy šlo o rozhodnutí chybné, které se otočilo proti celé zemi. Jednou z takových epizod, byla i krymská válka v letech 1853 až 1856. Původně byla krymská válka ozbrojeným konfliktem mezi carským Ruskem a Osmanskou říší. Car vydal manifest hájící vojenské řešení, které opíral o „spravedlivé“ požadavky. Absurdně přitom tvrdil, že Rusko nepřišlo dobývat, ale osvobozovat.

V mezinárodně pohnuté atmosféře počátku krymské války začala ruská vojska v červenci 1853 obsazovat Tureckem ovládaná knížectví Moldávii a Valašsko. To nevadilo jen Turecku, ale Francii i Velké Británii, které to považovaly za porušení mocenské rovnováhy. Francouzská i britská flotila zareagovaly přesunem k Istanbulu na pomoc Turecku.

Západní spojenci zvažovali další možnou reakci na ruskou rozpínavost. Vojenskou i ekonomickou. I zde se nabízí mnohé paralely se současností. Postupně se proti Rusku, na jehož stranu se přidalo jen pár tisíc dobrovolníků z Bulharska a Řecka, z obav z další eskalace a vlastních zájmů spojily i další země. Ke spojencům se přidalo i Sardinské království, jehož premiér Cavour správně vytušil, že dobré vztahy se západní Evropou pomohou při procesu sjednocování Itálie.

Třída Warrior byla třída pancéřových parních fregat britského královského námořnictva. ; větší foto / Public Domain

Proti Rusku postupně stála celá Evropa, takže rozdíly v ekonomické síle znepřátelených stran byly obrovské. Spojeneckým parním flotilám čelily ruské plachetnice. V carské armádě svými životy zaplatily desetitisíce nevolníků bez moderního vybavení. Ruští vojáci prokazovali v mnoha případech fanatické odhodlání na hraně sebeobětování. To vše pro zájmy vládnoucí vrstvy své země, která jejich životy plýtvala zcela zbytečně. Navíc v mnoha případech ruští šlechtičtí velitelé svými statečnými poddanými otevřeně pohrdali.

Tento článek je součástí exkluzivního obsahu Armádních novin! Chci PREMIUM účet

Související články

Strategicky důležitý Krym se může pochlubit pestrou historií

Krvavý ozbrojený konflikt, který probíhal v letech 1853 až 1856 mezi carským ...

PREMIUM Krym jako snesitelná cena za konec války

Prezident Vladimir Putin podmiňuje urovnání situace na Ukrajině bezpodmínečným zohledněním ...

Ukrajinská ofenziva u Charkova a paralely s německou operací Fredericus

Válka na Ukrajině nabízí mnohá zajímavá srovnání s boji, které se zde vedly během druhé světové ...

PREMIUM Úskalí ruské mobilizace z pohledu dějin

Mobilizace v Rusku oficiálně vyhlášená ve středu 21. září byla po úspěchu ukrajinské ofenzivy u ...

Do diskuze PREMIUM článku mohou přispívat jen uživatelé s premium účtem.